Sunteți pe pagina 1din 16

3.

CALCULULGRINZIIPRINCIPALE
3.1.Evaluareaincarcarilor
Coef. Valoare Coef. Valoare
Gr.Pr.Platelaj G 0.60 1.00 0.6 1.35 0.81
Gr.Pr.grindasec. G 0.15 1.00 0.15 1.35 0.20
Grpr.Grindaprinc. G 0.20 1.00 0.2 1.35 0.27
Cvasiperm.c G 4.5 1.00 4.5 1.35 6.08
Gr.Pr.Utilaj G 5.2 1.00 5.2 1.35 6.98
Variabila"V
1
" Q 0.7 0.70 0.49 1.05 0.74
Variabila"V
2
" Q 6.5 1.00 6.5 1.50 9.75
qsls= 10.5 qslu= 22.9
5.2 KN/m
2
Nr.GS= 13
pSLS= 31.9 KN/m
pSLU= 43.0 KN/m
vSLS= 21.0 KN/m
vSLU= 31.5 KN/m
Stareadeeforturisecacalculapentru2ipotezedecalcul:
Ipoteza1:Incarcareavariabilaestedistribuitapeintreagasuprafataaplatformei
Ipoteza2:Incarcareavariabilaestedistribuitadoarpeosinguradeschidereaplatformei
Incarcare Tip
Valoare
Caract.
S.L.S S.L.U
q
utIu]
=
Nr 0S S P
1
t 2
=
3.2Calcululstatic
IPOTEZA1
511.97 KN
633.56 KNm
1126.326 KNm
t=11m
t=11m
p
v
I
Ld,I
d
I
Ld,I
st
H
Ld,I
C
H
Ld,I
C
H
Ld,I
R
I
Ld,I
d
= I
Ld,I
st
=
S
8
p
SL0
+ :
SL0
=
H
Ld,I
c
=
9
128
p
SL0
+:
SL0

2
=
H
Ld,I

=
1
8
p
SL0
+:
SL0

2
=
IPOTEZA2
503.32 KN
730.20 KNm
888.45 KNm
Eforturidecalcul
1126.33 KNm
730.20 KNm
809.4 KNm
t=11m
t=11m
p
v
I
Ld,II
d
I
Ld,II
st
H
Ld,II
C
H
Ld,II
R
I
Ld,II
st
=
S
8
p
SL0
+
9
1S
:
SL0
=
H
Ld,II
c
=
9
128
p
SL0
+
49
S12
:
SL0

2
=
H
Ld,II

=
1
8
p
SL0
+
1
16
:
SL0

2
=
H
Ld

= max H
Ld,I

; H
Ld,II

=
H
Ld
c
= max H
Ld,I
c
; H
Ld,II
c
=
H

=
H
Ld

u,2 2 +H
Ld
C
2 u.8
2
=
3.3Dimensionareagrinziiprincipale
fy= 235 N/mm
2
E= 210000 N/mm
2
3444351 mm
3
Sepresupuneogrosimepentrutablafolositalainimagrinziitw= 8 mm
754.58 mm Aleghw= 900 mm
Severificasupleteainimiigrinzii 113
Dimensionareatalpiidinsectiuneareazemuluicentral
4792877 mm
3
Sepropuneogrosimepentrutablafolositalatalpi 15 mm
Secalculeazaarianecesaraauneitalpi
4125.4 mm
2
Sedeterminalatimeanecesaraatalpii 275.0 Aleg 380 mm
Verificareasupletiitalpii
186 mm 1
12.4
Dimensionareasectiuniidecamp
3107219 mm
3
Sepresupuneaceeasigrosimedetalpacasipentrusectiuneadereazem 15 mm
Secalculeazaarianecesaraauneitalpi
2252.5 mm
2
Sedeterminalatimeanecesaraatalpii 150.2 Aleg 200 mm
Verificareasupletiitalpii
96 mm 6.4
w
ncc

=
H

=
b
w
ncc
= 1,1S
w
ncc

t
w
=
b
w
t
w
(1uu 124)
b
w
t
w
=
w
1
ncc
=
H
Ld

t
],1
(1,S 2,S)t
w
t
]
I
=
A
ncc
tuIpu I
=
w
1
ncc
b
w
-
1
6
b
w
t
w
=
b
]
I
=
A
ncc
tuIpu I
t
]
I
= b
]
I
=
b
]
Ii
t
]
1Sc
b
]
Ii
=
b
]
I
- t
w
2
=
c =
2SS
yJ
=
b
]
Ii
t
]
=
w
2
ncc
=
H
Ld
c

=
t
]
II
=
A
ncc
tuIpu I
=
w
2
ncc
b
w
-
1
6
b
w
t
w
=
b
]
II
=
A
ncc
tuIpu II
t
]
II
= b
]
II
=
b
]
IIi
=
b
]
II
-t
w
2
=
b
]
IIi
t
]
=
3.4Caracteristicilegeometricealesectiunilor
Sectiunicaracteristice
tw= 8 mm
hw= 900 mm
SectiuneaI
tf= 15 mm
bf= 380 mm
SectiuneaII
tf= 15 mm
bf= 200 mm
3.4.1Sectiuneadereazem(I)
2872305000 mm
4
7200 mm
2
3.4.2Sectiuneadecamp(II)
1741950000 mm
4
7200 mm
2
z
y
t
w
b
]
b
w
t
]
t
]
I
-
I
=
t
w
b
w
3
12
+2 |
b
]
t
]
3
12
+ b
]
t
]

b
w
2
+
t
]
2
2
=
A = t
w
b
w
=
I
-
II
=
t
w
b
w
3
12
+2 |
b
]
t
]
3
12
+b
]
t
]

b
w
2
+
t
]
2
2
=
A = t
w
b
w
=
4.Verificareagrinziiprincipale
4.1VerificareaderezistentalaSLU
4.1.1Sectiuneadereazem(I)
4.1.1.1Verificareaineforturiglobale
1
Med= 1126.33 KNm
zmax= 465 mm
6177000 mm
3
1451.6 KNm
0.78
4.1.1.2Verificarealafortataietoare
Ved= 512.0 KN
976.9 KN
0.52
z
z
y
y
zmax
omax
tmax
w
,cI
=
I
-
z
mux
=
HRJ = w
,cI

d
=
H
Ld
H
Rd
=
I
cI,Rd
= A
w

d
S
=
I
Ld
I
Rd
=
Ved
o

4.1.1.3Verificareainpunctulcriticaalsectiuniitransversale
z*= 450 mm
Ved= 512.0 KN
2607750
mm
3
176.5 N/mm
2
58.1 N/mm
2
= 0.75 <1
4.1.2Sectiuneadecamp(II)
4.1.2.1Verificareaineforturiglobale
MEd= 730.20 KNm
zmax= 465 mm
3746129 mm
3
MRd= 880.3 KNm
0.83
S = b
]
t
]
b
w
2
+
t
p
2
=
o

=
H
Ld
I
-
z

=
t
Ld
=
I
Ld
S
I
-
t
w
=
(
o
Ld

Mo
)
2
+S (
t
Ld

Mo
)
2
w
,cI
=
I
-
z
mux
=
H
Ld
H
Rd
=
4.2Verificareadedeformabilitate(SLS)
27.53 mm
640.5 KNm
13.24 mm
14.29 mm
31.43 mm
t=11m t=11m
p
v

mux
p+v

mux
H
R
SLS
p+v

2
H
R
SLS

1
=
S
S84

p
SLS
+:
SLS

4
E I
-
=
H
R
SLS
=
p
SLS
8
+
:
SLS
16

2
=

2
=
1
16

H
Ld
SLS,

2
E I
-
=

mux
=
1
-
2
=

udm
=

SSu
=
4.3Dispunerearigidizarilor
112.5
1800 mm
Sedispunrigidizariindreptulgrinzilorsecundare
Dimensiunilerigidizarilor
5.6 mm Aleg 7 mm
105 mm
124 mm sectiuneaI Aleg
125
mm
64 mm sectiunea2 Aleg
105
mm
4.4Verificarealapierdereastabilitatiilocaleainimiigrinziiprinc.
VerificareapanouluideinimasefacelasolicitarilemaximeMEdsiVEd(ipoteza1)
Med= 1126 KNm
Ved= 512 KN
a= 1.8 m
hw= 900 mm
b
w
t
w
=
J < 2,S b
w
Joco b
w
t
w
1uu
J < 2, , u b
w
Joco b
w
t
w
> 1uu
J
mux
=
t

u,7t
w
= t

=
b

1S t

=
b

=
b


2
S
b =
b


2
S
b =
b

=
Sefaceverificarealavoalareadeforfecare
q= 1.2
c= 1
2
6.34
112.5
65.05
6177000 mm
3
5097000 mm
3
Verificareapanouluilaincovoiere
0.78 <1
Verificareapanlouluisubefectulactiuniiforteitaietoare
488.0 mm
900 mm
15.01235 N/mm
2
95.2 N/mm
2
tensiuneacriticadevoalareelastica
1.57 coeficientdezvelteterelativa
b
w
t
w
>
S1
q
c k
t
o
b
w
=
oco
o
b
w
1 k
t
= S,S4 +4 (
b
w
o
)
2
oco
o
b
w
< 1 k
t
= 4 + S,S4 (
b
w
o
)
2
k
t
=
b
w
t
w
=
S1
q
c k
t
=
w

=
I
-
z
mux
=
w
],
= w

-
b
w
2
t
w
6
=
q
1
=
H
Ld
w

M0
1
q
1
=
c = o u,2S +
16 b
]
t
]
2
t
w
b
w
2
=
b = min o, b =
o
L
= 19uuuu
t
w
b
w

2
=
t
c
= K
t
o
L
=

w
=

t
c
=
<
b
w
t
w
coeficientcaretineseamadepierdereastabilitatiiinimiidinforfecare
0.60
1197.8 KNcontributiatalpiisectiuniilamom,capabil
4.77 KNcontributiatalpiisectiuniila
fortataietoarecapabila
589 KNcontributiainimalafortataiet.cap.
593.99 KN fortataietoarecapabila
limitadecurgereaoteluluidincareesteutilizatainimasitalpile
1172 KN
0.86 <1
Verificarealavoalaresubefectulcombinatalmomentuluiincovoietorsiforteitaietoare
0.90 <1
_
w
-
_
w
= q , Joco
w

u,8S
q
_
w
=
u,8S

w
, Joco
u,8S
q

w
1,u8
_
w
=
1,S7
u,7 +
w
, Joco
w
1,u8
_
w
=
H
],Rd
= w
],

d

Mo
=
I
b],R
d
=
b
]
I
(t
]
I
)
2

t
c
M1
1 -
H
Ld
H
],Rd
2
=
I
bw,Rd
= _
w

w
t
w
b
w
S
M1
=
I
b,Rd
= I
bw,Rd
+ I
b],Rd
=

w
,
t
-
I
b,Rd
q

w
b
w
t
w
S
M1
=
q
1
+ 1 -
w
],
w

2q
3
- 1 =
q
3
=
I
Ld
I
b,Rd
=
5.Calcululjoanteidemontaj
Imbinareademontajserealizeazaladistantade0,25Dfatadereazemulcentral.
Severificadistantadintreaxulimbinariisiceamaiapropiatarigidizareverticaladepeinima
grinzii.Aceastaimbinarenutrebuiesacadaindreptuluneigrinzisecundare.Incazcontrar
eavafidecalaltacumaximcu500mm
Schemastatica
IpotezaI
Ved= 511.97 KN
366.7 KN
307.2 KN
0 KN
I
Ld
I
= I
Ld
- p
SL0
+ :
SL0
u,2S =
I
C
= I
Ld
- p
SL0
+ :
SL0
=
H
Ld
I
= I
c
- p
SL0
+:
SL0
u,7S
u,7S
2
=
IpotezaII
343.2 KN
170.2 KN
184.7 KN
271.2 KN
59.7 KN
297.1 KN
Eforturidecalcul
Mj= momentuldecalculajjoanteidemontaj
880.3 KNm
440.2 KN
476.7 KN
Distributiaeforturilorpesectiuni
inimaVw=Vjpeinimaactioneazaintreagafortataietoare(deforfecare)
122.8 KN
H
]
= max 1,S H
Ld
; u,S H
Rd
II
=
I
c
=
H
Ld
II
- :
SL0
+p
SL0

2
2

=
I
A
=
H
Ld
II
- p
SL0

2
2

=
I
Ld1
II
= I
A
- p
SL0
u,7S =
I
Ld2
II
= I
A
-(p
SL0
+:
SL0
) u,7S =
H
Ld1
II
= -I
A
u,7S + p
SL0

(u,7S )
2
2
=
H
Ld2
II
= I
C
u,7S +(p
SL0
+:
SL0
)
(u,7S )
2
2
=
H
Rd
II
=
I
]
= max 1,S I
Ld
I
; 1,S I
Ld2
II
=
H
w
=
I
w
I
-
II
H
]
=
Talpi
1255950000 mm
3
317.4 KNm
Dimensionareaimbinariilanivelultalpilor
hdistantadintrecentrelede
greutatealetalpilor
915 mm
346.8 KN
Evaluareacapacitatiidepreluareaforteiperpendicularepetijasurubuluipt.unsurub
640 N/mm
2
gr8.8
800 N/mm
2
63.7 KN
hs= 1 coeficientcaretineseamadetimpulgaurilorincaresuntintroduse
suruburilepentrusuruburiutilizateingaurinormale(hs=1)
ne= 2 numaruldesuprafetedelunecare
= 0.4 coeficientdefrecare,pentruimbinareadimensionatasevaluaincalcul
1.25 coeficientdesiguranta
AlegsuruburiM 16 gr8.8 177.7 mm
2
Arianetaasurub.
99.53 KNfortadepretensionaredinsurub
5.4 Aleg 6 suruburi
H
2t
=
I
2t
I
-
II
H
]
=
I
2t
= 2
b
]
t
]
3
12
+b
]
t
]

b
w
2
+
t
]
2
2
=
b = b
w
+2
t
]
2
=
E =
H
2t
b
=
F
S,Rd
=
b
s
n
c

M3
F
c,P
=

b
=

ub
=

M3
=
A
0
=
F
c,P
= u,7
u,b
A
0
=
n
s,ncc
=
E
F
S,Rd
=
Dimensionareaecliselorlanivelultalpilor
369.0 mm
2
Prop. 442.8
hw= 900 mm
tw= 8 mm
bf= 200 mm
tf= 15 mm
17 mm
be= 75 mm
5.9 mm
Alegt= 10 mm
Verificareaeclisei
0.64 <1
580 mm
2
Dimensionareaecliselordepeinima
4 mm Aleg 5 mm
840 780 Aleg 800 mm
Caracteristicilegeometricealesectiuniiecliselorsunt:
8000 mm
2
4E+08 mm
4
1E+06 mm
3
Capacitateaecliseilafortataietoare
854.66 KN
Capacitateaecliseilaincovoiereinsectiuneabruta
250.7 KN/m
A
ncc
ccIsu
=
E
4

=
A
bruta
ccIIsa
= 1,2 A
ncta
ccIIsa
=
|
g
= |
b
+ 1 2mm =
t
ncc
=
A
bruta
b
c
E
4 A
ncta
ccIIsa

=
A
ncta
ccIIsa
= b
c
t
c
- |
g
t
c
t
cw
u,St
w
t
cw

t
cw
=
b
cw
= b
w
-2 (Su 6umm)=
b
cw
=
A
w
ccIsu
= 2 b
cw
t
cw
=
I
-
ccIsu
= 2
t
cw
b
cw
3
12
=
w
-
ccIsu
= 2
t
cw
b
cw
2
6
=
I
Rd,w
c
=
A
w
ccIsu
1,27

S
M0
=
H
Rd,w
c
=

M0
=
Verificareaderezistentaaecliselordepeinima,insectiuneabruta
Momentmaxim 0.49 <1
Fortataietoaremaxima 0.56 <1
Imbinarealanivelulinimi
l1= 40 mm
P1= 90 mm
l2= 40 mm
P2= 60 mm
l2,b= 40 mm
360
mm
nr= 9
1180800 mm
3
26.5 KN
H
w
H
Rd,w
c
=
I
w
I
Rd,w
c
=
z
mux
=
b
cw
-2 l
1
2
z
mux
=
y

2
+ z

2
=
F
Ld

=
I
w
n
s
=