Sunteți pe pagina 1din 17

SCHIMBATOARESCHIMBATOARE DEDE CALDURACALDURA

SCHIMBATOARE SCHIMBATOARE DE DE CALDURA CALDURA Aparate termice în care are loc transferul căldurii de la

Aparate termice în care are loc transferul căldurii de la un agent termic mai cald (agentul termic primar) către un agent termic mai rece (agentul termic secundar), în procesele de răcire, încălzire, condensare, vaporizare, etc.

un agent termic mai rece (agentul termic secundar), în procesele de răcire, încălzire, condensare, vaporizare, etc.
CLASIFICAREACLASIFICAREA SCHIMBATOARELORSCHIMBATOARELOR DEDE CALDURACALDURA 1. Funcţie de modul de realizare al
CLASIFICAREACLASIFICAREA
SCHIMBATOARELORSCHIMBATOARELOR DEDE
CALDURACALDURA
1. Funcţie de modul de realizare al transferului de căldură;
2. Funcţie de tipul constructiv;
3. Funcţie de numărul de fluide;
4. Funcţie de starea de agregare a agenţilor termici;
5. Funcţie de compactitatea aparatului;
6. Funcţie de modul de realizare a curgerii;
7. Funcţie de destinaţie;
8. Funcţie de material.
CLASIFICAREACLASIFICAREA SCHIMBATOARELORSCHIMBATOARELOR DEDE CALDURACALDURA -1. Funcţie de modul de realizare al
CLASIFICAREACLASIFICAREA
SCHIMBATOARELORSCHIMBATOARELOR DEDE
CALDURACALDURA
-1. Funcţie de modul de realizare al transferului de căldură:
Schimbătoare de căldură cu
contact indirect (de suprafaţă)
Schimbătoare de căldură cu
contact direct
Schimbătoare
de căldură
recuperative
Schimbătoare
de căldură
regenerative
Schimbătoare
de căldură cu
strat fluidizat
Schimbătoare
de căldură fără
umplutură
Schimbătoare
de căldură cu
umplutură
1. Funcţie de modul de realizare al transferului de căldură: Schimbătoare de căldură cu contact
1. Funcţie de modul de realizare al transferului de căldură:
Schimbătoare de căldură cu contact indirect:
a) schimbător recuperativ ţeavă în ţeavă :
b) schimbător recuperativ cu ţevi şi manta :
Schimbătoare de căldură cu contact indirect: c) schimbător de căldură cu plăci: cu garnituri: sudate:
Schimbătoare de căldură cu contact indirect:
c) schimbător de căldură cu plăci:
cu garnituri:
sudate:
Schimbătoare de căldură cu contact indirect: d) schimbător de căldură spiral: secţiuni: montaj:
Schimbătoare de căldură cu contact indirect:
d) schimbător de căldură spiral:
secţiuni:
montaj:
-Schimbătoare de căldură cu contact indirect: e) schimbător regenerativ cu umplutură fixă; f) schimbător
-Schimbătoare de căldură cu contact indirect:
e)
schimbător regenerativ cu umplutură fixă;
f) schimbător regenerativ rotativ;
g)
schimbător cu strat fluidizat :
-Schimbătoare de căldură cu contact direct: a) fără umplutură b) cu umplutură
-Schimbătoare de căldură cu contact direct:
a) fără umplutură
b) cu umplutură

2. Funcţie de tipul constructiv :

Schimbătoare de căldură recuperative Tubulare Plane Cu suprafeţe extinse Ţeavă în Cu ţevi Cu Cu
Schimbătoare de căldură recuperative
Tubulare
Plane
Cu suprafeţe extinse
Ţeavă în
Cu ţevi
Cu
Cu plăci
Cu ţevi
Cu plăci
Spirale
Lamelare
ţeavă
şi manta
serpentine
nervurate
nervurate
Schimbătoare de căldură regenerative
Cu umplutură fixă
Cu umplutură mobilă
Cu strat
Rotative
Cu strat fluidizat
mobil
3. Funcţie de numărul de fluide : • • schimbătoare cu 3 fluide; • schimbătoare
3. Funcţie de numărul de fluide :
schimbătoare cu 3 fluide;
schimbătoare cu mai mult de 3 fluide.

schimbătoare cu 2 fluide (marea majoritate);

4. Funcţie de starea de agregare a agenţilor termici :

aparate fără schimbarea stării de agregare a agenţilor termici;

• • 5. Funcţie de compactitatea aparatului : In funcţie de acest criteriu distingem:
5. Funcţie de compactitatea aparatului :
In funcţie de acest criteriu distingem:

aparate cu schimbarea stării de agregare a unui agent termic;

aparate cu schimbarea stării de agregare a ambilor agenţi termici.

st ă rii de agregare a ambilor agen ţ i termici. Compactitatea unui schimbător de căldură

Compactitatea unui schimbător de căldură este caracterizată de raportul între suprafaţa sa de schimb de căldură şi volumul său.

• schimbătoare compacte (compactitatea mai mare de 700 m 2 /m 3 ); • schimbătoare necompacte (compactitatea mai mică de 700 m 2 /m 3 ).

6. Funcţie de modul de realizare a curgerii :

a)

b)

contracurent; echicurent; curent încrucişat cu ambele fluide amestecate; curent încrucişat cu un fluid amestecat şi celălalt neamestecat; curent încrucişat cu ambele fluide neamestecate; curgere compusă.

c) d) e) f)
c)
d)
e)
f)
ş i cel ă lalt neamestecat; curent încruci ş at cu ambele fluide neamestecate; curgere compus

f) curgerea compusă:

a)

b)

o trecere prin manta şi două treceri prin ţevi; două treceri prin manta şi patru treceri prin ţevi; o trecere prin manta şi trei treceri prin ţevi; trei treceri prin manta şi şase treceri prin ţevi.

c) d)
c)
d)
o trecere prin manta ş i trei treceri prin ţ evi; trei treceri prin manta ş

7. Funcţie de destinaţie (scop) :

preîncălzitoare;

• • răcitoare; • vaporizatoare; • generatoare de vapori; • răcitoare frigorifice; • condensatoare;
răcitoare;
vaporizatoare;
generatoare de vapori;
răcitoare frigorifice;
condensatoare;
boilere, etc.
8. Funcţie de material :
• boilere, etc. 8. Funcţie de material : • • metalice (font ă , o ţ

metalice (fontă, oţel, cupru, alamă, oţel inoxidabil, titan, etc.);

nemetalice (ceramice, sticlă, grafit sau materiale plastice).

CerinCerinţţeleele agenagenţţilorilor termicitermici Coeficienti de transfer de caldura ridicati (α); Pierderi de
CerinCerinţţeleele agenagenţţilorilor termicitermici
Coeficienti de transfer de caldura ridicati (α);
Pierderi de presiune reduse (∆p);
Debite mici de fluid (M).
Cerinte:
Termohidraulice;
Fizico-chimice;
Economice;
Fiziologice.
CerinCerinţţeleele termohidraulicetermohidraulice Căldura specifică: (Q & Q & = M & ⋅ c ⋅ ∆
CerinCerinţţeleele termohidraulicetermohidraulice
Căldura specifică:
(Q
&
Q &
=
M &
c
⋅ ∆
T
[W ]
M &
dacã
c
=
ct.;
T
=
ct.)
p
p
&
M
⋅ ∆
p
P
=
[
]
&
W
dacã
M
P
p
p
ρ η
η
η
i
m
e
α
⋅ d
b
c
h
Nu
=
a
Re
Pr
ε
=
λ
ν
ρ
⋅ c
p
(
)
Pr =
α
~ Pr
α
cu
Pr
↑ c
p
λ
 c ∈
(
0,3
÷
0,45
)
b ≈ 0,8
Căldura latentă de vaporizare:
Q & = M & ⋅ r
[W ]
&
M & ↓ dacã r ↑
(Q = ct.)
CerinteleCerintele termohidraulicetermohidraulice Conductivitatea termică: α ⋅ d b c h  Nu = a Re
CerinteleCerintele termohidraulicetermohidraulice
Conductivitatea termică:
α
⋅ d
b
c
h
 Nu
=
a
Re
Pr
ε
=
 ⋅
λ
ν
ρ
⋅ c
p
(
0,55
÷
0,7
)
Pr =
α
~
λ
α
dacã
λ
λ
 c ∈
(
0,3
÷
0,45
)
Densitatea:
(
0,3
÷
0,45
)
α
~ Pr
α
~
ρ
2
α
= optim
l
w
p
=
+
ξ
  f
ρ
⇒ ∆ p ~
ρ
d
2
Vâscozitatea:
ν
ρ
⋅ c
p
Pr =
λ
α
Dacă
ν ↑ ⇒
w
d
trebuie ca
ν
h
Re =
ν
∆ p
Temperatura de saturaţie:
T
=
f
(
p
)→
T
↑↑ ⇔
p
sat
sat
sat
sat
AlteAlte cerintecerinte Fizico-chimice să nu fie corozivi; să nu fie inflamabili; să nu dea amestecuri
AlteAlte cerintecerinte
Fizico-chimice
să nu fie corozivi;
să nu fie inflamabili;
să nu dea amestecuri explozive;
să nu creeze depuneri pe suprafeţele de schimb de căldură.
Economice
ieftini;
uşor de transportat.
Fiziologice
să nu fie toxici;
să nu influenţeze calitatea alimentelor.