Sunteți pe pagina 1din 2

Contabilitate

O societate cumpara pe data de 20 decembrie 2006, 500 instrumente financiare pentru cursul de 40 Ron/ actiune. Plata si intrarea in posesie a titlurilor se va face pe data de 4 ianuarie 2007. Cursul bursier de la 31 decembrie 2006 a fost de 39 Ron iar pe 4 ianuarie 2007 de 42 Ron. Daca titlurile sunt clasificate ca fiind detinute pentru vanzare, atunci valoarea platii de pe data de 4 ianuarie 2007 va implica o iesire de numerar de: Rezolvare: 20 decembrie 2006 : 500*40 = 20.000 31 decembrie 2006 : 500*39 = 19.500 4 ianuarie 2007 : 500*42 = 21.000 Daca titlurile sunt destinate vanzarii, atunci iesirea de numerar generata la data platii, va fi de 21.000. Daca titlurile ar fi fost detinute pentru pastrare, ele ar fi fost evaluate la sf anului 2006, la pretul de cumparare initial.

Fiscalitate

La data de 31 martie a exerciiului N, o societate comercial pltitoare de impozit pe profit (16%) a nregistrat urmtorii indicatori economicofinanciari: Venituri totale 14.000 lei din care: - dividende primite de la o persoan juridic romn 2.000 lei Cheltuieli totale 10.000 lei din care: - majorri i penaliti de ntrziere pentru neplata la termen a TVA 100 lei S se calculeze impozitul pe profit datorat aferent trimestrului I. Rezolvare: Profitul brut= venituri totale-cheltuieli totale= 14.000-10.000= 4.000 Profitul impozabil= profitul brut+chelt. neded-venituri neipozabile= 4.000+100-2.000=2.100

Impozitul pe profit= 2.100*16%=336 lei Cf. CF 571/2003 coroborat cu HG 44/2004, Titlul II, art.20. lit.a-veniturile din dividende primite de la o pers. juridica romana sunt neimpozabile. Cf.CF 571/2003,Titlul II, art.21 (4), lit.b, cheltuielile cu majorari si penalitati de intarziere pt neplata TVA, sunt nedeductibile fiscal.

Evaluare

S se determine activul net contabil corectat pe baza urmtoarelor informaii: - capital social: 10.000 u.m.; - rezerve: 3.000 u.m.; - rezultat reportat: 5.000 u.m.; - cheltuieli de constituire: 2.000 u.m.; - cheltuieli de cercetare: 10.000 u.m., din care 4.000 u.m. destinate crerii unui produs pentru nlocuirea altuia care va iei de pe pia anul urmtor; cheltuieli n avans pentru abonamente la reviste de specialitate: 1.000 u.m.

Rezolvare: METODA ADITIVA ANC = Capitaluri proprii Diferente din evaluare = (10.000 + 3.000 + 5.000) - (2.000 + 6.000 +1.000) = 9.000 u.m. In capitaluri proprii se includ: capitalul social, rezerve si rezultatul reportat=10.000+3.000+5.000=18.000 In diferentele din reevaluare se includ:

cheltuielile de constituire, cele de dezvoltare si alte drepturi netransferabile se considera non-valori si se elimina din activ: 2.000+6.000+1.000=9.000 u.m. se exclud cheltuielile de dezvoltare care pot fi valorificate: 10.000-6.000= 4.000 u.m.