Sunteți pe pagina 1din 46

Grile ED

1. Un semnal numeric periodic, de perioada T=100nsec are factorul de umplere de 20%. Ct este durata aproximativ cat forma de und este in 1: a. 20nsec b. 80nsec c. 50nsec d. 60nsec d=(p+tr)/T d=factor de umplere p+latimea impuls tr=timp front T=perioada p+tr=d-T=20/100*100=20nsec 2.Un semnal numeric periodic, are perioada T=66nsec.Care este valoarea aproximativ a frecventei, exprimat in MHz: a. 150MHz b. 15MHz c. 18MHz d. 1500MHz Justificare. f=1/T=1/66*10-9=1/66*(109)=15MHz 3. Pentru un TBJ (Si) npn in regim de saturaie care ar fi o valoare aproximativ a tensiunii B-E: a. 0.8V b. 0.2V c. 1.4V d. 0.4V 4. Pentru un TBJ (Si) npn in regim de saturaie care ar fi o valoare aproximativ a tensiunii C-E: a. 0.7V b. 0.2V c. 1.4V d. 0.4V

5. Care din urmtoarele perechi de regimuri de funcionare pentru un TBJ npn sunt utilizate ca baz de lucru in cazul circuitelor numerice TTL: a. saturat-saturat b. blocat-regim active normal c .blocat-saturat d. regim active normal-saturat 6. Care din urmtoarele metale nu este utilizat pentru realizarea circuitelor integrate: a. aluminiu b. litiu c. aur d. staniu 7. Care din urmtoarele materiale este folosit ca un conductor la realizarea unui microcircuit (chip) modern: a. siliciu metallic b. siliciu policristalin c. siliciu poros d. siliciu monocristalin 8. Pentru o surs ideal de curent continuu, curentul pe la borne este, in primul rnd: a. independent de frecventa b. independent de tensiunea de la borne c. independent de temperature d. independent de polarizare 9. In mod convenional, prin raportare la un nod al unui circuit, semnul curentului este: a. pozitiv cand intra in nod b. pozitiv cand iese din nod c. negativ cand intra in nod d. intodeauna pozitiv 10. Care din urmtoarele legi ale fizicii ar fi modelul care descrie comportarea unui rezistor ideal in current continuu: a. Legea lui Columb b. Legea lui Ohm c. Legea lui Faraday
2

d. Legea lui Kirchoff 11.La modul general un capacitor ideal C oarecare introdus in serie cu o latur de circuit: a. nu are niciun effect b. blocheaza componenta de current continuu c. blocheaza componenta de current alternative d. blocheaza componenta de current sinusoidal 12. La modul general un inductor ideal L introdus in paralel cu o latur de circuit: a. scurtcircuiteaza componentade current alternative b. nu are nicun effect c. securiteaza componenta de current continuu d. blocheaza componenta de current continuu 13. Pentru majoritatea circuitelor numerice uzuale nivelele logice reprezint: a. rezistente asociate starilor logice b. capacitati associate starilor logice c. tensiuni associate starilor logice d. curenti asociati starilor logice 14. Faptul ca pentru un circuit numeric nivelele logice sunt definite in logic pozitiv nseamn si c: a. un nivel de 0 este mai pozitiv decat unul de 1 b. un nivel de 1 este mai pozitiv decat unul de 0 c. un nivel de 1 este mai negative decat unul de 0 d .nivelele de 0 si 1 sunt positive 15. La modul general pentru o poart, caracteristica static de transfer reprezint: a. dependenta curentului de intrare b. dependenta intrarii de iesire c. dependenta intrarii de intrare d. dependenta curentului de alimentare 16. Pentru un circuit numeric (o poart) care din urmtoarele caracteristici, de regul, nu prezint interes: a. de transfer b. de alimentare c. amplitudine-frecventa d. de intrare
3

17. Marginile de zgomot de curent continuu, pentru o familie de circuite integrate numerice, caracterizeaz: a. consumul propriu b. imunitatea la perturbatii c. compatibilitatea nivelelor logice d. tensiunea de prag 18. Marginile de zgomot de curent continuu, pentru o familie de circuite integrate numerice, depind si de valoarea: a. timpului de propagare b. curentului de iesire c. tensiunii de alimentare d. curentului de alimentare

19. Care din urmtoarele pori, ar putea s fie utilizate ca un inversor, prin conectarea intrrilor neutilizate in 1 (H): a. OR4 b. NOR3 c. AND4 d. NAND3 Justificare.

20. Pentru o poarta XOR2 (cu 2 intrri) cum ar trebui sa conectm cealalt intrare pentru a obine un inversor: a. in ,,1 b. in ,,0 c. nu conteaza d. nu este posibil Justificare.

21. Fan-out-ul, pentru o familie de circuite integrate numerice, exprim: a. numarul maxim de intrari care poate fi comandat de iesire b. curentul de iesire c. curentul de intrare d. curentul de scurtcircuit al intrarii

22. La bornele unei surse ideale de tensiune continu V=+3.3V se conecteaz doi rezistori R1=500 Ohmi si R2= 1000 Ohmi, conectai (legai) la rndul lor in paralel. Care este curentul I1 prin rezistorul R1? a. cca. 10mA b. cca. 3.3mA c. cca. 6.6mA d. cca. 5mA Justificare.

U sursa ideala => r intern=0 I1=U/R1=3,3/500=6,6*10-3A=6,6mA 23.Teorema lui Norton presupune echivalarea unui circuit (o combinaie de surse de tensiune, curent si rezistori) cu:. a. o sursa de tensiune serie cu un resistor b. o sursa de curent serie cu nu resistor c. o sursa de tensiune paralel cu un resistor d. o sursa de current parallel cu un rezistor 24.Avei un capacitor (iniial descrcat) care se ncarc de la o surs ideal de tensiune continu printrun rezistor. Timpul de crestere (tr) al tensiunii la bornele capacitorului este:. a. invers proportional cu capacitatea capacitorului b. invers proportional cu rezistenta rezistorului c. direct proportional cu capacitatea capacitorului d. direct proportional cu tensiunea sursei

25. Pentru o poart oarecare, care din urmtoarele mrimi reprezint un factor de influen extern: a. nivele logige de intrare b. tensiunea de prag c. tensiunea de alimentare d. nivelele logice de iesire

26. Pentru un inversor numeric minimal realizat cu un TBJ npn, tranzistorul in cauz este intr-o conexiune: a. colector comun b. baza comuna c. emitor comun d. baza-colctor comuna 27. Pentru un capacitor (condensator) plan oarecare,capacitatea este proporional cu: a. curentul prin armature b. distanta intre armature c. suprafata armaturilor d. rezistenta armaturilor 28. La bornele unei surse ideale de tensiune continu V=+5V se conecteaz doi rezistori R1=5 kOhmi si R2=15 kOhmi, conectai (legai) la rndul lor in serie. Care este cderea de tensiune la bornele rezistorului R2 ? a. 1.25V b. 3.72V c. 4.25V d. 2.5V Justificare.

29. Care din urmtoarele ordonri, in ordinea cresctoare a rezistivitii electrice, este corect: a. Cupru, Aur, Aluminiu b. Aluminiu, Cupru, Aur c. Cupru, Aluminiu , Aur, d. Aur, Cupru, Aluminiu 30. Timpii de crestere (rise), respectiv de cdere (fall), pentru o form de und numeric descriu, in primul rnd: a. supracresterea negativ b. supracresterea pozitiv c. ntrzierea intrare-iesire d. viteza de variaie a semnalului 31. Avei 3 capacitori cu valorile: C1= 20nF, C2=50nF si C3= 0.1F. Dac cei 3 capacitori se conecteaz in serie, capacitatea echivalent va fi: a. 175nF b. 15nF c. 12.5nF d. 0.125F Justificare. 1/Cech=1/C1+1/C2+1/C3=1/20* 10-9+1/50*10-9+1/0,1*10-6=1/20*10-9+1/50* 10-9+1/50*10-9=1/10-8(1/2+1/5+1/10)=1/10-8*8/10=8/10-7 1/Cech=8/10-7=>Cech=10-7/8=0,125*10-7 Cech=12,5*10-9=12,5nF

32. Timpii de crestere (rise), respectiv de cdere (fall), pentru o form de und, se msoar fa de amplitudinea impulsului: a. ntre 20% si 80% b. ntre 0% si 100% c. ntre 50% si 50% d. ntre 10% si 90% 33. Care din urmtoarele nu afecteaz caracteristica static de transfer a unui circuit numeric: a. tensiunea de alimentare b. viteza de variaie a semnalului c. fan-out-ul d. temperature 34. Ct este puterea disipat P (exprimat in mW) de un rezistor ideal R=1 KOhm, care are la borne o tensiune continu V=5V ? a. 2500 mW b. 250 mW c. 25 mW d. 500 mW Justificare. R=1K0hm=103Ohmi P[w]=V2/R=25/1000=0,025=25*10-3W=25mW 35. Pentru un conductor oarecare, de form cilindric, rezistena electric este proporional cu: a. aria seciunii b. tensiunea la borne c. permitivitatea d. lungimea 36. La modul general, curentul pe la bornele unui capacitor oarecare C depinde de: a. valoarea constant a tensiunii la borne b. viteza de variaie a temperaturii c. viteza de variaie a tensiunii la borne d. energia acumulat in cmpul magnetic

37. Avem un capacitor C = 5pF pe care este acumulat o cantitate de sarcin Q = 100pC. Cat este tensiunea la bornele capacitorului: a. cca. 200 V b. cca. 20 V c. cca. 200 mV d. cca. 2 kV Justificare.

38. Care ar fi numrul minim de terminale (borne) pe care ar trebui s-l aib un circuit numeric utilizabil practic: a. 3 b. 4 c. 5 d. 2 Justificare.

39. Avei 3 rezistori cu valorile: R1= 200 kOhmi, R2=50 kOhmi si R3= 0.1 MOhmi. Dac cei 3 rezistori se conecteaz in paralel, rezistena echivalent va fi: a. cca. 251 kOhmi b. cca. 28 kOhmi c. cca. 280 kOhmi d. cca. 0.128 MOhmi Justificare. R3=0,1MOhmi=0,1*103Ohmi=100Ohm 1/Rp=1/R1+1/R2+1/R3=R2R3+R1R3+R1R2/R1R2R3 Rp=R1R2R3/R2R3+R1R2+R1R2=200*50*100/5000+20000+10000=1000000/35000= =28,57KOhmi

10

40. Care din urmtoarele combinaii de polarizri ale jonciunilor in cauz ar descrie regimul de saturaie al unui TBJ: a. B-E invers, B-C direct b. B-E direct, B-C direct c. B-E direct, B-C invers d. B-E invers, B-C invers 41. Pentru o surs ideal de tensiune continu, tensiunea la borne este, in primul rnd: a. independent de polaritate b. independent de frecven c. independent de curentul pe la borne d. independent de temperatur 42. Pentru un circuit numeric (o poart), care din urmtoarele informaii nu pot fi determinate pe baza caracteristicii statice de transfer: a. tensiunea de prag b. timpul de crestere c. nivelele logice de intrare d. nivelele logice iesire 43. Care din urmtoarele ordonri, in ordinea cresctoare a lungimii de und a radiaiei luminoase, este corect: a. Rosu, Verde, Albastru b. Albastru, Verde, Rosu c. Rosu, Albastru, Verde d. Verde, Rosu , Albastru 44. Variaia cu temperatura a cstigului de curent (F, h21E, hFE) al unui TBJ oarecare este: a. negativ b. pozitiv c. negativ doar la TBJ npn d. pozitiv doar la TBJ pnp

11

45. Pentru un conductor oarecare, cilindric, odat cu cresterea temperaturii, rezistena sa electric: a. creste numai pentru temperaturi pozitive b. creste c. scade d. scade numai pentru temperaturi negative 46. Care din urmtoarele valori reprezint variaia aproximativ cu temperatura a cderii de tensiune la bornele unei jonciuni p-n polarizate direct: a. -220 mV/ oC b. 2.2 mV/ oC c. 220 mV/ oC d. -2.2 mV/ oC 47. Care din urmtoarele tipuri generice de etaje de intrare nu se ntlneste la familiile de circuite numerice TTL: a. DTL b. Darlington c. pnp d. multi-emiter 48. Care din urmtoarele perechi de tensiuni ar reprezenta nivele logice de intrare valide (0, L si 1,H) o poart alimentat la Vcc=5V si descris ca avnd intrarea compatibil TTL: a. VIL=1.5V si VIH=3.5V b. VIL=0.5V si VIH=3.5V c. VIL=1V si VIH=2.5V d. VIL=0.1V si VIH=1.8V 49. Care din urmtoarele perechi de tensiuni ar reprezenta nivele logice de intrare valide (0 si 1) o poart alimentat la Vcc=5V si descris ca avnd intrarea compatibil CMOS: a. VIL=1.9V si VIH=3.5V b. VIL=0.5V si VIH=3.8V c. VIL=1V si VIH=2.5V d. VIL=0.1V si VIH=1.8V

12

50. Pentru o diod Schottky (metal-semiconductor) care din urmtoarele ar fi o valoare aproximativ a tensiunii de conducie direct: a. 0.75V b. 0.05V c. 1.45V d. 0.35V 51.Diodele Schottky sunt utilizate in circuitele TTL pentru: a. a limita banda de frecvena a circuitului b. a limita saturaia TBJ-ului c. a limita tensiunea B-E a TBJ-ului d. a limita tensiunea de alimentare 52. Timpul de propagare, pentru o poart oarecare, descrie: a. amplitudinea maxim a semnalului de iesire b. caracteristica static de transfer c. ntrzierea intrare-iesire d. imunitatea la perturbaii 53. Pentru un circuit numeric (o poart), care din urmtoarele informaii pot fi determinate pe baza caracteristicii statice de transfer: a. timpul de propagare b. tensiunea de prag c. curentul de intrare d. curentul de iesire 54. Pentru o poart TTL, cu etaj de iesire totem-pole, care din urmtoarele relaii intre curenii de iesire Io (ca valori absolute) pentru cele dou stri ale iesirii (H,L), este adevrat: a. IOH IOL b. IOH >> IOL c. IOH << IOL d. IOH = IOL

13

55. Pentru o poart CMOS modern, cu etaj de iesire normal, care din urmtoarele relaii intre curenii de iesire Io (ca valori absolute) pentru cele dou stri ale iesirii (H,L), este adevrat: a. IOH IOL b. IOH >> IOL c. IOH << IOL d. IOH = IOL / 2 56. Care din urmtoarele valori de tensiune se ncadreaz ntr-un nivel logic TTL standardizat (si valid): a. 1.2V b. 1.4V c. 2.4V d. 1.8V 57. Care din urmtoarele valori ar fi credibil dac este vorba de tensiunea la bornele unei diode electro luminiscente (LED) aprins: a. 0.2V b. 1.8V c. 1V d. 0.8V 58. Un tranzistor MOSFET cu canal n difer de unul cu canal p si prin: a. valoarea absolut a tensiunii dren - surs b. valoarea absolut a tensiunii de prag c. valoarea absolut a curentului dren-surs d. semnul tensiunii de prag 59. Care ar fi ordinul de mrime al capacitaii de intrare al unei intrri a unui circuit numeric CMOS: a. x nF b. x 1000 pF c. x F d. x pF

60. Comparativ cu o diod p-n, o diod Schottky are si:


14

a. dimensiuni mai mici b. o cdere de tensiune in conducie direct mai mic c. o cdere de tensiune in conducie direct mai mare d. dimensiuni mai mari 61. Care din urmtoarele valori ar fi credibil dac este vorba de curentul de gril al unui transistor MOSFET intr-un regim normal de funcionare: a. 1.5 mA b. 0.1 A c. 15 nA d. 800 A 62. Pentru ca o familie de circuite integrate numerice s fie viabil, nivelele logice de intrare si respective iesire trebuie: a. s fie egale b. s fie mai mici de 5V c. s fie compatibile d. s fie mai mari de 1V 63. O denumire alternativ pentru un capacitor polarizat este si : a. ohmic b. inductiv c. electrolitic d. galvanic 64. Teorema lui Thevenin presupune echivalarea unui circuit (o combinaie de surse de tensiune, curent si rezistori) cu: a. o surs de tensiune serie cu un rezistor b. o surs de curent serie cu un rezistor c. o surs de tensiune paralel cu un rezistor d. o surs de curent paralel cu un resistor 65. La modul general un tiristor este cu dispozitiv electronic activ cu: a. 4 terminale b. 3 terminale c. 5 terminale d. 2 terminale

15

66. Avei de conectat un LED la iesirea unui inversor TTL, ca martor pentru starea ei (LED aprins: iesirea in 0, cu VOL = 0.2V/IOL=8mA, Vcc=5V). Conducia direct a LED-ului este caracterizat de VF=2V la IF=8mA. Care din urmtoarele valori ar fi corect pentru rezistenta de limitare a curentului prin LED: a. cca. 0.035 kOhmi b. cca. 0.35 kOhmi c. cca. 3.5 kOhmi d. cca. 700 Ohmi Justificare. IF=IOL R=Vcc-VOL-VF/IF=>R=5V-0.2V-2V/8*10-3A=0,35KOhmi 67.Avem de comandat un releu electromecanic cu iesirea unei pori TTL sau CMOS normale (Vcc=5V).Dac releul este caracterizat prin valorile nominale Un=24V si In=50mA ce fel dispozitiv(e) ar trebui cel puin s mai utilizm pentru realizarea unei interfee de putere: a. numai diode pn de putere b. numai rezistori si diode pn c. un TBJ sau un MOSFET corespunztor d. numai diode Zenner corespunztoare 68. Pentru un inversor numeric minimal realizat cu un MOSFET cu canal n (indus), tranzistorul in cauz este utilizat intr-o conexiune: a. dren comun b. surs comun c. baz comun d. gril comun 69. Curentul de iesire al unei pori oarecare este: a. pozitiv cnd iesirea este in 0 si negativ cnd iesirea este in 1 b. pozitiv pentru ambele stri ale iesirii c. negativ cnd iesirea este in 0 si pozitiv cnd iesirea este in 1 d. sensul depinde doar de natura sarcinii conectate la iesire

16

70. In cazul unui circuit TTL oarecare, cu iesire de tip totem-pole, n urma scurtcircuitrii iesirii n 0 la tensiunea de alimentare Vcc=5V: a. etajul de iesire se distruge b. nu se ntmpl nimic, dac scurtcircuitul dureaz puin c. tensiunea de iesire ajunge la 2.5V d. curentul de iesire este limitat intern la o valoare sigur 71. In cazul unui circuit TTL oarecare, cu iesire de tip totem-pole, n urma scurtcircuitrii iesirii n 1 la mas : a. etajul de iesire se distruge b. nu se ntmpl nimic, dac scurtcircuitul dureaz relativ puin c. tensiunea de iesire ajunge la 5V d. curentul de iesire este limitat intern la o valoare foarte mic 72. Nivele de intrare compatibile CMOS nseamn si c tensiunea de prag este: a. jumtate din tensiunea de alimentare b. aproximativ 1.4V c. egal cu tensiunea de alimentare d. dou treimi din tensiunea de alimentare 73. Dac pe o intrare a unei pori TTL oarecare se aplic direct o tensiune de 6V: a. curentul de intrare se autolimiteaz la valori sigure b. tensiunea respectiv este interpretat ca un 1 c. etajul de intrare se distruge d. intrarea se comport ca si cnd ar fi flotant (n aer) 74. Dac dorim s comandm un LED (aprins-stins) cu ajutorul unei iesiri de circuit numeric, in proiectarea interfeei trebuie s inem cont si de: a. caracterul sincron sau asincron al comenzii b. numrul de terminale ale LED-ului c. culoarea LED-ului d. numrul de intrri ale circuitului Justificare. Culori diferite inseamna caderi de tensiune diferite in conductie directa! 75. Un grup unic RC (cu un R si un C) poate fi conectat la iesirea sau intrarea unui circuit numeric si cu scopul realizrii:
17

a. unei filtrri trece-jos sau trece-sus b. unei filtrri trece-band c. unei filtrri opreste-band d. doar a unei filtrri trece-jos 76. Un circuit integrator RC poate fi conectat la intrarea unei pori si cu scopul : a. micsorrii curentului de intrare al porii b. introducerii unui zgomot suplimentar c. introducerii unei ntrzieri suplimentare d. mririi curentului de intrare al porii 77. Care din urmtoarele circuite integrate numerice nu este un circuit TTL: a. 74ALS08 b. 74AS151 c. 74F02 d. 74HCT04 78. Tensiunea de alimentare nominal a unui circuit numeric este descris ca fiind Vcc = 5V +/- 5%. Care din urmtoarele tensiuni se ncadreaz in plaja dat: a. 5.40V b. 4.85V c. 4.65V d. 5.28V Justificare.

79. La modul general un tranzistor MOSFET este cu dispozitiv cu: a. 4 sau 5 terminale b. 2 sau 3 terminale c. 3 sau 4 terminale d. 5 sau 6 terminale

18

80. Care din urmtoarele pori componente pot fi utilizate (doar ele!) la realizarea unei pori NAND4: a. AND2, AND2, NAND2 b. NAND2, NAND2, AND2 c. NAND2, NAND2, NAND2 d. AND2, AND2, AND2 Justificare.

81. Avem mai multe pori NAND2 de tip cu collector in gol, ale cror iesiri sunt legate mpreun. Funcia logic realizat prin aceasta cablare este: a. un AND cablat la nivelul intrrilor b. un OR cablat la nivelul iesirilor c. un AND cablat la nivelul iesirilor d. un NAND cablat la nivelul iesirilor 82. Diagramele K-V reprezint o tehnic utilizat pentru: a. maximizarea funciilor logice b. eliminarea funciilor logice c. minimizarea funciilor logice d. standardizarea funciilor logice 83.Care din urmtoarele circuite integrate numerice nu este un circuit CMOS: a. 74AC151 b. 74LS04 c. 74ACT02 d. 74HCT04
19

84. Dac prin intermediul iesirii unui circuit numeric de putere ar trebui s comandm (on-off) o sarcin inductiv de mic putere, de care din urmtoarele legi si/sau teoreme ar trebui sa inem cont in proiectarea sistemului: a. Veuve-Clicquot b. Thevenin-Norton c. Faraday-Lenz d. Coulomb-Ampere 85. Dac prin intermediul iesirii unui circuit numeric de putere ar trebui s comandm (stins-aprins) un bec cu incandescen de mic putere, de ce ar trebui sa inem cont: a. de cantitatea de cldur dezvoltat de bec b. de caracterul unidirecional al curentului pe la bornele becului c. de evoluia in timp a curentului la bornele becului d. de faptul ca randamentul becului este mai bun in curent alternativ Justificare. Curentul are o viteza de variatie foarte mare motiv pentru care apare fenomenul de inductie si autoinductie 86. Rezistena electric a unui bec cu incandescen este: a. mai mare cnd este stins si mai mic cnd este aprins b. mai mic cnd este stins si mai mare cnd este aprins c. practic nu depinde de starea aprins/stins d. nu se poate defini o rezisten electric pentru un bec cu incandescen 87. Pentru o poart oarecare timpii de propagare standard tpLH si tpHL se msoar, fa de amplitudinea formelor de und de la intrare, respectiv iesire: a. la 50% b. la 90% c. la 10% d. punctul respectiv se poate alege de utilizator

88. O intrare In a unei pori CMOS sau TTL este conectat printr-un rezistor R=1kOhm la o surs de cc Vx ca in figur (cu masa comun cu sursa de

20

alimentare a porii).Vx------R------In Care va fi tensiunea pe pinul Px daca Vx= 3V: a. cca. 5V b. cca. 0.7V c. cca. - 0.7V d. cca. - 3V Justificare. UR=-3V+0,7v=-2,3v UPX=VX-UR=-3V+2,3V=-0,7v 89. O intrare In a unei pori CMOS, alimentat la Vcc=5V este conectat ca in figur. Cele dou rezistoare R1=84 KOhmi si R2 = 16 KOhmi sunt nseriate si se conecteaz cu nodul comun la acest pin si respectiv la Vcc si mas: In Vcc ----R1---|- --R2----Mas Valoarea tensiunii pe pinul In este: a. cca. 1.4V b. cca. 0.6V c. cca. 0.8V d. cca. 1.2V Justificare. Vout = Vin * R2/R1+R2 90. O iesire O a unei pori CMOS, alimentat la Vcc=5V este in 1. Dou rezistoare R1 si R2 de 50 KOhmi sunt nseriate si se conecteaz la acest pin si respectiv la mas: O ----R1----R2----Mas Care este valoarea tensiunii pe nodul comun al celor 2 rezistoare: a. cca. 5V b. cca. 3.75V c. cca. 2.5V d. cca. 1.25V Justificare. Vout = Vin * R2/R1+R2

21

91. Avnd la dispoziie circuite din familia 74HC alimentate la Vcc=2..6V, care din urmtoarele variante de alimentare ar fi indicat pentru o aplicaie din industria automobilului (automotive): a. Vcc=2.5V b. Vcc=5V c. Vcc=2V d. Vcc=3.3V Justificare. Circuitele din familia 74HC trebuie sa fie immune la zgomot de unde rezulta ca marginea de zgomot trebuie sa fie cat mai mare, deci tensiunea de alimentare sa fie cat mai mare. 92. O poart cu intrare de tip trigger Schmitt, mpreun cu un grup RC, poate fi utilizat si la realizarea unui: a. circuit de adunare b. circuit de tip oscilator numeric c. circuit de nmulire d. circuit de tip oscilator sinusoidal 93. Pe o intrare a unei pori este adus semnalul de iesire, compatibil TTL, al unui optocuplor comun (lent, cu fototranzistor); de ce ar trebui s inem cont? a. de faptul c intrarea nu este sau nu de tip trigger Schmitt b. de curentul mare de intrare c. de faptul c tensiunea de prag a intrrii este mai mare de 1.8V d. de histerezisul mare al intrrii 94. La un sistem numeric oarecare, faptul c intrrile sau iesirile sunt izolate prin optocuploare ajut si la: a. reducerea puterii consumate b. rejecia tensiunilor parazite si eventual a zgomotului c. obinerea unui timp de rspuns mai bun d. se pot folosi tensiuni de intrare sau iesire alternative 95. La un sistem numeric oarecare, una din principalele surse de zgomot este legat de: a. viteza mare de variaie a temperaturii de lucru b. valoarea constant a curenilor de alimentare c. viteza mic de variaie a curenilor de alimentare
22

d. viteza mare de variaie a curenilor de alimentare 96. La modul general, legtura intre putere si energie nseamn: a. puterea este energie raportat la timp b. puterea este acelasi lucru cu energia c. puterea este energia nmulit cu timpul d. puterea este ptratul energiei 97. Puterea consumat de o poart CMOS in regim static, in condiii normale de funcionare, este: a. comparabil cu cea de regim dinamic b. nesemnificativ c. depinde de numrul de intrri ale porii d. comparabil cu cea a unei pori TTL 98. Puterea consumat de o poart CMOS in regim dinamic este: a. direct proporional cu capacitatea de sarcina b. invers proporional cu tensiunea de alimentare c. invers proporional cu frecventa de comutare a iesirii d. practic constant 99. In condiii normale de funcionare, curentul de intrare pentru o poart CMOS este: a. oricum mai mare ca la porile TTL b. nesemnificativ c. de ordinul x mA d. identic cu curentul de alimentare 100. O poart cu intrare de tip trigger Schmitt are: a. 3 tensiuni de prag diferite b. 2 tensiuni de prag diferite c. 2 tensiuni de prag egale d. o singur tensiune de prag, dar variabil 101. Pentru o poart cu intrare de tip trigger Schmitt, histerezisul caracteristicii statice de transfer reflect: a. nivele logice de intrare egale cu cele de iesire b. nivele logice de intrare mai mari c. dependena de sensul de variaie al tensiunii de intrare d. independena de sensul de variaie al tensiunii de intrare
23

102. Iesirea O a unei pori CMOS alimentat la Vcc=5V genereaz o form de und modulat in durat (PWM) cu factorul de umplere FU% = 30% si o frecven de 100kHz.
O-----------R----------

C Masa Pe iesire se conecteaz un grup R (1KOhm) si C (100nF) ca in figur. Ce tensiune va indica un voltmetru de curent continuu conectat intre punctul (+) si mas (-)? a. cca. 3.5V b. cca. 0.5V c. cca. 1.5V d. cca. 4.5V Justificare. Vout=Vin med =1/T

Vin(t) dt= 1/T *5*TH=3/10*5=1,5

24

103. O rezisten de 1KOhm conectat serie ntre iesirea unei pori si respectiv intrarea alteia: a. afecteaz numai regimul dinamic dac intrarea este CMOS b. afecteaz nivelele logice de intrare dac intrarea este CMOS c. nu afecteaz nivelele logice dac intrarea este TTL d. afecteaz tensiunea de prag dac intrarea este CMOS 104. Pentru o poart CMOS, n regim static, dac se conecteaz o rezisten de 1KOhm serie, ntre sursa de alimentare si borna de alimentare (VDD sau Vcc) a circuitului: a. tensiunea de alimentare a porii practic nu se modific b. tensiunea de alimentare a porii scade semnificativ c. tensiunea de alimentare a porii creste nesemnificativ d. sunt afectate semnificativ nivelele logice de iesire 105. Conexiunea (borna) de mas (GND) a unui circuit integrat numeric TTL sau CMOS trebuie s fie, de regul: a. la potenialul de referin, de 0V b. la un potenial nu mai mare de 1V c. conectat printr-o rezisten la borna de mas a sursei de alimentare d. conectat printr-o inductan la borna de mas a sursei de alimentare 106. Care este numrul minim de tranzistoare MOSFET necesar pentru realizarea unei pori CMOS NAND cu 2 intrri: a. 3 b. 2 c. 4 d. 6 107. Care este numrul minim de tranzistoare MOSFET necesar pentru realizarea unei pori CMOS NOR cu 3 intrri: a. 3 b. 5 c. 12 d. 6

25

108. Pentru o poarta CMOS minimal numrul de tranzistoare MOSFET cu canal n (N) si respectiv cu canal p (P) utilizate este: a. N= 2P b. N=P+2 c. N=P d. N=P+1 109. Care din urmtoarele dispozitive pasive ar fi si ele necesare pentru deparazitarea unui contact electromecanic utilizat ca intrare numeric: a. doar R b. doar C c. R,C d. L,C 110. Necesitatea deparazitrii unui contact electromecanic utilizat ca intrare numeric este legat de: a. rezistena contactului b. vibraia contactului c. temperatura contactului d. capacitatea contactului 111. Care din urmtoarele valori de tensiuni de alimentare Vcc ar fi corect pentru un circuit numeric din seria 74HCT: a. 5.1V b. 4.4V c. 3.3V d. 2.5V Justificare. Circuitele numerice din seria 74HCT au valorile de alimentare intre valorile 4,5V si 5,5V astfel ca valoarea corecta a tensiuni de alimentare este 5,1V. 112. Pentru o poart CMOS din seriile standardizate (ex. 4000 sau 74HC) a lsa o intrare flotant (in aer) este un lucru: a. bun b. recomandabil c. interzis d. la latitudinea utilizatorului Justificare. Datorinta divizorului rezistiv format de cele 2 R i (aproximativ egale) Vin tinde catre Vdd/2.
26

Dar Vdd/2 este tensiunea de prag a portii si,mai rau,este valoarea Vinpentru cei doi tranzistori (Mp si MR),sunt simultan in conductie. Deci, poarta va avea consum static sin u este pregatita pentur aceasta (se va incalzi,in cel mai ferit caz).

113. Pentru o poart CMOS din seriile standardizate (cum ar fi 4000 sau 74HC) existenta unei intrri flotante poate afecta: a. tensiunea de prag b. timpul de propagare c. curentul de alimentare d. tensiunea de alimentare

114. O poart cu intrare de tip trigger Schmitt trebuie in mod obligatoriu utilizat atunci cnd avem un semnal de intrare: a. cu nivele logice compatibile CMOS b. cu timpi de propagare mici c. cu timpi de front mari d. cu timpi de propagare mari 115. Avem o poart CMOS oarecare cu tensiunea de alimentare Vcc=5V. O surs V+=5V este conectat la bornele de alimentare ale porii cu borna + la borna de mas a porii si cu borna la borna Vcc porii. Cat va fi nivelul de 1 logic pentru iesire, in gol: a. cca. 5V b. cca. 0V
27

c. cca. -5V d. circuitul se distruge cu o astfel de alimentare 116. Avem la dispoziie o surs V+ = 5V si un circuit numeric cu tensiunea de alimentare nominal Vcc= 3.3V +/-10%. Care din urmtoarele dispozitive ar permite, si cum, alimentarea aproape corect a circuitului folosind V+, pentru un curent mediu de alimentare de cca. 10mA: a. 4 diode pn b. un rezistor de 33 Ohmi c. 3 diode pn d. 2 diode Schottky Justificare.

117. Dou sau mai multe iesiri de pori se pot conecta (lega) mpreun dac: a. intrrile au aceleasi nivele logice b. tensiunea de alimentare a porilor este aceiasi c. iesirile porilor au si rezistene serie d. iesirile porilor sunt de tip colector(sau dren) in gol

28

118. Dou sau mai multe iesiri de pori cu iesire de tip tri-state se pot conecta (lega) mpreun dac: a. toate iesirile sunt active in acelasi timp b. tensiunea de alimentare a porilor este aceiasi c. la un moment dat doar o iesire este activ d. iesirile porilor sunt in acelasi timp si de tip colector(sau dren) in gol 119. Iesirea unei pori cu colector in gol este in starea 0 dar nu are rezistena de sarcin extern conectat ctre tensiunea de alimentare Vcc. Ce tensiune am msura intre borna de iesire si mas: a. tensiunea de alimentare Vcc b. ceva apropiat de 0V c. 2.3V d. cca. jumtate din Vcc 120. Circuitele numerice avnd iesirea de tip colector (sau drena) in gol pot fi utilizate si la: a. translaia funciilor logice b. translaia tensiunilor de alimentare c. translaia nivelelor logice d. translaia timpilor de propagare 121. Utilizarea unui releu electromecanic intr-un sistem numeric este uneori o soluie (nu chiar ideala) pentru realizarea unei: a. izolri termice b. izolri acustice c. izolri electrice d. izolri mecanice 122. Care din urmtoarele dispozitive ar putea fi conectat relativ simplu la intrarea unei pori oarecare (intrarea unui circuit numeric): a. un inhibitor b. un generator c. un comutator d. un traductor 123. Dispozitivul numit optocuplor este alctuit in mod tipic din: a. un LED pe iesire si un fototranzistor pe intrare
29

b. dou LED-uri c. un LED pe intrare si un fototranzistor pe iesire d. dou fototranzistoare 124. Un circuit de tip optocuplor poate fi utilizat pentru realizarea: a. izolrii galvanice b. izolrii termice c. izolrii acustice d. izolrii mecanice

125. nainte de a atinge cu mna un sistem (o placa) care foloseste circuite integrate ar fi bine s: a. ne asigurm c avem minile curate b. atingem cu mna un conductor metalic care este legat la pmnt c. atingem cu mna o suprafa de mas plastic care este legat la pmnt d. circuitele integrate nu trebuie atinse cu mna 126. Pentru o poart CMOS, prezena circuitului de protecie la descrcri electrostatice are drept consecine si: a. mrirea impedanei de intrare b. posibilitatea apariiei alimentrii pirat c. mrirea nivelelor logice de intrare d. cresterea timpului de propagare 127. Un circuit BICMOS, prin raportare la unul CMOS: a. are etajul de iesire realizat in tehnologie CMOS b. are etajul de iesire realizat in tehnologie bipolara c. are etajul de intrare realizat in tehnologie bipolara d. are un curent de alimentare similar circuitelor bipolare 128. Pentru un circuit CMOS apariia fenomenului de latch-up (zvorare) este legat de existena intern a unui dispozitiv parazit de natura unui: a. JFET echivalent b. capacitor echivalent c. inductor echivalent d. tiristor echivalent
30

129. Pentru un circuit CMOS circuitul intern de protecie la descrcri electrostatice (ESD) este realizat in esen cu: a. o reea intern de capacitori b. o reea intern de inductori c. o reea intern de diode p-n d. o reea intern de diode Schottky

130. Pentru un circuit CMOS apariia fenomenului de latch-up (zvorre) este corelat si cu: a. aplicarea unei tensiuni de intrare egal cu cca jumtate din tensiunea de alimentare b. aplicarea unei tensiuni de intrare mai mari dect cea de alimentare c. aplicarea unei tensiuni de alimentare mai mari dect cea nominal d. aplicarea unei tensiuni de intrare positive 131. Fenomenul de descrcare electrostatic (ESD) este de regul asociat unei: a. acumulri de gaze b. acumulri de sarcin electric c. acumulri de sarcin magnetic d. acumulri de sarcin mecanic 132. Pentru un circuit CMOS fenomenul de descrcare electrostatic (ESD) este: a. imposibil b. benefic c. periculos d. apare doar la circuitele TTL 133. Dac pe o intrare a unui circuit CMOS se aplic direct, in mod accidental, o tensiune de -1V: a. nu se ntmpl nimic circuitul fiind protejat ? b. circuitul ncepe sa se nclzeasc puternic si devine nefuncional c. intrarea respectiv va fi interpretat ca un 1
31

d. toate iesirile circuitului vor fi aduse in 0 134. Pentru a realiza o comunicaie serial RS-232 bidirecional full-duplex intre dou sisteme numerice avem nevoie de minim: a. 5 fire b. 2 fire c. 3 fire d. 6 fire Justificare: 135. Pentru a realiza o comunicaie serial RS-485 bidirecional half-duplex intre dou sisteme numerice avem nevoie de minim: a. 4 fire b. 2 fire c. 3 fire d. 6 fire Justificare: 136. Standardul de comunicaie serial RS-232 este descris ca fiind unul cu semnalizare: a. robust b. asimetric c. intermitent d. diferenial 137. Standardul de comunicaie serial RS-422/485 este descris ca fiind unul cu semnalizare: a. rapid b. diferenial c. asimetric d. continu 138. Standardul de comunicaie seriala RS-232 permite doar o comunicaie ce poate fi descris ca: a. global b. restrns c. punct la punct d. multi-punct
32

139. Care din urmtoarele perechi de tensiuni ar reprezenta corect 2 nivele logice valide pentru standardul de comunicaie seriala RS-232: a. +5 V /+10 V b. -6V /+7V c. -3V/ -12V d. -2V / +2V 140. Translaia de nivele este realizata in primul rnd cu scopul de a asigura: a. stabilitatea nivelelor logice b. compatibilitatea nivelelor logice c. simetrizarea nivelelor logice d. degradarea nivelelor logice 141. Un circuit de memorie SRAM difer de unul DRAM si prin: a. tensiunea de alimentare b. ncapsulare c. mecanismul de selecie al circuitului d. rolul semnalului care defineste scrierea (/WE)

142. Pentru un circuit avnd o iesire de tip tri-state cea de a treia stare a iesirii este: a. o stare instabil b. o stare generic asociat logicii ternare utilizate c. o stare de impedan foarte mare d. o stare de impedan foarte mic 143. Pentru un circuit numeric avnd o iesire descris ca fiind de tip asimetric, tensiunea de iesire este definit fa de: a. borna de alimentare Vcc b. cealalt iesire complementar c. borna de mas Gnd d. de jumtate din tensiunea de alimentare Vcc

33

144. Pentru a realiza o translaie de nivele de tip de la mai mare la mai mic (de ex. 5V ->3.3V) putem utiliza o poart CMOS: a. Cu iesire de tip tri-state b. Cu iesire de tip de putere c. Cu iesire de tip dren in gol d. Cu iesire de tip dual 145. Pentru a realiza o translaie de nivele de tip de la mai mic la mai mare (de ex. 2.5V ->3.3V) putem utiliza o poart CMOS: a. Cu iesire de tip tri-state b. Cu iesire de tip dual c. Cu iesire de tip de putere d. Cu iesire de tip dren in gol 146. Pentru un circuit numeric avnd o intrare descris ca fiind de tip diferenial, tensiunea de intrare este definit ca: a. o diferen de tensiune intre una din cele dou borne de intrare si mas b. o diferen de tensiune intre intrare si iesire c. o diferen de tensiune intre cele dou borne de intrare d. o diferen de tensiune intre una din cele dou borne de intrare si tensiunea de alimentare Vcc 147. Faptul ca un circuit numeric secvenial este descris ca fiind sincron nseamn in primul rnd c: a. modificarea strii (strilor) este strict corelat cu un semnal de ceas b. modificarea strii (strilor) este datorat numai evoluiei intrrilor c. modificarea strii (strilor) este independent de orice semnal de ceas d. modificarea strii (strilor) este independent de starea intrrilor 148. Diagramele temporale utilizate pentru descrierea unui ciclu de acces la un circuit de memorie exprim in primul rnd: a. restricii pentru tensiunea de alimentare b. restricii temporale pentru si intre semnale c. restricii pentru nivelele logice ale semnalelor d. restricii pentru timpii de front ai semnalelor 149. O celul de memorare SRAM este in esen:
34

a. un capacitor b. un CBB c. o poart cu mai multe intrri d. un inductor 150. O celul de memorare DRAM este in esen: a. un capacitor b. un CBB c. o poarta cu mai multe intrri d. un resistor 151. Un circuit de memorie descris ca fiind volatil: a. si pstreaz coninutul doar dup o operaie de citire b. si pstreaz coninutul si dup ntreruperea alimentrii c. nu si pstreaz coninutul dup ntreruperea alimentrii d. nu si pstreaz coninutul dup o operaie de citire 152. Pentru un CBB de tip D cu comutare pe front intrarea de date trebuie s fie: a. stabil cu un timp de propagare dup frontal activ b. stabil cu un timp de hold nainte de frontal activ c. stabil cu un timp de hold dup frontul activ d. stabil cu un timp de setup dup frontul activ 153. Un CBB de tip D cu comutare pe front difer de unul de tip D - latch si prin: a. momentul de timp la care iesirea comut din 0 in 1 b. doar momentul de timp la care informaia este transferat la iesire c. momentul de timp la care informaia este memorat si respectiv transferat la iesire d. numrul de intrri si respectiv iesiri 154. Pentru un CBB de tip D cu comutare pe front numrul minim total de intrri si iesiri (excluznd bornele de alimentare) ar fi: a. 4 sau 6 b. 3 sau 4 c. 7 sau 9 d. 3 sau 5 Justificare:
35

155. Pentru un CBB de tip D cu comutare pe front exist si intrri descrise ca asincrone, pentru reset (stergere, aducere in 0) si preset (aducere in 1). Aceasta nseamn c intrrile respective: a. sunt condiionate de intrarea de date b. sunt condiionate de semnalul de ceas c. nu sunt condiionate de semnalul de ceas d. sunt condiionate de semnalul de ceas si de intrarea de date 156. Care din urmtoarele tehnologii de realizare a circuitelor de memorie descriu o memorie volatil: a. SRAM b. EEPROM c. FRAM d. FLASH 157. Care din urmtoarele tipuri de cicluri de acces nu exist pentru circuit de memorie de tip FLASH: a. scriere b. mprosptare c. citire d. stergere 158. Dorim s ecranm electric si magnetic incinta in care se afl un sistem numeric. Trebuie s folosim pentru aceasta ca material: a. Fierul b. Aluminiul c. Cuprul d. Orice mas plastic 159. Cte cuvinte de date pot fi adresate pentru un circuit de memorie avnd o magistral de adrese format din 16 linii: a. 128 Kcuvinte b. 64 Kcuvinte c. 256 Kcuvinte d. 32 Kcuvinte
36

Justificare: 160. Un circuit de memorie EPROM (cu interfa paralel) este descris ca avnd capacitatea de a adresa 256 Kilo cuvinte. Magistrala sa de adrese are: a. 10 linii b. 12 linii c. 18 linii d. 16 linii Justificare: 161. Un circuit de memorie este descris ca avnd dimensiunea de 2048 de cuvinte de 16 de bii. Capacitatea sa total exprimat in bii este: a. 32 Kbiti b. 16 Kbiti c. 2 Kbiti d. 2 Mbii Justificare:

162. Un circuit de memorie este descris ca avnd dimensiunea de 4096 de cuvinte de 32 de bii. Capacitatea sa total exprimat in octei (Bytes) este: : a. 32 K octei b. 16 K octei c. 2 K octei d. 2 M octei Justificare: 163. Pentru un circuit de memorie utilizarea unor circuite interne de decodificare permite: a. reducerea dimensiunii celulelor de memorare b. reducerea numrului de linii de adresare c. cresterea numrului de linii de adresare d. micsorarea dimensiunii cuvntului de date Justificare:
37

164. Un circuit de memorie are si un semnal de intrare pentru activarea iesirii (/OE). Aceasta denot c avem un circuit cu: a. intrri/iesiri de date activate b. intrri/iesiri de date comune c. intrri/iesiri de date separate d. intrri/iesiri de date rapide 165. Coninutul deja programat al unui circuit de memorie EPROM de tip OTP poate fi sters: a. prin expunere la radiaie UV b. prin alimentare la tensiune mai mare dect cea nominala c. prin expunere la radiaie gama d. nu poate fi sters

166. Un circuit de memorie de tip EEPROM poate fi sters: a. prin expunere la radiaie UV b. prin modaliti electrice c. prin expunere la radiaie gama d. prin expunere la radiaie IR 167. Circuitele de memorie de tip FLASH difer de cele EEPROM si prin: a. numrul maxim posibil de operaii de citire b. dimensiunea cuvntului de date c. numrul maxim posibil de operaii de stergere/scriere d. tensiunea de alimentare 168. Circuitele de memorie de tip NAND FLASH difer de cele NOR FLASH si prin: a. tensiunea de alimentare b. modul in care este accesat informaia c. nu exist nici o diferen d. dimensiunea cuvntului de date

38

169. Necesitatea mprosptrii periodice a informaiei memorate este legat de utilizarea circuitelor de memorie: a. FLASH b. SRAM c. DRAM d. PROM 170. Pentru un circuit de memorie de tip NAND FLASH mecanismul de acces la informaie (scriere sau citire) poate fi descris ca: a. asimetric b. diferenial c. aleatoriu d. secvenial 171. O celul de memorare SRAM difer de una DRAM si prin: a. temperatura de lucru b. tensiunea de alimentare c. numrul de tranzistoare d. numrul de diode 172. Acronimele SPI si I2C caracterizeaz pentru unele circuite de memorie utilizarea unei: a. interfee asimetrice b. interfee paralele c. interfee seriale d. interfee difereniale 173. Pentru un CBB de tip D cu comutare pe front intrarea de date trebuie s fie: a. stabil cu un timp de propagare nainte de frontul activ b. stabil cu un timp de setup nainte de frontul activ c. stabil cu un timp de hold nainte de frontal activ d. stabil cu un timp de setup dup frontul active 174. La modul general tensiunea la bornele unui inductor oarecare L depinde de: a. viteza de variaie a temperaturii
39

b. viteza de variaie a curentului pe la borne c. cantitatea de sarcin acumulat d. valoarea constant a curentului pe la borne

175. Un capacitor de decuplare se conecteaz fa de bornele de alimentare ale unui circuit numeric: a. ct mai departe b. in serie cu un rezistor adecvat c. ct mai aproape d. in serie cu un inductor adecvat 176. Ct este impedana, exprimat in Ohmi, a unui inductor ideal cu L= 100mH, la frecvena f=50Hz ? a. cca. 1300 Ohmi b. cca. 62 Ohmi c. cca. 31 Ohmi d. cca. 131 Ohmi Justificare. L=100 mH f=50Hz z=(R2 + (2*f*l)2)1/2 Ohmi Inductor ideal R=0 Z=2*f*L=6,28*50*100*10-3=31,40Ohmi 177. Diafonia descrie un efect de: a. congruen intre dou semnale b. interferen intre dou semnale c. independen intre dou semnale d. dependen intre dou semnale 178. Pentru o und (nu neaprat de natur electric), lungimea ei de und l este legat de frecvena ei f prin intermediul: a. amplitudinii undei b. vitezei de propagare a undei c. distanei dintre dou vrfuri d. semiperioadei undei

40

179. Pentru un sistem numeric, cuplajele capacitive parazite, ca mecanism de generare a zgomotului, sunt legate de: a. variaia rezistentelor b. variaia curenilor c. variaia tensiunilor d.variaia temperaturilor 180. Un condensator de decuplare se conecteaz, fa de bornele de alimentare ale circuitului integrat: a. n serie b. n paralel c. serie si paralel d. numai dac tensiunea de alimentare este maimare de 5V 181. Efectul de diafonie este legat si de existena: a. unei instabiliti parazite a sistemului b. de inductane si capacitai mutuale parazite c. de tensiuni de alimentare parazite d. de conductane si transconductane mutuale parasite

182. Pentru un sistem numeric, cuplajele inductive parazite, ca mecanism de generare a zgomotului, sunt legate de: a. variaia curenilor b. variaia tensiunilor c. variaia rezistenelor d. variaia temperaturilor 183. Ct este impedana, exprimat in kOhmi, a unui capacitor ideal cu C= 50nF, la frecvena f=50Hz ? a. cca. 128 kOhmi b. cca. 64 kOhmi c. cca. 6.4 kOhmi d. cca. 640 kOhmi Justificare. L=1/2*f*c=1/6,28*50*50*10-9=0,0064*107
41

L=64 kOhmi 184. Care din urmtoarele tipuri constructive de capacitori ar fi adecvat pentru decuplarea alimentrii unui circuit numeric? a. Capacitor transparent b. Capacitor ceramic multistrat c. Capacitor spiralat d. Capacitor PET 185. Firul (traseul) care leag borna + a sursei de alimentare cu borna Vcc a unui circuit numeric are inductana proprie de 15nH. Curentul de alimentare al circuitului prezint la un moment dat o variaie caracterizat de o vitez de 20mA/nsec. Ct este variaia maxim a tensiunii de alimentare a circuitului: a. cca. 30mV b. cca. 3V c. cca. 0.3V d. cca. 30V Justificare:

186. Faptul c o legtur intrare iesire, pentru circuitele numerice, trebuie uneori modelat ca o linie e transmisie este legat in primul rnd de: a. nivelele logice b. timpii de propagare ai porilor in cauz c. timpii de front ai semnalului d. tensiunile de alimentare utilizate 187. Faptul c o legtur intrare - iesire pentru circuitele numerice trebuie uneori modelat ca o linie de transmisie poate fi legat si de: a. temperatura de lucru b. lungimea legturii c. zgomotul electric d. curenii de alimentare

42

188. Neadaptarea de impedan pentru legtur intrare - iesire a unui circuit numeric poate avea ca efect asupra semnalului: a. articularea formei de und b. deformarea formei de und c. stabilizarea formei de und d. asanarea formei de und 189. Un terminator de linie se utilizeaz pentru: a. a asigura compatibilitatea de nivele logice b. a asigura adaptarea de impedan c. a asigura un consum redus d. a asigura meninerea tensiunii de alimentare 190. Care din urmtoarele circuite electronice nu poate fi implementat utiliznd un circuit CPLD: a. sumator binar b. decodificator c. amplificator operaional d. numrtor 191. Avem un numrtor binar de 4 bii si dorim s-i vizualizm starea prin intermediul unui sistem de afisare cu 7 segmente. Care din urmtoarele circuite ar fi necesar: a. un multiplexor 7: 4 b. un decodificator 4 : 7 c. un sumator de 7 bii d. un numrtor de 7 bii 192. Care din urmtoarele limbaje de programare nu este un limbaj HDL: a. Verilog b. ABEL c. Prolog d. VHDL 193. Care din urmtoarele acronime nu reprezint un tip standardizat de CBB:
43

a. T b. S-R c. D d. V-K 194. Pentru un decodificator numeric binar zecimal (cod 8421) care din urmtoarele combinaii de intrare (ordinea fiind MSB-d3, d2,d1,d0-LSB) este invalid: a. 1001 b. 0101 c. 0111 d. 1010 195. Un decodificator numeric de tip binar 7 segmente este utilizat de regul la realizarea unui sistem de afisare in tehnologie LED sau LCD de tip: a. alfanumeric b. vectorial c. grafic d. numeric

196. Un circuit de tip multiplexor numeric poate fi descris si ca avnd un rol de: a. multiplicator b. transportor c. sumator d. selector 197. Un circuit de tip decodificator numeric are de regul: a. un numr de intrri mai mare dect cel de iesiri b. nu are dect iesiri c. un numr de intrri egal cu cel de iesiri d. un numr de intrri mai mic dect cel de iesiri 198. Un circuit CPLD utilizeaz si o tehnologie similar circuitelor de memorie: a. cu acces secvenial b. nevolatile
44

c. volatile d. cu acces aleatoriu 199. Interfaa JTAG, existent la toate circuitele CPLD si FPGA moderne, se utilizeaz tipic pentru: a. asocierea circuitului b. alimentarea circuitului c. programarea circuitului d. minimizarea circuitului 200. Un circuit FPGA utilizeaz si o tehnologie similar circuitelor de memorie: a. cu acces secvenial b. nevolatile c. volatile d. cu acces aleatoriu

201. Utilizarea unui limbaj HDL presupune si necesitatea utilizrii unui program care s realizeze: a. o descriere logic b. o analiz logic c. o sintez logic d. o descompunere logic 202. Dac vrem s utilizm un limbaj HDL pentru implementarea unei sistem numeric, atunci utilizatorul trebuie s-l descrie folosind in primul rnd un: a. cod masin b. cod obiect c. netlist d. cod surs 203. Circuitele FPGA utilizeaz pentru implementarea funciilor logice combinaionale o tehnic bazat pe:
45

a. tabele K-V b. tabele de cutare c. tabele Venn d. tabele Quine-McKluskey 204. Un circuit FPGA ofer utilizatorului, in mod tipic, si posibilitatea: a. programrii numrului de pini ai capsulei b. programrii tensiunii de alimentare c. programrii tipului de interfa intrare/iesire d. programrii complexitii resurselordisponibile 205. Folosind doar un circuit FPGA se poate implementa cu relativ usurin: a. un amplificator de audiofrecven b. un microprocesor c. un convertor analog numeric d. un convertor numeric analogic

46