Sunteți pe pagina 1din 6

PROBA DE CUNOSTINTE FUNDAMENTALE SI DE SPECIALITATE: Programe analitice I. ALGEBRA: 1.

Grupuri: Grup, subgrup, subgrupurile lui (Z, +); subgrup generat de o multime.Morfisme de grupuri. Grupuri ciclice. Indicele unui subgrup intr-un grup. Teorema lui Lagrange.Subgrup normal. Grup factor. Teorema fundamentala de izomorfism. Grupuri de permutari . 2. Inele si corpuri: Inel, subinel, ideal, domeniu de integritate .Idealele lui (Z,+,) . Inel factor. Inelul (Z n ,+,) . Morfisme de inele.Teorema fundamentala de izomorfism pentru inele.Corp.Caracteristica unui corp . Corpul fractiilor unui domeniu de integritate. Corpurile Q si C. 3. Spatii vectoriale: Spatiul vectorial. Subspatiu. Dependenta si independenta liniara. Bazadimensiune. Coordonate; Schimbarea lor la schimbarea bazei. Morfisme de spatii vectoriale.Matrice asociata unui morfism de spatii vectoriale de dimensiune finita.Determinanti de ordin n. Proprietati. Rangul unei matrice. Inversa unei matrice.Sisteme de ecuatii liniare. Regula lui Cramer. Teorema Kronecker-Capelli.Teorema lui Rouch. Sisteme omogene. Vectori si valori proprii. Teorema CayleyHamilton. 4. Inele de polinoame:Inelul polinoamelor de o nedeterminata cu coeficienti intr-un inel unitar comutativ. Constructie. Gradul unui polinom.Functie polinomiala. Radacini ale unui polinom. Radacini multiple. Relatiile lui Vit. Polinoame de mai multe nedeterminate. Polinoame simetrice. Teorema fundamentala a polinoamelor simetrice. Teorema fundamentala a algebrei. Consecinte.Polinoame ireductibile. Polinoame cu coeficienti in C, R. II . ANALIZA MATEMATICA: 1. Elemente de teoria multimilor:Relatii.Functii. Multimi finite, cel mult numarabile, nenumarabile.Lista axiomelor lui R. Consecinte ale axiomei marginii superioare: principiul lui Arhimede, principiul lui Cantor (al intervalelor incluse), lema fundamentala a analizei pe R, reprezentarea zecimala a numerelor reale. Cardinalul lui R. 2. Spatiul euclidian R:Notiunile de spatiu vectorial normat si spatiu metric. Topologia asociata unei metrici: notiunile de multime deschisa, inchisa, punct interior, punct aderent, punct de acumulare, aderenta, interior, frontiera. Caracterizarea multimilor deschise in R. Caracterizarea punctelor de acumulare cu ajutorul sirurilor. Notiunea de multime compacta. Lema Borel-Lebesgue. Spatiu metric R (fara detalii de dem.) 3. Siruri si serii:Sir convergent/divergent. Operatii alg.cu siruri convergente. proprietati de ordine ale sirurilor convergente. Criteriul monotoniei. Lema lui D.J. Newman. Teorema BolzanoWeierstrass pentru sirul in R. Caracterizarea convergentei cu ajutorul limitelor superioara si inferioara. Completitudinea lui R. 4. Functii continue:Caracterizarea continuitatii cu ajutorul multimilor deschise (inchise), cu ajutorul sirurilor convergente, in termenul de si rang, in termeni de vecinatati etc. Limita unei functii reale intr-un punct de acumulare. Limite laterale. Clasificarea discontinuitatilor. Teorema valorii intermediare. Prop. lui Darboux. Functiile continue f : [a, b] R sunt marginite, isi ating marginile si sunt uniform continue. 5. Functii derivabile:Notiunea de functie derivabila. Legatura cu diferentiabilitatea. Teoremele Fermat, Rolle, Cauchy, Lagrange. Aplicatiile lor la studiul geometric al functiilor. Grafice de functii. Cunoasterea regulilor lui lHospital. 6. Functii integrabile:Notiunea de functie integrabila. Criteriile lui Darboux. Cunoasterea enuntului criteriului lui Lebesgue de integrabilitate Riemann si a notiunii de multime de masura nula. Clase de functii integrabile. Prop. algebrice si de ordine ale integralei. Trecerea la limita sub semnul 1

integral (pentru siruri uniform convergente de functii continue). Notiunea de primitiva. Teorema Leibnitz-Newton. Integrarea prin parti. Teoremele de schimbare de variabila. III. INFORMATICA Aceasta proba consta in examinarea candidatilor pe baza unui test grila cu intrebari generate aleator pe calculator, din urmatoarele domenii: - Programare in Pascal - Programare in C si C++ - Complexitatea algoritmilor - Baze de date - Elemente de inteligenta artificiala - Sisteme de operare si retele - Arhitectura sistemelor de calcul Fisierul care contine toate intrebarile se afla pe pagina web a facultatii: inf.ucv.ro BIBLIOGRAFIE: I. ALGEBRA 1. Nicolae Radu si colab: Algebra pentru perfectionarea profesorilor, EDP, Buc., 1983 2. Ion D. Ion, Nicolae Radu: Algebra, EDP, Bucuresti, 1991. 3. Dumitru Busneag, Dana Piciu, Lectii de Algebra, Editura Universitaria, Craiova, 2002. 4. Dumitru Busneag, Florentina Chirtes, Dana Piciu, Probleme de algebra, Editura Universitaria, Craiova, 2002. 5. Dumitru Busneag, Florentina Chirtes, Dana Piciu, Probleme de algebra liniara, Editura Universitaria, Craiova, 2002. II. ANALIZA MATEMATICA 1. Constantin Niculescu, Analiza matematica, Reprogr. Univ.Craiova, 1989 2. Ion Colojoara, Analiza matematica, EDP, 1983 3. Constantin Niculescu, Probleme de analiza matematica, Ed. Cardinal, 1994 4. Constantin Niculescu, Fundamentele analizei matematice, vol.I, Ed. Academiei, Bucuresti, 1996.

IV. CUNOSTINTE DE SPECIALITATE: Studentii vor alege pentru subiectul IV (cunostinte de specialitate) subiectul corespunzator unuia din urmatoarele capitole: A. CAPITOLE DE ALGEBRA SI TEORIA NUMERELOR: 1. Proprietati aritmetice ale inelelor Elemente prime si elemente ireductibile Inele euclidiene Inele principale Inele factoriale. Factorialitatea inelelor de polinoame Polinoame ireductibile 2. Elemente de teoria corpurilor Elemente algebrice si elemente transcendente Extinderi finite. Extinderi algebrice Corpul numerelor algebrice. Criteriul lui Liouville Corpuri algebric inchise. 2

BIBLIOGRAFIE: 1. Ion D. Ion - Algebra, E.D.P., Bucuresti, 1991; 2. N. Radu (coordonator) - Algebra, Editura All, Bucuresti, 1998; 3. C. Nastasescu, C. Nita, C. Vraciu - Bazele algebrei, vol. I, Ed. Academiei, Bucuresti, 1986. 4. Al.Dinca - Lectii de algebra, Ed.Universitaria, Craiova, 2000. B. ANALIZA REALA SI COMPLEXA: 1. Elemente de topologie a spatiilor metrice: Multimi deschise, multimi inchise. Vecinatati. Proprietatea de separare. Puncte aderente, puncte de acumulare. Convergenta in spatii metrice. Spatii metrice complete. Caracterizarea punctelor aderente si a punctelor de acumulare cu siruri convergente. Multimi compacte. Spatii metrice compacte. Criterii de compactitate. Multimi rare. Categorie Baire. Continuitatea in spatii metrice. Continuitate uniforma. Lema lui Urison. Teorema lui Tietze. Teorema lui Banach de punct fix. 2. Calcul diferential: Aplicatii diferentiabile pe deschisi ai spatiilor finit dimensionale. Legatura dintre diferentiabilitate si existenta derivatelor partiale. Teorema generalizata a cresterilor finite (enunt). Inversarea aplicatiilor diferentiabile si teorema functiilor implicite (enunt). Diferentiabilitate de ordin superior. Teorema lui Schwarz (enunt). Formula lui Taylor. Extremele functiilor de mai multe variabile. 3. Analiza complexa: Functii elementare. Aspecte geometrice. Reprezentari conforme directe.Integrala complexa. Teorema lui Cauchy (enunt). Formulele lui Cauchy pentru disc (enunt). Inegalitatile lui Cauchy. Teorema lui Morera. Teorema lui Liouville. Dezvoltari in serii de puteri si in serii Laurent. Teorema de identitate pentru functii olomorfe. Teorema maximului. Puncte singulare. Clasificare.Teorema reziduurilor. Calculul integralelor cu ajutorul reziduurilor. BIBLIOGRAFIE: 1. C. Niculescu, Fundamentele analizei matematice, vol.1: Analiza pe dreapta reala, Ed. Academiei, Bucuresti, 1966. 2. C. Niculescu, Analiza 3. Integrarea pe Rn, Reprografia Universitatii din Craiova, 2000 3. P. Kessler, Analiza matematica. Functii complexe. Reprografia Universitatii din Craiova, 1985. 4. W. Rudin, Analiza reala si complexa, Ed. Theta, Bucuresti, 1999. C. TEORIA MASURII SI PROBABILITATI: 1. Masura. Masuri probabiliste: Clase de multimi. Multimi Borel. Functii de multime aditive si -aditive. Masura. Proprietati de continuitate. Teorema de unicitate. Masuri exterioare. Multimi masurabile. Constructia unor masuri cu ajutorul masurii exterioare. Masuri complete. Masura Lebesgue-Stieltjes. Proprietati de regularitate. 2. Functii masurabile. Variabile aleatoare: Functii masurabile. Criterii de masurabilitate. Caracterizarea functiilor masurabile cu ajutorul functiilor simple (etajate). Operatii cu functii masurabile. Siruri de functii masurabile. Variabile aleatoare. Repartitia unei variabile aleatoare. Variabile aleatoare independente. Convergenta asimptotica. Teorema lui Egorov. Convergenta in masura (in probabilitate). Teorema lui Lebesgue. 3. Calcul integral: Functii masurabile. Integrala in raport cu un spatiu de masura. Teoremele de baza ale calculului integral abstract (Teorema lui Beppo Levi, Teorema lui Lebesgue-Vitali, Teorema lui Lebesgue privind 3

convergenta dominanta, Teorema de aditivitate numarabila) (enunturi). Inegalitatea lui Holder si inegalitatea lui Minkowski. Spatiile Banach L p , p 1 . Densitate de probabilitate. Repartitia Bernoulli, repartitia normala, repartitia 2 , repartitia Student, repartitia Fisher-Snedecor. Integrala Lebesgue. Media si dispersia unei variabile aleatoare. Matrice de varianta. Coeficient de corelatie. Medii conditionate. Martingale. convergenta slaba a masurilor probabiliste. Convergenta in repartitie. Teorema Moivre-Laplace. Teorema lui K. Pearson. BIBLIOGRAFIE: 1. Kessler P., Analiza matematica. Functii reale. Reprografia Universitatii din Craiova, 1976. 2. Kessler P., Rosiu M., Introducere in teoria masurii, Ed. Universitaria, Craiova, 2002. 3. Leonte Ar., Trandafir R., Clasic si actual in calculul probabilitatilor, Ed.Dacia, 1974. 4. Leonte Ar., Exemple si contraexemple in Teoria probabilitatilor, Reprografia Univ.Craiova, 1976. 5. Leonte Ar., Vladimirescu I., Culegere de Teoria probabilitatilor, Rep.Univ.Craiova, 1982. 6. Niculescu C., Analiza 3: Calculul integral pe Rn, Reprografia Univ. din Craiova, 2000. 7. Dumitrescu M., Florea D., Tudor C., Probleme de teoria probabilitatilor si statistica matematica, Ed.Tehnica, 1985. 8. Cuculescu I., Procese Markov si functii excesive, Ed. Academiei, 1968.

D. CAPITOLE DE ANALIZA FUNCTIONALA SI ECUATII CU DERIVATE PARTIALE: 1. Spatii liniare. Aplicatii liniare: Spatiu liniar, subspatiu liniar, subspatiu liniar generat de o submultime. Aplicatii liniare, functionale liniare. Teoremele Hahn-Banach (cazul real si cazul complex). 2. Spatii liniare normate. Operatori liniari si continui: Norma. Spatii liniare normate, exemple
(l , c , c , C ( S ), l , L ( S , , )) .Spatii
p p 0

liniare finit

dimensionale; caracterizarea lor (teorema lui Riesz). Caracterizarea continuitatii operatorilor liniari. Principiul marginirii uniforme, teorema aplicatiei deschise, teorema grafului inchis. 3. Spatii Hilbert. Operatori liniari si continui pe spatii Hilbert Produs scalar, norma generata de un produs scalar, inegalitatea Cauchy-Schwarz. Spatii Hilbert. Legea paralelogramului, teoremele proiectiei. 4. Probleme eliptice a) Solutia fundamentala a ecuatiei lui Laplace b) Proprietati ale functiilor armonice: formula de medie, principiul de maxim. c) Teorema Green-Riemann d) Functia Green e) Formula lui Poisson f) Teorema lui Liouville g) Principii de maxim pentru functii sub si superarmonice h) Solutii slabe pentru probleme eliptice. BIBLIOGRAFIE: 1. Cristescu R., Analiza functionala, Ed.did.ped.Bucuresti, Editiile I-V. 2. Ionescu Tulcea C., Spatii Hilbert, Ed. Academiei, 1956. 3. Marinescu Gh., Spatii liniare normate, Ed. Academiei, 1956. 4

4. Brezis H., Analiza functionala (fc), Paris, 1990. 5. Leonte Al., Lectii de analiza functionala, Craiova, 1974. 6. Leonte Al, Analiza neliniara (Note de curs) Craiova, 1997-1998. 7. Barbu V., Probleme la limita pentru ecuatii cu derivate partiale, Ed. Academiei, 1993. 8. Brezis H., Analyse Fonctionnelle, Masson, Paris, 1983 9. Radulescu V., Ecuatii cu derivate partiale, Repr.Univ.Craiova, 1999. E. CAPITOLE DE ANALIZA NUMERICA: 1. Interpolarea functiilor: Interpolare Lagrange. Existenta si unicitatea polinomului de interpretare. 2. Integrare numerica: Formule de integrare numerica cu 1, 2 si 3 noduri, simple si compuse. 3. Metode numerice pentru ecuatii diferentiale ordinare: Metoda Euler, metoda Runge Kutta. 4. Metode numerice de aproximare a solutiilor ecuatiilor algebrice neliniare: Metoda aproximatiilor succesive, metoda Newton. 5. Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuatii algebrice liniare: (a) Metode directe: Gauss, Cholesky; (b) Metode iterative: Jacobi, Gauss-Seidel; 6. Metode cu diferente finite pentru ecuatii cu derivate partiale: Ecuatii eliptice liniare. 7. Algoritmi pentru accelerarea convergentei numerice: 7.1. Algoritmul lui Richardson. Aplicatii : Calculul integralelor. Rezolvarea problemelor la limita pentru ecuatii diferentiale. 7.2. Algoritmul 2. Aplicatii : Rezolvarea ecuatiilor neliniare. 7.3. Algoritmul epsilon scalar. Aplicatii : Calculul seriilor de puteri. Aproximarea rationala a functiilor. BIBLIOGRAFIE: 1. Vraciu G., Popa M., Micu S., Efrem R., Analiza numerica-Culegere de exercitii si probleme, vol. I, Ed. Sitech, Craiova, 1996. 2. Vraciu G., Micu S., Efrem R., Calugaru D., Analiza numerica-Culegere de exercitii si probleme, vol. II, Universitatea din Craiova, 1999. 3. Brezinski C., Acclration de la Convergence en Analyse Numrique, Lecture Notes in Mathematics 584, Springer Verlag, Heidelberg, 1977. 4. Brezinski C., Algoritmes dAcclration de la Convergence, Etude Numrique, Ed. Technip, Paris, 1978. 5. Burden R.L., Faires J.D., Numerical Analysis, PWS-KENT Publishing Comp. Boston, 1985. 6. Dautray R., Lions A.L., Analyse Mathmatique et Calcul Numrique pour les Sciences et les Techniques, Masson, Paris, 1988. 7. Dinca Al., Ebanca D., Tandareanu N., Calcul numeric si aplicatii, Universitatea din Craiova, 1985. 8. Ebanca D., Metode de Calcul numeric, Ed. Sitech, Craiova, 1994. F. CAPITOLE DE GEOMETRIE: 1. Plan afin si euclidian: Repere carteziene, repere ortonormate, schimbarea reperelor. . Dreapta: ecuatii, paralelism, distanta, unghi, perpendicularitate, bisectoare. Aria unui triunghi. 2. Transformari geometrice: Transformari afine ale planului: definitie, puncte fixe, directii invariante. Subgrupuri afine: translatii, centroafine, omotetii. Izometrii: definitie, ecuatii, clasificare, 5

descompunerea unei izometrii in produs de simetrii. Asemanari: definitie, ecuatii, descompunerea in asemanari in produsul dintre izometrie si omotetie. 3. Conice: Definitia ca locuri geometrice. Ecuatia generala. Centrul de simetrie, axe de simetrie, tangenta. Aducerea ecuatiei generale la forma canonica prin transformari ortogonale. Clasificarea metrica a conicelor. 4. Definirea curbelor si suprafetelor; diverse reprezentari analitice. 5. Studiul diferential al curbelor cu ajutorul reperului Frenet si al curburii si torsiunii. 6. Studiul diferential al suprafetelor cu ajutorul primelor forme fundamentale si a reperului natural. BIBLIOGRAFIE: 1. M. Postoricov, Lectii de geometrie, vol. II 2. M. Popescu, Geometrie afina si euclidiana 3. M. Craioveanu, Geometrie afina si euclidiana (culegere de probleme) 4. I. Vladimirescu, M. Popescu, Algebra liniara si geometrie analitica, 1994. 5. A. Dobrescu, Geometrie diferentiala, EDP, Bucuresti, 1961. 6. Gh. Murarescu, Geometrie diferentiala, Rep.Univ.Craiova, 1998. 7. Gh. Gheorghiev, V. Oproiu, Geometrie diferentiala, EDP, Bucuresti, 1977. 8. P.Popescu, Marcela Popescu, Geometrie diferentiala, Repr. Univ.Craiova, 1988. 9. V. Boju, Mariana Popescu, Probleme de geometrie diferentiala, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1978.