Sunteți pe pagina 1din 7
CoMMrmrcL pe REACT Praente: 22, SUSTHVIAN, Foard Die Oris Botan Ment: P. 0. Pr JOAN 05. COMAN, vstrt Iu Teste 1 gr snicertar din Boowept, ® 6. Pe sOrRO¥ ‘VELD, ‘core ttartPokpe de pr ser itu; 2. wT slcoace, pear fata wae ret iC aentat Petts Se yd torent Be Iocan map 6 AD, Dit tire, Pe Prof. D. Stiiniloae LEGATURA INTERIOARA DINTRE MOARTEA $I INVIEREA DOMNULUT pe souls ‘tat "Berta ‘ney ntl, ph eae penta eke go Prin’ mouse,prfal de rlcumpirare penica pacaele noaire. Nol sinter fs Mintsitoals tal Sate gat ete eres se are ae reatate, moares 9 Tavern, Domnutul treble esi, impreu, ca un inves. Aga Test pot Parl bseriet aa Te privyte Bteriea it ae rar tricone. Cnd foment de dace x emer cind se guard de ivi, se gindeyteTotoata Ta cre. Aces Sa indo ulate celor dood fomente onomla eatl neep Be o'vadt_eeflal uni tslog! (Arcelor, otBoreding, O80| Case) nel in sce telog astray tenia cd eeastt fndsolubid untae leadlagd gf din tetle State Serptr ‘arc cot acest ae Ea etn vine mo roma ct 0 socgesizne necesars day extern, a celor dood meme th pea lu EFL presents‘ eer monet In esl Moatea Domnall “uprinde Im sine ncputel ivirt stares de favre Dorm m0 ¢ frill eo anol prezents ervl, Meartea Inverea Dommutulconst= ‘ie imprest un paredon, nu namal prin aceea ch. eq) sin dou mo- monte contrare, le fll ce suced,c prin acetal, dst sintcontrare, te tee coping inom smut Sexy da Tall Pens evidences generald'a acetal fapt misters, ne palem oft ‘de urmloarelecuvinte sls Minors «C4 cel cos va inlla pe sine, ‘stvaamet a cco se va ser! pe sine, seve fills (Mat 23, 12), 0 CH cioe a"wrea gi nflased sult! sau, plerded-va pe a ‘Sneai‘va pene snleal su pena Milne pent Evangel, Ss citge> (ateu, 36). Soctim cS acest curnte ny tndict muna Pi Sarul ane Sueasiunt. de momonte contre, cl paraonal cu mult’ mal ett eileen ce» soe ane cont alo oe meres, In insqh omerenla sa se Mall, ating cndlfimea nda Smarbccomesbas nseeen rftread nuitnd cinere ty aerene inviteces in inating, sh Invers._inaintnd 1m ialare, naintets3 1 chr atch se prt nl seve ay end Insen ef tma‘chiar In nel perder fl recur cal ce gi opird, shor nvcaral spledi's¢} plere."CS, acta elle infeesal Ginter Mii focus ru acca al upet simple Stccstu, neo conta Siatel Apostl ‘Nebung, ce semen, iniard de nova muri LET Lea ttt ert ery, ‘inch rvieme Cf soare, epee es Souk incl. Dev allel ing auctsianea cel’ dows thom otirar, Sresupine in cela cla doa ale ta cel diac Alfel ny oot Butea” expen sexs succestune. Sina Apoatl Pavel revine.adestor supra mete e, afl cd a lisa 2 monte cops omul in ard, vie dupe el dngune or ma oes tbarte inisk prin ea Ins, dinduntral cl, ive, fe} mal moares iin, care poultice special“ ace Moaren nesta rural firact'e sca 0 moar in tris, sau ere, are sca aceasd vite cariea olay produe_ cin sine, inveres 4nbaza une pt nalrale cam se ftimpla ca bob senna in pnt amet noarten a Hrses Torna monres a dey. pitcun aul Ioaren nousit tn Tielas, ©” ponte Tavinge, pes fecaee dale el {pesos ‘cepa invert Ll, -o adeverese Inst In med depin texlele Stinlor Pant cintale Bizerh SSL Proky pultarhl’ Consantinopole, exprimé scest adevir tn cavate de'o mare plastiltte, Ee eapeind dees eu ed tn sive sige shine, la me tn "ansre il let ectelnsInfieogate tfelerlsbolti de sub pamint. Nepovesild ‘ste Inrgeren ndpremnied a. iranuls, Mat preaus’ de orice cagelre.¢ ‘icing Cell ce’ rastigit pentru nol. S-+njugal co moatten en un ‘mort dar afi fal cx un ‘Dumnenes tare tere Aste Ted in ean 8 Inght vernal. Aalst moarten a pela pe sonal purares si, ga dea nie oie en hat are al Aa ‘plume tn ral pa i lon anes ‘Goan 3) 2 gout lost vistlere mort. Astéa" sa sivint intares ‘Stow mplrala fe tochioare, Aste ea slat pore de tame Sia ent Taste defies (Ps- 165, 16) Cale. fest Snghit ca mort Empl jell ea Durmenew Cavin: Aetée! rst, Ar grt sh se cred Sal Proce fuse coin etisi> rumal ca expres a Sigrantel pena gle Tacrurt cae se. vor ttm aba mat Ura 'E 6 velar att 9 Bier ch. Boma id ce a expat pe eruee ea om. adie cu silelul le i line st pllimenoch, ca af stew aslo ca unt, ‘aun Ina wor. ey Slava dummereased etd din eecencul Siu Ia ordre, Nie semnieaje apll @ feanorafa eodoesinfaisart inverse Done null pin cena cobect Lt i iad fol sland, aratind €3 vials iv Inept El Ine ain clipa mores Yeni dina Danse lng fata ef sae abort in fad sa umolot antcna. Tet ide Vine do Slava Welt lover, tropul tists pe erece ae Ha ‘im Demincam pao, ta Sania ot magna Parsee, PG 65, 74 Eislents fatal misters cf modrtes Iul Hristos cuprinde in sine * [TRGATURA BETERIGATA DINTRH MOARTEA WI WHREA DOMNULOT SS pier de Wats fictoare, cre, desigur, se va dezvota deplin de-abia ‘Sac tir Li, Serior isecey easdrical secs co Sete fe sath Tepl cd dn conse Domnall carg, Ia ches ere dopa fea Ta singe calls apd ealdh, cera ce e O'minune ape deere cb ‘rangi Ian tne £o edevereash pin tntarre sa de marr sa {loan AX, 29), Stn aceasta rad ef otal, pen care Blea ‘ildra Is Stn Impsriganie. Fra Inala in pact de vere malt {espa Da este more Dat ef ie acum, alt deel tinea Inte mori opuere pin Dbl Sint care” arstindrseInicen gad Seminal mai Teds, stn rosy sinjlor “seat da' meenata ‘mor in umariates Ty Hrsion, itran chip” deceit)” Be neese Serr sere dim ‘Rast mumese rapa Domnall de_pe ete Be» pale tort neni, dar pe Gerald parte de aly tee Geandn) He acct p's Ioan Gua de Aur soc cy aioe 5 Himptaseate de Doms, pune gura ss, ia inialccnla Cpa Dome ‘ull dpe craves). "loane vee orodone Inflfienrl un tage fied am pe tng stasaDomnul mart pe ere ea #4 prineased ingle ca He 3 tprtivese credncoal, De i's hice tne Geek sc iy to Sica). Dat denigur, ch apa" singe ee gin rope Domaula do pe cro, sak devi ature Si Sete sntaras ex gtoe & putea Bult Ste He de as are, ot st scum bind singee Domnall in Exharsi, bem din tupat Deel ies, ttal Td Tra toll Intro cntinure a Jeri de pe ervce “Aceasld imple a mar gl pater de Vs Doral, se eral ule alaral de pe care ne fmpartgi ca Hilson, vila mows’, tn Risin ca! mortal Boma. Din morn ne rasare te stent net lp ia, ote sf tal tins pe eres pe caret atin fa fia puscan, cae 4 fepatal patch tll evertmetal mor Doms de nh ee oe va evo in inves dar tot sna.mirtoatiteten,ridnteand tu abet deen continu stirit de feta Minttoria dip tnvire, com ee teolgla cao, urmata. Je ces protestant, care"a chminl etal cent lde gf det 91 aspectl Esharstieca fe Sh naneroise tence patrisice cele din ene blserc, care seems sn ea te Dal ed in timp or ot i Idaen despre sare Lu defers de dupa vive ie pve rie fe, i tet eros aan ee <0,palind criioare'a tami Omer: pond a nemuriy eral oats in 'att 0, ogo fe ad, pune spe invice tel emotit’ dn we ©, ifr al af cae a rill an Sina Ge tp te a sae 9; crue, dtl pom O, cui care alt prot times ney aborts a: Dimes, of soso defn moar O, bute creat weet yal eg peal a ict cae ti re erp Sete HUA adrobit tris arpelul iceplor al thulie’). «Stace snk Sea de, Hovle pstmt tele Sear cr ce een {stunerel etgonpa cea mal de Jone SHiv exe perce i pi Soe settlers, cuts ateesin Sonia Aira lin, Desgor sceats se dafocesteTaplall eh ci mori evista Se spore i" Probed i unum sr Single moe Se fuvine G8 ne Uudim, ce mal deporte Sind Proc, ey eres ett fates pt tapsul ol Neen. eDarul eel re af Celt satgat See {ese Irene eSesten sit dare Cru rstigns Aesstea tale me ‘eat mide paraiso crscen a copa Eistemal oom). Ine ben netvndope Domnall ace Sparen sori at sot cu oars Te Pater cd tet su etamuat Torte adlus (Sedenna Tg dpm a cad la Untreile sa “Co cracen Ta teat bese de pe lem, ngopers Ts home ‘ita ots (Sita Veg Tha Veer) san ts Tod popes ‘etl pe co ‘cole enes Te ba sigh Se Ure Sind puters La stihoavnd, shir Ig), sas aden se Mk ‘Mout de Dumpetd, pune: ein cron Fal us ial carpe Snort et onori $e! mor aw iets (Sedesna I tt Ub ES Basti Sen cai ommectnes, F 0 to 8 apt Ua callsmd), tar coborind tm in Mlntltrat e spune celor elo: com ae bir, sin invlereta (Stee Vin, otf oy Necro, Stati) adresindese: Domai, Bieres‘th spine: oop ret To in (Stirs Vila gl Wa rin, po el ce Jeciau fasta chine 4 via diulnd neamulai omenesce teenie 8 henna, gh 1 Veceri). Blerica Tat ope Cals of ee 43 ffl! vial atta nostra (i itrgbie, dupe eric nc Simi crcea 0 meal sitios de iio (Stirs Tahki Yor Sum. Si adesndus arg at, Bisel fake: tints Vp SS; Bain craves Ty drained ah (Gite a Vo, at ‘is Yeeie) sou eSrinelea (A Nisctoarel, LV Cruces Doma is fi, Stara gh Vi) Bu mgt mae edtoaen (Ips, a" Uren tects dV Tn multe fur te expring aot Dermal fost {nstrmentl de omer a meri «Cu moties pe meare ort at ‘Basle pe maarte a ce, ecu moares; meas at omar tet ter, tsels ral sens ar pies I8ceIncraten. de ‘esplica exresiteacesten in ensal Elid apusene, 8 meariee Domne etument al aaron ites al Wii amas Intact pr le ing Nee art pa ae, Daan cn ‘rin crue prin Ingrpere, Sout ge tel david er ami ch pera ei dunt eles pint! Domne ata tee ‘8, Popo Dommalat i iad e co's: unal woes eo ‘hoard Ee biti e miregat srl ‘Ace fap Mara SHn Paint cnr Maeregt «prin parte im gon taea Lut de ‘ot cu om si laren Lal de beeioe af me fz, Dmnena nace tn. Bomnnt te tre pe nt fn mormiot Teal sass (Stee Vs ghee Hale). crore cele de stam sdschindrle I mete Donn atotutenics (Stra ti Donn aot aa vedo din apt ch acoktnvierl t 5e ance ee ae a 3 Domnezes"), deg se ponte spime Elm he ‘Som Sl Dances ete Tree iy aaah iran ent He rc eo a 4 clot sive dn ad tn wreme ce trupal Lat eran mar ‘it ue numa! Dumneze, camel ears se relersc ter {ites Lato vedem din expresia cit fad Dompul a rapt Toghtsas ee 1a Batty ee ein tovtat a ey ne