Sunteți pe pagina 1din 350

SOCIETATEA DE TIINE ISTORICE DIN ROMNIA

STUDII I ARTICOLE DE ISTORIE LXXVI

2010
1

COLEGIUL DE REDACIE: PROF. UNIV. DR. IOAN SCURTU PROF. UNIV. DR. NICHITA ADNILOAIE CONF. UNIV. DR. MIHAIL ANDREESCU PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU BARNEA PROF. DRD. IULIA CRISTINA BULACU PROF. UNIV. DR. SORIN DAMEAN PROF. DRD. PAUL DOMINTE PROF. UNIV. DR. BOGDAN MURGESCU PROF. UNIV. DR. TEFAN PUN PROF. DR. BOGDAN TEODORESCU preedinte membru membru membru membru membru membru (redactare) membru membru secretar general de redacie

CONSILIUL TIINIFIC: ACAD. DAN BERINDEI ACAD. FLORIN CONSTANTINIU PROF. UNIV. DR. VLADIMIR ILIESCU, Universitatea din Aachen

COORDONATORI DE VOLUM: PAUL DOMINTE BOGDAN TEODORESCU

Not i rugm pe viitorii notri colaboratori s-i redacteze contribuiile n conformitate cu normele tiinifice n vigoare, atand totodat un rezumat ntr-o limb strin de larg circulaie i o list de 5-7 cuvinte-cheie. Materialele se transmit redaciei n format electronic i printate pe hrtie. Responsabilitatea pentru coninutul fiecruia dintre materiale revine exclusiv autorului sau autorilor acestuia. Colegiul de redacie respinge acele materiale care nu se ncadreaz tematic sau nu respect termenele de predare ori criteriile tiinifice i tehnice de redactare. Redacia
ISSN 0585-749X

CUPRINS
I. RELAIILE ROMNO-MAGHIARE DE-A LUNGUL TIMPULUI
Marius Liviu ILIE, Constaniu DINULESCU: De la voievodul nostru la titulus fictus titulatura conductorilor rii Romneti n documentele emise de regii angevini ai Ungariei......................... 15 Nicolae MAGIAR, Eduard MAGIAR: Activitatea lui Eftimie Murgu n contextul relaiilor romno-maghiare ntre 1823-1870 ............................24 Nicu POHOA: Politica guvernului Ungariei n Transilvania i evoluia relaiilor romno-austro-ungare (august 1913-iulie 1914).......................31 Victor OSCEANU: Romnia versus Ungaria la Societatea Naiunilor.................................................................................... 52 Alexandru MARE: Liga antirevizionist romn i iredentismul ............ 60 Dumitru CIAUU: Fundamentele unei reconcilieri istorice..............................77

II. DIDACTIC, METODIC I MANAGEMENT EDUCAIONAL


Marian BOLUM: Aspecte referitoare la integrarea istoriei locale n leciile de istorie naional la ciclul gimnazial ............................ 89 Iulia Cristina BULACU, Paul DOMINTE: Managementul strategic n Proiectul de istorie oral. Consideraii teoretice i practice ..................................................................................... 101 Negua PETCU: Aplicarea Teoriei inteligenelor multiple ca modalitate de abordare interdisciplinar a demersului didactic ..................................................................................... 115 Mihai STAMATESCU: Despre etica profesorului de istorie ............... 138

III. ANIVERSRI ISTORICE AL DOILEA RZBOI MONDIAL


Angela BLAN: Izolarea politico diplomatic a Romniei ca urmare a evoluiilor externe i a pierderilor teritoriale din vara anului 1940. ...................................................................... 148 Gheorghe BUZATU: Stalingrad (1942/1943): erori i surprize .............. 160 Olimpiu Manuel GLODARENCO: Ofensiva forelor aliate n Noua Guinee i Insulele Solomon n al doilea rzboi mondial............. 180 Constantin OLTEANU: 55 de ani de la crearea Tratatului de la Varovia (1955-2010) (I)........................................................ 197

IV. ISTORIA NVMNTULUI


Mihai ADAFINI: Pagini din istoria nvmntului din Panciu .............. 215 Gheorghe NICHIFOR: Alexandru tefulescu 100 de ani de la moartea sa ................................................................................ 231

V. FILE DE VIA COTIDIAN


Marcel PROCA: Evoluia urbanistic a zonei centrale a oraului Brlad. Piaa civic................................................................... 240 Paul DOMINTE: Studiu despre structurile socio-profesionale n oraul Constana la nceputul secolului al XX-lea ..................... 247 Alexandru Claudiu VITANOS Descoperirea valorilor Romniei ntregite prin intermediul primelor expoziii naionale. Manifestarea noii stri de spirit ................................................ 264 Emilena Irinela TATU: Femeia din mediul urban ntre 1918-1928 nvmnt, tiin, literatur .................................................... 272 Sorin BUZATU: Viaa cotidian a ranului romn n perioada interbelic ................................................................................. 286 Marian CURCULESCU: Mentalitatea colectiv n alegerile parlamentare interbelice (1919-1937) ....................................... 299

VI. DIN VIAA SOCIETII DE TIINE ISTORICE DIN ROMNIA


Oltea GRMTICU RCANU: Cursurile colii de var a Societii de tiine Istorice din Romnia de la Constana o reuit categoric! .......................................................................................315 Leonardo PANGALLO: Congresso di storia .................................................323

VII. BIBLIOGRAFIE
Bogdan TEODORESCU: Jurnal de lectur ............................................ 330

CONTENT
I. THE ROMANIAN-HUNGARIAN RELATIONSHIPS ALONG THE TIME
Marius Liviu ILIE, Constaniu DINULESCU: From Our Voivode to Titulus Fictus the Intitulation of the Wallachian Leaders in the Documents Issued by the Angevin Kings of Hungary.............. 15 Nicolae MAGIAR, Eduard MAGIAR: Eftimie Murgus work on the topic of Romanian-Hungarian relations between 1823-1870....................24 Nicu POHOA: The Hungarian governments politics in Transylvania and the evolution of the Romania-Austro-Hungaria relations (August 1913 June 1914) .....................................................................31 Victor OSCEANU: Romania versus Hungary in the Nations Society .... 52 Alexandru MARE: The Romanian Antirevisionist League and the Hungarian Irredentism................................................................ 60 Dumitru CIAUU: The fundaments of a historical reconciliation............................77

II. DIDACTIC, METHODIC AND EDUCATIONAL MANAGEMENT


Marian BOLUM: Aspects referring to the integration of the local history into the lessons of national history in secondary school.......................................................................................... 89 Iulia Cristina BULACU, Paul DOMINTE: Strategic management in a Project of oral history. Practical and theoretical consideration ............................................................................ 101 Negua PETCU: The application of the Theory of Multiple Intelligence as a form of scale between disciplines of teaching measure ....... 115 Mihai STAMATESCU: About the history teachers ethics .................. 138

III. HISTORICAL ANNIVERSARIES AND EVENTS THE SECOND WORLD WAR


Angela BLAN: The political - diplomatic isolation of Romania after the external evolutions and territorial loss in the summer of 1940. ......................................................................................... 148 Gheorghe BUZATU: Stalingrad (1942/1943): errors and surprises........ 160 Olimpiu Manuel GLODARENCO: Offensive of the allied forces into the New Guinea and Solomon islands during the second world war.................................................................................. 180 Constantin OLTEANU: 55 years since Warsaw Treats creation (1955-2010) (I)....................................................................... 197

IV. EDUCATION HISTORY


Mihai ADAFINI: Pages of history education in Panciu .......................... 215 Gheorghe NICHIFOR: Alexandru tefulescu 100 years after his death ......................................................................................... 231

V. PAGES OF COTIDIAN LIFE


Marcel PROCA: The urban evolution of the central area in Barlad. The Civic Square....................................................................... 240 Paul DOMINTE: Study about the socio-profesional structures in Constanta at the beginning of the 20th century........................... 247 Alexandru Claudiu VITANOS: Descovering United Romania through the first national exhibitions, proof of a new and modern spirit ......................................................................................... 264 Emilena Irinela TATU: The Woman in 1918-1928 Romanian Cities: Education, Science, Literature................................................... 272 Sorin BUZATU: Daily life of the romanian peasant in the interwar period........................................................................................ 286 Marian CURCULESCU: The collective mentality in the interwars parliamentary elections (1919-1937)......................................... 299

VI. FROM THE ROMANIAN HISTORICAL SCIENCE SOCIETYS LIFE


Oltea GRMTICU RCANU: The summer school courses of the Romanian Historical Science Society in Constanta A cathegoric success ...........................................................................315 Leonardo PANGALLO: Congresso di storia .................................................323

VII. BIBLIOGRAPHY
Bogdan TEODORESCU: Lecture Journal .............................................. 330

10

SOMMAIRE
I. LES RELATIONS ROUMAINES HONGROISES AU LONG DES SIECLES
Marius Liviu ILIE, Constaniu DINULESCU: De notre voivod a Titulus Fictus - lappelation des chefs des Pays Roumains dans les documents emis par les rois angevines de lHungarie ................ 15 Nicolae MAGIAR, Eduard MAGIAR: Lactivite dEftimie Murgu dans le contexte des relations rouomaines - hungarises entre 1823-1870............24 Nicu POHOA: La politique du gouvernment hongrois en Transylvanie et levolution des relations roumaines - autrechiennes - hongroises (aout 1913 - Juillet 1914) ............................................................................31 Victor OSCEANU: La Roumanie versus LHongrie la Socit des Nations........................................................................................ 52 Alexandru MARE: La ligue anti-revisionniste roumaine et lirredentisme:............................................................................. 60 Dumitru CIAUU: Les fondements dune reconciliation historique................77

II. LA DIDACTIQUE, LA METHODOLOGIE ET LE MANAGEMENT DE L'ENSEIGNEMENT


Marian BOLUM: Des aspects concernant lintegration de lhistoire locale dans les lecons dhistoire nationale pendant les annees detude au college ....................................................................... 89 Iulia Cristina BULACU, Paul DOMINTE: Le management strategique dans Le Projet dhistoire orale. Des considerations theoriques et pratiques....................................... 101 Negua PETCU: Lapplication de La Theorie des intelligences multiples connue modalite dapproche interdisciplinaire de la demarche didacteque...................................................... 115 Mihai STAMATESCU: Sur lethique du professeur dhistoire ............ 138

11

III. LES ANNIVERSAIRES ET LES VNEMENTS HISTORIQUES SECONDE GUERRE MONDIALE


Angela BLAN: Lisolement politique-diplomatique de la Roumanie comme suite aux evolutions externes et des pertes territoriales de lete de lannee 1940.. ....................................... 148 Gheorghe BUZATU: Stalingrad (1942/1943) :des erreurs et des surprises.................................................................................... 160 Olimpiu Manuel GLODARENCO: Loffensive de forces alliees dans la Nouvelle Guinee et les iles Solomon pendant la 2-eme guerre mondials ........................................................................ 180 Constantin OLTEANU: 55 annees de la creation du Traite de Varsovie(1955-2010) (I) ......................................................... 197

IV. LHISTOIRE DE LEDUCATION


Mihai ADAFINI: Des pages de lhistoire de lensignement de Panciu .... 215 Gheorghe NICHIFOR: Alexandru Stefulescu - 100 annees depuis sa mort .......................................................................................... 231

V. DES PAGES DE LA VIE QUOTIDIENNE


Marcel PROCA: Levolution urbaine de la zone centrale de la ville de Barlad. La place civique............................................................ 240 Paul DOMINTE: Etude sur les structures socio-professionnelles a Constantza au debut du XX-eme siecle. ..................................... 247 Alexandru Claudiu VITANOS La decouverte des valeurs de la Roumanie unifiee par lintermediaire des premieres expositions nationales. La manifestation du nouvel etat desprit...................................................................................... 264 Emilena Irinela TATU: La femme provenant du milieu urbain entre 19181928 - enseignement, science, litterature. ....................................... 272 Sorin BUZATU: La vie cotidienne la paysanne de lantre deux guerres...................................................................................... 286 Marian CURCULESCU: La mentalit collective pendant les lections parlamentaires entre les deux guerres mondiales (19191937)......................................................................................... 299
12

VI. DE LA VIE DE LA SOCIETE DE SCIENCES HISTORIQUES DE LA ROUMANIE


Oltea GRMTICU RCANU: Les cours de lcole dt de la Societe de Sciences Historiques en Roumanie, Constantza un succs categorique!.......................................................................................315 Leonardo PANGALLO: Congresso di storia .................................................323

VII. BIBLIOGRAPHIE
Bogdan TEODORESCU: Le journal de lecture ...................................... 330

13

14

I. RELAIILE ROMNO-MAGHIARE DE-A LUNGUL TIMPULUI


DE LA VOIEVODUL NOSTRU LA TITULUS FICTUS TITULATURA CONDUCTORILOR RII ROMNETI N DOCUMENTELE EMISE DE REGII ANGEVINI AI UNGARIEI
Liviu Marius ILIE Constaniu DINULESCU

Abstract: From Our Voivode to Titulus Fictus the Intitulation of the


Wallachian Leaders in the Documents Issued by the Angevin Kings of Hungary The 14th century represented a very important period of time in the military and political relationship between Wallachia and Hungary. The way from vassalage to international recognition can be understood by analyzing the documents issued by the Angevin kings of Hungary (Charles Robert of Anjou and Louis of Anjou), documents where one can find the intitulation of the Wallachian voivodes and princes (Basarab I, Nicolae Alexandru and Vladislav Vlaicu). The victory from Posada, as well as the foundation of the metropolitan seat in 1359, represented the key moments of the entrance of Wallachia in the family of European states. Keywords: royalty (regalitate); voivode (diplomaie); vassalage (vasalitate); state (stat). (voievod); diplomacy

Lector univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de tiine Sociale, Catedra de Istorie. Lector univ.dr., Universitatea din Craiova, Facultatea de tiine Sociale, Catedra de Istorie, preedintele Filialei Dolj a Societii de tiine Istorice din Romnia.

15

Relaiile rii Romneti cu Ungaria medieval n secolul al XIV-lea au cunoscut un traseu sinusoidal, traseu ce poate fi neles prin analiza relaiilor politico-militare dintre conductorii rii Romneti i regii maghiari angevini. n cadrul acestor relaii, un rol esenial l-au avut primii conductori de la sud de Carpai, raporturile pe care acetia le-au avut cu suveranii maghiari din secolul al XIV-lea putnd fi nelese n urma cercetrii actelor emise de Carol Robert de Anjou i Ludovic de Anjou i n care sunt amintii Basarab I, Nicolae Alexandru i Vladislav Vlaicu. Drumul parcurs de la vasalitate la emancipare statal i recunoatere internaional, poate fi desprins n urma studierii formularului diplomatic i titulaturilor, regsite n documentele cancelariei maghiare din deceniile III-VII ale secolului al XIV-lea1. Basarab I voievodul nostru i necredinciosul nostru Prima meniune a lui Basarab I n documentele regalitii maghiare angevine2 dateaz din 26 iulie 1324, atunci cnd, ntr-un act emis de regele maghiar Carol Robert, sunt amintite meritele i slujbele credincioase, pe care un anume magistru, Martin, le adusese suveranului angevin3. ntre acestea, Carol Robert meniona purtarea soliilor noastre, n mai multe rnduri, la Basarab, voievodul nostru al rii Romneti (Bazarab, woyuodam nostrum Transalpinum) (s.n.), unde i-a ndeplinit slujba soliei sale n chip credincios i vrednic de laud4. Se poate observa c Basarab este amintit cu titlul voievodal, formularea voievodul nostru lsnd s se neleag raporturile feudo-vasalice existente la acel moment ntre regele maghiar i voievodul transalpin. Cinci ani mai trziu, acelai Carol Robert emitea o diplom regal, la 27 martie 1329, document n care acesta meniona c l-a numit pe magistrul Dionisie, mai mare al Mehadiei, pentru a sta mpotriva bulgarilor, a lui
1

Pentru aceste raporturi i evoluia titulaturii conductorilor rii Romneti, a se vedea i Liviu Marius Ilie, nceputurile instituiei judectoreti supreme n Evul Mediu romnesc, Revista de tiine juridice, 2008, nr. 4, p. 156-171. 2 Pentru relaiile lui Basarab I cu regalitatea maghiar, dar i cu papalitatea, reinem M. Holban, Din cronica relaiilor romno-ungare n secolele XIII-XIV, Bucureti, Editura Academiei Romne, 1981, p. 90 i urm.; Istoria romnilor, vol. III. Genezele romneti, coord. tefan Pascu i Rzvan Theodorescu, Bucureti, Editura Enciclopedic, 2001, p. 573-582. 3 Documenta Romaniae Historica, D. Relaiile ntre rile Romne, vol. I (1222-1456) (n continuare DRH, D, I), Bucureti, Editura Academiei Romne, 1977, p. 36-37. 4 Ibidem, p. 37.

16

Basarab, voievodul rii Romneti (Bazarab, woyuodam Transalpinum) (s.n.), a regelui schismatic al Serbiei i a ttarilor ce nvleau nencetat cu dumnie, atacnd hotarele regatului nostru, precum i unitatea credinei celei adevrate5. Dou observaii se pot face: prima ar fi c Basarab purta acelai titlu, iar a doua c regele maghiar nu-l mai numea voievodul nostru, semn c relaiile feudo-vasalice dintre cei doi conductori intraser n impas. Este evident, c numirea lui Dionisie al Mehadiei avea rolul de a stopa aciuni militare ostile regalitii angevine, printre cei care le puteau organiza regsindu-se i Basarab I. Aceste dou documente reflect evoluia raporturilor dintre Ungaria i ara Romneasc n deceniul al III-lea al secolului XIV cnd de la bunele relaii feudo-vasalice din 1324 s-a ajuns la tensiunea din 1329, i de aici la celebra confruntare direct de la Posada, un an mai trziu. Dac adugm la acestea, documentul din 18 iunie 1325, n care, n timpul unei dispute dintre Pavel, fiul lui Iwanka de Ugal i, respectiv, tefan, fiul comitelui cuman Parabuh, este amintit Basarab transalpinul, necredincios al sfintei coroane (Bozarab Transalpinum, sancte regie corone infidelem) (s.n.), dar i faptul c puterea domnului nostru regele [Carol Robert, n.n.] nu poate ntru nimic s stea mpotriv i s se compare cu puterea lui Basarab6, nelegem mai bine etapele prin care s-a ajuns la ruptura din 13307. Alte documente ale regalitii angevine, n care apare menionat titulatura lui Basarab I sau n care sunt descrise relaiile rii Romneti cu Ungaria, sunt diplomele regale emise de Carol Robert i de fiul acestuia, Ludovic de Anjou. Iat o descriere pe scurt a btliei de la Posada, ntr-un act al lui Carol Robert, din 2 noiembrie 1332: n anul o mie trei sute treizeci cnd am ajuns cu o parte a oastei noastre n ara Romneasc a <mriei> noastre spre a o cerceta, dup ce am strbtut-o n linite, la ieirea noastr de acolo, Basarab, necredinciosul nostru romn (Basaras, infidelis noster Transalpinus) (s.n.), cu rutatea unei necredine de mai nainte urzit, la adpostul viclean al unei pci farnice, a nvlit plin de dumnie asupra unei <mici> pri din oastea noastr, ntr-un loc crngos i pduros, ncins cu dese ntrituri i, n iureul acestei nvale dumane, magistrul Andrei, prepozitul bisericii de Alba, vice cancelarul curii noastre de bun pomenire,
5 6

Ibidem, p. 41. Ibidem, p. 37-38. 7 Pentru relaiile lui Basarab I cu lumea catolic, a se vedea i scrisoarea, pe care papa Ioan al XXII-lea i-o trimitea la 1 februarie 1327 (ibidem, p. 39-40).

17

i-a pierdut viaa precum i pecetea noastr8. Basarab I este amintit ca necredincios (infidelis) al coroanei angevine i, poate de aceea, suveranul maghiar nu face nici o referire la vreo posibil titulatur a fostului su vasal. Mult mai explicit este diploma regal emis la 26 noiembrie 1332. Regele maghiar i arat recunotina fa de Pavel, judele curii regale, i Laureniu, comitele Zarandului, care au fost alturi de el atunci cnd pornind oastea noastr strns prin porunc regeasc, am ajuns n nite inuturi de margine ale regatului nostru, ce erau inute pe nedrept n ara Romneasc de ctre Basarab, schismaticul, fiul lui Tihomir (Bazarab, filium Thocomeri9, scismaticum) (s.n.), spre marea noastr nesocotire i a sfintei coroane10. Acest Basarab, necredinciosul nostru romn (idem Bazarab, infidelis Olacus noster) (s.n.) se arat n continuare n acelai document , mnat de un gnd ru, fr s se team i fr a ine seama c acei ce ncearc a se mpotrivi stpnului lor firesc (naturali domino) (s.n.), se vdesc a se mpotrivi fi rnduielilor dumnezeieti, s-a mpotrivit maiestii noastre ca un rzvrtit i trdtor ntr-o lupt n care capetele a nu puini dintre nobilii rii noastre au ntmpinat primejdia morii11. n acest document, Basarab I nu apare doar ca necredinciosul nostru romn, formul ntlnit i anterior, ci i ca schismatic. De unde aceast noutate? Din faptul c, aa cum se arta mai jos n document, acei ce ncearc a se mpotrivi stpnului lor firesc, se vdesc a se mpotrivi fi rnduielilor dumnezeieti. Trdarea lui Basarab era, astfel, vzut de Carol Robert nu doar ca o felonie, ci ca o nclcare a principiilor divine din acele timpuri12. Alte acuze ale lui Carol Robert, la adresa lui Basarab I, veneau la 2 ianuarie 1333: atunci cnd am fost mai demult n ara Romneasc mpotriva lui Basarab, vditul i nvederatul necredincios al nostru (Bazarab, magnifestum13 et notorium nostrum infidelem) (s.n.) pomenitul <Basarab>, ca un brbat nedrept i plin de viclenie i de nelciune, adunndu-i mpotriva unei pri osebite de oaste a noastr oareicare putere i ceat de romni, prin nelare, clcndu-i credina sa, a nvlit asupra
8 9

Ibidem, p. 47-48. A se vedea observaia lui C. Rezachevici (n Cronologia critic a domnilor din ara Romneasc i Moldova, a. 1324 1881, I. Secolele XIV-XVI, Bucureti, Editura Enciclopedic, 2001, p. 68) asupra traducerii lui Thocomer prin Tihomir. 10 DRH, D, I, p. 50, 51. 11 Ibidem, p. 50, 51, 52. 12 O analiza a documentului i la M. Holban, op. cit., p. 133. 13 Corect, manifestum (n.ed.).

18

acestei pri de oaste a noastr, ntr-un loc strmt i ntunecos14. La rndul su, Maria Holban observa c aici indignarea nu mai e strnit de simplul fapt al mpotrivirii, ci de faptul c atacul romnului nu a fost fcut dup tipicul cavaleresc, ci de oameni de strnsur ce au prins oastea regeasc la strmtoare15. La 2 iunie 1334, Carol Robert rememora expediia noastr pornit mai de mult mpotriva lui Basarab... necredincios al nostru (Bazarab... infidelem nostrum) (s.n.)16, pentru ca un an mai trziu, ntr-o alt diplom regal17, Carol s-i aminteasc pe Basarab romnul i fiii lui (Bazarab Olacum et filios eius) (s.n.), care ineau cu necredin numita noastr ar Romneasc, n dauna sfintei coroane regeti i a noastr. Dac analizm aceste documente post-Posada, emise de Carol Robert de Anjou i n care apare Basarab I, putem vedea c titlul voievodal ntlnit n deceniul al III-lea este nlocuit n deceniul al IV-lea cu formulri de tipul necredinciosul nostru, necredinciosul nostru romn sau chiar nvederatul necredincios al nostru; nfrngerea din 1330 l fcea pe regele maghiar s nu-l mai priveasc pe Basarab I nici mcar ca pe o simpl cpetenie militar, ci doar ca pe un vasal ridicat mpotriva suzeranului su. Din timpul domniei lui Ludovic de Anjou dateaz o diplom regal (24 aprilie 1351), n care fiul celui nvins la Posada amintea mprejurarea n care sus-zisul nostru tat a mers cu mulimea puternic a oastei sale n ara Romneasc, mpotriva lui Basarab, pentru a redobndi unele pri ale suszisului regat al Ungariei, cotropite de voievodul Basarab, necredincios fa de tatl nostru (Bozorab vayuodam, infidelem ipsius patris nostri) (s.n.)18. Aa cum artam ntr-alt parte, apariia titlului de voievod n dreptul lui Basarab I ar putea fi explicat prin reluarea relaiilor romno-maghiare n anii imediat urmtori urcrii lui Ludovic de Anjou pe tron i, n acest caz, titlul sugera, ntr-o manier anacronic, situaia din deceniile V-VI i nu cea care existase n deceniul IV al secolului al XIV-lea19. Pentru a ntregi tabloul titulaturilor lui Basarab I, trebuie amintit inscripia ce menioneaz moartea sa. Descoperit pe peretele nordic al
14 15

DRH, D, I, p. 53, 54. M. Holban, op. cit., p. 134. 16 DRH, D, I, p. 55, 56; a se vedea i M. Holban, op. cit., p. 134. 17 Documentul a fost datat la 22 iunie 1335 de editorii coleciei Documente privind istoria Romniei. Veacul XIV, C. Transilvania, vol. III (1331-1340), [Bucureti], Editura Academiei Romne, 1954, p. 349-350 i la 19 mai 1335 de cei ai DRH, D, I, p. 57-58. 18 Ibidem, p. 67, 68. 19 Liviu Marius Ilie, op. cit., p. 166.

19

naosului bisericii domneti din Curtea de Arge, respectiva inscripie, scrijelit cu un obiect ascuit20, are urmtorul coninut: An 6860 (1 septembrie 1351 31 august 1352), la Cmpulung a murit marele Basarab voievod21. De data aceasta, Basarab I era menionat ca mare voievod, iar nu ca simplu voievod. Nicolae Alexandru i Vladislav Vlaicu de la voievodul nostru la titulus fictus La moartea lui Basarab I, tronul rii Romneti a fost ocupat de fiul su, Nicolae Alexandru. La 18 februarie 1355, Ludovic de Anjou confirma un privilegiu episcopului de Oradea, printre motivaiile privilegiului numrndu-se i soliile acestuia din urm la Alexandru al lui Basarab, voievodul nostru din ara Romneasc (s.n.) (ad Alexandrum Bozorabi, wazuodam nostrum Transalpinum)22. Se poate observa titlul voievodal purtat de Nicolae Alexandru, ca i apelativul nostru, acesta din urm, ca i n cazul lui Basarab I, n deceniul al III-lea, demonstrnd o legtur de vasalitate fa de regele maghiar. Sfritul deceniului al VI-lea aducea nfiinarea primei mitropolii a rii Romneti, numit de Patriarhia de la Constantinopol drept a Ungrovlahiei23 i, odat cu aceasta, recunoaterea domniei ca instituie
20

Virgil Drghiceanu, Curtea domneasc din Arge. Notie istorice i arheologice, n BCMI, an X-XVI, 1917-1923, p. 31; Dimitre Onciul, Anul morii marelui Basarab voevod, n BCMI, an X-XVI, 1917-1923, p. 31, p. 101. 21 Virgil Drghiceanu (n op. cit., p. 16, 31, fig. 9) datez 6860 prin 1352, n timp ce Constantin Blan (n Inscripii medievale i din Epoca Modern a Romniei. Judeul istoric Arge (sec. XIV 1848), Bucureti, Editura Academiei Romne, 1994) i Constantin Rezachevici (n op. cit., p. 67) datez riguros n intervalul 1 septembrie 1351 31 august 1352. 22 Ibidem, p. 70, 71. 23 Nu vom insista asupra nfiinrii primei mitropolii din ara Romneasc i asupra importanei climatului politico-ecleziastic al acesteia, dar vom reine cele mai importante lucrri ce fac referire la aceast chestiune: N. Dobrescu, ntemeierea mitropoliilor i a celor dinti mnstiri din ar, Bucureti, 1906; G. M. Ionescu, Istoria mitropoliei Ungrovlahiei. 1359-1709, Bucureti, 1906; N. Iorga, Condiiile de politic general n care s-au ntemeiat bisericile romneti n secolele XIV-XV, n AARMSI, s. II, t. XXXV, 1912-1913, p. 387411, reeditat n Studii asupra evului mediu romnesc, ed. ngrijit de erban Papacostea, Bucureti, Editura tiinific i enciclopedic, 1984, p. 95-115; C. Marinescu, nfiinarea mitropoliilor n ara Romneasc i Moldova, n AARMSI, s. II, t. II, 1924, p. 247-269; C.C. Giurescu, ntemeierea mitropoliei Ungrovlahiei, n BOR, an LXXVII, 1959, nr. 7-10, p. 673-697; Niculae erbnescu, Titulatura mitropoliilor, jurisdicia, hotarele i

20

politic, pe plan internaional24. Dac e s-l citm pe istoricul erban Papacostea, la 1359, Nicolae Alexandru, pn atunci mare voievod titlu care exprima o simpl preeminen n raport cu ceilali voievozi i cnezi din ar , e recunoscut ca avtentis, adic domn, autocrat sau de sine stttor. Puterea pe care o exprima acest element al titulaturii lui nu mai e produsul unei delegri de puteri de ctre ar, adic al alegerii de ctre cpeteniile locale, ci efectul unei investituri divine din mila lui Dumnezeu obinut prin mijlocirea scaunului mitropolitan recent instituit i al ungerii domnului de ctre mitropolitul numit n nelegere cu Bizanul25. Drumul noii instituii politice era deschis pe plan internaional; domnia fusese recunoscut de Constantinopol, tocmai pentru faptul c Roma, centrul catolicismului medieval nu dorise s se realizeze acest fapt, deoarece i-ar fi putut rci astfel relaiile cu regatul maghiar. Care a fost reacia lui Ludovic de Anjou n acest caz? La 29 august 1359, regele maghiar amintea vremea cnd Alexandru Basarab, voievodul rii Romneti (Alexander Bazarade, woyuoda Transalpinus), nu voia s ne recunoasc de domn firesc (domino naturali) (s.n.)26. Nu putem trece peste contradicia dintre titlul voievodal, pe care Ludovic i-l atribuia n continuare lui Nicolae Alexandru i titlul de domn, pe care i-l asuma pentru sine; mai mult, neacceptarea suzeranitii angevine de ctre conductorul
reedinele mitropoliei Ungrovlahiei, n loc. cit., p. 698-721; Legturile Mitropoliei Ungrovlahiei cu Patriarhia de Constantinopol i cu celelalte biserici ortodoxe, Al. Elian, De la ntemeiere pn la 1800, n loc. cit., p. 904-935; N. I. erbnescu, Mitropoliii Ungrovlahiei, n loc. cit., p. 722-826; Rzvan Theodorescu, Bizan, Balcani, Occident la nceputurile culturii medievale romneti (secolele X-XIV), Bucureti, Editura Academiei Romne, 1974; Mircea Pcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe romne, I, Bucureti, Editura Institutului biblic i de misiune al Bisericii ortodoxe romne, 1980; Ioan-Aurel Pop, Biserica i statul n evul mediu: ntemeierea mitropoliilor rii Romneti i Moldovei, n Caietele David Prodan, 1994, nr. 2, p. 7-14; I. Ionescu, Circumstanele istorico-politice ale ntemeierii Mitropoliei rii Romneti n 1359, n BOR an CXIII, 1995, nr. 1-6, p. 254-266; an CXIV, 1996, nr. 1-6, p. 317-331; Nicolae Pop, Contextul politic i confesional sud-est european al ntemeierii mitropoliei rii Romneti, n Interferene istorice i culturale romno-europene, Trgu Mure, 1996, p. 19-24; Viorel Achim, Ecclesiastic Structures and Political Structures in 14th Century Wallachia, n Church and Society in Central and Eastern Europe, edited by Maria Crciun and Ovidiu Ghitta, Cluj-Napoca, European Studies Foundation Publishing House, 1998, p. 123-135. 24 Vezi, pe larg, Liviu Marius Ilie, op. cit., p. 167 i urm. 25 erban Papcostea, Evul Mediu romnesc. Realiti politice i curente spirituale, Bucureti, Editura Corint, 2001, p. 20. 26 DRH, D, I, p. 73, 74.

21

politic al romnilor trimitea, fr doar i poate, la o situaie conflictual la vrf, ntre cele dou ri. Un document esenial n nelegerea noii realiti politice de la sud de Carpai dateaz din 5 ianuarie 136527. La moartea lui Nicolae Alexandru (16 noiembrie 1364)28, pe tronul rii Romneti a urcat Vladislav Vlaicu, cu nvoirea trdtoare i tainica nelegere a romnilor i a locuitorilor acelei ri29; acest fapt l-a determinat pe Ludovic de Anjou s cheme la arme pe locuitorii comitatului Ung, n ajunul srbtorii Botezului Domnului30, pentru a pregti o expediie militar mpotriva noului conductor politic al rii Romneti. Pe un ton acid, regele maghiar nu-l uit pe rposatul <Alexandru>, voievodul rii Romneti (s.m.) (<Alexander>, wayuoda Transsalpinus), cel care i-a uitat de binefacerile primite de la noi i nu s-a nfricoat <s calce> cu ndrzneal cuteztoare credina cu care s-a legat <fa de noi>, ct i scrisorile ntocmite ntre noi i el, cu privire la anumite nelegeri, dri31; acest din urm fragment citat este o trimitere la omagiul vasalic, pe care, n urm cu 21 de ani, Nicolae Alexandru l depusese lui Ludovic. Se observ foarte clar c regele maghiar nu se mpcase cu noua situaie politic a rii Romneti, Nicolae Alexandru fiind n continuare numit wayuoda Transsalpinus. Mai mult, Ludovic arat n continuare n actul su c Vladislav a urcat pe tronul tatlui su <nerecunoscndu-ne> ctui de puin de stpn al su firesc (dominum naturalem), nsuindu-i n pomenita noastr ar Romneasc numirea sa mincinoas <de domn>, ntru nfruntarea domnului <su> (titulum suum fictum erigens in contumeliam domini) (s. n.), de la care trebuia s capete el semnele <puterii> sale32. Acel titulus fictus (numire mincinoas) artam ntr-alt parte la care face referire diploma regal, era, fr ndoial, titlul de domn, pe care Nicolae Alexandru l primise de la Constantinopol. Vladislav era acuzat c preluase acest titlu de la tatl su i, n felul acesta, acceptase recunoaterea bizantin n schimbul celei maghiare. Cum era de ateptat, Ludovic de Anjou tia despre raporturile stabilite ntre conductorii rii Romneti i Constantinopol, ns nu vroia s accepte aceast situaie. Ceea ce conta ns pentru Nicolae Alexandru, pentru Vladislav Vlaicu, dar i pentru urmaii lor de mai trziu, era faptul c
27 28

Ibidem, p. 78-80. C. Rezachevici, op. cit., p. 72. 29 DRH, D, I, p. 79. 30 Ibidem, p. 80. 31 Ibidem, p. 78, 79. 32 Ibidem.

22

odat primit titlul domnesc nu le mai putea fi luat de nimeni, nici chiar de regele maghiar33. Menionnd n documentul su acel titulus fictus, regele maghiar i recunotea existena dei nu era de acord cu el. Drumul de la voievodat la domnie, drumul de la instituia militar la cea politic, drumul parcurs de tnrul stat de la sud de Carpai n perioada deceniilor III-VII ale secolului al XIV-lea reprezint, prin analiza titulaturilor conductorilor rii Romneti, un drum de la voievodul nostru transalpin din 1324 la acel titulus fictus din iarna lui 1365. Analiza titulaturilor nlesnete cunoaterea relaiilor dintre ara Romneasc i regatul maghiar, la nivelul raporturilor diplomatice, aa cum se reflect n limbajul documentelor de epoc.

33

Liviu Marius Ilie, op. cit., p. 170.

23

ACTIVITATEA LUI EFTIMIE MURGU N CONTEXTUL RELAIILOR ROMNO-MAGHIARE NTRE ANII 1823-1870
Nicolae Magiar Eduard Magiar

Abstract: Eftimie Murgus work on the topic of Romanian-Hungarian


relations between 1823-1870 Among all the personalities that emerged in the XIXth from Banat, a remarkable character is definitely Eftimie Murgu. He was born 28 December 1805 in Rudaria, a village that nowadays is named after him. He was a prestigious jurist, philosophy teacher (one of the founders of the Romanian philosophy schools), a well known revolutionary and a politician that activated in the Budapest Parliament.. A major part of his life and activity is straight related to the politic life of Hungary at that time, especially regarding Romanian-Hungarian relations and he was very often in the center of the related historic events of Romania and Hungary. The events that he took part of sometime relate in an odd manner I may say, also because he had (well deserved) privileges from the Hungarian authorities especially on the cultural field. Moreover he had the support of the Hungarian revolutionists. However he did not have only benefits but also a lot to suffer and many years of detention. His activity was mainly in Banat Hungary Transilvania Moldova and Tara Romaneasca, but culminated with the revolution of 1848-1849 when he led the events in Banat. Eftimie Murgu was among the most forth seeing democrat revolutionaries, one of the major personalities of the revolution who did not hesitate to sacrifice for the well being of the Romanian people and country. He remains a fine example of how the national, social and religious Romanian interests should be defended while keeping at the same time cordial relations with the Hungarian authorities of that time.

Profesor dr., Liceul Teoretic Mircea Eliade, Reia. Doctorand, Manager, Cluj Napoca.

24

Keywords: Eftimie Murgu, jurist, philosophy teacher, revolutionist, politician.

ntre personalitile pe care le-a dat Banatul secolului al XIX-lea, un loc aparte l ocup fr ndoial Eftimie Murgu. Nscut n comuna Rudria (localitate care actualmente i poart numele) din judeul Cara-Severin n 28 decembrie 1805, Eftimie Murgu a fost un reputat jurist, profesor de filosofie de prestigiu (unul dintre ntemeietorii nvmntului filosofic romnesc), revoluionar recunoscut, politician cu activitate n Parlamentul de la Budapesta. Cea mai mare parte din viaa i activitatea marelui crturar bnean a fost legat direct sau indirect de viaa politic a Ungariei de atunci, respectiv de contextul relaiilor romno-maghiare, Eftimie Murgu fiind adesea n centrul unor evenimente comune pe plan istoric. Cele la care a luat parte adesea n mod direct, se mpletesc n multe situaii ntr-un mod chiar paradoxal, pentru c a beneficiat de privilegii, (este adevrat, meritate), din partea autoritilor maghiare pe plan cultural n special i s-a bucurat de sprijinul tinerilor revoluionari unguri din Budapesta, dar a avut i de suferit, inclusiv ani grei de detenie. Redm n continuare cele mai importante momente de acest fel din viaa i activitatea lui Eftimie Murgu. n primul rnd, chiar dac ar fi fost un elev cu posibiliti intelectuale de excepie, tot nu ar fi putut s urmeze coli nalte, dac nu ar fi beneficiat de oportunitatea oferit de autoriti care i-au permis s treac de nvmntul primar de atunci. Tatl su era ofier n armata imperial, (sublocotenent n regimentul grniceresc nr. 13), ceea ce-i ddea dreptul de a-i trimite copilul la coal, att ct acesta dovedea c poate. i tnrul Eftimie Murgu a putut s nvee la modul superlativ. Astfel, dup ce a nceput cursurile primare la coala din localitatea natal, Rudria, (avndu-l ca nvtor pe Ion Mzran) cursurile inndu-se n limba slavon (slava veche), a continuat studiile la Caransebe. Ulterior dou universiti din Ungaria, cele de filosofie din Seghedin i Pesta l vor gzdui pe rnd pe tnrul studios. Dup absolvire n 1830, patru ani mai trziu, a obinut titlul de doctor al Universitii din Pesta la specialitatea drept universal. De menionat c toate diplomele sale de studii au fost nsoite de specificaia meritorie de EMINENCE Aadar, nvmntul universitar ungar i-a oferit oportunitatea de a se instrui la superlativ. Pe lng o excelent pregtire de specialitate,
25

Eftimie Murgu era i un poliglot apreciat: n afara limbii materne (romna) mai vorbea fluent maghiara, germana, greaca i slavona. Faptul c i-a fcut studiile n Ungaria, nu l-a transformat ntr-un filomaghiar, nici mcar pe plan cultural, aa cum poate ar fi fost firesc pn la un anumit punct. Spirit practic i elevat, Eftimie Murgu a fost pe parcursul vieii sale un militant permanent pentru cauza romnilor, att pe plan social ct i naional. Implicarea n viaa politic s-a produs nc din perioada cnd s-a aflat la Buda. Acolo a cunoscut pe Damaschin Bojinc i a nceput s colaboreze la revista Biblioteca Romneasc. Prima manifestare n spirit naional din partea lui Eftimie Murgu se produsese n anul 1823, atunci cnd Sava Tkly a publicat la Halle o brour cu accentuat caracter antiromnesc n care a negat cu vehemen originea latin a romnilor. Tnrul Murgu s-a simit dator s rspund lui Tkly i a scris o lucrare n limba german (Wiederlegung Combaterea dizertaiei), prin care a combtut toate tezele antiromneti expuse de Tkly, teze care erau mprtite n mare msur de autoritile maghiare. A fcut-o ntr-o manier de istoric i lingvist, uneori chiar cu patim i ironie. Era pentru Eftimie Murgu nceputul activitii sale revoluionare, dominat de opoziia fa de legile i autoritile maghiare n raport cu cele ale romnilor i cu nevoile lor sociale i naionale. Toate acestea prefigurau rolul pe care l va avea la 1848. n aceeai direcie a militat i n anii n care s-a aflat n ara Romneasc pentru constituirea Societii secrete Fria alturi de Dimitrie Filipescu i A. Vaillant, ceea ce i-a adus arestarea i expulzarea (octombrie, 1840), fiind eliberat la Sibiu. Eftimie Murgu se va stabili la Lugoj ca jurist unde de la nceput a manifestat o relativ solidaritate cu autoritile maghiare, mai ales pe plan religios, n cadrul unei campanii de emancipare a bisericii ortodoxe romneti de sub ierarhia secular srbeasc. Curnd ns, s-a alturat societii secrete revoluionare Constituia, iniiat nc din anul 1830. Dat fiind scopul ei principal: acela de unificare a tuturor romnilor de pe ambele versante ale Carpailor, era clar c intra n contradicie cu politica maghiar privind viitorul Transilvaniei, ceea ce a strnit reacia autoritilor maghiare, srbeti i din pcate chiar romneti. Astfel, n 1845 Eftimie Murgu era denunat chiar de ctre preotul Ioan Blidariu din Gvojdia, cu acuzaia c agit spiritele romneti pentru ideea naional, n consecin, fiind condamnat la 4 ani de nchisoare, executai la Buda. nceputul revoluiei maghiare n 15 martie 1848 l gsete pe Eftimie Murgu n detenie alturi de ali revoluionari. Este eliberat n data de
26

9 aprilie 1848 la presiunea tinerilor revoluionari romni i unguri din Pesta. Eftimie Murgu profit de evenimentele revoluionare n plin desfurare i se ntoarce imediat la Lugoj, unde regrupeaz forele revoluionare proromneti din Banat. Din nou apare un moment semnificativ i important n relaia lui Murgu cu autoritile revoluionare ungare, respectiv cu Lajos Kossuth, care aprob micarea lui Murgu, dat fiind i caracterul antisrbesc al acesteia. Mai trziu, la 27 iunie 1848, Eftimie Murgu a primit autorizaia guvernului maghiar pentru a convoca adunarea naional revoluionar de la Lugoj. Este cert faptul c autoritile maghiare cunoteau cea mai mare parte a coninutului moiunii care va fi prezentat i votat cu aceast ocazie. naintat guvernului maghiar alturi de un raport, nu a avut repercursiuni punitive asupra lui Eftimie Murgu i participanilor la adunarea de la Lugoj dei Lajos Kossuth nu era de acord cu toate punctele cele 8 puncte. n esen era vorba despre: 1. narmarea poporului romn care urma s se fac n timp de 6 zile pentru defensiv, apoi, dup ce Statul a narmat poporul s treac n ofensiv. 2. Armele confiscate de Stat s fie redate poporului. 3. Eftimie Murgu s fie ales cpitan suprem al Banatului 4. Episcopii bneni s fie supui cpitanului. 5. S se ia n seam i naionalitatea romnilor. 6. Introducerea limbii romne n toat administraia din Banat. 7. Poporul depune jurmnt pentru frietate, patrie i pentru naionalitate romn. 8. Adunarea l numete pe protopopul Petrovici din Lipova n funcia de vicar episcopesc pentru dieceza Timioara, iar pe protopopul Vuia pentru dieceza Vreului. Eftimie Murgu a artat n raport c romnii din Banat au decis n unanimitate s se desprind de ierarhia bisericeasc srbeasc i c vor n fruntea bisericii reprezentanii lor. S-a pronunat de asemenea pentru nfiinarea unui voievodat romnesc al Banatului i corespunztor pentru o mitropolie romneasc la Timioara. Aceste idei i proiecte politicoreligioase conveneau i autoritilor revoluionare maghiare. Relaiile lui Eftimie Murgu cu revoluionarii maghiari devin i mai strnse odat cu alegerile pentru parlamentul ungar, cu ocazia crora Eftimie Murgu a ctigat n trei circumscripii deodat: Lugoj, Oravia i Fget (ns la validare a optat pentru mandatul de Lugoj). Intrat n parlamentul lui
27

Kossuth ca deputat, s-a remarcat ca foarte bun orator (maghiara sa era extrem de aleas) i a luat chiar parte la edina Consiliului de Minitri din 13 aprilie 1849. Lurile sale de cuvnt au fost adunate ulterior n lucrarea intitulat Discursurile parlamentare din 1848-1849. Aprecierea de care se bucura din partea membrilor guvernului maghiar s-a concretizat i ntr-o propunere foarte semnificativ care i-a fost fcut. Astfel, i s-a ncredinat misiunea de a-i mpca pe romnii ardeleni cci aflaser cu certitudine de prestigiul de care se bucura Eftimie Murgu cruia i se propusese s prezideze Adunarea de la Blaj, onoare pe care ns a refuzat-o. Finalul revoluiei, respectiv capitularea armatei maghiare la iria n vara anului 1849, l gsete pe Eftimie Murgu n postura de a fi acuzat de tribunalul militar austriac pentru activitatea sa nu numai alturi de romni dar i de unguri, pentru c n Dieta de la Debrein votase pentru detronarea Habsburgilor. Ca urmare, este arestat la 1 septembrie 1849 i condamnat la moarte prin spnzurtoare, pentru nalt trdare fa de monarhia habsburgic. Dup trei ani de detenie, prin sentina din 7 octombrie 1851, pedeapsa i este comutat la 4 ani de nchisoare i confiscarea bunurilor. La proces, juristul, doctor n drept, a refuzat s se apere, invocnd faptul c nu este un supus al rii ungureti. Dup ce i ispete pedeapsa n nchisoarea Iosefstadt din Boemia, este eliberat n anul 1853. Se retrage un timp din viaa politic i public i dup ce a trit o vreme la Va i apoi refugiat n Vechiul Regat, s-a ntors n Ungaria dup reinstaurarea regimului constituional. Ca o ironie a istoriei, lugojenii nu l-au mai primit att de bine ca altdat. Cu toat relativa lor ostilitate, n anul 1861 a fost ales din nou deputat n Dieta de la Budapesta pentru circumscripia Stamora Moravia, unde s-a afirmat ca un adevrat reprezentant al romnilor. Din pcate anii de temni i-au afectat sntatea, astfel c la 8 mai 1870 s-a stins din via la Budapesta, fiind nmormntat n cimitirul Rerepesy. n anul 1932 osemintele marelui om de cultur, revoluionar i politician au fost aduse n Lugoj i depuse n cimitirul oraului unde se afl i n prezent. Eftimie Murgu a fost unul dintre cei mai clarvztori revoluionari democrai, una din marile personaliti paoptiste care n-a pregetat a se jertfi pentru obteasca fericire a poporului i a rii. Rmne un adevrat exemplu pentru felul n care a tiut s apere interesele sociale, naionale i religioase ale romnilor, pstrnd n acelai timp relaii echilibrate i demne cu autoritile maghiare ale vremii.

28

Bibliografie: I. Bcil (coordonator) Eftimie Murgu (1805-1870). Erudiie i fapt, Timioara, Editura Excelsior Art, 2009. G. Duic-Bogdan Eftimie Murgu, Bucureti, 1937. I. Boro Deinerea a doua a lui Eftimie Murgu, n ,,Curierul Banatului, 1926, nr. 1. C. Brtescu Eftimie Murgu i idealurile revoluiei paoptiste bnene, n volumul Eftimie Murgu (1805-1870). Erudiie i fapt, Timioara, Editura Excelsior Art, 2009. V. Cheresteiu Lupttorul revoluionar Eftimie Murgu, n ,,Studii, IX, 1956, nr. 1. I. Cionchin Eftimie Murgu Zeul romnilor bneni, n ,,Din galeria oamenilor de seam, Timioara, Editura Ando Tours, 2002. A. Contrea Asupra vieii i activitii lui Eftimie Murgu, n volumul Eftimie Murgu (1805-1870). Erudiie i fapt, Timioara, Editura Excelsior Art, 2009. A. Cosma Eftimie Murgu i Adunarea naional de la Lugoj, n,,Analele Banatului, 1929, Timioara, II, nr. 1. A. Cosma jr. - Bneni de alt dat, vol. I, Timioara, 1933. G. Cotoman Eftimie Murgu. La centenarul morii sale, n,,Biserica Ortodox Romn, LXXXVIII, 1970, nr. 7-8. A. Cotru Eftimie Murgu, n volumul Eftimie Murgu (1805-1870). Erudiie i fapt, Timioara, Editura Excelsior Art, 2009. I. Istodorescu Eftimie Murgu (1805-1870). Lupttor pentru libertatea social i naional, n Tibiscum, I, Timioara, 1971. I. Jivan Contribuii la cunoaterea misiunii lui Eftimie Murgu n Transilvania, n ,,Studii i articole de istorie, IX, Bucureti, 1970. Ghe. Luchescu Mrturii lugojene despre evenimentele paoptiste, n volumul Eftimie Murgu (1805-1870). Erudiie i fapt, Timioara, Editura Excelsior Art, 2009. M. Neguu Eftimie Murgu, n volumul Furitori ai unitii i independenei naionale, coordonat de Florian Georgescu i Elena Plnceanu, Bucureti, 1983. I. Popa, V. Zaberca Eftimie Murgu, Reia, 1976.
29

R. Popovici Banatul spaiu istoric de interferen i convergen n secolul al XVIII-lea i prima jumtate a secolului al XIX-lea, n volumul Eftimie Murgu (1805-1870). Erudiie i fapt, Timioara, Editura Excelsior Art, 2009. I. D. Suciu Revoluia de la 1848-1849 n Banat, Bucureti, 1968. T. Topliceanu Eftimie Murgu. Un capitol din istoria politic naional a Banatului, Timioara, 1988. A. Varga, Eftimie Murgu i percepia elitei ecleziastice din Banat la 1848-1849, n Neamu, Gelu (coord.), Biografii paoptiste. Culegere de studii, Editura Academiei Romne, Bucureti, 2006.

30

POLITICA GUVERNULUI UNGARIEI N TRANSILVANIA I EVOLUIA RELAIILOR ROMNO-AUSTRO-UNGARE (AUGUST 1913-IUNIE 1914)
Nicu POHOA

Abstract: The Hungarian governments politics in Transylvania and


the evolution of the Romania-Austro-Hungaria relations (August 1913 June 1914) The author researched the orientation of Romanias external politics regarding the politico-military groups of the great powers, the Triple Aliance and the Triple Entente, during the period between the Treaty of Bucharest from 1913 and the crisis from July 1914, which prefaced the ignition of the First World War. The study represents a thorough treatise of the evolution of the relations between Romania and Austro-Hungarian Empire, which were mostly determinated by the politics of the Hungarian government towards the Romanians from Transylvania, but also by Wiens and Berlins diplomatic efforts to maintain Romania in the political orbit of the Central Powers. The author emphasizes the main factors that contributed to Romanias detachment from the Central Powers and to its external politics reorientation towards the Entente. Keywords: external politics orientation, politico-military groups, alliance treaty, the Hungarian governments politics in Transylvania, public opinion, external politics reorientation.

Desfurarea celui de-al Doilea Rzboi Balcanic a pus n eviden nonconformismul politicii externe romneti fa de cea a Austro-Ungariei i precaritatea alianei dintre cele dou state, dei nu de mult timp rennoit.

Lector univ. dr., Facultatea de Arhivistic, Academia de Poliie Alexandru Ioan Cuza, Bucureti, preedintele comisiei de cenzori a Societii de tiine Istorice din Romnia.

31

Totodat, disensiunile dintre Romnia i Austro-Ungaria au reflectat materializarea unei tendine mai vechi de detaare a Romniei de AustroUngaria, fapt care a contribuit la agravarea crizei care se manifestase n sistemul Triplei Aliane. Evoluia relaiilor romno-austro-ungare n perioada ulterioar Conferinei de pace de la Bucureti s-a nscris pe aceeai traiectorie, ceea ce arat c disensiunile dintre cele dou state nu erau legate de factori conjuncturali, ci de factori obiectivi, care ineau de nsi fundamentele politicii externe a statului romn. Aa cum se tie, regele Carol I era contient de mult vreme de iminena destrmrii Austro-Ungariei, situaie care ar fi fcut posibil unirea cu Romnia a teritoriilor locuite de romnii din cuprinsul Dublei Monarhii. Momentul unui astfel de deznodmnt era ns greu de anticipat. Pe de alt parte, suveranul romn rmsese, aa cum el nsui se caracterizase, un bun prusac i un bun german1. n concepia sa, meninerea orientrii politice spre Germania trebuia s reprezinte un reper de baz al politicii externe a Romniei. De aceea, dup Pacea de la Bucureti, avnd n vedere bunele relaii dintre Bucureti i Berlin, Carol I ddea asigurri att la Ballplatz, ct i la Wilhelmstrasse, c Romnia i va continua politica extern alturi de Puterile Centrale2. La rndul su, Titu Maiorescu fcea aprecieri asemntoare. N. Iorga scria despre prim-ministrul romn c Titu Maiorescu, proptindu-se contra opiniei publice, nu pierdea nici o ocazie ca s afirme c n politica extern a Romniei nu s-a schimbat absolut nimic3. Dincolo de aceste declaraii, fcute la cel mai nalt nivel, rapoartele politice ale reprezentanilor Puterilor Centrale n Romnia erau ngrijortoare, artnd o alt stare de fapt. Guvernele de la Viena i Berlin erau amnunit informate de substratul animozitii crescnde a poporului romn fa de monarhia habsburgic, de progresele influenei Antantei n Romnia i de poziia guvernului de la Bucureti n relaiile sale cu Puterile Centrale, care au evoluat de la declaraii mai mult platonice de fidelitate fa de Tripla Alian pn la recunoaterea imposibilitii n principiu a aplicrii clauzelor vechiului tratat secret, rennoit de-abia cu cteva luni nainte de izbucnirea celui de-al Doilea Rzboi Balcanic4.
1 2

B. von Blow, Mmoires, IV, Paris, 1928, p. 431. Gh. N. Czan, erban Rdulescu-Zoner, Romnia i Tripla Alian (1878-1914), Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1979, p. 362. 3 N. Iorga, Supt trei regi, Editura Pro, Bucureti, p. 147. 4 Despre coninutul unor asemenea rapoarte politice vezi Gh.N. Czan, erban RdulescuZoner, op. cit., p. 365-367.

32

Credem c se cuvine s insistm asupra unora dintre aceste rapoarte politice, mai puin utilizate n istoriografie, deoarece sunt deosebit de sugestive pentru punerea n eviden a noului curs al politicii externe a Romniei dup Pacea de la Bucureti. Astfel, ntr-o not a Legaiei imperiale germane din Romnia ctre Cancelaria din Berlin, din 14/27 august 1913, Waldburg, nsrcinatul cu afaceri german din capitala Romniei, arta c n convorbirea pe care a avut-o cu Majestatea Sa regele, acesta a caracterizat relaiile Romniei cu Austro-Ungaria ca fiind proaste (s.n.). Din nefericire, n ultimul timp au fost din nou semnalate n Ungaria acte neprietenoase fa de romnii de acolo, ca de exemplu, interzicerea unei adunri a nvtorilor romni5. n aceeai not, Waldburg arta c regele Carol I i-a declarat ministrului Austro-Ungariei, Frstenberg, c el nu va tolera o Bulgarie mare i c, la nevoie, va merge cu Serbia mpotriva Bulgariei. Plenipoteniarul a fost foarte uluit i a trimis nentrziat la Viena pe consilierul de legaie baronul Haymerle. n Viena ns s-a fcut declaraia c, pentru Austro-Ungaria este imposibil o Serbie mare, de aceea trebuie s se mearg cu Bulgaria6. ntr-un alt raport ctre cancelarul Germaniei, Theobald von Bethmann Hollweg, din 3/16 septembrie 1913, Waldburg meniona unele aprecieri ale lui I.I.C. Brianu, eful Partidului Liberal i prezumtivul viitor prim-ministru: Indispoziia fa de AustroUngaria este att de mare, nct azi auzi aproape pe fiecare om cult din ar vorbind mpotriva monarhiei vecine. [] n timp ce animozitatea mpotriva rii prietene a ctigat teren, au nceput influene franceze i ruse, care au gsit n domnii Schebeko i Blondel promotori zeloi. n special plenipoteniarul francez a desfurat o vie activitate n favoarea Rusiei i, trebuie recunoscut, c nu fr succes. Simpatii pentru aceast ar vecin n-au fost desigur create, dar nu trebuie trecut cu vederea c Basarabia este ca i uitat, n timp ce ochii fiecrui romn sunt ndreptai, mai mult dect oricnd, asupra Transilvaniei. E lesne de neles c aceast tendin, prin indispoziia creat mpotriva Austro-Ungariei, ctig n mod necesar extindere (s.n.). Politica neabil a Ungariei, care n ultimul timp a ieit din nou la suprafa n tratarea problemei diocezelor7, sporete n Romnia
5

Ardeleanu, Ion, Vasile Arimia, Ionel Gal, Mircea Muat (coord.), 1918 la romni. Desvrirea unitii naional-statale a poporului romn. Documente externe (1879-1918), vol. I, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1983, p. 343 (se va cita 1918 la romni). 6 Ibidem. 7 Printr-o noua mprire administrativ bisericeasc (1912) guvernul ungar a repartizat diocezele romne la episcopatul greco-catolic din Hajdudorog, nou nfiinat, urmrind

33

indispoziia mpotriva acestui stat8. I.I.C. Brtianu aduga c bunele relaii cu Austro-Ungaria depind cu totul de tratarea problemei romnilor din Ungaria (s.n.). n Romnia exist legturi organice strnse cu compatrioii de acolo9. n finalul raportului su Waldburg conchidea: Aproape c nu este de temut c relaiile politice ale Romniei cu AustroUngaria vor cunoate o schimbare, atta timp ct regele Carol, cu puterea lui dovedit, conduce destinele acestei ri. Pe de alt parte, nu poate fi tgduit c n cercurile cele mai largi ale rii problema romnilor din Ungaria este simit ca un ghimpe n propria carne. O tratare mai binevoitoare a acestei chestiuni din partea austro-ungar ar putea constitui soluia pentru crearea unor relaii durabile cu statul vecin10. ntr-o scrisoare din 21 octombrie/3 noiembrie 1913, eful Marelui Stat Major al Austro-Ungariei, Franz Conrad von Hoetzendorf, ctre ministrul Afacerilor Externe austro-ungar, Leopold Berchtold, fcea urmtoarele aprecieri despre politica extern a Romniei, dup citirea unui articol publicat n pres de ctre N. Iorga: n legtur cu cele expuse n acest articol de ziar i cu informaiile care mi-au parvenit dintr-o surs de ncredere, mi-a permite s-mi exprim prerea c nu se mai poate conta pe o Romnie care s fie de partea noastr ntr-un viitor rzboi, c Romnia ar putea s se gseasc chiar n rndurile inamicilor notri (s.n.), ns la izbucnirea unui rzboi va atepta probabil, pentru ca la urm s treac de partea celui mai mare. Ideea Romniei Mari a ctigat n aa msur teren solid, nct Transilvania i Basarabia reprezint obiectivele cele mai
scopurile politicii sale de maghiarizare. n legtur cu aceast problem, I.I.C. Brtianu a intervenit pe lng guvernul ungar condus de contele Tisza, fr a se ajunge ns la un rezultat favorabil pentru romnii din Transilvania. Constituirea episcopiei greco-catolice de limb maghiar de la Hajdudorog, n zona Nord-Vestic a teritoriului romnesc, a provocat impresionante adunri populare i violente campanii de pres. De asemenea, cei 57 de deputai romni exprimau n parlamentul din Budapesta totala nencredere a populaiei romne fa de guvernul ungar, care elaborase i un proiect de lege electoral, menit s eludeze introducerea votului universal. Vezi Teodor Pavel, Micarea romnilor pentru unitate naional i diplomaia Puterilor Centrale (1878-1914), vol. II (1894-1914), Editura Facla, Timioara, 1982, p. 114-115. Este semnificativ c o delegaie, din care fcea parte i Vasile Lucaciu, s-a deplasat la Roma pentru a informa despre opoziia romnilor fa de nfiinarea episcopiei de Hajdudorog. Cu toate acestea, Vaticanul a emis Bula papal prin care noua episcopie a fost recunoscut, n ciuda protestului romnesc. Pentru amnunte, vezi Liviu Maior, Micarea naional romneasc din Transilvania. 1900-1914, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1986, p. 94-95. 8 1918 la romni, vol. I, p. 348. 9 Ibidem. 10 Ibidem, p. 349.

34

apropiate spre care tinde Romnia, privirile fiind deocamdat ndreptate mult mai intens asupra Transilvaniei dect a Basarabiei (s.n.). Franz Conrad von Hoetzendorf, n calitatea oficial de mare rspundere pe care o avea, sugera efului diplomaiei austro-ungare i soluia pe care o preconiza: Lund n considerare importana hotrtoare pe care aceast problem o are pentru aciunile de pregtire de rzboi care cad n competena poziiei mele profesionale, trebuie s spun c avem o datorie necondiionat s realizm, potrivit celor stabilite formal, alipirea Romniei printr-un tratat la Tripla Alian aa cum statele acestei aliane au ncheiat ntre ele tratatul (s. n.) cci, dac nu se reuete, nu tim pe ce putem conta i vom fi expui eventual aa cum am mai spus pericolului unei dumnii active din partea Romniei. Deocamdat, atta timp ct triete regele Carol, aceast direcie extrem nu este probabil, dar aa cum a artat istoria celei mai recente perioade, regele a fost trt, mpotriva convingerii sale, ntr-o aciune care desigur n-a fost n interesul nostru i acest lucru s-ar putea repeta11. Despre succesorul la tronul Romniei, prinul Ferdinand, care este foarte accesibil influenelor din afar i n special ale soiei sale, Franz Conrad von Hoetzendorf i exprima opinia c nici o garanie nu ofer c n momente grave va rmne de partea noastr (s.n.), nfruntnd toate elementele care se vor npusti asupra lui. Prinul Carol aduga generalul austriac este altfel, dar din punct de vedere al Monarhiei nici el nu este mai bun. El are ceva de la mama sa, inteligent i impulsiv, a fost educat n spiritul ei i n spiritul ovin romnesc (n special de prof. Iorga), este ostil strinilor i trece nc de pe acum drept creatorul chemat al Romniei Mari, ceea ce este echivalent cu cucerirea Transilvaniei, n primul rnd, i a Basarabiei, n al doilea rnd (s.n.)12. Ct despre amintitul articol scris de Iorga, anexat scrisorii generalului Conrad von Hoetzendorf, reinem doar, din nevoia de concizie, cteva aprecieri ale savantului romn: Politica viitoare a Romniei este politica intereselor naiunii romne, sprijinit pe energia, solidaritatea i organizarea tuturor romnilor. [] Eu sunt i acum mpotriva unei aliane cu Austro-Ungaria. Cu cine s te aliezi? Cu jumtatea austriac care nu nseamn nimic, sau cu jumtatea ungar care ne este ostil? Austria, dup prerea mea, nu are nici un viitor. [] Pe ce se sprijin Germania? Pe elementul german. n perspectiva descompunerii Austriei, Germania va
11 12

Ibidem, p. 351. Ibidem, p. 351-352.

35

prefera ns, dup prerea mea, s-i anexeze pe germani dect s sprijine o formaie care este condamnat la moarte13. Aadar, atitudinea ostil Austro-Ungariei, manifestat la nivelul opiniei publice din Romnia, dar i n rndul liderilor politici de la Bucureti sau al oamenilor de cultur, crea o stare de ngrijorare n capitalele Puterilor Centrale, att Berlinul, ct i Viena contientiznd c perpetuarea acestei stri de spirit poate influena orientarea politicii externe a Romniei. Pentru a se contracara o eventual reorientare a Romniei ctre Antanta a fost numit ca ministru al Austro-Ungariei la Bucureti, n noiembrie 1913, Ottokar Czernin, personalitate politic de prim ordin, prieten cu Franz Ferdinand i considerat succesor al lui Berchtold la conducerea diplomaiei austriece. n conformitate cu instruciunile primite, Ottokar Czernin trebuia s aib n vedere a clarifica nenelegerile ivite ntre Viena i Bucureti [] n ultima criz balcanic, de a exercita o influen asupra factorilor de conducere i asupra opiniei publice din Romnia, n sensul relurii politicii de strns colaborare cu Austro-Ungaria i, n orice caz, de a realiza curnd o clarificare deplin a relaiilor noastre cu Romnia14. Semnificativ este faptul c ntre multele detalii care nsoesc prezentarea obiectivelor misiunii lui Czernin la Bucureti se menioneaz: Nu vreau desigur s pun la ndoial loialitatea i fidelitatea de aliat a principelui german (regele Carol I n.n.), care conduce de decenii, cu mn neleapt i puternic destinele Romniei. Dar n Romnia, mai mult dect n alt ar, monarhul este silit datorit originii strine a dinastiei s asculte vocea poporului n deciziile pline de consecine ale politicii externe. C starea de spirit a poporului romn a fost numai aparent prietenoas fa de noi a dovedit-o trecutul cel mai recent. Atta timp ct o astfel de stare domin opinia public din Romnia, n special n armat, nu ne putem atepta c fora regelui ar fi suficient la un moment dat s determine poporul romn s-i ndeplineasc datoria de aliat i fria de arme cu noi (s.n.). N-ar folosi la nimic dac am voi s nchidem ochii fa de aceste fenomene. Ci mai curnd trebuie s purtm la Bucureti o discuie sincer i s insistm ca poporul romn s fie lmurit cu privire la relaia de alian cu Monarhia i deci de partea cui se va afla Romnia, n cazul unor mari decizii. [] Abia cnd Maiestatea Sa regele i guvernul romn prin publicarea oficial a tratatului i vor dovedi hotrrea ferm de a rmne necondiionat la aliana cu noi i dup ce opinia public din
13 14

Ibidem, p. 352. Ibidem.

36

Romnia va fi ratificat oarecum aceast hotrre prin acordul ei, putem considera ca restabilit acea deplin reciprocitate n relaiile noastre cu Romnia, care singur ne-ar face posibil s ne ncredem linitit n aliana cu Romnia i s facem din ea pivotul politicii noastre balcanice (s.n.)15. La scurt timp dup instalarea sa la post, Ottokar Czernin i-a dat seama de imposibilitatea publicrii tratatului de alian cu Romnia din cauza opiniei publice romneti care era n mod categoric mpotriva alianei cu Austro-Ungaria. n raportul su din data de 22 noiembrie/5 decembrie 1913 ctre eful diplomaiei de la Ballplatz se arta, printre altele, c n problema romnilor aspectul de politic intern este absolut inseparabil de aspectul politicii externe (s.n.). [] ntr-un stat unitar naional exist uneori o singur stare de spirit, n timp ce la noi exist totdeauna mai multe, care se anuleaz i se paralizeaz reciproc. Noi n-am purtat i nu vom purta niciodat un rzboi n spatele cruia se afl simpatiile ntregii Monarhii. [] ntr-un stat unitar naional, unde uneori nu exist dect o singur (s.n.) voin a ntregului popor, nici un monarh nu va putea purta un rzboi mpotriva voinei poporului su, orict de multe tratate scrise l-ar obliga moral. Dac ncearc, i va risca tronul i dinastia i tot nu va realiza nimic (s.n.). Czernin era de prere c trebuie creat o stare de spirit austrofil n cercurile poporului romn, fiind nevoii s recunoatem c Maiestatea Sa regele nu va merge niciodat mpotriva ntregii opinii publice. Anumite evenimente recente n domeniul politicii externe n-au ntrit aici simpatiile pentru Monarhie, ns marele spin care se afl n sufletul poporului nu este problema revizuirii16, nu este politica extern a ultimului an, ci mai curnd pcatele guvernelor ungare anterioare care i aduc acum roadele lor (s.n.). Maiestatea Sa regele a vorbit cu oroare de politica dus de coaliie17 [], iar domnul Take Ionescu, desigur unul din cele mai bune capete din Regat, mi-a spus: nici un om care are ochi n cap nu poate trece cu vederea c aici este punctul vulnerabil al relaiei dintre noi (s.n.). Avnd n vedere starea de spirit din Romnia, Czernin arta c ducerea la ndeplinire a sarcinii ncredinate, de a determina
15 16

Ibidem, p. 364. Czernin se refer la revizuirea de ctre Marile Puteri a Tratatului de pace de la Bucureti din 1913, propus de Rusia i susinut de Austro-Ungaria, la solicitarea Bulgariei, spre nemulumirea guvernului romn. 17 Coaliia de partide aflate la guvernare n Ungaria n anii 1906-1910, de al crei nume sunt legate legea votului plural, al crei proiect a fost redactat de contele Andrssy Gyula, i adoptarea unor msuri de maghiarizare. Despre micarea naional a romnilor, ca o reacie la politica guvernului Ungariei, vezi pe larg Liviu Maior, op. cit., p. 102-111.

37

publicarea alianei secrete dintre Romnia i Austro-Ungaria, are drept premis necondiionat schimbarea strii de spirit a poporului i deci a problemei de politic intern. Diplomatul austriac era contient de faptul c regele Carol I mpotriva strii de spirit a ntregului popor romn nu merge, iar aceast stare de spirit este dependent de ceea ce se petrece n Ungaria. Prin urmare, Czernin conchidea: Ordinul Excelenei Voastre de a realiza publicarea alianei este un lucru imposibil fr rezolvarea problemei ungaro-romne i fr modificarea complet a opiniei publice de aici (s.n.)18. Aprecieri similare au fost fcute i de ctre contele Haymerle, consilier la Legaia cezaro-criasc de la Bucureti, ntr-un lung memoriu din 3/16 decembrie 1913, n care se refer la starea de spirit din Romnia devenit ostil Austro-Ungariei, ca urmare a atitudinii Vienei fa de Romnia n timpul crizei balcanice i a situaiei romnilor din Transilvania. n ceea ce privete publicarea tratatului de alian, diplomatul austro-ungar considera c acest lucru este inoportun i chiar periculos. El considera c n prealabil trebuie ca guvernul ungar s ntreprind o serie de reforme n favoarea romnilor de peste muni, astfel nct agitaia fcut de cei de aici s-i piard terenul n Transilvania nsi, fapt care ar duce la o schimbare a strii de spirit n Romnia fa de Austro-Ungaria. Haymerle avertiza Viena: Folosirea prea devreme a acestui mijloc necesar (publicarea tratatului n.n.) ar putea duce chiar la o ruptur deschis []. Atunci ns, cnd starea de spirit se va mbunti din nou i reprezentana cezaro-criasc de aici este ncredinat c poate spera n obinerea acestui lucru printr-un pact al contelui Tisza cu romnii din Ungaria , trebuie s se treac ntr-un fel la publicare. Interesante sunt i consideraiile n legtur cu presupusele motive pentru care regele Carol I s-a opus categoric publicrii tratatului de alian dintre Romnia i Austro-Ungaria: Dac pn acum, chiar i n vremea cnd aveam mai multe simpatii aici, regele a inut secret un lucru existent, cred c a fcut-o mai puin dintr-un sentiment de team c tratatul ar fi nepopular, ct din sentimentul c, fcndu-l cunoscut, i-ar fi atras inevitabil dumnia Rusiei, unit cu instigaia statelor balcanice, care pe atunci se aflau sub egida Rusiei, mpotriva Romniei. n vreme ce, atta timp ct se prea c Romnia nu este angajat fa de nimeni, toate puterile rvneau la prietenia ei19.
18 19

Vezi coninutul ntregului raport n 1918 la romni, vol. I, p. 373-383. Ibidem, p. 383-386.

38

Despre starea de spirit din Romnia a relatat i Ottokar Czernin n raportul su ctre Berchtold din 26 decembrie 1913/8 ianuarie 1914. ntre altele, se arta: Extrem de vanitoas i subordonat dispoziiilor de moment, psihologia poporului a cunoscut de anul trecut o transformare complet. nainte de rzboiul balcanic concepia dominant a fost aceea c fr ajutorul unui stat mare Romnia nu va obine nimic. Ctigarea cu uurin a noii provincii (Cadrilaterul n.n.), fr ajutorul nostru sau al ruilor, i, dup cum muli afirm, mpotriva voinei Monarhiei noastre, a reprimat complet fostul sentiment de dependen, fcnd loc unui exuberant sentiment de orgoliu (s.n.). Acest sentiment merge att de departe nct nsui regele, care este foarte nelept, este complet stpnit de aceast hipnoz, considernd c succesul Romniei izvorte dintr-o politic premeditat. El uit ns cu totul c ordinul pentru mobilizare a fost obligat s-l dea n condiiile unei crize de plns i ale poziiei amenintoare a poporului. [] Dar aceste evenimente ale anului trecut mai au o urmare foarte important asupra ntregii politici romneti. Anul trecut s-a ivit cazul, rar n istorie, cnd vox populi reprezint vox Dei. Dorina poporului de a lua parte la rzboi a obligat regele i guvernul s mobilizeze i s obin victoria, aa nct nu este de mirare c a crescut n mod cu totul exagerat creditul valorii opiniei publice (s.n.). n aceste condiii, pentru Ottokar Czernin a devenit evident c nu este att de uor s orientezi politica de aici pe fgaele pe care Excelena Voastr (contele Berchtold n.n.) le consider ca fiind cele dorite. El mprtea concepia efului diplomaiei de la Ballplatz c meninerea vechii orientri politice a Romniei va fi imposibil dac nu se lucreaz sistematic cu biciul i cu ovzul. Deocamdat aduga Czernin pe ordinea de zi este ultima variant. Din aceast perspectiv, Czernin considera c trebuie s acioneze n aa fel nct s-i conving pe romni c legtura lor strns cu noi nu numai c este posibil, ci este o necesitate vital pentru ei. n acest sens, diplomatul austro-ungar i exprima sperana n succesul unui acord ungaro-romn, n legtur cu situaia romnilor din Transilvania, dar i n efectul pe care l-ar exercita la Bucureti ameninarea Bulgariei. n legtur cu ultimul aspect menionat, Czernin aprecia: n ce ne privete, noi trebuie s avem pe Cineva n Balcani i dac acest Cineva nu sunt romnii, vor fi bulgarii. Dac romnii vor vedea c noi suntem ntr-adevr n stare s ncheiem o alian cu Bulgaria, atunci se vor grbi foarte mult s ne ndeplineasc dorinele. [] Dac vom reui s trezim la cercurile competente de aici credina c Bulgaria dorete din toat inima o alian cu
39

noi, dar c deocamdat noi nu vrem s cdem de acord, deoarece mai nti vrem s tim cum se va dezvolta pe viitor relaia noastr cu Romnia, n acest caz modestele mele puteri vor fi serios sprijinite. n caz contrar, Czernin era categoric de acord s se recurg la presiuni; Nu avem voie s le ascundem romnilor faptul c n spatele amabilitii i a bunvoinei st, serioas i amenintoare, voina de fier ca, n caz c ei nu vor merge alturi de noi, atunci noi vom aciona mpotriva lor i trebuie s pregtim terenul pentru ca ei s cread n aceast voin de fier20. Starea de spirit antiaustriac manifestat n societatea romneasc reprezenta un obstacol major pentru factorii de decizie din capitala Romniei n meninerea vechii orientri politice spre Puterile Centrale. Deoarece aceast situaie putea s afecteze raporturile romno-germane, spre sfritul anului 1913 s-au intensificat i aciunile reprezentanilor diplomatici ai Germaniei la Bucureti. Diplomaia german de la Bucureti devenise mult mai atent i sensibil fa de evoluia raporturilor romnoaustro-ungare din momentul n care regele Carol, ct i viitorul primministru, I.I.C. Brtianu, au pus n discuie, n decembrie 1913, imposibilitatea unei eventuale colaborri militare cu Austro-Ungaria, ca urmare a evoluiei nefavorabile a opiniei publice din Romnia fa de Dubla Monarhie. Pe data de 6 decembrie 1913 Waldthausen a comunicat cancelarului Bethmann-Hollweg c att viitorul prim-ministru Brtianu, ct i regele Carol i-au declarat c, n condiiile politice din acel moment, n care ntreaga opinie public este mpotriva Austro-Ungariei, din cauza politicii de asuprire naional a guvernului maghiar, poporul romn nu va merge alturi de Austria n cazul unui rzboi (s.n.). Nu este suficient s avem tratate, trebuie ca acestea s fie i populare, ar fi declarat regele Carol diplomatului german21. Ministrul Germaniei nu a comunicat aceste importante declaraii doar la Berlin, ci i colegului su Czernin din capitala Romniei, care imediat a avut o convorbire cu I.I.C. Brtianu, urmat de o audien la rege, cu care ocazie a aflat acelai lucru22. n urma acestor discuii, Czernin a ntocmit un raport ctre contele Berchtold, pe data de 8 decembrie 1913, n care se insista asupra necesitii unei grabnice i favorabile soluionri a problemei romnilor din Ungaria. n respectivul document, Czernin caracteriza lipsa oricrei valori, ntr-un viitor apropiat, a
20 21

Ibidem, p. 387-392. Apud Gh. N. Czan, erban Rdulescu-Zoner, op. cit., p. 368-369. 22 Ibidem, p. 369.

40

tratatului secret de alian ntre Romnia i Austro-Ungaria, acesta nereprezentnd altceva dect un simplu petec de hrtie23. Aadar, problema nealinierii Romniei la Tripla Alian n cazul unei conflagraii a fost pus, prin urmare, deschis nc la sfritul anului 1913, deci ntr-un moment n care cel puin n cercurile politice de la Bucureti nu se ntrevedea nc un conflict european imediat24. Aceast tendin se va accentua ns odat cu importanta schimbare de guvern realizat la nceputul anului 1914, prin numirea ca prim-ministru a lui I.I.C. Brtianu, cunoscut pentru orientarea sa politic filoantantist. Se poate spune, ntr-un anume sens, c decizia unei reorientri a politicii externe a Romniei fusese luat de nsui regele Carol I atunci cnd, spre sfritul anului 1913, la 8 decembrie, a dat un asemenea avertisment Vienei prin intermediul ministrului su plenipoteniar acreditat la Bucureti, iar constituirea unui nou guvern condus de ctre I.I.C. Brtianu nu putea s fie dect confirmarea unei asemenea opiuni politice. nc nainte de preluarea guvernrii, regele Carol I l-a informat pe I.I.C. Brtianu despre rennoirea tratatului secret de alian cu Puterile Centrale de ctre Titu Maiorescu. eful P.N.L. a reacionat negativ, afirmnd c nu se putea angaja a menine tratatul n caz de rzboi25. Eu m ndoiesc, sire, c un guvern romn ar putea s pun n aplicare acest tratat, ar fi declarat marele om politic romn26. Venirea sa la putere s-a realizat ntr-un moment n care Puterile Centrale depuneau eforturi disperate pentru meninerea neschimbat a orientrii politicii externe a Romniei. Susinuta activitate diplomatic a lui Czernin la Bucureti a fost, dup cum se tie, coroborat cu rennoirea tratativelor de la Budapesta dintre guvernul maghiar i Partidul Naional Romn din Transilvania. Sub presiunea cercurilor guvernante de la Viena, prim-ministrul maghiar Tisza Istvan se hotrse n toamna anului 1913 s ofere romnilor transilvneni unele concesii minore de natur economic, administrativ i confesional. De fapt, aa cum s-a remarcat, contele Tisza, caracterizat printr-o mare subtilitate politic, n-a urmrit altceva dect s
23

Der Bundesvertrag zur Zeit nicht viel mehr West ist als die Tinte un das Papier auf das er geschrieben ist. Ibidem, p. 369. Istoricul Vasile Cristian a precizat c de fapt expresia menionat aparine diplomatului austro-ungar Frgach. Vezi V. Cristian, 1878-1914, n vol. Romnia n relaiile internaionale, (coord.: L. Boicu, V. Cristian, Gh. Platon), Editura Junimea, Iai, 1980, p. 372. 24 Gh. N. Czan, erban Rdulescu-Zoner, op. cit., p. 369. 25 Anastasie Iordache, Ion I.C. Brtianu, Editura Albatros, Bucureti, 1994, p. 202. 26 Apud V. Cristian, op. cit., p. 373.

41

ntreprind o aciune de diversiune, ceea ce reieea din nsi propunerile sale fcute reprezentanilor P.N.R. n cadrul tratativelor. Prin acordarea unor concesii de suprafa, prim-ministrul maghiar a urmrit s slbeasc de fapt opoziia romnilor transilvneni, ncercnd s-i determine s renune la revendicri majore cum era cea a recunoaterii individualitii etnice i politice a comunitii romneti din cadrul Austro-Ungariei. Adept al dualismului i al unei strnse aliane cu Germania, contele Tisza a cutat, prin manevra ntreprins, s afieze o atitudine binevoitoare fa de diplomaia de la Ballplatz i s dea o anumit satisfacie cercurilor guvernante berlineze, foarte interesate n ameliorarea relaiilor dintre Romnia i Austro-Ungaria. Delegaii romni au respins propunerile cabinetului din Budapesta, neacceptnd s renune la cunoscutele revendicri naionale fundamentale, fapt care marca caracterul ireconciliabil al conflictului. n aceste condiii, tratativele romno-maghiare au fost ntrerupte la mijlocul lunii februarie 1914, fr a se ajunge la nici un rezultat27. Desfurarea acestora a prilejuit manifestarea ampl a sentimentelor de unitate naional a romnilor de pe ambele versante ale Carpailor, avnd i un anumit ecou n cadrul opiniei publice europene. Faptul c tratativele romno-maghiare de la Budapesta au reprezentat doar o manevr a prim-ministrului maghiar Tisza Istvan, menit s menin Romnia n orbita politic a Puterilor Centrale, a fost de altfel bine sesizat de ctre mediile diplomatice de la Bucureti. ntr-un raport din 17/30 ianuarie 1914 al ministrului Belgiei de la Bucureti, M. van Ypersele de Strihou, ctre ministrul de Externe belgian Julien Davignon, referitor la revendicrile romnilor din Transilvania i la relaiile dintre Austro-Ungaria i Romnia, se arta, printre altele, c aici lumea este sceptic n ce privete posibilitatea unei reconcilieri romno-maghiare. Ministrul belgian arta c mersul greu al tratativelor i probabilul insucces al acestora s-ar datora, printre altele, opoziiei ovine maghiare care considera c o asemenea politic punea n pericol caracterul unitar al naionalitii ungare. Fr a se pronuna deschis asupra caracterului diversionist al tratativelor iniiate de prim-ministrul ungar, deoarece acestea la acea dat nu se ncheiaser, diplomatul belgian se ntreba totui retoric: S fi fost oare contele Tisza impresionat de atitudinea opoziiei?28.
27

Gh. N. Czan, erban Rdulescu-Zoner, op. cit., p. 387-389. Despre desfurarea tratativelor romno-maghiare de la Budapesta, vezi pe larg Liviu Maior, op. cit., p. 131-143. De asemenea, Teodor Pavel, op. cit., p. 116-118. 28 1918 la romni, vol. I, p. 392-396.

42

Eecul iniiativelor lui Ottokar Czernin i ale prim-ministrului maghiar Tisza a amplificat starea de spirit din societatea romneasc, potrivnic unei aliane a Romniei cu Austro-Ungaria. Manifestrile opiniei publice romneti erau urmrite ndeaproape de ctre diplomaia austro-ungar. Rapoartele ministrului Czernin se refer att la politica intern, ct i la politica extern. Printre altele, remarc activitatea Ligii Culturale, demonstraiile publice, spectacolele i articolele de pres n favoarea romnilor din Imperiul austro-ungar. Se arat apoi strdaniile diplomailor austro-ungari de a mpiedica asemenea manifestri29. Ministrul cezaro-criesc de Rzboi, F. conte de Georgi, a trimis lui Tisza, pe data de 11/24 februarie 1914, raportul Comandantului districtual al Jandarmeriei din Bucovina n care se semnala c Liga Cultural din Romnia i-a extins activitatea i n Bucovina, Ungaria superioar i Transilvania. n respectivul document se mai arta, printre altele: n Romnia, problema Basarabiei a ncetat s mai fie la ordinea zilei, acolo socotindu-se, n general, c n cazul unui rzboi Rusia conteaz i pe rscoala romnilor din Transilvania. [] n Romnia se desfoar mari pregtiri militare n vederea sprijinirii mobilizrii i, n general, este rspndit prerea c tiul acestor pregtiri este ndreptat mpotriva Austro-Ungariei. i n snul armatei romne domnete o stare de spirit potrivnic Monarhiei, care, cu ocazia demobilizrii, a erupt mbrcnd o form ascuit. n cuvntrile adresate rezervitilor, cu ocazia liberrii lor, ofierii i-au atenionat asupra mprejurrii c, n primvara viitoare este de ateptat o mare mobilizare al crei scop este acela de a elibera pe romnii care sufer sub jugul ungar30. ntr-un lung raport al lui Ottokar Czernin ctre Berchtold,din 27 februarie/11 martie 1914, diplomatul austriac atrgea din nou atenia, foarte insistent, asupra situaiei din Romnia care devine din ce n ce mai nefavorabil. Nu poate fi de competena funciei mele de a da Excelenei Voastre un sfat i sunt departe de aceasta. Dar ndatorirea m oblig s atrag atenia Excelenei Voastre c aici noi alunecm cu o vitez nfricotoare pe un plan nclinat (s.n.) i c nu mai este timp de pierdut, c ar fi o politic a struului, lsnd lucrurile aici aa cum sunt, cci, n ciuda pericolului de a fi nvinuit c repet de o sut de ori, trebuie s
29

Arhivele Naionale Istorice Centrale (se va cita A. N. I. C. ), Fond Casa Regal, dosar nr. 16/1913. Rapoarte ale ministrului Austro-Ungariei la Bucureti, O. Czernin, ctre ministrul de Externe Berchtold, n perioada ianuarie-iunie 1914. 30 1918 la romni, vol. I, p. 396-398.

43

raportez nc o dat cu insisten i apsat c aliana austro-romn este n momentul de fa un petec de hrtie fr valoare (s.n.). n cazul unui conflict de natur rzboinic, Romnia nu se va afla de partea Monarhiei; situaia actual este cea mai nefavorabil posibil pentru noi. Diplomatul austriac arta c, deoarece tratatul dintre Romnia i Austro-Ungaria este secret, diplomaii romni acreditai n strintate cred c nu acioneaz deloc mpotriva inteniilor regelui lor, reprezentnd o politic ce duce Romnia n braele Triplei Antante. Printre ei sunt muli care prefer Triplei Aliane puterile Antantei i, ntruct cred c regele, guvernul i ara lor sunt libere, acioneaz n acest sens (s.n.). El preciza c nici regele Carol I nu mai este dispus s susin vechea orientare politic a Romniei: Majestatea Sa este mai btrn dect anii pe care-i are; dorina sa nu mai este de a nota n contra curentului (s.n.). Czernin avertiza la modul categoric, ca fiind un lucru sigur: C ne vor lipsi cele cinci corpuri de armat romne ntr-un eventual rzboi rus, nu este poate lucrul cel mai important. Dar fortificarea absolut necesar a graniei transilvane mpotriva Romniei, care va costa sute de milioane, va fi inevitabil, cci starea de spirit austrofob, care se aprinde mereu de la sine i de aceea crete nencetat, va transforma Romnia din aliat n inamic (s.n.)31. Analiznd aceste tiri alarmante, Berchtold, n instruciunile pe care i le da lui Czernin, pe data de 13/26 martie 1914, i cerea s nu mai insiste pe lng regele Carol pentru publicarea tratatului de alian, ci s l lmureasc pe acesta i pe oamenii lui politici c numai aderarea sincer i deschis la Tripla Alian poate garanta independena Romniei. Berchtold arta c nu a renunat definitiv la ideea publicrii tratatului, momentul fiind foarte nefavorabil, dar c acest lucru va fi posibil n viitor, solicitnd n acest sens i sprijinul guvernului german: De aceea, preciza Berchtold, nu de mult am luat din nou contact n aceast chestiune cu cabinetul german i am cptat impresia c nici la Berlin nu se subapreciaz de fel pericolul poziiei actuale a Romniei fa de Monarhie i fa de Tripla Alian. Am puncte de reper care m fac s cred c partea german se strduiete s conving factorii romneti hotrtori despre deplina loialitate a politicii noastre i s le atrag atenia asupra necesitii clarificrii situaiei actuale echivoce. innd seam de relaiile intime dintre Berlin i Bucureti, guvernul german este n msur s ntreprind, sub forma cea mai prietenoas, un asemenea pas i, dat fiind natura obiectului, guvernul german o poate face cu mai
31

Ibidem, p. 398-411.

44

mult naturalee dect am face-o noi. De asemenea, n aceste condiii, dac se exercit o influen din partea Berlinului asupra guvernului romn sau a regelui Carol, mi se pare c perspectiva de a obine un succes pozitiv este mai favorabil dect dac noi am ridica pretenii n acest sens la Bucureti. Nu vreau s spun prin aceasta aduga Berchtold c noi trebuie s ne comportm pasiv fa de evoluia nefavorabil nou n Romnia. Dimpotriv, fr a cere direct s se fac public cunoscute raporturile de alian, Excelena Voastr s binevoii ca, n cadrul convorbirilor cu Maiestatea Sa regele i cu brbaii de stat de la conducerea Romniei, s atragei mereu atenia cu o perseveren neobosit i calm asupra avantajelor unei aderri sincere i ct mai deschise a Romniei la puterile Triplei Aliane i s accentuai c aceast politic a fost n trecut i va fi i n viitor singura capabil s protejeze independena deplin a Romniei i s apere ara n faa pericolelor externe. Berchtold considera c este foarte probabil ca la Bucureti s devin accesibil argumentul c att o poziie izolat, ct i o situare de partea Rusiei, n ciuda avantajelor trectoare, n-ar putea dect s aduc Romnia ntr-un raport apstor de dependen fa de marele vecin din nord i c pentru Romnia prietenia Monarhiei i a Triplei Aliane este neaprat necesar ca o contrapondere mpotriva supraputerii ruseti32. n pofida optimismului manifestat de Berchtold, de la Bucureti altfel se vedeau lucrurile. n raportul su din 20 martie/2 aprilie 1914 ctre eful diplomaiei vieneze, Ottokar Czernin zugrvea n culori sumbre starea de spirit mpotriva Austro-Ungariei i arta lipsa unei perspective de succes a misiunii atribuite, acea de a convinge pe romni c aderarea sincer la Tripla Alian este n interesul Romniei. Excelena Voastr suntei de prere c influena din partea Berlinului va aduce succesul dorit. Eu nu sunt convins de aceasta , rspundea Czernin. Aprecierea sa se baza pe argumentul indubitabil c mie (Czernin n.n.), nsi Maiestatea Sa regele Carol mi-a spus c, aa cum stau lucrurile momentan, Romnia nu poate merge ntr-un rzboi alturi de Monarhie (s.n.). [] Am ncercat de mai multe ori s atrag atenia Excelenei Voastre, continua Czernin, asupra faptului c aici sunt n lupt dou orientri: una austrofil, creia i aparin regele, Maiorescu i o mic minoritate a cercurilor celor mai nalte i alta opus acesteia, care calculeaz cu totul altfel. Mai ales dup euarea tratativelor romno-ungare, preciza diplomatul austriac, ntreaga (s.n.) opinie public a luat o orientare antiaustriac sau mai bine zis anti-ungar. Cu alte
32

Ibidem, p. 411-417.

45

cuvinte, ntre cele dou curente opuse de aici, cel austrofil i cel contrar, n ultimele sptmni a avut loc o deplasare esenial n favoarea celui din urm. Czernin avertiza c, n situaia n care regele Carol ar fi dispus totui s menin vechea orientare politic a rii, acest fapt ar fi imposibil de realizat datorit opiniei publice: Pe el l desparte ns o tranee larg de opinia public i peste aceast tranee el nu va trece, dac nu va fi constrns (s.n.). Czernin se arta nencreztor n faptul c regele va aplica vreodat tratatul de alian cu Austro-Ungaria. n plus, Czernin atrgea atenia c de starea relaiilor dintre Romnia i Austro-Ungaria profita diplomaia franco-rus, deoarece francezii i ruii nu privesc ca spectatori i nu ateapt, ci lucreaz intens pentru a exploata situaia care i aa le-a fost pregtit prin euarea tratativelor de la Budapesta [] i care sunt foarte mulumii dac reuesc chiar numai ca Romnia, fr o aderare direct la ei, s fie separat definitiv de noi (s.n.)33. Czernin a neles foarte bine c obiectivul fundamental al politicii Marilor Puteri ale Antantei n Romnia l reprezenta desprinderea statului romn din sistemul Triplei Aliane i alturarea acestuia Triplei nelegeri. Din aceast perspectiv, putea fi considerat un succes pentru Antanta chiar i numai obinerea neutralitii Romniei n cazul unui rzboi ntre AustroUngaria i Rusia sau a unuia continental n care s fie angrenate Marile Puteri ale celor dou grupri politico-militare opuse. Punnd n eviden acest pericol pentru Austro-Ungaria, Czernin ajungea totui la concluzii greite legate de semnificaia unei eventuale politici de neutralitate pe care ar putea s o adopte Romnia n cazul unui conflict austro-rus: Eu declar arta diplomatul austriac c politica romneasc este n adevr nesincer, dar n nici un caz nefavorabil lor sau mioap. i care este aceast politic? Repetarea tacticii de anul trecut la o scar mrit. Czernin preciza n acest sens c cea mai mare parte a populaiei i a cercurilor politice crede ferm ntr-un rzboi care va izbucni mai devreme sau mai trziu ntre Monarhie i Rusia i vrea s fie pregtit ntr-un fel sau altul pentru acest caz. Aceasta nseamn c Romnia va atepta mai nti, pentru ca apoi s se alture celui victorios i, cu milionul su de soldai, s-i dea lovitura de moarte celui nvins i, n felul acesta, s-i ia fie Transilvania, fie Basarabia. Acest lucru l scriu zilnic, mai mult sau mai puin deschis, ziarele de aici, l spune poporul peste tot, l spune i corpul ofierilor, aa gndesc i deputaii i minitrii, aa se gndete i la Cotroceni, unde cndva rolul principal nu-l va juca partea masculin a menajului. Eu nu
33

Ibidem, p. 419-427.

46

gsesc aceast politic din urm nici foarte cinstit, nici prea demn de ncredere pentru alii, ns din punctul de vedere romnesc n-o pot considera nici prosteasc, nici nefavorabil. [] Logica acestei politici este mult prea ptrunztoare i mult prea clar, pentru a o putea scoate din capul cuiva, iar amintirile anului trecut, cnd aceast politic a triumfat, nu pot fi terse pur i simplu34. Din perspectiv istoric, aprecierile lui Czernin despre semnificaia unei politici de neutralitate pe care ar urma s o adopte Romnia n eventualitatea unui rzboi austro-rus ni se par a fi lipsite de temei. Expectativa armat a Romniei, n aceast situaie, nu putea s fie determinat de ateptarea unui moment favorabil pentru a intra n aciune, de o parte sau de alta a taberelor beligerante, n funcie de modul n care va nclina balana forelor militare angrenate n lupt. Fr a intra n detalii, subliniem doar ideea c eventuala neutralitate armat a Romniei, la care gndea Czernin, atunci cnd i-a redactat raportul ctre Berchtold, nu putea s fie justificat n modul pragmatic n care o fcea diplomatul austriac. El nsui artase c n cazul izbucnirii unui rzboi european, n care n mod evident urmau s intre Austro-Ungaria i Rusia, decizia Romniei trebuia s in seama de starea de spirit a opiniei publice, ostil Dublei Monarhii. Prin urmare, eventuala expectativ armat a Romniei nu putea s fie justificat dect de cu totul alte considerente, dect acelea legate de ateptarea prefigurrii unui deznodmnt al conflictului, situaie n care armata romn ar fi intrat n lupt de partea celui mai puternic dintre beligerani. n plus, aprecierile lui Czernin denot o total nenelegere a semnificaiei politicii de neutralitate condiionat pe care a adoptat-o Romnia n timpul crizei balcanice, pn la intrarea acesteia n rzboi mpotriva Bulgariei. Ct despre afirmaia c politica romneasc este n adevr nesincer nu putem dect s observm c Ottokar Czernin se contrazice, din moment ce ministrul austriac acreditat la Bucureti primise avertismentul cel mai clar, din partea regelui Carol I nsui, c n cazul unui rzboi Romnia nu va fi alturi de Austro-Ungaria, ceea ce l determinase s atrag atenia Vienei c tratatul de alian dintre cele dou state nu este dect un petec de hrtie. Din acest motiv, Czernin a constatat c misiunea sa care viza meninerea Romniei n sistemul Triplei Aliane era imposibil de ndeplinit. Czernin explica clar lui Berchtold: Excelena Voastr v exprimai convingerea c, printr-o perseveren neobosit i calm, eu a putea reui s obin aderarea sincer, ct se poate de deschis, a Romniei la
34

Ibidem, p. 424-425.

47

Tripla Alian, cci, aa argumentai Excelena Voastr, aceast aderare este n interesul Romniei, fiindc este singura politic capabil s protejeze independena deplin a Romniei i s fereasc ara de pericolele externe. [] Dac Excelena Voastr ai fi aici numai opt zile n locul meu, v-ai convinge de imposibilitatea acelei sarcini pe care Excelena Voastr mi-o ncredinai35. Deoarece asemenea atitudine, contrar celei a efului diplomaiei de la Ballplatz, putea atrage dup sine retragerea sa de la post, Czernin aduga: Sunt prea ptruns de sentimentul de disciplin pentru a nu m conforma tuturor dispoziiilor i ordinelor Excelenei Voastre atta timp ct ocup acest post. Dar vine n contradicie cu ntreaga mea fire, dac m-a preface fa de Excelena Voastr c a considera ca avnd perspectiv de succes o aciune de a crei lips de succes eu sunt convins. Sunt prea ptruns de seriozitatea sarcinii mele pentru ca cineva s m poat determina s raportez fie chiar i o iot altfel dect corespunde convingerii mele. []Dar niciodat n-a putea suporta ca mai trziu s fiu nevoit s-mi reproez c n momente de primejdie n-am avertizat la timp36. Chiar i eforturile pe care le-ar depune Berlinul n acest sens, aa cum am vzut, i se preau lui Czernin ca fiind, dac nu inutile, cel puin lipsite de eficien. Practic, Czernin ajungea la concluzia c Romnia este pierdut pentru Tripla Alian. De aceea, n amplul su raport ctre Berchtold, nici nu propunea o soluie pentru a se depi impasul n care ajunseser relaiile Romniei cu Austro-Ungaria. Sugera totui c o astfel de soluie ar putea fi gsit la Budapesta, cci el constata: Tactica noastr aici a trebuit s se schimbe n momentul cnd tratativele ungaro-romne au euat. Pn atunci a existat sperana c curentul austrofil va domina i c va fi posibil s lum apa de la moar elementelor antiaustriece. i dac dup cum cred muli, nu ns eu ntreaga chestiune transilvnean n-a fost dect un pretext, un paravan dup care s-au ascuns regele i sfetnicii si, pentru ca n spatele acestuia s poat duce o alt politic, atunci, dac acest paravan ar fi fost nlturat, ei ar fi ajuns ntr-o situaie pe care am fi putut-o exploata pentru noi. Aceast situaie favorabil n-a fost creat, nelegerea de dincolo de muni a euat i, matematic, ncepnd din acea zi, aici au nceput demonstraii antiaustriece, la teatru, la Lig (Liga Cultural n.n.), n pres i pe strad. Guvernul liberal, care n-a avut mult curaj i n fond a fost mereu mpotriva noastr, a pierdut complet acest curaj, de cnd crede a
35 36

Ibidem. Ibidem, p. 425-426.

48

observa c ntreaga opinie public a luat o orientare antiaustriac sau mai bine zis anti-ungar37. Tendina unei reorientri a politicii externe a Romniei ctre Antanta nu era cunoscut numai la Viena38 i la Berlin39. Treptat ntreaga lume diplomatic european constata aceast realitate, dup cum era i amplu dezbtut n pres. Semnificativ ni se pare, din acest punct de vedere, raportul din data de 25 martie/7 aprilie 1914 al ministrului Belgiei la Berlin, baronul Beyens, ctre J. Davignon, ministru de Externe: n ultimul timp, presa i lumea politic din Berlin se preocup mult de Romnia i de noua orientare a politicii sale externe (s.n.). S-a discutat problema de a ti dac ea va abandona definitv tabra Triplei Aliane pentru a trece cu totul n cea a Triplei nelegeri sau mai degrab a alianei franco-ruse. [] Rzboiul balcanic arta diplomatul belgian a rsturnat eafodajul politicii externe romne i a modificat sistemul alianelor sale (s.n.). [] Astzi, guvernul liberal care se afl la putere la Bucureti pentru nc un timp, dup toate probabilitile, este condus de fraii Brtianu. Educaia lor i ideile care au stat la baza formrii lor politice nu-i apropie de Germania. Liberalismul lor naintat se aseamn mai curnd cu radicalismul francez. Ei i-au fcut n Frana studiile superioare. Aceasta nu nseamn c au suferit neaprat i influena guvernului Republicii. Ei sunt, nainte de toate, romni de natura cea mai intransigent, cea mai ostil fa de o imixtiune strin, indiferent din ce parte ar veni. Aceasta se tie perfect la Berlin. Aici, n Wilhelmstrasse se ateapt, dup cum m-am putut convinge, ca Romnia, sub conducerea Brtienilor i cu consimmntul regelui, dezamgit de prietenia austriac, s-i reia complet libertatea de aciune n politica sa de mn liber i s devin i mai mult o putere balcanic (s. n.)40. Noua orientare a politicii externe romneti nu i-a determinat pe conductorii diplomaiei de la Ballplatz s abandoneze lupta diplomatic pentru Romnia, n faa Antantei, mai ales c Viena spera ntr-o intervenie eficace n acest sens a Berlinului la Bucureti. Pentru a se liniti opinia public din Romnia, care se manifesta tot mai zgomotos mpotriva alianei cu Austro-Ungaria, diplomaia austriac a avut iniiativa de a se publica, n
37 38

Ibidem. Vezi pe larg Arhiva Ministerului Afacerilor Externe., Fond 71-1914, E2, Partea a II-a, Viena 1914-1924, vol. 24. Rapoarte politice de la Viena, 1914 (se va cita A. M. A. E. ). 39 Vezi pe larg A.M.A.E., Fond 71-1914, E2, Partea a II-a, Berlin, Cairo, Cernui, Copenhaga, Cristiania, Durazzo, 1914-1924, vol. 9. Rapoarte politice de la Berlin, 1914. 40 1918 la romni, vol. I, p. 427-431.

49

aprilie 1914, Cartea Roie. Aducerea la cunotina opiniei publice a documentelor cuprinse n respectiva lucrare, atent selectate de ctre Ballplatz, avea scopul declarat de a justifica politica Vienei n timpul Rzboaielor Balcanice, mult comentat i prezentat depreciativ n presa Imperiului austro-ungar. Se ncerca astfel o refacere a imaginii cabinetului de la Viena n cadrul opiniei publice, care, printre altele, nu-i ierta faptul c politica promovat de contele Berchtold a dus la ndeprtarea Romniei de Austro-Ungaria. n particular, Cartea Roie urmrea s conving opinia public romneasc de sprijinul pe care Austro-Ungaria l acordase Romniei n perioada Rzboaielor Balcanice41. Asupra opiniei publice din Austro-Ungaria, manevra diplomaiei de la Ballplatz a avut efecte limitate, deoarece n presa vienez au aprut ample comentarii care dezvluiau caracterul tendenios al Crii Roii, aceasta nereuind s fie convingtoare pentru analitii politici avizai42. Pentru opinia public din Romnia, la fel, eficiena unei astfel de aciuni nu a fost dect foarte redus, deoarece, aa cum s-a remarcat, adevratul motiv al noii orientri politice romneti era interesul Romniei n eliberarea conaionalilor din Transilvania i realizarea unitii naional-statale43. La rndul su, diplomaia german era preocupat s acioneze pentru pstrarea Romniei n sistemul Triplei Aliane. Meninerea unor bune relaii n perioada crizei balcanice i n cea urmtoare Conferinei de pace de la Bucureti oferea Berlinului posibilitatea unor demersuri credibile la Bucureti n acest scop. Guvernul german, personal Wilhelm al II-lea s-au dovedit preocupai de mbuntirea relaiilor Romniei cu Austro-Ungaria. Wilhelm al II-lea proiectase chiar o vizit la Bucureti, la care ulterior a renunat, ns a intervenit n schimb de mai multe ori la Viena i la
41

Diplomaia de la Viena mai avusese i n perioada anterioar iniiative cu acest scop, dar care s-au dovedit a fi lipsite de eficien. n acest sens menionm presiunile pe care le fcuse Ballplatz-ul pe lng guvernul Titu Maiorescu, crora acesta le-a dat curs, ca n Cartea Verde s nu fie incluse documente care ar fi afectat imaginea de aliat a AustroUngariei (Vezi A.N.I.C., Fond Casa Regal, dosar 65/1913, f. 1-6). De asemenea, solicitarea fcut de ctre Ottokar Czernin fostului prim-ministru Titu Maiorescu de a ine un discurs n parlament la sfritul mandatului su, n care s interpreteze odat deschis i autentic revizuirea, astfel nct s lase ca testament gndirea sa austrofil. Dorina lui Czernin a fost ndeplinit n modul cel mai leal. (1918 la romni, p. 391). 42 Vezi ndeosebi articolele din Neue Freie Presse (29 aprilie 1914) i Die Zeit (7, 8 i 9 mai 1914). A.M.A.E., Fond 71-1914, E2, Partea a II-a, Viena, 1914-1924, vol. 24. Rapoarte politice de la Viena. 1914, f. 15-20; 24-33. 43 V. Vesa, Romnia i Frana la nceputul secolului al XX-lea (1900-1916). Pagini de istorie diplomatic, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p. 53.

50

Budapesta, contient fiind de faptul c Romnia nu poate s fie meninut n alian cu Puterile Centrale dect prin mbuntirea raporturilor acesteia cu Dubla Monarhie. Or, pentru aceasta, trebuiau adoptate msuri favorabile romnilor din Transilvania i ncetarea politicii de deznaionalizare a guvernului maghiar. n acest sens, Wilhelm al II-lea a avut mai multe ntrevederi cu arhiducele Franz Ferdinand, problema meninerii Romniei n sistemul Triplei Aliane ocupnd un loc central n cadrul discuiilor. n timpul ultimei dintre acestea, cea de la Conopite, din 13 iunie 1914, s-au stabilit jaloanele unei politici comune a Germaniei i Austro-Ungariei n Sud-Estul Europei. Printre altele, meninerea Romniei de partea Puterilor Centrale avea un rol primordial. Potrivit acestui plan, att Berlinul, ct i Viena trebuiau s acioneze la Budapesta pentru a influena guvernul maghiar, n vederea mbuntirii situaiei romnilor din Transilvania. Semnificativ este faptul c arhiducele Franz Ferdinand, dup ce a artat c Tisza este de fapt vinovat de starea relaiilor dintre Romnia i Tripla Alian, l-a rugat pe mpratul Wilhelm al II-lea s-i pun n vedere ambasadorului german la Viena, Tschirschki, c de cte ori are ocazia s-l ntlneasc pe Tisza s-i repete propoziia: Domnule, gndete-te la romni!44. n concluzie, n perioada cuprins ntre Pacea de la Bucureti din august 1913 i criza internaional din iulie 1914, care avea s duc la declanarea Primului Rzboi Mondial, diplomaiile austro-ungar i german au avut o influen destul de redus la Bucureti. Contribuia la aceasta n mod esenial starea de spirit ostil Austro-Ungariei din cadrul opiniei publice romneti, determinat, n cea mai mare parte, de politica guvernului Ungariei fa de romnii din Transilvania. Insuficienta coordonare a aciunilor diplomatice ntreprinse de Viena i Berlin, noua orientare a politicii externe a guvernului condus de I.I.C. Brtianu, starea tensionat a relaiilor romno-austro-ungare au creat un teren propice de aciune Antantei n vederea atragerii Romniei45.

44 45

Ibidem, p. 55; vezi i V. Cristian, op. cit., p. 373. Despre relaiile Romniei cu Antanta n perioada august 1913-iunie 1914, vezi pe larg Nicu Pohoa, Romnia i Tripla nelegere, Editura Cavallioti, Bucureti, 2003, p. 235270.

51

ROMNIA VERSUS UNGARIA LA SOCIETATEA NAIUNILOR


Victor Gabriel OSCEANU

Rsum: La Roumanie versus LHongrie la Socit des Nations Un pisode des relations entre les Roumains et les Hongrois sest pass dans le contexte de la Socit des Nations, Gnve. Les reprsentants de la diplomatie roumaine ont du dfendre les intrts de lEtat roumain devant la position hostile, rvisioniste, des autorits hongroises, de la diplomatie hongroise, sur le fond du refus de reconnatre lappartenance de la Transylvanie la Roumanie. Les Hongrois ont souvent protest pour les droits de la minorit hongroise ,,perscute par lEtat roumain. Le plus grave problme discut a t,,la question des optants , les grands propritaires hongrois qui ont opt quitter la Transylvanie aprs La Deuxime Guerre Mondiale. LEtat hongrois, par sa diplomatie reprsente par le comte Apponyi, a accus les autorits roumaines pour la,,confiscation injuste de leurs proprits. La diplomatie roumaine conduite par lminent diplomat Nicolae Titulescu, a su rpliquer et soutenir la cause roumaine, en dmontrant la vrit historique. Les efforts des diplomats roumains ont t couronns de succs, la justesse de lEtat roumain tant reconnue par le suprme forum mondial de Gnve. Une autre dispute entre la Roumanie et lHongrie sest pass en 1931, avec loccasion de l lction du prsident de lAssemble Gnrale de la Socit des Nations, quand le grand diplomat roumain Nicolae Titulescu a t de nouveau lu en dpit de la candidature du comte Apponyi, le reprsentant de lHongrie. Mots cl: Socit des Nations; optants; rvisionisme; Nicolae Titulescu, comte Apponyi

Profesor, coala,,Gala Galaction, Roiorii de Vede, Teleorman

52

Conflictul istoric dintre romni i unguri, n legtur cu problema Transilvaniei a fost transpus dup Primul Rzboi Mondial pe scena supremului for mondial de la Geneva, Societatea sau Liga Naiunilor. Autoritile de la Budapesta nu au acceptat prevederile Tratatului de la Trianon din 4 iunie 1920, contestnd cu vehemen apartenena Transilvaniei la Romnia i orice decizie luat de statul romn n ceea ce privete minoritatea maghiar din Romnia sau referitor la tot ceea ce avea legtur cu implicaiile maghiare n acest spaiu romnesc rvnit n continuare. Cea mai dificil problem cu care s-au confruntat reprezentanii Romniei la Geneva din punctul de vedere al situaiei minoritilor din Romnia a fost nc de la bun nceput cea a minoritii maghiare, prin disputa asupra optanilor unguri. Chestiunea a fost fabricat de latifundiarii maghiari i de cercurile reacionare i revizioniste de la Budapesta, deoarece, n urma aplicrii reformei agrare din Romnia, terenurile marilor moieri maghiari ce optaser s prseasc Transilvania dup 1 Decembrie 1918 i adoptaser cetenia ungar, au fost supuse expropierii. Ungaria s-a prevalat de prevederi ale Tratatului de la Trianon din 1920, articolele 63 i 250, prin care bunurile, drepturile i interesele supuilor unguri de pe teritoriul fostei monarhii austro-ungare nu puteau fi confiscate sau lichidate. n Transilvania au fost expropiai 367 de absenteiti unguri ce deineau suprafee de peste 50 de iugre. Reclamaiile acestora nu au fost satisfcute de autoritile romne, iar guvernul Ungariei a apelat Consiliul Societii Naiunilor. Timp de 8 ani (1922-1930), cele dou pri, cea romn i cea maghiar i-au susinut cu trie punctele de vedere n faa Consiliului Ligii, la tribuna Adunrii Generale. S-a remarcat n mod deosebit prestana marelui diplomat romn Nicolae Titulescu, care n timpul acestor dezbateri a ctigat respectul tuturor prin abilitile sale de jurist i de diplomat, n aprarea intereselor rii. Acest lucru se poate dovedi i prin adeziunea favorabil a multor oficiali strini, cum ar fi cea a primului ministru al Suediei1 sau a ministrului de externe al Finlandei.2 Delegaia Ungariei era condus de contele Albert Apponyi, cel care n 1907, cnd Transilvania se afla sub stpnire ungar, a propus un proiect de lege antiromnesc care viza desfiinarea colilor confesionale i nlocuirea
1 2

Arhiva Ministerului Afacerilor Externe (M.A.E.), fond Geneva, vol 3, f. 10 Arhiva M.A.E., fond Geneva, vol.6, f. 36

53

lor cu coli subvenionate de stat, pentru ca n acest fel s se impun romnilor limba de predare maghiar. Poziia maghiar reprezentat de contele Apponyi a fost nc de la nceput una acuzatoare i neconciliant, intenia Ungariei fiind de a aduce n faa Curii de la Haga aceast problem, incriminnd statul romn.3 Lund cuvntul n plenul Adunrii Generale n 1923, Titulescu a precizat n faa acuzelor ungare: ,,S plecm de la ipoteza c Romnia se gsete, aa cum vrei dv., conte Apponyi, n faa unui indiscutabil act de autoritate, constnd din violarea Tratatului de la Trianon. Pentru a evita consecinele acestei constatri, nimic mai firesc dect dreptul Romniei de a se plnge, cu titlu reconvenional, de toate violrile altor articole din acelai Tratat, comise, la rndul su, de guvernul ungar. i dac inei s mpingei aceast ipotez pn la capt, v vei da seama imediat c am parcurs acest calvar de discuii delicate i spinoase ca s ajungem, n cele din urm, s ne ntrebm dac, da sau nu, chestiunea optanilor unguri poate constitui un articol de contabilitate ntr-un bilan nc nenchis, care, pentru a se lichida soldul dac exist un sold se va nchide la o dat pe care o cunoatem i mai puin [...] Mai mult ca niciodat noi avem nevoie s se rezolve greutile prin concepii generale i unitare, mai mult ca oricnd mi face impresia c diviziunea, particularismul constituie o proast metod n politic, dac se urmrete ca prin mijlocirea ei s se rstoarne ordinea existent a lucrurilor....4 Aa cum se poate observa, poziia diplomatului romn a fost una cooperant, dispus la negociere, la nelegere, fr ur i nverunare, Romnia ntinznd amiabil mna vecinei sale pentru o reconciliere istoric. La sfritul sesiunii, lund cuvntul n faa Consiliului Ligii, n problema privind reforma agrar din Romnia i chestiunea optanilor unguri, Titulescu a reamintit c, pentru statul romn alegerea unuia sau altuia dintre mijloacele de reglementare a unui diferend nu este doar o simpl chestiune juridic.5 Revenind asupra acestei probleme, la a 35-a sesiune a Consiliului Societii Naiunilor n 1925, Titulescu a avut o intervenie memorabil n problema colonilor maghiari din Transilvania i Banat: ,,Romnia este chemat s se explice astzi n faa dumneavoastr ntr-o problem a
3 4

Arhiva M.A.E., fond Geneva, vol.3, f. 10 ***Nicolae Titulescu, Documente diplomatice, Colectiv de redacie: George Macovescu, redactor responsabil, Dinu C. Giurescu, Gheorghe Ploeteanu, George G. Potra, Constantin I. Turcu, Editura Politic, Bucureti, p. 284 5 Ibidem, p. 271

54

minoritilor: expropierea colonilor de origine maghiar stabilii n Transilvania dup 1885. Romnia i exprim satisfacia care i se ofer pentru ocazia de a putea face aceasta n mod public, cci ea sper c lmuririle pe care le va da, precum i dovezile concrete pe care le va aduce n faa Consiliului despre bunvoina sa fa de minoriti, vor fi de natur s demonstreze c, departe de a fi violat tratatul minoritilor, Romnia a ndeplinit ntotdeauna i continu s ndeplineasc chiar i obligaiile de contiin care exist n forul interior al fiecruia, pentru care tratatul minoritilor nu constituie dect o expresie juridic i fragmentar. ntrebndu-m ce sunt colonii maghiari stabilii n Transilvania dup 1885, in s declar de la nceput c nu am ctui de puin intenia s deschid n nici un fel o dezbatere politic retrospectiv. Din contra, in s declar n numele Guvernului regal al Romniei c suntem cu toii convini c erorile politice ale trecutului nu se repar prin greelile prezentului, c trecutul este mort, c principala noastr preocupare este de a crea un viitor de munc i de linite n interiorul frontierelor pe care noile tratate ni le-au recunoscut....6 Diplomatul romn realiza istoricul colonizrii maghiarilor n Transilvania n timpul dualismului austro-ungar i n acelai timp aducea la cunotina opiniei publice mondiale adevrata politic a autoritilor romne, de respectare fr compromisuri a drepturilor minoritilor. Titulescu explica cu argumente veridice drepturile acestor coloni asupra teritoriilor romneti, menionnd c totui acetia nu i-au ndeplinit obligaiile financiare anuale, fapt dovedit i de legislaia i de registrele funciare din 1918. Titulescu rspundea cererilor colonilor unguri care pretindeau s fie despgubii i concluziona, afirmnd c n aceast situaie nici romnii, nici maghiarii, nu puteau deveni proprietari, uzufrutnici sau fermieri i nici simpli deintori ai unui drept.7 ,,Iat zugrvit n linii mari tabloul expropierii din vechiul regat. Iat necesitile sociale care au determinat pe romni s-o fac ei nii pe un teritoriu unde nu exist minoriti, unde n consecin orice idee de persecuie contra indivizilor de alt ras trebuie s fie de la nceput ndeprtat. Este evident c nu pot exista dou feluri de proprieti ale ranilor n interiorul aceleiai ri. Noile teritorii au trebuit i ele s fac reforma lor agrar. Ele au copiat legile patriei mam.... 8
6 7

Ibidem, p. 171 Ibidem, p. 173 8 Ibidem, p. 175

55

Titulescu a demonstrat apoi extrem de riguros, prin cifre, situaia mproprietririi n urma reformei agrare, informnd c exist un numr nsemnat de proprietari unguri, deci nu putea fi vorba de o nedreptire a populaiei maghiare.9 Aceasta, dei baza juridic a proprietii colonilor era nentemeiat, aa cum diplomatul romn a susinut. Conform lui Titulescu, guvernul romn nu avea ce s-i reproeze, cci n momentul n care Transilvania s-a unit cu patria mam, nici o nscriere nu figura n registre n favoarea colonilor.10 De asemenea, marele diplomat romn a demonstrat c acuzele privind datoria statului romn fa de colonii unguri: ,,Nu este deloc nevoie s se treac la calcule matematice, cci oricare ar fi cifrele pe care le-ai lua nu se poate s nu ajungei la concluzia c aceti coloni nu sunt cu nimic creditorii Romniei....11 n finalul discursului su, Titulescu a fcut cunoscut generozitatea statului romn care oferea colonilor cu titlu umanitar o sum considerabil, dei nimic n-ar fi obligat la aceasta i invita pe cei care doreau s cunoasc mai bine problemele minoritilor din Romnia s se aplece cu mai mult nelepciune i obiectivitate asupra acestei probleme: ,,Dificultatea problemei minoritilor pentru rile interesate const n aceea c toat lumea vorbete despre ea, dar puini sunt cei care-i dau osteneala de a privi de aproape. Astzi, cnd Romnia are ocazia de a putea n sfrit s vorbeasc n mod public de una din ele, suntem cu toii nevoia de a da Societii Naiunilor, opiniei publice internaionale, o dovad tangibil a sentimentelor noastre fa de minoriti. Noi nu datorm nimic colonilor, absolut nimic! Ei ns ne datoreaz totul! Nici pmnturile pe care le pierd, nici cele pe care le pstreaz nu-i cost nimic, iat domnilor, ntr-o singur fraz, istoria colonilor unguri stabilii n Transilvania dup 1885!.12 Titulescu rspundea n acest fel repetatelor cereri ale Ungariei de a pune n discuia Adunrii Ligii Naiunilor problema minoritilor din Transilvania. De altfel, de buna credin a autoritilor romne, de respectarea drepturilor minoritilor avea s se conving i Directorul minoritilor, Erik Colban, invitat mpreun cu ali doi reprezentani ai Ligii n Romnia, la Bucureti.13 Acesta a declarat ulterior c se simte satisfcut s constate c, n linii mari, afirmaiile adversarilor Romniei n problema intoleranei i
9

Ibidem, p. 180 Ibidem, p. 182 11 Ibidem, p. 184 12 Ibidem, p. 185 13 Arhiva M.A.E., fond Geneva, vol. 3, f. 13
10

56

persecutrii minoritilor sale sunt inexacte i exagerate.14 Acelai Erik Colban mulumea reprezentantului romn la Geneva, ntr-o adres ctre Nicolae Petrescu-Comnen, pentru poziia statului romn n privina lichidrii problemei colonilor unguri din Transilvania i Banat. 15 Dar guvernul maghiar a refuzat n continuare s accepte recomandarea Consiliului Societii insistnd asupra solicitrilor sale financiare.16 La Geneva, Constantin Antoniade, un alt diplomat de frunte, atrgea atenia n 1926 asupra eforturilor repetate depuse de autoritile maghiare pentru a pune din nou chestiunea optanilor pe ordinea de zi a Societii Naiunilor. Acesta afirma c dac totui ar fi nscris, se cere prezena lui N.Titulescu, ,,singurul de talie n lupta cu atia adversari.17 n 1928, Antoniade l-a informat pe Titulescu, aflat la Roma, despre poziia favorabil a delegaiei franceze fa de memoriul naintat de el Franei i Angliei, cu sperana c va finaliza problema optanilor unguri. 18 Cererile ungare au fcut ca n urma discuiilor purtate cu delegaii romni, Nicolae Petrescu-Comnen, Constantin Antoniade, Mircea Djuvara, secretarul general al Ligii, Eric Drummond i Aristide Briand, marele om politic francez, s recomande autoritilor romne s renune la intransigena i s trateze direct cu guvernul maghiar problema optanilor. 19 n cele din urm problema averilor colonilor unguri a fost rezolvat n favoarea Romniei, deznodmnt confirmat mai trziu n 1930, prin Convenia adoptat la Haga ulterior i la Paris, dndu-se ctig de cauz tezei romne. Succesul Romniei a relevat nc o dat meritul lui Nicolae Titulescu, dar i sprijinul real al Marii Britanii, prin reprezentantul ei, Sir Austin Chamberlain, deintor al Premiului Nobel pentru pace n 1925 i admirator al marelui diplomat romn. Disputa dintre liderul diplomaiei romne, Nicolae Titulescu i conductorul celei ungare, contele Albert Apponyi a continuat cu prilejul alegerilor n vederea desemnrii preedintelui Adunrii Generale a Ligii Naiunilor. n 1931, Nicolae Titulescu va fi reales pentru a doua oar consecutiv, preedinte al celei de-a XII-a sesiuni a Ligii Naiunilor, caz unic n analele
14 15

Ibidem Idem, vol. 6, f. 40 16 Idem, vol. 7, f. 8 17 Idem, vol. 6, f. 52 18 Idem, vol. 8, f. 11 19 Ibidem, f. 12

57

forului mondial, prin renunarea la practica nereligibilitii, aceasta ca atestare gritoare a calitilor sale remarcabile a modului competent n care condusese sesiunea trecut a Adunrii, a simpatiei de care se bucura tot mai mult printre delegaii statelor membre i a prestigiului ctigat de ara sa, ca rezultat al contribuiei i ataamentului fa de Societatea Naiunilor. La alegeri, Titulescu a obinut un succes zdrobitor cu 50 de voturi din 52 de buletine de vot valabile. Cercurile revizioniste se opuseser candidaturii sale pentru a doua oar i propuseser candidatura delegatului ungur, contele Apponyi, rivalul lui Titulescu din timpul conflictului optanilor unguri. Candidatura ungar a fost ns respins la confruntarea prin vot cu cea a diplomatului romn. Chestiunea delicat i totodat ncordat a problemei minoritii maghiare a continuat s figureze pe agenda diplomaiei romneti i n anii 30. Romnia a trebuit s fac fa unor noi acuzaii, plngeri i petiii adresate Societii Naiunilor, n special din partea Ungariei. Rspunznd agresivitii i insistenei ungare, Nicolae Titulescu a replicat, n 1934, n Consiliul Societii, fcnd referire la argumentul zdrobitor al realitii istorice:,,Romnii n-au tradiii? Aezai pe meleaguri pe care n-au ncetat s le locuiasc, de cnd au fost adui de mpraii Romei, romnii se aflau acolo pentru a primi pe unguri care veneau din Asia. Dup dou mii de ani sunt n msur s spun c poporului ungar care se mndrete cu o tradiie milenar: Suntem aici i fiindc ai venit, rmnei, dar cu condiia ca fiecare s-i pstreze locul lui.20 Ce alt rspuns mai direct i mai potrivit putea fi gsit pentru a fi exprimat la cel mai nalt nivel internaional, tuturor celor care puteau i trebuiau s cunoasc un capitol de istorie real i nu deformat? Nicolae Titulescu a reacionat mpotriva denaturrii continue a trecutului istoric al romnilor, acionnd prompt atunci cnd erau puse sub semnul ntrebrii valori fundamentale, care ineau de nsi demnitatea poporului romn. De altfel, evocnd modul n care a acionat la Geneva delegaia ungar, n frunte cu eternul conte Appony, diplomatul romn constata c ,,dac nainte curtenia era aliata dreptului, se pare c astzi divorul dintre ele s-a produs definitiv [...] Astzi, constat c n locul lor domnesc cu toat autoritatea afirmaia gratuit i provocarea.21
20

*** Nicolae Titulescu, Discursuri, Studiu introductiv, texte alese i adnotri de Robert Deutsch, Editura tiinific, Bucureti, 1967, p. 461 21 Ibidem, p. 450

58

Dar inutil, pentru c Ungaria a continuat pe aceeai linie. n 1936 s-a nregistrat o nou plngere a Biroului Central al minoritilor ctre Societatea Naiunilor, referitor la schimbarea de ctre guvernul romn a titlurilor ziarelor maghiare.22 Pe de alt parte, presa ungar accentua n mod exagerat i distorsionat acest aspect. Articole n acest sens au aprut n ziarul maghiar,,Budapesti Hirlapi.23 O alt plngere formulat n 1937 de delegaia ungar i-a atras chiar dezavuarea forului de la Geneva, care a apreciat c statul ungar aciona fr a avea curtoazia elementar de a informa mai nti statul romn i recunotea c,,sistemul plngerilor suplimentare admise de Secretariat e absolut contrar spiritului Tratatului minoritilor i a regulilor Consiliului Societii Naiunilor.24 Petiii calificate drept inadmisibile au fost nregistrate la Secretariatul General, cum a fost cea cunoscut sub denumirea,,lEstrange Malone, n 1937, fcut de baronul Perenyi, preedintele,,Federaiei naionale maghiare Trianon i referitoare la situaia Bucovinei aflat chipurile sub ocupaie strin romn! Ca o concluzie, n ciuda opoziiei nverunate, a atacurilor repetate ale reprezentanilor diplomatici ai Ungariei la Geneva asupra statului romn, a adversitii cu orice chip mpotriva poporului romn, prestana strlucit a diplomaiei romneti a reuit s pun capt acestor intenii dumnoase i mai mult de att s ctige de partea sa, de partea cauzei Romniei, opinia imens majoritar a naltului for mondial.

22 23

Arhiva M.A.E., fond Geneva, vol. 197. f. 5 Ibidem, f. 4 24 Ibidem

59

LIGA ANTIREVIZIONIST ROMN I IREDENTISMUL MAGHIAR


Alexandru A. MARE

Abstract: The Romanian Antirevisionist League and the Hungarian


Irredentism During the inter-war period the revanchist countries politics threatened the territorial integrity of Romania. The political and scientific life officials largely supported the initiative to set up an organization able to fight the revisionist propaganda, such as that one promoted by Hungary. In the end of 1933, various organizations and associations of public life founded the Romanian Antirevisionist League, led by Stelian Popescu, director of The Universe newspaper. He took action both in our country and abroad organising meetigs and conferences, printing many propagandistic works and improving the relation with the countries willing peace. Large categories of people took part in all these undertakings more or less, icluding the pupils and the students aware of their patriotical mission. Keywords: the Romanian Antirevisionist League, revisionism, Hungarian propaganda, Press, The Universe.

Dup un deceniu i jumtate de la nfptuirea statului naional unitar romn i a sistemului de aliane europene n care era integrat, datorit atitudinii revanarde a unor ri, integritatea teritorial a Romniei, ca i a altor state central i est europene era pus sub semnul ntrebrii. Politica revizionist a unora dintre riverani, precum Ungaria, dar i U.R.S.S. i Bulgaria, era tot mai activ n anii marii crize economice. Venirea la conducerea Germaniei a lui Adolf Hitler a avut rolul de a intensifica manifestrile ostile la adresa statu-quo-ului, n sperana modificrii raportului de fore pe plan continental.

Profesor la coala nr. 98 ,,Avram Iancu, Bucureti.

60

Din diverse motive, pe plan intern capacitatea forelor ostile era subestimat, pericolul nefiind ndeajuns contientizat n rndul maselor. Cel mai direct mijloc de penetrare a informaiei l constituia presa, iar radiofonia se afla nc la nceputurile sale. Universul, ziar de mare tiraj cu impact asupra formrii unei atitudini civice, atrgea atenia asupra pericolelor ce pndeau Romnia i ncerca s sprijine coagularea unui grup de iniiativ antirevizionist compus din personaliti ale vieii tiinifice, politice i economice. Dnd glas sentimentelor multor romni din vestul rii, Aurel Gociman, avocat i ziarist, membru al Comitetului Uniunii Fotilor Internai i ntemniai Politici din Ardeal, scria din Cluj la 25 octombrie 1932:,,Strigtul de chemare al Universului pentru nfruntarea meschinelor tendine revizioniste a trezit [...] cel mai sincer i entuziast rsunet. Noi, care sub regimul stpnirii strine de ieri1 am fost pionierii ideii de unitate naional, pentru care am suferit persecuii, exil, nchisoare i osnd la spnzurtoare [...] astzi n libera ar romneasc vom fi cu toii la postul datoriei pentru aprarea pmntului rii noastre, botezat cu belug de lacrimi i snge romnesc.2 La rndul ei avocat dr. Elena Bratu, preedinta Societii Reuniunea Femeilor Cretine scria n aceeai zi lui Stelian Popescu, director al ziarului Universul, asigurndu-l c i susine iniiativa patriotic ,,pentru organizarea unui ciclu de conferine i ntruniri n toate oraele din ar, cu scop de a detepta atenia romnilor asupra pericolului ce l prezint propaganda pornit de unguri i ncurajat de amicii lor [...] pe baza revizuirii tratatului de la Trianon.3 De asemenea tineretul studios clujean i exprima prin Octavian Stanca, preedinte al Centrului studenesc,,Petru Maior,,adeziunea i solidarizarea pentru aprarea patrimoniului nostru naional4, iar veteranii din Uniunea Lupttorilor Memoranditi, reprezentai de Alexe Fedorca n calitate de preedinte ad interim, salutau,,iniiativa de renatere naional i deschiderea campaniei patriotice n contra opresorilor notri de altdat.5 Oraul Cluj a reprezentat, fr doar i poate, un centru principal al manifestrilor patriotice n toamna anului 1932. La 17 noiembrie n Sala Sindicatelor Ziaritilor din Cluj s-au ntrunit mai multe asociaii, societi i
1 2

Referire la regimul dominaiei Imperiului Austro-Ungar n Transilvania. Direcia Arhivelor Naionale Istorice Centrale, fond Liga Antirevizionist Romn, dosar nr. 3, f. 184. n continuare se va cita D.A.N.I.C. fond L.A.R. 3 D.A.N.I.C. fond L.A.R., dosar nr. 3, f. 185. 4 Ibidem, f. 183. 5 Ibidem, f. 182.

61

organizaii civice i nu numai, propunndu-se organizarea unui miting naional n localitate n ziua de 1 Decembrie 1932. La aciunea de protest mpotriva tendinei ,,iredentei maghiare de a ne ciunti hotarele se miza i pe sprijinul Vechiului Regat, astfel nct s fie i o manifestare a solidaritii ntregului neam romnesc.6 Au subscris cu entuziasm Biserica Ortodox Romn, Biserica GrecoCatolic Romn, Liga Aprrii Naionale, Uniunea Ofierilor de Rezerv, Uniunea Fotilor Voluntari, Cultul Patriei, Asociaia Fotilor Garditi i Legionari pentru ntregirea Neamului, Societatea Naional a Femeilor Ortodoxe Romne, Caritatea, Societatea Cununa Surorilor de Cruce, Societatea Pensionarilor, Societatea Sf. Maria, Liga Cultural, Societatea Mutilailor de Rzboi secia Cluj, etc. Iniiativele romneti de mbuntire a relaiilor diplomatice nu au gsit ecou n rndul oficialitilor maghiare. Astfel, n vara anului 1933 un grup de gazetari unguri a efectuat o excursie n Romnia, fiind bine primii de ctre oficialiti i colegii de breasl romni. V. V. Tilea, subsecretar de stat la Preedenia Consiliului de Minitri s-a ntreinut amical cu oaspeii n limba lor matern i a exprimat dorina rii noastre de apropiere fa de Ungaria, artnd c singura piedic era politica revizionist a statului vecin. Conform ziarului Yempo nr. 283 din 15 aprilie 1934, la ntoarcerea n Ungaria ziaritii au fost acuzai n publicaiile proguvernamentale de ,,laitate i trdare de patrie pentru c n-au protestat contra declaraiilor lui Tilea.7 Pe msura adeziunii altor i altor organizaii susinute de personalitile vremii s-a cristalizat ideea nfiinrii unui singur for reprezentativ, menit s sprijine statul romn n orice aciune a lui diplomatic sau militar nchinat aprrii ideii de patrie i tratatelor ce garanteaz pacea i integritatea teritorial a Romniei unite.8 nfiinat n decembrie 1933, Liga Antirevizionist Romn a obinut personalitate juridic prin sentina nr. 8 din 17 ianuarie 1934 a Tribunalului Ilfov, Secia I9 i avea ca deviz: ,,Pacea pe temelia tratatelor, pe respectul obligaiunilor internaionale i pe ntrirea forelor morale i materiale ntre naiuni.10 Conform Statutelor constitutive L.A.R. urma s nfiineze comitete de aciune pentru organizarea unor demonstraii, att n ar ct i
6 7

Ibidem, f. 178. D.A.N.I.C., fond L.A.R., dosar nr. 53, f. 11. 8 Idem, dosar nr. 15, f. 4. 9 Ibidem, f. 1. 10 Ibidem, f. 4.

62

n mari orae din Europa i S.U.A.. Erau vizate ndeosebi regiunile locuite de romni cu scopul de a crea, n lumea politic i intelectual, curente de opinie favorabile cauzei proprii i naiunilor aliate. Suflet al Ligii Antirevizioniste Romne al crui preedinte a fost, Stelian Popescu s-a nscut n comuna Balta Doamnei, judeul Prahova n anul 1874 ntr-o familie de rzei. A debutat n pres n 1903 i n timpul Primului Rzboi Mondial a fost mobilizat n Regimentul nr. 4 Infanterie cu gradul de locotenent. Sincer naionalist, a urcat ,,pe cele mai nalte trepte ale societii romneti graie marilor sale caliti intelectuale i sufleteti i a marii sale energii.11 Ca director al ziarului Universul nu a dus lips de rivali sau de ruvoitori, dar, n acelai timp s-a bucurat de stima i consideraia celor muli, care i apreciau calitile. Fost magistrat i avocat, Stelian Popescu s-a remarcat prin contribuiile aduse la studierea problemei agrare, a problemei criminalitii n Romnia i a rolului procurorilor n expertizele medico-legale. Pentru meritele sale a fost decorat cu Steaua Romniei n grad de mare ofier, Legiunea de Onoare, Coroana Italiei n grad de mare ofier i Polonia restituto n grad de comandor. S-a stins din via departe de ar, n Spania n anul 1954. Din comitetul de conducere al Ligii fceau parte nume sonore ale vieii politice, tiinifice, publicistice i religioase: Stelian Popescu preedinte, Gh. Lungulescu secretar general, C. Bacalbaa, Constantin I. C. Brtianu, Octavian Goga, A. Lapedatu, dr. N. Lupu, I. Pelivan, A. D. Mincu, I. Nistor, M. Popovici, Gh. Trancu Iai, Gh. Banu, I. Svescu, episcop Ciorogariu, Gh. Banu, membri.12 Printre mijloacele avute n vedere pentru combaterea,,propagandei menit s loveasc n unitatea teritorial i n prestigiul rii se aflau: constituirea de nuclee i comitete de aciune n sate, comune i orae, colaborarea cu asociaii patriotice, culturale i profesionale din ar i strintate ce promovau ideea de stat naional, organizarea de manifestaii publice, tiprirea i difuzarea de instruciuni, lucrri de ndrumare i edificare a opiniei publice, precum i acordarea unor insigne i distincii celor ce au adus servicii reale rii prin activitatea lor antirevizionist.13 Un alt obiectiv era ntrirea zonelor de frontier sprijinind organele de stat n aciunea de aprare i colonizare a acestor regiuni cu ,,elemente capabile [...] cu preferin dintre fotii lupttori sau voluntari ai marelui
11 12

D.A.N.I.C., fond L.A.R., dosar nr. 31, f. 13. Idem, dosar nr. 15, f. 11. 13 Ibidem, f. 4.

63

rzboi, sau cu romni de peste hotare14 Totodat, Liga, prin comitetul central stabilea relaii de colaborare cu asociaii similare i cu guvernele rilor amice i aliate. n edina de organizare a Comitetului Regional pentru Ardeal i Banat al L.A.R. din data de 8 ianuarie 1934 se arta c ,,dac aciunea noastr va fi contient i perseverent, vom determina mult lume din strintate, care azi susine pe revizioniti, s-i schimbe prerile. Muli dintre cei ce azi susin pe ungurii revizioniti nu fac acest lucru dect pentru motivul c nu cunosc adevrata situaie de la noi i au fost indui n eroare de propaganda interesat.15 Pentru eficientizarea activitii O. Ghibu a propus n adunarea L.A.R. din 24 aprilie 1934 nfiinarea n cadrul Ligii a seciilor: colilor secundare, studeneasc, feminin, pentru propagand intern, respectiv extern i sportiv.16 Propaganda revizionist a rilor revanarde i cu precdere a Ungariei era axat pe dou direcii: ctigarea simpatiei unor cercuri politice influente din ri ale Antantei i prezentarea deformat a realitilor din ar. Soarta maghiarilor din afara granielor statului ungar interbelic era unul din subiectele preferate ale campaniei de pres revizioniste. Ziarul Magyarsag din Budapesta a publicat n 1933 apelul contelui tefan Bethlen, lansat la Debrein, pentru ajutorarea populaiei maghiare a prilor anexate de statele succesoare. rile vizate erau Romnia, Cehoslovacia i Iugoslavia, unde, dup prerea sa etnicii maghiari se aflau ntr-o situaie material precar i exista pericolul ca atunci cnd va veni timpul revizuirii granielor, Ungaria s nu mai gseasc populaie maghiar n multe pri.17 Jucnd cartea victimizrii, Bethlen dorea s atrag atenia altor state asupra problemei ridicate, ndemnndu-le la o aa numit ,,oper de asisten social internaional. Conform Buletinului Informativ nr. 3 al Comitetului regional Transilvania al L.A.R. din 16 iunie 1934, ziarul Nemzeti Ujsag afirma c un grup de deputai engezi n frunte cu Sir Robert Gower a adresat o scrisoare ziarului Times n care se afirma: ,,Pretindem urgent ca Societatea Naiunilor s uzeze de puterea sa convocnd statele interesate pentru revizuirea tratatelor de pace.18 Mai mult chiar, n mod tendenios se aprecia c
14 15

Ibidem, f. 5 D.A.N.I.C., fond L.A.R.,dosar nr. 3, f. 163. 16 Ibidem, f. 110. 17 Ibidem, f. 18. 18 Ibidem, f. 15.

64

dispoziiile acestea ale tratatului luate fa de poporul maghiar sunt nedrepte, crude i tiranice...19 De asemenea, Lyceum Club din Londra a dat o serat n cinstea ministrului Ungariei din Anglia, contele Szecheny Laszlo, ocazie cu care a fost prezentat filmul Hungaria. Sir Edward Boyle a rostit o cuvntare cu caracter filomaghiar afirmnd c Ungaria este o ar ciuntit nemilos i c trebuie s se pun capt politicii de izolare...20 Serata londonez s-a ncheiat cu imnul maghiar. Acelai film a rulat i la Bruxelles cu prilejul unei conferine conduse de cotesa C. Hedervari, care a fcut referire la opera de romnizare din Ardeal ce continua de 15 ani. Cercurile revizioniste erau interesate s prezinte deformat realitile din Transilvania, pentru a induce sentimentul c drepturile minoritilor sunt nclcate. Astfel, ziarul Magyarsag din 12 iunie 1934 publica informaia potrivit creia n judeul Odorhei jandarmii romni umbl din cas n cas sfrmnd furcile unguroaicelor, dac pe aceste furci se gsesc inscripii maghiare sau motive ungureti. Un proprietar maghiar ar fi fost somat s-i vopseasc poarta pentru aceleai motive.21 Potrivit unui raport al Seciei de informaii a Comitetului regional Transilvania al L.A.R. din 8 iunie 1934 n Frana continua cu mare energie propaganda revizionist maghiar pentru a obine simpatia opiniei publice franceze. Revizionitii unguri ncercau s-i apropie unii oameni politici francezi, invitndu-i s viziteze Ungaria. Ca mijloc de contracarare se propunea ca Liga s trimit unor deputai francezi extrase din revista Uj Idok condus de Herceg Ferenc, preedintele Ligii Revizioniste Maghiare, publicaie n care se aduceau ofense poporului francez. Era o msur de a pune n gard aliaii francezi asupra faptului c prietenia pe care o arat ungurii Franei nu e dect prefectorie.22 Sume consistente erau destinate tipririi i difuzrii, mai ales n strintate, a materialelor revizioniste. Presa maghiar colabora cu presa altor state amice, cum era de pild presa italian. Ziarul Poppolo din Roma critica autoritile romne pentru oprirea construciei unei biserici unitariene n Braov, iar gazetele budapestane preluau n paginile lor acest gen de informaii. n realitate agenia de pres maghiar, prin intermediul unor ziariti din Budapesta plasau n Italia articole, favorabile obiectivelor propagandistice urmrite. Aceast modalitate ncerca i parial reuea s
19 20

Ibidem. Ibidem, f. 16. 21 Ibidem, f. 15. 22 Ibidem. f. 35.

65

suplineasc interdicia impus radiofoniei maghiare prin convenii internaionale, de a efectua propagand politic. Articole tendenioase privind realitile din Romnia fceau parte dintr-o campanie de pres sistematic cu scopul de a contesta orice drept istoric al romnilor asupra Ardealului cum c cel mai mare duman al revizionismului este dreptatea istoric, n consecin, se ncerca denaturarea ei. S-a ajuns pn la afirmaii hilare conform crora forma de organizare statal medieval, stema i chiar familiile influente din viaa politic romneasc ar fi de origine maghiar. Deranjat de proiectul de reromnizare a numelor, iniiativ ce urma s fie pus n discuia Parlamentului de la Bucureti, Emeric Szabo a publicat n nr. 104 al ziarului Magyarsag un articol potrivit cruia toate denumirile de pduri, ruri, orae, comune din Ardeal au origine maghiar, n cel mai ru caz cuman.. Mai mult, pe baza unor deducii filologice autorul a fcut afirmaia c la origine ,,d-nii Titulescu, Maniu i Goga ar fi unguri, dr. Angelescu, ministrul instruciunii publice, vab.23 Acelai ziar a abordat msura n care erau respectate drepturile minoritii maghiare i a avansat o modalitate convenabil nlturrii treptate, dar sigure a exnaionalilor din cadrul comunitii maghiare. Plecnd de la propria constatare c n 9 orae ardeleneti din 17900 de elevi maghiari, doar 4900 ar nva n coli primare de limb maghiar, profesorul universitar Bajda Josef a publicat n Magyarsag din 30 mai 1934 articolul ,,nvmntul limbilor vecinilor notri.24 El pleda pentru acordarea mai multor drepturi minoritilor din Ungaria, pentru ca n felul acesta i ara sa s poat pretinde, n mod reciproc, drepturi suplimentare pentru minoritatea maghiar din statele nvecinate. Bajda Josef susinea necesitatea ca nvtorul maghiar s cunoasc limba romn, sau limba srb, devenind un element foarte util scopului Ungariei. n felul acesta vor putea fi nlturai, ncetul cu ncetul, nvtorii naionalitilor, fr ca aceste naionaliti s aib dreptul a se plnge. nvtorul maghiar va preda accidental i limba minoritilor.25 Iredentismul maghiar a cutat s compromit Liga Antirevizionist Romn nc din primul an al existenei sale. La 29 martie 1934 publicaia Pesti Hirlap a publicat articolul ,,Propaganda antirevizionist din Romnia s-a necat ntr-un mare eec.26 Universul era catalogat drept ziar
23 24

Ibidem, f. 42. Ibidem, f. 41. 25 Ibidem. 26 Ibidem, f. 108.

66

naionalist extremist, care intervenea direct sau indirect pentru oprirea a ceea ce presa din statul vecin numea,,avntul propagandei maghiare. La rndul su Nemzety Ujsag ataca violent ziarul Universul pe tema unui articol scris n legtur cu propaganda iredentist din snul bisericii romanocatolice maghiare din Transilvania. Evident ncurajate de peste grani, cercurile iredentiste din rndul comunitii maghiare din Romnia se manifestau sub diverse forme, mai mult sau mai puin vizibil. Ce se ascundea, de pild, n spatele unui anun din ziarul Szekelyfold din Tg. Secuiesc privitor la invitaia lansat de profesorul de muzic P. Domokos unui numr de 500 de ceangi din Moldova de a participa la un pelerinaj? L.A.R. a sesizat c se fceau ncercri sistematice de a se menine contactul ntre cercuri ungureti din Transilvania i comuniti de ceangi din Moldova i Bucovina. Unul din scopuri era ncurajarea stabilirii unor ceangi n localiti precum Ludoul de Mure, n locul unor maghiari ardeleni stabilii definitiv n Ungaria. Se afla n desfurare ,,o adevrat oper de colonizare [] pentru ca pe grania de est elementul maghiar s nu scad numericete.27 Aciunea era susinut cu mijloace materiale din afara rii. Libertatea de asociere, a contiinei i alte liberti garantate prin Constituia din 1923 au permis manifestarea nengrdit a opiniilor cetenilor romni, inclusiv a celor aparinnd grupurilor etnice minoritare. n apropierea Capitalei, n zona pdurii Pantelimon a avut loc n iunie 1935 o serbare cmpeneasc ungureasc cu participarea a circa 2000 de persoane. Din relatarea martorului Florea Marinescu aflm c s-au intonat cntece naionale, s-au fluturat placarde cu inscripii ungureti i drumul principal de acces a fost blocat. Persoanelor care intenionau s foloseasc acel drum li s-a cerut tax de trecere. A fost necesar intervenia efului de post din comuna Principele Nicolae nsoit de 4 soldai, cu att mai mult cu ct ,,era posibil s fim btui de unguri care erau foarte nfuriai.28 Romnii sunt cunoscui ca un popor tolerant, att timp ct drepturile lor nu sunt nclcate. n Bucureti funciona localul Bandi, unde n afara patronului tot personalul era recrutat din rndul celor de etnie maghiar. Se cntau cntece ungureti, se dansa cearda, iar orchestranii nu pot lega dou cuvinte romneti. Acest lucru nu reprezenta n sine un impediment, dar l fcea pe ceteanul V. Duescu s se ntrebe retoric: ,,Ce s-ar ntmpla dac la Budapesta ar ndrzni un romn s comande un cntec naional
27 28

Ibidem. f. 40. D.A.N.I.C., fond L.A.R., dosar nr. 63, f. 3.

67

romnesc i orchestra, dac l-ar ti, i-ar satisface plcerea? Cred c ar fi linai toi.29 Atitudinea revanard a Germaniei i Ungariei se manifesta tot mai intens. n cursul de instrucie politic predat la Politehnica din Berlin, colonelul von Arnim, intim colaborator al cancelarului Hitler, aprecia c: Frana este cel mai teribil duman al nostru i Germania nu va putea face planuri de viitor dect n ziua cnd Frana va fi btut i distrus.30 Conciliatorismul a fcut ca, n ciuda evidenelor, fotii lupttori germani ai Primului Rzboi Mondial s fie primii cordial n Frana n 1935, ocazie cu care au transmis un mesaj pe ct de linititor, pe att de fals: ,,Iubii camarazi francezi [...] spunei-ne dac vedei n privirea noastr o ct de mic urm de ur. Noi voim numai pacea, semnm numai smna pcii i dorim ca ea s dea roade ntr-un timp ct mai scurt.31 ,,Adormirea simurilor marelui rival ncepea s dea roade, cci Berenger, preedintele Comisiei de politic extern a Senatului francez, se declara mpotriva ,,pactomaniei, care ar justifica narmarea Germaniei, afirmnd: Este uor de neles c guvernul Germaniei se teme s nu fie antrenat ntr-un rzboi prin sistemul pactelor. De altfel, mai muli oameni de stat francezi nu privesc cu mult simpatie pactomania actual.32 El nu credea n ncheierea unui Locarno aerian atta timp ct nu se va ajunge la o nelegere asupra problemelor dunrene i a celei privitoare la Europa oriental. Apropierea Franei de statele nvinse i revizioniste, ce putea fi perceput ca un ,,curent de simpatie, a dus la acceptarea invitaiei Asociaiei fotilor lupttori unguri adresat profesorului universitar Eugene Depreze, colonel n rezerv, preedinte al Asociaiei fotilor lupttori francezi, de a efectua o vizit la Budapesta n vara anului 1935. Evoluiile diplomatice ngrijorau rile mai mici aliate i artau ct de ubred rmnea poziia Romniei n faa ofensivei revizionismului care ctiga teren, tocmai prin faptul c politica lor extern se baza pe funcionarea sistemului Versaillez. n urma Conferinei de la Stressa (11-14 aprilie 1935) Frana i asumase rolul generos de a media o apropiere ntre Ungaria i statele succesoare Imperiului Austro-Ungar, care s duc la mbuntirea relaiilor economice i politice. Cercurile politice romneti erau n principiu de acord cu aceasta, dar nencreztoare n cntecele de
29 30

Ibidem, f. 40. D.A.N.I.C., fond L.A.R., dosar nr. 23, f. 37. 31 Ibidem. 32 Ibidem.

68

siren ale pacifismului, deveniser tot mai vigilente fa de inteniile revizioniste. nainte de Olimpiada de la Berlin din 1936 ziarul iredentist Pesti Hirlap a pus n circulaie milioane de exemplare de cri potale de propagand cu Ungaria rstignit n graniele de atunci. Erau trasate i graniele vechiului regat i deviza Dreptate Ungariei n limbile englez, francez i maghiar. Pe verso era trecut presupusul podium cu statul vecin ocupnd poziia a III-a, cu 10 campioni olimpici, dup S.U.A. (34) i Germania (24), ceea ce raportat la numrul de locuitori ai fiecrei ri, nsemna cel mai bun procent la nivel mondial.33 ncercrile romneti de a atrage atenia cercurilor politice din apus asupra rului tratament al minoritii romne din Ungaria prin declaraiile fcute de Iuliu Maniu n Camera Deputailor vizau situaia nvmntului n limba matern, asigurat de funcionarea a 11 coli, n care doar 19 cadre didactice predau limba romn n anul 1930. Ele au strnit reacia dezaprobatoare a presei din statul vecin. tiind c cea mai bun cale de aprare este atacul, ziarul Magyarsag n nr. 86 rspundea publicnd articolul ,,Preteniile revizioniste ale Romniei34, n ncercarea de a para adoptarea unor eventuale reglementri ale Ligii Naiunilor mpotriva Ungariei pe tema atitudinii fa de minoriti. n presa romn, articolul ,,Cum suntem reprezentai peste hotare... se arta c n timp ce ungurii au fcut din revizionism dogm de stat i crez sacru, la noi L.A.R. nu a fost sprijinit nici chiar n metropolele Paris i Londra, locul unde s-au concentrat formidabile fore de propagand adverse nou.35 Pe plan tiinific trebuia pus accentul pe publicarea unei literaturi antirevizioniste n mai multe limbi de circulaie. Aurel Gociman anuna la 26 februarie 1934 c se afla n msura de a tipri ct mai urgent dou brouri n limba francez. Onisifor Ghibu a artat necesitatea unor rspunsuri argumentate la problemele ridicate de revizionism, iar Ioan Lupa propunea reluarea contactelor cu ASTRA, ce dispunea de mijloace i cadre pentru aceast propagand. Pentru a exista o concepie unitar s-a hotrt ca orice publicaie s fie examinat de o comisie compus din I. Lupa, S. Dragomir din partea Transilvaniei, I. Nistor, D. Marmeliuc din partea Bucovinei, D. Pelivan,
33 34

D.A.N.I.C., fond L.A.R., dosar nr. 27, f. 430. Idem, dosar nr. 3, f. 40. 35 Idem, dosar nr. 23, f. 1.

69

t. Ciobanu din partea Basarabiei, Al. Arbore din partea Dobrogei i S. Vlsan din partea Academiei Romne.36 n edina Ligii din 19 mai 1934 I. Lupa anuna c de curnd a susinut la Berlin o conferin despre ,,Originea i dezvoltarea confesiunilor minoritare din Romnia37, aciunea sa fiind sprijinit de ministrul rii noastre n Germania, Petrescu-Comnen. Au urmat alte dou conferine cu caracter antirevizionist la Karlsbad i Praga, ascultate de un numeros public i care au trezit interesul cercurilor politice i tiinifice cehoslovace. Bene, Hodja i profesorul Krafta s-au preocupat de soarta romnismului i de activitatea antirevizionist promovat de Romnia. L.A.R. aprecia aceste conferine ca primul pas pe calea propagandei sale peste hotare. Dr. S. Bornemisa a propus ca I. Lupa s susin i la Cluj o conferin despre cele vzute n strintate, despre propaganda care se fcea acolo mpotriva rii noastre i despre renaterea sentimentului naional la popoarele din apusul Europei. Anterior ciclului de conferine europene I. Lupa a avut o ntrevedere la cel mai nalt nivel n stat. n timpul audienei istoricului I. Lupa la M. S. Regele Carol al II-lea n luna martie 1934 monarhul ,,a artat mult bunvoin pentru activitatea Ligii Antirevizioniste Romne i necesitatea acestei instituii38, propunndu-se organizarea unei expoziii istorice. Aceasta urma s aib loc odat cu manifestaia antirevizionist de la Cluj proiectat s se desfoare la 4 august 1934, cu ocazia mplinirii a 15 ani de la intrarea armatei romne n Budapesta. Antetul Ligii era harta Romniei mari cu inscripia Aa va fi n veci!39, iar pentru desemnarea celei mai sugestive embleme Academia de Arhitectur urma s organizeze un concurs. n anul 1934 profesorul universitar Silviu Dragomir a solicitat ca Liga s intervin pe lng factorii decizionali ca noua staie radiofonic de la Bod-Braov ce urma s fie inaugurat n curnd s capete denumirea propagandistic Radio Transilvania Romnia.40 n acelai an la 26 martie s-a propus ca pentru a se evita orice propagand care e nelipsit din filmele maghiare, un timp limitat, s se interzic intrarea n ar a oricrui film de provenien ungureasc.41 Totodat, afie propagandistice precum ,,Vulturii
36 37

D.A.N.I.C., fond L.A.R., dosar nr. 3, f. 130. Ibidem, f. 65. 38 Ibidem, f. 142. 39 Ibidem, f. 133. 40 Ibidem, f. 164. 41 Ibidem, f. 120.

70

Sarmizegetusei trgeau un semnal de alarm avertiznd populaia c revizionismul <este> o agitaie ostil statelor naionale, care nu poate trage dup el dect [...] trrea omului n noroiul traneelor i al grlelor de snge.42 Radu Cernea, fost redactor al ziarului brilean Curierul publica din anul 1930 n ziare belgiene ca La Flandre liberale i La Gazette articole ce prezentau problemele politico-naionale ce frmntau ara noastr. n 1935 el ajunsese colaborator al publicaiei Independance roumaine din Bruxelles i a tiprit din fonduri proprii lucrarea La Roumanie et le revizionisme. Crii sale i s-a fcut o critic elogioas n ziarele bucuretene Romnul i Gazeta. Autorul considera c i-a atins scopul de a convinge strintatea ,,de unele adevruri eseniale care stau la baza actualelor granie.43 Radu Cernea a fost primul care a fcut propagand cu ajutorul plcilor de gramofon coninnd arii din muzica romneasc. Acestea i erau puse la dispoziie de Direcia Presei i a Propagandei ce i le trimitea n strintate i care au strnit o vie admiraie pentru folclorul romnesc.44 Posednd,,preioase relaii n lumea gazetreasc i politic, cu acces la diferite mari ziare din Germania i Belgia, Radu Cernea i solicita la 11 octombrie 1935 lui Stelian Popescu ,,o delegaie de corespondent la Berlin al ziarului Universul pentru ca n felul acesta s pot motiva interesul pentru chestiunile romneti...45 Patriot nflcrat i lider neobosit al Ligii, Stelian Popescu se adresa la 27 martie 1935 Marelui Stat Major, altor instituii publice i private, precum i unor specialiti pentru a le cere sprijinul logistic privind organizarea unei expoziii documentar artistice demn de a susine ,,dreptatea cauzei noastre. O seciune a expoziiei era dedicat,,diferitelor hri etnografice originale ungureti i comparativelor romneti, cartografe, diagrame, grafice, etc., pentru a face s reias prin analogie i contrast drepturile istorice i superioritatea elementului romnesc.46 Reprezentanilor unor ri aliate ce vizitau Romnia li se puneau la dispoziie lucrri cu caracter istoric ce slujeau scopurilor Ligii. Aa a fost cazul membrilor unei delegaii a bisericii anglicane care, prin intermediul printelui diacon Vintilescu, au primit un numr de 30 de exemplare ale lucrrii lui Ioan Lupa ,,Lempereur Joseph II et Horia.47
42 43

Ibidem, f. 212. Ibidem, f. 176. 44 Ibidem, f. 177. 45 Ibidem, f. 176. 46 Ibidem, f. 352. 47 D.A.N.I.C., fond L.A.R., dosar nr. 23, f. 400.

71

Personaliti ale vieii tiinifice i economice au neles s serveasc cauza naional att prin implicarea direct n aciunile Ligii, ct i prin donarea unor importante sume necesare finanrii propagandei patriotice. Astfel, la 25 mai 1935 L.A.R. mulumea profesorului Andrei Rdulescu, membru al Academiei Romne i preedinte al Comisiei pentru examinarea i premierea lucrrilor ce tratau,,Principiul naionalitilor n tratatele de pace de la 1919, fiindc donase Ligii consistenta sum de 10000 de lei. Gestul su era apreciat de St. Popescu drept ,,cel mai preios elogiu adus operei naionale pe care o ndeplinete Liga Antirevizionist.48 La rndul su industriaul proprietar Ni Ionescu a donat L.A.R. n iunie acelai an suma de 5000 de lei. Scrisoarea de mulumire anuna c ncepnd din vara aceasta vom ncepe publicarea unei serii de brouri pentru edificarea opiniei publice din strintate, brouri pe care le vom tipri n limbile francez, englez i german i le vom trimite presei strine i reprezentanilor celor mai autorizai ai bisericilor, universitilor i asociaiunilor culturale i artistice. Pentru aceast propagand este nevoie de fonduri extraordinar de mari i mijloacele noastre <sunt> extrem de reduse.49 Insuficiena fondurilor era una din cauzele pentru care Liga nu putea lucra la capacitatea maxim a posibilitilor ei. tefan Manciulea, profesor la Liceul de biei din Blaj a susinut o conferin la Congresul ASTREI de la Satu Mare (13-15 septembrie 1935), ocazie cu care s-a prezentat lucrarea Grania de vest. Bazat pe o bogat documentare istoric, lucrarea dovedea netemeinicia preteniilor ungureti i caracterul vechi romnesc al teritoriilor revendicate de statul vecin. t. Maniciulea a demonstrat modul n care s-a produs deznaionalizarea acestor regiuni pornind de la documentele i studiile maghiare. Gh. Lungulescu, secretar general al L.A.R. i-a fcut propunerea de a publica cartea n limbile englez i italian pentru uzul strintii, cu att mai mult cu ct profesorul,,posed i un studiu complet asupra chestiunii n manuscris, studiu premiat de Academia Romn cu premiul Nsturel, pe care profesorul Silviu Dragomir l-a apreciat elogios.50 t. Manciulea deinea i hri vechi, una din anul 1821, pe care era dispus s le doneze L.A.R. n colecia expoziiei, pentru editarea unui atlas cuprinznd toate schiele de hri etnografice ale Transilvaniei din secolele al XIX-lea al XX-lea. Acesta i exprima disponibilitatea de a continua
48 49

Ibidem, f. 402. Ibidem, f. 405. 50 Ibidem, f. 55.

72

mai departe cu scormonirea altor arhive vechi de prin oraele ardelene pentru demonstrarea adevrului istoric, dar din lips de mijloace materiale nu l poate publica.51 Situaia lui material puin strlucit nu era singular. Sculptorul George Cireescu, ce deinea premiul I al Academiei Regale de Belearte din Roma era autor al mai multe opere deinute de diferite muzee din ar. Att pentru cinstirea memoriei printelui Vasile Lucaciu, ct i din considerente materiale, n ianuarie 1936 el a oferit L.A.R. pentru modesta sum de 1000 lei lucrarea ,,Bustul marelui lupttor naionalist transilvan.52 O preocupare permanent a Ligii o constituia tnra generaie pentru a crei educaie n spirit patriotic se acorda o atenie special. n august 1935 ministrul instruciunii publice Constantin Angelescu primea propunerea de a recomanda printr-o circular explicativ ca n toate colile de toate gradele elevii s sprijine aciunea antirevizionist, menit s apere drepturile istorice ale poporului romn n faa strintii i s asigure integritatea statului nostru.53 n mod concret se cerea ca n fiecare ora i comun, directorii colilor primare i secundare, precum i ntregul corp didactic, s-i mplineasc nalta datorie patriotic de a lmuri la orele de istorie i de limba romn scopurile Ligii Antirevizioniste Romne, ndemnndu-i pe elevi s se nscrie ca membri. Demersul avea rolul de a impulsiona o activitate ce se desfura deja cu rezultate mulumitoare. Directorul colii din Ciucea, judeul Cluj, scria preedintelui L.A.R. St. Popescu la 27 aprilie 1934 astfel: Am crezut c e o contribuie la educaia naional a micilor vlstare, expunnd pe nelesul lor apriga propagand a dumanilor notri, precum i reaciunea noastr [] prin Liga Antirevizionist:54 Mai mult de att, chiar elevii se destinuiau liderului Ligii, n cuvinte simple dar pline de entuziasm patriotic: Ni s-a povestit la leciile de istorie c dumanii rii noastre cer revizuirea tratatelor, adic vreau s rup din trupul frumoasei noastre Romnii, Transilvania i s ne fac robii lor. Ne-au spus prinii notri cum au trit sub stpnirea ungureasc i ei zic cu groaz: Doamne ferete s mai ajungem pe mna lor. i noi aici n Ciucea ne-am adunat anul trecut n ziua de 10 Mai la coal, unde am avut o serbare, apoi am mers pe osea cntnd cntece patriotice i strignd Triasc Romnia! Jos dumanii rii!
51 52

Ibidem, f. 58. D.A.N.I.C., fond L.A.R., dosar nr. 4, f. 120. 53 Ibidem, f. 214. 54 Idem, dosar nr. 3, f. 169.

73

Micii moi antirevizioniti, colari din Ciucea, Cluj.55 Pentru a ptrunde n toate comunitile romneti, Liga i propunea, ca pe lng aniversarea marilor date istorice, s fie cinstite numele unor personaliti precum: Mihai Viteazul, Ioan Corvin de Hunedoara, Constantin Brncoveanu, Simion Brnuiu, Andrei Mureanu, precum i a martirilor Horea, Cloca, Crian, Ciorda i Bolca. n sprijinul acestor aciuni se tipreau brouri de propagand cuprinznd cntece i biografii ale naintailor. Prin aceste comemorri fcute n cadrul comitetelor oreneti, steti i ,,chiar n colile unde vom ptrunde treptat i [] tot mai puternic, vom ine vie amintirea marilor jertfe ale trecutului56 i rspunderea fa de viitorul rii i a unitii naionale. Pentru sprijinul acordat activitii depuse de Lig, Stelian Popescu adresa la 18 noiembrie 1935 directorului Seminarului Central din Bucureti o scrisoare de mulumire, apreciind faptul c elevii au cerut i s-au nscris cu toii n cadrele tinereti ale Ligii Antirevizioniste Romne, expresie a puternicelor simminte romneti pe care le-au primit de la profesorii i directorul lor.57 Studenimea clujean dorea s aib la dispoziie materialul documentar necesar contracarrii propagandei maghiare, desfurat la toate congresele internaionale studeneti. ,,La aceste congrese ungurii se prezint cu o literatur revizionist foarte bogat, iar noi nu dispunem de asemenea lucrri de propagand58, constatau studenii romni la 16 aprilie 1934. Pentru eficientizarea activitii sale Liga Studeneasc Antirevizionist i chema membrii la o puternic aciune de propagand romneasc i s adere ,,la marea aciune de aprare a integritii noastre naionale.59 Unii sub deviza Credem ntr-un Dumnezeu, credem n unitatea Romniei moderne, liderii Ligii au lansat un manifest ctre toi studenii romni aflai la universitile din Europa i S.U.A., n care se arta: ,,Avem sfnta datorie s artm opiniei publice mondiale c tratatul de la Trianon este un act de dreptate istoric.60 Dintre titlurile literaturii de propagand ale L.A.R. din anii 1934-1935 merit a fi citate: Apostolatul i martiriul lupttorilor bihoreni, doctorii Ion
55 56

Ibidem, f. 170-171. D.A.N.I.C., fond L.A.R., dosar nr. 23, f. 208. 57 Idem, dosar nr. 4, f. 156. 58 Idem, dosar nr. 3, f. 98. 59 Idem, dosar nr. 46, f. 3. 60 Ibidem, f. 4.

74

Ciorda i Nicolae Bolca cu o prefa de Stelian Popescu,61 Strjerii neamului romnesc, poem istoric de Virginia Sndulescu,62 Imnul antirevizionist, de Liviu Petrovici63 i Durerea pmntului, poem istoric n 9 tablouri de George Negru.64 n pregtire se afla un album istoric pentru a crui tiprire St. Popescu l ruga pe dr. I. Lupa s trimit ct mai urgent ,,atelierului nostru de zincografie primele 8 hri att de necesare ,,propagandei n strintate.65 Comitetul regional Cluj se preocupa de traducerea, tiprirea i expedierea unor cri n limbile francez i englez i edita Revue de Transylvanie.66 Dintre membrii marcani ai acestea organizaii, poate cea mai reprezentativ sub aspectul probitii tiinifice i a suportului politic de care se bucura, amintim pe: dr. Ioan Lupa, preedintele organizaiei i membru al Academiei Romne, Iuliu Haieganu, Onisifor Ghibu, George Bogdan-Duic, dr. Alexandru Dragomir, vicepreedini, dr. Aurel Gociman, secretar general, Nicolae Blan, mitropolit, Iuliu Maniu, Alexandru VaidaVoevod, Octavian Goga, tefan Ciceo-Pop, Vasile Goldi, Alexandru Lapedatu, Teodor Mihali, Aurel Vlad, membri. n timp ce revizionismul maghiar era o politic de stat promovat prin orice mijloace, inclusiv artistice, antirevizionismul romnesc lsa nc impresia unei contrareacii spontane. Doar din devotament i generozitate sufleteasc nu se putea combate un pericol n continu cretere, ,,dat fiind caracterul excepional al evenimentelor internaionale care se desfoar n jurul hotarelor noastre67, dup cum bine remarca St. Popescu la 26 octombrie 1935. Era necesar aadar, o susinere constant din partea factorilor de decizie. Artistul bucuretean C. Niculescu era ntiinat c L.A.R. va da tot concursul moral, prin comitetele sale oreneti, pentru desfurarea n ar a turneului artistic cu piesa istoric n cinci acte i trei tablouri ,,Horea, Cloca i Crian. Rspunznd invitaiei, la 22 martie 1935 C. Niculescu accepta oferta ,,pentru pregtirea caracterelor generaiei tinere, precum i n scop de a zdrnici turneurile de propagand ale artitilor maghiari, care fiind susinui cu fonduri de la Budapesta, pe noi, artitii romni, ne-au
61 62

D.A.N.I.C., fond L.A.R., dosar nr. 23, f. 407. Idem, dosar nr. 5, f. 1. 63 Ibidem, f. 51. 64 Ibidem, f. 35. 65 Idem, dosar nr. 3, f. 19. 66 Ibidem, f. 22. 67 Ibidem. f. 190.

75

pus n minoritate fa de ei, ntruct nu suntem ncurajai i ajutai de autoritile noastre.68 Generat de intensificarea atitudinii revanarde a unor state vecine la adresa integritii teritoriale a Romniei, Liga s-a considerat purttoarea portdrapelului unitii naionale i propovduitoarea spiritului de sacrificiu pentru ar.69 Strns ataat principiilor democratice i alianei cu statele doritoare de pace din Europa, Liga Antirevizionist Romn i-a adus contribuia, ntr-o msur apreciabil, la contientizarea opiniei publice din ar i din strintate asupra pericolului revizionismului i la adoptarea unor msuri de contracarare a acestuia.

68 69

Ibidem, f. 351. Ibidem, f. 103.

76

FUNDAMENTELE UNEI RECONCILIERI ISTORICE


Dumitru CIAUU

Rsum: Les fondements dune reconciliation historique


Il y a vingt ans, en Europe Centrale et Orientale les rgimes communistes tombaient paisiblement comme les cartes dans les jeux de domino, sauf en Roumanie o il y a eu une rvolution sanglante. Ensuite, l'URSS, l'est, et la Yougoslavie, au sud-ouest, taient entres dans un processus de dissolution rapide. C'est ainsi que la Roumanie et la Hongrie se trouvrent au milieu d'une rgion caractrise par une forte destabilsation politique, par des tensions et des conflits. A partir de 1991 la Roumanie comena a conclure des traits politiques avec les pays europens, surtout ses voisins, pour remplacer les anciens traits d'assistance militaire de l'poque communiste. Commences en 1991, les ngociations avec la Hongrie pour conclure un tel trait ont pitin pendant des annes, les objectifs poursuivis par les deux Etats tant fort divergents. Tandis que la Roumanie souhaitait un document mme de consacrer le statu quo territorial, la Hongrie y voyait un instrument visant changer et a amliorer le statut juridique de la minorit hongroise de Roumanie, y compris l'octroi du droit a l'autonomie territoriale. La guerre de Yougoslavie et les projets des deux Etats d'adhrer l'OTAN et l'Union Europenne les ont dtermin se montrer plus conciliants et faire les concessions ncessaires pour aboutir un rsultat. Toutefois, l'insistance de la Hongrie de voire inclue dans le future trait la Recommandation 1201 du Conseil de l'Europe retarda jusqu'en 1996 la signature de ce trait. Finalement, la Hongrie accepta l'inclusion dans ce trait d'une dclaration interprtative selon laquelle les parties contractantes se dclarent d'accord que la Recommandation 1201 ne se refre pas aux droits collectifs et ne les oblige non plus accorder aux personnes appartenant aux minorits nationales le droit un statut spcial d'autonomie territoriale base sur des critres ethniques. Le trait

Autorul, diplomat de carier, a fost director adjunct, apoi director la Direcia Juridic i a Tratatelor din MAE romn, n perioada 1990-1996. n aceast calitate, a negociat, ntre altele, Tratatul de nelegere, cooperare i bun vecintate cu Ungaria, dar i documente similare semnate de Romnia cu Germania, Polonia, Turcia, Grecia, Spania i Ucraina.

77

d'entante, coopration et de bon voisinage entre la Roumanie et la Hongrie fut sign a Timisoara, le 16 septembre 1996. La signature de ce trait facilita la participation de l'organisation politique de la minorit hongroise de Roumanie, UDMR, au gouvernemet issu des lections du mois de novembre 1996. Les premires mesures de ce gouvernement furent dans la direction de la Hongrie et dans lapplication de ce trait. Une commission mixte pour le partenariat actif roumano-hongrois fut cre ; sa tache est de monitoriser l'applicarion de ce trait. Le trait sign le 16 septembre 1996 pose les fondements d'une vritable rconciliation des peuples roumain et hongrois. Mots-clef: Trait d'entente. Frontires, Minorits, Pacte de stabilit en Europe, Recommandation 1201 du Conseil de l'Europe, Dclaration interprtative, Autonomie territoriale sur des critres ethniques, Convention cadre du Conseil de l'Europe pour la protection des minorits, Droit collectifs, Adhsion a l'OTAN et a l'Union Europenne, Rconciliation historique.

La 16 septembrie 1996 primii minitri ai Romniei i Ungariei semnau la Timioara Tratatul de nelegere, cooperare i bun vecintate ntre cele dou ri. Era un moment ateptat de mult timp n istoria celor dou ri. Este un document despre care n ultimul deceniu al secolului trecut s-a vorbit i s-a scris mult in Romnia si Ungaria, i nu numai. Istoria gestaiei sale ncepuse cu cinci ani mai nainte, n luna mai 1991, cnd secretarul de stat de atunci n Ministerul Afacerilor Externe, Teodor Melecanu, a remis ambasadorului Ungariei la Bucureti, chiar la sediul ambasadei acestei ri, un prim proiect de tratat. A fost o istorie agitat n care s-a gsit implicat i semnatarul acestui expozeu, att n calitate de autor al primului proiect ct i de ef al delegaiei de experi care a negociat acest tratat n ultimii trei ani pn la semnarea acestuia. In aceast calitate a dori ca n cele ce urmeaz s consemnez cteva amintiri i reflecii legate de gestaia i travaliul care au precedat venirea pe lume a acestui document, ct i n ceea ce privete semnificaia lui pentru viitorul relaiilor dintre romni i maghiari. MPREJURRILE ISTORICE care au deschis calea ctre semnarea acestui tratat au fost cderea regimurilor comuniste n Europa Central i de
78

Est i revoluia romn din luna decembrie 1989. Am asistat apoi la slbirea Uniunii Sovietice i a sistemelor care asigurau dominaia sa politic, economic i militar asupra Europei Centrale i de Est. A urmat rapid disoluia pactului de la Varovia i a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc (CAER) i destrmarea Uniunii Sovietice la finele anului 1991. n primii ani dup revoluia din decembrie 1989, Romnia a traversat o perioad de incertitudini n ceea ce privete calea de urmat pe plan intern i n relaiile cu celelalte state. In anii 1990-1992, integrarea european i aderarea la structurile euro-atlantice nu fuseser nc proclamate drept obiective de urmat de ctre autoritile statului romn. In timp ce la Praga, Budapesta, Varovia i chiar la Sofia puterea a trecut la oameni care nu avuseser legturi cu statul comunist, n Romnia, dei avusese loc o ruptur cu regimul comunist, se meninea nc o anumit continuitate cu vechile structuri, asigurat mai ales de preedintele Ion Iliescu care, timp de decenii, fcuse parte din structurile statale i nomenclatura comunist. Forele politice legate de trecutul totalitar manifestau o puternic rezisten la schimbare i la reformele politice i economice necesare reintrrii rii n lumea liber. Pentru a-i consolida puterea, aceste fore mizau pe sentimentele naionaliste, exagerau pericolul iredentismului maghiar i stimulau manifestrile de nvrjbire ntre populaia majoritar din Transilvania i comunitatea maghiar. La rndul su, comunitatea maghiar din Romnia se simea ncurajat de evoluia politic intern i de evenimentele dramatice din rile nvecinate pentru a-i radicaliza poziiile i a revendica insistent autonomie teritorial pe criterii etnice. n prima jumtate a anilor '90, relaiile Romniei cu Ungaria au traversat o perioad dificil, de acuzaii reciproce i animozitate. Guvernul Antall-Boros sprijinea deschis revendicrile autonomiste ale minoritii maghiare din Romnia iar forele extremiste i iredentiste din Ungaria i din diaspor revendicau recuperarea teritoriilor pierdute n 1918. Sentimentul larg rspndit la Budapesta era c a venit vremea revanei istorice n raporturile cu Romnia i cu Slovacia. Criza politic din fosta Iugoslavie, care a dus la destrmarea acestui stat, la rzboiul declanat de Serbia care urmrea recuperarea teritoriilor locuite de srbi de la fostele republici iugoslave devenite independente, precum i divizarea fostei Cehoslovacii, toate aceste evenimente stimulau forele iredentiste maghiare i revendicrile autonomiste ale minoritilor maghiare din Romnia i Slovacia.

79

DEMERSURILE DIPLOMAIEI romneti pentru ncheierea de tratate politice de baz cu rile vecine i cu alte state europene au nceput spre sfritul anului 1990, fiind determinate mai ales de dorina autoritilor romne rezultate din alegerile prezideniale i parlamentare din luna mai a acelui an de a-i afirma legitimitatea i pe plan extern i a obine o recunoatere internaional ct mai larg. Romnia propunea dou proiectetip de tratat: unul pentru statele cu care se gsea nc n raporturi de alian militar att prin tratate bilaterale ct i n cadrul Tratatului de asisten mutual ncheiat la Varovia la 15 mai 1955, iar al doilea set de proiecte era adresat statelor din Europa occidental. Obiectivul principal urmrit de Romnia prin ncheierea tratatelor cu fostele ri comuniste era de a se debarasa de tratatele bilaterale de prietenie, cooperare i asisten mutual militar, nc n vigoare, i de a pune noi fundamente pentru relaiile sale cu aceste state. Negocierile pentru ncheierea noilor tratate politice au avansat rapid cu Frana, Italia, Grecia, Turcia, Spania i Bulgaria, astfel nct deja n primvara anului 1991 a fost semnat un asemenea tratat cu Frana. Apoi, au nceput s apar primele dificulti n negocierile cu Germania i Polonia, mai ales datorit faptului c aceste state propuneau includerea n aceste documente a unor clauze substaniale privind protecia drepturilor persoanelor aparinnd minoritilor naionale. NEGOCIERILE CU UNGARIA, la nivel de experi, pentru ncheierea noului tratat politic au nceput n 1991 ns acestea au btut pasul pe loc i, finalmente, n 1993, au intrat ntr-un veritabil impas. Adevrul este c scopurile urmrite la acea dat de cele dou state prin ncheierea acestui tratat erau diferite i divergente. Drept urmare, poziiile i propunerile celor doua pri erau foarte ndeprtate n dou chestiuni fundamentale: intangibilitatea frontierelor i protecia minoritilor naionale. n timp ce Romnia concepea noul tratat ca un instrument de consacrare a statu quoului teritorial, evitnd s accepte asumarea unor angajamente constrngtoare privind minoritile naionale, Ungaria vedea n acest tratat un instrument de schimbare, de ameliorare, a statutului minoritii maghiare din Romnia i a poziiei acesteia n societatea romneasc si n instituiile statale. n plus, Budapesta dorea ca, prin acest tratat, s obin recunoaterea expres a unei legturi a acestei minoriti cu patria-mam, precum i a dreptului ei la autonomie teritorial. Este de menionat c proiectul iniial de
80

tratat avansat de partea romn nu coninea nicio clauz referitoare la drepturile persoanelor aparinnd minoritilor naionale. ntre timp, pe plan european, mprejurrile politice s-au schimbat: Uniunea Sovietic s-a destrmat, la fel i fosta Cehoslovacie i Iugoslavia. Rzboiul dintre Serbia i celelalte republici iugoslave, determinat de preteniile Serbiei de a reuni toate teritoriile locuite de srbi, au alertat democraiile occidentale care au trecut la msuri ferme pentru a contracara planurile Serbiei i a descuraja alte state din regiune, mai ales Ungaria, de a urma exemplul Serbiei. Acestea au neles mesajul i, n 1993, au proclamat, fiecare, obiectivul aderrii la NATO i la Uniunea European. Aceste dou organizaii au pus drept condiii pentru admiterea de noi state membre ca statele candidate sa-i rezolve mai nti disputele politice cu vecinii i s recunoasc drepturile persoanelor aparinnd minoritilor naionale i s se angajeze c le vor proteja. Este de menionat de asemenea iniiativa lansat n 1993 de fostul premier francez Eduard Balladur prin care a fost propus un Plan de stabilitate n Europa, iniiativa urmrind aceleai obiective cu cele ale NATO i Uniunii Europene. Planul Balladur a generat o serie de reuniuni europene i a culminat cu o conferin la nivel nalt, n luna martie 1995, la Paris, cnd a fost semnat i documentul final. Toate aceste evenimente au creat un climat nou, favorabil pentru negocierile romnoungare. Evenimentul care a fcut posibil redemararea negocierilor asupra tratatului a fost instalarea la Budapesta a guvernului Gyula Horn, n primvara anului 1994. n luna septembrie a aceluiai an, minitrii de externe ai celor doua ri, Teodor Melecanu i Lszlo Kovcs, au ajuns repede la un acord de principiu: tratatul va trebui s conin o clauz privind inviolabilitatea frontierelor existente i mai multe clauze referitoare la minoritile naionale, n conformitate cu normele europene i internaionale. n aceast privin, deja cu doi ani n urm, ministrul romn de externe de atunci, Adrian Nstase declarase c ceea ce este bun pentru Europa este bun i pentru Romnia. n perspectiva Conferinei finale asupra Planului de stabilitate n Europa, prevzut pentru luna martie 1995, negocierile la nivel de experi sau desfurat ntr-un ritm alert. n luna noiembrie 1994, cele dou delegaii au prezentat noi propuneri referitoare la frontiere i la minoriti. Deja n luna februarie 1995, delegaiile de experi au czut de acord asupra coninutului clauzelor referitoare la inviolabilitatea frontierelor i la angajamentul celor doua state de a nu formula, acum i n viitor, revendicri teritoriale reciproce (viitorul articol 4 din tratat). ns au intervenit
81

divergene importante n ceea ce privete identificarea documentelor internaionale care enunau normele europene. Delegaia ungar insista ca n lista acestor documente s figureze i Recomandarea 1201 a Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei referitoare la elaborarea unui protocol privind protecia minoritilor naionale. Delegaia ungar ne reamintea c atunci cnd au fost admise n Consiliul Europei, Romnia i Slovacia au acceptat Recomandarea 1201 n msura n care cele doua ri au declarat c ele i vor baza politicile n materie de minoriti pe principiile enunate n Recomandarea 1201. Delegaia romn replica c este adevrat, dar c acesta este un angajament politic, i doar fa de Consiliul Europei, i c nimic nu oblig Romnia s-i asume aceeai obligaie fa de un stat prin incorporarea unui asemenea angajament ntr-un document avnd for juridic obligatorie (legally binding). n plus, Romnia reamintea c proiectul de protocol propus prin Recomandarea 1201 nu fusese nsuit de Comitetul de Minitri al Consiliului Europei, care hotrse ca, n locul protocolului propus, s se elaboreze o convenie asupra proteciei minoritilor naionale viitoarea convenie-cadru adoptat la 1 februarie 1995. Atitudinea negativ a Romniei fa de Recomandarea 1201 se explica, la acea dat, i prin faptul c reprezentanii minoritii maghiare din Romnia interpretau unele clauze din acest proiect de document ntr-un mod care s justifice teza drepturilor colective pentru minoritile naionale, inclusiv dreptul la autonomie teritorial pe criterii etnice. Noi, romnii, atunci ca i acum, pe drept sau pe nedrept, gndeam c autonomia teritorial nu reprezint dect un prim pas ctre solicitarea dreptului la autodeterminare politic i la secesiune. Din cauza acestei controverse, Romnia i Ungaria nu au putut semna tratatul cu ocazia Conferinei finale a Planului de stabilitate n Europa. Este de menionat c Slovacia a semnat la conferina de la Paris tratatul de baz cu Ungaria dup ce acceptase includerea n tratat a Recomandrii 1201. Acceptarea de ctre Slovacia a Recomandrii 1201 a plasat Romnia ntr-o situaie delicat. Conductorii celor dou ri au fcut declaraii tranante: Bucuretiul declara c Recomandarea 1201 este un instrument de natur sa sparg integritatea teritorial a rii; Budapesta declara c nu va exista tratat politic de baz cu Romnia fr incorporarea Recomandrii 1201. Clivajul dintre cele dou ri era agravat de declaraii ale liderilor UDMR potrivit crora Recomandarea 1201 este o baz juridic pentru revendicarea autonomiei teritoriale. Totui, Budapesta ncearc s limiteze pagubele declarnd c Ungaria nu cere drepturi colective pentru minoritatea maghiar, cum este dreptul la autonomie.
82

ncercnd s atenueze impresia negativ provocat de nesemnarea tratatului, primii minitri romn si ungar, sub presiunea puterilor occidentale, au semnat la Paris, la 19 martie 1995, o declaraie comun prin care se angajau s continue negocierile pn la semnarea unui tratat. Pentru a scoate negocierile din impas, la 17 iulie 1995, Teodor Melecanu, ntr-o scrisoare adresat omologului su ungar, accepta Recomandarea 1201, dar cu condiia ca aceasta s fie menionat doar ntr-o anex la tratat i nsoit de o declaraie interpretativ stipulnd c acest document nu confer drepturi colective, nici dreptul la autonomie teritorial sau la un statut special. n fapt, aceast declaraie era o adevrat rezerv care excludea articolul 11 al proiectului de protocol propus prin Recomandarea 1201. Totodat, potrivit propunerii romne, Recomandarea 1201 urma s fie considerat doar o surs de inspiraie pentru politicile n materie de minoriti naionale. La sosirea sa n vizit la Bucureti, la 19 iulie 1995, Lszlo Kovcs rspunde la aceast scrisoare propunnd includerea Recomandrii 1201 n chiar corpul tratatului, avnd valoarea celorlalte documente europene n materie de minoriti, i nsoit de o declaraie comun potrivit creia, n caz de dezacord asupra interpretrii acestei Recomandri, cele dou pri contractante s se poat adresa Consiliului Europei pentru directive (for guidance). n cursul ntlnirii delegaiilor de experi au fost nregistrate doar progrese nesemnificative n ceea ce privete redactarea declaraiei interpretative, iar negocierile au rmas blocate pn n luna aprilie 1996. ntre timp, naltul reprezentant al OSCE pentru minoriti, van der Stoel, a ntreprins o misiune de mediere, la Bucureti i Budapesta, ceea ce a determinat cele doua pri s ncerce deblocarea negocierilor. Astfel, n luna iunie 1996, delegaia romn avanseaz o nou reformulare a textului declaraiei interpretative. Totodat, accept ca Recomandarea 1201 s fie aplicat ca angajament juridic (legally committment sau legally binding). Pornind de la aceast propunere, a avut loc o nou reuniune de experi. La aeroport, la plecare, eful delegaiei ungare, Gyrgy Sznsi, s-a artat satisfcut de noua propunere avansat de delegaia romn i a promis c va nainta ministrului su un raport favorabil asupra acesteia. Totodat, el mi-a pus o ntrebare direct: Este propunerea dumneavoastr? Rspunsul meu a fost afirmativ, dar l-am asigurat c ministrul Melecanu o aprob. Dar preedintele?. Nu el negociaz tratatele, ci guvernul, dar preedintele ne poate dezavua, i-am rspuns eu. Trimitei-mi acest text nsoit de o scrisoare, mi-a cerut omologul meu, ceea ce eu am fcut fr a ezita. Este de menionat c dificultatea, ce prea insurmontabil n redactarea
83

declaraiei interpretative, consta n faptul c partea romn dorea excluderea complet a art. 11 al proiectului de protocol susmenionat care prevedea c minoritile naionale au drepturi colective, dreptul la autonomie teritorial sau la un alt statut special. n timp ce partea romn insista ca toate aceste trei drepturi s fie excluse prin declaraia interpretativ, partea ungar nu accepta dect pe primele dou, adic dorea meninerea dreptului la un statut special. Soluia pentru depirea acestei dificulti a fost o ingenioas combinare a termenilor din articolul 11 al Recomandrii 1201, n felul urmtor: Prile contractante sunt de acord c Recomandarea 1201 nu se refer la drepturi colective i nici nu oblig Prile s acorde persoanelor respective dreptul la un statut special de autonomie teritorial bazat pe criterii etnice. Prin aceast formulare, se exclude dreptul la autonomie teritorial, dar se las posibilitatea acordrii unui alt fel de statut special, care s nu fie bazat necesarmente pe criterii etnice, aa cum este autonomia administrativ a autoritilor locale. Aa cum am artat mai sus, aciunea de mediere a naltului Comisar al OSCE se concretizase prin avansarea, n luna martie 1996, a unui text pentru articolul 15 referitor la minoriti pe care partea romn, din raiuni tactice, l acceptase pe loc. Textul propus de van der Stoel prevedea, ntre altele, c Prile Contractante vor aplica Rezoluia 1201 prin punerea n aplicare a Conveniei cadru a Consiliului Europei. Cu alte cuvinte, acestea urmau s aplice Recomandarea 1201 doar n msura n care prevederile sale se regseau n Convenia cadru. Or, Convenia cadru nu preluase nimic din art.11 al proiectului de protocol anexat la Recomandarea 1201. Fr ndoial, Budapesta se gsea ntr-o dificultate de a alege: sau formula van der Stoel, sau textul primit de la Bucureti, text care era n fapt rezultatul contribuiei celor dou delegaii. La 5 august, s-a primit rspunsul scris al ministrului Lszlo Kovcs: Ungaria accepta formula oferit de delegaia romn i propunea ca delegaiile de experi s se ntlneasc la Budapesta n luna septembrie. n aceeai zi, secretarul de stat Szomogy Ferenc ne-a fcut cunoscut c este gata s soseasc la Bucureti la 8 august, nsoit de Gyrgy Sznsi. La 8 august,Tratatul a fost finalizat foarte repede. Este drept c Sznsi nu mai era nsoit de membrii delegaiei sale care lucrau n Oficiul nsrcinat cu problemele minoritilor. La 22 august, la Budapesta, efii celor dou delegaii au procedat la retuul final al proiectului de tratat, dup compararea versiunilor n limbile naionale. Au mai fost ns chestiuni de rezolvat ca, de exemplu, o oarecare
84

discrepan n paragraful referitor la dreptul persoanelor aparinnd minoritilor de a folosi limba matern. n versiunea n limba romn, aprea formularea n privat i n public, n timp ce versiunea ungar folosea formularea n viaa privat i n viaa public, formulare care, evident, lsa posibilitatea interpretrii acestui drept ca extinzndu-se la ntreaga activitate public, inclusiv la activitatea public a autoritilor de stat. Pn la urm, dup ndelungate pertractri, partea ungar a acceptat formula n viaa privat i n public. La sfritul lunii august, preedintele Ion Iliescu a invitat la Cotroceni delegaii din partea tuturor partidelor politice pentru consultri privind proiectul de tratat. Au fost numeroase ntrebri i observaii critice pentru care, la invitaia preedintelui Iliescu, a trebuit s dau explicaii. n final, dup cteva ore de discuii, toi participanii au fost de acord cu semnarea Tratatului. Astfel finalizat, textul Tratatului de nelegere, cooperare i bun vecintate a fost semnat la 16 septembrie 1996, la Timioara, de primii minitri ai celor doua state, Nicolae Vcroiu i Gyula Horn, n prezena preedinilor celor dou state, precum i a multor oameni politici din Romnia. La ceremonia semnrii a participat i subsemnatul, chemat de la Paris (unde, la 2 septembrie, mi luasem n primire postul de ministruconsilier la ambasad). SCURT EVALUARE Tratatul politic de baz romno-ungar este un document de alur european i rspunde exigenelor europene, i aceasta n mai multe privine: Tratatul incorporeaz un numr de documente europene i ridic valoarea unora dintre acestea, ale cror clauze cu valoare politic vor fi aplicate ca norme juridice. Tratatul include angajamentul celor dou state de a folosi, n raporturile bilaterale, mecanismele europene n scopul de a atinge obiective europene. Cele dou state se angajeaz s se sprijine reciproc n eforturile lor de integrare n Uniunea European, NATO i Uniunea Europei Occidentale. El enun angajamentul de a coopera la punerea n aplicare a procedurilor europene pentru verificarea respectrii obligaiilor asumate n materie de minoriti prin intermediul documentelor adoptate de OSCE i Consiliul Europei. Tratatul este construit pe echilibrul implicit ntre clauzele referitoare la protecia minoritilor naionale i clauzele privind respectarea
85

principiilor de drept internaional, n special principiul inviolabilitii frontierelor existente. Exist, de asemenea, un echilibru ntre clauzele care reafirm drepturile pe care le pot exercita persoanele aparinnd minoritilor naionale i clauzele care definesc limitele acestor drepturi, i anume: obligaia de a respecta legislaia naional i drepturile celorlali, i respectarea principiilor Naiunilor Unite i ale OSCE, inclusiv principiul integritii teritoriale a statelor. Celor care ar putea spune c angajamentele referitoare la protecia minoritilor naionale sunt numai n avantajul Ungariei se poate rspunde n felul urmtor: n msura n care aceste clauze sunt n interesul minoritii ungare din Romnia, ele sunt i n interesul ntregii ri. i aceasta deoarece viitorul prosper i stabil al Romniei depinde n mare msur i de evoluia relaiilor ntre romni i unguri. O minoritate maghiar mulumit i prosper nu va face dect s ne ajute s ne apropiem de obiectivele unei Europe unite, n interiorul creia s se poat regsi, mpreun i reconciliai, toi romnii i toi ungurii. n msura n care exist o ans sigur pentru o reconciliere istoric durabil ntre romni i unguri, Tratatul de la Timioara reprezint un jalon de marc n istoria celor dou popoare. Este de datoria oamenilor politici, la Bucureti i la Budapesta, de a nu rata aceast ocazie i de a cunoate, de a respecta i de a aplica clauzele acestui tratat. Ei trebuie s se inspire din acesta pentru a lrgi i dezvolta fundamentele relaiilor dintre cele dou state i popoare. Dezvoltrile politice din Romnia care s-au produs imediat dup semnarea Tratatului romno-ungar ne arat c acest eveniment a avut loc la un moment oportun. Semnarea Tratatului a influenat aceste dezvoltri, facilitnd intrarea UDMR n coaliia guvernamental dup alegerile prezideniale i parlamentare de la finele anului 1996. Dealtfel, primele msuri ale noului guvern romn n materie de politic extern au fost n direcia Ungariei prin aplicarea tratatului. Astfel, la 27 decembrie 1996, ministrul romn al afacerilor externe, Adrian Severin, s-a deplasat la Budapesta pentru a proceda, cu omologul su ungar, Lszlo Kovcs, la schimbul instrumentelor de ratificare a Tratatului, ceea ce a permis intrarea acestuia n vigoare. n continuare, la 12 martie 1997, primul ministru romn, Victor Ciorbea, a fcut, la Budapesta, prima sa vizit oficial. El a semnat cu aceast ocazie cu omologul su ungar un acord pentru nfiinarea Comisiei mixte interguvernamentale pentru parteneriatul activ romno86

ungar, a crei principal sarcin este de a monitoriza aplicarea Tratatului de nelegere dintre cele dou ri. n acelai an, tot n aplicarea acestui tratat, guvernele celor doua ri au czut de acord s deschid consulate la ClujNapoca i Szeged. n octombrie 1997, la Bucureti, a avut loc prima sesiune a Comisiei mixte pentru parteneriatul activ romno-ungar. Cu aceast ocazie, au fost ncheiate mai multe acorduri bilaterale: un acord referitor la traficul internaional de frontier, convenii referitoare la cooperarea n domeniul sntii, al proteciei mediului, pentru echivalarea diplomelor de studii, referitoare la transporturile internaionale combinate, la notificarea rapid a accidentelor nucleare. S-a ajuns, de asemenea, la un acord pentru nfiinarea unei uniti militare mixte spre a fi utilizat n operaiuni internaionale de meninere a pcii. Pentru organizarea acestei uniti mixte a fost solicitat sprijin din partea Franei i a Germaniei. Acest curs pozitiv al relaiilor romno-ungare a continuat n anii care au urmat. CONSTRUIREA UNUI VIITOR COMUN Reconcilierea ntre Romnia i Ungaria presupune, n ultim analiz, reconcilierea ntre cetenii romni i unguri. Aceasta, deoarece construirea relaiilor unei ri - fie ea Romnia sau Ungaria - cu vecinii i o real pregtire pentru a tri ntr-o Europ unit, toate acestea presupun o schimbare radical n concepiile politice i mentalitile clasei politice i ale societii civile. A face pace cu popoarele vecine, cu minoritile naionale, nseamn, mai nti, s faci pace cu tine nsui. Ceea ce, la rndul su, nseamn s te liberezi de prejudecile naionaliste i rasiste, s drmi liniile Maginot psihologice create prin eforturile comune ale attor generaii de oameni politici, de militari, de istorici, de ziariti i de juriti, de toi acei care au fcut i au descris istoria ultimelor dou secole. Iar aceast istorie, de multe ori, ei au fcut-o ru i au descris-o i mai ru. Pentru a crea starea de spirit necesar la construirea unui viitor panic comun, romnii i ungurii ar trebui, mai nti, sa nceteze disputa n privina drepturilor lor istorice. Ei ar trebui s nceteze, i unii i ceilali, de a-i fundamenta drepturile lor istorice pe primatul, n timp, al existenei lor n bazinul Dunrii i al Carpailor. Ei ar trebui s nceteze s revendice drepturi ipotetice bazate pe unicul fapt al vechimii istorice, transpunnd n drept internaional un adagiu din dreptul roman, valabil doar in dreptul civil: <prior tempore, potior iure>.
87

Ar trebui deasemenea s ncetm s stabilim ierarhii sociale sau politice prin invocarea superioritii unei etnii sau civilizaii, a unei limbi sau culturi. Ar trebui s ncetm s gndim c revizuind prin for frontierele statale se elimin sursele de disput. Istoria a dovedit c tentativele de acest fel au euat. De asemenea, ar trebui s nu mai credem c frontierele statale ar trebui s coincid cu liniile imaginare de separare interetnic, mai ales c acestea sunt inexistente sau dificil de stabilit. Pe scurt, ar trebui s ncetm s ne imaginm c s-ar putea corecta demografia, adic rezultatul unei evoluii istorice de mai bine de o mie de ani, i realitile n care trim. Ar trebui s fie readui la realitate cei care ar putea gndi c, n starea actual de dezvoltare politic, economic i social a Europei, ar mai putea avea loc pe acest continent evenimente militare i politice echivalnd cu o revan istoric. Pentru noi, romnii, cred c a devenit evident c interesele noastre naionale nu mai pot fi concepute i promovate n opoziie cu cele ale rilor vecine. Dimpotriv, eu sunt convins c obiectivele urmrite pe termen scurt i termen lung nu pot fi realizate dect acionnd mpreun cu rile vecine. Cu condiia, bineneles, ca aceste ri s gndeasc i s acioneze n acelai fel. Tratatul politic romno-ungar semnat la 16 septembrie 1996 ofer fundamentele unei veritabile reconcilieri istorice i cordiale cu ara vecin, Ungaria.

88

II. DIDACTIC I METODIC


ASPECTE REFERITOARE LA INTEGRAREA ISTORIEI LOCALE N LECIILE DE ISTORIE NAIONAL LA CICLUL GIMNAZIAL
Marian BOLUM

Abstract: Aspects referring to integration of the local history into the


lessons of national history at secondary school During the lessons of national history the elements of local history have a great role, because they act intensively over the students and impress them deeply.Agreat attention must be paid to selection of the local material.The integration of the elements of local history satisfies the informative and formative objectives we follow in our history lessons. Using the information of local history in the lessons facilitates understanding of the contents and of the historical notions. The integration of the local history is done through different ways of teachers activity with students as lesson.activity out of the classroom and of school.Experience in teaching has outlined that the lessons containing elements of local history are very efficient.We are going to present aspects,methods of integration of history elements of the county Tutova during the period between the two wars in the lessons of local history. Key words: Local history, lesson, skills, methods,educational means.

n cadrul leciilor de istorie naional elementele de istorie local ocup un rol important deoarece ele acioneaz cu intensitate asupra elevilor i i impresioneaz profund. n acelai timp profesorul are posibilitatea concretizrii problemelor predate, astfel de aciuni sporind puterea de convingere a explicaiilor noastre.

Profesor, coala,,George Tutoveanu, Brlad, jud. Vaslui.

89

O mare atenie trebuie acordat selectrii materialului local. Elevii nu trebuie suprancrcai cu date i fapte ce nu sunt necesare pentru nelegerea procesului istoric ns nu trebuie s cdem n extrema cealalt, aceea de a renuna sau de a da prea puin material ilustrativ local. Rmne la latitudinea profesorului, ca n funcie de bogia i autenticitatea materialului pe care l pred, s hotrasc n ce msur istoria local este relevant pentru procesul istoric naional, n ce msur ea contribuie la realizarea scopurilor leciei. Integrarea elementelor de istorie local satisface obiectivele de ordin informativ i formativ pe care le urmrim prin leciile de istorie. Sub aspect informativ, prin concreteea lor ajut pe elevi la aprofundarea, la cunoaterea multilateral a fenomenului studiat, la nsuirea temeinic a cunotinelor, la fundamentarea tiinific a leciei. Sub aspect formativ elementele de istorie local stimuleaz dezvoltarea spiritului de observaie, a gndirii, a imaginaiei, ct i formarea aptitudinilor tiinifice ale elevilor 11. Aa cum n predarea istoriei universale prin folosirea noiunilor i elementelor de istorie naional se asigur o nelegere mai durabil a fenomenelor i proceselor istorice n conexiunea lor, pe un spaiu geografic i temporal determinat, tot aa folosirea elementelor de istorie local n cadrul istoriei naionale trezesc curiozitatea i satisfacia n rndul elevilor. Prin prezentarea acestor elemente, elevii simt c aparin localitii i zonei din care fac parte. Folosirea n lecii a informaiilor din istoria local uureaz nelegerea coninutului i a noiunilor de istorie, ns succesul acestei aciuni depinde de o serie de factori: contiina profesional, competena profesorului, baza material, clasa de elevi, obiectivele urmrite, .a. Integrarea elementelor de istorie local se realizeaz prin diferite modaliti de activitate a profesorului cu elevii, dintre care se evideniaz: lecia, activitatea n afara clasei i n afara colii. Lecia, constituie principala modalitate folosit de profesor n vederea receptrii i nsuirii de ctre elevi a istoriei locale2 deoarece n cadrul ei sunt cuprini toi elevii spre deosebire de alte activiti desfurate cu acelai scop, care ns cuprind un numr limitat de elevi. n procesul de nvmnt profesorul apeleaz nu numai la urmele vieii materiale, el poate folosi material ilustrativ (relatri asupra unor
1

V. Ardelean, Folosirea elementelor de istorie local n lecii n vederea predrii unitare a istoriei patriei, n Studii i articole de istorie, Tom XXXV-XXXVI, Bucureti, 1977, p. 91-99. 2 F. Florea, Integrarea elementelor de istorie local n leciile de istorie a patriei n Revista de pedagogie, XXVII, 8, 1978, p. 58-62.

90

evenimente istorice concrete strnse de la persoane care au fost martori la faptele istorice) : material folcloric ce nfieaz n imagini artistice (poezii, cntece, proverbe i zictori) nu numai obiceiuri, tradiii ci i modul de via al oamenilor n diferite etape istorice, faptele lor eroice, lupta pentru libertate i dreptate, bucuriile i durerile, nzuinele i idealurile unor clase sociale. Materialul beletristic constituie un ajutor preios pentru profesorul de istorie. Literatura n general, literatura cu caracter istoric n special, prin coninutul ei bogat n valori morale i estetice ptrunde n mintea i inima generaiei tinere i exercit o influen deosebit asupra contiinei i conduitei. Practica la catedr a scos n eviden c o eficien deosebit o au leciile n care sunt incluse i elementele de istorie local. n cele ce urmeaz vom nfia aspecte, metode, procedee de integrare a elementelor de istorie a judeului Tutova, n perioada interbelic n leciile de istorie naional3 att sub latura informativ tiinific, ct i sub latura metodic i pedagogic. La tema Romnia ntre democraie i autoritarism prima lecie Romnia dup Marea Unire, la clasa a VIII-a ofer posibilitatea utilizrii unor date ce surprind dezvoltarea economico-social a judeului Tutova. Vorbind despre noul cadru teritorial i economic creat odat cu ncheierea procesului de formare a statului naional unitar romn profesorul va scoate n eviden condiiile concrete n care economia romneasc pea ntr-o nou etap de dezvoltare. Cu acest prilej trebuie menionate urmtoarele trsturi caracteristice ale acestei perioade: caracterul predominant agrar al economiei, slaba nzestrare tehnic, structura deficitar a industriei, distrugerile provocate de rzboi .a. Numai aa, elevii vor nelege de ce perspectivele favorabile dezvoltrii Romniei deschise de Marea Unire nu au fost folosite n totalitate i ara noastr a rmas n continuare o ar slab dezvoltat. Apreciind, n general, evoluia economic a Romniei dup Marea Unire, se constat c dei nu au fost valorificate deplin condiiile i posibilitile favorabile oferite de formarea statului naional unitar romn, s-a nregistrat un curs ascendent al dezvoltrii tuturor ramurilor economice, i s-a asigurat o cretere a produciei bunurilor materiale ceea ce s-a reflectat n sfera vieii sociale, politice i culturale.
3

T.Gligor, Modaliti de integrare a elementelor de istorie local n leciile de istorie n Revista de pedagogie, XXX, 8, 1981, p. 32-34.

91

Pentru a dovedi elevilor c agricultura constituia principala ramur economic vom putea folosi Statistica agricol a judeului Tutova, realizat n urma aplicrii Legii de reform agrar: Teren arabil Fnee naturale Puni-islazuri Livezi cu pruni Livezi cu diferii pomi Vii Pduri Teren neproductiv Total 159282 ha 2330 ha 28207 ha 99 ha 590 ha 6336 ha 30004 ha 15832 ha 242680 ha 6

Suprafaa arabil reprezenta 63,76% din suprafaa judeului Tutova i 0,65% din suprafaa rii. Pentru a fi mai convingtori putem s prezentm i repartiia funciar a judeului care era mprit n trei mari categorii: - proprietatea mic, posesorii de terenuri ntre 1-10 ha, era deinut de un numr de 31241 locuitori, reprezentnd 71%; - proprietatea mijlocie, posesori de terenuri ntre 10-100 ha, era deinut de un numr de 182 locuitori, reprezentnd 6,01%; - proprietatea mare, posesorii de terenuri de peste 100 ha, era deinut de un numr de 87 locuitori, reprezentnd 29,99%4. Dup prezentarea textului, de ctre profesor sau de ctre un elev, se comenteaz fragmentul cutnd s se formuleze concluziile cu elevii, prin conversaii. Se confirm astfel, c i n judeul Tutova un loc important n viaa locuitorilor continu s l dein agricultura, i c proprietatea mic era prioritar. Pentru a forma la elevi priceperea i deprinderea de studiere aprofundat a documentelor n general, i a elementelor de istorie local n special, se pot organiza lecii speciale destinate muncii independente. Pentru a le realiza, documentul va fi multiplicat pentru a fi pus la dispoziia fiecrui elev. Dac nivelul clasei o permite pot fi folosite 2-3 documente dup ce clasa este mprit pe grupe de elevi. Astfel de documente pot fi folosite i n momentul comunicrii noilor cunotine.
4

I. Al. Crciun, Monografia judeului Tutova, Brlad, 1943, p. 18.

92

Pentru a demonstra stadiul dezvoltrii industriei n judeul Tutova putem folosi o statistic din 1935 ce lua n calcul ntreprinderile de la 5 HP sau 20 lucrtori n sus5. Industria Numr fabrici active - nchise 4 3 1 8 2 1 3 Fora motrice 616 207 24 9 856 Personal ocupat 82 192 4 278 Valoarea produciei n mii lei 55032 6926 300 62298

Alimentar Textil Metalurgic Hrtii i arte grafice Total

Din analiza acestui document, elevii vor constata c n judeul Tutova, n perioada studiat, are loc o dezvoltare semnificativ a forelor de producie, ndeosebi a industriei. Acest tabel cu datele statistice artate va fi multiplicat pentru fiecare elev n parte. Din analiza datelor statistice elevii vor putea determina urmtoarele aspecte: 1. agricultura rmne n continuare principala ramur din economia judeului Tutova i 2. industria cunoate progrese dar acestea sunt inegale, ponderea cea mai mare deinnd-o industria alimentar, urmat de cea textil. Sistemul bancar6 din judeul Tutova a fost favorizat de Legea pentru organizarea i reglementarea comerului de banc din 8 mai 1934. n cuprinsul judeului Tutova existau 7 bnci. Situaia lor, conform bilanurilor ncheiate la 31 decembrie 1934 se prezenta astfel: Activ 1185280 Fonduri 322665527 24481740 63077366 411409913 Total 411409913 Pasiv 136214940 274453546 741127

Disponibil Plasament Imobilizri Rezultate Total

5 6

Enciclopedia Romniei, vol. II, Bucureti, Imprimeria Naional, p. 498 Ibidem.

93

Din analiza acestor date statistice elevii vor fi condui s desprind urmtoarele concluzii : sporesc investiiile i capitalul bancar prin ntrirea legturilor dintre capitalul bancar i cel industrial i are loc o rapid dezvoltare a capitalului financiar. Finanele publice7 se prezint cu serioase deficite bugetare, cauzate de sporirea cheltuielilor aparatului administrativ, precum i de achitarea datoriilor interne i externe. Bugetul judeului Tutova pe exerciiul 1936 / 1937 prevedea urmtoarele cifre : Venituri total, din care: Venituri ordinare Venituri extraordinare Venituri speciale Cheltuieli total, din care: Cheltuieli ordinare Cheltuieli extraordinare Cheltuieli speciale 13925544 lei 8132627 lei 811957 lei 4980960 lei 14194181 lei 8401264 lei 811957 lei 4980960 lei

mbinnd explicaia cu demonstraia profesorul poate evidenia aspectele privind doctrina economic prin noi nine, poziia liberalilor fa de capitalul strin, msuri protecioniste, dezvoltarea transporturilor, a comerului, artnd factorii de progres ct i limitele dezvoltrii economice datorate att factorilor obiectivi dar i celor subiectivi. Tot cu aceast ocazie trebuie explicai corespunztor o serie de termeni economici: producie global, balan comercial, investiii, venit naional, conversiune, concentrare i centralizare a capitalului. Elementele statistice cu care putem mbogi coninutul leciei au menirea de a da un suport material cunotinelor predate. Ele se pot folosi n funcie de nivelul clasei ct i de timpul disponibil pentru predarea leciei. Prezentarea coerent a fenomenelor economice poate fi mult nlesnit prin alctuirea de plane prezentnd diagrame cu statistici reprezentate sub form de cercuri sau sectoare de cerc. Pentru evitarea oricrei suprancrcri nu se va insista asupra memorrii acestor cifre. Aceste materiale didactice, servesc pentru captarea ateniei elevilor, care dup examinarea lor vizual pot face comparaii prin care s sesizeze diferitele raporturi de ordin economic, pe baza crora pot fi solicitai s alctuiasc aprecieri i s trag concluzii. Prin folosirea acestor mijloace, ct i prin conversaia pe care o
7

Ibidem

94

angajm i stimulm pe elevi s-i dezvolte capacitatea de investigaie i analiz care stau la baza formrii spiritului critic att de necesar n viaa de toate zilele. La leciile Monarhia i partidele politice i Opiuni politice n societatea romneasc se va accentua legtura dintre transformrile socialeconomice ce au avut loc dup Marea Unire i procesul de regrupare a partidelor politice i ncercrile de adaptare la noile realiti. Elevii vor putea nelege c reformele nfptuite n primii ani de dup Marea Unire (reforma electoral, reforma agrar, .a.) au accentuat coninutul democratic al regimului politic din Romnia i au avut o mare importan pentru dezvoltarea ulterioar a rii. n acest sens vor fi studiate o serie de documente dup lectura crora vor avea loc: a) discuii cu elevii pentru precizarea coninutului i evidenierea elementelor sale eseniale; b) formularea concluziilor care s ncadreze evenimentul local n istoria naional8. n analiza unui document o metod folosit poate fi conversaia, urmrindu-se frazele sau cuvintele care arunc o lumin asupra unor fapte i situaii, care ar fi trecute cu vederea la o lectur superficial i care constituie n realitate condiia esenial pentru o adevrat nelegere a textului. Documentele trebuie s fie folosite nu numai cu scopul de a trezi interesul elevilor, ci i pentru a-i determina s gndeasc istoric. Statisticile extrase din documentele de epoc pot fi foarte folositoare dar ele pot la fel de bine s induc n eroare. Meditnd asupra statisticilor se pot descoperi multe realiti ascunse; profesorul trebuie s aib grij s-i informeze pe elevi c ele sunt aproape ntotdeauna incomplete i din aceast cauz vor trebui adoptate cu circumspecie. Date statistice exist n numr mare pentru perioada care ne preocup i putem s le valorificm integrndu-le n lecii, iar dac mnuirea lor se face cu precauie, ele se pot dovedi extrem de folositoare. n acest sens considerm c un singur exemplu este suficient i concludent: Rezultatul alegerilor parlamentare din mai 1920 din judeul Tutova. Pentru ca elevii s poat nelege procesul de instabilitate politic i implicit, procesul de proliferare a partidelor din perioada 1918-1922 este indicat s facem apel la date statistice concludente.
8

T. Gal, I. Retegan, Valorificarea instructiv-educativ a elementelor de istorie local, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1967, p. 21-27.

95

Rezultatul alegerilor din judeul Tutova9: Camer:


Alegtori nscrii Alegtori votani Voturi neexprimate, nule sau anulate 24763 19835 1438

Lista nr. 1: Tachitii


Teodor Emandi Ioan I.Ionescu Victor Artenie Neculai N.Neacu 359 371 233 244

Lista nr. 2: Averescanii


Teodor Cudalbu Ioan Lzrescu Gheorghe Sptaru Vasile Chirica 15118 ales 14780 ales 14781 ales 14663 ales

Lista nr. 3: Liberalii Grigore D.Vasiliu N.N.Simionescu N.D.Netian Ioan Bonta Lista nr. 4: Socialitii Petre Constantinescu Iai Petru Safta Gheorghe Candel Ioan C.Iacomi Lista nr. 5: rnitii Gh.N.Gheorghiu D.D.Sntescu Neculai Alexandrache Enache Mantu 508 540 507 497 2345 2470 2250 2254

477 432 448 436

Libertatea, an II, nr. 10 din 30 mai 1920.

96

Lista nr. 6: Marghilomanitii Emil Juvara Ioan Dumitrescu George Tutoveanu Mihai Mntu Senat10 Alegtori nscrii Alegtori votani Voturi neexprimate, nule sau anulate Lista nr. 1: Averescanii Constantin Moroanu Constantin Lupacu Lista nr. 2: Marghilomanitii Al.Atanasiu Gh.Alexandrescu Lista nr. 3: Liberalii Gh.Mihalache C.D.Lupacu Lista nr. 4: Tachitii D.I.Ghimu G.G.Tac Lista nr. 5: rnitii I.V.Balmu N.Iftime

450 372 340 312

12436 10655 336

8636 ales 8678 ales

208 214

1210 1220

166 146

201 184

Analiznd aceste date elevii vor putea stabili partidul ctigtor al alegerilor (Partidul Poporului), faptul c liberalii se bucurau de ncrederea unui segment important al electoratului, c socialitii dispuneau de un numr restrns de adereni iar conservatorii se aflau ntr-un continuu declin. Elevii vor fi informai c cele dou partide conservatoare: Partidul Conservator-Progresist condus de Al.Marghiloman i Partidul Conservator
10

Tribuna Tutovei, an II, nr. 10 din 18 iunie 1920.

97

Democrat condus de Tache Ionescu, dei au acceptat reformulri n programe nu i-au putut salva existena politic, ultima guvernare sub preedinia unui lider conservator (Tache Ionescu) ncheindu-se n ianuarie 1922 n urma votului de blam al Parlamentului. Analiznd evoluia vieii politice romneti n perioada regimului constituional democratic 1918-1938 elevii vor constata interdependenele dintre domeniul politic i cel economic: perioadelor de criz i dezorganizare economic le-au corespuns perioade de instabilitate politic n timp ce perioadelor de dezvoltare economic le-au corespuns perioade de stabilitate politic. De mare importan este prezentarea principalelor tendine manifestate pe scena vieii politice romneti cu precizarea bazei sociale i a programelor marilor partide i a evoluiei lor n perioada interbelic. mbinnd expunerea sistematic a cunotinelor cu conversaia i problematizarea, elevii vor fi ajutai s neleag dinamica vieii politice interne i aspectele contradictorii ale regimului democratic. Pentru a nelege viaa politic n perioada interbelic elevii vor afla care erau atribuiile principalelor instituii democratice: activitatea Parlamentului i direciile impuse acestuia de principalele partide care reueau s obin n urma alegerilor majoritatea,activitatea guvernelor care s-au succedat la conducerea rii, principalele msuri adoptate n domeniul economic i social-politic. Pentru a demonstra redresarea popularitii naional-rnitilor la alegerile parlamentare din iulie 1932 putem folosi i rezultatele obinute pentru Camera deputailor din judeul Tutova11: nscrii: 31741; Votani: 19160; Anulate: 281; Nule: 106 Ora 1426 559 89 149 51 282 85 1 83 Jude 7334 2438 859 1102 981 2359 65 8 582 Total 8760 2991 948 1251 1032 2641 150 9 665

rniti Liberali O.Goga G.Brtianu N.Lupu Zelea Codreanu Evrei Independeni Camt
11

Opinia Brladului, an I, nr. 1 din 18 iulie 1932.

98

Profesorul trebuie s menioneze n faa elevilor i frmntrile din rndul partidelor politice: din Partidul Naional rnesc se desprind: Partidul rnesc Democrat C. Stere, Partidul rnesc Radical Gr.Iunian; din Partidul Naional Liberal: Partidul Naional Liberal Gh.Brtianu, Uniunea Agrar C.Argetoianu i dizidenele care au funcionat pe plan local. n cuprinsul acestor lecii i fac loc o serie de termeni n majoritate necunoscui de elevi (demagogie, criz dinastic, corupie, regena, antisemitism) a cror explicaie trebuie dat de profesor. Nu n ultimul rnd, profesorul are datoria de a prezenta elevilor principalele personaliti politice locale, primari, prefeci, parlamentari care i-au adus contribuia la aprarea intereselor naionale sau locale: Vasile Georgescu Brlad, fost primar, prefect, deputat i senator pe via, Grigore D.Vasiliu, vicepreedinte al Camerei n 1922, Nicolae Simionescu, Ioan Guri, Mihai Bali, Nicolae Netian, Ioan Bonta, .a. Scopul leciei se dezvluie din concluzia ei iar planul de lecie sintetizat se poate utiliza ca schem pe tabl pentru ca elevii s desprind problematica leciei cu structura contradiciilor din viaa politic intern. Spre sfritul leciei trebuie comentate rezultatele alegerilor din decembrie 1937 i consecinele acestora, sfritul regimului democratic constituional din Romnia, fr a scoate din context evoluia evenimentelor pe plan internaional. Cea mai utilizat dintre metode pentru introducerea elementelor de istorie local este demonstraia, care are un caracter ilustrativ, la baz aflndu-se un suport material, natural, figurativ sau simbolic, de la care pleac i se reconstituie reprezentri, constatri i interpretri. Este necesar ca demonstraia s fie folosit i de elevi. Profesorul trebuie s-l nvee pe elev cum s foloseasc demonstraia pentru a susine un adevr istoric sau pentru a infirma o tez cu ajutorul argumentelor, judecilor i raionamentelor. Aceast metod poate fi folosit n funcie de materialul avut la dispoziie. Astfel se distinge: demonstraia prin observarea pe viu a unor obiecte, n starea lor natural de existen i manifestare (valorificndu-se exponatele din toate categoriile de muzee de istorie i din obiectivele cultural-istorice), demonstraia figurativ (cu ajutorul reprezentrilor grafice), demonstraia cu ajutorul documentelor istorice i a desenelor de pe tabl, demonstraia cu ajutorul modelelor (fizice-grafice), demonstraia cu ajutorul imaginilor i demonstraia prin exemple12.
12

Gh.Tnase, Metodica predrii, nvrii istoriei n coal, Iai, Editura Spiru Haret, 1996, p. 77.

99

Cu ajutorul demonstraiei profesorul i elevii pot prezenta n mod nemijlocit (direct) obiecte reale (urme arheologice, etnografice, numismatice) sau mijlocit (prin substituire) imagini ale acestora, tablouri, portrete, reproduceri, documente, cu scopul de a asigura activitii de nvare o baz perceptiv (concret senzorial) i documentar bogat i sugestiv. n concluzie, studierea istoriei locale este nu numai posibil dar i necesar, materialele deinute de majoritatea profesorilor de istorie permind o integrare armonioas n cadrul leciilor de istorie naional. Bibliografie V.Ardelean, Folosirea elementelor de istorie local n lecii n vederea predrii unitare a istoriei patriei n Studii i articole de istorie Tom XXXV-XXXVI, Bucureti, 1977. F.Florea, Integrarea elementelor de istorie local n leciile de istorie a patriei n Revista de pedagogie, XXVII, 8, 1978. T.Gligor, Modaliti de integrare a elementelor de istorie local n leciile de istorie n Revista de pedagogie, XXX, 8, 1981. I.Al.Crciun, Monografia judeului Tutova, Brlad, 1943. Enciclopedia Romniei, vol. II, Imprimeria Naional, Bucureti. T.Gal, I.Retegan, Valorificarea instructiv-educativ a elementelor de istorie local, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1967. Libertatea, an II, nr.10 din 30 mai 1920. Tribuna Tutovei, an II, nr.10 din 18 iunie 1920. Opinia Brladului, an I, nr.1 din 18 iulie 1932. Gh.Tnase, Metodica predrii, nvrii istoriei n coal, Editura Spiru Haret, Iai, 1996. Gh.Iuti, .a., Elemente de didactica istoriei, Editura Graphis, Iai, 2008.

100

MANAGEMENT STRATEGIC N PROIECTUL DE ISTORIE ORAL. CONSIDERAII TEORETICE I PRACTICE


Iulia Cristina BULACU Paul DOMINTE

Abstract: Strategic management in a Project of oral history.


Practical and theoretical consideration. Our countrys historical science has been going through a process of change lately, when it comes to the approaches and the studied sources. Since the things related to everyday life gain more and more interest both within the scientific world as well as among the public, oral history, taken directly from the source, becomes a key element for the scientific intercession. The most important thing is the fact that youngsters can be involved in the making of the scientific act, due to their ability of using the latest technology, as compared to the traditional researcher. After having been part of such a project for two years, we feel we can share the experience we have gained in the field, and especially, the joy that such an intercession can bring upon the participants, obliged to act and to relax within an environment where techniques, science, professionalism and human sensitivity, meet in a fortunate way on the bourn of knowledge.

Profesor drd., Colegiul Costin Neniescu, Bucureti, membru al Biroului Executiv al S..I.R., cenzor. Profesor drd., Liceul Teoretic Decebal, Constana, secretar general adjunct al Societii de tiine Istorice din Romnia acest material a fost prezentat de autor la Conferina Internaional organizat de Academia Forelor Terestre Alexandru Ioan Cuza din Sibiu i publicat n mare msur, n limba englez, n revista Academiei. Partea de proiectare este ns mai ales opera prof. Iulia BULACU. Pentru c la cursurile de var ale SSIR, inute n 2009 la Constana, ziua metodic organizat de autorii acestui articol, n care am prezentat proiectul nostru, s-a bucurat de succes dar i pentru a veni n sprijinul celor care doresc s se alture nou ntr-un nou proiect, sau pentru a avea o cale de urmat, am hotrt de comun acord cu dl. Secretar general al S..I.R., prof. dr. Bogdan Teodorescu, s publicm n revista noastr i varianta romneasc, cu unele modificri pe care le-am considerat necesare. Adresm tuturor colegilor notri din teritoriu interesai de propunere, rugmintea de a ne contacta prin e-mail, pentru a stabili oportunitatea unui nou proiect pe aceast tem.

101

Keywords: oral history, project, interview, team, management

Managementul strategic reprezint o important component a oricrei organizaii de succes, atta vreme ct aceasta nu a ales sa triasc n afara lumii. Este procesul de planificare, dezvoltare i de executare a unei serii de activiti ct mai competitive, pentru a spori succesul organizaiei pe moment, dar mai ales n viitor. De aceea o diagnoz a cerinelor mediului extern n care organizaia i desfoar activitatea, precum i a capabilitilor interne pe care le-a dezvoltat sau poate spera c n mod rezonabil, realist, le poate construi sau dobndi, este esenial. O organizaie care se vrea de succes trebuie s includ n planurile sale de viitor o analiz a situaiei actuale n care i desfoar activitatea, s formuleze obiective i strategii realiste de realizare a acestora, bazate pe aceast analiz, precum i o punere n aplicare i proceduri de evaluare care s asigure monitorizarea fiecrei strategii i ndeplinirea obiectivelor. De aceea o diagnoz, un studiu de fezabilitate, o nelegere corect a mediilor interne i externe cu care se confrunt organizaia este esenial n construcia unui bun plan de aciune1. Dar ce este managementul strategic? O prim definiie ar fi aceea c reprezint procesul prin care o organizaie gestioneaz elaborarea i punerea n aplicare a strategiei sale. De aceea managementul strategic opereaz pe o dubl scal temporal. Exist strategii pe termen scurt ce implic planificarea i gestionarea n prezent, i strategii pe termen lung necesare pentru a pregti terenul unor previziuni. Strategii de marketing au sugerat faptul c nelegerea acestei naturi duale a managementului strategic reprezint partea cel mai greu de gestionat. Ca atare acetia susin c echilibrarea aspectelor legate de planificarea activitii necesit utilizarea celor dou strategii simultan. Pentru a nelege mai bine modul n care management-ul strategic acioneaz i la nivel educaional, o s plonjm n domeniul economic, acolo unde aceast latur a tiinelor manageriale s-a dezvoltat mai nti, avnd ca punct de plecare o ct mai bun i eficient conducere la vrf, acolo unde se pun la punct strategiile unui demers, fr de care orice proiect devine un simplu vis ce nu are legtur cu realitatea.
1

Strategic Management, in Business Encyclopedia, http://www.answers.com/topic/strategic-management-1.

102

Managementul strategic este de fapt fundamentul sau cadrul n care toate operaiunile de funcionare la nivel de coordonare i conducere a unei ntreprinderi sunt incluse mpreun. Acesta este nivelul de activitate la care se stabilesc termenii i obiectivele pe care organizaiile ar trebui s le urmeze pentru a genera prosperitate. ntr-o prim concluzie putem afirma c este nivelul de organizare cel mai de sus, treapta ierarhic cea mai nalt a ntreprinderii. n general vorbind, tehnicile de management strategic pot fi privite de pe trei poziii: ca propuneri de jos n sus, decizii de sus n jos, sau procese de colaborare. 1. n abordarea de jos n sus angajaii prezint propuneri pentru managerii lor, iar acetia, la rndul lor, selecteaz acele idei pe care le consider cele mai de folos pentru organizaie. Acest procedeu este adesea pus n practic printr-un proces de capitalizare bugetar. Propunerile sunt evaluate pe baza unor criterii financiare, cum ar fi randamentul investiiilor sau pe analiza cost-beneficiu i pot fi apoi aprobate sub form de substan, miez al unei noi strategii, fr a fi urmate de un plan sau o construcie strategic aparte. 2. Abordarea de sus n jos este de departe cea mai comun n domeniul economic, caz n care Consiliul de Administraie al organizaiei, eventual cu ajutorul unei echipe de planificare strategic, decide cu privire la direcia de ansamblu pe care compania ar trebui s se nscrie. 3. Unele organizaii au nceput s experimenteze i tehnici de colaborare n planificarea strategic. Acestea recunosc necesitatea coparticiprii, a cointeresrii angajailor n luarea deciziilor2. n domeniul educaional managementul strategic ar trebui, potrivit att legilor n vigoare ct i noii viziuni manageriale asupra procesului de nvmnt, s fie n cea mai mare msur rodul unei colaborri ntre toi factorii implicai n proces. Faptul c elaborarea Planurilor de Dezvoltare Instituional, principalele documente ce definesc traiectoria viitoare a instituiilor de nvmnt, nu urmeaz n general traseul obinuit n managementul de calitate, adic prin formarea unei echipe reprezentative pentru corpul profesoral, didactic auxiliar, nedidactic, prini i elevi, deci a tuturor factorilor implicai n proces, beneficiari sau furnizori ai actului de educaie, reprezint una dintre tarele sistemului i o motenire grea a regimului comunist.
2

What is strategic management, http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070224032813AAnykND.

103

Gndirea unor manageri c este mult mai bine s in friele deciziilor prin ascunderea informaiei, frica de a-i pierde scaunul i privilegiile aferente, superficialitatea generat de o gndire conservatoare conform creia, tot metodele tradiionale, testate, pot s asigure succesul3, iar meritele trebuie atribuite n exclusivitate directorului, au condus la delsarea i eecul din sistemul educaional la care suntem cu toii martori. Acesta este motivul pentru care managementul strategic este puin transparent la nivelul instituiilor de nvmnt. n schimb o cunoatere a mecanismelor pe care le implic managementul strategic ar putea s-l fac mult mai aplicativ n proiecte. Din pcate multe din aceste proiecte nu au ca punct de plecare identificarea unor nevoi reale ale elevilor i comunitii, ci mai degrab dorina managerilor sau a unor cadre didactice de a-i demonstra capacitatea de a participa, de a acumula puncte pentru salarii i gradaii de merit sau posibilitile pe care le ofer unele programe europene de a se deplasa n strintate, prin proiecte, eventual pe banii Uniunii Europene. Din pcate i sistemul ncurajeaz aceste abordri, hrtiile cu sau fr acoperire real sunt mai importante dect orice, chiar dect calitatea rezultatelor finale ale demersului managerial respectiv. Orice inspecie cere i controleaz nainte de orice hrtiile. Birocraia de la nivelul administrativ s-a transmis la indigo, i apoi a fost perfecionat n ministere i coli, o adevrat cascad a dovezilor cu sau fr acoperire n rezultatele finale. n mod normal ns dac aceste proiecte ar avea un studiu diagnostic, care s identifice n mod serios cerinele reale, ce vin dinspre comunitate ctre coal, urmat de un studiu de fezabilitate, care s arate n ce msur acestea pot fi satisfcute de coal iar obiectivele propuse sunt realizabile, atunci toi factorii implicai n derularea lor ar avea numai de ctigat. Cercettorii britanici au identificat dup structura relaiilor ce se stabilesc ntre profesori, trei tipuri de organizaii educaionale. Cele individualiste, cele competitive i cele cooperante: 1. n primul sistem, cel individualist, pedagogii tind s lucreze pe cont propriu, pentru realizarea unor obiective care nu au nicio legtur cu cele ale elevilor, ceea ce are drept rezultat inevitabil c sentimentul comunitii obiectivelor este aproape inexistent. Ce s mai vorbim de mprtirea experienei i competenei. Din pcate la noi n ar muli dintre pedagogii valoroi sau meritorii sunt mpini pe aceast cale chiar de sistem ei trind
3

erban IOSIFESCU (coordonator), Ghid metodologic pentru formarea formatorilor Management educaional, Ministerul Educaiei i Cercetrii, Bucureti, 2001, p. 11.

104

ntr-o adevrat angoas a furtului de idei tocmai de cei ce ar trebui s fie protectorii stabilitii n sistem, efii lor direci; 2. n sistemele competitive de la noi pedagogii se nveruneaz s lucreze unii mai bine ca alii, ntr-un soi de ntrecere de tipul Hei-rup! sau Stahanovism, de trist amintire colectivist (se pot stabili evidente analogii cu ntrecerea socialist n munc, n.n), fundament pe care eecul unora poate constitui o trambulin pentru succesul altora. Este clar c ambele sisteme alimenteaz conflicte i tensiuni n interiorul organizaiei, situaie care i are originea n mare msur n exemplul i comportamentul politicienilor romni. Prin urmare, devine limpede c abordarea organizatoric care are cele mai mari anse de creare a unei atmosfere de lucru pozitive este cea care va pune accentul pe cooperare4. De aceea n acest articol ne adresm acelora care se afl n primele dou situaii i doresc s promoveze un alt tip de relaii, cu precizarea c ei o pot face prin propriul proiect. n ceea ce privete istoria pot fi identificate, ca studiu diagnostic, unele cerine care in de cunoaterea surselor primare de informaie. n ultimul timp cercetarea istoric se afl n centrul unei reconsiderri, att n ceea ce privete metodele, terminologia i instrumentele de lucru ct i segmentul social cruia i se adreseaz mesajul su de cunoatere. Aceast nnoire (care-i are rdcinile n coala francez) aduce n prim-plan ideea retragerii istoriei din cercurile academice i deschiderea sa ctre publicul larg, ctre tiinele sociale, prin abordarea unor teme de larg interes cum ar fi: istoria religiilor, a vieii cotidiene, a mentalitilor, demografia i impactul migraiilor, inclusiv al celor contemporane, studiul comparativ al civilizaiilor i al fenomenelor marginale sau considerate pn mai ieri tabu etc. Noua direcie pe care se nscrie din ce n ce mai mult cercetarea are meritul de a plasa cunoaterea istoriei ntr-o alt perspectiv, accesibil i plcut publicului larg. Pretenia crturarilor de a deine tot adevrul, de a da verdicte i soluii definitive, apare ca lipsit de sens n condiiile n care cercettorul este limitat n cunoatere de chiar instrumentele cu care opereaz. ncercarea de a recurge la analogie pentru a explica sensul sau cauzele unui eveniment, nu face dect s umple gurile din cunoaterea unui fenomen istoric, ceea ce nu echivaleaz cu cunoaterea nsi, dar ne apropie mult de izvoarele sale. De aceea se recomand de ctre adepii acestei linii nnoitoare un nou tip de abordare, bazat pe o analiz mai
4

David HOPKINS, Mel AINSCOW, Mel WEST, Perfecionarea colii ntr-o er a schimbrii, Editura Prut Internaional, Chiinu, 1998, p. 191.

105

atent, eventual comparativ, a surselor primare. Aceasta trebuie realizat de: orice istoric care nu poart ochelari de cal i care nu se nchide n perioada sa, ci se gndete s reflecteze la despotismul luminat atunci cnd studiaz o monarhie elenistic, la milenarismele revoluionare din Evul Mediu sau din Lumea a Treia cnd studiaz revoltele de sclavi din lumea elenistic, pentru a gsi idei, prin asemnare sau prin contrast5. Trebuie s se ia n calcul c noua societate este una n plin transformare de la an la an i tinerii caut s cunoasc ct mai mult dar n timp puin, motiv pentru care deseori sunt bnuii de superficialitate, cnd de fapt sunt adaptai noilor realiti. De aceea este de dorit ca istoricii s aib n vedere dou tipuri de public cititor, cel avizat format din cercettori, profesori i studeni, i cel neavizat ce trebuie atras spre tiina istoric n general. De asemenea utilizarea unei exprimri mai puin academice, n raport cu publicul larg i elevii, fr a face ns rabat de la calitatea informaiilor i a mesajului transmis, reprezint soluia ideal, pentru promovarea i rspndirea informaiilor cu caracter istoric-cultural-economic-politic. Mult vreme istoria romneasc a rmas nfeudat colii critice, care a fcut reale servicii tiinei istorice ntr-o epoc dominat de revendicri naionale. n acest context exagerrile romantice ale revoluionarilor de la 1848, n special cei din Europa Central i de Rsrit, au devenit sub lupa savanilor doar nite idealuri fireti n secolul naionalitilor, dar care riscau s le afecteze istoricilor obiectivitatea n prezentarea faptelor. Ca orice fenomen supus erodrii timpului, acest tip de analiz a surselor promovat de coala critic a provocat i efecte nedorite, cele mai evidente fiind legate de ndeprtarea savanilor de cititor, de consumatorul de istorie. S-a creat n acest mod o situaie paradoxal, asemntoare cu descrierile lui Jonathan Swift din romanul ce l-a fcut celebru: Aventurile lui Guliver. Ajuns n insula zburtoare Laputa construit de cele mai luminate mini ale universului, Guliver i d seama c savanii erau total rupi de realitate. Personajul imaginar povestete c savanii trebuiau s fie lovii de servitori peste gur i urechi cu nite bici umplute cu boabe de mazre, pentru a fi trezii din starea meditativ n care erau afundai: nct el [savantul, n.n.], e n primejdie la tot pasul s cad n prpastie sau s se loveasc cu capul de vreun stlp iar cnd se afl pe strad, s-i mbrnceasc pe ceilali sau s fie el mbrncit n vreun an6. Total rupi de realitate, oamenii de tiin din Laputa aveau cele mai neobinuite i aberante soluii la problemele
5 6

Paul VEYNE, Cum se scrie istoria, Editura Meridiane, Bucureti, 1999, p. 163. Jonathan SWIFT, Cltoriile lui Gulliver, Editura Univers, Bucureti, 1985, p. 153-154.

106

practice. n schimb i puneau viaa n slujba unor cercetri stupide, de pild s extrag lumina solar din castravei. Insensibili la frumuseea originar a naturii, ei erau devorai de propria pasiune pentru abstractizare n care credeau c au gsit adevrul suprem7. Alegoria lui Swift este minunat i pilduitoare: trebuie s plecm de la practic spre teorie cnd avem instrumentele cu care s-o facem i nu invers. Nu este oare acesta i mesajul managementului strategic? Adaptare la realitate, la cerinele societii i nevoile elevilor (termenul de educabili, att de des utilizat sub influene i definiii strine ne creaz, o spunem cu toat sinceritatea, o stare de disconfort pe linia celor afirmate mai sus este rupt de realitate, domnilor ministerialieste recefr via!!!, n.n.) astfel nct profesorii s fie cu adevrat un factor cu rol instructiv-educativ nu doar formativ. Ruperea de lume a celui ce analizeaz fenomenele trecutului este constatat i de Philippe Aris, senzaia uscat, deertic pe care o regsete de multe ori studentul, care se ateapt s nvee o istorie vie, plin de sev, culoare i coninut, stare ce poate fi probat de fiecare dintre noi numai rememornd stress-ul pe care l triam cei mai muli nainte de examene. Frica era nu att de ct i ce nvasem, ct de necunoscut: oare ce ntrebri imposibile ar putea s ne pun profesorul savant, ateptnd rspunsuri la care numai el are acces!. Prin urmare, istoria a ctigat pe terenul rigorii tiinifice, dar s-a izolat de masa cititorilor de rnd, ajungnd apanajul unei elite special educate: Pentru a-i pstra Prestigiul, [istoricii, n.n.] au fost nevoii s erijeze n metod, cel puin implicit, devitalizarea istoriei. Astfel s-a adncit prpastia care a desprit istoria scris de profesioniti (pe care o putem numi istoria tiinific), de publicul oamenilor de bun credin, sau chiar de ceilali specialiti n domeniul disciplinelor umane, n special filozofii8 Din moment ce istoria nsi se afl n centrul unei reconsiderri de asemenea proporii, de ce nu ar trebui s renunm i noi, profesorii de rnd la apanajul de tie-tot i s cooptm elevul n activitatea de cercetare? Umanizarea istoriei trebuie s mearg la bra cu cea a metodelor, plecnd de la o bun prognoz i diagnoz a mediului social, a cerinelor societii civile, att de fragil n Romnia. n fond, o activitate eficient la clas presupune i adoptarea celor mai bune soluii pentru a-l motiva pe elev n actul didactic9. Ca atare mediul educaional este foarte important n
7 8

Vezi capitolele referitoare la Academia din Lagado, n ibidem, p. 170 182. Philippe ARIES, Timpul istoriei, Editura Meridiane, Bucureti, 1997, p. 223. 9 Pentru performarea de curriculum i managementul clasei, un concept esenial este mediul educaional, care poate fi definit drept ecosistemul persoanelor, lucrurilor,

107

formarea de abiliti, cu att mai mult cu ct principalele cerine la clasele din ciclul superior al liceului converg spre ideea de a deplasa actul didactic de la obiective operaionale (inte mai mult cumulative) ctre competene (formarea de abiliti, depinderi de lucru i operarea cu termeni adecvai). n acest context se ridic unele ntrebri: Ce i de ce nvm la coal? Cum anume nvm? La ce ne servete, n fond, cultura colar? Ce anume este, la urma urmei, cultura colar? Un set de date, fapte i informaii imuabile care urmeaz/trebuie s se depoziteze temporar n memorie? Sau, dimpotriv, un ansamblu dinamic, catalizator de viitoare energii, n msur s ne pun pe gnduri, s ne ndrepte spre reflecie i, poate, n cele din urm, s lase urme adnci n contiin? Ct de importante sunt datele i faptele? [] Cu ce rmnem, n ultim instan, pentru restul vieii, la nivelul propriei arhitecturi mentale, morale, sufletetideci umane, dup ce uitm tot sau aproape tot ce este factologic n educaie? Nu pentru coal, ci pentru via nvm suna un vechi dicton10. De aceea un proiect bazat pe realiti, care s reflecte lumea contemporan la distan de o generaie este binevenit. Din punct de vedere managerial se pune astfel n practic o cerin modern, anume c nu organizaiile pun n micare managementul prin valori, ci oamenii11. n cazul proiectului pe care vi-l propunem spre analiz el i are originea ntr-o constatare trist. Anume aceea c protagonitii evenimentelor: ne referim la al doilea rzboi mondial i revolta anticomunist, sunt supui efectelor timpului, iar informaia pe care o dein risc s piar odat cu dnii. Este vorba n spe de identificarea a dou ONG-uri: Asociaia Fotilor Deinui Politici din Romnia i Asociaia Veteranilor de Rzboi din Romnia, care pot s furnizeze informaii primare prin metoda interviului. Faptul n sine este foarte stimulativ pentru elevi, le demonstreaz c fiecare dintre noi are capacitatea de a-i aduce contribuia la scrierea istoriei, ceea ce nu impieteaz respectul ce-l nutrim pentru savantul ordonator, special pregtit n descifrarea secretelor acestui obiect de studiu.
informaiilor i strilor afective, care determin i/sau influeneaz un anumit proces/o anumit relaie educaional Constantin VITANOS, coala n epoca globalizrii, Editura Ex Ponto, Constana, 2006, p. 109. 10 Valorile pentru care educm, n: Valentin BLUOIU, Lucia COPOERU, Aurel Constantin SOARE, Ecaterina STNESCU, Constantin VITANOS, Istoria secolului al XX-lea i educaia pentru cetenie democratic, Editura Educaia 2000+, Bucureti, 2006, p. 4. 11 Ken BLANCHARD, Michael OCONNOR, Managementul i valorile, Editura Curtea Veche, Bucureti, 2003, p. 35.

108

Oficialitile i aduc aminte de existena acestor eroi de obicei cu ocazia unor srbtori avnd semnificaie istoric, cnd propaganda ce servete scopurilor promovrii intereselor de partid devine fierbinte. n astfel de momente veteranii i fotii deinui politici redevin eroi (aa cum sunt dealtfel cu adevrat), dar care folosesc imaginii politice i uneori electorale. n restul timpului sunt doar personaje ce aparin istoriei i deseori las impresia c ncurc societatea de astzi, care-i datoreaz existena sacrificiului i credinei lor nestrmutate n neam, ar i datorie civic. De aceea considerm un astfel de proiect i ca pe o datorie, aceea de a scoate la lumin faptele ce merit cu adevrat reinute/ntreinute de memoria colectiv, repere care se pot constitui n modele demne de urmat de ctre tnra generaie. n fond trim alturi de ei debusolarea generat de rsturnarea ierarhiei valorilor sociale datorat uneori progresului tehnic accelerat, precum i crizelor economice, politice i sociale, att de contemporane. Studiul diagnostic s-a bazat pe analiza de nevoi a comunitii, conservarea acestor mrturii directe despre participarea veteranilor de rzboi i a fotilor deinui politici la evenimente cu rezonan n istoria contemporan: al doilea rzboi mondial i lupta anticomunist, fiind stringent. n cadrul orelor de curs aceste subiecte sunt atinse mai mult tangenial datorit noilor programe de studiu i a reducerii nejustificate, credem noi, a orelor de istorie. Din pcate se uit adesea de ctre factorii de decizie c istoria nainte de a fi o materie de studiu la coal este o tiin, care joac un rol esenial n educarea tinerilor ca viitori ceteni ai Romniei n primul rnd, i apoi ca ceteni ai marii lumi n care triesc i pe care o pot influena n mod major. Proiectul n sine le-a oferit posibilitatea de a lua contact direct cu cei care au contribuit la schimbrile majore ale istoriei noastre i a condus la obinerea i valorificarea unor artefacte: de pild jurnalul unui veteran de rzboi, care ne-a transmis dreptul exclusiv de a-l populariza, ulterior decedat, precum i poate ultimele poze fcute n via lui Constantin Ticu Dumitrescu, cu ocazia Congresului Fotilor Deinui Politici din Romnia de la Constana, din septembrie 2008, cu puin timp nainte de trecerea n nefiin a acestuia. n ceea ce privete fezabilitatea, proiectul s-a bucurat de la nceput de o dorin sincer a veteranilor de rzboi i a fotilor deinui politici de a-i depna amintirile, a elevilor de a le conserva, i s-a bazat pe identificarea unor surse materiale care s susin finalizarea sa. Ideea proiectului s-a nscut de jos n sus, cu ocazia unor activiti extracolare i a avut ca punct de plecare fascinaia exercitat asupra elevilor de povestirile depnate de
109

protagonitii evenimentelor de mai sus. La proiect au participat dou echipe: prima de la Liceul Teoretic Decebal din Constana, coordonat de prof. Paul Dominte; a doua de la Grupul colar de Chimie Costin Neniescu din Bucureti, coordonat de prof. Iulia Cristina Bulacu; precum i Filiala Bucureti a Societii de tiine Istorice din Romnia, coordonat la nivel de proiect de prof. univ. dr. Bogdan Murgescu. La nivel de resurse materiale proiectul nu a ridicat foarte mari probleme tehnice, deoarece interviurile au fost luate cu aparate proprii: camere video, reportofoane, telefoane mobile, aparate de fotografiat digital. Unul dintre prinii elevilor s-a oferit s ne sponsorizeze deplasarea la Bucureti, pentru a facilita o ntlnire direct ntre cele dou echipe din proiect, elevii i-au cumprat casetele video i CD-urile necesare reinerii de informaii, iar domnul Costel Pnzaru, om de afaceri, fost elev de notorietate al Liceului Teoretic Decebal din Constana (ani de zile a fost una dintre vrfurile handbalul-ui romnesc: selecionat la echipa naional i portar la Minaur, Baia Mare, un caracter ales animat de veritabile valori naionale, n.n.) a suportat o parte a cheltuielilor pentru postarea pe pagin web a interviurilor. n felul acesta s-a asigurat i partea de diseminare a informaiilor. Partea de birotic a fost suportat de coordonatori. La rndul lor cele dou asociaii (veteranii de rzboi i fotii deinui politici, n.n.) au preluat costurile excursiilor pe care proiectul le implica, motiv pentru care acesta nu avut nevoie de o finanare special. Dac membrii echipei lrgite trebuie remarcat nu s-ar fi implicat substanial i din punct de vedere material, cu siguran rezultatele finale ar fi fost cu totul altele. Tocmai de aceea am cooptat persoane din domenii diferite i am conlucrat mereu, fiecare avnd partea sa de contribuie la continuarea i succesul ntregului demers. Resursele umane nu au fost greu de gestionat i au numrat: cei trei coordonatori; doi directori care s asigure caracterul operativ al proiectului; profesori de limba i literatura romn, pentru a asigura corectitudinea gramatical a transcrierii interviurilor; un profesor de informatic; 8-10 elevi de fiecare unitate colar; veterani din al doilea rzboi mondial; foti deinui politici, victime ale represiunii regimului dictatorial comunist din Romnia. Structura echipelor a mai drmat un mit, conform cruia s-ar lucra greu cu profesori de diferite specialiti ntr-un proiect cu o tematic ce acoperea la prima vedere doar o singur disciplin, istoria. Ca resurse de timp, proiectul a durat 2 ani, din aprilie 2007 pn n martie 2009; iar cele informaionale au constat n: interviuri, diplome,
110

rapoarte, lucrri tiinifice, culegeri de documente, reviste, dosare, arhive, mrturii de epoc (muzee). Revenind la diagnoz i fezabilitate, proiectul a fost conceput n urma identificrii unor necesiti de mbuntire a procesului educaional prin creterea capacitii elevilor de a lucra n echip i de a elabora produse finale n urma aplicrii cunotinelor dobndite prin studiul n comun. El s-a bazat pe necesitatea identificat de aprofundare a capacitii de investigare, documentare, de interpretare critic a mrturiilor de epoc de ctre elevi, astfel nct ei s fie capabili s perceap realitile trecutului, ale vieii de zi cu zi, prin prisma experienelor acumulate direct de cei intervievai, de cretere a nivelului de colaborare n parteneriat pentru schimb de idei i experien ntre sisteme de gndire i organizare. Reacia extrem de pozitiv a elevilor fa de un alt tip de istorie, cea povestit, trit prin ochii altora, interactivitatea, dialogul ntre vrste, posibilitatea dezvoltrii unor atitudini civice, i-a condus pe iniiatori ctre elaborarea acestui proiect. Elevii intrai n echipa iniial de la Bucureti, care ntre timp au absolvit i sunt deja studeni, au inut s participe la ntrunirea echipelor de la finalul proiectului i au venit alturi de cei mai mici, emoionai i bucuroi c-i vd proiectul finalizat, o parte din el fiind rodul muncii lor. O astfel de atitudine demonstreaz c le-a fcut plcere s lucreze mpreun i s-au implicat att din punct de vedere material ct i afectiv. Proiectul a fost considerat fezabil de echipa de coordonare datorit accesibilitii resurselor, lucru probat ulterior prin depirea ateptrilor iniiale n privina rezultatelor finale. n ceea ce privete obiectivele i acestea s-au dovedit realiste: OBIECTIV GENERAL Educarea pentru cetenie democratic prin integrarea abilitilor sociale i personale OBIECTIVE SPECIFICE 1. Dezvoltarea relaiilor interumane prin munca n echip, capacitatea de sintez i crearea conexiunilor interdisciplinare 2. Punerea n practic a informaiilor dobndite prin crearea unor produse finale (filme, documentare, prezentri Power Point, adunarea unor mrturii, care s fie postate pe Internet prin crearea unui site, constituirea unei minifonoteci, organizarea unor sesiuni de comunicri, organizarea de excursii tematice, postere, schimburi de experien etc.) 3. Dezvoltarea culturii generale, a gndirii critice, a capacitii de organizare a unor anchete istorice, sociologice, n scopul nelegerii realitilor, a proceselor istorice romneti integrate celor europene.
111

4. Creterea interesului pentru disciplina istorie prin dezvoltarea sentimentului de apartenen comunitar. 5. Formarea capacitii de documentare n vederea realizrii unor produse finale. 6. Formarea autonomiei n gndire, a deprinderilor de munc intelectual Strategia de lucru s-a aliniat obiectivelor:
Nr. Activitatea crt. 1 Formarea grupurilor int Participanii implicai Elevi, profesori, membrii instituiilor culturale i ONGurilor implicate Realizarea pe Internet a unei Elevi, profesori, ci de comunicare ntre membrii instituiilor membrii participani la proiect culturale i ONGurilor implicate ntlniri de lucru n vederea Conform grafic Elevi, profesori, stabilirii tematicii de membrii instituiilor documentare culturale i ONGurilor implicate Stabilirea modalitilor de Conform graficului Elevi i profesori culegere, stocare i prelucrare a informaiilor Monitorizarea realizrilor Sediile celor dou Profesori grupurilor int coli, ale instituiilor culturale i ONGurilor implicate Obinerea produselor finale Sediile celor doua Elevi, profesori, prin lucrul n comun a coli, ale instituiilor membrii instituiilor membrilor grupului int culturale i ONG- culturale i ONGurilor implicate urilor implicate Evaluarea activitilor Conform grafic Elevi, profesori Diseminarea rezultatelor Pe site, n massElevi, profesori, media, instituii membrii instituiilor culturale de interes culturale i ONGpublic. urilor implicate Locul de desfurare Sediile celor doua licee, ale instituiilor culturale i ONGurilor implicate Internet, adrese de mail i site

7 8

112

Evaluarea s-a realizat prin intermediul chestionarelor care au evideniat satisfacia participanilor, dar i cu ocazia simpozionului Cursurile de var ale Societii de tiine Istorice din Romnia inut n 2009 la Constana, cu participarea internaional, cnd cei doi coordonatori, profesorii: Iulia Bulacu i Paul Dominte au prezentat proiectul cu ocazia zilei metodice. Acesta s-a bucurat de un viu interes i oferta de a-l continua prin colaborarea cu ali profesori din ar. Produse finale: s-a realizat o video/fonotec cu DVD-uri, nregistrri ale interviurilor luate, fiecare elev a postat cel puin un interviu pe internet; elevii au primit diplome, semnate de prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, care pot certifica veridicitatea interviurile luate i de care se pot servi la o eventual angajare n mass-media. n felul acesta putem vorbi i de o postdiagnoz, valorificarea oportunitilor oferite de proiect12. De asemenea s-au realizat mai multe excursii de documentare, au fost colectate artefacte: carnete de veterani, decoraii, un jurnal original, obiecte personale, copii a unor dosare de la CNSAS, dar i adrese de mulumire. Nu toate lucrurile au mers bine. Au existat i puncte slabe: ntrzieri destul de mari n redactarea produselor finale, interviurile, iar uneori echipele au fost lipsite de coeziune. Per total ns proiectul a avut un impact deosebit i un rsunet naional (dac lum n calcul vorbele bune, ncurajatoare, ale domnului Leonardo Pangallo, la adresa proiectului, am putea zice chiar un rsunet internaional, n.n.), iar obiectivele au fost atinse. Dei din perspectiva profitabilitii pe care o aduce o firm, a aportului la obinerea de fonduri pentru ntreinerea ntregului eafodaj social, prin politica de impozitare, demersul nostru educativ pare minor, n faa istoriei este posibil ca elevii s fi reuit o performan fa de care cea a unei o firme obinuite s pleasc. n fond, n final majoritatea firmelor rmn nite anonimi n faa istoriei, n timp ce mrturiile culese de elevi se vor conserva n memoria colectiv. Plus de asta ei mai nva ceva, anume c: Atunci cnd se aliaz n jurul acelorai valori i i propun acelai el, oamenii obinuii obin rezultate extraordinare13.

12 13

erban Iosifescu (coord.), op. cit., p 325. Ken Blanchard, Michael OConnor, op. cit., p. 75.

113

Bibliografie: Aries Philippe, Timpul istoriei, Editura Meridiane, Bucureti, 1997. Bluoiu Valentin, Copoeru Lucia, Soare Aurel Constantin, Stnescu Ecaterina, Vitanos Constantin, Istoria secolului al XX-lea i educaia pentru cetenie democratic, Editura Educaia 2000 +, Bucureti, 2006. Blanchard Ken, OConnor Michael, Managementul i valorile, Editura Curtea Veche, Bucureti, 203. Hopkins David, Ainscow Mel, West Mel, Perfecionarea colii ntr-o er a schimbrii, Editura Prut Internaional, Chiinu, 1998. Iosifescu erban (coord.), Ghid metodologic pentru formarea formatorilor Management educaional, Ministerul Educaiei i Cercetrii, Bucureti, 2001. Swift Jonathan, Cltoriile lui Gulliver, Editura Univers, Bucureti, 1985. Veyne Paul, Cum se scrie istoria, Editura Meridiane, Bucureti, 1999. Vitanos Constantin, coala n epoca globalizrii, Editura Ex Ponto, Constana, 2006. Pagini web: Strategic Management, in Business Encyclopedia, http://www.answers.com/topic/ strategic-management-1 What is strategic management, http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20070224032813AAnykND

114

APLICAREA TEORIEI INTELIGENELOR MULTIPLE CA MODALITATE DE ABORDARE INTERDISCIPLINAR A DEMERSULUI DIDACTIC


Negua PETCU

Abstract: The application of Theory of Multiple Intelligence as a form


of scale between disciplines of teaching measure The theory was elaborated by Howard Gardner, teacher of cognition and education theory and psychology, at Harvard University in 1983; it is considered today as the most important discovery from the psychopedagogic post piagetian sphere. What we generally call intelligence it is to in fact a homogenous trait but the resultant of eight distinctive capacities, activated in various circumstances of knowledge, understanding and learning: verballinguistics; logical-mathematics, musical-rhythmic, visual-spatial, naturalistic, kinesthetic, interpersonal and introspective. The knowledge and application of Theory of Multiple Intelligence is important for the teachers from the perspective of educational reformation: - All normal individuals possess each of this intelligence in a certain measure. What makes the difference is their degree of development and exclusive nature of their mixture. Anyone have the possibility to develop all of the eight intelligences at a reasonable level if it is involved in adequate teaching situation. - Each of this intelligence represents a bio-psychological potential, which is expanding at a level as it is valuated in an instructiveinformational framework or in an appliance field. Unaccesing it convey the diminish of this potential. - Practically, an individual may not be prepared in a special way within none of these intelligence and still to match very well to a certain social and professional status due to a certain combinations of intelligences. - New national curriculum is considering maximal evaluation of the potential for each pupil through exposing it into various situations which

Profesor, Colegiul Naional Mircea cel Btrn, Constana

115

can give the opportunity to demonstrate plentiful within domains whereto his capacities are obvious. - The teachers must create alternative models of active learning focused on different types of intelligences ensuring a genuine difference of schooling for each pupil. Keywords: Multiple Intelligence Theory, capacities, mixture, individual values, real potential, learning, teaching situation, educational reformation

I. Teoria inteligenelor multiple importana aplicrii ei n procesul didactic Teoria inteligenelor multiple a fost elaborat de Howard Gardner, profesor de teoria cunoaterii, educaie i psihologie la Universitatea Harvard i de neurologie la Facultatea de Medicin din Massachusetts, S.U.A. El critic modelul unilateral n care este privit, recunoscut i valorizat inteligena uman i, pe baza studiilor neurologice i antropologice, propune un model alternativ, numit teoria inteligenelor multiple1. n accepiunea lui, inteligena nu este considerat o nsuire pus n lumin prin teste standard, ci capacitatea de a rezolva probleme i a realiza produse n situaii concrete de via.2 Pe baza studiilor amnunite, Gardner distinge urmtoarele opt tipuri de inteligen:
1

Crengua-Lcrmioara Oprea, Strategii didactice interactive, Editura Didactic i Pedagocic, R.A.,Bucureti, 2006, p. 65. 2 Instruirea difereniat. Aplicaii ale teoriei inteligenelor multiple, Ministerul Educaiei i Cercetrii, Consiliul naional pentru pregtirea profesorilor, ghid pentru formatori i cadre didactice, Bucureti, 2001, p. 5 Crengua-Lcrmioara Oprea, op. cit., p. 66: completndu-i teoria n 1999, Gardner subliniaz faptul c inteligena uman este un potenial bio-psihologic de a prelucra informaia, care poate fi activat pentru rezolvarea de probleme i crearea de produse preuite de cel puin o cultur (Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century ).

116

1. Inteligena verbal/ lingvistic Cei care posed acest tip dominant de inteligen gndesc cu predilecie n cuvinte i folosesc cu uurin limbajul pentru a exprima i nelege realiti complexe, pentru a se exprima retoric, poetic, pentru a-i aminti informaiile. Manifest plcerea de a citi, a scrie, a vorbi, sunt ateni la folosirea limbajului i sensibili la sensurile cuvintelor. Pot fi: jurnaliti, poei, avocai, profesori, scriitori, moderatori etc. 2. Inteligena logico-matematic Prevalen ce determin analiza cauzelor i a efectelor, nelegerea relaiilor dintre aciuni, obiecte i idei; abilitatea de a calcula, cuantifica, evalua propoziii i efectua operaii logice complexe sunt caracteristici care ies n eviden n cazul acestei inteligene, mpreun cu abiliti de gndire deductiv i inductiv i capaciti critice i creative de rezolvare a problemelor. Cei ce au dezvoltat acest tip de inteligen au darul numerelor i al logicii, se caracterizeaz prin capacitatea de a analiza logic problemele, capacitatea de a opera cu modele, categorii i relaii, de a grupa i ordona date, precum i de a le interpreta. Sunt cei ce manifest o gndire logic i critic, sunt ordonai i exaci n datele pe care le ofer sau le solicit de la alii. Pot fi matematicieni, contabili, programatori, oameni de tiin etc. 3. Inteligena muzical-ritmic Persoanele cu aceast inteligen posed darul, aptitudinile i talentul muzical; gndesc n sunet, ritmuri, melodii i rime. Ele se implic ntr-o ascultare activ i sensibil i stabilesc o legtur puternic ntre muzic i emoii. Au capacitatea de a produce i de a aprecia muzica, formele de expresivitate muzical. Se manifest prin capacitatea de a percepe (n calitate de meloman), de a discrimina (n calitate de critic muzical), de a transforma (n calitate de compozitor), i de a exprima (n calitate de interpret). Sunt muzicieni, cntrei, compozitori. 4. Inteligena vizual/spaial nseamn a gndi n imagini i a percepe cu acuratee lumea vizual; posesorii ei au capacitatea de a nelege relaiile din spaiu i de a lucra cu obiecte, de a gndi n trei dimensiuni, de a recrea aspecte ale experienei vizuale, cu ajutorul imaginaiei. Sunt oameni care neleg cel mai bine lumea prin intermediul vizualizrii i orientrii spaiale. Aceast inteligen o posed cu precdere pictorii, arhitecii, fotografii. 5. Inteligena naturalist Persoanele la care aceast inteligen este dominant neleg lumea natural, iubesc plantele i animalele, au abilitatea de a recunoate i
117

clasifica indivizi i specii, interacioneaz eficient cu creaturi vii i pot discerne cu uurin fenomene legate de via i de forele naturii: astronomii, biologii, ecologii. Pot fi biologi, astronomi, ecologi, fermieri etc. 6. Inteligena corporal/kinestezic Dominana acestei inteligene aduce cu sine gndirea n micri i folosirea corpului n moduri sugestive i complexe. Ea implic simul timpului i al coordonrii micrilor ntregului corp i ale minilor, n manipularea obiectelor. Simt nevoia s se afle mereu n micare i reacioneaz fizic la tot ce-i nconjoar. Sunt foarte ndemnatici i folosesc corpul n moduri sugestive i complexe. O au, cu precdere, dansatorii, sculptorii, sportivii, actorii etc. 7. Inteligena interpersonal (social ) nseamn a gndi despre alte persoane i a nelege, a avea empatie, a recunoate diferenele dintre oameni i a aprecia modul lor de gndire, fiind sensibili la motivele, inteniile i strile lor, nelegnd cum funcioneaz oamenii. Interacioneaz eficient cu ceilali, creaz i menin sinergia grupului, motivnd membrii acestuia s acioneze n vederea atingerii scopului comun. Dispun de capacitatea de a sesiza, aprecia i nelege strile, inteniile, motivaiile, dorinele celorlali, mediaz cu succes conflictele, demonstreaz caliti de lider i particip la activiti colective. Pot fi profesori, directori, politicieni, consilieri etc. 8. Inteligena intrapersonal Determin o gndire i o nelegere de sine, a fi contient de punctele tale tari i slabe, a planifica eficient atingerea obiectivelor personale, monitorizarea i controlul eficient ale gndurilor i emoiilor, abilitatea de a se monitoriza n relaiile cu alii. Este vorba de cunoaterea de sine i de luarea deciziilor pe baza acesteia. Cei ce au dezvoltat acest tip de inteligen au darul autorefleciei, capacitatea de autocunoatere i autoapreciere corect a propriilor sentimente, motivaii, temeri. Le place s lucreze singuri, sunt independeni, introspectivi, contemplativi. 9. Inteligena existenial n urma studiilor efectuate, Gardner a descoperit i al noulea tip de inteligen, cea existenial, dar, datorit faptului c nu a reuit s determine care zon cerebral este responsabil de activarea acelei inteligene, este pe jumtate luat n consideraie. Gardner are convingerea c este o modalitate de cunoatere a lumii care i caracterizeaz pe filosofi, pe cei care pun ntrebri despre sensul vieii, de ce suntem pe pmnt, cum am ajuns aici, ce misiune avem, de ce
118

murim, ce este fericirea, nceputul i ct de mare este universului etc. Probabil c i spiritualitatea aparine acestui tip de inteligen.3 Cunoaterea i aplicarea teoriei inteligenelor multiple este important pentru profesori, din perspectiva reformei educaionale: fiecare persoan posed cele opt inteligene ntr-o combinaie unic: unii au un nalt grad de dezvoltare a tuturor inteligenelor, foarte puini prezint un nivel sczut de dezvoltare a lor, iar, cei mai muli se gsesc undeva la mijloc, cu un numr mic de inteligene foarte dezvoltate, cele mai multe dezvoltate mediu i una sau dou inteligene slab dezvoltate; oricine are capacitatea s-i dezvolte toate cele opt inteligene la un nivel rezonabil, dac primete ncurajare, sprijin i instruire adecvat; s creeze situaii de nvare care favorizeaz interaciunea inteligenelor. * Noul curriculum naional are n vedere valorificarea maxim a potenialului fiecrui elev, prin expunerea sa la situaii variate, care s-i dea ocazia de a se manifesta plenar n domeniile n care capacitile sale sunt cele mai evidente. * Profesorii trebuie s creeze modele alternative de nvare activ, centrate pe diferite tipuri de inteligene, asigurnd o difereniere real a instruirii, pentru fiecare elev. 4 * Teoria lui Gardner justific ceea ce se poate constata, de altfel, n activitatea cotidian a fiecruia: c nu nvm n acelai mod, c avem stiluri i atitudini de nvare diferite i, ca urmare, avem nevoie de un tratament diferit, individualizat, pe tot parcursul procesului de instruire i formare. Este, deci, dreptul fiecrui individ de a fi tratat difereniat, n aa fel nct s se asigure o dezvoltare armonioas a personalitii sale, n funcie de dominantele sale de inteligen i tipul su de personalitate. Diferenierea nu nseamn renunarea la un program unitar de instruire, pentru c se pstreaz aceleai obiective, aceleai coninuturi. Instruirea unitar nu nseamn un nvmnt la fel pentru toi, ci nseamn crearea situaiilor favorabile fiecrui elev pentru descoperirea intereselor, aptitudinilor i posibilitilor de formare proprii.

Instruirea difereniat. Aplicaii ale teoriei inteligenelor multiple, pp. 14-15; Vezi i Crengua-Lcrmioara Oprea, op. cit., pp. 67-68. 4 Ibidem, p. 5.

119

Trstura caracteristic a aciunii de difereniere prin mbinarea raional a nvmntului frontal, pe grupe, prin sarcini individuale. Jean Vial: Activitatea n grup se caracterizeaz prin specificarea sarcinilor, dup motivaiile i capacitile membrilor grupului, asigurarea unitii coninutului activitii, coordonarea, convergena efortului, existena unui responsabil i a unui obiectiv. Clasa difereniat diferenele dintre elevi sunt studiate ca o baz pentru proiectare; evaluarea este continu i diagnostic pentru a nelege cum s facem predarea mai pe msura nevoilor elevilor; concentrarea pe forme multiple de inteligen; excelena este n mare msur definit n termeni de cretere individual fa de nceput; elevii sunt frecvent ghidai s fac alegeri bazate pe interese; disponibilitatea, interesele i profilul de nvare al elevilor contureaz predarea; se folosesc frecvent sarcini cu mai multe opiuni; sunt furnizate materiale multiple; se caut perspective multiple asupra ideilor i evenimentelor; profesorul faciliteaz formarea capacitilor de nvare independent; elevii i ajut pe colegi s rezolve problemele; elevii lucreaz mpreun cu profesorul pentru stabilirea obiectivelor de nvare individual i pentru ntreaga clas; elevii sunt evaluai prin ci diferite de evaluare5. II. Cum poate fi aplicat teoria inteligenelor multiple n activitatea didactic? ntrebarea de la care trebuie s se plece este urmtoarea: Cum poate fi transpus didactic aceast informaie/idee/tem/noiune/teorie /abilitate din programa colar pentru a dezvolta inteligenele multiple la elevi? Rspunsul : Printr-o varietate de activiti i ci/metode/tehnici menite s stimuleze ct mai multe potenialiti/aptitudini individuale ale elevilor.

Ibidem, pp. 27-31.

120

Trebuie precizat faptul c nici un program didactic nu poate s stimuleze n egal msur toate cele nou inteligene i nici nu este necesar ca toate s fie cuprinse ntr-o singur lecie. Predarea n spiritul stimulrii inteligenelor multiple nu schimb radical modul n care profesorii predau. Este poate nevoie de a accentua sau a aduga unele strategii de predare-nvare-evaluare complementare care s solicite mai mult manifestarea interactiv a elevului. Aceste strategii sunt menite s stimuleze reflecia i implicarea n procesul cunoaterii. Predarea n spiritul teoriei inteligenelor multiple presupune parcurgerea urmtorilor pai: 1. Cunoaterea i identificarea capacitilor/abilitilor elevilor care le permit acestora s se remarce i care sunt proprii unui tip de inteligen dominant. Aceasta se poate realiza prin: stimularea elevilor pentru a-i exprima interesele implicarea elevilor n activiti n care s-i demonstreze abilitile chestionarea elevilor realizarea de portofolii de observaie a elevilor n timpul orelor, dar i n afara lor crearea de jurnale reflexive n care elevii s-i noteze propriile reflecii, obiective, punctele tari, punctele slabe, domeniile despre care ar dori s afle mai multe date, informaii, modalitile prin care ar dori s nvee. 2. Familiarizarea elevilor cu teoria inteligenelor multiple este necesar s li se explice elevilor n ce const aceast teorie i care este specificul fiecrei inteligene, cum poate fi ea descoperit/recunoscut/ dezvoltat acetia pot fi stimulai periodic s expun felul n care i-au manifestat inteligenele n activiti formale, nonformale sau informale, ceea ce i ajut s contientizeze profilul psihologic personal, precum i pe cel al colegilor Predarea n spiritul teoriei inteligenelor multiple se realizeaz treptat, n fiecare zi adugnd cte un element nou, menit s trezeasc interesele elevilor i s le descopere talentele. 3. Al treilea pas: elevii trebuie s reflecteze asupra propriilor poteniliti/capaciti, contientizndu-i combinaia de inteligene multiple. 4. Al patrulea pas: elevii trebuie s doreasc/s fie motivai s lucreze pentru a-i dezvolta inteligenele multiple.
121

5. Al cincilea pas: profesorul s ofere cadrul/ocaziile/oportunitile n care elevii s-i poat manifesta si dezvolta inteligenele multiple. Organizarea activitilor bazate pe stimularea inteligenelor multiple 1. Elaborarea obiectivelor operaionale folosind verbe comportamentale; Teoria inteligenelor multiple permite aplicarea operaional a Taxonomiei lui Bloom. 2. Adaptarea strategiilor didactice de predare, nvare, evaluare la stilul de nvare al elevilor; adaptarea la particularitile celor cu care lucreaz: la ce se pricepe mai bine elevul, ce i place s fac, cum nva mai bine i prin ce modaliti poate fi stimulat. 3. Prin aplicarea teoriei inteligenelor multiple n procesul de nvmnt, curriculum-ul se organizeaz n jurul celor apte abiliti: lingvistic, logico-matematic, corporal-kinestezic, spaial, muzical, interpersonal i intrapersonal. 4. Lrgirea evantaiului de experiene de nvare propuse elevilor. 5. Dezvoltarea viziunilor intradisciplinare, pluridisciplinare i transdisciplinare pentru realizarea conexiunilor ntre diverse arii curriculare n procesul didactic.6 III. Proiectarea leciilor cu ajutorul Teoriei inteligenelor multiple n proiectarea unei lecii bazate pe teoria inteligenelor multiple, profesorul poate porni de la urmtorul set de ntrebri: Logico-matematic: cum pot s introduc numere, calcule, logic, clasificri sau deprinderi de gndire critic? Lingvistic: cum pot s folosesc cuvntul scris sau vorbit? Intrapersonal: cum pot evoca sentimente i amintiri personale? Spaial: cum pot s folosesc materiale vizuale sau culoarea? Muzical: cum pot aduce sunetul, muzica? Kinestezic: cum pot mica trupul i minile copiilor? Naturalist: cum pot aduce natura n or? 7 n lucrarea sa Opt moduri de predare, David Lazear sugereaz cteva idei utile pentru ncorporarea inteligenelor multiple n activitatea didactic de zi cu zi:
6 7

Crengua-Lcrmioara Oprea, op. cit., pp. 69-72. Instruirea difereniat. Aplicaii..., p. 37.

122

Istorie - Inteligena interpersonal pentru perioadele istorice, organizarea activitii nva-i pe ceilali: fiecare nva cte o parte i i nva i pe ceilali. joc de rol: o conversaie cu o figur istoric imaginai-v c trecei n alte timpuri sau viei i descriei sentimente, gnduri, valori pe care le ctigai facei un caz din diferitele perspective asupra unei situaii de istorie discutai impactul deciziilor istorice majore asupra lumii de azi Istorie - Inteligena intrapersonal inei un jurnal ntrebri din via la care istoria ar putea rspunde facei o analiz a unor decizii istorice renumite n termeni de plusuri, minusuri, interesant reflectai la: dac a putea fi orice figur istoric, cine a fi i de ce? scriei un eseu greeli din trecut pe care nu vreau s le repet imagineaz-i oameni din trecut dndu-i sfaturi despre cum s trieti astzi Istorie - Inteligena muzical analizai diferitele epoci istorice prin muzica lor nvai muzica ce era popular n epoci anterioare Istorie - Inteligena naturalist recunoatei i interpretai curente istorice nelegei cum evenimente naturale au influenat istoria creai analogii ntre evenimente istorice i evenimente n natur Istorie - Inteligena vizual/spaial purtai discuii, interviuri imaginare cu oameni din trecut alctuii diagrame vizuale i plane n serie cu fapte istorice imaginai-v c mergei napoi n timp, s vedei cum era atunci, n urm imaginai-v i desenai cum credei c va fi viitorul Istorie - Inteligena verbal lingvistic dezbatei decizii i probleme importante din trecut creai poezii despre evenimente cruciale din trecut alctuii o colecie de anecdote cu subiecte din trecut imaginai-v c o figur istoric este partenerul vostru ntr-un joc obinuit (ce ar trebui s-i explicai?)8
8

Ibidem, p. 62-70.

123

IV. Chestionar util pentru determinarea inteligenei(-lor) dominante9 Reinei cifra din paranteza din dreptul propoziiei care vi se potrivete: 1. Aud cuvintele n minte nainte de a le citi, rosti sau scrie. (1) 2. Colegii vin la mine s cear sfaturi.(6) 3. Petrec timp n mod regulat meditnd, reflectnd i gndindu-m la problemele importante ale vieii. (7) 4. mi place s fiu nconjurat de plante.(8) 5. Cnd am o problem caut ajutorul altcuiva mai degrab dect s ncerc s-o rezolv singur. (6) 6. Prefer crile/periodicele cu ilustraii multe.(3) 7. Am o voce plcut.(5) 8. Prefer sporturile de echip celor care se practic individual.(6) 9. Trebuie s exersez pentru a-mi forma o deprindere; nu ajunge doar s citesc sau s urmresc o demonstraie.(4) 10. Aud ntotdeauna o not fals.(5) 11. M simt mai bine cnd lucrurile sunt msurate, clasificate, analizate, cuantificate.(2) 12. Adesea m joc cu animalele.(8) 13. Cred c am o coordonare motric bun.(4) 14. Adesea bat ritmul sau fredonez cnd lucrez sau nv ceva nou.(5) 15. Crile sunt foarte importante pentru mine.(1) 16. Am participat la sesiuni i seminarii de consiliere i dezvoltare personal ca s aflu mai multe despre mine nsumi/nsmi.(7) 17. Cnd nchid ochii, vd adesea imagini clare.(3) 18. Am cel puin trei prieteni apropiai.(6) 19. Rein mai mult de la radio sau ascultnd o caset audio dect de la TV sau din filme.(1) 20. mi place s gsesc erori de logic n ceea ce spun sau fac ceilali.(2) 21. in un jurnal n care consemnez evenimentele din viaa mea interioar.(7) 22. mi plac jocurile ca Scrabble, anagramele.(1) 23. tiu multe melodii.(5) 24. M-am gndit serios c voi ncepe o afacere proprie. (7) 25. Prefer s-mi petrec serile cu prietenii dect s stau acas singur.(6) 26. Pot s-mi imaginez uor cum ar arta ceva vzut de sus.(3)
9

Preluat din Crengua-Lcrmioara Oprea, op. cit., pp. 86-89.

124

27. Dac aud o melodie o dat sau de dou ori, pot s-o reproduc cu acuratee.(3) 28. Fac experimente cu plante i animale.(8) 29. Fac sport/activiti fizice n mod regulat.(4) 30. mi place s m distrez, pe mine i pe alii, cu rime sau jocuri de cuvinte.(1) 31. M consider lider (sau alii mi-au spus c sunt lider). (6) 32. Sunt sensibil la culori.(3) 33. Mi-e greu s stau nemicat mai mult timp.(4) 34. Pot s socotesc n minte cu uurin.(2) 35. Cnd lucrez mi place s categorisesc lucrurile dup importana lor.(8) 36. Consider c am voin puternic i c sunt independent().(7) 37. Matematica i tiinele sunt materiile mele preferate.(2) 38. Pot s in ritmul cu un instrument de percuie simplu cnd se cnt un cntec.(5) 39. Folosesc frecvent un aparat de fotografiat sau o camer video pentru a nregistra ceea ce vd n jur.(3) 40. Ceilali mi cer cteodat s explic sensul cuvintelor pe care le folosesc cnd scriu sau cnd vorbesc.(1) 41. mi place s port haine din materiale naturale.(8) 42. Sunt realist n privina punctelor mele tari i slabe (datorit feedback-ului primit din diverse surse).(7) 43. Cele mai multe idei mi vin cnd m plimb, fac jogging sau desfor o activitate fizic.(4) 44. mi place s m joc cu jocuri de puzzle, labirint i alte jocuri vizuale.(3) 45. Prefer s joc Monopoly sau bridge dect s joc jocuri video, s fac pasene sau s joc alte jocuri de unul singur.(6) 46. Ascult frecvent muzic la radio, casetofoane etc.(5) 47. Visez mult noaptea.(3) 48. nv mult mai uor la englez, tiinele sociale i istorie dect la matematic i tiine.(1) 49. Prefer s petrec un week-end singur la o caban n pdure dect ntro staiune modern cu mult lume n jur.(7) 50. mi place s cos, s cioplesc, s fac tmplrie sau alte activiti manuale.(4) 51. Cteodat m surprind mergnd pe strad fredonnd.(5) 52. M orientez uor n locuri necunoscute.(3)
125

53. Cnd merg cu maina sunt mai atent la ce scrie pe panouri dect la peisaj.(1) 54. M simt bine n pdure.(8) 55. mi place s joc jocuri care necesit gndire logic.(2) 56. mi place s-i nv pe alii ceea ce tiu eu s fac.(6) 57. Simt nevoia s ating obiectele pentru a afla mai multe despre ele.(4) 58. mi place s desenez sau s mzglesc.(3) 59. mi place s m implic n activiti legate de coal sau comunitate, care presupun prezena unui numr mare de oameni.(6) 60. mi place s fac mici experimente (ex. Ce-ar fi dac a dubla cantitatea de ap pe care o torn la rdcina trandafirului n fiecare sptmn? )(2) 61. Pot s rspund la atacuri cu argumente.(7) 62. Cnt la un instrument muzical.(5) 63. La coal, geometria mi se pare mai uoar dect algebra.(3) 64. Mintea mea caut structuri, regulariti, secvene logice n jur.(2) 65. Recent am scris ceva ce m-a fcut s m simt mndru sau apreciat de ceilali.(1) 66. Week-endul ideal este o ieire n natur.(8) 67. M simt bine n mijlocul mulimii.(6) 68. Cred c aproape orice are o explicaie raional.(2) 69. Am un hobby pe care nu-l dezvlui altora.(7) 70. Prefer s-mi petrec timpul liber n natur.(4) 71. M intereseaz progresele din tiin.(2) 72. mi place s gtesc sau s ajut la buctrie.(8) 73. Folosesc frecvent gesturi sau alte forme de limbaj corporal cnd vorbesc cu alii.(4) 74. Viaa mea ar fi mai srac dac n-ar fi muzica.(5) 75. Uneori gndesc n concepte clare, abstracte, pe care nu le formulez n cuvinte sau imagini.(2) 76. Conversaia mea face apel frecvent la lucruri pe care le-am citit sau le-am auzit.(1) 77. Am cteva scopuri importante n via, la care m gndesc n mod regulat.(7) 78. in camera mea trebuie s fie o floare.(8) 79. mi place Montagne russe i alte experiene asemntoare.(4) 80. Am muli prieteni(6) n final, nsumai de cte ori avei fiecare numr i trecei cifra n dreptul numrului corespunztor :
126

1 ; 2 ; 3. ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8.. ; Scorurile cele mai ridicate indic inteligenele voastre predominante. Inteligenele au fost numerotate astfel : 1. Inteligena verbal/lingvistic 2. Inteligena logico-matematic 3. Inteligena vizual/spaial 4. Inteligena corporal/kinestezic 5. Inteligena muzical/ritmic 6. Inteligena social/interpersonal 7. Inteligena intrapersonal 8. Inteligena naturalist

* * * PROIECT DIDACTIC DE APLICARE A TEORIEI INTELIGENELOR MULTIPLE N STUDIUL ISTORIEI Colegiul Naional Mircea cel Btrn Constanta Clasa: a XII-a Obiectul : Istorie Tema: rile Romne i Imperiul Otoman Tipul de lecie : de consolidare a cunotinelor i de formare de priceperi i deprinderi prin valorificarea Teoriei inteligenelor multiple Forma de activitate : activitate pe grupe; pe baza observaiilor rezultate din aplicarea testului, sunt alctuite echipele de lucru. n constituirea grupelor de lucru se va opera cu dou criterii: membrii grupului aparin aceluiai tip dominant de inteligen n cazul elevilor care prezint cel mai nalt nivel de realizare pe dou sau chiar trei tipuri de inteligen, se va recurge la criteriul afinitilor elective, acetia integrndu-se n grupa de lucru pentru care au optat. Echipele de lucru primesc sarcini corespunztoare profilului fiecrui grup. Obiectivul general: implicarea elevilor n sarcini de nvare care s permit dezvoltarea inteligenelor multiple, stimularea potenialitilor individuale ale acestora; gsirea modalitilor de a eficientiza analiza unei perioade istorice, prin valorificarea Teoriei inteligenelor multiple; de a consolida, de a sistematiza i evalua cunotinele privind ascensiunea
127

otomanilor n Europa i rolul pe care l-au avut rile Romane n contextul luptelor antiotomane n secolele XIV-XVI. Competene specifice Folosirea limbajului adecvat n cadrul unei prezentri orale i scrise Evidenierea relaiei cauz efect ntr-o succesiune de evenimente Recunoaterea unui context economic, social, politic, istoric Analiza critic a aciunii personalitilor Recunoaterea asemnrilor i diferenelor privind politica extern a voievozilor romni: Mircea cel Btrn, Iancu de Hunedoara, Vlad epe, tefan cel Mare, Mihai Viteazul nelegerea mesajului surselor istorice scrise, vizuale Utilizarea adecvat a coordonatelor temporale i spaiale relative la un subiect istoric Formularea de opinii i argumente referitoare la un subiect istoric Utilizarea cunotinelor i resurselor individuale n realizarea de investigaii de grup Resurse: informaionale: textul leciilor din manualele alternative i informaiile din sursele bibliografice indicate (fie de lucru) materiale: proiectele n format electronic, hri, grafice, CD-uri,, fotografii, hri conceptuale tehnic : flipchart-uri, computer, LCD, videoproiector Metode didactice: dezbatere, dramatizare, comparaia, demonstraia, explicaia, nvarea prin descoperire EXEMPLU DE APLICAIE Echipa 1 - inteligena verbal lingvistic: Obiective Cunoatere s listeze i s defineasc noiunile istorice specifice temei: dependen, vasalitate, autonomie, independen, suveranitate, suzeranitate, tribut, paalc, mucarer. Activitatea de nvare identificarea definiiilor i crearea unui minidicionar de termeni, care va fi consultat de toate echipele nelegere s discute, pe baza unor extrase din Mihai Maxim, rile Romne i nalta Poart. Cadrul juridic al relaiilor romno-otomane n evul mediu, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1993, pp.92-93 i pp. 98-99, prevederile ahidnme-lelor (acte juridice fundamentale, garante ale
128

statutului de autonomie statal), ca acte bilaterale cu drepturi i obligaii reciproce. Activitatea de nvare analiza i interpretarea textului Aplicare s arate ntr-o selecie de texte literare i istorice, modul n care scriitori i istorici romni au zugrvit personajele istorice analizate. Activitatea de nvare ntocmirea unei brouri de cteva pagini cu extrasele cele mai reprezentative din textele referitoare la voievozii romni precizai. Analiz s interpreteze sursele istorice i literare pentru a construi portretul moral al voievozilor Activitatea de nvare - completarea brourii cu descrierile privind trsturile morale ale voievozilor Sintez s realizeze o compunere, o poezie sau un eseu referitoare la personalitile istorice studiate Activitatea de nvare includerea celor mai reuite compuneri n brour Evaluare: s evalueze pe baza surselor analizate rolul istoric al voievozilor Echipa nr. 2 Logico-matematic Cunoatere s specifice contextul extern n care s-a desfurat politica de rezisten antiotoman a voievozilor romni (sfritul secolului XIV secolul XVI) Activitatea de nvare realizeaz fie de prezentare pentru fiecare voievod care conin specificarea raportului dintre marile puteri i obiectivele acestora privind spaiul romnesc nelegere s identifice mijloace politice i diplomatice n relaiile cu Poarta ale voievozilor Activitatea de nvare s ilustreze ntr-un grafic felul n care au alternat aciunile militare cu cele diplomatice Aplicare s demonstreze ntr-un grafic felul n care a evoluat valoarea tributului n ara Romneasc, Moldova i Transilvania de la mijlocul secolului XIV la sfritul secolului XVI, pe baza datelor din Maria Magdalena Novac, Anca Luminia Dumitrescu, Istoria romnilor pn n anul 1821, Editura Teora, Bucureti, 1998, p. 211 Activitatea de nvare realizarea graficului pe o plan sau n format electronic
129

Analiz s realizeze o analiz comparativ a politicii externe a voievozilor romni pentru a stabili similitudini i diferene Activitatea de nvare organizarea informaiei ntr-un tabel sinoptic cu urmtoarele rubrici Domnitorul, perioada domniei specificul aciunilor militare antiotomane: ofensive, de aprare msuri luate pentru realizarea frontului romnesc antiotoman relaiile cu Ungaria/ Imperiul habsburgic relaiile cu Polonia Sintez s formuleze concluzii cu privire la specificul politicii externe a domnitorilor romni Activitatea de nvare s prezinte politica extern a domnitorilor romni, pe baza tabelului sinoptic i realiznd conexiunile logice necesare Evaluare s noteze ntr-o list realizrile n politica extern a domnitorilor Echipa nr. 3. Inteligena vizual/spaial Cunoatere s deseneze hri mute ale Europei Centrale i de SE pentru perioada analizat pe care vor delimita graniele rilor Romne n Evul mediu, vecinii acestora i direciile aciunilor militare desfurate de domnitori Activitatea de nvare s observe diferenele privind limita naintrii n plan teritorial a aciunilor ofensive nelegere s explice cu ajutorul hrilor schimbrile configuraiei granielor rilor Romne n perioada analizat Activitatea de nvare ilustreaz cu ajutorul imaginilor pierderile teritoriale pe seama otomanilor n perioada sfritul sec. al XIV-lea sec. al XVI-lea Aplicare s ilustreze hotarele rii Romneti, aa cum reies ele din titulatura lui Mircea cel Btrn Activitatea de nvare traseaz pe harta mut hotarele rii Romneti, aa cum reies ele din titulatura lui Mircea cel Btrn Analiz s disting tipuri de obligaii financiare ale rilor Romne fa de Poart i s aranjeze informaia ntr-o hart conceptual de tip pianjen

130

Activitatea de nvare completarea hrii conceptuale Sintez s asambleze informaiile referitoare la raporturile rilor Romne cu Poarta (sf. sec. XIV sec. XVI) ntr-o prezentare power point, cu evidenierea etapelor principale: suzeranitate protectoare i cea a suzeranitii efective (instaurrii hegemoniei otomane) Activitatea de nvare transpunerea informaiei n formatul electronic cerut i prezentarea ei Evaluare s ordoneze fotografii referitoare la domnitorii analizai n dou seciuni: Galerie cu portrete i Expoziie de desene fcute de ei cu aceiai tem s ordoneze fotografii care ilustreaz ctitorii ale domnitorilor i s le nsoeasc de scurte descrieri Activitatea de nvare realizarea Galeriei i a expoziiei realizarea portofoliului cu imagini reprezentnd ctitorii Echipa nr. 4 Inteligena muzical Cunoatere s numeasc tipul de muzic specific perioadei istorice Activitatea de nvare identific tipul de muzic specific perioadei, pe baza informaiilor obinute de la profesorul de muzic nelegere s recunoasc fragmente muzicale apropiate de muzica specific perioadei Activitatea de nvare audierea fragmentelor muzicale Aplicare s fac o selecie de muzic bisericeasc specific Activitatea de nvare transpunerea fragmentelor muzicale selectate pe un CD Analiz s organizeze materialul audio pentru a asigura un fond sonor corespunztor temei
131

Activitatea de nvare organizarea mijloacelor tehnice necesare asigurrii fondului sonor Sintez s foloseasc nregistrri audio sau instrumente muzicale prin care s ilustreze cteva dintre cele mai importante evenimente istorice analizate Activitatea de nvare folosirea de nregistrri audio Evaluare s ordoneze ntr-un portofoliu muzical fragmentele muzicale care vor fi ncorporate prezentrilor Activitatea de nvare: realizarea portofoliilor muzicale Echipa nr. 5 Inteligena naturalist Cunoatere s colecteze date din surse istorice, referitoare la condiiile de relief n care s-au desfurat confruntri militare importante Activitatea de nvare: analiza surselor istorice referitoare la btliile de la : Rovine, cele din Campania cea lung a lui Iancu de Hunedoara, Vaslui, Rzboieni, Clugreni nelegere s evidenieze modul n care specificul reliefului a influenat rezultatul confruntrii Activitatea de nvare - selectarea din sursele istorice a pasajelor care descriu acest aspect Aplicare s demonstreze modul n care voievozii romni au folosit specificul reliefului romnesc pentru a face fa unor armate inamice mult mai numeroase Activitatea de nvare s dea exemple de decizii luate de voievozii romni cu privire la locul de desfurare a unor confruntri importante Analiz s analizeze traseul parcurs de Mihai Viteazul n campaniile din Transilvania i Moldova Activitatea de nvare elaboreaz rspunsurile pe baza urmtoarelor ntrebri: Participai la campaniile din Transilvania i Moldova! Suntei oteni sau comandani! Ce drum alegei? Mergei alturi de Mihai Viteazul din ara Romneasc pn la Alba-Iulia! Ce orae ntlnii? Cum suntei ntmpinai de romnii transilvneni? Sintez s asambleze informaiile referitoare la factorii politici cu care Mihai Viteazul stabilete legturi (politico-diplomatice sau/i militare) ntr-o diagram a cauzelor i a efectului

132

Activitatea de nvare: la nivelul echipei se stabilesc consecinele aciunilor politice i militare ale lui Mihai Viteazul sunt analizate cauzele care au condus la efectele stabilite se construiete diagrama (cte una pentru fiecare efect identificat): pe axa principal se trece efectul; pe ramurile axei principale se trec cauzele principale pe baza ntrebrilor: Cnd? Unde? Cine? De ce? Ce? Cum?; cauzele secundare ce decurg din cele principale se trec pe cte o ramur mai mic ce se deduce din cea a cauzei principale

Evaluare s selecteze argumente prin care s demonstreze importana poziiei rilor Romne n sud-estul spaiului european n contextul cruciadelor antiotomane Activitatea de nvare listarea i prezentarea celor mai importante argumente Echipa nr. 6 Inteligena interpersonal Cunoatere s colecteze date din textul leciei i din sursele bibliografice indicate pentru a formula rspunsul la ntrebarea: De ce nu au cucerit otomanii rile Romne? Activitatea de nvare analiza textului i listarea informaiilor necesare nelegere s prezinte clasei argumentele identificate Activitatea de nvare organizarea informaiilor pe baza unei hri de tip pianjen

133

Aplicare s intervieveze o personalitate istoric analizat n legtur cu obiectivele urmrite n politica extern Activitatea de nvare Considerai c v-ai teleportat n timp, suntei reporteri i luai un interviu lui Mircea cel Btrn, Vlad epe, Stefan cel Mare sau Mihai Viteazul Analiz s analizeze personalitatea puternic a lui Vlad epe din punct de vedere al politicii interne i a rezistenei mpotriva turcilor Activitatea de nvare dezbatere n cadrul echipei Sintez s formuleze argumente necesare pentru a arta c a avut o domnie scurt, dar a cptat faim european Activitatea de nvare integrarea argumentelor ntr-un proiect n format power point Evaluare: s evalueze raportul dintre adevr i legend n privina faimei europene pe care domnitorul a cptat-o; Activitatea de nvare: concluziile incluse n proiectul power point Echipa nr. 7 Inteligena intrapersonal Cunoatere s colecteze date privind aciunile militare ntreprinse de tefan cel Mare i Vlad epe n anul 1462 Activitatea de nvare identificarea aciunilor militare nelegere s explice aciunile militare din punct de vedere al obiectivelor urmrite Activitatea de nvare activitate individual Aplicare s foloseasc informaiile pentru a formula o prere Activitatea de nvare Spunei-v prerea i argumentai! n timpul campaniei lui Mahomed la-II-lea n ara Romneasc din 1462, tefan cel Mare a atacat Chilia, pe care o voia i Vlad epe, ntruct
134

fusese a rii Romneti. (cedat de Mircea cel Btrn lui Alexandru cel Bun pentru a-l cointeresa n aprarea antiotoman; cedat de Petru al II-lea lui Iancu de Hunedoara pentru sprijinul dat n preluarea tronului; aprat de o garnizoan maghiar). Considerai aceasta ca o nerecunotin din partea lui tefan fa de Vlad epe, care-l ajutase s obin domnia? Aplicare s ilustreze printr-o caricatur aceast situaie Activitatea de nvare realizarea caricaturii Analiz s investigheze relaia dintre Mihai Viteazul i Generalul Gheorghe Basta n perioada 1600-1601 Activitatea de nvare s prezinte clasei rezultatele investigaiei Sintez s-i exprime propriile sentimente n legtur cu nsemntatea domniei lui Mihai Viteazul i cu sfritul su. Activitatea de nvare realizarea unui eseu pe aceast tem Evaluare s explice de ce Mihai a rmas peste veacuri un simbol al unitii statale Activitatea de nvare s formuleze i s prezinte clasei concluziile Echipa nr. 8 Inteligena corporal/kinestezic Cunoatere s copieze pe un CD fragmente din filmele romneti cu coninut istoric compatibile cu tema Activitatea de nvare - cutarea filmelor nelegere s discute n cadrul echipei cu privire la importana fragmentelor selectate Activitatea de nvare realizarea unei selecii cu fragmente edificatoare Aplicare s foloseasc fragmente de filme pentru a ilustra aspecte importante din domnia voievozilor Activitatea de nvare s foloseasc mijloacele audio-vizuale pentru realizarea prezentrii Analiz s organizeze informaiile din filme i alte surse istorice, literare pentru a concepe replicile necesare piesei de teatru Activitatea de nvare selectarea dialogurilor Sintez s transpun ntr-o pies de teatru domnia unui voievod Activitatea de nvare prezentarea piesei de teatru

135

Aprecierea i evaluarea: a. fi de evaluare I. Trei idei/lucruri pe care intenionez s le folosesc/aplic: 1.............................................. 2.............................................. 3............................................. II. Dou lucruri care mi-au rmas neclare: 1............................................... 2................................................ III. Un lucru ce ar putea fi mbuntit: 1.............................................. IV. Cel mai mult m-a deranjat........................................................ V. Cea mai interesant activitate/intervenie a fost.......................... VI. Cei mai muli dintre colegi mi s-au prut.................................... VII. Cele mai utile lucruri pe care le-am reinut sunt......................... b. se poate evalua fiecare membru, prin prisma rolului asumat n echip i realizat c. se poate evalua lucrul n echip, cu ajutorul unor fie astfel : Da A avut fiecare posibilitatea s vorbeasc? Ceilali membri au ascultat? Elevii au pus ntrebri? Elevii i-au argumentat ideile? Comportament Elevii au neles sarcina? Au acceptat interdependena pozitiv i sarcina? Lucreaz n funcie de criteriile stabilite? Aceste criterii asigur succesul? Elevii practic anumite comportamente concrete? Da Nu Comentarii Nu

136

Bibliografie: Academia Romn, Secia de tiine Istorice i Arheologie, Istoria Romnilor, vol. IV, Editura Enciclopedic, Bucureti, 2001 Brbulescu Mihai, Deletant Denis, Hitchins Keith, Papacostea erban, Teodor Pompiliu, Istoria Romniei, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1999 Cpi, Laura, Cpi, Carol, Tendine n didactica istoriei, Editura Paralela 45, Piteti, 2005 Cerghit Ioan, Metode de nvmnt, Editura Polirom, Iai, 2006. Constantiniu Florin, O istorie sincer a poporului romn, Ediia a III-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureti, 2002 Doicescu, R. (coord.), Ghid de evaluare pentru istorie, Editura Pro Gnosis, Bucureti, 2000 Felezeu Clin, Metodica predrii istoriei, Presa Universitara Clujana, Cluj-Napoca, 1998 Georgescu Vlad, Istoria romnilor. De la origini pn n zilele noastre, Bucureti, ed. IV, 1995 Giurescu Constantin C., Giurescu Dinu C., Istoria Romnilor, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1976 Gorovei tefan S., Muatinii, Editura Albatros, Bucureti, 1976 Inalcik Halil, Imperiul Otoman. Epoca clasic 1300-1600. Editura Enciclopedic, Bucureti, 1996 Ionescu Mihai, Radu Ion (coord), Didactica Modern, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995 Jinga Ioan (coord.), Manual de pedagogie, All, Bucureti, 2001 Lupa Ioan, Istoria Unirii Romnilor, Ediia a II-a, Editura Scripta, Bucureti, 1993 Ministerul Educaiei i Cercetrii, Consiliul naional pentru pregtirea profesorilor, nvarea activ, ghid, Bucureti, 2001 Ministerul Educaiei i Cercetrii, Consiliul naional pentru pregtirea profesorilor, Instruirea difereniat. Aplicaii ale teoriei inteligenelor multiple, ghid pentru formatori i cadre didactice, Bucureti, 2001 Murean Camil, Iancu de Hunedoara, Editura Militar, Bucureti, 1976 Neacu, Ion, Instruire i nvare, Editura Didactic i Pedagogic, R A, Bucureti, 1999 Idem, Metode i tehnici de nvare eficient, Editura Militar, Bucureti, 1990 Novac Maria Magdalena, Dumitrescu Anca Luminia, Istoria romnilor pn n anul 1821, Editura Teora, Bucureti, 1998
137

DESPRE ETICA PROFESORULUI DE ISTORIE


Mihai STAMATESCU

Abstract: About the history teachers ethics


Nobody has spoken until now in Romania about the History teacher's ethics. This subject matter was implicitly considered as included in the concept of professionalism. The History teacher's ethics means more than professional deontology. The History teacher's ethics should comprehend a set of norms and criteria according to which the professional formation, as well as the evaluation of the professional competence should be achieved. Keywords: History teacher, ethics, morals, "good work", autonomy, freedom

Profesie vs. ocupaie Termenul din care a derivat cuvntul etic este grecescul ethos, care ntre altele, nsemna i locuin. Locuina, din neolitic ncoace, odat cu sedentarizarea grupurilor umane, a devenit punctul de referin al omului n raport cu mediul nconjurtor. Ordonarea spaiului n funcie de acest perimetru de securitate s-a aflat la baza confortului moral i fizic al omului. Totul se petrece n jurul locuinei: este punctul de plecare (la serviciu, la coal, n vacan etc.) i punctul de ntoarcere. Este hotarul fa de lumea nconjurtoare, limita dintre spaiul privat i cel public. Universul ntreg este ordonat n cercuri concentrice n jurul locuinei, a acelui ethos grec invocat n prima propoziie. Etica este, aadar, un reper dar, n acelai timp, poate s nsemne i amenajarea lumii astfel nct s poat fi locuit1 Ce poate fi etica profesional? Un posibil rspuns este: amenajarea meseriei, profesiei cu acele repere culturale i simbolice astfel nct aceasta s devin o locuin pentru toi practicanii ei. Definirea profesiei ntr-o manier mai puin metaforic dect locuina ethos al unei ocupaii, angajeaz cel puin dou componente deloc ludice: asumarea voluntar a
1

Profesor, Liceul Teoretic Traian Lalescu, Orova Andrei Pleu, Minima moralia, Editura Cartea Romneasc, Bucureti, 1988, p. 26.

138

unei ocupaii necesar ctigrii existenei i desfurarea unor aciuni, ntrun mod permisibil moral i cu utilizarea mijloacelor legale, pentru atingerea unor finaliti. Cu alte cuvinte, hoia poate fi o ocupaie dar, nendeplinind criteriile moralei comune i pe cel al legalitii, nu poate fi i o profesie. Putem deduce c, pn la urm, orice profesie lipsit de criterii morale sau de o ordine etic, fie ea i iluzorie, rmne o ocupaie. Judecm lumea i dm sfaturi n viaa real, n exercitarea profesiunii nimeni nu e dispus s recunoasc vreo culp etic: nici medicul, nici judectorul, instalatorul sau electricianul. Profesorul de istorie nu face excepie. Cel mult acceptm c am greit i nsoim aceast recunoatere cu binecunoscutele errare humanum est sau, mai neao, numai cine nu muncete nu greete. n materie etic reflecia critic asupra exprimrii individuale n cadrul exercitrii profesiunii este, cel mai adesea, de complezen, nefiind capabili s recunoatem public vreo ndoial sau dilem existenial. Altfel, debordm de ncredere n propria autoritate moral. Asumarea acestei competene e un gest tipic al obtuzitii spirituale: e nceputul derivei etice. (i textul citat din Minima moralia continu) n imediatul cotidian, ea (deriva etic n.n.) are dou forme specifice de manifestare: tendina de a judeca tranant lumea i oamenii i aplecarea irepresibil de a da sfaturi, invocnd drept argument, propria calitate moral, laolalt cu o prezumioas experien de via. Ba mai mult, exist i ipocritul care confund morala cu discreia. Drama lui nu e c se simte mereu ndemnat s greeasc, ci c nu-i poate camufla perfect greeala () Nu actul blamabil e ruinos, ci eventuala lui publicitate. Ipocritul e un campion al salvrii aparenelor. Codul etic nu e n natura uman Dac natura uman nu pare capabil s dezvolte un comportament etic de la sine ba pare mai degrab predispus la ipocrizie public i la protejarea confortului psihic i a securitii interioare atunci organizaiile i profesiile s-au preocupat s-i formuleze coduri etice. Mai mult, la nivelul societii, s-a resimit nevoia exercitrii unui control asupra exercitrii unei profesii prin solicitarea unor autorizri i acreditri profesionale. De la etica virtuii, venit din tradiia aristotelic, la jurmntul lui Hipocrate, la statutele profesionale ale breslelor medievale, trecnd prin filtrul moralei cretine i pn la etica n afaceri, bioetica, etica tehnologiei informaiei,
139

etica bunstrii animalelor, etica medical, etica mediului, etica cercetrii tiinifice, etica n politicile publice, etica relaiilor internaionale, etica mijloacelor de informare etc., pasul nu a fost mare. Etica i morala sunt termenii cheie ai referinelor la subiect. n acest punct cteva definiii i precizri par necesare. Marguerite Yourcenar a pus pe seama lui Hadrian urmtoarea formul: Numai decena este public, morala este privat.. E confortabil ideea c morala poate fi doar un conformism lejer, c decena e de ochii lumii, iar morala numai pentru a scpa de gura ei.2 Definiiile de dicionar, din cursurile universitare sau cele din crile de filosofie vorbesc despre etic n sensul unei tiine care se ocup cu studiul teoretic al valorilor i condiiei umane din perspectiva principiilor morale; sau etica este ansamblul regulilor de conduit mprtite de ctre o comunitate, reguli care sunt fundamentate pe distincia dintre bine i ru; sau etica e o chestiune de igien a vieii. Despre moral aceleai surse ne spun c: Morala este ansamblul normelor de convieuire, de comportare a oamenilor unii fa de alii i fa de colectivitate i a cror nclcare nu este sancionat de lege, ci de opinia public.; sau Morala este ansamblul principiilor de dimensiune universalnormativ (adeseori dogmatic), bazate pe distincia dintre bine i ru.3 n concluzie: etica este teorie asupra moralei, adic etica se afl n permanen n cutarea acelui suport raional concretizat n norme i reguli morale cu ajutorul crora se mijlocete ntlnirea cu cellalt. Comportamentul etic este un act de voin, un rezultat al autocontrolului, al dominrii de sine i al supunerii deliberate la norm. n acest caz disciplina este mai obligatorie dect moralitatea. Dac etica profesional poate fi dobndit, nsuit ea nu asigur n mod automat competena i autoritatea moral. De altfel se pare c etica ncepe acolo unde simul comun intr n criz, constatnd c niciuna din regulile pe care le ngn mecanic n numele iluzoriei sale competene morale nu mai este valabil. (...) Simul etic e fa de simul comun ceea ce e insomnia fa de somnambulism4. Etica e necesar. Morala e facultativ? Dar ce anume ne ndeamn s ne punem probleme de etic profesional? Este aceasta o referin colectiv sau rmne o problem
2 3

H.R. Patapievici, Omul recent, Editura Humanitas, Bucureti, 2001, p. 232. http://www.scribd.com/doc/11458596/etica-si-morala 4 Andrei Pleu, op. cit., p. 16.

140

personal? Ordinea etic nseamn o sum de convenii, de stereotipuri profesionale goale de coninut sau implic o minim moralitate, fie ea i mediocr? n acest caz, morala este facultativ? Mai exist o moral universal sau exist doar o moral local, delimitat de geografie, lipsit de generalitate n coninutul su i imposibil de universalizat? Este morala, prin urmare, arbitrar i fluctuant n timp i spaiu? i dac da, mai exist autonomia moralei? Sau suntem n situaia de a nu mai avea cu timpul nici o moral? Cteva posibile rspunsuri! Normele morale sunt restrictive i nsoite de obligaii i sanciuni astfel nct nu e nici o greutate s le punem n contrast cu dorinele noastre. Rezistena noastr individual (materializat n deja celebra noastr expresie legile sunt fcute pentru a fi nclcate) indic o alterare serioas a simului nostru moral, o relaxare total fa de prejudecile moralei tradiionale. Cu siguran moralitatea este un ideal n sens normativ al termenului ideal. Moralitatea exprim ceea ce ar trebui s facem i ceea ce nu ar trebui s facem dac am fi raionali, binevoitori, impariali, bine intenionai5 Ce facem? Schimbm normele astfel nct s le putem respecta? Suntem zilnic asaltai de dileme legate de conflicte de rol: cariera n disput cu viaa privat, statutul profesional cu dorinele, cererile i preteniile apropiailor notri. Caracterul punitiv al moralei a fost n anii din urm, aproape complet eradicat din educaie, din coli i din cei apte ani de-acas, astfel c prioritile i interesele noastre personale, de moment, transced orice norm moral. Alegerea unui mod de via este o problem de responsabilitate, de asumare a situaiilor n care disponibilitatea de a apra / nclca normele morale se nsoete cu un sistem de valori personale sau instituionale. Morala societilor autoritare (tradus, spre exemplu, n Codul eticii i echitii socialiste) este perfect subordonat intereselor statului totalitar, iar crima i denunul sunt comportamente adiacente. Nu mai puin duntoare este morala subordonat unei opinii publice care susine, n numele majoritii, alinierea la gndirea unic reprezentat de ideologia corectitudinii politice. Un fior incomod ne scutur atunci cnd citim rnduri ironice ce-i drept precum: Trebuie spus c anii de condiionare social la care fusese supus n dictatura ntemeiat pe ierarhia valorilor impuse de brbai o marcaser pe mprteas, fcnd-o s se ndoiasc de propria ei

http://www.scribd.com/doc/11458596/etica-si-morala

141

valoare. Prin urmare, mprteasa se privea n fiecare diminea n oglind i ntreba:6. Schimbrile sociale sunt dinamice. Lumea romneasc de azi este un melanj de capitalism, societate patriarhal rneasc, comunism, democraie liberal, economie de pia, autohtonism i globalizare. Dac ne imaginm c fiecare dintre aceste micro-societi sunt ghidate de propriile norme morale vom avea imaginea unei lumi n tranziie moral. Adugnd i pluralismul social, firesc ntr-o societate deschis, vom obine o gril cu limite extrem de alunecoase. Vom ncheia acest inventar de factori care i determin pe oameni s-i pun probleme etice cu soluia moral enunat de ctre Descartes sub forma celor trei reguli ale moralei provizorii: a). a asculta de legi i de obiceiurile rii mele. b). a rmne ferm i decis n aciunile mele. c). A ncerca s m nving pe mine nsumi dect s ncerc s nving destinul i s ncerc s-mi schimb dorinele mai curnd dect ordinea lumii7. Avem un profesor bun de istorie! Nu suntem n situaia de a propune criterii morale sau de a recupera o ordine etic iluzorie n ceea ce i privete pe profesorii de istorie. Nici mcar nu ne propunem un audit al meseriei de profesor de istorie n anul 2010. Acest demers este o invitaie. Textul (i cel de mai sus i cel care urmeaz) este unul laconic, expeditiv i pe alocuri precar, moralizator din impruden, dar fr s-i fi propus vreo clip asta. Este doar prima msur a unei partituri care ar merita scris mai departe i apoi cntat. Avem un profesor bun de istorie! Aa vor rspunde elevii mulumii de ceea ce li se ntmpl la coal la ora de istorie. De ce e un profesor bun? e ntrebarea fireasc. Pentru c ne explic bine, e simpatic, nu ne d mult de nvat, ne las s copiem i ne d note mari. N-am neles de aici c ar fi vorba despre profesorul de istorie. Argumentele sunt probabil aceleai n ceea ce i privete pe profesorii buni de fizic, geografie, matematic etc. Nu exist o diferen specific. Ceea ce nseamn c criteriile de apreciere i evaluare sunt comune, iar disciplinele dintr-o zi de coal nseamn doar ora (temporal vorbind) de.... Profesorilor care le
6

James Finn Garner, Poveti corecte politic de adormit copiii, Editura Humanitas, Bucureti, 2005, p. 39. 7 Ren Descartes, Discurs asupra metodei, apud. Mirela Arsith, Etic i deontologie profesional, note de curs, 2008-2009.

142

deservesc li se aplic o gril comun, deloc difereniat n funcie de vreo particularitate a disciplinelor. Aceste referine ale colarilor la profesorii lor ar merita aezate ntr-o gril de norme i reguli etice numai c ea nu exist. Vom observa doar c elevilor le place s neleag ceea ce li se ntmpl la ora de istorie (ne explic bine) i, extrapolnd puin, de ce nva anumite lucruri. Ca serviciul profesorului s fie complet i util pe termen mediu i lung copiilor, ar trebui adugat i rspunsul la ntrebarea cum se poate folosi constructiv aceast cunoatere a trecutului. Grea ntrebare, mai ales c oamenii caut n istorie doar ceea ce vor s gseasc pentru a fi folosit, evident, n diverse scopuri. Faptul c profesorul e simpatic l situeaz deja dincolo de limita comunicrii politicoase (nu neaprat respectuoase) i arunc o lumin cald i pozitiv asupra unui bun comunicator, capabil s empatizeze cu tinerii si elevi. Nu ne d mult de nvat poate s nsemne dou lucruri: fie c profesorul opereaz o selecie a faptelor istorice complet n afara programelor colare (care conin informaie din abunden), fie c profesorul nu se ncadreaz n tradiia colii fundamentate pe transmiterea mecanic a unei cantiti uriae de cunotine i propune o istorie simplificat i condensat, ntr-un discurs didactic n care primeaz nelegerea, prelucrarea i utilizarea informaiilor n alte contexte. n al doilea caz, profesorul se situeaz uneori, prin libertatea pe care i-o asum, n afara capacitii de apreciere a autoritilor administrative care l inspecteaz. Ne las s copiem i ne d note mari sunt oare informaii care l plaseaz pe profesor n afara unei liste de virtui precum corectitudine sau integritate mai mult dect celelalte aprecieri despre profesorul bun discutate mai sus? Dac plecm de la premisa c atitudinea etic nseamn ncercarea profesorului de a-i nelege rolul n cadrul profesiei i c acest lucru presupune efortul i capacitatea de a reflecta explicit asupra modului n care i ndeplinete rolul, atunci vom sesiza c un comportament etic este pus n eviden de modul n care profesorul se raporteaz la disciplina pe care o slujete i la tiina din care ea provine, la discursul didactic (metode, mijloace, activiti colare i extracolare etc.), la calitatea evalurii, dar i la calitatea implicrii sale civice. Observam mai nainte faptul c n evalurile elevilor asupra profesorilor nu exist diferena specific pe care ar trebui s o dea fiecare
143

disciplin colar n parte. Prin explicaiile date nu am lmurit nicicum care e diferena dintre un profesor de istorie i ceilali colegi ai si. nc. Despre mintea etic i munca bine fcut Howard Gardner a publicat n urm cu civa ani o meditaie personal cu privire la calitile minii umane8. El vorbete despre tipurile mentale de care oamenii vor avea nevoie n viitor, ceea ce face din textul su nu o descriere a unor experiene, ci o prescripie psiho-social. Cele cinci mini de care nu ne vom putea lipsi fr a fi considerai dezavantajai n anii care urmeaz sunt: mintea disciplinat un mod de gndire, de cunoatere care stpnete gramatica unei discipline academice, profesii sau al unui meteug; mintea sintetic n stare s preia informaii din surse disparate, s le neleag, s le evalueze i s le asambleze astfel nct s capete un sens; mintea creatoare care pune ntrebri neobinuite i gsete rspunsuri neateptate; mintea respectuoas care observ i salut diferenele dintre oameni i grupuri sociale; i mintea etic cea care reflecteaz asupra naturii muncii individului i asupra nevoilor societii n care triete. Analiznd mintea etic, Gardner pleac de la premisa c oamenii i-ar dori s triasc n viitor ntr-o societate caracterizat de munca bine fcut, asta nsemnnd o munc de calitate, disciplinat, responsabil i atractiv. Pentru el norma etic nseamn sintagma munca bine fcut. Cu siguran nu exist o msur infailibil pentru aprecierea calitii muncii, dar ne putem propune s descoperim repere pe baza crora s apreciem munca bine fcut. Sunt propuse pentru aprecierea unui bun profesionist urmtoarele criterii: un set de valori i principii pe care s le poat enuna explicit; transparena aciunilor sale; s trec testul ipocriziei, adic s-i respecte principiile chiar i atunci cnd ele merg mpotriva propriului interes. Dar cnd ncepe orientarea etic a unei persoane? Rspunsul e simplu acas, prin atitudinea prinilor fa de munc, fa de jocuri e preocupat doar s ctige cu orice pre sau (se) joac de plcere? , n exerciiul ceteniei este disponibil pentru activiti publice sau de voluntariat sau le realizeaz ocazional sau deloc? , prin atitudinea fa de valorile religioase. Factorii care urmeaz s intervin n formarea unui spirit etic sunt prietenii i colegii de coal. i, n sfrit, profesorii sunt modelele cruciale n
8

Howard Gardner, Mintea uman cinci ipostaze pentru viitor, Editura Sigma, Bucureti, 2007.

144

formarea i evoluia unei mini etice. Comportamentul profesorilor, atitudinea lor fa de munc, modul de a interaciona cu subalternii sau cu superiorii i, mai ales, felul n care i trateaz pe elevi i reaciile fa de munca i produsele muncii acestora reprezint repere culturale i etice fundamentale pentru viitorul adult. Alte repere pentru o etic a profesorului de istorie Hegel definete istoria ca fiind nimic altceva dect dezvoltarea conceptului de libertate. O asemenea generoas idee (chiar dac pentru marele filosof libertatea implica mai multe constrngeri dect drepturi) l situeaz pe profesorul de istorie de azi n situaia de a descoperi n trecut drumul ctre libertate. O asemenea angajare ideologic ne conduce ctre un model etic n care comportamentul adultului-profesor i cel al elevului, ca subiect al educaiei, trebuie s se defineasc din perspectiva conceptului de autonomie. Adic prin educarea discernmntului astfel nct cel aflat n cauz s-i cunoasc interesele, s poat s exprime ce nseamn binele propriu i, mai ales, s dobndeasc posibilitatea de a alege cursul pe care dorete s-l urmeze aciunea personal. Autonomia personal implic asumarea libertii de a ne elibera de constrngeri i de a ne exercita aceast libertate. Un astfel de exerciiu intelectual ar trebui tradus n clas prin cuvinte, gesturi sau practici didactice care s genereze ieirea copiilor/elevilor din starea de dependen. Un profesor care nu este capabil s dezvolte la elevii si resursele necesare pentru o aciune autonom are o problem de etic. n acest context cea mai grav viciere a educaiei pentru autonomie o reprezint paternalismul. J.Stuart Mill definete paternalismul ca fiind aciunea preventiv a unei puteri (autoriti) coercitive asupra unei persoane, mpotriva voinei sale, pentru a opri lezarea altor oameni.9 Recunoaterea public a autoritii profesorului reprezint un sens tolerabil al comportamentului paternalist, dar acest tip de aciune este, mai degrab, specific concepiilor despre etica grijii fa de persoanele cu un discernmnt mai slab, vulnerabile, lipsite de putere i care nu au mijloacele necesare pentru a-i urma scopurile. Exist o limit fragil ntre asistarea acestora pentru ca ele s devin autonome i interferena n exercitarea libertii persoanei. Dou exemple n particular pentru profesorul de istorie. Care fapt este istoric i care nu? Opiunea e subiectiv n funcie de nivelul descriptiv la
9

John Stuart Mill, Despre libertate, Editura Humanitas, Bucureti, 2005, p. 148.

145

care analizm faptele. El este diferit n funcie de itinerarul propus: un anume fapt este prezentat n detaliu ntr-o tem care i este dedicat; n contextul unei ample sinteze, ntins pe o durat lung, faptul respectiv poate fi menionat doar n trsturile lui globale. Astfel istoria devine o proiecie a propriilor noastre scopuri i valori, n acelai timp fiind un rspuns la ntrebrile pe care noi vrem s i le punem. Un manual seamn cu o carte de gramatic (a se vedea i Gramatica civilizaiilor a lui Braudel): ea nregistreaz reguli i exemple fr a fi exhaustiv. La fel, profesorul de istorie nu va prezenta inventarul complet al faptelor despre un eveniment sau o civilizaie, ci va realiza o selecie astfel nct elevul (chiar i asistat n sens paternalist) s-i poat alege drumul spre autonomie i s-i poat reprezenta acel eveniment sau acea civilizaie. n fond, istoria este un mod de reprezentare a lumii pentru cunoatere pentru cunoaterea drumului ctre libertatea personal. Al doilea exemplu de exerciiu etic al profesorului de istorie n sensul educaiei pentru autonomie: Istoria este o povestire a unor evenimente adevrate. Singura condiie pentru un fapt de a deveni istorie, de a fi demn de a fi povestit, este s fie adevrat. Dac faptele i evenimentele sunt doar verosimile, atunci avem de-a face cu un roman. Dac sunt neverosimile e basm.10 Profesorul de istorie povestete fapte din trecut recuperate dintr-o diversitate din ce n ce mai mare de surse istorice. Dac nu se preocup de dovedirea adevrului sau dac o face de o manier expozitiv, avem de a face cu un demers paternalist. Cantitatea de fapte astfel expuse poate fi mare, dar de tip muzeu. Exponatele nu pot fi atinse, fiind suficient memorarea i repetarea discursului. ntr-un demers de tip autonom profesorul le cere elevilor si s analizeze i s obin validitatea adevrurilor pe care sursele le ofer. Apoi s produc o sintez. Dup ce reguli? Dup nici o regul. Dac doar adevrurile rezultate din documente sunt utilizate pentru descrierea trecutului, istoria este satisfcut. Nu exist norme sau viziuni inacceptabile. Pe de alt parte, faptele i oamenii au sens ntr-o serie sau ntr-un context. Nici faptele i nici oamenii nu exist n stare izolat. Dac profesorul ofer instrumentarul necesar descoperirii cauzelor, pretextelor, scopurilor, prilejurilor sau, pur i simplu, a hazardului, elevul va descoperi seria i va putea s gseasc ordonarea i organizarea natural a evenimentelor. Orice itinerariu ales pentru o serie este liber i la fel de legitim ca toate celelalte. Inutil de spus c n aceast situaie cantitatea nu
10

Paul Veyne, Cum se scrie istoria, Editura Meridiane, Bucureti, 1999, p. 19.

146

mai e posibil. Ct despre alegerea subiectelor, nu credem c exist libertate mai mare. Datoram un rspuns: diferena dintre profesorul de istorie i ceilali colegi ai si este faptul c, fa de enunul am un bun profesor de istorie, argumentul principal la ntrebarea de ce? ar trebui s fie pentru c ne las s citim / nvm istorie ca nite oameni liberi. n loc de concluzie Se vorbete despre oameni i fapte din trecut ca venind din negura istoriei. N-am auzit expresia din lumina istoriei. Dac asociem i enunul potrivit cruia historia magistra vitae, obinem o imagine mai degrab neagr a trecutului din care avem foarte multe de nvat. De unde probabil i discursul moralizator al istoriei. Oare s nu existe lumin n trecut? Faptul c urmaii notri vor reine despre noi doar faptele noastre ntunecate rzboaie, crize, conflicte, dispute nu e deloc ncnttor. Asta nseamn c cei mai muli dintre noi nefiind comandani de armate, nici militari, politicieni, criminali sau mcar predispui la iniierea vreunei rscoale, nu vor avea ocazia s participe la masa istoriei. Acest demers s-a dorit unul militant. Dac a ieit patetic este pentru c dezndejdea este, n acest moment, aproape la fel de mare ca i sperana. Exist contemporani ai notri care i doresc s fi trit n secolul al XIX-lea sau chiar mai devreme. i asta nu pentru c s-au nscut prea trziu. Autorul acestor rnduri i dorete s fi trit n secolul al XXII-lea. Dar numai pentru a regreta c n-a trit dou secole mai devreme.

147

III. ANIVERSRI I EVENIMENTE ISTORICE AL DOILEA RZBOI MONDIAL


IZOLAREA POLITICO DIPLOMATIC A ROMNIEI CA URMARE A EVOLUIILOR EXTERNE I A PIERDERILOR TERITORIALE DIN VARA ANULUI 1940.
Angela Mihaela BLAN

Abstract: The political - diplomatic isolation of Romania after the


external evolutions and territorial loss in the summer of 1940 In the history of the Romanian people, the year 1940 marks a tragic moment not only through the complexity of the events that had taken place but also through their intensity and their consequences. The summer of 1940 meant, unfortunately, the end of the dream of the Romanian diplomacy in the interwar period - the building of a doctrine for an own external policy, a dream that through its general objectives had as a finality the consolidation of the Romanian unitary national state realised in 1918. What we try to emphasize in the next paper, the political - diplomatic isolation of Romania, at the start of the second world conflagration, was due to a complex of internal and external factors, some of them acting a long time before, others defending in the summer of 1940. The great Romania, the millennial dream of an entire nation, that had fought and sacrificed for realising this, crashed in a few weeks. On external way, Romania needed, in this way, to re-orientate its external policy going on the way of adaptation to reality, becoming close to Germany and hoping that Germany could guarantee its independence and integrity of what remained from it. Keywords: political - diplomatic isolation, diplomacy, revisionism, territorial loss, authoritarian regime.

Profesoar dr., director coordonator al Liceului Bilingv Decebal, Bucureti, trezorier al Societii de tiine Istorice din Romnia.

148

Contextul intern. Anul 1940 marcheaz n istoria romnilor un moment tragic att prin complexitatea evenimentelor ce au avut loc ct i prin intensitatea lor, precum i prin urmrile sale. Evoluia regimului politic din Romnia, de la democraie la dictatur, s-a datorat unui complex de factori interni i externi, unii acionnd mai demult, alii aprnd n vara anului 1940. Drumul pe care Romnia s-a nscris de la democraie la dictatur, nu a fost o excepie, ci s-a aezat pe o cale urmat de majoritatea statelor europene n noua etap politic n Europa, n care raiunea politic era tot mai mult nlocuit cu fora brutal. Anexarea Austriei, de Germania n martie 1938, precum i acordul de la Mnchen din acelai an, au constituit momente care au ncurajat Germania pe drumul declanrii unui nou conflict mondial. n Romnia, deteriorarea situaiei interne, prin instaurarea regimului de autoritate monarhic, a evoluat mai ales sub impactul evenimentelor internaionale, ceea ce a dus la izolarea politico-diplomatic a Romniei. Astfel, Regele Carol al II-lea i-a legat numele de lichidarea democraiei romneti i de instaurarea primului regim dictatorial* din ara noastr1. Instaurarea regimului de autoritate monarhic era rezultatul unor factori care acionaser pe o durat mai lung de timp. Din punct de vedere al instituiilor statului, cuceririle Marii Uniri au disprut treptat, astfel c, n 1938, Romnia Mare, cu spiritul ei modern, a ncetat s mai existe. Litera vechilor instituii fusese de multe ori ru aplicat, funcionarea lor incomplet, dar spiritul lor fusese de netgduit bun. Acum, prin instaurarea noului regim, spiritul se pervertise, ngreunnd spiritul de dezvoltare real2. Scoase n afara legii prin decretul din 30 martie 1938, partidele politice au continuat s-i desfoare activitatea ntr-un cadru mai restrns dect n perioada anterioar, dar pstrndu-i n mare parte structura organizatoric. Iniial, regele a sperat s le asocieze noului regim, dar nici liberalii, nici rnitii nu s-au artat dornici de colaborare, protestnd nencetat mpotriva regimului instaurat i cernd rentoarcerea la regimul parlamentar, constituional. Iuliu Maniu afirma c dizolvarea partidelor politice era neconstituional (el considernd nc valabil Constituia din
* 1

Un regim mai degrab autoritar, pentru c nu a avut trsturile unei dictaturi autentice Ioan Scurtu, Istoria Romniei n anii 1918-1940. Evoluia regimului politic de la democraie la dictatur, Bucureti, Editura Didactica i Pedagogic, 1995, p. 190 2 Gheorghe Buzatu, Romnia cu i fr Antonescu, Editura Moldova Iai, 1991, p. 14

149

1923) i preciza: n consecin nu ne socotim dizolvai ci ne simim obligai a continua activitatea noastr3. La sugestia preedintelui P.N.., Virgil Madgearu i un reprezentant al P.N.L., au elaborat un memoriu protest care urma s fie semnat de mputerniciii acestor partide precum i de cei ai Partidului Poporului, Partidului Radical rnesc, P.S.D., Partidului Naional Cretin i Micrii legionare. Memoriul nu s-a finalizat dar regele a luat act de atitudinea opoziiei P.N.. i P.N.L.. Poziia partidelor politice istorice P.N.L. i P.N.. a fost exprimat cu i mai mult duritate atunci cnd, membrii marcani ai acestui partid au acceptat demnitile oferite de rege, excluzndu-i sau suspendndu-i din funcii importante. Ignornd poziia acestora regele Carol al II-lea a continuat drumul pentru desvrirea noului regim, hotrnd organizarea unei noi instituii: Frontul Renaterii Naionale, ca unic organizaie politic n stat, orice alt activitate politic dect aceea a F.R.N., fiind considerat clandestin4. Crearea noului partid trebuia s constituie un suport social i politic pentru Carol al II-lea, s acopere actele regelui, s asigure selecia cadrelor, s influeneze tineretul, s dea o lovitur de graie vechilor partide, care de fapt i continuau activitatea. n ciuda eforturilor depuse, noul regim a fost departe de a se bucura de sprijinul diferitelor fore sociale i politice: populaia a nceput s-l urasc iar rnitii i liberalii, principalele partide opoziioniste i s-au opus continuu, nerecunoscndu-i legitimitatea i cernd prin nenumrate memorii revenirea la regimul democratic. Reconcilierea naional cerut de rege, n numele interesului naional i al pericolului extern, nu s-au putut realiza niciodat5. ntre 1938-1940 regele i Garda de Fier s-au nfruntat ntr-o lupt pe via i pe moarte, creia i-au czut victime sute de legionari, aproape ntreaga conducere a micrii n frunte cu Zelea Codreanu asasinat n noiembrie 1938, dar i a lui Armand Clinescu, primul ministru i mna forte a regimului, asasinat de legionari n septembrie 1939. Sub presiunea Germaniei, regimul de autoritate monarhic a alunecat spre dreapta, o deplasare spre dictatur nu din convingere credem noi, ci dintr-o necesitate politic. ntr-adevr Romnia avea n primvara anului 1939 foarte puini aliai pe care putea s se bizuie. Vechiul sistem de aliane
3

Ioan Scurtu, Istoria Partidului Naional rnesc, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1994, p. 330 4 Ioan Scurtu, Constantin Mocanu, Doina Smrcea, Documente privind Istoria Romniei ntre 1918-1944, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1995, p. 15 5 Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 15

150

constituit dup 1918 s-a destrmat ca urmare a creterii influenei Germaniei i a actelor agresive ale acesteia, ct i a conciliatorismului Marilor Puteri occidentale. Criza cehoslovac a dominat primul an de existen a regimului carlist, Carol al II-lea cutnd totui cu o remarcabil i ludabil consecven, vechea linie de respectare a alianelor6. n acest sens se nscriu vizitele regelui la Londra i Paris n noiembrie 1938 n cutarea unui sprijin occidental mai substanial, n urma crora a primit doar asigurri neconvingtoare. Occidentul era nc cuprins de spiritul Mnchen-ului. n drumul de ntoarcere spre ar, Carol al II-lea s-a oprit la Berghof, n Bavaria, pentru o scurt ntlnire cu Hitler. ntlnirea nu a reuit ns s nlture nencrederea reciproc. Era evident c poziiile conciliatoare ale Marii Britanii i Franei vor lsa urmri grave asupra evoluiei situaiei politice n Europa i n consecin i asupra evoluiei regimului politic din Romnia. Relaiile cu Berlinul, destul de ncordate, se vor nspri i mai mult dup lichidarea conducerii legionare n frunte cu C.Z. Codreanu. Eforturile disperate ale lui Carol vizau intensificarea legturilor economice cu Anglia i Frana, evitnd prin aceasta satelizarea economic a rii fa de Germania. n aceast perioad tendina de baz a politicii externe romneti7 era de a-i pstra toate uile deschise i de a nu alege unilateral un singur grup de puteri. Totodat ministrul de externe Grigore Gafencu a ncercat s impulsioneze aliana cu Polonia i s lrgeasc zona de influen a nelegerii Balcanice. Diplomaii romni au avertizat n legtur cu pericolul ptrunderii economice a Germaniei n Balcani nc din toamna anului 1938, fr a reui ns s strneasc interesul Franei i Angliei. n timpul vizitei regelui la Londra n noiembrie 1938, Chamberlain declar lui Carol la 16 noiembrie c dei Marea Britanie nu accept ideea mpririi Europei de sud-est n sfere de influen este firesc ca n domeniul economic Germania s ocupe o poziie preponderent n sud-estul Europei8. n aceste condiii, dup numeroase presiuni i n urma unor note diplomatice, Romnia a fost obligat s ncheie n 22/23 martie 1939 un tratat economic cu Germania, care punea economia rii i n special industria petrolifer la dispoziia Germaniei. Anglia i Frana, ngrijorate, au rspuns de data aceasta prin ncheierea grabnic a unor acorduri economice
6 7

Ibidem, p. 16 Andreas Hillgruber, Hitler, Regele Carol i Marealul Antonescu. Relaiile romnogermane (1938-1944),Editura Humanitas, Bucureti, 1994, p. 65 8 Andreas Hillgruber, op. cit., p. 60

151

cu Romnia, limitate ns ca valoare i prin acordarea n aprilie 1939 a unor garanii privind independena, dar nu i integritatea teritorial a Romniei, garanii care vor fi acceptate totui de rege, n lipsa unor msuri mai concrete. n perioada ce a urmat pn la declanarea conflictului mondial, izolarea politico-diplomatic s-a adncit i n urma semnrii pactului Ribbentrop-Molotov la 23 august 1939, unde soarta Romniei era decis: n timp ce partea sovietic subliniaz interesul pe care-l manifest pentru Basarabia, partea german i declar totalul dezinteres fa de aceasta9. Prea puini intuiau ceea ce urma s se ntmple, cu toate c vestea ncheierii nelegerii sovieto-germane a fost primit cu o vie nemulumire n cercurile politice i diplomatice romneti, dar i n rndul opiniei publice romneti innd cont c se vorbea despre un protocol secret, mai ales n ziarele americane10. Izolarea politico-diplomatic a devenit acum o realitate evident, iar n intervalul 1939-1940 s-a manifestat n forme specifice. Izolarea politic a fost ns un fenomen complex ale crei cauze trebuie cutate nu numai n evoluia evenimentelor din Europa anilor 1938-1940, dar i n structurile politico-diplomatice i economice din perioada interbelic11. De parte de a fi fost proprie doar Romniei, izolarea a nsemnat n esen crearea acelui ansamblu de condiii politico-economice i militare care s fac inactiv rezistena victimei n faa violenei, iar apoi s triumfe politica de for i dictat.12. Neutralitatea declarat a Romniei, la 6 septembrie 1939, singura formul ce-i permitea meninerea echilibrului n aspra confruntare politicomilitar declanat la 1 septembrie 1939, a permis pstrarea tuturor legturilor vechi cu Anglia i Frana, dei nu aveau valoarea pe care ara noastr ar fi dorit s o aib. Apoi, desfurarea unei ample campanii diplomatice n sud-estul Europei pentru coalizarea forelor ntr-un front contra agresiunii13 (este vorba de proiectul blocului neutrilor) ultima ncercare de acest fel a Romniei prin care spera cooptarea alturi de rile nelegerii Balcanice a Bulgariei, Italiei i Ungariei. ncercarea a fost sortit
9

Ioan Scurtu, Constantin Mocanu, Doina Smrcea n Documente, p. 524 Ioan Scurtu, Istoria Romniei n anii 1918-1940, p. 179 11 Viorica Moisuc, Premisele izolrii politice a Romniei (1919-1940), Editura Humanitas, Bucureti, p. 13 12 Ibidem, p. 13-14 13 Ioan Scurtu, Istoria Romniei n anii 1918-1940..., p. 181
10

152

eecului datorit atitudinii i presiunilor germane la Sofia, Budapesta i Roma. Pentru a putea stabili poziia i a nelege caracterul politicii duse de Romnia n perioada de dup declanarea celui de-al doilea rzboi mondial amintim dou aciuni de politic intern i extern n acelai timp14: 1) deschiderea frontierei nordice accesului refugiailor polonezi n frunte cu preedintele i guvernul precum i salvarea tezaurului polonez, fapt ce a adus reacia Germaniei i asasinarea primului ministru A. Clinescu. 2) aplicarea unor msuri dure mpotriva Grzii de Fier, dup asasinarea lui A. Clinescu, n ciuda reaciilor ce puteau veni din Germania. n zona sa geografic Romnia a fost singurul stat care a promovat atunci o astfel de politic sfidnd ameninrile unei puteri care nghiise deja trei ri europene independente i se pregtea pentru o nou faz a rzboiului. ncepnd cu 14 decembrie 1939, situaia Romniei devine i mai critic odat cu comunicarea guvernului britanic c garania lui poate fi considerat viabil n cazul unui atac sovietic, numai dac Turcia ar permite trecerea prin strmtori a vaselor engleze i dac Italia nu se opune. n aceast situaie guvernul britanic ar fi dispus s examineze imediat, mpreun cu guvernul francez situaia nou creat pentru a stabili cum ar putea contribui la aprarea Romniei15. Gheorghe Ttrescu, n expunerea fcut pe 1 mai 1943 referitor la politica extern a Romniei n aceast perioad, spunea c cu toate aceste garanii, Romnia nu mai putea conta pe nici un sprijin concret din partea anglo francezilor. Politica anglo francez a fost ntotdeauna una de evitare a conflictului cu sovieticii16. Romnia a fost nevoit astfel s reorienteze politica extern mergnd pe calea adaptrii la realiti17, apropiindu-se prin aceasta de Germania, spernd ca aceasta s-i poat garanta independena i integritatea. Dup prerea lui Gheorghe Ttrescu, Germania era interesat n cel mai nalt grad de meninerea pcii pe Dunre i n sud-estul Europei18, iar rezultatele obinute de guvernul romn erau, pentru moment dttoare de sperane.
14 15

Viorica Moisuc, op. cit., p. 370-372 Teodor Mavrodin, Marealul Antonescu ntemniat la Moscova, Editura Carminis, Piteti, 1998, p. 32 16 Ibidem, p. 129 17 Ioan Scurtu, Istoria Romniei n anii 1918-1940 , p. 181 18 Teodor Mavrodin, op. cit., p. 129

153

Dup puternica ofensiv german victorioas, declanat la 10 mai 1940 mpotriva Belgiei, Olandei, Luxemburgului i Franei, la 29 mai 1940 Consiliul de Coroan a hotrt ca Romnia s renune la politica de neutralitate i s se orienteze spre Germania19. Ponderea minitrilor filogermani a crescut n urma remanierii guvernamentale, iar Carol al II-lea i-a schimbat poziia fa de Garda de Fier acordndu-i amnistie pentru crimele politice svrite. Rapida ofensiv german i cderea Franei a luat prin surprindere cercurile politice romneti. Dup dispariia Micii nelegeri, prbuirea Franei lsa Romnia complet izolat fa de aliaii si tradiionali. n cursul acestor luni, incidentele provocate de sovietici la grania cu Romnia trdau inteniile acestora. nc din 29 martie 1940, n Sovietul Suprem, Molotov a pus problema Basarabiei. Regele Carol a solicitat pe Hitler pentru fortificarea graniei de est a Romniei, dar acesta nu a rspuns20. S nu fi tiut regele de nelegerea secret cuprins n pactul Ribbentrop-Molotov? Contrar ateptrilor, Fabricius l sftuiete pe Grigore Gafencu, noul ministru plenipoteniar la Moscova, s rezolve chestiunea pe cale panic21. Chiar i Marea Britanie a ncurajat aciunea Uniunii Sovietice prin declaraia noului ambasador la Moscova, sir Stafford Crips, fcut la 12 iunie 1940, cnd i-a prezentat scrisorile de acreditare: n sud-estul Europei Uniunii Sovietice i revine un rol de rspundere22. Iat c, i Marea Britanie urmrindu-i propriile interese ndemna chiar la agresiune Uniunea Sovietic! Situaia era tot mai amenintoare pentru Romnia. Prin pactul de neagresiune i prietenia germano-sovietic, era practic imposibil s ne mbuntim relaiile cu Germania, ncheind cu aceast putere un tratat care s-i garanteze Romniei independena i s-i asigure aprarea frontierei de pe Nistru. n context, fostul ministru Gh. Ttrescu arta n expunerea fcut la 1 mai 194323, c, chiar dac am fi reuit ncheierea unui pact politic cu Germania, contrar tuturor probabilitilor, un asemenea pact ar fi rmas fr rezultate i inoperant n iunie 1940. La 23 iunie 1940, V.M. Molotov, comisarul poporului pentru relaii externe al U.R.S.S.-ului, l-a informat pe von Schulenburg, ambasadorul
19 20

Ioan Scurtu, Istoria Romniei n anii 1918-1940 , p. 182 Teodor Mavrodin, op. cit., p. 33 21 Ibidem 22 Ibidem, p. 34 23 Teodor Mavrodin, op. cit., p. 138

154

Germaniei la Moscova c soluionarea problemei Basarabiei nu mai permite nici o amnare24. Ministrul de externe german a rspuns c Germania este fidel acordurilor de la Moscova din 23 august 1939 dar c preteniile sovietice asupra Bucovinei, reprezint o noutate, Bucovina fiind mai nainte provincie a Coroanei Austriece25. Ca urmare guvernul Reich-ului a sftuit Romnia s renune i a recomandat s cedeze Uniunii Sovietice Basarabia i Bucovina de Nord26. Ce putem nelege din atitudinea Germaniei fa de Romnia? Rspunsul pare simplu: Germania a trebuit s fac jocul U.R.S.S.-ului fiind dispus s sacrifice orice i pe oricine pentru a pstra neutralitatea binevoitoare a sovieticilor. n seara zilei de 26 iunie 1940, guvernul sovietic a cerut guvernului romn s retrocedeze imediat Basarabia i s cedeze Nordul Bucovinei27. n seara aceleiai zile Romnia transmite c este gata s procedeze imediat i n spiritul cel mai larg la discutarea amical i de comun acord a tuturor propunerilor emannd de la guvernul sovietic28. Dar dintr-o nou not ultimativ din noaptea de 27 iunie, guvernul U.R.S.S. a apreciat c rspunsul guvernului romn este imprecis29, deoarece n el nu se spunea direct dac primete propunerea guvernului sovietic de a restitui Basarabia i Nordul Bucovinei. n consecin, Romnia a fost nevoit s accepte ultimatum-ul, iar pe 28 iunie orele 1400 a nceput evacuarea din aceste teritorii cedate. Tragedia s-a resimit puternic i asupra poporului romn, o parte din el fiind nevoit s accepte regimul opresiv strin. Doar Partidul Comunist a salutat acest act, transmind un salut fierbinte popoarelor Basarabiei i Bucovinei de Nord eliberate de sub jugul imperialismului romn30. Pe plan intern situaia Coroanei era ubrezit puternic. Regele Carol al II-lea a luat unele msuri cu ajutorul crora, spera el, s apar altfel n ochii opiniei publice. Dar trebuia s apar i ntr-o lumin mai bun n faa lui Hitler. Astfel la 1 iulie 1940 el renun la garaniile anglo-franceze devenite inoperante, iar la 11 iulie Romnia prsete Liga Naiunilor, iar
24

23 August 1944. Documente, vol. I, 1939-1943, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1984, p. 77 25 Ioan Scurtu, Istoria Romniei n anii 1918-1940, p. 182 26 Teodor Mavrodin, op. cit., p. 139 27 23 August. Documente, vol. I, p. 81-82 28 Ibidem, p. 82 29 Ibidem. 30 Gh. Buzatu, op. cit., p. 17

155

Frontul Renaterii Naionale este transformat n Partidul Naiunii. n acelai timp, la 4 iulie, prim ministru devine filogermanul Ion Gigurtu, guvern n care intr i legionarii. Partidele politice democratice au protestat prin scrisori trimise corpurilor legiuitoare iar conductorii lor nu au pierdut ocazia de a cere revenirea la regimul parlamentar-constituional31. Continuarea apropierii de Germania era considerat de Carol unica ans de aprare mpotriva tendinelor sovietice, ca urmare a creterii influenei URSS-ului n Balcani i estul Europei. De aceea, Carol i cerea lui Hitler s garanteze graniele Romniei. Rspunsul ajuns destul de trziu, la 15 iulie pare surprinztor: Hitler declar c nu poate da curs dorinelor guvernului romn pn ce nu va rezolva problemele legate de preteniile teritoriale ale Ungariei i Bulgariei asupra Romniei32. ntr-o not remis guvernului german la 27 iunie 194033, guvernul ungar se plngea c concesiile teritoriale fcute de Romnia U.R.S.S.-ului constituiau o discriminare declarat fa de Ungaria, iar consecinele sale asupra opiniei publice ungare ar putea avea urmri cu totul imprevizibile. Ungaria urmrea astfel s-i ndeplineasc preteniile (chipurile justificate!!!) asupra Romniei, exclusiv prin intermediul unor eventuale nelegeri cu puterile Axei, respectiv n deplin acord cu Italia i Germania. Arogana Ungariei se ntemeia pe sprijinul lui Hitler i al lui Mussolini. n vara anului 1940 eful Marelui Stat Major Ungar, generalul Werth, spunea c la Mnchen, Teleki i Csaki au obinut ntr-un mod care exclude orice dubiu [], mn liber n problema Transilvaniei34. Prin urmare, sub patronajul lui Hitler au nceput n august att tratativele cu Ungaria ct i cu Bulgaria. Se pune ntrebarea Ce anume l-a determinat pe Hitler s aib o asemenea poziie fa de problemele teritoriale din sud-estul Europei? Rspunsul poate fi cutat i n evoluia evenimentelor politice i militare din Europa n acel moment. Prin ncheierea cu succes a campaniei din vest, Hitler cptase libertate de aciune n toat Europa. Relaiile create prin acordurile preliminare de la Paris corespundeau i concepiei sale despre necesitatea unei noi ordini n Europa. Dar n primul rnd poziia U.R.S.S.-ului l-a determinat s-i schimbe concepia de pn atunci care fusese de a menine cu orice pre statu-quo-ul n sud-estul Europei35.
31 32

ANC, fond Predinia Consiliului de Minitri, dosar 25/1940, filele 109-120 23 August. Documente, vol. I, p. 88-91 33 Viorica Moisuc, op. cit., p. 371 34 Ibidem 35 Andreas Hillgruber, op. cit., p. 112

156

Dat fiind c guvernul sovietic considera justificate preteniile Ungariei i Bulgariei i sublinia relaiile de prietenie dintre Rusia i Bulgaria, Hitler trebuia chiar i numai pentru a nu fi depit de evoluia politic s-i schimbe poziia de pn atunci36. n scrisoarea de rspuns a regelui Carol ctre Hitler, acesta s-a declarat de acord cu reglementarea panic a diferendelor dintre Romnia i Ungaria, precum i cu Bulgaria, aa cum sugerase Hitler, trimind totodat pe primul ministru I. Gigurtu i pe ministrul de externe M. Manoilescu n Germania i Italia n vederea unor convorbiri echitabile. n consecin, la 16 august 1940 au nceput la Turnu Severin tratativele de fond cu Ungaria, care din cauza contradiciilor ireconciliabile dintre pri au fost ntrerupte la 23 august, fr s se fi ajuns la vreun rezultat. n schimb convorbirile romno bulgare ncepute la 19 august la Craiova, au dus nc de la 21 august la o nelegere de principiu privitoare la cedarea Cadrilaterului, n limitele frontierei din 1912. Dificultile au aprut i aici, n momentul discutrii detaliilor. Astfel nici aceast problem nu era nc definitiv soluionat cnd, Hitler, la 26 august 1940 a decis s intervin n disputa pentru problema Transilvaniei. Hotrrea luat de Hitler era determinat poate i de faptul c odat ce rile aflate n litigiu nu ajungeau la nici un rezultat, s-ar fi putut declana ntre ele un conflict n care Uniunea Sovietic putea s intervin. S nu uitm c exact n aceast perioad (25-26 august) se anunaser masive concentrri de trupe ruseti la grania cu Romnia37. n consecin pe 26 august, Hitler a invitat, prin intermediul lui J. von Ribbentrop pe minitri de externe ai Italiei, Ungariei i Romniei s participe la o Conferin la Viena38. Hitler dorea acum o soluionare rapid a problemelor litigioase n Europa de sud-est, pentru a menine linitea i pentru a evita conflictele armate, ce ar fi putut afecta zona petrolier a Vii Prahovei, zon de mare interes pentru Germania. Tratativele s-au rezumat la nceput la eforturile minitrilor de externe german i italian de a convinge cele dou delegaii romn i maghiar c trebuie s se hotrasc la acceptarea arbitrajului, indiferent dac le convine sau nu39. Partea maghiar, care probabil aflase cu ce rezultat urmeaz s se ncheie arbitrajul, a acceptat imediat, pe cnd delegaia romn a cerut timp de gndire. Desfurarea Consiliului de Coroan din noaptea de 29/30
36 37

Ibidem Ibidem, p. 125 38 Ibidem 39 Ibidem, p. 127

157

august a dus la acceptarea arbitrajului cu 21 voturi pentru, 10 contra i o abinere40. n fine, la 30 august 1940, dimineaa, harta cu noile granie a fost prezentat delegaiilor41, dndu-se citire textului arbitrajului. Ministru de externe romn, Mihail Manoilescu, a semnat cu greu, nenelegnd iniial ceea ce i se prezentase harta Romniei ciuntit. n noaptea de 30/31 august, la noul Consiliu de Coroan, convocat pentru a lua act de coninutul dictatului, I. Maniu a declarat: Protestez n numele Ardealului i Banatului, n contra oricrei ncercri de a nstrina Transilvania, Banatul, Maramureul i Criana de la corpul statului nostru i protestez ca orice prticic de pmnt s fie nstrinat42. ndat dup aflarea vetii despre acest dictat, mari mulimi au ieit n strad. La manifestaiile desfurate pe ntreg cuprinsul rii, au participat muncitori, rani, funcionari, intelectuali, tineri i btrni, naional-rniti, liberali, social-democrai, legionari i comuniti43. Era limpede c acest act avea reverberaii puternice i adnci n sentimentul poporului romn, n toate structurile sale sociale i politice. Indignarea se ndrepta n primul rnd, mpotriva statelor participante la arbitraj, apoi a regelui Carol al II-lea i camarilei lui, a crei politic era considerat rspunztoare de situaia nefast. Nu mai este nevoie s amintim de dezastrul politic i economic cauzat de dezmembrarea Romniei, dar mai ales de tragedia uman a milioanelor de romni care s-au vzut trecute sub jug strin sau de zecile de mii de refugiai exilai n propria lor ar.

Bibliografie: Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond. Pre. Consil. Minitri, dosar 25/1940. *** 23 August 1944. Documente, vol. I, 1939-1943, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1984. BUZATU Gheorghe, Romnia cu i fr Antonescu, Editura Moldova Iai, 1991

40 41

Auric Simion, Dictatul de la Viena, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1972, p. 195-196 23 August. Documente, vol. I, p. 98 42 Ioan Scurtu, Istoria P. N.., p. 351 43 Ibidem, p. 352

158

HILLGRUBER Andreas, Hitler, Regele Carol i Marealul Antonescu. Relaiile romno-germane (1938-1944), Editura Humanitas, Bucureti, 1994. MAVRODIN Teodor, Marealul Antonescu ntemniat la Moscova, Editura Carminis, Piteti, 1998. MOISUC Viorica, Premisele izolrii politice a Romniei (1919-1940), Editura Humanitas, Bucureti. SCURTU Ioan, Istoria Romniei n anii 1918-1940. Evoluia regimului politic de la democraie la dictatur,Bucureti, Editura Didactica i Pedagogic, 1995. SCURTU Ioan, Istoria Partidului Naional rnesc, Editura Enciclopedic, Bucureti, 1994. SCURTU Ioan, MOCANU Constantin, SMRCEA Doina, Documente privind Istoria Romniei ntre 1918-1944, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1995. SIMION Auric, Dictatul de la Viena, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1972.

159

STALINGRAD (1942/1943): ERORI I SURPRIZE


Gheorghe BUZATU

Abstract: Stalingrad (1942/1943): errors and surprises In May 1946, in the so-called trial of the great national betrayal, Marshal Ion Antonescu, the leader of the Romanian State and President of the Council of Ministers in 1940-1944, has been strongly questioned by representatives of the prosecution: For what reason the Romanian troops reached Stalingrad in 1942-1943? They wanted of course to show launching such a question - full culpability of the regime "fascist", "criminal" or "pro-Hitler" between 1940 and 1944, although their ability was one that had called into question since, if ordered by Antonescu forces would not be reached in 1942-1943 to Don and the Kalmyk Steppe, in fact they had been those which would not be found on the banks of the "People's Court. But beyond any doubt, the Romanian troops had expanded at the mouth of the Volga whereas previously, in June-July 1940, the USSR, under the threat of recourse to force of arms, occupied historical provinces of Romania - Bessarabia, Northern Bukovina and the Hera county. Keywords: Romanian troops, German Army, War, Eastern Front, Antonescus regime, the battle of Stalingrad, Hitlers Axis

n mai 1946, n cadrul aa-zisului proces al marii trdri naionale, Marealul Ion Antonescu, Conductorul Statului Romn i Preedintele Consiliului de Minitri n 1940-1944, a fost chestionat cu insisten de ctre reprezentanii Acuzrii: Ce-a cutat cu trupele, alturi de Adolf Hitler, la Stalingrad? Paiaele regimului comunizant dr. P. Groza, implicate n uriaa fars judiciar manevrat de la distan de Kremlin, voiau s evidenieze lansnd o asemenea ntrebare culpabilitatea ntreag a regimului fascist, criminal sau pro-hitlerist dintre 1940 i 1944 n declanarea i purtarea

Profesor univ. dr., Universitatea Al. Ioan Cuza din Iai, membru corespondent al Adunrii Generale a Academiei Oamenilor de tiin din Romnia

160

Rzboiului din Est, caracterul su nedrept i acaparator, dei abilitatea lor era aceea care trebuia pus n cauz de vreme ce, dac forele armate comandate de Antonescu n-ar fi ajuns n 1942-1943 la Cotul Donului sau n Stepa Calmuc, n fond ele ar fi fost acelea care nu i-ar mai fi aflat rostul pe bncile Tribunalului Poporului!... Dar, n afar de orice dubiu, trupele romne se extinseser pn la Gurile Volgi ntruct, anterior, n iunie-iulie 1940, URSS, sub ameninarea recurgerii la fora armelor, ocupase provinciile noastre istorice Basarabia, Bucovina de Nord i inutul Hera. Aa dup cum am remarcat nu demult1, problemele conflagraiei din 1939-1945 ocup un loc cu totul deosebit, ntr-un sens chiar predominant, n ansamblul istoriografiei universale contemporane, iar, n context, i acelea ale evoluiei/involuiei Romniei. n ce privete Romnia, originile, manifestrile i consecinele imense ale dramei din 1940 - cnd Bucuretii, complet izolai pe plan internaional, n-au putut rezista preteniilor imperialismelor vecine mari ori mici i a admis s le cedeze Basarabia, Bucovina de Nord, inutul Hera, Transilvania de Nord, Cadrilaterul2 s-au aflat din start i au rmas n atenia istoricilor, predilecia acestora pentru respectivele fapte i fenomene fiind de la sine neles3. mpotriva cedrii provinciilor istorice fr lupt, sub ameninarea rzboiului, mai cu seam din partea URSS, n ntreaga ar au avut loc ample manifestaii, participanii reprezentnd practic toate curentele politice (mai puin comunitii, care au salutat anexrile teritoriale ale U.R.S.S.), toate clasele i pturile sociale, exprimndu-i hotrrea de a apra pmntul strmoesc, de a nu se nstrina nici o palm de pmnt romnesc i de a nu lsa s ia drumul robiei nici un cetean al statului romn.

Cf. Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, Istoriografia i izvoarele, n Academia Romn, Istoria Romnilor, VIII, Romnia ntregit (1918-1940), Bucureti, Editura Enciclopedic, 2003, p. XVII i urm.; Gh. Buzatu, Istoriografia i izvoarele, n Academia Romn, Istoria Romnilor, IX, Romnia n anii 1940-1947, Bucureti, Editura Enciclopedic, 2008, p. XXVII i urm.; idem, Romnia i Rzboiul (1939-1945): Istorie i istoriografie, n Studii i Articole de Istorie, LXXIV, Bucureti, 2009, p. 157-178. 2 Reinem, n context, c evenimentele dramatice din vara anului 1940 i-au aflat reflexul ntr-o colecie de documente eseniale, editate de colaboratorii Filialei din Piteti a Arhivelor Militare Romne (vezi Florica Dobre, Vasilica Manea, Lenua Nicolescu, Anul 1940 - Armata Romn de la Ultimatum la Dictat. Documente, I-III, Bucureti, Editura Europa Nova, 2000. 3 Ibidem, p. XLIII.

161

Harta Statelor Peninsulei Balcanice, provenind din colecia preedintelui Consiliului Comisarilor Poporului i ministrului de Externe al URSS, V. M. Molotov vezi iniialele lui V. Molotov n colul din dreapta sus al hrii, pe care, la 26-27 iunie 1940, n ntrevederea cu Gh. Davidescu, ministrul romn la Moscova, liderul sovietic a trasat linia care desprea de Romnia Basarabia i Bucovina de Nord, delimitnd astfel aria preteniilor teritoriale avansate de Kremlin sub ameninarea recurgerii la fora armelor prin celebrele note ultimative. (Copie de pe originalul descoperit n Arhivele Britanice din Londra: Great Britain, Public Record Office, Foreign Office 371/59149.

Cu titlu de exemplu, menionm protestul energic (acoperit de cteva mii de semnturi) rostit la 2 iulie 1940 de profesorul tefan Ciobanu, membru al Academiei Romne i strlucit fiu al Basarabiei din nou cotropit de rui, n edina comun a comisiilor de politic extern ale Camerei i Senatului Romniei i din care reinem: Dac mai exist dreptate pe acest pmnt, dac principiile umane mai au vreun rost, dac drepturile popoarelor, sfinte chiar n timpurile ntunecate ale istoriei, mai au vreo valoare, noi, parlamentarii i fruntaii vieii politice i culturale din Basarabia, romni i minoritari, n numele poporului dintre Prut i Nistru, astzi redus la tcere, apelm la lumea civilizat i atragem atenia asupra dramei sfietoare prin care trece populaia Basarabiei; n acelai timp, ridicm glasul nostru de protest viguros n contra nclcrii nelegiuite a

162

celor mai sfinte drepturi ale noastre istorice, etnice i umane4. Cu acelai prilej, inegalabilul istoric Nicolae Iorga, consilier regal i fost preedinte al Consiliului de Minitri, a prezentat un memoriu subscris de numeroase i marcante personaliti politice i tiinifice5: Iuliu Maniu, Constantin I. C. Brtianu, A. C. Cuza, Ion Mihalache, Gheorghe I. Brtianu, Virgil Madgearu, dr. Constantin Angelescu, Stelian Popescu .a. S-a afirmat, cu justificat temei, c efectul atitudinii Romniei n faa notelor ultimative brutale ale Kremlinului din 26-27 iunie 1940 a fost acela al unei reacii n lan, ntruct, acceptnd preteniile teritoriale ale URSS, Bucuretii nu au mai reuit ulterior s le resping pe acelea ale Budapestei i Sofiei. Procesul dezmembrrii Romniei Mari a fost n mod automat declanat, iar desfurarea lui s-a dovedit implacabil. Rspunderea pentru acceptarea notelor ultimative sovietice i, n consecin, pentru evacuarea Basarabiei, Bucovinei de Nord, inutului Hera (i, ulterior, a unor ostroave din Delta Dunrii) i-a asumat-o n principal guvernul Gh. Ttrescu6, cu acoperirea regelui Carol al II-lea, care a manevrat pentru cedare n faa ameninrii Kremlinului, beneficiind i de votul consultativ al celui de-al doilea Consiliu de Coroan reunit la Bucureti n seara de 27 iunie 1940. Opinm c faptul izolrii totale a Romniei n 1940 a putut influena i a influenat decisiv alegerea Bucuretilor ntre admiterea i respingerea notelor ultimative ale lui V. M. Molotov. Ceea ce ns nu ne determin s credem, mai ales acum, n perspectiva timpului ce ne desparte de tragedia anului 1940 i n temeiul documentelor devenite accesibile, c alegerea Bucuretilor a fost inevitabil. Nu suntem adepi ai istoriei contrafactuale, dar aceasta nu ne mpiedic s susinem c motivele opiunii Romniei ar fi fost integral justificate. n iunie 1940, Bucuretii, cu orice risc, puteau s-i impun i calea respingerii preteniilor sovietice asupra Basarabiei i Bucovinei de Nord7.
4 5

Apud Gh. Buzatu, Romnia i rzboiul mondial din 1939-1945, Iai, 1995, p. 14. Ibidem. 6 Gh. Ttrescu, Evacuarea Basarabiei i a Bucovinei de Nord, Bucureti, 1940, de unde reinem din seria justificrilor premierului n funcie la 28 iunie 1940: [] n numele destinelor romneti am implorat pe Majestatea Sa s lase guvernului sarcina s ia rspunderea jertfei ce ara este silit s fac, evacund provinciile voievodale. N-am putut clinti hotrrea regeasc i numai pe temeiul rspunderilor sale constituionale guvernul a hotrt acceptarea ultimatului [sovietic] ca singura soluie impus de raiune. Am hotrt acceptarea sub presiunea forei i a violenei mpotriva dreptului i a dreptii. Am hotrt acceptarea care las deschise toate cile viitorului, prefernd-o rezistenei. 7 Vezi argumente pro i contra n Nicolae Ciobanu, Capacitata de lupt a Armatei Romne n momentul ciuntirii teritoriale a Romniei n anul 1940, n Destin romnesc, Chiinu-

163

Nu credem c este cazul s se ofere scheme i explicaii menite a absolvi Romnia pentru agresiunea de la 22 iunie 1941, declanat n scopul eliberrii teritoriilor pierdute n iunie 1940 si zdrobirii comunismului, pentru att i pentru nimic mai mult. La ultima ntrevedere avut cu V. M. Molotov la Moscova, n 24 iunie 1941, Grigore Gafencu, ministrul romn n capitala sovietic, chestionat fiind pe tema intrrii rii sale n rzboi contra U.R.S.S. i alturi de Germania, a aruncat ntreaga responsabilitate pe seama Kremlinului, vinovat pentru aciunile i provocrile sale de dup 26-27 iunie 1940: [] Lovitura cea dinti, care a zdruncinat temelia [] Romniei, chezie de siguran i de pace, acoperire fireasc i att de folositoare a unui hotar ntins i nsemnat al Rusiei, a fost dat, din nenorocire, de guvernul sovietic. Cele ce se ntmpl azi sunt urmrile acestei nenorociri care a dus la un rzboi ntre dou popoare care niciodat n istoria lor nu au luptat unul mpotriva altuia8. Revenind la episodul Stalingrad i la implicarea Romniei din desfurarea celui de-al doilea rzboi mondial, precizm c nu intenionm, nefiind posibil, ntr-un spaiu limitat, s-l tratm n integralitate. Avem n vedere c perioada 1942-1943 s-a impus pe planul celui de-al doilea rzboi mondial n ansamblu n urma cotiturilor militare decisive, toate defavorabile Axei Berlin-Roma-Tokio, survenite cvasi-concomitent pe fronturile din Pacific-Africa de Nord-Europa, la Midway, El Alamein i Stalingrad. Dac anterior sfritului anului 1942 i debutului lui 1943 ntre forele Puterilor Axei i cele ale Naiunilor Unite de pe principalele teatre de operaiuni se ajunsese oarecum la o stabilizare a fronturilor, n urma succeselor de proporii ale Aliailor la Midway, El Alamein i Stalingrad echilibrul i aa fragil pn atunci a fost cu totul rsturnat, chiar definitiv, fr nici o posibilitate n continuare, deci, pentru ca Germania i aliaii ei, inclusiv Romnia, s-i mai revin. Gruparea Axei, din acel moment, s-a situat tot mai categoric n rndul nvinilor, pe cnd, dimpotriv, Aliaii s-au profilat drept nvingtori. Reputatul istoric francez al conflagraiei din 1939-1945,
Bucureti, nr. 2/1994, p. 9-20: Ioan Scurtu, Forele politice din Romnia i notele ultimative sovietice din 26 i 27 iunie 1940, n idem, p. 21-29; Gh. Buzatu, Rolul factorului geopolitic n determinarea opiunii Romniei privind evacuarea Basarabiei i Bucovinei de Nord n 1940, n Geopolitica, I, Iai, 1994, p. 239 i urm. 8 Grigore Gafencu, Misiune la Moscova, 1940-1941, ediie Ion Calafeteanu i colaboratori, Bucureti, 1955, p. 231 (raport din 1 august 1941, prezentat de Grigore Gafencu lui Mihai Antonescu, ministrul de Externe al Romniei, p. 228-233). A se confrunta cu nsemnrile din 24 iunie 1946 ale aceluiai Grigore Gafencu (Jurnal iunie 1940 iulie 1942, I, ediie Ion Ardeleanu, V. Arimia, Bucureti, 1994, p. 150-153).

164

care a fost prof. Henri Michel, a consemnat n excelenta-i sintez c momentul 1942-1943 a trasat bisectoarea ultimei conflagraii planetare9. nc din cursul evenimentelor dar, mai cu seam, dup aceea, astzi deopotriv, n perspectiva timpului ce ne desparte de anii 1942-1943 i n baza tonelor de documente descoperite n arhive, majoritatea istoricilor consacrai sau comentatorii militari de prestigiu s-au pronunat categoric n privina semnificaiei majore a btliei de la Stalingrad n derularea ostilitilor generale. n acest sens, Arnold J. Toynbee, B. H. Liddell Hart, Kurt von Tippelskirch, Henri Michel, Andreas Hillgruber, Eddy Bauer, Raymond Cartier, J. F. C. Fuller, Pierre Renouvin, A. A. Greciko i colaboratorii, Hans-Adolf Jacobsen, J.-B. Duroselle, Percy Ernst Schramm, William L. Shirer, K. D. Erdmann .a.10 au optat pentru un verdict n sensul c Stalingradul inaugurnd seria cotiturilor care au prevestit prbuirea obligatorie a celui de-al III-lea Reich, a lui Hitler i a aliailor sau sateliilor si, inclusiv Romnia a marcat tragedia Germaniei n conflictul din 1939-194511. Romnia, gravitnd aidoma unui satelit n orbita Axei Berlin-RomaTokio n perioada noiembrie 1940 august 194412, a suportat n egal msur consecinele eecului din 1942-1943, ceea ce, indiscutabil, explic preferinele ulterioare ale istoricilor pentru investigarea temei respective13, reinnd n context numeroase i relevante contribuii: Platon Chirnoag, Istoria politic i militar a rzboiului Romniei contra Rusiei Sovietice (22 iunie 1941-23 august 1944), ediia a IV-a14; Alesandru Duu, capitol n ultimul Tratat de Istorie al Academiei Romne15; Idem, ntre Wehrmacht i Armata Roie. Relaii de comandament romno-germane i romno-sovietice (1941-1945)16; Idem, capitol n Enciclopedia Armatei Romniei, editori Marian Moneagu i colaboratori, Bucureti, Editura CTEA, 2009, p. 867-896.
9

Henri Michel, La Seconde Guerre mondiale, I, Paris, PUF, 1968, p. 407 i urm. Cf. Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, Al doilea rzboi mondial i Romnia. O bibliografie, Iai, Editura Academiei, 1981, p. 143 i urm. 11 K. D. Erdmann, Die Zeit der Weltkrieg, Stuttgart, Klett-Cotta, 1978, p. 563 i urm. 12 Vezi Gh. Buzatu, Hitler, Stalin, Antonescu, I-III, Ploieti-R. Vlcea-Iai, 2005-2008. 13 Cf. Gh. Buzatu, Gh. I. Florescu, op. cit., p. 164 i urm. 14 Iai, Fides, 1998 (ediiile precedente: Madrid 1965, 1986; Iai 1997). 15 Istoria Romnilor, IX, Romnia 1940-1947, Bucureti, Editura Enciclopedic, 2008, p. 259-275. 16 Bucureti, Editura Enciclopedic, 2000.
10

165

Adrian Pandea, Ion Pavelescu, Eftimie Ardeleanu, Romnii la Stalingrad. Viziunea romneasc asupra tragediei din Cotul Donului i Stepa Calmuc17; Jrgen Frster, Stalingrad: Risse im Bndnis 1942/4318; Idem, Stalingrad: Ereignis-Wirkung-Symbol19; Mihail Vasile-Ozunu, Petru Otu, nfrni i uitai. Romnii n Btlia de la Stalingrad20; Gh. Buzatu, Din istoria secret a celui de-al doilea rzboi mondial21. n ceea ce o privete, Romnia, n urma condiiilor prilejuite de evenimentele de la Stalingrad, n care trupele sale (Armatele 3 i 4) au fost profund implicate i consumate, s-a preocupat s-i conserve forele pentru ncletrile supraomeneti care trebuiau s vin. n consecin, Marealul Antonescu, un tactician i strateg din elita Lorzilor rzboiului n ansamblu, avea s fie literalmente absorbit dup 19-20 noiembrie 1942 aa dup ne mrturisete un memorialist al epocii de gndul c pe Frontul de Est Romnia trebuia s nceap s se concentreze pentru a nu pierde rzboiul su22. Un alt memorialist celebru, Gheorghe Barbul, mrturisea c, n perspectiva eecului forelor Axei la Stalingrad dup ofensiva Armatei Roii din 19-20 noiembrie 1942, camaraderia ntre Wehrmacht i armatele celorlalte naiuni era ngropat sub drmturile ofensivei euate23. Epopeea Stalingradului a cuprins mai multe episoade distincte24. Dup succesele i nerealizrile din Est din 1941 (imposibilitatea Wehrmachtului de-a captura Moscova i Leningradul), pentru naltul Comandament German (OKW-ul) a devenit evident c n 1942 aciunile ofensive proiectate trebuiau s aib n vedere obiective sau zone limitate25. Tocmai de aceea, Directiva de rzboi nr. 41/5 aprilie 1942 a lui Adolf Hitler avea s concentreze efortul
17 18

Bucureti, Editura Militar, 1992. Freiburg, Verlag Rombach, 1975. 19 Mnchen-Zrich, Piper, 1992. 20 Bucureti, Editura Ion Cristoiu, 1999. 21 Ediia I, Iai, Tipo Moldova, 2009. 22 Larry Watts, n serviciul Marealului. Marealul Ion Antonescu vzut de un ofier din Cabinetul su Militar, ca urmare a ntrevederilor avute cu , II, Mnchen, Jon Dumitru Verlag, 1985, p. 43. 23 Gheorghe Barbul, Memorial Antonescu: Al III-lea om al Axei, ediie V. F. Dobrinescu, Bucureti, Editura Pro Historia, 2001, p. 147. 24 Cf. Gh. Buzatu, coordonator, Trecutul la judecata istoriei: Marealul Antonescu Pro i Contra, Bucureti, Editura Mica Valahie, 2006, p. 159 i urm. 25 Idem, Din istoria secret a celui de-al doilea rzboi mondial, I, p. 110.

166

principal al Wehrmachtului i al trupelor aliate mpotriva Armatei Roii n zone de Sud-Est a URSS, mai precis nspre Stalingrad i Caucaz. Atingerea acestor obiective, corelate la mare distan i n timp cu ofensiva germanoitalian din Africa de Nord, viza nu numai capturarea i deposedarea inamicului de rezervele sale de petrol eseniale, dar avea i alte rosturi preponderent economice (ocuparea Stalingradului, centru industrial de prima mrime al URSS), politice (capturarea oraului purtnd numele liderului sovietic n persoan), paralizarea circulaiei pe Volga, Don i n bazinul Mrii Caspice, distrugerea unei zone militare de maxim nsemntate pentru inamic, toate acestea ca premis pentru reluarea, ulterioar, a atacului pe axul principal Moscova, care trebuia s marcheze prbuirea total i definitiv a URSS n rzboi. Ofensiva trupelor Axei n Sud-Est a nceput la 28 iunie 1942 (operaiunea Blau, iar, dup dou zile, Braunschweig), fiind ncredinat Grupului de Armate Sud, aflat sub comanda Feldmarealului Fedor von Bock. Acesta dispunea de ase armate, dintre cele mai bune ale Wehrmachtului (respectiv Armatele 2, 6, 11 i 17 Infanterie i Armatele 1 i 4 Tancuri), care, pe parcurs, aveau s fie ntrite cu trupe ale statelor aliate ori satelite (Armata 8 Italian, Armata 1 Ungar i armatele 3 i 4 Romne)26. Ofensiva s-a desfurat n condiii relativ bune pentru nceput, adic pn n momentul n care s-a produs o acerb confruntare germano-sovietic pentru oraul Voronej pe Don, dup care a survenit intervenia neateptat i neinspirat a lui Hitler n desfurarea operaiunilor din Sud-Est. Ceea ce avea s determine pe cei mai de seam istorici i comentatori militari ai conflictului mondial s atribuie Fhrerului o responsabilitate enorm pentru eecul previzibil al Campaniei din Rsrit. n mod concret, la 9 iulie 1942, deci n plin efort ofensiv spre Stalingrad, OKW-ul, la inspiraia lui Hitler, decise divizarea Grupului de Armate Sud, n funcie de cele dou obiective repartizate fiecreia dintre marile uniti noi constituite, respectiv: Grupul de Armate A (comandant Feldmarealul Wilhelm List) era trimis s cucereasc Caucazul, avnd n componen cu precdere fore germane Armatele 11 i 17 Infanterie, Armatele 1 i 4 Tancuri, plus dou divizii de tancuri desprinse de la Armata 2 Tancuri (creia i revenea, n cooperare cu Armata 6 Infanterie i divizii romne, asaltul Stalingradului), precum i Corpul de Cavalerie Romn (diviziile 6 i 9 Cavalerie, 1, 2 i 3 Munte, 10 i 18 Infanterie).
26

Ibidem, p. 111-112.

167

- Grupului de Armate B27 (comandant General-colonel, ulterior Feldmareal, Maximilian von Weichs) i-au rmas n seam ocuparea zonei Cotul Donului i, n continuare, capturarea Stalingradului. Von Weichs dispunea de fore germane limitate (Armatele 2 Tancuri i 6 Infanterie), susinute de trupele aliate (Armatele 1 Ungar, 8 Italian, 3 i 4 Romne), insuficient instruite i dotate, motiv pentru care acestea din urm s-au aflat cu prioritate n vizorul Comandamentului Armatei Roii n cazul aciunilor contraofensive proiectate. O atare situaie avea s fie confirmat la 19 i 20 noiembrie 1942, cnd forele sovietice vor ataca (operaiunea Saturn) n sectoarele deinute de Armatele 3 i 4 Romne, respectiv la Cotul Donului i, la Sud-Vest de Stalingrad, n Stepa Calmuc. n cursul ofensivei din 1942, Grupul de Armate B al lui von Weichs a purtat, pn la 12 septembrie, cnd s-a declanat btlia n i pentru Stalingrad, aciuni nverunate pe toate aliniamentele succesive28, mai precis: ntre 10 iulie i 7 august luptele s-au desfurat la Cotul Donului, departe de Stalingrad; ntre 8 i 18 august pentru aprarea exterioar a oraului; ntre 19 august i 4 septembrie pentru zona de aprare mijlocie a oraului i pentru atingerea Volgi; ntre 4 i 12 septembrie trupele s-au nfruntat chiar pe linia de centur a Stalingradului; n sfrit, perioada 13 septembrie 19 noiembrie a coincis btliei angajate n nsi inima Stalingradului. n acest rstimp, forele armate romne trimise n Sud-Est au ocupat prin lupt dou zone: Cotul Donului, pe care s-a stabilit Armata 3 Romn (comandant general Petre Dumitrescu); Stepa Calmuc, la Sud-Vest de Stalingrad, a revenit Armatei 4 Romne (comandant general C. Constantinescu-Claps). Pe de alt parte, n vara-toamna anului 1942, importante fore romne Corpul 1 Armat (Divizia 2 Munte i Divizia 258 Infanterie) i Corpul de Cavalerie (Diviziile 5, 6 i 9 Cavalerie) au acionat pentru cucerirea litoralului de est al Mrii de Azov i al Mrii Negre, fornd apoi spre inima Caucazului, unde au ajuns la sfritul lunii octombrie29. n acest fel, trupele
27 28

Aflat n subordinea Grupului de Armate B. Gh. Buzatu, Din istoria secret a celui de-al doilea rzboi mondial, I, p. 115-116. 29 Alesandru Duu, n Istoria Romnilor, IX, p. 263-265.

168

romne au asigurat flancul drept ofensiv al unitilor germane din Grupul de Armate B care se ndreptau spre Caucaz, zona Ordjonikidze30. Succesele trupelor romne nu au fost ns n msur s-i mulumeasc pe Marealul Antonescu i pe generalii si. De altfel, acetia nu s-au sfiit s le transmit nemilor temerile lor, provocate n esen de extinderea peste msur a liniei frontului, paralel cu imposibilitatea asigurrii aprovizionrilor, cu lipsa de interes a OKW-ului pentru constituirea unei veritabile grupri de oc capabile s resping viguros orice contraofensiv sovietic; de asemenea, nu se puteau ignora insuficiena dotrilor i ncadrrilor celor dou armate romne, staionate n Cotul Donului ori n Stepa Calmuc, improprii pentru aciuni hotrte, ofensive sau defensive; insuficiena trupelor; deficienele aprovizionrilor cu hran i armament greu etc., context n care, dup negocieri i preparative care au debutat n august 1942, Grupul de Armate Mareal Ion Antonescu, ulterior Don, comandat de Conductorul Statului Romn, n-a mai fost constituit. S-a pretextat boala Marealului, dei, n mod sigur, evoluia ostilitilor au convins OKW-ul, OKH-ul i pe Hitler s renune la proiect31. C lucrurile s-au petrecut astfel se va vedea imediat dup declanarea Operaiunii Saturn la 19-20 noiembrie 1942, cnd Hitler avea s decid, totui, constituirea Grupului de Armate Don, sub comanda Feldmarealului Erich von Manstein32, care ns nu avea s reueasc s degarniseze Armata 6 a generalului Friedrich Paulus, ncercuit la Stalingrad33. Referitor la Paulus, acesta, ca memorialist dup rzboi, avea s le reproeze lui Hitler i OKH-ului aidoma ntr-un acord tacit cu Antonescu i colaboratorii si toate deficienele majore ale campaniei mpotriva Stalingradului, i anume: lipsa de preocupare pentru ntrirea flancului stng al Grupului de Armate B; aprecierea nerealist a resurselor Armatei Roii, presupunnd c retragerea trupelor sovietice din perioada anterioar Saturnului ar fi ilustrat apropiata epuizare a forelor, ceea ce excludea ipoteza oricrui contraatac serios; Hitler i OKH-ul ncredinaser Wehrmachtului dou obiective fundamentale Stalingradul i Caucazul la o distan apreciabil unul de altul, dar cu un pre inacceptabil dispersarea
30 31

Ibidem, p. 265. Mihail Vasile-Ozunu, Petru Otu, nfrni i uitai. Romnii n Btlia de la Stalingrad, p. 98-101. 32 Ibidem, p. 101. 33 Ofensiva lui von Manstein (operaiunea Viscolul) s-a desfurat n perioada 19-31 decembrie 1942 (Henri Michel, op. cit., I, p. 460-461).

169

forelor34. n adevr, decizia conducerii militare supreme germane a intervenit n momentul cel mai puin propice al operaiunilor, adic exact atunci cnd nu dispersia obiectivelor i trupelor erau recomandabile, ci concentrarea lor, pentru reuita unui asalt viguros pe direcia Stalingradului, cu anse probabil sporite de succes Pe cnd, evident, mprirea Grupului de Armate Sud n dou fore de oc - A i B, crora li s-au repartizat i mari uniti aliate ori satelite nu era nicidecum preferabil. Generalul Platon Chirnoag, participant la evenimente i recunoscut n calitatea-i de istoric competent al faptelor, a insistat cu temei asupra greelii fatale din 194235. Mai ales c, de partea cealalt a frontului, Comandamentul Suprem al Armatei Roii (Stavka) a intuit imediat eroarea de proporii ai OKWului, pregtindu-se intens i declannd Operaiunea Saturn la 19-20 noiembrie 1942 pentru a zgzui i nimici pe inamic. n mai puin de 50 de zile, contraofensiva sovietic a fost ncununat de succes, fapt care a agravat proporiile erorilor germane. Cu att mai mult, cu ct dup 19-20 noiembrie 1942 Hitler n-a acceptat de fel soluia retragerii forelor Axei ameninate a fi ncercuite separat i nimicite pe rnd, precum, mai ales, n cazul Armatei 6 Germane, blocat n Stalingrad i nevoit s capituleze n urma unei operaiuni speciale sovietice (Inelul) din 10 ianuarie 2 februarie 194336. Cu acelai prilej au rmas n ncercuire mai multe mari uniti romne Divizia 20 Infanterie, Divizia 1 Cavalerie i Detaamentul Voicu, pierderile noastre depind 12 000 de ofieri, subofieri i trup37. n situaia creat dup 19-20 noiembrie 1942, pentru Antonescu i generalii si soarta Armatelor 3 i 4 Romne implicate n operaiunile desfurate n Cotul Donului i n Stepa Calmuc a devenit de maxim nsemntate. Erau n discuie asigurarea aprrii, limitarea pagubelor n oameni i materiale, asigurarea condiiilor pentru ieirea din ncercuiri etc., iar, toate acestea, pe fondul disensiunilor romno-germane, inclusiv ori ndeosebi pe canalul Antonescu-Hitler, Fhrerul, dup cum s-a artat, declarndu-se ostil oricror intenii de retragere. Astfel c, n spatele liniei frontului, la nivel de comandamente s-a purtat o alt btlie ntre cancelariile lui Antonescu i Hitler, n care cel dinti a tiut i a reuit s-i impun punctul de vedere, de vreme ce, deja la 26 noiembrie 1942, Marele
34 35

Vezi Marchal Friedrich Paulus, Stalingrad, Paris, Fayard, 1961, p. 222 i urm. Cf. Platon Chirnoag, Istoria rzboiului , p. 226-227. 36 Mihail Vasile-Ozunu, Petru Otu, nfrni i uitai. Romnii n Btlia de la Stalingrad, p. 212-213. 37 Ibidem, p. 213.

170

Cartier General Romn a recomandat aducerea n ar, pentru refacere, a trupelor din Sud-Est38. Mai apoi, la nceputul lunii ianuarie 1943, Armatele 3 i 4, cu excepia marilor uniti prinse n clete n Stalingrad mpreun cu Armata 6 a lui Paulus (Diviziile 1 Cavalerie i 20 Infanterie, Detaamentul Voicu), nu mai erau considerate ca aflndu-se n misiune operaional39. A urmat, la 19 ianuarie 1943, ordinul MStM privind retragerea n ar a forelor disponibile ale Armatelor 3 i 4, nfptuit n februarie-martie 1943, n aa fel c, la 17 aprilie 1943, toate resturile reveniser pe teritoriul naional, fiind demobilizate40. Pierderile n efective ale celor dou armate romne n Cotul Donului i n Stepa Calmuc sunt apreciate de istorici ca majore circa 140-150 000 de militari (mori, rnii sau disprui)41. Dup cum constatm, nu am luat n calcul pierderile materiale i nici urmrile de prestigiu, dar, chiar i aa, cifrele reinute erau modeste n raport cu acelea ale Ungariei i, ndeosebi, ale celui de-al III-lea Reich, care, numai la 2 februarie 1943, n urma capitulrii Feldmarealului Paulus la Stalingrad, nregistrase: 91 000 de prizonieri (din care 2 500 de ofieri i 24 de generali), 20 000 de rnii i peste 100 000 de mori42. n 1942-1943, n conexiune cu episodul Stalingrad i surprizele intervenite n sectorul de Sud-Est al Frontului de Rsrit, Marealul Antonescu i colaboratorii si au mai avut n atenie special alte dou probleme presante: respingerea, prin demersuri hotrte, a tentativelor aliailor germani, oficiali sau nu, de a impune varianta rspunderii romnilor pentru catastrofa din 19-20 noiembrie 1942, n urma faptului c operaia Uranus s-a declanat i a reuit n zonele ocupate de Armatele 3 i 4 Romne n dispozitivul Axei la Cotul Donului i din Stepa Calmuc; cercetarea mprejurrilor inexplicabile n care a fost posibil ca, de moment ce numeroase surse i elemente (unele sigure) atestau c Armata Roie se pregtea intens pentru contraofensiva din zona Stalingradului, totui Hitler, OKW-ul i OKH-ul au ignorat semnalele receptate, ngduind sovieticilor declanarea prin surpriz a operaiunii Saturn!
38 39

Cf. Gh. Buzatu, Trecutul la judecata istoriei, p. 160. La 2 ianuarie 1943, Statul Major Romn a stabilit c Armatele 3 i 4 nu mai sunt capabile s se reorganizeze i o improvizaie nu este de dorit (Mihail Vasile-Ozunu, Petru Otu, nfrni i uitai. Romnii n Btlia de la Stalingrad, p. 272). 40 Gh. Buzatu, Trecutul la judecata istoriei, p. 160. 41 Al. Duu, ntre Wehrmacht i Armata Roie, p. 117. 42 Henri Michel, op. cit., I, p. 465.

171

Din motive lesne de neles, vom strui mai jos asupra aspectelor informative legate de debutul atacurilor Armatei Roii din noiembrie 1942. Aa dup se tie, n actualul stadiu al cercetrilor, opinia care se impune n privina implicrii Romniei antonesciene pe trmul frontului secret este de-acum una sigur. Aceea c, n anii Rzboiului din Est, n domeniul menionat la Bucureti s-au impus dou organisme de profil: Biroul II al Marelui Stat Major i Serviciul Special de Informaii. Acesta din urm, condus de un adevrat maestru al jocului, Eugen Cristescu, nu s-a confundat n epoc cu vreunul dintre organismele omnipotente i omniprezente de spionaj/contraspionaj ale marilor state beligerante. dar n cazul statelor mijlocii i micii, n mod sigur SSI-ul43 n-a fost nicidecum cel mai slab dintre toate acestea, lipsit de performane, iar, de aceea, inutil. n condiii istorice concrete, interne i externe, n funcie de organizare i tradiie, de oameni i de fonduri, dependent de Eugen Cristescu i de Ion Antonescu, Conductorul Statului Romn, Serviciul i-a ndeplinit misiunea, adeseori cu supra de msur, dar a i gafat, uneori n chip nepermis, precum, mai ales, nainte i n momentul 23 august 1944, lovitura de stat surprinznd agenia i pe liderii si, dup cum ntr-o msur i pe Marealul Antonescu. n consecin, prbuirea a intervenit cauzal, dup cum fusese i ascensiunea lor. Astfel, dac este adevrat c SSI-ul a supravieuit oarecum arestrii i execuiei Marealului, ulterior rzboiului mondial, n decursul intensificrii
43

Vezi ndeosebi Gh. Buzatu, Din istoria secret a celui de-al doilea rzboi mondial, II, Bucureti, Editura Enciclopedic, 1995, p. 89-214; Cristian Troncot, Istoria Serviciilor Secrete romneti. De la Cuza la Ceauescu, Bucureti, Editura Ion Cristoiu, 1999, p. 189 i urm.; idem, Eugen Cristescu. Asul Serviciilor Secrete romneti. Memorii (1916-1944), mrturii, documente, Bucureti, Editura Rosa Vnturilor, 1995, passim; idem, Glorie i tragedii. Momente din istoria Serviciilor de Informaii i Contrainformaii romne pe Frontul de Est (1941-1944), Bucureti, Editura Nemira, 2003, passim; Pavel Moraru, Informaii militare pe Frontul de Est, Bucureti, Editura Militar, 2005, passim; idem, Basarabia, basarabenii i Serviciile Secrete (1918-2005), Chiinu, 2005, passim; idem, Informaii i contrainformaii romneti pe Frontul din Rsrit (1940-1944), n Europa XXI, numr special Romnii ntre rui i sovietici, Iai, vol. XIII-XIV/2004-2005, p. 215295; Gh. Buzatu, Din culisele rzboiului secret romno-sovietic (1940-1944), n idem, p. 173-180; Gh. Buzatu, Marusia Crstea, Preludiul Stalingradului, n viziunea SSI-ului, n idem, p. 181-214; Lionede Ochea, Serviciul Special de Informaii al Romniei pe Frontul de Vest (1940-1944), Bucureti, Editura Tipart, 2005, p. 76 i urm.; Cristian Troncot, Alin Spnu, Documente SSI privind spaiul sovietic. 22 august 1939 23 august 1944, Bucureti, INST, 2004, passim; Cristian Troncot, Alin Spnu, Ilie Pintilie, Documente SSI despre poziia i activitile partidelor politice din Romnia. 6 septembrie 1940 23 august 1944, Bucureti, INST, 2005, passim; Gh. Buzatu, Corneliu Bichine, eds., Arhive secrete, secretele arhivelor, I-II, Bucureti, Editura Mica Valahie, 2005, passim.

172

regimului ocupaiei militare a URSS n Romnia i a procesului de comunizare n 1947-1948, el, dup ce prin 1945-1946 traversase propria-i lustraie, a sfrit prin a fi absorbit de DGSP (1948), n organele creia s-a i topit prin 1950-1951. Ca atare, desprindem c momentele de glorie ale SSIului rmn oricum legate de perioada anterioar loviturii de stat de la 23 august 1944. Succesele nregistrate atunci44, pe planul intern, ori n zona Frontului de Est45, au fost indiscutabile, iar, dintre reuite, remarcm anterior datei de 22 iunie 1941 sinteza privind Kominternul46, dar i sinteza din martie 1944 cuprinznd radiografia complet i exact a NKVDului47 i, nu n cele din urm, sinteza din martie 1943 acoperind un moment fundamental al celui de-al doilea rzboi mondial n ansamblu episodul Stalingrad. Este de la sine neles c, de vreme ce anterior ne-am ocupat de primele dou documente menionate, n rndurile ce urmeaz vom strui asupra ultimului document.Aa dup cum am subliniat deja i dup este stabilit 48, n contextul n care la 19-20 noiembrie 1942 forele Armatei Roii au declanat contraloviturile surprinztoare de la Stalingrad, periclitnd imediat soarta Armatelor 3 i 4 Romne dispuse n zon, Marealul Antonescu a dispus grabnic anchetarea condiiilor n care a fost posibil dezastrul militar care, pe Frontul de Est, a marcat, indiscutabil, nceputul sfritului, pentru Hitler i aliaii si, inclusiv Romnia antonescian.49 n context, s-a impus cercetarea pe planul informaiilor a eecului survenit. n acest fel, SSI, prezent oricum n epicentrul evenimentelor dintre Don i Volga, a intrat o dat n plus n rol, sfrind prin a ntocmi i prezenta Marealului, n MARTIE 1943, un document sintetic i complex: Studiu rezumativ al informaiilor referitoare la operaiunile Armatei Sovietice. ntreprins ntre 19 noiembrie 1942 20 februarie 1943, n sectorul trupelor romne (Date informative din surse proprii)50. Studiul elaborat de SSI
44 45

n colaborare ori alturi de serviciile militare de informaii i contrainformaii. Vezi ndeosebi Pavel Moraru, Armata lui Stalin vzut de romni, Bucureti, Editura Militar, 2006, passim. 46 Gh. Buzatu, Romnia sub Imperiul Haosului, Bucureti, Editura RAO, 2007 (sub tipar). 47 Idem, Romnii n arhivele Kremlinului, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, 1996, p. 281. 48 Cf. A. M. Samsonov, Stalingradskaia bitva. Ot oboron i otstuplenii k velikoi pobed na Volghe, Moskva, Izd. Akademii Nauk, 1960, p. 438 i urm. 49 Vezi harta cu Unitile informative S.S.I. dislocate n zona de opoeraii din Est surs: ANIC, fond PCM CM, dosar 94/1941 50 Arhivele Naionale ale Romniei, Arhivele Istorice Centrale (ANIC), Bucureti, fond Preedinia Consiliului de Minitri Cabinetul Militar, dosar 323/1943, 54 file (respectiv filele 1-41 sinteza; filele 43-54 ordinul nr. 305/1942 al lui I.V. Stalin i Schia cu

173

cuprindea un numr de 5 capitole, toate deosebit de interesante, dar cel dinti (A) i cel mai vast, intitulat Generaliti51, oferea detalii n msur a atesta c preparativele organelor militare sovietice n vederea contraofensivei din noiembrie 1942 n-au rmas necunoscute autoritilor romne, c pericolul a fost semnalat din timp comandamentelor romne i, mai departe, celor germane din zon dup cum i altor superioare. Amploarea aciunii rezult din prima fraz a sintezei: Ofensiva sovietic din iarna anului 1942/1943 a fost o operaiune de o deosebit dezvoltare (subl. ns.)52. Sub raport informativ, pregtirea aciunii, debutnd nc de la sfritul verii anului 194253, deci practic de ndat dup declanarea ofensivei forelor Axei ctre Sud-Estul Rusiei, n-a putut trece, n ciuda tuturor contramsurilor Moscovei, neobservat inamicului. Sub acest aspect, dezvluirile studiului erau elocvente: Dei [ofensiva Armatei Roii] conceput n cel mai mare secret, totui pregtirile ei au fost cunoscute cu un apreciabil timp nainte de declanare (subl. ns. Gh. B.), graie informaiunilor cunoscute i care au fost tot mai concrete, anunnd iminena ei. Primele informaiuni, obinute ctre nceputul lui octombrie 1942 (subl. ns. Gh. B.), confirmate apoi tot mai precis, arat c scopul ofensivei sovietice este spargerea frontului n sectorul DONULUI i ajungerea la ROSTOV, pentru a izola astfel armatele aliate din CAUCAZ de cele din COTUL DONULUI. Aceast operaiune urma s fie conjugat cu altele pornite de la STALINGRAD i Sud STALINGRAD (subliniat n original)54. Informaiile provenite de la prizonieri i dezertori indicau din start drept moment al aciunii luna noiembrie 1942, planul fiind elaborat de Moscova i transmis specialitilor anglo-americani55. Kremlinul rezerva o importan deosebit aciunii, ndjduindu-se pe rezultate decisive ct mai rapide, ncepnd chiar din clipa asaltului56. n tot cursul lunii octombrie 1942 s-au acumulat progresiv, tirile despre atac, precizndu-se treptat aglomerrile de fore, inteniile, numrul i moralul unitilor, iar, la un moment dat (30 octombrie 1942), chiar i ziua Z: 7 noiembrie 1942, cu
dislocarea probabil a forelor inamice pe frontul Don i Sud de Stalingrad la 1 decembrie 1942, la scara 1:500 000, f. 42). 51 Ibidem, f. 1-12. 52 Ibidem, f. 1. 53 Ibidem, f. 3. 54 Ibidem, f. 2. 55 Ibidem, f. 4. 56 Ibidem.

174

prilejul mplinirii a 25 de ani de la victoria Revoluiei din 191757. Drept dovezi ale eficacitii sale, SSI indica numerele i datele notelor sale informative, precum58: nr. 923/15 septembrie 1942; nr. 2163/5 noiembrie 1942; nr. 2 097/2 noiembrie 1942; nr. 2 105/4 noiembrie 1942; nr. 2 187/5 noiembrie 1942; nr. 2 225/6 noiembrie 1942 .a. n cursul lunii octombrie 1942, afluxurile de trupe spre Stalingrad s-au intensificat, la trecerea peste Volga fiind identificate coloane mari de infanterie i camioane, trecute peste Volga doar n cursul nopilor. Predominau contingentele tinere, numeroase fore siberiene59, iar MU beneficiau de efective complete dotate cu tot armamentul necesar i asistate e un mare numr de uniti de tancuri. Numai pentru ziua atacului fuseser destinate aproximativ 30 000 de tancuri60. Cea mai mare concentrare de fore s-a realizat n regiunea Cotului Donului n special infanterie, artilerie i blindate, susinute de aviaie61. Nota informativ nr. 2414 din 14 noiembrie 1942 reinea, de exemplu, c n sectorul Raspopinskaia Est-Kletskaia Est, pe o adncime de aproximativ 15 km, ruii concentraser la 4 noiembrie 1942: 12 regimente infanterie; 6 regimente de artilerie; 1 brigad (a 5-a) anticar; 1 divizie cavalerie, aproximativ 100 tancuri62. O serie de note informative din noiembrie 1942 (nr. 2 097/2 noiembrie 1942; nr. 2 187/5 noiembrie 1942; nr. 2 351/11 noiembrie 1942; nr. 2 471/18 noiembrie 1942 .a.) au surprins faptul c, n operaiunea proiectat, rolul principal l vor avea aviaia i unitile blindate (subl. ns)63. nceputul ofensivei, indicat iniial ca posibil ntre 7 i 12 noiembrie 64 1942 , nu a fost respectat, intervenind o serie se cauze, sintetizate astfel n Studiu: o ntrziere n echiparea frontului (artileria i carele de lupt nu sosiser toate n sectoarele respective, fapt ce ducea la situaia c nu se putea declana ofensiva cu rezultate maxime); datele informative relative la dispozitivul nostru [n spe Armata 3 i Armata 4 Romn] n adncime (n special punctul privitor la rezervele tactice i strategice) nu era bine cunoscut nc; condiiunile atmosferice nu erau din cele mai prielnice
57 58

Ibidem, f. 5-6. Ibidem, f. 5-6. 59 Ibidem, f. 8. 60 Ibidem, f. 7. 61 Ibidem, f. 8, 10. 62 Ibidem, f. 9. 63 Ibidem, f. 10. 64 Ibidem, f. 11.

175

realizrii surprinderii tactice65. n plus, preparativele sovietice nu fuseser ncheiate, iar pierderile provocate de aviaia germano-romn la nord de Don se dovediser importante66. De altfel, citim n Studiul rezumativ, data precis a ofensivei ajunsese la mijlocul lui noiembrie 1942 fr relevan pentru Comandamentul romn, de vreme ce aceast ajunsese la preciziuni asupra inteniunilor ofensive ale Sovietelor (subl. ns.)67. n chip precis, sosise momentul n care inteniunile ofensive de iarn ale Sovietelor se precizau tot mai iminente (subl. ns), i ca sector de aciune, i ca idei operative tactico-strategice68. De partea inamicului, amnarea nu mai reprezenta, de asemenea, o problem, dup ce Stavka stabilise totul n amnunt (subl. ns) pentru un rezultat pe care l scontau ct mai mare69. n ultim instan, factorii de care a depins declanarea ofensivei n viziunea SSI-ului sau limitat la: condiiunile atmosferice favorabile pe care le atepta [Comandantul sovietic] s fie ct mai propice n realizarea surprizei (ceat, ninsoare etc.); completarea informaiunilor asupra dispozitivului forelor romne i a posibilitilor de reaciune (rezerve tactice i strategice)70. Un capitol special al Studiului rezumativ privea planul de operaii al trupelor sovietice71. Autorii sintezei au sistematizat, exemplar i concis, materia. Astfel, ei au descifrat scopul (iniial i ulterior) al ofensivei, reinnd: atac cu forele de pe Don n direcia general sud, iar, cu forele de la Sud de Stalingrad, iniial spre vest (subl. n original), pentru a face jonciunea cu forele de pe Don, n regiunea Kalaci, realizndu-se apoi ncercuirea trupelor germano-romne de pe Frontul Stalingrad; n consecin, continuarea atacului spre sud-vest n direciunea Proletarskaia Salsk Rostov, pentru a izola forele aliate [ale Axei] din Caucaz72. Din expunere, se degaj obiectivul fundamental al operaiunii sovietice: separarea armatelor de pe DON de cele din Caucaz, avnd ca prim obiectiv strategic ocuparea ROSTOVULUI (subl. ns.)73.

65 66

Ibidem, f. 11-12. Ibidem, f. 11. 67 Ibidem, f. 12. 68 Ibidem. 69 Ibidem, f. 12. 70 Ibidem, f. 10. 71 Ibidem, f. 13-14. 72 Ibidem, f. 14. 73 Ibidem, f. 13.

176

Din ansamblu, sinteza SSI-ulu degaja rezultatele imediate ale ofensivei, n mod precis: degajarea Stalingradului i nimicirea forelor germane aflate acolo dac nu se vor retrage la timp; distrugerea armatelor romne, aflate n Cotul Donului i la sud de Stalingrad i scoaterea lor definitiv din lupt, impunnd astfel generalului romn ncheierea unei eventuale pci separate; uurarea situaiei trupelor din Caucaz, prin eventuala deplasare a forelor germane i aliate de pe acest front spre a nu fi tiat de bazele lor (subliniat n text)74. Cel de-al doilea capitol al sintezei, relativ la totalul probabil al forelor sovietice din faa forelor romne la 19-20 noiembrie 194275, stabilea cu o precizie demn de invidiat i specific istoricilor sau analitilor militari tardivi, concentrarea i componena forelor inamicului, mai precis n zona Stalingrad: I. Fore terestre. A. Pe frontul Donului, n faa Armatei 3 Romne i n parte a Armatei 6 Blindate Germane, se aflau la 19 noiembrie 1942: Armata 65 (cu 9 divizii de infanterie i numerele lor); Armata 21 (cu 7 divizii de infanterie i numerele lor); Armata 5 Blindat (cu 13 divizii de infanterie i numerele lor); Corpul 3 Cavalerie Gard (cu 2 divizii motorizate i 1 divizie Cavalerie); Corpul 8 Cavalerie (cu 5 divizii i numerele lor); Corpul 1 Blindat i Corpul 26 Blindat (cu un total de 10 brigzi i numerele lor), deci, n total, 3 armate, 29 divizii infanterie, 18 brigzi blindate i 1 brigad infanterie motorizat, adic 56 MU pe Don76. B. Pe frontul de la Sud de Stalingrad, n faa Armatei 4 Romne, se gseau la 20 noiembrie 1942: Armata 64 (5 divizii infanterie, 2 brigzi infanterie i 2 brigzi blindate i numerele lor); Armata 57 (recunoatere parial); Corpul 4 Cavalerie (cu 3 divizii i numerele lor); 8 brigzi blindate aparinnd, probabil, corpurilor 4 i 13 blindate. n total 17 MU. II. Zona Stalingrad Aviaia n total, 3 Armate aeriene (Armata 8, Armata 16 i o armat neidentifcat)77.

74 75

Ibidem, f. 13. Ibidem, f. 14-19. 76 Ibidem, f. 14-16. 77 Ibidem, f. 16-17.

177

III. Zona Caucaz A. n regiunea Novorossiisk - Tuapse Armatele 47 i 56. B. n regiunea Ordjonikidze resturi din divizii i 8 brigzi, din care 2 blindate78. C. Aviaie: Armata 5 Aerian79. Capitolul 4 al sintezei era consacrat desfurrii ofensivei, identificndu-se 3 sectoare: Cotul Donului; Sud de Stalingrad; Caucaz80 i 2 faze (I 19 noiembrie 15 decembrie 1942 i II 15 decembrie 1942 1 decembrie 1943)81. Capitolul concluziilor reunete nu mai puin de 6 avantaje decisive ale ofensivei Armatei Roii n msur s-i explice succesul deplin82: 1. Conceput i pregtit (moral i material) cu mult grij i cu mult nainte de declanare. 2. S-a bazat pe ntrebuinarea unor mari mase de uniti blindate, sprijinite de aviaie. 3. S-au utilizat la maximum condiiile meteo. 4. S-au precizat cu anticipaie amplasamentele artileriei i ale mijloacelor anticar ale trupelor romne. 5. S-a declanat n urma unor scurte i puternice pregtiri de artilerie i arunctoare, succedate de atacul forelor blindate. 6. MU au avut efective complete, mari rezerve i instrucii speciale a unitilor blindate. Din cauza condiiilor meteo, numai aviaia a fost silit la o activitate redus83. n sfrit, Concluziile de ansamblu ale Studiului rezumativ84 cuprindeau detalii i sugestii relativ la: 1. pregtirea profesional a unitilor sovietice; 2. dotarea cu armament de tot felul; 3. metodele de lupt ale diferitelor arme; 4. caracteristicile armelor ntrebuinate de inamic n ofensiv; 5. dotarea cu aviaie, caracteristice materialului i metode de lupt; 6. sistemele de aprovizionare. Ce concluzie fundamental se impune? ntruct conducerea SSI-ului nu a cutezat poate c nici nu era chemat? un rspuns sintetic, el se
78 79

Ibidem, f. 18. Ibidem, f. 18-19. 80 Ibidem, f. 19-25. 81 Ibidem. 82 Ibidem, f. 26-27. 83 Ibidem, f. 27. 84 Ibidem, f. 28-41.

178

profileaz ns pe parcursul ntregii expuneri, dar verdictul analizei l vom formula noi: A fost exclus ca, n condiiile concrete existente n 1942-1943 pe Frontul de Est, ofensiva sovietic de la Stalingrad S NU FI REUIT! Cu toate CONSECINELE SALE GRAVE I PROFUNDE pentru desfurarea ulterioar a celui de-al doilea rzboi mondial, pentru Romnia, n cazul n spe.

179

OFENSIVA FORELOR ALIATE N NOUA GUINEE I INSULELE SOLOMON N AL DOILEA RZBOI MONDIAL
Olimpiu Manuel GLODARENCO

Abstract: Offensive of the allied forces into the New Guinea and
Solomon islands during the second world war During 1943, the Empire of the Rising Sun lost many territories which it had conquered rather easily at the beginning of the war. The utopia of the Coprosperity Sphere began to disappear when faced to the American economy that produced more war technique than Japan could cover to establish a favourable balance of forces. Within this period numerous aeronaval and amphibian operations were performed, this type of military combat gaining a more and more permanent character as they were aiming at conquering islands with land troops in close cooperation with aviation and fighting vessels. Keywords: battle, line of vessels, flight, fleet, Guadalcanal, island, Japan, Pacific

Eecul Flotei Combinate japoneze la Midway a oferit Statelor Unite posibilitatea de a aborda conceptul de ofensiv limitat n sud-vestul Pacificului, unde ameninarea japonez asupra liniei de comunicaie ntre America de Nord i Australia rmnea real. Generalul MacArthur, comandantul forelor americane din Asia de Sud-Vest, propunea ca o for amfibie s debarce o divizie de infanterie n Noua Britanie pentru a cuceri amenajrile portuare japoneze de la Rabaul1.

Cpitan comandor, profesor conf. univ. dr., Universitatea Andrei aguna Constana, directorul Muzeului Marinei Romne. 1 John Keegan, The Second World War, Penguin Books, New York, 1990, p. 290.

180

1. Planurile aliailor pentru declanarea ofensivei n Oceanul Pacific Amiralul Ernest J. King, comandantul ef al Flotei Statelor Unite, contient de marile riscuri pe care i le asuma pentru propriile portavioane ntr-o asemenea operaie, a propus un plan de apropiere pas cu pas de Rabaul prin Insulele Solomon. Aceasta era n concordan cu conceptele strategice ale planului Rainbow 5 i nu afecta, spera el, desfurarea forelor pe continentul european. Cucerirea Rabaul-ului deschidea calea pentru o eventual naintare aliat spre centrul Pacificului, spre Filipine i spre Japonia nsi. Dezavantajul planului lui King era acela c, la fiecare etap de naintare, forele de asalt puteau fi atacate de aviaia japonez din Rabaul. n plus, ar fi trebuit s se execute operaiuni costisitoare cu rezultate negative pentru aliai, dac poziiile inamicului din Rabaul ar fi fost bine aprate2. Dei Armata i Marina au czut de acord asupra strategiei pas cu pas, ntre King i MacArthur a persistat disputa privind conducerea operaiilor. Din punct de vedere geografic, responsabilitatea comenzii cdea n sarcina generalului MacArthur, avnd n vedere c viitoarele debarcri urmau s aib loc mai ales n zona de sud-vest a Pacificului. Amiralul King, care nu dorea s-i pun portavioanele sub comanda lui MacArthur, a insistat ca operaiile s depind, aproape complet, de resursele Marinei, aadar un marinar, n spe amiralul Nimitz, comandantul Flotei din Pacific, ar fi trebuit s dein controlul total3. Divergena a fost rezolvat printr-un compromis propus de generalul Marshall, eful Marelui Stat Major. Operaiile ce au urmat erau mprite n trei faze: Faza I ocuparea insulelor Santa Cruz i Tulagi, era sub comanda lui Nimitz. n aceast etap, grania dintre Zona Pacificului de Sud-Vest i Zona Pacificului de Sud se muta spre vest cu 10 (pe longitudinea de 1590 E), astfel nct sudul Arhipelagului Solomon s intre sub controlul Zonei Pacificului de Sud; Faza a II-a ocuparea celorlalte insule din Arhipelagul Solomon, Papua i a coastei de nord-est a Noii Guinee pn la Salamaua i Lae; Faza a III-a atacul bazei de la Rabaul. Fazele a doua i a treia erau sub comanda lui MacArthur4.
2

David Smurthwaite, The Pacific War Atlas 1941-1945, Published in Association with the National Army Museum, London, 1995, p. 76. 3 Russell F. Weigley, The American Way to War. A History of United States Military Strategy and Policy, Macmillan Publishing Co., Inc, New York, 1973, p. 274. 4 David Smurthwaite, op. cit., p. 77.

181

efii de State majore trebuia s-i exercite autoritatea asupra tuturor resurselor ce urmau s fie implicate, cnd comanda trecea de la Nimitz la Mac Arthur, precum i pe timpul executrii celor trei faze. Faza nti (operaia Watchtower) urma s nceap pe 1 august 1942. nainte ca aceast aciune s se declaneze, japonezii au pornit propria ofensiv n sud-vestul Pacificului. n ciuda pierderilor suferite n urma btliilor din Marea Coralilor i Midway, japonezii erau hotri s reia presiunea mpotriva poziiilor aliate de la Port Moresby, pe coasta nordic a Noii Guinee i s i le consolideze n Insulele Solomon5. Deoarece campaniile din Filipine i Indiile Olandeze erau pe cale s se termine cu succes, Statul Major General Imperial a putut transfera trupe i echipament spre zona de sud-est. n iulie 1942, recent creata Flot a 8-a, comandat de viceamiralul Gunicki Mikawa, i-a asumat responsabilitatea pentru aceast zon, iar Flotila a 25-a Aerian a fost rentrit. Aceast aciune a fost menit s taie liniile de comunicaii ntre S.U.A. i Australia. Pe 21 iulie, n timpul pregtirilor americane pentru ofensiva pas cu pas n Insulele Solomon, japonezii au debarcat pe coasta nordic a Noii Guinee, aproape de Buna i Gona6, pentru a nainta spre coasta sudic, la Port Moresby. Acetia au fost oprii n ncercarea lor de a lansa un atac amfibiu asupra Port Moresby pe timpul btliei din Marea Coralilor i au dorit, acum, cucerirea acestuia printr-un atac terestru, care a fost respins. 2. Confruntrile de la Guadalcanal n dimineaa zilei de 7 august 1942 a nceput prima etap a ofensivei aliate mpotriva Insulelor Solomon, printr-o debarcare a Diviziei 1 Pucai marini la Guadalcanal i Tulagi. Pentru aceast operaie, care a fost condus de amiralul R.L. Ghormley, comandantul Zonei Pacificului de Sud, Marina american a folosit o For naval comandat de contraamiralul Fletcher i o For de debarcare condus de contraamiralul Richmond K. Turner. Aceste grupri, totaliznd 82 de nave, cu 3 portavioane (ENTERPRISE, SARATOGA, WASP), nava de linie NORTH CAROLINA, 13 crucitoare i 30 de distrugtoare, s-au apropiat fr a fi descoperite de Guadalcanal i
5

Ronald H. Spector, Eagle Against the Sun. The American War with Japan, Vitange Books, New York, 1985, p. 189. 6 Harry A. Gailey, Rzboiul din Pacific, Editura Saeculum I.O., Editura Vestala, Bucureti, 1998, pp. 201-203.

182

au debarcat trupele de pucai marini ale general-maiorului Archer Vandergrift aproape de Lunga Point i la Tulagi7. La Guadalcanal, aproape 2.000 de soldai i muncitori japonezi construiser un aerodrom, care mai trziu avea s devin faimos sub numele Henderson. La deschiderea focului de ctre navele americane i australiene, japonezii au fugit n jungl, unica rezisten ntlnit fiind din partea garnizoanei de la Tulagi i n insulele din apropiere, Tanambogo i Gavutu. Prima reacie major din partea japonezilor a venit din aer, prin bombardamente asupra navelor de transport i escortelor acestora, pe 7 i 8 august8. Bombardierele aparinnd Flotilei 25 Aeriene din Rabaul au fost descoperite de ctre un punct de observare australian din Bougainville, care i-a alarmat pe americani. Ca urmare, att avioanele lui Fletcher ct i tunurile acestuia erau n ateptarea avioanelor japoneze, astfel c flota a scpat fr pierderi deosebite. Pe tot timpul campaniei din Insulele Solomon i ale altor aciuni n Pacificul de Sud, observatorii costieri, civili australieni, servitori sau proprietari de plantaii care au rmas ascuni n spatele liniilor japoneze, dotai cu echipamente radio, au jucat un rol foarte important i curajos n furnizarea informaiilor despre micrile inamicului. Chiar i aa, amiralul Fletcher a considerat riscul atacurilor aeriene ca fiind att de mare, nct i-a anunat intenia de a retrage portavioanele, nava de linie NORTH CAROLINA, 6 crucitoare i 16 distrugtoare ntr-o poziie aflat la 100 de mile sud-vest de Guadalcanal9. Deoarece nu au fost niciun fel de informaii despre pericolul naval japonez, Fletcher a tras concluzia c pucaii marini i navele lor de transport nu erau n pericol iminent. De fapt, o grupare naval japonez era n drum spre Guadalcanal, n timp ce navele americane se ndeprtau. Cooperarea dintre Fletcher i contraamiralul John McCain, care comanda 300 de avioane din aviaia maritim bazat la sol i bombardierele armatei a lsat de dorit. Dei vremea nefavorabil l-a forat pe McCain s limiteze zborurile avioanelor de recunoatere n dup amiaza de 8 august, el nu l-a informat pe Fletcher despre aceast problem. Ca rezultat, sectoarele de supraveghere nu au fost acoperite de ctre avioanele de pe portavioane.
7

B.H. Liddell Hart, Istoria celui de-al doilea rzboi mondial, vol. 1, Editura Orizonturi, Editura Lider, Bucureti, pp. 466-467; Chester Nimitz, Rzboiul pe mare 1939-1945, traducere, p. 217. 8 David Smurthwaite, op. cit., p. 83. 9 ibidem.

183

Btlia de la Insula Savo10 La cteva ore de la debarcarea american de la Guadalcanal, viceamiralul Mikawa a prsit Rabaul cu o grupare naval format din 5 crucitoare grele, 2 crucitoare uoare i un distrugtor. Intenia lui era s lanseze un atac prin surprindere, pe timp de noapte, asupra flotei inamice dar, mai nti, navele lui trebuia s strbat n siguran cele 600 de mile pn la Guadalcanal. Mikawa a fost descoperit de ctre un avion HUDSON din aviaia australian n dimineaa de 8 august iar, mai trziu n aceeai zi, deplasarea sa ctre sud a fost raportat de un observator de coast australian de pe Insula Vella Lavella. Datele incomplete cu privire la aciunea japonez au fost naintate comenzii americane care nu a putut trage concluzii privind tria forelor lui Mikawa i asupra inteniilor acestuia. Pentru a ajunge la navele de transport care sprijineau debarcarea la Guadalcanal, vasele japoneze trebuia s navigheze printr-o zon numit Fanta din Insulele Solomon, nainte de a intra n strmtoarea Iron Botom dintre Tulagi i Guadalcanal, unde erau acestea concentrate. Japonezii urmau s ocoleasc prin nordul sau sudul Insulei Savo care era aezat la extremitatea sudic a fantei. Aliaii au luat decizia ca forele de acoperire s patruleze n jurul insulei pentru a intercepta orice nav agresoare. Crucitoarele australian CAMBERA i american CHICAGO, mpreun cu 2 distrugtoare americane, au fost detaate n sudul insulei, iar crucitoarele americane ASTORIA, QUINCY i VINNCENES mpreun cu alte 2 distrugtoare, la nord. Distrugtoarele americane BLUE i RALPH TALBOT au constituit o poziie de observare radar naintat la nord-vest de aceasta. n apele strmtorii patrulau 2 crucitoare uoare sub comanda contraamiralului Norman Scott. Pe timpul apropierii de Savo, navele lui Mikawa au trecut nedescoperite de distrugtorul BLUE al crui radar nu era n stare de funcionare i au surprins grupul din sud. Pe data de 9 august, la orele 01.36, Mikawa i-a lansat torpilele i a deschis un foc nimicitor cu tunurile mpotriva crucitoarelor aliate. Japonezii se antrenaser asiduu n lupta naval pe timp de noapte, cu ntrebuinarea torpilelor. CAMBERA a fost lovit de 2 torpile i apoi transformat ntr-o epav arznd de ctre focul artileriei, n timp ce CHICAGO a fost avariat uor de ctre o alt torpil. Schimbnd drumul spre nord, Mikawa a atacat al doilea grup naval aliat care, n ciuda zgomotului produs n timpul aciunilor din sudul Insulei Savo, nu bnuia prezena gruprii japoneze. Proiectoarele japoneze au luminat,
10

Chester Nimitz, op. cit., pp. 220-222.

184

deodat, navele americane asupra crora s-a deschis foc de artilerie i s-au lansat torpile. n cteva minute, ASTORIA, QUINCY i VINCENNES, care de abia au avut posibilitatea s reacioneze, au fost scufundate. A fost o nfrngere care ar fi putut s fie mult mai grav dac amiralul nipon s-ar fi deplasat spre sud-vest pentru a ataca navele de transport, aproape fr aprare, i escorta lor de distrugtoare. O mare parte din echipamentul greu i muniia infanteriei marine mai trebuia nc debarcat, distrugerea forelor de desant ale lui Turner punnd n pericol nsi operaiunea din Insulele Solomon. ns, Mikawa, satisfcut de performana obinut (4 crucitoare inamice scufundate sau scufundndu-se) i avnd 2 crucitoare i un distrugtor avariate, a ordonat navelor sale s se retrag prin fant spre nord. Operaiunea a durat numai 30 de minute. Flota japonez a pierdut un singur distrugtor, dar pe drumul de ntoarcere, crucitorul greu KATO a fost scufundat de ctre submarinul american S-44 n apropiere de Kavieng, n New Ireland. Dei fora de acoperire a fost aproape n ntregime nimicit i aproximativ 2.000 de marinari aliai ucii sau rnii, Turner a luat o hotrre ndrznea, de a continua debarcarea11, retrgndu-i forele abia n dup amiaza zilei de 9 august. n urmtoarele dou sptmni, cei 17.000 de pucai marini de la Guadalcanal i Tulagi, lipsii de sprijinul navelor i avnd asupra lor raiile de alimente pentru o lun i muniie pentru patru zile, au fost virtual izolai. Din fericire, Armata de uscat japonez, indus n eroare de ctre Marin n privina adevratei importane a btliei de la Midway, i preocupat de campania n Noua Guinee, a reacionat greu la debarcrile americane, pe care iniial le-a considerat aciuni de recunoatere. Pe data de 13 august, generalului Hyakutake i Armatei a 17-a li s-a ordonat, nu numai s-i dubleze eforturile de cucerire a Port Moresby, ci i s execute o operaie mpotriva aciunilor aliate de la Guadalcanal12. Creznd c pe insul nu sunt mai mult de 2.000 de pucai marini, Hyakutake a alocat 6.000 de soldai pentru a-i arunca napoi, n mare. De asemenea, el i-a divizat trupele, debarcnd n avans la aproximativ 20 de mile est de aerodromul Henderson, la Taiwu pe 18 august i la Kokumbana, 7 mile vest fa de americani. Btlia pentru Insulele Solomon de Est13 Pentru asigurarea convoiului cu ntriri pentru Guadalcanal, amiralul Yamamoto a constituit dou grupri
11 12

Ronald H. Spector, op. cit., p. 195. David Smurthwaite, op. cit., p. 85. 13 Harry A. Gailey, op. cit., pp. 178-179.

185

navale cu portavioane, aflate sub comanda viceamiralului Nobutake Kondo. O grupare coninea portavionul uor RYUJO i avea misiunea de a executa o diversiune iar, o alta, portavioanele SHOKAKU i ZUIKAKU. Alertat de micrile japoneze, prin interceptarea comunicaiilor i rapoarte de la observatorii de pe coast, amiralul Ghormley i-a ordonat lui Fletcher s manevreze cu portavioanele sale pentru a intercepta forele navale inamice care se apropiau de Insulele Solomon de Sud. Fletcher a crezut, n mod greit, c cele mai apropiate portavioane japoneze erau nc la Truk. Dorind s aib navele cu plinurile fcute, el l-a trimis pe WASP ctre sud pentru alimentare. n timp ce avea forele reduse cu o treime, avioanele sale de recunoatere au descoperit portavionul RYUJO n largul Insulei Santa Isabela, pe data de 24 august. Un val de 30 de bombardiere n picaj i 8 avioane torpiloare americane au executat un atac aerian asupra navei japoneze, incendiind-o i apoi scufundnd-o. Aprarea antiaerian a forelor lui Fletcher a realizat o ripost hotrt la contraatacul aerian lansat de SHOKAKU i ZUIKAKU. ENTERPRISE a fost lovit de 3 bombe, dar SARATOGA a scpat neatins. Americanii au pierdut 17 avioane, iar japonezii 19. Att amiralul Fletcher ct i Kondo s-au retras, ultimul lsnd navele de transport de sub comanda contraamiralului Raizo Tanaka s se deplasaze singure spre Guadalcanal. n dimineaa zilei de 25 august, avioane B-17 ale Armatei americane bazate pe Espiritu Santo i bombardiere ale Marinei de pe aerodromul Henderson au lovit numeroase nave ale lui Tanaka, convingndu-l pe acesta s se ntoarc. Din punct de vedere tactic, n aceste btlii nu au existat ctigtori, dar ncercarea japonezilor de a-i ntri trupele la Guadalcanal a fost oprit pentru moment. Era clar c japonezii au decis s lupte cu ndrjire pentru Insulele Solomon de aceea, att Ghormley ct i King l-au presat pe generalul Marshall s trimit ntriri n avioane i oameni14. Erau deja peste 350 de bombardiere i 800 de avioane de vntoare care se confruntau cu 300 de avioane japoneze n sudul i sud-vestul Pacificului, astfel c Marshall a refuzat s le satisfac cererile. King, MacArthur i Ghormely nu au fost mulumii de acest rspuns, discuia cu privire la prioritatea dintre teatrele de rzboi din Europa, Africa i Pacific continund s preocupe structurile de comand americane. Japonezii au retras trupe, nave i avioane din China, Indiile Olandeze, Filipine i Truk pentru a sprijini operaiunea din Insulele Solomon. Distrugtoarele i crucitoarele din Flota Combinat aduceau ntriri i
14

David Smurthwaite, op. cit., p. 86.

186

aprovizionau Guadalcanal-ul, planificnd timpul astfel nct s ajung n largul insulei pe timp de noapte i s coboare prin fant. Odat ce trupele i echipamentul erau debarcate, navele japoneze bombardau poziiile pucailor marini americani i aerodromul Henderson, apoi se ntorceau prin fant n cea mai mare vitez. Aceste misiuni japoneze erau att de regulate, nct soldaii au botezat navele comandate de contraamiralul Tanaka Expresul de Tokio. n septembrie 1942, recucerirea Insulei Guadalcanal devenise prioritatea principal pentru forele japoneze n Pacificul de Sud-Est, ei fiind n msur s transporte ntriri de 6.000 de oameni via Expresul de Tokio15. Primul lor succes a venit pe mare prin torpilarea, pe 31 august, a portavionului SARATOGA de ctre submarinul I-26, i a portavionului WASP i navei de linie NORTH CAROLINA de ctre I-119, pe data de 15 septembrie. WASP s-a scufundat, dar SARATOGA i NORTH CAROLINA au putut s ajung n port pentru reparaii. Amiralul Fletcher, care fusese uor rnit n atacul asupra portavionului SARATOGA, s-a rentors n S.U.A. i a fost trimis la comanda Pacificului de Nord pentru tot restul rzboiului. Amiralul Ghormely a rmas cu un singur portavion operaional, cu care trebuia s sprijine pucaii marini n Insulele Solomon16. Btlia de la Capul Speranei17 Japonezii i mriser cu mult forele n Guadalcanal, pentru realizarea unui atac, dar i americanii au transportat ntriri n timpul sptmnilor care au urmat. Fora de acoperire pentru aceste micri de trupe a inclus portavionul HORNET i noua nav de linie WASHINGTON, mpreun cu un divizion de 4 crucitoare i 5 distrugtoare, sub comanda amiralului Scott. n ncercarea de a intercepta Expresul de Tokio, Scott i-a dispus crucitoarele BOISE, HELENA, SALT LAKE CITY i SAN FRANCISCO ntre Capul Speranei i Insula Savo, n noaptea de 11 spre 12 octombrie. La orele 23.30, HELENA a descoperit prin radar 5 inte navale neidentificate, care s-au dovedit a fi crucitoarele grele japoneze AOBA, KINUGASA i FURUTAKA, nsoite de 2 distrugtoare, aflate sub comanda viceamiralului Aretoma Goto. Japonezii au fost luai prin surprindere i, ntr-o aciune confuz n care ambele pri credeau, la un moment dat, c trag asupra navelor proprii, Goto a fost ucis, crucitorul FURUTAKA i distrugtorul SHIRAKUMA scufundate, iar AOBA avariat. n ciuda acestei intervenii oportune a
15 16

ibidem. Russell F. Weigley, op. cit., p. 277. 17 Chester Nimitz, op. cit., pp. 226-228.

187

amiralului Scott, n care distrugtorul DUNCAN a fost scufundat i crucitorul BOISE greu avariat, japonezii au reuit s debarce ntririle la Guadalcanal. Atuul americanilor a fost aerodromul Henderson, care era operaional din 20 august. Orice ar fi ncercat japonezii pe timpul nopii, situaia era restabilit ziua de ctre avioanele de vntoare i bombardiere. Piloii generalului de brigad Roy Geiger acionau n condiii ngrozitoare pe aerodromul Henderson, acesta fiind, n mod sistematic, inta raidurilor aeriene, focului de artilerie de hruire i bombardamentului navelor japoneze. ntr-o or i jumtate, n noaptea de 13 spre 14 octombrie, de exemplu, navele de linie HARUNA i KONGO au tras un total de 900 de lovituri pe aerodrom, distrugnd avioane, combustibil, muniie i instalaii i provocnd pucailor marini o experien de neuitat. n ciuda acestei hruieli, aerodromul i-a meninut capacitatea operativ18. Btlia de la Santa Cruz19 La mijlocul lui octombrie, japonezii concentraser la Guadalcanal circa 20.000 de oameni sub comanda generalului Hyakutake, iar o parte a Flotei Combinate, incluznd 5 nave de linie, 5 portavioane i 14 crucitoare, era staionat n largul Insulelor Shortland. Ofensiva japonez era iminent. Omul care trebuia s o resping era viceamiralul William Halsey, noul comandant al Zonei Pacificului de Sud, care l schimbase din funcie pe Ghormley, pe 18 octombrie, la ordinul amiralului Nimitz. Viceamiralul Kondo, care atepta la nord-est de Guadalcanal cu o grupare naval format din 4 nave de linie i 4 portavioane, s-a confruntat cu o flot american comandat de contraamiralul Thomas Kinkaid, cu 2 nave de linie, 2 portavioane, 9 crucitoare i 18 distrugtoare. Pe 26 octombrie, ambele flote i-au trimis aviaia s loveasc portavioanele inamice i, n btlia care a avut loc n largul Insulelor Santa Cruz, japonezii au scufundat portavionul HORNET i au avariat pe ENTERPRISE, nava de linie SOUTH DAKOTA, crucitorul SAN JUAN i 3 distrugtoare. Gruparea naval japonez s-a putut retrage ctre nord, spre Truk fr a ntlni rezisten, dar 2 din portavioanele sale, SHOKAKU i ZUIHO, au fost scoase din lupt de mai multe bombe care le-au lovit punile. Dei japonezii mai aveau 2 portavioane operative n Pacificul de Sud, fa de unul american, Yamamoto resimea o lips acut de aviaie ambarcat i piloi cu experien. Urmnd o cale de acum obinuit, ambele tabere au
18 19

David Smurthwaite, op. cit., p. 87. Ronald H. Spector, op. cit., pp. 210-213.

188

trimis ntriri pe cmpul de btlie de la Guadalcanal, n timp ce forele navale au ncercat s asigure sosirea intact a trupelor i proviziilor proprii, dar i scufundarea forelor inamicului. Btlia din 13 noiembrie20 ntre 4 i 12 noiembrie, americanii au debarcat ntriri la Lunga Point. Convoaiele erau nsoite de dou grupri navale aflate sub comanda contraamiralului Daniel Callaghan, respectiv contraamiralului Scott, cu o siguran ndeprtat constituit din portavionul ENTERPRISE i navele de linie SOUTH DAKOTA i WASHINGTON. n acelai timp, japonezii au format un convoi din 11 nave de transport, spre Tassafaronga, pentru a debarca trupele Diviziei 38 din Rabaul. Convoiul era sprijinit de uniti ale Flotelor a 8-a i a 2-a care operau n estul i vestul Insulelor Solomon de Sud. n nopile de 8 i 11 noiembrie, circa 2.000 de oameni au debarcat n siguran la Guadalcanal, dar principala for de acoperire a viceamiralului Hirosoki Abe a fost descoperit trecnd prin fant, n seara zilei de 12 noiembrie. Amiralii Scott i Callaghan au ptruns n strmtoarea Iron Bottom mpreun cu forele lor combinate formate din 13 crucitoare i distrugtoare pentru a intercepta cele 2 nave de linie ale lui Abe, HIEI i KIRISHIMA, i escortele acestora. n dimineaa de vineri 13 noiembrie, la orele 01.24, americanii au localizat navele japoneze n sudul Insulei Savo, la o distan de 14 mile. n timp ce navele lui Callaghan se desfurau pentru lupt, japonezii au deschis focul. Americanii au pierdut crucitoarele ATLANTA i JUNEAU mpreun cu 4 distrugtoare. Doar distrugtorul FLETCHER a scpat nelovit, iar ambii comandani au fost omori. Mai trziu, n acea zi, n urma atacurilor aviaiei de pe aerodromul Henderson, portavionul ENTERPRISE i Espiritu Santo, cuirasatul HIEI a fost scufundat, iar navele de transport au suferit pierderi grele. Btlia din 14 15 noiembrie21 n zorii zilei de 14 noiembrie, amiralul Kondo s-a ntors cu nava de linie KIRISHIMA i 4 crucitoare pentru a escorta navele de transport i pentru a bombarda aerodromul Henderson. El a fost descoperit de contraamiralul Wills Lee cu SOUTH DAKOTA i WASHINGTON n strmtoarea Iron Bottom. n duelul care a urmat, SOUTH DAKOTA a ncasat 40 de lovituri de mare calibru, dar a supravieuit. n schimb, KIRISHIMA, lovit de peste 50 de ori de tunurile conduse de centrala de tragere de pe WASHINGTON, a fost avariat greu i s-a scufundat. Au fost scufundate, de asemenea, un distrugtor japonez i 3 americane. n ziua urmtoare, navele de transport japoneze care efectuaser
20 21

Chester Nimitz, op. cit., pp. 231-234. ibidem, p. 235.

189

debarcri la Tassafaronga au fost incendiate de aviaia de pe aerodromul Henderson i focul artileriei de coast. Btlia de la Tassafaronga22 n timpul nopii de 30 noiembrie, 8 distrugtoare nipone sub comanda amiralului Tanaka au ncercat s transporte provizii la Tassafaronga, dar au fost descoperite n largul coastelor Insulei Guadalcanal de o grupare naval format din 5 crucitoare i 6 distrugtoare, condus de contraamiralul Carleton Wright. n btlia declanat, distrugtoarele lui Tanaka au executat un atac simultan cu torpila, avariind crucitoarele grele MINNEAPOLIS, NEW ORLEANS i PENSACOLA i scufundnd crucitorul NORTHAMPTON. n acest angajament de fore, ultima operaiune pe timp de noapte n largul Insulei Guadalcanal, Tanaka a pierdut un singur distrugtor, dar nu a reuit s debarce proviziile de care trupele japoneze aveau o nevoie disperat. Aliaii au ctigat, n sfrit, controlul apelor din sudul Insulelor Solomon. Erau, acum, aproape 20.000 de japonezi pe Guadalcanal, nfometai i lipsii de mijloace efective i regulate de aprovizionare. Aceasta era ns cea mai mic dintre problemele lor, pentru c n ianuarie 1943, S.U.A. au lansat o ofensiv susinut pentru a-i alunga din insul pentru totdeauna23. Confruntat cu nfrngerea inevitabil din sudul Insulelor Solomon, Statul Major General Imperial a dat ordin de evacuare a tuturor forelor japoneze de la Guadalcanal. Pe 7 februarie 1943, aproape 13.000 de soldai au fost retrai pe mare fr ca americanii s realizeze ce se ntmpl. Pe data de 9 februarie, generalul Patch a putut s-l informeze pe amiralul Halsey c Expresul de Tokio nu mai are staia terminus la Guadalcanal24. * Pn la btlia de la Midway, japonezii au deinut superioritatea n Oceanul Pacific dar, n timpul campaniei de la Guadalcanal, forele, considerate n ansamblul lor, au fost aproape egale. n plus, insula se afl la aceeai distan de Rabaul la nord-vest i de Espiritu Santo la sud-est: 560 mile. Japonezii au ocupat foarte uor insula nainte de 7 august 1942. Cu o divizie de elit i avantajul surprinderii, americanii le-au smuls-o celor cteva mii de aprtori. Apoi, situaia le-a fost favorabil deoarece este mai greu s cucereti o poziie puternic aprat dect s o menii. Replierea lui Fletcher i Turner, la 9 august, a lsat practic japonezilor dominaia
22 23

ibidem, pp. 235-237. Ronald H. Spector, op. cit., p. 213. 24 David Smurthwaite, op. cit., p. 90.

190

aerian i maritim n zona Guadalcanal-ului. Japonezii au debarcat trupe pentru a nfrnge forele de ocupaie i pentru a recuceri aerodromul. Conform planului lor, portavioanele trebuia s lanseze avioanele care ar fi asigurat dominaia asupra insulei, ceea ce ar fi permis forelor navale s obin iniiativa n apele nvecinate. Acest plan a euat pentru c ei au subestimat efectivele americane staionate pe insul i, timp de 2 luni, i-au ndreptat efortul n Papua Noua Guinee. Cnd, n sfrit, au aflat realitatea, era prea trziu. n cursa ntririlor care a urmat, ei nu au putut obine, niciodat, o superioritate numeric suficient pentru cucerirea aerodromului. n noiembrie, situaia japonezilor a devenit disperat datorit faptului c programul de antrenament i de construcii ale aliailor a nceput s se fac simit, n special n domeniul efectivelor i aviaiei. Unul dintre cele mai mari lipsuri ale japonezilor a fost n sectorul comandamentului. Trupele de uscat i Marina, care ar fi trebuit s colaboreze strns n timpul campaniei de la Guadalcanal, au fost incapabile, nu numai s elaboreze un plan unic dar, chiar i atunci cnd acionau n comun, o fceau cu o ostilitate vdit. Chiar n cadrul fiecrei categorii de fore, comandanii se contraziceau i se contracarau. A rezultat o cooperare improvizat care a prut aliailor ca un plan de operaii grandios, desfurat n mai multe reprize. Nici n tabra aliailor, coordonarea nu a fost perfect, mai ales n cadrul Comandamentelor Pacificului de Sud i Pacificului de Sud-Vest, dar autoritatea generalului MacArthur nu a fost pus niciodat la ndoial iar, dup sosirea amiralului Halsey, conducerea operaiilor din primul comandament nu a mai creat probleme. Singurul avantaj permanent de care au dispus japonezii a fost superioritatea lor tactic n angajrile navale pe timp de noapte. A fost una din specialitile lor, destinat ntrebuinrii torpilelor, superioare din punct de vedere tehnic, pe care le posedau. Noul radar instalat pe navele americane ar fi putut compensa aceast superioritate, dac mai muli comandani ar fi neles posibilitile oferite de acesta. Dei aliailor le-au trebuit ase luni pentru a obine victoria, succesul campaniilor din Noua Guinee i Guadalcanal a ndeprtat pericolul asupra Australiei i a permis acestora ctigarea iniiativei strategice. Preul a fost ridicat pentru ambele tabere. Statele Unite au pierdut 2 portavioane, 6 crucitoare grele, 2 crucitoare uoare i 14 distrugtoare, iar japonezii 2 nave de linie, un portavion uor, 3 crucitoare grele, 11 distrugtoare i 6 submarine.
191

Aciunile pentru Guadalcanal s-au desfurat ntr-un timp ndelungat, perioad n care au avut loc ase btlii aero-navale distincte, n care raportul de fore a fost relativ egal. Cu toate acestea, epuizarea capacitilor nipone i-a spus cuvntul, de aceea considerm c operaiile pentru Midway i Guadalcanal au reprezentat adevrata cotitur a rzboiului pe teatrul Pacificului, nu doar pentru Insulele Midway luate separat. Dup campania de la Guadalcanal, aliaii puteau declana o ofensiv care s distrug poziia Japoniei n Pacificul de Sud. 3. Ofensiva aliat n Noua Guinee i Insulele Solomon La nceputul anului 1943, situaia strategic a ntregului rzboi era n schimbare. Aliaii nu mai erau peste tot n aprare, armatele acestora respingndu-le pe cele ale Axei pe cteva fronturi. n Pacific, acetia au reuit, n sfrit, s opreasc naintarea japonez spre sud, dup ase luni de lupte epuizante n Papua i Insulele Solomon25. La Conferina de la Casablanca26 din ianuarie 1943 s-a stabilit ca prioritatea principal s rmn nfrngerea Germaniei i continuarea operaiilor n Pacific, pentru meninerea iniiativei. Aceasta nsemna o ofensiv mpotriva Rabaul, iar n Burma, declanarea unei aciuni pentru recucerirea Rangoon. n acest timp, japonezii se concentrau pe aprarea Rabaul-ului prin meninerea controlului de-a lungul unui aliniament, n centrul Insulelor Solomon i Noii Guinee, unind Lae cu Noua Georgie i Santa Isabel27. n spiritul conferinei de la Casablanca i pentru a preveni ineficiena forelor din Pacific, eful Statului Major ntrunit a decis executarea a trei operaii principale28 n Pacific, n anul 1943: n sud cucerirea Rabaul, n centru atingerea aliniamentului Truk-Guam, iar n nord respingerea japonezilor din Insulele Aleutine. Amiralul King a apreciat c exista o cale mult mai eficace de ducere a campaniei mpotriva bazei de la Rabaul, care ar fi fcut inutil desfurarea etapelor a doua i a treia. n loc s repete naintarea lent i sngeroas de la Guadalcanal i atacarea frontal a dispozitivului japonez, a conceput o operaiune pe flancuri care ar fi
25

R.R. Palmer, Joel Colton, A History of the Modern World, McGraw-Hill, Inc., New York, 1984, pp. 853-854. 26 Winston Churchill, Al doilea rzboi mondial, vol. 2. Editura Saeculum I.O., Bucureti, 1996, pp. 185-187. 27 David Smurthwaite, op. cit., p. 92. 28 Chester Nimitz, op. cit., p. 242.

192

economisit timp i ar fi evitat pierderile, fcnd poziiile japoneze din Insulele Solomon aproape ineficiente. MacArthur a respins strategia lui King, deoarece ar fi trebuit s fie executat fr sprijinul aviaiei bazate la sol i a etalat, din nou, propunerea sa pentru o avansare pas cu pas n Insulele Solomon i de-a lungul Noii Guinee care, n cele din urm, convergea spre Rabaul29. MacArthur a solicitat fore suplimentare pentru executarea acestei operaiuni, cu toate c n prima parte a lui 1943 erau aproape 375.000 de americani n Pacific, n comparaie cu 107.000 n Marea Britanie i 278.000 n Mediterana30. La sfritul lui martie 1943, eful Statului Major ntrunit a elaborat o directiv care o anula pe cea din 1942, fixnd obiectivele ntr-un plan cunoscut sub numele de cod Cartwheel31. n Zona Pacificului de SudVest trebuia s fie cucerite Kiriwina i Woodlark din Insulele Trobriand, pentru a se putea construi acolo aerodromuri. n etapa urmtoare, trebuia nfrni japonezii din Lae, Salamaua, Finschafen, Madaug i vestul Insulei New Britain. n Zona Pacificului de Sud, urmau s fie ocupate Insulele Solomon pn spre nord, la Bongainville. MacArthur era la conducerea strategic, n timp ce Halsey asigura comanda la nivelul tactic n Insulele Solomon. Pe timpul elaborrii planurilor, situaia pe front s-a modificat. Amiralul Halsey a fost primul care a acionat, executnd un atac amfibiu mpotriva Insulelor Russell, ntre Guadalcanal i New Georgia. Insulele fuseser deja evacuate de japonezi i ocuparea lor a fost executat fr pierderi32. Btlia din Marea Bismark n Noua Guinee, forele japoneze care erau pe cale s cucereasc Wau au fost respinse spre Mubo. n ciuda acestui pas napoi, japonezii erau hotri s sprijine poziia lor din Noua Guinee, pentru c ea reprezenta punctul de rezisten de vest al perimetrului defensiv din Pacificul de Sud. Un convoi format din 8 nave de transport escortate de 8 distrugtoare a plecat din Rabaul la sfritul lui februarie, pentru a ntri Lae. Descoperit de ctre aviaia de vntoare, convoiul a fost atacat la joas altitudine de bombardierele americane i australiene timp de dou zile, pierznd toate navele de transport i 4 distrugtoare. A fost actul de natere
29 30

Russell F. Weigley, op. cit., p. 279. David Smurthwaite, op. cit., p. 95. 31 Ronald H. Spector, op. cit., p. 226. 32 Leonida Loghin, Al doilea rzboi mondial, Cronologie, Editura Politic, Bucureti, 1984, p. 436.

193

al aviaiei aliate bazate la sol ca arm redutabil, Lae i Salamaua putnd fi aprovizionate acum doar cu ambarcaiuni mici sau submarine33. n ncercarea de a prelua controlul aerian asupra Noii Guinee i Insulelor Solomon, amiralul Yamamoto a lansat o ofensiv aerian, operaia I-Go, n care Flotila 11 Aerian a angajat circa 300 de avioane mpotriva bazelor aliate avansate34. Acestea s-au confruntat cu aprarea aerian, care acum putea ntrebuina avioane, cum ar fi bimotorul P-38 LIGHTING sau CHACE VOUGH F4U CORSAIR, cu performane substanial mbuntite fa de aparatele mai vechi. n ciuda celor mai dure raiduri japoneze dup Pearl Harbor, distrugerile produse navelor i avioanelor aliate au fost mici, iar Flotila 11 Aerian nipon a pierdut muli piloi experimentai. Marina japonez l-a pierdut, de asemenea, i pe amiralul Yamamoto35. Pe 18 aprilie 1943, 18 avioane P-38, folosind informaia c amiralul zbura la sud de Boungainville, au nimicit aparatele de vntoare din escorta acestuia i i-au dobort avionul n jungl. La cteva sptmni de la funeraliile organizate n amintirea amiralului, ofensiva aliat n Noua Guinee i centrul Insulelor Solomon, pe care Yamamoto ncerca s o previn, a fost lansat cu toat fora. Btlia din largul Insulelor Komandorskiye n iunie 1942, n cadrul operaiunii de la Midway, forele japoneze ocupaser insulele Attu i Kiska din Arhipelagul Aleutine. Luptele crncene din Noua Guinee i Guadalcanal au limitat reacia american la cucerirea, de ctre japonezi, a insulelor Adak i Amchitka i construirea de aerodromuri pe acestea, la numai 50 de mile de Kiska. Japonezii au putut s transporte ntriri n Insulele Aleutine, dar pe 26 martie 1943, un convoi a fost interceptat n apropierea Insulei Komandorskiye. Dei navele americane au suferit pierderi mari n aceast btlie, japonezii nu i-au ndeplinit misiunea. Btlia a fost purtat ntre crucitoare i distrugtoare, de ambele pri, fiind o aciune naval clasic, fr intervenia aviaiei36. Recucerirea Aleutinelor Pe data de 11 mai, o grupare naval a S.U.A. compus dintr-un portavion de escort i 3 nave de linie a debarcat trupe pe Insula Attu. Aciunea nu a avut opoziie, dar japonezii, care i concentraser trupele n muni, au luptat pn la unul, nainte ca insula s fie, n sfrit, cucerit, pe 29 mai. Insula Kiska era acum puternic
33 34

B.H. Lidell Hart, op. cit., vol. 2, p. 151. John Keegan, op. cit., p. 299. 35 ibidem. 36 Ilie Manole, Ioan Damaschin, Confruntri navale, vol. 2, Editura Militar, Bucureti, 1988, pp. 232-234.

194

bombardat, iar o for naval a executat o debarcare, pe 15 august. Americanii au descoperit c cei 6.000 de oameni ai garnizoanei fuseser, n secret i cu succes, evacuai n Japonia, cu dou sptmni nainte. Astfel, cteva insule, mportante doar din punct de vedere sentimental i nu strategic, au inut blocate mii de ostai i sute de nave i avioane aliate, care ar fi putut s fie folosite mai eficient n alt parte37. n timpul evenimentelor petrecute n apele ngheate ale Pacificului de Nord, spre sfritul lui iunie au nceput operaiunile n sud prin ocuparea insulelor Woodlark i Kiriwina i debarcarea la Nassau Bay, la sud de Lae38. n acelai timp, a fost lansat un atac asupra Salamaua. Se cunoteau puine date despre puterea inamicului la Finschafen, urmtoarea baz japonez mportant39, dar a fost luat decizia ca, n zorii zilei de 22 septembrie, s se debarce pe plajele aflate la 4 mile nord de aceasta. Aciunea a fost executat cu succes, n ciuda opoziiei crncene, i Finschafen a fost cucerit pe 2 octombrie, iar urmtorul obiectiv aliat era Sattelberg, Aliaii ctigau, de asemenea, btlia pentru Peninsula Huon. n timp ce aciunile asupra acestei peninsule erau n desfurare, o for naval comandat de amiralul Halsey a declanat ofensiva asupra centrului Insulelor Solomon, n New Georgia, avnd ca obiectiv principal aerodromul de la Munda40. Amiralul american a hotrt locul pentru debarcarea preliminar - Insula Rendova care, dei era separat prin 7 mile de ap de Insula New Georgia, permitea accesul navelor de transport mari printre recifurile de corali i constituia un port adpostit. Rendova a fost ctigat pe 30 iunie. Dup bombardamente prelungite executate de aviaia i navele aliate i un atac terestru susinut, aerodromul Munda a fost cucerit pe 5 august, iar ntreaga Insul New Georgia ocupat trei sptmni mai trziu. Japonezii au constituit convoaie navale pentru a transporta ntriri n centrul Insulelor Solomon, un numr mare de confruntri avnd loc ntre nave de lupt japoneze i americane. Crucitorul HELENA a fost distrus n Golful Kula, iar pe 13 iunie, n btlia de la Kolombangara, crucitorul uor japonez JINTSU a fost scufundat, un crucitor neozeelandaz i dou americane fiind avariate41.
37 38

Chester Nimitz, op. cit., pp. 244-245. Harry A. Gailey, op. cit., pp. 215-216. 39 ibidem, p. 217. 40 ibidem, pp. 220-221. 41 David Smurthwaite, op. cit., p. 100.

195

n timpul desfurrii aciunilor pentru New Georgia, amiralul Halsey se gndea cum s cucereasc celelalte insule deinute de japonezi: Arundel, Kolombangara i Vella Lavella42. Au fost executate debarcri pe Arundel i Vella Lavella, dar amiralul a hotrt ocolirea puternicei garnizoane de la Kolombangara. Prin pierderea celor dou insule, japonezii au evacuat Kolombangara, iar Halsey a putut s se concentreze asupra urmtorului pas, i anume invadarea Bougainville.

42

Chester Nimitz, op. cit., pp. 251-255.

196

55 DE ANI DE LA CREAREA TRATATULUI DE LA VAROVIA (1955-2010) (I)


Constantin OLTEANU

Rsum: 55 annees de la creation du Traite de Varsovie (1955-2010)


Dans larticle sont remarques les circumstances internationals dans les quelles est n le Pacte de Varsovie, ainis que les prliminaries politiques, diplomatiques et militaries de lAlliance. En outr, sont presentes les structures politiques, militaries et diplomati ques du Pacte de Varsovie, les atributions, les competences et leurs activitis principales pendant les 36 ans de son existence. Une importante partie est destine aux relations inter- alies et la position singulire de Roumanie dans les problems de baise de lactivit du Pacte de Varsovie. Subsidiairement, il est soulign que larme roumaine a t la seule arme du Pacte de Varsovie, que, cot des relations avec les alis, avait entretenu des raports productives avec les armes des unes des etats members du NATO, des pays neuters et non-alignes, situs sur tous les continents. Mots-cls: Le Pacte de Varsovie, la coalition militaire, les relations inter-alie, identit nationale,Invasion militaire

n zbuciumata lor istorie, romnii au acumulat o valoroas experien militar. Obligai s lupte de cele mai multe ori cu adversari mult mai

Generalul-colonel (r) dr., membru al Biroului Executiv al Societii de tiine Istorice din Romnia, preedinte al Filialei Cercetare-nvmnt din municipiul Bucureti. n calitatea sa de ministru al aprrii naionale (1980-1985) i de secretar al CC al PCR (19881989) a participat la numeroase activiti ale Tratatului de la Varovia, reuind s cunoasc multe din intimitile acestei Aliane. A publicat mai multe lucrri, studii i articole pe aceast tem.

197

puternici, ei au fost nevoii s coopereze, n plan militar, cu alte popoare1. n consecin, romnii au luat parte la diferite coaliii militare i la rzboaie de coaliie. n epocile modern i contemporan, de exemplu, Romnia a participat la patru rzboaie de coaliie: n 1877-1878, alturi de Rusia, mpotriva Imperiului otoman; n 1913, la cel de al doilea rzboi balcanic, mpreun cu Serbia, Muntenegru, Grecia i Turcia contra Bulgariei; n 19161919, la Primul Rzboi Mondial, n cadrul Antantei, mpotriva Puterilor Centrale; n al Doilea Rzboi Mondial, n campania din est, (iunie 1941august 1944), n cadrul Axei, n campania din vest, (august 1944-mai 1945) s-a alturat Coaliiei Naiunilor Unite, mpotriva Germaniei i Ungariei. Totodat, n spaiul cronologic menionat, Romnia a fost parte n urmtoarele coaliii politico-militare: Tripla Alian (1883-1914), n Antanta (1916-1919), n Mica nelegere i nelegerea Balcanic n perioada interbelic; n Axa Berlin-Roma-Tokio, (noiembrie 1940-august 1944); n Tratatul de la Varovia, (mai 1955-iulie 1991); n Parteneriatul pentru pace (1994-2004); n N.A.T.O. (aprilie 2004). mprejurrile internaionale n care a luat fiin Organizaia Tratatului de la Varovia, ce va exista 36 de ani. Abordarea acestei probleme impune schiarea sumar a tabloului general al lumii dup ncheierea, n anul 1945, a celui de la Doilea Rzboi Mondial. Salvate de la dezastrul pe care li-l pregtise Axa, popoarele i puneau sperane n continuarea i intensificarea cooperrii dintre statele Coaliiei Naiunilor Unite nvingtoare, n special n nelegerea dintre Statele Unite ale Americii i Uniunea Sovietic, ri care avuseser rolul hotrtor n deznodmntul celei mai mari conflagraii a tuturor timpurilor. La captul celui de-al doilea rzboi mondial aprecia generalul american Dwight Eisenhower Statele Unite i Uniunea Sovietic erau cele mai puternice state de pe glob2. Dup reputatul general, toate problemele cardinale ale contemporaneitii, ntre care prioritar era permanentizarea pcii, depindeau de capacitatea Estului i Vestului de a munci laolalt n una i aceeai lume3. Nici o alt contradicie pe plan internaional nu putea reprezenta o ameninare pentru unitatea i pacea mondial dac ntre
1

Vezi pe larg, Dr. Constantin Olteanu, Coaliii politico-militare. Privire istoric, Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 1996. 2 Dwight Eisenhower, Cruciad n Europa, Editura Politic, Bucureti, 1975, p. 573. 3 Ibidem.

198

americani i sovietici se instaura un climat de ncredere reciproc4. n realitate, dup Conferina de pace, cooperarea dintre Puterile Aliate s-a deteriorat, situaia evolund periculos spre Rzboiul rece. Ca urmare, pentru aproape cinci decenii, lumea a fost divizat n blocuri militare i economice ostile. Aceste blocuri, situate pe poziii ideologice diametral opuse, motivate juridic, declarate defensive, susineau tendinele de dominaie mondial a liderilor lor: S.U.A., pe de o parte, i U.R.S.S., pe de alta. Pentru fenomenele negative generate de aceast competiie, S.U.A. i U.R.S.S. se vor nvinui reciproc, de multe ori ntr-o form lipsit de elegan diplomatic, fiecare parte atribuind celeilalte toat rspunderea. Prima coaliie politico-militar postbelic cu caracter internaional a fost Organizaia Tratatului Atlanticului de Nord (Nord Atlantic Treat Organization), N.A.T.O., fondat la 4 aprilie 1949, la Washington. Actul de constituire a fost semnat de reprezentanii guvernelor a 12 ri, respectiv minitrii afacerilor externe din Anglia, Belgia, Canada, Danemarca, Frana, Islanda, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Portugalia i Statele Unite ale Americii. n anul 1952 au aderat Turcia i Grecia, iar la 6 mai 1955, la zece ani de la terminarea rzboiului, Republica Federal a Germaniei a fost invitat i s-a alturat N.A.T.O. Spania a aderat n anul 1982, devenind cel de al 16-lea stat al Alianei. Dup cum se cunoate, la 12 martie 1999, au fost integrate trei noi state, Cehia, Polonia i Ungaria, aciune ce a reprezentat primul pas n extinderea Pactului Atlanticului de Nord spre estul Europei, prin includerea celor trei ri care participaser la Tratatul de la Varovia. Scopul politico-strategic al N.A.T.O. a fost definit ct se poate de clar de ex-senatorul american Hamilton Fish: Am susinut Organizaia Tratatului Nord-Atlantic, considernd necesar ridicarea unei bariere solide n calea expansiunii comunismului n Europa5. Dup N.A.T.O. au fost nfiinate i alte aliane militare n diferite zone ale lumii: ANZUS (1951), SEATO (1954), CENTO (1955). Din preliminariile politice, diplomatice i militare ale fondrii Tratatului de la Varovia. Primele elemente n acest sens pot fi considerate prevederile tratatelor bilaterale de prietenie, colaborare i asisten mutual ncheiate ntre majoritatea statelor care peste civa ani aveau s devin
4 5

Ibidem Hamilton Fish, Pearl Harbor, Ialta i trdarea Europei, Editura Venus, Bucureti, 1991, p. 7.

199

parteneri n cadrul Tratatului de la Varovia. Respectivele tratate exprimau dorina statelor semnatare de a ntri relaiile de prietenie i de colaborare dintre ele n interesul dezvoltrii lor i, n acelai timp, dorina de a crea aliane defensive bilaterale, mpotriva pericolului unei agresiuni, n primul rnd din partea Germaniei. n acest scop, tratatele n cauz nscriau angajamentul prilor, cum se va observa, de a lua msuri n comun pentru nlturarea oricrei ameninri din partea Germaniei sau a oricrui alt stat care s-ar uni cu Germania. Prile contractante se angajau, totodat, s nu ncheie nici o alian i s nu participe la nici o coaliie i nici la aciuni sau msuri ndreptate mpotriva celorlalte pri. Tratatul ncheiat de Romnia cu Bulgaria, la 16 februarie 1948, de exemplu, pe lng clauzele cu caracter politico-economic, cuprindea prevederi referitoare la aprarea comun mpotriva unei eventuale agresiuni. Astfel, la articolul 2 din Tratat se preciza c naltele Pri Contractante vor lua de comun acord toate msurile necesare pentru a garanta securitatea, independena naional i integritatea lor teritorial. n consecin, ele se vor nelege asupra tuturor chestiunilor internaionale importante care ating interesele celor dou ri sau interesele pcii i ale colaborrii internaionale i vor aciona n spiritul Chartei Naiunilor Unite6. Coninutul articolului 3 este i mai explicit, menionnd: n cazul n care Germania sau un al treilea stat ar svri o agresiune mpotriva uneia din naltele Pri Contractante n scopul de a-i primejdui independena naional, de a-i aservi sau a-i rpi o parte din teritoriu, cealalt nalt Parte Contractant va acorda fr ntrziere prii atacate ajutor militar sau de orice alt natur prin toate mijloacele de care dispune7. Tratatele ncheiate de Romnia cu Ungaria, Uniunea Sovietic i Cehoslovacia n acelai an, 1948, n privina clauzelor cu tent militar, au un coninut asemntor. Lum ca exemplu, Tratatul ncheiat ntre Romnia i Uniunea Sovietic, la 4 februarie 1948, la Moscova, care stipula: naltele Pri Contractante se oblig s ia n comun toate msurile care se afl la dispoziie mpotriva oricrei ameninri de repetare a agresiunii din partea Germaniei sau oricrui alt stat care s-ar uni cu Germania, direct sau indirect sau n orice alt form. De asemenea, Tratatul prevedea c Fiecare din naltele Pri Contractante se oblig s nu ncheie nici o alian i s nu ia parte la nici o coaliie i nici la aciuni sau msuri ndreptate mpotriva celeilalte nalte Pri Contractante.
6 7

Scnteiea nr. 102 din 19 ianuarie 1948. Ibidem.

200

Un moment important pe calea spre o coaliie politico-militar a statelor europene aflate n sfera de influen sovietic l-a constituit ntrunirea de la Moscova din 9-12 ianuarie 1951. La aceast consftuire, iniiat i prezidat de I.V.Stalin, au luat parte reprezentani ai Bulgariei, Cehoslovaciei, Poloniei, Romniei, Ungariei i Uniunii Sovietice. Din partea Romniei au participat Gheorghe Gheorghiu-Dej i Emil Bodnra. n cadrul ntlnirii, liderul sovietic a prezentat o ampl expunere asupra situaiei politico-militare globale i continentale, punnd accentul pe raportul de fore n plan militar la nivel mondial i european, ca suport pentru msurile pe care partea sovietic le elaborase deja privind o aciune n comun. Toi reprezentanii rilor participante la ntrunire s-au aliniat fr rezerve aprecierilor i propunerilor sovietice. Ca urmare, s-a hotrt: majorarea efectivelor armatelor statelor prezente la ntrunire, att cele din timp de pace, ct i cele prevzute la rzboi; creterea gradului de nzestrare a armatelor cu armament i tehnic de lupt, de provenien sovietic. Pentru Romnia, dup ce s-au vehiculat diferite cifre, n final, au fost fixate urmtoarele efective: 250.000 de oameni n timp de pace, depind substanial prevederile Tratatului de pace din 1947, precum i 600.000 de oameni n caz de rzboi. Cum menionam, cele stabilite n cadrul consftuirii din ianuarie 1951 de la Moscova reprezentau, n fapt, un program conceput i prezentat de partea sovietic, viznd structurarea, dotarea i dirijarea armatelor rilor prezente la acea ntrunire. Pentru a urmri materializarea msurilor convenite, s-a hotrt crearea unui organism politico-militar, numit Comitet de coordonare. Compunerea de principiu i competenele acestei structuri au fost prezentate la reuniune de ctre marealul M.A.Vasilievski, care atunci deinea funcia de ministru al aprrii al U.R.S.S. Propunerile marealului sovietic au fost aprobate n unanimitate de participani8. Un alt fapt care se nscrie n ceea ce considerm preliminariile Organizaiei Tratatului de la Varovia l-a constituit Nota adresat de guvernul sovietic, la 31 martie 1954, guvernelor S.U.A., Marii Britanii i Franei prin care Uniunea Sovietic cerea, ntre altele, s discute cu guvernele interesate aderarea sa la N.A.T.O. Concret, Veaceslav Molotov, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., a convocat ambasadorii celor trei state menionate i le-a remis note cu coninut similar adresate guvernelor celor trei mari puteri. n Nota guvernului sovietic, dup o ampl nfiare a situaiei politico-militare mondiale i continentale, dup ce se atrgea atenia
8

Revista Dosarele istoriei nr.8(60)/2001, p. 4.

201

asupra pericolului pe care l reprezenta folosirea armei atomice, se propunea crearea unui sistem de securitate colectiv n Europa, precum i ncheierea Tratatului de pace cu cele dou state germane Republica Federal a Germaniei i Republica Democrat German. Nota guvernului sovietic inea s sublinieze c la sistemul de securitate european trebuie s participe i S.U.A. avnd n vedere c n cel de-al Doilea Rzboi Mondial acestea fcuser parte din coaliia antifascist. n felul acesta, considerau autorii Notei, S.U.A. s-ar afla ntr-un sistem de securitate colectiv mpreun cu fotii aliai din timpul rzboiului. n continuare, dup ce se afirma c poziia guvernului sovietic fa de Tratatul Nord-Atlantic este binecunoscut, n sensul c U.R.S.S. considera c N.A.T.O. este ndreptat mpotriva sa, Nota meniona c pentru a-i pierde acest caracter ar trebui ca la el s participe toate marile puteri care au fcut parte din coaliia antifascist. n ce privete exprimarea dorinei Uniunii Sovietice de a adera la N.A.T.O., n Not se sublinia c Guvernul sovietic declar c este gata s examineze mpreun cu guvernele interesate participarea U.R.S.S. la Tratatul Nord-Atlantic9 La 7 mai 1954, S.U.A., Anglia i Frana, printr-o Not comun, au respins propunerile Uniunii Sovietice cuprinse n Nota din 31 martie 1954. n ianuarie 1953 i n februarie 1954, la Berlin, s-au ntrunit minitri afacerilor externe ai Uniunii Sovietice, Angliei i Franei, care au discutat problema realizrii unui Tratat european cu privire la securitatea colectiv pe continent, aciuni care nu au dus la o nelegere. Ca urmare, s-a accentuat pregtirea pentru realizarea unei aliane distincte din care urma s fac parte Uniunea Sovietic i sateliii ei europeni. Pe aceast linie se nscriu cteva activiti politico-diplomatice. ntre 29 noiembrie 2 decembrie 1954, a avut loc, la Moscova, Consftuirea reprezentanilor U.R.S.S., Poloniei, Cehoslovaciei, Bulgariei, R.D.Germane, Romniei, Ungariei i Albaniei. Ca observator a participat un reprezentant al Chinei. La aceast ntrunire s-a examinat pe larg situaia politico-militar din Europa, exprimndu-se ngrijorarea n legtur cu deciziile adoptate de N.A.T.O., la Paris, n octombrie 1954, ndeosebi cea referitoare la primirea n Aliana NordAtlantic a R.F. a Germaniei, menionndu-se c, n consecin, prile participante vor stabili msuri corespunztoare n domeniul militar. La 11 mai 1955 s-a inut a doua Consftuire a celor opt state menionate, de
9

Florian Grz, Expansiunea spre est a N.A.T.O., Editura Coru Pavel, Bucureti, 1997, p. 43.

202

aceast dat la Varovia, care a luat n discuie situaia creat pe continentul european. nfiinarea Organizaiei Tratatului de la Varovia. Dup trei zile de dezbateri, la 14 mai 1955, la Varovia, a fost semnat Tratatul de prietenie, colaborare i asisten mutual, ntre Albania (care din martie 1961 nu va mai participa la activitile structurilor Alianei, iar la 13 septembrie 1968 se va retrage din Tratat), Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.German, Polonia, Romnia, Ungaria i Uniunea Sovietic.-coaliie politico-militar defensiv, care avea s intre n istorie sub denumirea de Tratatul de la Varovia. Din partea Romniei, Tratatul a fost semnat de Gheorghe Gheorghiu-Dej, preedinte al Consiliului de Minitri al Republicii Populare Romne. Statele semnatare au ratificat Tratatul, consfinind prin aceasta fora lui juridic, iar n conformitate cu articolul 6, Polonia a devenit depozitarul documentelor. Romnia a devenit parte la Tratat prin ratificarea acestuia la 3 iunie 1955. Tratatul, intrat n vigoare la 4 iunie 1955, avea o durat de valabilitate de 20 de ani cu prelungire automat pe nc 10 ani pentru statul sau statele care, cu un an naintea expirrii termenului, nu vor prezenta guvernului Poloniei, depozitarul documentelor, o declaraie de denunare a sa. Existena n Europa, la un deceniu de la ncheierea celui de-al Doilea Rzboi Mondial, a dou coaliii politico-militare, rivale a devenit o realitate de care statele trebuiau s in seama n conceperea i desfurarea politicii lor externe. Blocurile militare au dus la intensificarea cursei narmrilor, inclusiv a celei nucleare, pe continentul european acumulndu-se mari fore de distrugere. Pentru evitarea unor confruntri catastrofale, pentru asigurarea pcii, se impunea realizarea unui sistem de securitate colectiv n Europa i desfiinarea celor dou blocuri militare. n aceste circumstane, Romnia s-a afirmat ca un factor activ n susinerea ideii ca pn la nfptuirea acestui deziderat trebuiau ns luate unele msuri care s vizeze reducerea activitilor cu caracter militar ale celor dou coaliii ostile, desfiinarea bazelor militare i retragerea trupelor strine de pe teritoriul altor state, crearea unor zone lipsite de arme de nimicire n mas, reducerea efectivelor i a cheltuielilor militare, renunarea la manevre i alte demonstraii militare de orice fel. ntruct nu s-a ajuns la consens, nici una din aceste aciuni nu s-a finalizat.

203

Caracterul i organizarea politico-militar a Tratatului de la Varovia10. Conceput ca o alian politico-militar defensiv ntre state suverane, independente i egale n drepturi, Tratatul ncheiat la Varovia a stipulat c rile participante vor dezvolta relaii reciproce de prietenie i colaborare n conformitate cu principiile respectrii independenei i suveranitii statelor i neamestecului n treburile interne, ns, dac se are n vedere intervenia militar a Uniunii Sovietice n Ungaria (1956), precum i invazia celor cinci state (Uniunea Sovietic, Bulgaria, R.D.German, Polonia i Ungaria) n Cehoslovacia (1968), se poate aprecia cum au fost respectate aceste principii. Scopurile declarate ale Alianei au fost astfel formulate n documentul care s-a aflat la baza constituirii i activitii Organizaiei Tratatului de la Varovia: Prile contractante se arat n articolul 1-se oblig ca, n conformitate cu Charta Organizaiei Naiunilor Unite, s se abin, n relaiile internaionale, de la ameninarea cu fora sau de la folosirea ei i s rezolve litigiile lor internaionale prin mijloace panice, n aa fel nct s nu pericliteze pacea i securitatea internaional, iar la articolul 2 se declar c aliaii sunt gata s participe, n spiritul unei colaborri sincere la toate aciunile internaionale avnd drept scop asigurarea pcii i securitii internaionale i vor depune eforturi pentru ca, n nelegere cu alte state care vor dori s colaboreze n aceast direcie, s ia msuri eficiente n vederea reducerii generale a armamentelor i a interzicerii armelor atomice, cu hidrogen i a altor tipuri de arme de exterminare n mas. n conformitate cu articolul 3, participanii la Alian urmau a se consulta nentrziat, n interesul asigurrii aprrii comune i meninerii pcii i securitii, ori de cte ori se va ivi primejdia unui atac armat mpotriva unuia sau mai multor state participante la Tratat. n cazul unui atac n Europa din partea unui stat sau grup de state mpotriva unuia sau mai multor state semnatare ale Tratatului, articolul 4 prevedea c Fiecare stat semnatar al Tratatului, n cadrul exercitrii dreptului de autoaprare individual sau colectiv, n conformitate cu articolul 51 al Chartei Organizaiei Naiunilor Unite, va acorda statului sau statelor care au fost supuse unui asemenea atac ajutor imediat, n mod individual i, n nelegere cu celelalte state participante la Tratat, prin toate mijloacele care i se par necesare, inclusiv folosirea forei armate. Statele semnatare ale Tratatului se
10

n detaliu, vezi general-colonel (r) dr. Constantin Olteanu, colonel (r) dr. Alesandru Duu, general-maior (r) Constantin Antip, Romnia i Tratatul de la Varovia, Editura PRO HISTORIA, Bucureti, 2005.

204

vor consulta imediat asupra msurilor ce trebuie luate n comun n scopul restabilirii i meninerii pcii i securitii internaionale. Potrivit prevederilor Chartei Organizaiei Naiunilor Unite, Consiliul de Securitate va fi informat asupra msurilor luate n baza prezentului articol. Aceste msuri vor fi sistate ndat ce Consiliul de Securitate va fi luat msurile necesare pentru restabilirea i meninerea pcii i securitii internaionale. n sfrit, este de menionat i articolul 7 din Tratat, care oblig prile contractante S nu ia parte la nici un fel de coaliii sau aliane i s nu ncheie nici un fel de acorduri ale cror scopuri ar fi n contradicie cu prezentul Tratat. Ca i N.A.T.O., Tratatul de la Varovia declara c nu se constituie ntr-un bloc politico-militar nchis. Prezentul Tratat-preciza articolul 9 este deschis i altor state, indiferent de ornduirea lor social i de stat, care vor declara c sunt gata ca, participnd la Prezentul Tratat s contribuie la unirea eforturilor statelor iubitoare de pace n scopul asigurrii pcii i securitii popoarelor. Structurile de baz politico-militare ale Tratatului de la Varovia. n temeiul prevederilor textului Tratatului, al altor documente convenite pe parcurs, n cadrul Organizaiei Tratatului de la Varovia s-au constituit structuri politice i militare. Structuri cu caracter politic. Comitetul Politic Consultativ constituia principalul organ cu atribuii decizionale. A luat fiin n conformitate cu prevederile articolului 6 din Tratat, n care se arta: n scopul nfptuirii consultrilor prevzute n prezentul Tratatse creaz un Comitet Politic Consultativ, n care fiecare stat semnatar al Tratatului va fi reprezentatPentru asigurarea organizrii i desfurrii activitilor Comitetul poate crea organele auxiliare care s-ar dovedi necesare. n fapt, Comitetul Politic Consultativ a luat fiin la Consftuirea de la Praga, din 27-28 ianuarie 1956, ntrunire la care a fost prezent i un reprezentant al Chinei, ca observator. Acest organ era constituit din efii statelor participante la Alian, iar la edinele sale luau parte i prim-minitrii, minitrii afacerilor externe, secretarii partidelor comuniste sau muncitoreti cu relaiile externe din rile respective, comandantul-ef al Forelor Armate Unite ale Tratatului de la Varovia i eful Statului Major al Forelor Armate Unite. ncepnd cu anul 1980, la lucrrile Comitetului Politic Consultativ au participat i minitrii aprrii din statele aliate.
205

La Consftuirea de la Praga s-au stabilit urmtoarele: Comitetul Politic Consultativ s se ntruneasc atunci cnd este necesar, dar nu mai rar de dou ori pe an (cnd situaia a impus-o, s-au desfurat i consftuiri extraordinare); edinele s fie deschise i nchise de eful statului gazd i prezidate pe rnd de reprezentanii fiecrui stat. S-a hotrt, de asemenea, ca pe lng Comitetul Politic Consultativ s funcioneze, ca organe auxiliare cu sediul la Moscova, o Comisie permanent, avnd ca sarcin s elaboreze recomandri n probleme de politic extern, i un Secretariat Unit, cu atribuii tehnico-organizatorice, alctuit din reprezentani ai tuturor statelor aliate. Comitetul Politic Consultativ examina situaia politico-militar din Europa i din lume, problemele comune privind capacitatea de aprare i organizarea Forelor Armate Unite ale statelor participante la Tratat, asculta rapoartele comandantului-ef, referitoare la activitatea desfurat de Comandament pe timp de un an i adopta hotrrile corespunztoare. Numirea comandantului-ef al Forelor Armate Unite i a efului Statului Major, precum i a altor cadre din Comandamentul Forelor Armate Unite reprezenta, de asemenea, un atribut important al Comitetului Politic Consultativ. n prezentul articol ne propunem s ne referim numai la unele din consftuirile Comitetului Politic Consultativ, care au o anumit relevan politico-militar. Pentru noi, romnii, o nsemntate aparte a avut-o consftuirea Comitetului Politic Consultativ din 24 mai 1958, de la Moscova, ntruct acolo s-a hotrt retragerea trupelor sovietice de pe teritoriul Romniei. A fost un eveniment istoric, un triumf al politicii i diplomaiei romneti. Aciunea a fost plasat n contextul unei noi reduceri, suplimentare, fa de 1955, a efectivelor militare ale rilor participante la Tratatul de la Varovia: Uniunea Sovietic, cu 300.000 de oameni, ali cinci aliai cu 119.000 de oameni, din care, Romnia cu 55.000, Bulgaria cu 23.000, Polonia cu 20.000, Cehoslovacia cu 20.000 i Albania cu 1.000 de oameni11. n raportul prezentat la aceast consftuire de comandantul-ef al Forelor Armate Unite, marealul Ivan Konev, primul care a deinut aceast funcie, se meniona propunerea de retragere a trupelor sovietice din Romnia. Comunicatul adoptat n acest sens preciza: Comitetul Politic Consultativ a aprobat propunerea guvernului Uniunii Sovietice, pus de acord cu guvernul Republicii Populare Romne, cu privire la retragerea n viitorul apropiat de pe teritoriul Republicii Populare Romne a trupelor
11

Tratatul de la Varovia, Culegere de documente, 1955-1980, Editura Politic, Bucureti, 1981, p. 155.

206

sovietice care se afl acolo n conformitate cu Tratatul de la Varovia. Aceast formulare coninea dou inexactiti: prima Uniunea Sovietic i asuma iniiativa msurii ca un gest de bunvoin; a doua-se eluda realitatea c trupele sovietice staionau pe teritoriul rii noastre, sub diferite motive, nc din 1944, i nu din 1955, anul cnd a luat fiin Tratatul de la Varovia. ns, indiferent de aceste motivaii, retragerea trupelor sovietice din ara noastr a reprezentat o performan diplomatic romneasc, cu urmri benefice pentru afirmarea Romniei, att n relaiile interaliate, ct i n plan mai larg, internaional. Tot cu prilejul consftuirii de la Moscova, din 24 mai 1958, Comitetul Politic Consultativ a propus statelor membre ale Alianei Nord-Atlantice ncheierea unui Pact de neagresiune ntre rile participante la Tratatul de la Varovia i cele cuprinse n N.A.T.O., pentru atenuarea friciunilor care apar i pentru a nu permite contradiciilor ntre cele dou mari grupri de fore s degenereze ntr-un conflict militar. Consftuirea Comitetului Politic Consultativ din 27-28 aprilie 1959, cea din 4 februarie 1960, precum i consftuirile din 28-29 martie 1961 i 7 ianuarie 1962, toate desfurate la Moscova, au analizat problema german, ncheierea unui Tratat ntre cele dou state germane, securitatea european, situaia din Orient. n deceniile al aptelea i al optulea, Comitetul Politic Consultativ a analizat, cu prioritate, n consftuirile sale, pe lng problemele ordinare, securitatea european i internaional, dezarmarea, rzboiul din Vietnam etc. Consftuirea Comitetului Politic Consultativ din 4-6 iulie 1966 de la Bucureti, prin problemele dezbtute i documentele adoptate a avut o mare importan. n Declaraia adoptat, pe baza analizei situaiei create dup al Doilea Rzboi Mondial, se propuneau msuri pentru a se ajunge la asigurarea securitii europene: lichidarea bazelor militare strine, amplasate n diferite ri, retragerea trupelor de pe teritoriile altor state n limitele frontierelor lor naionale; reducerea forelor armate ale ambelor state germane i rezolvarea panic a problemei germane; crearea unor zone denuclearizate; inviolabilitatea frontierelor; convocarea unei conferine general-europene12. Convocarea conferinei n problema securitii i colaborrii europene-se sublinia n Declaraie-ar putea contribui la crearea n Europa a unui sistem de securitate colectiv i ar constitui un mare eveniment n istoria contemporan a Europei. Aceast Conferin, care va rezolva multe probleme i va da multe sperane, a avut loc, aa cum se cunoate, n anul 1975, la Helsinki.
12

Idem, p. 225-227.

207

n hotrrile adoptate n cadrul consftuirilor Comitetului Politic Consultativ, care s-au inut n perioada ce a urmat acestui moment, au fost nscrise importante obiective, ndeosebi dezarmarea, asigurarea pcii, securitii i cooperrii. De exemplu, n Declaraia adoptat la reuniunea Comitetului Politic Consultativ la ntrunirea de la Varovia din 14-15 mai 1980, se sublinia: Statele participante la Tratatul de la Varovia declar din nou c ele nu au urmrit i nu vor urmri niciodat supremaia militar; ele se pronun, n mod constant, pentru ca echilibrul militar s se asigure la niveluri ct mai sczute, pentru reducerea i lichidarea confruntrii militare n Europa. Ele nu au, nu au avut i nu vor avea alt doctrin strategic dect cea a aprrii". La aceast ntrunire la vrf din capitala Poloniei s-a marcat i aniversarea a 25 de ani de la nfiinarea Tratatului de la Varovia i s-au aprobat i semnat documentele ce cuprindeau orientrile i obiectivele politico-militare ale Alianei pentru urmtorii cinci ani. ncepnd din anul 1980, la reuniunile Comitetului Politic Consultativ au fost prezeni, cum menionam, i minitrii aprrii, astfel c la aceste activiti participau trei organe ale Tratatului de la Varovia: Comitetul Politic Consultativ, Comitetul Minitrilor Aprrii i Comitetul Minitrilor Afacerilor Externe. Dintre consftuirile Comitetului Politic Consultativ care au avut loc n deceniul al noulea ne referim numai la cteva din acestea. Rein, astfel, atenia ntrunirile din 1983: cea ordinar, de la Praga, din 3-5 ianuarie i cea extraordinar, de la Moscova, din 28 iunie. ntrunirea de la Praga a fost marcat de dezbaterea msurii ntreprinse de N.A.T.O cu privire la amplasarea a 572 de rachete balistice americane de tipul PERSHING-2 cu raz medie de aciune i rachete cu aripi cu baza la sol, avnd ncrctur nuclear, cu raza de aciune pn la 2.500 km, n unele ri din vestul Europei. Aceste rachete puteau lovi obiective de pe toat partea european a U.R.S.S. Fiind destinate realizrii primei lovituri nucleare, rachetele PERSHING-2 aveau calitatea de a zbura cu vitez mare, nedepind timpul de 14 minute pn la cel mai ndeprtat punct de lovire. Erau periculoase i rachetele cu aripi, prevzute pentru zbor scurt, la joas nlime i care nu puteau fi detectate de mijloacele de radiolocaie de atunci i distruse. n aceast aciune, S.U.A. au colaborat cu guvernele R.F. a Germaniei, Angliei i Italiei. Prin instalarea acestor rachete s-a urmrit modificarea raportului de fore n Europa, n favoarea N.A.T.O.13.
13

Mareal al Uniunii Sovietice, Viktor Kulikov, Scut de ndejde al pcii i socialismului, p. 94-95.

208

A doua Consftuire a Comitetului Politic Consultativ din 1983, extraordinar, a avut loc la 28 iunie, la Moscova, la 6 luni de la cea care se inuse la Praga, iar sub aspect tematic reprezenta o continuare a acesteia. Principala problem dezbtut a fost cea cu privire la amplasarea de rachete sovietice cu raz medie de aciune n Ungaria, Cehoslovacia i R.D.German, ca rspuns la aciunea similar ntreprins de N.A.T.O. n vestul continentului european. n cadrul acestei ntlniri, Iuri Andropov, secretarul general de atunci la P.C.U.S., a pus direct problema amplasrii rachetelor sovietice cu raz medie de aciune, argumentnd necesitatea acestei msuri. efii delegaiilor rilor vizate Ungaria, Cehoslovacia i R.D.German-Kadar, Husak i Honeker, i-au exprimat acordul necondiionat. Aceast poziie se explic i prin faptul c pe teritoriul celor trei state se aflau trupe sovietice. Singura delegaie ce s-a opus cu energie, prin conductorul ei14, a fost cea romn, care a subliniat din nou c prin aceast msur se amplific ncordarea internaional, se accelereaz cursa narmrilor, se creaz noi obstacole n calea destinderii, se ndeprteaz obiectivul nelegerii. Din pcate, glasul raional al Romniei nu a fost receptat. Desfurarea ulterioar a evenimentelor a validat ns atitudinea rii noastre. Declarndu-se mpotriva instalrii rachetelor sovietice pe teritoriile celor trei state aliate, Romnia nu era de acord nici cu msura ntreprins de S.U.A. de a amplasa pe teritoriile unor state membre N.A.T.O. din Europa rachete cu raz medie de aciune cu ncrcturi nucleare. ara noastr se pronuna pentru aciuni politico-diplomatice n vederea ajungerii la o nelegere ntre cele dou coaliii-N.A.T.O. i Tratatul de la Varovia-ca ambele blocuri s renune la instalarea respectivelor rachete. n anul 1985, au avut loc, ca i n 1983, dou edine ale Comitetului Politic Consultativ: la Varovia, n aprilie, i la Sofia, n octombrie. ntlnirea din capitala polonez a avut un caracter predominant festiv, fiind dedicat n bun parte aniversrii a 30 de ani de la nfiinarea Tratatului de la Varovia, dar a constituit i cadrul unei analize a situaiei politico-militare din Europa i din lume. n comunicatul dat publicitii la ncheierea Consftuirii Comitetului Politic Consultativ de la Varovia, printre altele se meniona: Participanii au examinat problema prelungirii duratei
14

Componena delegaiei Romniei la aceast Consftuire a fost identic cu cea de la Consftuirea de la Praga: Nicolae Ceauescu, eful delegaiei, Constantin Dsclescu, primul-ministru, Miu Dobrescu, secretar al CC al PCR cu relaii externe, general-colonel dr. Constantin Olteanu, ministrul aprrii naionale, tefan Andrei, ministrul afacerilor externe.

209

valabilitii Tratatului de prietenie, colaborare i asisten mutual, ncheiat la Varovia la 14 mai 1955, i au semnat Protocolul privind prelungirea Tratatului pe urmtorii 20 de ani i, ulterior, pe nc 10 ani. Ei au fcut, de asemenea, un schimb de preri cu privire la problemele actuale ale politicii europene i mondiale. Statele reprezentate la ntlnire militeaz pentru dezvoltarea unei colaborri internaionale i multilaterale egale n drepturi i reciproc avantajoase. Ele nu au fost niciodat adepte ale divizrii Europei i lumii n blocuri militare opuse. Ele se pronun i n prezent pentru desfiinarea simultan a alianei lor i a blocului nord-atlantic i, ca un prim pas, a organizaiilor lor militare15. Cum rezult i din cele artate mai nainte, imprimarea unui caracter preponderent politic activitii Tratatului de la Varovia era un deziderat pentru care Romnia aciona de mai muli ani. Totodat, n comunicatul amintit se meniona c rile reprezentate la ntlnire sunt gata s dezvolte dialogul constructiv cu toate celelalte state ntr-un spirit de bunvoin i ncredere, s desfoare o larg conlucrare internaional n interesul asigurrii pcii i securitii generale16. n zilele de 22-23 octombrie 1985, la Sofia, s-a ntrunit Comitetul Politic Consultativ, n Consftuirea ordinar anual. Comunicatul Consftuirii meniona c Principala atenie este acordat sarcinilor pcii, pentru prentmpinarea cursei narmrilor n cosmos i ncetarea acesteia pe pmnt, pentru o cotitur spre mai bine n evoluia situaiei din Europa i din ntreaga lume, pentru revenirea relaiilor interstatale pe fgaul destinderii, colaborrii i coexistenei panice17. Ca la aproape toate consftuirile, i de aceast dat, n ultima zi a ntrunirii, a avut loc o reuniune restrns a efilor delegaiilor. Dac la Varovia, n aprilie 1985, Mihail Gorbaciov accentuase problemele europene care se nscriau n concepia lui referitoare la Europa Casa comun, la care Nicolae Ceauescu a replicat: depinde la ce etaj locuiete fiecare, la Sofia, liderul sovietic a insistat asupra unei noi viziuni privind fenomenele politice, economice i sociale ale socialismului, cunoscut sub denumirea de Perestroika. Consftuirea Comitetului Politic Consultativ din mai 1987, de la Berlin, pe lng examinarea situaiei politice continentale i globale, a adoptat doctrina militar a statelor participante la Tratatul de la Varovia. n documentul ce poart semntura efilor de atunci ai statelor participante la Tratat, care a marcat consacrarea oficial a noii orientri doctrinare, se
15 16

Romnia Liber din 27 mai 1985. Ibidem. 17 Romnia Liber din 14 octombrie 1985.

210

meniona c Doctrina militar a statelor participante la Tratatul de la Varovia este strict defensiv, pornete de la faptul c, n condiiile actuale, recurgerea la calea militar pentru rezolvarea oricrei probleme litigioase este de neconceput18. n anul 1989, Comitetul Politic Consultativ al Tratatului de la Varovia a avut dou ntruniri: 8-10 iulie, la Bucureti, n timpul creia s-au manifestat acute controverse n plan politic, generate, n principal, de poziia lu Mihail Gorbaciov, care exercita presiuni asupra tuturor aliailor pentru a se alinia concepiilor lui. n ziua de 4 decembrie 1989, a avut loc, la Moscova, ntlnirea Comitetului Politic Consultativ, convocat special n scopul informrii, de ctre Mihail Gorbaciov, a participanilor la Tratatul de la Varovia asupra rezultatelor discuiilor ce avuseser loc ntre el i G. Bush, n Malta, n zilele de 2-4 decembrie19. Aceasta a fost, de fapt, mai mult o convocare din partea lui M. Gorbaciov, care stabilise mpreun cu preedintele S.U.A. ca, la ntoarcere, fiecare s-i informeze aliaii: Gorbaciov, la Moscova, Bush, la Bruxelles. Spre deosebire de consftuirile obinuite ale Comitetului Politic Consultativ, de aceast dat, minitrii aprrii nu au luat parte. Sovieticii au sugerat, prin ambasadorii lor, ca delegaiile ce vor participa s fie formate din: secretarii generali ai partidelor, primii-minitri ai guvernelor, secretarii Comitetelor Centrale cu relaiile externe, minitrii afacerilor externe. Dup cteva runde de discuii n Comitetul Politic Executiv al CC la PCR, n legtur cu componena delegaiei s-a ajuns la formula: Nicolae Ceauescu, secretarul general al partidului, eful delegaiei, Constantin Dsclescu, primul-ministru al guvernului, Constantin Olteanu, secretar al CC al PCR cu relaiile externe, Ion Stoian, ministrul afacerilor externe. ntrunirea a avut loc n jurul orelor 16.00, ora Moscovei. Tensiunea era maxim, toi ateptau cu nerbdare s afle ce va spune M.Gorbaciov. Informarea s-a dovedit ns a fi o banal formalitate, neaducnd nimic nou n comparaie cu ceea ce se cunotea din mass-media n legtur cu convorbirile sovieto-americane din Malta. Secretarul general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice a nfiat celor prezeni unele consideraii
18

Viktor Kulikov, Doctrina pcii, Editura Ageniei de Pres Novosti, Moscova, 1988, p. 106. 19 Cunosc detaliile privind pregtirea i desfurarea respectivei consftuiri, ntruct m-am ocupat direct de aceasta i apoi am participat la ntrunirea de la Moscova n calitatea pe care o aveam atunci, de secretar al CC al PCR cu relaiile externe. Pentru o informare mai pe larg vezi general-colonel (r) dr. Constantin Olteanu, Romnia. O voce distinct n Tratatul de la Varovia, Editura ALDO, Bucureti, 1999.

211

proprii despre discuiile sale cu George Bush, despre atmosfera cordial i dorina liderului american de a ntreprinde aciuni concrete n domeniul dezarmrii, de a susine prefacerile democratice din rile est-europene i alte asemenea. M.Gorbaciov ne-a informat i cu privire la vizita lui la Vatican i ntlnirea cu Papa Ioan Paul al II-lea, cu care, zicea el, a discutat situaia internaional i schimbrile din unele zone, ncheind cu formularea bizar, cum c Papa are aceleai preri ca i noi, fr s precizeze care preri i care noi. n continuare, M. Gorbaciov a reluat unele probleme din discuia lui cu G. Bush, cu privire la aciuni comune pentru dezarmare, ndeosebi nuclear, pentru destinderea ntre cele dou blocuri militare, lichidarea focarelor de conflict etc. La ncheierea stufoasei sale expuneri, care a durat aproape dou ore, M. Gorbaciov s-a uitat la ceas i a constatat cu regret c nu mai era timp pentru ntrebri i discuii. Apoi, liderul sovietic a propus adoptarea unui comunicat scurt, strict informativ, n care s se menioneze scopul ntrunirii, precum i delegaiile participante. Cu aceast propunere toi au fost de acord. Toi efii delegaiilor, ncepnd cu bulgarul Petr Mladenov i ncheind cu polonezul Wojciech Jaruzelski, mai puin Nicolae Ceauescu, l-au felicitat i elogiat pe M.Gorbaciov pentru succesele obinute la ntlnirea cu G.Bush. Cnd i-a venit rndul la cuvnt, Nicolae Ceauescu, s-a referit la cteva probleme generale politico-militare, fr a face aprecieri asupra informrii i prestaiei lui M.Gorbaciov n Malta, cum procedaser ceilali. n continuare, folosind un buletin AGERPRES (primit n timp ce se afla n sal) el a citit dintr-o declaraie a lui G.Bush, fcut n drum spre Bruxelles, care, ntre altele, se referea la ntrirea N.A.T.O., ntrebnd retoric: Cum se mpac ceea ce s-a spus aici cu privire la mbuntirea relaiilor dintre cele dou blocuri militare, cu declaraia preedintelui american.A urmat o pauz, iar apoi, lucrrile au continuat. Dup ce s-a revenit n sal, a fost prezentat comunicatul de pres redactat de partea sovietic, care nu mai era ns strict informativ, cum se anunase. Documentul cuprindea formulri referitoare la faptul c toi participanii la ntrunire ddeau o nalt apreciere convorbirilor sovietoamericane din Malta, toi susineau poziia adoptat de M.Gorbaciov n timpul discuiilor cu omologul su american, toi i-au manifestat ncrederea c nelegerile dintre cei doi efi de state vor determina o nsntoire a climatului internaional etc. eful delegaiei romne, Nicolae Ceauescu, a fost singurul care a protestat c nu s-a respectat caracterul exclusiv informativ stabilit iniial, cernd s se revin la ceea ce se convenise.
212

Intervenind, M.Gorbaciov, a propus o soluie de compromis fr precedent, ca textul comunicatului n acea form s fie considerat doar o baz de discuii, urmnd ca fiecare parte s rein i s publice ceea ce considera necesar. A urmat discutarea altei probleme, neanunat n prealabil. Este vorba de propunerea lui M.Gorbaciov de a se adopta o Declaraie prin care s se recunoasc, n mod explicit, c intervenia militar a unor state participante la Tratatul de la Varovia, n frunte cu Uniunea Sovietic, n Cehoslovacia, n august 1968, a constituit o greeal. Consider ndreptit opinia potrivit creia, aceast chestiune ar fi putut fi convenit n Malta, pentru a da de neles rilor socialiste din centrul i sud-estul Europei c, dac vor trece la schimbri politice i social-economice, nu vor face obiectul unor intervenii militare. Declaraia n cauz, pregtit din timp, nu condamna actul invaziei n termeni duri, fiind numai o scurt evocare a dramaticului eveniment. Toate delegaiile au fost de acord cu documentul, cu excepia lui Nicolae Ceauescu, care a afirmat c delegaia romn nu va semna Declaraia ntruct Romnia nu a participat la aceast aciune regretat acum, dup 21 de ani. Romnia a considerat atunci, n 1968, c intrarea trupelor celor cinci state participante la Tratatul de la Varovia n Cehoslovacia a constituit o greeal i, mai mult, a condamnat intervenia n treburile interne ale unui stat aliat i suveran. M.Gorbaciov a acceptat ca documentul s fie semnat numai de reprezentanii rilor participante la invazie. Imediat, Nicolae Ceauescu, spre surprinderea general, n primul rnd a liderului sovietic, a afirmat: Noi propunem s fie retrase trupele sovietice din Cehoslovacia. Sala a fost cuprins de freamt aprobator, iar delegaia cehoslovac nu-i ascundea satisfacia. Pentru a iei din aceast situaie dificil, M. Gorbaciov n-a respins ideea, spunnd c aceasta este o problem ce face obiectul unor discuii bilaterale sovieto-cehoslovace, posibilitate creat de faptul c delegaia Cehoslovaciei rmne cteva zile n vizit la noi, adic n Uniunea Sovietic. Apoi, Nicolae Ceauescu a adugat c ar fi bine ca retragerea trupelor sovietice s se realizeze ct mai repede i nu numai din Cehoslovacia, ci i din celelalte ri socialiste unde mai sunt asemenea trupe. Din nou rumoare n sal. Pe acest fond sonor, s-a luat o pauz. La reluarea lucrrilor, delegaiile R.D.German i Ungariei au intervenit, spunnd c nu este momentul pentru retragerea trupelor sovietice din rile lor. ncheind, M-Gorbaciov a afirmat c vor studia aceast problem! Conform nelegerii prealabile, dup terminarea edinei a avut loc o ntlnire romno-sovietic, la care din partea sovietic au participat
213

M.Garbaciov i Nikolai Rkov, iar din partea Romniei Nicolae Ceauescu i Constantin Dsclescu. Timp de 80 de minute s-au discutat problemele referitoare la relaiile politico-economice romno-sovietice. ntruct n legtur cu aceast activitate s-a fabulat mult, recurgndu-se la formulri, exprimate public, scris i verbal, care deformeaz grosolan realitatea, afirmndu-se, ntre altele, c Nicolae Ceauescu ar fi fost plasat ntr-un col, c toat atenia i s-a acordat lui Constantin Dsclescu, singurul pe care M.Gorbaciov l-a mbriat la primire i la plecare. Ca membru al delegaiei romne care a participat la acea ntrunire, ca unul care m-am ocupat de pregtirea pentru acea reuniune, n vederea unei informri corecte a cititorilor, in s precizez urmtoarele: delegaia romn a fost primit ca toate cele care au precedat-o sau au urmat-o. n fapt, delegaia sovietic era aliniat n ordinea: M.Gorbaciov, N.Rkov, A. Iakovlev (ministrul sovietic al afacerilor externe, Eduard evarnadze, nu a fost prezent, ntruct era ocupat cu vizita la Moscova a omologului su, Hans Dietrich Gensher, ministrul afacerilor externe al RFG); delegaia romn ncolonat: Nicolae Ceauescu, Constantin Dsclescu, Constantin Olteanu, Ion Stoian; conform cutumei, M.Gorbaciov i N.Rkov s-au mbriat cu N.Ceauescu i C.Dsclescu, iar mie i lui I. Stoian ne-au strns mna, sub privirile celorlalte delegaii care trecuser prin acest moment protocolar. La plecare, unde erau prezente i celelalte delegaii, M.Gorbaciov, mpreun cu N.Rkov i A.Iakovlev, ne-au condus pn la captul scrilor cldirii. La desprire (care avea s fie ultima) M.Gorbaciov i N.Rkov, ca i la sosire, s-au mbriat cu N.Ceauescu i C.Dsclescu, iar mie i lui I.Stoian ne-au strns mna. La ntoarcere spre Bucureti, n avion, N.Ceauescu i C. Dsclescu l-au portretizat pe M.Gorbaciov n culori ntunecate, ca pe un personaj fa de care trebuia manifestat mult vigilen.

214

IV. ISTORIA NVMNTULUI


PAGINI DIN ISTORIA NVMNTULUI DIN PANCIU
Adafini MIHAIL

Abstract: Pages of history education in Panciu


Education of Panciu begins his epic in the nineteenth century, opening the primary school boys' Al.I.Cuza "in 1856, then to primary school for girls in 1865. It is chronologically Cross Upper School in 1882, Cross Lower School in 1891, Dumbrava School in 1915, Middle School boys' Zbrui "in 1923, Secondary School for Girls in 1924, Neicu School in 1929, and the school Satu Nou in 1932. In the early twentieth century came into being in Panciu two Hebrew religious schools, because Hebrew population represents about 45% of the population. Also, the school for administration was founded in 1908 by scoring the Ministry of Internal Administration and the Vocational School in 1912 with specialty cooperage, much needed in an area of vineyard. After the destruction suffered in World War I - Panciu the front line and occupied by the German army - the schools were hardly recovered through great efforts for almost 20 years. In November 10, 1940 earthquake destroyed almost all schools Panciu except school Satu Nou, which meant an involution which could hardly be overcome. Keywords: middle school, primary school, secondary school, religious school, World War I, earthquake

Panciu, prin partea component, Crucea, dateaz de pe timpul domnitorului Petru chiopul, fiind atestat la 20 iulie 1589, iar Panciu

Profesor de istorie, gradul didactic I, Liceul Ioan Slavici Panciu, preedintele Filialei Vrancea a Societii de tiine Istorice din Romnia

215

propriu-zis, este menionat prima dat la 25 decembrie 1798, ambele localiti avnd n mod sigur o existen anterioar primelor izvoare istorice pe care le deinem. Cele mai vechi informaii despre tiutori de carte n zona Panciu le avem de la preotul Constantin Bobulescu, autorul brourii Schi istoric asupra satelor Crucea de Sus, Crucea de Jos, cu bisericile lor, cum i asupra schiturilor Brazii i Moinoaile din judeul Putna. El menioneaz c prin anii 1650-1660 tria la Crucea de Sus Toader, feciorul Baiului, pe care-l gsim ca martor la vnzarea unei vii, isclind pe zapis, c este den Crucea de sus.1 Existena schitului Brazi (1676) lng satele Crucea de Jos i Crucea de Sus i apoi lng trgul Panciu a fost un factor favorizant n ceea ce privete nsuirea tiinei de carte. ntr-o nsemnare pe cartea Vieile sfinilor de pe luna April, nsemnare fcut la 26 martie 1828, rezult c la schitul Brazi erau primii biei s nvee i carte iarna i srbtoarea, fiind menionat Ioan din sat Humuleti primit n anul 1822 fevruarie 1. Regulamentele Organice, primele acte constituionale de tip modern la romni, ntocmite de dou comisii de boieri moldoveni i munteni sub oblduirea Rusiei, care era putere protectoare pentru Principatele Romne, au intrat n vigoare la 1 iulie 1831 i 1 ianuarie 1832. Ele prevedeau c nvmntul era una dintre sarcinile statului, iar coala devenea o instituie cu caracter permanent. n Moldova s-au nfiinat coli inutale, adic n capitalele de inut, apropiate de Panciu fiind cele din Focani, Galai i Brlad. n aceste coli cu o durat de doi ani au nvat mai mult ca sigur i copii din zona Panciu, din familii nstrite. Primul recensmnt modern, din perioada regulamentar, din 1831, menioneaz la Panciu pe Ilie sin Dasclul, evreu de origine, la categoria dascl nvtor de copii. Locuia la Panciu pe Ulia Rsritului.2 Printr-o cerere adresat Mitropoliei, mnstirea Brazi solicita acesteia s-i permit repartizarea unei chilii pentru nvtur de carte. La 9 iunie 1838, ieroschimonahul de la Sihastru (Homocea-Ploscueni) este transferat la schitul Brazi pentru a nva copii. Ceva mai trziu, la 23 aprilie 1841, dasclul tefan ncheia o nelegere cu Dimitrie, stareul schitului Brazi s
1

Bobulescu, Constantin, Schi istoric asupra satelor Crucea de Sus, Crucea de Jos, cu bisericile lor, cum i asupra schiturilor Brazii i Moinoaiele din judeul Putna, Tipografia Naionala Jean Ionescu &Co.Bucureti, 1926, pag. 18. 2 Direcia Judeean a Arhivelor Naionale (n continuare se va citi D.J.A.N.) Iai fond Visteria Moldovei, dosar 230, f. 1831.

216

aib voie a ine coal pentru copii n locuina pe care i-au dat-o n schit3. Existena ei este menionat pn la 1894, cnd este drmat coala de Cntrei de lng altar. Spre a civiliza un popor, instrucia public trebuie s fie nlesnit tuturor claselor societii, masa ntreag a poporului trebuie s apuce fclia luminii, scria i punea n aplicare crturarul Gheorghe Asachi, organizatorul colilor naionale din Moldova, la jumtatea secolului al XIX-lea. Referitor la nfiinarea primei coli primare publice de biei la Panciu exist incertitudini. Profesorul Budescu, n lucrarea amintit, lanseaz data de 14 septembrie 1855, preciznd c profesorul Dimitrie Tomazi primea o retribuie de 1477 lei pentru perioada 17 aprilie 1 septembrie 1855. n teza de doctorat a istoricului i profesorului vrncean Gheorghe Untaru, intitulat Istoricul podgoriei i a trgului Panciu din cele mai vechi timpuri pn la 1918, se arat c n contractul de arendare a moiei Crucea de Jos pe care se afla trgul Panciu, de ctre Ministerul Cultelor i Instruciunii ctre Ioan Langa, pe perioada 23 aprilie 1855 23 aprilie 1860, la art. 19, s-a prevzut obligaia arendaului de a nfiina o coal public la Panciu, cu un local propriu, i mobilierul necesar. Cldirea ce a pus la dispoziia colii era veche i drpnat, cu zidul crpat pe de toate prile, paiantele putrede, iar temelia plecat spre cldire4. Cu toate acestea, coala este autorizat s-i deschid cursurile, la 7 octombrie 1856, avnd ca nvtor pe Dimitrie Tomazi. Timp de aproape jumtate de secol instituia a avut denumirea coala Public Panciu, iar ncepnd cu 6 septembrie 1902 i s-a atribuit numele coala de Biei Alexandru Ioan Cuza Panciu. Rapoartele de inspecie au evideniat starea deplorabil a cldirii, urmarea fiind intervenia poetului Vasile Alecsandri, n calitatea de ministru i gsirea unui nou local de coal, ncepnd cu 30 octombrie 1860, n casele negustorului D.N. Boianu. n aceste case funcionase un pensionat particular de fete, desfiinat odat cu decesul profesorului su, Leopold Macearsky. Nici bieii nu mergeau toi la coala public. n raportul ctre Minister din 31 mai 1860, profesorul Braoveanu fcea cunoscut c doi dascli de biseric i anume Georgie i Mrgrit mpiedic venirea la coal a unui numr de copii prin inerea de coli particulare, iar pe de alt parte duc mpotriva colii o companie dumnoas
3

Budescu, Ionel, Istoria nvmntului din judeul Vrancea de la origini pn la 1918, Ed. Paideia, Bucureti, 2003, pag. 28-29. 4 Ibidem, pag. 190

217

de denigrare, afirmnd c mai de folos este de a nva Ceaslovul i cntrile bisericeti dect nvturile ce sunt la coala public.5 Situaia colar s-a mbuntit radical dup adoptarea Legii Instruciunii Publice n decembrie 1864, n timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Pentru prima dat nvmntul devenea obligatoriu i gratuit, att pentru biei ct i pentru fete. Domnul Unirii transmitea poporului mesajul: Eu in numaidect ca fiecare locuitor s tie curnd a scrie i a citi. Urmare a acestei legi, n anul urmtor, 1865, s-a nfiinat i o coal primar de fete la Panciu, cnd primar era Anton Alexan, bunicul lui Gheorghe Alexianu profesor universitar, guvernatorul Transnistriei, unde las adnci amintiri directoarea Elena Teoharie. Primul local de coal, construit de ctre primrie, pe locul actualului Spital Orenesc Panciu a fost dat n folosin n 1899, dar a fost distrus de cutremurul din 1940. Abia n 1882 se nfiineaz coal n Crucea de Sus, cel dinti nvtor fiind preotul Costache Diaconescu, iar n 1891 n comuna Crucea de Jos, potrivit Marelui Dicionar Geografic al Romniei din 1901. Dup reforma lui Cuza s-au mai adus mbuntiri legii nvmntului, dar cea mai valoroas a pus-o n aplicare Spiru Haret cel mai important ministru al nvmntului din toat istoria colii romneti cel care a dat o mare importan activitilor extracolare, implicnd nvtorii n viaa comunitii i n educaia adulilor prin nfiinarea cercurilor culturale ale nvtorilor, care erau o form de perfecionare i schimb de experien, implicare n conducerea bncilor populare steti, a unor societi economice, nfiinarea de coruri, desfurarea unor serbri, organizarea unor loturi agricole model. Spiru Haret a fost cel dinti militant ce a luptat eroic contra unei mentaliti greite, care vedea n coal un pericol de emancipare a mulimii. Prin marea lui personalitate a trecut deasupra tuturor ideologiilor nvechite, a selectat i ncurajat o armat de apostoli. Spiru Haret, prin legturile de familie a fost putnean. tim asta din propria sa mrturisire spunea Simion Mehedini n articolul Amintiri despre Haret, publicat n Frmntri Didactice. Cnd a venit n Vrancea, singur ne-a povestit de Rateul lui Haret, un loc de popas la o rscruce de drumuri, nu departe de Mreti.6
5 6

Ibidem, pag. 194 Frmntri Didactice, Tipografia Cartea Putnei, Focani, pag. 1719.

218

Pentru c evreii reprezentau o parte nsemnat din populaia urbei Panciu, n 1899-1900 s-au nfiinat dou coli confesionale pentru populaia israelit: o coal primar pentru biei i o alta pentru fete7, coli care existau i n 19068, ntreinute din fonduri particulare. Dup Primul Rzboi Mondial au continuat s funcioneze cu scopul meninerii identitii etnice, copii evreilor studiind sub conducerea unui nvtor limba matern i religia iudaic, ultima probabil cu rabinul comunitii. Elevii evrei nvau la colile primare de stat, de biei i de fete, din localitate. Dup cursuri, care erau demixtate, mergeau la coala lor confesional, care avea dou sli de clas i o cancelarie, cldirea fiind situat n apropierea celorlalte instituii ale comunitii evreieti. Pentru c se simea nevoia unei mai bune pregtiri a cadrelor administraiei publice locale, la 3 septembrie 1908 s-a aprobat Regulamentul pentru nfiinarea i funcionarea colilor de notari din Romnia care a fost dat publicitii n Monitorul Oficial nr.125. ncepnd cu 1 octombrie 1908 urmau s se nfiineze 4 coli de notari n ar, avnd ntre minim 60 i maxim 80 elevi pe coal. Admiterea se fcea prin concurs, candidaii trebuiau s fie absolveni cel puin ai ciclului primar. n acest spirit, la 5 noiembrie 1908 s-a nfiinat coala de Notari Panciu, ce-i recruta elevii de pe cuprinsul ntregului Regat al Romniei, coal sub administrarea Ministerului de Interne9. La nceputul secolului XX, n Romnia a nceput s creasc interesul pentru nvmntul tehnic profesional. n octombrie 1912, n urma indicaiilor Ministerului Instruciunii, a fost nfiinat coala de Meserii, cu specialitatea dogrie, foarte necesar ntr-o zon viticol. coala a funcionat pn la cutremurul din 1940, cnd cldirea s-a drmat i instituia colar a fost mutat la Odobeti. La 1 aprilie 1907 s-a pus n aplicare legea privind instrucia militar pentru bieii din colile primare i secundare. Orarul colii prevedea ore de specialitate, care se desfurau cu instructori militari. Pregtirea militar se fcea n orele de dup-amiaz, nvtorii supraveghind desfurarea lor. Se puneau note, iar media la aceast disciplin se aduna la media anual.
7 8

D.J.A.N. Vrancea, Fond Prefectura Judeului Putna, dosar. 57, f. 1900. Untaru, Gh., Istoria podgoriei i trgului Panciu pn la 1918. Tez de doctorat, Institutul de istorie N. Iorga, Bucureti, 1977, pag. 196. 9 D.J.A.N. Vrancea, Fond Prefectura Judeului Putna, dosar 83/ 1909, f. 29

219

Dup rscoala din 1907, a fost adoptat legea 284/1908, iniiat de ministrul nvmntului, Spiru Haret, prin care erau atribuite loturi experimentale tuturor colilor rurale. colile din Crucea de Jos i Crucea de Sus au primit cte dou hectare, pentru a fi folosite ca teren de experien. n 1909, la coala Crucea de Jos, era angajat ca maistru de lucru manual Ecaterina Gh.Ionescu, care era pltit cu 40 de lei.10 Ultima coal nfiinat nainte de rzboi a fost n anul 1915 n satul Dumbrava, localitate component a comunei Crucea de Jos. Un nceput dificil ca orice nceput pentru toate colile din Panciu i din comunele Crucea de Sus i Crucea de Jos, transformat treptat prin mari eforturi ale ministerului, primriilor, ale cetenilor i nu n ultimul rnd ale nvtorilor, ntr-o stare de normalitate, avea s fie spulberat de cea mai mare dintre nenorocirile provocate de ctre oameni rzboiul. n jumtate de an, tot ce se crease anterior prin atta munc i sacrificii, a fost distrus. O imagine a aspectului oraului Panciu i a comunelor Crucea de Jos i Crucea de Sus ne-a lsat-o preotul Teodor Antohe, parohul bisericii Sf.Nicolae-elari din Bucureti, originar din Neicu, la ntoarcerea pe meleagurile natale, la 23 iulie 1918: Pe msur ce naintam spre Satu Nou, m convingeam ce este un rzboi, pretutindeni era numai o ruin i o triste. Ce era odinioar i ce este acum! n comun intrat, ochiul nu se oprea dect pe ruini, iar viile, pn mai deunzi fala rii, strbtute n lung i-n lat de tranee i bordee. Din primrie, coal cum i din casele celor mai de frunte gospodari nu mai rmsese dect nite urme. Biserica nou, terminat chiar nu cu mult nainte de decretarea mobilizrii, turla din fa nu o mai avea.[] Viile i livezile care altdat i vorbeau de cea mai desvrit i ordonat munc, acum, la fiecare pas, numai fier, srm ghimpat, proiectile, care de lupt rupte, chesoane sfrmate, roi fr cpti aruncate pretutindeni, parc vedeai ncletarea rzboinic care sfrm, risipete, nimicete ceea ce generaii ntregi cu munc tihnit au strns, au cultivat, au respectat fr s le fi trecut prin minte s se gndeasc la zile ca acestea. Ajuns la Panciu veselul orel de altdat locul de ntlnire al podgorenilor, acum era numai o ruin, prin care crescuse iarb, blrii, npdind i pe strzi. Iar pzitorii lor, cele cteva babe i monegi i civa copii, pe care groaza rzboiului i desfigurase cu totul, i credeai a fi din alte lumi i c pzesc criptele unor morminte i nu Panciul de odinioar. Ieind din Panciu ca dintr-un vis urt, vederea ruinelor primriei i ale coalei din dealul
10

D.J.A.N. Vrancea Fond Prefectura Putna, dosar 94/1909, f. 14.

220

Chicera Crucea de Sus i mai nerbdtor i plin de nfrigurare m fcea gndindu-m la biserica i gospodriile alor mei, care erau la cteva sute de metri deprtare. Biserica din partea aceasta a Chicerei se afla n bun stare, dar intrnd nuntru ct amrciune! Era instalat un cinematograf n toat regula!11 n condiiile extrem de grele de dup rzboi, cnd Romnia Mare era proaspt furit, dar era distrus de conflagraia mondial, sectuit de nevoile frontului, vlguit de moartea celor 800.000 de oameni, militari i civili din Regatul Romniei i din provinciile unite cu ara mam, lipsit de tezaurul confiscat la Moscova, fr finanare, cu foarte multe probleme de rezolvat, iar nvmntul nu era printre primele. Simion Mehedini contient de toate acestea a iniiat un Decret-Lege al Comitetelor colare, care avea la baz principiul nu poate statul ce poate satul. El a dat Legea Eforiilor colare cu scopul ca un Comitet al Eforiei colare format din primar, preotul satului, directorul colii i patru membri s se ocupe de rezolvarea trebuinelor colii. Pentru a nelege situaia colilor situate pe linia frontului, prezentm o parte a procesului-verbal din 6 decembrie 1918 ntocmit de membrii comitetului colar nfiinat la Crucea de Jos: comuna fiind ocupat de nemi, la venirea populaiei din refugiu, localul care se compunea din dou sli de clas(a treia clas fiind n localul primriei),o cancelarie i dou camere pentru locuina dirigintelui, s-a gsit distrus, aa c astzi nu se vedea dect zidurile, cu trei sprturi produse de ghiulele. n curtea colii se mai afl o cas cu trei camere i beci dedesubt, construit din paiant i o magazie lung de zece metri i lat de patru metri. Toate acestea sunt distruse n aa fel c nici nu se mai cunoate locul unde au fost. S-au distrus 95 bnci sistem Casa coalelor trei catedre, trei table, trei dulapuri pentru arhiv i biblioteca(care avea 389 volume) i material didactic. n vara anului 1916 se ncepuse n curtea colii construcia a unei a treia sli de clas a crei fundaie se i fcuse i pentru a crei construcie se adusese var nestins, 20000 crmizi, 9 butoaie cu ciment i toat lemnria necesar. Tot acest material nu mai exist. Dac la Crucea de Jos a mai rmas ceva din localul de coal i a fost reparat n anii urmtori, n comuna Crucea de Sus coala a fost distrus complet, cursurile relundu-se n case nchiriate.
11

Bobulescu, Constantin, Crucea de Sus, Crucea de Jos, Brazii i Moinoaele din judeul Putna, Bucureti, Tipografia Naionala Jean Ionescu&Co, Bucureti, 1926, pag. 30-31.

221

Pentru cei care nu au fost elevi nainte de 1960 descriu cum arta o sal de clas, a unei coli tip Spiru Haret, cu meniunea c acestea erau cele mai bune, comparativ cu clasele improvizate n case particulare. Orict de spaioase ar fi fost camerele, acestea nu puteau fi dect mici fa de necesitile nvmntului. O clas haretian avea aproximativ 11 metri lungime, 6 metri lime i 4 metri nlime. Bncile erau lungi, pentru patru elevi, aezate pe dou rnduri, confecionate din scndur foarte groas. Pupitrul era nclinat, mrginit de o parte plan care avea pentru fiecare elev o scobitur n care se punea climara cu cerneal i o alt scobitur mai mic, dar lung n care se aeza tocul i creionul. Marginea bncii de la pieptul elevului avea o ipc, destinat s mpiedice cderea rechizitelor i a crilor. n faa clasei, lateral de regul, se afla catedra nvtorului, care era nalt, vopsit n negru, semnnd cu cele de la care se vorbete de la tribun. Tabla din lemn, vopsit n negru, era aezat pe un trepied. Curirea ei se fcea cu ap amestecat cu oet. n spatele clasei era un cuier foarte mare din lemn, astfel confecionat nct s fie agate hainele pe ambele pri, cu o parte orizontal din ipci, sus, unde se aezau cciulile. Pentru elevii de la clasele mici, cuierul avea prevzute i cuie din lemn pentru agat hainele i la seminlime. Duumeaua era dat sptmnal cu motorin. n fiecare clas era o sob foarte mare, nalt, iar cele trei ferestre erau mari i luminoase. n spatele clasei se afla i o cutie din lemn pentru hrtii i lemne de foc. Dup rzboi, revitalizarea corpului didactic s-a fcut i sub raport metodic i prin generalizarea experienei pozitive. n acest sens au fost reactivate cercurile culturale. Unul dintre acestea era organizat din colile Crucea de Jos i Crucea de Sus, Dumbrava, Stroane de Jos, Stroane de Sus i Varnia. Planificarea activitilor din anul 1921 las s se ntrevad scopul politicii culturale i educative a statului romn: Faptele mari ale Regelui Ferdinand I, Frumuseea i bogia Romniei Mari, Votul universal, Rostul fiecrui cetean n organismul statului. Cu dou zile nainte de ncheierea anului colar, la coala cea mai bun din zon se susinea examinarea elevilor pentru absolvirea ciclului primar. Pe 23-24 iunie 1924, coala Crucea de Jos a fost centru de examinare pentru elevii din colile din Dumbrava, Crucea de Sus i Crucea de Jos. Grdin de copii, una dintre primele din judeul Putna, i-a nceput cursurile la Panciu la 18 noiembrie 1920 ntr-o camer oferit gratuit de educatoarea Ecaterina Sndulescu. nfiinarea unor gimnazii de biei i de fete la Panciu a fost cerut Ministerului Instruciunii nc din 1919, dar abia n septembrie 1923 a luat
222

fiin Gimnaziul de Biei Zbrui iar n anul colar urmtor coala Secundar de Fete. Iniiatorii au primit ndemnul i sprijinul moral de la N.Chirculescu, ministrul Muncii muli ani senator sau deputat al judeului Putna. Mijloacele financiare au fost oferite de Cooperativa Albina din localitate, i de Primria Panciu. Anul colar a debutat n casele lui A.M.Blumenfeld din strada CuzaVod sub conducerea primului i singurului profesor calificat, Iancu Ciobanu, devenit i directorul colii. Ceilali profesori s-au recrutat la nceput dintre intelectualii oraului Panciu, care i-au oferit gratuit serviciile. Comitetul colar, n frunte cu Adolf Cpn doctor n drept i farmacist cu mari merite n amenajarea localurilor distruse de rzboi pentru a deveni funcionale, avea datoria s aduc venituri pentru onorarea cheltuielilor necesare bunei funcionri a gimnaziilor. Veniturile erau de dou feluri: venituri ordinare i venituri extraordinare. Cele ordinare proveneau din subvenii de la minister, de la primrie, din taxe colare i taxe la examenele particulare, la care se adugau taxele pentru clasele extrabugetare. Cele extraordinare proveneau din donaii, intrare la serbri, dobnzi la banii depui n banc, vnzarea revistelor, taxe de ntreinere la internatul de biei. Capitolul cheltuieli cuprindea cheltuieli ordinare i extraordinare. Cele ordinare se refereau la: plata personalului bugetar, reparaii i ntreinerea localului, iluminat i nclzit, cheltuieli de cancelarie, cumprarea materialului didactic, ajutor oferit elevilor sraci, ntreinerea internatului de biei, burse, premii, fond pentru excursia de sfrit de an colar. La cheltuieli extraordinare se prevedeau sume pentru: chiria localului, mobilier, reparaii i amenajri, premii i burse, chiria internatului de fete, plata personalului extrabugetar ce preda la coala Secundar de Fete, restituiri de sume mprumutate. Sumele cele mai mari proveneau de la Minister, din taxe colare, din taxe pentru clasele extrabugetare, din donaii. ntre 16-20 iunie 1926 a fost organizat o excursie pe traseul PanciuMreti-Galai-Vlcov-Sulina. Ideea a pornit de la faptul c majoritatea elevilor nu au avut prilejul s vad Dunrea i porturile ei, precum i Marea Neagr. Pentru acoperirea cheltuielilor cerute n costul excursiei, fiecare elev a contribuit cu suma de 400 lei, iar diferena a fost completat de Comitetul colar. A fost obinut reducere de 50% pe C.F.R i la transportul cu vaporul. Au luat parte 45 elevi, nsoii de Adolf Cpn preedintele Comitetului colar i soia sa, Iancu Ciobanu directorul gimnaziului,
223

profesorii Toma Vasilescu, Eugenia Zaharescu i Constantin Bala secretarul gimnaziului. Ajuni la Galai dup prnz, pn seara au vizitat biserica Precista cea mai veche biseric din ora(1647), zidit n timpul domnitorului Vasile Lupu, din turnul creia excursionitii au putut zri oraul Brila. A mai fost vizitat Catedrala Episcopal i Muzeul. Masa de sear conform unei nelegeri anterioare au luat-o la Seminarul Sfntul Andrei, pe un pre redus. Bieii au fost gzduii la internatul seminarului, iar elevele i profesoarele la coala Normal de Fete. A doua zi, dup ce au vizitat portul i pescriile, s-au mbarcat pe un vapor ce pleca spre Vlcov. n trecere, au vzut la distan, porturile Reni, Tulcea i Ismail. Dup o zi de cltorie cu vaporul au ajuns seara la Vlcov. Au fost cazai la coala Medie din ora. n dimineaa urmtoare au vzut portul care poate fi comparat cu Veneia. Oraul avea numai dou strzi perpendiculare, n rest orice transport se fcea cu luntrea, pe canalele de ap. Au constatat c localitatea era format n majoritate de rui, romnii fiind puini. n ziua urmtoare, mbarcai n trei luntre mari au plecat spre Sulina. Senzaia produs n momentul trecerii de pe fluviu n mare a fost una deosebit. Seara au vizitat Sulina. Cazarea a fost asigurat pe vaporul cu care a doua zi au plecat spre Galai. Dimineaa au vzut rsritul soarelui pe mare. A urmat cltoria cu vaporul pe braul Sulina spre Galai unde au ajuns spre sear. De aici au luat trenul spre Mreti. Noaptea au petrecut-o n tren, fredonnd cntece. Spre diminea au ajuns la Mreti unde au vizitat pe ndelete Mnstirea Neamului. n ambele excursii elevii au beneficiat de explicaiile profesorilor i i-au mbogit cunotinele despre geografia i istoria patriei, au cntat i s-au bucurat de mulumirea nsoitorilor relativ la comportamentul manifestat n toate momentele. Serbarea de sfrit de an colar era o srbtoare nu numai a colii ci i a comunitii. Preedintele Comitetului colar prezenta un raport privind mersul colii, iar directorul evalua situaia la nvtur. La festivitile prilejuite de absolvirea primei promoii a gimnaziului, n iunie 1927, Adolf Cpn a evideniat c gimnaziul trebuie s dea oameni vrednici i de caracter, ceteni contieni i mame bune de care ara are nevoie, iar directorul Iancu Ciobanu a subliniat c profesorii s-au strduit s dea elevilor o educaie integral, punnd accent pe educaia moral, pe formarea de caractere, pe formarea spiritului de iniiativ i de solidaritate. Dup manifestarea artistic i premierea celor mai merituoi la nvtur, dup-amiaz se desfurau ntreceri sportive. n 1927, la manifestaiile dedicate primei serii de absolveni ai gimnaziului au fost
224

invitai reprezentani ai Gimnaziului din Odobeti, cu care s-au ntrecut la probe sportive i meciuri de fotbal, oin i volei. Creterea populaiei colare i nfiinarea de noi comune n perioada interbelic au avut ca urmare i nfiinarea de noi coli. coala din Neicu a fost nfiinat n 1929, iar n Satu Nou n septembrie 1932. Generaia de nvtori care au debutat n nvmnt naintea Marelui Rzboi pentru ntregirea Neamului, clit de greutile rzboiului, va fi o generaie extraordinar. Majoritatea tinerilor nvtori a participat la ofensiva armatei romne n Transilvania, a rezistat eroic la Mrti, Mreti i Oituz, unii au murit, alii au fost rnii, iar dup demobilizare s-au ntors n sate i trguri unde au gsit coala i casa distruse. Au luat-o de la capt, reparnd locuina i coala, au lucrat cu clase simultane, majoritatea peste 40 de elevi. ara le-a cerut s fie modele, s fie apostoli ai neamului, i muli dintre ei au fost. Trebuie ca nvtorul s devin cu adevrat apostol, nu funcionar de birou, i n coal i n societate, printr-o activitate ct mai diferit, s porneasc sigur i cu toat energia i devotamentul la lupta cultural pentru a schimba faa satului. El trebuie s neleag complet menirea sa i s rspund, cu orice sacrificiu, glasului rii, care-i impune ca n clas s fie nvtor model iar n activitatea extracolar apostolul satului i al neamului. El trebuie s lupte pentru ridicarea satului din toate punctele de vedere. Astfel vom rspunde noi, nvtorii, glasului rii, cci n caz contrar, va fi grozav pedeapsa ce s-ar putea rsfrnge vreodat peste capul nostru nvtorii fiindc am trit cu acest popor i nu ne-am pus, la timp, n serviciul luminrii lui, condui de un naionalism curat i dezinteresat.12 Acestei generaii i s-a cerut s mearg s profeseze n teritoriile eliberate i unite cu Romnia n 1918. Din judeul Putna i din zona Panciu au mers nvtori i au profesat n Ardeal, Basarabia i Cadrilater pentru a pune bazele politicii colare a statului romn. Din rndurile celor rmai acas, ca o dovad a valorii lor, nvtori pnceni au fost recrutai n funcii de conducere i control pentru judeul Putna i nu numai. Astfel, nvtorul Petru Anghel de la coala Crucea de Jos, imediat dup Marele Rzboi a fost cooptat revizor colar, iar Teodor Corneliu, nvtor i director la coala Primar de Biei Al.I.Cuza, n anii '30 i la nceputul anilor '40 a fost n mai multe rnduri revizor i inspector colar al judeului Putna, apoi inspector colar la Inspectoratul
12

Hanu, Ana, Lumina de la catedr, Editura Terra, Focani, 2007, pag. 24.

225

colar General al inutului Dunrea de Jos Galai, inspector de circumscripie colar, controlnd i ndrumnd activitatea colar din judeele Putna, Rmnicu-Srat, Tulcea, Cahul, Tutova i Covurlui. Mai trziu, prin 1946, nvtorul i directorul colii Crucea de Sus, Vasile Croitoru, a fost numit inspector colar. Acestora li se adaug i subinspectorii colari Iordache Popa i Vasile Crian. Teodor Corneliu, n perioada ct a profesat la Panciu a ndeplinit i onoranta funcie de preedinte al Asociaiei nvtorilor din judeul Putna, calitate n care a organizat tradiionala srbtoare anual a colii n ziua de 25 aprilie 1930, la Teatrul Mr.Gheorghe Pastia Focani cu nvtori predominant din Cercul Cultural Panciu. La 1 ianuarie 1924 a fost fondat revista Frmntri Didactice, ce s-a vrut a fi, aa cum precizeaz subtitlul o Tribun de lupt spiritual i profesional a Asociaiei nvtorilor din judeul Putna. Printre membrii fondatori ai revistei, majoritatea sunt legai de nvmntul pncean: Pricope Constantin membru de drept al Comitetului de Conducere, Ecaterina i Hristache Neagu, Corneliu Teodor, Grozea Nicolae i Gheorghe Vlcu. colile din Panciu au fost controlate n perioada interbelic de inspectori cu notorietate: Gheorghe Simion secretar general n Ministerul nvmntului, i de celebrul nvtor vrncean Petre Mironescu-Mera, fost secretar de stat. Primul, fusese nvtor la coala Stroane de Jos ntre 1909-1915, probabil i-a fost nvtor viitorului profesor de matematic, Ion Apreutesei, care a contribuit la formarea multor serii de elevi la Seminarul Chesarie Episcopul, la Liceul Bogdan Petriceicu Hadeu i la alte coli din Buzu, aa cum ne informeaz prof. Relu Stoica n lucrarea Dascli buzoieni. colile putnene i cele buzoiene au fcut parte din aceeai circumscripie de nvmnt alturi de cele din judeele Rmnicu-Srat i Prahova n cel puin la cumpna secolelor XIX i XX. Oraul Buzu, n perioada interbelic, servea ca centru de acordare a certificatelor medicale pentru cadrele didactice i din judeul Putna. colile din Panciu i comunele nvecinate amintite, care din anii 19371938 au fost incluse din punct de vedere administrativ-teritorial n ora, au fost martore i au participat elevi, nvtori i profesori la evenimente importante pentru istoria naional i local. n anul 1920 a trecut prin Panciu regina Maria, prilej cu care s-au fcut cheltuieli n valoare de 1571 lei. La primirea fastuoas organizat cu acel prilej au fost implicate i cadrele didactice mpreun cu elevii.
226

Prima parte a anului 1921 a fost marcat prin variate srbtori. n zilele de 25-26 februarie cursurile au fost suspendate cu ocazia srbtoririi nunii princiare prinul Carol, fiul regelui Ferdinand i al reginei Maria, cu prinesa Elena de Grecia13. La 16 martie 1921 s-a serbat Centenarul Revoluiei lui Tudor Vladimirescu. O strad din ora i poart numele. Societatea Mrti, prin Revizoratul colar Putna, a cerut colilor din Panciu, Crucea de Jos, Crucea de Sus, Stroane de Jos, Stroane de Sus, Muncelu i Varnia, ca n ziua de 24 iulie 1921, cnd s-a comemorat printr-o serbare btlia din 1917 de la Mrti, la care urma s participe principele Carol i Principesa Elena s fie nirai pe drumul care merge spre Mrti, mbrcai n costume naionale, toi elevii i elevele nsoii de nvtorii lor. n 1922, cu ocazia ncoronrii regelui Ferdinand i a reginei Maria ca regi ai Romniei Mari la Alba-Iulia, n 15 octombrie, s-au declarat 3 zile de srbtoare naional tot lucrul fiind oprit n instituiile statului. Ministru de Interne Richard Franasovici a trimis ordinul ca n toate oraele i comunele, la 13:30, la toate bisericile de orice confesiune se vor trage clopotele, iar n capitalele de jude se vor trage 101 salve de tun. n coli i cazrmi se vor ine cuvntri, iar n biserici se vor citi pastoralele mitropoliilor.14 Ziua de 10 Mai, srbtorit ca zi naional n Romnia ntre 18671947 era marcat cum se cuvine de ctre elevi i cadrele didactice din Panciu. Dimineaa, la ora 10:30 toi elevii mbrcai n costume naionale, cu mici steaguri tricolore, nsoii de toi membrii corpului didactic de la ambele coli primare, mergeau la biseric, unde se fcea Te-Deum-ul i n timpul cruia corul colilor ddea rspunsurile. n final corul cnta Imnul Regal. La ntoarcere, toi elevii din ora, n sunetul muzicii defilau pe strzile oraului. Dup-amiaz, ncepnd cu ora 14:30 toi elevii, nsoii de muzic i de public, mergeau la Mnstirea Brazi, unde conform tradiiei, se fcea o frumoas serbare n curtea mnstirii. Cu acest prilej, un nvtor de obicei Ion Drilea inea o cuvntare artnd importana acestei zile. Elevii, dar i copii de la grdini, recitau poezii i intonau cntece. Muzica susinea dansurile populare, dup care intona i cteva hore i srbe, elevii mai mari i o parte din public jucnd cu mult nsufleire.15
13 14

D.J.A.N. Vrancea, Fond Inspectoratul colar Putna, Dosar 16/1920, f. 19. D.J.A.N Vrancea fond Prefectura judeului Putna, ds.68/1922, f. 2-6. 15 D.J.A.N Vrancea fond Inspectoratul colar Putna, ds.7/1924, f. 56.

227

Elevii colilor din Panciu, Crucea de Sus, Crucea de Jos i Dumbrava au fost martori n ziua de 5 iunie 1921 la trecerea cortegiului solemn purtnd pe afet de tun cociugul Ecaterinei Teodoroiu eroina de la Jiu, czut eroic n timpul btliei de la Muncelu punctul Prul Secu, n august 1917. nmormntat iniial n cimitirul de la Mnstioara, a fost renhumat pe meleagurile natale gorjene. Peste 17 ani, n 1938, n sens invers, spre Mausoleul de la Mrti, trecea tot pe afet de tun, marealul Alexandru Averescu, comandantul Armatei a II-a romne. n 1925 dasclii i nvceii lor l-au nsoit pe ultimul drum pe scriitorul Ioan Slavici, cel care i-a petrecut ultimii ani ai vieii la Crucea de Jos, fiind nmormntat conform dorinei sale la Mnstirea Brazi. n 1927, cu ocazia unor manifestri culturale judeene, ministrul de interne, Octavian Goga i ministrul secretar de stat Ion Petrovici au vizitat i Panciu, prilej de a se ntlni i cu cadrele didactice i elevii, iar copii au aruncat cu flori. Revizoratul colar Putna a cerut colilor s vin cu cel puin 20 colari, de la clasele III-VII, mbrcai n costume naionale, cu stegulee i flori, joi, 20 septembrie 1934, la dezvelirea monumentului Victoriei sau al Biruinei de la Tiia-Mreti. La aceast srbtoare a luat parte regele Carol al II-lea, ministrul nvmntului, dr.Constantin Angelescu, marealii Constantin Prezan i Alexandru Averescu, oficialiti locale, n frunte cu prefectul judeului, Vasile iroiu. Nu n ultimul rnd amintim participarea marelui ziarist Pamfil eicaru, directorul ziarului Curentul, din iniiativa i pe cheltuiala cruia s-a ridicat acest simbol al eroismului romnesc, realizat artistic de sculptorul Oscar Han. n septembrie 1938 au fost inaugurate mausoleele de la Mrti i Mreti, prilej festiv ce a adunat desigur elevi i muli dascli, unii dintre ei participani la celebrele btlii din zon. Instabilitatea guvernamental din timpul Marii Crize Economice manifestat cu virulen i n Romnia, a avut efecte negative i asupra colii romneti. Spicuim din rapoartele revizorului colar Iftmie Novac, care a inserat cu obiectivitate realitile vremurilor: nvtorii, prin neprimirea salariilor la timp au fost descurajai; comitetele colare nu dau nici un concurs colilor; fiind perioad de alegeri, pentru consiliul judeean i consilii steti, nvmntul a fost n parte stnjenit. Ct asemnare cu vremurile pe care le trim! Cu toate acestea, toi nvtorii din ar erau solicitai s in conferine la cminul cultural, s dea sfaturi, s fac propagand pentru intensificarea consumului de zahr, s conving stenii s consume mai
228

puin alcool Legea Temperaiei dat n anii Marii Crize Economice s ndemne alegtorii s voteze Constituia din 1938, dei restrngea grav drepturile democratice, s vnd reviste, cri, insigne, s strng fonduri pentru diferite opere de binefacere dei stenii erau sraci, s tund cu maina de tuns achiziionat pentru coal bieii ce aveau pduchi, s activeze n cminele culturale, unde printre altele, trebuiau s liniteasc spiritele destul de agitate dup interzicerea activitii partidelor politice, s nu fac discuii politice n cancelarie, s cultive lotul colar primit la Reforma Agrar din 1921, s ndrume stenii cum s lucreze cu bncile populare i Casa de Credit Agricol pentru cumprarea de vite, de unelte agricole, de pmnt, s militeze ca plugarii s cultive pe suprafee ct mai mari in i cnep, s ntocmeasc planul aprrii pasive al colii, iar duminica trebuia s nsoeasc elevii la biseric. Cteodat se suspendau cursurile pentru ca colarii s se poat spovedi i mprti. Mai erau solicitai s-i dea concursul pentru ca elevii s cumpere mriorul Societii Principele Mircea, s achiziioneze insigna Glonul Romnesc pentru mrirea fondului de nzestrare al Armatei, s strng fonduri pentru ridicarea de statui, mausolee, monumente. Toate aceste se concentrau sub deviza Credin i Munc pentru ar i Rege! coala romneasc a fost bulversat ncepnd cu anul colar 1938/1939, dar mai ales n urmtorii doi ani colari de numeroasele concentrri militare la care au fost chemai nvtorii, apoi prin participarea la Rzboiul de Rentregire Naional (1941-1945). Clasele celor plecai s se pregteasc de rzboi i apoi s lupte pentru patrie au fost suplinite de nvtoare, soiile celor plecai pe front i sporadic de preoi. Au fost cazuri cnd o singur nvtoare cazul colii din Neicu a lucrat cu 249 elevi n trei schimburi. Se adugau celelalte obligaii ceteneti, dintre care amintim scrierea unor scrisori, ca fiind din partea satului, pentru lupttorii de pe front, cu mbrbtrile de rigoare, dar i contribuia la Darul Ostaului ce consta n strngerea de la steni a unor sume de bani, unc, psri, prune uscate, vin ce se trimiteau la spitalele din Focani. Pentru ostaii de pe front, nvtoarele i elevele mai mari mpleteau ciorapi i mnui din ln. nvtori pnceni i-au dat i viaa pentru rentregirea patriei. Este cazul nvtorului Iftimie Isac, de la coala Satu Nou, care a czut n campania din est. nvtorul Iosif Amriuei a fost n prizonierat n mai multe lagre din nordul Siberiei. La numai dou decenii de la rzboiul mondial, a urmat un mare dezastru natural seismul din 10 noiembrie 1940. Cldirile fostelor gimnazii, coala primar de biei, coala din Neicu s-au prbuit. 99% dintre cldirile
229

din zid ale oraului Panciu au avut aceeai soart. Elevii de la clasele a III-a i a IV-a, sub ndrumarea nvtorilor, au recuperat ce mai putea fi folosit: material didactic, arhiv, crile bibliotecii, mobilier, crmizi, material lemnos. Abia n ianuarie 1941 cursurile au fost reluate n camere nchiriate ale unor case din paiant care au rezistat. Oraul a fost vizitat la cteva zile dup cutremur de ctre regele Mihai, iar primarul Adolf Cpn a fost primit n audien de Conductorul Statului, generalul Ion Antonescu, care a asigurat finanarea construirii urmtoarelor cldiri publice: Primria, Gara, Spitalul, Ocolul Agricol, Liceul i coala Neicu. n timp record, ntre 19421943, n condiiile participrii rii la rzboi, au fost construite toate edificiile promise, mai puin cldirea pentru Liceu, vizita lui Antonescu din 1943 impulsionnd i construciile civile prin sistematizarea modern propus de acesta. Nu tiu dac diriguitorii colii de astzi cunosc faptul c aciunea cornul i laptele nu este o noutate n nvmnt. n timpul guvernrii antonesciene, la 16 octombrie 1940, Inspectoratul colar reamintea Ordinul Ministerului Educaiei Naionale i al Cultelor Oficiul Cooperaiei, nr.187634/1940, care stabilea: cooperativele colare se vor aproviziona cu dulciuri i cornuri, care se vor contabiliza n registre. n perioada urmtoare se vor nfiina i cantine colare. Pentru a nelege ct de grea era situaia nvmntului pncean, la patru ani dup seism, evideniem c Gimnaziul Unic nfiinat n 1945 a funcionat, dup retragerea armatei germane din Romnia, n barcile folosite de militarii germani cantonai n ora. Organizarea, experiena, rezultatele pozitive ale nvmntului romnesc, obinute de la nceputurile sale, din timpul lui Cuza, i continuate vreme de aproape un secol, au fost nlocuite prin modelul sovietic impus de reforma nvmntului adoptat n 1948.

230

ALEXANDRU TEFULESCU 100 DE ANI DE LA MOARTEA SA


Gheorghe NICHIFOR

Abstract: Alexandru tefulescu 100 years after his death


Alexandru Stefulescu stands out as a reprezentative personality forever remained in the Gorj Conty thesaurus. As a dinamic factor within the local cultural movement, he distinguished himself in the renewing and modernizing process by introducing chartitable organisations, village libraries, the fondation of the County Museum, banks etc. He collaborated with reprezentatives of the local intellectuals, the ones over the Carpathians and abroad. He distinguished himself culturally, profesionally, historically and his historical work contribuited to the study of this countys past. Self-taught, speaker of several languages, he lived and worked between 19th and 20th centuries, being infuenced by Romantic historians and Critical School. His work awarded by the Romanian Academy, was carried on by the contemporary scientists, standing as a precious counter point for those studying the history of Gorj. Keywords: Alexandru tefulescu, Gorj Country, historian and man of culture, County Museum Alexandru tefulescu, publicist, Romanian Academy aword winner.

Una din preocuprile istoriografiei romne din ultima vreme este reprezentat de evaluarea sau reevaluarea rolului unor personaliti marcante, ce au trit i s-au afirmat n diferite zone ale spaiului romnesc. Un asemenea exemplu ni-l ofer Alexandru tefulescu (1856-1910), istoric i om de cultur al Gorjului, de la moartea cruia se mplinesc anul acesta 100 de ani.

Prof. dr. Colegiul Naional Ecaterina Teodoroiu, Trgu Jiu, vicepreedinte al Societii de tiine Istorice din Romnia

231

Pentru a ptrunde n esena atmosferei de la cumpna veacurilor al XIX-lea i al XX-lea, cnd a trit i s-a afirmat omul de cultur trgujian, cercettorul trebuie s se narmeze cu mult rbdare i atenie. Cel mai adesea gorjeanul nu va recunoate meritul celuilalt, dect dac l recepteaz ca pe un om al locului. Astfel, intelectualii din alte zri, cei mai muli valoroi colaboratori ai lui tefulescu, au trebuit s se integreze i s susin c au devenit gorjeni, pentru ca mai apoi s fie acceptai cu ideile lor, din fericire foarte moderne pentru acele vremuri. Nu este ntmpltor faptul c bncile populare, cooperaia steasc, coala haretian, culegerile de izvoare istorice locale, cercurile culturale, conferinele tiinifice i altele i gsesc n acest jude de munte rdcini puternice. n acest adevrat creuzet s-a format Alexandru tefulescu, colabornd cu intelectuali ai locului, de peste Carpai sau chiar de pe meleaguri strine. n ce ne privete ne-am propus, la acest moment comemorativ, o prezentare de ansamblu a operei lui Alexandru tefulescu, n plan cultural, didactic i istoriografic. Caracteristic perspectivei noastre de abordare i interpretare, n raport cu mai vechile studii de sorginte monografic, este, n primul rnd, primatul pe care dorim s-l acordm demersului su istoriografic n configurarea i substanializarea ntregului operei sale. n al doilea rnd, avem n vedere contribuia la modernizarea cultural i instituional ntreprins de tefulescu la nivelul judeului Gorj. Slujitor al catedrei vreme de peste 30 de ani, n funcii diverse, Alexandru tefulescu i-a probat vocaia de dascl i s-a aflat ntr-o permanent i fecund legtur cu realitile nvmntului romnesc i cu cei care i-au condus destinele. Documentele subliniaz activa sa prezen la clas i n comunitate, succesele obinute cu elevii, nfptuirile ca director i revizor colar. Inimosul dascl a fost apreciat de importante personaliti ale nvmntului romnesc precum: dr. C. Istrati, Take Ionescu, Titu Maiorescu, Spiru Haret etc. Spirit critic i metodic, Alexandru tefulescu urmrete nainte de toate calitatea. Era preocupat de modernizarea bazei didactico-materiale, riguros, intransigent i perseverent n nfptuirea obiectivelor sale. n plus, a reuit s-i fac din dsclimea gorjean un colaborator permanent i eficient, fr de care nu ar fi putut ajunge la adevrata performan. Reinem valoroasa lui contribuie la organizarea conferinelor generale, a cercurilor culturale i cltoriilor de vacan ale nvtorilor, construcii metodice din care s-a inspirat i ministrul Spiru Haret. Este, de asemenea, autorul unui manual de Geografia Gorjului, aprut n opt ediii succesive.
232

Activitatea n nvmnt a fost n permanen dublat de un intens efort pentru perfecionarea personal. Remarcabil autodidact, a reuit s nvee mai multe limbi strine pe care le-a utilizat n cercetrile ntreprinse sau n traducerile din literatura tiinific i beletristic. Pentru aceasta a studiat la Bucureti, Praga i Petersburg i a legat o strns prietenie cu Witold Rolla Piekarski, la rndul su un renumit poliglot. Receptiv la ndemnurile Academiei Romne i a reprezentanilor colii Critice de a salva, coleciona i pstra vestigiile trecutului, Alexandru tefulescu se plaseaz n fruntea grupului de intelectuali care va pune bazele primului muzeu judeean de istorie din ar. Era vorba nu doar de o simpl expoziie, ci de un autentic lca de cultur i un fecund laborator de cercetare, reprezentnd o percepie modern i de pionierat pentru acele timpuri. n afar de secia istoric, muzeul dispunea de o secie ornitologic, colecii de art popular, instrumente muzicale, sculptur n lemn, ou de psri cu desene etc. Iniiatorii mai preconizau i alte secii precum: pedagogic, agricol, industrial, comercial i chiar una patriotic, cuprinznd portrete, fotografii, busturi i biografii ale unor patrioi ilutrii. Avem informaii c iniiativa a fost susinut, chiar de la nceput, de personaliti precum: Spiru Haret, dr. C. Istrati, Gr. Manu, Ludovic Mrazec, George Munteanu-Murgoci .a. La cumpna dintre veacuri, instituia a fost vizitat de: Gh. Gr. Cantacuzino, D.A. Sturdza, I.I.C. Brtianu, N. Densuianu, Dim. Onciul, N. Iorga, G. Cobuc, B.t. Delavrancea i muli alii. Integrndu-se direciei culturale a timpului, Alexandru tefulescu a fost o prezen notabil n publicistica local. A nfiinat, n 1894, periodicul Jiul i a colaborat la eztoarea steanului, Amicul poporului, Buletinul Gorjului, Gorjiul, Parngul, Lumina satelor i altele. Materialele sunt n cea mai mare parte izvoare istorice comentate, dar i studii, articole, sau traduceri din englez, francez, german, rus, polonez, slav i sanscrit. Uneori tonul este foarte critic, cu deosebire n situaiile unde este convins c s-a greit din punct de vedere tiinific. Lider incontestabil al dasclilor gorjeni, Alexandru tefulescu a fost sufletul micrii culturale de nnoire a satelor judeului. Extrem de activ n cadrul Societii Luminarea steanului, este prezent la marile serbri populare, unde participau locuitori alturi de numeroi intelectuali. Preedinte al Consiliului de Administraie al Societii pentru mprumut i Pstrare Cerbul, militeaz pentru atragerea populaiei la rodnica activitate de constituire a bncilor populare. i-a oferit sprijinul pentru nfiinarea de biblioteci rurale sau cooperative steti, n scopul emanciprii financiare i spirituale a ranilor.
233

Ca istoric, Alexandru tefulescu, situat la ntlnirea dintre cele dou coli Romantismul i coala Critic, i-a dovedit adevrata sa vocaie i valoare. Oricine se oprete azi, fie i tangenial, la trecutul Gorjului, nu poate face abstracie de numrul mare al scrierilor pe care le motenim de la el. Dac N. Iorga a fost copilul teribil al perioadei, ntruct prin temperamentul su era mai degrab un spirit romantic, dect unul metodic, respectnd proporiile, putem spune i despre crturarul gorjean c a fost, aici n Gorj, un cercettor ce nu s-a lsat prins n totalitate de corsetul colii Critice. Credem c studiile sale de teologie i filologie l-au apropiat de fraza deschis i verbul sltre, de figurile de stil i de scrierile romantice. n minile sale izvoarele istorice, pe care le-a avut ntotdeauna n prim-plan, au prins via i au fost mai aproape de sufletul cititorilor. Pe de alt parte, dac este s fim critici pn la capt, rigoarea tiinific este uneori vizibil estompat. Cercetri recente l plaseaz pe Alexandru tefulescu, alturi de Mozes Gaster, Ioan Bianu, Lazr ineanu, Theodor Codrescu, Gh. Ghibnescu, toi contemporanii lui B.P. Hadeu aflai n faa provocrilor antichitilor slavice. Chiar dac nu a fost slavist, n sensul propus de specialiti, s-a remarcat prin editarea de izvoare istorice, gravitnd n jurul unor probleme apropiate de slavistic. Remarcm solidele sale cunotine din aceast limb, dar i abordarea atent a unor nume de prestigiu din domeniu, precum: Franz Miklosich, Vatroslav Jagi, Konstantin Jireek (din coala vienez), sau Juri Venelin i Alexandr Jacimirscki (din coala rus). Istoricul gorjean, care nu a fcut niciodat oper de partizanat, este un prolific publicist i traductor, din cele mai diferite limbi clasice sau moderne. Este preocupat de fotografia document, arheologie, numismatic, genealogie, paleografie, dar mai presus de toate a rmas n contiina posteritii prin lucrrile de istorie publicate. Ca arheolog, s-a aplecat cu atenie asupra Antichitii, dar i peste alte epoci istorice. L-a cunoscut bine pe Grigore Tocilescu i s-a impus n domeniu odat cu nceperea cercetrilor la castrul roman de la Bumbeti Jiu, unde s-a aflat n legtur cu profesorul Conrad Cichorius din Leipzig. Ca urmare a acestei colaborri, a publicat studiul Castrul i drumul roman din Gorjiu. Majoritatea pieselor descoperite de el aici, dar i n alte localiti, au stat la baza coleciunii istorice i arheologice a colii Primare de Biei din Trgu Jiu, pe nucleul creia s-a constituit viitorul muzeu ce-i poart numele. Colaboratorul su, Iuliu Moisil, a publicat un Repertoriu al localitilor istorice, preistorice i altele din judeul Gorj, realizat n urma deplasrilor din teritoriu fcute de grupul condus de Alexandru tefulescu.
234

Materialul este amplu i surprinde efortul istoricului n aceast direcie. Specialiti de marc din Capital, cum ar fi istoricii din cadrul Comisiei Monumentelor Istorice sau N. Densuianu, autorul Daciei preistorice, au exprimat cuvinte de apreciere la adresa eforturilor sale n domeniul arheologiei. Alexandru tefulescu ne-a lsat 16 cri i peste 100 de studii i articole, publicate la Trgu Jiu, Craiova sau Bucureti. n revista Jiul a semnat 23 de articole i a ntreinut rubrica Documente inedite privitoare la judeul Gorjiu, unde a comentat izvoare vechi slavone i romneti (Un document slavic inedit privitor la istoria judeului Gorjiu, Documente slavice i romne inedite privitoare la judeul Gorjiu), a prezentat lucrri de art (Clopotul lui Matei Basarab din Mnstirea Tismana), sau a realizat scurte studii monografice (Trgu Jiu, Mnstirea Polovragi, Biserica Bengeti etc.). Pentru prezentarea acestora, n spiritul istorigrafiei romantice, face apel la elemente de literatur, ncadreaz narativ documentul, imagineaz scene i ntmplri din acea vreme i ncearc s introduc, ct mai mult, pe cititor n atmosfera epocii. n 1898, ncepe colaborarea la eztoarea steanului, unde realizeaz rubrica Din istoria Gorjului. Materialele publicate vor forma coloana vertebral a unor capitole din Gorjul istoric i pitoresc. I se vor altura un mare numr de nvtori din lumea satelor, extinznd cercetarea n aproape toate localitile. La Amicul poporului va ntreine rubrica Arhiva istoric a Gorjului, n timp ce la Noua revist romn din Bucureti, public n noiembrie 1900 o Contribuiune dup hrisoave de la Muzeul Gorjului. Privitor la monografii, crturarul gorjean, adept de acum al rigorii ce ncepea s se impun n istoriografia romn, adopt o concepie ce are la baz o structur compoziional ce, n general, se repet de la o lucrare la alta: un studiu introductiv, cu descrierea localitilor i a mprejurimilor, date geografice, statistica locuitorilor, obiceiuri, costume, credine, etimologii, dup care urmeaz colecia propriu-zis de documente relative la localitatea respectiv, ncadrate n contextul istoric. Prima lucrare istoric publicat a fost Mnstirea Tismana, aprut la Trgu Jiu, n 1896 i reeditat, n dou rnduri, la Bucureti, n 1903 i 1909, ediii mbuntite n urma sugestiilor unor savani i a cercetrii de materiale suplimentare. Cartea s-a bucurat de o bun primire din partea cititorilor i a specialitilor care studiind-o i-au exprimat satisfacia, fcnd n acelai timp preioase recomandri, judicios formulate. Printre acetia i amintim pe reputatul slavist I.Bogdan i pe istoricul P.A. Srcu, de la Universitatea din Petersburg. Monografia debuteaz printr-o expunere
235

sumar a istoriei Bisericii cretine romne, pn la sfritul secolului al XIV-lea, subliniindu-se descendena latin a cretinismului n nordul Dunrii i rezistena sa n faa valurilor de migratori. n partea nti se prezint, cu lux de amnunte, viaa i activitatea ctitorului mnstirii, Nicodim, pe baz de documente, texte apocrife, tradiie oral, monastic i legende. Partea a doua se ocup n exclusivitate de mnstirea Tismana: arhitectur, privilegii, relaii cu alte aezminte monahale etc. Ultima parte cuprinde numeroase hrisoave, acte de danie i vnzare, zapise, porunci, cri de judecat, scrisori, diplome etc., redate n ntregime sau n rezumat, n original i traducere sau numai n traducere, comentate sau nu. La subsol regsim informaii bogate despre domnitori n relaiile lor cu Tismana i o bibliografie cuprinztoare. Gorjul istoric i pitoresc este o alt lucrare valoroas, singura reeditat dup dispariia sa. N. Iorga, aflat ntr-o activ coresponden cu istoricul de la Trgu Jiu i profesorul ieean Gh. Ghibnescu, membru corespondent al Academiei Romne, erau plcut surprini de aceast nou apariie editorial. Cartea poate fi etichetat drept o realizare temerar ntruct, pn atunci, chiar pn n zilele noastre, nu s-au mai ntreprins n Gorj asemenea cercetri. Studiind hrisoavele domneti i alte documente, Alexandru tefulescu a avut n vedere nu numai descrierea localitilor i a monumentelor istorice, ci i prezentarea unor instituii (coala, Biseric, administraie etc.), sau chiar fenomene i practici sociale strine vremii sale, cum ar fi: duegubina, adopiunea fratern pe moie, protimisul, excluderea fetelor de la motenire, martorii cu triti de pmnt, carte de blestem, brazd de pmnt, jurmintele n biseric, cu lumnri aprinse etc. Incursiunile n istoria diferitelor zone din Gorj se fac adoptndu-se formula ordonrii alfabetice, descoperiri arheologice, atestri documentare, vechi familii boiereti, monumente artistice etc. fiind minuios abordate. Nu ignor nimic din ceea ce s-a publicat pn la el, iar aria de cuprindere este impresionant att n timp, ct i n spaiu. Toate localitile mai importante din jude sunt luate n seam, utilizndu-se un stil atractiv, uneori prozaic, fr a denatura inuta tiinific a lucrrii. n anul 1906, a vzut lumina tiparului, la Trgu Jiu, lucrarea Polovragii, monografie a satului i mnstirii de sub poalele Parngului. Ca i Mnstirea Tismana, reprezint o autentic radiografie n timp, constituit pe baza unei multitudini de izvoare abordate critic, ntr-un limbaj mai strict dect cel utilizat pn atunci. Remarcm preocuprile pentru genealogia familiei boierilor Prianu. Totodat, semnalm i apariia unei micromonografii despre mnstirea Polovragi, carte ce reine atenia
236

cercettorilor din zilele noastre reunii n jurul curentului dacologilor, n argumentaia pe care acetia o contureaz cu privire la o nou localizare a Kogaionului zalmoxian. Monografia Strmba, a aprut la Trgu Jiu tot n anul 1906. Tehnic i compoziional, cartea relev aceeai tendin de a rspunde provocrilor tiinei prin apelul la argument. Primele dou capitole se refer la Satul Strmba i Mnstirea Strmba, iar cel de-al treilea se intituleaz Documente relative la mnstirea Strmba. Se pare, cel mai prolific din viaa istoricului, 1906 reprezint anul apariiei Istoriei Trgu-Jiului. Cartea a fost anticipat de ncercare asupra istoriei Trgu-Jiului, tiprit cu apte ani nainte. Autorul s-a aflat n legtur cu N. Iorga, n perioada de elaborare, opera savantului reprezentnd o nsemnat surs bibliografic. Numeroase date geograficodemografice, istoria oraului tratat pe epoci istorice, locul aezrii n cadrul rii Lytua, boierii Buzeti (surprini ca proprietari, oameni politici, lupttori pentru libertate, ocrotitori ai credinei strmoeti etc.), justiia, coala, Biserica, administraia, modul de via, arhitectura, elemente de modernitate, formeaz coninutul lucrrii. n 1907, Alexandru tefulescu publica Din trecutul Gorjului, o lucrare de mare interes prin ineditul temei i documentaiei. Scopul declarat era de a aduce n actualitate sate care au disprut, i-au schimbat numele sau aparineau altor judee. Este o ntreprindere temerar, ntruct pe baza unui numr impresionant de izvoare reuete localizarea celor peste 60 de localiti disprute de-a lungul timpului. O adevrat reuit pot fi considerate capitolele Cule i Boieri de divan. O carte bine primit a fost Documente slavo-romne relative la Gorj (1406-1665), gndit iniial pe o structur de mai multe volume, dar nefinalizat din cauza dispariiei premature a istoricului. tefulescu a realizat, pentru voievozii de la care provin documentele, succinte biografii, att pe baz de izvoare, ct i prin utilizarea unor legende publicate sau culese nemijlocit de autor. Volumul nu cuprinde izvoare publicate n monografiile editate pn atunci. Se procedeaz n chip asemntor, ca la precedentele cri, reevalundu-se critic informaiile, aducndu-se nuane sau chiar noi interpretri. Se constat serioase clarificri n ce privete relaiile din interiorul obtilor steti cu privire la stpnirea i folosirea pmntului, circulaia acestuia prin vnzare, drile ctre domnie etc. Clar influenat de spiritul colii Critice, cercettorul are n atenie stabilirea autenticitii izvoarelor, reinnd starea pecetei, tipul monogramei i dac acestea dein semntura olograf a domnitorului.
237

n 1910, anul decesului istoricului, a fost editat la Bucureti, monografia Schitul Crasna, iar la Trgu Jiu, Biserica satului Cleti. Se pare c ar mai exista o monografie, Lainici, precum i o lucrare intitulat Istoria sacr. tim, de asemeni, c la moartea sa avea pe masa de lucru o carte despre Mnstirea Govora. A contribuit i la alte lucrri (Cluza Gorjului, Monografia comunei Bleti) i a furnizat documente pentru unul din volumele lui Gh. Ghibnescu, care-i face i o corect caracterizare ca istoric. Studiile i lucrrile lui tefulescu au stat n diferite situaii n faa cercetrii istorice, aflndu-se pe masa de lucru a unor savani de prestigiu, n frunte cu: N. Iorga, Dim. Onciul, I. Bogdan, N. Densuianu, A. Sacerdoeanu, I.C. Filitti .a. Recunoaterea valorii sale a venit i din direcia Academiei Romne, cel mai important for tiinific al rii. Este primul reprezentant al Gorjului care s-a bucurat de o asemenea apreciere. Remarcm aportul lui Gr. Tocilescu, reputat istoric i arheolog, I. Bianu, I. Bogdan i alii pentru selectarea lucrrilor Mnstirea Tismana i Gorjul istoric i pitoresc (1905) i a Istoriei Trgu-Jiului (1906), n vederea premierii. Era o dovad limpede c scrierile sale au intrat n circuitul de valori tiinifice romneti, bucurndu-se de aprecierea celor mai luminoase mini ale momentului. n scurta sa via, de 56 de ani, Alexandru tefulescu a muncit mult i cu folos, lsnd Gorjului i patriei un tezaur impresionant, strns n cri, studii i articole, n crearea Muzeului Judeean, n instituiile colare i de cultur pe care le-a servit. tim c, n plin activitate i maturitate creatoare, bolnav i descurajat, vzndu-i o parte din idealuri spulberate de nepsarea unor conductori locali, s-a stins tcut i modest, aa cum a fost tot timpul. Cteva aciuni de omagiere, derulate de-a lungul vremii, sunt demne de a fi amintite: inaugurarea n 1925 a Muzeului Gorjului Alexandru tefulescu de ctre Liga Naional a Femeilor Romne Gorj, condus de Arethia Ttrescu, realizarea i amplasare bustului istoricului de ctre sculptorul V. Blendea n 1940 n faa fostei coli Primare de Biei, constituirea n 1981 a Asociaiei Culturale Alexandru tefulescu, nfiinarea Editurii Alexandru tefulescu n 1994, acordarea denumirii Alexandru tefulescu Muzeului Judeean de Istorie i colii Generale nr. 4 Trgu Jiu, n 1994, organizarea Simpozionului 150 de ani de la naterea lui Alexandru tefulescu.

238

Bibliografie selectiv Ghibnescu, Gh., Surete i izvoade. Documente slavo-romne din coleciunea d-lui Alexandru tefulescu, vol. VI, Iai, 1909 Iorga, N., Alexandru tefulescu, n Studii i documente cu privire la istoria romnilor, Bucureti, 1904 Mocioi, I., Alexandru tefulescu, Edit. Drim Edit S. R. L., Trgu-Jiu, 2004 Nichifor, Gh., Alexandru tefulescu un destin n slujba istoriei, Edit, Scrisul Romnesc, Craiova, 2007 Idem, Intelectualitatea Gorjului i Marea Unire, Edit. Alexandru tefulescu, Trgu Jiu, 1995 Rdoi Titu, Alexandru tefulescu. Epoca, omul, opera, Edit. Camerei de Comer i Industrie Gorj, Trgu-Jiu, 1995 tefulescu, Alexandru, Biserica satului Cleti, Tipogr. Nicu D. Miloescu, Trgu-Jiu, 1910 Idem, Din trecutul Gorjului. Satele disprute. Satele care i-au schimbat numele. Configuraia Gorjului. Culele, Atelierele Grafice Socec, Bucureti, 1907 Idem, Documente slavo-romne relative la Gorj (1406-1665), Tipogr. Nicu D. Miloescu, Trgu-Jiu, 1908 Idem, Gorjul istoric i pitoresc, Tipogr. Nicu D. Miloescu, Trgu-Jiu, 1904 Idem, Istoria Trgu-Jiului, Tipogr. Nicu D. Miloescu, Trgu-Jiu, 1906 Idem, ncercare asupra istoriei Trgu-Jiului, Stabilimentul grafic I. V. Socec, Bucureti, 1899 Idem, Mnstirea Polovragii, Tipogr. Curii Regale F. Gbl Fii, Bucureti, 1906 Idem, Mnstirea Tismana, Ed. I, Trgu-Jiu, 1896, Ed. a II-a, Bucureti, 1903, Ed. a III-a, Bucureti, 1909 Idem, Polovragii, Tipogr. Nicu D. Miloescu, Administraia Casei Bisericii Romne, Trgu-Jiu, 1906 Idem, Schitul Crasna, Institutul de Arte Grafice Carol Gbl, Bucureti, 1910 Idem, Strmba, Tipogr. Nicu D. Miloescu, Administraia Casei Bisericii Romne, Trgu-Jiu, 1906

239

V. FILE DE VIA COTIDIAN


EVOLUIA URBANISTIC A ZONEI CENTRALE A ORAULUI BRLAD. PIAA CIVIC
Marcel PROCA

Abstract: The urban evolution of the central area in Barlad.


The Civic Square In the second half of the 19th century there were several green locations in the central area of the town. Alongside with the Public Garden there was also a "Small Garden" or the "Townhall Garden" situated on Park Street. Made up of a few alleys with geometrical shapes, lawn, bushes, flowers and some trees, this garden had an area of about 2000 square metres. With a much more generous area, but not well taken care of, there was also the Domneasca Park, situated on the place of a former square and mentioned in a town plan from 1851. Next to the park there was a square named Domneasca Square and later on, between the two World Wars, known as the Union Square. The Domneasca Park was again redesigned in 1934 and in its central area they put a bronze statue of the philantropist Stroe S. Belloescu. Afterwards, between 1952-1953 the park was named the Park of the Soviet Heroes, being again redesigned. Next to the park, in front of the Townhall, they built a semicircular square and in 1965 a fountain and two lawns. The park and the square were meant to highlight the Domneasca Church and the Townhall. The park disappeared after the building of the House of Unions George Tutoveanu and the alterations undergone by the main traffic artery in town, between 1972-1973. Keywords: Civic square, central area of the town, the 19th century, Townhall Garden, town plan, park

Profesor la coala Nr. 1 Iorgu Radu Brlad.

240

Examinnd izvoarele istorice, constatm existena, n a doua jumtate a secolului al XIX-lea, a mai multor spaii vegetale amenajate pe raza central a oraului. Pe lng grdina public apare menionat o alta, numit grdina mic din ora1 sau alteori grdina Primriei2 situat pe strada Parcului , la care erau necesare diferite mbuntiri precum gard de mprejmuire i gratie de lemn la canalul ce trece prin aceasta. Parcul era situat pe strada principal, pe o parte din amplasamentul actual al Bibliotecii Stroe S. Belloescu3, unde l regsim n planurile oraului din 18954 i 19005. Cu ntreinerea ambelor grdini, locuri de distracie pentru oreni6, se cheltuiau anual 5600 de lei, ali 1500 fiind alocai pentru muzic i festiviti7. Avnd forma unui dreptunghi i o suprafa de circa 2000 m, dispunea de cteva alei cu forme geometrice, gazon, boschete, flori i civa arbori. Cu un spaiu mult mai generos, dar dispunnd mult vreme de amenajri mai sumare, a fost i Parcul Domneasca (ce i-a luat numele de la Biserica Domneasca cu hramul Adormirea Maicii Domnului). Situat pe teritoriul unei mai vechi piee, menionat n planul oraului din 18518 cu denumirea de Piaa Carelor, apariia acestui nou loc de agrement s-a aflat n seria de activiti edilitare ale fostului primar Andrei V. Ionescu. Cu o viziune modern, civilizatoare chiar, acesta a nscris printre realizrile sale mai importante: pavri de strzi, iluminat public, nfrumusearea Grdinii Publice i sistematizarea centrului actual9 unde n trecut a existat o pia numit Domneasca i mai trziu, n perioada interbelic, Piaa Unirii10.
1 2

Arhivele Statului Vaslui, Fond Primria oraului Brlad, dosar 2/1868, f. 167. Ibidem, f. 166. 3 n grdina Parcului de pe strada Principal a cldit un frumos i admirabil aezmnt n stil romnesc (Casa Naional - n. ns. M. P. ). apud, Traian Nicola, Valori spirituale tutovene. Biobibliografii, vol. 1 A-B, Primria Municipiului Brlad, 1999, p. 237. 4 Harta judeului Tutova, Fondul Muzeului Vasile Prvan, nr. inv. E 10395, 1895. 5 Th. Negrutzi, Planul oraului Brlad 1900-1906, Muzeul Vasile Prvan. 6 Regulament pentru organizarea serviciului comunei urbei Brlad, f. a. 7 Ibidem. 8 Partea ars a trgului Brladul, 1851, Editura Socec, f. a., Fondul Muzeului Vasile Prvan. 9 I. Antonovici, Documente brldene., Hui, 1926, p. 265. Bazinul de care se pomenete a existat pn n 1971, el constituind o important rezerv de ap n cazurile deselor incendii de care Brladul nu a fost ferit. Monografia municipiului Brlad, 1968, (mss.), p. 246. 10 M. Dobranici, Geografia judeului Tutova, Brlad, 1936, p. 34. Vezi i Marcel Proca, Evoluia urbanistic a zonei centrale a oraului Brlad n secolele XIX-XX, n Academia Brldean, nr. 16, trim. III, 2004, p. 10.

241

n memoriile sale, el ne ofer informaii despre cum a amenajat zona n 1875: n Piaa Domneasc am construit un bazin pentru ap i rezervor pentru caz de incendii, ca s fie ap abundent i s se poat lua cu uurin. Vizavi de magazinul lui Hagi Lazr Cambur, astzi proprietatea domnului Paveliu, comerciant de coloniale, era o pia ce se numea a Otcup-ului, mltinoas i cu totul murdar, acolo staionau carele cu poloboace de vin, adesea pentru desfacere i tot aici se coteau de nsrcinaii primriei. Am oprit a se mai vinde vinurile acolo i am strmutat Otcupul n Piaa Ocolului de vite (zona actualei Case de ap - n. ns. M. P.), iar n locul rmas fr nici un serviciu am fcut Scuar, prevzndu-l cu copaci, gazon i flori, de ctre grdinarul comunei, adus de mine din Paris11. Dup Unirea Principatelor i constituirea Romniei moderne, a nceput un proces alert de modernizare a rii i implicit a oraelor. Adoptarea de modele occidentale se regsete, dup cum putem constata, pn i n acest trg de provincie, care era Brladul secolului al XIX-lea. Arta grdinritului se dorete a se ridica la standardele etalon ale vremii, reprezentate de cel francez, care i va impune i aici trsturile sale clasice. Cele dou noi parcuri vor completa n mod fericit amenajrile urbanistice i vegetale ale oraului. Prin amplasamentul lor central ele concurau, mai vechea grdin public, ca spaiu de distracie i promenad. Dar prpastia era uria dintre intenie, rezultat al unor vizite de cteva luni pe an n Elveia, Frana sau aiurea, i realitatea moldav. Civilizaia urban romneasc se afla pe atunci ntr-o zon, gri, de tranziie dintre Orient i Occident. Centrul pe care edilul Ionescu l-a vrut constituit ca o cetate utopic a rmas ancorat mentalitilor periferice i tributar unei vecinti cvasigeneralizate a oraelor noastre, ce sunt strbtute de mici pruri transformate, de romnul inventiv, n canalizri naturale denumite popular Cacaine. Doar din considerente sociologice ori retorice s-ar putea face un studiu, ci din brldenii de ieri sau de astzi mai cunosc denumirea real a acestuia, de prul Valea Seac. Pavarea zonei era o stringent necesitate cci, aa cum relateaz acelai inimos primar Andrei V. Ionescu, ntr-un memoriu din 1861, n centru gloderia era nemaipomenit de mare, astfel c n dosul Hotelului
11

I. Antonovici, op. cit., p. 267. n epoc, deja se ncetenise ideea nfrumuserii spaiilor urbane. La 1870, Consiliul Comunal din Bucureti lua, spre exemplu, hotrrea s pun n mijlocul Pieei Zarafilor; fntn cu basin i cu statu Diana de Gabies [] adus din Frana alegere fireasc ntr-o epoc n care studiile clasice erau la mare pre, iar Frana era modelul demn de urmat. Cezara Mucenic, Strzi, piee, case din vechiul Bucureti, Editura Vremea XXI, Bucureti, 2004, p. 70.

242

Grandes s-a necat un cal i altul vizavi de Leizer Kafman pe strada Principal12. Acum, n a doua jumtate a secolului al XIX-lea, ne aflm parc la 1837, cnd cltorul rus Demidov, descrie Brladul ca o mare de pmnt cleios n care caii noat pn la pntece13 i noteaz, n continuare, plin de amuzament, c are de gnd s ajung ora dup locul mare pe care se ntind strzile, din care nu lipsesc dect casele i oamenii14. Aspectul urbanistic dezolant al spaiului din mijlocul oraului, cu exagerrile de rigoare, l regsim i la 1881 ceea ce a indus la un sentiment de frustrare individual i colectiv doctorului Constantin C. Codrescu, pe care el l-a fcut public. Liceul din Brlad este situat cam n centrul oraului, n nite chilii ale Bisericii Domneasca, zidire cu un singur rnd aezat pe pmnt, fr beciuri sau pivnie pe dedesubt. Aceast cas se mrginete la nord cu rpa Cacaina renumit pentru depozitele seculare, de imondice de tot felul, animale i vegetale. La rsrit se mrginete cu un canal de scurgere a diverselor necurenii, provenite din pia i de la locuinele private. La miazzi are deoparte cimitirul bisericii, prbuit n multe locuri de ape stttoare i cu un pmnt saponificat prin mulimea cadavrelor ce sunt ngropate; de alt parte ns i chiar n faa liceului are o vast mlatin care de abia las fundul uscat n secetele vremii; este bineneles c pmntul i sub aceast mlatin au servit tot pentru ngroparea morilor pn sunt acum civa ani, de cnd au lsat ca pia. La apus se mrginete cu o grmdire de mici locuine care nu pot avea alt scop dect s mpiedice circulaia aerului, pstrnd un aer umed i infect. Mai este de notat circumstana c n faa liceului se gsesc aezate i clopotele bisericii, care fac s vibreze aerul puternic, aa nct nu mai este
12 13

Ibidem, p. 261. Anatol Demidov, O cltorie n Principatele Romne, Alcalay, f. a., p. 81. 14 Ibidem, p. 82. Nu erau singurele lucruri lips, de altfel, dac continum lectura notelor de cltorie: Sosirea noastr pe scara din faa Isprvniciei fu o adevrat debarcare. Ordinele privitoare la sosirea noastr veniser n lipsa Ispravnicului, aa c unul din inferiorii si a fost acela care, cu o politee vrednic chiar de stpn, fcu primirea n casa acestuia, ospitalitate de care aveam mare nevoie, pentru c pn atunci ne lipsise odihna i somnul. Cu toate acestea, locuina ispravnicului nu avea alte paturi dect dou canapele lungi, i duumeaua unei camere n care domnea cea mai perfect curenie s-a transformat pentru noi ntr-un pat foarte comod. Ibidem. Vezi i Marcel Proca, Brladul n descrierea unui cltor strin, n Academia brldean, nr.12-13, trim. III-IV, 2003, p. 13.

243

posibil nici ascultarea, nici explicaia prelegerilor, n acele ore nefericite pentru populaia colii. Dup cum se vede din cele artate mai sus, ar fi foarte greu ca cineva s-i imagineze un focar mai avantajos pentru producerea tuturor miasmelor celor mai redutabile i infectarea atmosferei cu principii morbide, aa nct face imposibil orice mod de aerisire sau ventilaie, fie el ct de perfect15. Putem vorbi, lecturnd memoriul directorului spitalului Brlad i Elena Beldiman de o adevrat tenacitate a noroiului remarcat de Demidov, cu aproximativ cinzeci de ani n urm, i care, bineneles, invariabil, vara se transforma ntr-un praf neccios, plutind ca un blestem peste ora i peste oameni. Brladul apare ca un ora al hilarului i al paradoxurilor. Pospiala Occidental reprezentat de aceste parcuri, insule de Europ, care constituiau buricul oraului, se prezint sub un aspect pitoresc accentuat de revrsarea mahalalei duminica i n zilele de srbtori. Fcnd un efort de imaginaie, ne putem nchipui atmosfera de acum o sut de ani, din parcurile brldene: slugrimea cu simbrie [] cu oribilele rochii multicolore de stamb ori cu pantalonii de ln alb strni pe pulpe, cu vorba tare, rsete glgioase, glume triviale, pumnii dai n semn de iubire. [] Se gdil, se mbrncesc, se pup, n indiferena general, fiecare fiind ocupat identic16. Cu toate eforturile diferiilor gospodari ai urbei, trecerea timpului nu pare s afecteze acest spaiu central, carte de vizit la urma urmei a unui trg ce se voia mai rsrit, i care continua s creeze nelmuriri diferiilor vizitatori, cum rezult din descrierea scriitorului I. Simionescu (1926): Chiar n mijlocul oraului nu se simte dragostea de arbori, nici de pajite verde. Aproape de liceul cel nou, de vreo 40 de ani cldit, este vechiul liceu de lng Biserica Domneasc, cu clopotnia de scnduri, gata s se prbueasc. n faa lui se afl un parc, iar n mijlocul parcului se ridic statuia unuia din fraii Codreanu, Nicolae, al cror nume e legat de instituiile culturale ale Brladului. n loc ca statuia s impun, invocnd amintirea unui om de bine, i deteapt mila, rsfrnt bineneles asupra celor care nu pricep, ce rost are o statuie. Parcul este plin de blrii, prin mprejmuirea srccioas de srm ghimpat a strbtut un mgru, care
15

Constantin C. Codrescu, Liceul din Urbea Brlad. Cum este i cum trebuie s fie, Brlad, Unirea, 1881, p. 16. 16 Adrian Majuru, Bucuretii mahalalelor sau periferia ca mod de existen, Editura Compania, Bucureti, 2003, p. 117-118.

244

ptea ce mai gsea verde. De jur mprejur, drag Doamne, s-au plantat arborai. Nengrijii, neudai, cu pmntul btut la rdcin, preau nite crengi uscate, nfipte n pmnt, cum stau nfipte la capetele mormintelor din satele de munte, brdiori descetinai, semnul tinereii celui nmormntat. n acel moment, privind de o parte cldirea drpnat a liceului vechi, care adpostete acum Poliia sau un Comisariat, alturea Biserica Domneasc i ea lsat n prsire, iar de cealalt parte a drumului, Parcul, n jurul statuii unui om cruia Brladul i datorete atta, mi se pare c m aflu n cimitirul simmintelor noastre de pietate, de respect pentru trecut, de dragoste i grij pentru locul n care ne ducem viaa17. Statuia de care pomenete cltorul, cea a lui Nicolae Roca Codreanu, oper a sculptorului I. Scutaru, a fost inaugurat la 6 decembrie 1908, cu ocazia srbtoririi jubileului de 50 de ani a Liceului Gh. Roca Codreanu. La manifestarea prilejuit de dezvelirea statuii, au participat numeroi brladeni, personaliti ale timpului, foti elevi ai liceului i chiar un grup de studeni ieeni. n condiiile n care imobilul unde funciona Primria oraului, aflat n cartierul Podeni, Strada Dimitrie Cantemir nr. 2, 3 devenise impropriu ca urmare a repetatelor inundaii de la nceputul anilor 30, n 1934 au nceput lucrrile la noua cldire, prilej cu care, statuia lui Nicolae Roca Codreanu a fost mutat pe amplasamentul actual, n faa instituiei ctitorit de acesta coala Secundar Profesional de Fete N. Roca Codreanu actualul orfelinat. Modificarea compoziiei spaiale a parcului i pieei, a nceput la 21 octombrie 1934, cnd a avut loc solemnitatea punerii pietrei de temelie a localului Primariei Brlad, cu concursul primarului Teodor Buzescu, i a arhitectului C. Moinschi. Parcul Domneasca a fost din nou amenajat, ca dovad a interesului pentru mobilarea stradal, iar n centrul lui a fost ridicat un bust din bronz reprezentndu-l pe filantropul Stroe S. Belloescu. Aprut civa ani mai trziu n acelai loc, la 14 iunie 1936, rodul contribuiei i activitii Ateneului Popular CFR, bustul a disprut n anii 50, ca attea alte monumente brldene. Festivitatea a avut loc n prezena ministrului Educaiei Naionale, prof. dr. Constantin Angelescu i a episcopului Huilor, Nifon Criveanu, politicieni locali i elevi18.
17

I. Simionescu, Brlad, n Brladul Odinioar i Astzi, Miscelaneum, vol. III, Bucureti, 1984, p. 295. 18 Traian Nicola, Valori spirituale tutovene, p. 230.

245

Dup 1945, au fost realizate modificri i amenajri succesive. ntre 1952-1953 parcul a fost reamenajat i a primit denumirea de Parcul Eroilor Sovietici. Cu aceast ocazie, aici s-a amplasat o plac funerar n amintirea eroilor sovietici eliberatori, czui n lupt n timpul celui de-al doilea rzboi mondial n preajma oraului. Tot n aceti ani, n faa Primriei s-a amenajat un scuar semicircular, iar n 1965 s-a construit o fntn artezian i dou peluze19. Pavat cu gresie colorat i ncadrat cu spaii verzi a pus n eviden unul din principalele monumente ecleziastice ale Brladului, Biserica Domneasc, ctitorie a domnitorului Vasile Lupu, i una din puinele cldiri monumentale de atunci cea a primriei. Parcul, n care decenii de-a rndul generaii de brldeni au petrecut clipe plcute, a disprut dup construirea Casei de Cultur George Tutoveanu i alegerea unei soluii nefericite pentru modificarea traseului principalei artere de circulaie, n anii 1971-1972.

19

Monografia municipiului Brlad, 1968, p. 242.

246

STUDIU DESPRE STRUCTURILE SOCIOPROFESIONALE N ORAUL CONSTANA LA NCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA


Paul DOMINTE

Abstract: Study about the socio-professional structure in Constanta at


the beginning at the XX-th century The city of Constanta belonging to,,La belle poque is socially, ethnically and ocupationally stratified town. We can talk about a job-made mozaique: military men; ship crews; clerks; merchants; fishermen sailors; pubbers; clowns that are all doubled by smugglers; thieves; prostitutes; couch-potatoes; a Babylon of nations and customs which shows off a bad morale, often doubting, a world of egos, restless, oscillating between the extreme agitation and the apparent laziness during summers. All these give the city its special, unique flavour which is sometimes burlesque. There are local phenomena such as: the clan spirit, the rivalries, the mass-media circus or the hidden businesses of the underground, notorious world. Keywords: socio-professional, job-made mozaique, merchants, ship crews, turism, smugglers

Constana dispunea la 1900 de una dintre cele mai diversificate structuri etnice din Romnia, element de mare atracie pentru strinii de localitate i ndeosebi pentru turiti, acest adevrat mozaic de populaie fiind dublat de o nu mai puin complex structur socio-economic. n ora, la nceputul secolului al XX-lea, se formase o elit reprezentat de marii oameni de afaceri, industriai, magistrai, funcionari superiori i militari de carier. Ei formau protipendada oraului, ocupnd

Profesor drd., Liceul Teoretic Decebal din Constana, secretar general adjunct al Societii de tiine Istorice din Romnia

247

locuri de frunte la recepii i manifestri oficiale, la spectacole i dnd tonul n ceea ce privete moda zilei. Formnd aproape o cast, mai ales nalii funcionari publici, acetia exercitau o atitudine cu accente paternaliste asupra celorlalte categorii sociale, patronnd acte de caritate i influennd destine ntr-un sens sau altul, dar nu permiteau depirea granielor sociale, sancionnd foarte dur grosolniile i nclcrile de etichet. Dei paternalisnul s-a nscut n mediul privat, nu puini erau primarii constneni care rezolvau problemele sociale ale urbei comportndu-se ca nite patroni cu pretenii de tai de familie n propria ntreprindere. Nimic din atitudinea paternalist a unui mare ef de firm occidental contemporan nu lipsea din viziunea primarilor constneni, mai puin drepturile de proprietate asupra instituiei pe care o conduceau i care, cel puin dup lege, rmnea una de stat. Primari precum: Koiciu, Bnescu, Andronescu etc., i-au luat foarte n serios rolul lor de prini ai Comunei Urbane Constana, mai ales a categoriilor nevoiae. Astfel primarii apar mpreun cu soiile la mprirea premiilor colare; se preocup, mpreun cu consoartele, cu devotament, de operele de asisten social; angajaii primriei, mai ales cei de condiie modest, se ntrec n a le acorda apelative ce fac trimitere la calitatea de printe comunal a primarului; iar Arhivele Statului din Constana abund n dosare (pentru anii 1878-1916) referitoare la soluiile gsite de primar i consiliul local la problemele sracilor1. Imediat dup aceast categorie de vrf i foarte nstrit urmau: negustorii de rnd, meseriaii i patronii de localuri, funcionarii i, n general, intelectualii, care reprezentau o categorie mijlocie i activ a Constanei. Uneori, acetia se grupau n adevrate cartiere, n funcie de ocupaii i meserii. n sfrit, oamenii de rnd, muncitori de condiie modest, legai mai ales de activitatea portuar (hamali i marinari), turistic (birjari, negustori sezonieri), muncitori manufacturieri i industriali, dar i ucenici, sacagii, muncitori n servicii. La ultimul palier se situau muncitorii zilieri, vnztorii ambulani, ceretorii, prostituatele, borfaii, contrabanditii, oameni de la marginea societii care triau de pe o zi pe alta. nc de la preluarea ei de administraia romneasc, Constana a ndeplinit o funcie eminamente comercial. Pe primul plan se afla marele comer i cel de tranzit, acestea din urm omagiat ca reprezentnd activitatea de viitor, deschiztoare de orizonturi noi: o condiiune de via i
1

Pentru paternalism n Occident vezi: Philippe ARIS, George DUBY, Istoria vieii private, Editura Meridiane, Bucureti, 1997, vol. 8 p. 45-46.

248

prosperitate pentru ea (ar, Romnia n.n.)2. Camera de Comer i Bursa reprezentau adevrate citadele ale marilor negustori. Camera de Comer avea nscrii n listele sale n 1900, la o populaie de vreo 12-13 mii de locuitori, peste 600 de patentari, deci pltitori de taxe, cu statut de alegtori. Din rndul lor se detaau vreo 17 angrositi de cereale (patentari 1). Nume de familii precum: Presenti, Macri, Murellis, Russu, Benderli sau Mavrojani (majoritatea greci) vor forma adevrate dinastii de magnai ai grului3. Marii negustori pretindeau locuri de frunte la ceremonii i erau invitai s ia parte la marile evenimente ale urbei alturi de notabiliti i suverani, dac acetia erau prezeni. De pild n vederea preconizatei vizite a arului la Constana, preedinii, vicepreedinii, 21 de membrii ai Camerei de Comer i Bursei i zece mijlocitori oficiali pe lng Burs, erau invitai oficial s-i primeasc pe monarhi4. Magnailor comerului constnean li se adugau ali negustori, chiar din ora, de la cei mai bogai, de stofe i articole de lux, la bcani (unii precum Diamandopol i Caraciali, de asemenea avui), vnztori de buturi spirtoase i coloniale, parfumuri, ceasuri, plrii, nclminte i bijuterii, pn la simpli bragagii, zarzavagii i mcelarii din piee5, apoi, vnztorii ambulani de nimicuri i suveniruri (scoici, mrgele etc.). Acetia din urm primeau autorizaie de la primrie numai sezonier6. n sfrit, vnztorii de semine prjite, susan, garizi fieri, salep (un soi de butur ca un sirop foarte dulce, mult apreciat de copii, n.n.), porumb fiert i copt, floricele, ap de but etc., care confereau o culoare local deosebit Constanei7. Nu lipseau nici vnztorii de tutun8, fumatul fiind n vog n epoc. Sperana unor ctiguri facile din comer fcea ca viziunea unei btrnei fericite s fie asimilat cu deinerea unei prvlii dup ncheierea serviciului activ, chiar de ctre unii funcionari ai Primriei. De pild M. Triandafil, contabilul Primriei, solicita n 1914 un teren, lng obor, pentru
2 3

Steaua Constanei, an II, nr. 14, 6 ianuarie 1902, p. 1. Direcia Judeean Constana a Arhivelor Naionale, Fond Primria Constana [infra: F. P. C.], dosar 29/1900. Numele acestora sunt trecute n Listele de patentari ai Camerei de Comer din 1900, fiind regsite i n listele din 1916. 4 F. P. C., dosar 9/1914, f. 45. 5 Pentru listele Camerei de Comer vezi: F. P. C., dosar 29/1900, f. 20-28 i dosar 29/1915, f. 125. 6 Ibidem, dosar 10/1900, f. 60, 71, 74. 7 Constantin CIOROIU, M. MOISE, Litoralul romnesc la 1900, Editura Europolis, Constana, 2001, p. 57-58. 8 La 1900 s-a nregistrat chiar o cretere a preului la tutun, ceea ce a condus la o scdere a vnzrilor Constana, X, nr. 348, 15 noiembrie 1900, p. 4.

249

a putea face o prvlie, unde s pot exercita un mic nego pentru asigurare existenei mele la btrnee9. Dac n cazul marilor angrositi, interesele acestora erau destul de protejate, n ceea ce-i privete pe comercianii din piee i vnztorii de produse de baz, raporturile acestora cu Primria au nceput s se degradeze dup 1914, n condiiile izbucnirii rzboiului mondial. Cum muli dintre aceti vnztori, mai ales mcelarii i zarzavagiii, au cutat s ridice tarifele, Primria a reacionat violent, impunnd preuri maximale cu fora, bombardnd negustorii cu ordonane; ncurajnd cetenii s-i prasc pe contravenieni, iar agenii de poliie au fost nsrcinai s aplice aceste msuri10. Poate c nimic n-a imprimat mai mult specificul Constanei, dect prezena marinarilor i a lucrtorilor portuari. Scriitori precum Jean Bart i cpitanul de curs lung N. Ionescu-Johnson i-au pus pana n slujba descrierii vieii de zi cu zi a acestei categorii sociale. n Constana existau dou tipuri de marinari: cei care aparineau marinei militare, lesne de recunoscut dup uniformele specifice i cei ce aparineau marinei civile, ofieri i mateloi de pe navele de mrfuri i cltori. n ceea ce privete marina militar, n preajma primului rzboi mondial Romnia dispunea de mai multe de nave de rzboi11. Prezena marinei militare era legat de existena Diviziei de Mare la Constana, avnd n subordine coli de mecanici i ofieri12. Aceast arm constituia o prezen cotidian n ora. N. Ionescu Johnson povestete toate neplcerile la care erau supui elevii marinari, icanai de cei din anii mai mari, care le tiau hamacele i le murdreau efectele pentru a fi urcai la cucurigu(un soi de carcer situat n vrful catargelor, n.n.). Acestea erau fapte cotidiene, inerente n marin i cerute de tradiia respectat cu strictee13. Urmau apoi instrucia de zi cu zi, splatul punilor14, cratul pe
9

F. P. C., dosar 46/1914, f. 10. Ordonana Primriei n legtur cu stabilizarea unor preuri, din 28 iulie 1914 preciza i c: agenii poliieneti i comunali sunt nsrcinai cu executarea acestei ordonane F. P. C., dosar 20/1914, f. 5. 11 Gheorghe PETRE, Ion BITOLEANU, Tradiii navale romneti, Editura Militar, Bucureti, 1991, p. 156-163. Criza financiar a Romniei din 1900 a fcut ca investiiile din domeniul marinei militare s stagneze, programele de narmare fiind reluate dup 1910 n contextul nrutirii situaiei internaionale. 12 Ibidem, p. 165. 13 Nicolae IONESCU-JOHNSON, nsemnrile unui marinar, vol. 1, E.S.P. L.A., Bucureti, 1956, p. 51. 14 Ibidem, p. 78.
10

250

catarge i arborarea velelor, trasul la rame, msurtorile15. Uneori ofierii aveau pretenia s-i culturalizeze pe elevi, ceea ce declana o adevrat epidemie de cscturi16. Dei suportau un asemenea program de instrucie, tinerii marinari, odat ajuni pe uscat, erau pui pe otii i giumbulucuri care distrau protipendada, la acestea adugndu-se aventurile amoroase care erau att de evocate n povetile marinreti. Ofierii superiori reacionau dur, consemnndu-i la bord pe marinari pentru a curma aceste scandaloase fapte. Msurile lor ns, erau lipsite de eficacitate17. De altfel, chiar amplasamentele plutitoare, docuri din lemn ce serveau de cas marinarilor, au devenit cu timpul locul de ntlnire i distracie al unor familii i cuconetului18 din ora. Dup ce deveneau ofieri, marinarii cptau un statut aparte, chiar privilegiat, legat de rolul lor n aprarea oraului, dar i de farmecul pe care meseria lor l degaja, inerent. Aflai ntr-o perpetu competiie cu ofierii militari de uscat, exista ntre ei o adevrat separaie pe principii de clan ce ntea rivaliti dure. Nu rareori acestea degenerau n glume rutcioase, finalizate cu imprecaii i ncierri stupide de un ridicol provincial19. O adevrat plag a corpului ofieresc de marin a constituit-o carierismul. Unii ofieri incapabili, erau oameni cu proptele la Bucureti, sau cu nume de familie, fapt de natur s creeze raporturi tensionate ntre cei merituoi i ocupanii unor funcii, fr o calitate profesional pe msura preteniilor 20. La Constana existau i numeroi marinari civili, a cror ocupaie era legat de dezvoltarea comerului i transportului de persoane pe cale maritim. Unii foti ofieri, militari de marin, puteau ajunge cu timpul cpitani de curs lung21. Grupai n Societatea marinarilor, viaa lupilor de mare nu era uoar. Venic pe drumuri, ei sufereau i de teribilul spectru al naufragiului22. n ciuda lozincilor patriotarde, de promovare a elementului naional n serviciul de navigaie de la noi din ar, s-a manifestat n epoc o viziune de ploconire fa de pregtirea unor strini
15 16

Ibidem, p. 96. Ibidem, p. 92. 17 Jean BART, Schie marine din lumea porturilor, Editura Cartea Romneasc S.A., Bucureti, 1926, p. 324. 18 N. Ionescu Johnson, op. cit., vol. 1, p. 418. 19 Ibidem. 20 Ibidem, p. 420. 21 Ibidem, vol. 2, 1958, p. 11-13. 22 Ibidem, p. 10.

251

n domeniu. De aceea: un mecanic neam, un meter britanic, un pilot italian sau chiar un cambuzier marsiliez, erau mai bine pltii dect romnii care ndeplineau aceleai atribuii, chiar dac era vizibil c acetia le mplineau cu mult mai bine23. Nu este de mirare c muli marinari romni se ocupau cu afaceri de contraband. Prezena marinarilor era evocat i n numele date unor localuri precum: Catargul sau Cafeneaua Marinarilor. Ca n mai toate timpurile, marinarii erau clienii cei mai fideli ai prostituatelor, crmelor i cafenelelor, de unde i ridicau spre ziu chelnerii i-i aduceau la vapor. Urma un nou voiaj sau o lun de munc, pentru ca apoi s-o ia de la capt, cheltuindu-i leafa ntreag ntr-o singur noapte de petreceri ncheiate cu nelipsita beie24. Pn la primul rzboi mondial Constana s-a aflat ntre oraele slab industrializate ale rii. Principalele ntreprinderi industriale din Constana erau: Atelierele de reparaii a Porturilor Maritime (D.P.M.); Fabrica de bidoane metalice a Societii petroliere Astra Romn (1911), Uzina electric i depozitele petroliere ale Societii Romno-American (1904), depozitele Societii petroliere Columbia (1904), Fabrica de ambalaje metalice Tomis (1906), Uzina Electric Comunal (1905) i cea din port (1908). Apoi moara mecanic Murelli (1908), Fabrica de bere I. Gruber(1884) i C. Schmidt de la Palas25. Se adugau i cele dou fabrici de tbcrie, care vor da numele lacului, situat n nord-estul oraului.26. Prezena muncitorilor la Constana era legat mai ales de existena activitii portuare, majoritatea fiind hamali n port i cel mai nchegat colectiv muncitoresc din ora. Ei au dispus de un regulament de organizare, nc din 1882. Potrivit acestuia, hamalii erau mprii n cete de cte zece oameni, sub conducerea unui ef recunoscut de Primrie i aveau obligaia de a ajuta pompierii n caz de incendiu27. Hamalii erau de mai multe categorii: strini, mai ales armeni, crora vtafii (cei ce contractau fronturile de lucru, adevrai lideri ai hamalilor) se obligau s le asigure cazare i
23 24

Ibidem, p. 15. Tudor OIMARU, Constana, Fundaia pentru Literatur i Art Regele Carol al II-lea, Bucureti, 1936, p. 64. 25 Stoica LASCU, Din istoricul industriei romneti interbelice. Principalele componente ale ramurilor de profil din Dobrogea (1), n Pontica, XIX, Constana, 1986, p. 203-220. 26 Constantin M. BONCU, Natalia BONCU, Constana. Contribuii la istoricul oraului, Editura Litera, Bucureti, 1979, p. 42. 27 F. P. C., dosar 20/1882, f. 8 apud, Marin STANCIU, Ana CHIRIAC, Aurelia RDUCNESCU, Maria STNECI (editori), Din tezaurul documentar dobrogean, Direcia General a Arhivelor Statului din R.S.R., Bucureti, 1988, p. 90.

252

ntreinere; brilenii, care invadau Constana n timpul iernii, cnd afacerile n oraul de reziden stagnau, din cauza ngheului; n sfrit, muncitorii steni din Dobrogea, sau din restul rii, care veneau n timpul iernii i prseau Constana o dat cu nceperea muncilor agricole28. Hamalilor li se adugau i cruaii (aa numiii bivolari, n.n.) ce transportau mrfurile n port, docherii, stivuitorii ce aezau marfa, loptarii i ciurarii care vnturau grnele. Viaa hamalilor era grea: Lucrul ncepea la rsritul soarelui i se prelungea pn la nserare. La ncrcarea cerealelor, precum i la construcia portului se lucra i pe timpul nopii. Cu toate c n 1897 s-a promulgat legea repausului duminical, ea nu s-a aplicat29. O ceat ncrca pe zi pn la 100 tone de cereale. Hamalii crau cte 130-150 kg. pe schele improvizate, de multe ori prbuindu-se cu tot cu ncrctur n mare, acest regim de munc epuizndu-le fora fizic30. Condiiile grele de activitate, insecuritatea i riscurile, lipsa repaosului duminical i tratamentul inuman al vtafilor, i-au determinat pe hamali s declaneze aciuni de protest nc din 1880. n 1901 hamalii au intrat n grev pentru mrirea salariilor31, n condiiile n care un muncitor n port ctiga zilnic de la 2 lei pentru un hamal pn la 3-5 lei pentru un crua32. Pn n 1906 la Constana se formaser 5 sindicate, iar n 1907 o organizaie de ajutor reciproc Societatea Marinarilor Civili, care i-a creat fonduri pentru ajutorarea membrilor familiilor acestora33. Lucrtorii sezonieri se vedeau nevoii s locuiasc n bordeie infecte34, n magazii35 sau alte localuri improvizate, sporind pericolul izbucnirii unor epidemii36. Uneori, n disperare de cauz, ajungeau s cear azil la poliie, pentru a nu dormi pe cmp sau n vagoane37. Sistarea lucrrilor comunale a determinat ca pe fondul penuriei de alimente, cam 40% din ntreaga populaie s rmn muritoare de foame38.
28 29

Cuvntul, an I, nr. 1, 18 decembrie 1905, p. 3. Valentin CIORBEA, Portul Constana de la antichitate la mileniul III, Edit. Europolis, Constana, 1993, p. 119. 30 Ibidem. 31 Ibidem, p. 120-121. 32 Farul Constanei, nr. 51, 18 martie 1901, p. 2. 33 V. Ciorbea, Portul Constana, p. 121. 34 F. P. C., dosar 20/1900, f. 45. 35 Ibidem, f. 20. 36 Ibidem, f. 36. 37 Ibidem, dosar 3/1896, f. 24 apud M. Stanciu .a., op. cit., p. 214. 38 F. P. C., dosar 57/1914, f. 57-58 apud M. Stanciu .a., op. cit., p. 405.

253

Un numr destul de important de muncitori erau angajai n serviciul Primriei: mturtori, gunoieri, sacagii, grdinari, zilieri, servitori etc. Dac n cazul hamalilor, protestele erau legate de efii de echip i directori, n acest caz nemulumirile veneau din partea efilor numii de Primrie. Ca atare, muncitorii revendicau regulamente pentru ca efii: s nu ne munceasc ca pe nite vite, afar peste puterile noastre cum se afirma n documentele vremii39. Aceti conductori de servicii erau, nu de puine ori, brutali, pretinzndu-le angajailor sume de bani, pentru a-i menine n serviciu40. Un astfel de personaj, C. Vldescu, comandant de pompieri, vinovat de numeroase abuzuri i chiar agresiuni fizice mpotriva personalului aflat n subordine, n loc s fie sancionat, era propus n rndul notabilitilor oraului, ca avnd dreptul de a purta medalia jubiliar, btut n cinstea regelui Carol I41. Salariai cu 1,5-2 lei pe zi, la 1900, muncitorii primriei nu dispuneau nici de repaus duminical, nici de srbtori. Aceasta alimenta i mai mult tensiunile n raport cu regimul de munc, cu att mai mult cu ct majoritatea lor erau familiti, iar unii veterani de rzboi de la 1877-187842. Primria a privit cu mult reinere manifestrile greviste trimind de obicei poliia, ca for de intimidare la faa locului, chiar dac revendicrile muncitorilor erau justificate43. Un statut mai bun dect muncitorii l aveau meseriaii, chiar cei de rnd. De pild, n timp ce un salahor ctiga zilnic 1,80-2,50 lei la 1900, n aceeai perioad, un zidar ncasa 3-4 lei, iar un lemnar 4,50-5 lei pe zi44. Spectrul meseriailor era mare la Constana. M.D. Ionescu, un adevrat cronicar al epocii, amintea dintre acetia pe: crmidari, potcovari, constructori de crue, lctui, mecanici, tocilari, tinichigii, cldrari, dulgheri, dogari, rotari, tmplari, cufrari, curelari, bragagii i alviari, plcintari, cofetari, estori de pnz, ceaprazari, frnghieri, croitori, blnari, cciulari, plrieri, cizmari, crpaci, spunari, tipografi, fotografi, zugravi, zidari, plpumari. Lor li se adugau i unii meseriai de lux: bijutieri, ceasornicari, sculptori n piatr i marmur, armurieri, n total 273 de
39 40

Idem, dosar 4/1900, f. 29 apud M. Stanciu .a., op. cit., p. 261. Ibidem, dosar 4/1900, f. 29 apud M. Stanciu .a., op. cit., p. 261. 41 Idem, dosar 11/1906, f. 250. 42 Ibidem, apud, M. Stanciu .a., op. cit., p. 261. 43 Romnia Muncitoare, Bucureti, an V, seria a II-a, nr. 46, 9 august 1909, apud M. Stanciu .a., op. cit., p. 342. 44 F. P. C., dosar 24/1900, f. 1-35.

254

meseriai, 418 calfe, 173 ucenici, deci 864 de oameni45. Progresul tehnic a determinat apariia unor noi meserii cum ar fi: mecanic de automobile, electrician sau instalator de ap, dup 191046. Meseriaii din Constana erau bine organizai, n corporaii47. Acestea duceau o activitate de ajutorare a membrilor i a familiilor nevoiae48. Prin intermediul unor aciuni caritabile meseriaii organizau tot felul de distracii, care ddeau o mare solidaritate a grupurilor profesionale. Adesea ntrunirile luau forma unor srbtori cmpeneti49. Corporaiile srbtoreau i ziua patronului (sfntului protector) corporaiei, prin organizarea de Te-Deum-uri50. Meseriaii se implicau n activiti culturale, patronnd cercuri de lectur, cum a fost cel numit Cultura51. Dei primria a ncurajat aceste raporturi cordiale, meseriaii nu se sfiau s-l critice pe primar dac nu le respecta drepturile52. Din anul 1916 brutarii din localitate au nceput s ntmpine mari probleme de aprovizionare, motiv pentru care au solicitat Primriei majorarea preului pinii cu 0,5 lei la kg.53, ceea ce a contribuit la scderea nivelului de trai al populaiei de rnd. n 1904 s-a nfiinat prima coal de meserii din localitate54, urmat, n 1905, de ntemeierea cartierului meseriailor, vizavi de Obor, pe un teren alctuit din loturi primite n mod preferenial55. De aceea putem afirma c acetia au constituit o important categorie social n epoc, promotori ai romnismului la Constana.
45

M.D. IONESCU(cpitan), Dobrogia n pragul veacului al XX-lea. Geografia matematic, fisic, politic, economic i militar, Atelierele Grafice I.V. Socec, Bucuret, 1904, p. 865. 46 F. P. C., dosar 29/1915, f. 125. 47 Idem, dosar 7/1902, f. 33. 48 Corporaia lucrtorilor n fier i metal, de pild, anuna Primria despre organizarea unui bal pentru ajutorarea copiilor sraci idem, dosar 9/1908, f. 115 apud M. Stanciu .a., op. cit., p. 336. 49 F. P. C., dosar 10/1903, f. 9 apud M. Stanciu .a., op. cit., p. 281. 50 Idem, dosar 11/1906, f. 118. 51 Cercul Cultura a fost nfiinat la 11 iunie 1904 idem, dosar 3/1905, f. 44 apud M. Stanciu .a., op. cit., p. 314. 52 Aa s-a ntmplat n 1911, cnd meseriaii l-au criticat pe primar pentru c acorda antrepriza unor lucrri strinilor F. P. C., dosar 26/1911 apud M. Stanciu .a., op. cit., p. 371. 53 Idem, dosar 9/1916, f. 8. 54 Idem, dosar 19/1904, f. 5. 55 Dobrogea jun, an V, nr. 28, 22 august 1909, p. 2-3.

255

Alturi de militarii din Marin, cei de uscat nregistrau o prezen activ n ora. Pn n 1914 trupele din garnizoana Constana au sporit, aceasta fiind reedin de corp de armat56. Dei pn la 1900 se construiser mai multe cazrmi, aspectul lor nu era cel mai salubru, curile fiind pline de gropi57, apoi situaia s-a mbuntit. n anul 1903 s-a construit spitalul militar58, iar n 1904 s-a pus problema separrii cazrmilor militare de cele ale marinei59. n cea mai mare parte, militarii i-au construit case pe lng unitile militare, cu timpul lund natere astfel adevrate cartiere, cum era i cel de pe strada Clrai60. Militarii dispuneau de unele avantaje: plteau taxe de cur i muzic pe jumtate, gradele inferioare fiind scutite61, iar, uneori, comisarii regali interveneau pe lng Primrie pentru a pune la dispoziia subofierilor mpovrai de o grea familie62 locuri de cas. Privit ca un bastion al romnismului n Dobrogea, armatei i se atribuia un deosebit rol ceremonial. Ea era prezent la marile srbtori i manifestri naionale, sau cu ocazia primirii unor delegaii oficiale de stat, cnd unitile militare defilau n muzic de fanfar. Costumate n uniforme de gal, ele confereau o stare de srbtoare i festivism manifestrilor63. Ofierii se implicau i ei n viaa civic, semnnd petiii prin care cereau rezolvarea problemelor curente ale urbei64. n Constana existau dou categorii de funcionari: funcionarii inferiori, care dup leaf i dup statut social erau asimilai unor oameni obinuii, i nalii demnitari, dotai cu putere de decizie n principalele probleme ale Constanei. Din prima categorie fceau parte componenii obinuii din birourile departamentelor administrative, cum ar fi: copiti, arhivari, ageni, impiegai, revizori, supraveghetori, vtafi, verificatori, comisari de poliie. ntre acetia i nalii magistrai, exista o categorie intermediar compus din contabili, secretari (funcie n care femeile nu erau ncadrate n epoc), ofieri de stare civil, casieri, desenatori i cei ce-i ajutau pe efii de compartimente administrative. Existau diferene de salarizare i statut social
56 57

F. P. C., dosar 52/1914, f, 6-9 apud M. Stanciu .a., op. cit., p. 397. Idem, dosar 20/1900, f. 62. 58 Idem, dosar 20/1902, f. 16 apud M. Stanciu .a., op. cit, p. 385. 59 F. P. C., dosar 6/1904, f. 52, apud M. Stanciu .a., op. cit., p. 295. 60 C.M. Bonciu, N. Boncu, op. cit., p. 51. 61 Ibidem, p. 62. 62 Steaua Constanei, Constana, an I, nr. 18, 17 martie 1902, p. 3. 63 F. P. C., dosar 9/1914, f. 41-42. 64 Idem, dosar 45/1912, f. 65 apud M. Stanciu .a., op. cit, p. 383.

256

ntre aceste persoane. Dac funcionarii inferiori ctigau ntre 60 i 200 de lei pe lun, la 1900, ceilali ctigau ntre 200 i 350 lei lunar65. Percepia despre funcionari n-a fost foarte favorabil n epoc. n anul 1909 publicaia Dobrogea jun critica comportamentul acestora pentru lipsa lor de coeziune66, iar Tudor oimaru afirma c funcionarii veneau n post afind plictisul unui poet n exil67. n mod curent, postul de funcionar public era ocupat prin concurs afiat la Primrie sau Prefectur, iar la intrarea n serviciu trebuia s depun jurmnt. Formula era: Jur credin M. S. Regelui, supunere legilor i sprijin intereselor comunei. Aa s-mi ajute Dumnezeu!, rostit n faa primarului i a secretarului general al Primriei68. Obedieni fa de Primrie cnd cereau promovri69, funcionarii nu ezitau s ncalce acest jurmnt pentru a-i rotunji veniturile. Uneori delapidau bani din ncasrile comunale70 sau deturnau fonduri71, altdat njurau sau ajungeau s i brutalizeze pe subordonai72. Se putea ajunge chiar la situaii ridicole, cnd persoane angajate pe post de ageni nu tiau s semneze73, ceea ce arat c posturile nu se ddeau totdeauna pe merit. Primarul sau eful direct reacionau de obicei prin aplicarea de: avertismente74, mustrri75, mergnd pn la eliberarea din funcie76 i deferirea vinovatului justiiei77. Funcionarii erau i ei grupai n corporaii, cum ar fi Societatea Funcionarilor Publici, care foloseau (asemenea comercianilor) serbrile i balurile pentru a obine fonduri de ajutor reciproc78. n unele ocazii
65

Bugetul de cheltuieli al Primriei pentru colarizare n anul 1900, n: F. P. C., dosar 25/1900, f. 49-54. Pentru anul 1914 vezi: idem, dosar 2/1914, f. 106-108. 66 Nu cunosc clas de oameni trind mai rslei ntre dnii dect funcionarii notri publici. Dac subsemnatul nu vede nimic care s-i separe, n schimb nici nu gsete nimic care s desvolte n aceti oameni sentimentul de solidaritate art. Impresii, n: Dobrogea jun, an V, nr. 28, 22 august 1909, p. 2. 67 T. oimaru, op. cit., p. 29. 68 F. P. C., dosar 28/1916, f. 76. 69 Ibidem, f. 152. 70 Ibidem, f. 5. 71 Ibidem, f. 162. 72 Ibidem, f. 172. 73 Ibidem, f. 170. 74 Ibidem, f. 174. 75 Ibidem, f. 167. 76 Ibidem, f. 161. 77 Ibidem, f. 166. 78 Idem, dosar 12/1900, f. 19.

257

beneficiau de reduceri de tarife la cltoriile pe cale ferat cu 75% (dar numai la clasele a II-a i a III-a) la fel cu nvtorii i preoii79. Participau alturi de ceilali funcionari la manifestrile oficiale obinuite (urri de sntate i fidelitate cu ocazia zilelor de natere ale membrilor Casei Regale i la Te-Deum-uri ocazionate de manifestrile respective), practic nite obligaii de serviciu80. Plngndu-se n permanen de salarii81, odat cu rzboiul au devenit victimele restructurrilor ocazionate de lipsa de fonduri, unii fiind concediai82. Datorit concentrrilor din 1916 ali funcionari au fost detaai de la un serviciu la altul, fiind nevoii s preia sarcinile ambelor servicii83. Aceast procedur avea s se reflecte negativ n calitatea muncii lor. nalii funcionari, n special primarii i prefecii, se bucurau de putere de decizie i de mai toate privilegiile, dar erau vulnerabili n faa jocului politic. n fruntea nalilor funcionari se afla primarul, apoi consilierii i efi de departamente administrative. Conform listelor de cheltuieli bugetare efii de departamente erau: medicul ef al Comunei, efii Serviciului tehnic (arhitectul i inginerul ef), iar ulterior doi ingineri: eful Serviciului hidraulic i eful Iluminatului electric. Un primar avea la nceputul secolului al XX-lea salariul de 900-1000 de lei, plus 400 de lei indemnizaie pentru abonamentul C.F.R., clasa I; inginerul i arhitectul, 400-700 lei; medicul, 500 lei; inginerul serviciului hidraulic, 1000 lei; iar cel electrician, 600 lei84. Acetia erau adevraii conductori ai Comunei, cei ce aveau putere de decizie i respingeau sau avizau cereri. n raporturile cu subordonaii efii nu tolerau mojicii sau obrznicii pe care le sancionau vehement. De pild, n 1916 eful Serviciului hidraulic, n urma unei insulte verbale interzicea conductorului Ioaniu de a mai semna actele administrative i declara c m vd n imposibilitatea de a mai lucra cu D-sa. Cu alte cuvinte l ddea afar din serviciu85.
79 80

Idem, dosar 11/1916, f. 143. Idem, dosar 12/1900, f. 13. 81 Idem, dosar 4/1902, apud M. Stanciu .a., op. cit., p. 271. 82 F. P. C., dosar 23/1916, f. 95, 96, 97, 99, 106, 125. Filele conin ase disponibilizri. Culmea ipocriziei din partea Primriei era c li se adresa pe un ton cald, prietenos: Cu aceast ocazie (a disponibilizrii n.n.) inem s aducem mulumirile noastre, pentru serviciile aduse Comunei n tot timpul ct ai funcionat. 83 Ibidem, f. 150. 84 Pentru cheltuielile cu salariile angajailor n anul 1900 i, respectiv, 1914, vezi: idem, dosar 25/1900, f. 49-54 i dosar 2/1914, f. 106-108. 85 Idem, dosar 28/1916, f. 88.

258

Primarul, ca reprezentant al Comunei, lua parte la evenimentele naionale importante: expoziii, jubilee, pentru care primea indemnizaii de deplasare86. Tot el era cel care hotra lista de notabiliti ce puteau s-l nsoeasc cu ocazia vizitei unor personaliti de excepie la Constana, aa cum a fost cea a arului Rusiei, Nicolae al II-lea, n anul 191487. Notabilitile respective primeau cu aceast ocazie nite bilete speciale, de liber trecere, printre ei numrndu-se: magistraii Curii de apel i Tribunalului, membrii corpului didactic, apte parlamentari de Constana, corpul medical, inginerii, 17 membri ai S.M.R., 50 de reprezentai ai Camerei de Comer, 86 de avocai, 40 de bancheri, conductorii grii i potei, practic ntreaga intelectualitate, funcionari superiori i magistraii oraului. Lor li se adugau i primarii i consilierii din comunele judeului, protoierei, poliiti, inspectori88 etc. De asemenea, patrona unele manifestri naionale89, trimitea asigurri de fidelitate90 regelui, organiznd serbrile ocazionate de ziua naional91 (10 mai n. n.) i impunea funcionarilor aflai n subordine participarea la Te-Deum-uri jubiliare92. n condiiile n care, n Constana nu exista o structur industrial foarte bine organizat, tendinele paternaliste manifestate de patroni n Europa Occidental s-au materializat la noi n ora n raporturile dintre primar i ceteni, n special cu cei nevoiai. Primarul era cel cruia angajaii mruni veneau s-i spun psurile lor, solicitnd ajutor93. El sprijinea elevii merituoi, dar sraci94, ncuraja corpul medical, acordndu-i transport cu trsura gratuit95, acorda aprobri de scutire de taxe pentru toate spectacolele de caritate96 i exemplele ar putea continua. Primarul aspira s fie privit ca printele Comunei, exemplul celebru fiind cel al lui M. Koiciu care avea s lase prin testament o mare parte a averii sale oraului, pentru coli i ajutorarea
86

Primarul a cheltuit 300 de lei cu deplasarea i ntreinerea ocazionate de primirea sa la Palatul Regal, n legtur cu jubileul ocazionat de mplinirea a 40 de ani de domnie, de ctre regele Carol idem, dosar 11/1906, f. 209. 87 Ibidem, dosar 9/1914, f. 132 88 Idem, dosar 9/1914, f. 132, 173. 89 Pentru manifestrile ocazionate de coritii din Transilvania, cnd 2400 de coriti din Ardeal au fost transportai gratuit la Mamaia vezi: idem, dosar 11/1906, f. 174. 90 Idem, dosar 12/1900, f. 20. 91 Idem, dosar 11/1906, f. 62. 92 Ibidem, f. 10. 93 Astfel n 1900 mturtorii l rugau pe primar s intervin pentru a ne ameliora i traiul nostru de via.(sic!) idem, dosar 4/1900, f. 28. 94 Idem, dosar 11/1904, f. 13 apud M. Stanciu .a., op. cit., p. 288. 95 F. P. C., dosar 19/1914, f. 103. 96 Idem, dosar 19/1900, f. 14.

259

familiilor nevoiae97. Tot primarul intervenea, prin ordonane, n scopul stabilizrii preului pe pia, ndemnnd cetenii s semnaleze tendinele speculative98. n schimb, avea pretenia s i se recunoasc aceste merite. Ca atare cetenii nu ezitau n a-i acorda apelative, cum ar fi: bun printe al oraului i bun romn99 sau cel mai nalt ef al nostru i [] printele acestei comune100. Alturi de aceti funcionari, n Constana se aflau i magistrai: procurori, judectori, avocai. Ei erau grupai n cele dou instituii importante de magistratur cu sediul n ora: Curtea de Apel i Tribunalul. n 1914 Curtea de Apel avea un preedinte, un procuror general, opt inspectori i un procuror de edin101 (total 11 magistrai), iar Tribunalul un preedinte, un jude instructor, trei juzi de edin, un procuror, un supleant i un substitut (total opt magistrai)102. Magistraii erau i ei persoane de vaz n Constana, fcnd parte din protipendad. Alturi de cei amintii existau i o serie de avocai, peste 40 n 1914103, avnd un statut social asemntor celorlali magistrai104. Un sfert dintre ei erau trecui n listele Camerelor de Comer din 1916, ca patentari 1 i 2, ceea ce arat rentabilitatea acestei meserii. Existau i judectori ambulani care susineau procese n comunele pendinte de Constana, cu care ocazie se foloseau de traductor105. Oamenii i priveau cu team i respect pe judectori. La rndul lor acetia nu permiteau dezordini n sala de edine, procesele fiind publice106. Dup ce se ddea citire procesului verbal, judectorul audia martorii i asculta prile, apoi ddea verdictul, ridicnd
97

Testamentul primarului M. Koiciu n: idem, dosar 40/1915, f. 3-4 apud M. Stanciu .a., op. cit, p. 298-300. 98 F. P. C., dosar 20/1914, f. 4. 99 Idem, dosar 6/1905, f. 22, apud M. Stanciu .a., op. cit., p. 301. 100 Idem, dosar 4/1900, f. 29 apud M. Stanciu .a., op. cit., p. 261 101 Acestora li se adugau i ali funcionari: un grefier i dou ajutoare, un arhivar, un translator i patru copiti idem, dosar 9/1914, f. 163. 102 Plus doi grefieri, trei ajutoare de grefieri, un translator, un secretar de parchet, un funcionar registratur i nou copiti ibidem, f. 125 103 i ei apar pe lista de notabiliti crora li se eliberaser bilete, n perspectiva vizitei arului Nicolae al II-lea idem, dosar 9/1914, f. 132. 104 Ibidem. 105 D. STOICESCU, Alem fena. Notele unui judector, n Analele Dobrogei, anul XV, 1934, p. 68-71. 106 Unii mai bine dispui uitnd unde se gsesc, izbucnir n hohote de rs, povestete judectorul D. Stoicescu, despre desfurarea unui proces din plas n anul 1908 ibidem, p. 69.

260

edina. De multe ori ns, judectorul se putea lsa sensibilizat de argumentele inculpailor, cel puin n procesele uoare107. Datorit privilegiilor oferite, a fi funcionar public sau magistrat a reprezentat un factor de atracie la Constana n anii de pn la intrarea Romniei n rzboiul mondial. n ora existau muli speculani i oameni de afaceri, greu de ncadrat la alte meserii, grupai de obicei n jurul Bursei. Cei mai muli dintre ei erau desemnai n listele de patentari ale Camerei de Comer, cu termenul de comisionari (un soi de intermediari ntre angrositi i cumprtori, care percepeau un comision din preul mrfii vndute, cam 1 %). Nu mai puin de 12 astfel de comisionari erau trecui ca patentari 1, deci oameni bogai, pe liste, la 1900. Majoritatea erau greci sau evrei, avnd nume la fel de cunoscute precum cele ale marilor angrositi108. Acetia erau clienii obinuii ai licitaiilor, de care abund rndurile ziarelor din epoc. Se fceau licitaii cu orice: mobilier109, chiar piane110, haine i obiecte sanitare (mergnd de la bluze de spital, cearceafuri i saltele, pn la cmi de for i scuiptori)111, locuri de cas112 i imobile 113. Unele obiecte erau scoase la licitaie n urma unei decizii judectoreti i, ca atare, vnzarea lor trebuia asistat de judele de ocol, iar doritorii erau nevoii s dispun de o garanie bneasc de participare114. La licitaii puteau lua parte i antreprenori sau negustori. De obicei, unele lucrri publice erau arondate prin licitaii, cum ar fi: construcii de poduri, aprovizionarea cu pietri pentru osele (macadam, n.n.)115, sau chiar aprovizionarea Spitalului Comunal cu alimente116, etc. n ceea ce privete portul i mprejurimile acestea abundau de speculani i contrabanditi. Specula era ntreinut uneori chiar i de angrositi, care impuneau un adevrat monopol pe pia. Aa s-a ntmplat n 1908, cnd un comerciant grec cumpra la licitaie tot petele de pe pia,
107 108

Ibidem, p. 69-71. Pe lista de patentari a Camerelor de Comer din anul 1900 apar nume precum Teodorides, Macri, Suverani, Despoti, Benderli, Goldenberg, unii fiind constructori de locuine monumentale F. P. C., dosar 29/1900, f. 20-28. 109 Farul Constanei, an XIX, nr. 49, 8 martie 1903, p. 2. 110 Idem, an XXIV, nr. 2, 10 aprilie 1904, p. 4. 111 Ibidem, nr. 26, 3 octombrie 1904, p. 2. 112 Idem, an XXVII, nr. 48, 26 ianuarie 1908, p. 4. 113 Dobrogea jun, an I, nr. 13, 6 martie 1905, p. 4. 114 Farul Constanei, an XXVII, nr. 48, 2 ianuarie 1908, p. 4. 115 Idem, an XXVIII, nr. 9, 31 mai 1908, p 3. 116 Dobrogea jun, an I, nr. 24, 29 martie 1905, p. 3.

261

impunnd apoi preul, tarabagii fiind complet ruinai, din cauz c nu au putut ine concurena cu comerciantul angrosist 117. Activitatea speculativ a luat avnt n condiiile lipsurilor alimentare din vara anului 1916, cnd vnztorii din piee au nceput s ncalce fi ordonanele Primriei, practicnd preuri umflate118. Primarul reacionase nc din 1914, ntiinnd c orice sporire a preurilor alimentelor, va fi dendat (sic!) reprimat, iar n caz de recidiv se vor nchide magazinele119, dar specula n-a putut fi stopat. Mai existau i alte categorii sociale n Constana la nceputul secolului al XX-lea. Intelectualitatea, n special profesori, dar i artiti, se bucurau de consideraie, fcnd i ei parte din protipendad. O prezen interesant n urbea de la malul mrii erau sacagii. Ei se organizau n cete de cte zece, prezena lor fiind foarte necesar n ora, unde, la 1905, existau numai apte fntni, apa de cea mai bun calitate provenind ns de la Anadolchioi, pe acea vreme un ctun din apropierea Constanei. Sacagii erau printre cei mai amri oameni din ora ctignd, dup acoperirea cheltuielilor de furajare, sub 2 lei zilnic, nendestultor pentru acoperirea cheltuielilor familiale. Nu este de mirare c i n acest domeniu de activitate, au aprut numeroi indivizi care practicau meseria clandestin120 din cauza normelor de igien, fireti, impuse de Primrie121. Apropiai de sacagii erau birjarii care jucau rolul de taximetriti, mai mult de promenad, dat fiind faptul c oraul avea dimensiuni modeste122. n Constana erau i pescari, fie de meserie, lipoveni, fie liber profesioniti, unii practicnd de plcere, pe digul care apra portul. Iarna, pescarii reueau s mai ia ceva bani la pia pe scoici123. Pescuitul se practica i pe lacul Tbcriei124. nc din 1882 s-au reglementat serviciile barcagiilor ce transportau mrfuri i pasageri n larg125. Dar existau i barcagii de agrement, care ctigau de pe urma vilegiaturitilor126.
117 118

Conservatorul Constanei, an II, nr. 12, 4 aprilie 1910, p. 2. F. P. C., dosar 9/1916, f. 58. 119 Idem, dosar 20/1914, f. 61. 120 C. Cioroiu, M. Moise, op. cit, p. 49-50. 121 Regulamentul stipula c vnztorii de ap aveau obligaia s spele sacaua n fiecare zi, gura sacalei trebuia s fie acoperit, iar scaunul vizitiului s fie izolat de vasul de ap F. P. C., dosar 20/1900, f. 60. 122 I. Adam, op. cit., p. 29. 123 T. oimaru, op. cit., p. 42-43. 124 F. P. C., dosar 20/1900, f. 86. 125 Ibidem,dosar 24/1882, f. 1, 3. 126 I. Adam, op. cit., p. 58-69.

262

Prin structura sa etnic i socio-profesional Constana conferea una dintre cele mai interesante imagini n epoca de linite i prosperitate de la nceputul secolului al XX-lea, ani pe care ndeobte istoricii i desemneaz cu termenul de La belle epoque. Tocmai aceast structur, alturi de prezena mrii, oferea deliciul inconfundabil al oraului la nceputul secolului trecut.

263

DESCOPERIREA VALORILOR ROMNIEI NTREGITE PRIN INTERMEDIUL PRIMELOR EXPOZIII NAIONALE. MANIFESTRI ALE NOII STRI DE SPIRIT
Alexandru Claudiu VITANOS

Abstract: Descovering United Romania through the first national


exhibitions. Proof of a new and modern spirit First exhibitions and fairs of the United and Great Romania have also a pedagogical mission. Under the theme Through industry for the Country those exhibitions, like The Industrial Ehibition held in 1921 in Carol Park from Bucharest, show to the world and to the romanians themselves the face of a new, larger and stronger Romania. Keywords: idustrial exhibition, romanian values, United and Great Romania, Through industry for the Country.

Conferina de Pace de la Paris (1919-1920) a dezbtut problemele organizrii lumii dup Primul Rzboi Mondial (1914-1918), iar prin sistemul tratatelor de pace de la Versailles s-au consfinit noile hotare postbelice. Marea Unire ntregise ara, ceea ce i-a permis o mai activ implicare n viaa continentului, n politica internaional i o accelerare a integrrii ei n Europa. Dup 1918, pmntul romnesc constituia conform aprecierii geografului Vintil Mihilescu o unitate armonic, care nu-i ns o simpl vorb, ci o realitate pe care o demonstreaz modul cum se mbin relieful, clima, apele, vegetaia, zonele de populaii, felurile de traiu, adic elementele geografice care alctuiesc o unitate natural i politic1. De asemenea, natura Romniei nu trebuie neleas doar ca muni, cmpii, ape, pduri, numai ca elemente concrete i separate unele de altele,
1

Drd. Alexandru Vitanos. Enciclopedia Romniei, vol I Statul, Bucureti, Imprimeria Naional, 1938, p. 45.

264

ci n intima lor integrare, alctuind personaje geografice de o mare varietate i de un pitoresc adesea inegalabil, care i fac pe cei care vin n Romnia din cenuiul i rceala Nordului ori din cldura dogoritoare i uscciunea Sudului s admire cu nsufleire privelitile rii noastre2. La terminarea Primului Rzboi Mondial, Romnia se afla n mare parte ruinat, dezorganizat i epuizat de resurse materiale i umane [...] Cu aceast motenire foarte grea, economia romneasc a pit, din anul 1919, la refacere i redresare care va dura 5-6 ani3. Condiiile generale ale dezvoltrii Romniei vor purta amprenta att a ncheierii operaiunilor militare ale Primului Rzboi Mondial, ct i a mplinirii idealului naional la 1 decembrie 1918 Marea Unire: bilanul Primului Rzboi Mondial, cu ntreaga povar a consecinelor lui imediate, dar i cu schimbrile majore pe care le-a prilejuit sau le-a declanat pe o lung perioad urmtoare i nfptuirea statului naional unitar i ntregit, n cuprinsul cruia evoluia economic a dispus de resurse i posibiliti mult mai nsemnate, iar politica economic s-a acomodat n chip corespunztor acestei situaii net superioare din Romnia veche.4 Anii interbelici au constituit o epoc de aur5, o epoc plin de vitalitate i creativitate6 n care s-au experimentat idei noi, de la filozofie la poezie i de la politic la marile afaceri, dar, totodat, i o epoc de dispute i diviziuni, deoarece romnii au fost obligai s reorganizeze instituii, s reexamineze tradiii respectate i s se confrunte cu problemele unei societi burgheze n ascensiune i modernizare. Elitele tinere ale Romniei Mari simeau c timpul le e msurat i c erau obligate s creeze repede opere de valoare universal7. Mircea Eliade, lider al generaiei culturale, reliefa: Credeam n posibilitatea unei Renateri romneti [...] Dar, pe de alt parte, mi era team c Istoria ne va mpiedica s-o nfptuim.8
2 3

Victor TUFESCU Romnia. Natur-om-economie, Bucureti, Editura tiinific, 1974, p. 5. Victor AXENCIUC Introducere n istoria economic a Romniei. Epoca Modern, Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine, 1997, p. 222. 4 Istoria romnilor, vol. VIII Romnia ntregit (1918-1940), coordonator Ioan Scurtu, Academia Romn, Bucureti, Editura Enciclopedic, 2003, p. 75. 5 Florin CONSTANTINIU O istorie sincer a poporului romn, Ediia a II-a revizuit i adugit, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, 1999, p. 296. 6 Mihai BRBULESCU, Denis DELETANT, Keith HITCHINS, erban PAPACOSTEA, Pompiliu TEODOR Istoria Romniei, Bucureti, Editura Enciclopedic, 1998, p. 422. 7 Cf. Matei CAZACU Romnia interbelic. Interbellum Romnia, Ediie bilingv: romno-englez, Bucureti, Noi Media Print, 2006, p. 6 .a. 8 Mircea ELIADE Memorii (1907-1960), Ediie i cuvnt nainte de Mircea Hondoca, Bucureti, Editura Humanitas, 1991, p. 45.

265

Acum irupe [...] o nou generaie, tnr, eliberat de vechile tabuuri i obsesii, iconoclast.9 Foamea de lectur i nvtur european i mondialist a tineretului [...] era mare10. Chiar dac societatea romneasc interbelic cuprinde multe componente nvechite, tradiionale, ale unei economii n curs de modernizare, la nivelul elitelor, Romnia se nscrie n rndul statelor dezvoltate ale continentului11. Trgurile i expoziiile, prin faptul c pot folosi n prezentrile lor cele mai variate mijloace de atracie, de sugestie i persuasiune, de informaie i documentare de la grafic i dioram pn la prezentarea n natur a materialului expresiv au o mare putere de promovare; n fapt, statul ntregit putea fi cunoscut de romni sau de strini prin manifestrile expoziionale de referin, prilejuri de afirmare a realitilor culturalspirituale i economice. Expoziiile i trgurile au, firesc, i o misiune pedagogic, mplinit prin: ntruniri cu diferite teme, vizite ghidate, banchete publice, scutiri de plata biletului de intrare a unor grupuri sociale defavorizate economicofinanciar etc. n data de 12 iunie 1863 Alexandru Ioan Cuza semneaz ordonana domneasc prin care, se instituiau expoziii de produse agricole i industriale,12 n care se expuneau produse mprite n mai multe categorii. n tot timpul mult nainte de ordonana din 1863(prima expoziie a avut loc la Iai, n anul 1839) i mereu dup adoptarea ordonanei , statele europene dezvoltate au fost repere importante pentru responsabilii romni. n context, se semnaleaz faptul c, n paralel cu nfptuirile oficialitilor, i iniiativa privat a avut rezultate notabile n ceea ce privete organizarea de expoziii i concursuri. Prima expoziie industrial a avut loc n anul 1865, organizat n casele lui Ioan Eliade Rdulescu, din Trgul Moilor, care aveau o frumoas grdin.13 Expoziia era socotit ca o serbare care poate contribui [...]
9

Vlad GEORGESCU Istoria romnilor de la origini pn n zilele noastre, Ediia a III-a, Bucureti, Editura Humanitas, 1992, p. 220. 10 Petre PANDREA Memoriile mandarinului Valah, Bucureti, Editura Albatros, 2001, p. 152. 11 Istoria romnilor, vol. VIII Romnia ntregit..., p. 752. 12 Enciclopedia Romniei; vol. IV Economia Naional. Circulaie, distribuie, consum, Bucureti, Imprimeria Naional, 1943, p. 281. 13 Cf. Romulus VULCNESCU, Paul SIMIONESCU Drumuri i popasuri strvechi, Bucureti, Editura Albatros, 1974, p. 122.

266

la dezvoltarea i nflorirea industriei naionale, la puterea i mrirea Romniei14. Expoziia general din 1906 aniversare a 1.800 de ani de la nceputul colonizrii Daciei de ctre Traian, 40 de ani de la urcarea pe Tron a Domnitorului/Regelui Carol I i 25 de ani de existen a Regatului evidenia nu numai etapele de progres ale industriei i cantitatea produselor ei, ci, mai ales, calitatea lor15. Expoziia cuprindea i seciuni strine, la care au participat: Frana, Italia, Austria, Ungaria, Serbia, deoarece cu tot caracterul su naional ea urmrea s fie i un mijloc de nvmnt. Manifestarea expoziional a fost vizitat de peste dou milioane de persoane din ar i strintate; a rmas n mintea tuturor[...] mai ales, ca o demonstraie a puterii noastre economice16. Pn n anul 1921, nu s-au mai organizat expoziii naionale; principalele cauze fiind: situaia internaional tensionat i Primul Rzboi Mondial. Istorici romni i strini apreciaz c instituiile i spiritul care guvernaser evoluia rii de la mijlocul secolului al XIX-lea i aduseser pe romni mai aproape de Europa modern: n viaa politic guvernarea parlamentar le-a servit drept model, chiar dac, practic, uneori nu a fost la nlimea idealului; economia, ncet, dar nu mai puin hotrt, s-a ndreptat ctre sistemul capitalist antreprenorial i orientat ctre pia; structura social a dobndit treptat un model occidental, care s-a manifestat prin predominaia clasei mijlocii n viaa politic i economic interbelic; majoritatea intelectualilor i a oamenilor politici nu au ovit n credina c erau o parte a Europei. Procesul edificrii naionale nsui crearea Romniei Mari i aprarea acesteia a fost n esen un fenomen european.17 nc din anul 1920, R.W. Seton-Watson (Scotus Viator) reliefa cu optimism: Romnia a intrat ntr-o etap n care graie situaiei sale geografice i politice, va atrage ateniunea i, n acelai timp, stima lumei ntregi. Dunrea i Marea Neagr au devenit, mai mult ca oricnd, dou din cheile vechii case europene, unde toi suntem locatari.18
14 15

Enciclopedia Romniei; vol. IV Economia Naional, p. 289 Ibidem, p. 292. 16 Ibidem, p. 292-293. 17 Keith HITCHINS Romnia 1866-1947, Traducere din englez de George G. Potra i Delia Rzdolescu, Bucureti, Editura Humanitas, 1996, p. 533. 18 Cornelia BADEA, Hugh SETON-WATSON R.W. Seton-Watson i romnii. 19061920, vol. II, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1988, p. 913.

267

Perturbrile politice i sociale provocate de Primul Rzboi Mondial n lume, prelungite prin exacerbarea revendicrilor naionale i sociale pe care le cunosc anii 20, le corespund o revoluie profund a modului de via, a modului de a percepe i a gndi19. Evoluia vieii politice i a societii romneti dup anul 1918 a fost puternic influenat de mutaiile spectaculoase produse n mentalul colectiv. Acesta a fost influenat de doi factori eseniali: Unirea i rzboiul.20 Iar dup Marea Unire, mentalul colectiv al romnilor a fost conexat adoptrii reformelor democratice electoral, agrar etc. care au radicalizat populaia, au generat o nou stare de spirit. Un rol central l-a avut reforma electoral: n condiiile acordrii votului universal, presa politic a cunoscut o adevrat explozie. Milioanele de alegtori erau bombardai cu tiri, comentarii, reportaje, care mai de care mai percutante. Presa ptrundea puternic n lumea satelor, unde se afla covritoarea majoritate a electoratului. De aceast dat ranul nu mai era personajul umil, care venea cu cciula n mn la comanda boierului, ci un om hotrt s-i impun punctul de vedere n faa oricui, i mai ales a oamenilor politici21. De asemenea, radicalizarea tineretului, a studenimii ndeosebi, a generat o nou stare de spirit n perioada interbelic. Votul universal i legiferarea reformei agrare radicale atrage la viaa politic activ milioane de ceteni, au aprut noi partide, inclusiv ale minoritilor naionale, ofertele electorale s-au diversificat. Legislaia romneasc se nscrie n ansamblul reformelor democratice nfptuite n Europa timpului de ctre marea majoritate a statelor ei. Pentru a vedea cum se descoper Romnia Mare, pe care nimeni nu o cunotea de la Cetatea Alb i pn la Arad i de la Sighet la Craiova i Balcic, dar i cum se valorific potenialul rii n primii ani de dup Marea Unire, apelm la nsemnrile lui Mihail Manoilescu, foarte tnr director n Ministerul Industriei i Comerului, n anii 1919-1921. Aici i formase o echip de tineri tot att de liberi de prejudeci birocratice ca i mine i
19

F. G. DREYFUS, A. JOURCIN, P. THIBAULT, P. MILTZA Istoria Universal, vol. 3 Evoluia lumii contemporane, Larousse, Bucureti, Editura Univers Enciclopedic, 2006, p. 387. 20 Ioan SCURTU Istoria Romniei n anii 1918-1940. Evoluia regimului politic de la democraie la dictatur, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1996, p. 31. 21 Gheorghe BUZATU Istoria romnilor n secolul XX (1918-1948), Bucureti, Editura Paideia, 1999, p. 25.

268

lucram cu o nsufleire care prelungea entuziasmul tineresc din timpul rzboiului22. Perioada 1919-1921 reprezint pentru tnrul director al refacerii industriale Mihail Manoilescu i anii de maturizare intelectual prin participarea la activitatea Institutului Social Romn, condus de Dimitrie Gusti, creatorul colii romneti de sociologie. n cadrul Institutului Social Romn, se reunise, n jurul lui Dimitrie Gusti, un grup larg i eterogen de intelectuali, care transformase reuniunile periodice de comitet ale Institutului n adevrate laboratoare de idei, unde se afirmau i se confruntau personaliti din generaii diferite[...] Cu formaii profesionale diferite (filozofi i agronomi, economiti i juriti, sociologi i industriai) i orientri politice nu mai puin variate (liberali, rniti, averescieni i social-democrai), marea lor majoritate aveau s joace ulterior un rol de frunte n viaa universitar, tiinific i politic a Romniei interbelice23. Printre manifestrile organizate pentru identificarea cilor de valorificare a potenialului Romniei ntregite, menionm, de pild, congresele industriailor, care au strns, pentru prima dat, alturi de industriaii Vechiului Regat, marii magnai ai industriei ardelene i bnene, cei mai muli minoritari, oameni cu o mare cultur i pregtire n specialitate.24 Dar punctul cel mai luminos al acestei epoci apreciaz Mihail Manoilescu l-a constituit Expoziia Industrial, deschis de noi, n septembrie 1921, n Parcul Carol, expoziie care prin tot ceea ce a reprezentat ca satisfacie i bucurie romneasc la acea epoc merit s fie amintit mai amnunit25. Prin ordin al generalului Alexandru Averescu, preedintele Guvernului i ministru la Industrie i Comer, Mihail Manoilescu primete titlul i nsrcinarea de Comisar general al guvernului cu toate puterile pentru a se ocupa de organizarea expoziiei.
22

Mihail MANOILESCU Memorii, I, Ediie ntregit, prefa, note i indice de Valeriu Dinu, Bucureti, Editura Enciclopedic, 1993, (Partea a II-a, Ca Director n Minister 19191921, p. 33-39) p. 33. 23 Costin MURGESCU Mersul ideilor economice la romni, vol. II, Ediia a II-a, Bucureti, Editura Enciclopedic, 1994, p. 282. 24 Mihail MANOILESCU op. cit, p. 34. Se cunoate, toate minoritile se bucurau de aceleai drepturi cu majoritatea, potrivit Tratatului de Pace de la Paris, Constituiei Romniei i legii naionalitilor din 1924; n practic, statul romn are de la nceput probleme cu minoritile. Mai cu seam cu maghiarii() Ion BULEI, Scurt istorie a romnilor, Bucureti, Editura Meronia, 1996, p. 116. 25 Ibidem.

269

n vechiul cadru al Parcului Carol, n doar cteva luni, s-au ridicat 14 pavilioane mari i s-au reconstruit pavilioanele vechi; la intrarea primei expoziii-trg, scris n litere de lumin, deviza: Prin industrie, pentru ar. n ziua inaugurrii, la 21 septembrie 1921, surpriza bucuretenilor a fost de nenchipuit. Nimeni nu putea s cread c Romnia producea n noile ei granie articole industriale att de complicate i de occidentale. Oamenii pipiau cu mna vagoanele elegante, ieite din fabrica ASTRA Arad sau surdeau cu nencredere, ntrebndu-se dac nu cumva ele sunt aduse n piese din strintate i numai montate n Romnia. Vizitatorii se opreau uimii n faa postavurilor fine de ln, care apreau pentru prima dat n ar (s.a.), n faa mobilelor luxoase de Arad i Timioara, desenate dup gustul Mnchenului, atunci revoluionar n arta decorativ, sau a lucrrilor de art romneasc, din care unele reprezentau ncercri interesante de transpunere a motivelor romneti n cadrul decorativ modern. Dar, mai presus de toate, domnea n mulimea care se ngrmdea voioas n pavilioanele expoziiei un mare orgoliu, n faa posibilitilor, abia atunci dezvluite, a acestei mari i frumoase Romnii. Expoziia de la 1921 a fost cel dinti strigt de bucurie al romnilor, cnd i-au descoperit comorile Romniei Mari. A fost o pagin de biruin, de ncntare, de euforie, care va rmne neuitat n mintea sutelor de mii de oameni care au cercetat-o i au comentat-o cu pasiune s.a.26. La expoziia trg au participat 791 de firme, din care 630 erau firme industriale romneti, iar restul de 161 de firme erau din industria casnic i strintate. Cei aproximativ 250.000 de vizitatori 30.000 sosii din diferite judee ale rii au perceput att caracterul mixt al economiei Romniei Mari, ct i posibilitatea unei independene economice i chiar militare, rezemate pe industria naional27. Expoziia a avut un larg ecou n ar i peste hotare, a artat lumii potenialul Romniei ntregite. Ziarul Adevrul, din 6 octombrie 1921, aprecia c Expoziia Industrial este manifestarea cea mai serioas i mai ncurajatoare de la declararea pcii pn astzi (s.a.)28.
26 27

Ibidem, p. 35. Enciclopedia Romniei; vol. IV Economia Naional, p. 294. 28 Apud: Mihail MANOILESCU op. cit., p. 35.

270

Dintre expoziiile cu caracter naional, n anii imediat urmtori Primului Rzboi Mondial, se mai menioneaz expoziia transportabil a Uniunii Camerelor de Comer i Industrie organizate pentru prima dat n Romnia, n anul 1926 , care constituiau un mijloc eficace pentru a valorifica i rspndi produsele industriei indigene, n inuturile unde cunotina despre produsele noilor industrii era mult napoiat29. Trenul expoziie a fost inaugurat la Galai n ziua de 7 septembrie, i, apoi, a avut itinerariul: Chiinu, Cernui, Cluj, Oradea, Timioara, Braov i Bucureti Parcul Carol I. n anul 1928, se deschide prima expoziie de electricitate din Romnia, iar trei ani mai trziu prima expoziie internaional aer-autoradio-electricitate30. Numrul, amploarea i calitatea manifestrilor expoziionale uneori cu invitai de peste hotare au crescut n anii '30 ai perioadei interbelice. De asemenea, participarea la expoziiile internaionale i universale, care s-a concentrat mai ales, pe coordonatele culturale, economice i turistice, cu puternic susinere n potenialul cadrului natural i istoria neamului care defineau i promovau civilizaia rural i cea urban industrial. Romnia ntregit i construia imaginea identitii sale prin continuarea n grad sporit cantitativ i de calitate a valorilor, deja validate, de participare la manifestrile expoziionale din a doua jumtate a secolului XIX i nceputul secolului XX. Pavilioanele i standurile expoziionale conturau, n esen, o Romnie Mare modern, european.

29 30

Enciclopedia Romniei; vol. IV Economia Naional, p. 295. Pentru manifestri expoziionale asemntoare vezi i: Arhivele Naionale Istorice Centrale, Fond Ministerul Industriei i Comerului, Direcia Secretariat, Rola 1769, Dosar nr.11/1935, f. 639-647.

271

FEMEIA DIN MEDIUL URBAN NTRE 1918-1928 NVMNT, TIIN, LITERATUR


Emilena Irinela TATU

Abstract: The Woman in 1918-1928 Romanian Cities: Education,


Science, Literature The victories that urban women obtained during 1918-1928 emphasized their possibility to compete against men, to make them truly appreciate them. At the same time, they were motivating for the young women who were in search of an ideal, putting an emphasis upon their ambition and qualities. Many of them were path-breakers, role models. In May 1920, Marmorosch Blank Bank assigned the position of confidential clerk to a woman for the first time in the history of Romania. Ella Negruzzi was the first woman to be elected in the Committee of Discipline of the Bar. In 1924, Stefania Maracineanu would obtain the PhD in physics, coordinated by the scientist Maria Sklodowska-Curie. A pioneer in the study of artificial radioactivity, she is the number one expert in this domain, given the fact that this phenomenon was discovered only in 1934 by Frederic and Irene Joliot-Curie. Having to face many problems at different levels-social, professional, that of marriage- women tried to adapt themselves to this new state of affairs. The women who lived in the cities in the first inter-war decade had made some steps forward in certain fields to which they did not have access up to then. Education played a crucial role and helped women to become lawyers, to get jobs at CFR (n.b. Romanian Railway) or at the Theological Institute. The state passed the law of electing women in the Education Committee and in the Work Committee. A changed in the mentality of the collective, especially that of men, which made women appreciated and respected. Keywords: Orhei, the guardian of the house, women among themselves, bear, Femina, plastic arts.

Profesoar, Colegiul Naional ,,Alexandru Vlahu, Rm-Srat, jud. Buzu

272

Roadele binefctoare ale Marii Uniri din 1918 s-au reflectat n toate domeniile, inclusiv pe plan cultural. Eliberarea marilor energii spirituale nctuate de-a lungul multor secole de stpniri strine, strngerea laolalt pentru prima dat n istorie a tuturor forelor spiritualitii romneti, vastele acumulri cantitative de la sfritul secolului al XIX-lea i nceputul celui de-al XX-lea, s-au materializat n saltul calitativ produs n perioada interbelic. Dup Marea Unire din 1918, poporul romn a adus noi i remarcabile contribuii la dezvoltarea patrimoniului cultural al umanitii. Condiiile avntului economic i creterea potenialului spiritual al societii dup furirea statului naional unitar au ngduit stimularea literaturii, nvmntului, artelor plastice, teatrului, muzicii, tiinei, domenii care au prosperat mai ales prin existena unei pleiade de creatori prolifici i de mare valoare ai culturii i tiinei romneti. nvmntul a reprezentat domeniul cu cele mai importante implicaii i consecine din aria culturii. i aici, formarea statului naional unitar romn a pus probleme noi, legate de necesitatea formrii cadrelor cerute de o economie, situate pe coordonate noi de dezvoltare, de cerinele organizrii administrative, ale activitilor sociale, politice, culturale. Prin legea din 1924 nvmntul primar obligatoriu a cptat o structur unitar, durata acestuia fiind stabilit la 7 ani, din care ultimii 3 ani erau destinai nvmntului practic. Numrul elevilor a crescut, ns datorit condiiilor materiale i insuficientului numr de coli i de nvtori, nu toi copiii au fost cuprini n procesul didactic. Legislaia i msurile privind organizarea i funcionarea nvmntului primar nu i-au dat pe deplin roadele, n principal din cauza condiiilor grele de via pe care le aveau cei mai muli elevi, adeseori subnutrii i lipsii de posibilitatea de a-i procura crile i rechizitele colare. nvmntul superior a fcut progrese considerabile sub aspectul dotrii, al ncadrrii cu personal didactic de mare valoare, cat si al nivelului tiinific de pregtire a cadrelor autohtone. Universitilor din Iai i Bucureti li s-au adugat cele din Cluj i Cernui. Un aspect negativ l prezenta faptul c procentul cel mai ridicat de studeni era concentrat la facultile de drept, apoi la cele de litere i filosofie, numai un numr redus urmnd cursurile facultilor cu profil tehnic. Revenea un student la 30.000 locuitori la facultile cu caracter agricol i un student la 40.000 locuitori la
273

medicin veterinar1. Taxele mari, preul ridicat al manualelor, numrul insuficient al locurilor la cmin i cantine ngreunau accesul tinerilor ce proveneau din familii srace la nvmntul secundar i superior. tiina cunotea ntre 1918-1928 un remarcabil avnt, cercetrile efectundu-se att n institutele de nvmnt superior, ct i n institute speciale. n aceast perioad s-au afirmat puternic colile de matematic, fizic, chimie, medicin, geografie etc. Valoroase lucrri fundamentale, aplicative i creaii tehnice legate de numele lui Gh. iteica, Eugen Bdru, Daniel Danielopolu, Traian Vuia, Gh. Vrnceanu au contribuit la afirmarea tiinei romneti pe plan mondial. Emil Racovi a fost creatorul primului institut de biospeologie din lume n 1920 i a participat la explorarea Antarcticii. Ioan Cantacuzino a pus bazele Institutului de seruri i vaccinuri n 1921. Literatura a cunoscut remarcabile realizri n toate compartimentele sale. n jurul principalelor publicaii ale vremii, ca Viaa romneasc, sub conducerea lui Garabet Ibrileanu, Sburtorul ndrumat de Eugen Lovinescu, Gndirea s-au grupat cele mai de seam talente, care au dat opere ce s-au nscris ca valori certe n creaia literar romneasc. n aceti ani s-au afirmat Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Cezar Petrescu. n poezie s-a ridicat Tudor Arghezi, adevrat maestru n mnuirea cuvintelor i lefuirea limbii. Alturi de el au mai fost George Bacovia, Ion Barbu. Critica i istoria literar au fost dominate de Garabet Ibrileanu, urmai de Eugen Lovinescu i George Clinescu2. Artele au cunoscut o remarcabil dezvoltare, continund firul realizrilor de la finele secolului al XIX-lea, dar aducnd totodat elemente de nnoire. n domeniul picturii sunt de remarcat creaiile lui Ion uculescu, Camil Ressu, N.Tonitza, n cel al sculpturii operele lui Oscar Han, I. Jalea. Cel mai strlucit sculptor a fost Constantin Brncui, unul dintre cei mai mari ai tuturor timpurilor. Cele mai importante teatre ale capitalei s-au afirmat i au contribuit la afirmarea unor mari actori romni. n martie 1916 a avut loc premiera piesei lui Mihail Sorbul Patima Roie, n care rolul Crina a fost interpretat de Fanny Rebreanu, iar cel al Tofanei de Elvira Popescu.
1

Aron Petric-coordonator, Gh.I.Ioni, Iulian Crn, Ioan Scurtu, Eufrosina Popescu, Gh.Ionescu, Vasile Budrig, Doina Smrcea, Istoria Romniei ntre 1918-1981, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1981, p. 209. 2 Ioan Scurtu, Viaa politic din Romnia 1918-1944, Bucureti, Editura Albatros, 1982, p. 23.

274

Progrese nsemnate s-au nregistrat n muzic, n care a strlucit creaia lui George Enescu, autor al unor simfonii i sonate ce i-au adus o faim mondial. n compoziie s-au remarcat Mihail Jora, Dimitru Cuclin, Ion Chirescu; n arta dirijoral Alfred Alessandrescu, Ionel Perlea, etc. S-a impus de asemenea, activitatea unor instituii muzicale, ca Opera, alturi de care au luat fiin i numeroase companii teatrale particulare. Printre directorii de teatru care au contribuit la progresul artei teatrale pot fi menionai Victor Eftimiu, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu, iar printre regizori Paul Gusti, Victor Ion Popa, Soare Z. Soare, etc. Au fost create opere dramatice de mare valoare ca Danton de Camil Petrescu, Plicul de Liviu Rebreanu, Domnioara Nastasia de G.M.Zamfirescu, etc3. S-au impus actori de talent ca C.Nottara, Tony Bulandra, Lucia Sturdza Bulandra, Maria Filotti, Ion Manolescu. Pe scenele pariziene au jucat decenii n ir artistele romnce Marioara Ventura, Elvira Popescu. n ciuda unor mari greuti materiale, cinematografia romneasc a fcut pai nainte, n 1930 realizndu-se primul film sonor, vorbit n romnete Ciuleandra. Presa a cunoscut o dezvoltare extraordinar; n Bucureti apreau circa 50 de gazete, iar n principalele orae din ar se tipreau 10-15 ziare i reviste. Presa politic se difereniaz tot mai mult, exprimnd punctele de vedere ale diferitelor partide i grupri politice. Cele mai rspndite erau Universul, Adevrul, Dimineaa, Curentul. Dac nainte de primul rzboi mondial exista o singur agenie de informaii, dup 1920 au luat fiin noi agenii telegrafice: Presa, Danubian Press, etc., ce aveau legturi cu marile agenii internaionale de pres. La 1 noiembrie 1928 au nceput emisiunile postului de radio Romnia. Marea Unire din 1918 a nmnuncheat n graniele statului energiile i capacitile creatoare ale ntregului popor romn. n acest context, cultura romneasc depete faza definirii i afirmrii personalitii naionale. n noul efort al culturii romneti din perioada 1918-1928 s-au ncadrat i femeile din mediul urban. Nu vom ntlni ntre 1918-1928 reprezentante ale femeilor n toate domeniile culturii. Multe dintre ele instruindu-se i perfecionndu-se n acest interval, vor reui ca n perioada urmtoare s devin cunoscute. Explicaia afirmrii femeilor numai n anumite domenii
3

Aron Petric-coordonator, Gh. Ioni, Iulian Crn, Ioan Scurtu, Eufrosina Popescu, Gh.Ionescu, Vasile Budrig, Doina Smrcea, op. cit., p. 215.

275

const n aceea c n genere, bieii mergeau ntotdeauna la coal, pe cnd fetele mai rar. Anul 1918 nu a nsemnat ns, pentru afirmarea femeii n cultur, un punct de plecare, ci consolidarea activitii unor predecesoare. n ciuda unor numeroase greuti izvorte din condiia social, din mentalitatea vremii, ce consider c femeia trebuie s se ocupe numai de cas, so i copii, multe dintre ele au ncercat i reuit s se afirme n diverse domenii. Maria Cutzarida Crtunescu a fost prima femeie docent n medicin din Romnia. ntre 1903-1904 s-au realizat primele imprimri pe discuri ale unor interprei romni. Elena Teodorini (1858-1925) a nregistrat arii din operele Carmen, Lucretia Borgia i Gioconda, iar Hariclea Darclee (18601939) arii din operele Tosca, Iris i Traviata4. Vera Myller Lebedev (1880-1970), mpreun cu soul ei Alexandru Myller, susin n 1906 doctoratul n matematici la Gottingen5. Prima femeie inginer din ara noastr a fost Elisa Leonida-Zamfirescu (1887-1973), care n 1914 a obinut diploma de inginer chimist la coala politehnic din Charlottenburg-Berlin. n 1918 prin numirea sa ca titular al catedrei de algebr superioar i teorie a funciilor de la Facultatea de tiine din Iai, unde funciona din 1911 ca asistent, Vera Myller-Lebedev a devenit prima femeie profesor universitar ntr-o disciplin tiinific din Romnia. n domeniul artistic s-au remarcat regizoarea Olga Culitza, Aristizza Romanescu, Eufrosina DimotisMumuleana 6. n septembrie 1911 Grigore Brezeanu realiza primul film artistic romnesc,,Amor fatal n care alturi de Tony Bulandra, Lucia Sturdza fcea un rol deosebit. Premiera primei drame de aventuri moderne n stil american filmat n Romnia Oelul rzbun, n regia lui Aristide Demetrid a avut loc n septembrie 1913, printre interprei fiind i Marioara Cinski. Pe 30 august 1914 a avut loc primul spectacol al Companiei Marioara Voiculescu-Bulandra cu Soul ideal de Oscar Wilde. n distribuie au fost Marioara Voiculescu, Lucia Sturdza-Bulandra, Tony Bulandra. Compania se va numi ulterior Bulandra-Manolescu-MaximilianStorin i va exista, cu o ntrerupere de 2 ani, n timpul primului rzboi mondial, pn n 1941. Teatrul, de pild, nsemna posibilitatea femeii de a se desctua de izolarea n care fusese nevoit s stea, afirmarea ei,
4

tefan Balan, Nicolae St. Mihilescu, Istoria tiinei i tehnicii n Romnia. Date cronologice, Bucureti, Editura Academiei R.S.R., 1985, p. 235. 5 Ibidem, p. 240. 6 Almanahul Pagini agrare i sociale pe 1925, p. 430.

276

posibilitatea de a trece astfel printr-o multitudine de situaii. A fost un domeniu n care femeile s-au remarcat n mod deosebit. nvmntul prin formele sale multiple i variate pregtete oamenii n raport cu cerinele societii, formeaz specialiti capabili pentru a pune n valoare resursele rii. Educaia e primul factor pe care i ntemeiaz statul modern puterea sa. Alexandrina Cantacuzino considera c: ,,Politica cultural trebuie s aib ca scop de a da maselor populare posibilitatea s capete maximum de cunotine, i mai ales a forma prin educaie o ideologie proprie n armonie cu dezvoltarea etnic, cu nzuinele, datinile i cu caracterul specific al fiecrui neam7. n general, ntr-o familie se considera c fetele nu trebuiau s mearg la coal. Ulterior, aceast concepie se va schimba. Schimbarea s-a datorat modificrilor la nivelul mentalului colectiv. De pild, legile din 1896, aprute dup proiectul lui P.Poni, au favorizat nfiinarea unor noi coli normale de fete. Spiru Haret, prin legile din 1898 i 1899 a ridicat numrul acestora8. Dup 1918 problema sporirii numrului de coli n general, i a celor pentru fete n special va cpta o nou nsemntate. Transilvania, rentoars la Patria-Mam, a beneficiat din plin de o serie de msuri privind dezvoltarea i unificarea nvmntului pentru fete. La 1 decembrie 1918 n Ardeal existau pentru fete 4 coli civile cu predare n limba romn i 5 licee cu predare n limba maghiar. De la 1 septembrie 1919 s-au deschis 7 licee romneti de stat pentru fete9. Consiliul Dirigent a cutat s dea o dezvoltare i nvmntului pentru fete. n acest scop pe lng colile preluate de la statul maghiar, a luat n seama sa vechea coal a Asociaiei A.S.T.R.A. din Sibiu transformnd-o n liceu. coala civil din Braov a fost transformat i completat devenind liceu de fete10. colile de economie casnic pentru fete au fost i ele avute n vedere. n Ardeal i Banat primele 2 coli de acest gen s-au deschis n 1921, iar n 1929 existau deja 18 n Ardeal. Ele au fost organizate dup legea din 1901 menite fiind de a face din fiicele stenilor bune gospodine, maistre i supraveghetoare pentru coli. Candidatele trebuiau s aib cursul primar
7

Alexandrina Gr. Cantacuzino, Politica cultural, Bucureti, Tipografia Romneasc, 1928, p. 3. 8 Gh. Platon, Din istoria Romniei moderne, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1985, p. 501. 9 P. Roca, nvmntul dup Marea Unire n Transilvania, Banatul, Criana, Maramureul 1918-1928, vol. II-III, Bucureti, Cultura Naional, 1929, p. 1002. 10 Ibidem, p. 1009.

277

complet i erau ntreinute ca bursiere. Ele se ocupau de arta buctriei, splat, clcat, conserve, igien11. La 1 decembrie 1918 existau n Transilvania, Banat, Criana, Maramure, 13 coli comerciale cu predare n limba maghiar i doar una romneasc la Braov. De abia n 1920-1921 s-au nfiinat coli comerciale superioare de fete la Braov, Oradea, Sibiu. La 1 ianuarie 1923 funcionau n Transilvania 4 coli superioare de fete12. nvmntul ardelean a fost dotat dup Unire cu 2 tipuri noi de coal coala de menaj i coala profesional de fete. Numrul elevelor din colile de menaj era ntre 1926-1927 de 190, n vreme ce ntre 1927-1928 cel al elevelor din colile profesionale era de 1.313. Explicaia consta i n diversitatea specialitilor ce se puteau nva n cadrul acestor coli. n vreme ce colile de menaj aveau doar 3 grupe de specialiti buctrie, splat i clcat, croitorie casnic, cele profesionale aveau ateliere de mod i flori, broderii, dantele, estorie, mpletituri, mnui. Din 1919 s-au luat msuri pentru reorganizarea nvmntului de stat i minoritar. Marea oper a reorganizrii a fost nfptuit de Onisifor Ghibu, secretar al Resortului instruciei i de Valer Branite, eful Resortului. S-a stabilit ca n colile primare de stat limba de predare s se determine dup majoritatea populaiei din localitate. ntre 1919-1920 nvmntul secundar particular de fete a beneficiat de nfiinarea a 2 licee romneti la Beiu i la Blaj, de un liceu evreiesc la Cluj, de un altul Romano-catolic13. Perioada 1920-1923 s-a caracterizat prin consolidarea nvmntului particular minoritar i intrarea n normalitate. Chiar dac n Transilvania dup 1918 s-au nfiinat numeroase coli pentru fete, drumul nu a fost mereu ascendent. Greutile perioadei au fost inerente. Liceului catolic de fete din Satu-Mare i s-a ridicat dreptul de publicitate pentru lipsa de progres constatat de inspectorii colari. colile particulare ardelene au corespuns cerinelor pedagogice n ceea ce privete condiiile materiale, de local i material didactic. Neajunsurile au fost n special la colile nfiinate dup 1918, multe fiind formaii de ocazie, fr sprijin material. Lipsuri importante s-au manifestat i n ceea ce privea personalul didactic al colilor de fete. Multe coli secundare conduse de clugrie aveau profesori fr pregtire ori numai cu nvmntul primar. Nu se respecta legea cnd se numeau profesori brbai la colile pentru fete.
11 12

Ibidem, p. 1059. Ibidem, p. 1110. 13 Ibidem, p. 1112.

278

Conform recensmntului din 1930 proporia tiutorilor de carte era n provinciile istorice din vechiul regat:14 Cadrilater Basarabia Bucovina Transilvania, Banat, Criana 45,5 % 38,2 % 65,7 % 67,3 %

n mediul urban din numrul total al femeilor, situaia instruciei era Instrucie extracolar 2,5 % Instrucie primar 66,7 % Instrucie secundar 32,2 % Instrucie profesional 6,5 % nvmnt universitar 1,7 % Era o regul general ca la instrucia teoretic femeile s dea o proporie mai mare dect brbaii, iar la instrucia profesional erau mereu mai muli brbai dect femei. Din totalul femeilor erau tiutoare de carte i avnd studii superioare 2,1% la ora i 0,1% la sate15. Din totalul tiutoarelor de carte la sate triau 28,7% dintre ele, iar la orae 70,3 %. Pe categorii de vrst procentul tiutoarelor de carte se prezenta astfel Femei ntre 7- 12 ani 13-19 ani 20-64 ani Peste 65 de ani 14, 6 % 18, 8 % - dublu fa de brbai 32, 9 % - dublu fa de brbai 60, 4 %

Pe ansamblul rii existau n 1920-1921 nscrise n nvmntul primar urban 50.529 fete, iar procentul celor nepromovate varia n jur de 10. n 1927-1928 numrul lor era de 96.000, adic se nregistra o cretere de 95%, n vreme ce numrul bieilor cuprini n aceste coli crescuse doar cu 55%16. Numrul celor promovai era ntotdeauna mai ridicat la fete dect la biei.
14

Sabin Mnuil, Recensmntul general al populaiei Romniei din 29 decembrie 1930, Bucureti, Editura Institutului Central de Statistic, 1931, p. XXII. 15 Ibidem, p. XXI. 16 Anuarul statistic al Romniei pe 1928, p. 210.

279

n Bucureti cele mai bune coli de fete erau la 1924 Carmen Sylva, ,,Regina Maria i coala Central de Fete, toate coli secundare17. Multe dintre colile de fete se aflau sub patronajul unor societi feminine, care ncercau s ridice nivelul educaional al elevelor. Una dintre acestea avea ca scop cultivarea individului prin educaie intelectual, moral i social18 i urmrea ndrumarea femeilor spre comer, meserii, rspndirea cunotinelor elementare i practice de gospodrie i higien. Asociaia Cretin a Femeilor i propunea; S contribuie la dezvoltarea spiritual i la educaia fizic, intelectual i moral a tineretului feminin19. A nfiinat o coal de ucenice, cursuri de educaie cu diverse programe, cercuri de discuii. Toate aceste iniiative din domeniul nvmntului pentru fete au avut o importan deosebit. nfiinat n 1919 Societatea Principele Mircea avea ca scop ocrotirea copilului, a mamei nsrcinate, dar treptat i-a extins sfera de activitate. n 1921 s-au adugat o coal de infirmiere vizitatoare i apoi o coal de moae20. n cadrul nvmntului universitar se remarc creterea masiv a numrului de fete, astfel c la unele discipline i depeau numeric pe colegii lor. ntre 1928-1929 la Universitatea din Cluj, la profilurile medicin, litere i tiine erau mai multe fete. Statistica liceniailor de la Cluj n perioada 1920-1929, la specializarea litere, arat sporirea an de an a numrului de fete. S-a ajuns astfel ca n 1928-1929 s fie 31 de biei liceniai i 44 de fete21. Prima liceniat la Cluj a fost n 1921 Uinievici Maria, nscuta n Orhei i avnd ca specializare istoria22. La Universitatea din Iai fetele predominau la farmacie i litere. n ceea ce privete liceniaii doar la litere numrul fetelor depea pe cel al bieilor23. La Bucureti la profilurile istorie, filologie modern, filosofie i litere, i farmacie, fetele erau majoritare. Cel mai important cmin pentru studente
17 18

Almanachul ,,Adevrul i Dimineaa pe 1924, p. 45. Arhiva Naional Istoric Central, Fond Meissner, dosar XI/31 pe 1918-1929, f. 52. 19 Ibidem, Fond Cantacuzino, dosar 297/1929, f. 7. 20 G.Banu, Sntatea poporului romn, Bucureti, Fundaia pentru Literatur i Art ,,Regele Carol II, 1935, p. 471. 21 Anuarul Universitii Regele Ferdinand I, Cluj, 1918-1929, p. 80. 22 Ibidem, p. 81. 23 ,,Anuarul Universitii din Iai, 1929-1930, p. 94.

280

din Capital era cel din strada Sfntul tefan cu 88 locuri, numr foarte mic fa de necesiti. Alturi de facilitile pentru cantin, cmine, studenilor li se mai acordau burse, premii, ajutoare din fondurile universitare. n 1927 din fondul Profesor Crciunescu s-a acordat ajutor studentei Sia Pascu. Mai acordau burse fondurile Regele Carol i Hillel. n 1927 s-au acordat un numr de 3 burse,,Hillel, una revenind studentei de la tiine Bucur Emilia 24. n perioada 1918-1928 nvmntul pentru fete ia deci, un mare avnt. Asistm la sporirea numrului de coli, eleve, de studente. Acum se pun bazele pentru deceniile urmtoare. Conform mentalitilor vremii, femeia era,,pzitoarea casei, astfel c a trebuit s treac un timp pentru ca brbaii s se obinuiasc cu ideea c i ele pot merge la coli, pot fi la fel de bine pregtite ca ei. Era nevoie de timp ca noile concepii feminine s fie acceptate i recunoscute de brbai. Desvrirea unitii naionale a contribuit la avntul deplin al creaiei tiinifice i tehnice, la dezvoltarea artelor i culturii. n tiin sunt create coli romneti n diferite domenii: matematic, fizic, medicin, biologie. Prestigioi oameni de tiin romni se afirm cu numeroase prioriti pe plan mondial, fiind prezeni la congrese i manifestri internaionale. Creterea numrului de ingineri, utilarea ntreprinderilor au favorizat o serie de invenii i descoperiri, unele cu aplicare internaional. n 1919 chimista Gabriela Chaborski descoper o nou form de lectur cultur de celule ntr-o fermentaie, fiind prin aceasta prima femeie savant din ara noastr al crei nume este nscris n terminologia tiinific internaional de specialitate. Chimista Raluca Ripan, profesor la Universitatea din Cluj i-a susinut n 1922 teza cu titlul Aminele duble. Fiziciana tefania Mrcineanu publica n 1923 ntr-o revist parizian, lucrrile referitoare la determinarea constantei de dezintegrare a poloniului cu rezultate mult mai precise dect cele comunicate anterior de ali autori. Din 1919 universitile din Romnia au nceput s recunoasc profesori din rndul femeilor. S-a ajuns ca n 1929 s fie femei asistente la catedrele de limbi strine, efe de lucrri la diferite seminarii, confereniare, preparatoare. Lucia Popovici era asistent la chimie la Universitatea din Iai. Ulterior ea va pleca n strintate pentru continuarea studiilor. Tot la Iai, Elena Pucariu era profesor titular la medicin, iar Vera Myller la matematic25. Nici un cadru didactic feminin nu funciona la facultile de drept i litere.
24 25

Anuarul Universitii din Bucureti, 1929-1930, p. 254. Anuarul Universitii de Iai, 1929-1930, p. 201.

281

La Universitatea din Cluj erau 2 confereniare Elena Negru i Raluca Ripan la medicina i la chimie26. Bucuretiul avea un numr mai mare de femei profesoare, precum i o diversitate a specialitilor pe care le predau. Facultatea de medicin avea femei la catedrele de embriologie, bacteriologie, clinic obstretical, boli nervoase. Catedra de chimie anorganic era condus de Gabriela Gaborski, iar din 7 asisteni, 6 erau femei. Emilia Bucur i Iulia Iuracec erau la laboratorul de anatomie i fiziologie vegetal 27. La Conservatorul din Bucureti au predat Maria Filotti, L. Sturdza Bulandra. Din 1921 Maria Filotti accepta s predea un curs de mimic. n 1927 devenea profesor titular definitiv la catedra de drama-comediemimic28. Devenite profesoare universitare, femeile s-au implicat mai activ n cercetare, realiznd lucrri deosebite. Ele au pregtit, totodat, noi generaii de studente, ce aveau n acest fel, o confirmare a viitorului i a posibilitilor de afirmare a lor. Literatura primilor ani dup Marea Unire s-a caracterizat printr-o decaden mai mult sau mai puin fireasc. Publicaiile locale din Transilvania s-au mpuinat, incapabile s reziste celor din Bucureti, n vreme ce nivelul exigenelor culturale a crescut rapid. Maria Cunan i Ecaterina Piti, poetele Ardealului de odinioar n-au mai scris aproape nimic. Constana Hodo a desfurat o activitate mai intens, exprimat n nuvele, povestiri, piese pentru copii. Romanul ei Martirii a fost retiprit. Speranele pentru viitor erau date de Livia Rebreanu Hulea29. Dup 1918 se afirm din plin ncercrile femeilor de a se evidenia i n acest domeniu. Chiar dac multe din ele nu s-au ridicat la cel mai nalt nivel valoric, ncercarea lor rmne meritorie. Avnd un exemplu de urmat n H. Papadat Bengescu i Otilia Cazimir, multe femei vor ncerca s le imite. nceputurile afirmrii s-au produs publicnd n diferite reviste de specialitate. n aprilie 1919 se nfiina Sburtorul revista literar artistic, ce din septembrie 1921 se va numi Sburtorul literar. Condus de Eugen Lovinescu, revista promova Modernismul romnesc. n paginile ei au publicat H. Papadat Bengescu, Sanda Movil, Alexandrina Scurtu. n 1922 H. Papadat Bengescu a publicat aici Apocalisul i Coana Moa,
26 27

Anuarul Universitii Regele Ferdinand I Cluj, 1928-1929, p. 201. Anuarul Universitii din Bucureti, 1929-1930, p. 84. 28 Maria Filotti, Am ales teatrul, Bucureti, Editura Meridiane, 1963, p. 111. 29 Liviu Rebreanu, Scrisul romnesc ardelean mai nou, n Transilvania, Banatul, Criana, Maramureul, p. 1159.

282

fragmente dintr-un volum de rzboi30. Sptmnal sau la dou sptmni se publicau i extrase din lucrrile, poeziile unor femei. Pe 22 decembrie 1922 aprea articolul lui Eugen Lovinescu Cuvnt de ncheiere, n care sublinia c din vatra Sburtorului i-au luat primul lor zbor i Ion Barbu, dar i Alexandrina Scurtu, Alice Soare, Sanda Movil31. La Iai aprea n ianuarie 1927 Viaa romneasc, iar n februarie Otilia Cazimir publica Cntec pentru copii32 i semna alturi de Cezar Petrescu, Damian Stnoiu, Gib Mihescu etc. Era rndul Constanei Marino-Moscu s i se publice n octombrie Amintirile Caterinei State. Personalitate de excepie n literatura feminin, Hortensia Papadat Bengescu a fost considerat ntemeietoarea romanului romnesc de analiz. Conform lui Tudor Vianu ea a creat o ideologie feminin33. Formula eternului feminin e confruntat cu reaciile masculine, observaiile fiind rostite cu aerul cel mai firesc. Autoarea nu reneag feminitatea, dar ca scriitoare lupt cu subiectivismul. n Femeile ntre ele, preciza ,,Studiul femeii mi-a prut totdeauna mai interesant dect al brbatului, fiindc la brbai faci nconjurul faptelor i faptele sunt rareori prea interesante, pe cnd femeia are o rezerv bogat de material sufletesc, n cutarea cruia poi pleca ntr-o aventuroas cercetare plin de surprize34. Referindu-se la Femei ntre ele Eugen Lovinescu arta ,,Lupta mpotriva misterului feminin e adevrata formul a literaturii scriitoarei35. George Clinescu o aeza pe H. Papadat Bengescu alturi de marii romancieri Camil Petrescu, Gib Mihescu, Rebreanu. Dup o producie de pagini de jurnal vaporoase, interesante pentru psihologia i fiziologia femeii, s-a dedicat unor serii de romane proustiene... Cel mai bun roman al ei Concert de muzic de Bach e tabloul societii n mers spre perfecia aristocratic, reprezentat de prinul Maxeniu i Elena36.
30 31

Sburtorul literar, nr. 27 din 25 martie 1922 i nr. 30 din 8 aprilie 1922. Ibidem din 22 decembrie 1922. 32 Viaa romneasc, nr. 2 din 2 februarie 1927. 33 Biblioteca critic, H.P. Bengescu. Interpretat de Felix Adreca, G.Clinescu, erban Cioculescu, s.a., studiu, antologie de Viola Vancea, Bucureti, Editura Eminescu, 1974, p. 69. 34 H.P. Bengescu, Opere, vol. I, Bucureti, Editura Minerva, 1972, p. 83. 35 Biblioteca critic, H.P. Bengescu, p. 66. 36 George Clinescu, Istoria literaturii romne, Bucureti, Editura pentru literatur, 1968, p. 287.

283

La ,,Viaa Romneasc mult vreme a fcut cronici o femeie foarte instruit Izabela Sadoveanu-Evan37. Henriette Yvonne Stahl cu nuvela ,,Mtua Matilda s-a remarcat prin poezia lucrurilor mbtrnite. Lucia Mantu n Cucoana Olimpia realiza o monografie a unei gospodine ducnd o via stereotip, plecnd de la Grleanu i Bassarabescu. S-au mai remarcat Igena Floru ce trata drama unei femei n cutarea fericirii, Lucia Demetrius. Profira Sadoveanu a medelenizat propria-i copilrie. Alte scriitoare Sanda Movil, Sidonia Drguanu, Ioana Postelnicu s-au nscris pe linia unor imitri, preluri, adaptri38. n poezie Otilia Cazimir a cultivat sentimentele delicate expuse cu o discreie deosebit i melancolic. Dup Lumini i umbre, culegerea ,,Fluturi de noapte a fost premiat de Academia Romn i cu premiul francez Femina, pentru ca volumul Cntec de comoar s fie ncununat cu Marele Premiul Naional pentru literatur39. Ea reprezint n poezia feminin romneasc o not paralel cu cea a poeziei lui Toprceanu. Puin cunoscut, autoare a unui roman francez La tunique verte, Alice Clugru a publicat sub numele de Alice Orient poezii la diverse reviste: Semntorul, Viaa literar, Luceafrul40. Maria Cunan, poeta semntorist, Zaharia Brsan, Elena Farago au fost incluse de Al. Piru i Ioan erb n volumul su despre ,,Poezia romn clasic. De la Dosoftei la Octavian Goga41. Elena Farago, simbolista s-a inspirat iniial de la Eminescu i Cobuc, devenind apoi o ,,remarcabil poet a dragostei pudice. Poezia Claudiei Millian e o viziune decorativ a lumii, fastuoas, exotic. Florica Mumuianu a cntat prietenia brbatului cu mini grele de urs42. Exprimnd n maniera specific problemele vremii literatura scris de femei a reprezentat o ncercare de exprimare, de afirmare, de recunoatere a capacitilor creatoare. Femeile s-au afirmat i n alte domenii n pres sau n artele plastice dovedind c pot fi egale cu brbaii. Rezultatele obinute de femeile din mediul urban ntre 1918-1928 au evideniat posibilitatea lor de a-i concura pe brbai, de a-i face pe acetia s le recunoasc meritele. A fost totodat i un imbold pentru tinerele ce-i cutau un ideal n via, reliefnd ambiia i calitile lor. Multe dintre ele au
37 38

Ibidem, p. 242. Ibidem, p. 380. 39 George Ivacu, Confruntri literare, vol. II, Bucureti, Editura Eminescu, 1986, p. 454. 40 George Clinescu, op. cit., p. 249. 41 vezi Al.Piru, Ioan erb, Poezia romneasc clasic; De la Dosoftei la Octavian Goga, Bucureti, Editura Minerva, 1970. 42 George Clinescu, op. cit., p. 379.

284

fost i deschiztoare de noi drumuri, modele de urmat. Ella Negrutzi a fost prima femeie aleas n Consiliul de disciplin al Baroului Ilfov. n 1924 tefania Mrcineanu obinea la Sorbona diploma de doctor n tiine fizice, sub ndrumarea savantei Maria Sklodowska Curie. Pionier n studiul radioactivitii artificiale ea deine prioritatea n cunoaterea acestui fenomen, descoperit abia n 1934 de soii Frederic i Irene Joliot-Curie. Avnd de nfruntat multe probleme pe diverse planuri-social, profesional, al cstoriei femeile au ncercat s se adapteze noii situaii de dup Marea Unire. Femeile din mediul urban din primul deceniu interbelic au fcut primii pai n anumite domenii, ce le erau nchise pn atunci. nvmntul a avut un rol deosebit i a permis femeilor s fie admise n corpul de avocai, n C.F.R., la Institutul de Teologie, precum i n Comitetul Eforiilor colare sau n Consiliul Superior al Muncii. S-a produs i o schimbare n mentalul colectiv, ndeosebi al brbailor, fapt ce a fcut ca femeile s devin acceptate, respectate i apreciate.

285

VIAA COTIDIAN A RANULUI ROMN N PERIOADA INTERBELIC


Sorin BUZATU

Abstract: Daily life of the romanian peasant in the interwar period


Romanian peasants lived their lives within the family. This had the decisive role in their lives. The marriage was achieved at a very young age. The number of divorces, though it was on the increase, it was small compared with our current days. Nor the living condition was better. The dwelling houses were overcrowded, helping the dispersion of the diseases. But, even in those conditions, the elements of the modernity were starting to appear into the romanian interwar willage. The whole village is involved in dissemination of culture actions amoung the rural population. The rural education is starting to make progresses compared to previous period, though there were a big amount of the illiterate people. Keywords: family, marriage, divorce, womens life, house, furniture, household objects, free time, education

Din timpuri imemoriale viaa omului s-a desfurat n cadrul familiei. Familia a fost considerat de ctre sociologi celula social primordial. n mediul rural romnesc familia tradiional era de tip lstar.1 Pe msur ce copiii creteau i le venea vremea cstoriei, ei plecau din casa printeasc, fiind nzestrai cu un lot de pmnt. Rudele apropiate celor cstorii i ajutau s i construiasc o cas nou. n casa btrneasc rmnea cel mai mic dintre biei, care urma s o moteneasc, cu obligaia de a-i ntreine pe prini pn la moarte i de a le face apoi slujbele bisericeti i pomenile. n momentul cstoriei, fetele primeau i ele pmnt, dac familia era nstrit, dar, n general, zestrea lor consta din lucruri care erau necesare la

Profesor, Colegiul Naional Victor Babe, Bucureti Ioan Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria romnilor n secolul XX (1918-1948), Paideea, Bucureti, 1999, pag. 83.

286

ntemeierea noului cmin, parte dintre ele textile, ce-i aflau locul n renumita lad de zestre. Vrsta cstoriei era mic. La biei ea ncepea de la 15-16 ani, n timp ce la fete de la 12-13 ani. Chiar statisticile oficiale luau n calcul la rubrica cstorii persoanele ce mpliniser vrsta de 13 ani. Erau puini cei rmai necstorii. Dintre acetia, brbaii proveneau din rndul argailor i ai lucrtorilor de fabrici (navetitii), categorii foarte srace, iar din rndul femeilor fceau parte cele care aveau infirmiti fizice. Tocmai pentru c instituia cstoriei era sacralizat de Biseric, n mediul rural concubinajul era mai rar dect la ora. Acest fapt atrgea ns atenia unui cercettor renumit din domeniul medicinei sociale, dr. George Banu, care afirma n 1935 c se fac simite curente de dezagregare a vieii familiale sntoase, extinderea considerabil a concubinajului i contractarea pe scar ntins a maladiilor venerice. El gsea cauzele acestui nceput de slbire a familiei patriarhale n slbirea sentimentului religios i n imposibilitatea multor prini de a-i nzestra fetele cu zestre.2 La ar divorurile erau mai rare. Femeile vduve nu se mai cstoreau dect n cazuri excepionale, n vreme ce brbaii vduvi i cutau o nevast care s le fac mncare, s-i spele i s-i ngrijeasc. Totui, pe ansamblul ntregii ri, media ratei divorurilor crescuse n decurs de 30 de ani de aproape 200 de ori, subliniind o oarecare deteriorare a relaiilor din cadrul familiei clasice. Astfel, n 1901 au fost nregistrate 2,2 divoruri la 10.000 de locuitori, n 1910 proporia a crescut la 4 din 10.000 de locuitori, n timp ce n 1920 ea a atins 4,8 la 10.000 de locuitori, n 1932 pentru ca s fie de 420 la 10.000. n mediul urban se nregistra chiar mai mult, adic 96, sau 960 la 10.000 de locuitori. O explicaie a creterii ratei divorurilor la ora ar fi dezrdcinarea. Venii la ora, ranii pierdeau legtura cu comunitatea din care fceau parte i o dat cu aceasta deprinderile religioase, pe care se ancorau tradiiile susintoare a unei familii patriarhale puternice. Controlul Bisericii i al comunitii asupra lor era, n mediul urban, mult diminuat. Chiar unii intelectuali din perioada interbelic considerau oraul ca un generator de efecte negative i distructive asupra familiei. Totui, n Europa romnii erau considerai ca fiind buni familiti, Romnia nregistrnd cel mai mare numr de cstorii de pe continent. n 1932 proporia era de 9,5 cstorii la mia de locuitori n timp ce n Ungaria,
2

Dr. George Banu, Sntatea poporului romn, Bucureti, 1935, pag. 128.

287

era de 8,7, n Polonia 8,6, n Germania 8, n Anglia i Frana 7,8, n Italia 7,6, n Suedia 7, iar n Norvegia 6,3.3 Dac brbaii se ocupau mai ales cu munca cmpului, femeile se dedicau n special treburilor gospodreti. Neavnd bani s-i cumpere haine de la ora, ranii foloseau mbrcmintea confecionat acas de soiile lor. Ele torceau mai ales cnep, in i ln. Uneori, n familiile srace, fr pmnt sau cu pmnt puin, brbaii erau nevoii s-i prseasc familia sptmni ntregi, ca s mearg n trguri ndeprtate pentru a-i vinde diverse produse agricole sau meteugreti, sau pentru a practica micul nego i cruia. De multe ori acest efort lsa urme. Se mbolnveau pe drumuri, pentru c mncau chiar mai prost dect acas, dormeau puin, de multe ori n cru (mai ales cruii), nu aveau condiii pentru a se spla etc. Viaa ranului romn era grea, iar alimentaia, n general, insuficient. Durata medie de via n Romnia era sczut. La nceputul secolului se cifra undeva n jur de 36 de ani, dar nu se baza pe o statistic complet, ci pe calcule aproximative. n 1932 era estimat, de aceast dat potrivit datelor statistice, la 42,01 ani.4 i viaa femeii era foarte grea. Numeroasele sarcini i nateri consecutive, la care se adugau surmenajul, malnutriia sau chiar subnutriia, contribuiau la epuizarea organismului feminin. De parc n-ar fi fost de ajuns, femeia de la ar era dependent i de multitudinea de superstiii, care o fcea refractar fa de noiunile de igien i cultur. Avnd prinii mai tot timpul prini n activitile cotidiene, copiii de la ar nu beneficiau de atenia cuvenit. Ei creteau singuri, fr o preocupare special din partea prinilor. n timpul muncilor agricole, copilul mic era lsat acas n seama frailor i surorilor mai mari. Nici mcar copiii sugari nu beneficiau de o atenie sporit. Copiii erau privai i de asistena medical. De altfel, din cauza aceasta i din lipsa unei igiene preventive, foarte muli copii mureau de maladii epidemice, iar alii rmneau cu sechele grave de pe urma bolilor de care suferiser. Cu toate acestea, ranii i duceau traiul de zi cu zi fr s contientizeze la nivel filosofic greutile acestei viei. Ei aveau puin timp liber, fiind mai mereu ocupai cu treburile gospodreti. Totui, n zilele de srbtoare, brbaii se adunau n faa Primriei unde discutau politic, dar i
3 4

Dr. George Banu, Mari probleme de medicin social, Bucureti, 1938, pag. 129-130. D. andru, Populaia rural a Romniei ntre cele dou rzboaie mondiale, Academiei, Iai, 1980, pag. 25.

288

despre recolt, preuri, problemele cotidiene, etc. O bun parte din timpul liber i-o petreceau la crcium, unde discuiile aprinse degenerau adeseori n njurturi sau chiar bti. Femeile ieeau la poart, se aezau pe anul din faa curii i discutau probleme de familie i despre treburile casnice. Duminica sau n zilele de srbtoare familiile se reuneau cu rudele lor i luau masa n comun. Alteori naii i finii se vizitau reciproc. Existau zilele de blci sau de trg cnd unele familii, parial sau n ntregime, prseau satul pentru a asista la aceste evenimente, care le scoteau din anonimatul cotidian. Cel mai plcut prilej de petrecere a timpului liber la ar era reprezentat de nuni i hore. Aici era locul unde se ntlneau bieii i fetele i unde i fceau n mod discret declaraii de dragoste. La hore veneau i prinii tinerilor, ca la un spectacol pentru ntregul sat. Horele se organizau n aer liber. Cu ocazia horelor, balurilor, nunilor i a altor evenimente, cum ar fi prezena la slujba de duminic, ranii se mbrcau cu ceea ce aveau mai frumos i mai bun. n restul timpului purtau adesea haine crpite i ponosite. mbrcmintea confecionat n gospodrie acoperea aproape tot necesarul vestimentar: cmi i izmene din in sau din cnep; pantaloni, fuste i flanele din ln; cojoace i cciuli din blan; opinci din piele. n perioada interbelic se mai purta nc, n multe regiuni ale rii, costumul popular (mai ales n zonele montane). Stenii tineri tindeau ns s imite portul de la ora. n msura posibilitilor materiale, ei cumprau haine i pantaloni moderni din diverse prvlii sau magazine ieftine. Chiar i cciula tradiional, pe care o purtau i vara, era treptat nlocuit cu plria din stof sau mpletit, din pai de gru. La nuni era aproape o regul ca mirii i naii s-i comande haine din stof, ghete i plrii de la ora. Se observa, n acest sens, influena oraului asupra satului, ceea ce nsemna totodat un nceput timid de modernizare a lumii rneti.5 Btrnii satului erau conservatori i, de aceea, de multe ori ei i artau nemulumirea fa de copiii lor care prseau costumaia tradiional. Aceasta era ncrcat de o anumit aur mistic, deosebindu-i de oreni i de locuitorii steni din alte regiuni ale rii, pentru c fiecare dintre zonele rii avea anumite culori, decoraii i motive ornamentale. Astfel, putem vorbi de un fel de mndrie local n portul popular al diferitelor zone i regiuni din Romnia antebelic i interbelic.
5

Ibidem, pag. 184.

289

Locul unde ranii i petreceau o bun parte din timpul liber i de odihn, era locuina proprie. Pe ansamblul ntregii ri existau trei mari tipuri de locuine rurale: casele de munte, cele de deal i cele din zonele de cmpie. Cele de la munte reprezentau cam 35% din casele din Romnia. De regul, ele aveau temelii de lemn, de bolovani sau de prundi de ru, fiind construite din brne, peste care se aeza un strat de tencuial, fiind acoperite cu paie sau cu indrile.6 Aceste locuine erau n general, mai solide i mai confortabile dect cele de la deal i mai ales, dect cele de la cmpie. Zonele de es erau srace n pduri, fapt ce a determinat populaia localnic s-i construiasc case din chirpici, fr o temelie propriu-zis, cu pmnt bttorit pe jos, fr podele i acoperite cu stuf sau coceni de porumb, fiind foarte rudimentare n privina stilului i al confortului. Casele din regiunile de deal, nu aveau nici ele temelii, ci erau aezate direct pe pmnt. Majoritatea lor nu erau podite (71%).7 Acoperiul lor era din stuf sau din paie. n Oltenia situaia locuinei era i mai rea. Ele erau mai mici, aveau pereii din nuiele sau din lut i erau acoperite cu paie, coceni sau trestie, avnd ferestre fixe astupate cu hrtie i fiind lipsite de mobil, n afar de cteva scnduri, acoperite cu o rogojin, pe care dormeau laolalt cte 7-8 persoane.8 Totui, dup reforma agrar s-a constatat un progres n sistemul de construcie al locuinelor. Astfel, n satele de es situate n apropierea unor fabrici sau trguri de crmid s-a nceput nlocuirea chirpiciului cu crmida, iar igla a luat locul stufului i cocenilor. Cu toate acestea, casa rneasc continu s rmn sub limita confortului elementar i de siguran a sntii. Lipsa resurselor financiare i a meterilor calificai reprezentau cauzele acestui fenomen negativ. Cum tinerii cstorii se separau de gospodriile prinilor, multe locuine au fost ridicate n grab, fiind de fapt improvizate, urmnd a fi definitivate i extinse n viitor. Existau numeroase case cu o singur camer. Aici erau ngrmdite toate obiectele, bune sau rele, necesare sau nu. Aceste case serveau deopotriv de buctrie, sufragerie i dormitor pentru ntreaga familie orict de numeroas ar fi fost ea. n casele cu dou sau mai multe ncperi, una din camere, n general, cea mai mare, era destinat pentru primirea oaspeilor. Aceasta era mobilat cu cele mai bune lucruri ale gospodriei, nefiind, de
6 7

Ibidem, pag. 160. Adic nu aveau pardoseal. 8 D. andru, op. cit.,pag. 160.

290

obicei, folosit de membrii familiei. Cea de-a doua camer era folosit ca odaie de dormit. Dar nici aceste locuine nu erau departe de primele din punctul de vedere al confortului. De altfel, n anii 20 ai secolului trecut, Constantin Filipescu, remarca, chiar i numai la o cercetare sumar a satelor romneti, c locuinele, inclusiv casele din cele mai fertile regiuni ale rii, constituiau temple ale mizeriei, att prin felul cum sunt construite, ct i prin materialele pe care le pun n ele.9 Casele rneti, nu toate ns, aveau deasupra un pod, unde se pstrau proviziile (cereale, putinile cu brnz, carnea afumat, etc.).10 De asemenea, ele dispuneau de o vatr de foc pe care se cocea pinea i se fcea mncarea. n zona subcarpatic ntlnim, mai rar, i sobele n Vechiul Regat media celor care locuiau ntr-o singur camer era mai mare dect n restul regiunilor din ar. Astfel, n comuna BbeniBistria, din judeul Vlcea triau n aceeai camer nu mai puin de 6 persoane. Aici existau 520 de case cu o singur ncpere, ce adposteau 3.110 locuitori. n mod logic i suprafaa cubajului ce revenea fiecrui locuitor era sub limitele normale, calculate la vremea aceea la 25 de metri cubi, ct ar fi fost firesc dup cerinele fiziologiei i ale igienei. n satul respectiv, ca i n majoritatea satelor din Muntenia i Moldova, spaiul de habitat calculat era de doar 5 metri cubi.11 n zonele rii unde procurarea combustibilului reprezenta o problem, iarna buctria servea, pentru cei mai muli drept camer de dormit. Aici se ngrmdeau toi membrii familiei, dormind cteodat 7-8 persoane ntr-o camer, neavnd lumin i aer suficient, fapt care favoriza dezvoltarea i transmiterea cu o foarte mare uurin a bolilor contagioase, i n mod special a tuberculozei. Erau i case cu mai multe camere, mai rare, ns, ntlnindu-se doar n rndul ranilor nstrii i al intelectualitii rurale. Astfel unii chiaburi i construiau locuine cu 5-6 camere, dar nu din necesiti practice, ci din fal. Iluminatul locuinelor se fcea cu lampa alimentat cu petrol. Se mai foloseau i lumnri din seu de oaie. Dup 1918 camerele au devenit mai luminoase deoarece tradiionala piele de burduf care se punea la ferestre a fost nlocuit cu geamuri de sticl. Pe vremea aceea satele nu erau nc electrificate.
9

C. Filipescu, Locuinele rurale, n Pagini agrare i sociale, Bucureti, an. II(1925), nr. 13-16, iulie i august, pag. 250-251. 10 Georgeta Stoica, Interiorul locuinei rneti, Meridiane, Bucureti, 1973. pag. 14. 11 Dr. George Banu, Sntatea poporului romn, Bucureti, 1935, pag. 124.

291

nclzirea camerelor se fcea de regul cu lemne. n Valea Jiului se utiliza crbunele de min. n zonele srace de cmpie, unde nu erau pduri n apropiere, se foloseau cocenii, paiele, sau chiar baliga uscat de vac sau de cal (tizicul). Alturi de cas se aflau acareturile: grajdul pentru vite, coteul pentru porci, poiata psrilor, opronul n care se ineau uneltele. ranii nstrii aveau fnar. Acesta era o construcie din lemn, acoperit, n care se depozita nutreul pentru vite. Nu erau muli rani care aveau fntn n curte, majoritatea ranilor foloseau fntnile comune ale satului. Cele mai frumoase case din mediul rural erau conacele boiereti.12 Acestea fuseser n marea lor majoritate construite nainte de primul rzboi mondial. n fapt, ele erau, n accepiunea de astzi, vile. Astfel de construcii renumite ntlnim la tefneti-Arge unde era vila Florica a familiei Brtianu. Aici era amenajat un parc, o ferm viticol i una de animale. Un alt conac l ntlnim la Butoieti, n judeul Mehedini i aparinea profesorului universitar Constantin Rdulescu-Motru. Liviu Rebreanu era de asemenea deintorul unui conac la Valea Mare n judeul Arge. n general, familiile proprietare ale acestor locuine aveau n preajma lor cteva zeci de hectare de pmnt sau chiar mai mult i ferme de animale: cai, vaci, oi, porci, psri, livezi i vii. ranii erau deintorii unui mobilier srac. n camera de zi ntlnim unul sau dou paturi, cel mai adesea aezate pe patru pari btui n pmnt peste care se fcea un pod de scnduri. Apoi se puneau paie pentru a fi mai moale, iar deasupra aternutul (confecionat din in, cnep sau ln). Aezarea patului n spaiul camerei se fcea n mod obinuit ntr-un col, i anume pe cel opus intrrii. La capul patului se aezau cele dou-trei perne (umplute cu fulgi, ln sau paie) i plapuma (umplut cu ln). O alt pies de interior a locuinei rneti nstrite era laia. Aceasta era un fel de banc ce dispunea de un capac cu posibilitatea de desfacere pn la un metru lime, ceea ce o transforma n pat, mai ales pentru copii. Lungimea ei ajungea pn la 3-4 metri, uneori chiar mai mult.13 n Oltenia i n alte zone din sudul i estul Munteniei, n familiile srace i cu muli copii, se dormea pe jos, pe rogojini din papur. Un obiect de mobil nelipsit din interiorul locuinei rneti era lada care prezenta o mare variaie de forme i dimensiuni. Ea avea o larg
12

Ioan Scurtu, Viaa cotidian a romnilor n perioada interbelic, RAO, Bucureti, 2001, pag. 164 -166. 13 Ernest Bernea, Civilizaia romn steasc, Vremea, Bucureti, 2006, pag. 110.

292

rspndire mai ales n Ardeal, unde era n mod obinuit pictat. Uneori capacul era bombat i sculptat. n lzi se pstrau hainele, pnzeturile i alte obiecte de podoab. Unele foloseau i pentru cereale, fin sau pentru pstrarea pinii. O alt pies era dulapul n care se puneau lucruri mrunte de uz casnic. Dulapurile aveau dou ui, iar n interior erau separate n dou compartimente. Partea de jos folosea la pstrarea unor obiecte i alimente de uz imediat, iar partea de sus era folosit pentru pstrarea vaselor. Uneori dulapul era aezat pe muchia zidului, ntr-un col i de aceea purta denumirea de colar. n casele rneti, pe perete, ntotdeauna spre rsrit, se aflau aezate icoanele.14 Alturi de icoane punea uneori un pistornic15, buchete de busuioc, iar deasupra un tergar.16 n cas ntlnim numeroase esturi confecionate din ln, cnep, in, bumbac i borangic. esturile din ln au fost considerate piese de valoare att n casa boiereasc, ct i n casa rneasc, ele fiind prezente n foile de zestre ale vremii i motenite din generaie n generaie n cadrul acelorai familii. Vesela casei era format din ceaune, oalele n care se punea laptele, vase mici din lut (strchini sau blide), linguri de lemn, ulcioarele, fcleul, etc. O parte a acestora erau agate la grind, n cuiere sau chiar aezate pe perei.17 Ceramica rneasc era frumos colorat predominnd culorile rou, negru, cafeniu, alb. Lingurile prezentau o mare varietate de forme i ornamente, fiind creaia unor artiti populari. Statistica locuinelor din anul 1929, efectuat din iniiativa Ministerului Muncii, Sntii i Ocrotirilor Sociale, de altfel singura la nivelul ntregii ri n perioada interbelic, a gsit n mediul rural urmtoarea situaie n privina locuinelor: din cele 3.078.820 de imobile rurale, 772.594 erau construite din crmid, 169.881 din paiant, 1.022.556 din lemn, 40.485 erau bordeie, iar restul de 1.073.304 erau construite din chirpici. Din cele peste 3 milioane de locuine, 887.613 aveau podele de lemn, iar 2.188.287 nu aveau duumele, pardoseala fiind compus din pmnt btut, lipit cu blegar. Un numr de 663.800 de locuine nu aveau dect o singur camer, cu ferestre fixe. Nu mai puin de 388.169 de case erau acoperite cu
14 15

Ioan Scurtu, op. cit., pag. 163. Sigiliu de lemn cu care se imprim pe prescuri semnul crucii. 16 Georgeta Stoica, Interiorul locuinei rneti, Meridiane, Bucureti, 1973. pag. 37. 17 Ibidem, pag. 38.

293

paie, un numr de 456.181 dintre ele erau acoperite cu stuf, 901.982 cu indril, 760.259 cu tabl, iar 572.251 cu igl.18 Este ocant c un numr de 1.648.553 dintre locuinele de la ar erau lipsite de latrine! Cu alte cuvinte mai mult de jumtate dintre casele din Romnia interbelic nu respectau nici cele mai elementare norme de igien. n concluzie, dup cum observa George Banu, n Romnia aveam peste un milion de locuine extrem de primitive i vreo 40.000 bordeie, iar din numrul copiilor supui unui studiu sociologic n anii 30 ai secolului trecut aflm c peste 70% dintre ei dormeau n acelai pat cu nc dou pn la cinci persoane.19 n judeele Alba, Arad, Bihor, Cluj, Hunedoara i Turda, dar i n alte regiuni ale rii, n micile ncperi ale locuinelor rurale cu geamuri mici i fixe prin care lumina se strecura cu greu locuiau uneori cte trei familii la un loc.20 n camerele supraaglomerate, mai ales iarna, ranii aveau prostul obicei de a adposti i unele dintre animalele din gospodria lor (viei, miei, purcei abia nscui) i clotile care i aveau cuibul sub pat.21 Astfel, exista riscul transmiterii unor zoonoze cu consecine extrem de periculoase pentru trupurile lor i aa destul de vlguite. n mare lor majoritate ranii nu cunoteau i nici nu vroiau s aud despre descoperirile medicale. Nu tiau ce sunt aceia microbii i nu nelegeau de ce se transmit bolile de la unii la alii. Erau foarte reticeni fa de medici i tratamentele medicale, la care recurgeau rar, de multe ori cnd nu se mai putea face nimic. Acest fapt era cauzat de napoierea cultural a poporului romn. Astfel analfabetismul era cifrat n 1930 n Romnia la un procent de 43% din totalul locuitorilor care aveau peste 7 ani. Din numrul de analfabei dou treimi era reprezentat de fete i femei. ntre anii 1921-1932 au fost nscrii n colile rurale 16 milioane de elevi, dintre care au absolvit doar 730.000, deci o medie anul de numai 70.000 elevi. Din totalul absolvenilor de coal primar de la ar doar 4% urmau liceul, 1,4% o coal profesional i numai 0,3% o facultate.22 La ar copiii erau obligai de prini s-i ajute la muncile cmpului, din aceast cauz ei neputnd s mai frecventeze cursurile colare, cu excepia perioadei de iarn cnd erau mai liberi. Dar, documentele ne arat c n satele srace din Oltenia zeci de mii de copii
18 19

Dr. George Banu, Mari probleme de medicin social, Bucureti, 1938, pag. 124. Ibidem, pag. 159. 20 Luchian Deaconu, rnimea romn ntre 1934-1944, Craiova, 1984, pag. 39. 21 Ioan Scurtu, op. cit., pag. 206. 22 Ibidem, pag. 216.

294

dintre cei nscrii la coal rmneau acas n perioada de iarn i toamn din cauza lipsei de mbrcminte i nclminte.23 n anul 1924 s-a introdus nvmntul general i obligatoriu de apte clase n locul celui 4 ani. Tot atunci, Dimitrie Gusti a fcut mai multe inspecii n mediul rural i a constatat c n satele bogate copiii erau mbrcai n uniforme, ns n cele mai multe dintre satele romneti ntre 50-75% dintre elevi nu aveau nici mcar manuale colare. El concluziona n urma anchetei sociale efectuate c ntr-adevr starea colilor steti este jalnic.24 Generalizarea colii cu apte clase prevzute de lege s se realizeze n termen de 5 ani de la data promulgrii acesteia, adic pn n 1929, a rmas n cea mai mare parte a rii numai un deziderat declarat al legiuitorului. Astfel ntre anii 1927-1938 s-a constatat o frecven sczut i chiar o depopulare a unor coli, mai ales n timpul muncilor agricole. Mai mult, la jumtatea anilor 20, bieii i fetele de 21 de ani, care nu continuaser coala dincolo de clasa a V-a, uitaser s scrie i s citeasc n proporie de 4050%.25 n anul colar 1931-1932 au fost nscrii la cursurile colii primare din mediul stesc 1.271.596 de copii. Dintre ei au frecvent-o doar un numr de 70,83%.26 n acelai timp, din cauza eforturilor mari la care erau supui copiii la munca cmpului i a hranei de proast calitate, precum i a absenelor pe perioadele lungi ale muncilor agricole, numai n acelai an colar, 1931-1932, au rmas repeteni 43,03% dintre ei. Un numr mare de elevi repetau de mai multe ori aceeai clas, nct ajungeau s depeasc vrsta colar. n 1930, cel mai bun procent de tiutori de carte l ntlnim n Transilvania, unde acesta se cifra la 67,3% dintre locuitorii steni de peste 7 ani. Urma Bucovina cu un procent de 65,7%. n Vechiul Regat analfabetismul atingea aproape 50%, iar n Basarabia depea 60%.27 Se observ un decalaj de cultur i civilizaie favorabil vestului rii unde stpnirea german i convieuirea ranilor romni cu maghiarii, saii i vabii i-a spus cuvntul.
23 24

Luchian Deaconu, op. cit., pag. 40. Dimitrie Gusti, Un an de activitate a Ministerului Instruciunii, Cultelor i Artelor. 19321933, Bucureti, 1934, pag. 504. 25 Idem, Materiale privitoare la Romnia n Rockefeller Archives Center Institutul de istorie i arheologie A.D.Xenopol, XIX, Iai, 1982, pag. 381. 26 D. Gusti, op. cit., pag. 84-85 i 576. 27 Anton Golopenia, Starea cultural i economic a populaiei rurale din Romnia, n Revista de igien social, Bucureti, an. X (1940), nr. 1-6, Ianuarie-Iunie, pag. 222.

295

La ar circulau puine cri i ziare. Cu toate acestea, ancheta sociologic ntreprins n vara anului 1938 de echipele Fundaiei Regale Carol al II-lea, n 60 de sate din Romnia, a artat c un numr de 1.746 gospodrii rneti nstrite sau ale intelectualitii satelor dispuneau de cri, majoritatea literare, colare, istorice i religioase.28 Nici numrul ziarelor care ajungeau n familiile unor rani cu stare sau a intelectualilor rurali nu reprezentau dect un procent foarte mic. nvtorul, preotul, notarul, primarul i civa steni care citeau mai des presa i informau i pe ceilali consteni despre situaia economic i politic din Romnia contemporan lor. n msura puterii sale financiare, statul a ncercat s intervin n favoarea dezvoltrii culturale la sate att prin susinerea colilor rurale ct i prin nfiinarea cminelor culturale. Astfel, n 1934, n cadrul Fundaiei Regale Carol al II-lea, au luat natere dou departamente care aveau n vedere nfiinarea cminelor culturale i a echipelor regale studeneti. Acestea din urm aveau drept obiectiv ridicarea spiritual i material a satelor. n cadrul lor se fceau anchete sociale n mediul ranilor i se propuneau soluii pentru redresarea situaiilor negative cu care se confruntau acetia. ntre membri lor ntlnim foarte muli medici i biologi, dar i specialiti din domeniul economic i agronomic, pe lng un numr mare de sociologi. Echipele regale studeneti i-au desfurat activitatea de informare dar i culturalizatoare ntre anii 1934-1938.29 Rezultatele au fost favorabile, materializndu-se ntr-un numr mare de anchete i studii sociale, dar i n nfiinarea numai n anul 1934, a 514 cmine culturale, care pn n 1938 ajunseser la cifra total de 2.305. n acelai timp au fost nfiinate colile rneti prin care echipele studeneti transmiteau informaii ce i interesau pe rani. Aici se organizau cursuri mai mult practice i se eliberau diplome de participare.30 Fundaia Regal Carol al II-lea i-a propus, i ntr-o oarecare msur a reuit, s ridice cte un dispensar n fiecare sat. Dar lipsa de fonduri nu a putut duce la bun sfrit acest plan. Cu toate aceste probleme, n epoca interbelic, satul era vzut mai bine dect oraul. Acesta din urm era considerat vinovat pentru rspndirea
28 29

Anton Golopenia, op. cit., pag. 8. Dr. Gh. Banu, Ridicarea spiritual i material a satelor, n Revista Cursurilor i Conferinelor Universitare, martie-aprilie, anul IV, nr. 1-2, Bucureti, 1939, pag. 8. 30 Ibidem, pag. 8-9.

296

fenomenului prostituiei i generator de boli venerice care cptaser o larg rspndire. Datele statisticilor oficiale ale vremii artau c 80% dintre cazurile de adulter i 70% din cele de viol se produceau n orae. n mediul urban numrul sinuciderilor era de trei ori mai mare dect n mediul rural.31 Etnologii i tradiionalitii contemporani fenomenului de destructurare incipient a satului romnesc regretau tocmai autarhia economic i social. Dup prerea lor aceasta ar fi putut contribui la aprarea satului de efectele nocive ale civilizaiei moderne urbane. Ei considerau c prin relaiile patriarhale se pstrau o metafizic i o spiritualitate profund care inea satul romnesc departe de materialismul i de metehnele lumii capitaliste. n fapt, lucrurile nu stteau chiar aa, ci, dimpotriv, satul romnesc, care avea un anumit farmec, suferea n mod cronic de numeroase fenomene negative care l mcinaser sute de ani. Totui, excluznd superstiiile i viziunea ignorant asupra vieii, cu deosebire n regiunile cu un grad mare de arhaism i cu o populaie extrem de srac, precum i duritatea vieii cu care se confrunta din timpuri imemoriale, nu se poate s nu subliniem originalitatea sufleteasc a satului romnesc. Astfel, n ceea ce privete poezia i muzica popular observm c acestea sunt ptrunse de o sensibilitate i un lirism deosebit. Demne de apreciat sunt i arhitectura lemnului i miestria meterilor rani n construciile din zonele pduroase din vestul rii. De asemenea, sunt de preuit costumele populare i esturile realizate n cas cu atta miestrie i migal, nct i astzi ncnt privirile miilor de vizitatori ai muzeelor, ce expun aceste creaii artistice rurale. i nu n ultimul rnd, ceramica romneasc exprima dorina de via i latura sensibil a ranului romn, expresie ce se regsete ntr-o bogat palet cromatic i o armonie echilibrat a formelor. Probabil, toate vicisitudinile veacurilor trecute l-au fcut pe ranul romn s nu mai aib aspiraii deosebite pe pmnt, ci, prin mplinirea ritualurilor cretine s regseasc eliberarea sufleteasc i trupeasc n lumea de apoi. Biserica Ortodox a ncurajat ntr-o mare msur o astfel de manier de a privi lucrurile, iar acesta poate fi un motiv al resemnrii tipice a romnului, cnd nu gsete o soluie sigur i rapid n a iei dintr-un impas. Cu toate nemplinirile ei, perioada interbelic a nsemnat o etap important n progresul satului romnesc nu numai la nivelul economic, dar
31

Ioan Scurtu, op. cit., pag. 259.

297

i la nivelul vieii psihice i spirituale. Elementele novatoare au influenat viaa ranului n toate domeniile lui de activitate. Tehnica, n special cea agrar, educaia, viaa militar, chiar i asistena sanitar, modificau ncet dar sigur viziunea ranului despre universul lui nconjurtor. Chiar dac nu se petrecuser salturi spectaculoase fa de perioadele istorice anterioare, n domeniul vieii sale cotidiene i n universul su mental, ranul perioadei interbelice fcuse evidente progrese fa de strmoii lui.

298

MENTALITATEA COLECTIV N ALEGERILE PARLAMENTARE INTERBELICE (1919 1937)


Marian CURCULESCU

R s u m : La mentalit collective pendant les lections


parlamentaires entre les deux guerres mondiales Ladoption du suffrage universel en 1918 a eu une signification particulire pour la socit roumaine et a occasionn une augmentation considrable du nombre dlecteurs denviron 100 000 en 1912 4 600 000 en 1937. Des millions de citoyens ont connu une activisation politique. Lappel rgulier aux urnes pour environ 4 millions de personnes a eu un impact positif sur la vie politique: le gouvernement rotatif a disparu, de nouvelles aspirations et mentalits ont fait leur apparition, la stratgie lectorale a chang, dans le sens que laccent des partis sest dplac vers le milieu rural, o il y avait la majorit de llectorat. Pendant les lections parlementaires entre les deux guerres mondiales, la mentalit collective a t influence par diffrents facteurs: les programmes et les noms des partis politiques, les affiches lectorales, les promesses et la dmagogie des candidats, la propagande lectorale, ltat matriel ou le niveau dinstruction des lecteurs, la situation conomique (stabilit ou crise), le rle de ladministration locale, les alliances lectorales (certaines comprises par les lecteurs, dautres non), la popularit des hommes politiques, les ralisations au niveau territorial, qui pouvaient accrotre la crdibilit des candidats, certaines influences de lextrieur, en particulier parmi les minorits. Mots-clf: suffrage universel, rforme lectorale, mentalit collective, candidats, programme lectoral, tourne lectorale, activisation politique.

Profesor dr. Colegiul Naional Constantin Cantacuzino Trgovite, judeul Dmbovia.

299

Motto:
Se cheam la viaa public i politic toi romnii
(Gheorghe Ghinescu, Valea Mare-Muscel, 1919)

n perioada interbelic au avut loc zece alegeri parlamentare n anii 1919, 1920, 1922, 1926, 1927, 1928, 1931, 1932, 1933 i 1937. Desfurate pe baza votului universal, ele au constituit prilejuri de afirmare sau de influenare a mentalitii colective. n anul 1918, prin istoricele hotrri adoptate la Chiinu, Cernui i Alba Iulia se mplinea visul secular de unitate statal. 1 Anii rzboiului au nsemnat nu numai sperana ctre Marea Unire, ci au determinat mutaii n mentalitatea oamenilor i o mai profund nelegere a realitii n care acetia triau. Astfel, Octavian Goga nota: Soarta ne nvrednicete de o primenire cum n-a mai fost. Ea ne rscumpr jertfa anilor grei i viaa ni se aeaz pe temelii schimbate. [] Din fericire, vremea prin care am trecut i trecem astzi este plin de descoperiri, este plin de ndrumri. Rzboiul omenirii a fost i la noi, ca i n alte pri, un nenduplecat nvtor. Pe urma lui s-au lmurit n judecata noastr nenumrate ntrebri.2 n acelai context, Grigore Filipescu scria n iunie 1918, c rzboiul a deteptat n aa msur contiina ranului, nct colegiul al III-lea a devenit colegiul cel mai dependent n ara Romneasc.3 Pe acest fond de efervescen politic i naional, au fost decretate cele dou reforme eseniale pentru evoluia Romniei Mari: reforma agrar i reforma electoral. Trebuie reliefat faptul c, nc din iulie 1917, prin modificarea articolelor 56 i 67 din Constituie se stabilea principiul votului universal, egal, secret, direct, obligatoriu, cu scrutin de list i pe baza reprezentrii proporionale a minoritii.4 De asemenea, actele de unire adoptate n 1918 fceau referire la votul universal. Astfel, Declaraia de Unire a Basarabiei din 27 martie 1918, la articolul 9 preciza c toate alegerile din Basarabia pentru voloste, sate, orae, zveste i parlament, se vor face pe baza votului universal, egal, secret i direct. 5
1 2

I. Scurtu, Istoria Partidului Naional rnesc, Buc., Ed. Enc., 1994, p. 9 O. Goga, Ne nva Mretii, Iai, Ed. Junimea, 1983, p. 189 3 apud. I. Scurtu, Istoria Romniei n anii 1918-1940. Evoluia regimului politic de la democraie la dictatur, Buc., E.D.P. , 1996, p. 34 4 I. Scurtu, I. Bulei, Democraia la romni (1866-1938), Buc., Ed. Humanitas, 1990, p. 36 5 I. Scurtu, C. Mocanu (coord.), Pagini de istorie. Culegere de texte. Istoria romnilor., vol. III, Buc., Tip. Universtii Buc., 1993, p. 186

300

Rezoluia adoptat la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918, la articolul 3 se referea la votul obtesc, direct, egal, secret, pe comune, n mod proporional, pentru ambele sexe, n vrst de 21 de ani, reprezentarea n comune, judee ori parlament.6 Rspunznd aspiraiilor democratice ale maselor, decretul lege pentru reforma electoral publicat n noiembrie 1918 prevedea c Adunarea Deputailor urma s fie aleas prin vot universal, egal, direct, secret i obligatoriu, de toi brbaii majori de la 21 de ani n sus.7 Votarea se fcea pe circumscripii electorale. Fiecare jude forma o circumscripie electoral i alegea un deputat la 30000 de locuitori i la fraciunea suplimentar numrului de 20000 de locuitori. Cetenii romni de la vrsta de 40 de ani n sus, votau pe circumscripii cte un senator la 70000 de locuitori i la fraciunea suplimentar numrului de 47000 de locuitori. n fiecare universitate, profesorii i agregaii titulari alegeau din rndul lor un senator. Erau membri de drept ai Senatului: motenitorul Tronului (de la 18 ani n sus), mitropoliii i episcopii eparhioi.8 Candidaii trebuiau s fie ceteni romni, cu domiciliul n Romnia i s aib vrsta de cel puin 25 de ani pentru Adunarea Deputailor i 40 de ani pentru Senat. Articolul 12 prevedea c militarii n activitate i cei care ocupau o funcie de orice natur retribuit de stat, jude, comun sau de aezmintele de utilitate public ale cror bugete se votau de Adunarea Deputailor, nu puteau fi alei dac nu demisionau din funcie. Erau exceptate funciile de profesor universitar sau secundar. Astfel, urmau s fie desemnai 568 de deputai n 79 de circumscripii electorale i 236 de senatori n 76 de circumscripii.9 Nu aveau drept de vot femeile i cei condamnai pentru crime, dezertorii, cei ce fuseser degradai militar, proprietarii caselor de noroc .a.10 Ulterior au fost aduse schimbri prin decretul lege din aprilie 1920 i prin legea electoral din 1926. Astfel, considerndu-se c numrul parlamentarilor era prea mare, decretul lege din 1920 a redus numrul de deputai de la 568 la 369 (un deputat era ales de 50000 de ceteni) i de senatori de la 236 la 198 (un senator era ales de 100000 de ceteni).11 Legea electoral din 1926 a adus o serie de schimbri importante: partidul care forma guvernul trebuia s obin
6 7

Ibidem, p. 188 D. Drghicescu, Partide politice i clase sociale, Buc., 1922, p. 5 8 I. Scurtu, I. Bulei, op. cit., p. 36 9 Ibidem 10 I. Scurtu, L. Boar, Minoritile naionale din Romnia (1918-1925), Buc, 1995, p. 112 11 I. Scurtu, I. Bulei, op. cit., p. 37

301

cel puin 40% din voturi, pragul de intrare n parlament era de 2% din voturi, alegtorii votau cu tampil, numrul de locuri n parlament era de 387 pentru deputai i 113 pentru senatori; pentru garantarea secretului votului i a legalitii alegerilor, candidaii nscrii pe o list puteau desemna cel puin doi delegai i doi asisteni la fiecare secie de votare care aveau dreptul de control asupra tuturor actelor pe care le fcea biroul alegerii.12 Prin pragul de 21 de ani stabilit pentru cetenii care aveau drept de vot, Romnia se asemna cu Frana, Anglia, Suedia, Italia, Grecia, Polonia, i era naintea altor ri care aveau acest prag mult mai sus: Olanda (23 de ani), Austria (24 de ani), Belgia, Germania, Norvegia i Suedia (25 de ani), Danemarca (30 de ani) .a.13 Adoptarea n 1918 a votului universal, a avut o deosebit semnificaie pentru societatea romneasc. C. Argetoianu scria c devreme ce toat Europa ajunsese la dnsul, nu puteam s nu ajungem i noi la el.14 Maturizarea produs de rzboi, att a celor ce luptaser pe front ct i a celor din spatele frontului, impunea lrgirea dreptului de vot. Ziarul Patria sublinia c fiecare soldat i-a dat seama c dup cum a fost neclintit la datoria pe care i-a ndeplinit-o cu prisosin, este ndreptit i la a-i cere anumite drepturi de care s se poat folosi n voie, n special de dreptul de cetean.15 Acordarea votului universal a fost considerat un act de credin n puterea sufleteasc a poporului romn, de ncredere n nelepciunea i atitudinile lui.16 n acelai timp, acest drept era o rsplat a jertfelor din primul rzboi mondial cnd mulimea a fost intuit pe crucea de supliciu.17 D. Drghicescu nota c, n mod firesc democraia cea mai larg va fi fructul acestei ispiri.18 O idee asemntoare susinea i Octavian Goga n martie 1919: rnimea noastr a dat dovezi de atta nelepciune n aceste zile tulburi de grea obid, a artat att cumpt n suferin i atta pricepere n datoriile ctre ar, c orice minte luminat i-a dat seama de drepturile sufleteti ce i se cuvin. Iat de ce s-a zis cu drept cuvnt, trebuie, din ranul
12 13

I. Scurtu, I. Bulei, op. cit., pp. 38-39 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Ministerul de Interne, dos. 1/1922, vol. II, p. 37 14 apud. M. Muat, I. Ardeleanu, Viaa politic n Romnia (1918-1921), Ed. a II-a, Buc., Ed. pol., 1976, p. 106 15 Aurel Vasilescu, Lupta electoral, n Patria, II, nr. 99 din 9 mai 1920, p. 1 16 Educaia patriotic a maselor, f. a., n Viitorul, XIX, nr. 5475 din 4 iunie 1926, p. 1 17 D. Drghicescu, op. cit., p. 17 18 Ibidem

302

care ieri a fost soldat, s facem astzi un gospodar i mine un cetean. Iubitorii nefarnici ai satelor s-au gndit deci, c n viaa larg a tuturor drepturilor obteti, poporul ntreg s fie de azi nainte cel care sftuiete asupra sorii lui.19 Dorina cetenilor de a vota era evident. Astfel, cei exceptai de lege de la dreptul de a alege sau de a fi alei, adresau memorii guvernului propunnd diferite amendamente la legea electoral. Exemple: maitrii din unitile colare, preoii20, fotii militari care suferiser condamnri, Asociaia inginerilor din Romnia .a.21 Aceste memorii artau preocuparea cetenilor de a participa la viaa politic, ntr-o vreme cnd scria la 2 ianuarie 1919 steanul Gheorghe Ghinescu din Valea Mare (Muscel) se cheam la viaa public i politic toi romnii.22 Prin adoptarea reformei electorale, se deschideau larg porile vieii politice pentru milioane de oameni, producndu-se mutaii importante n mentalitatea colectiv. Este semnificativ de subliniat c dac n anul 1912 existau circa 100000 de alegtori, n 1926 numrul lor a crescut la 3,4 milioane, ajungnd n 1937 la 4,6 milioane. La fel de sugestiv este faptul c, dac n 1914 un deputat era ales de circa 400 de ceteni, n 1919 era ales de 30000 iar n 1920 era ales de 50000 de ceteni, adic de 125 de ori mai muli.23 n acelai timp, s-a considerat c lrgirea dreptului de vot urma s determine scderea presiunii administrative asupra individului, cci o circumscripie electoral nu mai cuprindea acum doar cteva sute de alegtori ca pn n 1918, ci zeci de mii.24 Aceast speran aprut dup 1918 nu a fost ns ntotdeauna confirmat. Presa i exprima ncrederea n rolul important pe care masele l aveau de jucat odat cu adoptarea votului universal. Astfel, ziarul Bucovina scria: Romnii vor croi noul drum al politicii interne n viitor. Din nvmintele trase n aceti ani de frmntri, din vltoarea nspimnttoare a luptelor grele ce le-au dus romnii cu hotrre, li s-a primenit sufletul i li
19 20

O. Goga, op. cit., p. 203 D. Furtun, Dar noi, preoii?, n Neamul romnesc, XIII, nr. 353 din 23 decembrie 1918, p. 2 21 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Ministerul de Interne, dos. 457/1919, pp. 5-6 22 Ibidem 23 I. Scurtu, Istoria Romniei n anii 1918-1940. Evoluia regimului politic de la democraie la dictatur, Buc., E.D.P. , 1996, p. 34, vezi i Istoria romnilor, vol.VIII, Buc.; Ed. Enciclopedic, 2003, p. 53 24 Matei Dogan, Analiza statistic a democraiei parlamentare din Romnia, Buc., Ed. P. S.D., 1946, p. 19

303

s-au deschis ochii n viitor. i acum, va vorbi romnul din convingerea lui, fr ca s-l poat converti un om din prerile sale, iar eful sau agentul electoral, nu mai au trecere.25 Acelai ziar, referindu-se la rani (care formau 80% din populaia rii) sublinia c prin aleii lor, acetia puteau participa la conducerea trebilor interne ale statului i i vor da i ei prerea care, de multe ori e mai sntoas dect a multor efi de partide.26 ntrind aceast idee, Octavian Goga scria c prin adoptarea votului obtesc lucrurile se schimb, cci ranii, prin acest drept ajung s-i vad soarta n minile lor.27 Stenii considerau c n parlament trebuiau alei cei care cunoteau bine realitatea satelor, cu bucuriile i mai ales cu dificultile existente, pentru ca astfel s le fie bine reprezentate i aprate interesele. Era o evident schimbare de mentalitate comparativ cu perioada anterioar anului 1918. Sunt semnificative cuvintele ranului T. Ciofu din Poieni (Iai) rostite n iulie 1920: Dac n parlament vor fi numai oameni crescui n puf, inui la umbr, hrnii cu bucatele cele mai alese, ferii de tot ce-i ru i alintai cu tot ce-i mai bun i mai delicat care nici nu viseaz ce se petrece la ar, ci numai privete cu ochii din treactul automobilului sau a trsurii cu cte patru sau opt cai i nu vor fi i de cei crescui pe pmntul gol n aria soarelui, n btaia vntului i a ploilor, n mocirla nduelii de pe cmpuri, hrnii cu bor i cu toate bucatele cele mai srace i chiar de multe ori nu are nici mmlig ndeajuns, nu se va putea lucra n acel parlament legi sntoase.28 Presa consemna c masele au fost chemate din colibe la viaa politic.29 Ziarul Viitorul din 2 februarie 1922 scria c votul obtesc era o mare coal i o eminent ncercare a gradului de dezvoltare la care a ajuns contiina public i ceteneasc.30 Tot acum era precizat faptul c Partidul Naional Liberal n ciuda scepticilor i a pesimitilor, a dat votul universal pentru c a neles din istoria recent politic a Romniei, ct fond
25 26

Din presa noastr, f. a., n Bucovina, I, nr. 14 din 2 aprilie 1919, p. 2 Ibidem 27 O. Goga, op. cit., p. 204 28 T. Ciofu, De ce este hulit Partidul rnesc?, n ara nou, II, nr. 124 din 6 iulie 1920, p. 2 29 M. Sevastos, Contra curentelor extremiste, n Adevrul, 47, nr. 15312 din 3 decembrie 1933, p. 30 Destinele Romniei n mna alegtorilor, f. a., n Viitorul, 14, nr. 4167 din 2 februarie 1922, p. 1

304

de bun sim se afl n masele ceteneti.31 Era limpede c reforma electoral producea o lrgire a drepturilor politice ale cetenilor i o democratizare a vieii publice din Romnia.32 Milioane de ceteni cunoteau o activizare politic.33 Ei solicitau cu mai mult insisten guvernelor, o serie de drepturi i de revendicri. Chemarea periodic la urne a 3-4 milioane de ceteni, a influenat pozitiv viaa politic i parlamentar.34 Astfel, s-a declanat un proces de rscolire a vieii social-politice din societatea romneasc ce a afectat coninutul regimului politic i sistemul de guvernare de pn atunci35: s-au schimbat configuraia partidelor i raporturile dintre ele, s-au modificat programele politice i metodele de guvernare, au aprut partide i grupri noi, s-au afirmat curente de opinie democratic ce au permis trecerea pe prim plan a partidelor care se aliniau ideii de democratizare a vieii de stat36, a disprut sistemul rotativei guvernamentale. Ziarul Viitorul aprecia c votul universal a nlturat toate moatele unei viei politice nrite, distrugnd toate bisericuele de provincie unde tronau sfini i sfiniori improvizai sau motenii37, iar ziarul Bucovina atrgea atenia (n mai 1919) c guvernarea unui popor ca a unei turme nu va mai fi posibil.38 Dup 1918 apreau dou ntrebri: Se vor deosebi alegerile de acum de cele dinainte de rzboi? Vor ti cetenii cum i cu cine s voteze? C. Argetoianu consemna cu mult spirit critic modul n care aveau loc alegerile pn n 1914, votul pe colegii obligndu-l pe fiecare candidat s-i viziteze pe alegtori, s le cunoasc doleanele i s-i atrag prin variate promisiuni.39 Acelai Argetoianu nota c exista pentru aceste vizite o tradiie, era s zic un protocol, de la care nici un candidat nu se abtea.40
31 32

Ibidem I. Scurtu, I. Bulei, op. cit., p. 37 33 Al. Gh. Savu, Sistemul partidelor politice din Romnia (1919-1940), Buc., Ed. t. i enc., 1976, p. 28 34 S. Cutiteanu, Gh. Ioni, Electoratul din Romnia n anii interbelici, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1981, p. 14 35 M. Muat, Partidele politice i alegerile parlamentare din 1919. Guvernarea Blocului parlamentar (noiembrie 1919 martie 1920), n Anale de istorie, nr. 1/1974, p. 51 36 Ibidem, p. 52 37 C. Moldovan, Oamenii de cultur i demagogia, n Viitorul, XX, nr. 5802 din 30 iunie 1927, p. 1 38 Alte programe, aceeai oameni, f. a., n Bucovina, I, nr. 51 din 21 mai 1919, p. 1 39 apud. I. Scurtu, I. Bulei, op. cit., p. 92 40 Ibidem

305

Votul era cenzitar iar vechii politicieni i ntemeiau puterea pe clientela redus a unui colegiu, cultivat om cu om, n vreme de opoziie i cumprat cu bani sau cu satisfacerea intereselor cnd veneau la putere.41 Pn la Primul Rzboi Mondial, programele partidelor politice nota ziarul Bucovina erau adaptate numai manoperelor electorale, erau schimbate cu o uurin i o grab uimitoare.42 n dorina de a obine voturi ct mai multe, fiecare barac politic i spoia firma din nou cu cele mai atrgtoare culori, pentru a tenta trectorul naiv s contemple jongleriile politice ale farceurilor dinuntru.43 La acestea se adugau numeroasele i diferitele abuzuri din timpul alegerilor.44 Sistemul electoral de pn n 1914 a avut unele influene negative asupra contiinei colective. Astfel, acelai ziar Bucovina scria c ncetul cu ncetul masa poporului a pierdut noiunea unei guvernri legitime i oneste. S-a deprins s accepte situaia creat de partide ca o fatalitate mpotriva creia orice lupt ar fi zadarnic.45 ntrind aceast idee, ziarul ndreptarea nota c, pn la rzboiul mondial, alegtorii veneau la urne pentru a vota cu guvernul: De ce alegtorii nu ziceau dect rareori nu? Pentru c sistemul vechi de guvernare era aa fcut nct alegtorii s fie la dispoziia guvernului i ca maina electoral s fie condus de poliie, prefect i primrie. Alegtorii tiau c nu pot lupta cu succes fa de morii nviai n alegeri, fa de teroarea desfurat de guvernele abuzive.46 Dar sistemul votului cenzitar a avut i urmri pozitive: a contribuit la educarea politic a naiei, a determinat o cunoatere a regulilor politicii moderne, a stimulat mai buna organizare a partidelor i a structurilor acestora, s-a realizat treptat o pregtire a cetenilor pentru votul universal. n perioada interbelic, votul universal a adus n viaa politic preocupri, aspiraii, strategii i mentaliti noi. Activitatea politic s-a deplasat la sate iar orientrile, programele i tactica partidelor aveau n atenie rnimea.47 Mutarea centrului de interes de la ora la sat se explica prin faptul c majoritatea populaiei, i deci principala mas electoral o
41 42

C. Moldovan, art. cit., p. 1 Pe ruinele vechii politici, f. a., n Bucovina, I, nr. 49 din 18 mai 1919, p. 1 43 Ibidem 44 Politicianismul n Romnia Mare, f. a., n ndreptarea, II, nr. 4 din 5 ianuarie 1919, p. 1, vezi i N. Iorga, Discursuri parlamentare (1907-1917), Buc, Ed. pol., 1981, p. 24 45 Pe ruinele vechii politici, f. a., n Bucovina, I, nr. 49 din 18 mai 1919, p. 1 46 Politicianismul n Romnia Mare, f. a., n ndreptarea, II, nr. 4 din 5 ianuarie 1919, p. 1 47 Petre Ghia, Problema claselor sociale cu o scurt privire asupra claselor sociale romneti, Buc., 1929, p. 48

306

reprezentau stenii. Astfel, n 1919 acetia formau 85% din locuitorii rii iar n 1930 procentul a cunoscut o scdere ajungnd la 79,9.48 tefan Zeletin consemna c votul obtesc a pus soarta rii n minile rnimii.49 Existau preri care priveau cu rezerv sau chiar cu team rolul maselor pe scena electoral. Cnd zice ranul nostru politic scria Cultura poporului n 5 septembrie 1921 clipete puin un ochi, privind anapoda. Este att de caracteristic i concludent acest gest al ranului.50 Acelai ziar considera c satele nu tiu nc nici importana votului universal, nici structura politic a rii i de aceea aveau nevoie de o ndrumare cinstit i sntoas51 tefan Zeletin se temea c oricnd o rnime flmnd i agitat, avnd arma votului obtesc ar fi putut deveni o adevrat primejdie pentru stat.52 n mod asemntor, D. Drghicescu consemna c dreptul de vot fr pmnt i carte putea deveni primejdios.53 Unii priveau chiar cu ostilitate rolul rnimii pe scena politic. Aa de pild, Emil Cioran scria cu exagerare c cu ranii nu putem intra dect prin poarta de din dos a istoriei.54 Oameni de seam, presa, atrgeau atenia c votul universal trebuia nsoit de educaia politic a maselor. Ziarul Bucovina din 18 martie 1919, ndemna s procedm nentrziat la educaia politic a pturilor largi ale poporului, chemat s participe cu drepturi egale la viaa public pe baza unui program politic bine determinat.55 n mod asemntor, Nicolae Iorga insista ca toi ci avem iubire de neamul acesta, avem datoria s-i facem educaie.56 Mentalitatea colectiv n alegerile parlamentare nu era influenat numai de lipsa de educaie i de experien politic, ci i de ali factori: ascensiunea sau decderea unor partide, personalitatea liderilor politici, situaia economic, nivelul de trai, intervenia aparatului administrativ, modul de organizare a propagandei electorale, activitatea guvernelor, alianele electorale, presa, influenele externe .a. n primii ani dup Marea Unire nu exista o unitate administrativ i nu se realizase o unitate
48 49

D. andru, Reforma agrar din 1921 n Romnia, Buc., Ed. Acad., 1975, p. 305 t. Zeletin, Neoliberalismul, Buc., Ed. Scripta, 1992, p. 230 50 Vladimir Nicoar, Preri orientale, n Cultura poporului, I, nr. 19 din 5 septembrie 1921, p. 1 51 Ibidem 52 tefan Zeletin, op. cit., p. 230 53 D. Drghicescu, op. cit., p. 20 54 Emil Cioran, Schimbarea la fa a Romniei, Buc., Ed. Vremea, f. a., p. 50 55 Programul romnilor bucovineni, f. a., n Bucovina, I, nr. 1 din 18 martie 1919, p. 1 56 Neamul romnesc, XI, nr. 245 din 3 noiembrie 1919, p. 1

307

sufleteasc, iar populaia din teritoriile unite resimea urmele anilor lungi de dominaie strin. O problem dificil era analfabetismul care avea o medie de 60%, mai ridicat n Basarabia (94%) i Bucovina (60%) i mai sczut n Vechiul Regat (43%) i n Ardeal (40%).57 n 1930 situaia tiutorilor de carte a cunoscut o ameliorare, procentul crescnd (de la 40% n 1919) la 57%, din care 51,3% n mediul rural i 77,3 n mediul urban.58 n anii interbelici au aprut atitudini i mentaliti noi ale politicienilor. Octavian Goga scria cu mult realism n octombrie 1918: Clasa conductoare n Romnia trebuie s-i reformeze radical mentalitatea sa politic [] Nu exist la noi spirit normal i sntos care s nu neleag c soldatul ran de la Mreti i Oituz este singurul tip reprezentativ real al neamului i c trebuie contat pe el, pentru orice act de dreptate [] Omul politic care nu va nelege n Romnia de astzi i de mine acest adevr elementar, va fi trimis la muzeul de antichiti i formulele sale se vor pierde n vzduh.59 Politicienii, n campaniile electorale trebuiau s atrag i s conving nu numai un electorat numeros, ci i un electorat cu o mentalitate nou, contient de fora votului su. Votndu-se pe circumscripii i pe liste, fiecare candidat trebuia s se adreseze la mii de ceteni.60 De aceea, n perioada interbelic, activitile electorale s-au schimbat. Candidaii organizau turnee electorale lungi i obositoare, n judee, n orae, dar i n satele cele mai ndeprtate. Ei strbteau uliele pline de noroi sau de praf, poposeau la crciuma din sat, la biseric, la primrie, ineau cte 10-15 discursuri ntr-o zi. Politicienii cu monoclu i joben care evitau s se deplaseze la sate sau s vorbeasc cu ranii, treptat au fost depii de realiti. n prim plan au trecut cei activi, energici, dinamici, ntreprinztori, care tiau s intre n dialog cu masele, cu cei nestilai.61 nc din martie 1919, Octavian Goga avertiza: Crmuitorul trebuie s coboare n mijlocul mulimii, s pipie durerile ei, s-i priceap nzuinele, s-i sprijine interesele.62 ranii participau la ntrunirile electorale, ascultau promisiunile, i fceau calcule, cntreau i optau. Pentru muli dintre ei, crciumile erau locuri de ntruniri politice, de discuii, cci aici soseau politicienii, prefectul,
57 58

Glasul Bucovinei, XVI, nr. 4015 din 14 martie 1933, p. 1 D. andru, Populaia rural a Romniei ntre cele dou rzboaie mondiale, Iai, Ed. Acad., 1980, p. 179 59 O. Goga, op. cit., p. 165 60 D. Drghicescu, Reforma electoral, Buc., Imprimeria statului, 1926, p. 33 61 I. Scurtu, I. Bulei, op. cit., p. 215 62 O. Goga, op. cit., p. 204

308

candidaii n alegeri .a. Veneau aici, curioi s asculte dezbaterile, chiar i din acei care n mod obinuit nu treceau pragul crciumii.63 Candidaii acordau o atenie deosebit propagandei la sate, fiind convini c aici se hotra soarta alegerilor. n dorina de a atrage electoratul, muli se lansau n promisiuni dintre cele mai fantastice.64 Cei care fceau astfel de fgduieli exagerate, fie ocoleau realitatea, fie i amgeau pe alegtori, ambele situaii fiind considerate dou inconveniente ale votului universal.65 C. Argetoianu nota c marile i de multe ori exageratele promisiuni au dus la o propagand ncrcat de demagogie. El critica faptul c minciuna crete zi de zi i c partidele doreau s obin voturi prin vorbe goale.66 Erau politicieni care spuneau orice prostie pentru a fi pe placul ceteanului naiv, nct omul de rnd, de multe ori era nucit.67 Cetenii i ndeosebi ranii se vedeau curtai i ludai de diveri candidai. Documentele de arhiv consemneaz c poporul nsui rmne uluit de nlimea la care a suit, de valoarea lui pe care pn acum nici nu o bnuia i n-avea habar c o posed.68 Alegtorii se vedeau astfel perfeci i desvrii n toate privinele69, muli nenelegnd de unde venea atta atenie i de ce apreau attea laude. Contiina colectiv a electoratului era asaltat nu numai de promisiunile i laudele candidailor n alegeri, ci i de faptul c partidele politice i formulau sau i reformulau programele, i luau nume sonore (Partidul rnesc, Partidul Poporului etc.), cele vechi i schimbau denumirile (Partidul Conservator Democrat, Partidul Conservator Progresist etc.).70 Ele cutau s-i atrag pe alegtori folosind modaliti dintre cele mai diferite: manifeste, pres, ntruniri, intervenia aparatului administrativ, propaganda agenilor electorali. Ziarul ndreptarea fcea o interesant descriere a rolului i a atitudinii agentului electoral: Adevratul agent electoral combate guvernul. Dac nu plou, vina este a guvernului; iar dac plou prea mult, rspunderea o are tot dnsul. Guvernul este cauza pentru care soacrele i tortureaz ginerii, nevestele i neal brbaii iar elevii nesilitori nu
63

n satele politicianiste, f. a., n Neamul romnesc, XXIII, nr. 260 din 23 noiembrie 1928, p. 1 64 D. Drghicescu, op. cit., p. 12 65 Ibidem 66 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond C. Argetoianu, dos. 146/1931, p. 3 67 Orizonturile demagogiei, f. a., n Micarea, XXV, nr. 495 din 24 iulie 1932, p. 1 68 Arhivele Naionale Istorice Centrale, fond Casa Regal, dos. 146/1931, p. 3 69 Ibidem 70 Enciclopedia Romniei, vol. I, Buc., 1938, p. 968

309

promoveaz clasa. Iar seria incriminailor este nesfrit pentru c talentul i ingeniozitatea agentului electoral tiu s descopere la fiecare col buba care s scurteze zilele sau cel puin s pun bee n roate carului guvernamental. [] La Capa sau n cea mai modest crcium de la Obor, el rmne aceeai ciuperc parazit care triete pe maidanul politicii noastre ca un nveterat obicei al pmntului.71 O influen asupra alegtorilor, ndeosebi asupra ranilor, o aveau i semnele electorale pe care le adoptau partidele politice. De multe ori, aceste semne (introduse pe motivul c existau muli analfabei) aveau un important rol propagandistic. Astfel, n cadrul unor ntruniri electorale, mai ales la sate, erau analizate virtuile semnului72: crucea, coasa, secera etc. i atunci nota D. Drghicescu se ntmpla ca mentalitatea ranilor fiind cam primitiv, ndat ce vd secera, de exemplu, i fac raionamentul c acesta este instrumentul nostru, cei care-l au sunt de ai notri, muncitori ca i noi, cu secera i puterea aceasta de sugestie a semnului este irezistibil, l trage ca un fel de fatalitate.73 Criteriile ranilor pentru a vota un candidat erau diverse: cine le vorbea mai frumos, cine striga mai tare, cine promitea mai mult. Ei erau atrai de cei care veneau n mijlocul lor i le spuneau c ranii au mai multe drepturi dect li s-au dat, c nu li s-a dat destul pmnt, c armata e prea grea, c jandarmeria e apstoare etc.74 Astfel de afirmaii aveau ecou pentru c muli steni erau analfabei i nu aveau experien politic.75 Alegtorii participau la ntruniri, i ascultau pe oratori i cntreau promisiunile candidailor. Greutile materiale i determinau s se orienteze spre acele formaiuni politice care le fgduiau ameliorarea nivelului de trai. O trstur a perioadei interbelice a constituit-o intrarea n viaa politic a numeroi intelectuali, inclusiv din lumea satelor: nvtori, preoi, profesori. Unii au optat pentru politicianism din pasiune i din convingere, alii au vizat interese materiale. Lumea, mai ales la sate, se mprea pe partide, ntrindu-se patimile politice. Dup 1918, masele erau tot mai mult cuprinse de nevoia crescnd de aciune politic76 Analiznd acest aspect, P.P. Negulescu scria: Mai fiecare cetean simte nevoia s se intereseze de
71 72

ndreptarea, II, nr. 105 din 13 mai 1920, p. 1 D. Drghicescu, op. cit., p. 37 73 Ibidem 74 Ibidem 75 Petre Suciu, Populaia Ardealului i simul realitilor social-economice, Cluj, Ed. revistei Societatea de mine, 1925, p. 26 76 P. P. Negulescu, Partidele politice, Buc., 1926, p. 21

310

mbuntirea situaiei generale, care devine din zi n zi mai grea i de care sufr toi. De aici preocuparea crescnd a maselor populare de viaa politic, cum de altfel le i oblig sufragiul universal.77 n ce msur cele zece scrutinuri electorale au reflectat voina i aspiraiile maselor? Alegerile deveneau btlii electorale autentice78, iar partidul ajuns la putere avea grij s-i rsplteasc partizanii. n perioada interbelic, legea electoral din anul 1926 a denaturat voina cetenilor, favoriznd partidele mari i lovind n cele mici.79 Obsesia procentelor, a accentuat presiunea partidelor politice i a aparatului administrativ asupra electoratului. n acelai context, trebuie amintit sistemul prin care regele numea guvernul, iar acesta lupta pentru a ctiga alegerile, nct au rmas celebre expresiile dai-mi puterea i v dau parlamentul sau n Romnia nu sunt guverne parlamentare, ci parlamente guvernamentale.80 Acest sistem a avut evidente urmri asupra alegtorilor cci, partidul chemat la guvernare, dorind s obin cele 40% din voturi, recurgea la o gam larg de aciuni din care nu lipseau demagogia, abuzurile, excluderea de la vot a unor ceteni etc.81 Dac analizm mentalitatea colectiv n alegerile parlamentare interbelice, apar mai multe ntrebri posibile: Ce factori i-au determinat pe ceteni s opteze pentru un anumit partid (programul, liderii politici, interesele proprii, contextul economico-social)? Ce categorii sociale, cnd i n ce zone au rmas fidele unui anumit partid? Care a fost atitudinea minoritilor? Cnd au ctigat guvernele alegerile n baza unei populariti reale i cnd i ct victoria s-a datorat aparatului administrativ? Dac ar fi s structurm cele zece alegeri parlamentare interbelice din punctul de vedere al rspunsurilor ce s-ar putea da la aceste ntrebri, le-am putea grupa astfel: 1919 un nceput de drum electoral n care masele nu aveau nici experien i nici suficient educaie politic. 1920 i 1928 sprijinul masiv pe care majoritatea alegtorilor l-au dat partidelor de care-i legau marile sperane: Partidul Poporului, respectiv Partidul Naional rnesc.
77 78

Ibidem, p. 22 Al. Gh. Savu, op. cit., p. 29 79 Marin Nedelea, Trsturile regimului politic din Romnia n primul deceniu interbelic, n Anale de istorie, nr.1/1974, p. 106 80 Al. Gh. Savu, op. cit., p. 26 81 Ibidem, p. 27

311

1922, 1926, 1927 succesul electoral rezultat dintr-o anumit popularitate (inegal i discutabil) i din contribuia aparatului administrativ. 1931, 1932, 1933 rezultatele au fost influenate att de intervenia administraiei ct i de factorii specifici acestor ani: marile dificulti economico-sociale determinate de criza economic, frmntrile din i dintre partide, apariia unor noi formaiuni politice, ascensiunea extremei drepte, succesiunea anual a alegerilor. 1937 deruta alegtorilor n faa urnelor de vot determinat de diverse cauze: surprinztoarele aliane electorale (Maniu-Codreanu; Partidul Naional Liberal-Frontul Romnesc), intensa campanie electoral a extremei drepte (legionari, Partidul Naional Cretin), disensiunile din i dintre Partidul Naional Liberal i Partidul Naional rnesc.

Bibliografie I. Izvoare A. Arhive Arhiva Naional Istoric Central, Fond Cantacuzino 1918-1928 Meissneir 1918-1928 B. Documente publicate ,,Anuarul statistic al Romniei, 1922 Manuil, Sabin, Recensmntul general al populaiei din 29 Decembrie 1930, Bucureti, Imprimeria Naional, 1938 C. Presa ,,Adevrul,1919 ,,Almanachul Adevrul i Dimineaa, 1924 ,,Almanachul Pagini agrare i sociale 1925 ,,Anuarul Universitii din Bucureti 1929-1930 ,,Anuarul Universitii din Iai 1929-1930 ,,Anuarul Universitii Regele Ferdinand I Cluj, 1918-1929 ,,Sburtorul literar, 1922 ,,Viaa romneasc, 1927 D. Memorii Filotti, Maria, Am ales teatrul, Bucureti, Editura Meridiane, 1963
312

II. Lucrri i studii Blan, tefan, Mihilescu, t. Nicolae, Istoria tiinei i tehnicii n Romnia, Date cronologice, Bucureti, Editura Academiei R.S.R., 1985 Banu, G., Sntatea poporului romn, Bucureti, Fundaia pentru Literatura i Art ,,Regele Carol II, 1935 Bengescu, H.P., Opere, vol.I, Bucureti, Editura Minerva, 1973 Biblioteca critic, H.P.Bengescu. Interpretat de Felix Aderca, G.Clinescu, erban Cioculescu, .a., studiu, antologie de Viola Vancea, Bucureti, Editura Eminescu, 1974 Clinescu, George, Istoria literaturii romne, Bucureti, Editura pentru literatur, 1968 Cantacuzino, Alexandrina, Politica cultural, Bucureti, Tipografia Romneasc, 1928 Ivacu, George, Confruntri literare, vol. II, Bucureti, Editura Eminescu, 1986 Petric, Aron, Ioni, Gh. I., Crn, I., Scurtu I., Ionescu, GH. Z., Popescu E., Budrig V., Smrcea D., Istoria Romniei n date 19181981, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 198 Piru, Al., erb, Ioan, Poezia romneasc clasic; De la Dosoftei la Octavian Goga, Bucureti, Editura Minerva, 1970 Platon, Gheorghe, Din istoria Romniei moderne, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1985 Rebreanu, Liviu, Scrisul romnesc ardelean mai nou, n Transilvania, Banatul, Criana, Maramureul 1918-1928, vol. II-III, Bucureti, Cultura Naional, 1929 Roca, P., nvmntul dup Marea Unire n Transilvania, Banatul, Criana, Maramureul 1918-1928, vol. II-III, Bucureti, Cultura Naional, 1929 Scurtu, Ioan, Viaa politic din Romnia 1918-1944, Bucureti, Editura Albatros, 1982 Petric, Aron, Ioni, Gh. I., Crn, I., Scurtu I., Ionescu, GH. Z., Popescu E., Budrig V., Smrcea D., Istoria Romniei n date 19181981, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 198 Piru, Al., erb, Ioan, Poezia romneasc clasic; De la Dosoftei la Octavian Goga, Bucureti, Editura Minerva, 1970 Platon, Gheorghe, Din istoria Romniei moderne, Bucureti, Editura Didactic i Pedagogic, 1985
313

Rebreanu, Liviu Scrisul romnesc ardelean mai nou, n Transilvania, Banatul, Criana, Maramureul 1918-1928, vol. II-III, Bucureti, Cultura Naional, 1929 Roca, P., nvmntul dup Marea Unire n Transilvania, Banatul, Criana, Maramureul 1918-1928, vol. II-III, Bucureti, Cultura Naional, 1929 Scurtu, Ioan, Viaa politic din Romnia 1918-1944, Bucureti, Editura Albatros, 1982

314

VI. DIN VIAA SOCIETII DE TIINE ISTORICE DIN ROMNIA


CURSURILE DE VAR ALE SOCIETII DE TIINE ISTORICE DIN ROMNIA DE LA CONSTANA O REUIT CATEGORIC!
Oltea Rcanu GRMTICU

Cursurile colii de Var a Societii de tiine Istorice din Romnia, desfurate la Constana ntre 16-24 iulie 2009, se nscriu printre cele mai reuite aciuni metodico-tiinifice din ultimii ani cu profesorii din nvmntul preuniversitar. De altfel, municipiul Constana a fost gazda primitoare a mai multor ediii a cursurilor de var, ncepnd cu anul 1973, avndu-se n vedere patrimoniul istoric milenar existent, deosebit de valoros n zon, mai ales arheologic, ct i prezena unor cadre universitare prestigioase. Nu trebuie pierdut din vedere i sprijinul financiar substanial pe care l-a oferit Consiliul Judeean Constana, de fiecare dat, pentru buna desfurare a manifestrilor noastre, cu att mai mult de apreciat n condiiile severe de criz cu care se confrunt ntreaga societate romneasc. edina festiv de deschidere a cursurilor Societii de tiine Istorice din Romnia, sub genericul Locul i rolul romnilor n istoria universal a avut loc n Sala Senatului Universitii Ovidius din Constana, n ziua de 16 iulie 2009, n prezena unor invitai de marc din lumea academic, profesori ai nvmntului preuniversitar din ar i de peste hotare, reprezentani ai autoritilor locale i ai societii civile. Din prezidiu au fcut parte prof. univ. dr. Ioan Scurtu, preedintele Societii de tiine Istorice din Romnia i directorul Institutului Revoluiei Romne, prof.univ.dr. Marian Cojoc, prorectorul pe probleme de nvmnt al Universitii Ovidius din Constana, conf. univ.dr. Daniel Flaut, decanul Facultii de Istorie i tiine Politice, prof.univ.dr. Valentin Ciorbea,

Profesoar, Liceul Pedagogic, Brlad, preedinta Filialei Brlad a Societii de tiine Istorice din Romnia

315

prof. Petre Purcrea, inspector de specialitate al Inspectoratului de nvmnt Judeean Constana. n intervenia sa, prof.univ.dr. Ioan Scurtu a subliniat ca un eveniment important din viaa Societii de tiine Istorice din Romnia, aniversarea anul aceasta a ase decenii de activitate prodigioas, ceea ce o plaseaz printre puinele asociaii profesionale din ar cu asemenea longevitate i mai ales prestigiu n rndurile cadrelor didactice din nvmntul preuniversitar. Dintre reuitele de substan se numr editarea de ctre conducerea Societii de tiine Istorice din Romnia a revistei Studii i Articole de Istorie, organizarea cursurilor de var, a unor simpozioane naionale, sesiuni tiinifice, dezbateri .a. Dup scurtele alocuiuni de bun venit din partea gazdelor au luat cuvntul unii invitai printre care prof.dr. Bogdan Teodorescu, secretarul general al Societii de tiine Istorice, cunoscut istoric i autor de manuale colare care a rememorat, nu fr o anumit nostalgie, calitatea deosebit n plan metodico-tiinific a primelor cursuri de var iniiate de SIR, remarcndu-se, mai cu seam cele de la Suceava, Braov, Constana. Cu aceast ocazie a fost subliniat contribuia regretatului istoric i arheolog Adrian Rdulescu n buna desfurarea a cursurilor de var de la Constana, din 1973, devoiunea secretarului general al S..I.R., I. endrulescu, calitile de istoric, pedagog i metodist de excepie ale profesorului Aurel Iordnescu i a altora din conducerea central a societii, care nu au fcut rabat de la calitate, prestigiu i mai ales de la demnitatea de dascl. Prof. drd. Paul Dominte, secretarul general adjunct al S..I.R., i-a manifestat i cu aceast ocazie dorina ca numrul tinerilor s devin, cum este i firesc, precumpnitor n activitatea metodico-tiinific a filialelor, iar rodul cercetrilor tiinifice i metodice cele mai valoroase s-i gseasc locul n revista Studii i Articole de Istorie i n alte publicaii centrale i locale. n continuare, prestigioase cadre universitare au prezentat cteva studii privind istoria Dobrogiei i respectiv evoluia oraului-port Constana, n epoca modern i contemporan: prof.univ.dr. Valentin Ciorbea, Repere istorice privind evoluia Dobrogei 1918-1940; conf.univ.dr.Daniel Flaut, Raportul biseric-stat n rile Romne n evul mediu; conf.univ.dr.Mariana Cojoc, Comerul exterior al Romniei prin portul Constana n perioada intrerbelic; prof. drd. Paul Dominte, prof. drd. Petric Miu, Problema apei la Constana pn la primul rzboi mondial. Dezbaterile tematice au fost moderate de prof.univ.dr. Marian Cojoc. Un stand de cri i reviste bine dotat a oferit posibilitatea participanilor la
316

aceste cursuri de var s cunoasc mai ndeaproape eforturile tiinifice ale cercettorilor dobrogeni, n clarificarea unor momente importante n dezvoltarea acestei regiuni, n context naional i european. n dup-amiaza aceleiai zile s-au realizat primele vizite de documentare i informare la principalele obiective istorice din municipiul Constana: Muzeul de Istorie Naional i Arheologie (cu valoroase colecii arheologice ale vechiului Tomis din epoca greco-roman); Moscheea Carol I; Biserica Greac Metamorphozis; Biserica de rit armean; Templul israelit. Profesorii de istorie, unii pentru prima dat pe aceste frumoase meleaguri, i-au exprimat bucuria de a cunoate zestrea arheologic remarcabil, valorile sculpturale i arhitectonice ntr-o multitudine de forme pe parcursul asimilrii i cizelrii a dou milenii de cultur i spiritualitate. n cea de-a doua zi a cursurilor de var, pe data de 17 iulie, ora 9 dimineaa, n sala de conferine a Bibliotecii Judeene Ioan N. Roman din Constana, s-a desfurat dezbaterea 1989, anul marilor transformri n Europa, avnd ca moderator pe prof.univ.dr. Ioan Scurtu, preedintele S..I.R., director al Institutului Revoluiei Romne. Dezbaterile au vizat contextul intern i internaional n care s-au prbuit regimurile comuniste din Europa Central i de Sud-Est, printre care i Romnia, n pragul celor dou decenii care s-au scurs de la acele istorice evenimente. Discuiile aprinse au pornit de la definirea conceptelor de revoluie, lovitur de stat, revolt, micare revoluionar, apoi msur n care ele pot fi aplicate evenimentelor din decembrie 1989 din Romnia, unde spre deosebire de celelalte revoluii de catifea din rile sistemului socialist european, au mbrcat un caracter violent, nregistrndu-se peste o mie de mori i peste 3500 de rnii. Numrul mare de intervenii, caracterul uneori contradictoriu al definirii evenimentelor din decembrie 1989, patosul cu care s-au susinut unele pledoarii, demonstreaz c o astfel de tem era imperios necesar supus dezbaterii. n dimineaa zilei de 18 iulie, participanii, pentru majoritatea au putut vizita n premier portul militar Constana. Surpriza a fost cu att mai mare cu ct la ora 9 s-a obinut permisiunea de a se asista la ceremonialul de ridicare a drapelului pe una din navele etalon ale marinei militare, Fregata Regina Maria, urmat de vizitarea principalelor compartimente ale navei i a expoziiei special amenajate. Informaiile deosebit de competente i detaliate primite din partea specialitilor au suscitat mai multe ntrebri din partea grupului de profesori de istorie, privind execuia navei, modul de funcionare, gradul de pregtire a cadrelor militare, colaborarea n cadrul Alianei Nord-Atlantice etc.
317

Au fost vizitate i alte obiective navale interesante, precum un submarin romnesc, Delfinul, achiziionat nainte de revoluie, din spaiul sovietic. Emoiile au fost deosebit de mari, dup coborrea zecilor de trepte metalice lunecoase, n interiorul submarinului, strbaterea culoarelor ntunecate, vizitarea cabinelor nguste, pn la centrul de comand automatizat, de unde s-a ncercat vizualizarea activitii unui echipaj pe o nav militar n condiii de strict securitate. Totul demonstreaz c munca lor este performant, cu nimic mai prejos de a celorlali parteneri occidentali. Vizita s-a ncheiat la Muzeul Portului i la Farul Carol I, prilej de a rememora contribuia adus de monarhie la dezvoltarea portului maritim Constana (documente, ilustraii, machete, obiecte de epoc .a.). La ora 11, Muzeul Marinei Romne, reorganizat i modernizat la standarde europene, a gzduit dezbaterea Momente din istoria Marinei Romne, moderat de cpt. cdor. Manuel Glodarenco, directorul Muzeului. Cuvntul de deschidere a fost rostit de contraamiral Petre George, redactor ef al revistei Marea Noastr. Au susinut lucrri deosebit de interesante i cu o tematic variat tineri cercettori ai Muzeului Marinei Romne: muzeograf dr. Andreea Atanasiu, Imagini de nave n pictura mural bisericeasc n evul mediu romnesc; muzeograf drd. Andrei Voichiu, Muzeografie militar o pies controversat de artilerie din colecia Muzeului Marinei Romne; muzeograf dr. Ion Rnoveanu, Din istoria Bricului Mircea simbol al Marinei Romne; dr. Florin Stan, ef secie istorie, Misiuni ale Marinei Regale Romne n anii celui de-al Doilea Rzboi Mondial. Discuiile care s-au purtat pe marginea comunicrilor prezentate, vizitarea exponatelor deosebit de valoroase ale complexului muzeistic, unice n ar, au avut menirea s rentregeasc cunotinele participanilor de la aceste cursuri de var despre portul Constana, principala poart maritim spre mapamond. Un rol important pentru cunoaterea ntregului areal dobrogean l-au avut vizitele n muzee, la monumente istorice, instituii cultural-tiinifice i excursiile tematice (Adamclisi, Histria, Tulcea, Mangalia .a.), precum i periplul pe litoralul bulgresc (Varna Balcic Kaliakra). Duminic 19 iulie a fost organizat un adevrat regal tematic, excursia la Adamclisi. Pe parcursul unei zile s-a desfurat un program complex integrat festivitilor dedicate aniversrii a 1900 de ani de la inaugurarea monumentului de la Tropaeum Traiani. Moderatorul ntregii aciuni de la Adamclisi a fost prof. univ. dr. Alexandru Barnea, cunoscut arheolog i istoric, vicepreedinte al Societii de tiine Istorice din Romnia, care urmnd competena i pasiunea tiinific a tatlui su pentru aceste locuri,
318

i-a dedicat aproape ntreaga carier didactic universitar, antierului arheologic de la Tropaeum Traiani, pentru a pune n valoare acest unic monument de factur roman, comparabil cu Columna lui Traian de la Roma, i de la a crui inaugurare s-au mplinit 1900 de ani. Vizitarea impuntorului monument Tropaeum Traiani, a ruinelor cetii romane, a exponatelor din muzeul din apropiere, de o cert valoare documentar i spiritual, dezbaterile care au urmat, au demonstrat atracia pe care continu s o releve fundamentele de baz ale procesului de romanizare n formarea poporului romn i pentru actuala generaie de istorici i arheologi. Ziua de 20 iulie a fost considerat pe drept cuvnt o zi cu o ncrctur special, excursia pe ruta Constana Balcic Varna, adic pe fosta Coast de Argint a Romniei Mari, astzi fcnd parte din teritoriul statului Bulgaria. Dup vizitele anterioare la vechile polisuri greceti de pe litoralul romnesc (Tomis, Histria, Callatis), organizatorii, n parteneriat cu colegul bulgar, Mihail Kiriazov, au oferit o imagine mai ampl a ceea ce a reprezentat cultura i civilizaia greac, acum mai mult de dou milenii i jumtate n urm, n marele polis Odessos (Varna de astzi). Muzeul de Istorie i Arheologie din Varna deine unele dintre cele mai impresionante i valoroase colecii de artefacte greceti, tracice i romane (monede, ceramic, podoabe, obiecte de uz casnic, arme, statui etc.) recunoscute pe plan european. Vizita a continuat la alte monumente istorice i ecleziastice medievale i moderne, din care nu a lipsit impuntoarea Catedral ortodox. Varna contemporan, cu monumentele sale bine conservate, cu parcurile nmiresmate i bulevardele spaioase, bordate de umbroii castani, cu spaiile comerciale i culturale modernizate, cu vestitele plaje aurii i staiunile renumite din apropiere, precum Albena, reprezint o locaie de interes european. La ntoarcere s-a staionat n btrnul Balcic (anticul Dionysopolis), legat ancestral de civilizaiile rzboinicilor traci, a ingenioilor eleni i imperialilor romani, cu urcuuri i coboruri n epoca medieval i modern implementat de semiluna otoman, revenit n snul patriei romne n perioada interbelic, cnd a primit aura de romantism inegalat prin construirea castelului de ctre Regina Maria i a splendidelor grdini cu flori multicolore i arbuti exotici de pe malul mrii tumultoase. Lsat n paragin, mai multe decenii, Complexul Muzeistic Regina Maria de la Balcic a fost restaurat n bune condiiuni i redat circuitul turistic internaional, ceea ce constituie o realizare n direcia pstrrii patrimoniului istoric.
319

Un alt exemplu de conservare i integrare n circuitul turistic l reprezint Kaliakra cu ruinele fostei ceti turceti, n jurul crora s-au amenajat spaii culturale i de divertisment. Vizita n ara vecin, Bulgaria, a demonstrat posibilitile multiple de colaborare i pe linia Societii de Istorie, conclavul istoricilor avnd multe teme de dezbtut mpreun, datorit i spaiului balcanic n care au evoluat ambele popoare, i mai ales a prioritilor contemporane comune. Pe 21 iulie, n cadrul Liceului Teoretic Lucian Blaga din Constana, prof. univ. dr. Gheorghe Buzatu, membru corespondent al Academiei Romne, a moderat dezbaterea 1939 n istoria romnilor i a lumii. Dup intervenia deosebit de interesant i riguros documentat a reputatului istoric ieean, privind raporturile de fore pe plan internaional, n preajma declanrii celui de-al Doilea Rzboi Mondial i poziia geostrategic a Romniei, a mai prezentat drd. Doru Neagu lucrarea colegului drd. Alexandru Claudiu Vitanos, 1939: ntre pace i rzboi, romnii cuceresc America. Ecouri de la Expoziia Universal din New York i drd. Paul Dominte, Marginali i pauperi n Constana nceputului de secol XX. Cursanii au adresat numeroase ntrebri istoricului Gheorghe Buzatu despre acest eveniment crucial care a marcat istoria omenirii n general i a Romniei n special. Dup amiaza s-a efectuat o vizit deconectant n insula Ovidiu, cu vaporaul, plecnd din cunoscuta staiune Mamaia, supranumit perla litoralului romnesc. Ziua de 22 iulie a fost dedicat dezbaterilor metodice, att de necesare pentru implementarea unui nvmnt modern, adaptat cerinelor europene. Gazda acestei reuniuni a fost, pentru a doua oar, Muzeul Marinei Romne, iar ca moderatori: prof. drd. Paul Dominte, prof. drd. Iulia Cristina Bulacu i prof. Constantin Vitanos, consultant educaional. Tinerii prof. drd. Paul Dominte i prof. drd. Iulia Cristina Bulacu au prezentat Proiect de Istorie oral Management strategic; Consideraii teoretice i practice iar prof. Carol Cpi a expus subiectul Folosirea imaginilor cu monumente n predarea istoriei. Discuiile numeroase care au urmat n rndurile cursanilor din nvmntul preuniversitar din ar, dar i a invitailor, au demonstrat, nc o dat, c problemele metodice de perfecionare i modernizare a nvmntului istoric reprezint o prioritate, de care trebuie s in cont organizatorii unor astfel de activiti i n ediiile viitoare ale cursurilor, acordndu-se chiar un spaiu mai larg.
320

Pe 23 iulie s-a organizat excursia de documentare pe traseul: Constana Tulcea Histria. Surpriza a constituit-o scurta croazier, de cteva ore, pe canalele Deltei Dunrii, prilej benefic de cunoatere a acestui ecosistem misterios i unic, n Europa i nu numai, dar tot mai ameninat de efectele nefaste ale polurii. Revenii n municipiul Tulcea, grupul de profesori a vizitat cteva obiective arheologice i istorice ale localitii, Monumentul Independenei, dup care s-a continuat traseul spre Histria, principal colonie ntemeiat de grecii din Milet, n secolul al VII-lea .Hr. Spturile arheologice ntreprinse aici nc din preajma primului rzboi mondial, i continuate cu mici ntreruperi pn n prezent, au dat la iveal un bogat material arheologic, cu ajutorul cruia se pot reconstitui, fazele cele mai nsemnate din istoria acestui polis. n urma vizitrii ruinelor cetii Histria i a muzeului din apropiere, care adpostete cele mai importante artefacte de factur greac i roman, a avut loc o fructuoas dezbatere, moderator fiind muzeograful Stan George. Pe data de 24 iulie n cadrul Colegiului Naional Constantin Brtescu s-a desfurat festivitatea de nchidere a cursurilor de var, sesiunea Constana 2009, n prezena prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, vicepreedinte al S..I.R, i altor membri din conducerea Societii de Istorie, al Inspectorului colar Judeean, Petric Miu .a. Cu aceast ocazie s-au completat chestionare pentru evaluare, au fost formulate concluziile reuniunii, s-au nmnat diplome de participare la cursuri i premiile pentru lucrrile publicate n 2008. Cursurile de var de la Constana, din perioada 16-24 iulie 2009 au ntrit convingerea necesitii punerii unui accent mai mare pe latura metodico-tiinific, a diversificrii coninutului tematic, atragerii unui numr mai mare de cadre tinere din rndul filialelor. Din cuprinsul dezbaterilor a reieit, spre onoarea slujitorilor Muzei Clio, c la catedr disciplina istorie nu este supus pervertirii deculturalizrii, dei numrul de ore este n continu scdere, c profesorii din nvmntul preuniversitar, practic o meserie de apostolat naional i cultural, n consonan cu adevrul istoric, i de cele mai multe ori, n acord cu noile dimensiuni ale tehnologiei didactice, muli dintre cei prezeni fiind autori de manuale colare, ori cercettori, mai ales n domeniul istoriei locale. La actuala ediie a cursurilor colii de Var a S..I.R. de la Constana au participat profesorii de istorie din nvmntul preuniversitar reprezentnd 22 de filiale din mai multe judee i municipii ale rii, printre care
321

Arge, Brlad, Braov, Bucureti, Buzu, Clrai, Constana, Dmbovia, Dolj, Gorj, Piteti, Prahova, Vrancea, dar i invitai din Bulgaria (Silistra). Trebuie fcut o remarc special pentru implicarea direct, competent, plin de cldur i solicitudine n buna desfurarea a acestor cursuri de var a slujitorilor Muzei Clio din partea tinerilor colegi prof. drd. Paul Dominte, secretar general adjunct al S..I.R i prof. drd. Iulia Bulacu, cenzor. Sincere felicitri pentru gazdele cursurilor de var ale S..I.R din acest an, care reprezint un exemplu demn de urmat!

322

CONGRESSO DI STORIA
Leonardo PANGALLO

Pi che il protocollo la prassi vuole che chi stato ospite deve parlare sempre bene di chi l'ha ospitato. Qualcuno disse che non si pu essere ospite a casa sua. Io, tranne i primi attimi dell'incontro, non mi sono mai sentito ospite! Tutto questo grazie alla spontanea atmosfera che si viveva anche se ci trovavamo in un austera assise degna di un Congresso di storici. Senza dubbio il clima che regnava durante tutte le fasi del congresso nasceva dalla cultura dei partecipanti, dalla loro voglia di confronto e di apprendere nella cultura del dare e dell'avere. Lo stesso clima (anche in questa occasione stato dimostrato che il clima la base fondamentale per la qualit dei risultati') rimasto inalterato sia in tutti i momenti scientifici, sia durante il turismo culturale e nei vari momenti di...socializzazione. Va reso merito agli organizzatori che hanno saputo organizzare questo incontro (Chiedo scusa se parlo spesso d'incontro e non di Congresso. Questo dovuto al fatto che con grande regia gli organizzatori hanno saputo legare ad un fil rouge l'alternanza in una logica e leggera conseguenza momenti di formazione, d'aggiornamento, di confronto, di studio e di politica associativa); dicevo che il merito fa agli organizzatori ma soprattutto ai partecipanti. Se dentro un bellissimo recipienti non ci si mette un prodotto di qualit il contenitore ha solo una funzione estetica e di parata. I partecipanti hanno saputo e voluto riempire il contenuto di qualit il contenitore offerto dall'associazione. Io che milito nella pi antica associazione degli insegnanti Italiani ho capito e vissuto i momenti, gli stimoli e i vari stati d'animo che vivevano i nostri predecessori all'inizio del '900 durante i loro congressi. Ormai non facile incontrare professori universitari e professori di scuola di ogni grado scolastico disposti ad incontrasi per discutere sui loro problemi professionali a proprie spese, a fine anno scolastico, vivere non in alberghi, (come purtroppo assistiamo sempre di pi) ma in un convitto. Uomini di scuola, per la scuola e nella scuola anche loggisticamente. Questo aspetto pu apparire insignificanti, invece evidenzia la vera filosofia che ha animato questi congressisti. La loro partecipazione stata seria e qualificata

FNISM- Federazione Nazionale Insegnanti - Gi responsabile della formazione iniziale e continua della Ligue International pour l'Enseignement et l'Education Populaire

323

approfondita con l'umilt dei grandi. A dimostrazione di ci voglio portare un solo esempio per tutti. Fra i partecipanti c'era un giovane Paul Dominte - che pensavo che era stato pagato per curare gli aspetti organizzativi e di supporto ai partecipanti. Ad esempio scaricava e caricava cassette di bottiglie d'acqua che poi distribuiva a tutti noi. Curava i nostri pranzi. Era pronto ad ogni nostra richiesta ecc.ecc. Ogni tanto scambiavo qualche parola con lui. Pi avvenivano questi nostri scambi e pi mi convincevo che tutto sommato oltre ad essere un bravo giovane era anche preparato. Grande fu la mia sorpresa quando ho scoperto che Paul era uno dei principali relatori del Congresso; il quale cattur l'interesse di tutti i congressisti con la presentazione della sua metodologia didattica della storia. Quel giovane che l'avevo pressappoco scambiato per il garzone della bottega era un grande professore universitario e uno dei massimi dirigente dell'associazione degli storici Rumeni. Detto questo continuer a non fare una relazione o un'analisi scientifica dell'incontro; d'altronde non mi permetterei mai di farlo dinnanzi a cotanto senno. Mi limiter, ancora, di cercare a trascrivere il mio stato d'animo, le mie emozioni e altre riflessioni che mi hanno pervaso durante quei giorni di grande bagno di cultura. Ovvero delle riflessioni a voce alta. Non nego che le mie riflessioni erano di diversa natura ad esempio cosa di quest'esperienza trasferire nella mia realt, il confronto fra questa esperienza e quelle da me vissute. Anche in questa occasione ho cercato di capire come stato vissuto il periodo del regime comunista, come stanno vivendo il post-comunismo e dove li porter questa nuova realt. Tutto questo senza trascurare di cercare di capire le persone nel loro modo di fare e di ragionare. Certamente, per questione di tempo e di spazio, non riporto tutte le mie riflessioni, d'altronde non ne sarei certamente capace ma sole due o tre. Come ho detto all'inizio, sentendomi a casa mia dir tutto quello che ho pensato e penso ancora di quell'incontro senza ipocrisia e formalit. La prima riflessione, non in ordine cronologico di come si sono svolti i lavori, ma secondo me d'importanza e di pericolosit: Il conflitto

Dei cuvintele domului Pangallo m mgulesc sunt nevoit s aduc afirmaiilor sale o corecie. Sub impresia prezentrii pe care eu i cu Iulia BULACU am realizat-o cu privire la managementul proiectului de istorie oral, domnul Pangallo a trit cu impresia c suntem profesori universitari, lucru pe care l aflu acum, din relatarea domniei sale Chiar dac mediul universitar s-ar fi dovedit permeabil fa de activitatea noastr, aceasta rmne n momentul de fa doar o posibilitate, nu i o realitate. De aceea, n respectul adevrului, trebuie s spun c subsemnatul, Paul DOMINTE, cel la care se refer rndurile de mai sus, nu sunt dect profesor de istorie la liceu (n. ed.)

324

generazionale. Il nuovo e l'antico. Il nuovo e l'antico fra i protagonisti. Il nuovo e l'antico per I corsi e ricorsi storici di G.B. Vico. La mia esperienza politica, sindacale ed associativa mi ha fatto intuire che, anche,all'interno dell'associazione degli storici Rumeni esiste lo scontro fra giovani e meno giovani ovvero fra chi professava ai tempi di Ceacescu e chi no. Essere nati prima pu essere una colpa e chi nato dopo un merito? E' vero che non si pu vivere il passato con gli occhi di oggi ma pur vero che non si pu leggere e giudicare il passato in modo radicale da chi l'ha conosciuto attraverso i ricordi di alcuni o dalla pubblicit dei vincitori. Di ogni fase storica non si pu e non si deve buttare tutto e non bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Ci sono sempre delle cose buone e delle cose cattive. C' sempre chi ha abbracciato, in buona fede, una nuova realt perch ne era convinto e chi l'ha fatto per convenienza. Ho sempre contestato la differenza culturale mai le persone. Mi sono sempre posto e mi pongo la domanda: Se fossi vissuto durante il fascismo o il comunismo sarei stato antifascista o anticomunista come lo sono adesso? Forse inizialmente avrei potuto essere attratto dalla nuova propaganda. Avrei visto ma soprattutto capito quello che realmente accadeva?Insieme all'acqua non buttiamo il bambino e ricordiamo il pensiero di manzoniana memoria ovvero il liberatore di oggi potr essere l'oppressore di domani? Alla base di tutto, comunque, sta il fatto che non si pu vergognare o ignorare un periodo storico che in ogni caso appartiene alla nostra storia e che nessuno potr mai cancellare. Possiamo condividerlo o non condividerlo. Bisogna analizzarlo con la massima obiettivit e documentazione ed evidenziare, motivando, il perch non li condividiamo e comunque avere sempre rispetto di chi era convinto di essere nel giusto e ha fatto delle battaglia di principi che per loro erano dei valori. Di questo sono e lo sono sempre stato convinto anche quando in Italia ed in Europa la cultura dell'antifascismo era esasperante e si aveva paura anche di citare il Duce o qualsiasi cosa che potesse richiamare al ventennio. Ricordo con stima ed ammirazione un famoso giornalista Inglese. Famoso anche per la sua rigida posizione di antifacista ed assertore della democrazia. In una trasmissione televisiva si ribell con molta veemenza quando uno dei partecipanti defin Mussolini un coglione. Il giornalista chiar questa sua energica presa di posizione perch aveva infinita stima degli Italiani e quindi non poteva immaginare che in Italia ci fossero quaranta milioni di coglioni. La divisioni su queste motivazioni giova sempre ed esclusivamente a chi non ha mai voluto la crescita dei popoli anche se di popolo si riempie sempre la bocca.
325

In Italia da anni esiste la lotta a Cosa nostra o All'Onorata societ, senza entrare nel merito di quest' argomento perch il discorso ci porterebbe lontano e fuori del tema, ripeto si parla, si consumano tonnellate di carta e d'inchiostro ma nessuno parla di lotta alla cultura mafiosa. Questo avviene perch non si vuole risolvere veramente il problema. Allora si raccontano le storielle, nascondendo la verit. Tutto quello che avviene al sud mafia, Ndrangheta, delinquenza. Argomento da buttare in prima pagina, dominio ed oggetto principale dei mass-media dove storici, politici, esperti e...veline dicono tutto per non dire niente e nascondere la verit e fare soldi e carriera. Lo stesso episodio se avviene sopra Roma al massimo, alcuni giornali (non tutti) mettono un trafiletto che serve un investigatore per trovarlo e comunque c' sempre una giustificazione. Non si tratta mai di mafia, ndrangheta ecc. Mentre tutto ormai etichettato come mafia, ignorando volutamente le differenze fra ndrangheta, mafia e camorra, ci si dimentica, sempre volutamente, di denunciare e condannare il burocrate, l' impiegato, ecc.ecc. che impone la sua legge. Quale la differenza fra il mafioso che impone la sua legge ed il semplice impiegato che non rispetta l'orario d'apertura e di chiusura dello sportello e che anzich servire il pubblico si fuma la sigaretta, parla con i colleghi o va a prendersi il caff o fare la spesa. Questo che cosa ? E' o non Mafia? Quindi gli storici, come tutti gli uomini di cultura devono fare l'analisi reale degli avvenimenti non limitati a semplici episodi o fattarelli ma favorire la conoscenza per un vero confronto per arrivare alla differenzazione culturale. E' la cultura che ci unisce o ci separa non l'aver vissuto o meno un regime. Esperienza dei vecchi e forza dei giovani Anche se questa una storia che si ripete nei secoli non ci si pu e non ci si deve dividere su questo. Mai cercare le cose che ci dividono ma quelle che ci uniscono. Come non si pu ammirare il professore (non cito il nome anche per rispetto agli altri), che ha pi di qualche capello bianco e chiaramente stato professore anche durante il regime comunista. Questo professore ha parlato con grande rigore scientifico e storico del comunismo e del nazismo (che molti anni fa li ho definiti figli dello stesso padre). Per la prima volta, in un'autorevole assise, ho sentito non la storia dei vincitori o di parte ma la vera storia, quella che non si legge quasi mai nei libri di storia. Quella storia che permette veramente a tutti quanti, giovani e meno giovani di conoscere la verit. Prima di fare l'analisi di quel periodo storico, con fermezza ed orgoglio, ha rivendicato il ruolo dello storico. Lo storico non pu vivere l'ambiguit della storia ma colui che racconta e testimonia gli
326

eventi attraverso lo studio e l'analisi dei fatti. Non pu essere considerato storico colui che fa lo scribacchino del regime che vige in quel momento o che per lui la storia un fatto strumentale del consumismo al servizio delle case editrice e di tutto ci che fa audienza e carriera. Per non parlare di un altro illustre professore che davanti Trofeo di Traiano non ha parlato dei Romani come degli invasori ed oppressori. Ha parlato di confronto fra culture, dove non c' stata una dominazione ma la nascita di una nuova cultura che ha favorito il processo di crescita culturale e la nascita di un nuovo popolo che la sintesi dell'interazione di diverse culture. Tutt'oggi il mito dei Romani non stato cancellato ma alimentato continuamente. Anche per questo mi sento onorato del conferimento del titolo di Senator Tropaeum Traiani. Tra parentesi aggiungo che nemmeno a Roma ho visto cos ben conservate le vestige Romane. Eppure quasi tutti questi illuminari hanno vissuto il regime comunista. Per questo bisogna rinunciare a delle risorse che sono patrimonio non solo della Romania ma dell'intero mondo culturale. Questi momenti quanto possono essere utili questi momenti in un periodo di grande crisi morale e culturale. E poi siamo sicuri che il nuovo migliore del vecchio? La storia e la politica in particolare ci insegna che spesso le azioni e le motivazioni hanno cause meno nobili di quelle che si vuole dare ad intendere. Un poeta dialettale di Reggio Calabria scrisse che la politica Scindi tu cchi chianu eu. Che tradotto in Italiano: Scendi tu che salgo io. La molteplicit degli argomenti ha portato anche a parlare della riduzione delle ore d'insegnamento della storia. E' giusto ed un sacrosanto diritto/dovere difendere le ore d'insegnamento ma questo non pu essere la sola rivendicazione per la disciplina. Il problema non solo una realt Rumena ma internazionale, come la maggior parte dei problemi emersi in quei giorni, ed voluta scientificamente perch un popolo che non conosce il suo passato non pu avere n un presente ne un futuro. E' pi facile gestire un popolo che ignora che uno che conosce. La storia uno degli elementi base per la democrazia e la crescita cultura dei popoli. Purtroppo dobbiamo constatare e prendere atto che l'insegnamento della storia relegato ad materia secondaria ed alla buona volont dei singoli insegnanti a qualificare il ruolo e la funzione della storia. Fin quando tutti gli storici europei non si convinceranno che il problema dell'insegnamento della storia non un aspetto che riguarda solo la singola realt ma l'intera Europa; per la storia nelle scuole, come dicono i Brasiliani, NON HA DOMANI. Questa idea mi associa ad una mia esperienza con il socialismo.
327

Il mio quartiere durante la rivolta degli anni '70 era divenuto una roccaforte dei fascisti integralisti e violenti. Di socialisti eravamo rimasti in poco: Si contavano in una mano e qualche dito restava anche non impegnato. Appena eletto segretario della sezione la prima cosa che ho voluto fare organizzare il I festival dell'Avanti(Organo ufficiale del PSI). Ai responsabili dell'apparato dissi che voleva tutte bandiere rosse con i simboli del socialismo bene in evidenza. Inutile spiegare cosa mi animava e perch volevo questo. Durante una pausa del Festival uno dei massimi dirigenti internazionale del Socialismo mi prese sotto braccio invitandomi a fare quattro passi. Ero tutto gongolante e sicuro che si sarebbe complimentato con me per tutto quello che vedeva invece ad un certo punto mi disse: Tu sei il segretario quindi il responsabile anche politico di questo festival e di tutto l'apparato allora ti dico che piano, piano tutte quelle falce, martello e libro devono iniziare a scomparire. Non hanno pi niente a che fare con noi! Non vorrei che anche con la storia si realizzi la stessa cosa dei simboli del socialismo: Oggi si inizia con la riduzione delle ore d'insegnamento fino all'eliminazione totale dell'insegnamento. Non voglio apparire blasfemo ma credo che insieme se non prioritariamente alle ore d'insegnamento mi preoccuperei del ruolo dell'insegnamento della storia nelle scuole, dei suoi contenuti e della metodologia d'insegnamento che cosi bene sono emersi in quei giorni. Anche su questo la battaglia non deve essere una battaglia solo locale e lasciata ed esclusiva per i docenti di storia. Attenzione! Oggi la storia domani le altre discipline che formano cultura. Ecco perch nel 1901 Gaetano Salvemini e Giuseppe Kirner riunirono in una federazione tutte le associazioni di categoria. Ho citato alcune volte la metodologia didattica evidenziata in questo meeting. Finalmente ho visto realizzata la vera efficacia ed efficiente metodologia didattica: La storia che parte dal territorio e dalle risorse locali, dalle micro-realt per arrivare alle macro-realt. Partire dai mosaici di una chiesa o dalla chiacchierata di una persona anonima che fa tutt'altro mestiere per arrivare ai pi grandi avvenimenti storici. Uscire dall'astrattismo o dalla penna di uno scribacchino del regime o da un procacciatore d'affare per arrivare alla storia vera. Quella che crea vera cultura, che entra nella testa dei giovani e non esce pi. Il '68 fallito non perch non erano giuste le idee, ma perch alla fine s'infiltro il potere industriale, che accett il concetto di massa ma realizz una massa non culturata singolarmente. La
328

strada giusta per mantenere il ruolo fondamentale dell'insegnamento della scuola sta, principalmente, nella metodologia presentata a Costanta. Cos facendo la scuola esce dal suo isolamento e dal suo astrattismo per realizzare percorsi veri e condivisi che diventano percorsi di vita. Non so se bene o male questi loro incontri siano estesi anche ad una partecipazione internazionale. Ho molto paura della legge dei vasi comunicanti e di quella dello scambio dei calori. E' pi facile acquisire gli aspetti negativi degli altri anzich mantenere le cose positive che abbiamo. Molti anni fa ho detto e scritto che la scuola dell'Est era rispetto a quella occidentale almeno mezzo secolo pi avanti e che fosse importante che l'occidente copiasse dall'est. A distanza di alcuni anni, purtroppo e con grande rammarico, ogni volta che torno nei paesi dell'est m'accorgo che sta avvenendo il contrario: L'est si sta sempre pi occidalizzando anche nella scuola.

329

VII. BIBLIOGRAFIE
JURNAL DE LECTUR
Bogdan TEODORESCU

Reiau dup un an de absen, rubrica de referine bibliografice sub forma unui jurnal de lectur, credincios principiului potrivit cruia ncurajarea debutanilor i critica la obiect a celor consacrai se constituie ntr-o obligaie esenial a cititorului avizat. Vom avea deci un nou format, evaluarea lucrrilor alctuite de membrii Societii de tiine Istorice sau a revistelor editate de filiale, va fi integrat acolo unde este cazul ctorva apariii care, produse de autori din alte spaii culturale au strnit interes i s-au bucurat de notorietate. Am aniversat anul trecut 60 de ani de istorie nentrerupt a Societii de tiine Istorice, prilej cu care profesorul Nichita Adniloaie ne-a fcut tuturor darul cel mai preios; prima monografie quasi-complet a organizaiei noastre. Voi spune de la nceput c rareori s-a vzut o mai strns relaie ntre un autor i tema sa de investigaie. Cel ce ne-a pus la dispoziie, aceast sintez impresionant, este n situaia fr egal de a fi trit la toate vrstele subiectului su, de la copilrie i adolescen spre tineree i maturitate i acum cnd scriu, el i este cel mai ataat protector la vrsta a treia cu nimic mai linitit dect cele anterioare. Cine citete aceast carte cu rbdare i nelegere, nu poate s nu remarce att vocaia de cercettor, atent la surse, mereu studiate cu obiectivitate i luciditate, ct i virtuile literare ale unui povestitor de excepie, mai cu seam n acele pagini al cror erou principal, vrea nu vrea este chiar el. Pentru profesorul Adniloaie, Societatea de tiine Istorice este o scen de mari dimensiuni (n cazul de fa temporal), pe care se prezint toi practicanii profesiunii noastre: figuri importante ale momentului, personaliti autentice sau simpli impostori unii repede dovedii, membrii lumii academice i universitare dar i activiti locali, oameni cu dragoste de carte i carier n cercetarea istoric, figuri tutelare i emblematice dar i

Profesor dr., secretar general al Societii de tiine Istorice din Romnia

330

orgolioi fr leac. Asupra tuturor se apleac obiectiv i nu de puine ori necrutoare judecata critic a profesorului, mereu ndoit ns de recunoaterea omeneasc a preponderenei binelui i a mersului implacabil nainte peste vicisitudini nu de puine ori insurmontabile. Revenind la monografie, structura ei se constituie n dou pri interanjabile; una consacrat istoriei centrului conductor i alta filialelor locale. nelegem deci c orice cititor va avea astfel o imagine de ansamblu asupra Societii de tiine Istorice, urmrind att marile decizii ct i modul n care acestea au fost puse n practic. A face observaia c segmentarea cronologic a materiei; primul deceniu i anii 60, perioada 1968-1989 i n fine lunga tranziie postdecembrist, poate crea impresia greit c societatea noastr a cunoscut o epoc de aur i altele de stagnare sau declin. n realitate n cei 40 de ani de comunism dificultile au decurs din lupta continu cu ingerinele politicului i ideologicului i nu de puine ori cu incompetena i impostura, pentru ca dup 1989, cu deosebire n primii 10 ani, lipsa mijloacelor materiale i uneori neputina de a mbrca vechile coninuturi n forme noi, pe msura transformrilor din societatea noastr au creat multe probleme. n mod corespunztor primele pagini ale monografiei sunt dedicate societilor i asociaiilor tiinifice de profil anterioare anului 1949. De la Societatea de Istorie i Arheologie a Judeului Mehedini, ale crei statute erau votate la 8 octombrie 1881, la Societatea Istoric Romn (1901-1915; 1922), la Asociaia General a Profesorilor secundari de Istorie (1934) sau Asociaia Istoricilor Romni (1937), o mare de bune intenii s-a risipit zadarnic, poate i pentru c promotorii acestor organizaii aveau personaliti puternice greu de subordonat unei direcii colective. Ce nu s-a putut realiza mai bine de o jumtate de secol de ncercri euate s-a mplinit acum 60 de ani dup reforma nvmntului din 1948, care ntre altele a epurat din nvmnt i lumea academic, cea mai mare parte a vechilor elite intelectuale, iar restul a fost nregimentat n asociaii profesionale largi, n care istorici, filologi i specialiti n folclor, adunai de-a valma erau obligai s conlucreze sub atenta supraveghere a organelor de partid i de stat. S remarcm doar c n statutul provizoriu, scopul noii organizaii, era axat pe cinci mari obiective dintre care patru aveau semnificaie politicoideologic. i c dac din comitetul de iniiativ fceau parte universitari i academicieni, e drept nu toi cu merite tiinifice, n primul birou ales ca organ executiv i alctuit din 13 membri fceau parte intelectuali agreai de noul regim, precum preedintele Petre Constantinescu Iai, sau M. Roller alturi de profesori secundari, institutori, nvtori i chiar o student.
331

Pe bun dreptate autorul monografiei constat c n conducerea Societii discuiile se purtau mai mult ntre academicieni, evident ceilali nu i permiteau. Bilanul primilor 10 ani de activitate se arat totui rodnici mpotriva subordonrii (din 1951), ctre Ministerul nvmntului, care oferea susinerea material, dar crea un mare disconfort printr-un amestec permanent, nu de puine ori rufctor. Funcionau totui 25 de filiale, cele mai multe cu biblioteci proprii, se organizaser primele reuniuni tiinifice, i dup ndelungi controverse (istoria lor e spus dinuntrul conducerii SSI) apruse i revista Studii i Articole de Istorie (SAI primul numr n 1956). Societatea de tiine Istorice Filologice i Folclor participa la dezbaterea planurilor de nvmnt i i spunea cuvntul n legtur cu programele i manualele de limb i literatur romn i istorie i patrona olimpiada de limb i literatur romn. Pot spune, c fr s m laud, premiant n 1960 m-am trezit n brae cu un vraf de cri ntre care i primele numere din SAI (1956-1957) pe care le pstrez la loc de cinste n biblioteca mea. Creterile cantitative i calitative ale unei organizaii care depise stngciile nceputurilor, au impus la captul altor 10 ani (1968) separarea seciunilor istoric i filologic i constituirea Societii de tiine Istorice. Dei obiectivele sale mari vizau cercetarea tiinific i perfecionarea activitilor didactice n domeniul specialitii, subordonarea fa de Ministerul nvmntului se pstra i la fel contribuia la nfptuirea politicii partidului comunist. Dei nu a mai fost subvenionat activitatea societii din 1973, iar desfurarea conferinei pe ar a asociaiei noastre a ntrziat vreme de 17 ani (1974-1991) obstaculat fiind de conducerea superioar de partid, n ansamblul su al doilea segment cronologic al acestei istorii a fost cel mai fast. Sunt timpurile n care au conlucrat toate personalitile de vrf ale Societii n frunte cu profesorul Aurel Iordnescu i n care realizrile absolut incontestabile nu au ntrziat s apar. n 1973 funcionau 45 de filiale, activitatea tiinific i metodic se concretiza n zeci de sesiuni tiinifice, i simpozioane aniversri. n 1968 excursiile tiinifice din anii 50 au fost nlocuite cu cursurile de var anuale, revista SAI s-a transformat ntr-o publicaie destinat n mod esenial profesorilor din nvmntul secundar i la nceputul anilor 70 a numrat 4 apariii anuale. n acel timp au fost iniiate relaii cu oameni de tiin de mare anvergur, care au confereniat la Bucureti i au fost organizate i simpozioane precum cel romno-srb, desfurat n strintate. Autorul monografiei inventariaz toate aceste succese.
332

n ce m privete nu pot s nu evoc atmosfera de regal intelectual, a primelor ediii ale cursurilor de var (Cluj, Suceava, Constana-1969-1972) datorat modului admirabil n care erau moderate de profesorul Iordnescu. L-am rentlnit mai trziu n anii 80 la edinele colectivului de redacie al revistei SAI, atent s rspund ntotdeauna solicitrilor profesorilor, principalii beneficiari ai publicaiei, gata oricnd s ajute un debutant promitor sau s descurajeze un superficial sau un productor de savantlcuri ieftine. Nu voi insista asupra ultimilor 20 de ani ntruct m-am aflat n tot acest timp n conducerea Societii, iar att realizrile ct i nemplinirile sale sunt prea bine cunoscute. Este ceea ce ne spune i profesorul Adniloaie implicat n aceste vremuri foarte complicate att ca preedinte (1991-1999) ct i ca preedinte de onoare (1999 pn n prezent). A doua seciune consacrat filialelor, dup opinia mea, chiar mai important dect cea dinti vehiculeaz o list lung de promotori locali i de activiti n care se regsesc sute de nume de oameni oneti, care nu i-au dorit niciodat celebritatea dar care se vd acum definitiv scoi din anonimat i uitare. Pentru a conchide, vom spune c avem n fine cartea, care ne legitimeaz i ne ofer un loc n istorie. Promis nc de la jumtatea anilor 90 (de nu m nel la Conferina Naional din 1995) rod al unei cercetri i reflexii personale, care a durat muli ani, monografia este spre marea noastr ans o oper scris nu numai cu tiin dar i cu o mare pasiune. Pentru c trebuie s o spunem; Societatea de tiine Istorice a fost marea lucrare a profesorului Adniloaie, ntins pe durata unei viei, care n termeni generali coincide chiar cu a sa. ntre studentul care asista acum 60 de ani la inaugurare i distinsul crturar nelipsit la toate manifestrile noastre cu vorba dar i cu fapta nu exist dect o diferen de timp; entuziasmul i ataamentul su fa de valorile promovate de asociaia noastr au rmas aceleai. ntr-o lucrare care celebreaz o aniversare, autorii se opresc n mod firesc asupra momentelor luminoase din existena srbtoritului. Profesorul nu a procedat ns aa, nalta sa moralitate l-a obligat s nu omit multe momente delicate, s evoce situaii neplcute sau s caracterizeze oameni i atitudini aa cum i-a cunoscut i nu aa cum le-ar fi plcut lor s se tie. Toate acestea sporesc mult valoarea operei sale. Pe lng un act de investigaie cu mijloacele istoricului profesionist monografia devine astfel i un document de atitudine, util mai cu seam celor care vd n disciplina noastr mai mult o surs de formare dect una informativ.
333

Poate c-n timp vor mai exista temerari care s reia documentele aflate la Arhivele Naionale i s le dea acestora alt semnificaie ntr-o nou sintez. Dar m ndoiesc c altcineva va cunoate mai bine peste ani istoria secret, dedesubturile tainice, mruntaiele unei instituii cu o existen att de ndelungat. Odat cu ieirea din scen a generaiei noastre toate acestea s-ar fi putut pierde definitiv. Din acest unghi monografia profesorului Adniloaie este nu numai o lucrare de pionierat, o istorie informat i critic dar i indiscutabil unic. M ateptam ca n preajma aniversrii a 20 de ani de la evenimentele din decembrie 1989 s fim asaltai cu lucrri care s ne ofere noi sinteze sau s aeze oamenii i faptele de acum dou decenii n alte perspective. Din pcate recolta editorial nu a fost nici de data aceasta pe msur. n afara unor lucrri conjuncturale provenind din alte spaii dect cele ale investigaiei istorice, am semnalat doar publicaiile Institutului Revoluiei Romne: un volum de documente (16 decembrie 1989- 27 decembrie 1989) coordonat de Ion Calafeteanu i sinteza profesorului Ioan Scurtu: Revoluia romn din decembrie 1989 n context internaional, care anterior n 2008 cunoscuse o a doua ediie revzut i adugit, n limba francez. La editura Rao, Alexandru Mihai Stoenescu i-a continuat seria lucrrilor consacrate acestui subiect cu o carte de interviuri cu generalul V.A.Stnculescu, sub un titlu foarte promitor n sfrit adevrul Chiar? O expoziie Romnia. Decembrie 1989 cu un excelent catalog a fost organizat la Muzeul Naional de Istorie a Romniei, iar cteva cotidiene i posturi de televiziune au celebrat evenimentul n seriale pline de dezvluiri (Sfritul Ceauetilor la Adevrul-noiembrie-decembrie 2009). O sesiune de comunicri organizat de Institutul Revoluiei Romne la Palatul Parlamentului, va fi probabil ulterior publicat, dar pn la data la care scriem, tot ceea ce s-a mediatizat este un conflict minor, desfurat n timpul reuniunii care aducea n atenie evenimente petrecute n decembrie la Bucureti n dup amiaza i seara zilei de 21 decembrie 1989. n aceast situaie vom reveni asupra lucrrii profesorului Ioan Scurtu, o lucrare mai veche adus la zi n 2008 i 2009 (noi avem la dispoziie prima din cele dou ediii) i care poart marca autorului: seriozitate, rigoare i concluzii numai n marginea a ceea ce poate fi dovedit. Lucrarea este structurat pe patru mari capitole deschise de un preambul consacrat consideraiilor asupra istoriografiei subiectului. Sunt abordate astfel n ordine: criza regimului socialist totalitar, principiul dominoului (schimbrile decisive din vara-toamna anului 1989), Revoluia Romn din decembrie 1989 i un bilan i perspective. Partea final
334

formuleaz cteva concluzii i este nsoit de o postfa semnat de profesorul universitar Jean Louis Courriol, numeroase ilustraii i un indice de nume. Pentru c un rezumat chiar foarte scurt al faptelor i o prezentare chiar grbit a oamenilor de la 1989, aa cum apar i unele i altele n cartea profesorului Scurtu, este imposibil n spaiul limitat de care dispunem, ne vom opri le cteva concluzii prezentate aproape cu cuvintele autorului. Astfel se apreciaz c revoluia romn a constituit o parte integrant a revoluiei europene, care s-au produs n acel an i care a marcat prbuirea regimurilor socialist totalitare pe continent. Chiar dac formele de manifestare au fost diferite mas rotund, revoluie de catifea, cderea zidului Berlinului sau nfruntare violent, aceste revoluii au provocat zdrobirea vechilor structuri politice, sociale, economice i culturale i au determinat intrarea rilor central i est europene ntr-o nou faz a evoluiei lor istorice. n Romnia revoluia a cunoscut o form violent mai cu seam datorit deciziei adoptat de regimul Ceauescu de a riposta cererilor populaiei. Evenimentele din ara noastr au avut un mare ecou internaional i au generat o ampl solidaritate cu poporul romn n lupta sa contra dictaturii. Programul anunat de Consiliul Frontului Salvrii Naionale n seara de 22 decembrie 1989 s-a bucurat de o larg adeziune popular iar noile organe ale puterii au fost recunoscute unanim, att n Romnia ct i n strintate. Din pcate n cei 20 de ani care au trecut de la prbuirea regimului Ceauescu, dezbaterile academice ntemeiate pe documente au fost nlocuite cu dispute politice intens mediatizate, ai cror participani ncearc s impun cu orice pre ideile lor preconcepute. De altfel, subliniaz n ncheiere autorul i n plan internaional este unanim recunoscut c n 1989 regimurile socialist-totalitare (comuniste) au fost rsturnate pe calea unor revoluii. n ultim instan evenimentele istorice se definesc i prin consecinele lor, i este evident c n ultimii ani Romnia a cunoscut o evoluie ireversibil spre democraie, economie de pia i structuri euro-atlantice. Chiar dac analiza tiinific a evenimentelor din 1989 rmne un subiect deschis (care va fi aprofundat dup ce vor fi cunoscute integral arhivele i accesate toate documentele) este cert c aceste schimbri au determinat o restructurare politico-social a continentului i au generat noi raporturi de fore, nc n curs de echilibrare. Anul 2009 a fost anul dicionarelor istorice. Aflate ntr-o competiie strns mai multe edituri au publicat lucrri de gen cu teme dintre cele mai
335

diverse: biografice, consacrate domnitorilor romni, personalitilor istorice romneti i chiar personalitilor feminine din ara noastr. Prin monumentalitate (peste 900 de pagini i 1800 de personaliti i personaje evocate) ntietatea o deine Dicionarul Enciclopedic, alctuit de Doru Dumitrescu i Mihai Manea, aprut la Editura Didactic i Pedagogic. Monarhi, conductori militari, suverani pontifi dar i nali prelai ai altor culte i dau ntlnire n paginile acestei cri peste timp i ntr-o devlmie, care exclude interpretrile partizane. Cu glosar de termeni i o bibliografie selectiv n care i gsesc totui loc peste 500 de titluri arat c pe ct este de util, pe att de dificil a fost elaborarea acestei lucrri. S menionm c autorii, dintre care unul este doctor n istorie, sunt profesori n nvmntul preuniversitar. De la editura trgovitean Cetatea de Scaun ne parvine un dicionar de personaliti istorice romneti alctuit de Nicolae Constantin orientat, cum ne arat i coperta, spre regii antichitii dace, voievozii evului mediu, regii i oamenii politici ai epocii moderne. Aceleiai lumi dar cu un specific mai puin cercetat din aceast perspectiv i aparine i Mica Enciclopedie. Domnii fanarioi n rile Romne (1711-1821) semnat de Mihai ipu i editat ntr-o a doua versiune, revzut i adugit la Editura Omonia. O not a autorului, ne avertizeaz c cronologia deja clasicizat a acestui subiect este destul de forat, i c deci contemporanii evenimentelor nu aveau la 1711 n Moldova sau 1716 n ara Romneasc impresia c ncepe o nou er, pentru c nici durata scurt a domniilor impuse de otomani, nici trecerea titularului tronului dintr-o ar n alta i nici numirea n scaun a unor persoane fr legtur cu dinastiile autohtone nu reprezenta o premier. Totui n paginile urmtoare este acceptat ce s-a impus n istoriografie i cei mai bine de o sut de ani ai secolului Fanariot i apoi fiecare, este ncrcat cu faptele i personalitatea care-i revine. Partea de fond a lucrrii este alctuit din fiele biografice ale domnitorilor rii Romneti i Moldovei din secolul al XVIII-lea i primii douzeci de ani ai celui de la XIX-lea, prezentndu-se succint genealogia, data naterii, mprejurrile ctigrii i pierderii tronului, principalele aciuni pe durata domniei, ctitorii i danii, cstoriile i copiii. La editura Meronia a aprut un Dicionar al personalitilor feminine din Romnia. Autorii, George Nancu i Rodica Ilinca sunt istorici i au construit 300 de biografii, alegndu-i personajele din lumea politic, tiinific i cultural. Dei incontestabil, criteriul prezenei n dicionar este notorietatea n epoc, autorii nfieaz i femei care s-au ilustrat n meserii de predilecie masculine, cercettori cu realizri semnificative n domenii tiinifice de vrf, femei fatale sau demnitare comuniste.
336

Ajungem n cele din urm i la lucrrile de gen aparinnd unor membri de frunte ai Societii de tiine Istorice. Profesor n nvmntul preuniversitar, inspector de specialitate n judeul Buzu, unde a activat i activeaz de muli ani, director al Casei Corpului Didactic i nu n ultimul rnd preedinte al filialei S.S.I., Relu Stoica este un om de carte, un mptimit al locurilor natale i unul dintre cei mai srguincioi cercettori al trecutului lor. L-am nsoit n multe locuri pitoreti sau cu rezonan istoric, am participat mpreun la cteva sesiuni tiinifice i-n urm cu muli ani iam prefaat cu mult plcere un volum care reunea adunate de peste tot anecdote cu tlc. Au urmat n regie proprie sau cu ajutor din partea oficialitilor locale i alte cri, pn anul trecut, cnd a scos la interval de cteva luni un dicionar consacrat exclusiv Doamnelor romnilor (Editura Graph, Buzu) i un impozant i cuprinztor inventar al monumentelor i eroilor buzoieni (Editura Omega SRL Buzu). Am citit cu mult atenie cele peste 130 pagini ale celei dinti lucrri, n fapt o culegere de biografii domneti consacrate att de nedrept netiutelor soii ale voievozilor notri. Pstrnd proporiile este prima carte cu acest subiect n anii din urm, referina cea mai apropiat n memoria mea fiind celebrissima istorie romanat a lui Constantin Gane, veche de acum 80 de ani Trecute viei de doamne i domnie. Referindu-ne la aceast lucrare vom spune c organizarea alfabetic a materialului mi se pare corect ct vreme autorul dorete s le restituie amintirii pe toate. Nu este ns mai puin adevrat c egale nu sunt i personalitatea soilor se rsfrnge i asupra tovarelor lor de via (Stanca i Mihai Viteazul sau Maria i Constantin Brncoveanu) dup cum Clara, a doua soie a lui Nicolae Alexandru sau Chiajna lui Mircea Ciobanu, nemurite i de literatura secolelor trecute, s-au afirmat ca personaliti puternic implicate n viaa public a timpului lor, iar Elina lui Matei Basarab, sora marelui crturar Udrite Nsturel a fost una dintre cele mai instruite femei de la curtea soului ei, care se pare c a nvat s se iscleasc abia dup ce a preluat tronul. Remarc i dorina autorului de a da note la cochetrie i elegan dei uneori aprecierile la adresa aceleiai doamne pot fi contradictorii. Doamna Stanca, soia lui Mihai Viteazul, spre exemplu, avea o garderob adecvat poziiei sale sociale i o reputaie de femeie cochet, care tia s-i poarte rochiile. Ce folos, ne las s nelegem autorul, c ntr-o fresc votiv apare fr nici-o strlucire. Cum observm, toi autorii de dicionare cu acest subiect i deci nici Relu Stoica nu ocolete partea ntunecat a unor csnicii domneti, datorit mai ales infidelitilor masculine, aici cumva Mihai Viteazul i Al. Ioan Cuza fiind capete de afi. Poate c ar fi fost totui interesant (la o viitoare ediie, cine tie?) s aflm
337

cte ceva despre preferatele lor, incontestabile femei fatale. Velica a aprut cu o alt identitate n filmul lui Sergiu Nicolaescu, Mihai Viteazul, iar despre Maria Obrenovici s-a scris n urm cu muli ani, inclusiv n Magazin Istoric, ct despre Elena Lupescu ea a intrat deja n dou din dicionarele mai sus amintite. Absolut excepional mi s-a prut a doua lucrare. Avem aici un inventar aproape complet al eroilor buzoieni, defalcai pe zone comunale, care s-au jertfit n marile nfruntri armate ale secolelor XIX i XX: rzboiul de independen, rzboiul balcanic, cele dou rzboaie mondiale i nu n ultimul rnd inclusiv cei czui n att de tenebrosul, decembrie 1989. Au fost necesare pentru aceasta eforturi excepionale, ncepute nc din 1982 de Eugenia Stoica cu un catalog al monumentelor eroilor din judeul Buzu i continuate apoi ani lungi cu cercetarea arhivelor i consultarea pretutindeni n localiti, a tuturor celor care puteau oferi informaii. Realizarea final este ns pe msur. Fiecare comun (cu satele ei aferente) apare cu monumentele ei reprezentative i cu mai lunga sau mai scurta lor istorie, i de fiecare dat cu prea ncrcata list a celor care bnuiesc, n majoritate tineri i-au druit viaa rii. mprtesc ntrutotul dorina autorului ca acum n fine, aceste nume s-i gseasc locul n mijlocul comunitii din care au plecat, dar altfel, ce bun coal de educaie patriotic sau pur i simplu de cinstire eroic ar fi cercetarea vieii acestora. Cutarea de surse scrise sau orale care s le susin biografia, stabilirea datelor eseniale, care le-au configurat existena, repet pentru muli probabil scurt, familia, cariera, orizontul cultural, toate acestea ar putea face obiectul unor cursuri opionale iar cercetrile astfel finalizate ar continua eforturile autorului i ar alctui cartea eroic a fiecrei localiti, oferind poate nesperate modele de via, ntr-o lume ce pare a i le fi pierdut pe toate. Rmnem n aceeai arie tematic cu volumul Epopeea cavaleriei romne. arja de la Robneti, datorat unui grup de istorici i militari coordonai de profesorul Ionel Turcin i editat la Craiova. Evenimentul evocat s-a consumat la 10/23 noiembrie 1916 ntr-un moment extrem de delicat pentru armata romn silit sub o puternic presiune inamic s se retrag din Oltenia i Muntenia spre Moldova. Cu dou zile nainte fusese ocupat Craiova iar trupele noastre, care luptaser la Jiu se deplasau slbite i diminuate numeric spre noi aliniamente. La operaiune a participat Regimentul 9 Roiori mpotriva unor fore din avangarda Diviziei a 11-a Bavareze, care amplasaser dou batalioane n pdurea Prani i o baterie de artilerie la liziera din sud. ntruct tirul acesteia mpiedica desfurarea unitilor romneti un escadron a fost trimis s arjeze, pentru a-i anihila. Aciunea ,,nebuneasc a cavaleritilor nu a avut ns efectele ateptate, din
338

cei 110 combatani doar 18 au mai fost recuperai, rnii sau accidentai n cdere. naintarea trupelor germane nu a putut fi oprit i, cteva zile mai trziu, acestea au intrat n Bucureti. Cele patru arje din toamna 1916 de la Cicrci (Dobrogea) Roiori de Vede i Prunaru (Teleorman) i Robneti (Dolj) au ns locul lor n istoria militar a romnilor. Gesturi de eroism sublim, fr mari anse de a ntoarce soarta rzboiului au impresionat inamicul i au uurat misiunea armatei romne n retragere. Cartea pe care o supunem ateniei ne nfieaz o sum de texte: prezentarea cadrului internaional n care s-a declanat prima conflagraie, evenimentele militare din 1916 pe fronturile romneti, precum i multe anexe consacrate sergentului Donici, unul din eroii evenimentelor din 10/23 noiembrie, prezentarea monumentului ce i este dedicat i manifestrile aniversare din zilele noastre. Chiar dac pe alocuri tonul patetic al discursului cuprins n text nu este ntotdeauna un bun auxiliar al unei reconstituiri istorice riguroase i chiar dac astzi la aproape un secol de la aceste nfruntri, crcotaii de tot felul pot spune c i cu i fr arjele din primul an al campaniei noastre, partida tot ar fi fost pierdut n toamna lui 1916, esenial mi se pare c aceast carte i altele asemenea ei aduc n faa cititorului interesat o valoare astzi aproape complet neglijat. Ce i-a ndemnat n fond pe oamenii de la Robneti s-i jertfeasc viaa ntr-un mod aproape necugetat? Rspunsul e simplu: onoarea de a fi ostaul rii sale, datoria mplinit pn la sacrificiu, ncercnd la nevoie imposibilul, pentru a dovedi c nu este cu nimic mai prejos dect inamicul su. n aceast perspectiv utilitatea unui asemenea demers este incontestabil. Tot la Craiova, Sorin Liviu Damean distinsul nostru coleg, din conducerea S.S.I., profesor la universitatea din localitate, ne-a oferit al doilea volum din culegerea de documente ,,Diplomai englezi din Romnia, nfindu-ne acum anii care despart proclamarea Regatului Romniei de primul rzboi mondial, (1881-1914). Sunt 280 de texte diplomatice, nfind rapoarte ale celor 9 trimii extraordinari i minitrii plenipoteniari ai Regatului Unit la Bucureti, toate radiografiind din perspectiva britanic marile probleme ale Romniei: ncoronarea lui Carol i a Elisabetei, revizuirea constituiei, sfritul lungii guvernri liberale i convulsiile politice care i-au urmat, rscoalele rneti, dar i mai cu seam aici interesul publicaiei este maxim, politica extern a tnrului stat care abia i dobndise independena. Cum este ndeobte cunoscut deteriorarea raporturilor cu ruii imediat dup ncheierea ostilitilor cu Imperiul Otoman, la 1878, au obligat Romnia la cutarea unor noi aliai care s-o ajute n consolidarea sa politic
339

internaional. Aderarea rii noastre la aliana Puterilor Centrale (sub forma unui tratat bilateral Austro-Ungar Romn cu posibilitatea asocierii Germaniei i Italiei) a fost o soluie, este ns explicabil din ce motive diplomaii strini la Bucureti insist asupra marilor dificulti ale meninerii acestui sistem de putere, n mod esenial subminat de problema romnilor transilvneni i a unei opinii publice foarte sensibil, de pe atunci la ideea unirii cu provinciile istorice, locuite majoritar de romni dar aflate n graniele monarhiei dualiste. Remarcabil n acest context a fost jocul suveranului, regele Carol I, care nu a fcut public niciodat aliana cu Puterile Centrale, dar care a profitat de orice oportunitate, pentru a solicita ameliorarea situaiei romnilor de peste muni (mpratul de la Viena pretextnd mereu c nu are autoritate asupra guvernului de la Budapesta) n acelai timp ns lsnd poarta deschis Rusiei. O vizit oficial, n urma unei invitaii adresate arului i acceptarea unor onoruri militare primite din partea acestei puteri i n general evitarea oricrei declaraii sau aciuni ostile marelui vecin arat clar dorina lui ca Romnia s echilibreze n spaiul su politica celor dou blocuri militare opuse fi la nceputul secolului XX. Dei german, Carol I nu-i fcea iluzii asupra unei prezene romneti ntr-un viitor rzboi alturi de Puterile Centrale, iar dup rzboaiele balcanice n cursul crora Austro-Ungaria nu a susinut Romnia, apropierea de Imperiul Rus marcat de vizita arului n Romnia n vara lui 1914 i semnarea dou luni mai trziu a unui tratat bilateral, s-au bucurat incontestabil i de acceptul su. n acelai sens este de menionat apariia n ultimele zile ale anului trecut a unei noi lucrri a profesorului Lucian Boia. Departe de tumultul nfruntrilor de tot felul, care n-au ntrziat s anime i lumea universitar, el nu nceteaz s ne surprind prin senintatea cu care demonteaz miturile, din care s-a constituit de mai bine de un secol istoriografia noastr. Suntem astfel obligai cu toii s recitim surse cunoscute doar n parialitatea lor interesat sau altele complet ignorate i s privim astfel istoria i ca un joc politic n care nvingtori i nvini merit n mod egal atenia. A venit acum rndul ,,germanofililor, nume generic acordat celor care n primul rzboi mondial au susinut cauza Puterilor Centrale, fie prin alturarea de forele sale fie printr-o politic de neutralitatea activ. Nici nu era de mirare ct vreme pn n 1913 orientarea esenial n politica noastr extern fusese ctre Germania i Austro-Ungaria i atta timp ct nu doar Transilvania i Bucovina se aflau n afara teritoriului naional ci i Basarabia. Cercetare n multe privine novatoare, cartea profesorului Boia strnete multe ntrebri noi dar ajunge i la cteva concluzii certe,
340

germanofilii reprezentau importante categorii din mediile intelectuale i politice, 59 de personaliti ,,inventariate de la A la Z, printre ei scriitori de anvergura lui Duiliu Zamfirescu sau Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Tudor Arghezi (e drept nici unul afirmat la acea or) istorici precum Dimitre Onciul, Constantin Giurescu, Ioan Bogdan sau Vasile Prvan, geograful Simion Mehedini, naturalistul Grigore Antipa i alturi de ei conservatorii bine tiui de la P.P. Carp i Titu Maiorescu la Alexandru Marghiloman. n fond cele dou cri sunt complementare. Documentele britanice ne arat c peste aliane i simpatii Romnia putea alege orice opiune, atunci cnd tunurile rzboiului au nceput s bubuie i c dei antantofilii dominau opinia public romneasc, elitele societii erau n bun msur germanofile. n perspectiva victoriei taberei pro franceze drumul alturi de aceasta a prut a fi calea regal a istoriei noastre, punctul culminant al unor aspiraii multiseculare. O lume de documente n fine cunoscute sau interpretri noi ne arat ns ca deznodmntul din 1918 nu a fost dect expresia uneia din opiunile clasei noastre politice, n punctul de pornire germanofilii i antantofilii avnd de fapt anse egale de izbnd. Cine ar fi putut bnui cu patru ani nainte fulminanta ,,cascad a tronurilor declanat n primvara lui 1917 i dac vrem un exerciiu de istorie contra factual: ce s-ar fi ntmplat cu Romnia dac Rusia i-ar fi pstrat monarhia autocrat i s-ar fi numrat printre rile nvingtoare de la sfritul primului rzboi mondial? n urm cu cteva luni am primit de la un coleg profesor de istorie un mic volum de circa 70 de pagini (de text i imagini aferente), intitulat destul de neutru ,,Tara Maramureului leagn de istorie i cultur romneasc. Note de cltorie. E de fapt un memorial al peregrinrilor autorului n regiune, cu prilejul cursurilor de var, organizate acolo n vara lui 2007. Cred c avem acum pentru prima oar jurnalul unui participant la o asemenea activitate, copios mbogit cu o bibliografie detailat, evident acas la ntoarcere, care vede lumina tiparului i o asemenea iniiativ nu poate fi dect ludat. De la Baia Mare la Rohia printelui Steinhard i de aici la Dudeti, Brsana, Bogdan Vod sau Petrova de pe Valea Waserului la Spna i de la mnstirea Peri la Sighet n cele dou muzee ale sale, n fine la bisericile de lemn, autorul caut: spiritul locurilor, evlavia cretin, dragostea pentru frumos i lucrurile bine fcute. Reuita deplin ale acestor modest numite note de cltorie l elogiaz pe Andrei Popete Ptracu i ne ndeamn s ncurajm alte iniiative asemntoare. Dup Trgu Jiu, Constana i Clrai, anul trecut a fost rndul Cmpinei s gzduiasc reuniunea anual al S.S.I. Vechea aezare prahovean, care a dat rii importani oameni politici i de cultur, este un ora cochet cu clim blnd, cu cele mai multe zile nsorite raportat la restul
341

rii, cu excepia celor ctorva ore pe care noi le-am petrecut acolo i cu oameni destoinici. Aici s-a nfiripat n anii din urm una dintre filialele active ale societii noastre ceea ce explic i manifestarea mai sus evocat. n mod firesc prilejul a fost folosit i pentru a face publice cteva succese editoriale ale gazdelor, cele mai multe inspirate din istoria instituiilor locale, ntre care prin ndelungata sa preocupare pentru cercetarea surselor i valoarea sintezei ni s-a impus Monografia primei coli publice din Cmpina, nfiinat acum aproximativ 150 de ani i investigat de colega noastr Victoria Vlcu i de Eliza Furdui, dup cum am neles eleva i ntr-un fel succesoarea ei la catedr. Din decalogul unui dascl care deschide ntr-un mod foarte inspirat lucrarea, am reinut ultimul articol: ,,avei ncredere n efii votri i fii unii ntotdeauna cu ei. Fii politicoi n ntreaga voastr comportare despre care nu pot aduga dect c aparine unui pedagog de la sfritul secolului al XIX-lea. Monografia cuprinde o introducere, n care sunt prezentate motivele alctuirii sintezei, cu o scurt prezentare cronologic a istoriei colii cmpinene nainte de 1863. Urmtoarele capitole surprind evoluia n timp a acestei instituii, de la decretul ntemeietor, la 1924 cnd claselor primare li s-au adugat cele ale nvmntului complementar de trei clase, apoi la coala de 7 ani instituit din anul de nvmnt 1948-1949 i de aici la cea de 8 ani inaugurat n 1964-1965 i n fine la cea general de 10 ani 19691970. Un amplu bilan al ultimilor 35 de ani, evideniaz profesori, activiti didactice deosebite i elevi merituoi, un grupaj de fotografii festive ne arat imagini cu cabinetul de istorie al colii sau cu revista lunar a elevilor din clasa a 7-a intitulat sugestiv ,,Clopoel, precum i o sum important de diplome i alte distincii, care probeaz valoarea dasclilor i a elevilor lor. Un remember e consacrat, spre pioasa aducere aminte, profesorilor i nvtorilor trecui la cele venice. Diverse situaii statistice edificatoare pentru dinamica acestei uniti de nvmnt ncheie monografia. S spunem c lucrarea celor dou autoare dovedete un efort exemplar i c cel puin pentru cea dinti dintre ele este o dovad de devotament pentru coala pe care a slujit-o aproape 25 de ani. i n ce o privete, pentru domnia sa i alii asemenea aflai la vrsta retragerii e un rspuns admirabil la ntrebarea: ce mai rmne din toate? Iat le-a rspunde aiasta rmne! Ajungem n fine la capitolul revistelor editate de filiale, cel mai adesea mpreun cu asociaii profesionale sau cu organizaii foarte stimabile, de regul nchinate omagierii unor mari evenimente sau mari personaliti. n cazul revistei Eroica aprut la Trgovite i din care ne-a parvenit nr. 1 pe 2009, de fapt al 25-lea n 12 ani de existen SSI este doar asociat, dar unul esenial ntruct o bun parte din studiile care alctuiesc coninutul
342

publicaiei au drept autori membrii notri. Observ de asemenea c revista dispune de un consiliu tiinific alctuit din 3 academicieni i un profesor universitar i c-n consiliul de conducere sunt n largul lor mai muli doctori n istorie alturi de profesori de literatur, jurnaliti i cadre militare n rezerv. Numrul nchinat, din cte am neles, aniversrii a 150 de ani de la unirea Principatelor mbrieaz o larg problematic de la cronologia micii uniri, la caracterul plebiscitar al actului de la 24 ianuarie i de aici la arhitectul Romniei moderne Alex Ioan Cuza, cruia i sunt dedicate trei materiale. Mai multe monumente consacrate eroilor primului rzboi mondial, autori ai celelalte uniri, cea mare, completeaz cu imagini numrul. O surpriz s-o spunem pe de-a-ntregul plcut ne-a produs publicaia Mucelul, de-acum revista filialei cu acelai nume funcionnd la Cmpulung Arge i al crui prim numr a aprut n mai 2009, puin vreme nainte de consiliul naional de la Cmpina i al crui suflet este inimosul nostru coleg Vintil Purnichi, vajnic participant la Cursurile de Var, trecute, prezente i ct mai multe viitoare, preedintele filialei SSI din localitate. Cele 75 de pagini ale revistei edific pe deplin asupra preocuprilor riguros tiinifice ale membrilor si (de altfel din cte am neles rubricile reproduc fidel structura revistei Studii i Articole de Istorie din pcate ns fr un segment de didactic att de util majoritii celor ce ne citesc). Seciunea tiinific acoper ns ntreaga noastr istorie de la strvechea aezare de la Ceteni, Arge la Vlad Dracul i expediia moldovean a lui Soliman, de la istoria unor aezminte culturale, precum coala din Domneti sau biblioteca Ion Barbu la operaiunile Armatei a 4-a n Cehoslovacia sau la preoii deinui n nchisorile comuniste. Excelent mi s-a prut i rubrica Din viaa Societii de tiine Istorice reflectnd evenimente consumate la nivel central i local n anii 2008 i 2009, un raport detaliat de activitate i lista membrilor filialei, 75 la numr n anul care a trecut, majoritatea din Cmpulung dar i din localitile apropiate, cei mai muli profesori dar i ingineri, economiti, militari i chiar o elev i o student. Nu m ndoiesc c o asemenea iniiativ i reuit vizeaz i ofensiva deschis pentru o nou mprire administrativ teritorial, care s redea judeului Mucel identitatea sa strveche. A ncheia deci c pe lng susinerea cercetrii tiinifice i didactice n regiune, gesturi ca acela al domnului Purnichi acord Societii de tiine Istorice i o dimensiune civic-militant. i nc ceva, nr.2 care va apare precis n mai anul acesta, este anunat chiar pe coperta exemplarului inaugural. De la Buzu ne-a sosit nr. 3 al revistei locale Tezaur, e drept datnd din ianuarie 2008 (nu exclud s fi aprut ntre timp i alte numere) publicat cu sprijinul primriei municipiului din capitala de jude i care are ca orice
343

publicaie cu un asemenea titlu pe coperta-fa imaginea mnstirii Ciolanul iar pe coperta din spate Mausoleul eroilor rzboiului de rentregire din Buzu. Colegiul de redacie care funciona la Inspectoratul colar era alctuit din profesori de istorie i era condus de un redactor ef n persoana lui Relu Stoica recomandat i de dou lucrri mai sus prezentate. ntre studiile din acest numr mi-a atras atenia mai nti cel referitor la monografia economic a judeului semnat de muzeograful Vasile Nicolescu, parte dintr-o lucrare mai ampl dedicat acestui subiect, care-i gsete acum exprimarea cronologic din secolul al XVI-lea pn spre 1950, dar care probabil va fi continuat i cu segmentul care ne aduce pn n zilele noastre. Am remarcat mai apoi publicat n limba francez i studiul lui Dan Solcan (dr. n istorie? n filosofie?) despre dimensiunea politic a afacerii Socrate. E bine c printre atia profesori gsim i o student la arhivistic cu un cutremurtor grupaj de documente dintr-o comun buzoian n anul 1947 i chiar o elev cu un scurt eseu despre anii comunismului (Li s-a arestat gndirea) premiat la un concurs organizat de Institutul de Istorie al Crimelor Comunismului. Cele trei reviste judeene i cte or mai fi fr s le cunoatem, dovedesc ct de fals este teoria neputinei n faa indiferenei fa de cultur sau a crizei absolute a resurselor. Acolo unde efii organizaiilor noastre se bucur de autoritate i prestigiu, au voci i aciuni vizibile n comunitate, mpliniri inclusiv de acest fel devin dintr-o dat foarte posibile. A aduga n completarea acestor rnduri i dou evenimente petrecute la sfritul anului 2009 n publicistica bucuretean: a aprut o nou revist ,,Istorie i civilizaie, care a scos deja 4 numere iar mai vechea ,,Historia ntre timp preluat de trustul Adevrul a ctigat o nou nfiare, cu nimic inferioar modelului ei de limb francez, remarcabil prin calitatea hrtiei i a reproducerilor, frumuseea aezrii n pagin i diversitatea excepional a subiectelor. Evident promitem s revenim ct de curnd. nainte de a ncheia solicit pe toi cei care activeaz n Societatea de tiine Istorice s ne trimit i pentru concursul nostru din mai-iunie prin preedinii filialelor sau prin pot lucrrile publicate sau revistele la care au colaborat, n sperana unei ct mai bune cuprinderi a ariei noastre editoriale.

344

Erat la vol. Studii i articole de istorie LXXV 2009


pag. 9 24 30 36 40 42 45 49 49 49 53 54 58 72 73 75 81 82 83 85 86 95 96 98 100 100 100 101 101 102 104 104 104 120 126 134 136 137 148 rndul 5 11 5 27 41 31 12 1 10 40 28 4 6 16 14 10 22 28 27 40 16 21 19 16 4 30 32 2 7 4 5 21 22 34 40 10 41 10 16 se va citi a fost integrale au dispus chiar de 1998 i a luat Gospodrii autoturismele de pe litoralul R.F. Germania poporului general nermurite octombrie 1966 Brent Scrawcroft dificulti occidental Nichefor cneazul Dristra studii recucerirea la n scrierile sale , aici proiecie unui, Anadolkioi ap pe cea de la Anadolkioi Siutghiol Siutghiol Pn una alta nu a putut de alimentarea a fost socotit Paraschiva Toate acestea ncadrat destule antisemii n loc de fost integral au dispun chiar 1988 a luat gospodrii autoturimele de pe litoral R.F. German poporului n general nermuite octombrie 1967 Brent Scrawcorft dificultai occidentale Nichifor cnezul Drista sudii recucerirea cd n scrierile n/sale Aici priecie uni Anadol-kioi ap de la Anadol-kioi Siut-ghioil Siughiol Pn un alta nu a putu de alimentare a fost socotit-o Paraschivei Pentru acestea ncadrate destul anti-Semite

345

pag. 149 150 150 150 151 153 154 155 155 155 159 161 165 168 169 184 185 191 191 193 193 193 194 194 196 197 222 225 225 226 226 226 226 227 228 228 229 230 231 231 231 232

rndul 39 2 23 35 15 32 i 34 21 7 25 32 3 33 6 20 2 28 25 7 11 12 19 19 24 27 20 7 37 3 6 13 20 20 35 23 13 32 31 4 17 33 35 23

se va citi 1994 au de PCR-PMR devenind romnizare insistent Razelm sporadic cu pravoslavnice numai mural secolul XVII artileristic a cobor salutar nostru doilea reprezentnd Calafat a cror comanda la rzboi ajunge maetri respectiv alctuia concentrat Aprovizionarea pete pentru a reocupa o l-a fcut absolvire locuitorilor instrucie bogat s-au ordonat s ntocmeasc superiori greutii divizii

n loc de 1944 cu de ctre PCR-PRM devenid romanizare insitent Razlem sporadic proslavnice mumai muraal secolul XIX artilerisitc cobor salutary nostrum dooilea reprezintnd Calafata a croro camanda sa rpzboi junge maetrii respective alctuiau concentrate Aprovizionarea peete pentru a reocupa la fcut absolvice nlocuitorilor instruie i bogat s-a ordonat s ntocmeasc un superioare greuti divizi

346

pag. 232 232 233 233 233 241 246 250 251 256 262 271 271 272 273 281 285 290 291 291 291 291 292 293 293 306 308 314 320 320 320 326 326 327 333 338 340 342 344 346 348 350

rndul 33 42 4 34 36 21 6 31 28 1 4 6 8 25 26 26 12 25 3 14 25 41 6 32 35 12 12 11 15 28 31 28 31 34 18 7 19 4 7 5 10 18

se va citi din ordinul funeralii justiia locotenent e deplasat regenerare a 29 iulie 1913 intrarea Greciei cipriot cea mai mic ideea unui alt devine de deschid Tentamen devenea principat autonom (1541) trecut scrieri 2010 suplimentar activitatea pe care Habsburgic marele numai c 1857 lexil Froebel (1782-1852) unui Mussolini pe care i de care necondiionate autoritile conjugat al patrimoniul 135.829 Dennis Deletant definea astfel matineelor a-nceput i era de neatins

n loc de din ordinal funerarii justiuia locotenet a deplasat regenerarea a 29 iulie 1912 intrarea celor Greciei cipriote cea mai mic unui unu deveine de la deschide Tentanen devenea paalc (1540) trecu scrieiri 2006 suplimetar activitaea care habsburgic marelui numai 1858 lexile Froebel (1782-1752) unii Musolini care i care necont/onate autoritile conjugat pEtrimoniul 13582 Dennis Diletant astfel definea matEneelor au nceput i de neatins

347

pag. 354 355 355 356 357 357 358 358 359 359 359 360 360 360 361 362 362 362 362 362 362 363 363 364 364 364 364 365 366 366 366 366 367 368 368 369 369 370 370 371 371 371

rndul 39 10 14 7 9 13 12 31 5 9 10 24 24 36 39 12 15 16 22, 23 26 35 6 38 16 24 29 30 32 22 27 30 39 1 3 40 6 9 19 32 10 10 18

se va citi Paul Ricoeur elabornd nu scot traducerea realitilor cultur n vedere Memfis teban hicsoi zeului al vedism civilizaiilor aspectele din istoriografia din dup 330 examen i 380 permanent i muzica Inoceniu a afirmat prin este susinut clugrul Hatepsut mprat din 1220 potoli israelii Isidor Speculum Majus Lincoln ierarhizat s-a definit comportamentul acestei reformatori i 1453 collge a-l

n loc de Paul Kicoeur Elabornd nu scoate traducererea realitiilor cultural pe vedre Menfis tibetan hiscoi zeuluzi a vedeism civiliaiilor aspecte din rndul istoricilor devin n anul 300 examen 381 permanet muzica i optica Inoiceniu prim sunt susinute clugr Hapepsut mprat din 1200 potolii israilii Isodor Speculum Majius Lincolun erarhizat a definit comportamentului acesteim reformatorii 1440 colleg al

348

pag. 371 372 372 373 373 373 373 376 376 376 376 376 377 377 378 382 383 383 387 387 388 389 389 389 391 392 396 396 397 397 397 397 397 398 398 399 399 401 402 403 403 408

rndul se va citi 24 bisericii 4 Pentru Leibniz 39 Cristophe 16 Princeton 21 se pot 30 milenarisme 32 cum este 11 unde un rol 21 taie 22 este prezent 26-29 identic cu 30-33 40-41 Lemeni 8 Hbert (1757-1794) 24 Ernest 21 anularea 7 adoptarea 24 provenind 34 Enciclopedia 11 les derniers plicans 11 fort 29 sufletele 5 populare 10 prin care 17 , la 39 Modern 23 istoriei 4 trebuia 11 Preteniilor 3 Nicolae 14 i de contiin a 16 statului 17 membrii 24 n 1923 7 ca 27 aprarea 12 Nordul Bucovinei 29 evidene 14 doar 17 distincie 18 crearea 31 Societii 15 de la

n loc de biserici Leibniz Cristofph Princepton se poate mileranisme cum sunt un rol tae este prezent Lemenii Hebert (1757-17949) Ernst anulare a adaptarea privind Encicloppedia le derniers plicans forets suflletele populae care . La Modrn istoria trebuie Preteniile Nicola contiina sfatului membri n 1923 c aprrea N Bucovinei evidena dect distincsie creearea Societilor dintr-o

349

pag. 417 417 427 430 434 436 436 437 437 437 438 438 438 438 438 439 439 439 440 440 440 441 442 444 455 455

rndul 18, 19 27 12 31 26 10 29 4 7 26 23 23 24 28 29 23 24 28 29 35 41 22 5 14 10 20

se va citi la S.G.P., S.G.P.C. etc. deficite (238-244 d.H.) secolele III-II .H) Kore Kosmou avea ntre 1971-1974 Studii i articole a ministerului de resort Societii i la liceu i stabilea i la gimnaziu au devenit funcionale manualele adecvate noile manuale aceste adevrate incontestabil nalt Societii s-mi informare filial bancar institutului est le plus forte excelena astzi acesteia

n loc de la (S.G.P., S.G.P.C etc.) deficituri (238-244 .H.) secolele III-II .H Kore Kosmou) aveau (ntre 1971-1974) studii i articole ministerul de resort societii i la local se stabilea urmat i au devenit funcionale noile programe adevrate incontestabile nalt societii s reformare filial institului e plus forte excelenta astzi? a cesteia

Prin acest material dorim s atragem atenia tuturor autorilor culegerii Studii i articole de istorie asupra rigorii cu care trebuie s-i elaboreze de acum ncolo contribuiile, ntruct secretariatul de redacie nu dispune de persoane care s lucreze pentru corectarea i stilizarea acestor articole. V mulumim anticipat. Coordonatorii Studii i articole de istorie LXXVI

350