Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECTDIPLOMA:BlocdelocuineS+P+5E PaneaAlexandru

UniversitateaTehnicdinClujNapoca FacultateadeConstrucii

PIESE SCRISE
I. MEMORIU TEHNIC

Primaria orasului Cluj Napoca, judetul Mures, detine in proprietate publica un teren, in prezentliber de constructii, pe care intentioneaza, in conformitate cu Hotararile Consiliului Local, sa realizeze o Cladire de locuinte.

I.1. DATE DESPRE AMPLASAMENT Terenul pe care este amplasata cladirea care face obiectul proiectului este situat intravilanul orasului Cluj Napoca. Pentru proiectare au fost luate in consideratie urmatoarele date : Din Studiul Geotehnic intocmit rezulta ca, din punct de vedere geomorfologic, hidrologic, si hidrogeologic, amplasamentul are o stabilitate buna, nefiind afectat de fenomene fizico - geologice periculoase, inundatii, sau de vreo arterahidrografica, izvor sau torent. Din punct de vedere hidrologic, zona este tributara raului Somes si afluentilor acestora. Din prospectiunile efectuate in cele doua foraje executate pe amplasament, rezulta castratificatia terenului este orizontala, uniforma si continua, fiind alcatuita din depozitedeluviale argilooase. Din punct de vedere al actiunii vantului conform SR EN 1991-1-4-2006 considerata valoarea fundamentala a vitezei de referinta vb0=30m/s Din punct de vedere al incarcarii cu zapada conform SR EN 1991-1-3-2005 a fost considerata zona cu valoarea caracteristice a incarcarii la sol s0,k = 1.5kN/mp, pentru o perioada de recurenta de 50 de ani. a fost

PROIECTDIPLOMA:BlocdelocuineS+P+5E PaneaAlexandru

UniversitateaTehnicdinClujNapoca FacultateadeConstrucii

I.2. DESCRIEREA SISTEMULUI STRUCTURAL

I.2.1. Suprastructura Cladirii este alcatuita din cadre din beton armat dispuse ortogonal pe cele doua directii principale/ortogonale ale acesteia, fiind capabile sa preia solicitarile produsede incarcarile seismice si gravitationale in conditiile impuse de P100-1/2006. Structura are forma dreptunghiurala in plan, cu dimensiunile de 21.00m x 43.00m. Peretii de umplutura din zidarie de BCA sau panouri usoare de gips-carton nu sunt tratati ca elemente structurale, urmand a fi conectati de structura din beton armat (stalpi, grinzi, placi). Sistemul structural se compune din: Stalpi otel-beton 45x45 Diafragme 20cm Grinzi transversale 55x45 Grinzi longitudinale 55x25 Planseu curent 15cm Rampa scarii si podest 13cm Planseu terasa 15cm

I.2.2. Infrastructura Sistemul de fundatii Sub stalpi marginali: fundatii izolate rigide avand bloc de L=B=2.10m, H=70cm, si cuzinet de L=B=1.10m, Hc=40cm, cu grinzi de fundare de 40x30 pe care reazama peretii din beton de la subsol Sub diafragmele de rigidizare din colturi: fundatie continua rigida de L=4.625m, B=1.50m, H=70cm, Sub diafragma liftului si 4 stallpi adiacenti: Radier L=9.45m B=9.65m H=70cm. Peretii subsolului Sunt dispusi pe conturul subsolului, sunt din beton armat, au grosimeade 30 cm si se vor hidroizola la exterior in contact cu pamantul. Planseul peste subsol Are o alcatuire asemanatoare celor de la suprastructura - placi si grinzidin beton armat. Placile au grosimea de 15 cm 5

PROIECTDIPLOMA:BlocdelocuineS+P+5E PaneaAlexandru

UniversitateaTehnicdinClujNapoca FacultateadeConstrucii

I.3. MATERIALE UTILIZATE La realizarea structurii se vor folosi materiale obisnuite, utilizate in mod curent la acest tipde constructii. Materialele principale sunt urmatoarele : Betoane : C16/20 in blocurile din beton simplu ale fundatiilor izolate; C20/25 in elementele din beton armat (cuzinetii fundatiilor izolate, grinzi defundatie/elevatii, placa suport a pardoselii parterului, stalpi, grinzi, plansee, placi, scara). Otel beton : OB37 la armaturile constructive si de montaj S355 (PC 52) la armaturile de rezistenta longitudinale rezultate din calcul sau pe baza procentelor minime de armare.Materialele folosite (betoane si oteluri) vor respecta conditiile cerute de standardele de produs, precum si STAS 10107/0-90 si NE 012-99

I.4. ACTE NORMATIVE SI STANDARDE

1.1. Evaluarea incarcarilor si combinatiilor ipotezelor de calcul: SR EN 1990-2004 - Bazele proiectarii structurilor SR EN 1991 - Actiuni in constructii. SR EN 1991-1-4-2006. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului SR EN 1991-1-3-2005. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor P100-1/2006 Cod de proiectare seismica Partea I - prevederi de proiectare pentru cladiri 1.2. Evaluarea sigurantei elementelor structurale: 1.2.1. Suprastructura SR EN 1992-1-1: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru cldiriSR EN 1992-1-2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-2: Reguli generale 6

PROIECTDIPLOMA:BlocdelocuineS+P+5E PaneaAlexandru

UniversitateaTehnicdinClujNapoca FacultateadeConstrucii

1.2.2. Infrastructura SR EN 1997-1: Proiectarea getehnica Partea1: Reguli generale

NP 112-04: Proiectarea struturilor de fundare directa


I.5. INCADRAREA IN CLASE SI CATEGORII Conform normativului P100/1-2006, - Cod de proiectare seismica Partea I Prevederi de proiectare pentru cladiri, cladirea proiectata se incadreaza in zona seismica cu acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0.16g si perioada de colt Tc = 0.7 s, pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani. Clasa de importanta si de expunere la cutremur a constructiei (conform Normativului P100/1-2006) este III pentru care 1= 1.20. Constructia are un caracter permanent si se inscre in categoria "C" de importanta.

Intocmit, Panea Alexandru 7