Sunteți pe pagina 1din 13

Intrebari Piete de capital, forma de invatamant ID

Burse de valori. Conducerea si administrarea bursei este reprezentata de: a. membrii bursei b. adunarea generala c. consiliul de administratie d. departamente

Burse de valori.Membrii bursei sunt: a. persoane fizice sau juridice care se asociaza in vederea formarii unei institutii bursiere b. persoane juridice ce sunt autorizate sa tranzactioneze pe piete reglementate c. asociatii cu drept de decizie in adunarea generala a bursei d. persoane fizice ce platesc cotizatia la asociatia bursei

Institutiile pietei de capital. Autoritatea pietei de capital din Romania este: a. Comisia Nationala pentru Servicii de Investitii b. Comisia Nationala pentru Valori Mobiliare c. Comisia Nationala pentru Piata de Capital d. Banca Nationala a Romaniei

Institutiile pietei de capital. Firmele de intermediere pe piata de capital din Romania se numesc: a. societati de brokeraj b. societati de investitii financiare c. societati de servicii de investitii financiare d. societati pentru valori mobiliare

Management de portofoliu. Pe piata de capital, filosofia de plasament are urmatoarele variante: a. management activ b. management pasiv c. management combinat d. management neutru

Management de portofoliu.Pe piata de capital, plasamentul are urmatoarele functii de baza: a. evaluarea informatiilor, prognoze macro si micro economice b. stabilirea strategiilor, construirea si restructurarea portofoliului c. tranzactionarea pe piete reglementate d. emisiunea de obligatiuni

Fonduri de investitii. Valoarea unitara a activului net este: a. activul net impartit la numarul de titluri aflate in circulatie b. activul brut impartit la numarul de titluri aflate in circulatie c. activul total minus datoriile impartit la numarul de titluri aflate in circulatie d. numarul de titluri aflate in circulatie de inmultit cu cu pretul de piata al titlurilor

Institutiile pietei de capital.Fodurile de investitii isi desfasoara activitatea in doua directii distincte: a. atragerea fondurilor de capital financiar prin vanzare de unitati investitionale(titluri de participare), investitorilor individuali b. investitii in titluri sintetice c. atragerea de fonduri prin deschiderea de conturi clientilor d. plasamentul fondurilor acumulate in diferite titluri pe piata financiar

Institutiile pietei de capital. Fondurile de investitii sunt caracterizate de urmatoarele elemente: a. diversificarea portofoliului gestionat b. calitate si frecventa informationala c. costuri mari de tranzactii d. management profesionist de inalta calitate

Rating. Rating-ul poate fi:

a. de tara b. corporatist c. bancar d. municipal

Rating. Definitie: a. riscul de tara b. riscul de neindeplinire a obligatiilor emitentului titlurilor de credit c. riscul investitional d. riscul politic

Rating. Care sunt scalele de risc ale emitentului masurate prin rating? a. grad de plasament b. grad investitional c. grad riscant d. grad speculativ

Obligatiuni. Care este valoarea cuponului unei obligatiuni cu valoare nominala de 1.000lei, discont de emisiune 100lei, rata dobanzii 12% si 7 ani pana la scadenta: a. 140lei b. 120lei c. 70lei d. 900lei

Obligatiuni. Cuponul obligatiunii este: a. dobanda nominala a obligatiunii b. rata dobanzii obligatiunii c. diferenta dintre valoarea de emisiune si valoarea nominala d. diferenta dintre valoarea de rambursare si valoarea nominala

Obligatiuni.Obligatiunile sunt: a. titluri primare b. titluri de credit pe termen scurt c. instrumente financiare cu venit fix d. titluri de credit pe termen mediu si lung

Actiuni. Care este valoarea capitalului investit in actiuni preferentiale cu rata dividendului de 18% daca un investitor primeste 1.000 lei anual? a. este egala cu 18.000lei b. este egala cu 5.556lei c. este egala cu 55.556lei d. este egala cu 1.800lei

Actiuni. Dividendul pe actiune este: a. cota parte ce revine unei actiuni din cota de profit net repartizat de adunarea generala pentru plata actiunilor b. platit de societatea comerciala ori de cate ori adunarea generala extraordinara aproba repartitia lui c. cota parte ce revine unei actiuni din cota de profit brut repartizat de adunarea generala pentru plata actiunilor d. platit anual de societatea comerciala dupa aprobarea repartitiei lui adunarea generala ordinara

Actiuni. Daca rata de subscriptie este echivalenta cu o actiune veche pentru subscriptia a doua actiuni noi, determinati care este valoarea teoretica a dreptului de preferinta daca diferenta intre pretul de piata si pretul de subscriptie este de 1,5 lei a. este egala cu 1,5 lei b. este egala cu 1,0 leu c. este egala cu 0,1 lei d. este egala cu 0,5 lei

Actiuni. Controlul indirect se realizeaza de: a. actionarii sau asociatii ce detin mai mult de 10% din capitalul social sau din drepturile de vot ce pot fi exercitate in adunarea generala a unei persoane juridice, atunci cand respectiva persoana juridica controleaza direct o societate comerciala b. actionarii sau asociatii ce detin mai mult de o treime din capitalul social sau din drepturile de vot ce pot fi exercitate in adunarea generala a unei persoane juridice c. actionarii sau asociatii ce detin mai mult de jumatate din capitalul social sau din drepturile de vot ce pot fi exercitate in adunarea generala a unei persoane juridice d. administratorii, conducerea executiva sau alte persoane cu putere de decizie in cadrul unei persoane juridice , singuri sau impreuna si in legatura cu terti, atunci cand respectiva persoana juridica controleaza direct o societate comerciala

Actiuni. O participare la capital care fie ar reprezenta cel putin 10% din capitalul social al emitentului , fie confera cel putin 10% din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a actionarilor: a. pozitie majoritara absoluta b. pozitie majoritara c. pozitie de control d. pozitie de actionar semnificativ

Actiuni. O participare la capital care confera cel putin o treime din totalul drepturilor de vot in adunarea generala a emitentului a. pozitie majoritara absoluta b. pozitie majoritara c. pozitie de control d. pozitie de actionar semnificativ

Actiuni. Dreptul de vot poate fi exercitat: a. cumulativ b. majoritar c. compus d. proportional

Actiuni. Societatea comerciala detinuta public: a. societate comerciala pe actiuni constituita prin subscriptie publica b. societate comerciala pe actiuni infiintata prin acte normative aprobate de parlament, guvern sau autoritati locale c. societate comerciala ale carei actiuni au facut obiectul unei oferte publice incheiate cu succes d. societate comerciala ale carei actiuni sunt detinute de stat

Actiuni. Oferta publica de preluare: a. tehnica de cumparare a unui pachet de actiuni care sa reprezinte cel putin 30% din actiunile societatii comerciale pe actiuni b. tehnica de ofertare pentru cumpararea unui pachet de actiuni care sa reprezinte cel putin o treime din actiunile societatii comerciale pe actiuni c. tehnica de oferta de a cumpara actiuni adresata tuturor proprietarilor valorilor mobiliare vizate in vederea preluarii majoritatii unei societati comerciale detinuta public d. tehnica de ofertare pentru cumpararea unui pachet de actiuni care sa reprezinte cel putin doua treimi din actiunile societatii comerciale pe actiuni

Actiuni. Emisiunea de actiuni este: a. procedura investitionala de oferire de actiuni potentialilor investitori pentru subscriptie, pentru majorarea de capital social b. procedura investitionala de cumparare de actiuni prin oferta publica de cumparare c. procedura investitionala de oferire de actiuni potentialilor investitori pentru subscriptie, pentru constituirea societatii comerciale pe actiuni d. procedura investitionala de vanzare a unui numar mare de actiuni prin oferata publica de vanzare

Actiuni. Emisiunea primara de actiuni este: a. procedura investitionala de oferire de actiuni potentialilor investitori pentru subscriptie, realizata pentru majorarea de capital social b. procedura investitionala de cumparare a uni numar mare de actiuni prin oferta publica de cumparare c. procedura investitionala de oferire de actiuni potentialilor investitori pentru subscriptie, pentru constituirea societatii comerciale pe actiuni d. procedura investitionala de vanzare de actiuni prin oferta publica de vanzare

Actiuni.Adunarea generala ordinara: a. discuta, aproba sau modifica bilantul dupa ascultarea raportului administratorilor b. alege administratorii c. fixeaza remuneratia administratorilor d. aproba majorarea capitalului social

Actiuni.Actiunile preferentiale sau privilegiate dau dreptul detinatorului: a. sa primeasca anual un dividend variabil aprobat de adunarea generala a actionarilor in functie de rezultatele financiare ale societatii b. sa voteze in adunarea generala a actionarilor c. sa primeasca anual un dividend fix stabilit in prospectul de emisiune d. sa fie ales in consiliul de administratie

Actiuni. Actiunile ordinare sau comune dau dreptul detinatorului: a. sa primeasca anual un dividend variabil aprobat de adunarea generala a actionarilor in functie de rezultatele financiare ale societatii b. sa voteze in adunarea generala a actionarilor c. sa primeasca anual un dividend fix stabilit in prospectul de emisiune. d. sa fie ales in consiliul de administratie

Actiuni. Actiunile la purtator: a. sunt inregistrate in conturi b. sunt transferabile fara nici o alta formalitate c. sunt inregistrate in registre speciale la bursa sa la societati specializate d. sunt inregistrate la notariat

Actiuni. Actiunile nominative: a. sunt inregistrate in conturi b. sunt transferabile fara nici o alta formalitate c. sunt inregistrate in registre speciale la bursa sa la societati specializate d. sunt inregistrate la notariat

Actiuni. Pentru ca actiunile lor sa fie admise la cota unei burse de valori, emitentii trebuie: a. sa aiba o anumita vechime b. sa fi obtinut de-a lungul anilor rezultate care-i confera credibilitate c. sa aiba contract de management cu o societate de administrare d. sa aiba un numar mare de actionari

Titluri bursiere.Titlurile sintetice sunt: a. titluri financiare de tipul celor derivate cu referire la active suport sintetizate b. titluri financiare virtuale care confera drepturi asupra unor active imobiliare c. titluri de sinteza a dobanzii unor active monetare d. titluri emise de institutii bancare pentru a sintetiza credite pe termen scurt

Titlurile bursiere. Activele suport pentru titluri derivate pot fi: a. active reale, cum sunt marfurile bursiere b. active sintetice c. titluri derivate d. active imobiliare

Titluri bursiere.Titlurile derivate sunt: a. titluri financiare care genereaza drepturi asupra altor active denumite active suport b. instrumente financiare care se tranzactioneaza doar pe piata secundara de capital c. instrumente financiare care confera drepturi partimoniale si asupra veniturilor viitoare ale emitentutlui d. instrumente tranzactionate pe piete primare de capital

Titluri bursiere.Titlurile primare sunt:

a. titluri ce genereaza drepturi asupra altor active, denumite active suport b. instrumente financiare tranzactionate doar pe piete primare de capital c. instrumente financiare emise pe piata primara de capital , generatoare de drepturi asupra bancilor d. instrumente financiare ce confera drepturi patrimoniale si asupra veniturilor financiare viitoare ale emitentului

Piata de capital. Persoanele ce pot decide asupra pretului de piata al titlurilor financiare: a. persoane afiliate b. persoane implicate c. persoane care actioneaza in mod concertat d. persoane insinuate

Piata de capital. Categorii de evenimente ce pot influenta pretul valorilor mobiliare sunt: a. eveniment decisiv b. eveniment important c. eveniment sisitematic d. eveniment major

Piata de capital. Eficienta pietei de capital se refera la: a. eficienta informationala b. eficienta operationala c. eficienta de alocare d. eficienta financiara

Piata de capital. Nivelele de eficienta a pietei de capital sunt: a. eficienta redusa b. eficienta informationala c. eficienta semiputernica d. eficienta puternica

Piata de capital.Rolul autoritatii pietei de capital se refera la: a. reglementarea si monitorizarea activitatii institutiilor ce activeaza pe piata b. autorizarea si monitorizarea institutiilor ce activeaza pe piata c. autorizarea instrumentelor ce se tranzactioneaza pe piata d. aprobarea bilantului bursei de valori

Piata de capital. Rolul primordial al organismului de autoritate al pietei de capital este de a asigura: a. protectia investitorilor b. protectia emitentilor c. protectia institutiilor financiare d. reglementarea bursei de valori

Piata financiara.Pietele financiare pot fi organizate dupa urmatoarele principii: a. Principiul bancii universale b. Principiul autonomiei pietei financiare c. Principiul separatiei pietei de capital de piata monetara d. Principiul mixt

Piata de capital.Care din subdiviziunile pietei de capital faciliteaza numai emisiunea de titluri finanaciare? a. piata primara de capital b. piata secundara de capital c. busa de valori d. piata bancara

Piata de capital.Care din urmatoarele piete NU este componenta a pietei de capital? a. piata valutara b. piata actiunilor c. piata obligatiunilor d. bursa de valori

Instrumente bursiere.Titlurile bursiere derivate(derivative) sunt reprezentate de: a. contracte imobiliare b. contracte futures c. contracte de optiune d. titluri de stat

Instrumente bursiere.Titlurile bursiere primare sunt reprezentate de: a. actiuni b. obligatiuni c. contracte de optiune d. titluri de stat

Instrumente bursiere.In categoria valorilor mobiliare sunt incluse: a. actiunile b. drepturile de preferinta c. drepturile de conversie a creantelor in actiuni d. contractele REPO

Piata financiara.Institutiile financiare care activeaza pe piata de capital a. Accepta depozite si dau imprumuturi b. Gestioneaza conturile monetare ale clientilor c. Emit active bancare (perfect lichide si cu risc mai redus) d. Atrag fondurile investitorilor si le plaseaza pe piete primare emitentilor (operatori economici, organe ale administratiei locale, sau de stat) sau pe piete secundare

Piata financiara.Pe piata financiara transferul de fonduri dinspre oferta spre cerere se realizeaza prin intermediul: a. pietei de capital b. pietei bunurilor si serviciilor

c. pietei bancare d. pietei resurselor

Piata financiara. Activele hibride sunt: a. Active emise de institutii de credit pe termen scurt b. Active cu proprietati comune celor monetare si de capital.Sunt emise pe termen scurt si pot fi tranzactionate pe piete reglementate c. Active emise pe termen mediu si lung.Nu au piata secundara. d. Active ce genereaza drepturi asupra altor active suport, sunt emise pe termen lung si produc dobanda.

Piata financiara.Capitalul financiar are in componenta active: a. imobiliare b. monetare c. de capital d. fixe

Piata financiara.Care din caracteristicile urmatoare sunt valabile pentru activele de capital? a. sunt emise ca urmare a unui plasament pe termen lung b. produc dobanzi sau dividende c. nu sunt negociate pe piete organizate(nu au piata secundara) d. au un risc mai ridicat decat activele monetare

Piata financiara.Care din caracteristicile urmatoare sunt valabile pentru activele monetare? a. sunt emise ca urmare a unui plasament pe termen scurt b. sunt negociabile(au piata secundara) c. produc dobanda d. au risc scazut(sunt mai putin volatile decat activele de capital)

Piata financiara.Transferul de fonduri dinspre economia financiara spre economia reala se realizeaza pe:

a. piata secundara de capital b. piata imobiliara c. piata valutara d. piata primara de capital

Piata financiara. Investitorul care are capacitatea de a evalua riscul investitional si resursele necesare pentru a-si asuma acest risc se numeste: a. investitor de portofoliu b. investitor financiar c. investitor sofisticat d. investitor strategic

Piata financiara.Operatiunea de transfer de fonduri pe piata de capital se numeste: a. depozitare b. investitie financiara c. plasament d. creditare

Piata financiara.Care sunt pietele componente ale pietei de capital? a. Piata monetara b. Piata primara de capital c. Piata secundara de capital d. Piata bancara