Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" Iasi Facultatea de Constructii si Instalatii - Sectia C.C.I.A.

Grupa: 3406 - 2011 -

Student : Pascal Iulian Claudiu

Proiectarea unui Siloz


Sa se proiecteze un siloz din lemn cu sectiune circulara pentru depozitarea productiei agricole. Geometria silozului este data de volumul silozului Vs si de diametrul Ds. Pentru evaluarea incarcarilor se considera incarcarea permanenta distribuita uniform pe acoperis, se neglijeaza panta acoperisului si incarcarea din vant, iar incarcarea din zapada se stabileste cu ajutorul localitatii din datele personale. Se vor rezolva urmatoarele : 1) Dimensionarea grinzii de acoperis 2) Dimensionarea stalpilor silozului n 38 Vs 50 m 3 (0.5 n) m 3 = 31 m 3 ) ( Ds 5 m (0.04 n) m = 348 cm ) ( kN kN kN qk 0.35 0.01 n) = 0.73 +( ( ) 2 2 m m m2 Localitate Bacau Ds L = 136.659 cm 8 Ds l = 174 cm 2 3) Realizarea sectiunii orizontale si a elevatiei silozului ca schita

1) Dimensionarea grinzilor
Stabilim incarcarile - permanente - din zapada kN s i Ct Ce sk = 2 m2 kN qk = 0.73 m2 s i = 0.8 Ct = 1 Ce = 1 - coeficient de panta - coeficient termic - coeficient de expunere

kN sk = 2.5 - incarcarea din zapada specifica zonei din datele m 2 personale zona = III kN ggr qk L = 0.998 m kN sgr s L = 2.733 m

Incarcari de calcul pe grinda de acoperis : kN qgr.d 1.35 ggr + 1.5 sgr = 5.447 m Grinda este solicitata la incovoiere Mmax 0.064 qgr.d l 2 = 1.055 kN m Verificare - conditia de rezistenta ( SLU ) m.d fm.d Mmax m.d W Mmax Wnec fm.d Kmod = 0.8 - durata incarcarii - permanente - variabila Kmod 0.6 Kmod 0.8 b h2 W 6

m.d fm.d

Kmod fm.d fm.k M

M = 1.3 Fie clasa de rezistenta : N fm.k = 14 mm 2 Mmax Wnec = 122.497 cm 3 fm.d


3

- coeficient partial de siguranta la SLU

clasa C14 Kmod N fm.d fm.k 8.615 = M mm 2 b h2 Wnec 6 h b = 9.59 cm kN E = 7 mm 2 h b = 1.2

6 Wnec = 7.992 cm 2 b = 10 cm Wgr = 240 cm 3 >

Adoptam ca valori : Acum avem :

h = 12 cm Wnec = 122.497 cm 3

Conditia de Rigiditate l l umax uadm 150 300 umax ug + us ug uinst.g 1 + Kdef qk l 4 uinst.g = 0.433 mm E Igr 0.00652 Kdef = 0.8 2.i = 0.4 adoptam : l uadm 8.7 mm = 200

ug uinst.g 1 + Kdef = 0.779 mm us uinst.g 1 + 2.i Kdef = 0.571 mm umax ug + us = 1.35 mm < uadm = 8.7 mm

Am adoptat ca valori nominale pentru grinzi : bgr = 10 cm hgr = 12 cm

2) Dimensionarea Stalpilor
2.1) Dimensionarea Stalpului Central
M1 0 1 2 V2 l qgr.d l l 0 2 3

1 2 q gr.d l l 2 3 V2 3.159 kN = l Fy 0 1 qgr.d l V2 V1 0 2 lf 0.8 H

1 V1 qgr.d l V2 = 1.58 kN 2 1 Nc.0.d 8 V1 + 8 bgr hgr l Lemn 1.35 = 13.031 kN 2 Conditia de Rezistenta c.0.d 1 Kc fc.0.d Presupunem ca nu avem flambaj : Kmod N fc.0.d fc.0.k 9.846 = M mm 2 Nc.0.d c.0.d fc.0.d As.c N fc.0.k = 16 mm 2 Kmod = 0.8 M = 1.3 Nc.0.d As.c = 13.234 cm 2 fc.0.d ds.c 4 As.c ds.c = 4.105 cm

kN Lemn = 3.5 m3

clasa = C14

Obs = Diametrul necesar trebuie sa fie cel putin egal cu grosimea grinzii Adoptam : ds.c = 10 cm ds.c 2 As.c 78.54 cm 2 = 4 Is.c = 2.5 cm As.c

Verificam daca apare flambaj : fc.0.k rel E0.05 lf i i Is.c = 490.874 cm 4

4 Vs H = 325.922 cm Ds 2 H = 330 cm lf 105.6 = i kN E0.05 = 4.7 mm 2

Rotunjim valoarea lui H . . .

lf 0.8 H = 264 cm

fc.0.k rel 1.961 = E0.05

clasa = C14 Obs = Apare flambajul

Daca apare flambajul :

c.0.d 1 Kc fc.0.d

Kc - coeficient de flambaj SREN 1995 1 Kc K + K 2 rel 2 1 Kc = 0.234 K + K 2 rel 2 c.0.d = 0.721 Kc fc.0.d K 0.5 1 + c rel 0.3 + rel 2 = 2.589 Nc.0.d N c.0.d = 1.659 As.c mm 2 c = 0.2

N fc.0.d = 9.846 mm 2

Obs = Conditia este indeplinita

Am adoptat ca valoare nominala la stalpul central : ds.c = 10 cm

2.2) Dimensionarea Stalpilor Marginali

1 Nc.0.d V2 + bgr hgr l Lemn 1.35 = 3.208 kN 2 kN kN grau = 7 qu grau H L = 31.568 m m3 kN qu.d 1.5 qu = 47.352 m H qu.d H Mu = 85.945 kN m 2 3

Solicitare - compresiune cu incovoiere Conditia de Rezistenta c.0.d m.d + 1 Kc fc.0.d fm.d Predimensionare : Din compresiune fara flambaj : Kmod N fc.0.d fc.0.k 9.846 = M mm 2 c.0.d fc.0.d Nc.0.d c.0.d As.m clasa = C14

N fc.0.k = 16 mm 2 Kmod = 0.8 M = 1.3

Nc.0.d As.m = 3.258 cm 2 fc.0.d Din incovoiere :

dnec.1 m.d fm.d

4 As.m

dnec.1 = 2.037 cm Mmax dnec.2 3 Wnec fm.d 32 clasa = C14 M = 1.3

Kmod N fm.d fm.k 861.538 = M cm 2


3

Mmax fm.d Wnec kN fm.k = 1.4 cm 2 Kmod = 0.8

dnec.2

32 Mmax fm.d

11 x1 + 1p 0

1 1 2 11 H H H = 11.979 EI 2 3 1 Mu H 4 1p H = 187.188 4 EI 5

1p RV2 15.626 kN = 11

1 qu.d x RV2 x 2 H

2 H RV2 = 147.58 cm qu.d

x qu.d 1 1 Mx RV2 x x x = 15.374 kN m H 2 3 1 1 M1 RV2 H qu.d H = 34.378 kN m H 2 3 Mmax max |Mx| , |M1| = 34.378 kN m | | | | ds.m max dnec.1 , dnec.2 = 34.382 cm Adoptam ca valoare rotunjita : Verificam daca apare flambaj : fm.d rel E0.05 lf i i Is.m = 8.75 cm As.m ds.m = 35 cm
3

dnec.2

32 Mmax = 34.382 cm fm.d

ds.m 2 As.m 962.113 cm 2 = 4

Is.m = 73661.757 cm 4

fc.0.k rel 0.56 = E0.05

lf 30.171 = i kN E0.05 = 4.7 mm 2 c.0.d m.d + 1 Kc fc.0.d fm.d

clasa = C14 Obs = Apare flambajul

Daca apare flambajul :

Kc - coeficient de flambaj SREN 1995 1 Kc K 2 rel 2 K + 1 Kc = 0.931 K 2 rel 2 K + K 0.5 1 + c rel 0.3 + rel 2 = 0.683 Nc.0.d kN c.0.d = 33.347 As.m m2 c = 0.2

kN fc.0.d = 9846.154 m2

c.0.d m.d + = 0.952 Kc fc.0.d fm.d

Mmax kN kN m.d 8167.233 fm.d = 8615.385 = ds.m 3 m2 m2 32 Obs = Conditia este indeplinita

Am adoptat ca valoare nominala la stalpul central : ds.m = 35 cm