Sunteți pe pagina 1din 129

Noiuni introductive

Unitatea de nvare Nr. 1


Noiuni introductive
Cuprins
Obiectivele Unitii de nvare Nr. 1 1.1 Evoluia dreptului afacerilor 1.2 Noiunea de drept al afacerilor 1.3 Obiectul dreptului afacerilor 1.4 Izvoarele dreptului afacerilor 1.5 Principiile dreptului afacerilor Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 1 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 1

Dreptul Afacerilor

Pagina 2 2 3 4 5 7
8 9 9

OBIECTIVELE unitii de nvare nr. 1


Principalele obiective ale unitii de nvare Nr. 1 sunt: nelegerea noiunii de drept al afacerilor . Familiarizarea cu obiectul dreptului afacerilor. Recunoaterea principalelor izvoare ale dreptului afacerilor. nsuirea principiilor dr. afacerilor.

1.1 Evoluia dreptului afacerilor


Cuvinte cheie

Cutuma, Pravila lui Vasile Lupu, Pravila cea Mare a lui Matei Basarab, Codul juristului Andronache Donici, Codul lui Caragea, Codul lui Callimachi, Regulamentele Organice, Codul comercial romn La inceput comertul a fost reglementat de asa-numitul obicei al pamantului (cutuma). Au existat insa si norme de origine straina datorita legaturilor inevitabile cu persoane care faceau comert din alte locuri (ex: geto-dacii si negustorii eleni). Prima reglementare scrisa (disparuta) a fost Pravila (=lege) lui Alexandru cel Bun. Ulterior au aparut alte doua pravile: Pravila lui Vasile Lupu (in Moldova, 1646) iar in Muntenia Pravila cea Mare a lui Matei Basarab (1652). In aceste ultime doua legi erau prevazute rap. de schimb, clauzele sau prevederile contractelor precum si obligatiile partilor. Aceste doua pravile sunt inlaturate in timpul domniilor fanariote. In anul 1814 in Muntenia apare Codul juristului Andronache Donici in care intalnim norme privind af. comerciale si falimentul. Ulterior, in Codul lui Caragea (1817) apar primele norme privind dreptul afacerilor si la fel si in Codul lui Callimachi (18161817). Acesta din urma includea si reguli de contabilitate. Regulamentele Organice apar in 1831. Ele fac referire la normele de comert precum si la infiintarea tribunalelor comerciale. Aceste reguli prevad ca judecatoriile decid dupa firea pricinii (ob. pricinii) si nu dupa meseria partilor din procese. In 1887 apare Codul comercial romn, fiind elaborat de 5 juristi de renume si inspirat din Codul comercial italian care aparuse in 1882. Pana in prezent, acest cod comercial a suferit mai multe modificari intre 1895-2010. Dupa anul 1945, Codul comercial romn nu s-a mai aplicat raporturilor jur. comer. interne ci numai celor de comert exterior, insa cu importante restrictii. Dupa dec. 89, Codul comercial romn a redevenit regulament de esenta/de baza a activitatii comerciale organizate acum pe principiile proprietatii private, libertatii comerciale si a concurentei loiale. Prima reglementare post-decembrista a fost decretul lege 54/1990 referitor la organizarea si desfasurarea activit. ec. pe baza liberei initiative.

Test de autoevaluare 1.1. Care este prima reglementare scris a comerului? Care cod contine pentru prima dat reguli de contabilitate? Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina 9.

1.2 Noiunea de drept al afacerilor


Cuvinte cheie

Drept, Dreptul Civil, Dreptul Afacerilor, Afacere Prin drept se intelege totalitatea normelor juridice care alcatuiesc un sistem unitar in fiecare stat, avand ca finalitate organizarea in cadrul unei anumite comunitati statale a vietii si activitatii persoanelor fizice si juridice cat si activitatea autoritatii statului. Dr. civil, ca ramura a dreptului reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale dintre persoanele fizice si cele juridice, constituind dreptul comun cu generala aplicare tuturor activitatilor civile. Dr. afacerilor reglementeaza intr-un mod distinct raporturile juridice de comert si le separa de relatiile juridice specifice dr. civil, conform unor exigente derogatorii (cum ar fi protectia comerciantului, protectia consumatorului sau creditul). Totalitatea operatiunilor comerciale, financiare si industriale reglementate de normele dr. af. sunt in esenta afaceri. Prin afacere se intelege o activitate profesionala in domeniul comercial, industrial sau financiar. Afacerile constituie ob. de activitate al comerciantilor. Am putea spune ca dr. af. constituie o adevarata tehnica a gestionarii si organizarii rel. economice. Indiscutabil lumea afacerilor se subordoneaza vietii sociale. Test de autoevaluare 1.2. Ce nelegei prin afacere? Definiti termenul de drept? Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina 9.

1.3. Obiectul dreptului afacerilor


Cuvinte cheie

Autonomia de vointa, Aparenta si ordinea publica, buna credin, drept public, drept privat, acte i fapte de comer, comerciani Aceasta ramura de dr. se adreseaza oamenilor de afaceri si cuprinde elemente de dr. privat, dr. fiscal, dr. muncii si alte asemenea ramuri. Principalul nucleu al dr. afacerilor il constituie dr. comercial. Spiritul dr. af. se refera, n principal, la dou aspecte: 1) Autonomia de vointa. In Codul Civil este prevazuta regula libertatii contractuale fundamentata pe autonomia de vointa. In rel. comerciale oamenii de afaceri recurg la contracte tip si este f. important ca in cazul interpretarii contractelor sa se stabileasca vointa declarata si nu vointa interna a partilor. Reglementarea comerciala are in vedere realitatea obiectiva a unei operatiuni comerciale si nu aspectele subiective care au generat acea operatiune. De aceea (materia noastra) s-a restrans. Notiunea de buna credinta este importanta pt. a se diminua abuzurile in ceea ce priveste exercitarea dr. contractuale. In consecinta, pt. protectia concurentei impotriva exceselor s-au extins masurile inspirate sin respectul loialitatii contractuale in af. comerciale. Astfel, in legea 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale s-a consacrat indatorirea comerciantilor de a-si exercita obligatiile cu buna credinta si conform uzantelor cinstite calificand actul de credinta neloiala ca fiind contrar bunei credinte in activit. de comert. 2) Aparenta si ordinea publica. Ca urmare a recunoasterii unor efecte aparente ale actelor juridice circulatia bunurilor si a drepturilor este mult usurata in activitatea de comert. Cu alte cuvinte, reglementarea comerciala implica o recunoastere mai larga a efectelor aparentei decat in dreptul civil. In dr. af. notiunea de ordine publica cuprinde domenii mai largi decat dr. civil. Ac. pentru ca statul trebuie sa asigure o orientare corecta a activitatii comerciale in scopul ocrotirii intereselor nationale si a protectiei consumatorilor. Prin dispozitii imperative ale legilor se stebilesc conditiile pt. exercitarea unor profesii comerciale. Ca urmare. o serie de reguli de principiu privind productia si vanzarea marfurilor sunt subordonate unor reguli comerciale de dr. public. Este institutionalizata si interventia organelor/autoritatilor fiscale pt. perceperea de impozite. Prin drept public intelegem ansamblul norm. jur. si a principiilor de dr. aplicabile raporturilor dintra stat si cetateni sau raporturilor dintre organele statului. Dreptul privat constituie totalitatea norm. de dr./jur. si a principiilor de dr. care se refera la relatiile dintre pers. private din acelasi stat, individual sau in grup. In raport cu sistemul adoptat de Codul comercial romn se considera ca dr. af. este un drept obiectiv in situatia in care este format din fapte si acte de comert, fara a se

tine cont de calitatea persoanelor, sau este considerat un drept subiectiv cand se au in vedere subiectii de drept carora li se aplica normele dr. af. si care nu pot fi decat comerciantii. Codul comercial romn care a fost creat in 1887 are la baza sistemul obiectiv. Obiect dr. afacerilor in constituie normele juridice referitoare la faptele de comert si la comercianti. Putem defini dr. af. ca fiind totalitatea norm. jur. care se aplica raporturilor jur. considerate de lege ca fapte de comert precum si acelor la care participa pers. care au calitatea de comerciant. Subiectele dr. af. pot fi atat pers. fizice cat si cele jur. care indeplinesc conditia de a fi comercianti si au in obiectul lor de activitate efectuarea de acte si fapte de comert. Comerciantii sunt acele pers. care indeplinesc/savarsesc acte obiective de comert cu titlu profesional si in nume propriu. Test de autoevaluare 1.3. Care sunt cele dou aspecte de baz ale dreptului afacerilor? Care sunt subiectele dreptului afacerilor? Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina 9.

1.4. Izvoarele dreptului afacerilor


Cuvinte cheie

Izvor de drept, lege, cutum, jurispruden, doctrin Prin izv. acestui drept intelegem formele de exprimare a norm. jur. ref. la comert, care sunt determinate de modul de edictare/elaborare sau sanctionare de catre stat. Ac. izv. se impart in doua categorii: izvoare legislative si izvoare interpretative. Izvoarele legislative sunt: Actul normativ sau legea Cutuma uzanta comerciala Conventiile internationale 1. Legea regula scrisa si obligatorie elaborata de autoritatea legislativa si generala in aplicarea ei. Izv. primar il constituie legea fundamentala a tarii Constitutia. Aceasta consacra principiile fundamentale care guverneaza desfasurarea activitatii ec. In legea fundamentala se prevede ca in tara noastra exista ec. de piata si ca statul are obligatia sa asigure libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil valorificarii factorilor de productie precum si protejarea intereselor natioanale in activitatea economica, financiara si valutara. Statul ocroteste proprietatea sub cele doua forme ale sale (privata si publica). Tot in Constitutie se mai prevede ca dr. de proprietate precum si creantele asupra statului sunt garantate.

Codul comercial romn reprezinta actul normativ de baza intrucat reglementeaza rel. comer. in general si anume faptele de comert, activitatea comerciantilor sau jurisdictia comerciala. Legile comerciale speciale reglementeaza diferitele aspecte ale activit. de comrt (ex: decr. lege 54/1990 (abrogat), legea 15/1990 referitoare la reorganizarea unitatilor ec. de stat ca regii autonome si soc. com., legea 26/1990 (republicat) ref. la Registrul comertului, legea 31/1990 (republicat n M.Of.1066 din 17 noi.2004) ref. la soc. comerciale, legea 52/1994 privind bursele de valori- abrogat). Codul civil si legislatia civila constituie izvoare subsidiare ale dr. af. spre deosebire de Codul comercial si legile comerciale care constituie izvoare principale. Ca izv. subsidiar al dreptului, Codul civil cuprinde dispozitii privind obligatiile precum si contractele (contractul de mandat sau contractul de societate). O lege civila speciala o constituie decretul 31/1954 privind pers. fizice si jur. care se aplica in ceea ce se refera la situatia comerciantilor. 2. Cutuma si uzanta comerciala reguli de conduita gen. nascute din diferite practici folosite o per. mare de timp si care au dabandit un caracter obligatoriu. Ac. cutume si uzante servesc la acoperirea lacunelor din legislatia comerciala sau la completarea si interpretarea legii, mai ales in materia contractelor sau alte acte jur. comerciale. 3. Conventiile internationale principalul izvor de dr. com. international. Prin conventie internationala se intelege o reuniune survenita intre doua sau mai multe state sau organisme internationale pentru reglementarea anumitor aspecte mai deosebite.

Tratatul de la Roma din 1957 ref. la Comunitatea Ec. Europeana Tratatul de la Maastricht din 1992 ref la Uniunea Europeana Conventia de la Berna din 1890 privind transportul pe calea ferata Conventia de la Varsovia sin 1929 privind transporturile aeriene Exista si conventii care urmaresc uniformizarea legislatiei internationale cu legislatiei interne ale statelor ratificatoare. (ex: Conv. internationala de la Geneva, 1930-1931 ref. la titlurile de credit sau Conv. de la Berna din 1823 privind propr. industriala). Conv. Europeana a Drepturilor Omului. Chiar daca aceasta se refera la dr. pers. fizice, nu trebuie sa se inteleaga ca nu ar influenta si viata afacerilor. Aici se prevede dr. oricarei pers. ca litigiul sau sa fie judecat in mod echitabil, public si intrun termen rezonabil de catre un tribunal impartial. In protocolul aditional al Conv. Dr. Omului se prevede ca pers. fizice si jur. au dreptul sa actioneze in fata instantelor straine pentru recuperarea unor creante. Mai sunt de semnalat si o serie de org. internationale care au un rol si in viata internationala a af. De exemplu Fondul Monetar International care are ob. de activitate asigurarea in domeniul monetar a stabilitatii cursurilor de schimb intre valute si acordarea de ajutor de asistenta statelor semnatare pentru depasirea si

solutionarea dificultatilor rezultate din balantele de plata. Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare efect. operatii financiare pe un tr. lung, obiectul fiind reconstructia si dezvoltarea statelor membre. Conferinta Natiunilor Unite pentru comert si dezvoltare care a aprobat in anul 1982 un cod international de conduita pentru controlul practicilor comerciale restrictive (se au in vedere politicile abuzive care rezulta din pozitia dominanta pe care o are o soc. com. pe plan intern sau extern). Izvoare interpretative Exista doua tipuri de asemenea izvoare: 1. Jurisprudenta sau practica judiciara 2. Doctrina 1. Jurisprudenta constituie totalit. hot. jud. pronuntate de instantele de toate gradele. Aceste hotarari interpreteaza legea pe care o aplica la cazuri concrete. De multe ori jurisprudenta constituie o sursa pentru organele legiuitoare. 2. Doctrina in sens larg constituie ansamblul scrierilor care se publica in dif. materiale. In sens restrans prin doctrina se intelege ansamblul conceptiilor si interpretarilor date de catre cadrele didactice, avocati, magistrati (judecatori si procurori) sau alti juristi in dif. lucrari de specialitate. Uneori, solutiile de doctrina sunt preluate de organele legislative si transpuse in acte normative. Test de autoevaluare 1.4. Care sunt izvoarele dreptului afacerilor? Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina 9.

1.5. Principiile dreptului afacerilor Cuvinte cheie Libertatea comerului, libertatea conveniilor, concurena
I. Principiul libertatii comertului se refera la lib. de a revinde pt a castiga

care este premiza esentiala pt. normala desfasurare a circulatiei bunurilor si valorilor. II. Principiul libertatii conventiilor exprima regula cf. careia conventiile legale facute au putere de lege intre partile contractante. III. Principiul concurentei si a protectiei acesteia exprima ideea ca starea de concurenta este o lege a ec. de piata si un factor de prosperitate.

Test de autoevaluare 1.5. Enumerai principiile dreptului afacerilor? Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina 9.

n loc de rezumat

V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare nr. 1 pe care urmeaz s o transmitei tutorelui.

Lucrare de verificare unitate de nvare nr. 1


Din ce ramur a sistemului naional de drept face parte dreptul afacerilor? Motivai rspunsul!

Pentru rspunsurile studenilor lsai spaii adecvate ntre ntrebri.

Rspunsurile testelor de autoevaluare


Rspuns 1.1 Pravila lui Alexandru cel Bun; Codul lui Callimachi ; Rspuns 1.2 Prin afacere se intelege o activitate profesionala in domeniul comercial, industrial sau financiar. Afacerile constituie ob. de activitate al comerciantilor ; Prin drept se intelege totalitatea normelor juridice care alcatuiesc un sistem unitar in fiecare stat, avand ca finalitate organizarea in cadrul unei anumite comunitati statale a vietii si activitatii persoanelor fizice si juridice cat si activitatea autoritatii statului. Rspuns 1.3 Autonomia de vointa si Aparenta si ordinea publica; Subiectele dr. af. pot fi atat pers. fizice cat si cele jur. care indeplinesc conditia de a fi comercianti si au in obiectul lor de activitate efectuarea de acte si fapte de comert ; Rspuns 1.4 Actul normativ sau legea Cutuma uzanta comerciala Conventiile internationale Jurisprudenta sau practica judiciara Doctrina Rspuns 1.5 Principiul concurentei si a protectiei acesteia Principiul libertatii conventiilor Principiul libertatii comertului

Bibliografie unitate de nvare nr. 1


Miff A., Pun C., Dreptul afacerilor, Ed. Imprimeriei Ardealul, 2006. Miff A., Business Law. Volume I. Introduction to business law, Ed. Sfera juridic, 2007. Augustin Fuerea, Drept Comunitar al afacerilor,ed. a II-a revzut i adugit, Ed.Universul Juridic, Bucureti,2006 David M., Dreptul afacerilor, Ed. Europolis, 2005

Faptele de comer

Unitatea de nvare Nr. 2


Faptele de comer
Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 2 2.1 Noiunea i clasificarea faptelor de comer 2.2 Faptele de comer obiective 2.3 Fapte de comer subiective 2.4 Fapte de comer unilaterale sau mixte Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 2 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 2

Dreptul Afacerilor

11

Pagina ECT r 11 IVE e 11 12 LE n 20 unit r 21 ii de . 22 nv 2 23 P 23 rincipale le obiectiv e ale unitii de nvare Nr. 1 sunt:

OBI a

R S c

2.1 Noiunea i clas

Cuvinte cheie Fapt, fa

Din pun comer" legiuitor juridice

n sensu la rapor de schim operaiu

Clasific

Faptele diferitel i sistem inspirai

Potrivit n coni fiind "d

schimb. Independent de calitatea persoanei care-l ndeplinete, actul este comercial prin natura lui. Potrivit sistemului subiectiv un "fapt" este calificat "de comer" dac este fcut de un comerciant. Calitatea subiectului determin natura juridic a faptului comerciantul este definit, de regul ca fiind acea persoan care i-a nregistrat firma n registrul de comer (nregistrare care are efect constitutiv) sau dac are una din ntreprinderile comerciale anume stabilite de lege n acest scop. Totodat, legiuitorul stabilete n art.6 C.com., regimul juridic aplicabil actelor juridice care are un caracter civil pentru una din pri i comercial pentru cealalt parte. Este cazul aa numitelor fapte (acte) unilaterale sau mixte. Analiznd dispoziiile prevzute n textele legale artate mai sus, se poate concluziona c faptele de comer se clasific n trei categorii: fapte de comer obiective; fapte de comer subiective; fapte de comer unilaterale sau mixte.

Aceste p n art. 3

1. opera pot fi de

2. acte (ntrepri 3. fapte

1. Oper

Din acea

Cum Definii vnzto bun n s

Test de autoevaluare 2.1. Care sunt cele dou sisteme dup care se clasific faptele de comer? Cum se clasific faptele de comer?
Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina 14.

Numai interme

Cump vnzare comerci

Cumpr nchirier

2.2. Faptele de comer obiective


Cuvinte cheie Fapte de comer obiective, intermedierea, caracterul speculativ, operaiuni de intermediere n schimb, acte de intermediere n operaiunile de schimb, fapte de comer conexe Faptele de comer obiective sunt acele operaiuni (acte juridice) prevzute de legiuitor n art. 3 din Codul comercial, calificate astfel n funcie de natura sau funcia lor economic i, n unele cazuri, de forma lor. n art. 3 C.com. sunt prevzute un numr de 20 de operaiuni (acte, fapte) pe care legiuitorul le calific "de comer". Enumerarea fcut de legiuitor este absolut limitativ i relativ demonstrativ. Trstura comun a celor 20 de "fapte de comer" prevzute de art. 3 C.com. este intermedierea (interpunerea n schimb), la care se poate aduga caracterul speculativ.

Ope vnzare Contrac vnzare de consi

Contrac consing estimate obligaiu n natur

Ope burs Potrivit obligaiu

Reportu i real d

aceeai specie. Aceste operaiuni se ncadreaz ntr-o categorie mai cuprinztoare a operaiunilor speculative de valori, n urcare sau n coborre a titlurilor de credit, formnd aa zisele "operaiuni de burs". Operaiuni relative la subscrierea, cumprarea i vnzarea de pri sociale i aciuni ale societilor comerciale Achiziionarea i nstrinarea aciunilor i prilor sociale ale societilor comerciale prezint caracterul unui act de comer, prin aceea c face s se dobndeasc sau s se piard calitatea de asociat ntr-o societate comercial, indiferent dac operaiunea a fost fcut n scop de speculaie comercial, ori numai n vederea unui plasament de capital. Operaiunile de banc i schimb Potrivit art. 3 pct. 11 C.com., sunt fapte de comer "operaiunile de banc i schimb". Operaiunile de banc sunt operaiuni de intermediere care au ca obiect sume de bani, credite ori titluri de credit. Activitatea bancar este realizat de Banca Naional i de societile comerciale bancare. Operaiunile de banc constau n: depozite de sume de bani sau de titluri, acordare de credite, operaiuni asupra titlurilor de credit, plasament financiar, efectuarea de pli etc. Operaiunile de schimb se refer la schimbul de monede, bilete de banc naionale sau strine, transmitere de fonduri. Cambiile i ordinele de producte sau mrfuri n conformitate cu art. 3 pct. 14, sunt fapte de comer "cambiile i ordinele de producte sau mrfuri". Cambia i biletul la ordin sunt, prin ele nsele, fapte de comer, fr a distinge dac prile sunt sau nu comerciani sau dac sunt emise pentru acte civile sau comerciale. Cambia si biletul la ordin sunt titluri de credit care cuprind obligaia de a face s se plteasc (cambia) sau de a plti (biletul la ordin) o sum de bani determinat, la scaden i la locul stabilit n nsui nscrisul cambial. 2. Acte de intermediere n operaiunile de schimb purtnd asupra muncii organizate (ntreprinderile) n limbajul obinuit, comun, ntreprinderea are un dublu neles: unul subiectiv referindu-se la activitatea nsi a persoanei care i-a organizat o ndeletnicire, altul obiectiv, n sens de organism economic care pune n valoare n mod sistematic factorii necesari pentru un produs destinat schimbului, pe riscul ntreprinztorului. Elementele care, mpreun, concur la nelegerea noiunii de ntreprindere sunt: asocierea factorilor necesari produciei: capital, munc, natur; riscul pe care ntreprinztorul i-l asum; organizaia, ca element de coordonare a muncii cu valorile patrimoniale. Articolul 3 din Codul comercial prevede diferite categorii (feluri)

ntrepri

ntr Caracter furnizar

ntreprin schimbu unor pro

ntreprin produse prestare

Deosebi cumpra ntrepri fiind de dreptulu garantar

n cazu servicii

ntr ntreprin calificat artist p calificat

- nch - cont - cont ntr ntreprin comiten aib nf nu este c

ntr Interme servicii Activita transmit comerci

Dei de acionez

ntreprinderile de construciuni (art. 3 pct. 8 C.com.) ntreprinderile de construciuni sau de reparaii de imobile organizeaz fora de munc cu ajutorul creia i desfoar activitatea, interpunndu-se ntre client (beneficiar) i lucrtori. Din acest punct de vedere, ntreprinderea de construcii speculeaz "mna de lucru", obinnd profit. Organizarea activitii ct i obiectul acesteia sunt considerate "fapte de comer". Adesea, ntreprinderile de construcii i reparaii de imobile execut lucrrile care fac obiectul contractului de antrepriz de lucrri pentru construcii, cu materiale proprii. n aceast situaie, ntreprinderea este comercial n virtutea criteriului fundamental, fiind vorba despre cumprarea de mrfuri spre a le revinde "... fie n natur, fie dup ce se vor fi lucrat sau pus n lucru..." (art. 3 pct. 1 C.com.).

Legiuito redactr aplicat

ntreprin transpor ca un in expedito

ntreprinderile de fabrici, de manufactur i imprimerie (art. 3 pct. 9 C.com.) ntreprinderile de fabrici i de manufactur au ca obiect de activitate transformarea unor bunuri (materie prim), prelucrarea i obinerea unor produse industriale sau de manufactur. De exemplu, ntreprinderea de estur, care transform firele de mtase n produs finit - mtasea. Sunt calificate ca fiind comerciale i acele ntreprinderi care transform (lucreaz) materia prim oferit de client (beneficiar), chiar dac activitatea lor nu este de "producie" ci presupune "prestri-servicii", deoarece clientul pltete numai manopera.

Activita de tran furnizor cu expe desfoa

ntr Potrivit contra d de come

Activita sunt leg

ntreprinderile de imprimerie, desfoar activitate de multiplicare a operelor literare, tiinifice, artistice etc., folosind mijloace mecanice sau manuale ntreprinderile de editur, librrii i obiecte de art, cnd altul dect autorul sau artistul vinde (art. 3 pct. 10 C.com.) ntreprinderea de editur (editorul), are ca obiect de activitate reproducerea i difuzarea (rspndirea n public) unei lucrri (tiinifice, literare, artistice) ncredinat de ctre autor pe baza contractului de editare. Aadar, ntreprinderea de editur este un intermediar care, la rndul lui, dou contracte: un contract cu ntreprinderea de reproducere a operei (lucrrii) care urmeaz a fi publicat i un al doilea contract, cu ntreprinderea de difuzare (librrie). Dac cele dou contracte de reproducere i de difuzare se ncheie direct de ctre autor, operaiunile desfurate de acesta nu sunt considerate "fapte de comer", deoarece lipsete activitatea de interpunere (intermediare) specific comerului. ntreprinderile de vnzare a obiectelor de art intermediaz relaiile dintre autor, artist i cumprtor. Aadar, dac vnzarea se face direct de ctre autor sau artist, actul juridic respectiv nu poate fi considerat "fapt de comer".

n come schimbu urmnd

n rapor obligato altei per

n alte conserv obligai

Asigur scopul s asigurar

Dep Textul a depozit i la doc

Docume
-

ntreprinderile de transporturi de persoane sau de lucruri pe ap sau pe uscat (art. 3 pct. 13 C.com.)

reci de propr - war

marfa face obiectul unui contract de gaj i deci titularul warantului are un drept de gaj (garanie real) asupra mrfii n depozit, - talonul care rmne la administraia depozitului. 3. Fapte de comer conexe (accesorii) Faptele de comer conexe sau accesorii sunt acele fapte juridice care au un caracter civil, numai c, datorit legturii strnse cu un fapt calificat de comer, dobndesc caracter comercial potrivit regulii "accesorium sequitur principale Din enumerarea fcut de legiuitor n art. 3 C.com., rezult c din cele 20 de fapte considerate "de comer" au caracter accesoriu:

este, de

Princip (fapte) caracter exemplu

De asem juridice delictele

Operaiunile de mijlocire n afaceri comerciale (art. 3 pct. 12 C. com.) Mijlocirea n afaceri comerciale este un act conex considerat fapt (act) obiectiv de comer, deoarece presupune ncheierea unei nelegeri ntre doi parteneri de afaceri "pui fa n fa" de ctre un intermediar, mijlocitor, care este calificat ca fiind un auxiliar de comer (independent). Aadar, operaiunea de mijlocire (samsria) este un fapt (act) de comer conex sau accesoriu faptului (actului) principal, care este un fapt de comer.

acte de mand qua comerci deli (deoarec prejudic

Test de Definii

Expediiunile maritime i toate contractele privitoare la comerul pe mare i la navigaiune (art. 3 pct. 15 i 16 C.com.) Din categoria operaiunilor privitoare la comerul pe mare i la navigaiune fac parte: construirea de vase pentru navigaiune; cumprarea, vnzarea i revnzarea de tot felul de vase pentru navigaiune; ncheierea de contracte privind echiparea vaselor, dotarea i aprovizionarea lor. Sunt calificate comerciale i operaiunile de nchiriere a vaselor n scop de navigaie. Toate aceste fapte (acte) juridice sunt calificate de comer potrivit criteriului accesorialitii, ntruct privesc comerul pe mare i navigaiunea.

Care su de C. C

Rspunsu

Depozitele pentru cauz de comer (art. 3 pct. 19 C.com.) Depozitele pentru cauz de comer sunt fapte de comer conexe sau accesorii, ori de cte ori privesc depozitarea unor mrfuri care au fost cumprate n scop de revnzare. Faptul principal de comer este contractul de vnzare-cumprare, iar accesoriul este depozitul care va fi considerat "fapt de comer" ca i principalul. Contul curent i cecul Potrivit art. 6 alin. 2 C.com. "Contul curent i cecul nu sunt considerate ca fapte de comer n ce privete pe necomerciani afar dac ele n-au o cauz comercial". Interpretnd textul de lege, apelnd la argumentul logicii formale "per a contrario rezult c, ori de cte ori deschiderea unui cont curent i operaiunile care se efectueaz n coninutul acestuia, ct i cecul au o cauz comercial, operaiunile respective sunt calificate fapte de comer accesorii sau conexe actului principal care

2.3 Fapte de comer subiective


Cuvinte cheie

aspect societa caracte

Fapte de comer subiective, calitatea subiectului, criteriul negativ

Test de Defini

Faptele (actele) subiective de comer reprezint acea categorie de fapte juridice pe care legiuitorul le calific " de comer" deoarece sunt fcute de un comerciant. Deci, calitatea subiectului determin natura juridic a faptului (actului) svrit (ncheiat).

Ce acte

Rspuns

Faptele subiective de comer sunt prevzute n art.4 C.com., ntr-o formulare 2.4 Fapte de come general. Astfel, legiuitorul dispune: "Se socotesc, afar de acestea ca fapte de Cuvinte comer, celelalte contracte i obligaiuni ale unui comerciant, dac nu sunt de cheie Fapte d natur civil sau dac contrariul nu rezult din nsui actul". Nu sunt comerciale:
actele eseniale civile, care aparin vieii civile precum cstoria, adopia. Aceste

acte rmn civile chiar dac sunt fcute de un comerciant; actele expres civile, adic acele acte n care se stipuleaz n mod expres cauza civil (de exemplu, se constituie o ipotec pentru garantarea unui mprumut fcut cu scopul de a se achiziiona o locuin pentru uzul personal al familiei comerciantului). Distinct de criteriul pozitiv de determinare a categoriilor de fapte juridice calificate de comer, legiuitorul folosete i criteriul negativ, excluznd de la caracterul comercial faptele prevzute n art. 5 C.com. Astfel, nu sunt fapte de comer
acele acte juridice care aparent "sunt de comer", atta vreme ct vizeaz

Potri toi c dispo legea

satisfacerea unor interese (uzul sau consumaiunea) ale cumprtorului ori ale familiei sale; activitile agricole, sub diferite forme; culturi, vnzarea produselor cultivate chiar de ctre cultivator. Aceste activiti sunt considerate fapte civile. Pentru a fi comercial, trebuie ca activitatea s constea ntr-o interpunere, intermediere n schimb, ori acest lucru se poate realiza numai cnd cultivatorul sau proprietarul terenului ncredineaz marfa (produsele) unui comerciant (intermediar) care urmeaz s vnd produsele "la pia". O situaie special o au societile agricole care s-au constituit i se constituie potrivit Legii nr. 36/1991 privind societile agricole i alte forme de asociere n agricultur i ale Legii nr. 31/1990 privind societile comerciale, republicat. Legea nr. 36/1991 prevede posibilitatea constituirii unei societi comerciale care s aib ca obiect social activiti agricole, derognd astfel, de la dispoziia prevzut n art. 5 C.com. potrivit creia, activitile agricole nu sunt fapte de comer. Dei sub

juridic legisla special una di comerc 945 C. una din

preved prezum

Test de Defini

Rspuns

n loc de rezumat

V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare nr. 1 pe care urmeaz s o transmitei tutorelui.

Lucrare de verificare unitate de nvare nr. 2


Enumerai principalele diferene care exist ntre cele trei categorii de fapte de comer?

Pentru rspunsurile studenilor lsai spaii adecvate ntre ntrebri.

Rspunsurile testelor de autoevaluare


Rspuns 2.1 sistemul obiectiv propriu legislaiei franceze i italiene, i sistemul subiectiv de legislaia german i de celelalte sisteme de drept de inspiraie german ; fapte de comer obiective; fapte de comer subiective; fapte de comer unilaterale sau mixte ; Rspuns 2.2 Faptele de comer obiective sunt acele operaiuni (acte juridice) prevzute de legiuitor n art. 3 din Codul comercial, calificate astfel n funcie de natura sau funcia lor economic i, n unele cazuri, de forma lor ; Operaiuni de intermediere n schimb asupra mrfurilor i titlurilor de credit, care pot fi denumite fapte (acte) obiective constitutive de comer; Acte de intermediere n operaiunile de schimb purtnd asupra muncii organizate (ntreprinderile); Fapte de comer conexe (accesorii). Rspuns 2.3 Faptele subiective de comer sunt prevzute n art.4 C.com., ntr-o formulare general. Astfel, legiuitorul dispune: "Se socotesc, afar de acestea ca fapte de comer, celelalte contracte i obligaiuni ale unui comerciant, dac nu sunt de natur civil sau dac contrariul nu rezult din nsui actul; Actele eseniale civile Actele expres civile Acte juridice care aparent "sunt de comer"
Activitile agricole

Rspuns 2.4 Potrivit art. 56 C.com., "dac un act este comercial numai pentru una din pri, toi comercianii sunt supui, n ce privete acest act, legii comerciale, afar de dispoziiunile privitoare la persoana chiar a comercianilor, i n cazurile n care legea nu dispune altfel".

Bibliografie unitate de nvare nr. 2


Miff A., Pun C., Dreptul afacerilor, Ed. Imprimeriei Ardealul, 2006. Miff A., Business Law. Volume I. Introduction to business law, Ed. Sfera juridic, 2007. David M., Dreptul afacerilor, Ed. Europolis, 2005

Turcu I.,Tratat teoretic i practic de drept comercial-vol. I, Ed. CH Beck, 2009

Subiectele dreptului afacerilor

Unitatea de nvare Nr. 3


Subiectele dreptului afacerilor Cuprins
Obiectivele Unitii de nvare Nr. 3 3.1 Noiunea de comerciant. Categoriile de comerciani 3.2 Comerciantul persoan fizic Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 3 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 3

Dreptul Afacerilor

20

Pagina ECT r 25 IVE . 25 26 LE 3 32 unit 33 ii de 33 nv

OBI n

are
P rincipale le obiectiv e ale unitii de nvare Nr. 3 sunt:

F S

3.1 Noiunea de com


Cuvinte cheie

Comerc

Calitat

n confo att co profesiu operaiu

Deci co comerci

Calitate necome

a. Are a nfiinr este cer

eviden i s desfoare activitatea cu respectarea condiiilor de concuren loial. b. Toate actele i operaiunile efectuate de comerciant sunt prezumate ca fiind comerciale i se supun legilor comerciale (art. 4 Cod comercial) c. Actele comerciale ncheiate de comerciant sunt supuse unor reguli speciale, derogatorii de la regimul actelor juridice civile: - n obligaiile comerciale codebitorii sunt prezumai c s-au obligat solidar (art. 42 Cod comercial); - datoriile comerciale n bani produc dobnd de drept din ziua cnd devin exigibile (art. 43 Cod comercial); - n obligaiile comerciale, judectorul nu poate acorda un termen de graie (art. 44 Cod comercial); - n raporturile comerciale, retractul litigios este interzis (art. 45 Cod civil); - dovada drepturilor rezultnd din actele comerciale se poate face cu orice mijloace de prob admise de lege (art. 46 Cod comercial); - poate fi supus procedurii reorganizrii judiciare i falimentului n cazul ncetrii plilor pentru datorii comerciale. Regula se aplic doar comercianilor nu i necomercianilor; - pot participa la constituirea unor organizaii profesionale; - profitul realizat din activitatea lor este supus impozitului.

nelimitat obinerea

Conform avnd c legal la rezult c svrea Dispozi conduce dobnde comercia aspectel comerci

n conse fiind ne persoan speciale

Condii

n doctr calitate d

condiii

- condii (condiii

Categoriile de comerciani
a. Comercianii persoane fizice. b. Societile comerciale. c. Regiile autonome. d. Organizaiile cooperatiste. e. Micii comerciani. Test de autoevaluare 3.1. Care sunt categoriile de comerciani?

- condii ter cru refer la

condiii (actelor)

Lund n n veder

- persoan

-persoan

-comeru
Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina xx.

-activita activitat

3.2. Comerciantul persoan fizic


Cuvinte cheie Profesiune obinuit, condiii referitoare la persoan, condiii referitoare la activitate, capacitatea juridic, incompatibiliti, decderi i interdicii, rspunderea

Practic, poat as

-comerc

-comerciantul persoan fizic s fi fost autorizat n condiiile legii. Capacitatea comerciantului persoan fizic O persoan fizic dobndete capacitatea de a fi comerciant de la mplinirea vrstei de 18 ani. Concret, art. 13 din Codul comercial, dispoziie nc n vigoare, se refer la imposibilitatea celor ce exercit puterea printeasc s continue comerul n interesul unui minor, n lipsa unei autorizri speciale dat n principiu prin intermediul instanei. Din text rezult c minorul nsui nu poate desfura activitate comercial i deci, c nu poate avea calitatea de comerciant. Nici minorul cu capacitate de exerciiu restrns (limitat), cu vrsta ntre 14-18 ani, nu poate fi comerciant, chiar dac, pentru unele acte juridice (de exemplu, contractul de munc), minorul are capacitate deplin de exerciiu ncepnd cu vrsta de 16 ani, nefiind nevoie de ncuviinarea prealabil a reprezentantului legal.

prezenta prestate

Totodat prestaie

avo not me Se cons liberal

Decde

Pe aceiai linie de idei i pentru aceleai raiuni, se consider c nu au capacitatea de a fi comerciani nici interziii judectoreti, atta vreme ct nici acetia nu au capacitate de exerciiu deplin, neavnd practic discernmntul faptelor pe care le realizeaz, datorit strii de alienaie mintal. De altfel, nsi legea precizeaz n mod expres, n art. 14 din codul comercial c persoanele puse sub interdicie nu pot fi comerciani i nici nu pot continua un comer. Capacitatea de exerciiu deplin a femeii cstorit naintea vrstei de 18 ani este recunoscut numai pentru actele de drept civil, cu scopul de a se asigura egalitatea ntre soi n timpul cstoriei i pentru a fi reprezentanta legal a minorilor care rezult din cstorie. Cum capacitatea comercial reprezint o form de capacitate special i cum regulile de excepie sunt de strict interpretare, nu se poate considera c femeia cstorit are capacitate comercial, doar pentru c, prin cstorie aceasta a dobndit capacitate de exerciiu. O situaie special o au persoanele cu privire la care s-a instituit curatela, potrivit art. 152 C. fam. Teoretic, persoanele puse sub curatel nu sunt incapabile cu privire la exercitarea comerului. Dispoziiile legale nu prevd incapacitatea de a face comer a persoanelor aflate sub curatel. Practic, este mai greu ca o persoan aflat ntr-o astfel de situaie s exercite o activitate de comer, chiar dac actele (faptele) juridice se ncheie de ctre curator, n numele i pe seama persoanei aflat sub curatel Incompatibiliti, decderi i interdicii Incompatibiliti Activitatea de comer, datorit caracterului su speculativ, este incompatibil cu anumite funcii sau profesii. Astfel, nu pot fi comerciani, datorit funciei pe care o dein: parlamentarii, funcionarii publici, n condiiile specifice impuse de statutul propriu, magistraii (judectorii, procurorii), militarii etc. Ceea ce conduce la incompatibilitatea cu calitatea de comerciant, n exemplele

Decder msura atins d aceste comerci presteaz

n acest pentru Legea n Evident condam condiii

Interdic Interdic

Interdic comeru prelucra sau acti comerci

Interdic produc

De exem prin car socotit se stabil

Tot astf care un spe, c "desface

Interdiciile pot fi generale sau speciale. Interdiciile generale sunt cele care privesc orice comerciant, n timp ce interdiciile speciale, funcioneaz conform legii, dar numai cu privire la anumite categorii de comerciani. Astfel de interdicii, de exemplu, funcioneaz cu privire la comerciantul agent comercial permanent cruia n calitatea sa de intermediar independent i se poate impune o anumit restrngere de activitate printr-o clauz de neconcuren expres, cuprins n contractul de agenie. Activitatea desfurat de comerciantul persoan fizic A doua condiie pe care trebuie s o ndeplineasc o persoan fizic pentru a fi comerciant, se refer la activitatea pe care o desfoar. Persoana fizic trebuie s exercite n mod obinuit, cu titlu de profesie fapte de comer. Aadar, potrivit criteriului obiectiv de definire a comerciantului, persoana fizic dobndete aceast calitate dac svrete fapte de comer cu caracter constitutiv sau esenial de comer i n mod excepional fapte conexe (auxiliare) de comer. De exemplu, dac o persoan mputernicete, o alt persoan fie s fac comer n numele comerciantului, fie s semneaz o cambie ori s constituie garanii personale sau reale, persoana mputernicit nu poate fi calificat, comerciant. Faptele de comer trebuie s fie o permanen a activitii persoanei care i face o "profesie" din activitatea de comer, acionnd cu contiina calitii pe care o are. Desfurarea comerului n nume propriu Aadar, persoana care exercit o activitate de comer n numele i pe seama altei persoane, nu dobndete calitatea de comerciant. Astfel, nu sunt comerciani auxiliarii de comer (prepusul, procuristul, vnztorul, comisul-voiajor), deoarece actele de comer pe care le ncheie nu sunt n nume propriu ci, n numele i pe seama comerciantului la care sunt angajai sau pentru care lucreaz. Desfurarea comerului pentru obinerea unui profit Ceea ce intereseaz este elementul subiectiv, n sensul inteniei comerciantului de a obine un profit, i nu neaprat obinerea efectiv i imediat a profitului. De asemenea, nu intereseaz ca desfurarea comerului de ctre comerciant s fie unica sa surs de venituri. Astfel, de exemplu, este foarte posibil ca un comerciant persoan fizic s fie i angajat n cadrul unei uniti, beneficiind astfel, n baza contractului individual de munc de un anumit salariu. Desfurarea comerului pe riscul comerciantului A cincia condiie care trebuie ndeplinit de comerciantul persoan fizic este ca acesta s acioneze pe riscul su i, cu rspundere nelimitat. Riscul este specific oricrei afaceri, important este ca aceast persoan fizic s

depun

Rspun Comerc cu ntre gsesc din fap ceilali (fapte)

Creditor s fie sa exist b creanel

Statutu Comerc formeaz

Cele ma

nregistr

ntocmi

nregist

Potrivit obligai comeru activit actele i

Registr comerci terelor comerci compon registru

nregist delegat

Control judect municip Modul

unitar pentru toate oficiile.

rezumat

nregistrarea comerciantului persoan fizic n registrul comerului se face pe baza unei cereri de nregistrare.Cererea de nmatriculare va fi semnat de comerciant sau de o persoan mputernicit prin procur special, procur care trebuie ntocmit n form autentic. n mod obligatoriu, cererea de nmatriculare va fi nsoit de acte doveditoare datelor pe care le cuprinde.

V reco unitate Este tim transmit

Lucrare de verifica

Persoan comer

Comerciantul persoan fizic va semna n registrul comerului, n prezena judectorului delegat sau a directorului oficiului registrului comerului pentru a se dovedi specimenul de semntur. n absenta comerciantului, semntura acestuia poate fi nlocuit prin prezentarea unui specimen legalizat de notarul public. Pe parcursul exercitrii comerului, comerciantul este obligat s evidenieze n registrul comerului o serie de modificri prevzute n art. 21 din Legea nr. 26/1990, republicat. n cazul n care comerciantul are sucursale i/sau filiale, este obligat s cear nregistrarea acestora la Oficiul registrului comerului de la sediul fiecrei sucursale sau filiale, artndu-se i Oficiul registrului comerului unde a fost nregistrat sediul principal. Efectele nregistrrii

Pentru r

n dreptul romn, drept de inspiraie francez, nregistrarea n registrul comerului a firmei i a celorlalte date, are efect declarativ cu privire la calitatea persoanei crendu-se o prezumie relativ de comercialitate cu privire la faptele pe care aceasta le svrete i cu privire la calitatea de comerciant.

Rspunsurile testel

n dreptul german, nregistrarea are efect constitutiv cu privire la calitatea de comerciant a persoanei care solicit acest lucru, iar din punct de vedere probatoriu, nregistrarea echivaleaz cu o prezumie absolut de comercialitate a faptelor pe care le svrete persoana calificat comerciant. Test de autoevaluare 3.2. Cnd poate dobndi persoana fizic calitatea de comerciant? De cte feluri sunt interdiciile?
Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina xx.

Rspun Comerc Societ Regiile Organiz Micii co Rspun O perso 18 ani; Interdic

Bibliografie unitate

Miff A., Miff A., David M

Turcu I.

n loc de

Am ajuns la sfritul unitii de nvare nr. 1.

Fondul de comer

Unitatea de nvare Nr. 4


Fondul de comer
Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 4 4.1 Noiunea de fond de comer 4.2 Elementele fondului de comer 4.3 Operaiuni asupra fondului de comer Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 4 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 4

Dreptul Afacerilor

26

Pagina ECT r 35 IVE e 35 36 LE n 41 unit r 45 ii de . 46 nv 4 46 P rincipale le obiectiv e ale unitii de nvare Nr. 4 sunt:

OBI a

4.1. Noiunea de fon


Cuvinte cheie

Fond de

Expresi i n cel

n preze privind Legea n

Potrivit bunurilo de inve activit

Fondul i alte v

Aceiai diferite. activitat

Noiunea de fond de comer se deosebete de aceea de sucursal. Legea societilor comerciale nr. 31/1990, republicat, prevede n art. 43 alin. 1 c sucursale sunt dezmembrminte fr personalitate juridic ale societilor comerciale fiind calificate sedii secundare ale acestora la fel ca i ageniile, reprezentanele sau alte sedii secundare. Sucursala se caracterizeaz prin dou trsturi definitorii: absena personalitii juridice i autonomia de gestiune.Fiind lipsit de personalitate juridic, sucursala se deosebete de filial, care, este o persoan juridic independent, dar care depinde din punct de vedere economic i de o "societate mam" care administreaz un grup de societi. Consecinele calificrii sucursalelor ca structuri fr personalitate juridic, dar cu autonomie de gestiune, se concretizeaz n faptul c: - dispun de o clientel proprie (datorit autonomiei de gestiune) i au un fond de comer distinct de al ntreprinderii; - tribunalele au competena de a soluiona litigiile ce aparin sucursalelor; - trebuie s procedeze la nmatricularea lor n registrul comerului. Test de autoevaluare 4.1. Dai exemplu de o diferen ntre sucursal i filial?

mrfuri

Mrfuri destina

De exem birou. n ea va fi caz fiind

b) Ele Elemen comerci know-ho Firma

Firma comerci semnea

Este un

Firma p societi
Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina 13.

Firma co adevrat

4.2. Elementele fondului de comer


Cuvinte cheie

Elementele corporale, materiale, utilajele, elementele incorporale, firma, liceitatea, emblema, clientela, vadul comercial, marca, brevet de invenie Elementele fondului de comer pot fi grupate n dou categorii: elemente corporale i incorporale.
a) Elemente corporale.

n cazul succeso cere me simpl succeso

Pe de o parte, n aceast categorie sunt incluse materiale, utilajele, echipamentele, imobilele, deci bunurile corporale care servesc comerciantului la exploatarea fondului. Aceste elemente sunt socotite elemente ale fondului de comer, numai n msura n care pot atrage clientela. Materialele, echipamentele, nu sunt ntotdeauna n proprietatea titularului fondului de comer. n practic adesea, acestea sunt nchiriate sau utilizate pe baza contractului de credit-bail. Pe de alt parte, sunt considerate elemente corporale ale fondului de comer

Nouta Conform nou tre asemn aceasta, comer.

Dispo Este ver refuza n Firmele perioad i repub

Liceit

Potrivit art. 40 din Legea nr. 26/1990, republicat i modificat, nici o firm nu va putea cuprinde o denumire ntrebuinat de comercianii din sectorul public. Coninutul firmei comerciantul persoan fizic firma se compune din numele comerciantului scris n ntregime sau din numele i iniiala prenumelui acestuia; ntreprinderile familiale firma trebuie s cuprind numele membrului de familie la iniiativ cruia se nfiineaz ntreprinderea familial, cu meniunea ntreprindere familial, scris n ntregime;(modificarea asociaiilor familiale n ntreprinderi familiale s-a fcut prin OUG 44/2008) societate n nume colectiv firma se compune din numele a cel puin unuia dintre asociai, cu meniunea societate n nume colectiv scris n ntregime; societate n comandit simpl firma conine numele a cel puin unuia dintre asociaii comanditai, cu meniunea societate n comandit simpl scris n ntregime; societate pe aciuni i societate n comandit pe aciuni forma conine o denumire proprie nsoit de meniunea societate pe aciuni sau S.A.; societate cu rspundere limitat firma conine o denumire proprie la care se poate aduga numele unuia sau mai multor asociai, nsoit de meniunea societate cu rspundere limitat sau S.R.L. Transmiterea firmei Firma se poate transmite numai odat cu fondul de comer. Transmiterea firmei se poate face att prin acte juridice inter vivos ct i mortis causa. Aprarea firmei Comerciantul beneficiaz de urmtoarele aciuni: aciunea n contrafacerea sau uzurparea firmei; aciunea n concuren neloial; aciunea n daune (despgubiri) materiale i morale. nregistrarea firmei Comerciantul se bucur de protecie juridic numai dac firma a fost nregistrat la Registrul Comerului. Conform articolului 30, alin. 3 din Legea nr. 26/1990, republicat i modificat, dreptul de folosin exclusiv este protejat din momentul nregistrrii firmei. Emblema

Emblem acelai g

Caracte

emble emble ntreprin noutat dispon actelor c emble firma, em s fie ju Transm nregi dobnde Utiliza ar fi ae i n oric Apra Emblem cazul uz aciunea aciunea aciunea unui com

Cliente Reprez juridice unei cifr Factorii factori obiectiv calitatea subiecti calitatea factori element Dreptu Comerc clientela comer; Exist o msur evalueaz

cu aceasta. Dependena juridic i material a clientelei Apare atunci cnd comerul este exploatat n cadrul altei ntreprinderi (cazul magazinelor amplasate n gri, staii PECO etc.). Vadul comercial (achalandage) comerciantului de a atrage clientela. Reprezint puterea sau capacitatea

Drepturile de proprietate intelectual (industrial) Fondul de comer poate s conin ca elemente incorporale: mrci de fabric, de comer sau de servicii; brevete de invenie; desene i modele ale produselor; know-how (savoir-faire); programe din domeniul informaticii (dreptul de autor).

respecti Culoare aprecier Transm Dreptul element juridice parial s Comerc protecia

Mrcile de fabric sau de comer Sunt semne, desene i chiar denumiri care individualizeaz produsele unui fabricant sau mrfurile unui comerciant, deosebindu-le de produsele ce aparin altui comerciant. Condiii de validitate Condiii de fond Noutatea mrcii. Condiia noutii este relativ, spre deosebire de brevetele de invenie la care noutatea trebuie s fie absolut. Aceasta nseamn c noutatea va fi apreciat n raport cu mrcile care beneficiaz de anterioritatea folosinei i al Test de depozitului n condiiile legii. Din acest principiu rezult c se pot adopta mrci care Fond au fost folosite, dar care au intrat n domeniul public prin abandon, mrci folosite 1.bunuri de alii, ns pentru industrii sau produse de comer deosebite. Ceea ce intereseaz 2.bunuri este impresia general pe care o las privirea unei mrci. Aprecierea posibilitilor 3.bunuri confuziunii mrcilor aparine instanei, care este suveran. Fond Specializarea mrcii const n calitatea mrcii de a individualiza i de a distinge A. produ mrfurile unui comerciant. Nu este suficient ca o marf s fie nou, original, fa de B. firma toate celelalte nscrise i folosite n aceeai ramur de comer sau industrie, ci trebuie C. vadu ca marca s disting proveniena mrfurilor sau produselor unui anumit comerciant. Condiii de form Marca trebuie nregistrat la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenii i Mrci) Rspunsu nregistrarea avnd efect constitutiv cu privire la dreptul de proprietate asupra ei. Compoziia mrcii. Principiul libertii alegerii. Persoana (comerciantul) care 4.3. Operaiuni asu dorete s-i protejeze produsele prin intermediul unei mrci are deplin libertate n alegerea semnelor, cu unica limitare c nu pot face obiectul unei mrci Cuvinte cheie Vnzar private denumirile generice sau necesare ale produselor, adic acele cuvinte cu care, n general, sunt denumite produsele. Opera Pot fi adoptate ca mrci: princip Numele, cu condiia ca ntrebuinarea lui ca marc s se fac sub form deosebit. Dei l Denumirile pot forma obiectul unei mrci, cu condiia s fie originale. i n acest caz respec exist limitri, n sensul c nu pot fi adoptate denumirile generale ale produsului

Brevetu de come Co Condi Noutate Brevete Condi Brevetu de 20 de Dreptur cumpra

particular). Aceste acte juridice pot avea ca obiect fondul de comer n totalitatea lui sau numai elemente corporale ori incorporale (cu excepia firmei care nu se poate nstrina dect mpreun cu fondul de comer). n al doilea rnd, transmiterea fondului de comer potrivit art. 41 din Legea nr. 26/1990, republicat i modificat, se face prin testament sau motenire legal. Condiii pe care trebuie s le ndeplineasc dobnditorul fondului de comer n primul rnd, o condiie de form, de publicitate; n al doilea rnd, dou condiii de fond, una relativ la numele comercial (firma) care trebuie s cuprind meniunea "succesor" a dobnditorului fondului de comer i consimmntul expres al proprietarului precedent sau al motenitorilor si. Dispoziia analizat nu vizeaz dect comercianii persoane fizice, n anumite condiii, societatea cu rspundere limitat i celelalte "structuri" (regii autonome, organizaii cooperatiste) care au obligaia nmatriculrii i nscrierii firmei n registrul comerului. Formalitatea publicitii este cerut pentru a asigura opozabilitatea actului juridic fa de terele persoane i, n mod special, pentru protejarea drepturilor creditorilor cedentului fondului de comer. Vnzarea - cumprarea fondului de comer n lipsa unor reglementri cu caracter special, derogatorii de la dreptul comun, vnzarea este supus regulilor care guverneaz vnzarea bunurilor mobile, cu condiia, ndeplinirii publicitii, prevzut de Legea nr. 26/1990, republicat i modificat. Dac o dat cu fondul de comer se nstrineaz i imobilul n care se exploateaz fondul, desigur acesta va fi supus regulilor privind vnzarea imobilelor, inclusiv publicitatea n registrul de carte funciar care se afl la grefa tribunalului n a crui raz teritorial se afl imobilul (potrivit Legii nr. 7/1996 republicat). Dac se vinde fondul de comer n totalitatea lui, creanele i debitele nu se transmit dobnditorului (cumprtorului), pentru c acestea nu sunt elemente componente ale fondului de comer. n schimb, n practic, se pot transmite cumprtorului contractele de munc ncheiate de vnztor cu salariaii si, contractele de furnizare de energie electric etc., necesare continurii activitii de ctre cumprtor.

vnzt calific Obliga drept a cazul person totalita

Vnz lucrur corpor Codul urmto

n caz condi

s caz, pr s (desp s nc o Cump

s s s Aport

Fondu comer

Aport cump asocia vnzt vndu

Loca

O alt (nchir

Obliga

Obligaiile vnztorului, respectiv de predare a bunului vndut i de garanie contra eviciunii se concretizeaz n predarea titlurilor referitoare la elemente corporale i necorporale ale fondului de comer i n obligaia pe care i-o asum

ob ob folosit

s fie efectuate de locatar (art. 1420 pct. 2 C. civ.). obligaia de garanie mpotriva eviciunii care provine att din fapta proprie ct i din fapta terei persoane. n cazul eviciunii (tulburarea folosinei) care provine de la o ter persoan legea distinge ntre tulburarea de fapt i tulburarea de drept. Potrivit art. 1426 C. civ., n cazul unei tulburri de fapt locatarul se poate apra singur prin intermediul aciunilor posesorii. n cazul tulburrilor de drept, locatarul l poate chema n garanie pe locator pentru a rspunde n cazul cnd tera persoan dovedete c are un drept asupra bunului nchiriat. n cazul eviciunii, locatarul are dreptul s cear, fie rezilierea contractului cu obligarea locatorului la plata daunelor-interese, fie reducerea corespunztoare a chiriei, dac eviciunea este parial. Totodat locatorul rspunde i pentru viciile lucrului nchiriat, n baza art. 1442 C. civ., indiferent dac viciile existau la momentul ncheierii contractului sau au aprut ulterior, deoarece locatorul se oblig s asigure folosina lucrului, obligaie care se execut n mod succesiv. n cazul nendeplinirii obligaiei de garanie pentru viciile lucrului, locatarul are ca i n cazul precedent dou posibiliti: fie s cear rezilierea contractului, cu plata de daune-interese; fie s pretind reducerea corespunztoare a chiriei, potrivit gradului de folosin a bunului nchiriat. Obligaiile locatarului

Potriv contra

Subloc contra consim subloc cu priv

Contr locato aciun

Cu toa art. 17 corpor chiriei

Cesiun

Ca na

Cesiun subloc ndepl cesiun trebuie autent

obligaia de a se folosi de bunul nchiriat, ca un bun proprietar i potrivit destinaiei determinat prin contract. obligaia de plat a chiriei stabilite (art. 1429 C. civ.), la termenele prevzute n contract. n cazul neexecutrii obligaiei de plat a chiriei, locatorul poate s cear fie executarea silit a obligaiilor, fie rezilierea contractului cu plata daunelor-interese cuvenite pentru prejudiciul ce i-a fost cauzat.

Test de Care s

Care s

Rspuns

obligaia restituirii lucrului, la ncetarea locaiunii, n starea n care a fost predat. obligaia a locatarului este aceea de a apra lucrul (fondul de n loc de comer) rezumat V reco mpotriva uzurprilor (art. 1433 C. civ.) de tot felul ce provin de la tere aceast persoane. Este tim Locatarul are obligaia de a-l ntiina pe locator, pentru a se putea nltura orice transmi tentativ de uzurpare (folosire fr drept) din partea terelor persoane. n caz contrar, locatarul va rspunde fa de locator pentru prejudiciul ce i s-a cauzat ( exemplu, prin prescripia extinctiv a dreptului la aciunile posesorii Lucrare de verifica dac a pierdut termenul legal privind introducerea aciunilor posesorii).

Enumerai elementele incorporale?

Pentru rspunsurile studenilor lsai spaii adecvate ntre ntrebri.

Rspunsurile testelor de autoevaluare


Rspuns 4.1 Personalitate juridic Rspuns 4.2. 2 B,C

Bibliografie unitate de nvare nr. 4


Miff A., Pun C., Dreptul afacerilor, Ed. Imprimeriei Ardealul, 2006. Miff A., Business Law. Volume I. Introduction to business law, Ed. Sfera juridic, 2007. David M., Dreptul afacerilor, Ed. Europolis, 2005

Turcu I.,Tratat teoretic i practic de drept comercial-vol. I, Ed. CH Beck, 2009

Societile comerciale

Unitatea de nvare Nr. 5


Societatile comerciale
Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 5 5.1 Noiune, natur juridic, elemente 5.2 Calsificarea societilor comerciale Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 5 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 5

Dreptul Afacerilor

35

Pagina ECT r 48 IVE e 48 50 LE n

OBI a

unit r 58 ii de . 59 nv 5
59 rincipale le obiectiv e ale unitii de nvare Nr. 5 sunt:

F R C

5.1 Noiune, natur


Cuvinte cheie

Notiune Dezvolt adoptr

n mate singur n concepu juridice

Codul c societat

n Rom comerci societat particip

n preze cuprind celor cu

Societat

ca o instituie juridic n sine, considerat a fi un organism, constituit de regul

pe baze asociative, cu scopul obinerii unui anumit profit de ctre cei care s-au asociat, i n vederea realizrii unei activiti comerciale; ca un contract, cu caracteristici proprii, determinate de specificul scopului pentru care s-a realizat acordul de voin. Elementele societii comerciale a. Sunt constituite pe baza unui contract de societate prin care asociaii se neleg s pun n comun bunuri, s desfoare o activitate economic i s-i mpart beneficiile realizate. b. Obiectul de activitate l constituie operaiunile comerciale. c. Prin constituirea ei conform prevederilor legale, societatea capt personalitate juridic. Elementele specifice ale contractului de societate A. Aportul asociailor

d. So cu patr acionar aportulu

e. So patrimo

Test de Care su

Rspunsu

5.2. Calsificarea soc


Cuvinte cheie

Este obligaia pe care o are fiecare asociat de a aduce n societate un bun, o valoare patrimonial i poate fi:
a. Aportul n numerar o anumit sum de bani b. Aportul n natur anumite bunuri mobile i imobile c. Aportul n industrie activitatea pe care asociatul o desfoar

Criterii aciuni,

Dup n

a. Socie cunoat

B. Intenia de a desfura n comun o activitate comercial Presupune o colaborare voluntar ntre asociai C. Realizarea i mprirea beneficiilor n cazul n care societatea nregistreaz pierderi, asociaii trebuie s participe i la pierderi Pentru a fi realizat beneficiul trebuie s fie real (s fie mai mare dect capitalul social) i s fie util adic s reprezinte beneficiile rmase dup ntregirea capitalului social dac acesta s-a micorat n cursul exerciiului financiar. Forme juridice a. Societatea n nume colectiv n care obligaiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social i cu rspunderea nelimitat i solidar a tuturor asociaiilor. b. Societatea n comandit simpl n care obligaiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social i cu rspunderea nelimitat i solidar a asociaiilor comanditai, n timp ce asociaii comanditari rspund numai pn la concurena aportului lor. c. Societatea pe aciuni n care obligaiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, mprit n aciuni, iar acionarii rspund numai n limita aportului lor.

- soci

- soci

b. Socie importa

- soci

- soci

Dup o

a. Socie b.Socie c. Socie d.Socie

Dup n
a.

b. Socie pe aciu

c. Societi cu rspundere mixt societile n comandit Dup numrul de persoane asociate a. Societi unipersonale cu acionar unic b.Societi pluripersonale cu mai muli acionari. Dup structura capitalului a. Societi cu pri de interese societatea n nume colectiv i societatea n comandit simple b. Societi cu pri sociale societatea cu rspundere limitat c. Societi cu aciuni societatea pe aciuni i societatea n comandit pe aciuni. Dup proveniena capitalului a. Societi cu capital romnesc b.Societi cu capital strin c. Societi cu capital mixt. Societile de persoane n societatea de persoane, ceea ce intereseaz e calitatea asociailor i nu capitalul aportat de acetia n societate. La baza nfiinrii unei societi de persoane exist ncrederea ntre asociai, fapt ce determin ca relaia care duce la constituirea unei societi de persoane s fie "intuitu personae". Sunt societi de persoane: societile n nume colectiv i societile n comandit simpl. Societatea n nume colectiv i societatea n comandit simpl se constituie prin contract de societate (art. 5 pct. 1 din Legea nr. 31/1990, republicat). Trsturile societilor n nume colectiv
Asociaii - Societile de persoane sunt, n general, societi cu numr mic de

Rspu

Rspun pentru p acoperir mpotriv modul c prevede capitalu

Aadar, schimb, la benef

Rspun societ asociai au n pa

Dei aso Potrivit urmrea aceasta 31/1990

Cond

revine a regul, Admini unul sa persoan

asociai (minimum 2 asociai) i sunt considerate n doctrin societi nchise Capitalul social - n societile de persoane legea nu prevede un minimum de capital social, dar acesta, firesc, trebuie s existe chiar din momentul constituirii societii, pentru c altfel nu ar putea dobndi personalitate juridic. Orice persoan juridic trebuie s aib un patrimoniu. Aporturile la capitalul social - n societile de persoane se admite a orice fel de bunuri: numerar, n natur (bunuri corporale sau incorporale) i creane. Cu privire la aportul n munc sau n industrie, dei este admis n societile de persoane, acesta nu reprezint un aport la capitalul social. Prile sociale - Capitalul social este divizat n pri sociale, numite n doctrin pri de interese, de valoare egal, care nu sunt reprezentate prin titluri negociabile i, n principiu, sunt netransmisibile. Cesiunea prilor sociale sau transmiterea lor n caz de deces al unui asociat opereaz numai dac n actul constitutiv al societii s-a prevzut n mod expres continuarea activitii cu motenitorii celui decedat.

Contro asociai

Dizol

comune respecti n condi Cu priv falimen societ

Trstu

n gene cazul s datorit

Societatea n comandit simpl presupune dou categorii de asociai: - asociaii comanditari; - asociaii comanditai. Asociaii comanditari sunt cei care au puterea de comand a societii, care finaneaz societatea, fr a participa n mod direct la coordonarea i administrarea patrimoniului acesteia. Asociaii comanditai lucreaz sub comanda comanditarilor, ei fiind aceia care administreaz efectiv societatea. Asociaii comanditari rspund numai n limita aportului la capitalul social ct vreme asociaii comanditai rspund n mod solidar i nelimitat, asociaii n societatea n nume colectiv. Societatea este legal constituit dac n denumirea sa cuprinde numele a cel puin unuia dintre asociaii comanditai. Societatea n comandit simpl i nceteaz existena n cazul decesului, dispariiei, punerii sub interdicie a unui asociat, dac n contract nu exist o clauz de continuare a societii cu motenitorii. La fel ca i n cazul societilor n nume colectiv, excluderea sau retragerea asociailor comanditai este cauz de dizolvare a societii. n ambele cazuri nu se admite societatea de tip unipersonal. O societate n nume colectiv este valabil constituit dac are cel puin doi asociai, n timp ce o societate n comandit simpl e valabil constituit dac are cel puin un asociat comanditar i un asociat comanditat. Avantajele i dezavantajele societilor de persoane Societile de persoane prezint urmtoarele avantaje: asociaii pot aporta la capitalul social bani, bunuri i creane; pentru constituirea societii, legea nu prevede un minim de capital social; controlul activitii societii se face de asociai, nefiind nevoie de cenzori. Societile de persoane prezint urmtoarele dezavantaje:

aciuni.

Societ

Const

obligato statutul Specific instanta capital s subscri

Acio

de acio 5 acion Capit euro, n subscri Este po constitu social s constitu

Aciu

negocia valori), burs. A donaie) Aciuni dreptulu

O socie

Rspu Principa

rspunderea asociailor este solidar i nelimitat; prile sociale nu pot fi negociate; n principiu, prile sociale nu se pot transmite nici mcar motenitorilor, cu excepia cazului cnd s-a prevzut n actul constitutiv acest lucru; sunt societi nchise, terele persoane neavnd posibilitatea de a dobndi calitatea de asociai, dect n cazurile prevzute n actul constitutiv.

Rspun pe care

Societile de capital Societile de capital presupun ca element de esen capitalul aportat de ctre asociaii-acionari, capitalul avnd mai mult relevan dect calitile asociailor. Sunt societi de capital: societile pe aciuni i societile n comandit simpl pe

Cond Conduc al unan poate fi

Admini adminis societ alin. (1)

Controlul activitii societii se realizeaz, n mod obligatoriu, de o comisie de cenzori format din minimum 3 cenzori i tot atia supleani, dac prin actul constitutiv nu se prevede un numr mai mare. n toate cazurile numrul cenzorilor trebuie s fie impar (conform art. 154 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicat i modificat). Dizolvarea Dizolvarea societilor de capital se produce pentru cauze generale, comune tuturor societilor comerciale, dar i pentru cauze speciale, n situaia n care nu mai sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege la constituire, respectiv: dac numrul minim de acionari a sczut sub limita prevzut de lege; dac limita minim a capitalului social s-a redus i nu s-a dispus completarea lui n termenul prevzut de lege.

care rs Societat cuprind de func evident, Asoci Societat societ prile

Societat de asoc

Societile n comandit pe aciuni Societile n comandit pe aciuni presupun mprirea acionarilor n dou categorii: comanditai i comanditari. Comanditaii au rspundere solidar i nelimitat pentru debitele societii, n timp ce comanditarii au o rspundere limitat doar la aportul lor la capitalul social. n rest, toate celelalte trsturi specifice societilor pe aciuni se regsesc i n cazul societilor n comandit pe aciuni. Avantajele i dezavantajele societilor de capital Societile de capital prezint urmtoarele avantaje principale: - rspunderea acionarilor este limitat la valoarea aciunilor subscrise; - aciunile sunt titluri negociabile i transmisibile. Societile de capital prezint urmtoarele dezavantaje principale: - existena un numr minim de acionari, respectiv cinci; - existena unui capital social minim prevzut de lege. Societatea cu rspundere limitat Societatea cu rspundere limitat este o form intermediar de societate comercial ntre societile de persoane i societile de capitaluri deoarece, n unele privine, se aseamn cu societile de persoane, iar sub alte aspecte cu cele de capitaluri, prezentnd ns i particulariti proprii care i justific autonomia. Trsturile societii cu rspundere limitat Constituire Societatea cu rspundere limitat poate fi definit ca o societate constituit pe baza deplinei ncrederi de dou sau mai multe persoane, care pun n comun anumite bunuri, pentru a desfura o activitate comercial, n vederea mpririi beneficiilor, i

Capit n cazul constitu

Capitalu care pot rspund 31/1990

Pril Capitalu sociale, transmis din Leg stabilit fiind nt

Cond Conduc a asocia adunare afara ca

Admini adminis rndul a

Contro obligato 194 alin au i ca

Rspu Dup cu asociai pentru o

Dizolvare Societatea cu rspundere limitat se dizolv att pentru cauze generale, comune tuturor societilor comerciale, ct i pentru cauze specifice, multe dintre acestea regsindu-se ns i n cazul societilor de persoane: moartea, incapacitatea, interdicia, retragerea, excluderea unui asociat, dac nu exist n actul constitutiv clauz de continuare a activitii cu motenitorii celui decedat sau dac, rmnnd un singur asociat, nu se hotrte transformarea societii n societate cu rspundere limitat cu unic asociat. Societatea cu unic asociat Legea romn recunoate i societile unipersonale, sub forma societilor cu rspundere limitat cu un singur asociat, situaie care poate fi calificat ca o juridic recunoscut i rspndit n practica societilor comerciale. Asociatul unic poate s fie att persoan fizic, ct i persoan juridic. O persoan, fizic sau juridic, nu poate fi asociat unic dect ntr-o singur societate cu rspundere limitat. Asociatul unic este cel care exercit atribuiile adunrii generale existent n cazul societilor cu mai muli asociai. Asociatul unic poate fi administratorul societii. De asemenea, pentru a beneficia de drepturi de asigurri sociale de stat, el poate ncheia un contract de asigurare cu direcia teritorial de munc i n loc de protecie social, urmnd s verse contribuiile datorate statului n baza acestui contract. rezumat Avantajele i dezavantajele societilor cu rspundere limitat

numerar relaii ce aprop societ special

Test de Care su

Care su

Rspunsu

V reco aceast Este tim transmi

Societile cu rspundere limitat prezint urmtoarele avantaje principale: Lucrare de verifica asociaii rspund numai n limita aportului adus la capitalul social al societii; Care su controlul activitii poate fi realizat chiar de ctre asociai, cu excepia cazului cnd trebuie desemnat cel puin un cenzor (dac numrul asociailor este mai mare de 15); asociatul se poate retrage din societate n condiiile prevzute n actul constitutiv i n Legea societilor comerciale nr. 31/1990, republicat; pentru finanarea i dezvoltarea societii, societatea comercial cu rspundere limitat poate apela la noi aporturi de capital de la o persoan din afara societii, care este interesat ca astfel s se asocieze. n consecin, capitalul social al societii se va majora, iar tera persoan va dobndi calitatea de asociat Societile cu rspundere limitat prezint urmtoarele dezavantaje: cesiunea prilor sociale se face numai n concordan cu dispoziiile legale i potrivit dispoziiilor statutare sau ale actului constitutiv unic. Fa de alte persoane, cesiunea prilor sociale se face numai dac exist consimmntul asociailor care reprezint cel puin 3/4 din capitalul social, n actul constitutiv fiind posibil de stipulat chiar clauze mai drastice pentru cesiune (de exemplu, aprobarea acesteia cu unanimitate de voturi); aportul la capitalul social poate s constea fie numai n numerar, fie n natur i numerar. n societile cu rspundere limitat aportul n creane sau n industrie (n munc) este interzis. Potrivit art. 16 din Legea nr. 31/1990, republicat, aporturile n

Pentru r

Rspunsurile testelor de autoevaluare


Rspuns 5.1 Realizarea i mprirea beneficiilor Intenia de a desfura n comun o activitate comercial Aportul asociailor; Rspuns 5.2. rspunderea acionarilor este limitat la valoarea aciunilor subscrise, aciunile sunt titluri negociabile i transmisibile; relaiile dintre asociai au la baza ncrederea reciproc aportul la capitalul social poate s constea fie numai n numerar, fie n natur i numerar. cesiunea prilor sociale se face numai n concordan cu dispoziiile legale i potrivit dispoziiilor statutare sau ale actului constitutiv unic;

Bibliografie unitate de nvare nr. 5


Miff A., Pun C., Dreptul afacerilor, Ed. Imprimeriei Ardealul, 2006. Miff A., Business Law. Volume I. Introduction to business law, Ed. Sfera juridic, 2007. David M., Dreptul afacerilor, Ed. Europolis, 2005 Turcu I.,Tratat teoretic i practic de drept comercial-vol. II, Ed. CH Beck, 2009

Contractul de societate

Unitatea de nvare Nr. 6


Contractul de societate

Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 6 6.1 Noiune. Caractere. Condiii de fond. Capacitatea juridic prilor 6.2 Obiectul contractului. Scopul contractului. 6.3 Capitalul social. Aportul la capitalul social Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 6 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 6

Dreptul Afacerilor

43

Pagina ECT r 61 IVE e 61 62 LE n 64 unit r 67 ii de . 68 nv 6 68 P rincipale le obiectiv e ale unitii de nvare Nr. 6 sunt:

OBI a

6.1 Noiune. Caract


Cuvinte cheie

Noiune

Contrac persoan desfu mpart constitu

Ceea ce care con schimbu activit

Caracte Contrac

Condii comerc Contrac tuturor prilor,

n plus, n contractele de societate trebuie s fie avute n vedere i aspectele referitoare la aporturile la capitalul social, participarea asociailor la beneficii i 6.2. Obiectul contra pierderi, precum i concretizarea condiiilor referitoare la "affectio societatis. Cuvinte cheie Obiectiv Capacitatea juridic a prilor Orice act juridic, deci i contractul de societate comercial se ncheie n mod valabil dac subiectele participante au capacitate juridic civil. Asociatul persoan fizic sau juridic trebuie s aib capacitate de folosin i de exerciiu deplin. Consimmntul Consimmntul este o latur a voinei asociailor de a se asocia i de a desfura n comun o activitate comercial n scopul obinerii unui profit pe care s-l mpart. Voina asociailor trebuie s fie contient i liber exprimat, cu scopul de a produce efecte juridice, i s nu fie afectat de vreun viciu de consimmnt, respectiv de eroare, dol sau violen.
Eroarea presupune o fals reprezentare a realitii cu privire la persoana sau

Obiectu

Obiectu prile urmeaz prestare Ca n ca s fie de s fie re

persoanele cu care se asociaz cel al crui consimmnt se afl n eroare sau cu privire la identitatea obiectului contractului sau la calitile eseniale ale acestuia. Practic, avnd n vedere faptul c n cazul societilor de persoane, contractul de societate este un contract intuitu persoane, relevan major are eroarea cu privire la persoana cocontractant.
Dolul reprezint o eroare provocat de asociai, prin folosirea unor mijloace

Obiectu dac est una din va fi ob numai l

n princ asociai

dolosive, frauduloase. S-ar putea pune problema existenei dolului n cazul subscrierii de aciuni pe baza unui bilan fals, ntocmit astfel cu intenia de a induce n eroare un asociat i a-l determina s subscrie la capitalul social.
Violena se manifest ca o form de constrngere datorat unei ameninri cu un

Dac ob contravi contract

Este de 56 din nulitatea nerespe

ru fizic sau psihic. Acest viciu de consimmnt poate fi analizat ns, doar din punct de vedere teoretic. Practic, este greu de imaginat c o persoan consimte s se asocieze cu o alt persoan care a folosit constrngerea fizic sau moral pentru a o determina s-i exprime consimmntul. n toate situaiile cnd se constat existena vreunui viciu de consimmnt sanciunea va fi nulitatea relativ, a contractului astfel ncheiat. Test de autoevaluare 6.1. Enumerai viciile de consimmnt?

Nulitate aceste c din Leg ca efect tribunal

Cauza (

Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina 9.

Motiva bunuri urmeaz social, particip Cauza c cu reg consecin

repui n situaia anterioar realizrii acordului de voin. Dac desfiinarea contractului, ca efect al constatrii nulitii, se produce nceperea activitii, asociaii vor fi ndreptii att la restituirea aportului fiecruia la capitalul social ct i la repartizarea beneficiilor i, eventual, a pierderilor
nregistrate pn la momentul desfiinrii.

Test de autoevaluare 6.2. Cum trebuie s fie cauza contractului de societate?

Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina 9

6.3 Capitalul social. Aportul la capitalul social


Cuvinte cheie

Capitalul social, Aportul la capitalul social, Obiectul obligaiei de aportare Capitalul social Suma aporturilor asociailor, mai puin aportul n munc formeaz capitalul social. Bunurile care compun capitalul social au un regim juridic diferit de cel aplicabil celorlalte bunuri care se afl n patrimoniul societii. Capitalul social prezint un dublu interes: juridic i contabil. Din punct de vedere juridic, capitalul social reprezint gajul creditorilor sociali. Capitalul social poate fi majorat din noi aporturi, fie din dividende, sau din rezervele societii. Capitalul social prezint interes i pentru asociai deoarece dreptul la dividende i la conducerea societii (adoptarea deciziilor) depinde de procentul pe care l deine fiecare asociat din capitalul social. Din punct de vedere contabil, capitalul se distinge de activul patrimonial. n momentul constituirii societii, activul patrimonial se identific cu capitalul social. Disocierea ntre capital i patrimoniu apare imediat dup nregistrarea n contabilitate a primelor datorii ale societii, respectiv cele care izvorsc din cheltuielile ocazionate cu nfiinarea societii. Ulterior, n msura n care societatea obine beneficii (profit), activul patrimonial crete, depind capitalul social. Capitalul social nominal se delimiteaz de fondurile proprii.Fondurile proprii cuprind capitalul i rezervele. Acestea sunt sumele investite de asociai spre deosebire de sursele exterioare de finanare (mprumuturile). Aportul la capitalul social - condiie de fond special a contractului de societate comercial

n sen Se poa acestu eviden care a servic aciun

admisi

Test de Este po

Cum e

Rspuns

n loc de rezumat

Am ajun V reco aceast Este tim transmi

Lucrare de verifica

Care es

Pentru rspunsurile studenilor lsai spaii adecvate ntre ntrebri.

Rspunsurile testelor de autoevaluare


Rspuns 6.1 Consimmntul, Eroarea, Dolul, Violena Rspuns 6.2. Real, licit, moral i n concordan cu regulile de convieuire social. Rspuns 6.3. Este posibil la orice societate; Obligatoriu;

Bibliografie unitate de nvare nr. 6


Miff A., Pun C., Dreptul afacerilor, Ed. Imprimeriei Ardealul, 2006. Miff A., Business Law. Volume I. Introduction to business law, Ed. Sfera juridic, 2007. David M., Dreptul afacerilor, Ed. Europolis, 2005 Turcu I.,Tratat teoretic i practic de drept comercial-vol. II, Ed. CH Beck, 2009

Funcionarea societilor comerciale

Unitatea de nvare Nr. 7


Funcionarea societilor comerciale
Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 7 7.1 Elementele constituive. Patrimonial si aportul la capitalul social. Acordarea dividentelor. Rezervele societii 7.2 Organizarea societilor comerciale Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 7 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 7

Dreptul Afacerilor

50

Pagina ECT r 70

OBI a e n r . 7
P rincipale le obiectiv e ale unitii de nvare Nr. 1 sunt:

IVE 70 LE 72 unit 74 ii de 74 nv
74

F r

7.1 Elementele cons dividentelor.Rezerv


Cuvinte cheie

Patrimo

Fiind pe element

un pa organ un sco n privin speciali este lim care au

Patrimo

n ceea republic intra n propriet

n cazul n care asociaii nu depun aportul la capitalul social fixat, fie la momentul n care fac subscrierea, fie la momentul ulterior stabilit de lege ori de actul constitutiv, ei rspund pentru toate daunele pricinuite societii. Legea concretizeaz cazul ntrzierii la vrsarea capitalului n numerar stabilind c, neefectuarea vrsmintelor atrage automat obligarea asociatului culpabil, cel puin la plata dobnzilor legale din ziua n care vrsmntul trebuie s fie efectuat. Nimic nu mpiedic ns o societate sau un ter, pgubii de asociatul care nu a vrsat aportul, s solicite, alturi de dobnda legal, i alte despgubiri. Principiul conform cruia din momentul nregistrrii societatea deine un drept de proprietate asupra aportului la capitalul social este stabilit de lege printr-o norm dispozitiv. Aceasta face ca prin actul constitutiv s existe posibilitatea ca prile s transmit societii i alte drepturi asupra bunurilor aportate. n cazul aportrii unor bunuri n natur (mobile, imobile, corporale sau incorporale) asociatul rspunde fa de societate att pentru eviciune ct i pentru viciile lucrului, potrivit dreptului comun. Dac se transmite dreptul de proprietate, societatea dobndete proprietatea din momentul realizrii acordului de voin, chiar dac bunul nu a fost nc predat. Aportul pe care asociaii l aduc la capitalul social nu este purttor de dobnzi acest capital social se micoreaz, iar micorare are efecte asupra dreptului ce revine asociailor, repartizarea beneficiilor societii nu este posibil dect dup rentregirea capitalului social. n acest sens, art. 69 din legea nr. 31/1990 stabilete c atunci cnd se constat o pierdere a activului net, capitalul social va trebui rentregit sau redus nainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire din profit. Acordarea dividendelor n cadrul dispoziiilor legii cu privire la funcionarea societii comerciale, se regsete i definiia legal a noiunii de dividende. Conform art. 67 alin. 1 i 2 din Legea nr. 31/1990, republicat i modificat, dividendul este acea cot parte din profit ce se pltete fiecruia dintre asociai, proporional cu cota de participare a asociailor respectivi la capitalul social vrsat, dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Astfel, este posibil ca prin actul constitutiv, pentru unii asociai s se creeze un regim juridic mai favorabil n ceea ce privete cota de participare la beneficii (de exemplu, innd cont de calitatea pe care o au acetia n cadrul societii).

speciale anuale respecta penalit calculat

n cazul sociale, n care p

Rezerve

Rezerve parte d

Rezerve

Rezer Rezerve valoare constitu 5%, p

Rezer Rezerve activit generate

Din rez social

gestiona

Test de Enumer

Rspunsu

Cnd dividendele se pltesc altfel dect n condiiile legii, peste limitele stabilite n temeiul legii sau prin actul constitutiv, legea impune obligarea celui care le-a primit la 7.2. Organizarea so restituire, n msura n care societatea face dovada c asociaii care le-au primit Cuvinte cheie Organe au cunoscut neregularitatea distribuirii sau ar fi trebuit s o cunoasc, n raport cu situaia de fapt existent. n acest sens, legea recunoate un drept la aciune n Funcio restituire, drept la aciune care se prescrie n termenul general de prescripie (3 ani de de admi la distribuirea dividendelor). Orice s Dividendele se pltesc la data stabilit de Adunarea general, sau stabilit de legi

organe, respectiv:
organe de conducere adunarea general fiind singura n msur s hotrasc cu

privire la problemele fundamentale ale societii; organe de administrare administratorii; organe de control cenzorii. Dac orice tip de societate comercial impune asigurarea conducerii i administrrii, obligativitatea numirii cenzorilor prin actul constitutiv intervine numai n cazul societilor de capital i a societilor cu rspundere limitat, n msura n care sunt mai mult de 15 asociai. Ca reglementare general, administratorul societii este cel care reprezint o societate n relaiile cu terii. Toate aspectele generale legate de activitatea i rspunderea administratorului sunt guvernate de regulile de drept comun din materia mandatului i de regulile specifice din Legea nr. 31/1990, republicat. Administratorul dobndete mandatul de reprezentare n baza actului constitutiv, sau n baza hotrrii adunrii generale, el fiind n drept s execute toate operaiunile ce se impun n vederea aducerii la ndeplinire a obiectului de activitate a societii, dar n n loc de limitele mandatului conferit de ctre actul constitutiv sau hotrrea adunrii generale.. rezumat De asemenea, exist posibilitatea ca administratorul s transmit din prerogativele sale unei alte persoane, dar numai dac acest drept i-a fost recunoscut n mod expres fie prin actul constitutiv, fie printr-o hotrre a adunrii generale.

n cadru obiectul secunda Soluia princip cu scop

Test de Cine re

Rspunsu

Am ajun V reco aceast Este tim transmi

n cazul n care administratorii nu respect mandatul ncredinat de ceilali asociai, de Lucrare de verifica exemplu, n cazul n care un administrator substituie o alt persoan pentru a asigura reprezentarea societii, dei aceast facultate nu i-a fost recunoscut, Cnd ad rspunde fa de societate. Dac n urma operaiunilor, societatea sufer anumite prejudicii, administratorul mandatar i nlocuitorul submandatar, sunt inui rspunztori n solidar pentru pagubele produse societii. n schimb, dac n urma operaiunilor efectuate de ctre submandatar se obine beneficii pentru societate, societatea este n drept s pretind beneficiile astfel rezultate de la submandatar. Cnd o societate este administrat de mai multe persoane, legea stabilete situaii concrete n care administratorii rspund solidar, respectiv:
pentru ndeplinirea hotrrii adunrii generale, avnd calitatea de organ executiv

fa de organul de conducere care este adunarea general. pentru stricta ndeplinire a oricrei ndatoriri pe care legea sau actul constitutiv Pentru r le impune. Rspunsurile testel pentru realitatea vrsmintelor efectuate de asociai. Administratorii rspund Rspun pentru constatarea n patrimoniul societii a existenei efective a capitalului; un patri pentru existena real a dividendelor pltite, n sensul c n msura n care la o organiz societate comercial se pltesc dividende n condiiile n care nu s-a obinut profit, un scop cei inui rspunztori pentru efectuarea plii sunt administratorii.; Rspun pentru existena, precum i pentru corecta completare a registrelor. Adminis Obiectul de activitate

Bibliografie unitate de nvare nr. 7


Miff A., Pun C., Dreptul afacerilor, Ed. Imprimeriei Ardealul, 2006. Miff A., Business Law. Volume I. Introduction to business law, Ed. Sfera juridic, 2007. David M., Dreptul afacerilor, Ed. Europolis, 2005 Turcu I.,Tratat teoretic i practic de drept comercial-vol. II, Ed. CH Beck, 2009

Funcionarea societilor pe aciuni

Unitatea de nvare Nr. 8


Funcionarea societilor pe aciuni

Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 8 8.1 Noiunile de aciuni i obligaiuni 8.2 Adunarea general ordinar, extraordinar i speciale 8.3 Administrarea societii. Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 8 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 8

Dreptul Afacerilor

55

Pagina ECT r 76 IVE e 76 79 LE n 82 unit r 90 ii de . 91 nv 8 91 P rincipale le obiectiv e ale unitii de nvare Nr. 8 sunt:

OBI a

8.1 Noiunile de ac

Cuvinte cheie Aciuni,

Aciuni constitu

Caracte Oric reprezin minim Aciu n cazu aciunii repreze este vor aciunilo efectuar Aciu Prin exc aciunile

Ca titluri de valoare, aciunile sunt titluri negociabile, ele ncorpornd valoare n

coninutul lor. Prin esena lor, aciunile se pot transmite de la un titular la altul, situaiile n care negociabilitatea aciunilor este restrns fiind expres i limitativ prevzut de lege sau de actul constitutiv. Categorii de aciuni n funcie de modul de transmitere, aciunile pot fi:
aciuni nominative atunci cnd n cuprinsul titlurilor de valoare se stabilete

dreptul momen registru Dreptul tradiiu

Aciu Titul

titularul dreptului asupra acelei aciuni; aciuni la purttor - adic acele aciuni pentru care simpla deinere material reprezint dreptul asupra aciunii,

Meniuni obligatorii n cuprinsul aciunii Pentru a fi considerat valabil, aciunea va cuprinde meniunile obligatorii de lege. Dac aciunile sunt nominative, suplimentar, n coninutul aciunii, trebuie s figureze i elementele de identificare ale acionarului (dac este persoan fizic numele, prenumele, domiciliul i codul numeric personal, iar dac este persoan juridic denumirea, sediul, numrul de nmatriculare i codul unic de nregistrare). Orice aciune pentru a fi valabil trebuie semnat de administrator. Respectiv de cel puin doi administratori, n cazul n care administrarea societii este asigurat de mai muli administratori. Dac o societate comercial nu emite aciuni pe suport material, ea va elibera, la solicitarea acionarului sau din oficiu, un certificat de acionar care va cuprinde obligatoriu toate meniunile ce trebuie s se regseasc n coninutul unei aciuni, precum i numrul, categoria i valoarea nominal a aciunilor acelui acionar, poziia la care este nscris acionarul n registrul acionarilor i numrul de ordine al aciunilor astfel emise. Aceast modalitate stabilit de lege d coninut ideii de titluri cumulative, certificatul de acionar nu numai c face dovada calitii titularului lui, dar, prin elementele pe care le conine, face dovada i cu privire la titlurile deinute de acel acionar. Transmiterea aciunilor Transmiterea dreptului de proprietate asupra aciunilor nominative se face, de principiu, n baza unei declaraii semnate de cedent i cesionar, declaraie care nregistreaz n registrul acionarilor. n cazul n care aciunile nominative se emit n form material (pe suport de hrtie), n vederea transmiterii dreptului de proprietate, alturi de declaraia semnat de cedent sau cesionar (sau un mandatar al acestora), trebuie realizat i o meniune cu privire la cesiune, direct pe titlu (deci n cuprinsul aciunii), meniune semnat de cedent i cesionar. Transmiterea aciunilor emise n form dematerializat i care sunt tranzacionate pe o pia de capital, se supun regulilor specifice legii nr.297/2004. Subscriitori ct i cesionarii ulteriori rspund solidar pentru plata aciunilor

drept benefici drept de a par Aciuni nominal Dreptu n baza anumite drep drep n afara referire cadrul a cu privi 31/1990 registru solicitan La fel nepatrim cale de un drep n sfr corespu

Obliga Obliga societ de soci societ Ca i n Valoare mic de n cazul valoare drepturi Obligai hrtie, f

O societate pe aciuni nu poate face emisiune de obligaiuni pentru o sum mai mare de 3/4 din capitalul vrsat i existent conform ultimului bilan. Obligaiunile pot fi emise i prin subscripie public, realizndu-se o ofert public. n acest caz se va ntocmi un prospect de emisiune, ce trebuie publicat de administratorul societii. Test de autoevaluare 8.1. Care sunt tipurile de actiuni? Ce nelegei prin obligaiuni?
Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina 17.

8.2. Adunarea general ordinar, extraordinar i special


Cuvinte cheie Adunare ordinar, extraordinar, special, convocare Adunarea general n cadrul societilor pe aciuni La fel ca n orice societate comercial, conducerea societii este asigurat prin intermediul adunrii generale a acionarilor, pornind de la faptul c i la baza constituirii unei societi pe aciuni st tot voina persoanelor care se asociaz, reunind aporturile lor n vederea obinerii unui profit. Conform legii romne, adunrile generale la nivelul unei societi pe aciuni pot fi ordinare sau extraordinare i se desfoar la sediul societii, dac prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Adunarea general ordinar Adunarea general ordinar prezint caracter obligatoriu, n sensul c ea trebuie s se ntruneasc cel puin odat pe an, ntr-un termen de maximum 4 luni de la momentul n care s-a ncheiat exerciiul financiar pentru anul precedent. Caracterul obligatoriu al adunrii generale ordinare se manifest i cu privire la problemele ce urmeaz a se discuta n cadrul ei. Practic, adunrii generale ordinare i revin n sarcin discutarea tuturor problemelor ce intereseaz i afecteaz existena i funcionarea societii pe aciuni, mai puin cele referitoare la modificarea actului constitutiv, aspecte ce in de atribuiile specifice ale adunrii generale extraordinare. Dei, n aceste condiii adunarea general se poate pronuna asupra unei game foarte largi de probleme, prin lege exist o serie de aspecte cu privire la care este obligat s decid. n acest sens, s-a considerat c enumerarea atribuiilor ce revin adunrii generale are caracter enuniativ i de ordine public Astfel, conform art. 111 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat, adunrii generale i revin urmtoarele atribuii: s discute, s aprobe sau s modifice situaiile financiare anuale, dup ascultarea raportului administratorilor, cenzorilor sau auditorilor financiari i s fixeze dividendul; s aleag administratorii i cenzorii; s fixeze sumele ce se cuvin administratorilor i cenzorilor pentru activitatea pe care o presteaz dac remunerarea lor nu a fost fixat prin chiar actul constitutiv; s se pronune asupra gestiunii administratorilor; s stabileasc bugetul de venituri i cheltuieli i programul de activitate pentru urmtorul exerciiu financiar; s hotrasc cu privire la gajarea, nchirierea sau desfiinarea uneia sau mai multor uniti ale societii. Enumerare cuprins n art. 111 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicat, cu privire la atribuiile adunrii generale ordinare nu are caracter limitativ. Nimic nu mpiedic acionarii ca, fie prin actul constitutiv s stabileasc i alte atribuii specifice sarcina adunrii generale ordinare, fie chiar n cadrul de desfurare a adunrii generale s se hotrasc prin voina acionarilor i alte aspecte legate de

societ alin. (2) sunt pre societ Adunare particip nu se o doua c prezen

Adunar Spre d extraord societ atribui

mod mod schi nfii prin act prel dizo

Adunr Hotrr msura

Pot fi co benefic titularii republic interese s se pro adunril De altfe titularii n adun faptul c hotrr general republic Se poa caracte

Hotr

Adoptarea hotrrilor O hotrre a adunrii generale poate fi adoptat:

adunri

cu votul acionarilor ce dein majoritatea absolut din capitalul social reprezentat n adunare, n cazul adunrilor generale ordinare; cu votul acionarilor care s reprezinte cel puin jumtate din capitalul social, n cadrul adunrilor generale extraordinare care se desfoar la prima convocare cu votul unui numr de acionari care s reprezinte cel puin 1/3 din capitalul social, n cadrul adunrilor generale extraordinare ce se desfoar la a doua convocare. Normele referitoare la cvorumul necesar n vederea adoptrii unei hotrri a adunrii generale au caracter supletiv, n sensul c prin actul constitutiv se pot stabili alte reguli pentru adoptarea valabil a unei hotrri, dar numai peste limita stabilit de lege. Adunrile generale hotrsc, de regul, prin vot deschis. Prin excepie, n situaia hotrrilor referitoare la alegerea membrilor consiliului de administraie i a cenzorilor, revocarea acestora sau orice alt hotrre privitoare la rspunderea administratorilor, legea impune votul secret. Norma are caracter imperativ, spre deosebire de cea referitoare la regula general, din modul de redactare al textului fiind de dedus c hotrrea cu privire la alte aspecte, chiar dac, de principiu, se poate adopta cu vot deschis, nimic nu mpiedic intervenia votului secret, n msura n care prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Aciu Dac pr adunri posibili care nu msura de edi societ hotrri

Test de Care su extraor

In ce co

Rspunsu

Efectele i opozabilitatea hotrrilor adunrii generale 8.3. Administrarea Hotrrile adunrii generale au caracter obligatoriu att pentru acionariiCuvinte cheie care au Admin participat la vot, ct i pentru cei abseni sau cei care au votat contra. financ Prin publicitatea hotrrilor se asigur i opozabilitatea acestora fa de teri, 130 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicat, stabilind c hotrrile adunrilor Admini generale se depun n termene de 15 zile la Oficiul registrului comerului, pentru a se realiza meniunile corespunztoare n registru i, ulterior, se transmit spre publicare n Numire Monitorul Oficial. Legea stabilete i o situaie n care nu este necesar publicarea Societat efectiv a hotrrii, respectiv cazul n care hotrrea implic modificarea actului asociai constitutiv, cnd se poate publica numai actul adiional ce cuprinde textul integral ordinar al clauzelor modificate. Manda Punerea n executare a hotrrii se realizeaz numai dup ndeplinirea compete formalitilor legate de publicitatea hotrrii. Avnd n vedere faptul c n ordine Admini cronologic, publicitatea prin Monitorul Oficial se realizeaz ulterior nregistrrilor mandat meniunilor la registrul comerului, rezult c, practic, o hotrre a adunrii generale Chiar d devine executorie i se consider a fi opozabil terilor numai n msura n care este prin int publicat n Monitorul Oficial. n acest Considerm totui c aceast dispoziie nu are n vedere i situaia n care terii aveau n ca deja cunotin despre coninutul efectiv al hotrrii. Altfel spus, n cazul n care un mare d ter ia cunotin de coninutul real al unei hotrri nainte ca aceasta s fie n ca publicat, hotrrea i este opozabil, deoarece publicitatea nu este direct adminis productoare de efecte juridice, ci urmrete ncunotinarea persoanelor ce nu au aceasta participat direct la adunarea general despre ceea ce s-a hotrt n cadrul acelei

De principiu, administratorii sunt reeligibili, adunarea general fiind n drept ca i dup expirarea mandatului s numeasc aceiai administratori. Nimic nu mpiedic ns ca n actul constitutiv s fie prevzute anumite interdicii sau limitri cu privire la eligibilitatea administratorilor. Administrarea unei societi comerciale poate fi asigurat de administrator persoan fizic sau juridic. n cazul n care administrator este o persoan fizic, acesta trebuie s ndeplineasc cel puin calitile impuse de lege fondatorului. Dac este numit sau aleas administrator o persoan care ulterior se regsete ntr-unul din cazurile de nedemnitate prevzute de art. 6 din lege, cel n cauz va fi deczut din drepturile de administrator. n mod similar, aceste soluii sunt aplicabile i pentru orice reprezentant al societii comerciale pe aciuni. n cazul n care administrator este desemnat o persoan juridic, aceasta trebuie s ndeplineasc, de asemenea, aceleai condiii care se impun i n cazul fondatorilor persoane juridice. Administratorul persoan juridic va desemna o persoan fizic, aceasta avnd rolul de reprezentant permanent al administratorului n cadrul societii administrate n cazul n care reprezentarea este asigurat de un administrator persoan juridic, reprezentantul acestuia - persoan fizic va avea aceiai rspundere ca i administratorul persoan fizic. n cazul interveniei unei forme de rspundere patrimoniale reprezentantul urmeaz a rspunde n solidar cu administratorul persoan juridic ce l-a delegat la societatea administrat. De principiu, administratorul persoan juridic este n drept s-i reprezentantul persoan fizic, ntr-o asemenea situaie fiind ns obligat ca acestuia s numeasc, n acelai timp, un alt reprezentant. Activitatea administratorilor se desfoar n baza unui contract de administrare se ncheie ntre pri, contract a crui natur juridic i regim juridic i gsete n contractul de mandat.
Obligaiile administratorilor

acest se depus adminis

Oblig Legea i registru

Specime certifica obligai conferit

Astfel, director patrulea

Legea nr. 31/1990, republicat, stabilete obligaii specifice ce incumb administratorului, la momentul n care acesta preia reprezentarea societii. Obligaia de a depune o garanie Fiecare administrator este obligat s depun o garanie pentru administraia sa, a crei valoare este stabilit n actul constitutiv ori, n lipsa unei clauze exprese n acest sens, aprobat de adunarea general a acionarilor. Indiferent de situaie ns, garania nu poate fi mai mic dect valoarea nominal a 10 aciuni sau dect dublul remuneraiei lunare de care beneficiaz administratorul. n cazul administratorului - acionar, garania se poate constitui i prin depunerea efectiv, n materialitatea lor a celor 10 aciuni, n msura n care administratorul solicit n mod expres acest lucru. ntr-o asemenea situaie, n cauz se indisponibilizeaz, administratorul acionar nefiind n drept s le nstrineze i ele rmn n pstrarea societii pe toat durata mandatului de administrator al acionarului. Preluarea funciei de administrator nu este posibil fr depunerea garaniei. n

acord acord garan garan dob adminis patrulea Legea i n care primi adminis preluare benefici rudelor

Astfel d realiza director ar avea minimu societat adminis cel pui creditar

Pe cale lege, se i afini comerci situaii:

n cazul operaiunilor a cror valoare exigibil cumulat este inferioar

echivalentului n lei al sumei de 5.000 euro; n cazul n care operaiunea este ncheiat de societate, n cadrul activitilor curente pe care aceasta le desfoar (de exemplu, o banc ce n mod normal desfoar activiti de creditare a unor persoane fizice). ntr-o asemenea situaie, operaiunea este legal numai n msura n care societatea nu creeaz un regim mai favorabil administratorului sau directorului su, soului sau rudelor i afinilor acestora, sau societilor comerciale n care aceste categorii de persoane au interese. Administratorul care intervine n deliberarea cu privire la operaiuni n care el personal, soul, sau rudele i afinii acestuia au interese contrarii, rspunde pentru toate daunele care au rezultat ca urmare a interveniei sale pentru societate. Consiliul de administraie Membrii consiliului Conform art. 137 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, republicat, in cazul in care administrarea este asigurat de ctre mai muli administratori, ei vor constitui un consiliu de administraie. Consiliul de administraie este un organ colegial de gestiune al societii. Conform art. 142 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicat, o persoan nu poate funciona concomitent dect n maximum 3 consilii de administraie. Aceast interdicie nu se refer la cazurile cnd cel ales n consiliul de administraie deine cel puin o ptrime din totalul aciunilor societii respective sau este administrator unic al unei societi ce deine o ptrime din capitalul social, soluia legiuitorului fiind explicabil prin faptul c astfel se permite acionarului - administrator, care deine o pondere nsemnat n societate, s intervin direct n administrarea societii. Conform art. 145 alin.4 din Legea nr. 31/1990, republicat, aciunea mpotriva administratorilor va putea fi exercitat de ctre orice acionar sau de ctre Ministerul Finanelor. n cazul n care locul ocupat n cadrul consiliului de administraie de ctre un administrator devine vacant, indiferent de motivul care a condus la o asemenea vacantare (retragere, incompatibilitate, decdere, revocare, etc), pn la convocarea adunrii generale competent a numi sau alege un alt administrator, legea permite numirea unui administrator provizoriu. Aceast numire se realizeaz de ctre ceilali administratori mpreun cu cenzorii, care urmeaz s delibereze cu privire la aceast problem n cadrul unei ntruniri care este valabil realizat dac n cadrul ei particip dou treimi din numrul celor n drept s hotrasc (respectiv, considerm noi, 2/3 din numrul membrilor consiliului de administraie i 2/3 din numrul total al cenzorilor). Decizia se adopt dac se obine majoritatea absolut. Dispoziiile legii cu privire la numrul participanilor i modul de adoptare a deciziilor privind numirea unui administrator provizoriu au caracter dispozitiv

actul co n ca adminis drept s legea im adminis exercita adminis s conv unui adm

Atrib Consiliu indifere O atr republic social c obligai fie re fie re pierderi fie di n msu suferit adunar extraord capitalu dup ca principi legat d De asem dobnd operai reprezi

n cazu realizare aprob

Astfel, s

dobn constitu dobn puin o Valoare iar hot

comerului i va fi publicat n Monitorul Oficial i ntr-un ziar de larg rspndire. ntrunirea Consiliului de administraie Consiliul de administraie se consider valabil ntrunit dac la edin particip cel puin jumtate din numrul total de administratori. Textul legii are caracter dispozitiv supletiv, n sensul c, prin actul constitutiv al societii se poate fixa un numr mai mare de participani pentru ca acel Consiliu s fie valabil ntrunit. Consiliul de administraie se ntrunete ori de cte ori este necesar pentru realizarea mandatului primit de la adunarea general, dar nu mai puin de o dat pe lun. edinele Consiliului de administraie au loc, de regul la sediul societii, fiind ns posibil desfurarea acestora i la un alt loc prestabilit, dac acest lucru este expres admis de actul constitutiv al societii. La edinele Consiliului de administraie sunt convocai i cenzorii societii, conform art. 151 alin. 5 din Legea nr. 31/1990, republicat. Consiliul de administraie este condus de un preedinte, desemnat potrivit dispoziiilor prezente n actul constitutiv. n lipsa unor prevederi ale actului constitutiv, preedintele Consiliului de administraie poate fi ales de membrii acestuia. Preedintele consiliului de administraie poate fi i directorul general sau directorul societii, acesta asigurnd i conducerea conducnd i comitetului de direcie Totodat preedintele consiliului de administraie conduce adunarea general acionarilor. Preedintele consiliului de administraie reprezint societatea n relaiile cu terele persoane, ncheind acte juridice n numele i pe seama acesteia. Legea impune ca la fiecare edin a Consiliului de administraie s se ntocmeasc un proces verbal de edin, care trebuie s cuprind n mod obligatoriu: ordinea deliberrilor; deciziile adoptate; numrul de voturi ntrunite de fiecare decizie; opiniile separate . Comitetul de direcie

direcie asemene prevzu consiliu Astfel, membri societ

Delib Comitet

n cadru voturilo

Confo votul nu

Func Sunt respecti societ

Conform societ caracte preroga

Conform vor put o incom de cons direcie.

Auditul Asigura interesu cauz,

Membrii

Alturi de consiliul de administraie, legea romn recunoate i posibilitatea numirii unui al doilea organ colegial, respectiv comitetul de direcie, cruia, conform art. 143 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicat, consiliul de administraie i poate delega o parte din atribuiile i prerogativele sale. Membrii comitetului de direcie sunt, la rndul lor administratori, deoarece comitetul de direcie se alege din rndul consiliului de administraie. Odat cu alegerea comitetului de direcie, Consiliul de administraie stabilete i remuneraie la care au dreptul membrii comitetului. Cu toate acestea, decizia Consiliului de administraie cu privire la remunerarea membrilor comitetului de

Potrivit care int i stand financia

n cazu potrivit contract

Nu Astfel, dintre

expert contabil. n cazul societilor pe aciuni, numirea cenzorilor are caracter obligatoriu De regul, numrul de cenzori i identificarea acestora se realizeaz prin actul constitutiv, ei fiind alei de adunarea constitutiv. ntr-o societate pe aciuni trebuie numii minimum trei cenzori, i tot atia cenzori supleani. Norma juridic ce stabilete aceast regul are caracter supletiv, deoarece prin actul constitutiv se poate deroga, n sensul c pot fi numii mai mult de trei cenzori i tot atia supleani, cu condiia ca numrul acestora s fie ntotdeauna numr impar. Durata mandatului unui cenzor este, conform art. 159, de 3 ani, neexistnd nici un fel de limitare cu privire la realegerea lor dup expirarea mandatului. Realegerea cenzorilor este posibil n cadrul adunrii generale ordinare. n cadrul Votul necesar pentru revocarea cenzorilor ns este cel specific n loc de rezumat adunrilor extraordinare. Atribuiile cenzorilor n sarcina cenzorilor legea reine urmtoarele obligaii:

Test de Care su favoare afinilor

Rspunsu

Am ajun V reco aceast Este tim transmi

s supravegheze gestiunea societii; Lucrare de verifica s verifice dac situaiile financiare sunt legal ntocmite i n concordan cu Enumer registrele societii; s verifice dac registrele sunt regulat inute i dac evaluarea patrimoniului s-a fcut potrivit legii; s ntocmeasc raportul ctre adunarea general a acionarilor; s convoace adunarea general, cnd nu a fost convocat de administrator; s aduc la cunotina administratorilor sau Adunrii generale neregulile din activitatea societii; s participe la adunrile generale ale acionarilor, fr drept de vot; s vegheze ca dispoziiile legii i ale actului constitutiv s fie respectate; s constate depunerea garaniei de ctre administratori. Rspunderea cenzorilor n exercitarea funciei lor, cenzorii rspund civil contractual, conform regulilor generale din domeniul contractului de mandat. Aciunea n rspundere contra cenzorilor (ca de altfel i contra fondatorilor, administratorilor i directorilor societii) aparine societii, care va decide cu privire la introducerea ei n instan n cadrul adunrii generale a acionarilor. Rspunderea cenzorilor este o rspundere solidar.

Pentru r

Rspunsurile testelor de autoevaluare


Rspuns 8.1 Aciuni la purttor Aciuni nominative; Obligaiunile reprezint bunuri incorporale i apar ca titluri de valoare emise de societile de capital, n baza crora titularul dobndete anterior un drept fa de societate, deoarece cel ce le dobndete practic realizeaz un mprumut al societii Rspuns 8.2. modificarea formei juridice a societii; modificarea sediului societii; schimbarea obiectului de activitate al societii. nfiinarea sau desfiinarea unor sedii secundare, fr personalitate juridic, dac prin actul constitutiv nu se prevede altfel. prelungirea duratei societii. dizolvarea anticipat a societii; Rspuns 8.3. cu votul acionarilor ce dein majoritatea absolut din capitalul social reprezentat n adunare, n cazul adunrilor generale ordinare; cu votul acionarilor care s reprezinte cel puin jumtate din capitalul social, n cadrul adunrilor generale extraordinare care se desfoar la prima convocare cu votul unui numr de acionari care s reprezinte cel puin 1/3 din capitalul social, n cadrul adunrilor generale extraordinare ce se desfoar la a doua convocare;

Bibliografie unitate de nvare nr. 8


Miff A., Pun C., Dreptul afacerilor, Ed. Imprimeriei Ardealul, 2006. Miff A., Business Law. Volume I. Introduction to business law, Ed. Sfera juridic, 2007. David M., Dreptul afacerilor, Ed. Europolis, 2005 Turcu I.,Tratat teoretic i practic de drept comercial-vol. II, Ed. CH Beck, 2009

Funcionarea societilor cu rspundere limitat, n comandit pe aciuni, n nume colectiv, n comandit simpl

Unitatea de nvare Nr. 9


Funcionarea societilor cu rspundere limitat, n comandit pe aciuni, n nume colectiv, n comandit simpl

Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 9 9.1 Funcionarea societilor cu rspundere limitat 9.2 Funcionarea societilor n comandit pe aciuni 9.3 Funcionarea societilor n nume colectiv 9.4 Funcionarea societilor n comandit simpl Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 9 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 9

Dreptul Afacerilor

66

Pagina ECT r 93 IVE e 93 99 LE n 100 unit r 104 ii de . 105 nv 9 105 P rincipale le obiectiv e ale unitii de nvare Nr. 9 sunt:

OBI a

F t

1.1 Funcionarea so

Cuvinte cheie Particip transmit

Dreptur

Principa

drept drept societi drept drept drept

drept

Dreptul A adoptri

Dreptul de pe toa

Dreptul la vot Oricare asociat poate s intervin n viaa societii, n principal, prin exercitarea dreptului la vot n cadrul adunrilor generale ale asociailor. Art. 193 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicat, stabilete cu valoare de principiu, faptul c fiecare parte social d dreptul la un vot. Dreptul la vot se exercit, de regul, personal de ctre fiecare asociat. Cu toate acestea, cu valoare de excepie, legea romn recunoate i posibilitatea exerciiului acestui drept prin coresponden, n msura n care o asemenea posibilitate este prevzut n mod expres de actul constitutiv. Avnd n vedere faptul c legea nu stabilete n mod expres nici o interdicie, rezult c dreptul de vot poate fi exercitat i prin mandatar, dar cu procur special. Dreptul de a cere efectuarea unei expertize cu privire la gestiunea patrimoniului societii Dreptul de a aciona n justiie Asociaii beneficiaz de urmtoarele aciuni n justiie: Fiecare asociat, n mod individual, beneficiaz de o asemenea aciune n cazul n care administratorul, printr-o fapt personal, a cauzat un prejudiciu unui asociat (de exemplu, nu i-a pltit la timp dividendele cuvenite, dei s-a dispus partajarea i distribuirea ctre asociai). O asemenea aciune are ntotdeauna caracter personal. aciunea colectiv mpotriva administratorului Aceast aciune permite tuturor asociailor sau numai unora dintre ei de a obine repararea prejudiciului cauzat de administratorul societii. Despgubirile la care va fi obligat administratorul se pltesc societii comerciale, i nicidecum asociailor care au acionat n justiie. aciunea individual sau colectiv mpotriva hotrrilor adoptate de adunarea general a asociailor Aceast aciune este formulat mpotriva societii i are ca obiect anularea hotrrii adunrii generale, dac aceasta contravine actului constitutiv al societii sau contravine legii. Dreptul de a se retrage din societate Oricare asociat se poate retrage din societate dac nu este de acord cu hotrrea adunrii generale privind modificarea actului constitutiv al societii. Retragerea din societate poate interveni dac: s-a prevzut n statutul societii dreptul de retragere; exist acordul tuturor asociailor; pentru motive temeinice, instana judectoreasc a admis o asemenea soluie. Asociatul care se retrage din societate are dreptul la profit pn n ziua retragerii

ns nca

Asociatu ci numa

Dreptul

Asoc i n caz

concreti n fie asociail Astfel, d venituri

n tim

De r asociat p actul co Singura clauzelo

aciunea individual mpotriva administratorului.

Cu o patrimon sume de terele p Obliga

Parti Particip sociale d de la ace

n actul asociail asociat dispune

Obligai Obliga contract

Pentru a

Obligai ori asoci

Pentru a fundame

limita

stabilirea unor limite concrete cu privire la activitatea care nu trebuie s fie exercitat de asociai.

social re

Rspunderea asociailor n societatea cu rspundere limitat n principiu, asociaii nu sunt rspunztori de gestiunea societii atta vreme ct aceasta este n sarcina administratorului. Cu toate acestea, legea stabilete dou situaii n care se reine direct rspunderea asociailor, amndou n legtur cu aportul asociailor la capitalul social, respectiv:
n momentul constituirii societii, dac declar fals n legtur cu aportul la capitalul social, adic aporteaz bunuri care nu-i aparin din punct de vedere juridic (va rspunde fa de societate pentru eviciune). dac valoarea aportului n natur este mai mic dect cea declarat de asociatul care s-a obligat la acel aport. Adunrile generale

Hotrr cei care de hotr legea nu

n cazu drepturil

n situa generale

Admini

Atribuii: numete celelalte organe ale societii sau le revoc; fixeaz limitele de competen a organelor numite de ea; exercit controlul asupra activitii organelor societii; decide modificarea actului constitutiv al societii, n concordan cu necesitile decurgnd din scopul urmrit. Adunarea asociailor din societile cu rspundere limitat reprezint organul de decizie suprem al societii constituit din totalitatea asociailor. Ca regul general, n adunarea general o hotrre se adopt cu votul asociailor reprezentnd majoritatea absolut a asociailor i a prilor sociale, n afar de cazul cnd n actul constitutiv se prevede altfel. Adunarea general se convoac la sediul societii ori de cte ori este nevoie, dar cel puin o dat pe an. Convocarea se face de ctre administratorul societii. Prin excepie, convocarea adunrii asociailor se poate face i de ctre un asociat sau un numr de asociai care reprezint cel puin 1/4 din capitalul social, cu obligaia de a arta scopul convocrii. De asemenea, cenzorii sunt obligai s convoace adunarea general cnd aceasta nu a fost fcut de ctre administrator. Convocarea adunrii generale se face n forma n care este prevzut n actul constitutiv. n lipsa unei asemenea stipulaii convocarea se face prin scrisoare recomandat. Convocarea adunrii generale trebuie fcut cu cel puin 10 zile nainte de ziua fixat pentru inerea edinei. Hotrrile asociailor se iau n adunarea general. Exist posibilitatea ca votarea fac i prin coresponden. n situaia n care adunarea general legal constituit nu poate lua o hotrre valabil din cauza nentrunirii majoritii cerute, adunarea convocat din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numrul de asociai i partea din capitalul

Num Societat neasocia

Repreze lor n te constitut alegere.

n ce pr asociail majorit desemna prin act nlocuire de votur

n situa adminis individu voturi, i

Atrib Adminis pentru a actul con

Art. 198 ine un rspund societi

Adminis

Dac pri

al societii, dreptul de reprezentare aparine fiecruia dintre ei. Rspundere Administratorul rspunde pentru prejudiciile cauzate societii, sau chiar terelor persoane, indiferent dac este asociat sau neasociat. Dac sunt mai muli administratori ei rspund solidar. n cazul rspunderii solidare, oricare dintre administratori poate fi obligat pentru acoperirea ntregii pagube. Administratorul care a acoperit paguba are posibilitatea unei aciuni n regres mpotriva celorlali administratori, pentru a fi despgubit de ceilali, fiecare participnd la acoperirea pagubei proporional cu vina pe care o are. Aciunea n rspundere mpotriva administratorilor aparine i creditorilor societii, ns acetia o vor putea exercita numai n caz de faliment al societii. Administratorul rspunde penal n cazul svririi unor fapte considerate infraciuni att de ctre Codul penal i ct i de legile extrapenale care conin dispoziii. Controlul gestiunii societii Potrivit art. 199 din Legea nr. 31/1990 republicat, actul constitutiv poate stabili alegerea unuia sau mai multor cenzori de ctre adunarea asociailor. Dac numrul asociailor trece de 15, numirea cenzorilor este obligatorie. Durata mandatului lor este de 3 ani i pot fi realei.

asociai face pri practic, cu titlu o

ntre a numrul ncheier

Pentru p actul co sociale s din capi dar nu p numai

Test de Care su SRL?

Rspunsu

n cazul acestui tip de societi nu se impune numirea a minim trei cenzori i Funcionarea s 9.2. toi atia supleani. n consecin, n cazul societilor cu rspundere limitat poate exista Cuvinte cheie Acionar un singur cenzor i un supleant. n cazul mai multor cenzori desemnai numrul acestora trebuie s fie impar. Acion i n cazul societii cu rspundere limitat trebuie respectat condiia ca unul dintre cenzori sau singurul cenzor s fie contabil autorizat sau expert contabil. Cenzorii societii trebuie s fie asociai cu excepia cenzorului contabil care poate fi i un neasociat. Cenzorii se aleg de ctre adunarea asociailor. Legea nu prevede posibilitatea numirii cenzorilor prin actul constitutiv, ca n cazul societilor pe aciuni. Cu toate acestea nu exist nici un impediment legal ca desemnarea cenzorilor ntr-o societate cu rspundere limitat s se fac direct prin actul constitutiv. n lipsa cenzorilor, controlul gestiunii societii se asigur de ctre asociai. Transmiterea prilor sociale Transmiterea prilor sociale implic i transmiterea calitii de asociat n societatea cu rspundere limitat. Legea nr. 31/1990 republicat, reglementeaz transmiterea prilor sociale

n prin societ catego nr. 31/

aso fiindu com coman Admin

Admin neexis aa cum

Revoc aciona pentru

n situaia revocrii unui administrator, acesta - i dup ncetarea mandatului su are o rspundere nelimitat fa de teri pentru obligaiile contractate n timpul mandatului su. Test de autoevaluare 9.2. Care sunt cele dou categorii de acionari n societatea n comandit simpl
Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina 14.

din Le consim sau tac n asocia suport

exc obl De as culpab care a

9.3 Funcionarea societilor n nume colectiv


Cuvinte cheie

Aportul asociailor n numerar, n natur, n crean, n industrie Asociai. Incompatibiliti Dac specificul funcionrii societilor de persoane este dat de regula unanimitii, asociaii, unii n cadrul societii prin interese comune, nu pot interveni n operaiunile efectuate n cadrul societii, dac interesele lor proprii nu concord cu cele ale societii. n acest sens, Legea nr. 31/1990, republicat, stabilete o serie de incompatibiliti pentru asociai, astfel:
n cazul n care un asociat are - ntr-o operaiune determinat - interese

Drept prescr prescr cunot societ sau de obiect consim

Aport

n cad aport

contrarii acelora ale societii, el nu poate participa la deliberarea sau luarea deciziilor cu privire la problema n cauz. Nerespectarea unei asemenea dispoziii atrage rspunderea asociatului aceast rspundere are caracter asociatul rspunznd numai n msura n care votul su a fost hotrtor pentru adoptarea acelei decizii. Altfel spus, legea nu sancioneaz n mod direct comportamentul asociatului cu interese contrarii fa de societate, ci numai n msura n care, n urma participrii active a acestuia la vot, decizia adoptat de ctre asociai a prejudiciat societatea.
Pentru asociaii din societile n nume colectiv, legea stabilete o interdicie cu

Aportu societ

Aport n cad caract societ social

privire la participarea acestora ca asociai n cadrul oricrei alte forme de societi cu rspundere nelimitat, n msura n care o asemenea societate ar fi concurent sau ar avea acelai obiect de activitate, aceast interdicie funcionnd n msura n care nu exist o acceptare expres din partea celorlali asociai; art. 82 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, republicat, interzice asociaiilor s realizeze orice operaiuni n contul lor sau al altora, n acelai fel de comer sau ntr-unul asemntor, fr consimmntul prealabil al celorlali asociai. Asociaii pot efectua acte de concuren, dintre cele prevzute la art. 82 alin. 1

n caz n num dreptu prive

Aport

n caz le au obliga pe car

Art. 84

creanelor pentru cesionarul societate n nume colectiv, n sensul c stabilete rspunderea cedentului asociat n situaia n care plata nu s-a putut obine de la debitorul cedat, dei s-a realizat urmrirea debitorului. ntr-o asemenea situaie, asociatul va rspunde, n sensul c va fi obligat la plata sumei datorate i nepltite de debitorul cedat, cu dobnda legal calculat de la momentul n care debitul a devenit scadent. De asemenea, asociatul poate fi obligat, n acelai temei, i la acoperirea tuturor prejudiciilor pe care le-a cauzat societii prin neexecutarea vrsmntului aportului la care s-a obligat. Aportul n industrie Dac mult timp s-a discutat cu privire la aportul n industrie i msura n care acesta ar fi admisibil n cazul societilor cu rspundere limitat, odat cu modificarea Legii nr. 31/1990 prin O.U.G. nr. 32/1997, s-a stabilit n mod expres caracterul de excepie al aporturilor n munc. Astfel regula general, stabilete c prestaiile n munc nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. Cu toate acestea, conform art. 15 alin. 5 din Legea nr. 31/1990 republicat asociaii din cadrul societilor de persoane se pot obliga la aport n munc, fr ns ca acest aport s se constituie ca aport la constituirea sau majorarea capitalului social. n aceste condiii, asociaii care aporteaz munc rmn obligai pentru aportul respectiv, fr ns ca acesta s se regseasc n cadrul capitalului social. Legea recunoate n favoarea asociailor care aporteaz munc n societate i drepturi specifice cu privire la participarea la beneficii i la activul social al societi, fiind obligai, n egal msur s participe i la pierderile societii, conform celor stabilite prin actul constitutiv. Cesiunea aportului de capital social Ca principiu, posibilitatea de cesionare n tot sau n parte a aportului la capitalul social este posibil numai n msura n care actul constitutiv confer aceast prerogativ asociailor. Cesiunea prilor sociale ncepe s-i produc efectiv efectele din momentul n care meniunea cu privire la cesionarea prilor sociale a fost nregistrat n registrul comerului. n cazul unei cesionri astfel realizate, actul de cesiune ncheiat ntre cedent i cesionar nu l libereaz pe cel dinti de datoriile pe care le are fa de societate, acesta continund a fi inut rspunztor n situaia n care era debitor fa de societate pentru nevrsarea integral a aportului. Mai mult dect att, cedentul continu s rmn rspunztor i fa de teri pentru operaiunile n curs de executare. Administrarea societii n nume colectiv - este asigurat, de regul, de ctre asociai. Dac n cadrul societii sunt numii mai muli administratori, dreptul de a

reprez

n situ decizii majori unanim

Exist respec ndepl admin impos societ nonpro

n situ opera realize pe toi

Rspu

Asocia pentru

Rspu credito urmn n situ puneri pentru din Le

Dac colecti este d societa de div debit;

aso

n p societa sunt n pe acesta Asocia societa o pers

voina celorlali asociai s reprezinte societatea, ceilali asociai nu vor mai rspunde pentru societate pentru operaiunile astfel efectuate, reinndu-se o rspundere proprie a celui vinovat de efectuarea unor acte, pe care ns nu era n drept s le ncheie. Actul astfel ncheiat de persoana fr drept oblig societatea numai n msura n care cel cu care s-a ncheiat actul nu avea cunotin de lipsa de calitate a reprezentantului societii. Se poate considera c obligaia asociailor de a acoperi pasivul social al societii este o obligaie legal, care funcioneaz de plin drept, n baza ntrunirii simplei caliti de asociat n cadrul unei societi n nume colectiv. Asociatul care a intrat n societate ulterior constituirii societii, va fi obligat s acopere pasivul social al societii, care ar fi putut rezulta i din datorii asumate de societate, chiar anterior aderrii noului asociat la societatea respectiv. Test de autoevaluare 9.3. Care sunt situaiile n care asociaii rspund solidar?

Rspun n mom social, rspund Dac va s-a oblig

Rspun Comand Rspun n situa din urm Pe de a continu

Bibliografie unitate

Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina 14.

Miff A., Miff A. 2007. David M Turcu I.

n loc de rezumat

Am ajuns la sfritul unitii de nvare nr. 9. V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare nr. 9 pe care urmeaz s o transmitei tutorelui.

Lucrare de verificare unitate de nvare nr. 9


Enumerai principalele diferene ntre forme de societate prezentate n curs

Pentru rspunsurile studenilor lsai spaii adecvate ntre ntrebri.

Rspunsurile testelor de autoevaluare

Dizolvarea, fuziunea i divizarea, lichidarea societilor comerciale

Unitatea de nvare Nr. 10


Dizolvarea, fuziunea, divizarea, lichidarea societilor comerciale

Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 10 10.1Dizolvarea societilor comerciale 10.2Fuziunea i divizarea societatilor comerciale 10.3 Lichidarea societatilor comerciale Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 10 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 10

Dreptul Afacerilor

74

Pagina ECT 107 IVE 107 109 LE 113 unit 119 ii de 120 nv 120 are

OBI n r . 1 0

P rincipale le obiectiv e ale unitii de nvare Nr. 10 sunt:

R S d

10.1 Dizolvarea soc


Cuvinte cheie

dizolvar

Dizolva Dizolva persona urmare,

Dizolva

pe b prin n v Legea s societ

Cauze c

Potrivit

dizolvare a societilor comerciale urmtoarele: trecerea timpului stabilit pentru durata societii; imposibilitatea realizrii obiectului sau realizarea acestuia (dizolvare de drept); declararea nulitii societii; hotrrea adunrii generale (dizolvare voluntar); hotrrea tribunalului; falimentul societii; alte cauze prevzute de lege sau de actul constitutiv al societii.

Societat capitalu prin fal asociai

Sunt ex

Dizolvarea societilor de capital Dizolvarea societilor pe aciuni Conform art. 228 din Legea nr. 31/1990, republicat, societatea pe aciuni dizolv:

n te acesta e n moteni asoc ori a in existen

n cazul i n condiiile prevzute de art. 158, respectiv, dac administratorii constat pierderea unei jumti din capitalul social; cnd capitalul social se micoreaz sub minimul legal. Dizolvarea nu opereaz dac n termen de 9 luni de la data constatrii pierderii sau reducerii capitalului social acesta este rentregit sau este redus la suma rmas ori la minimul legal sau cnd societatea se transform ntr-o alt form de societate la care este suficient capitalul existent. cnd numrul acionarilor scade sub minimum legal, cu excepia cazului cnd acesta se completeaz, potrivit dispoziiilor legale. Dizolvarea societii n comandit pe aciuni Societatea n comandit pe aciuni se dizolv n cazul i n condiiile prevzute pentru societatea pe aciuni, condiii referitoare la valoarea minim a capitalului social i la numrul minim de asociai sau acionari. Dizolvarea societilor de persoane Dizolvarea societii n nume colectiv Conform art. 229 din Legea nr. 31/1990, republicat, societile n nume colectiv dizolv prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociai, cnd datorit acestor cauze numrul asociailor s-a redus la unul singur nu exist clauz de continuare cu motenitorii. Dizolvarea societii n comandit simpl Societile n comandit simpl de dizolv prin falimentul asociatului comanditat sau comanditar ori prin incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul acestuia.

Efectele

Din pun 31/1990 lichidr cazul fu ar fi d patrimo

n socie limitat actului cnd su cnd asi

Test de Care su

Rspunsu

10.2. Fuziunea i di

Cuvinte cheie n acest din urm caz, n lips de convenie contrar, societatea va plti motenitorilor partea ce li se cuvine, dup ultimul bilan aprobat, n termen de trei luni de la notificarea decesului asociatului, afar dac motenitorii si nu prefer s rmn n societate n calitatea avut de autorul lor.

Fuziune

Dizolvarea societii cu rspundere limitat

Fuziune Fuziune societ voinei

operaiuni. Prin excepie, exist situaii n care intervine o ncetare a societii comerciale respectiv n cazul fuziunii prin contopire i n cazul divizrii totale. De principiu, fiind vorba despre o modificare a societii, fuziunea sau divizarea hotrte de fiecare societate n parte, n condiiile stabilite pentru modificarea actului constitutiv. n cazul societilor n lichidare, fuziunea sau divizarea este posibil pn la momentul n care ncepe repartiia ntre asociai a prilor ce se cuvin prin lichidare. Actul principal al procedurii de fuziune sau de divizare l reprezint proiectul de fuziune sau, dup caz, divizare. Formele fuziunii Fuziunea se poate realiza prin absorbie sau prin contopire. a) Fuziunea prin absorbie Fuziunea prin absorbie presupune absorbirea de ctre o societate a unei alte societi, astfel nct i nceteaz existena numai societatea absorbit. fuziunii prin absorbie, se consider c fuziunea a intervenit la data nscrierii n registrul comerului a meniunii privind majorarea capitalului social al societii absorbante. Societatea absorbant dobndete toate drepturile societii absorbite i este inut de obligaiile societii pe care o absoarbe. b) Fuziunea prin contopire Pe scurt, aceast operaiune juridic i economic se caracterizeaz prin reducerea la o singur unitate a dou sau mai multe entiti deosebite anterior. Aceast alian care duce la crearea unei noi entiti, presupune punerea n comun a aporturilor societilor care au fuzionat, asemnndu-se astfel cu contractul de societate. Cel mai bun instrument de realizare a acestei nelegeri perfecte este crearea unei societi noi. n cazul fuziunii prin contopire, se consider c fuziunea a intervenit la data nmatriculrii n registrul comerului a noii societi rezultate. Formele divizrii Divizarea se poate realiza prin divizare total, caz n care societatea supus divizrii i nceteaz existena sau prin divizare parial, caz n care societatea iniial ce se divizeaz se reorganizeaz i, alturi de aceasta, se nfiineaz noi societi rezultate din divizarea societii iniiale, sau partea divizat se transmite ctre alte societi existente. Divizarea presupune practic mprirea, n tot sau n parte, a patrimoniului. a) Divizarea total Divizarea total presupune transmiterea patrimoniului integral al societii divizate ctre alte societi existente sau ctre societi care se constituie. b) Divizarea parial Divizarea parial presupune transmiterea unei pri din patrimoniu ctre o alt societate existent sau care se constituie, n schimbul unui asemenea aport, societatea divizat primind pri sociale ce se atribuie asociailor societii reorganizate prin divizare. n cazul n care prin divizare se nfiineaz alte societi comerciale, divizarea se consider c a intervenit la momentul nmatriculrii n registrul comerului a ultimei societi rezultate ca urmare a divizrii. n cazul n care prin divizare patrimoniul societii divizate, n tot sau n parte, se absoarbe de ctre o alt societate existent se consider c divizarea a avut loc la data nscrierii n registrul comerului a meniunii privind majorarea capitalului social

al socie Transm Att n patrimo Efectul lichidar lichidar sau soc divizri n schim societ asociai divizare de sume sau pr transmis dobnde prin con Att n constitu care nu calitatea simulai

Procedu Fuziune - hot - hot

Proiect nto general Proiectu depune particip

n cazul fuziune la mod divizare la Ofici n Mon intervin adunar privire l

Obliga datelor,

datei de desfurare a adunrii generale extraordinare ce va hotr cu privire la fuziune sau divizare. Practic, astfel acionarii se pot informa cu privire la: - coninutul proiectului de fuziune sau de divizare; - situaia financiar a societii, inclusiv rapoartele de gestiune pe ultimele trei exerciii financiare i situaia financiar existent cu trei luni nainte de data ntocmirii proiectului de fuziune sau de divizare; - o eviden care s cuprind toate contractele n curs de executare a cror valoare depete 100.000.000 lei, n cazul n care se urmrete divizarea societii. Totodat, administratorii trebuie s ntocmeasc o dare de seam la dispoziia acionarilor asociailor, prin care s justifice economic i juridic necesitatea fuziunii sau divizrii i n care s stabileasc raportul de schimb al aciunilor, respectiv prilor sociale, n funcie de expertiza realizat de experii desemnai de judectorul delegat cu privire la raportul de schimb. n cazul fuziunii prin absorbie, legea stabilete o rspundere n sarcina administratorilor i experilor cu privire la orice eroare comis n cadrul operaiunii de fuziune. Publicitatea proiectului de fuziune se impune i pentru a da posibilitate creditorilor societii s intervin. Astfel acetia sunt n drept s formuleze opoziie n condiiile legii, n msura n care dein o crean anterioar publicrii proiectului de fuziune sau de divizare. Introducerea opoziiei suspend executarea fuziunii sau a divizrii pn la data rmnerii irevocabile a hotrrii judectoreti. Prin excepie, suspendarea se nltur n msura n care societatea debitoare dovedete plata obligaiilor sau ofer garanii acceptate de creditori. De asemenea, este posibil nlturarea suspendrii i n cazul n care creditorii sunt de acord s accepte un angajament pentru plata datoriilor de la societatea debitoare. Hotrrea adunrii generale de fuziune sau divizare
Cuvinte cheie Fiecare dintre societile participante la fuziune sau divizare hotrte cu privire la fuziune sau divizare ntr-un termen de maximum 2 luni. Termenul ncepe s curg:

Perioa

Realizar timp rel evaluea data rea existen fel nct coincide titlurilo evolua, prilor lor la m

starea excepia asociai activul interme

Test de Care su

Care su

Rspunsu

10.3 Lichidarea so

Lichid

- de la data scurgerii termenului pn la care se putea face opoziie i o astfel de opoziie nu a intervenit (respectiv 2 luni ulterioare scurgerii termenului de 30 de zile de la momentul publicrii proiectului de fuziune sau de divizare), sau, dup caz, - de la momentul rmnerii irevocabile a hotrrii cu privire la opoziia creditorilor societii, n cazul n care opoziia a suspendat executarea fuziunii sau a divizrii, dar prin hotrre irevocabil s-a respins opoziia. n cazul n care, prin fuziune sau divizare, se constituie o societate nou, n cadrul acestei adunri generale se aprob i actele constitutive ale societii nou nfiinate. Cnd fuziunea sau divizarea are ca efect mrirea obligaiilor pentru asociaii din oricare din societile participante, legea impune reguli specifice legate de adoptarea hotrrii, respectiv se impune unanimitate de voturi.

Aspect n sen drept nct s patrim consid dizolv

Pentru se prev

mandatul lor, cu excepia prerogativelor prevzute la art. 228; actul de numirea a lichidatorilor sau sentina care i ine locul i orice act ulterior care ar aduce schimbri n persoana acestora, trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la oficiul registrului comerului pentru a fi nscrise i date spre publicare. Lichidatorii rspund la fel ca i administratorii, iar mpotriva deciziilor lor creditorii pot face opoziie. Din modul n care legea reglementeaz procedura lichidrii, rezult c aceast faz existenial a societii comerciale este guvernat de urmtoarele principii:
a) Lichidarea este prevzut n favoarea asociailor

Per a contrario, lichidarea nu poate interveni la cererea creditorilor (nici sociali, nici personali ai asociailor). Astfel, asociaii nu pot obine repartizarea nici unei sume cuvenite lor prin lichidare, mai nainte de achitarea creditorilor sociali. Faptul c lichidarea este o procedur organizat de lege n favoarea asociailor se poate argumenta i prin aceea c asociaii au dreptul de a numi pe lichidatori prin actele constitutive. b) Lichidarea este obligatorie Lichidarea este o consecin logic i necesar declarrii dizolvrii. Este de amintit faptul c, n doctrina de specialitate s-au conturat i alte puncte de vedere. ntr-o opinie, s-a considerat c lichidarea este facultativ iar nu obligatorie, deoarece, pe de o parte, fiecare asociat are dreptul recunoscut de lege de a cere lichidarea, i, pe de alt parte, lichidarea poate fi nlturat dac asociaii hotrsc fuziunea cu alt societate ori prelungirea duratei acesteia. ntr-o alt opinie, lichidarea este obligatorie fiind de neconceput ca o societate s rmn n faza de dizolvare. Cel mai important efect al lichidrii este, totui, ncetarea calitii de subiect de drept a societii comerciale. Acest efect produs prin lichidare, pe data radierii societii din registrul comerului face ca, ope legis, personalitatea juridic a societii s nceteze. Aa cum s-a artat, dup terminarea lichidrii, lichidatorii trebuie s ntocmeasc bilanul contabil de lichidare i s propun repartizarea activului ntre asociai. Asociatul nemulumit poate face opoziie n termen de 15 zile de la notificarea bilanului contabil de lichidare i a proiectului de repartizare. Dup expirarea acestui termen, sau dup ce sentina asupra opoziiei a rmas irevocabil, bilanul contabil de lichidare i repartizare se consider aprobat i elibereaz pe lichidatori. Drepturile i obligaiile lichidatorilor
n desfurarea operaiunii de lichidare, lichidatorii au urmtoarele obligaii:

s admin s s vrsm s termin Li s s patrim s tranza s Asocia societ

Terme tribuna nc d

Lichid ntocm

Asocia achitar

Opera

Proced din Le constit

Pe nt n cau singur actele

n Ca lichida

Pentru

mpotr de 15

s fac un inventar i s ncheie un bilan, care s constate situaia exact a activului i pasivului societii;

Actul ulterio

registrului comerului pentru a fi nscrise de ndat i publicate n Monitorul Oficial, prin grija lichidatorilor. Lichidatorii pot fi persoane fizice sau persoane juridice. Lichidatorii persoane fizice sau reprezentanii permaneni persoane fizice ai societii lichidatoare trebuie s fie lichidatori autorizai. Administratorii sunt obligai s-i continue mandatul pn la intrarea n funcie a lichidatorilor, fr a mai avea dreptul de a ntreprinde noi operaii n numele societii comerciale. Dup publicarea n Monitorul Oficial a numirii lichidatorilor, nici o aciune nu mai poate fi exercitat pentru societate sau n contra acesteia dect n numele lichidatorilor sau mpotriva lor. Predarea gestiunii Potrivit regimului general instituit de art. 247 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicat, predarea gestiunii se realizeaz n temeiul inventarului i bilanului Aceste documente trebuie s constate situaia exact a activului, ct i a pasivului societii. ndat dup intrarea n funcie, lichidatorii au datoria ca, mpreun cu administratorii societii, s ntocmeasc inventarul i s ncheie bilanul, semnnd aceste acte. Lichidatorii sunt obligai s primeasc i s pstreze patrimoniul i actele societii. Ei trebuie s in un registru cu toate operaiile lichidrii, n ordinea datei lor. Restrngerea obiectului gestiunii Lichidatorii sunt ndreptii s exercite acele atribuiile care le sunt conferite de adunarea general a asociailor, printr-o hotrre adoptat cu aceeai majoritate care este necesar i pentru numirea lor. Activitatea lichidatorilor poate fi prelungit pe durata anului n care a avut loc numirea lor. Lichidatorii trebuie s execute i s termine operaiile referitoare la lichidare. n cazul n care ntreprind noi operaii comerciale care nu sunt necesare scopului lichidrii, sunt rspunztori personal i solidar de executarea lor. Lichidatorii pot fi acionai n judecat ca reprezentani ai societii comerciale n interesul acesteia, dar numai pentru actele de lichidare. Pentru a recupera sumele datorate societii, lichidatorii trebuie s urmreasc pe debitorii societii. Lichiditile vor servi pentru satisfacerea creditorilor sociali i a drepturilor cuvenite asociailor. Bunurile din patrimoniul societii vor fi transformate n numerar, scop n care lichidatorii au dreptul s vnd prin licitaie public imobilele i orice avere

mobil bun n

Lichid ncase

Li Sumel priorit

n reg reparti instan lichida

Comp strict r

fo ntruni 2); atu lichida Dr Cumu credito coresp credito

Atunc credito lichida

Contr decurg numai

Credit din v vrsm

Drept

Asocia nfiin social.

n faz acope

Creditorii pot cere ca sumele realizate n cursul lichidrii s fie depuse ori la o societate bancar. Aceste sume pot fi repartizate chiar n timpul lichidrii, dar dup ndeplinirea tuturor obligaiilor societii scadente sau care vor ajunge la scaden, n msura n care rmne un disponibil de cel puin 10% din cuantumul lor. mpotriva deciziei prin care lichidatorii repartizeaz astfel asociailor numeralul, creditorii societii pot introduce opoziie la instana competent, n termen de 15 zile de la data deciziei. Opoziia suspend decizia de repartizare. ntocmirea i executarea situaiei financiare final Faza de lichidare a societii comerciale se ncheie prin ntocmirea situaiei financiare finale. Aceasta trebuie s stabileasc modul de repartizare a activului ntre asociai. Situaia financiar final va fi semnat de lichidatori. Registrele tuturor societilor comerciale lichidate trebuie pstrate timp de cinci ani, termenul calculndu-se de la data depunerii lor, n condiiile artate mai sus. Radierea societii comerciale din registrul comerului Dup terminarea lichidrii, lichidatorii trebuie s cear radierea societii registrul comerului, radiere care se poate face i din oficiu. La data ndeplinirii formalitilor de radiere, personalitatea juridic a societii nceteaz, att n raporturile dintre asociai, ct i fa de terele persoane. Test de autoevaluare 10.3. Care sunt principiile care stau la baza operaiunii de lichidare a societilor?

Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina xx.

n loc de rezumat

Am ajuns la sfritul unitii de nvare nr. 10. V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare nr. 1 pe care urmeaz s o transmitei tutorelui.

Lucrare de verificare unitate de nvare nr. 10

Pentru rspunsurile studenilor lsai spaii adecvate ntre ntrebri.

Rspunsurile testelor de autoevaluare


Rspuns 10.1 trecerea timpului stabilit pentru durata societii; imposibilitatea realizrii obiectului sau realizarea acestuia (dizolvare de drept); declararea nulitii societii; hotrrea adunrii generale (dizolvare voluntar); hotrrea tribunalului; falimentul societii; alte cauze prevzute de lege sau de actul constitutiv al societii; Rspuns 10.2. Fuziunea prin contopire Fuziunea prin absorbie; Divizarea parial Divizarea total Rspuns 10.3. Lichidarea este obligatorie Lichidarea este prevzut n favoarea asociailor

Bibliografie unitate de nvare nr. 10


Miff A., Pun C., Dreptul afacerilor, Ed. Imprimeriei Ardealul, 2006. Miff A., Business Law. Volume I. Introduction to business law, Ed. Sfera juridic, 2007. David M., Dreptul afacerilor, Ed. Europolis, 2005 Turcu I.,Tratat teoretic i practic de drept comercial-vol. II, Ed. CH Beck, 2009

Obligaiile comerciale

Unitatea de nvare Nr. 11


Obligaiile comerciale
Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 11 11.1Noiune 11.2ncheierea i executarea contractului 11.3Determinarea preului i local plii 11.4Trsturile obligaiilor comerciale 11.5Probaiunea obligaiilor comerciale 11.6 Prescripia extinctiv Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 11 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 11

Dreptul afacerilor

84

Pagina ECT 122 IVE 122 123 LE 127 unit 130 ii de 137 nv 141 are

OBI n r . 1 1

144 P 145 rincipale 145

le obiectiv e ale unitii de nvare Nr. 1 sunt:

p F R

11.1 Noiune
Cuvinte cheie

multe trsturi comune totui, exist suficiente deosebiri care justific dualitatea dreptului privat. Obligaiile comerciale sunt reglementate att prin dispoziii cu caracter general, prevzute n Codul civil, ct i prin norme juridice cu caracter special, existente n Codul comercial, Cartea I, Titlul V Despre obligaiile comerciale n general. Dispoziiile cu caracter special prevzute n Codul comercial evideniaz particularitile sau trsturile obligaiilor comerciale i care privesc naterea, executarea sau stingerea acestora. Test de autoevaluare 11.1. Care sunt actele unilaterale de comer?

Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina

11.2. ncheierea i executarea contractului


Cuvinte cheie Accord de voint, ofert, negociere, acceptarte, ncheiere ncheierea i executarea contractului n principiu, ncheierea oricrui contract este liber i, mai mult, prile contractante pot stabili coninutul contractului pe baza acordului de voin. n dreptul comercial, libertatea de voin a prilor se manifest n mod deplin att n stabilirea coninutului contractului, ct i n privina formei de exteriorizare a consimmntului, ca element al voinei de a contracta. Libertatea de voin a prilor capt dimensiuni specifice n dreptul comercial i sub aspectul exteriorizrii, manifestrii consimmntului prilor contractante. Astfel, contractul se ncheie n mod valabil n form scris, nscris unic, ofert scris urmat de acceptare sau ofert scris urmat de executare ori prin alte mijloace specifice dreptului comercial cum ar fi: coresponden (scrisoare), telex, fax, telefon, factur. Principiul celeritii operaiunilor comerciale impune recunoaterea n dreptul comercial a formelor simplificate de contractare din care rezult, evident, voina prilor de a contracta. ncheierea contractelor

tacit, este dificil de conceput c o ofert poate fi i tacit. Cu toate acestea, atunci cnd, din anumite atitudini, n mprejurri bine determinate se poate trage concluzia existenei unei manifestri de voin chiar i prin tcere, se poate admite acest lucru. De exemplu, staionarea unui taximetru ntr-o staie amenajat n acest sens reprezint o ofert, chiar dac oferul nu-i exprim verbal consimmntul de a efectua transportul. Oferta adresat publicului rezult, de exemplu, din anunurile de vnzare lansate prin diferite publicaii cotidiene. n acest caz ofertantul va fi obligat fa de primul acceptant.Dac oferta este cu termen, ea trebuie meninut n limita termenului respectiv. Acceptarea ofertei Acceptarea ofertei, acceptarea care provine de la destinatarul ofertei, este tot un act unilateral de voin, la fel ca i oferta. Acceptarea reprezint cea de-a doua latur a consimmntului. Ca i oferta, acceptarea trebuie s ndeplineasc mai multe condiii: s fie clar (s exprime voina de a ncheia contractul); s fie pur i simpl; s fie liber (neviciat); s fie expres (scris sau verbal) sau tacit. Acceptarea trebuie s fie clar, deci s concorde cu oferta. Dac acceptarea limiteaz sau condiioneaz ori excede condiiile ofertei, se consider c aceasta a fost refuzat i acceptarea poate fi considerat o contraofert.

Dac oferta este adresat unei persoane determinate, numai aceea poate accepta oferta; dac este adresat publicului, evident c se va ncheia contractul cu prima persoan care a acceptat oferta. n sfrit, acceptarea ofertei trebuie s se fac nainte ca oferta s fi fost revocat sau s fi devenit caduc. Din punctul de vedere al formei, acceptarea poate fi expres sau (implicit). Cea mai interesant problem, din punct de vedere juridic, este valoarea tcerii persoanei creia i s-a adresat oferta. Principiul recunoscut, att n legislaia noastr, ct i de alte legislaii de tradiie romanist, este c acceptarea nu poate s rezulte din tcere toate acestea, legiuitorul i practica judectoreasc admit unele excepii de exemplu:

tacita reconduciune (relocaiune) prevzut n art. 1437 C. civ.; prile pot stabili anticipat ca simpla tcere dup primirea ofertei s aib valoare de acceptare; n dreptul comercial, dac ntre pri au existat relaii anterioare de afaceri se prezum c, n cazul lansrii unei oferte adresat aceluiai partener de afaceri, simpla tcere a acestuia valoreaz acceptare.

Test de autoevaluare 11.2. Enumerai diferenele dintre antecontract i ofert?

Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina xx.

creia s

11.3 Determinarea preului i local plii


Cuvinte cheie

Pretul, locul executrii, clauz penal Preul n obligaiile comerciale Potrivit dreptului civil, n cazul contractului de vnzare-cumprare preul trebuie s fie determinat de pri (art. 1303 C. civ.), adic trebuie s fie cert. Se poate accepta i preul determinabil de exemplu, supus arbitrului, adic unui ter (art. 1304 C. civ.). Dac acesta nu voiete sau nu poate s determine preul, contractul de vnzare nu poate lua fiin. Codul comercial, adaptnd dispoziiile civile la traficul comercial, modificndu-le chiar, permite ca preul s fie stabilit i ulterior, prevzndu-se n contract o indicaie abstract i impersonal - "preul just" sau "preul curent", n funcie de locul plii sau de cotele oficiale ale bursei (art. 40 C.com.). Locul executrii obligaiilor comerciale Potrivit art. 59 C. com. obligaiile comerciale trebuie executate: la locul artat expres n contract; la locul rezultat din intenia prilor; la locul unde potrivit materiei contractului, apare fireasc executarea. n cazul n care n contract nu s-a precizat n mod expres locul executrii obligaiilor i acest lucru nu rezult din natura operaiunii,executarea obligaiilor se va face la sediul comerciantului, domiciliul sau reedina sa, existent la data ncheierii contractului (art. 59 alin. 2 C. com.). Dac obligaia const ntr-o sum de bani, plata acesteia se va face potrivit dispoziiilor cuprinse n art. 59 alin. 2 C. com. deci n cele din urm la domiciliul sau reedina debitorului. Dac plata se face prin decontare bancar, debitorul este liberat de obligaie n momentul n care sumele de bani au intrat n contul creditorului. Forma contractului comercial i rspunderea contractual n privina rspunderii contractuale, legiuitorul impune obligaia pentru agenii economici de a stipula n contract o clauz penal cu referire expres la penaliti pentru neexecutarea la termen a obligaiilor bneti, penaliti care se pot cumula cu daune-interese pentru acoperirea integral a prejudiciului cauzat creditorului, fie prin ntrzierea n executare, fie pentru executare necorespunztoare sau pentru neexecutarea total sau parial a obligaiilor. Printr-o norm dispozitiv, legiuitorul limiteaz totalul penalitilor pentru ntrziere n decontare n sensul c acesta nu poate depi cuantumul sumei asupra

Rspun debitor plteas n patri

Evalua cale co judecat legale.

Clauza

Att n prile separat prejudi urmare penal utilitate

Avanta

Dac p de nti asumat

Din pu ndepli

Funci

clauzei penale n cadrul raporturilor contractuale. n al doilea rnd, funcia de mobilizare a debitorului n executarea obligaiilor contractuale mai ales cnd plata penalitii ar prea pentru el mai oneroas dect plata de daune-interese pentru neexecutare, executare necorespunztoare sau tardiv. Funcia mobilizatoare, stimulatoare la executare, a clauzei penale se poate concretiza n stabilirea unor penaliti progresive n cazul ntrzierii n executare. n al treilea rnd, clauza penal ndeplinete o funcie sancionatoare Fiind un mijloc de stabilire anticipat a rspunderii penale, clauza penal are o valoare mai mare dect cuantumul daunelor-interese i, mai cu seam, n cazul cnd prejudiciul lipsete complet. n al patrulea rnd, clauza penal ndeplinete o funcie compensatorie de evaluare i de reparare a prejudiciului, este cu att mai eficient cu ct penalitatea convenional corespunde ntinderii prejudiciului. Astfel, prejudiciul care urmeaz s fie reparat eventus damni trebuie s cuprind att pierderea efectiv (damnum emergens), ct i ctigul nerealizat pe care l-ar fi putut realiza creditorul n situaia cnd debitorul i-ar fi executat obligaiile (lucrum cessans). Principiul reparrii integrale a prejudiciului implic repararea tuturor pagubelor care sunt o consecin direct i necesar a faptei pgubitoare, adic a neexecutrii contractului.

Practic constan inflaie cazul neexec n inte nereali

n rapo obliga moral, i prest

Test de Care s

Rspuns

n cazul rspunderii contractuale, de regul, debitorul rspunde numai pentru prejudiciul direct cauzat creditorului prin faptul neexecutrii. 11.4 Trsturile ob Exist i excepii de la aceast regul, de exemplu art. 68 alin. 4 C. com. Cuvinte acestei dispoziii, dac vnztorul nu-i execut obligaiile i cumprtorul este cheie Codebi contrac nevoit s procure lucrul din alt parte, Cumprtorul are dreptul a pretinde diferena n mai mult dintre preul pltit a doua oar i acela convenit cu primul Solidar vnztor, precum i a cere daune-interese, dac ele se cuvin. Diferena de pre la care este ndreptit cumprtorul reprezint prejudiciul indirect suferit de Solidar cumprtor, ca urmare a neexecutrii obligaiilor de ctre vnztor. Solidar n ceea ce privete corelaia dintre prejudiciul direct i caracterul previzibil al diviziu prejudiciului, legiuitorul prevede n art. 1085 C. civ.: Debitorul nu rspunde debitor dect de daunele-interese care nu au fost prevzute sau care au putut fi prevzute debitor la facerea contractului, cnd nendeplinirea obligaiei nu provine din dolul su Solidar Previzibilitatea depinde n ntregime de voina prilor. Regula previzibilitii debitor prejudiciului comport o excepie, i anume, dac neexecutarea obligaiei provine pasiv. din dolul debitorului. n aceast situaie, debitorul va rspunde i pentru prejudiciul solidar imprevizibil. Caract Una dintre problemele de mare actualitate i de importan juridic n privina ntinderii prejudiciului n cazul neexecutrii obligaiilor contractuale sau executrii lor cu ntrziere este aceea a actualizrii creanei n funcie de rata sau indicele de inflaie.

rspunznd n limita prii sale de datorie; debitorul care a pltit ntreaga datorie sau mai mult dect datora dobndete un drept de regres mpotriva celorlali codebitori solidari. Solidaritatea poate fi legal atunci cnd opereaz de drept, n virtutea legii (de exemplu, n materie de delicte sau quasi-delicte art. 1003 C. civ., n cazul obligaiilor asociailor societilor n nume colectiv sau a comanditailor n societile n comandit simpl etc.). Solidaritatea poate fi i convenional stabilit de comun acord de prile contractante. n dreptul civil, conform art. 1041 "obligaiunea solidar nu se prezum trebuie s fie stipulat expres, aceast regul nu nceteaz dect numai cnd obligaia solidar are loc de drept, n virtutea legii". n dreptul comercial, legiuitorul dispune n art. 42 din Codul comercial urmtoarele: "n obligaiunile comerciale codebitorii sunt inui solidaricete, afar de stipulaiune contrarie". Aadar, dac n dreptul civil, solidaritatea pasiv trebuie s fie prevzut n mod expres n contract sau de ctre legiuitor, n dreptul comercial, solidaritatea pasiv se prezum. Justificarea acestei prezumii legale, const n necesitatea asigurrii creditului existent n relaiile comerciale. n aceeai ordine de idei, Codul comercial prin dispoziiile sale a instituit solidaritatea fidejusorilor, a garanilor personali ai debitorului. Solidaritatea fidejusorilor n dreptul civil (art. 1652 i urm. C.civ.) fidejusorul este inut pentru obligaiile debitorului numai n subsidiar dac debitorul principal nu face plata i nu solidar cu acesta, recunoscndu-i-se beneficiul de discuiune i de diviziune (n cazul cnd sunt mai muli fidejusori). n dreptul comercial, de regul, garanii personali ai debitorului rspund solidar, suprimndu-li-se dreptul de discuiune i de diviziune. Un exemplu n acest sens este avalul (garanie specific cambiei). Prezumia de solidaritate a debitorilor poate fi nlturat numai printr-o stipulaie expres a prilor. Dei, n principiu, este admis rsturnarea prezumiei de solidaritate totui exist situaii cnd legiuitorul nu permite acest lucru. Astfel, nu se poate deroga de la solidaritatea instituit de legiuitor n privina asociailor n societile n nume colectiv, a comanditailor n societile n comandit simpl, a administratorilor societilor comerciale, a lichidatorilor care nesocotesc dispoziiile referitoare la lichidare, a mandatarilor comerciali etc. Solidaritatea debitorilor n aceste cazuri reprezint unul dintre argumentele legale

potrivit acordn

Fructif

n drep este n prestai trebuie neachit

Dobnd cazul n societa

n toate din mo prevzu curge p (art. 10

n dre pltibil nseam termen

Dispoz obliga

Con

Dobnd condii

Obliga obliga svri

Dac s scaden credito Despg

Dac o

sau cvasidelicte, ea este cert, lichid i exigibil de la data rmnerii definitive a hotrrii judectoreti prin care s-a fixat cuantumul despgubirilor datorate de fptuitor (debitor) pentru prejudiciul cauzat victimei (creditor). n prezent, regimul juridic al dobnzii legale pentru obligaiile bneti este stabilit prin O.G. nr. 9/2000, modificat, privind nivelul dobnzii legale pentru obligaii bneti. Definirea termenului de dobnd Potrivit art. 6 din O.G. nr. 9/2000, Prin dobnd se nelege nu numai sumele socotite n bani cu acest titlu, dar i alte prestaii sub orice titlu sau denumire, la care debitorul se oblig drept echivalent al folosinei capitalului. Domeniul de aplicare a dobnzii legale Analiznd coninutul O.G. nr. 9/2000, rezult c dobnda legal se aplic: numai obligaiilor legale sau contractuale, obligaii care constau n sume de bani. numai n cazul rspunderii debitorului pentru ntrzierea executrii obligaiei bneti, i nicidecum pentru neexecutare sau executare necorespunztoare. ntruct dobnda este stabilit (prevzut) de legiuitor numai pentru ntrzierea n executare, evident - din punct de vedere teoretic, dar i practic - se pune problema cumulului dobnzilor cu despgubirile sau/i a cumulului dobnzilor cu penalitile. Stabilirea dobnzii legale n materie comercial i n materie civil Dei, de regul, dispoziiile aplicabile materiei comerciale se completeaz cu cele aplicabile raporturilor de drept civil, totui n O.G. nr. 9/2000, modificat, legiuitorul stabilete un raport n sens invers, adic de la comercial ctre civil Astfel, pentru determinarea dobnzii legale aplicabile raporturilor juridice de drept civil trebuie s se determine n prealabil dobnda aplicabil raporturilor juridice de drept comercial. Potrivit art. 3 alin. 1 din O.G. nr. 9/2000, modificat prin Legea nr. 356/2002 Dobnda legal se stabilete n materie comercial, la nivelul dobnzii de referin stabilit de Banca Naional a Romniei. n toate celelalte cazuri dobnda legal se stabilete la nivelul dobnzii de referin stabilit de Banca Naional a Romniei, diminuat cu 20%. Prin urmare, este limpede c, ori de cte ori suntem n situaia aplicrii unei dobnzi legale n raporturile de drept civil i n celelalte raporturi juridice, aceasta calcula n funcie de dobnda comercial diminuat cu 20%.

Dobn

Potrivi stabilea bneti n cazu dobnd este pu Princip aplic

Este im materie scris.

Anatoc

Anatoc contra datora

Anatoc Teoria comerc Dob De la a legiuito produc scaden

Aadar condii

Cumul

Potrivi admis. Codul

n concluzie, avnd n vedere dispoziiile din Codul civil (n principal art. 1088), reglementrile din Codul comercial (n special art. 43, n care legiuitorul prevede fructificarea de drept a banilor sub forma dobnzii n cazul ntrzierii n executare) precum i cele din Ordonana Guvernului nr. 9/2000, considerm c n raporturile juridice de drept comercial dobnda poate fi cumulat cu despgubirile att n cazul ntrzierii n executare, ct i n cazul neexecutrii obligaiilor contractuale care constau n sume de bani. n scopul aplicrii principiului reparrii integrale a prejudiciului care cuprinde att dauna efectiv produs (damnum emergens), ct i beneficiul (ctigul) nerealizat (lucrum cessans) dobnzile contractuale sau legale pot fi cumulate cu despgubirile. Pentru acoperirea integral a prejudiciului pot fi pretinse cu titlu de despgubiri (daune) compensatorii chiar i dobnzile datorate de creditor pentru creditele bancare pe care a fost nevoit s le fac din cauza neexecutrii obligaiilor de ctre propriul debitor. n ceea ce privete acordarea despgubirilor care s includ i dobnda la creditele bancare, evident trebuie s existe legtur de cauzalitate ntre faptul neexecutrii obligaiilor de ctre debitor sau executarea lor cu ntrziere i necesitatea contractrii de ctre creditor a unor credite bancare pentru desfurarea activitii. n lipsa acestei dovezi, debitorul nu poate fi obligat i la plata dobnzilor bancare la mprumuturile contractate de creditor. Cumulul dobnzilor cu penalitile Potrivit reglementrilor actuale n materia dobnzilor, (O.G. nr. 9/2000, modificat prin Legea nr. 356 din 6 iunie 2002), problema cumulului dobnzilor cu penalitile se simplific. Dac fapta debitorului const n ntrziere n executarea obligaiilor contractuale sau legale bneti, debitorul datoreaz dobnzi sau penaliti care, nicicum, nu se pot cumula. Pentru nelegerea n totalitate a legturii clauzei penale cu dobnzile i despgubirile trebuie s distingem urmtoarele situaii:
a) dac n contractul civil sau comercial s-a prevzut o clauz penal

n opin obliga acelea aflat n credito

Conclu cu pen care din

Neexec Potrivi termen

n con rezolut nu le-a obliga

n dre execut constitu ce nse ntruc schimb

care s-a evaluat anticipat prejudiciul cauzat de debitor prin ntrzierea n executare sau prin neexecutare ori executare necorespunztoare a obligaiilor, penalitile nu se pot cumula cu dobnzile, tiut fiind faptul c dobnzile reprezint, de fapt, daune pentru ntrzierea n executare. n aceast situaie penalitile se pot cumula doar cu despgubirile stabilite pe baza unei expertize, n msura n care din penaliti nu se acoper integral prejudiciul. b) dac n contract s-au prevzut numai dobnzi pentru ntrziere n executarea obligaiilor bneti trebuie s deosebim contractul civil de cel comercial:

Cu toa terme aceasta executa

Opiun

n sfrit, dac partea care a executat obligaia a solicitat rezoluiunea contractului, cealalt parte nu mai este ndreptit a oferi executarea. Prestaiile fcute nu mai sunt socotite valabile, cu excepia cazului cnd prin convenie se fixase un termen de executare.

Aplica

n ma obliga dispozi

Rezilierea contractelor cu executare succesiv n cazul contractelor cu executare succesiv, rezilierea pentru nendeplinirea obligaiilor de ctre una din pri produce efecte ex nunc (pentru viitor). Partea care i-a executat obligaiile, pentru a beneficia de dreptul de a cere rezilierea trebuie ca dup prima neexecutare s pun n ntrziere cealalt parte, urmnd ca rezilierea s se produc la prima nendeplinire, ulterioar punerii n ntrziere. Retractul litigios Potrivit art. 45 C. com. Retractul litigios prevzut de art. 1402, 1403 i 1404 din Codul civil nu poate avea loc n caz de cesiune a unui drept derivnd dintr-un fapt comercial. n dreptul comercial nu se admite o asemenea operaie juridic pentru c ar stnjeni libera circulaie a creanelor i a drepturilor incorporale n general care impune o diferen ntre preul de cumprare i cel de vnzare. Test de autoevaluare 11.4. Care sunt condiiile de aplicare a dobnzii comerciale?

Astfel, care au cazului cel mp verosim mpotri sau dup sau de n dre cu ma valoar Exist impus libera c

Cu toa comerc

Acte so cecul, c

Mijloa
Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina xx.

11.5 Probaiunea obligaiilor comerciale


Cuvinte cheie

Codul comerc categor deoseb

Liberaiuni, probe, facturi, coresponden comercial, telegrame, registre comerciale n principiu, n dreptul comercial obligaiile se dovedesc cu aceleai mijloace ca i obligaiile civile. Potrivit art. 46 C. com., obligaiile comerciale i liberaiunile se dovedesc cu: acte autentice, acte sub semntu privat, facturi acceptate prin coresponden, prin telegrame, registrele prilor, martori de cte ori instana judectoreasc ar crede c trebuie s admit proba testimonial chiar n cazurile prevzute n art. 1191 C. civ. n sfrit, obligaiile comerciale pot fi dovedite prin orice alte mijloace de prob admise de legea civil.

Potrivi acte a corespo autorit aceasta mijloac

n artic a telegr

Aceste

telegramele registrele comerciale. Factura acceptat Factura este un nscris care cuprinde elementele eseniale ale unei vnzri comerciale: identificarea prilor, cantitatea de marf, calitatea, condiii de livrare etc n privina forei probante, factura face dovad deplin mpotriva emitentului adic a vnztorului i n favoarea aceluia ce-l deine, adic a destinatarului, a cumprtorului. Factura poate s fac dovad i n favoarea vnztorului atunci cnd este acceptat de cumprtor. Acceptarea poate fi expres, atunci cnd se face prin depunerea semnturii cumprtorului pe unul din exemplarele facturii, cu meniunea "acceptat" sau prin coresponden, telegram, telefon, verbal etc. Acceptarea poate fi tacit, cnd rezult din modul de comportament al cumprtorului manifestat prin orice act de dispoziie asupra mrfii. Corespondena comercial Prin coresponden, n sens comercial se nelege orice fel de scrisori, telegrame etc., schimbate ntre comerciani i ntre acetia i clientela lor, adic expediate i primite. Corespondena face parte din categoria actelor scrise sub semntur privat i face dovad mpotriva aceluia de la care eman. Corespondena comercial face parte din categoria nscrisurilor sub semntur privat ceea ce nseamn c aceasta trebuie semnat de ctre comerciantul de la care provine. Ceea ce este specific dreptului comercial este faptul c adaug sistemului dreptului comun valoare probant copiei simple a scrisorii expediat pstrat n registrul copier, copie care este primit ca mijloc de prob chiar i n favoarea prii de la care eman. Dovada poart ns numai asupra coninutului scrisorii nu i n ce privete faptul dac scrisoarea a fost efectiv expediat i primit. n ipoteza existenei unor contradicii ntre cele menionate n registru copier i originalul scrisorii, evident, are prioritate originalul. Telegramele Telegrama are aceeai for probant ca i un nscris sub semntur privat motivul c un original semnat de expeditor exist depus la oficiul potal de expediere. Legea prezum c ntre original i reproducere exist perfect concordan, o prezumie juris tantum care poate fi combtut dovedindu-se contrariul. n cazul n care se constat culpa funcionarului oficiului potal pentru contrafacerea coninutului telegramei, acesta va rspunde pe temei delictual, conform art. 998 C.

civ.

Telegra oficiul

Data te Data te potale

Rspu

Potrivi unei tel

n conf orice r colaio

Comun

Chiar d special

Vznd concluz telegra

nregis

Legea reglem alin. 3 rezult prob conform ncorpo un cert cu aju asimila privat

Registr proban

legale, pot fi folosite ca prob i n favoarea comerciantului. 11.6. Prescripia e Pentru a stabili fora probant a registrelor comerciale trebuie s facem urmtoarele cheie Prescri Cuvinte precizri: Prescr registrele comerciale nu sunt nscrisuri sub semntur privat deoarece hotr un act sub semntur privat trebuie s provin de la partea mpotriva silit a creia se folosete (partea advers); prevz registrele comercial nu pot fi considerate un nceput de dovad scris care s poat fi completat cu martori sau prezumii; registrele comerciale au valoare probatorie proprie, pe baza legii i nicidecum prin recunoaterea prii adverse aa cum se cere n privina nscrisurilor sub semntur privat; registrele comerciale reprezint un mijloc de prob facultativ. Comerciantul este liber s foloseasc registrele sale comerciale ca mijloc de prob. Dac ntocmirea lor este o obligaie legal a fiecrui comerciant, n schimb folosirea lor ca dovad este facultativ. registrele comerciale reprezint un mijloc de prob complet i independent de nscrisurile care au stat la baza nregistrrilor, deci fr a se cere prezentarea documentelor justificative; registrele comerciale fac dovad mpotriva comerciantului. registrele comerciale fac dovad n favoarea celui care le-a inut n urmtoarele condiii prevzute de art. 50 C. com.: - dac sunt invocate n raporturile cu ali comerciani; - dac sunt prezentate pentru probarea unor fapte sau acte de comer; - dac sunt inute n regul i inute n mod regulat nu pot face dovad n favoarea comerciantului. Dac sunt ndeplinite toate condiiile prevzute de lege, registrele comerciale au valoarea probatorie a unei mrturisiri extrajudiciare. nfiarea registrelor.Ori de cte ori ntr-un litigiu una din pri nelege s se refere la registrele comerciale ale celeilalte pri, sau cnd judectorul nsui, din oficiu, dorete acest lucru, el poate solicita nfiarea registrelor n instan. Comunicarea registrelor.Comunicarea registrelor are caracter excepional. Acesta este motivul pentru care legea nu o ngduie dect n anumite cazuri: n materie succesoral, comunitate de bunuri, societi, faliment, asociaie n participaiune. Test de autoevaluare 11.5. Care sunt mijloace de prob specifice?

Prescri

n prim comerc de pres celerit n al do comerc Astfel, chiar n conform

n al nceper 953).

Termen n pre termen prescri

Termen Termen reconsi

Terme

Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina xx.

prejudicii cauzate prin fapte de concuren neloial prevzut n art. 12 din Legea nr. 11/1991. nceputul termenului de prescripie n materie comercial, potrivit dispoziiilor din Codul comercial i din legislaia special, nceputul cursului prescripiei se socotete dup cum urmeaz:

Test de Care e

Termenul de prescripie de trei ani, aplicabil aciunilor care deriv din contractul de societate sau din alte operaiuni sociale, ncepe s curg din ziua cnd obligaia a ajuns la termen sau din ziua ndeplinirii formalitilor prevzute de lege, iar n cazul aciunilor derivate din n loc de cambie sau cec, din ziua scadenei sau din ultima zi a termenului rezumat prevzut de lege (art. 949 alin. 3 C. com.); Termenul de prescripie de doi ani, aplicabil aciunilor mijlocitorilor pentru plata drepturilor ce li se cuvin, ncepe s curg din ziua terminrii afacerilor (art. 952 C. com.); Termenul de prescripie de ase luni, aplicabil aciunilor contra cruului n contractul de transport dac expedierea s-a fcut n alte ri dect cele europene, termenele de prescripie ncep s curg, fie de la data cnd marfa trebuia s ajung la destinatar (n cazul pierderii totale), fie de la data primirii mrfii de ctre destinatar (n cazul pierderii pariale, a avarierii ori ntrzierii etc.) potrivit art. 956 C. com.; Termenul de prescripie de trei ani, privind restituirea dividendelor ncepe s curg de la expirarea termenului de 8 luni socotit de la data cnd adunarea general a asociailor a hotrt distribuirea de dividende (art. 67 din Legea nr. 31/1990, republicat); Termenul de prescripie de ase luni, privind aciunea n daune a fondatorilor contra societii comerciale ncepe s curg de la data cnd adunarea general a asociailor a hotrt dizolvarea anticipat a societii (art. 33 din Legea nr. 31/1990, republicat); Termenul de prescripie de un an, aplicabil n privina aciunii n daune pentru prejudicii cauzate prin fapte de concuren neloial, ncepe s curg de la data cnd pgubitul a cunoscut sau ar fi trebuit s cunoasc existena prejudiciului i evident pe cel care l-a cauzat dar nu mai trziu de 3 ani de la data svririi faptei (art. 12 din Legea nr. 11/1991). Suspendarea i ntreruperea prescripiei extinctive (modificarea prescripiei). Din momentul intrrii n vigoare a Decretului nr. 167/1958, cauzele de suspendare i de ntrerupere a prescripiei extinctive sunt aceleai att n materie civil, ct i comercial.

Rspuns

Lucrare de verificare unitate de nvare nr. 11


Ce nelegei prin anatocism?

Pentru rspunsurile studenilor lsai spaii adecvate ntre ntrebri.

Rspunsurile testelor de autoevaluare


Rspuns 11.1 emisiunea unei cambii, ncuviinarea reprezentrii comerciale, oferta de a contracta, constituirea unei societi cu rspundere limitat cu unic asociat; Rspuns 11.2. s fie o manifestare de voin real, serioas, contient i cu intenia de a angaja din punct de vedere juridic. s fie precis i complet s fie neechivoc s fie ferm; Rspuns 11.3. evitarea unui eventual proces ntre pri, a unui litigiu, n ipoteza n care idemnizaia stabilit este mai mic dect valoarea real a prejudiciului, responsabilitatea debitorului este micorat prin jocul clauzei penale, scutirea prilor de orice prob cu privire la existena i ntinderea prejudiciului i, implicit, a cuantumului daunelor-interese datorate de debitor; Rspuns 11.4. obligaia este exigibil obligaia const ntr-o sum de bani obligaia este lichid obligaia este comercial; Rspuns 11.5. facturile acceptate corespondena telegramele registrele comerciale; Rspuns 11.6. termenul general de prescripie aplicabil materiei comerciale este de 3 ani;

Bibliografie unitate de nvare nr. 11


Miff A., Pun C., Dreptul afacerilor, Ed. Imprimeriei Ardealul, 2006. Miff A., Business Law. Volume I. Introduction to business law, Ed. Sfera juridic, 2007. David M., Dreptul afacerilor, Ed. Europolis, 2005 Turcu I.,Tratat teoretic i practic de drept comercial-vol. II, Ed. CH Beck, 2009

Contractul de mandat comercial Contractul de comision Contractul de consignaie

Unitatea de nvare Nr. 12


Contractul de mandat comercial Contractul de comision Contractul de consignaie
Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 12 12.1. Contractul de mandat commercial 12.2. Contractul de comision 12.3. Contractul de consignaie Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 12 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 12

Dreptul Afacerilor
100

Pagina ECT 147 IVE 147 153 LE 157 unit 159 ii de 160 nv 160 are

OBI n r . 1 2

P rincipale le obiectiv e ale unitii de nvare Nr. 1 sunt:

F R S

12.1 Contractul de
Cuvinte cheie

Potrivit comerc art. 153

Mandat persoan mandan

Mandat a) Man comerc b) Man printr-o afaceri. mandan contract fiind cu c) Man nu este

d) Mandatul comercial poate fi general, pentru toate afacerile mandantului sau

autentic

special pentru o anumit afacere. n cazul mandatului comercial, se confer mandatarului o mai mare libertate de aciune i independen, potrivit dinamicii activitii comerciale. Condiiile de validitate a contractului de mandat comercial Condiii de fond Pentru a fi valabil ncheiat, contractul de mandat comercial trebuie s respecte condiiile cerute n art. 948 Cod civil : consimmntul, capacitatea prilor, obiectul contractului i cauza. Precizri speciale se impun a fi fcute n legtur cu obiectul contractului de mandat comercial. n art. 374 din Codul comercial se arat c obiectul mandatului comercial este "tratarea de afaceri comerciale". Deci obiectul contractului de mandat l constituie faptele de comer. Forma contractului Forma contractului Contractul de mandat se ncheie prin simplul acord de voin al prilor ("solo consensu") avnd, de regul, caracter consensual. Legea, respectiv Codul civil, nu impune o anumit form, deoarece, potrivit art. 1533 C. civ., mandatul poate fi acordat n form scris, verbal sau poate fi chiar tacit, deoarece Codul comercial nu prevede reguli derogatorii de la dreptul comun nseamn c n privina formei mandatului sunt aplicabile dispoziiile din Codul civil. n practic, mandatul este exteriorizat, de obicei, printr-un nscris numit Procura are o dubl semnificaie: n primul rnd, procura semnific operaiunea juridic numit "negotium care o persoan mputernicete o alt persoan (mandatar, procurator) s ncheie unul sau mai multe acte juridice n numele i pe seama ei. Din acest punct de vedere, procura este un act juridic unilateral care urmeaz a fi acceptat de ctre mandatar prin executarea mputernicirii; - n al doilea rnd, procura semnific mijlocul juridic numit "instrumentum dovedete existena i, mai cu seam, coninutul mandatului, categoriile de acte juridice care vor fi ncheiate i limitele puterilor conferite mandatarului. Procura poate fi dat sub forma nscrisului sub semntur privat sau sub forma nscrisului autentic.
-

Felurile n func
-

gene cu exce spe pentru a Astfel, constitu fie spec suficien

n cazu poate s valabil d

Actu n prac mandan

Aadar mandan doua oa Dub n aceas i pe ter

Asemen se obser poate ce

Dac n face ob chiar m mandat

Forma autentic a procurii este necesar ori de cte ori actul juridic pe care-l va ncheia mandatarul (procuratorul) cu tera persoan este ntocmit n form autentic. Potrivit principiului simetriei formelor actelor juridice, procura formeaz un tot indivizibil cu actul juridic pentru ncheierea cruia a fost dat. Nu intereseaz dac actul ncheiat cu tera persoan trebuie fcut n form autentic, potrivit legii, deci are caracter solemn, ori acest lucru a fost decis de pri. Cu toate acestea, n cazul n care actul ncheiat cu tera persoan va fi ntocmit n form

Man Aceast timp n

De exem Unul di

Mandat mandata ncheie

Efectele contractului de mandat comercial Obligaiile mandatarului Mandatarul are obligaia s execute nsrcinarea primit cu diligena unui bun comerciant, ca i cum afacerile ar fi ale sale. Actele juridice trebuie ncheiate n limita mputernicirii conferite. Dac se depesc aceste limite, mandatarul rspunde personal fa de teri pentru obligaiile asumate. Cu toate acestea, se prezum c mandantul a cunoscut i confirmat excesul de mandat, dac n urma ntiinrii executrii fcute de mandatar, n termen util nu a fcut nici o observaie i nu a transmis-o n termenul necesar dup natura operaiilor efectuate (art. 382 alin. 2 C. com.)

mandata toate ac posibilit numai p

Manda

Mandatarul trebuie s arate terilor mputernicirea sa (art. 384 C. com.). Mandantul poate n cazul depirii mandatului, s ratifice activitatea mandatarului su, devenind prin aceasta titularul drepturilor i obligaiilor contractate pe seama sa. Ratificarea tacit decurge din ntrzierea rspunsului mandantului la ncunotiinarea ce i-a fost fcut de mandatar. Mandatarul este dator s ncunotiineze fr ntrziere pe mandant despre executarea mandatului. Mandatarul este obligat s pstreze destinaia sumelor primite pe socoteala mandantului. n cazul neexecutrii acestei obligaii mandatarul este dator la plata dobnzilor aferente sumei, din ziua primirii acesteia. n caz de dol sau fraud, mandatarul este posibil s rspund i penal. Mandatarul este inut a plti dobnzi la sumele de bani cuvenite, mandantului, din ziua n care era dator a le trimite sau a le consemna (fcndu-se aplicarea normei generale prevzut n art. 43 C. com.). Obligaiile mandantului Mandantul este obligat s pun la dispoziia mandatarului mijloacele necesare pentru executarea mandatului (art. 385 C. com.). Mandantul este inut de obligaia de plat a remuneraiei convenite. Spre deosebire de mandatul civil, care se prezum gratuit, n lipsa unei convenii contrare, mandatul comercial este prezumat cu titlu oneros, chiar dac remuneraia nu este prevzut n contract. Remuneraia este datorat, necondiionat de reuita afacerii, dac mandatarul nu a fost n culp. n lipsa unei convenii privind remuneraia, cuantumul se determin de ctre instana de judecat.

- a de avut nc - a de incapab Civ n drep mpotriv n schim 974 C. c desemn

n cazul (conjun

Exist p fost des

Privileg Mandat datoreaz de privi dac luc fa de privileg somaia bunurilo formula

Mandatarul are obligaia s restituie cheltuielile fcute de mandatar pentru executarea mandatului. Mandantele are obligaii i fa de terele persoane n baza actelor juridice ncheiate de mandatar, evident n limitele mputernicirii sale. Rspunderea mandatarului fa de mandant n cazul substituirii unei tere persoane Contractul de mandat este, de regul, un contract "intuitu personae", aa nct

ncetare Contra situaii respecti

Rev este, de dreptul persoan n cazu mandan

nde

Renunarea mandatarului cauz de stingere a mandatului civil. n cazul mandatului comercial, mandatarul este inut s-l despgubeasc pe mandant. Moartea mandatarului sau a mandantelui Dac mandatarul decedeaz, motenitorii lui trebuie s-l ncunotiineze pe mandant i s continue executarea acestuia pentru a nu cauza vreo pagub mandantului. Tot astfel dac moare mandantul, motenitorii acestuia trebuie s-i comunice mandatarului. Mandatarul va fi obligat s ncheie operaiunea pentru care a primit mputernicire, pentru a nu cauza pagube motenitorilor mandantului. Mandatarul trebuie s dea socoteal motenitorilor mandantelui despre ndeplinirea mputernicirii i s predea acestora bunurile, inclusiv sumele de bani ce s-ar fi cuvenit mandantelui.

ordin im tera pe

ntre m obligat

Test de Care es Mandatu

Incapacitatea, interdicia, falimentul uneia dintre pri au ca efect ncetarea mandatului. Aceste cauze se ntemeiaz tot pe caracterul "intuitu personae mandatului, pe "ncrederea" existent ntre pri dublat de faptul c, mandatarul trebuie s fie o persoan "capabil" s ncheie acte juridice n numele i pe seama mandantelui. n cazul ncetrii mandatului din orice motive, mandatarul este ndreptit la retribuie Rspunsu proporional serviciilor prestate. Indiferent de cauza de ncetare a mandatului, mandatarul este obligat s restituie mandantului procura i celelalte nscrisuri, 12.2. Contractul de documente sau bunuri primite cu ocazia i n scopul ndeplinirii mandatului. Cuvinte cheie Mandatul fr reprezentare. Contractul de interpunere n practic este posibil ca mandatarul s ncheie acte juridice n nume propriu, dar, pe seama mandantului. n acest caz, mandatul este fr reprezentare, numit contract de prete-nom (mprumut de nume) sau contract de interpunere de persoane dreptul comercial mandatul fr reprezentare poate mbrca forma contractului de comision, de consignaie etc. Interpunerea de persoane (mandatul fr reprezentare) este utilizat n cazul n care mandantul nu vrea s fie cunoscut de ctre teri folosindu-se astfel, de numele mandatarului. Natura juridic a contractului de interpunere Indiferent de faptul c tera persoan a cunoscut simulaia i a acceptat-o sau nu, convenia de prete-nom este o simulaie prin interpunere de persoane, deosebirea const n regimul juridic aplicabil. Dac actul aparent a fost simulat i terul a cunoscut acest lucru el va avea calitatea de parte putnd s invoce simulaia doar dac exist contranscrisul (actul ascuns). n cazul n care terul cocontractant nu a cunoscut simulaia fiind de bun-credin se va prevala doar de actul aparent. De regul, convenia de prete-nom nu este ilicit prin ea nsi, cu excepia cazului cnd se apeleaz la aceast operaiune juridic pentru a se ocoli unele dispoziii de

n ce sit Cnd a avut nc Cnd a incapab Civ;

Potrivit afaceri

Contra constn propriu Comisio Adeseor cele ale materie

Ca oper interme

oblig oblig n rapor ncheiat contract

Lucrn comerc i ca ata Contrac

bilateral cu titlu oneros, el neputnd fi revocat pe cale unilateral. Comisionarul este pltit pentru serviciile fcute comitentului cu o sum de bani, numit comision, care se calculeaz fie sub forma unei sume fixe, fie procentual, calculat la cifra de afaceri pe care o realizeaz comisionarul n raporturile cu terele persoane (comisionarul beneficiaz ca i mandatarul de privilegiul special i de dreptul de retenie asupra bunurilor comitentului pn la ncasarea sumelor de bani ce i se cuvin). Efectele contractului de comision ntre prile contractului de comision se nasc obligaii, guvernate de regulile mandatului. Comisionarul se oblig direct i personal fa de teri. Acest tip de contract creeaz dou tipuri de raporturi juridice: ntre comitent i comisionar i ntre comisionar i ter. Obligaiile prilor n contractul de comision Obligaiile comisionarului: a) Comisionarul este obligat s respecte dispoziiile date de comitent, n limita puterilor conferite Totui, comisionarul se poate ndeprta de la mputernicirea primit dac socotete c, nsui comitentul ar fi dat ncuviinarea pentru afacerea respectiv care-i avantajoas i care trebuie ncheiat ct se poate de urgent. Pentru ncheierea contractului ntre comisionar i teri nu se stabilesc raporturi juridice ntre comitent i teri i comitentul nu are nici un fel de aciune contra terilor (art. 406 alin. 2 C. com.) dar aciunile comisionarului ctre teri pot fi cedate comitentului. De regul, comisionarul este rspunztor fa de comitent pentru ncheierea actelor juridice cu teri, nu i pentru executarea lor, afar de convenie contrar. Comisionarul, lucrnd n nume propriu, este supus tuturor obligaiilor impuse comercianilor n art. 408 C. com. se prevede c "operaiunile fcute cu violarea mandatului sau peste limitele sale rmn n sarcina sa i prin urmare: - dac a vndut cu un pre mai mic dect cel hotrt, este dator s plteasc comitentului diferena, n cazul n care nu are aprobarea acestuia; - dac a cumprat cu un pre mai mare dect cel hotrt, comitentul poate s refuze operaiunea; - dac lucrul cumprat nu corespunde cu calitatea, comitentul poate refuza Legea se refer la cumprarea altei mrfi i nu la marfa de o alt clas sau categorie de calitate. b) Comisionarul nu poate face operaiuni de vnzare pe credit pe socoteala comitentului Dac se nesocotete aceast regul, riscurile de insolvabilitate ale terului

suportat

Riscuri comisio ale statu procure com.).

Dac, d comiten cumpr (art. 411

Comisio care po realizat

Comisio comiten

c) Mom obiectel n orice - com - com - teru Dac op cumpr

n prim ter (din

n al do persoan

d) Com mandat e) Com diligen

Obliga

a) Com b) Com ndeplin n cazul ndeplin dovedite

comercial. ncetarea contractului de comision Efectele contractului de comision nceteaz n urmtoarele cazuri: - revocarea mputernicirii; - renunare la mputernicirea primit; - moartea; - interdicia; - insolvabilitatea ori falimentul prilor (art. 1552 Cod civil). Instituii speciale n materie de comision Contractul cu sine nsui Comisionarul ncheie, de regul acte juridice cu terii n nume propriu dar, pe seama comitentului. Este posibil ca, i n anumite situaii comisionarul s ncheie cu el nsui unele operaii juridice, dac de pild, a primit ordinul de la comitent s cumpere o anumit marf, marf pe care o are nsui comisionarul. n acest caz comisionarul este vnztor, n numele su propriu i pe socoteala sa, i cumprtor pe socoteala comitentului. n principiu, comisionarul nu se poate constitui contra parte n executarea unei nsrcinri primite de la comitent, considerndu-se c nu poate exista obiectivitate absolut atunci cnd ntre comitent i comisionar exist interese opuse.

insolvab Test de

Care su Comisio conferit Comisio Momen interesa Comisio primit Comisio unui pro

n ce sit revocare renunar moartea interdic insolvab

Rspunsu

Cu toate acestea, contractul cu sine nsui este admis, potrivit art. 411 C.com. i Cuvinte anume, atunci cnd obiectul nsrcinrii de a vinde sau de a cumpra const ncheie mrfuri, titluri de credite etc., cotate la burs sau avnd un curs pe pia. ntr-un asemenea caz, vnzarea sau cumprarea fcndu-se pe preul curent orice abuz devine imposibil. Convenia "star del credere" n mod excepional n contractul de comision se poate stipula o obligaie de garanie a executantului din partea comisionarului sub forma clauzei "star del credere "ducroire" (garania solvabilitii). Prin aceast clauz, comisionarul se oblig s rspund fa de comitent pentru ipoteza n care terul refuz s-i ndeplineasc obligaiile sau este insolvabil. n schimbul garaniei executrii obligaiei, comisionarul are dreptul la o remuneraie deosebit, cu comision special, pentru garanii sau "pentru credit", denumit "provizion" sau "proviziune". Ct privete natura juridic a clauzei "star del credere" aceasta este obiectul unei controverse juridice n doctrin. Fiind considerat clauz de asigurare pentru

12.3 Contractul de

n art. termen consig mobile

Aa cu contra contra consig vnzar consig Consi al vn

Carac

Contra

oneros i consensual. Efectele contractului de consignaie Contractul de consignaie d natere la anumite obligaii ntre prile contractante. Prin ncheierea actelor de vnzare-cumprare se nasc i anumite obligaii ntre consignatar i teri. Obligaiile prilor
Obligaiile consignantului a) consignantul are obligaia s predea consignatarului bunurile mobile care

d) con

su. Consig consig este ob

Conse sine r

nceta

urmeaz s fie vndute. Contractul de consignaie nu transmite consignantului proprietatea bunurilor ce i-au fost ncredinate. Consignantul pstreaz drepturile asupra bunurilor ncredinate i continu a putea dispune de ele, afar de o stipulaie contrar. n calitatea sa de proprietar al bunurilor, consignantul are dreptul s controleze i s verifice, oricnd bunurile ncredinate consignatarului, putnd proceda la inventarierea lor. Pentru exercitarea acestui drept, consignantul va putea obine, oricnd ordonan prezidenial, n caz de opunere a consignatarului (art. 8 din lege). b) consignantul are obligaia s restituie cheltuielile fcute de consignatar cu ocazia ndeplinirii nsrcinrii primite. c) consignatarul este obligat la plata unei remuneraii.
Obligaiile consignatarului: a) consignatarul este obligat s ia msurile necesare pentru pstrarea i

- rev - ren - ins Consig pe o p alin. 2

Test de Care s

Rspuns

conservarea bunurilor primite. n vederea identificrii bunurilor date n consignaie cu privire la bunurile predate, acestea trebuiesc pstrate n ambalajele lor originale i conservate, intacte etichetele, mrcile i orice alte semne exterioare astfel cum au fost aplicate de n loc de consignant. rezumat Consignatarul rspunde de orice lips, pierdere sau deteriorare, provenite din culpa sa sau a agenilor i prepuilor si (art. 5 din lege).
b) consignatarul este obligat s asigure bunurile ce i-au fost ncredinate

Am ajun V reco aceast Este tim transmi

societate acceptat de consignant. Lucrare de verifica Asigurarea se va face pentru o valoare cel puin egal cu preul bunurilor prevzute Ce ne n contract sau n notele i facturile care nsoesc bunurile, acoperindu-se astfel toate riscurile. c) consignatarul are obligaia s execute mandatul dat de consignant. Consignatorul nu poate vinde sau nstrina ctre teri bunurile date n consignaie dect n limitele prevzute n contract. Consignantul poate modifica oricnd, n mod unilateral, condiiile de vnzare. Modificrile sunt obligatorii pentru consignatar din momentul n care i vor fi aduse la cunotin n scris. n tcerea prilor, asupra condiiilor de vnzare i n lipsa dispoziiilor scrise din partea consignantului, consignatorul poate vinde bunurile contra numerar i la preurile curente ale pieei (art. 11).

Pentru rspunsurile studenilor lsai spaii adecvate ntre ntrebri.

Rspunsurile testelor de autoevaluare


Rspuns 12.1 Mandatul poate fi acordat n form scris, verbal sau poate fi chiar tacit; Cnd a desemnat o alt persoan (substituit) pentru ndeplinirea mandatului fr s fi avut ncuviinarea mandantului; Cnd a desemnat o persoan incapabil a ncheia actele juridice cerute de mandant, incapabil (nedestoinic) sau n stare de insolvabilitate notorie (art. 1542 alin. 2 C. Civ; Rspuns 12.2. Comisionarul este obligat s respecte dispoziiile date de comitent, n limita puterilor conferite Comisionarul nu poate face operaiuni de vnzare pe credit pe socoteala comitentului Momentul transmiterii drepturilor de proprietate asupra mrfurilor i obiectelor interesate n acest transfer Comisionarul este obligat s dea socoteal comitentului asupra ndeplinirii mandatului primit Comisionarul este inut s i ndeplineasc obligaiile cu bun-credin i diligena unui profesionist; revocarea mputernicirii; renunare la mputernicirea primit; moartea; interdicia; insolvabilitatea ori falimentul prilor (art. 1552 Cod civil); Rspuns 12.3. consignatarul este obligat s ia msurile necesare pentru pstrarea i conservarea bunurilor primite, consignatarul este obligat s dea socoteal asupra ndeplinirii mandatului su, consignatarul are obligaia s execute mandatul dat de consignant, consignatarul este obligat s asigure bunurile ce i-au fost ncredinate;

Bibliografie unitate de nvare nr. 12


Miff A., Pun C., Dreptul afacerilor, Ed. Imprimeriei Ardealul, 2006. Miff A., Business Law. Volume I. Introduction to business law, Ed. Sfera juridic, 2007. David M., Dreptul afacerilor, Ed. Europolis, 2005 Turcu I.,Tratat teoretic i practic de drept comercial-vol. II, Ed. CH Beck, 2009

Contractul de depozit comercial Contractul de report Contractul de cont curent Contractul de leasing

Unitatea de nvare Nr. 13


Contractul de depozit comercial Contractul de report Contractul de cont curent Contractul de leasing
Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 13 13.1 Contractul de depozit comercial 13.2 Contractul de report 13.3 Contractul de cont current 13.4 Contractul de leasing Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 13 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 13

Dreptul Afacerilor
109

Pagina ECT 162 IVE 162 164 LE 166 unit 171 ii de 177 nv 178 are
178

OBI n r . 1 3

P rincipale le obiectiv e ale unitii de nvare Nr. 1 sunt:

F R S c

13.1 Contractul de
Cuvinte cheie

Deponen (warant

Noiune

Depozit ncredin pstreze tax de

Dup c contract cererea depozita raportur

Caracte
-

este mrfii d - este

depozit, calculat n raport cu cantitatea de marf depozitat care ocup un anumit spaiu i de durata depozitului. - este un contract sinalagmatic, el d natere la obligaii n sarcina ambelor pri. Prin ncheierea acestui contract nu se transmite dreptul de proprietate. - depozitul comercial este, de regul, voluntar, deponentul avnd posibilitatea s aleag pe depozitar. Felurile contractului de depozit comercial Contractul de depozit comercial este o variant a contractului de depozit civil. Dac depozitarul este o ntreprindere specializat n primirea de mrfuri (n magazii generale, antrepozite, docuri) expres autorizate i practicnd tarife oficiale, deponentul primete n schimbul mrfii depuse trei nscrisuri: un certificat de depozit (recipisa), talonul i buletinul de gaj (warantul). Certificatul de depozit (recipisa) i buletinul de gaj (warantul) sunt titluri de credit care ncorporeaz marfa dat n depozit i care se remite deponentului. Ele pot fi titluri de credit la ordin sau la purttor, negociabile mpreun sau separat. Astfel, deponentul poate vinde marfa depozitat girnd att recipisa de depozit ct i warantul. El poate doar gaja marfa depozitat, girnd numai warantul rmnnd proprietarul mrfii atta timp ct nu gireaz i recipisa de depozit (eventual altuia dect creditorului gajist). n acest caz cumprtorului i revine obligaia de a lichida debitul vnztorului pentru a intra n posesia mrfii. Talonul rmne n registrul administraiei depozitului dovedind existena contractului. Efectele contractului de depozit comercial Obligaiile prilor n contractul de depozit comercial Obligaiile depozitarului
a) Depozitarul este obligat s pstreze marfa ca un bun proprietar

b) Dep pstrar marfa d

c) Depo

Dreptu

Executa de lege "debitum sumelor

ncetar

Efectele -

nde rezi moa inte inso

Test de Care su

Rspunsu

13.2. Contractul de

Cuvinte cheie Report, Prile pot stipula i o clauz de neresponsabilitate sau de atenuare a rspunderii Depozitarul nu rspunde ns niciodat de stricciunile provenite prin for major, Esena afar de cazul cnd a fost pus n ntrziere pentru restituirea bunului depozitat. report c comer, b) Depozitarul este obligat s restituie marfa la cererea deponentului persoan Depozitarul trebuie s restituie la cererea deponentului mrfurile n natur. Dac depozitarul refuz, fr temei s restituie marfa, dei se afl n detenia sa, deponentul Contrac poate obine executarea n natur, potrivit regulilor aplicabile obligaiei de a face. vnzare n caz de moarte a depozitarului obligaia de restituire se transmite asupra pre de motenitorilor. n conc Obligaiile deponentului (accesor
a) Deponentul este obligat s remit depozitarului marfa ambalat, etichetat

n funcie de natura acesteia;

n teme report ti

imediat. La un anumit termen reportatorul revinde reportatului titluri de credit de aceeai specie (nu aceleai titluri pe care le-a dobndit) primind un pre determinat. Reportatorul primete de la reportat o remuneraie denumit pre de report premiu. Diferena ntre suma dat i cea ncasat de reportator poart denumirea de report. Condiiile contractului de report Pentru a se ncheia un contract de report trebuie s se ndeplineasc urmtoarele condiii: - s existe un acord de voin ntre reportat i reportator; - acordul de voin privind vnzarea i revnzarea s fie simultan i s intervin ntre aceleai persoane; - stipularea n chiar momentul realizrii contractului a unui termen de revnzare i a unui pre determinat; - vnzarea i revnzarea s aib ca obiect titluri de credit care circul n comer. Efectele contractului de report

ren

coninu prin sch depo nevoilor intervin aciuni obine m

Test de Care sun

Rspunsu

Aceste efecte privesc transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de13.3. Contractul de credit i fructele civile ale acestora. Cuvinte cheie Corenti Contractul de report este un contract translativ de proprietate, obiectul contractului de report se transfer de la vnztor la cumprtor. n esen n privina transferului Prin co sunt aplicate dispoziiile dreptului comun. imediat n cursul duratei contractului, titlurile de credit pot produce anumite fructe civile cealalt (dividende, dobnzi etc.). Aceste fructe se cuvin reportatorului care culege fructele. ctre pa Prile pot stabili ca fructele produse de titlurile de credit s revin reportatului (art. n rapo 74 alin. 4 C. com.). contract ncetarea contractului de report nici nu nceteaz Contractul nceteaz ca urmare a producerii efectelor sale, la termenul stabilit de de debit pri. Partea care la scadena fixat nu primete titlurile din partea reportatorului, l s dea l poate aciona n judecat, pentru obinerea predrii lor i pentru plata diferenelor. Dac ns la scadena reportului nici cumprtorul nu ofer preul, nici vnztorul Prile titlurile, revnzarea se consider reziliat fr daune pentru una dintre pri, iar prima Prestaii vnzare rmne valabil. Potrivit legii, la mplinirea termenului prile pot s prin car prelungeasc contractul cu obligaia de a se pstra condiiile iniiale (art. 75 C. com.). urmnd n cazul rennoirii contractului ntre pri se lichideaz diferenele i rmne la n conse reportator titlurile n vederea unei noi lichiditi la o nou scaden. credit re Contractul de report poate fi prorogat, rennoit sau supus deportului: (de exem
prorogarea este o operaiune juridic prin care se amn scadena revnzrii pe

unul sau mai multe termene (preul de revnzare rmne neschimbat);

Rimese dar este

este un contract de mprumut (propriu-zis) ci un contract de rezultat, accesoriu, conex cu unul sau mai multe acte obiective de comer. Forma cea mai uzual a contractului de cont curent este aceea bancar contractului ncheiat ntre o banc (instituia de credit) i un client al su n scopul de a facilita circulaia i fructificarea banilor. Banca poate interveni i ca simplu intermediar ntre doi comerciani care convin s-i lichideze operaiunile prin nregistrri n conturile ce le au deschise la aceeai banc sau la bnci diferite. Dei contractul de cont curent se consider ncheiat din momentul realizrii acordului de voin totui, libertatea acestui contract este evident prin nregistrarea contabil a remiterii n cont i stabilirea soldului. n cuprinsul art. 3 al Codului comercial, contractul curent nu este enumerat printre actele de comer obiective, fiindu-i consacrate ns art. 370-373. Prin aplicarea dispoziiilor art. 4 din Codul comercial el poate fi considerat un comer subiectiv. Potrivit art. 6 alin. 2 C. com., contul curent este o fapt de comer dac are o cauz comercial. Relaia de cont curent poate fi stabilit i ntre un comerciant i un necomerciant i chiar ntre doi necomerciani pentru afaceri civile. Pentru un necomerciant care efectueaz numai operaiuni necomerciale ntr-un cont curent deschis la banc dobnzile nu vor fi obligatoriu cele comerciale. ncheierea contului curent va avea loc la scadena termenelor stabilite prin convenia de cont curent i, n absena stipulrii unui asemenea termen, la data de 31 decembrie a fiecrui an, iar dobnda va curge de la data ncheierii.

este sau falim Efectele


-

Efectele

Ca efec respecti

Prin efe debitare propriet

Transfe

Orice va nscrieri cocoren debitoru fost fc cu man poate re

n toate mod nec

Caracterele juridice ale contractului de cont curent Contractul de cont curent prezint urmtoarele caractere: este un contract bilateral, deoarece prile se oblig s se crediteze reciproc pentru prestaiile fcute; - este un contract intuitu personae, n sensul c identitatea persoanei cu care se ncheie contractul este determinat prin consimmntul exprimat la naterea conveniei; - este un contract consensual, el se ncheie prin simplul acord de voin al prilor; - este un contract cu titlu oneros, pentru sumele nscrise n contul curent curg dobnzi "n debitul primitorului, de la data nscrierii" (art. 370 pct. 3 Cod comercial); - este un contract cu executare succesiv n timp, prin remiteri reciproce i alternante; - este un contract accesoriu, pentru c se ncheie n vederea executrii altui contract sau a altor contracte ntre aceleai pri. El poate fi conceput ca un contract autonom numai dac este ncheiat ntre dou bnci;
-

n ipote cecuri e face su nscriere la scade locul la subscrii

Novaiu

Alt efec rimesei curent.

Obligai curent ( preul. A nct ob apare n obligai gajul, ip

Indivizi

n momentul n care o rimes a fost trecut n cont curent ea se confund cu toate celelalte efectuate anterior i cu cele viitoare formnd un tot unitar de natur indivizibil pentru a fi soldat la ncheierea contului curent. O operaiune izolat care se efectueaz nu are caracterul unei pli din momentul nscrierii ei n contul curent. Compensarea reciproc a creditelor i debitelor Un al efect specific contractului de cont curent este compensarea reciproc a debitelor i creditelor pn la concurena creditului i debitului final rezultat la ncheierea contului curent. Numai la data ncheierii contului curent are loc efectul compensatoriu al celor dou mase de credit i debit. Efectele secundare (accesorii) Contractul de cont curent produce efecte n privina dobnzilor (art. 370 pct. 3 C. com.). Dac prile nu s-au nvoit altfel, dobnzile vor fi comerciale. Jurisprudena a stabilit urmtoarele:

Con desfiin Con termen Dac falimen scaden posterio

Test de Care su

- sumele nscrise n contul curent produc, dobnda legal, n afar de cazul n care prile au stabilit o dobnd convenional; 13.4 Contractul d - dobnda legal curge att n situaia n care soldul determinat dup ncheierea contului curent a fost raportat ca articol nou ntr-un cont curent ulterior; Cuvinte - dobnda convenional va curge ns numai dac operaiunile de cont curentcheie Leasin continu. Dup lichidarea contului i ncetarea contractului curge numai dobnda Potriv legal. leasin transm Dreptul de comision i alte cheltuieli al cr Potrivit art. 371 Cod comercial "existena contului curent nu exclude drepturile de contra comision i plata cheltuielilor pentru afacerile nsemnate n contul bancar". Prin ra Dreptul la comision se poate referi la comisionul bncii sau, dup caz, la comisionul n celuilalt comerciant. dobn Dobn n cu acte nchiderea contului curent La sf Pentru nelegerea sensului juridic al operaiunii de ncheiere a contului curent, dreptu trebuie s se disting dou situaii: leasing n cee cnd nchiderea contului curent este definitiv, caz n care aceasta coincide cu aceast ncetarea sau desfiinarea contractului; urmto cnd ncheierea contului, curent este periodic, anual, fie trimestrial - ris (convenional). utiliza n ambele situaii se produce compensarea maselor indivizibile de credit i debit - p i stabilirea unui sold final, creditor n favoarea unui corentist i debitor n sarcina utiliza celuilalt. - ut reprez Desfiinarea contului curent

Rspunsu

la care opiunea poate fi exprimat; - perioada de folosire a bunului n sistem de leasing acoper cel puin 75% din durata normal de utilizare a bunului, chiar dac n final, dreptul de proprietate nu este transferat. Condiiile leasingului financiar nu sunt cumulative. Ne aflm n faa unei astfel de operaiuni dac este ndeplinit cel puin una dintre condiiile mai sus artate. n reglementarea anterioar dac utilizatorul opta pentru cumprarea bunului trebuia s plteasc un pre rezidual, inndu-se cont de vrsmintele efectuate pe durata folosinei bunului, cu titlu de redeven. n redactarea actual a textului, preul de cumprare trebuie s reprezinte cel mult 50% din valoarea de intrare pe care acesta o are la data la care opiunea poate fi exprimat. Leasingul operaional reprezint operaiunea de leasing care nu ndeplinete nici una din condiiile leasingului financiar. Astfel, leasingul operaional se deosebete de cel financiar, prin faptul c locatorul este un fabricant, adugndu-se la aceasta faptul c n timp ce n cazul leasingului financiar locaia realizeaz ntreaga valoare a bunului, la leasingul operaional bunul este nchiriat pe o perioad mai scurt dect durata vieii sale economice i deci amortizrii, de aceea bunul poate fi dat n locaie la mai muli utilizatori. Se poate concluziona c leasingul operaional ar fi o excepie a leasingului financiar. n ce privete calitatea de finanator, aceasta poate fi o societate de leasing, persoan juridic, romn sau strin. Nici n ce privete utilizatorul legea nu d o anumit calificare existnd posibilitatea ca utilizator s fie att o persoan fizic, romn sau strin, ct i o persoan juridic indiferent de naionalitatea acesteia. n nelesul prezentei legi prin valoare de intrare se nelege valoarea la care a fost achiziionat bunul de ctre finanator, respectiv costul de achiziie. Valoarea total reprezint valoarea total a ratelor de leasing la care se adaug valoarea rezidual. Valoarea rezidual reprezint valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului ctre utilizator. 8.2. Societile de leasing Sunt acele societi care au n obiectul de activitate desfurarea operaiunilor de leasing i un capital social minim, subscris i vrsat integral la nfiinare de 500 milioane lei. Considerm c, pentru a fi calificat ca o societate de leasing, aceasta trebuie s aib ca obiect principal de activitate "operaiuni de leasing Societile de leasing care perfecteaz un contract de leasing avnd ca obiect utilizarea unei construcii sau realizarea, sau utilizarea unei construcii pot dobndi potrivit legii dreptul de folosin sau de achiziie a terenului pe care se efectueaz lucrarea de ctre antreprenor sau dreptul irevocabil de achiziie a construciei la expirarea contractului de leasing. Societile de leasing, precum i societile comerciale care utilizeaz bunuri mobile sau imobile n sistem de leasing sunt obligate s nscrie n evidenele lor contabile date referitoare la valoarea de intrare a bunurilor.

Consid mijloa permit Prin re se intr rectific privire bunulu Moda anume impun Cheltu din pu de asig

Contr Proble existen un con Dei s viager termen legisla pe pl caract un solicit un acela necesa un parte d financ vigoar opera o Se poa fiind o cu un Guver Atunc faa op actul leasing Analiz este u

executare succesiv, intuitu personae i consensual (n ce-l privete pe utilizator). Cu toate acestea, n cazul succesiunii universale (fuziune, comasare) ori cu titlu universal (divizare), drepturile i obligaiile prevzute n contract nu se sting, indiferent dac transmisiunea se refer la patrimoniul locatorului, ori al utilizatorului. n cazul bunurilor cu destinaie comercial sau industrial, succesorul trebuie s respecte condiiile de exploatare a acestora, aa cum au fost ele prezentate n planul de exploatare, la momentul ncheierii contractului. Contractul de leasing constituie titlu executoriu n cazurile prevzute la art. 8 din O.G. nr. 51/1997, modificat; Legea face distincie ntre leasing n general i leasingul financiar. Distincia vizeaz elementele minime ale contractului. Contractul de leasing se redacteaz astfel: - cu artarea prilor participante la ncheierea contractului (locator/finanator i utilizator); - descrierea exact a bunului care face obiectul contractului de leasing; - valoarea total a contractului de leasing; - perioada de utilizare n sistem de leasing a bunului; - clauza privind obligaia asigurrii bunului. Pe lng aceste elemente n momentul ncheierii unui contract de leasing financiar trebuie artat valoarea iniial a bunului. De asemenea, n cazul contractului de leasing financiar trebuie cuprins i clauza privind dreptul de opiune al utilizatorului cu privire la cumprarea bunului i la condiiile n care acesta poate fi exercitat. Elementele artate n textul de lege nu sunt limitative, prile putnd conveni i asupra altor clauze n momentul ncheierii contractului. Trebuie artat c un contract de leasing nu poate fi ncheiat pe o durat mai mic de un an i c reprezint titlu executoriu n condiiile n care utilizatorul nu pred bunul la sfritul perioadei de leasing (sigur, n msura n care nu a formulat opiunea prelurii bunului sau a prelungirii contractului) i n cazul rezilierii contractului din vina exclusiv a utilizatorului. Prile contractului Potrivit art. 31 lit. a) din Legea nr. 99/1999 de modificare i completare a Ordonanei Guvernului nr. 51/1997, un element esenial al contractului de leasing l constituie prile n contract i anume, locatorul-finanatorul i utilizatorul deci c, spre deosebire de complexa operaie de leasing bazat pe o relaie trilateral (furnizor-finanator, utilizator), contractul n sine se ncheie ntre dou pri. Drepturile i obligaiile finanatorului Finanatorul se bucur de urmtoarele drepturi stipulate n art. 13 al Ordonana Guvernului nr. 51/1997, republicat: - dac utilizatorul se afl n reorganizare judiciar i/sau faliment, drepturile reale ale finanatorului asupra bunului utilizat n baza unui contract de leasing sunt

opozab - da alineat privind Potriv - s - s n con - s contra cump - s opta p bunulu - s acesta - s

Drept 8 ntr - n necesa asupra - dr Obliga - s leasing - s asigur - s acordu - s - s de leas - s prepu fortuit leasing - s bunulu - s partea - s - s

Asigu

Dat fiind natura complex a obiectului contractului de leasing "bunuri imobile i mobile de folosin ndelungat aflate n circuitul civil" (art. 1 alin 2) se impune i mai mult asigurarea acestora, obligaie ce revine finanatorului. Asigurarea bunurilor-obiect al contractului de leasing reprezint o asigurare legala, prin efectul legii, raporturile de asigurare i implicit drepturile i obligaiile prilor n materie de asigurare nscndu-se i stingndu-se n virtutea legii, automat, voina prilor neputnd influena desfurarea raporturilor de asigurare. Aceast asigurare este o asigurare de daune, avnd ca scop repararea prejudiciului. Pierderea (total sau parial), riscurile asigurate fiind determinate n momentul ncheierii contractului de asigurare potrivit categoriei de bunuri din care face parte bunul asigurat. Dat fiind valoarea mare a bunului asigurat, dac asigurarea direct nu este la ndemn, este posibil a se apela chiar i la o coasigurare, fr ns a fi nevoie de o supraasigurare. Suma asigurata fiind limitat de lege la valoarea bunului asigurat, nedepindu-i valoarea. Bunul asigurat va fi determinat individual, iar asiguratul (finanatorul) este obligat s asigure buna ntreinere a acestuia. Despgubirea va fi pltit n limita sumei asigurate, fr a depi valoarea bunului din momentul producerii cazului asigurat i nici cuantumul pagubelor efectiv suferite de asigurat. Termenul de prescripie este, potrivit art. 3 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 prin derogare de la termenul general de prescripie, de 2 ani, ceea ce ridica problema asigurrii repetate de ctre finanator dup aceast perioad. Asigurarea mpotriva riscului de neplat Asigurarea mpotriva riscului de neplat este o asigurare derivnd din contract i nu din lege. Cu toate acestea, Ordonana Guvernului nr. 51/1997, republicat, stipuleaz n art. 15 dreptul finanatorului de a rezilia contractul de leasing, dac utilizatorul nu i execut obligaia de plat a ratei de leasing timp de dou luni consecutive. Acesta din urma este obligat ca n momentul rezilierii contractului de leasing, n aceste condiii, s restituie bunul, s plteasc ratele scadente, cu dauneinterese, dac n contract nu se prevede altfel. Litigii i alte aspecte legate de neexecutarea obligaiilor contractuale n loc de Contractul de leasing poate nceta la expirarea perioadei de nchiriere. n cazul rezumat n care una din pri nu-i ndeplinete obligaiile asumate, ncetarea contractului de leasing se poate produce prin reziliere chiar i naintea ncheierii termenului contractual. Clauzele de reziliere stipulate n contractul de leasing pot fi n interesul finanatorului sau al utilizatorului. Rezilierea contractului de leasing are ca efect potrivit art. 15 din Ordonana Guvernului nr. 51/1997, republicat, obligarea utilizatorului la restituirea bunului ctre societatea de leasing i plata de daune-interese, indiferent c este vinovat de refuzul primirii bunului la termenul stipulat n contractul de leasing sau de neexecutarea obligaiei de plat a ratei de leasing timp de doua luni consecutive (fiind obligat i la plata ratelor scadente). n caz contrar, i anume neprimirea de ctre utilizator a bunului, finanatorul nu rspunde.

Societ pentru deoare Opera opera Litigii la o n Arbitr Curii Dreptu au cre ns p Guver benefi a bunu Relaii Guver leasing noul f rmn

Test de Care s

Rspuns

Am ajun V reco aceast Este tim transmi

Lucrare de verificare unitate de nvare nr. 13


Analizai trsturile caracteristice ale contractelor prezentate n acest curs.

Pentru rspunsurile studenilor lsai spaii adecvate ntre ntrebri.

Rspunsurile testelor de autoevaluare


Rspuns 13.1 este voluntar este cu titlu oneros este un contract sinalagmatic este un contract real; Rspuns 13.2 reportal, reportator Rspuns 13.3. este un contract "intuitu personae este un contract intuitu personae este un contract consensual este un contract cu titlu oneros este un contract cu executare succesiv este un contract accesoriu este un contract bilateral Rspuns 13.4. s recepioneze i s primeasc bunul la termenul stipulat n contractul de leasing; s exploateze bunul conform instruciunilor elaborate de ctre furnizor i s asigure instruirea personalului desemnat s l exploateze; s nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fr acordul finanatorului; s respecte termenele de plat i cuantumul ratelor de leasing; s suporte cheltuielile de ntreinere i alte cheltuieli ce deriv din contractul de leasing; s i asume totalitatea obligaiilor care decurg din folosirea direct sau prin prepuii si (inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii) precum i din cazuri fortuite a bunului pe ntreaga perioad contractual n paralel cu plata ratelor de leasing pn la atingerea valorii contractului de leasing; s nu mpiedice finanatorul n verificarea strii, modului de exploatare a bunului obiect al contractului de leasing; s informeze finanatorul, n timp util, cu privire la orice tulburare venit din partea unui ter referitor la dreptul acestuia de proprietate; s nu modifice obiectul contractului fr acordul prealabil al finanatorului; s restituie bunul respectnd prevederile contractuale.

Bibliografie unitate de nvare nr. 13


Miff A., Pun C., Dreptul afacerilor, Ed. Imprimeriei Ardealul, 2006. Miff A., Business Law. Volume I. Introduction to business law, Ed. Sfera juridic, 2007. David M., Dreptul afacerilor, Ed. Europolis, 2005 Turcu I.,Tratat teoretic i practic de drept comercial-vol. II, Ed. CH Beck, 2009

CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNC CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC

Unitatea de nvare Nr. 14


Contractul individual de munc Contractul colectiv de munc Cuprins Obiectivele Unitii de nvare Nr. 14 14.1Contractul individual de munc 14.2Contractul colectiv de munc Lucrare de verificare Unitate de nvare Nr. 14 Rspunsuri i comentarii la ntrebrile din testele de autoevaluare Bibliografie Unitate de nvare Nr. 14

Dreptul afacerilor

120

Pagina ECT 180 IVE 180 190 LE 193 unit 194 ii de 194 nv

OBI n r . 1 4 are
P rincipale le obiectiv e ale unitii de nvare Nr. 14 sunt:

d F R S m

14.1 CONTRACTUL
Cuvinte cheie

Angajat

Noiune nel continui angajato munc. Trstu este guv este un c are dou obligaia are carac este un c are un ca se nche

este un contract cu executare succesiv; nu poate fi afectat de o condiie suspensiv, nici de o condiie rezolutorie. are caracter consensual; pe parcursul executrii contractului, salariatul aflat sub autoritatea angajatorului, i se subordoneaz acestuia. Capacitatea juridic a persoanei fizice care se ncadreaz n munc capacitatea deplin de a ncheia un contract individual de munc se dobndete la 16 ani; persoana care se ncadreaz n munc trebuie s aib att capacitate de folosin ct i de exerciiu; Nu pot ncheia contract individual de munc: minorii n vrst de pn la 15 ani persoanele puse sub interdicie judectoreasc din cauza alienaiei sau debilitii mintale; Capacitatea juridic a angajatorului Angajatorul persoan juridic- poate ncheia contracte individuale de munc, din momentul dobndirii personalitii juridice. n principiu acesta dobndete capacitate de a ncheia un contract de munc n momentul nfiinrii sale legale, respectiv n momentul dobndirii personalitii juridice.Persoane juridice care pot ncheia contract individual de munc n calitate de angajator: Societatea comercial constituit cf. Lg. 31/19990 Regia autonom Societatea bancar Societatea agricol, constituit cf. Lg. 36/1991 Unitatea sau societatea de asigurri Asociaia sau fundaia constituit cf. Ord. 26/2000 Pentru toate persoanele juridice este valabil regula potrivit creia contractele individuale de munc se ncheie n numele lor de ctre conductorul unitii, sau prin excepie de ctre organul colectiv de conducere. Angajatorul persoan fizic, capacitatea de a ncheia contracte individuale de munc n calitate de angajator se supune doar parial regulilor de drept comun. Cf. art. 14 alin 3 C. Muncii persoana fizic poate ncheia contracte individuale de munc, n calitate de angajator, din momentul dobndirii capacitii de exerciiu. Consimmntul prilor la ncheierea contractului individual de munc Acordul prilor trebuie s se conformeze normelor de drept comun specifice acestei materii i anume: S fie exprimat n deplin cunotin de cauz S exprime intenia de a produce efecte juridice S fie exteriorizat S nu fie alterat de vicii de consimmnt Codul muncii reglementeaz: obligaia de informare a salariatului de ctre angajator; n vederea formrii consimmntului i salariatul are obligaia de a-l informa pe

angajato

Legiuito angajato

Cauza Cauza c de munc Art. 15 absolute activit Obiectu prestarea

Forma c Art. 16 baza con Pentru Ordinul Calitatea munc,

nregist Potrivit general

Registru

angajato unitile Nu au o nr. 247/2 Complet ordinea D actele ne contract actele ad ncetarea legalitat La solic personal salariat. Condii Examen La nch obligato

Obligativitatea examenului medical la angajarea n munceste circumscris conform art. 28 din Cod Normele legale stabilesc n detaliu modul n care se realizeaz examinarea medical obligatorie la ncadrarea n munc i, respectiv, a noilor angajai n perioada de adaptare la locul de munc. Ulterior angajrii, periodic, examenul medical este obligatoriu. Potrivit art. 9 pct. 2 din Convenia O.I.M. nr. 183 asupra proteciei maternitii este interzis s se solicite unei femei care dorete s se ncadreze n munc s se supun unui test de sarcin sau s prezinte un certificat care s ateste ori s infirme starea de graviditate Conform art. 27 alin. 2 i alin. 3 din Codul muncii, nerespectarea condiiei avizului medical la angajare atrage nulitatea contractului de munc astfel ncheiat; nulitatea poate fi ns remediat n msura n care, ulterior angajrii, salariul prezint un aviz medical din care reiese c este apt pentru ocuparea locului de munc. Conform art. 30 din Legea nr. 98/1994, modificat i completat prin Ordonana Guvernului nr. 108/1999, aprobat prin Legea nr. 344/2002, angajarea de ctre agenii economici a personalului fr examen medical prealabil i fr confirmarea scris a medicului c locul de munc sau meseria propriu-yis nu este contraindicat din punct de vedere medical pentru salariat, constituie contravenie i se sancioneaz cu amend. Prin art. 29 din Legea nr. 98/1994, cu modificrile ulterioare, se consider a fi contravenie i se sancioneaz cu amend. O situaie specific vizeaz personalul romn trimis n misiune permanent peste hotare. Dispoziia de repartizaren munc n legislaia n vigoare exist i situaii de excepie n care dispoziia de repartizare n munc are caracter obligatoriu. Prin Hotrrea Guvernului nr. 618/1997 privind modul de executare a serviciului militar alternativ s-a stabilit c actul individual de repartizare n munc a cetenilor romni api pentru serviciul militar, care din motive religioase refuz s ndeplineasc serviciul militar sub arme, are caracter obligatoriu pentru persoanele n cauz i pentru angajator. Conform Ordinul ministrului muncii i solidaritii sociale nr. 85/2002 privind aprobarea Procedurii de primire i soluionare a cererilor de locuri de munc sau a indemnizaiei de omaj, dispoziiile de repartizare n munc eliberate ca urmare a ofertei angajatorului au caracter obligatoriu pentru angajatorul n cauz. Stagiul Reglementri legale speciale consacr stagiul n cadrul profesiunilor juridice liberale, avnd o durat, ca regul, de doi ani. n cazul medicilor, stomatologilor i farmacitilor, stagiul este de un an Stagiul este reglementat prin Legea nr. 92/1992 i cu privire la magistrai, cu o durat de 2 ani, n dou perioade: prima de 6 luni, a doua de 18 luni. Cu excepie, stagiul este prevzut i pentru anumii salariai crora nu li se cere drept condiie de studii absolvirea nvmntului superior. La sfritul perioadei de stagiu se susine un examen de verificare a cunotiinelor profesionale.

Stagiul n alin. 4 profesio Avizul

Avizul O formu Preedin preziden Un aviz Autoriz reglem ncheier Fa de normativ semnific mediato Spre de atestarea n cauz privat. Angajam

Codul m de a resp Textul le la ncadr la trecer Verifica n secto specialit urmeaz Pentru s didactice Angajato prevzu Modalit de contr masura i Concur A. a (in o reglem B. legea 10.2 Exa Se pract prezinta 10.3 Pro

subliniem ca , n afara absolviri unei scoli de arte si meserii,n cazul anumitor categorii de muncitori este necesar sa fie intunite si anumite cerinte speciale stabilite prin ordine ale ministrilor de resort. Perioada de proba . Este utila ambelor parti deoarece Angajatorul il verifica de regula suplimentar pe salariat Salariatul verifica masura in care functia /postul corespunde pregatirii si aptitudinilor sale 11.Conditiile de vechime in munca n sectorul public actele normative prevad de regula conditi de vechime atit la ncadrarea n munca cit si la avansare Pentru muncitorii calificati si cei asimilati lor conditiile de vechime sunt stablite pentru sectorul public prin Normativul operational aprobat e Ministerul Muncii Si Solidaritatii Sociale Declararea averii Controlul averii se realizeaz de catre comisii special constituite ,formate din magistrati si in final ,se pronunta instanta de judecata 13. Documentele necesare pentru incheierea contractului individuala de munca 13,1 Documente necesare la angajarea salariatului cetatean romn Cartea de identitate curriculum vitae actele carnetul de munca avizul medical recomandare actul individual de repartizare in munca livretul militar cazierul judicar avizul/autorizarea/atestarea adeverinta privind situatia debitelor fata de angajator la care persoana n cauza a lucrat anterior Angajarea in munca a cetatenilor romni Guvernul stabileste anual nr strainilor care se pot angaja in munca in Romnia Permisul de munca poate fii eliberat fara obinerea de lunga edere n munca Modelul-cadru ala contractului individual de munca Modelul cadru al contractului individual de munca a fost aprobat prin Ordinul ministrului munci si solidaritati sociale nr 64/28 feb 2003. Nulitatea contractului individual de munca. Nulitatea contractului individual de munc este determinat de o cauz anterioar sau concomitent ncheierii acestuia, spre deosebire de ncetarea contractului de munc, determinat de situaii intervenite pe parcursul executrii contractului respectiv. Nulitatea absoluta si nulitatea relativa Constatea nulitatii unui contract individual poate fi ceruta de parti in intreaga perioda de timp in care contractul respectiv este in fiinta

Efectele Cu privi Cu priv Continu Notiun Prin con contract Enumer Conform dreptul l dreptul l dreptul l dreptul l dreptul l dreptul l dreptul l dreptul l Conform obl. de a obl. de a obl. de a obl. de f obl. de a Conform s stabil s dea d s exerc s exerc Conform s inform s asigu

Structu elemente regseas elemente prilor Cu privi Regleme Nereglem Clauze durata c locul mu felul mu condiiil salariul

timpul de munc Clauze speciale Clauze speciale prevzute de Codul muncii Clauza cu privire la formarea profesional. Clauza de mobilitate profesional Clauza de neconcuren. Clauza de exclusivitate Clauza de confidenialitate Clauza de mobilitate. Clauza de variabilitate

concedie concedie

Vechime

Noiunea

Alte clauze speciale Clauze privind drepturile de proprietate intelectual drepturile de autor Test de drepturile de proprietate Clauza de obiectiv Care su Clauza de contiin religioase morale politice tiinifice de politee Clauza de stabilitate. Clauza de prelungire Rspunsu Clauza de risc Clauza de restricie n timpul liber 14.2. CONTRACTU Clauza de delegare de atribuii Acte adiionale Cuvinte cheie Negocie Contractul de performan confede Executarea i interpretarea clauzelor contractului individual de munc Executarea contractului individual de munc Atestarea pe post CADRU Avansarea Interpretarea clauzelor contractuale Negocie Modificarea contractului individual de munc aplicare Delegarea La un in Noiune. Condiii.Efecte Legii 13 Detaarea. Noiune. Condiii. Efecte colective Drepturile bneti ce se acord n cazul delegrii sau detarii Alte cazuri de modificare unilateral i temporar a locului sau/i a felului muncii NOTIU Suspendarea contractului individual de munc Clasificare Contrac Efecte organiza ncetarea contractului individual de munc ori in al ncetarea de drept a contractului individual de munc conditiil ncetarea contractului de munc prin acordul prilor rapoturil Concedierea care fol Noiune vedere c Interdicii rezulta c situaii n care, concedierea salariailor nu poate fi dispus

Contractele colective de munca se pot incheia si in cazul salariatilor institutiilor bugetare (cei incadrati cu contract individual de munca), dar tinand seama de specificul finantarii unitatilor publice, nu se pot negocia prin contractele colective clauzele referitoare la drepturile ale caror acordare si cuantum sunt stabilite prin dispozitii legale ( durata concediului de odihna, nivelul salariului) NATURA JURIDICA Sub aspectul naturii sale juridice, contractul colectiv de munca este concomitent : Act juridic bilateral, un contract numit solemn, sinalagmatic, oneros, cu prestatii succesive, in principiul comutativ. Izvor de drept care se incadreaza in categoria de exceptie a normelor juridice negociate. Contractul colectiv de munca este un izvor de drept deoarece: Are un caracter general, deoarece nu vizeaza niciodata un salariat singur, individual determinat. Este permanent- se aplica de un numar nedefinit de ori pe perioada valabilitatii sale. Este obligatoriu Contractul colectiv de munca are un caracter de drept privat dar produce efecte ca si normele de drept public. REPREZENTAREA PARTILOR Partile contractului colectiv de munca sunt reprezentate astfel: Patronul (persoana juridica care foloseste forta de munca salariata- in lege sunt denumite si unitati). La nivel de unitate, prin organul de conducere al acesteia La nivel de grup de unitati, de ramura si la nivel national, prin asociatiile patronale legal constituite si reprezentative potrivit criteriilor stabilite de Legea 130/1996 Salariatii La nivel de unitate de catre organizatiile sindicale legal constituite, acolo unde nu s-a constituit un sindicat, prin reprezentantii alesi ai salariatilor. In unitatile unde nu exista organizatii sindicale sau acestea nu indeplinesc conditiile de reprezentare prevazute de lege, alegerea reprezentantilor salariatilor pentru negocierea colectiva se face prin vot secret. La alegerea reprezentantilor vor participa cel putin jumatate plus unu din numarul total al salariatilor.( art. 14 lit.b si art. 17-19 din Legea 130/1996 si art. 30 din Legea 54/2003). La nivelul grupurilor de unitati si al ramurilor de activitate, prin organizatiile sindicale de tip federativ. La nivel national, de organizatiile sindicale de tip confederativ Legea 130/1996 prevede criterii legale de reprezentativitate a partilor la negocierea contractului colectiv de munca si anume : La negocierea contractului colectiv de munca la nivel national, de ramura sau grup de unitati participa asociatiile patronale care indeplinesc anumite conditii si anume :

La nive

au indep reprezin judetelo reprezin activitat reprezin economi La nive

au indep reprezin ramura r La nego unitati p

La nivel

au statut au indep au in co judete, i au in co activitat organiza 5% din e La nive

au statut

au indep o e

La nive

au statut numarul unitatii. La nego partile s

De catre De catre CONST INCHE

Repreze

contractele colective de munca incheiate in termen de 4 ani de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de constatatre a reprezentativitatii lor. Criteriile de reprezentativitate se cer a fi intrunite nu numai pentru negocierea si incheierea contractelor colective de munca ci si in anumite situatii in care normele de drept cer in mod expres sa existe reprezentativitate legala. NEGOCIEREA COLECTIVA SI CAMPUL DE APLICARE A CONTRACTELOR COLECTIVE DE MUNCA Legal, partile nu sunt obligate sa incheie contractul colectiv de munca. Dar potrivit art. 236 alin. 2 din Codul muncii si art. 3 alin. 1 din Legea 130 republicata, este obligatorie negocierea colectiva la nivel de unitate, cu exceptia cazului in care unitatea are mai putin de 21 de salariati. Normal ca si in unitatile cu mai putin de 21 de salariati, se poate negocia contractul colectiv, daca angajatorul si salariatii sunt de acord. In legatura cu obligativitatea negocierii colective la nivel de unitate in literatura juridica s-au conturat doua opinii divergente : In prima opinie se apreciaza ca aceasta reglementare ar fi neoportuna deoarece, desi insasi incheierea contractului nu este legal obligatorie, totusi in mod indirect, se forteaza in fapt incheierea unui contract colectiv. In cea de-a doua opinie se apreciaza in mod pozitiv obligatia de a negocia la nivel de unitate contractul colectiv de munca. DURATA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA SI MOMEMTUL IN CARE INTERVINE NEGOCIEREA COLECTIVA. Intemeiul Legii 130/1996, contractele colective de munca se incheie, in toate cazurile, pe o durata determinata. Contractul colectiv se incheie pe o durata determinata care nu poate fi mai mica de 12 luni sau pe durata unei lucrari determinate.Deci, legea satbileste numai durata minima, putandu-se incheia contracte colective de munca si pe o perioada mai mare de un an. Negocierea colectiva are loc in fiecare an dupa cum urmeaza : Dupa cel putin 12 luni de la data negocierii precedente, neurmata de incheierea contractului colectiv de munca sau de data intrarii in vigoare a contractului colectiv de munca, dupa caz. Cu cel putin 30 de zile anterior expirarii contractelor colective de munca incheiate pe un an. OBIECTUL NEGOCIERII COLECTIVE. Potrivit Legii 130/1996 negocierea colectiva va avea ca obiect, cel putin, salariile, durata timpului de lucru, programul de lucru si conditiile de munca. Se vor negocia obligatoriu si masurile de protectie a muncii. In contractele colective de munca pot fi incluse urmatoarele categorii de clauze : Clauze care privesc drepturi de personal in masura in care actele normative din domeniul legislatiei muncii prevad ca acestea se stabilesc prin negocieri colective. Clauze privind acordarea unor drepturi de personal in cuantumuri superioare celor prevazute de legislatiei muncii

Clauze domeniu Clauze obligatii Posibilit din spe contract colectiv caracter

DESFA

Initiativa aceasta p salariatil patronul munca. L

informat si data la locul si Legea n federatie stabilest durata n

Legea p contrave incheie u zile si p aplica am

Legea 1

Potrivit negocier

FORMA MUNC

n califi seama c pstrat; contract munc, destul de

Test de autoevaluare 14.2. Care sunt prile CCM la nivel de unitate, ramur, naional?

Rspunsul se va da n spaiul gol de mai sus. Rspunsul la test se gsete la pagina 16.

n loc de rezumat

Am ajuns la sfritul unitii de nvare nr. 14. V recomand s facei o recapitulare a principalelor subiecte prezentate n aceast unitate i s revizuii obiectivele precizate la nceput. Este timpul pentru ntocmirea Lucrrii de verificare nr. 1 pe care urmeaz s o transmitei tutorelui.

Lucrare de verificare unitate de nvare nr. 14


Privire comparativ asupra formei celor dou contracte de munc

Pentru rspunsurile studenilor lsai spaii adecvate ntre ntrebri.

Rspunsurile testelor de autoevaluare


Rspuns 14.1 este guvernat de principiul liberalitii de voin; este un contract numit; are dou pri: salariatul i angajatorul; obligaia caracteristic a salariatului de a face are caracter bilateral este un contract cu titlu oneros; are un caracter cumulativ; se ncheie intuitu personae; este un contract cu executare succesiv; nu poate fi afectat de o condiie suspensiv, nici de o condiie rezolutorie. are caracter consensual; pe parcursul executrii contractului, salariatul aflat sub autoritatea angajatorului, i se subordoneaz acestuia. Rspuns 14.2. Angajator, organizaie sindical, reprezentanii salariailor, federatii sindicale i patronale, confederaii sindicale i patronale

Bibliografie unitate de nvare nr. 14


tefnescu, T., Tratat de Dreptul Muncii, Wolters Kluvers, 2009 Ticlea, A., Tratat de Dreptul Muncii, Universal Juridic, 2009 Drumea, M. C., Dreptul muncii, Europolis, 2008

S-ar putea să vă placă și