Sunteți pe pagina 1din 3

PREZENTARE IAS 33

REZULTATUL PE ACŢIUNE

1. ARIA DE APLICABILITATE
2. DE CE SUNT NECESARE INFORMAŢIILE DESPRE REZULTATUL PE
ACŢIUNE (EPS):
3. REZULTATUL PE ACŢIUNE - DE BAZĂ:
Rezultatul pe acţiune – de bază
Exemplu: Media ponderată a numărului de acţiuni
-
-

Acţiunea comună
Prevalenţa economicului asupra juridicului: (De ce acţiunile preferenţiale nu sunt, în mod
normal, acţiuni comune)

4. EMISIUNILE GRATUITE
În situaţia unei emisiuni de acţiuni gratuite, acţiunile comune se emit gratis acţionarilor
existenţi. De aceea, creşte numărul acţiunilor comune în circulaţie, fără ca acest lucru să
determine o creştere o resurselor existente, având în vedere că nu există nici un flux de
fonduri ca rezultat al acestei emisiuni de acţiuni gratuite. Astfel, acţiunile trebuie să fie
tratate ca fiind în circulaţie, ca şi când operaţiunea ar fi avut loc la începutul primului
exerciţiu raportat. Aceasta va avea ca rezultat recalcularea EPS pentru anul anterior.
Exemplu:
Următoarele informaţii se referă la rezultatele societăţii Daka S.A pentru exerciţiile
încheiate la 31 decembrie 1999 şi 1998.
Profit net 1998 100.000
Profit net 1999 150.000

Acţiuni comune în circulaţie 1.000


până la 30 septembrie 1999

Emisiune gratuită la 1 octombrie 1999 2 acţiuni comune pentru fiecare acţiune


comună în circulaţie la 30 septembrie 1999

1.000 x 2 = 2.000

Rezultat pe acţiune 1999 150.000 = 50


(1.000 + 2.000)

Rezultatul pe acţiune 100.000 = 33,33


ajustat 1998 (1.000 + 2.000)
Raportat anterior ca 100

5. EMISIUNILE DE DREPTURI DE SUBSCRIERE


Calcularea factorului de ajustare
Calculul rezultatului pe acţiune (EPS)
6. COMBINĂRI DE ÎNTREPRINDERI
7. REZULTATUL PE ACŢIUNE DILUAT:
Acţiunea comună potenţială
Creşterea rezultatului atribuibil acţionarilor comuni la conversia acţiunilor comune
potenţiale.
Calculul rezultatului pe acţiune–diluat
Profit net aferent Acţiuni comune Pe acţiune
Conversia obligaţiunilor
Soc. Advocat S.A. îşi încheie exerciţiul financiar la 31 Decembrie 1999

Profit net 10.000

Acţiuni comune în circulaţie 100

Rezultat pe acţiune-de bază 100

Obligaţiuni convertibile 1.000

Fiecare pachet de obligaţiuni în valoare de 100 este convertit în 5 acţiuni

Exercitarea unei opţiuni de cumpărare de acţiuni

8. RETRATATREA
Exemplu de retratare
Exemplu de retratare într-o combinare de întreprinderi:

9. SIC-uri relevante: - Nu există SIC-uri aferente acestui standard

10. PREZENTAREA INFORMAŢIILOR ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE:


.
11. SUMARUL SITUAŢIEI ANILOR PRECEDENŢI
12. REZUMATUL STANDARDULUI

Prezentăm în continuare un exemplu:


La 30 iunie 2001, capitalul social subscris al Ramov S.A. se ridica la 1.500.000 de acţiuni
comune cu valoare nominală de 1 dolar fiecare. La 1 oct. 2001, societatea a emis 1.250.000
de obligaţiuni convertibile cu dobândă de 8% ce urmau să fie achitate în numerar la
valoarea nominală. Fiecare grup de obligaţiuni în valoare de 100 dolari se poate converti în
acţiuni comune pe parcursul anilor 2006 până în 2009, după cum urmează:
Calculul Rezultatului diluat (EPS diluat)
Numărul ajustat al acţiunilor

Calculul EPS de bază