Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2012

Proba E.c)

Proba scrisă la MATEMATICĂ

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 5

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică Filiera vocaţională, profilul militar, specializarea matematică-informatică Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător. Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele punctajului indicat în barem. Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

SUBIECTUL I

 

(30 de puncte)

 

1.

(

1+ i

)

2

= 2i

 

3p

2

i

=

2

 

2p

2.

f

(x) = g (x)

x

2

+ 3x + 2 = 0

 

1p

x

1

= 1 y

1

=

1

 

2p

x

2

= 2 y

2

= 0

2p

3.

2

x+ 1

 

2

2

1p

x

+1

 

2

2p

S

= (

 

,1]

2p

4.

 

=

nr.cazurifavorabile

 

1p

p

nr.cazuri posibile

Submulţimile cu 3 termeni consecutivi ai unei progresii aritmetice sunt: {1,2,3},

{2,3,4},

{3,4,5} şi {1,3,5} 4 cazuri favorabile

 

2p

Numărul submulţimilor cu 3 elemente este

C

3

= 10 10 cazuri posibile

 

1p

5

 

2

1p

p

=

5

5.

   

u v

=3

a + 2 = 3

 

4p

 

a

=1

 

1p

6.

cos A =

AB

2

+

AC

2

BC

2

2p

 

2

AB AC

 
 

1

 

cos A =

5

3p

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

 

1.a)

A

=

2 1

1 2

1 1

 

3

3

m

2p

det A = 3m

6

3p

b)

Sistemul are o soluţie unică dacă şi numai dacă det A π 0 Finalizare: m \{2}

 

2p

3p

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2 1 c) det A = 0 şi π 0 , deci matricea sistemului are
2
1
c)
det A = 0 şi
π 0 , deci matricea sistemului are rangul doi
1p
1
2
 2
x
+
y
=
3
z
=
x
=
,
y
=
2p
x
+
2
y
=
3
2
2
2
2
2
2
x
+ y
+
z
= 3 ⇒
(
)
+
(
+
)
=
3 ⇒
{
1,1
}
1p
0
0
0
Soluţia este (
x
, y
, z
)
=
(
1,1, 1
)
1p
0
0
0
2.a)
X ( p) ◊X (q) =X ( p +q +pq)
3p
p, q
ℝ \ {
1} ⇒ ( p + 1)( q + 1) π 0 ⇒ p + q + pq π 1 , deci
X ( p + q + pq )
G
2p
b)
p
p
Pentru orice X ( p) G , există
X
   astfel încât
X
(
p
)
X
=
X
(0)
3p
1 + p
1 + p
p
p
p
π
1
X
G
şi
X
este inversul lui X ( p)
2p
+
p
 
1
p
1
+
1 + p
c)
3
( X (
p))
= X (7)
1p
3
3
( X ( p ))
= X
(( p + 1)
1)
3p
3
1p
( p + 1)
= 8 , deci
p = 1 şi soluţia este X (1)
SUBIECTUL al III-lea
(30 de puncte)
1.a)
2
f
'
(
x
)
= 3x
12
3p
f
'( x) ≥ 0 pentru orice x [2,+•
) , deci f este crescătoare pe [2, +• )
2p
b)
lim
f
(
x
)
= +•
2p
x +•
x
x
x
x
e
e
e
e
lim
=
lim
=
lim
=
lim
= +•
2
3p
x
+•
f
(
x
)
+• x
3
x
12
+•
x
6
+•
x
x
6
c)
Şirul lui Rolle pentru funcţia g : ℝ ℝ, g(x=) f (x ) a este • , 16 a , 16 +a•,
3p
Ecuaţia are trei soluţii reale distincte dacă şi numai dacă a ( 16,16)
2p
2.a)
F
' ( x ) = f ( x ) , pentru orice x
(
1,+•
)
2p
f
( x ) > 0 pentru orice x
(
1,+•
)
1p
F este strict crescătoare
2p
b)
1
1
1
1
f
(
x
)
2
x
+
3
dx
dx
dx
=
dx
=
+
=
3p
x
+
1
(
x
+
1)(
x
+
2)
x
+
1
x
+
2
0
0
0
0
1
1
=
ln(
x
+
1)
+
ln(
x
+
2)
= ln 3
2p
0
0
c)
∫ 2 x
2
x +
2
2 x
f
(
t
)
dt
=
(
2
t
ln(
t +
2)
)
|
=
2
x
ln
,
pentru x > 0
3p
x
x
x + 2
2
x +
2
2
x
ln
x + 2
2p
lim
=
2
x +•
x