Sunteți pe pagina 1din 5

Molecula-cea mai mica particular dintr-o sustanta care mai pastrreaza proprietatile subt respective(poate fi formata din 1 sau

mai multi atomi) Atomul- cea mai mica particular dintr-un element pur care mai pastreaza prop chimice ale elementului respective.(dimensiune 1*10^(-10)=1 A- Angstrom) 1 u~ 1,67 10^(-27) Masa moleculelor poliatomice-suma maselor atomilor care intra in componenta moleculei. Mol-cantitatea dintr-o subt care are maasa egala cu masa moleculara exprimata in u.a.m.(o unitate fund in fizica) Cea mai imp prop: Intr-un mol din orice sbstanta se gasesc acelasi nr de entitati elementare(din molecule) si acesst numar in fizica-nr lui Avogadro. Volumul molar-volumul ocupat in cond fizice normale de un mol de substanta in stare gazoasa.(nu depinde de natura gazului). Legea lu Avogadro: volume egale de gaze diferite luate in aceleasi cond de presiune si temperature contin acelasi nr de molecule Difuzia-fenomenul de raspnadire a moleculelor unui corp printer moleculele altui corp fara interventia unei cause exterioare(spontana,dezordonata,haotica,se intensifica odata cu cresterea temperaturii) -se produce cu predilectie la corpurile aflate in stare gazoasa si lichida -daca se iau masuri de precautie speciale, si la solide -poate fi aplicat daca admitem ca moleculele corpurilor aflate in stare gasoaza si lichida efectueaza o miscare ce are urmatoarele caracteristici :spontana,dezordonata, haotica, se intensifica cu cresterea temperaturii Miscarea Browniana: -studiind o suspensie de particule de polen in apa cu ajutorul unui microscop. Robert Brown a constatat ca particulele de polen executa o miscare complet dezordonata, spontana, perpetua si care se intensifica cu cresterea temperaturii Miscarea termica-moleculele unui corp,indifferent de starea lui de agregare, executa o miscare dezprdonata,spontana,perpetua si care se intensifica odata cu cresterea temperaturii. Termodinamica-studiaza fenomenele termice, analizand rezultatele experimentale si generalizand concluziile rezultate din observatii si experienta. Sistem termodinamic-un system fizic format dintr-un nr f mare de particule care executa o miscare termica si care este delimitat de restul corpurilor prin frontiere naturale sau mentale. Clasificare : a)dupa posibilitatea de a schimba cu exteriorul particule:inchise, deschise b)dupa posibilitatea de a schimba cu exteriorul energie si particule:isolate,neizolate c)dupa dependenta sist de punctual in care : omogene, neomogene Starea sistemului termodinamic-totalitatea prop pe care le are sist la un moment dat. Parametrii de stare-caracteristicile generale ale sistemului termo. Si au ca principala proprietate posibilitatea de a fi masurate cantitativ Clasificare: a)P. intensive:nu depend de nr de particule din system, caracterizeaza starea sistemului intrun punct si pot varia de la un punct la altul.(densitatea, temperature, presiunea).

P. extensive: depend de nr de particule din system si caracterizeaza pe ansamblu sistemul(masa,nr de moli)-ce mai imp proprietate-aditivitatea b)P. independenti: pot lua valori arbitrare atunci cand descriem starea sistemului (gaz ideal3-nr parametrilor independenti) P. dependenti: ai caror valori se exprima in functie de parametrii independenti Intre parametrii de stare ai unui sistem termodinamic exista o stransa legatura care de cele mai multe ori poae fi exprimata printr-o ecuatie matematica(de stare). Starile unui system termodinamic: -stari stationare:parametrii de strare nu variaza in timp -stari nestationare: parametrii de stare variaza in timp -stari de echilibru: parametrii nu variaza nici in timp nici in spatiu Termodinamica(folosind pentru descrierea sistemelor parametrii de stare) studiaza doar starile de echilibru termodinamic. Stare de echilibru termodinamic-starea in care parametrii sistemului sunt constanti in timp si in spatiu. POSTULAT: Orice sist termo. Scos din starea de echilibru si izolat de ext ajunge de la sine intr-o noua stare de echilibru. Timp de relaxare-timpul scurs intre momentul cand un sist termo. Perturbat este izolat si momentul cand acesta atinge starea de echilibru.(variaza in limite largi) Exista 2 modalitati distincte prin care se produce transferul de energie: a) prin schimb de lucru mecanic b) caldura Un sist termo schimba lucru mecanic cu ext atunci cand parametrii extensive ai acestuia se modifica. L V(bijectie dubla) Un sist care schimba l.m. cu ext-in contact mecanic cu ext. Caldura acea forma a schimbului de energie dintre sist si ext care nu determina modificarea parametrilor extensivi. Contact termic-2 corpuri care schimba caldura intre ele. Sistemul care nu schimba caldura cu ext-izolat adiabatic Proces termodinamic-trecerea unui sit termo. Dintr-o stare de achilibru termo. Intr-o alta stare de echilibru termo. Clasificare: a)dupa natura starilor intermediare: -cvasistatice-starile itnermediare sunt stari de echilibru, se desfasuara suficient de lent -nestatice-starile intermediare nu mai sunt stari de echilibru b)dupa posibilitatea ca tansformare sa se desfasoare in ambele sensuri fara interventia ext -reversibile:transformarea directa si cea inversa se desfasoara prin aceleasi stari intermediare doar modificand sensul de variatie al parametrilor -ireversibile:transformarea inversa nu se poate desfasura prin aceleasi stari intermediare ca transformarea directa. c)dupa coincidenta sau necoincidenta starilor initiale si finale: -ciclice:starea fianala=starea initiala

-neciclice: starea finala !=starea initiala d)dupa natura parametrului mentinut const -izoterme:T -zobare:P -izocare:v Princiiul 0 al termo:Pt orice sist termo format din subsisteme inchise aflate in contact termic existta un parametru de stare intesiv(temepratura)care are aceeasi valoare pt toate subsistemele aflate in echi. Termo. Pt a construi un termometru: -marime termometrica -corpul termometric -scara termometrica Proprietatile gazului ideal: -este format dintr-un nr. F. Mare de molecule uniform distribuite in tot volumul vazului -moleculele gazului ideal executa o miscare termica - ------------------------- sunt punctiforme(nu au dimensiune) - ciocnirile dintre molecule precum si dintre molecule si peretii vasului sunt perfect elastice -intre moleculele unui gaz ideal nu se exercita forte de atractie sau de respingere cu exceptia celor datorate ciocnirilor Presiunea marimea fizica scalara numeric egala cu forta ce se exercita normal si unoform pe o suprafata si aria acestei suprafete. Legea lui Dalton-se refera la amestecuri de gaze Presiunea totala exercitata de un amestec de gaze asupra peretilor vasului este egala cu suma presiunilor partiale exercitate de fiecare componenta a amestecului. Presiune partiala-presiunea pe care ar exercita-o acea componenta a amestecului asupra peretilor vasului cand ar ocupa singura volumul gazului. Transformari simple la gaze ideale- acele transformari suferite de un gaz ideal, in care masa de gaz este constanta si inca unul dintre parametrii este constant. Principiul fundamental al hidrostaticii Diferenta de presiune dintre 2 puncte ale unui lichid in repaos este direct proportionala cu diferenta de nivel dintre cele 2 puncte. Transformarea izoterma- acea transformare simpla in care temperatura ramane constanta Legea Boyle-Mariotte Intr-o transformare izoterma volumul unei mase de gaz variaza invers proportional cu presiunea. Transformarea izobara-acea transformare simpla in care preziunea ramane constanta. Legea Gay-Lussak

Intr-o transformare izobara, volumul unei mase de gaz variaza direct proportional cu temperatura absoluta. Transformarea izocora-acea transformare simpla in care volumul unei mase de gaz este mentinut constant, temperatura si presiunea modificandu-se. Legea lui Charles Intr-o transformare izocora presiunea unei mase de gaz variaza direct proportional cu temperatura absoluta. Princiupiul I al termodinamicii -o extensie a legii conservarii si transformarii energiei mecanice -se refera la schimburile de energie ce au loc in cursul proceselor termodinamice intre sistemele termodinamice sau intre un sist. Termo. Si exterior -intervin 3 notiuni importante:lucru mecanic,acldura, energia interna Lucrul mecanic :-o marime de schimb -o marine de proces: l.m. schimbat de sist cu ext depinde de modul cum se desfasoara procesul termodinamic -parti mari din sist sufera deplasari ordonate incat fortele de interactiune dintre sist si exterior isi deplaseaza pct de aplicatie pe distante macroscopice -are loc un schimb de l.m. intre sist si ext atunci cand parametrii de pozitie se modifica -conventie : L.m.>0: este efectuat de sist asupra ext(este cedat) (delta)v>0 (delta)v<0 l.m.<0 -ca toate marimile energetice , este o marime aditiva Caldura :-o alta forma a schimbului de energie dintr-un sist termo si exterior -acest schimb de energie se realizeaza la nivel microscopic prin ciocniri intermoleculare(din acest motiv nu determina variatia parametrilor de pozitie ci doar a parametrilor intensivi-caracteristici punctului respectiv) -o marime de proces (valoarea q schimbate depinde de modul cum se desfasoara procesul) Energia interna - o caracteristica a unui sistem termodinamic - un nr f mare de particule executa o miscare termica =este egala cu suma dintre en cinetica datorata miscarii termice a particulelor sist si en potentiale de interactiune dintre particulele sistemului -marime de stare Q>0(primita de sist) Q<0(cedata de sistem) Variatia energiei interne a unui sistem termodinamic, intr-un proces termodinamic nu depinde de starile intermediare prin care trece sistemul, ci doar de starea initiala si cea finala Coeficienti calorici Capacitatea calorica-numeric egala cu caldura schimbata de sistem atunci cand isi modifica temperatura cu un grad

Caldura specifica- numeric egala cu caldura schimbata de un kg din acea subst cand isi modifica temperatura cu un kelvin Calduri molare-numeric egala cu caldura necesara unui mol din acea subst pt asi modifica temperatura cu un kelvin Aplicatii gaz ideal Transformarea izocora Transformarea izobara.Relatia lui Robert Mayer Transformarea izoterma Transformarea adiabatica(sist nu schimba caldura cu ext). Ecuatia lui Poisson Transformari politrope (caldura molara este constanta)