Sunteți pe pagina 1din 30

Modernizare trama stradala str. Campsorului - partial, str. Invingerii si str.

Morii - partial

COMUNA ORLAT

REGISTRU DE COORDONARE

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 1 DIN 30

OPIS:

Coperta Opis partea I partea a partea a partea a partea a partea a partea a

II-a III-a IV-a V-a VI-a VII-a

1 1 2 4 5 4 4 4 4

pagina pagina pagini pagini pagini pagini pagini pagini pagini

1 2 3-4 5-8 9-13 14-17 18-21 22-25 26-29

Cuprins detaliat: PARTEA PARTEA PARTEA PARTEA PARTEA PARTEA PARTEA I A A A A A A DATE GENERALE LISTA CU EFECTIVUL LUCRATORILOR PE SANTIER EVENIMENTELE IMPORTANTE OBSERVATII INFORMATII SI PROPUNERI PRIVIND SSM OBSERVATIILE SI PROPUNERILOR ANTREPRENORILOR SI SUBANTREPRENORILOR ABATERILE DE LA PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE RAPOARTELE VIZITELOR DE CONTROL PE SANTIER

II-A III-A IV-A V-A VI-A VII-A

PS: Registrul poate fi completat la fiecare parte componenta a lui.

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 2 DIN 30

PARTEA I

DATE GENERALE

ANTREPRENORI: DATA: NUME / PRENUME ANTREPRENOR: ADRESA ANTREPRENORULUI: SUBANTREPRENORI: 1. NUME / PRENUME SUBANREPRENORI: ADRESA SUBANTREPRENORULUI: DATA: DATA:

2. NUME / PRENUME SUBANREPRENORI: ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

DATA:

3. NUME / PRENUME SUBANREPRENORI: ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

DATA:

4. NUME / PRENUME SUBANREPRENORI: ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

DATA:

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 3 DIN 30

5. NUME / PRENUME SUBANREPRENORI: ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

DATA:

6. NUME / PRENUME SUBANREPRENORI: ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

DATA:

7. NUME / PRENUME SUBANREPRENORI: ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

DATA:

8. NUME / PRENUME SUBANREPRENORI: ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

DATA:

9. NUME / PRENUME SUBANREPRENORI: ADRESA SUBANTREPRENORULUI:

DATA:

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 4 DIN 30

PARTEA A II-A Data

LISTA CU EFECTIVUL LUCRATORILOR PE SANTIER nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie

Den. Subantreprenor

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 5 DIN 30

LISTA CU EFECTIVUL LUCRATORILOR PE SANTIER Data Den. Subantreprenor nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 6 DIN 30

LISTA CU EFECTIVUL LUCRATORILOR PE SANTIER Data Den. Subantreprenor nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 7 DIN 30

LISTA CU EFECTIVUL LUCRATORILOR PE SANTIER Data Den. Subantreprenor nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie nr. Meserie

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 8 DIN 30

PARTEA A III-A

EVENIMENTELE IMPORTANTE

Data

Faze de lucru

Constatri ale coord.

Observaii i propuneri ale Coord.

Deciziile adoptate

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 9 DIN 30

EVENIMENTELE IMPORTANTE Data Faze de lucru Constatri ale coord. Observaii i propuneri ale Coord. Deciziile adoptate

EVENIMENTELE IMPORTANTE

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 10 DIN 30

Data

Faze de lucru

Constatri ale coord.

Observaii i propuneri ale Coord.

Deciziile adoptate

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 11 DIN 30

EVENIMENTELE IMPORTANTE

Data

Faze de lucru

Constatri ale coord.

Observaii i propuneri ale Coord.

Deciziile adoptate

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 12 DIN 30

EVENIMENTELE IMPORTANTE

Data

Faze de lucru

Constatri ale coord.

Observaii i propuneri ale Coord.

Deciziile adoptate

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 13 DIN 30

PARTEA A IV-A DATA

OBSERVATII INFORMATII SI PROPUNERI PRIVIND SSM Aduse la cunostinta: Nume/Prenume/Functie Raspunsuri/Masuri

Observaiile, informatiile si propunerile SSM

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 14 DIN 30

OBSERVATII INFORMATII SI PROPUNERI PRIVIND SSM DATA Observaiile, informatiile si propunerile SSM Aduse la cunostinta: Nume/Prenume/Functie Raspunsuri/Masuri

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 15 DIN 30

OBSERVATII INFORMATII SI PROPUNERI PRIVIND SSM DATA Observaiile, informatiile si propunerile SSM Aduse la cunostinta: Nume/Prenume/Functie Raspunsuri/Masuri

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 16 DIN 30

PARTEA A V-A DATA

OBSERVATIILE SI PROPUNERILOR ANTREPRENORILOR SI SUBANTREPRENORILOR Aduse la cunostinta: Nume/Prenume/Functie Raspunsuri/Masuri

Observaiile i propunerile antreprenorilor/subantreprenori

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 17 DIN 30

OBSERVATIILE SI PROPUNERILOR ANTREPRENORILOR SI SUBANTREPRENORILOR DATA Observaiile i propunerile antreprenorilor/subantreprenori Aduse la cunostinta: Nume/Prenume/Functie Raspunsuri/Masuri

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 18 DIN 30

OBSERVATIILE SI PROPUNERILOR ANTREPRENORILOR SI SUBANTREPRENORILOR DATA Observaiile i propunerile antreprenorilor/subantreprenori Aduse la cunostinta: Nume/Prenume/Functie Raspunsuri/Masuri

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 19 DIN 30

OBSERVATIILE SI PROPUNERILOR ANTREPRENORILOR SI SUBANTREPRENORILOR DATA Observaiile i propunerile antreprenorilor/subantreprenori Aduse la cunostinta: Nume/Prenume/Functie Raspunsuri/Masuri

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 20 DIN 30

OBSERVATIILE SI PROPUNERILOR ANTREPRENORILOR SI SUBANTREPRENORILOR DATA Observaiile i propunerile antreprenorilor/subantreprenori Aduse la cunostinta: Nume/Prenume/Functie Raspunsuri/Masuri

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 21 DIN 30

PARTEA A VI-A DATA

ABATERILE DE LA PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE Abaterile Aduse la cunostinta: Nume/Prenume/Functie Raspunsuri/Masuri

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 22 DIN 30

ABATERILE DE LA PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE DATA Abaterile Aduse la cunostinta: Nume/Prenume/Functie Raspunsuri/Masuri

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 23 DIN 30

ABATERILE DE LA PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE DATA Abaterile Aduse la cunostinta: Nume/Prenume/Functie Raspunsuri/Masuri

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 24 DIN 30

ABATERILE DE LA PLANUL DE SECURITATE SI SANATATE DATA Abaterile Aduse la cunostinta: Nume/Prenume/Functie Raspunsuri/Masuri

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 25 DIN 30

PARTEA A VII-A DATA

RAPOARTELE VIZITELOR DE CONTROL PE SANTIER Intruniri/dispozitii aduse la cunostinta Nume/ Prenume/ Functie Raspunsuri/ Masuri

Raportul vizitei de control pe santier

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 26 DIN 30

RAPOARTELE VIZITELOR DE CONTROL PE SANTIER DATA Raportul vizitei de control pe santier Intruniri/dispozitii aduse la cunostinta Nume/ Prenume/ Functie Raspunsuri/ Masuri

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 27 DIN 30

RAPOARTELE VIZITELOR DE CONTROL PE SANTIER DATA Raportul vizitei de control pe santier Intruniri/dispozitii aduse la cunostinta Nume/ Prenume/ Functie Raspunsuri/ Masuri

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 28 DIN 30

RAPOARTELE VIZITELOR DE CONTROL PE SANTIER DATA Raportul vizitei de control pe santier Intruniri/dispozitii aduse la cunostinta Nume/ Prenume/ Functie Raspunsuri/ Masuri

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 29 DIN 30

Autoritatea Proiectant Beneficiar Beneficiar Manager de proiect Manager de proiect Coordonator SSM Coordonator SSM Coordonator SSM Coordonator SSM Coordonator SSM

Den. Autoritate SC PTB CONSULT R SRL COMUNA ORLAT, JUD. SIBIU

Actiunea Predat Preluat Predat Preluat Predat Preluat Predat Preluat Predat Preluat

Data IUNIE 2011 IUNIE 2011

Semnatura

EDITIA I

REVIZIA 0

DATA 05.06.11

INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume: SC PTB CONSULT R SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic

PAGINA: 30 DIN 30