Sunteți pe pagina 1din 3

ALTE REZERVE Pentru sumele existente in contul 1068 Alte rezerve, va recomandam sa faceti un inventar al provenientei acestora, respectiv

v daca provin de repartizari de profit sau din alte surse gen: facilitati fiscale, diferente nete din reevaluare disponibilului de valuta care in mod normal ar trebui sa stea in contul 1061.. Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale si alte rezerve. Rezervele legale, ct.1061- se constituie anual din profitul brut, inainte de determinarea impozitului pe profit, in procent de 5% pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat. Rezervele legale pot fi utilizate numai pentru destinatiile pentru care au fost constituite. Din aceeasi grupa a rezervelor legale mai fac parte si urmatoarele, conform actelor normative care le-au reglementat : - sumele reprezentand diferentele nete din reevaluarea disponibilului in valuta, - scutirile si reducerile de impozit pe profit, inclusiv suma profitului investit, - diferentele dintre cota redusa de impozit pe profit pentru exportul de produse si/sau servicii si cota standard, - scutirea de impozit a profitului reinvestit, conform prevederilor art. 19 indice 2 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare, - scutirea de la plata impozitului pe profit prevazuta de Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, - repartizari din profitul net prevazute de alte acte normative. Rezerve statutare sau contractuale, ct. 1063 se constituie anual din profitul net, conform prevederilor statutare prin hotararea adunarii generale a asociatilor sau actionarilor. Alte rezerve, ct. 1068 se constituie din profitul net sau din alte surse, in mod facultativ, utilizate la acoperirea pierderii contabile sau alte scopuri, potrivit hotararii adunarii generale a asociatilor sau actionarilor, inclusiv pentru majorarea capitalului social. In cazul in care AGA hotarasete distribuirea de dividende din astfel de sume, trebuie retinut la sursa impoit pe dividende. Nu se datoreaza impozit in situatia in care acestea sunt utilizate pentru acoperirea pierderii sau pentru majorarea capitalului social. Acoperirea pierderii din alte rezerve se inregistreaza astfel: 1068 = 1171. Majorarea capitalului social din alte rezerve se inregistreaza astfel: 1068 = 1012. Majorarea capitalului social trebuie declarata la Registrului Comertului. Acordarea de dividende: 1068 = % 457 446 Sumele reprezentand repartizarea profitului, inregistrate la alte rezerve se incadreaza din punct de vedere fiscal in dispozitiile art. 22, alin. (6) din Codul fiscal . Reglementarea respectiva prevede ca sumele de natura rezervelor reprezentand facilitati fiscale nu pot fi utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor contabile. In cazul in care sumele reprezentand rezerve din facilitati legale sunt utilizate pentru aceste scopuri se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc majorari si penalitati de intarziere de la data aplicarii facilitatii. In normele metodologice date in aplicarea Codului fiscal , aprobate prin HG 44/2004 , cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 58, se prevede ca sumele inregistrate in conturi de rezerve din scutirile si reducerile de impozit pe profit aplicate asupra profitului investit, in conditiile legii, se incadreaza in grupa rezervelor reprezentand facilitati fiscale. Rezervele din facilitati fiscale constituie o parte a capitalului propriu al societatii si se inchid numai la lichidarea acesteia. In cazul in care are loc incetarea existentei unei societati, sumele reprezentand rezerve constituite din profitul net, din facilitati fiscale, din evaluarea disponibilului in valuta etc., nu sunt impozitate cand se calculeaza impozitul pe profitul din lichidare.

Referitor la sumele din cont 105 Rezerve din reevaluare acestea nu au caracter distribuibil. Din punct de vedere contabil si juridic (a se vedea Legea 31/1990 privind societatile comerciale) aceasta rezerva nu poate fi distribuibila deoarece nu este un venit (profit) realizat din activitate. De aceea se mentine in capitalurile proprii. Daca totusi s-a hotarat acest lucru, indiferent de perioada in care a fost constituita rezerva din reevaluare aceasta se impoziteaza din punct de vedere fiscal la data distribuirii ca dividend, acoperirii pierderii sau majorarii capitalului social, daca nu a fost anterior impozitata. Potrivit dispozitiilor legale privind amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale precum si a celor privind recunoasterea acestora in bilantul contabil, regula generala de evaluare a imobilizarilor corporale este, dupa caz: - la costul de achizitie, - costul de productie, - valoarea de aport, - valoarea de piata. Ca metoda alternativa de evaluare, o societate poate proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfarsitul exercitiului financiar. Rezultatele reevaluarii se inregistreaza in contabilitate. Diferenta dintre valoarea rezultata in urma reevaluarii si valoarea la costul istoric trebuie prezentata ca rezerva din reevaluare. In cazul in care rezultatul reevaluarii este o crestere fata de valoarea contabila neta, atunci acesta se trateaza astfel: - ca o crestere a rezervei din reevaluare daca nu a existat o descrestere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta acelui activ; sau - ca un venit care sa compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscuta anterior la acel activ. Potrivit dispozitiilor Ordinului 3055/2009 , plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale, in conformitate cu prevederile mai sus prezentate, trebuie reflectate in debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare", dupa caz. Valorile reevaluate ale imobilizarilor corporale supuse reevaluarii, devin valori amortizabile in conditiile legislatiei aplicabile la data reevaluarii, respectiv la data de 31 decembrie a anului in care au fost reevaluate. In cuprinsul acelorasi reglementari se prevede ca rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale au caracter nedistribuibil. Avand in vedere functia ct. 105 Rezerve din reevaluare, asa cum este prezentata conform dispozitiilor contabile in vigoare, in debitul contului se regasesc numai: - capitalizarea surplusului din reevaluare, prin transferul direct in capitalul propriu, - descresterea fata de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea imobilizarilor corporale, - ajustarea amortizarii in anumite cazuri speciale. Rezerva din reevaluare se inregistreaza, pe masura folosirii imobilizarilor corporale, ca amortizare, sau se capitalizeaza in momentul cand activul este scos din evidenta, prin articolul contabil: 105 = Rezerve din reevaluare 1065 Rezerve reprezentand surplusul surplusul realizat din rezerve din reevaluare Soldul creditor al contului reprezinta rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale existente in evidenta entitatii. Aceasta prevedere confirma ca, din punct de vedere contabil, rezerva din reevaluare trebuie sa reflecte cresterea (descresterea) de valoare a imobilizarilor existente, crestere

care se recupereaza pe calea amortizarii, si ca aceasta crestere nu poate avea o alta destinatie. Din punctul de vedere al reglementarilor fiscale, surplusul din reevaluare care a fost anterior dedus se include in veniturile impozabile, atunci cand rezerva constituita: - se reduce ca urmare a schimbarii destinatiei, - se reduce ca urmare a distribuirii catre participanti sub orice forma, - se reduce ca urmare a operatiunilor de reorganizare (a lichidarii, divizarii, fuziunii) sau oricarui alt motiv, daca o alta entitate nu o preia ca atare. Din analiza acestor prevederi legale se pot trage urmatoarele concluzii: - surplusul din reevaluarea mijloacelor fixe se recupereaza pe baza cheltuielilor de amortizare, - la schimbarea destinatiei rezervei din reevaluarea mijloacelor fixe, valoarea dedusa se considera element similar veniturilor si se calculeaza impozitul pe profit de la perioadele in care i- a fost schimbata destinatia, - schimbarea destinatiei rezervei din reevaluarea mijloacelor fixe include si acordarea de dividende, acoperire pierdere, majorare capital social. - partea care nu a fost dedusa pe calea amortizarii si este utilizata la distribuirea sub forma de dividende, respectiv i se schimba destinatia, este tratata ca un element similar veniturilor si este impozitata din momentul schimbarii destinatiei (al acordarii dividendelor, in speta). Incepand cu anul 2004, Codul fiscal a reglementat diferit recunoasterea reevaluarii activelor: - pana in anul 2007 a fost recunoscuta numai reevaluarea efectuata la 31.12.2003; - incepand cu data de 1.01.2007 s-a recunoscut cheltuiala cu amortizarea din reevaluarea in plus, atat pentru diferentele existente in sold la finele anului 2006 cat si pentru valorile din reevaluare efectuate dupa aceasta data, - reevaluarea in vederea divizarii nu se inregistreaza in evidenta contabila si deci nici din punct de vedere fiscal. Aceasta operatiune se face numai pentru stabilirea activului net si implicit a raportului de schimb, - deprecierea valorii activelor a fost considerata cheltuiala nedeductibila daca nu a existat o rezerva din reevaluare destul de acoperitoare. De ex., daca la finele anului 2008 a existat o rezerva din reevaluare de 100 lei si deprecierea a fost de 30 lei, activul s-a amortizat in continuarea la noua valoare micsorata. Daca deprecierea a fost de 120, atunci 20 lei a reprezentat cheltuiala nedeductibila la 31 decembrie 2008. Cheltuiala a fost recunoscuta insa, numai fiscal, pe masura amortizarii mijlocului fix ( a se vedea definitia valorii fiscale). Incepand cu data de 1 mai 2009, tot ceea ce s-a inregistrat din punct de vedere contabil prin ct. 681 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere" au fost considerate cheltuieli nedeductibile, iar din punct de vedere fiscal sunt recunoscute numai cheltuielile cu amortizarea nereevaluata. In formularul 101, la rd. 29 se trec cheltuielile din contabilitate, iar la rd. 14 cheltuielile cu amortizarea fiscala.