Sunteți pe pagina 1din 7
Fratele WILLIAM MARRION BRANHAM (6 aprilie 1909 – 24 decembrie 1965) 1

Fratele WILLIAM MARRION BRANHAM

(6 aprilie 1909 – 24 decembrie 1965)

1

M-AM BUCURAT CÂND MI-AU SPUS SĂ MERGEM LA CASA DOMNULUI

- extrase referitoare la necesitatea strângerii credincioşilor laolaltă -

Psalm 122.1: „M-am bucurat când mi-au spus: «Să mergem la casa Domnului!»” Evrei 10.24, 25: şi să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune, nepărăsind strângerea noastră laolaltă, după cum obişnuiesc unii, ci încurajându-ne şi cu atât mai mult cu cât vedeţi apropiindu-se ziua”. 1

Nu sta acasă. Dacă Dumnezeu este în inima ta, vei aştepta cu nerăbdare să se deschidă uşile ca să intri să ai părtăşie cu fraţii tăi. Dacă tu nu simţi aşa, atunci îţi spun că trebuie să începi să te rogi. (Hristos este taina -28.07.1963)

Natura lor este diferită. Duhul lui Hristos este în persoana respectivă şi Hristos nu face lucrurile acelea. Voi spuneţi: „Tu trebuie să-L iubeşti pe Domnul; tu ar trebui să mergi la biserică”. Dar acelor oameni nu trebuie să le spui aşa ceva. Ei oricum merg. Ei vor merge prin ploaie. Vor merge şi prin moarte ca să ajungă la biserică. Sigur că da. Lor le place. Ei pur şi simplu trebuie să ajungă acolo. Este viaţa lor. Dacă nu merg, ei simt că se prăpădesc. Sigur că da. Voi pur şi simplu trebuie să fiţi acolo. Arde ceva în inima voastră, nu ca să mergeţi acolo să vă certaţi, ci să mergeţi ca să vă închinaţi, apoi să vă întoarceţi acasă învioraţi. Nu este aceea o viaţă minunată? Câţi au experimentat-o? (Dumnezeu Îşi ţine Cuvântul - 07.04.1957)

Este mai târziu decât credem. Noi nu venim la biserică ca să ocupăm o bancă; nu venim la biserică ca să auzim o predică bună sau o muzică bună. Toate acestea îşi au locul lor, dar noi venim la

1 Biblia traducere literală nouă, Bucureşti 2001

2

biserică să ne verificăm cum stăm cu Dumnezeu şi mântuirea sufletelor noastre, pentru că ziua răscumpărării este aproape. … Biserica ar face bine -şi verifice prin Cuvântul lui Dumnezeu, curăţia, credincioşia, dedicarea. (A doua venire a Domnului - 17.04.1957)

Fiecare om ar trebui să aibă o biserică 2 . Ar trebui să aveţi un loc, nu să vă tot perindaţi de colo colo, ci să mergeţi undeva la [o] biserică şi s-o numiţi biserica voastră, un loc unde să vă daţi zeciuiala şi unde să ajutaţi la susţinerea cauzei. Alegeţi, dar niciodată să nu întrerupeţi părtăşia cu celălalt pentru că el nu apaţine grupului vostru. Înţelegeţi? Deosebiţi duhul lui şi vedeţi dacă are şi el acelaşi scop în inimă, apoi aveţi părtăşie unul cu altul. (Deosebirea duhului - 08.03.1960)

Eu cred că s-a spus cândva: „M-am bucurat când mi-au spus «Hai să mergem la casa Domnului»”. Acesta este privilegiul şi bucuria creştinului: să meargă la casa Domnului. (Acea zi de pe Golgota - 25.09.1960)

Noi ne strângem pentru putere spirituală; noi avem nevoie de aceasta, Doamne. Trebuie să avem putere să îndurăm crucile pe care le purtăm.

Dar există o singură biserică adevărată şi în aceasta nu te înscrii; eşti născut în ea. Şi dacă sunteţi născuţi în ea, Dumnezeul cel viu lucrează El Însuşi prin voi şi se descoperă. Acolo locuieşte Dumnezeu: în biserica Lui. Dumnezeu merge la biserică în fiecare zi:

pur şi simplu locuieşte în biserică; El locuieşte în voi. Voi sunteţi biserica Sa. Sunteţi cortul în care locuieşte Dumnezeu. Voi înşivă sunteţi biserica Dumnezeului celui viu. Şi dacă Dumnezeul cel viu locuieşte în fiinţa Sa vie, atunci fapta ta este a lui Dumnezeu. Dacă nu este, atunci Dumnezeu nu este acolo. (De ce strigi? Vorbeşte! - 14.07.1963, dimineaţa)

2 o biserică locală, un acasă - n.tr.

3

Dar când venim aici, venim pentru un scop clar. Aceasta este casa corecturii. Acesta este Tronul. Acesta este Tronul lui Dumnezeu şi judecata iese din Casa lui Dumnezeu. Şi aici ne strângem laolaltă, ne adunăm în dragoste aşa cum numai creştinii pot iubi, dar aici suntem sub conducerea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este în mijlocul nostru. Şi suntem aici să vedem care ne sunt neajunsurile şi cum putem ajunge de unde suntem unde ar trebui să fim. Acest lucru îl studiem. Predicatorii studiază acele lucruri pentru oamenii lor. Când ei văd lipsurile oamenilor, ei încep să facă aceasta.

Ce lucru măreţ este să ştim că El este în mijlocul nostru. Cum va fi când vom fi cu El pentru totdeauna? Nouă ne plac activităţile noastre. Putem merge la cumpărături, putem merge la vânătoare sau la pescuit, sau putem face orice ne place, dar oh, când se deschide biserica, noi dorim să-L întâlnim pe Domnul nostru. Acesta este lucrul cel mai măreţ, Tu ne-ai promis acele lucruri: „Şi vom fi pentru totdeana cu Domnul, aşezaţi cu El în tronul Lui”. (Cum pot să biruiesc - 25.08.1963, dimineaţa)

Şi să ţineţi minte, dacă timpul înaintează, noi nu vom mai avea acest privilegiu pentru multă vreme. Se va întâmpla ceva. Fie ne va opri legislaţia, fie se va strecura Satana între voi şi vă va împrăştia. Întotdeauna s-a întâmplat astfel. Ceva se va întâmpla. Aşa că haideţi să apreciem fiecare minut pe care-l avem împreună. (Recunoscând ziua voastră - 26.07.1964, dimineaţa)

Există ceva în legătură cu locul în care mergi, cu biserica pe care o frecventezi şi cu învăţătorul care te învaţă. Ştiaţi asta? Aceasta are o anumită influenţă. De aceea noi ar trebui să căutăm să găsim ce este mai bun, să primim cele mai bune lucruri; nu pentru că e sociabil şi aşa mai departe, ci adevărata învăţătură a Bibliei. (Evrei cap. 3 - 01.09.1957)

Voi aveţi benzi despre ceea ce credem noi. Aveţi benzi despre disciplina în biserică: cum ar trebui să ne purtăm în biserica lui

4

Dumnezeu, cum trebuie să venim aici laolaltă şi să şedem împreună în locuri cereşti. Nu rămâneţi acasă. Dacă Dumnezeu este în inima voastră, veţi aştepta cu nerăbdare să se deschidă uşile ca să intraţi să aveţi părtăşie cu fraţii voştri. Dacă nu simţiţi aşa, atunci vă spun că este vremea când trebuie să începeţi să vă rugaţi, pentru că suntem în zilele de pe urmă când Biblia ne îndeamnă, cu atât mai mult cu cât vedem ziua apropiindu-se, să ne iubim unii pe alţii cu dragoste creştină şi divină, să ne adunăm împreună în locuri cereşti - în Hristos Isus şi să ne iubim unii pe alţii. (Hristos este taina - 28.07.1963)

Mergeţi la biserică duminica; nu la pescuit, la vânătoare şi aşa mai departe. Tu spui: „Păi eu nu sunt un legalist”. Ai face bine să fii, pentru o vreme, altfel necinsteşti învierea lui Hristos. Mergi la biserică undeva. Dacă nu puteţi veni aici, mergeţi undeva la biserică. Nu

trebuie să iei tot ce fac ei acolo. Dacă ei servesc pâine, serveşte şi tu.

Dacă ei au usturoi, lasă-l deoparte. Eu nu-i pot face să

la biserică. Oriunde se deschide uşa bisericii, mergeţi. Dacă ei nu cred Nu trebuie să vă faceţi părtaşi la orice. Nu deveniţi membri ai acelor biserici; dar mergeţi la ei; aveţi părtăşie cu ei. De unde ştiţi că nu este Domnul? El a spus că va face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre bine. Poate că este un suflet acolo care ar trebui să fie mântuit şi tu poţi face ca lumina să strălucească pentru el. Înţelegeţi? Mergeţi acolo. Nu

Sigur, mergeţi

mergeţi cu aroganţă, mergeţi cu prietenie; şi oamenii vor începe să spună: «Femeia aceea este o creştină deosebită. Cuplul acela este un

cuplu creştin; băiatul sau fata aceea este un creştină deosebită. Mi-

Din comportamentul lor se vede că ei posedă ceva. Ce

este?». Vedeţi? „Iată despre ce este vorba” - spuneţi-le. Voi fiţi doar

săraţi şi ei vor înseta. (Întrebări şi răspunsuri - 23.08.1964, dimineaţa)

ar plăcea să

Aici stau predicatori care sunt răspândiţi prin toată ţara şi eu cred că ei sunt o parte din Mireasă. Eu cred că un bărbat sau o femeie poate să meargă la ce biserică doreşte, care învaţă Cuvântul. Şi eu cred că, dacă ei nu învaţă întreg Cuvântul şi voi nu puteţi merge la o

5

altă biserică în care să se înveţe întregul Cuvânt, mergeţi unde se învaţă jumătate din Cuvânt, până când puteţi merge într-un loc în care se învaţă întregul Cuvânt.

Eu cred că este un păcat să pescuieşti, să vânezi şi să

lucrezi duminica, când poţi să mergi la biserică. Eu cred că voi încălcaţi atunci legile lui Dumnezeu.

Şi eu cred că în ce priveşte lucratul, dacă boul este în groapă,

sau trebuie făcut ceva duminica, faceţi ce trebuie făcut, dacă nu aveţi altă alternativă. Dar dacă voi aşteptaţi intenţionat până duminică şi atunci faceţi lucrul respectiv, atunci greşiţi. Nu trebuie să facem asta, trebuie să respectăm ziua aceea sfântă. (Întrebări şi răspunsuri - 30.08.1964, dimineaţa)

Oamenii au impresia că eu nu cred în mersul la biserică. Acest lucru nu este nici pe departe adevărat. „Noi trebuie să ne adunăm; cu atât mai mult cu cât vedem ziua apropiindu-se”. Vedeţi? Noi trebuie să ne strângem în unitate. Dacă eu aş fi locuit într-un oraş în care nu era decât o biserică (nu voi da niciun nume), o biserică oarecare, dacă ei ar fi crezut un singur lucru şi anume că Isus a fost Divin şi toate celelalte învăţături ale lor ar fi fost pe dos, eu aş fi mers la biserica aceea. Dacă eu nu pot primi o pâine, voi lua o felie. Voi merge să ascult, să mă închin Domnului şi să-I arăt că-mi fac partea mea. Eu vreau ca El să ştie că sunt viu. Vreau ca fiecare să ştie de ce parte sunt eu. Eu mă adun cu creştini şi ne închinăm acolo şi slujim Domnului. (Încercând să faci o slujbă lui Dumnezeu - 27.11.1965, dimineaţa)

6

Toate aceste citate au fost luate din mesajele predicate de fratele William Branham. Este de folos să studiaţi citatele în contextul din care au fost luate.

Bible Tabernacle Books P.O. Box 1010 Eppindust 7460 Cape Town Republic of South Africa

7