Sunteți pe pagina 1din 3

Freelex - Regulament din 1994 privind stabilirea categoriei de importan...

http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=60655

REGULAMENT din 8 iunie 1994 privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor


CAPITOLUL 1: Prevederi generale
Art. 1
Prezentul regulament are ca obiect stabilirea modului de incadreare in categorii de importanta a constructiilor, in scopul aplicarii diferentiate a sistemului calitatii, conform legii.

Art. 2
Constructiile reprezinta lucrarile concepute si executate pentru indeplinirea unor functii economico-sociale sau ecologice. Ele sint caracterizate, de regula, in raport cu necesitatea de adaptare la conditiile locale de teren si mediu, cu durata mare de utilizare, cu volumul important de munca si cu materialele inglobate.

Art. 3
Prevederile prezentului regulament se aplica tuturor constructiilor noi sau existente.

Art. 4
Constructiile se incadreaza, dupa importanta lor, in urmatoarele categorii : a) de importanta globala, denumite curent categorii de importanta, care privesc intreaga constructie, sub toate aspectele ; b) de importanta specifice, denumite clase de importanta, care privesc intreaga constructie sau parti ale acesteia, sub anumite aspecte.

CAPITOLUL 2: Categorii de importanta


Art. 5
Categoriile de importanta a constructiilor se stabilesc in conformitate cu metodologia aprobata de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pentru realizarea unor niveluri de calitate determinate de realizarea exigentelor esentiale, tinind seama de urmatoarele aspecte : a) implicarea vitala a constructiilor in societate si natura (gradul de risc sub aspectul sigurantei etc.) ; b) implicarea functionala a constructiilor in domeniile socioeconomice, in mediul construit si in natura (destinatia, modul de utilizare s.a.) ; c) caracteristici proprii constructiilor (complexitatea, considerentele economice s.a.).

Art. 6
Categoriile de importanta care se stabilesc pentru constructii sint : - constructii de importanta exceptionala (A) ; - constructii de importanta deosebita (B) ; - constructii de importanta normala (C) ; - constructii de importanta redusa (D). In anexa 2 a) se prezinta lista exemplificativa cu incadrerea unor constructii in categorii de importanta.

Art. 7
Categoria de importanta se stabileste de catre proiectant, la cererea investitorului, in cazul constructiilor noi, sau a proprietarului, in cazul constructiilor existente. Pentru fiecare constructie se stabileste o singura categorie de importanta si aceasta va fi inscrisa in toate documentele tehnice privind constructia (autorizatia de construire, proiectul de executie, cartea tehnica a constructiei, documentele de asigurare s.a.).

CAPITOLUL 3: Clase de importanta


Art. 8
Clase de importanta se stabilesc prin reglementari tehnice si au la baza criterii specifice.

1 din 3

4/12/2011 11:34 AM

Freelex - Regulament din 1994 privind stabilirea categoriei de importan...

http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=60655

Art. 9
Clasele de importanta se coreleaza cu categoriile de importanta de catre proiectant la constructiile noi/sau de catre expertul tehnic atestat, la constructiile existente, in scopul stabilirii conditiilor de aplicare a componentelor sistemului calitatii.

CAPITOLUL 4: Dispozitii finale


Art. 10
Categoria si clasa de importanta stabilite pentru o constructie nu se vor modifica decit la schimbarea destinatiei sau in alte conditii care impun aceasta, prin documentatii motivate.

Art. 11
Investitorii sau proprietarii pot sa prevada prin clauze contractuale cu proiectantii unele exigente esentiale sau alte cerinte superioare celor corespunzatoare categoriei sau clasei de importanta a constructiei.

Art. 12
Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de Informatii vor adopta prevederile prezentului regulament la fondul construit aflat in administrare si prin ordine ale ministrilor apararii nationale, de interne si al directorului Serviciului Roman de Informatii vor stabili proceduri pentru incadrearea in categorii si clase de importanta, conform legii.

ANEXA nr. 1.1: ANEXA 2 a): CATEGORII DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR


- Lista exemplificativa I. Categoria de importanta A - Constructii de importanta exceptionala 1. Constructii cu functiuni deosebit de importante, a caror neindeplinire implica riscuri majore pentru societate si natura, pe zone foarte extinse. Exemple : reactoare nucleare, baraje inalte sau amplasate pe terenuri dificile, cu zone intens populate in aval. 2. Constructii cu caracter de unicat, cu valoare deosebita de patrimoniu. Exemple : ansambluri si cladiri de cult sau alte monumente de arhitectura propuse pentru a fi inscrise in patrimoniul cultural mondial. II. Categoria de importanta B - Constructii de importanta deosebita 1. Constructii cu functii importante, a caror neindeplinire implica riscuri majore pentru societate si natura, pe zone limitate. Exemple : constructii din industria chimica ; cai ferate, sosele, poduri, porturi si aeroporturi de interes national ; baraje pentru acumulari mari de apa ; constructii social - culturale cu aglomerari mari de oameni ; statii de emisie de radio si televiziune. 2. Constructii de valoare deosebita de patrimoniu sau care adapostesc asemenea valori. Exemple : monumente de arhitectura, situri istorice, muzee, arhive si biblioteci de importanta nationala. III. Categoria de importanta C - Constructii de importanta normala 1. Constructii cu functii obisnuite, a caror neindeplinire nu implica riscuri majore pentru societate si natura. Exemple : cladiri de locuinte cu mai mult de doua niveluri ; constructii industriale si agrozootehnice curente ; constructii social-culturale care nu intra in categoriile de importanta A si B. 2. Constructii cu caracteristici si functiuni obisnuite, dar cu valori de patrimoniu. Exemple : cladiri de cult ; muzee de importanta locala. IV. Categoria de importanta D - Cladiri de importanta redusa Constructii cu functii obisnuite, a caror neindeplinire afecteaza un numar redus de oameni. Exemple : cladiri de locuinte parter si un etaj ; dependinte gospodaresti ; constructii provizorii.

2 din 3

4/12/2011 11:34 AM

Freelex - Regulament din 1994 privind stabilirea categoriei de importan...

http://freelex.wolterskluwer.ro/DocumentView.aspx?DocumentId=60655

3 din 3

4/12/2011 11:34 AM