Sunteți pe pagina 1din 91
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE
conf. univ. dr. ing. Altan ABDULAMIT altan@utcb.ro; altan.abdulamit@mmediu.ro tel/fax: 021-242-1870; m: 0722-121-114;
conf. univ. dr. ing. Altan ABDULAMIT
altan@utcb.ro; altan.abdulamit@mmediu.ro
tel/fax: 021-242-1870; m: 0722-121-114; 0740-017-531
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 2
BIBLIOGRAFIE 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 2
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 4
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE
BIBLIOGRAFIE 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 6
Importanta APEI ca resursa
Importanta APEI ca resursa

ISTORIC:

ex:

Importanta APEI ca resursa ISTORIC: ex: 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 7
Importanta APEI ca resursa
Importanta APEI ca resursa
Importanta APEI ca resursa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 8
Importanta APEI ca resursa
Importanta APEI ca resursa
Importanta APEI ca resursa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 9
Importanta APEI ca resursa
Importanta APEI ca resursa
Importanta APEI ca resursa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 10
Importanta APEI ca resursa
Importanta APEI ca resursa
3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 11
3/5/2012
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
11
Importanta APEI ca resursa
Importanta APEI ca resursa
Importanta APEI ca resursa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 12
Resurse de APA
Resurse de APA
3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 13
3/5/2012
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
13
Resurse de APA
Resurse de APA
Resurse de APA 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 14
Resurse de APA
Resurse de APA
Resurse de APA 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 15
Surse de APA
Surse de APA
Surse de APA 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 16
Surse de APA
Surse de APA
Surse de APA 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 17
Surse de APA
Surse de APA
Surse de APA 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 18
Surse de APA
Surse de APA
3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 19
3/5/2012
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
19
Surse de APA
Surse de APA
47 000 577 000 577 000 47 000 Bilant: Volumul este constant! (km 3 /an)
47 000
577 000
577 000
47 000
Bilant: Volumul este constant!
(km 3 /an)
Bazinul hidrografic
Bazinul hidrografic
Bazinul hidrografic 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 21
Bazinul hidrografic
Bazinul hidrografic
Bazinul hidrografic 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 22
Resurse de APA - Europa
Resurse de APA - Europa
Resurse de APA - Europa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 23
Resurse de APA - Europa
Resurse de APA - Europa

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 24
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
24
Resurse de APA - Romania
Resurse de APA - Romania
Resurse de APA - Romania 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 25
Resurse de APA - Romania
Resurse de APA - Romania
Resurse de APA - Romania 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 26
Resurse de APA - Romania
Resurse de APA - Romania
Resurse de APA - Romania 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 27
Resurse de APA - Romania
Resurse de APA - Romania

Resursele de apă ale României sunt constituite din apele de suprafaţă – râuri, lacuri, fluviul

Dunărea – şi ape subterane. Resursele de apă potenţiale şi tehnic utililizabile pentru anul 2007 se

prezintă în tabel.

Raportat la populaţia actuală a ţării, r ezultă o resursă specifică utilizabilă în regim natural, de

circa 2.660 m 3 /locuitor şi an , luând în considerare şi aportul Dunării sau o resursă specifică,

teoretică, de circa 1.770 m 3 /loc. şi an, numai cu aportul râurilor interioare, situând din acest pun ct

de vedere ţara noastră în categoria ţărilor cu resurse de apă relativ reduse în raport cu resursele

altor ţări.

de apă relativ reduse în raport cu resursele altor ţări. Principala resursă de apă a României

Principala resursă de apă a României o constituie râurile interioare. O caracteristică de bază

a acestei categorii de resursă o constituie v ariabilitatea foarte mare în spaţiu şi timp. Debitul mediu

specific variază între 1 l/s şi km 2 în zonele joase, şi 40 l/s şi km 2 în zonele înalte. P rimăvara se

produc viituri importante, urmate de secete prelungite.

Dunărea, al doilea fluviu ca mărime din Europa (cu lungime de 2 .850 km, din care 1.075 km

pe teritoriul României) are un stoc mediu la intrarea în ţară de 174 x 10 9 m 3 .

Resursele de apă subterană sunt constituite din apa acviferelor freatice şi de adâncim e.

Repartiţia scurgerii subterane variază pe marile unităţi tectonice de pe teritoriul ţării astfel: 0,5 - 1 l/s

şi km 2 în Dobrogea de Nord; 0,5

- 2 l/s şi km 2 în Podişul Moldovenesc;

0,1

-

3

l/s

şi

km 2

în

Depresiunea Transilvaniei şi Depresiunea Panonică; 0,1 - 5 l/s şi km 2 în Dobrogea de Nord şi

Platforma Dunăreană; 5 - 20 l/s şi km 2 în zona Carpaţilor, în special în Carpaţii Meridionali şi în

zonele de carst din bazinul Jiului şi Cernei.

Resurse de APA - Romania
Resurse de APA - Romania

3/5/2012

RESURSELE DE APĂ POTENŢIALE ŞI TEHNIC UTILILIZABILE PENTRU ANUL 2007 Sursa de apă Total indicator
RESURSELE DE APĂ POTENŢIALE ŞI TEHNIC UTILILIZABILE
PENTRU ANUL 2007
Sursa de apă
Total
indicator de caracterizare
mii.m 3 .
A. Râuri interioare
1. Resursa teoretică
40.000.000
2. Resursa existentă potrivit gradului de amenajare a bazinelor
hidrogr afice 1
13.059.071
3. Cerinţa de apă a folosinţelor, potrivit capacităţilor de captare aflate
în funcţiune
3.940.724
B. Dunăre (direct)
1. Resursa teoretică (în secţiunea de intrare în ţară) 2
85.000.000
2. Resursa utilizabilă în regim actual de amenajar e
20.000.000
3. Cerinţa de apă a folosinţelor potrivit capacităţilor de captare aflate în
funcţiune 3
4.737.664
C. Subteran
1.
Resursa teoretică,
9.600.000
din care:
ape freatice
4.700.000
ape de adâncime
4.900.000
2.
Resursa utilizabilă
6.677.150
3. Cerinţa de apă a folosinţelor po trivit capacităţilor de captare în
funcţiune
758.628
Total resurse
1. Resursa teoretică
134.600.000
2. Resursa existentă potrivit gradului de amenajare a bazinelor
hidrografice
39.736.221
3.
Cerinţa de apă a folosinţelor, potrivit cap acităţilor de captare aflate
în funcţiune
9.437.016
4.
Cerinţa de apă pentru protecţia ecologică
4.341.972
Sursa: Administraţia Naţională ,,Apele Rom âne”
lungul 1 cuprinde râului şi reţeaua lacurilor litorale, precum şi resursa asigurată prin refolosire externă directă în
2
3 ½ inclusiv din stocul volumele mediu transferate multianual, în la bazinul intrarea Litoral în ţară
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
29

3/5/2012

Resurse de APA - Romania CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 30
Resurse de APA - Romania
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
30
Resurse de APA - Romania
Resurse de APA - Romania
Resurse de APA - Romania
Resurse de APA - Romania

Totalul cursurilor de apă, codificate, ale ţării noastre este de 78.905 km. Activitatea

de supraveghere a calităţii apelor a fost organizată în anul 2007 în principal pe cursurile

mijlocii şi inferioare pe o lungime de 26.506 km, unde se manifestă impactu l acţiunilor

umane asupra mediului, respectiv asupra calităţii apelor. S-au realizat de asemenea şi

măsurători în secţiuni de referinţă ale cursurilor de apă, situate în special în zonele

superioare, unde acest impact este minim.

Caracterizarea calităţii apei, pe bazine hidrografice şi la nivel naţional, reprezintă

evaluarea globală a rezultatelor analitice obţinute periodic, în campanii expediţionare.

Secţiunile de monitorizare şi cursurile de apă sunt încadrate pe categorii de calitate, în

conformitate c u actele normative în vigoare.

Calitatea globală a apelor curgătoare de suprafaţă, evaluată în funcţie de situaţia

celor 824 secţiuni de supraveghere, conform datelor din tabelul nr. 4.3.1., a fost distribuită

astfel: clasa I 23,8%; clasa a II-a - 45%; clasa a III-a 18,8%; clasa a IV-a - 7,9%; clasa a

V-a 4,5%.

Din lungimea totală a râurilor monitorizate în anul 2007 de 26.506 de km, 6.211 km

(23,4%) s- au încadrat în clasa I de calitate, 11.783 km (44,5%) în clasa a II - a, 5.638 km

(21,3%) în clasa a III- a, 1.921 km (7,2%) în clasa a IV - a şi 953 km (3,6%) în clasa a V- a.

Raportat la totalul cursurilor de apă de 78.905 km, neluând în considerare poluarea

datorită fondului natural şi considerând că lungimea cursurilor de apă nesupravegheată are

apa de calitatea III, rezultă că 1,2% se încadrează în clasa a V - a, 2,4% în clasa a IV - a,

7,1% în clasa a III- a şi 89,2% se încadrează în clasa I II - a.

Resurse de APA - Romania
Resurse de APA - Romania

În anul 2007, din punct de vedere saprobiologic, analiza globală a celor 26.320 km lungime de râuri, monitorizată în 778 de secţiuni a evidenţiat următoarele: 6.598 km (25,06%) s-au încadrat în clasa I de calitate (stare ecologică foarte bună), 12.887 km (48,96%) s-au încadrat în clasa a II-a de calitate (stare ecologica bună), 5.262 km (20%) în clasa a III-a de calitate (stare ecologică moderată), 1.168 km (4,44% ) în clasa a IV-a de calitate (stare ecologică slabă) şi 405 km (1,54%) în clasa a V-a de calitate (stare ecologica proastă). În figurile nr. 4.3.1. şi nr. 4.3.2. sunt reprezentate evoluţia calităţii apelor râurilor (după lungime) în funcţie de starea ecologică (macrozoobentos), respectiv în funcţie de starea chimică, în perioada 2005 - 2007.

Figura nr. 4.3.1 EVOLUŢIA CALITĂŢII APELOR RÂURILOR (DUPĂ LUNGIME) ÎN FUNCŢIE DE STAREA ECOLOGICĂ
Figura nr. 4.3.1
EVOLUŢIA CALITĂŢII APELOR RÂURILOR (DUPĂ LUNGIME) ÎN FUNCŢIE DE STAREA ECOLOGICĂ
(MACROZOOBENTOS) ÎN PERIOADA 2005 - 2007
50
Figura nr. 4.3.2
45
EVOLUŢIA CALITĂŢII APELOR RÂURILOR (DUPĂ LUNGIME) ÎN FUNCŢIE DE STAREA CHIMICĂ
40
ÎN PERIOADA 2005 - 2007
35
50
30
45
%
25
40
20
35
15
30
10
%
25
5
20
0
2005
2006
2007
Foarte bună
29
28,5
25,06
15
Bună
37
45,6
48,96
10
Moderată
23
19,2
20
Slabă
7
5,2
4,44
5
Proastă
4
1,5
1,54
0
Sursa:Administraţia Naţională ,,Apele Române
2005
2006
2007
Foarte bună
14.5
29.8
23.4
Bună
37.8
46.4
44.5
Moderată
25.1
16.5
21.3
Slabă
16.7
5.1
7.2
Proastă
5.9
2.2
3.6

Sursa:Administraţia Naţională ,,Apele Române

Folosinte de apa
Folosinte de apa
Folosinte de apa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 34
Folosinte de apa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 34
Folosinte de apa – alimentari cu apa
Folosinte de apa – alimentari cu apa
Folosinte de apa – alimentari cu apa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
Folosinte de apa – alimentari cu apa
Folosinte de apa – alimentari cu apa
Folosinte de apa – alimentari cu apa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
Folosinte de apa – alimentari cu apa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
Folosinte de apa – alimentari cu apa
Folosinte de apa – alimentari cu apa
Folosinte de apa – alimentari cu apa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
Folosinte de apa – alimentari cu apa
Folosinte de apa – alimentari cu apa
Folosinte de apa – alimentari cu apa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
Folosinte de apa – alimentari cu apa
Folosinte de apa – alimentari cu apa
Folosinte de apa – alimentari cu apa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
Folosinte de apa – alimentari cu apa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
Folosinte de apa – irigatii
Folosinte de apa – irigatii
Folosinte de apa – irigatii 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 40
Folosinte de apa – irigatii 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 40
Folosinte de apa – irigatii
Folosinte de apa – irigatii
Folosinte de apa – irigatii 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 41
Folosinte de apa – irigatii
Folosinte de apa – irigatii
Folosinte de apa – irigatii 42 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

42

Folosinte de apa – irigatii 42 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

Folosinte de apa – irigatii
Folosinte de apa – irigatii
Folosinte de apa – irigatii 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 43
Folosinte de apa – irigatii
Folosinte de apa – irigatii
Folosinte de apa – irigatii 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 44
Folosinte de apa – irigatii
Folosinte de apa – irigatii
Folosinte de apa – irigatii 45 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
Folosinte de apa – irigatii 45 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

45

3/5/2012
3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

Folosinte de apa – irigatii
Folosinte de apa – irigatii
3/5/2012
3/5/2012
Folosinte de apa – irigatii 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 46

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

46

Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 47
Folosinte de apa – hidroenergie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 47
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 48
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 49
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 50
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 51
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 52
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 53
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 54
Folosinte de apa – hidroenergie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 54

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

54

Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 55
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 56
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 57
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie
Folosinte de apa – hidroenergie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 58
Folosinte de apa – hidroenergie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 58
Folosinte de apa – aparare inundatii
Folosinte de apa – aparare inundatii

3/5/2012

Folosinte de apa – aparare inundatii 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 59
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

59

Folosinte de apa – aparare inundatii
Folosinte de apa – aparare inundatii
Folosinte de apa – aparare inundatii 60 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
Folosinte de apa – aparare inundatii 60 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

60

Folosinte de apa – aparare inundatii 60 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

Folosinte de apa – aparare inundatii
Folosinte de apa – aparare inundatii
Folosinte de apa – aparare inundatii 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 61

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

61

Folosinte de apa – aparare inundatii
Folosinte de apa – aparare inundatii
Folosinte de apa – aparare inundatii 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 62
Folosinte de apa – aparare inundatii
Folosinte de apa – aparare inundatii
Folosinte de apa – aparare inundatii 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 63
Folosinte de apa – aparare inundatii
Folosinte de apa – aparare inundatii
Folosinte de apa – aparare inundatii 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 64
Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 65
Folosinte de apa – navigatie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 65
Folosinte de apa – navigatie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 65
Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 66
Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie
3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 67
3/5/2012
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
67
Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 68
Folosinte de apa – navigatie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 68
Folosinte de apa – navigatie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 68

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

68

Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 69
Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 70
Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie 3/5/2012 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 CONSTRUCTII

3/5/2012

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

71

71

Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 72
Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie

3/5/2012

Folosinte de apa – navigatie 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 73

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

73

Folosinte de apa – navigatie
Folosinte de apa – navigatie

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 74
CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1
74
Folosinte de apa
Folosinte de apa
Folosinte de apa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 75
Folosinte de apa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 75
Folosinte de apa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 75
Folosinte de apa – agrement
Folosinte de apa – agrement
Folosinte de apa – agrement 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 76
Folosinte de apa – agrement
Folosinte de apa – agrement
Folosinte de apa – agrement 3/5/2012 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 CONSTRUCTII

3/5/2012

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

77

77

Folosinte de apa – agrement
Folosinte de apa – agrement
Folosinte de apa – agrement 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 78
Folosinte de apa – agrement 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 78

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

78

Folosinte de apa – agrement
Folosinte de apa – agrement
Folosinte de apa – agrement 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 79
Folosinte de apa – agrement
Folosinte de apa – agrement
Folosinte de apa – agrement 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 80
Folosinte de apa – agrement
Folosinte de apa – agrement
Folosinte de apa – agrement 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 81
Caracteristici naturale ale apelor ca resursa
Caracteristici naturale ale apelor ca resursa
Caracteristici naturale ale apelor ca resursa 3/5/2012 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

3/5/2012

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

82

82

Caracteristici naturale ale apelor ca resursa
Caracteristici naturale ale apelor ca resursa
Caracteristici naturale ale apelor ca resursa 3/5/2012 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

3/5/2012

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

83

83

Caracteristici naturale ale apelor ca resursa
Caracteristici naturale ale apelor ca resursa
Caracteristici naturale ale apelor ca resursa 3/5/2012 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

3/5/2012

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

84

84

Caracteristici naturale ale apelor ca resursa
Caracteristici naturale ale apelor ca resursa
Caracteristici naturale ale apelor ca resursa 3/5/2012 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

3/5/2012

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

85

85

Caracteristici naturale ale apelor ca resursa
Caracteristici naturale ale apelor ca resursa
Caracteristici naturale ale apelor ca resursa 3/5/2012 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

3/5/2012

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

86

86

Caracteristici naturale ale apelor ca resursa
Caracteristici naturale ale apelor ca resursa
Caracteristici naturale ale apelor ca resursa 3/5/2012 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

3/5/2012

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

87

87

Caracteristici naturale ale apelor ca resursa
Caracteristici naturale ale apelor ca resursa
Caracteristici naturale ale apelor ca resursa 3/5/2012 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

3/5/2012

3/5/2012

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1

88

88

Cerinte functionale folosinte apa
Cerinte functionale folosinte apa
Cerinte functionale folosinte apa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 89
Cerinte functionale folosinte apa
Cerinte functionale folosinte apa
Cerinte functionale folosinte apa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 90
Cerinte functionale folosinte apa
Cerinte functionale folosinte apa
Cerinte functionale folosinte apa 3/5/2012 CONSTRUCTII HIDROTEHNICE - IV ISPM - CURSUL 1 91