Sunteți pe pagina 1din 22

-1-

PROIECT-partea I-a

I. TEMA PROIECTULUI: Proiectarea fiei tehnologice pentru executarea unei construcii multietajate. II. DATELE PROIECTULUI: In anexa se dau piesele desenate, o scurt descriere a alctuirii constructive precum i un extras de antemsurtoare cu articolele de deviz care constituie tema fiei tehnologice. Tipul construciei, numrul de nivele, cota terenului natural (CTN), precum i cantitile de lucrare, variaz funcie de numrul de ordine din semigrupa (n), astfel: Pentru: n=14 cldire de locuit Anexa nr.4. III. CONINUTUL SI TEMA PROIECTULUI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Prezentare tema i material bibliografic; Planul de sptur; Recalcularea volumelor de lucrri; Extrasul de antemsurtoare corectat; Lista fluxurilor tehnologice pentru infrastructur; Alegerea i calculul utilajelor, echipamentelor tehnologice i mijloacelor de transport pentru infrastructur; 7. Sectorizarea; 8. Schema de micare i bilanul terasamentelor; 9. Proiectarea fielor pentru fluxurile tehnologice; detalii tehnologice (infrastructura); 10.Lista fluxurilor tehnologice i sectorizarea pentru suprastructura; 11.Alegerea i calculul utilajelor, echipamentelor tehnologice i mijloacelor de transport pentru suprastructura; 12. Proiectarea fielor pentru fluxurile tehnologice; detalii tehnologice (suprastructura); 13. Scheme tehnologice pentru suprastructura; 14.Proiectarea i calculul cofrajelor: 15.Memoriul tehnic pentru infrastructura i suprastuctura.

-2-

Memoriu tehnic justificativ


Conform temei proiectul n fa cuprinde fiele tehnologice, calculele pentru partea de infrastructura si suprastructura pentru realizarea unei constructii multietajate S+P+4E cu destinatia cladire de locuit.

A.infrastructura este realizata din fundatii continue sub diafragme sifundatii izolate, inglobate in fundatii continue sub stalpi. Blocurile de fundatii sunt din beton simplu Bc7.5 . Elevatiile, cuzinetii stalpilor si stalpii se realizeaza din beton simplu Bc10. Placa cota 2.20 m, se realizeaza din beton simplu Bc7.5 .Armaturile sunt OB37. La exterior elevatia subsolului este protejata de apele de infiltratie printr-o spoiala cu bitum. Cota terenului natural (CTN) este 2.00 m. Umpluturile se realizeaza din balast sub placa subsolului si din pamant in exterior. Caracteristicile geotehnice ale terenului sunt: a) sol vegetal intre 2.50m 3.30 m b) praf argilos intre 3.30 m 4.8 m c) argila marnoasa compacta -4.8 m 9.80 m Lucrarile pentru infrastructura incep cu defrisarea terenului natural in zona amplasamentului cu excavatorul cu lingura inversa S601 pe o adansime de 0.2 m. Pamantul sapat nu se utilizeaza ca umplutura si se va transporta in depozitul indepartat. Urmeaza o sapatura mecanizata cu excavatorul cu lingura inversa S601 pana la cota -4.30 m.Pamantul rezultat se va depozita in depozitul apropiat fie prin descarcare directa din excavator fie cu ajutorul basculantei.Urmeaza o sapatura manuala de 0.2 m pana la cota 4.50 m. Dupa efectuarea sapaturii urmeaza cofrarea blocului de fundatie cu panouri mici de lemn. Betonarea blocului de fundare si a fundatiei continue se face cu ajutorul autobetonierei. Urmeaza cofrarea cuzinetilor cu cu panouri mici de lemn, respectiv armarea acestora.Betonarea se face cu ajutorul macaralei turn. Dupa decofrarea blocurilor de fundare si a cuzinetilor urmeaza imprasterea si compactarea pamantului in umpluturi. Cofrarea stalpilor si elevatiei se face cu cofraj mixt usor.Betonarea se face cu ajutorul macaralei turn. Cofrajele si rigidizarile se manipuleaza manual sau mecanizat. B.Suprastructura Constructia este realizata in sistem celular cu diafragme si stalpi din beton armat C20/25. Planseele sunt realizate din panouri prefabricate de 12 cm grosime, care reazema pe grinzi monolite din beton armat. Fatadele (sirurile 1,3,6,8, A,B,F si G) sunt realizate din panouri prefabricate din beton armat. Pe frontoane (axele 1,3,6,8, si A,B,F,G) este prevazuta o termoizolatie din BCA de 7.5 cm grosime. Peretii de compartimentare sunt de 10 cm si 7.5 cm grosime si sunt realizati din diafragme de beton armat. Pardoselile sunt realizate din parchet si mozaic. Acoperisul este de tip terasa nesirculabila. Perimetral sunt prevazute aticuri prefabricate din beton armat.

-3-

A.Infrastructura:
- Cota terenului natural CTN = -2.50 m pentru n=14

2.Planul de sapatura:
- plansa Nr.1. la piese desenate; Sol Categ. de sapare Sol vegetal-teren mijlociu Praf argilos-teren mijlociu Argila marnoasa-teren tare I I II 39 56 63

tg 1=h1/l1 l1=h1/tg =0.80/tg39=0.99m tg 2=h2/l2 l2=h2/tg =1.50/tg 56=0.67m l=l1+l2 l=0.99+0.67=1.66 l=1.70,m =arctg(H/l)=arctg(1.80/1.70)=46.74 Planul de sapare se va realiza la unghiul: =46 (46.74)

3.Recalcularea volumul de lucrari:


3.1.Volumul de sapatura: a) Sapatura mecanizata: - cu excavator S601 cu capacitatea cupei de 0,50mc Vsap.mec.= 23.95*15.90*1.80+1.70*1.80*(23.95+15.90)-4*6.025*1.5*1.80 = 742.32 mc b) Sapatura manuala: Vsap.man.= 0.75*0.20*121.85+1.30*0.55*0.20*8+0.475*0.35*0.20*8+ +0.275*1.30*0.20*12 = 20.55 mc Vsap. = Vsap.mec.+Vsap.man. = 762.87 mc 3.2.Cofraj pentru beton in fundatii: -din panouri refolosibile cu placaj: Scof. = 4*21.85*1.8+2*31.75*1.8+23.35*1.8+75.7*1.8 = 449.91 mp 3.2.Beton in fundatii continue: -beton simplu C 6/7.5 Vb.s = 219 mc 3.4.Umplutura: -se foloseste pamantul sapat din fundatii Vump.= 1.8*(4*24.146+2*42.77+19.72)+3.3*2*0.5*(25.95+15.9)+3.3*3*(25.65+17.6) = 923mc 3.5.Cofraj la cuzinet: Scuz. = 14 mp 3.6.Betonare cuzinet: Vcuz.= 3 mc 3.7.Cofraj la stalpi si elevatie: - pana la cota 0.00

-4-

Sstalp,elev.= 639 mp 3.8.Betonare la stalpi si elevatie: Vstalp,elev.= 88 mc 3.9.Balast sub placa cota 2.20: Vbalast = 26 mc 3.10.Beton C 6/7.5 la placa cota 2.20: Vplaca = 26 mc 3.11.Hidroizolatie verticala pe elevatie: Shidroiz. = 116 mp

4. Extras de antemsurtoare corectat:


1. Ts.C.03 Sapatura mecanizata cu excavatorul S601 de 0.50mc 742.32 mc 2. Ts.A.02 Sptur manual de pmant in spatii limitate sub 1.00 ltime in teren foarte tare, executat fr sprijiniri cu taluz vertical 20.55 mc 3. Ts.D.1c Imprastierea cu lopata a pamantului in umpluturi 923 mc 4. Ts.D.4c Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor 923 mc 5. Ts.D.1c Imprastierea de balast sub placa cota 2,20 52 mc 6. Ts.D.5a Compactarea cu maiul mecanic de balast de 20 cm 52 mc 7. CA.1.a Beton simplu C 6/7.5 in fundatii 219 mc 8. CA.1.b Beton simplu C 6/7.5 la placa cota 2.20 26 mc 9. CA.2.b Beton armat C 8/10 in cuzineti 3 mc 10. CA.2.a Beton armat C 8/10 in stalpi 9 mc 11. CA.2.a Beton armat C 8/10 in elevatie 79 mc 12. CB.10 Cofraj pentru beton in fundatii din panouri refolosibile cu Placaj 449.91 mp 13. CB.8.a Cofraj cuzinet 14 mp 14. CB.9.a Cofraj stalpi, elevatie pana la cota 0.00 639 mp 15. CC.1.b Montarea armaturilor la -cuzinet OB37 880 kg -stalpi - OB37 2200 kg -elevatie OB37 6300 kg 16.Iz.F.1.a Hidroizolatie verticala pe elevatie 116 mp

5. Lista fluxurilor tehnologice:


Nr.crt. Denumire flux Volumul Nr.sect. UM de lucrari Volumul de lucrari pe sector 371.16

1 2

Ts.C.03. Sapatura mecanizata cu excavatorul S601 cu capacitatea cupei de 0,50mc Ts.A.02. Sapatura manuala de pamant in spatii limitate de 1m si sub 1m latime executata fara sprijiniri in taluz vertical C.B.10.Montare cofraj pentru beton in fundatii din panouri refolosibile cu placaj CA.1.a.Turnare beton simplu C 6/7.5 in fundatii Decofrare fundatii continue din C 6/7.5

mc

742.32

mc mp mc mp

20.55 449.91 219 449.91

2 2 2 2

10.27 224.95 109.5 224.96

3 4 5

-56 7 8 Ts.D.1.a. Imprastierea cu lopata a pamantului in umpluturi Ts.D.5a. Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor Cofrarea si armarea cuzinet: - CB.8a.Cofrare cuzineti - CC.1.b.Montarea armaturi la cuzineti CA.2.b.Turnare beton armat C 8/10 in cuzineti Decofrare cuzineti Cofrare si armarea stalpi si elevatie: - CB.9.a. Cofrarea pana la 0.00

mc mc mp kg mc

923 923 14

461.5 461.5 7 440


1.5

2
2 2 2

880 3 14 639 2200 6300


9 79 639 52 16.25 26 116

9 10
11

mp mp kg kg
mc mc mp mc

2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2

7
319.5 1100 3150 4.5 39.5 319.5 26 8.125 13 58

- CC.1.b. Montarea armaturilor in stalp - CC.1.b. Montarea armaturilor in elevatie


12 CA.2.a. Turnare beton C8/10 in stalpi si elevatie - stalpi - elevatie Decofrare stalpi si elevatie Ts.D.1.c.Imprastierea de balast sub placa cota 2.20

13 14 15 16 17

Ts.D.4.a.Compactarea cu maiul mecanic cu motor cu ardere interna tip BS-50k mp/h CA.1.b.Beton simplu C 6/7.5 la placa cota 2.20 IZ.F.1.a.Hidroizolatie verticala pe elevatie mc mp

6.Alegerea si calculul utilajelor si mijloacelor de transport:


a)Alegerea utilajelor 1.Excavator - excavator S601 cu lingura inversa qv=0.5 mc - raza maxima de sapare 9.2 m - inaltimea maxima de sapare 2.2-3.3 m - adancimea maxima de sapare 5.6 m - Pm = 46.35 mc/h 2.Macara turn Macara turn ZB 80 W Qmax=8 t Qmin=5 t Rmax=20 m

-6-

Rmin=8 m Hmax=34 m Hmin=20 m Nr. tronson:-turn=3 -brat=3 3.Vibrator - vibrator de interior cu motor inglobat - diametrul buteliei 71 mm - productivitatea 15mc/h - raza de actiune 0.4 m - masa neta 6.5 kg 4.Mai mecanic - mai mecanic cu motor cu ardere interna BS150 - greutate 150 kg - frecventa loviturilor 430-450 Hz - putere motor 5.5 CP - turatia 4500 rot/min - adancime de compactare 500 mm - Pm=33 mp/h b)Alegerea mijloacelor de transport: 5.Autobetoniera - autobetoniera de 6 mc - Vutil=6 mc - inaltimea maxima de incarcare 3480 mm - inaltimea maxima de descarcare 1600 mm - viteza V=50 km/h 6.Autobasculanta - autobasculanta SR-101 - capacitate maxima 4t - volum bena 2.68 mc 7.Autocamion - Autocamion Roman-Diesel R 12 135 F - Lungime 7.64m - Latime 2.50m

-7-

- Sarcina utila 18 tf - Viteza maxima 73 km/h c)Echipamente tehnologice: 8.Bena - bena basculanta de 1 mc - lungimea cu furtun 4920 mm - lungimea fara furtun 3330 mm - latimea 1200 mm - inaltimea 930 mm 9.Dispozitiv de manipulat bene - dispozitiv de manipulat bene de 5.5 tf - lungime 3.5 m - sarcina maxima 5.5 tf - greutate 86 kgf 10.Dispozitiv de prindere cu cercel si doua carlige tip U 196 B - cota: 1600 mm - diametru: 15 mm - sarcina maxima: 3200 kgf - masa neta: 28 kg 11.Cofraje - cofraje CMU pentru elevatie - cofraje CMU pentru stalpi -panouri de lemn pentru fundatii -panouri de lemn pentru cuzineti

7. Sectorizare
Nsect = Q / ( 8 x Rep ) ; Rep = ( tc / tp ) x qp / ( 0.7 x qnc ) x Pm x kepc ; Rep = 1 x ( 0.9 x 0.6 ) / ( 0.7 x 0.6 ) x 46.35 x 0.9 = 50.65 Nsect = 742.32/ ( 8 x 50.65 ) = 1.8 2 sectoare

8. Schema de miscare si bilantul terasamentelor

-8-

9.Proiectarea fiselor pentru fluxurile tehnologice(infrastructura)


FISA NR. 1 Fisa ptr. Fluxul tehnologic nr.1.Sapare mecanizata cu excavatorul Operatii care compun fluxul tehnologic: -Trasarea axelor -Sapare cu excavatorul cu descarcare in autobasculanta SR-101 de 4 tone -Sapare cu excavatorul cu descarcare in gramada Descriere procese tehnologice: 1) Sapare cu excavatorul cu descarcare in autobasculanta SR-101 de 4 tone. Saparea se executa cu excavator S601 cu lingura inversa de 0.5 mc. Se sapa sol vegetal, care nu poate fi utilizat ca umplutura la o adancime de 20 cm de la cota terenului natural (-2.00 m) si se descarca in autobasculanta SR-101 de 4 tone urmand a fi transportat in depozitul indepartat. In total se descarca in autobasculanta cantitatea de 215.6 mc de pamant, ce urmeaza sa fie transportat in depozit indepertat. Se descarca in autobasculanta cantitatea de 759.57mc ce urmeaza a fi descarcata in depozitul propiat. Resurse principale: -Materiale principale: -pamantul -Forta de munca: -mecanic (excavator) -sofer autobasculanta -Utilaje si mijloace de transport: -excavator S601 cu lingura inversa -autobasculanta SR-101 de 4 tone Probleme privind : CTC, NTS, PSI Se interzice stationarea muncitorilor in raza de actiune a excavatorului, iar distanta minima dintre marginea platformei autobasculantei si partea cea mai proeminenta a

-9-

excavatorului va fi de 1.5 m. In timpul incarcarii soferul nu va sta in cabina autobasculantei iar rotirea cupei nu se va efectua peste cabina. -se vor lua masuri pentru evitarea eventualelor dislocari sau prabusiri de teren la sapaturi FISA NR. 2 Fisa ptr. Fluxul tehnologic nr.14:Umplerea si compactarea cu maiul mecanic Operatii care compun fluxul tehnologic:-aducerea pamantului din DA si groapa de imprumut -imprastierea pamantului -compactarea pamantului Descriere procese tehnologice: 1)Aducerea pamantului din DA se face cu ajutorul MT ZB 80 W echipata cu lada, buldozerului Progresul S-1300/12 si a autobasculantei SR-101 de 4 tone. 2) Imprastierea pamantului se face cu ajutorul buldozerului Progresul S-1300/12 in jurul constructiei si a excavatorului si a lopetilor in interior. Imprastierea se face in straturi de 40-60 cm ce vor fi compactate cu maiul manual in spatii inguste (250 mc) si cu maiul mecanic cu motor cu ardere interna BS150 in spatii largi (509.57 mc). Resurse principale: -Materiale principale:-Forta de munca:-mecanici (ptr. macara,buldozer si mai) -sofer autobasculanta -muncitori necalificati -Utilaje si mijloace de transport:- autobasculanta SR-101 de 4 tone - buldozer Progresul S-1300/12 -macara turn ZB 80 W -Echipamente tehnologice:- mai mecanic cu motor cu ardere interna BS150 -lopeti -mai de mana -lada Probleme privind : CTC, NTS, PSI FISA NR. 3 Fisa ptr. Fluxul tehnologic nr.6: Armare cuzineti, stalpi, elevatie Operatii care compun fluxul tehnologic: - Transportul armaturilor la obiectiv cu autocamionul Roman Diesel, cu brat de macara - Descarcarea armaturilor - Montarea armaturilor - Verificari si corectari finale ale pozitionarii armaturilor si a calitatii de executie a carcaselor de armaturi Descriere procese tehnologice: armaturile se transporta la obiectiv cu autocamionul Roman Diesel cu brat de macara si se descarca la locul de depozitare transportul armaturilor si a carcaselor de armaturi de la locul de depozitare la locul de punere in opera se face cu ajutorul macaralei turn se face montarea armaturilor pentru cuzineti, stalpi si elevatie se va face verificarea pozitionarii corecte a armaturilor in vederea turnarii betonului Resurse principale: -Materiale principale:-armaturi din OB37 -Forta de munca:-fierari betonisti

- 10 -

10

-macaragist -sofer autocamion -Utilaje si mijloace de transport:-Macara turn - autocamionul Roman Diesel cu brat de macara Probleme privind : CTC, NTS, PSI - se verifca instructajul de protectia muncii - pe durata lucrarilor muncitorii vor purta pe cap casca de protectie - la terminarea armarii si inainte de turnarea betonului conducatorul tehnic al lucrarii va verifica daca armarea s-a executat in conformitate cu prevederile proiectului (calitatea otelului din armaturi, diametre, pozitie), asigurarea stratului de acoperire cu beton precum si incadrarea in abaterile admisibile, constatarile se vor consemna in registrul de procese verbale de lucrari ce devin ascunse - abateri admisibile la armaturi in fundatii: - distanta intre axele barelor 10 mm - grosimea stratului de acoperire 10 mm - lungimi partiale sau totale fata de proiect: - L < 1 m 5 mm - L = 1...10 m 20 mm

FISA NR. 4 Fisa ptr. Fluxul tehnologic nr.8:turnare beton in cuzinetii, Operatii care compun fluxul tehnologic:-aprovizionarea cu beton de la statia de betoane cu autobetoniera de 6 mc - Descarcare beton in bene de 1mc - Transportul benelor cu MT - Turnarea betonului - Compactarea betonului cu vibratorul de interior cu motor inglobat Descriere procese tehnologice: -betonul se aduce de la statia de betoane cu autobetoniera de 6 mc -descarcarea la obiectiv se face in bena de 1 mc. Betonul se descarca direct din autobetoniera -benele se transporta de la depozit la locul de punere in opera cu macaraua turn -descarcarea benelor se face cu ajutorul furtunului in cofrajele de cuzinetii -betonul turnat in cofraje se compacteaza cu vibratorul de interior cu motor inglobat Resurse principale: -Materiale principale:- C 8/10 -Forta de munca:-muncitori betonisti -sofer autobetoniera -mecanici (macara, vibrator) -Utilaje si mijloace de transport:- autobetoniera de 6 mc - macara turn - vibratorul de interior cu motor inglobat cu diametrul buteliei de 71 mm -Echipamente tehnologice: -bena basculanta de 1 mc

- 11 -

11

Probleme privind : CTC, NTS, PSI -inainte de punerea in opera a betonului vor verifica:pozitia si cotele cofrajelor, etanseitatea si gradul de curatire al acestora. - inainte de punerea in opera abetonului conducatorul tehnic al lucrarii va verifica: - pozitionarea armaturii - legatura etrierilor - existenta distantierilor -manevrarea vibratorului va fi facuta numai de un betonist instruit care va fi echipat cu manusi si cizme de cauciuc. - se verifca instructajul de protectia muncii - pe durata lucrarilor muncitorii vor purta pe cap casca de protectie - respectarea sarcinii maxime pentru fiecare dispozitiv de ridicat - curatirea benelor se face in pozitie stabila pe sol - betonul se verifica pentru ca datele din bonul de calitate sa corespunda cu cele din comanda -din betonul turnat se iau epruvete cubice pentru verificarea ulterioara si se verifica lucrabilitatea rezultatele se trec in registrul unic de beton

B.Suprastructura
I.Numarul de nivele: S+P+5E II.Extras de antemasuratoare Extrasul este intocmit pentru planseul cota 0.00 pentru un nivel curent si pentru acoperis. Nu contine articolele de lucrare aferente casei scarii. 1.CA 2b Beton armat C 12/15 in grinzi si placa la planseu cota 0.00 25 mc 2.CB 11a -Cofraj din panouri refolosibile la planseu cota 0.00 (grinda si placa) 252 mp 3.CB23a Sustineri din elemente de schela metalica tubulara la planseu cota 0.00 218 mp 4.CC2b Montarea armaturii la planseu cota 0.00 OB37 1700 kg PC52 1100 kg 5.CA2f Beton armat C 8/10 in stalpi 12 mc 6.CA2c Beton armat C 8/10 in diafragme 30 mc 7.CB10b-Cofraj din panouri refolosibile la diafragme 472 mp 8.CB11b- Cofraj din panouri refolosibile la stalpi 40 mp 9.CC 2a Montarea armaturii OB37 la diafragme 2300 kg 10.CC 2b- Montarea armaturii OB37 la stalpi 850 kg 11.CP13a-Asim.Montarea fasiilor de BCA de 7.5 cm grosime si 60 cm latime, ca termoizolatie la diafragme exterioare 81 mp 12.CA2f Beton armat C 12/15 in grinzi planseu 3.5 mc 13.CB11a-Cofraj din panouri refolosibile la grinzi planseu 44 mp 14.CB22a-Sustineri cu gr.met.extensibile si popi a cofrajelor de grinda 9 mp 15.CC 2b-Montarea armaturilor OB37 in grinzi 400kg 16.CP 9a-Montarea panourilor prefabricate la planseu tip PI 3.30x5.45x0.12-G=5.2 t/buc 8 buc tip PII-2.45x5.45x0.12-G=3.9 t/buc 4 buc tip PIII-3.20x5.45x0.12-G=5.0 t/buc 2 buc

- 12 -

12

17.CP9a- Montarea panourilor prefabricate la fatade tip PF1-3.20x2.90x0.20-G-3.1 t/buc. tip PF2-2.60x2.90x0.20-G-2.5 t/buc 18.CP23c- Monolitizarea panourilor de planseu 19.CP23d- Monolitizarea panourilor de fatada cu stalpi din beton C 16/20 20.Pereti de compartimentare de 10 cm grosime din caramida cu gauriverticale asim.190x90x88 21.Pereti de compartimentare de 7.5 cm grosime din caramida plina 240x115x63 22.CG15a-Sapa egalizare-2 cm 23.CG2d-Pardoseli din parchet fag 24.CG5f-Pardoseli din mozaic inclusiv stratul suport din mortar ciment M.100T 25.CP9a- Montare aticuri prefabricate sir B,B,F si G tip I: 3.25x0.60x0.20; 1.0 t/buc. tip II: 2.65x0.60x0.20; 0.8 t/buc. tip III: 5.40x0.60x0.20; 1.0 t/buc. tip IV: 1.40x0.60x0.20; 0.45 t/buc. 26.CA6a-Beton simplu de granulit C 6/7.5 pentru pante de acoperis 27.IzF3a-Bariera vapori 1C+2B 28.IzF11a-Termoizolatie BCA de 7.5 cm montata in nisip de 1.5 cm 29.IzF21b-Strat suport hidroizolatie mortar ciment M.100-T 30.IzF4b-Hidroizolatie 3C+4B 31.IzF22a-Protectia hidroizolatiei nisip

10 buc 4 buc 1,5 mc 20 buc 11 mc 24 mp 142 mp 142 mp 89 mp 10 buc 4 buc 4 buc 4 buc 11 mc 271 mp 271 mp 271 mp 271 mp 271 mp

- 13 -

13

III.Lista fluxurilor tehnolo gice pentru suprastructura

- 14 -

14

Nr. crt

Denumire flux

Nr. Sect.

UM

Cantitatea

Totala 1 Cofrare armare grinzi si planca - sustineri din elemente de schela metalica tubulara la planseu -cofrare grinzi si planca -armare grinzi si planca Turnare beton in grinzi si planca Cofrare-armare diafragme si stalpi -cofrare diafragme - montarea fasiilor de BCA ca termoizolatie la diafragme exterioare -cofrare stalpi -armare diafragme -armare stalpi Turnare beton in diafragme si stalpi -turnare beton in diafragme -turnare beton in stalpi Cofrare-armare la grinzi planseu - sustineri cu gr.met. si popi a cofrajelor de grinda -cofrare -armare Turnare beton in grinzi planseu Montarea panourilor prefabricate la planseu -tip PI: 3.3x5.4x0.12 -tip PII: 2.45x5.45x0.12 -tip PIII: 3.20x5.45x0.15 -monolitizarea panourilor de planseu Montarea panourilor prefabricate la fatade -tip PF1-3.20x2.90x0.20-G-3.1 t/buc. -tip PF2-2.60x2.90x0.20-G-2.5 t/buc. Monolitizarea panourilor de fatada cu stalpi din beton Bc20

Pe sector

mp mp kg mc mp

1008 1008 12200 100 1888 324 150 9200 3400

252 252 2800 25 472 81 40 2300 850

2 3

mp mp kg kg

mc mc

120 48

30 12

mp mp kg mc

36 176 1600 14

9 44 400
3.5

6 7

buc. buc. buc. mc

32 16 8 6

8 4 2 1.5

buc. buc. buc

40 16 80

10 4 20

- 15 -

15

Montare aticuri prefabricate -tip I: 3.25x0.60x0.20; 1.0 t/buc. -tip II: 2.65x0.60x0.20; 0.8 t/buc. -tip III: 5.40x0.60x0.20; 1.0 t/buc. -tip IV: 1.40x0.60x0.20; 0.45 t/buc.

buc. buc. buc. buc.


mp

10 4 4 4
271

10 4 4 4
271

10 Montare bariera de vapori 1C+2B 11 Turnare beton simplu de granulit ptr. pante la acoperis 12 Montare termoizolatie BCA - termoizolatie BCA-7.5 cm 13 Montare hidroizolatie 3C+4B
- hidroizolatie 3C+4B -strat suport hidroizolatie:mortar ciment M100 -protectia hidroizolatiei - nisip 14 Compartimentare interioara

1 1

mc

11

11

mp mp
mp mp

271 271 271 271

271 271 271 271

-caramida cu gauri verticale 190x90x88 -caramida plina 240x115x63


15 Turnare sapa egalizare 2 cm 16 Pardoseli de mozaic inclusiv stratul

mc mp
mp

44 96
568

11 24
142

suport din mortar de ciment M.100 T


17 Montare pardoseli din parchet de fag

4
4

mp
mp

710
710 568

568

IV.Alegerea utilajelor, mijloacelor de transport si echipamentelor tehnologice pentru suprastructura 1.Alegerea macaralei turn Hnec=h+a+2 m+3 m h=12.2 m a=2.00 m Hnec=12.2+2.00+2+3=19.2 m Rnec=L+5.5 m L=14 m Rnec=14+5.5=19.5 m Qnec=max(Q1bena;Qprefabricat) Q1bena=2.8 t Qprefabricat=1.15.2=5.72 t Qnec= Qprefabricat Qnec=5.72 t Aleg Macara turn 90 EC-B 6 100LC Qmin=1.4 t Rmax=50.4 m Pentru R=20 m Q=5.8 t Hmax=51.2 m 2.Alegerea utilajelor pentru suprastructura a)Alegerea mijloacelor de transport 1.Autobetoniera autobetoniera de 6 mc Vutil=6 mc

- 16 -

16

inaltimea maxima de incarcare 3480 mm inaltimea maxima de descarcare 1600 mc V = 50 km/h 2.Autobasculanta autobasculanta SR-101 capacitate maxima 4t volum bena 2.68 mc 3.Trailer trailer P-402 capacitatea de transport 40 tf mijloc de tractare: autotractor Tatra 141 dimens.platformei:-lungimea 6400mm -latimea 3040 mm b)Alegerea utilajelor 4.Vibrator vibrator de interior cu motor inglobat diametrul buteliei 71 mm productivitatea 15mc/h raza de actiune 0.4 m masa neta 6.5 kg 5.Macara macara turn ZB 80 W Qmax=8 t Qmin=5 t Rmax=20 m Rmin=8 m Hmax=34 m Hmin=20 m Nr. tronson: -turn=3 -brat=3 c)Alegerea echipamentelor tehnologice 6.bena bena basculanta de 1 mc lungimea cu furtun 4920 mm lungimea fara furtun 3330 mm latimea 1200 mm inaltimea 930 mm 7.Dispozitiv de manipulat bene dispozitiv de manipulat bene de 5.5 tf lungime 3.5 m sarcina maxima 5.5 tf greutate 86 kgf 8.Cofraje cofraje CMU pentru stalpi, grinzi si diafragme 9.Dispozitiv manipulat elemente prefabricate dispozitiv manipulator si montaj elemente prefabricate U328 Qmax = 8t Qprop = 0.6t

- 17 -

17

Ua = 3.8m 10.Dispozitiv universal manipulator Dispozitiv universal manipulator sarcina U156B Qcap = 3.2t Qprop = 148t

V.Proiectarea fiselor pentru fluxurile tehnologice (suprastructura) FISA NR.1 Fisa ptr. Fluxul tehnologic nr. 3:Cofrare, armare diafragme Operatii care compun fluxul tehnologic: - transportul panourilor de cofraj (CMU) la obiectiv - transportul armaturilor la obiectiv - trasarea pozitiei cofrajului - montarea elementelor de sustinere - montarea ponourilor de cofraj pe o parte a diafragmei - montarea armaturilor - montarea ponourilor de cofraj pe cealalta parte a diafragmei - verificari si corectari Descriere procese tehnologice: Panourile de cofraj CMU si armaturile se transporta la obiectiv cu autocamionul Roman-Diesel cu brat de macara Se descarca panourile cu ajutorul bratului de macara in depozitul loco-obiect Se monteaza panourile de cofraj CMU pe o parte a diafragmei cu ajutorul macaralei turn ZB 80 W Se monteaza armaturile pentru difragme cu ajutorul macaralei turn ZB 80 W si se verifica pozitionarea corecta a armaturilorfata de cofrajul montat Se monteaza panourile de cofraj CMU pe cealalta parte a diafragmei cu ajutorul macaralei turn ZB 80 W Se trece la executarea rigidizarilor necesare si se verifica pozitionarea corecta a panourilor precum si verticalitatea acestora Resurse principale: -Materiale principale: - substante decofrante -Forta de munca:- echipa de dulgheri - echipa de fierari betonisti - sofer autocamion - _tabile_ macara -Utilaje si mijloace de transport:- autocamion Roman-Diesel cu brat basculant - macara turn ZB 80 W -Echipamente tehnologice:- dispozitiv universal manipulator sarcina U156B - cofraj mixt usor CMU pentru diafragme Probleme privind : CTC, NTS, PSI

- 18 -

18

- muncitorii vor fi echipati cu manusi, casti de protectie si _tabile de siguranta - se verifca instructajul de protectia muncii - montarea cofrajelor la inaltime trebuie facuta de pe podine de lucru - se interzice sprijinirea oblica a cofrajului -inainte de betonare conducatorul punctului de lucru este obligat sa verifice: integritatea, stabilitatea, rezemarea pe teren, etanseitatea, si starea de curatire a cofrajului - abateri admisibile la montarea cofrajului: - la lungime 15 mm - la latime 6 mm - la inaltime 10 mm - inclinarea fata de proiect 3 mm/m dar nu mai mult de15 mm/m in total

FISA NR.2 Fisa ptr. Fluxul tehnologic nr.4:Turnare beton in diafragme Operatii care compun fluxul tehnologic: -aprovizionarea cu beton de lo statia de betoane -descarcarea betonului in bene de 1 mc -transportul benelor la locul punerii in opera a betonului cu macaraua turn -punerea in opera a betonului -compactarea betonului -protejarea betonului dupa turnare Descriere procese tehnologice: - prepararea betonului se face in statia de betoane - transportul betonului pe santier se face cu autobetoniera de 6 mc - descarcarea betonului pe santier se face in bene de 1 mc cu furtun - benele se transporta la locul de punere in opera cu ajutorul macaralei turn ZB 80 W - punerea in opera a betonului se va efectua cu ajutorul unei bene cu furtun dispuse in zona de actiune a macaralei, ridicarea benei se va face incet pana in pozitia verticala pentru a se evita revarsarea betonului - turnarea se va _tabile in straturi de 44 cm grosime pentru a putea fi vibrate corespunzator - compactarea se realizeaza prin vibrare cu vibrator interior cu motor inglobatsi diametrul buteliei de 71 mm - dupa punerea in opera betonul se protejaza impotriva uscarii rapide prin acoperirea cu materiale de protectie si cu stropirea cu apa astfel incat sa se mentina umeda in permanenta suprafata betonului timp de minim 14 zile de la turnare. Stropirea cu apa va incepe dupa 212 ore de la turnare in functie de tipul cimentului utilizat si _tabile_te_ mediului si se va _tabil la intervale 26 ore Resurse principale: -Materiale principale:-beton Bc10 -Forta de munca:- muncitori betonisti - sofer autobetoniera - _tabile_ macara -mecanic vibrator -Utilaje si mijloace de transport:- autobetoniera de 6 mc - macara turn ZB 80 W -Echipamente tehnologice: - dispozitiv de _tabile_te bene de 5.5 tf - vibrator de interior cu motor inglobat diametrul buteliei 71mm - bena basculanta de 1 mc cu furtun

- 19 -

19

Probleme privind : CTC, NTS, PSI - se verifca instructajul de protectia muncii - muncitorii vor fi echipati cu manusi, casti de protectie si _tabile de siguranta - inainte de punerea in opera abetonului conducatorul al lucrarii va verifica: - pozitionarea armaturii - legatura etrierilor - existenta distantierilor - pozitia si cota cofrajului, etanseitatea precum si starea de curatire a acestora - respectarea sarcinii maxime pentru fiecare dispozitiv de ridicat - curatirea benelor se face in pozitie _tabile pe sol - betonul se verifica pentru ca datele din bonul de calitate sa corespunda cu cele din comanda - din betonul turnat se iau epruvete cubice pentru verificarea ulterioara si se verifica lucrabilitatea rezultatele se trec in registrul unic de beton -betonul va fi protejat de ploaie si de asemenea se vor lua masuri impotriva uscarii rapide FISA NR.3 Fisa ptr. Fluxul tehnologic nr.7:Montaj prefabricate tip PI Operatii care compun fluxul tehnologic: - transportul elementelor prefabricate pe santier - descarcarea elementelor prefabricate in depozitul loco-obiect - lucrari pregatitoare in vederea montajului - asezarea pe pozitie a prefabricatului - fixarea provizorie a prefabricatului - verificarea pozitiei a prefabricatului - fixarea definitiva a prefabricatului Descriere procese tehnologice: - transportul se face cu trailerul P-402 tractat de autotractor Tatra 141 - prefabricatele se descarca cu ajutorul macaralei turn ZB 80 W in spatii amenajate - se asaza in pozitie orizontala pe reazeme de rigle de lemn dispuse cat mai apropiat de pozitia normala de rezemare sau ridicare - la stivuirea pe mai multe randuri reazemele se asaza pe aceeasi verticala pentru a nu da eforturi suplimentare datorate elementelor de deasupra, iar reazemele trebuie sa asigure spatii suficiente pentru a nu fi deformate urechile de agatare -lucrari pregatitoare se verifica: - geometria elementului (dimensiuni, liniaritate, planeitate) - calitatea elementului (depistarea eventualelor fisuri, goluri, armaturi dezvelite etc.) - existenta, pozitia si calitatea mustatilor, placutelor, pieselor de asamblare - pozitia de prindere a elementelor prefabricate -suprafete de rezemare sub aspectul dimensiunilor, planeitatii, orizontalitatii atat pentru elementul ce se monteaza cat si pentru cel pe care se monteaza - se face trasarea semnelor de axa si compensarea eventualelor abateri - pregatirea si verificarea dispozitivelor de prindere si a macaralei de montaj inclusiv verificare sub sarcina - pregatirea si verificarea schelelor de montaj pentru accesul muncitorilor - asezarea pe pozitie se face prin prinderea elementului in carligul macaralei cu ajutorul dispozitivului ales, ridicarea propriuzisa, manipularea pana deasupra locului de montaj, coborarea si asezarea lenta pe reazeme - fixarea provizorie trebuie sa asigure stabilitatea elementului pana la fixare, exclude deplasarea

- 20 -

20

elementului permitand corelarea pozitiei elementului - verificarea pozitiei se face cu aparate topometrice, fir cu plumb, etc. - corectarea si compensarea abaterilor se face cu cricuri, dispozitive de rezemare sau cele mici cu ajutorul unor straturi de mortar - fixarea definitiva se face prin imbinari umede (transmitera solicitarilor se face dupa intarirea betonului), uscate sau mixte - pentru introducerea betonului in spa]iul de imbinare se pot folosi bene cu furtun palnii sau jgheaburi, compactarea betonului se va face cu vibratorul de interior (pasul de introducere de maximum 50 cm) sau prin indesare cu sipci sau rigle

Resurse principale: -Materiale principale:-prefabricate tip PI: 3.3x5.4x0.12 -beton Bc20 pentru monolitizare -Forta de munca:- mecanic macara - sofer autotractor - fierari betonisti - montatori prefabricate -Utilaje si mijloace de transport:- trailer P-402 + autotractor Tatra 141 - macara turn ZB 80 W - vibrator de interior cu motor inglobat diametrul buteliei 71 mm -Echipamente tehnologice:- Dispozitiv manipulator si montaj elemente prefabricate U328 - bena basculanta de 1 mc cu furtun Probleme privind : CTC, NTS, PSI - se verifca instructajul de protectia muncii - muncitorii vor fi echipati cu manusi, casti de protectie si centuri de siguranta - montarea elementelor prefabricate la inaltime trebuie facuta de pe podine de lucru - toate elementele prefabricate se monteaza de oameni instruiti NTS - inainte de turnarea betonului in imbinari conducatorul punctului de lucru este obligat sa verifice: integritatea, stabilitatea, rezemarea, etc. - abateri limita permise la elementele prefabricate sunt: - la rectiliniaritate de 15 mm - la perpendicularitate de 16 mm - de pozitie fata de axele in plan orizontal 10 mm - de pozitie fata de cotele de nivel 10 mm - la lungimile de rezemare -15 mm

- 21 -

21

VI. Proiectarea si calculul cofrajului:


Cofraj mixt usor pt diafragme - sarcinile care actioneaza asupra cofrajelor sunt: Dimensiuni diafragma [bxH-L]: 0.15x2.70 - 3.15 P1 = 75 kN/m2 P2 = 35 kN/m2 P3 = 50 kN/m2 Pm = min(P1,P2,P3) = 35 kN/m2 Pi = 2 kN/m2 Pt = Pm+Pi = 35+2 = 37 kN/m2 = 0.37 daN/cm2 1)Verificarea placajului si determinarea distantelor dintre coaste (d):

tablie tego = 0.8 cm W1 = 100* 2/6 = 100*0.82/6 = 10.67 cm3 I1 = 100* 3/12 = 100*0.83/12 = 4.27 cm4 adm = 130 daN/cm2 E1 = 70000 daN/cm2 Mmax = W1* adm = 10.67*130 = 1386.67 daNcm d1 = (8*Mmax/Pt)1/2 = (8*1386.67/0.37)1/2 = 173.15 cm fadm = 170/300 = 0.56 cm d2 = [fadm*384*E*I/(5*Pm)]1/4 = [0.56*384*70000*4.27/(5*0.35)]1/4 = 77.89 cm Aleg d = 75 cm 2)Verificarea coastei si determinarea distantei dintre moaze (b):

- 22 -

22

q1= Pm*d = 0.35*75 = 26.25 daN/cm q1= Pi*d = 0.02*75 = 1.5 daN/cm q1 = q1+ q1 = 26.25+1.5 = 27.75 daN/cm coasta din bara CMU 70x40x2.5 mm W2 = 9.0 cm3 I2 = 31.5 cm4 m = 1500 daN/cm2 E = 2100000 daN/cm2 Mmax = m*W2 = 1500*9 = 13500 daNcm b1 = (8*Mmax/q1)1/2 = (8*13500/27.75)1/2 = 62.39 cm fadm = 60/300 = 0.2 cm b2 = [384*E*I2*fadm/(5*q1)]1/4 = [384*2100000*31.5*0.2/(5*26.25)]1/4 = 78.87 cm Aleg b = 60 cm 3)Verificarea moazei si determinarea distantei intre tiranti (c):

q2= Pm*b = 0.35*60 = 21 daN/cm q2= Pi*b = 0.02*60 = 1.2 daN/cm q2 = r2+ r2 = 21+1.2 = 22.2 daN/cm moaza doua bare CMU - 70x40x2.5 mm W3 = 18.0 cm3 I3 = 63 cm4 m = 1500 daN/cm2 E = 2100000 daN/cm2 Mmax = m*W3 = 1500*18 = 27000 daNcm c1 = (8*Mmax/q2)1/2 = (8*27000/22.2)1/2 = 98.64 cm fadm = 95/300 = 0.32 cm c2 = [384*E*I3*fadm/(5*q2)]1/4 = [384*2100000*63*0.32/(5*21)]1/4 = 111.55 cm Aleg c = d = 75 cm 4)Verificare tirant: T = c*q2 = 75*22.2 = 1665 daN Aleg tirant 10 Tad = 1900 daN < T = 1665 daN