Sunteți pe pagina 1din 12

CUPRINS

1REEAUADETELECOMUNICAII
1.1Dezvoltareatelecomunicaiilor
1.2Structuraifunciilereelei
1.3Reglementristandarde
1.4ModeluldereferinOSI
1.5Planuridenumerotare
1.5.1Numerotareadresarerutare
1.5.2Sistemedenumerotare
1.5.2.1Sistemuldeschisdenumerotare
1.5.2.2Sistemulnchisdenumerotare
1.5.3Standardedenumerotare
1.5.3.1Numerotareatelefonic(E.163)
1.5.3.2Numerotareanreelededate(X.121)

2CENTRULDECOMUTAIE
2.1Loculirolulcomutaieinreeauadetelecomunicaii
2.2Categoriideapel
2.2.1Categoriideterminatedeloculsurseiidestinaiei
2.2.2Categoriideterminatederezultatulprelucrrii
2.3Moduridetransfer
2.3.1Comutaiadecircuite
2.3.2Comutaiadepachete

2.4Arhitecturageneralauneicentrale
2.5Fazedeapel
2.6Funciiasiguratedecentral
2.7Evoluiasistemelordecomutaie
2.7.1Comutaiamanual
2.7.2Sistemulpascupas(Strowger)
2.7.3Sistemecucomandprinregistru
2.7.4Sistemecrossbar
2.7.5Comutaiaelectronic

3REELEDECONEXIUNECUCOMUTAIESPAIAL
3.1Structurafuncionalareeleideconexiune
3.2Reelecudouetaje
3.3Reelecu3etaje
3.4Reelecunumrsporitdeetaje
3.5StructuriClos
3.6Seleciaconjugatalegereadrumului
3.7Evaluareaprobabilitiideblocareintern
3.7.1MetodaLeeLeGali
3.7.2MetodaJacobaeus
3.7.3Comparareamodelelordeevaluare


4COMUTAIATEMPORAL
4.1Principiulcomutaieitemporale
4.2Comutaiatemporalanalogic
4.2.1Variantacucomponentepasive
4.2.2Variantacucomponenteactive
4.3Comutaiatemporalnumeric
4.3.1OrganizareamultiplexuluiMICprimar32ci
4.3.2Comutatoarenumericetemporale
4.3.2.1Comutatorulnumerictemporalcomandatlaieire
4.3.2.2Comutatorulnumerictemporalcomandatlaintrare
4.3.2.3Concluzii
4.3.3Comutatoarenumericespaiale
4.3.3.1Principiulcomutaieinumericespaiale
4.3.3.2Comutatornumericspaialcontrolatpeieire
4.3.3.3Comutatornumericspaialcontrolatpeintrare
4.3.4Comutatorulnumerictemporalextins
4.3.5Structurianalogiceechivalente

5REELENUMERICEDECONEXIUNE
5.1Consideraiigenerale
5.2Structuricudouetaje
5.2.1StructuraTS
5.2.2StructuraST

5.2.3StructuraTT
5.3Structuricu3etaje
5.3.1StructuraTST
5.3.2StructuraSTS
5.3.3Structuricucomutatoaretemporaleextinse
5.3.3.1Structura(ST)S(ST)
5.3.3.2StructuraT3
5.4Structuricumaimultdetreietaje
5.4.1ReeleTST
5.4.2ReeaTS3TsistemEWSD
5.4.3ReeaTS4TsistemESSNr.4
5.5Alegereadrumuluiprinreelelenumericedeconexiune
5.5.1Algoritmuldealegereadrumului
5.5.2Reelecudouetaje
5.5.2.1ReeaTTcucomandpeintrareipeieire
5.5.2.2ReeaTTcudublcomandrepliat
5.5.3Reelecutreietaje

6COMANDANSISTEMELENUMERICEDECOMUTAIE
6.1Consideraiigenerale
6.1.1Funciidecomutaie
6.1.2Funciideexploatareintreinere
6.2Comandaelectronic
6.3Comandaicontrolulcomutaiei

6.3.1Funciidecomandicontrolpentrucomutaie
6.3.2Reeauadeacceslacomandacomutaiei
6.4Prelucrareaapelurilor
6.4.1Funciiledeprelucrareaapelurilor
6.4.2Accesullafunciiledeprelucrareapeluri
6.5Comandadistribuit
6.6Planificareacomenzii
6.7Comandacuprogramnregistrat
6.8Redundanacomenzii
6.9Suportulfunciilordeoperare,administrareintreinere

7SOFTWAREPENTRUSISTEMEDECOMUTAIE
7.1Cerinenproiectareasoftwareuluidecomutaie
7.2Suportulsoftwareuluidecomutaie
7.2.1Vitezaprocesorului
7.2.2Organizareamemoriei
7.2.3Concepereacoduluiiprogramului
7.3Softwareclasicdecomutaie
7.3.1Programulgeneric
7.3.1.1Prelucrareaapelurilor
7.3.1.2Funciidentreinereiadministrare
7.3.2Organizareabazeidedate
7.3.3Softwaredecomutaietelefonic
7.3.3.1Arhitecturasoftware

7.3.3.2nlnuireaprogramelor
7.3.3.3Deficienelesoftwareuiuidecomutaietelefonic
7.4Softwareulmoderndecomutaie
7.4.1Elementedeingineriesoftware
7.4.1.1Structurasoftwareului
7.4.1.2Metodologiadedezvoltare
7.4.1.3Mijloacededezvoltare
7.4.2Procesareadistribuit
7.4.3Modeloptimdearhitectursoftware
7.4.3.1Structuramodelului
7.4.3.2Interfaacuperiferia
7.4.3.3Procesoruldesemnalizri
7.4.3.4Procesoruldeservicii
7.4.3.5Procesoruldeactiviti
7.4.3.6Administratorulbazeidedate

8INTERFEEANALOGICE
8.1Funciileicondiiiledefuncionarealeinterfeeloranalogice
8.1.1Interfaaanalogicdelinieaabonatului
8.1.2Postultelefonic
8.1.3Interfeeanalogicedejonciune
8.1.4Caracteristiciletransmisiei
8.1.5Protecialasuprasarcini
8.1.6Proiectareabucleideabonat(linieideacces)

8.1.7Testarea
8.1.8BORSCHT
8.2Modulaianumericasemnaleloranalogice
8.2.1Tehnicidemodulaienumericpentrusemnalultelefonic
8.2.2Modulaiaimpulsurilorncod
8.2.3Tehnicidemodulaiecudebitredus
8.3Realizareainterfeeloranalogicedeabonat
8.3.1Circuituldeinterfaculiniadeabonat,SLIC
8.3.2Controlulecoului
8.3.3Filtrulicodecul
8.3.4Proteciaiasupratensiuni
8.3.5Redundana

9INTERFEENUMERICE
9.1Moduridetransmisie.Ierarhiinumerice
9.2Coduridelinie
9.3Sincronizarea
9.3.1Refacereasincronizriidecadru
9.3.2nregistrareaelastic
9.4Interfeenumericepentruaccesulprimar
9.5Interfeenumericepentruaccesdebaz
9.6Prelucrrinumerice
9.6.1Prelucrareanumericasemnaleloranalogice
9.6.1.1Sumareanumeric

9.6.1.2Atenuarenumeric
9.6.1.3Generareatonalitilor
9.6.1.4DeteciaDTMF
9.6.2Tehnicinumericedentreinere

10SEMNALIZAREA
10.1Prelucrareainformaiilor
10.1.1Consultareatabeleloritraducereainformaiilor
10.1.2Taxarea
10.2Semnalizareatelefonic
10.2.1Semnalizareadeabonat
10.2.2Semnalizareantrecentrale
10.3SemnalizareapecanalasociatSistemulR2
10.3.1Semnalizareadelinie
10.3.2Semnalizareaderegistru
10.3.3Echipamentenecesaresemnalizrii
10.3.3.1Condiiiimpusetransmitoarelor
10.3.3.2Condiiiimpusereceptoarelor
10.4SemnalizareapecanalsemaforSistemnr.7
10.4.1Caracteristiciavantaje
10.4.1.1 Caracteristicile eseniale ale semnalizrii pe canal
semafor
10.4.1.2Avantajeaduseabonailor
10.4.1.3Avantajeaduseoperatorilorreelei

10.4.2Gestiuneareeleisemafor
10.4.3Structurafuncionalasistemuluinr.7
10.4.4Formatulcadrelorsemafor
10.4.4.1Cadresemafordemesaj(CSM)
10.4.4.2Cadresemafordestare(CSS)
10.4.4.3Cadresemafordeumplere(CSU)
10.4.5Coreciaerorilor
10.4.5.1Metodadebaz
10.4.5.2Metodaretransmisieiciclicepreventive
10.4.6Orientareamesajelordesemnalizare

11COMUTAIADEPACHETE
11.1Moduldetransfercucomutaiedepachete
11.2Algoritmiderutare
11.2.1Introducerenteoriagrafurilor
11.2.2AlgoritmulKruskalpentruarboreleminim
11.2.3Algoritmipentrudrumulcelmaiscurt
11.2.3.1AlgoritmulBellmanFordMoore
11.2.3.2AlgoritmulDijkstra
11.3ndrumarelocal
11.3.1Algoritmulcartofuluifierbinte
11.3.2Algoritmuldeautonvarebackwardlearning
11.3.3Algoritmul"inundrii"
11.3.4Algoritmulderutare"delta"

11.4ndrumaredistribuit
11.4.1Algoritmulde"rutareoptimal"
11.4.2Algoritmulvectorilordedistane
11.4.3Rutareamultipl(multicale)
11.4.4Rutareabazatpeflux
11.4.5Rutareaierarhic
11.4.6Rutareaprindifuziune
11.4.7Rutareamulticast
11.4.8Rutareapentrucomunicaiicumobile
11.5Rutareacentralizat
11.6Algoritmipentrucontrolulcongestiei
11.6.1Prealocareamemoriilor
11.6.2Distrugereapachetelor
11.6.3Limitareanumruluidepachete
11.6.4Controlulfluxului
11.6.5Controlultraficuluicu"pachetedestrangulare"
11.7Caracteristicilepachetelor
11.8Interfaadeacceslareea

12COMUTAIARAPIDDEPACHETE
12.1Evoluiactrereeledebandlarg
12.2Caracteristicilemoduluidetransferasincron
12.3ModelulstratificatATM
12.4ServiciinreeleATM

12.5CelulaATM
12.6PrincipiidebazalecomutaieiATM
12.7ComutatorulATM
12.7.1Modelulteoreticgeneral
12.7.2Comutatorulcuirurilaieire
12.7.3ComutatorulKnockout
12.7.4Comutatorulcuirurilaintrare
12.7.5Comutatorulcuiruricentrale
12.7.5.1ComutatorulStarlite
12.7.5.2Analizaperformanelor
12.7.6Comparareadiferitelorvariantecuiruri
12.8Reelebanian

13ARHITECTURICONCRETE
13.1SistemulE10
13.2SistemulNr.4ESS
13.3 Sistemul AXE 10
13.4SistemulEWSD
13.5Sistemul12
13.6SistemulLINEAUT
13.7SistemulSL10
13.8SistemulSTAREXIMS
13.9Perspective


ANEXE
Anexa1Semnalizripeliniaabonatului
A1.1CodificareDTMF
A1.2Tonalitifolositensistemelenaionaledesemnalizare
A1.2.1Tonalitipentruinformaiigenerale
A1.2.2Tonalitipentruinformaiisuplimentare
Anexa2Timpidepropagare
Anexa3SemnificaiasemnalelorR2deregistru
Anexa4Automateextinse,cunumrfinitdestri
Anexa5Elementedetrafic
A5.1Definiie,unitidemsurare
A5.2Sistemedeservirecuateptare.Modelarematematic
A5.3Multiplexarestatistic
Anexa6Aplicaiidiverse

INDEX
BIBLIOGRAFIE