Sunteți pe pagina 1din 28

1

BORDEROU

Proiect tehnologic – revizia 01

A. Tehnologia de tratare a apei brute


1) Date generale
1.1. Situaţia actuală
1.2. Calitatea apei brute
1.3. Calitatea apei tratate
1.4. Debite de dimensionare
2) Schema tehnologică propusă
3) Descrierea lucrărilor

B. Breviar de calcule de proces


- Diagrama de masa

C. Breviar de calcule hidraulice

D. Piese desenate
1 - JVCL02-00-X-00 – Plan coduri
2 - JVCL02-00-X-01 – Plan situatie existenta – Statia de tratare a apei Valea de Pesti
3 - JVCL02-00-X-02 – Plan situatie proiectata – Statia de tratare a apei Valea de Pesti
4 - JVCL02-00-P-01 – Diagrama flux proces – Statia de tratare a apei Valea de Pesti
5 - JVCL02-00-P-02 – Diagrama P&I – Nr.1
6 - JVCL02-00-P-03 – Diagrama P&I – Nr.2_Ob.07 – Statie clorare
7 - JVCL02-00-P-04 – Diagrama P&I – Nr.3_Ob.05.1 – Instalatie stocare si dozare
policlorura de aluminiu
8 - JVCL02-00-P-05 – Diagrama P&I – Nr.4_Ob.05.2 – Instalatie preparare si dozare
polielectrolit
9 - JVCL02-00-P-07 – Profil hidraulic – Statia de tratare a apei Valea de Pesti
10 - JVCL02-00-M-01 – Decantoare lamelare
11 - JVCL02-00-M-02 – Bazin tampon namol ingrosat
12 - JVCL02-00-M-03 – Concentrator de namol
13 - JVCL02-00-M-04 – Statie deshidratare namol
14 - JVCL02-00-M-05 – Statie pompare supernatant
2

Reabilitarea staţiei de tratare a apei Valea de Peşti


şi a captării Lazăru, Valea Jiului

A.1. Tehnologia de tratare a apei brute

1) Date generale

1.1. Situaţia actuală


Alimentarea cu apă a Uzinei de tratare a apei Valea de Peşti se face în prezent cu apă
preluată din 2 surse de apă de suprafaţă, şi anume:
- Lacul de acumulare Valea de Peşti (deţinut de Apele Române)
- Captare de apă brută de pe râul Lazăru / Buta
Lacul Valea de Peşti este în proprietatea Administraţiei Naţionale “Apele Române”.
Apa brută este captată din lac prin intermediul unei structuri de captare localizate lângă
baraj.
Nu au fost semnalate dificultăţi majore privind captarea apei brute de la un anotimp la
altul, fie pentru sezonul ploios sau cel rece, cu temperaturi care ajung pâna la pragul de îngheţ.
Doar în perioadele foarte secetoase Apele Romane limitează uneori captarea din lac pâna la
350 l/s.
Calitatea apei la intrarea în UTA este relativ constantă, iar turbiditatea este destul de
scăzută (nu mai mult de 8 NTU - mg/L SIO2) ca urmare a efectului capacităţii tampon a lacului.

Sursa de apa Lazaru


Captarea este situata la 2,3 km în amonte de intersectia dintre cursul pârâului Lazaru şi
râul Jiu, pe cursul pârâului Lazăru, şi este amplasata la o altitudine de 882,30 mdMN.
Captarea este format dintr-un prag deversor (l = 10 m), priză de vară protejată cu grătar,
canal de spălare, prize de iarnă. Apa captată este colectata într-un camin de plecare de unde,
gravitational, printr-o conducta Dn 1000 mm este condusa la deznisipatorul prevăzut cu două
compartimente.
Din camera de încarcare a deznisipatorului pleacă conducta de aductiune Dn 1000 mm
3

cu o lungime de 2100 m care intersecteaza aducţiunea Buta. În amonte la 500 m de intersectia


cu Buta exista un camin de rupere de panta. În aval de intersectia Buta – Lazăru exista o vana
Dn 1000 mm, prevazută cu un senzor de turbiditate.
Se vor realiza lucrările necesare pentru reabilitarea captării Lazăru.

Diagrama fluxului tehnologic actual al UTA Valea de Peşti:


4

Uzina de Tratare Apă Valea de Peşti a fost realizata în două etape, şi anume:
- Etapa I, în perioada 1971-1972, dimensionată pentru un debit de 700 l/s. Construcţiile
din cadrul acestei etape sunt în funcţiune în prezent şi asigură tratarea apei brute şi
alimentarea reţelei de distribuţie apă potabilă.
- Etapa II – a fost realizată o „nouă” unitate în anul 1987, cu o capacitate proiectată de
500 l/s, care a funcţionat doar doi ani. În prezent construcţiile din cadrul aceste etape nu
sunt funcţionale.
Lucrările de reabilitare şi modernizare a staţiei de tratare se vor desfăşura cu actuala
staţie de tratare în funcţiune, iar influenţele asupra fluxului actual de tratare trebuie să fie
minime, cu întreruperi temporare şi limitate ale alimentării cu apă.

1.2. Calitatea apei brute


Conform Documentaţiei de atribuire calitatea apei brute tratate în cadrul Uzinei de apă
Valea de Peşti este următoarea:
Valoare UM
0
Temperatură 6 – 30 C
Turbiditate maximă a apei brute până la 500 NTU
din sursele Lazăru sau Buta
Turbiditate maximă a apei brute 110 NTU
din sursele Lazăru sau Buta
Turbiditatea apei brute de la sursa Lazaru :
1. Septembrie 2009 : T min = 0,7 ; Tmax = 2,5 NTu
2. Octombrie 2009 : Tmin = 0,7 ; Tmax = 12,2 NTu ( 29 ore oprire cu turbiditate > 50nTu )
3. Noiembrie 2009 : Tmin = 1,0 ; Tmax = 5,8 NTu ( 28 ore oprire cu turbiditate > 50nTu )
4. Decembrie 2009 : Tmin = 1,1 ; Tmax = 5,4 NTu ( 10 ore oprire cu turbiditate > 50nTu )
5. Ianuarie 2010 : Tmin = 1,1 ; Tmax = 5,6 NTu ( 84 ore oprire datorita aductiunii sporite)
6. Februarie 2010 :Tmin = 1,7 ; Tmax = 4,3 NTu ( 23 ore oprire datorita aductiunii sporite)
7. Martie 2010 : Tmin = 1,2 ; Tmax = 5,4 NTu
8. Aprilie 2010 : Tmin =1,4 ; Tmax = 3,5 NTu
5

9. Mai 2010 : Tmin = 0,6 ; Tmax = 10 NTu ( 10 ore oprire cu turbiditate > 50 nTu )
10. Iunie 2010 : Tmin = 0,5 ; Tmax = 5,8 NTu ( 33 ore oprire cu turbiditate > 50 nTu )
11. Iulie 2010 : Tmin = 0,7 ; Tmax =7,7 NTu (12 ore oprire cu turbiditate > 50 nTu )
12. August 2010 : Tmin = 1 ; Tmax = 15 NTu ( 18 ore oprire cu turbiditate > 50 nTu )
13. Septembrie 2010 : Tmin = 1,5 ; Tmax = 3,6 NTu ( 90 ore oprire cu turbiditate > 50nTu )

Considerând regimul de turbiditate de pe pârâul Lazăr similar cu cel de pe pr. Jieţ,


pentru care există corelaţia între turbiditatea NTU şi TSS în mg/l (date preluate din
Documentaţia de atribuire pentru reabilitarea staţiei de tratare Jieţ) s-a construit curba NTU /
TSS.
Date de turbiditate în secţiunea captării Jieţ:
NTU 2 60 300
TSS (mg/l) 3,1 62 202

Curbă NTU/TSS:

În calculul de dimensionare a Staţiei de tratare Valea de Peşti se consideră următoarele valori


ale turbidităţii apei brute:
NTU 50 110 500
TSS (mg/l) 50 98 300
6

1.3. Calitatea apei tratate


Calitatea apei potabile potrivit Legii 458/2002 este prezentata in tabelul urmator:
Indicator U.M. Valoare admisa
Nr. crt.
PARAMETRI CHIMICI
1 Acrilamida µg/l 0.1
2 Arsen µg/l 10
3 Benzen µg/l 1
4 Benz(a)piren µg/l 0.01
5 Bor mg/l 1
6 Bromati µg/l 10
7 Cadmiu µg/l 5
8 Clorura de vinil µg/l 0.5
9 Crom (total) µg/l 50
10 Cupru mg/l 0.1
11 Cianuri totale µg/l 50
12 Cianuri libere µg/l 10
13 Dicloretan µg/l 3
14 Epiclorhidrina µg/l 0.1
15 Fluoruri mg/l 1.2
16 Hidrocarburi aromatice µg/l 0.1
policiclice
17 Mercur µg/l 1
18 Nichel µg/l 20
19 Nitrati mg/l 50
20 Nitriti mg/l 0.1 (la iesirea din statia de
tratare)
21 Pesticide (clasa) µg/l 0.1
22 Pesticide (total) µg/l 0.5
23 Plumb µg/l 10
24 Seleniu µg/l 10
25 Stibiu µg/l 5
26 Tetracloretena si Tricloretena µg/l 10
27 Trihalometani µg/l 100
PARAMETRI INDICATORI
28 Aluminiu µg/l 200
29 Amoniu mg/l 0.5
30 Carbon organic total mg/l Nicio modificare anormala
31 Cloruri mg/l 250
32 Clor rezidual liber mg/l max. 0.5 la iesirea din statie;
min. 0.1 la capat de retea
33 Conductivitate µS/cm 2500
34 Culoare Grade Pt - Co Nicio modificare anormala
35 Duritate totala grade de duritate min.5
36 Fier µg/l 200
37 Mangan µg/l 50
38 Oxidabilitate mg O2/l 5
39 pH unitati de pH 6.5 – 9.5
40 Sodiu mg/l 200
7

Indicator U.M. Valoare admisa


Nr. crt.
41 Substante tensioactive µg/l 200
42 Sulfat mg/l 250
43 Sulfuri si hidrogen sulfurat µg/l 100
44 Turbiditate NTU <5
45 Zinc µg/l 5000
46 Clostridium perfringens nr.100 ml 0
47 Numar de colonii la 220C nr./ml nedetectabil la 100 ml.
48 Bacterii coliforme nr.100 ml 0
PARAMETRI MICROBIOLOGICI
49 Escherichia coli (E. Coli) nr./100 ml 0
50 Streptococi fecali nr.100 ml 0

Conform specificaţiilor tehnice din Documentaţia de Atribuire, calitatea apei produse


livrate va îndeplini standardele de calitate româneşti, ale UE şi ale OMS.

1.4. Debite de dimensionare


Conform Documentaţiei de atribuire debitele tratate sunt:
Producţia nominală zilnică de apă potabilă 28.944 mc/zi (335 l/s)
Producţia nominală maximă de apă potabilă 400 l/s
Construcţiile din cadrul Staţiei de tratare apă brută Valea de Peşti se dimensionează
pentru următoarele debite:
Q zi max = 400 l/s = 1440 mc/h = 34.560 mc/zi
8

2) Schema tehnologică propusă

Pentru corectarea calităţii apei brute influente în staţia de tratare Valea de Peşti,
conform Documentaţiei de atribuire, se vor asigura următoarele facilităţi:
• Masurare a debitului influent si statie de monitorizare cu senzori de calitate a apei brute
• Coagulare-floculare (instalatii noi)
• Filtrare cu nisip în amonte (renovarea instalatiei existente de filtre de contact / clarificatoare)
• Filtrare cu nisip în aval (renovarea instalatiei existente de filtre rapide cu nisip)
• Clorinare (renovarea structurii civile; înnoirea echipamentelor mecano-electrice)
• Statie de monitorizare apa produsa (instalatie noua)
• Înmagazinare intermediara si tratare apa de spalare a filtrelor (adaptarea cadirii existente)

Facilitati de tratare a namolului:


• Îngrosare namol (constructie noua)
• Deshidratare namol (instalatie noua)
• Depozitare intermediara a namolului la locatie (constructie noua)

Schema tehnologică de tratare a apei brute a avut în vedere următoarele:


- schema tehnologică a actualei staţii de tratare şi posbilitatea tehnică şi fizică de a o
completa cu faze de tratare suplimentare
- analizele recente pe probe de apă brută prelevate de la sursele Lazăru şi Valea de
Peşti
- soluţii de tratare a apei moderne, eficiente şi nepericuloase pentru sănătatea
populaţiei

Schema tehnologică – linia apei:


- Camin debitmetru şi senzori măsurare parametrii influent
- Cameră de amestec (construcţie existentă)
- Cameră rapidă pentru coagulare cu punct de dozare în amonte policlorură de
aluminiu
9

- Camere pentru floculare (2 bazine) cu recirculare nămol


- Decantoare cu lamele (2 bazine) cu zona de îngroşare nămol şi evacuare nămol în
exces
- Clarificatoare de contact (construcţie existentă) – 2 linii cu 3 filtre fiecare (6 x 48mp)
- Filtre rapide cu nisip (construcţie existentă) – 2 linii cu 5 filtre fiecare (10 x 48 mp)
- Rezervor apa de spălare filtre
- Dozare clor pentru dezinfecţie finală
- Rezervoare finale (construcţie existentă) 2 x 750 mc

Schema tehnologică – linia nămolului şi recirculare apă de spălare filtre:


- Rezervor colectare apă de spălare filtre
- Staţie de pompare recirclare apa
- Concentrator de nămol extras din decantoarele lamelare
- Bazin tampon nămol îngroşat
- Staţie deshidratare nămol cu dozare de polimer
- Stocare nămol deshidratat

Reactivi utilizaţi în procesul de tratare:


- Policlorura de aliminiu
- Polimer pentru deshidratare nămol
- Clor
10

3) Descrierea lucrărilor
Numerotarea obiectelor:
Nr. obiect Denumire obiect Obs.
A Linia apei
01 Captare apa bruta raul Lazaru Existent / reabilitare
02 Camin debitmetru influent Existent / reabilitare
03 Decantoare lamelare Nou
3.1. Camera rapida (coagulare) 1 x 27 mc
3.2. Camere floculare 2 x 200 mc
3.3. Decantoare lamelare 2 buc
3.4. Staţie pompare recirulare nămol
04 Clarificatoare de contact 2 x 3 buc Existent / reabilitare
05 Statie de reactivi Existent / reabilitare
06 Filtre rapide Existent / reabilitare
6.1. Filtre rapide de nisip 2 x 5 buc
6.2. Rezervor apa tratata 2 x 750 mc
07 Staţie de clorare Existent / reabilitare
08 Rezervor recuperare apa de la spalare + Rezervor Existent / reabilitare
apa pentru spalare filtre
8.1. Rezervor apa pentru spalare filtre
8.2. Rezervor recuperare apa de la spalare
B Linia nămolului
09 Bazin tampon namol îngroşat Nou
10 Concentrator de namol Nou
11 Deshidratare namol Nou
11.1. Staţie deshidratare nămol
11.2 Platforma depozitare namol deshidratat
12 Statie pompare supernatant Nou
13 Statie pompe si suflante Existent / reabilitare
13.1. Pompe pentru spălare filtre
13.2. Suflante aer pentru spălare filtre
13.3. Pompă booster apă potabilă
13.4. Pompe recirculare apă spălare filtre
14 Camera de amestec Existent / reabilitare

Schema de tratare a apei brute, propusă pentru reabilitarea staţiei de tratare, cuprinde
următoarele etape tehnologice:

A. Linia apei

Alimentarea cu apă a Uzinei de tratare a apei Valea de Peşti se face în prezent cu apă
preluată din 2 surse de apă de suprafaţă, şi anume:
- Lacul de acumulare Valea de Peşti (deţinut de Apele Române)
11

- Captare de apă brută de pe râul Lazăru / Buta

Ob. 01. Captare apă brută Lazăru


În prezentul proiect se vor realiza lucrările de reabilitare a construcţiilor din cadrul
captării de apă brută din râul Lazărul, în vederea funcţionării acesteia în orice condiţii de timp.

La intrarea în cadrul Staţiei de tratare, pe cele două aducţiuni (Dn 1000 mm) sunt
realizate câte un cămin de vane (CV1 pe aducţiunea de la lacul de acumulare Valea de Peşti şi
CV2 pe aducţiunea Lazăru). Căminele sunt prevăzute cu vane cu acţionare electrică, putându-
se astfel realiza controlul influentului de apă brută.
Se va realiza un nou cămin de vane CV0 pe conducta de aducţiune Dn 800 mm de la
lacul Valea de Peşti, iar în aval de acesta se va realiza racordul la conducta principală influent
Dn 1000 mm.
În aval de cele două cămine, cele două conducte se unesc şi intră pe o conductă Dn
1000 mm în căminul CV3. În prezent, căminul CV3 are rol de realizare a by-pass-ului
microhidrocentralei şi distribuitorului prin folosirea tronsonul de conductă CV3-CV5. Căminul
CV3, cu instalaţia hidraulică actuală, se menţine pe durata de realizare a construcţiilor
asigurând by-passarea unor structuri care trebuie reabilitate, fără a influenţa fluxul tehnologic
actual.
În căminul CV3, pe colona principală de aducţiune apă brută este prevăzută o reducţie
de la 1000 la 800 mm.
În aval de căminul CV3 este prevăzut căminul CV4 cu rol de by-pass a MHC.

Instalaţia hidraulică actuală din CV4 cuprinde: conducta influent Dn 800 mm, reducţie
800 / 700 mm, vana electrică Dn 700 mm, ramificaţie pe Dn 500, vana electrică Dn 500,
reducţie 500 / 1000, conductă Dn 1000 mm. By-pass-ul MHC se realizează prin închiderea
vanei de pe conducta Dn 700 şi deschiderea vanei de pe conducta Dn 500 mm. Pe durata
execuţiei lucrărilor se pastrează instalaţia hidraulică actuală.

Ob. 02. Camin debitmetru influent


12

Căminul de vane CV3 se va reamenaja, devenind cămin debitmetru influent.


Debitul influent în Staţia de tratare este măsurat cu ajutorul unui nou debitmetru
electromagnetic. Se va monta şi o instalaţie automată de analiză a apei brute pentru parametrii
turbiditate, pH, conductivitate şi temperatură, care se vor conecta la SCADA.
În aval se va menţine căminul CV4 pentru realizarea by-pass-ului MHC.
By-passul MHC se realizează pentru protecţia utilajelor montate la turbidităţi ridicate ale
apei brute.

Ob.14. Cameră de amestec


Apa brută de la caminul debitmetru ajunge la o microhidrocentrală şi apoi este evacuată
într-o structură existentă cu rol de cameră de amestec. Construcţia camerei de amestec se va
reabilita.
Pe perioada în care se realizează lucrările de reabilitare a construcţiei camerei de
amestec, se va folosi actualul by-pass CV3 – CV5.
Conducta de by-pass MHC (Dn 1000) intră pe la partea inferioară a structurii.
Conform ridicărilor topografice cota generatoarei inferioare a conductei de evacuare
(Dn600 mm) apă de la MHC în camera de amestec este 791,40 mdMN, cota deversorului
existent al canalului de colectare ape este 791,26 mdMN, iar cota preaplinului este 791,35
mdMN. Din cauza diferenţei mici între coducta MHC – Cameră de amestec şi preaplinul
construcţiei, conform informaţiilor din teren, în cazuri de avarie se produc deversări
necontrolate.
În cadrul reabilitării Camerei de amestec se vor realiza următoarele cote:
- Cotă deversor canal evacuare: 791,26 mdMN
- Cotă preaplin 790,35 mdMN
Evacuarea apei se face prin deversarea unui perete perimetral, circular, într-un canal
colector şi în continuare pe o conductă Ol Dn 800 mm spre complexul de coagulare / floculare /
decantare.

Ob. 03. Decantoare lamelare


13

În amonte de decantoarele lamelare, pe conducta de aducţiune Dn 800 mm, se va


monta un debitmetru electromagnetic, într-un cămin nou.
În amonte de intrarea în camera rapidă, pe conducta de aducţiune Dn 800 mm, se va
monta o vană electrică care va asigura reglarea debitului influent în decantoarele lamelare, în
funcţie de semnalul primit de la debitmetrul electromagnetic.
Vana electrică asigură şi by-passul decantoarelor lamelare prin închiderea ei şi
deschiderea vanei existente de by-pass din CV5.
În aval de vana electrică, pe conducta de aducţiune, se vor realiza şi punctele de dozare
coagulant (policlorură de aluminiu), apă recuperată de la spălarea filtrelor, supernatant.

Ob. 3.1. Camera rapida (coagulare)


Obiectivul procesului de coagulare – floculare este destabilizarea particulelor coloidale
din apă, agregarea şi flocularea acestora cu reactivi chimici pentru a fi reţinute şi se aplică
pentru toate categoriile de apă care conţin particule coloidale sau dizolvate (precipitabile).
Se va amenaja o cameră rapidă necesară pentru coagulare, cu dozare de agent
coagulant (policlorură de aluminiu).
Camera rapidă a fost dimensionată pentru un timp de retenţie de 1 minut pentru a se
evita un consum ridicat de energie necesar pentru mixarea rapidă, nejustificat.
Conform Breviarului de proces rezultă următoarele caracteristici adoptate pentru camera
rapidă:
U.M. Valoare
Debit dimensionare l/s 440
Număr bazine buc 1
Lungime m 2,00
Lăţime m 2,00
Înălţime apă m 7,25
Volum total mc 29
Timp retenţie min 1
Număr mixere buc 1
Putere mixer necesară kW 8,8
Putere mixer selectată kW 11

Camera rapidă va fi amplasată în cadrul structurii decantoarelor lamelare, împreună cu


camerele de floculare. Apa brută intră în camera rapidă pe la partea superioară, pe o conductă
Dn 800 mm
14

Evacuarea apei şi distribuirea debitului se realizează pe la partea inferioară, prin două


conducte Dn 800 mm, către cele două camere de floculare. Pe fiecare din cele două conducte
Dn 800 se va monta câte o vană manuală pentru izolarea unei linii de decantare în caz de
avarii sau pentru lucrări de mentenanţă.
Întregul complex floculare / decantare se realizează pe două linii identice. Fiecare linie
este dimensionată pentru preluarea întregului debit.

Ob. 3.2. Camere floculare (2 bazine)


Din calculul de dimensionare au rezultat ca necesare 2 bazine pentru floculare de cate
200 mc, pentru realizarea unui timp de retenţie de 15 min. Aceste camere se realizează în
amonte de decantoarele lamelare, câte una pe linie.
Camerele vor asigurarea flocurarea într-o cameră lentă, prevăzute cu câte un mixer.
În camerele de floculare se va recircula nămol extras din decantoarele lamelare.
Caracteristicile camerelor de floculare:
U.M. Valoare
Debit dimensionare l/s 440
Număr bazine buc 2
Lungime m 5,3
Lăţime m 5,3
Înălţime apă m 7,15
Volum total mc 400
Timp retenţie min 15
Număr mixere pe cameră buc 1
Putere mixer necesară kW 1,48
Putere mixer selectată kW 2,0 / 1,0

Pentru a prelua variaţiile calitative ale apei brute, mixerele vor avea turaţie variabilă.

Ob. 3.3. Decantoare lamelare (2 bazine)


Se vor prevedea două decantoare lamelare pentru reducerea turbidităţii apei.
Decantoarele lamelare asigură şi concentrarea nămolului reţinut în sistemle încorporate
procesului de decantare.
15

Decantoarele se vor prevedea cu un modul lamelar de tip „în curent ascendent”, care să
asigure separarea apei de particulele floculate de nămol şi laminarizarea mişcării pentru
eliminarea influenţei pereţilor.
Modulul lamelar se va realiza din casete rectangulare din plăci PVC, cu o înălţime de 1,0
m, dispuse la un unghi de 520. Acesta reprezentă unghiul de echilibru între curgerea continuă a
nămolului (600) şi curgerea intermitentă sub formă de acumulări (450).
Colectarea apei, la partea superioară, se va realiza în câte patru jgheaburi pe decantor,
dotate cu deversori cu dinţi, cu funcţionare neînecată, conectaţi la un canal de colectare apă
decantată.
Partea inferioară a decantorului lamelar formează un concentrator de nămol, prevăzut cu
o başă.
Colectarea nămolului în başă se realizează prin instalarea unui pod raclor.
Din başă se extrage prin intermediul a 2+1 pompe nămol pentru a fi recirculat în camera
de floculare pentru a grăbi procesul de decantare al particulelor şi nămol în exces care prin
intermediul acţionării unei vane electrice este evacuat în concentratorul de nămol.
Rata de recirculare este aproximativ de 5% din debitul influent şi poate fi adaptată în
funcţie de cerinţele procesului de decantare, respectiv de turbiditatea apei brute.
Nămolul extras din decantoarele lamelare are o concentraţie în suspensii solide de 5%.
Caracteristicile decantoarelor lamelare:
U.M. Valoare
Debit dimensionare l/s 440
Număr bazine buc 2
Lungime m 10
Lăţime m 10
Suprafaţă zona lamele mp 100
Suprafaţă totală zona lamele mp 200
Încărcare hidraulică (<10) m/h 8,5
Înălţime lamele m 1,0
Unghi lamele gr. 52
Volum total mc 600

Ob. 3.4. Staţie pompare recirculare nămol


Pompe de recirculare nămol:
- Număr unităţi 2+1
16

- Tip pompe progresive (şurub)


- Debit 11,1 l/s = 40 mc/h
- Înălţime de pompare 7,5 m
Pompele de recirculare nămol vor asigura şi evacuarea nămolului în exces către
îngroşătorul gravitaţional prin acţionarea unor vane electrice (05.3.VE01; 05.3.VE02).
În decantorul lamelar se va instala un senzor de nivel (tip switch) pentru determinarea
gradului de concentrare al nămolului. Senzorul de nivel pentru nămol va fi amplasat la o
înălţime predefinită. În momentul în care nivelul de nămol creşte până la nivelul senzorului,
acesta emite un semnal, iar nămolul este evacuat pe linia de tratare a nămolului pentru o
perioadă de timp prestabilită. În cazul în care încărcarea în SS este scăzută, iar nivelul
nămolului nu ajunge până la nivelul senzorului, evacuarea nămolului se porneşte după o
perioadă prestabilită.

Ob. 04. Clarificatoare de contact


Apa decantată în cele două noi decantoare lamelare este evacuată către clarificatoarele
de contact existente.
Apa decantată în fiecare decantor este evacuată pe câte o conductă (Dn 800 mm) din
canalele colectoare aferente decantoarelor, care se unesc în amonte de căminul de vane CV5
(existent), unde se realizează racordul la actuala instalaţie hidraulică.
Repartiţia debitelor pe cele două linii de filtre se va face din căminul CV5 care va fi
prevăzut pe fiecare conductă Dn 800 aferentă fiecărei linii cu următoarele:
- debitmetru electromagnetic
- vană electrică cu limitare debit

Conform Caietului de sarcini se va menţine actualul proces de filtrare directă.


În prezent există două linii de clarificatoare directe cu câte 3 cuve de 48 mp, care se vor
reabilita.
Din calculele de dimensionare, pentru debitul actual de tratat, sunt suficiente
funcţionarea a 4 cuve de clarificatoare.
Se vor reabilita toate cuvele clarificatoarelor.
17

Înălţimea stratului filtrant este de 1,60 m, iar stratul de apă deasupra patului filtrant este
de 1,21 m.
Se va reabilita instalaţia hidraulică aferentă clarificatoarelor, din cadrul galeriei de
conducte, conform actualei situaţii.

U.M. Valoare
Debit dimensionare mc/h 1584
Număr cuve filtre buc 6
Suprafaţă cuvă mp 48
Suprafaţă totală mp 288
Debit pe cuva – 6 clarificatoare în funcţiune mc/h 264
Debit pe cuva – 4 clarificatoare în funcţiune mc/h 396
Viteză de filtrare – 6 clarificatoare în funcţiune m/h 5,5
Viteză de filtrare – 4 clarificatoare în funcţiune m/h 8,25
Volum total pat filtrant mc 1,6 x 288 = 460
Încărcare specifică cu nămol pentru filtre cu nisip kg/mc 3,0
Încărcare cu nămol totala kg 460 x 3 = 1380
Încărcare SS în influent mg/l 30
Turbiditare reţinută în filtre mg/l 22
1584 x 22 / 1000 =
Cantitate SS reţinută în filtre kg/h
34,8
Timp de operare maxim (pt 440 l/s) ore 1380 / 34,8 = 39,6
Timp de operare selectat ore 24

Ob. 05. Gospodărie de reactivi

Actuala staţie de tratare este prevăzută cu o construcţie destinată gospodăriei de


reactivi, care se va reabilita.
În noul proces de tratare se vor folosi instalaţiile existente pentru dozare reactivi
(policlorură de aluminiu, var, polielectrolit) care se vor adapta pentru noua situaţie (se vor
reface conductele de dozare).

5.1. Instalaţie dozare polihidroxiclorură de aluminiu


Debit apă brută: Q = 440 l/s = 1.584 mc/h = 38.016 mc/zi
- Soluţie de policlorură de aluminiu, ρ = 1,21 kg/dmc,
18

- doze cuprinse între 10 şi 15g /mc


U.M. Doză = 10 g/mc Doză = 15 g/mc
Consum policlorură de aluminiu kg/h 15,84 23,76
Consum policlorură de aluminiu t/zi 0,380 0,570
Volum policlorură de aluminiu mc/zi 0,311 0,47
Volum policlorură de aluminiu mc/lună 9,33 14,13

Se va folosi coagulant tip SACHTOKLAR, polihidroxiclorură de aluminiu care


corespunde standardului SR EN 883/2005 - „Polihidroxiclorura de aluminiu folosită la tratarea
apei destinată consumului uman”, corespunzător DIN EN 883.

Pentru stabilirea dozelor necesare, se vor executa teste de laborator pe probe reprezentative
de apă brută cu aparatul Jar-test, care permite un control strict al agitării simultane în mai multe
pahare de laborator (de obicei 6) şi permite compararea eficienţei diferitelor doze din acelaşi
produs.
Orice procedură de testare la faza de laborator are ca scop simularea condiţiilor
industriale şi verificarea manevrelor de operare. Urmărind aceste criterii, fiecare test este totuşi
specific.

Dozarea clorurii de aluminiu soluţie, se face cu o instalatie automată de preparare şi


dozare din solutie, în mod continuu, în functie de debit.

Conform fişei produsului SACHTOKLAR, acesta are următoarele caracteristici:


- pH = 2,6
- densitate la 200C = 1,21 kg/dmc
- punct de îngheţ = -210C
- alcalinitate = 45%
- conţinut de Al = 5,35%
- conţinut de Cl = 10,2%
- conţinut de SO4 = 2,8%
19

Se va respecta schema cu 1 + 1 pompe de dozare si se va tine cont de înălţimea de


pompare şi de presiunea de injecţie care să fie mai mare de 2 bari (pompe cu membrana).

Instalaţia de dozare va fi automată şi va asigura:


• dozarea unor soluţii presetabile, în regim automat, în functie de debitul de apă;
• măsurarea debitului de apă şi afişarea acestuia;
• reglarea debitului de reactivi proporţional cu debitul de apă; debitul de refulare se reglează
în plaja 1 : 40;
• preavertizare optică şi acustica când cantitatea de reactivi din rezervor scade sub anumite
limite prestabilite;
• setarea de la panoul operator a parametrilor de functionare ai instalaţiei de dozare;
• avertizare optică şi acustică asupra eventualelor erori sau defecte de funcţionare.

Elementul de baza al acestei instalatii îl reprezinta bucla de reglare completă, pentru


măsurarea, comandă, reglarea şi dozarea în regim automat a unor chimicale, bucla a cărei
elemente principale sunt:
• pompa dozatoare cu turatie variabila;
• convertizorul static de frecventa care asigura tensiunea de alimentare cu frecvenţa
variabilă necesară pentru varierea turaţiei pompei.

Principiul care stă la baza funcţionării acestei instalaţii este variaţia în regim continuu a
debitului dozat în functie de debitul de apă şi concentraţia soluţiei de dozat prescrisă prin reţeta
de către utilizator. Prin intermediul unităţii de comandă se crează o relaţie de proporţionalitate
între debitul de soluţie dozată şi debitul apei care se tratează.

5.2. Instalaţie dozare polielectrolit

Actuala staţie de preparare dozare polielectrolit se va folosi în cadrul procesului de


deshidratare nămol îngroşat. Soluţia de polielectrolit se va doza pe conducta de nămol
îngroşat, în amonte de instalaţia de deshidratare.
20

Conform Breviarului de calcul, consumul maxim de polielectrolit pentru deshidratare este


de 1,9 kg/h.

Ob. 06. Filtre rapide


Ob. 6.1. Filtre rapide cu nisip
Filtrarea este ultima etapă de limpezire avansată a apei şi are un rol esenţial în obţinerea
indicatorilor de calitate ai apei la nivelul exigenţelor cerute de legislaţia în vigoare.
Se folosesc filtrele actuale care se reabilitează. Există 2 linii de filtre cu nisip fiecare cu
câte 5 cuve de 48 mp.
Din calculele de dimensionare, pentru debitul actual de tratat, sunt suficiente
funcţionarea a 6 cuve de clarificatoare.
Se vor reabilita toate cuvele clarificatoarelor.
Înălţimea stratului filtrant este de 1,20 m, iar stratul de apă deasupra patului filtrant este
de 1,20 m.
Se va reabilita instalaţia hidraulică aferentă filtrelor, din cadrul galeriei de conducte,
conform actualei situaţii.
Se vor monta electrovane pentru facilitarea procesului de spălare / întreţinere a filtrelor.

U.M. Valoare
Debit dimensionare mc/h 1584
Număr cuve filtre buc 10
Suprafaţă cuvă mp 48
Suprafaţă totală mp 480
Debit pe cuva – 10 filtre în funcţiune mc/h 158
Debit pe cuva – 6 filtre în funcţiune mc/h 264
Viteză de filtrare – 10 filtre în funcţiune m/h 3,3
Viteză de filtrare – 6 filtre în funcţiune m/h 5,5
Volum total nisip mc 1,2 x 480 = 576
Încărcare specifică cu nămol pentru filtre cu nisip kg/mc 1,1
Încărcare cu nămol totala kg 576 x 1,1 = 633
Încărcare SS în influent mg/l 8
Turbiditare reţinută în filtre mg/l 4
Cantitate SS reţinută în filtre kg/h 1584 x 4 = 6,3
Timp de operare maxim (pt 440 l/s) ore 633 / 6,3 = 100
Timp de operare selectat ore 36
21

Spălare filtre
Debit specific aer l/s, mp 17
Capacitate sufalntă mc/h 3000
Debit specific apă – faza 1 (aer + apă) l/s, mp 4
Debit specific apă – faza 2 (apă) l/s, mp 8
Debit pompe (2+1) mc/h 700
Înlătime pompare m 8
Volum apă pentru o spălare mc 335

Caracteristicile patului de filtrare:


- granulometrie nisip 0,9 – 2 mm
- particule < 0,9 mm: <5%
- particule > 2 mm: <5%
- grad de uniformitate: < 1,4

Ob. 6.2. Rezervor apă tratată (2 x 750 mc)


Sub filtrele de nisip există un rezervor de apă tratată, conectat la conducta de distribuţie
apă potabilă. Rezervorul este împărţit în două, fiecare compartiment având volumul de retenţie
de 750 mc.
În aceste rezervoare se realizează dozarea varului, precum şi dezinfecţia finală cu clor
gazos.
Conform instalaţiei hidraulice de evacuare apă filtrată în rezervoare, înainte de
deversarea apei în rezervoare se va prevedea o vană (Dn 500) şi un racord la tronsonul de
conductă de alimentarea cu apă filtrată a rezervorului de apă pentru spălarea filtrelor (Dn 550)
pe care se va monta o vană electrică (Dn 550).

Ob. 07. Staţie de clorare


Clorinarea se va realiza cu clor gazos livrat în cilindri standard de 1 tonă.
Conform Caietului de sarcini se vor prevedea facilitati de depozitare a cilindrilor de clor
pentru minim 10 cilindrii, cu doi dintre acestia conectati la clorinatoare.
Se va prevedea un sistem de ventilatie a cladirii, echipat cu un motor adecvat. În caz de
urgenta, acest motor va fi capabil sa genereze o rata a schimbului de aer conforma cu cea
ceruta în standardele relevante.
22

Va fi instalat un sistem de tip sprinkler pentru situatii de urgenta. Sistemul va fi activat


automat în cazul înregistrarii de pierderi de gaz. În plus, va fi instalat un bazin de var pentru a
permite scufundarea cilindrilor de clor gazos în situatii de urgenta.
Dezinfectia apei produse va fi realizata prin intermediul a doua facilitati de clorinare
redundante si independente, fiecare acoperind cererea maxima în conditii nominale.
Clorinatoarele vor fi alimentate cu apa filtrata din rezervoare.
Punctul de dozare clor este în galeria conductelor, în conducta Dn 550 care colectează
apa filtrată de la cele două linii de filtre. Pentru asigurarea omogenizării apei filtrate cu apa
superclorinată, pe conducta Dn 550 se va prevedea un mixer static.

U.M. Valoare min. Valoare max.


Dozaclor mg/l 0.5 2
Debit dimensionare mc/h 1440 1440
Consumclor kg/h 0.72 2.88
Debit zilnicnominal mc/zi 28944 28944
Consumzilnicclor kg/zi 14.47 57.89

Ob. 08. Rezervor recuperare apă de la spălare + Rezervor apă pentru spălare filtre

Pentru rezervorul apă pentru spălare şi rezervorul recuperare apă de la spălare se va


reabilita şi modifica rezervorul existent de sub clădirea filtrelor noi.
Caracterisitcile rezervorului existent:
U.M. Valoare
Lungime m 23,70
Lăţime m 17,50
Înălţime construcţie m 3,10
Cotă radier mdMN 780,53
Nivel apă mdMN 783,00
Înălţime apă m 2,47
Volum total mc 1.024

Rezervorul are o başă prevăzută cu o conductă de evacuare / golire Dn 800 mm şi un


preaplin Dn 800 mm.
23

Ob. 8.1. Rezervor apă pentru spălare filtre


Apa pentru spălare filtre, în prezent, este extrasă din rezervorul de 2x750 mc situat sub
filtre de nisip în funcţiune, rezervor care asigură şi timpul necesar pentru clorinare.
Conform Specificaţiilor tehnice, filtrele reabilitate nu se vor spăla cu apă clorinată, de
aceea se va amenaja un bazin nou care va prelua apă filtrată.
Clădirea „noii” staţii de filtre, care în prezent nu este funcţională, este prevăzută cu un
rezervor de 1000 mc.
Rezervorul de apă pentru spălare se va amenaja în cadrul bazinului existent de 1000mc
de la staţia „nouă” de filtre, prin compartimentarea acestuia (jumătate).
Pe conducta colectoare apă filtrată de la cele două linii de filtre, Dn 550, în amonte de
punctul de dozare clor pentru dezinfecţie, se va prevedea o vană electrice şi un racord la
tronsonul de conductă de alimentarea cu apă filtrată a rezervorului de apă pentru spălarea
filtrelor (Dn 550), pe care se va monta o vană electrică (Dn 550). Cele două vane vor fi
acţionate de senzorul de nivel din rezervor apă pentru spălare filtre.

Caracterisitcile rezervorului propus:


U.M. Valoare
Lungime (jumătate din lungimea rezervorului existent) m 11,70
Lăţime m 17,50
Înălţime construcţie m 3,10
Cotă radier mdMN 780,53
Nivel apă mdMN 783,00
Înălţime apă m 2,47
Volum total mc 505
Volumul de apă necesar pentru spălarea unui filtru mc 368
Număr filtre spălare buc 1,37
Timp necesar umplere rezervor gol (Q=440 l/s) min 19,1
Timp necesar umplere volum apă necesar pentru
min 13,9
spălarea unui filtru (Q=440 l/s)
Timp total de spălare pentru un filtru min 17

Se va menţine preaplinul rezervorului existent şi se va prevedea o conductă de golire cu


evacuarea în căminul existent de canalizare C10.
24

Ob. 8.2. Rezervor recuperare apă de la spălare filtre


Apa colectată de la spălarea unui filtru va fi evacuată către un rezervor de apă de
spălare.
Rezervorul de apă pentru spălare se va amenaja în cadrul bazinului existent de 1000mc
de la staţia „nouă” de filtre, prin compartimentarea acestuia (jumătate).
Apa din rezervor va fi recirculată prin intermediul a 1+1 pompe în amonte de decantorul
lamelar.
Caracterisitcile rezervorului propus:
U.M. Valoare
Lungime (jumătate din lungimea rezervorului existent) m 11,70
Lăţime m 17,50
Înălţime construcţie m 3,10
Cotă radier mdMN 780,53
Nivel apă mdMN 783,00
Înălţime apă m 2,47
Volum total mc 505
Volumul de apă necesar pentru spălarea unui filtru mc 368
Debit pompă recirculare mc 160 mc/h
Timp necesar umplere rezervor ore 3,15
Timp necesar umplere volum apă necesar pentru
ore 2,30
spălarea unui filtru

Debitul pompei asigură o rată de recirculare de 10%.


Acest rezervor de 505 mc va funcţiona ca rezervor tampon, iar prin automatizare şi prin
prevederile maualului de operare nu se va permite începerea unei noi spălări a unei filtru până
când rezervorul nu va asigura capacitate de retenţie necesară.
Pompele de recirculare vor avea aspiraţia din conducta de golire existentă a bazinului
Dn 800 mm.
Se va realiza un nou preaplin (Dn 800 mm) cu evacuarea în căminul existent de
canalizare C11.
În interiorul rezervorului există pereţi şicană care nu pot fi dărâmaţi deoarece fac parte
din structura construcţiei.
În această situaţie se prevede practicarea unor deschideri, în linie, în pereţii şicană
pentru realizarea unui canal de scurgere a apei spre başa pompelor. Canalul de scurgere se va
executa paralel cu latura lungă a noului bazin.
25

Pe radierul rezervorului se va executa o şapă din beton de umplutură cu panta generală


i=3% spre canalul colector. Canalul colector va avea o pantă generală de i=3% către başă.
(Panta de 3% este folosită pentru evacuarea depunerilor din deznisipatoare. În cazul nostru se
evacuează material mult mai fin).

Linia nămolului

Ob. 09. Bazin tampon nămol îngroşat


Nămolul îngroşat este evacuat gravitaţional prin acţionarea unei vane electrice de la
concentratorul de nămol către un bazin tampon amplasat în amonte de instalaţia de
deshidratare nămol.
Capacitatea de stocare a bazinului este de circa 95 mc şi se va realiza circular cu
diametrul de 6 m.
Bazinul a fost dimensionat pentru încărcarea maximă în SS a influentului, respectiv
500NTU, caz în care asigură un timp de retenţie de 16 ore.

Ob. 10. Concentrator nămol


Nămolul în exces extras de la decantoarele lamelare este îngroşat într-un concentrator
static în vederea deshidratării. Construcţia decantorului este circulară cu diametrul de 3,6 m.
Nămolul în exces este îngroşat în decantoarele lamelare până la un procent de 5%. Prin
îngroşare statică se va asigura un nămol îngroşat de 8%.
Supernatantul va fi colectat la partea superioară prin colectorul perimetral şi va fi evacuat
la staţia de pompare supernatant.
Concentratorul de nămol a fost dimensionat pentru 3 variante de încărcăre SS a
influentului, respectiv 50 NTU, 110 NTU şi 500 NTU.

Ob. 11. Deshidratare nămol


Ob. 11.1. Staţie deshidratare nămol
26

Nămolul rezultat de la staţia de tratare va fi deshidratat în cadrul unei noi hale de


deshidratare. Se va instala o unitate de deshidratare capabilă să preia debitul de nămol.
Nămolul din bazinul tampon este extras de 1+1 pompe surub care alimentează instalaţia
de deshidratare nămol.
În amonte de instalaţia de deshidratare nămol, pe conducta de refulare nămol îngroşat,
se dozează polimer pentru a grăbi procesul de deshidratare. Polimerul se prepară în cadrul
staţiei de preparare / dozare polimer (ob. 5.2).
Caracteristicile pompelor şurub:
- debit 8 mc/h
- înălţime de pompare 8m

Caracteristicile instalaţiei de deshidratare:


- debit 8 mc/h
- încărcare nămol 500 kg/h
- nămol deshidratat 35%

Ob. 11.2. Platformă depozitare nămol deshidratat


Nămolul deshidratat este evacuat în afara halei prin intermediul unui transportor elicoidal
care descarcă nămolul în conteinere sau pe o platformă acoperită dimensionată pentru
asigurarea unui spaţiu de depozitare de 30 zile.

Ob. 12. Staţie pompare supernatant


Supernatantul de la concentratorul de nămol, unitatea de deshidratare şi de pe platforma
de stocare nămol este colectat în bazinul de aspiraţie al pompelor de supernatant, amplasat în
apropierea acestor obiective.
Supernatantul este recirculat în fluxul de epurare, în amonte de decantoarele lamelare.
Caracteristicile pompelor de supernatant:
- debit 20 mc/h
- înălţime de pompare 10 m

Ob. 13. Staţie pompe şi suflante


27

Staţia pompelor de la filtre va fi reabilitată şi se vor schimba toate utilajele.


Spălarea filtrelor se va realiza în 3 faze: insuflare de aer, curăţare hidro-pneumatică (aer
plus apă) şi spălare doar cu apă. În Breviarul de calcul s-au dimensionat capacităţile pompelor
pentru spălare precum şi a suflantelor.

13.1. Pompe apă pentru spălare filtre:


- Număr de pompe în funcţiune 2
- Număr de pompe în rezervă 1
- Debit pompă 691 mc/h
- Înălţime pompare 8m
Apa pentru spălare filtre va fi extrasă din rezervorul apă de spălare filtre, care se va
amenaja în cadrul rezervorului de apă de sub filtrele „noi”

13.2. Suflante aer pentru spălare filtre:


- Număr de pompe în funcţiune 1
- Număr de pompe în rezervă 1
- Debit pompă 2937 mc/h
- Înălţime pompare 0,5 bar
Staţia de suflante se va amplasa în locul suflantelor existente.

13.3. Pompă booster apă potabilă:


- Număr de pompe în funcţiune 1
- Număr de pompe în rezervă 1
- Tip instalaţie: hidrofor
- Debit pompă 20 mc/h
- Înălţime pompare 21 m

13.4. Pompe recirculare apă spălare filtre:


- Număr de pompe în funcţiune 1
- Număr de pompe în rezervă 1
- Debit pompă 160 mc/h
28

- Înălţime pompare 14 m
Apa pentru spălare filtre va fi extrasă din rezervorul apă de spălare filtre, care se va
amenaja în cadrul rezervorului de apă de sub filtrele „noi”

În cadrul Staţiei de pompe se va prevedea şi o pompă mobilă pentru drenaj (Q=20 mc/h,
H = 10 m).