Sunteți pe pagina 1din 1

Denumire firma:

CUI:
Nr. de nregistrare la registrul comerului:

Adeverinta de practica

Prin prezenta se adevereste ca ......................................................, student(a) la


................................................................, forma de invatamant........,anul universitar................., a
efectuat stagiul de practica in cadrul institutiei noastre , un numar de ........ ore de practica la
departamentul...................................., in perioada........................................................, obtinand
calificativul Foarte Bine.

Data:

Nume si prenume
___________________
Functia
__________________
Semnatura
__________________
Stampila