Sunteți pe pagina 1din 8

1) O societate comerciala a inregistrat in perioada 1.01 - 31.12 urmatoarele cantitati de stocuri: 1100, 920, 2050, 1850, 880 bucati.

Stiind ca perioadele de aprovizionare au fost egale, stocul mediu al perioadei a fost: 1453 bucati 2) Stiind ca viteza medie de rotatie a stocurilor in sectorul alimentar a fost de 10,4 zile si in conditiile inregistrarii unor vanzari medii zilnice de 22450 mil lei, stocul mediu inregistrat in sectorul alimentar a fost de: 233480 mil lei. 3) Stiind ca profitul net al unei societati a fost de 44976 mil lei, iar cifra de afaceri de 449934 mil lei, ratele rentabilitatii comerciale a fost de: 10% 4) In anul 2004 stocul mediu al unei societati a fost de 623 860 lei, iar stocul final de 789 520 lei. Stocul initial din 2004 a fost de: 458 200 lei 5) Daca veniturile din exploatare ale unei societati au fost de 301 743 310 mii lei, iar cheltuielile de exploatare au fost de 261 089 650 mii lei, rezultatul din exploatare a fost de: 40 653 660 mii lei 6) Stocul initial al unei societati in anul 2004 a fost de 458 200 lei iar stocul final de 789 520 lei. Stocul mediu in 2004 a fost de: 623860 lei 7) Stiind ca stocul mediu, inregistrat in sectorul alimentar a fost de 560 890 mil lei si in conditiile unei viteze medii de rotatie a stocurilor de 9 zile, desfacerea medie zilnica a sectorului alimentar a fost de: 62 321 mil lei 8) Stiind ca profitul brut a fost de 32 126 mil lei, iar activele totale de 199 108 mil lei, rata rentabilitatii economice a fost de: 16,13% 9) Stiind ca stocul mediu inregistrat in sectorul alimentar a fost de 233 480 mil lei, in conditiile inregistrarii unor vanzari medii zilnice de 22 450 mil lei, viteza medie de rotatie a stocurilor a fost de: 10 zile 10) Daca veniturile totale ale unei societati au fost de 302 224 233 mii lei, iar cheltuielile totale au fost de 270 097 915 mii lei, rezultatul brut al exercitiului a fost de: 32 126 318 mii lei 11) O societate comerciala a inregistrat in perioada 1.01 31.12 urmatoarele cantitati de stocuri: 1100, 920, 2050, 1850, 440 bucati. Stiind ca perioadele de aprovizionare au fost egale, stocul mediu al perioadei a fost: 1398 bucati 12) Stiind ca viteza medie de rotatie a stocurilor in sectorul nealimentar a fost de 20,5zile si in conditiile inregistrarii unor vanzari medii zilnice de 40 850 mil lei, stocul mediu inregistrat in sectorul nealimentar a fost de: 837 425 mil lei 13) Stiind ca profitul net al unei societati a fost de 44 976 mil lei, iar capitalul propriu de 239 088 mil lei, rata rentabilitatii financiare a fost de:18,81%

14) In anul 2004, stocul mediu al unei societati a fost de 5 635 mil mei iar stocul final de 5 870 mii lei. Stocul initial in 2004 a fost de: 5 400 mil lei 15) Daca veniturile din exploatare ale unei societati au fost de 473 681590 mii lei, iar cheltuielile de exploatare au fost de 412 009 813 mii lei, rezultatul din exploatare a fost de: 61 671 777 mii lei 16) In anul 2004, stocul initial al unei societati a fost de 5 400 mil lei, iar stocul final de 5 870 mii lei. Stocul mediu in 2004 a fost de: 5 635 mii lei 17) Stiind ca stocul mediu, inregistrat in sectorul nealimentar a fost de 785 652 mil lei si in conditiile unei viteze medii de rotatie a stocurilor de 11 zile, desfacerea medie zilnica a sectorului nealimentar a fost de: 71 423 mil lei 18) Stiind ca profitul net al unei societati a fost de 24 003 mil lei, iar cifra de afaceri de 289 709 mil lei, rata rentabilitatii financiare a fost de: 8,29% 19) Stiind ca stocul mediu a fost de 837 425 mil lei si in conditiile inregistrarii unor vanzari medii zilnice de 40 850 mil lei, viteza medie de rotatie a stocurilor in sectorul nealimentar a fost de: 21 zile 20) Daca veniturile totale ale unei societati au fost de 474 637 798 mii lei, iar cheltuielile totale au fost de 414 634 888 mii lei, rezultatul brut al exercitiului a fost de: 60 002 910 mii lei 21) O societate comerciala a inregistrat in perioada 1.01 31.12 urmatoarele cantitati de stocuri: 1600, 520, 1050, 850, 1000 bucati. Stiind ca perioadele de aprovizionare au fost egale, stocul mediu al perioadei a fost de: 930 bucati 22) Stiind ca viteza medie de rotatie a stocurilor in sistemul alimentar a fost de 10 zile si in conditiile inregistrarii unor vanzari medii zilnice de 25 450 mil lei, stocul mediu inregistrat in sectorul alimentar a fost de: 254 500 mil lei 23) Stiind ca profitul brut a fost de 60 002 mil lei, iar activele totale de 278 922 mil lei, rata rentabilitatii economice a fost de: 21,5% 24) In anul 2005 stocul mediu al unei societati a dost de 6 835 mii lei, iar stocul final de 7 800 mii lei. Stocul initial in 2005 a fost de:5 870 mii lei 25) Daca veniturile din exploatare ale unei societati au fost de 623 844 369 mii lei, iar cheltuielile de exploatare au fost de 547 847 265 mii lei, rezultatul din exploatare a fost de: 75 997 104 mii lei 26) In anul 2005, stocul initial al unei societati a fost de 5870 mii lei, iar stocul final de 7800 mii lei. Stocul mediu in 2005 a fost de: 6835 mii lei

27) Stiind ca stocul mediu, inregistrat in sectorul alimentar a fost de 560 800 mil lei si in conditiile unei viteze medii de rotatie a stocurilor de 10 zile, desfacerea medie zilnica a sectorului alimentar a fost de: 56 080 mil lei 28) Stiind ca profitul net al unei societati a fost de 24 003 mil lei, iar capitalul propriu de 175 980 mil lei, rata rentabilitatii financiare a fost de: 13,64% 29) Stiind ca stocul mediu inregistrat in sectorul alimentar a fost de 254 500 mil lei si in conditiile inregistrarii unor vanzari medii zilnice de 25 450 mil lei, viteza medie de rotatie a stocurilor in sectorul alimentar a fost de: 10 zile 30) Daca veniturile totale ale unei societati su fost de 632 042 366 mii lei, iar cheltuielile totale au fost de 557 738 522 mii lei, rezultatul brut al exercitiului a fost de: 74 303 844 mii lei 31) Care din urmatoarele nu este functie a firmei? De negociere 32) Printre activitatile specifice aprovizionarii nu se inscrie: prelucrarea comenzilor 33) Care din urmatoarele nu este criteriu de clasificare a formelor de vanzare?Conditiile de cumparare 34) Dezvoltarea inteprinderii din punct de vedere al potentialului intern se va concretiza in: strategii si planuri de potentare a atuurilor propri 35) Identificati afirmatia adevarata: necesarul de vinantare a ciclului de exploatare poate fi acoperit din surse propri (fondul de rulment), surse atrase (pasive stabile) si surse imprumutate (credite pe termen scurt) 36) Analiza inteprinderii la nivel mezoeconomic isi propune sa: determine cum se poate maximiza venitul obtinut in cadrul unei industrii, a unei regiuni sau a unui grup de inteprinderi 37) Care dintre urmatoarele nu este trasatura definitoarie a inteprinderii in contextul globalizarii?Scaderea importantei cercetarii/inovarii 38) Abordata intr-o conceptie sistemica, inteprinderea nu prezinta urmatoarele trasaturi: sistem inchis 39) Micromediul este alcaturi din: furnizori, prestatori de servicii, furnizori de forta de munca, clienti, concurenti, organisme publice 40) Relatiile pe care inteprinderile le gestioneaza in contextul noii economii, in functie de interesele lor sunt:relatii de schimb, relatii de concurenta, relatii de complementaritate si relatii de interferenta

41) Care dintre urmatoarele nu este resursa financiara a inteprinderii? Bunurile materiale 42) Resursele financiare ale inteprinderii indeplinesc o serie de functii. Care dintre urmatoarele nu se inscrie in aceasta categorie?Functia sociala 43) Printre particularitatile activitatii de cercetare dezvoltare nu se numare: influenta factorului social 44) Activitatea de markenting: impune existenta unei legaturi de credibilitate intre firma, furnizori si clienti 45) In comert si turism, productia auxiliara si de servire nu vizeaza urmatoarele activitati: transformarea materiilor prime si a materialelor in produse finite 46) Care dintre urmatoarele nu este componenta a logisticii? Canalele de distributie 47) Identificati afirmatia adevarata: gestiunea previzionala a resurselor umane reprezinta un proces prin care o firma se asigura ca va avea numarul si categoriile necesare de personal in locul corespunzator si la timpul potrivit cu scopul de a realiza activitatile planificate si de a obtine un beneficiu pentru firma si pentru indivizii din care este compusa 48) Analiza eficientei structurii organizatorice nu presupune: elaborarea unor programe de actiune prin a caror aplicare practica se asigura redresarea sau ameliorarea performantelor 49) Identificati afirmatia falsa: inovatiile sunt de produs (inclusiv servicii) si de proces 50) Care dintre urmatoarele nu este etapa in elaborarea unei strategii economice? Definirea sinergiei 51) Finantarea inteprinderii nu se poate face prin: francizing 52) Pretul produselor nu se poate stabili pe baza urmatoarei metode: metoda marimii capitalului disponibil 53) Printre activitatile specifice aprovizionarii nu se inscrie: preluarea comenzilor 54) Identificati afirmatia falsa: activitatea de productie este situata in centrul activitatilor firmei moderne 55) Functia de personal nu cuprinde urmatoarele activitati:cercetarea nevoilor si dorintelor clientilor

56) Care dintre urmatoarele nu este trasatura definitorie a inteprinderii in contextul globalizarii? Centralizare in organizarea muncii 57) Analiza inteprinderii la nivel microeconomic isi propune sa: clarifice cum poate propietarul inteprinderii sa-si maximizeze venitul obtinut din vanzarea produselor/serviciilor sale 58) Inteprinderea este investita cu o functie sociala deoarece: in cadrul ei isi desfasoara activitatea un numar mare de indivizi, cu aspiratii si idealuri cand convergente, cand divergente 59) Elementele macromediulu sunt: mediul geografic, demografic, economic, tehnologic, cultural, politic, juridic, natural, institutional 60) Relatiile de complementaritate prezinta doua forme: complementaritatea firmelor pe linia aprovizionarii si cooperarea intre inteprinderi in domeniul productiei si distributiei 61) Inovarea nu presupune urmatoarea categorie de activitati: descoperirea 62) Resursele informationale ale inteprinderii indeplinesc o serie de functii. Care dintre urmatoarele nu se inscrie in aceasta categorie? Functia de transmitere a cunostintelor si patrimoniului 63) In cadrul inteprinderii turistice, activitatile de productie nu se refera la: activitati de productie de tip manufacturier 64) Printre activitatile specifice aprovizionarii nu se inscrie: negocierile ocazionate de incheierea acordului de vanzare 65) Prin alegerea furnizorilor nu se urmareste: preschimbarea bunurilor si serviciilor in bani 66) Logistica reprezinta: ultima frontiera a economiilor legate de costuri si continentul neexplorat al economiei 67) Aprecierea personalului reprezinta: o evaluare a angajatului din punct de vedere al nivelului actual si, mai ales, de perspectiva al performantei pentru a permite decidentului sa ia decizii cat mai obiective in ceea ce priveste recompensarea, promovarea salariatului respectiv 68) Identificati afirmatia adevarata: ciclul financiar reprezinta totalitatea operatiunilor care intervin intre momentul transformarii monedei, a lichiditatilor proprii sau imprumutate in bunuri si servicii pana cand se recupereaza sumele banesti alocate initial

69) Totalitatea datelor, informatiilor, circuitelor si fluxurilor informationale, procedurile si mijloacele de tratare a informatiilor existente in cadrul firmei formeaza: sistemul informational 70) Care dintre urmatoarele nu este componenta a strategiei economice? Examinarea perspectivelor pentru viitor, prin care se stabilesc obiectivele pe termen lung ale inteprinderii 71) Functiunea financiar contabila cuprinde trei subfunctiuni. Care dintre urmatoarele nu este subfunctie a functiei financiar contabile? De informatica 72) Care dintre urmatoarele nu este resursa a inteprinderii? Resurse individuale 73) Politica de aprovizionare nu este conditionata de urmatorul parametru: consumul pe perioade 74) Intr-o acceptiune sintetica, analiza diagnostic nu presupune:reperarea functionalitatilor unei inteprinderi 75) Care dintre urmatoarele nu este componenta a strategiei economice? Elaborarea unui set de alternative strategice 76) Care dintre urmatoarele nu este trasatura definitorie a inteprinderii in contextul globalizarii? Calificare ingusta a personalului 77) Analiza inteprinderii la nivel macroeconomic isi propune sa: clarifice in ce masura participa inteprinderea la productia nationala 78) Care dintre urmatoarele nu este ipostaza a inteprinderii? Inteprinderea ca finalitate 79) Micromediul este alcatuit din: furnizori, prestatori de servicii, furnizori de forta de munca, clienti, concurenti, organisme publice 80) Inteprinderile nu trebuie sa dispuna, in vederea functionarii, de urmatorul capital: uman 81) Dezvoltarea inteprinderii privita din punct de vedere al relatiilor cu mediul se concretizeaza in: strategii de dezvoltare si planuri de dezvoltare de ansamblu 82) Gestiunea calitatii productie reprezinta: un concept al gestiunii economice care defineste ca obiectiv esential identificarea, evaluarea si compararea permanenta a costurilor si eficienta economica a calitatii 83) Identificati afirmatia adevarata: aprovizionarea, in esenta, include cumpararea resurselor materiale (materii prime, materiale, marfuri, combustibili, energie, apa) si gestionarea stocurilor.

84) Functia de cercetare dezvoltare nu cuprinde, in principal, urmatoarele activitati: intretinerea si repararea utilajelor, instalatiilor si echipamentelor 85) In alegerea furnizorilor se opereaza cu o serie de criterii. Care dintre urmatoarele categorii de criterii nu se folosesc in alegerea furnizorilor? Criterii ce privesc decizia cumparatorului 86) Desfacerea produselor nu se realizeaza prin: informarea consumatorilor 87) Identificati afirmatia falsa: identificarea ofertei interne de munca (efectivul disponivil) nu reprezinta o etapa a analizei previzionale 88) Identificati afirmatia adevarata: ciclul de exploatare reprezinta o succesiune de activitati incepand cu aprovizionarea in vederea formarii stocurilor necesare desfasurarii procesului de productie pana la incasarea platii de la clienti pentru marfurile vandute sau serviciile prestate 89) Identificati afirmatia falsa: atributia este o componenta de baza a unui proces de munca complex sau un proces de munca simplu ce contribuie la realizarea unui obiectiv individual 90) In raport cu nivelul de adaptare, strategiile economice nu sunt: strategii de consolidare 91) Care dintre urmatoarele nu este resursa financiara a inteprinderii?Mijloace informatice (retele de calculatoare) 92) Printre principalele atributii ale subfunctiei contabile nu se inscrie: stabilirea preturilor si tarifelor 93) Vanzarea este precedata de abordarea clientului si negocierea. Abordarea clientului se poate face prin: contact direct si contact indirect 94) Care dintre urmatoarele nu este etapa in elaborarea unei strategii economice?Stabilirea obiectivelor 95) Analiza inteprinderii la nivel mondoeconomic isi propune sa: clarifice participarea inteprinderii la productia mondiala 96) Activitatea de cercetare dezvoltare prezinta pentru inteprindere unele riscuri. Care din urmatoarele nu se incadreaza in aceasta categorie? Risc social 97) Dezvoltarea stiintifica consta in: activitatea de exploatare a progresului obtinut in stiinta

98) Care dintre urmatoarele nu este obiectiv al activitatii de marketing? Procurarea surselor de finantare 99) Dezvoltarea inteprinderii din punct de vedere al potentialului intern se va concretiza in: strategii si planuri de potentare a atuurilor proprii 100) Identificati factorii care nu sunt luati in considerare in amplasarea inteprinderii: internationali