Sunteți pe pagina 1din 4

Anul 2 EXERCITII PROPUSE PENTRU STAGIARII ANUL II SI III MARTIE 2011

1. (13). Care dintre afirmatiile de mai jos nu exprima o realitate in legatura cu metoda inventarului permanent (MIP) si metoda inventarului intermitent (MII) de evidenta a stocurilor? a) Atat in MIP, cat si in MII stocurile finale se calculeaza si inregistreaza dupa aceeasi metodologie; b) In MIP fiecare intrare si iesire se inregistreaza in conturile de stocuri cantitativ si valoric pe sortimente de stocuri; in MII in conturile de stocuri se inregistreaza doar stocurile finale si cele initiale; c) MIP apartine metodologic contabilitatii de gestiune, iar MII contabilitatii financiare; d) In MIP iesirile de stocuri de materiale se contabilizeaza pe seama cheltuielilor (majorare de cheltuieli), iar iesirile de produse pe seama veniturilor (micsorare); in MII intrarile si iesirile de stocuri nu fac obiectul contabilitatii financiare. Raspuns: b) 2. (16). Se construieste in regie proprie o cladire, pentru. care se efectueaza urmatoarele cheltuieli: in octombrie: cu materiile prime 30.000 u.m. cu materiile consumabile 15.000 u.m. cu energia si apa 5.000 u.m. (TVA 19%) cu salariile 22.000 u.m. in noiembrie: cu materiile auxiliare 25.000 u.m. cu salariile 8.000 u.m. cu serviciile prestate de terti 12.000 u.m. (TVA 24%). La data de 30.11.N se receptioneaza cladirea. Sa se inregistreze chetuielile efectuate pe parcursul celor 2 luni, precum si receptia constructiei. Raspuns: Octombrie: 601 6028 % 605 4426 641 231 Noiembrie: 6021 641 % 628 4426 231 = = = 3021 421 401 25 000 8 000 14 880 12 000 2 880 45 000 = = = 301 3028 401 30 000 15 000 5 950 5 000 950 22 000 72.000

= =

421 722

722

30.11.N: 212 = 231 117 000

3. (18). Se achizitioneaza dintr-un imprumut bancar un utilaj in valoare de 20.000 lei, durata normala de functionare 10 ani i amortizare liniara. Suma cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumutului primit este 5.000 lei. Sa se inregistreze achizitia mijlocului de transport si amortizarea acestuia in primul an, stiind ca politica firmei este de a considera cheltuielile cu dobanzile drept cheltuieli ale perioadei. Raspuns: Primire imprumut Achizitie utilaj 5121 % 2131 4426 404 6811 = = 1621 404 20 000 24 800 20 000 4 800 24 800 2 000

= =

5121 2813

Amortizare anuala

4. (28). La inventarul de Ia nchiderea exerciiului N s-a constatat o crean incert (dubioas) a unui client B n valoare de 7.140 lei, inclusiv TVA, grad de recuperare 60 %. In cursul i la nchiderea exerciiului N+1 s-a constatat c B a fcut o plat definitiv n contul datoriilor sale numai pentru suma de 4.165 lei. restul fiind considerat irecuperabil, nregistrrile din anul N+1 sunt ... . Raspuns: 31.12.N 4118 6814 5121 491 = = = = 411 491 4118 7814 7 140 4 284 4 165 1 309

N+1

Intrucat creanta este considerata irecuperabila, in anul N+1 ea s-a ajustat in proportie de 100%, urmand a fi anulata in momentul pronuntarii unei hotarari judecatoresti finale si irevocbile. 5. (30). Efectuati inregistrarile contabile aferentei situatiei de mai jos: Capitalul social este de 2.000.000 Rezultat brut profit: 1.000.000 Cot impozit pe profit: 16%. Profitul se repartizeaz astfel: la rezerve legale; 1% la rezerve statutare; 10.000 la alte rezerve. Restul se reporteaz n exerciiul urmtor, fiind utilizat pentru distribuirea dividendelor. Raspuns: Calcul rezerva legala pentru deducerea fiscala: 5% x Profit brut = 50.000 20% x Capital social = 400.000 Presupunand ca in exercitiile financiare anterioare nu au fost constituite rezerve legale, deducerea fiscala aferenta rezervelor legale este in suma de 50.000 lei

Calcul impozit pe profit: Impozit = (Profit brut Deducere fiscala) x 16% = 950.000 x 16% = 152.000 Inregistrari contabile: 31.12.N rezerve legale N+1 691 121 129 121 = = = = 4411 691 1061 % 129 117 1063 1068 152 000 152 000 50 000 848 000 50.000 798 000 8 480 10 000

rezerve statutare alte rezerve

117 117

= =

6. (36). O societate comercial emite 1000 obligaiuni, valoarea nominal 1000 lei, preul de emisiune 975 lei, rata dobnzii 15%, comisionul de intermediere pltit prin contul bancar 2.500 lei, cheltuieli cu serviciile bancare 500 lei, durata mprumutului 2 ani. S se efectueze nregistrrile contabile. Raspuns: % 461 169 5121 622 627 Anul 1 666 1687 6868 666 6868 1687 1618 = 1618 1 000 000 975 000 25 000 975 000 2 500 500 146 250 146 250 12 500 146 250 12 500 146 250 1 000 000

= = = = = = = = = =

461 5121 5121 1687 5121 169 1687 169 5121 5121

Anul 2

7. (53). ntreprinderea Alfa majoreaz capitalul social prin aport n natur. Aportul const ntr-un teren evaluat la 10.000 euro. Cursul la data subscrierii este de 4,5 lei/euro. La data vrsrii aportului, cursul este de 5 lei/euro. Valoarea nominal a unei aciuni este de 100 lei. Se cere: a)s se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvrii acestui caz; b)s se prezinte nregistrrile contabile. Raspuns:

a) Conform art 224 alin (3) din OMFP 3055/2009, nu reprezinta castiguri sau pierderi legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii ale entitatii, diferentele de curs valutar dintre momentul subscrierii actiunilor si momentul varsarii contravalorii acestora, acestea fiind recunoscute la venituri sau cheltuieli financiare, dupa caz. b) 456 = 1011 45 000 2111 = 456 50 000 456 = 765 5 000 1011 = 1012 45 000

8. (63). La 31 decembrie N, societatea Alfa are creante clienti in suma de 4.350.000 lei. Societatea calculeaza ajustarile privind deprecierea creantelor client avand la baza experienta anilor precedenti in ceea ce priveste probabilitatea de neincasare a creantelor, in functie de vechimea acestora, care reprezinta perioada de timp de cand creanta ar fi trebuit incasata:
Vechimea creantelor Suma bruta a creantelor Probabilitatea de neincasare Maxim o luna 500.000 lei 5% Maxim trei luni 400.000 lei 9% Maxim 6 luni 200.000 lei 15% Maxim un an 150.000 lei 27% Peste un an 100.000 lei 40%

Pentru creantele al caror termen de recuperare nu a ajuns la scadenta, societatea pe baza experientei din anii anteriori a stabilit o probabilitate de niencasare de 2%. Valoarea creantelor care nu au ajuns la scadenta este de 3.000.000 lei. Jumatate din aceste creante sunt rezultatul vanzarilor realizate de intreprindere catre societatea Beta care este clientul principal al intreprinderii. La 31.12 N situatia financiara a societatii Beta era nefavorabila, insa datorita bonitatii acestei societati care si-a platit mereu la timp datoriile, societatea Alfa nu a luat in considerare acest aspect. a) Care este deprecierea creantelor clienti la 31 decembrie N si cum se inregistreaza in contabilitate? b) Societatea Alfa autorizeaza situatiile financiare pentru emitere pe data de 24 februarie. La sfarsitul lunii ianuarie N+1, societatea Beta anunta public ca intra in stare de faliment datorita incapacitatii de plata a unor datorii scadente. Societatea Alfa estimeaza ca in urma finalizarii procedurii de faliment a societatii Beta va mai recupara doar 20% din creantele pe care le avea fata de aceasta societate. Care este suma cu care societatea Alfa trebuie sa ajusteze situatiile financiare ale exercitiului financiar N? Rezolvare: a) La 31.12.N, deprecierea creanelor clieni = 2% x 3.000.000 + 5% x 500.000 + 9% x 400.000 + 15% x 200.000 + 27% x 150.000 + 40% x 100.000 = 231.500 lei 6814 = 491 231 500

b) societatea Alfa trebuies suplimenteze deprecierea recunoscut la sfritul exerciiului financiar N pentru creanele clieni cu suma: 78% x 1.500.000 = 1.170.000 6814 = 491 1 170 000