Sunteți pe pagina 1din 27

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA Operatiuni Intracomunitare

CIG, gr. 652, seria A Baciu Ana-Maria Balauta Sorina-Cerasela Balea Iuliana

Bucuresti 2008

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA Operatiuni Intracomunitare

Cuprins: Introducere.................................................................................................1 Partea 1. Definitii i concepte cheie ........................................................................2 Partea 2. Studiu de caz ............................................................................................6
Anexe .........................................................................................................................18

Introducere
Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, la data de 1 Ianuarie 2007, a determinat modificarea legislatiei nationale n vederea alinierii la directivele Uniunii. Astfel, n ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata, Legea 571/2003 privind codul fiscal a fost modificata petru a prelua prevederile Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata. Intrarea n vigoare, la 1 ianuarie 2007, a Legii 571/2003 modificata i completata, a determinat introducerea unor termeni noi, specifici operatiunilor cu statele membre Uniunii, vechile operatiuni de import i export insemnand, de la aceasta data, relatii comerciale cu state din afara Comunitatii Europene. Modificarea legislatiei privind taxa pe valoarea adaugata presupune, din partea profesionistilor contabili, recurgerea la rationamentul profesional n vederea identificarii corecte a conditiilor de aplicare a TVA pentru operatiunile cu parteneri comerciali din statele membre. Profesionistul contabil trebuie sa isi puna urmatoarele intrebari: operatiunea este efectuata de o persoana impozabila?; operatiunea este cuprinsa n sfera de aplicare TVA?; locul operatiunii este Romania?; se aplica scutiri?; cine este persoana obligata la plata TVA n Romania (furnizor / cumparator / client / importator)?

Partea 1. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA Definitii i Concepte cheie


Regimul TVA la nivelul Uniunii Europene este stabilit prin Directiva 2006/112/CE a Consiliului Uniunii Europene privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, prevederile acesteia fiind preluate n legislatiile nationale ale statelor membre. n Romania, Legea 571/2003, la titlul VI stabileste cadrul legal national privind taxa pe valoarea adaugata. Motivatia oferita de directiva europeana pentru armonizarea legislatiei este aceea de a preveni denaturarea conditiilor concurentei i de a facilita libera circulatie a bunurilor i serviciilor, astfel incat pe pe teritoriul fiecrui stat membru, bunurile i serviciile similare s suporte aceeai sarcin fiscal, indiferent de lungimea lanului de producie i de distribuie. Directiva 2006/112/CE nu ofera o definitie clara asupra TVA; spune doar ca este o taxa generala de consum care se aplica asupra bunurilor i serviciilor indiferent de numarul de operatiuni care au loc n procesul de productie i de distributie anterior etapei n care este perceputa taxa. Art.125 din legea 571/2003 defineste TVA ca fiind un impozit indirect datorat bugetului statului. Taxa pe valoarea adaugata este bazata pe criteriul deductibilitatii, i anume: TVA de plata se determina lunar prin diferenta intre TVA colectata asupra vanzarilor i TVA deductibila inregistrata pe facturile furniorului de bunuri i servicii, inclusiv asupra intrarilor de imobilizari. Conform definitiilor prezentate n art. 125^1, taxa colectata reprezinta taxa aferenta livrarilor de bunuri i/sau prestarilor de servicii taxabile efectuate de persoana impozabila, precum i taxa aferenta operatiunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei (art. 150-152^1). Taxa deductibila este suma totala a taxei datorate sau achitate de catre o persoana impozabila pentru achizitiile efectuate. TVA nu este un cost pentru platitor (influenteaza la acesta numai fluxul de numerar); taxa este un cost pentru neplatitorul de TVA acesta fiind cel care suporta sarcina fiscala. Platitorul de TVA, cel care n ultima instanta vireaza taxa catre stat, este cel care colecteaza de la utilizatori aflati pe diferite nivele n lantul de consum. Inregistrarea n contabilitatea agentului economic se face cu ajutorul conturilor 4423 TVA de plata; 4424 TVA de recuperat; 4426 TVA deductibila; 4427 TVA colectata i 4428 TVA neexigibila. Conform prevederilor Codului Fiscal, respectiv art. 127 alin. (1), este considerata persoana impozabila orice persoana (fizica, juridica, grup de persoane, institutia publica) care desfasoara independent activitati economice indiferent de scopul sau rezultatul acestora. n cadrul aceluiasi articol este definita, prin prezentarea de exceptii, i persoana neimpozabila. n cadrul acestei 2

categorii se cuprind: persoanele fizice care lucreaza n baza unui contract individual de munca; institutiile publice pentru activitatile desfasurate n calitate de autoritati publice; i persoane care realizeaza numai operatiuni cu titlu gratuit. Persoanele impozabile stabilite n Romania se inregistreaza n scopuri de TVA n trei situatii: inainte de realizarea unor operatiuni taxabile i/sau scutite de TVA cu drept de deducere; n termen de 10 zile de la sfarsitul lunii n care s-a atins sau depasit plafonul de scutire (cifra de afaceri anuala sa fie inferioara echivalentului n lei a 35.000 euro); prin optiune pentru regimul normal de taxa. Pentru persoanele impozabile nestabilite n Romania este obligatorie inregistrare n scop de TVA n Romania n cazurile n care efectueaza operatiuni pe teritoriul Romaniei cu drept de deducere a taxei (mai putin n cazul n care beneficiarul este platitorul taxei) sau n cazul efectuarii unei ahizitii intracomunitare de bunuri pentru care este obligata la plata taxei sau o livrare intracomunitara de bunuri scutita de taxa. Persoana obligata la plata taxei poate sa fie persoana impozabila care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii, cu exceptia cazurilor n care platitorul este beneficiarul, conform art. 150 alin. (1) lit. b-g. n acest sens, platitorul TVA poate fi beneficiarul livrarii ulterioare n cazul operatiunilor triunghiulare, persoana care face o achizitie intracomunitara, persoana stabilita i inregistrata n Romania daca prestatorul este o persoana nestabilita n Romania. Achizitia intracomunitara de bunuri conform definitiei date la art. 130^1 alin (1) reprezinta obtinerea dreptului de proprietate asupra bunurilor expediate sau transportate din alt stat membru catre cumparatorul din Romania. Transportul se poate face fie de catre furnizor, fie de catre cumparator, fie de catre o alta persoana n contul furnizorului sau al cumparatorului. Livrarea intracomunitara de bunuri(art. 128 alin. (9)) este transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor transportate dintr-un stat membru n alt stat membru. Ca i n cazul achizitiei intracomunitare, transportul poate fi facut fie de catre furnizor, fie de catre cumparator, fie de catre o alta persoana n contul furnizorului sau al cumparatorului. Similare livrarilor intracomunitare sunt considerate a fi transferurile (art. 128 alin. (10)) care reprezinta expedierea sau transportul de bunuri mobile corporale din Romania catre un alt stat membru pentru a fi utilizate pentru desfasurarea activitatii economice a persoanei impozabile din Romania. Transferul se face de catre persoana din Romania sau de catre alta persoane n contul celei care transfera bunurile. Non-transferurile urmeaza aceeiasi regula ca i transferurile dar difera de acestea prin faptul ca bunurile pot fi folosite pentru anumite operatiuni sau pot deveni obiectul unei tranzactii. (art. 128 alin. (12)). Pot fi operatiuni fara tranzactie (transportul bunurilor n alt stat membru pentru utilizari temporare, prestari de servicii) neasimilate unei achizitii intracomunitare cu conditia ca bunurile sa se intoarca n Romania, altfel non-transferul devine transfer; sau operatiuni cu tranzactie 3

(livrare cu instalare, livrare de gaz i energie electrica, vanzare la distanta taxabila n statul membru de destinatie). Vanzare la distanta, conform art. 125^1 alin. (32), este o livrare de bunuri care sunt expediate/transportate dintr-un stat membru n alt stat membru de catre furnizor sau de catre o alta persoana n contul acestuia. Operatiunile triunghiulare implica opearatori economici din trei state membre diferite. Operatia se desfasoara astfel: persoana impozabila A vinde bunurile unei persoane impozabile B care le revinde la randul ei unei persoane impozabile C. Bunurile sunt livrate de catre A direct catre statul membru al persoanei C n contul persoanei A. Pentru stabilirea regimului TVA aplicabil nu este suficient identificarea tipului de operatie, trebuie sa se stabileasca i locul operatiunii (art. 132). Acesta difera n functie de specificul fiecarei operatiuni n parte. Ca regula generala, se aplica TVA n Romania n cazul n care locul operatiunilor este Romania. Art. 134 defineste faptul generator ca fiind evenimentul care indeplineste toate conditiile legale necesare solicitarii, de catre autoritatea fiscala, a platii taxei. Exigibilitatea taxei este data la care autoritatile fiscale pot solicita plata taxei. Exigibilitatea platii taxei este data la care persoana este obigata sa efectueze plata. Dupa aceasta data se calculeaza majorarile de intarziere. Baza de impozitare reprezinta contravaloarea unei livrari de bunuri sau servicii impozabile, a unui import impozabil sau a unei achizitii intracomunitare impozabile (art. 125^1 alin. (5), cap.7). La baza de impozitare se aplica fie cota standard de 19% fie cota redusa de 9%. Cota redusa se aplica urmatoarelor categorii: permiterea accesului la case de cultura, monumente istorice, evenimente culturale; livrarilor de manuale scolare, ziare, reviste, carti; livrarea de proteze i accesorii, altele decat protezele dentare; livrarea de produse ortopedice, medicamente; cazare n sectorul hotelier i nchirierea terenului pentru camping. Conform cu prevederile art. 155, persoana impozabila care efectueaza livrarea de bunuri sau prestarea de servicii, altele decat cele fara drept de deducere, trebuie sa emita factura pana n cea de-a 15 zi a lunii urmatoare producerii faptului generator. Autofacturarea se face n cazul transferurilor catre alte state membre. Perioada fiscala, art. 156^1, este luna, dar n cazul unei cifre de afaceri pentru anul precedent de pana la 100.000 euro perioada pentru care se calculeaza TVA de plata sau de recuperat este trimestrul calendaristic. Decontul de TVA se depune la autoritatea fiscala pana pe 25 inclusiv a lunii urmatoare celei n care se incheie perioada fiscala. Cuprinde suma taxei deductibile i suma taxei colectate. Decontul special de TVA se intocmeste de catre intreprinderile mici, institutiile publice i banci daca acestea trebuie sa se inregistreze n scop de TVA. Declaratie recapitulativa se depune pana la data de 25

inclusiv a lunii urmatoare unui trimestru calendaristic n cazul livrarilor i achizitiilor intracomunitare dar doar pentru perioadele n care are loc exigibilitatea taxei. (art. 156^2 156^4). Operatiuni impozabile art. 126 sunt livrarile de bunuri, prestarile de servicii, achizitiile intracomunitare i importurile pentru care locul operatiunii este Romania i sunt efectuate de un platitor de TVA. Opertatiunile impozabile pot fi: operatiuni taxabile (se aplica cotele art.140); operatiuni scutite de taxa cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa dar este permisa deducerea taxei datorate sau achitate pentru achizitii; operatiuni scutite fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza taxa i nu este permisa deducerea ei; importuri i achizitii intracomunitare scutite de taxa. Sunt scutite de taxa cu drept de deducere (art. 143) exporturile, transporturile de persoane, serviciile direct legate de nave i aeronave (efectuate pentru nevoile directe ale acestora sau pentru incarcatura lor), livrarile catre misiunile diplomatice, oficii consulare, reprezentante i organizatii internationale, livrarile intracomunitare n cazul n care clientul comunica codul de inregistrare n scop de TVA. Dreptul de deducere ia nastere n momentul exigibilitatii taxei. Art. 141 prevede operatiunile scutite de taxa fara drept de deducere, i anume: serviciile medicale, invatamant, servicii financiar-bancare, asigurare-reasigurare, pariuri, loterii; importul de bunuri a caror livrare n tara ar fi scutita de TVA; achizitia intracomunitara pentru care cumparatorul ar avea dreptul la rambursarea integrala daca operatia nu ar fi scutita; reimportul de bunuri date spre prelucrare n tari terte. Exemplu de operatiuni neimpozabile pot fi: achizitiile intracomunitare cu valoarea mai mica de 10.000 euro n anul curent sau n anul anterior; achizitii intracomunitare scutite n Romania; operatiuni triunghiulare facute n Romania de un cumparator-revanzator din alte state membre.

Partea 2. TAXA PE VALOAREA ADAUGATA Studiu de caz

Achizitii intracomunitare de bunuri .......................................................7 Livrari intracomunitare de bunuri ..........................................................8 Transferuri i Non-transferuri ................................................................9 Vanzari intracomunitare la distanta ......................................................13 Operatiuni triunghiulare .........................................................................14 Importul ....................................................................................................16

Societatea DONAKO SA, persoana juridica romana, inregitrata la Camera de Comert cu codul J 40/1991/2000 are sediul in Bucuresti, Str. Ion Campineanu, nr. 5. Societatea este inregistrata in scop de TVA, conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, art. 153, avand atribuit urmatorul cod: RO 10085723. In cursul lunii martie 2008 societatea desfasoara relatii comerciale cu firme din Comunitatea Europeana, inregistrate in scop de TVA n tara de origine, dar i cu firme ce nu apartin teritoriului comunitar conform art. 125^1 din Codul Fiscal.

Achizitii intracomunitare de bunuri


6

Exemplu 1. Pe 2 martie achizitioneaza un calculator in valoare de 300 euro, de la o persoana impozabila B, din Grecia. B expediaza calculatorul din Atena la sediul din Bucuresti.Curs de schimb la data achizitiei 3.7 lei/euro.Pentru trasportul calculatorului de plateste 600 ron+tva. Alfa ii comunica lui B codul sau de TVA RO. Calculatorul este receptionat pe data de 5 martie impreuna cu factura aferenta. Inregistrari: a) Inregistrare facture externa: 371 Marfuri = 401 Furnizori 1110 lei (300 x 3.7)

b) Inregistrare TVA prin taxare inversa 4426 19%) c) Inregistrare transport: 371 Marfuri = 401 Furnizori 600 lei 401 Furnizori 114 lei (600 x 19%) TVA deductibila = 4427 TVA colectata 210,9 lei (1110 x

4426 TVA deductibila =

AIC pot fi impozabile: a)o achiziie intracomunitar de bunuri, altele dect mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuat de o persoan impozabil ce acioneaz ca atare sau de o persoan juridic neimpozabil, care nu beneficiaz de derogarea prevzut la alin. (4), care urmeaz unei livrri intracomunitare efectuate n afara Romniei de ctre o persoan impozabil ce acioneaz ca atare i care nu este considerat ntreprindere mic n statul su membru, i creia nu i se aplic prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrrile de bunuri care fac obiectul unei instalri sau unui montaj sau ale art. 132 alin. (2) cu privire la vnzrile la distan; b) o achiziie intracomunitar de mijloace de transport noi, efectuat de orice persoan; c) o achiziie intracomunitar de produse accizabile, efectuat de o persoan impozabil, care acioneaz ca atare, sau de o persoan juridic neimpozabil. AIC neimpozabile in Romania cf art.126 (8): 7

a) achiziiile intracomunitare de bunuri a cror livrare n Romnia ar fi scutit conform art. 143 alin. (1) lit. h) m); b) achiziia intracomunitar de bunuri, efectuat n cadrul unei operaiuni triunghiulare de o persoan impozabil, denumit cumprtor revnztor, care este nregistrat n scopuri de TVA n alt stat membru, dar nu este stabilit n Romnia, cu indeplinirea conditiilor prevazute de lege; c) achiziiile intracomunitare de bunuri second-hand, opere de art, obiecte de colecie i antichiti, atunci cnd vnztorul este o persoan impozabil revnztoare, care acioneaz n aceast calitate, iar bunurile au fost taxate n statul membru de unde sunt furnizate, conform regimului special pentru intermediarii persoane impozabile, n sensul art. 26 (a) din Directiva a 6-a, sau vnztorul este organizator de vnzri prin licitaie public, care acioneaz n aceast calitate, iar bunurile au fost taxate n statul membru furnizor, conform regimului special, n sensul art. 26 (a) din Directiva a 6-a; d) achiziia intracomunitar de bunuri care urmeaz unei livrri de bunuri aflate n regim vamal suspensiv sau sub o procedur de tranzit intern, dac pe teritoriul Romniei se ncheie aceste regimuri sau aceast procedur pentru respectivele bunuri ( pentru a se evita dubla impunere, atat ca AIC cat si ca import) Neimpozabile mai sunt si AIC realizate de grupul celor 4,daca respecta cf art 126 (4) urmatoarele: nu se depaseste plafonul de 10000 euro /an sau daca beneficiarul nu opteaza pt plata TVA in RO.Pana la depasirea plafonului membrii grupului celor 4 achizitioneaza intracomunitar si platesc TVA din SM al furnizorului.

Exemplu 2. Pe 4 martie achizitioneaza utilaje de la o persoana impozabila C stabilita in Ungaria. Societatea ii comunica societatii C din Ungaria codul de inregistrare in scop TVA.

Valoarea utilajelor achizitionate este de 42000 euro. Factura pentru livrarea intracomunitara este emisa integral la data de 25.04.2008. Receptia bunurilor se efectueaza la data de 8.03.2008 Inregistrarile in contabilitate se prezinta dupa cum urmeaza: a) Inregistrarea facturii externe la data de 25.04.2008. Cursul de schimb de la data de 231 Investitii in curs 3.7) b) Receptia bunurilor se face la data de 8.03.2008. Cursul de schimb de la data receptiei este de 3.6lei /euro 8 = 404 Furnizori de imobilizari 155 400 lei (42 000 x 25.04.2008 este de 3.7 lei/euro

213 Utilaje 000 x 3.6)

231 Investitii in curs

151 200 lei (42

c) Inregistrarea TVA aferent achizitiei intracomunitare, devenita exigibila in a 15 a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator, adica in data de 8.03.2008 4426 TVA deductibila 19%) = 4427 TVA colectata 28 728 (151 200 x

Livrari intracomunitare de bunuri


Exemplu 3. Pe 17 martie livreaza catre o societate inregistrata in scop de TVA in Marea Britanie, marfuri in valoare de 2 000 euro, fara TVA. Marfurile sunt transportate din Romania in Marea Britanie la un cost de 600 euro.Clientul din Marea Britanie ii transmite codul sau de TVA. Curs euro 3.6 lei/euro. Inregistrari contabile: a) Inregistrare vanzare: 4111.GB Clienti = 707 Venituri din vanzarea marfurilor Inregistrare transport 4111.GB Clienti = 707 Venituri din vanzarea marfurilor 600 euro (2 160 lei) 2 000 euro (7 200 lei) b)

Exemplu 4. Pe 20 martie livreaza marfuri in valoare de 15 000 euro catre o societate din Franta, inregistrata in scop de TVA in Franta. Marfurile sunt transportate din Romania in Franta, costul transportului 1 000 euro. Societatea din Bucuresti solicita codul de inregistrare in scop de TVA de la societatea din Franta si verifica valabilitatea codului. Cursul euro 3.7 lei/euro. Inregistrari n contabilitate: a) Inregistrare vanzare: 4111.FR Clienti = 707 Venituri din vanzarea marfurilor 55 500 lei (15.000 x 3.7 )

b) Inregistrare transport: 9

4111.FR Clienti = 4427 TVA colectata 3 700 lei ( 1 000 x 3.7)

Transferuri i Non-transferuri
Conform Art. 128 alin. (10) din Codul Fiscal, este asimilat cu livrarea intracomunitara cu plata transferul de catre o persoana impozabila de bunuri apartinand activitatii sale economice din Romania ntr-un alt stat membru, cu exceptia nontransferurilor prevazute la alin. (12). Pentru explicarea acestui articol se face apel la Normele metodologice de aplicare a Legii 571/2003. Astfel, intelegem ca pentru a putea clasifica o operatiune drept transfer de bunuri dintr-un stat membru n alt stat membru trebuie ca, mai intai, sa fie indeplinite toate conditiile i regulile unei livrari intracomunitare. Diferenta fata de o livrare intracomunitara o constituie faptul ca n acest caz sunt cuprinse doar operatiunile care nu presupun o tranzactie nu se transfera dreptul de proprietate asupra bunului respectiv catre o alta persoana. Rezulta, deci, ca n aceasta operatie este implicata doar o singura persoana impozabila care transfera bunul apartinand activitatii sale economice ntr-un alt stat membru cu scopul realizarii activitatii sale economice n statul membru de destinantie. Normele metodologice dau exemplu de opeartiuni care constituie transferuri dupa cum urmeza: Transportul / expedierea din Romania a bunurilor importate de persoana impozabila n alt stat membru n lipsa unei tranzactii n momentul expedierii; Transportul / expedierea de bunuri mobile corporale din Romania n alt stat membru n vederea constituirii unui stoc care urmeaza a fi vandut n respectivul stat membru. Toate operatiunile care initial au fost nontransfer dar care s-au transformat n transfer. 10

n cazul transferului, persoana care realizeaza operatiunea trebuie sa se inregistreze n scopuri de TVA in statul membru de destinatie. Prin comparatie, non-transferurile, art. 128 alin. (12), reprezinta tranferul unor bunuri intre doua state membre fara transmiterea dreptului de proprietate, i care nu se asimileaza unei livrari/achizitii intracomunitare. Sintetizand prevederile articolului mentionat anterior, n sfera de cuprindere a nontransferurilor intra operatiunile care presupun: Uzul temporar al bunurilor n statul de destinatie n scopul prestarii de servicii; Efectuarea de lucrari asupra bunurilor, acestea intorcandu-se n Romania; Transmiterea de bunuri n vederea testarii i verificarii conformitatii.

Exemplu 5. Societatea A inregistrata n scop de TVA n Romania, transporta la data de .01 03 08 o parte din mobilierul sediului sau din Romania catre filiala sa din Franta. Valoarea mobilierului transportat este de 50000 euro. Cursul de schimb la data efectuarii tranzactiei este de 3,7 RON/euro. Aceasta operatiune este un transfer deoarece se poate asimila unei livrari intracomunitare din Romania n Franta. Privind operatiunea din sens invers, ea poate fi asimilata unei achizitii intracomunitare pentru sediul din Franta al societatii romane. Ca urmare a faptului ca: operatiunea este efectuata de o persoana impozabila inregistrata n scop de TVA n Romania; operatiunea este cuprinsa n sfera de aplicare a TVA; locul operatiunii este Romania (art. 132 alin (1) se considera a fi locul livrarii de bunuri locul unde se gasesc bunurile n momentul inceperii transportului); operatiunea nu este una scutita de TVA (art. 141) Totusi societatea din Romania nu datoreaza TVA pentru acesta operatiune daca nu se schimba destinatia bunurilor. Pentru a evidentia aceasta operatiune, societatea din Romania trebuie sa emita o autofactura care trebuie sa cuprinda: numarul si data emiterii; la rubrica furnizori- numele,adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA din Romania; la rubrica cumparator- numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al aceleiasi firme, din statul membru unde se transfera bunurile(Franta);adresa exacta a loculului in care au fost transferate bunurile; denumirea si cantitatea bunurilor livrate; valoarea bunurilor transferate; numarul de inregistrare in registrul transferurilor Exemplu 6. La data de 01 12 07 societatea A, inregistrata n scop de TVA n Romania, trimite n Germania, un utilaj care ii va servi la constructia unei case. Utilajul este n valoare de 150000 euro i 11

va fi utilizat pentru 4 luni. La sfarsitul acestei perioade, pe data de .05 03 08 societatea A hotaraste ca il va vinde n Germania pentru suma de 200000 euro. Cursul euro luat n calcul este de 3,7 RON/euro. Amortizarea cumulata este de 100000 euro. La trimiterea utilajului n Germania operatiunea este un non-transfer, deoarece nu se realizeaza o tranzactie cu plata i imobilizarea corporala urmeaza a fi folosita n statul de destinatie n scopul prestarii de servicii pentru o perioada de sub un an. Operatiunea se inregistreaza n Registrul Non-Transferurilor. Acest registru trebuie sa contina urmatoarele informatii: descrierea bunului; cantitatea transportata; valoarea bunului; data operatiunii. Pe data de 05 03 08 , cand se realizeaza vanzarea bunului n Germania, societatea A trebuie sa se inregistreze n scop de TVA n Germania deoarece: locul operatiunii este Germania i se depaseste plafonul stabilit pentru vanzarile la distanta n Germania (100000 euro). Factura se va intocmi de societatea A continand cota de TVA aplicabila n Germania (19%).

Inregistrarile n contabilitate la data de x1 sunt urmatoarele: 1. inregistrarea vanzarii bunului: 461.D. Debitori diversi = % 758 140600 ron

= 4427 Taxa pe valoarea adaugata colectata 2. descarcarea de gestiune % 2813 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor i plantatiilor 6583 Cheltuieli privind activele cedate = 2131 Echipamente tehnologice

555000 ron 370000 ron 185000 ron

Exemplu 7. Societatea A din Romania primeste de la societatea B, inregistrata n scop de TVA n Italia, un echipament. Contractul incheiat intre cele doua societati pevede ca daca, la sfarsitul perioadei de testare, societatea A, n calitate de client, este multumita de performantele echipamentului il va achizitiona. n caz contrar, echipamentul va fi returnat societatii B. Pretul de vanzare stabilit prin contract este de 250000 euro. Cursul de schimb la care se realizeaza tranzactia este de 3,7 RON/euro. La primirea echipamentului societatea A il va inregistra n Registrul Non-transferurilor pentru ca se indeplinesc conditiile ca operatiunea sa fie considerata non-transfer.

12

Presupunand cazul n care societatea romana este multumita de echipament, acesta va fi cumparat, operatia devenind o achizitie intracomunitara. Se aplica TVA n Romania deoarece locul operatiunii este Romania iar persoana obligata la plata taxei este societatea romana. Inregistrarile n contabilitate sunt urmatoarele: 1. inregistrarea achizitiei 2131 Echipamente tehnologice 2. nregistrare TVA 4426 Taxa pe valoarea adaugata = 4427 Taxa pe valoarea adaugata 175750 ron deductibila colectata Exemplu 8. Societatea A inregistrata in scop de TVA in Romania primeste, n scopul testarii, de la o societatea C inregistrata n scop de TVA n Austria, un aparat de reglare. Valoarea apartului este de 10000 euro; cursul de schimb avut n vedere este de 3,7 RON/euro. La sfarsitul perioadei de testare, A nu este multumita de aparat i il returneaza societatii C. Aceasta este o operatiune de non-transfer inregistrata la momentul primirii aparatului n Registrul Non-transferurilor. La sfarsitul perioadei de testare, ca urmare a faptului ca bunul se intoarce la socieatatea C, operatiunea nu se transforma intr-o achizitie intracomunitara i se insemneaza modificarile n Registrul Non-transferurilor. = 404 Furnizori de imobilizari 925000 ron

13

Vanzari intracomunitare la distanta


Plafonul pentru vanzari la distanta(35.000 sau 100.000 EUR) Plafonul pentru vanzari la distanta prevazut de Directiva a 6-a este intre 35.000EURO si 100.000 EURO. Fiecare SM este suveran sa stabileacsa intre aceste limite orice plafon: sub care sau pana la care locul livrarilor ramane in Statul Membru de origine (in care incepe transportul) peste care locul livrarilor este in Statul Membru de destinatie (in care se incheie transportul pentru beneficiari care nu comunica un cod valabil de TVA: grupul celor 4 si orice alte persoane neimpozabile) Plafonul de VD se calculeaza anual (an calendaristic).In Romania plafonul a fost fixat la 35.000 EURO. In cazul depasirii plafonului, furnizorul este obligat sa plateasca TVA in Statul Membru de destinatie pentru toate vanzarile sale la distanta efectuate in acest Stat Membru pentru restul anului calendaristic in care s-a depasit plafonul si pentru urmatorul an calendaristic. Daca plafonul se depaseste si in anul urmator, se aplica aceleasi reglementari privind obligatia platii TVA in Statul Membru de destinatie pentru livrarile respective. La calcularea plafonului se va tine cont de: Valoarea tuturor vanzarilor la distanta catre un anumit Stat Membru. Plafonul se va calcula pentru fiecare Stat Membru Valoarea tranzactiei care determina depasirea plafonului La calcularea plafonului nu se va tine cont de: Valoarea livrarilor de produse accizabile efectuate (nu exista plafon pentru produsele accizabile: acestea sunt intotdeauna supuse TVA in Statul Membru de destinatie) Valoarea livrarilor de mijloace de transport noi efectuate (achizitiile IC sunt intotdeauna supuse TVA in Statul Membru de destinatie) 14

Valoarea livrarilor cu instalare executata de furnizor sau in numele acestuia (intotdeauna sunt supuse TVA in Statul Membru in care are loc instalarea) Valoarea livrarilor urmate de Achizitii IC supuse TVA in Statul Membru de destinatie Valoarea livrarilor efectuate printr-o tranzactie supusa regimului special aplicabil bunurilor second-hand(intotdeauna supuse TVA in Statul Membru de origine) Valoarea livrarilor de gaz si electricitate Furnizorul poate opta (in Statul Membru in care este stabilit) pentru plata TVA in Statul Membru de destinatie, pentru toate vanzarile sale la distanta din momentul optiunii: Pentru restul anului calendaristic in care si-a exprimat optiunea Precum si pentru urmatorii doi ani calendaristici Daca in oricare din cazuri plafonul este depasit in cel de-al doilea an calendaristic, se vor aplica si reglementarile referitoare la plafon privind obligatia platii TVA in Statul Membru de destinatie pentru respectivele livrari

Exemplu 9. Pe 24 martie realizeaza o vanzare la distant in valoare de 25 000 euro (< 35 000 euro ) catre o societate din Franta. Transportul se realizeaza din Romania in Franta, costul transportului 1 000 euro. Curs euro 3.6 lei/ euro. Inregistrati: a) Inregistrare vanzare: 4111.FR Clienti = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata 19% x 3.6) b) Inregistare transport 4111.FR Clienti = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata x 3.6) Exemplu 10. Pe 26 martie efectueaza o vanzare la distant in valoare de 45 000 euro (>35 000 euro ) catre o societate din Franta. Curs euro 3.6 lei/ euro. Societatea se nregistreaz n Franta i livreaz local cu TVA din Franta (19.5%). 15 4 284 lei 3 600 lei (1 000 x 3.6) 684 lei (1 000 x 19% 107 100 lei 90 000 lei ( 25 000 x 3.6) 17 100 lei ( 25 000 x

Inregistrari: a) Inregistrare vanzare: 4111.FR Clienti = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata 19.5% x 3.6) 172 080 lei 144 000 lei ( 40 000 x 3.6) 28 080 lei ( 40 000 x

Operatiuni triunghiulare
Exemplu 11. Societatea A, stabilita in Romania, vinde bunuri unei persoane impozabile, inregistrata in scop de TVA in Franta (societatea F). Aceasta din urma revinde bunurile unei persoane impozabile stabilita in Spania (societatea S). Bunurile sunt transportate direct din Romania in Spania, in contul societatii A. Pretul de vanzare al bunurilor (A catre F) este de 2000 euro iar cursul de schimb luat in considerare este de 3,7 lei / euro. In contabilitatea societatii A bunurile vandute se regasesc la valoarea de 1500 euro. Operatiunea prezentata mai sus este o operatiune triunghiulara daca pentu fiecare participant la tranzactie, operatiunea se considera astfel: Pentru furnizor (societatea A): o livrare intracomunitara scutita cu drept de deducere; societatea F din Frantal nu este stabilita in Spania; Pentru cumparatorul revanzator( societatea F): in relatia cu furnizorul: o achizitie intracomunitara neimpozabila la locul achizitiei, doar in situatia in care desemneaza pe beneficiarul final ca fiind obligat la plata taxei; in relatia cu beneficiarul final: o livrare intracomunitara impozabila in membru in care este stabilit achizitia efectuata de catre societatea franceza are ca scop revanzarea in Spania; bunurile sunt transportate direct in Spania; beneficiarul final este obligat la plata taxei. 16

Beneficiarul final, societatea spaniola este cea obligata la plata taxei. In cazul in care aceasta nu plateste, societatea franceza va fi obligata sa aplice TVA. Societatea romana emite factura catre cumparatorul revanzator, societatea F. nregistrarile n contabilitatea societatii romane sunt cele aferente unei livrari intracomunitare scutite cu drept de deducere: 1. vanzarea bunurilor 4111.FR.Clienti 2. descarcarea de gestiune 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 5550 ron = 707 Venituri din vanzarea marfurilor 7400 ron

Exemplu 12. Pe 9 martie, societatea A achizitioneaza televizoare in valoare de 2 000 euro de la X cu sediul in Bulgaria, societate inregistrata in scop de TVA in Bulgaria. Societatea bulgara a achizitionat la randul ei televizoarele de la o societate din Mare Britanie, inregistrata in scopuri de TVA in Marea Britanie. Livrarea a fost facuta direct din Marea Britanie n Romania. Societatea A este beneficiarul final i este obligata la plata TVA. nregistrarile n contabilitatea societatii romane sunt: 1. inregistrarea achizitiei bunurilor: 371 Marfuri 2. inregistrare TVA 4426 Taxa pe valoarea adaugata deductibila = = 401 Furnizori 401 Furnizori 7400 ron 1406 ron

17

Importul
Exemplul 13. Pe 27 martie importa din Canada marfuri in valoare de 3 000 USD, fara TVA. Marfurile sunt transportate cu vaporul pana in Italia, unde sunt plasate in regim vamal suspensiv si transportate in Romania unde ies din regimul vamal suspensiv. Curs USD la data importului 2.8 lei/USD. Persoana impozabil este societatea din Bucuresti Operatiune in sfera TVA - import de bunuri Locul importului este n Romania Nu exist scutire. Persoana obligata la plata TVA este societatea din Bucuresti. Inregistrare: a) Inregistrare import: 371 Marfuri = 401 Furnizori 8 400 lei (3 000 x 2.8)

b) Inregistrare TVA platit la momentul importului bunurilor inVAMA Constanta, si preluarea acestuia in jurnalul de cumparari pentru luna martie: 4426 TVA deductibila x2.8) Exemplul 14. Pe 28 martie cumpr mrfuri n valoare de 15.000 EUR de la o societate canadiana. Societatea pune bunurile in circulatie libera si actioneaza ca importator din punct de vedere al TVA. = 512 Conturi curente la banci 1 596 lei (3 000 x 19%

18

Mrfurile urmeaz s fie revandute catre o societate romn din Iasi la pretul de 20.000 EUR. Societatea canadiana transport bunurile direct societatii din Iasi. Curs euro 3.7 lei. Persoana impozabil este societatea din Bucuresti Operatiune in sfera TVA - import de bunuri Locul importului este n Romania, unde se afla bunurile la introducerea lor in Comunitate. Nu exist scutire. Persoana obligata la plata TVA este societatea din Bucuresti. Inregistrari: a) Inregistrare import: 371 Marfuri = 401.C Furnizori b) Plata TVA in vama: 4426 TVA deductibila = 521 Conturi curente la banci 3.7) Exemplul 15. Pe 29 martie cumpr mrfuri n valoare de 10.000 EUR de la o societate canadiana. Societatea pune bunurile in circulatie libera si actioneaza ca importator din punct de vedere al TVA. Mrfurile urmeaz s fie revandute catre o societate din Grecia,care ii comunica cota de TVA la pretul de 20.000 EUR. Societatea canadiana transport bunurile direct societatii din Grecia. Curs euro 3.7 lei. Persoana impozabil este societatea din Bucuresti Operaiune in sfera TVA - import de bunuri Locul importului este n Romnia, unde se afla bunurile la introducerea lor in Comunitate. Este o operaiune scutit, deoarece urmeaz o livrare intracomunitar scutit de TVA. Importatorul trebuie s dovedeasc la momentul importului c va exista o livrare intracomunitar de bunuri ulterioar (de exemplu dovada transportului i codul de TVA al destinatarului final, dac este cazul). 10 545 lei (15 000 x19%x 55 500 lei (15.000 x 3.7)

Persoana obligata la plata TVA nu e cazul (va plti compania greceasc) Inregistrari: Inregistrare import: 371 Mrfuri = 401.C Furnizori 38 000 lei (10 000 x 3.7)

19

ANEXE
20

ANEXA 1. JURNALUL TVA ANEXA 2. DECONTUL TVA


21

ANEXA 1. JURNALUL TVA


22

ANEXA 2. DECONTUL TVA


23

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA Baciu Ana Maria


24

Balauta Sorina Cerasela Balea Iuliana

Bucuresti 2008

25