Sunteți pe pagina 1din 7

79

SISTEM DE TRANSMISIUNE CU DECIZIE BINAR1. Consideraii teoretice
Un sistem de transmisiune care poate lua o decizie ntre dou| alternative este dat n fig.1.

Figura 1

unde: 1 - sursa de mesaje 4 - sursa de perturbaii
2 - emi|torul 5 - receptorul
3 - canalul de transmisiune 6 - destinatarul
Sursa 1 furnizeaz| mesajul (m) care este transformat de emi|torul 2 n semnalul (s).
Deoarece pe canalul de transmisie se introduc perturbaii aditive (n), la ieirea acestuia rezult|
semnalul (r):
( ) ( ) ( ) r t s t n t = + (1)
Receptorul decide care mesaj a fost transmis, livrndu-l destinatarului 6.
Se pune problema determin|rii structurii receptorului astfel nct decizia luat| s| fie optim|.
n cazul lu|rii deciziei ntre dou| alternative, numit| detecie binar|, se consider| c| sursa
genereaz| numai dou| mesaje a
0
i a
1
, cu probabilit|ile p(a
0
) i respectiv p(a
1
). La ieirea
emi|torului se obin corespunz|tor semnalele s
0
(t) i s
1
(t).
Cu privire la cele dou| mesaje, la recepie se pot face dou| ipoteze:
- H
0
- ipoteza c| s-a transmis a
0
i
- H
1
- ipoteza c| s-a transmis a
1
.
Sistemul de la recepie prelucreaz| semnalul recepionat i decide care din cele dou| ipoteze
poate fi considerat| adev|rat|, lund deciziile D
0
, respectiv D
1
.
Folosind reprezentarea vectorial| a semnalelor n spaiul N dimensional se poate scrie:
( )
( )
( )
1 2
1 2
1 2
, , ,
, , ,
, , ,
N
N
N
s s s s
r r r r
n n n n
=
=
=

(2)
iar relaia (1) devine:80
r s n = +

(3)
n cele ce urmeaz|, se va considera zgomotul n(t) ca fiind cvasialb, staionar, avnd o lege de
repartiie normal| cu valoare medie nul| i dispersie cunoscut|.
n aceste condiii, densitatea de probabilitate pentru un eantion n
k
devine:
( )
2
2
2
1
2
k
n
k
w n e


= (4)
Iar
( )
( )
( )
2 2
2
2
1
1
1
2
2
1
1 1
2 2
N
k
k
N N
N n
n
k
k
w n w n e e

| | | |
= = =
| |
\ \

(5)

innd cont de relaiile (3) i (5) rezult|:
( )
( )
2
0
2
1
2
0
1
2
N
r s
w r a e


| |
=
|
\

(6)
i
( )
( )
2
1
2
1
2
1
1
2
N
r s
w r a e


| |
=
|
\

(7)
n teoria deteciei semnalelor, care este un caz particular al deciziilor statistice, se introduce o
variabil| aleatoare monodimensional| numit| raport de plauzibilitate (vezi curs TTI):
( )
( )
( )
1
0
w r a
r
w r a
=

(8)
Luarea deciziei se realizeaz| pe baza unor criterii de optimalitate care presupun n final
compararea raportului de plauzibilitate cu un prag K:
( )
r

K (9)
2. Schema bloc a receptorului
Din relaia (9) rezult| c| dac| raportul de plauzibilitate este mai mare dect pragul K, se ia
decizia D
1
, adic| se consider| adev|rat| ipoteza H
1
, respectiv dac| raportul de plauzibilitate este mai
mic dect pragul K, se consider| adevarat| ipoteza H
0
, lundu-se decizia D
0
.
n cazul particular al aplic|rii criteriului plauzibilit|ii maxime, pragul K=1. Pentru situaia
considerat|, relaia (6) devine:
( )
( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2 2
0 1 1 0 2 2 2 2
1 1 1 1
2 2 2 2
r s r s r s r s
r e e e

(

(

= =

(10)
Observarea semnalului recepionat se face n mod continuu pe o durat| de timp T, la sfritul
acesteia putndu-se calcula raportul de plauzibilitate.
H
1

>
<
H
0


81
Deoarece funcia logaritm este monoton|, logaritmnd relaia (8) n baza e i innd cont de
(9), unde K=1, rezult|:

( ) ( )
2 2
0 1
r s r s
0 (11)
Considernd energiile celor dou| semnale ca fiind egale:
( ) ( )
2 2
2 2
0 1 0 1
0 0
T T
s s s t dt s t dt = = =


(12)
rezult|:

0
r s
1
r s

(13)
sau, echivalent:
( ) ( )
1
0
T
r t s t dt( ) ( )
0
0
T
r t s t dt

(14)
Relaia (13) sugereaz| structura receptorului din fig.2, unde prin M s-au notat
multiplicatoarele i prin I integratoarele.
n schema electric, pentru transmiterea celor dou| mesaje a
0
= 0, respectiv a
1
= 1, s-au
folosit semnalele:
( )
( )
0 0
1 0
cos
sin
s t A t
s t A t

=
=
(15)
A = 1 V, f
0
= 2 kHz.
Zgomotul este simulat de o secven| binar| pseudoaleatoare, constnd dintr-o succesiune
pseudoaleatoare de nivele logice 1 i 0, ceea ce revine la:
( ) , 0,1
i
n t C i = = (16)
unde C
0
=0 logic i C
1
= 1 logic.

Figura 2
Deci, n final:


82
( )
0 0
0 1
cos , cand s-a transmis
sin , cand s-a transmis
i
i
A t C a
r t
A t C a

=

+

(17)
Se alege timpul de observaie T = 4T
0

0
0
2
( = ).
T


S| analiz|m cele dou| situaii ce pot ap|rea:
- cnd s-a transmis a
0
, la sfritul perioadei de observaie, relaia (14) devine:
( )
0
4
0 0
0
cos sin
T
i
A t C A tdt +( )
0
4
0 0
0
cos cos
T
i
A t C A tdt +

(18)
Dar
( )
( )
0
0
4
0 0
0
4
2
0 0 0
0
cos sin 0
cos cos 2
T
i
T
i
A t C A tdt
A t C A tdt T A


+ =
+ =

(19)
n urma comparaiei (0 < 2T
0
A5) se va lua n mod corect decizia D
0
, deci se va stabili c| s-a
transmis mesajul a
0
.
- cnd s-a transmis a
1
, la sfritul perioadei de observaie, relaia (14) devine:
( )
0
4
0 0
0
sin sin
T
i
A t C A tdt +( )
0
4
0 0
0
sin cos
T
i
A t C A tdt +

(20)
Dar
( )
( )
0
0
4
2
0 0 0
0
4
0 0
0
sin sin 2
sin cos 0
T
i
T
i
A t C A tdt T A
A t C A tdt


+ =
+ =

(21)
n urma comparaiei (2T
0
A5 > 0) se va lua n mod corect decizia D
1
, deci se va stabili c| s-a
transmis mesajul a
1
.
Se remarc| faptul c|, n ambele situaii, la sfritul perioadei de observaie, valorile calculate
de cele dou| integratoare ale receptorului din fig.2 sunt 0 sau 2T
0
A5, respectiv 2T
0
A5 i 0. Aceasta
sugereaz| c|, n locul calculului celor dou| integrale i compar|rii valorilor acestora, s| se calculeze
o singur| integral| care s| se compare cu semisuma valorilor extreme pe care le poate lua n cele
dou| situaii posibile.
Valoarea de prag n acest caz va fi:
2
2
0
0
2 0
2
T A
E T A
+
= = (22)
Astfel, la recepie se va lua decizia corespunz|toare pe baza urm|toarei comparaii:


83
( )
0
4
0
0
sin
T
r t tdt
E (23)
innd cont de aceste observaii, schema bloc a receptorului cnd se utilizeaz| criteriul
plauzibilit|ii maxime se poate simplifica ca n fig. 3:

Figura 3

3. Schema bloc detaliat. Funcionarea
n fig. 4 se prezint| schema de principiu, iar n fig. 5 schema detaliat| pentru sistemul de
transmisiune cu decizie binar|, n care se reg|sesc elementele din schema bloc din fig.1.

Figura 4

Cele dou| semnale s
o
(t), s
1
(t) sunt obinute de la un oscilator n cuadratur| care genereaz|
cele dou| purt|toare:
( )
( )
0 0
1 0
cos
sin
s t A t
s t A t

=
=
(24)
Semnalul transmis se alege cu ajutorul celulei CBB
3
(bistabil de tip D). n funcie de starea n
care se g|sete aceasta, una din porile P
0
sau P
1
va fi deschis|, respectiv cealalt| nchis|, nct spre
canal se va transmite semnalul s
i
corespunz|tor.
Canalul de transmisiuni este simulat cu sumatorul
2
n care purt|toarei s
0
(t) sau s
1
(t) i se
adaug| zgomotul n(t). Acesta este produs de un generator de secvene binare pseudoaleatoare. La


84
ieirea sumatorului se obine semnalul r(t), care reprezint| practic semnalul recepionat. Acesta se
aplic| la una din intr|rile multiplicatorului, la cealalt| aplicndu-se direct semnalul sin
0
t de la
oscilator. Semnalul rezultat n urma multiplic|rii se aplic| blocului integrator. Pentru ca perioada de
integrare s| fie egal| cu 4T
0
, un circuit basculant monostabil (CBM), comandat adecvat, genereaz|
impulsuri scurte dup| intervale de timp egale cu 4T
0
, desc|rcnd condensatorul din circuitul de
integrare.
n comparatorul C se compar| semnalul rezultat de la ieirea integratorului cu un nivel de
prag E (dat de relaia 22). Ieirea comparatorului comand| bistabilul CBB4 care, la aplicarea tactului,
va trece n starea 0 sau 1, n funcie de starea comparatorului n acel moment. Deciziile sunt afiate
optic.
Din schema din fig. 5 se observ| c| porile P
0
i P
1
sunt realizate cu tranzistoarele T1 i T2
comandate pe baze n starea saturat sau blocat de ieirile bistabilului D (CBB3). Semnalele de la
oscilator se aplic| dup| axare, prin rezistenele de 22k colectoarelor tranzistoarelor T1 i T2.
Sumatoarele
1
i
2
sunt realizate cu amplificatoarele operaionale AO1 i AO2. Multiplicatorul
este un circuit integrat de tip AD532. Semnalul Asin
0
t generat de oscilator se aplic| pe de o parte
multiplicatorului, iar pe de alt| parte triggerului Schmitt TS. La ieirea TS va rezulta un semnal
rectangular de frecven| f
0
. Dup| divizarea cu patru se obin impulsurile de tact de perioad| 4T
0
care
comand| att generatorul de secvene pseudoaleatoare periodice, ct i circuitul basculant monostabil
CDB-4121. Comparatorul este realizat cu circuitul integrat CLB2711.

4. Desfurarea lucrrii
4.1. Se analizeaz funcionarea schemei la transmiterea simbolului a
0
= 0 logic, respectiv
a
1
= 1 logic.
4.2. Se calculeaz valorile integralelor din relaiile (18), repsectiv (20), observndu-se decizia
luat n fiecare caz.
4.3. Care este valoarea maxim a timpului de observaie la recepie?
4.4. Aplica ia MATLAB B BB B> Simulink:
Se lanseaz| programul Matlab i din meniul 'FileB>Open' se selecteaz| i se deschide
modelul lucr|rii de laborator. Se urm|rete funcionarea sistemului:
- Se identific| i se studiaz| blocurile de pe schem|. Discuii.
- Prin acionarea butonului 'Start' se pornete simularea, la terminarea ei obinndu-se formele
de und| din diversele puncte de pe schem|. Observai i explicai rezultatele.


85

Figura 5