Sunteți pe pagina 1din 10

ELABORAT DE: GRADINARIU COSTEL - CORNEL Regim juridic: PERSOANA FIZICA Date de identificare: Loc. Caraiman, com.

Mihalaseni, jud. Botosani Gradinariu Costel - Cornel CNP: 1680520076551 Data ntocmirii.............

Anexa 2

PLAN DE AFACERI

TITLUL PROIECTULUI:

FERMA DE SEMI - SUBZISTENTA A PF GRADINARIU COSTEL - CARAIMAN , LOCALITATEA CARAIMAN, COMUNA MIHALASENI, JUDETUL BOTOSANI.

A1.
I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT Denumirea/Numele solicitantului/ Date de identificare ale acestuia

GRADINARIU COSTEL - CORNEL CI seria XT, nr. 102741, locul nasterii: Mihalaseni, judetul Botosani. CNP: 1680520076551; Domiciliu stabil: sat Caraiman, comuna Mihalaseni, judetul Botosani
Obiectul de activitate

Subsemnatul Gradinariu Costel - Cornel, locuiesc in localitatea Caraiman, comuna Mihalaseni, judetul Botosani si am ca obiect de activitate in cadrul fermei cresterea bovinelor si in special cresterea vacilor de lapte in scopul obtinerii unei productii de lapte destinate comercializarii.
Seciunea A a Planului de afaceri, se va completa de ctre toi solicitanii pentru obinerea sprijinului n cadrul Msurii 141, indiferent dac prevd sau nu prevd i obinerea de sprijin nerambursabil prin Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole
1

Cresterea animalelor se efectueaza in spatiu special amenajat iar efectivul pe care il detin este format din 17 animale din care : Bovine - 8 capete din care: vaci de lapte 6 capete; bovine sub 1 an 2 capete Ecvidee 1cap; Porci - purcelusi sub 20 de kg 6 capete; Scroafe pentru reproducere peste 50 de kg - 2 Animalele sunt crescute in grajdul existent in suprafata de 64 mp in gospodaria proprie din localitatea Caraiman, comuna Mihalaseni, judetul Botosani.
Forma juridic a solicitantului

La data depunerii cererii de finanare, subsemnatul Gradinariu Costel - Cornel, nu sunt persoan fizic autorizat, ns conform declaraiei pe proprie rspundere, ce este ataat, ma angajez ca pn la data semnrii contractului de finanare, s ma nregistrez i s ma autorizez n conformitate cu OUG nr.44/2008 .
Elaborator Plan de Afaceri (coordonate de identificare; prezentate pe scurt)

Subsemnatul Gradinariu Costel - Cornel, cu domiciliul in localitatea Caraiman , comuna Mihalaseni, judetul Botosani, CNP: 1680520076551 , am intocmit si elaborat acest plan de afaceri.
II. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE Istoricul activitii

Subsemnatul Gradinariu Costel - Cornel, imi desfasor activitatea in cadrul exploatatiei agricole din anul 2006. In ultimii ani mi-am concentrat activitatea in mod deosebit pe cresterea animalelor si in special pe cresterea vacilor de lapte a caror productie de lapte o valorific in cea mai mare parte si numai o mica parte este destinata consumului propriu.

Bazele de producie ale solicitantului Terenuri agricole (ha) n anul 0


Nr Crt. 1. 2. ..... TOTAL Localitate/ Jude Suprafaa agricol total n folosin proprietate Arabil Puni Din care: Fnee Pomi Vii Alte categorii

Animale, psri i familii de albine n anul 0


Nr Crt. 1. Localitate/ Jude Loc. Caraiman, com. Mihalaseni, jud. Botosani TOTAL Nr. animale deinute Bovine 8 8 Porcine 8 8 Caprine 0 0 Cabaline 1 1 Ovine 0 0 Alte specii 0 0 Psri Nr. Familii de albine Nr. 0 0

0 0

Dotrile fermei (se vor meniona cele mai importante cldiri, maini i utilaje agricole) n anul 0 Nr Detaliere Crt (denumire, caracteristici tehnice, nr.) I. Cldiri pentru producia vegetal 1. Magazie cereale 2. Remiz utilaje ..... Total II. Cldiri pentru producia zootehnic 1. Grajduri 2. Saivane 3. Padocuri ..... Total III. Alte cldiri (cu excepia celor de locuit) 1. Pensiune agroturistic ..... Total IV. Maini i utilaje agricole 1. Tractoare 2. Combine 3. Semntoare .... Total

Valoare lei

4.000

4.000

III. OBIECTIVELE RESTRUCTURRII PROPUSE PENTRU ATINGEREA ACESTORA

Strategia de promovare consta in consolidarea pozitiei produselor in cadrul actualelor segmente de piata si respectiv de consumatori. Subsemnatul Gradinariu Costel - Cornel doresc marirea capacitatii de productie a fermei de semi-subzistenta prin cresterea efectivelor de animale de la 8 bovine ( an 0 ) care se compun din: vaci de lapte 6 capete; bovine sub 1 an 2 capete, la 14 bovine ( an 3 ) care se vor compune din 10 vaci de lapte, 4 bovine sub 1 an ; Efectivul de ecvidee vor ramane la fel si in anul 3. Deasemenea efectivul de porcine va ramane la fel si in anul 3. Cu venitul obtinut din comercializarea cantitatilor de lapte doresc sa pot asigura cheltuielile pentru sutinerea fermei de subzistenta In vederea sustinerii si dezvoltarii productiei zootehnice , subsemnatul Gradinariu Costel - Cornel intentionez sa achizitionez sau sa iau in arenda o suprafata de 11 ha de teren care in an 3 va avea urmatoarea structura dupa cum urmeaza: An 0 = 0,00 ha porumb; An 3 =3,00 ha porumb; An 0 = 0,00 ha plante furajere; An 3 = 8,00 ha plante furajere; Platile directe la hectar si subventiile de care voi beneficia, in conformitate cu legislatia nationala in vigoare, vor fi utilizate de asemenea in vederea cresterii competitivitatii fermei agricole de semi-subzistenta. Furnizori de materii prime : Pentru inputuri zootehnice: Statiunea de crestere a bovinelor Suceava; Ingrasaminte chimice : SC COMCEREAL SA; Output zootehnic : productia de lapte in cea mai mare parte se vinde catre SC COMINTEX SRL Botosani iar o parte din derivetele laptelui se comercializeaza in piete si targuri organizate .

Pentru demonstrarea atingerii obiectivelor restructurrii exploataiei se vor completa tabelele de mai jos: 1. Pentru fermele de semi-subzisten agricole vegetale Planul de cultur
Denumire cultur

An 0 Suprafa* (ha) Producie (tone)**

An 1 Suprafa (ha) Producie (tone)

An 2 Suprafa (ha) Producie (tone)

An 3 Suprafa (ha) Producie (tone)


*** Comercializat

An 4 Suprafa (ha) Producie (tone)

An 5 Suprafa (ha) Producie (tone)

** Comercializat

Comercializat

Comercializat

Comercializat

Porumb boabe TOTAL

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3 3

12 12

0 0

3 3

12 12

0 0

3 3

12 12

0 0

3 3

12 12

0 0

3 3

12 12

0 0

*Pentru sesiunile de depunere din anul 2011, anul 0 este anul curent. n anul 0 vor fi prezentate suprafeele cultivate, urmnd ca n perioada anilor 15 s fie prezentate suprafeele de cultur previzionate. n cadrul Planului de afaceri se vor trece numai culturile care se regsesc n tabelul calculului UDE, ex. legumele nu se vor detalia pe specii cum ar fi ardei, tomate, etc. **Se va meniona producia total obinut pentru fiecare cultur, precum i producia comercializat din declaraia pe propria rspundere/factura fiscal/chitane/borderou de achiziii sau din adeverin eliberat de grupul de productori din care rezult cantitatea comercializat. ***Se va demonstra creterea produciei comercializate cu 20% n anul 3 fa de anul 0.

Comercializat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizata

Realizat

Realizat

2. Pentru fermele de semi-subzisten zootehnice i mixte: Planul de producie al fermei zootehnice


Specii Cap.* An 0 Producie** (hl/tone/buc) Cap. An 1 Producie (hl/tone/buc) Cap. An 2 Producie (hl/tone/buc) Cap. An 3 Producie (hl/tone/buc)
*** Comercializat

Cap.

An 4 Producie (hl/tone/buc)

Cap.

An 5 Producie (hl/tone/buc)

** Comercializat

Vaci de lapte Bovine sub 1 an Porci Purcelusi sub 20 kg Scroafe pentru reproduce re peste 50 kg TOTAL

6 2 6

273,75 0,4 0,1

273,75 0 0

7 7 6

236,25 1.4 0,1

236,25 1.4 0

8 8 6

270 1.6 0,1

270 1.6 0

10 8 6

337,5 1.6 0,1

337,5 1.6 0

10 8 6

337,5 1.6 0,1

337,5 1.6 0

10 8 6

337,5 1.6 0,1

337,5 1.6 0

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

0,16

* Pentru sesiunile de depunere din anul 2011, anul 0 este anul curent. n anul 0 vor fi prezentate efectivele de animale, pe specii, urmnd ca n perioada anilor 1-5 s fie prezentate efectivele de animale previzionate pentru exploatare. **Se va meniona producia total obinut pentru fiecare specie precum i producia comercializat din declaraia pe propria rspundere/factura fiscal/chitane/borderou de achiziii sau din adeverin eliberat de grupul de productori din care rezult cantitatea comercializat. ***Se va demonstra creterea produciei comercializate cu 20% n anul 3 fa de anul 0.

Comercializat

Comercializat

Comercializat

Comercializat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Realizat

Planul de cultur pentru suprafee cultivate cu furaje


Denumire cultur An 0 Suprafa* (ha) Plante furajerealte furajere verzitotal TOTAL Producie (tone) An 1 Suprafa (ha) Producie (tone) An 2 Suprafa (ha) Producie (tone) An 3 Suprafa (ha) Producie (tone) An 4 Suprafa (ha) Producie (tone) An 5 Suprafa (ha) Producie (tone)

0,00

0,00

96

96

96

96

96

0,00

0,00

96

96

96

96

96

Pentru sesiunile de depunere din anul 2011, anul 0 este anul curent. n anul 0 vor fi prezentate suprafeele cultivate, urmnd ca n perioada anilor 1-5 s fie prezentate suprafeele de cultur previzionate.

IV. MANAGEMENT I PREGTIREA PROFESIONAL VIZAT.

Subsemnatul Gradinariu Costel - Cornel, declar ca voi urma un curs de pregatire si anume ,, Managementul eploatatiei agricole , curs ce va fi urmat prin accesare a Masurii 111 ,, Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte beneficiind de sprijinul acordat in primii trei ani, dar va lucra si asupra imbunatatirii abilitatilor organizatorice, cresterea potentialului economic, imbunatatirii calitatii produselor pentru a raspunde exigentilor consumatorilor, imbunatatirea structurii culturilor agricole cat si imbunatatirea sistemului contabil. Ferma de semi subzistenta nu necesita forta de munca atrasa.

V. DEMONSTRAREA VIITOAREI VIABILITI ECONOMICE.

Fata de numarul total de UDE de 2,587 stabilit in anul 0 ( situatie initiala la momentul depunerii cererii de finantare ) previzionez o crestere cu 3,229 UDE a dimensiunii exploatatiei agricole astfel incat in anul 3, exploatatia agricola de semi-subzistenta sa ajunga la 5,816 UDE si se va demonstra cresterea cu peste 20% a productiei destinate comercializarii . In anul 0 productia de lapte destinata comercializarii este de 273,75 hl , in anul 3 aceasta productie va ajunge la cantitatea de 337,5 hl de lapte ceea ce reprezinta o crestere de aproximativ 23 %
.

Calculul Unitii de Dimensiune Economic (UDE) Unitatea de dimensiune economic a fermei n anul 0 Productie vegetala 0 Productie zootehnica 2,587 TOTAL 2,952 Activitate Unitatea de dimensiune economic a fermei n anul 3 2,063 3,753 5,816

Se va calcula totalul UDE din producia vegetal i/sau zootehnic pentru anul 0 i respectiv pentru anul 3, conform seciunii specifice din Cererea de finanare Stabilirea dimensiunii economice a fermei.

VI. EVALUAREA PRINCIPALELOR RISCURI

Riscuri ce pot afecta exploatatia agricola sunt: Procesul de aprovizionare : scumpirea inputurilor Stagnarea pretului de vanzare la lapte Piata de desfacere: interes si preturi scazute pe piata pentru anumite produse obtinute in ferma. Calitatea managementului: neadaptarea managementului la cerintele si oportunitatile de pe piata.
VII. BUGETUL DE VENITURI I CHELTUIELI (se completeaz numai de solicitanii autorizai ) INDICATORI Venituri Sectorul vegetal Sectorul zootehnic TOTAL VENITURI Cheltuieli Sectorul vegetal Sectorul zootehnic TOTAL CHELTUIELI REZULTAT BRUT AN 0* AN 3**