Sunteți pe pagina 1din 9

Adrenalina se obtine din pirocatehina la acilarea cu cloranhidrida acidului monocloracetic, dupa care mechanism decurge aceasta etapa a reactiei:

D -SN a-Aminoacidul trptofan contine heterociclul :benzopirolului Acidul barbituric este un derivate al : pirimidinei Acidul piruvic la decarboxilarea oxidativa se transforma in acid : acetic Anestezicul novocaina (esterul N, Ndietiletanolaminei) se utilizeaza in medicina in forma de hidroclorura, cite centre de bazicitate arenovocaina: C -3 b-Metilindolul reprezinta produsul final al metabolismului triptofanului , dupa care mechanism decurge reactia de matilare directa a indolului p/u obtinera -met..i: C -SN Ca etalon (standart) p/u a clasa enantiomerii in D- si Lserveste subtanta: E aldehida glicerica. Care a-aminoacid heterocyclic contine ciclul imidazolului: histidina Care acid din cei prezentati mai jos poart denumirea de acid acetil acetic:CH3-CO-CH2COOH Care acid gras dintre cei prezentati poarta denumirea de acid linolenic: C17H29COOH Care acid gras nesaturat sta la baza biosintezei tromboxanilor:C19H31COOH Care acid gras superior dintre cei prezentati poarta denumirea de acid arahidonic:C19H31COOH N(CH3)3 Care acizi participa in reactiile de transaminare a aaminoacizilor :oxoacizii Care atom de carbon din molecula aldozelor participa la formarea glicozidelor : C1

Care centru de bazicitate din molecula de novocainamida va interactiona cu acidul HCl: C -3-NH Care confonformatie a acidului succinic este mai stabile: D Care din acizii prezentati poarta denumirea triviale de acid malic: D -2hidroxibutandioic Care din sistemele heterociclice de mai jos intra in componenta timinei(vit B1): pirimidina Care din subst. prezentate are cea mai mare enegie de cinjugare: C -caroten Care din subst. prezentate are cea mai mica aciditat: E CH3COOH Care din subst. prezentate mai jos este cea mai activa in reactiile de acilare: B CH3CH2COCl Care din subst. prezentate reprezinta un derivate al purinei: C Care din substantele enumerate reprezinta o parte componenta a acidului folic : acidul p Care din substantele prezentate mai jos dau reactie iodofornica pozitiva: B-CH3CH2-OH Care din substantele prezentate mai jos poarta denumirea de acetilcolina :CH3-COO-CH2-CH2 Care dinre fornulele de proiectie Fisher reprezinta acidul D(+)tartaric: D Care dintre a-aminoacizi enumerate este indespensabil pentru organism: metionina Care dintre a-aminoacizi enumerate mai jos are punctual izoelectric in mediul basic :Lizina Care dintre a-aminoacizi enumerate mai jos contine 2 centre chiralice: treonina Care dintre a-aminoacizi prezentati are punctual

izoelectri in mediul basic: argenina Care dintre a-aminoacizii enumerate are punctual izoelectric in mediul acid: acidul glutamic Care dintre a-aminoacizii enumerate mai jos contin 2 centre chiralice: izoleucina Care dintre acizii enumerate se supune oxidarii peroxidice: C17H33COOH Care dintre acizii grasi superiori enumerate contin 3 duble legaturi: Linolenic Care dintre acizii prezentati mai jos se supune oxidarii peroxidice:C15H29COOH Care dintre acizii prezentati poarta denumirea de acid valerianic: C C4H9-COOH Care dintre alcoolii prezentati se vor deshidrata cel mai usor: E CH3-CH2CH2-CH2-OH Care dintre aldehidele prezentate formeaza cel mai stabil hidrat in reactie cu apa: E tricloracetaldehida Care dintre aminele prezentate poseda bazicitatea cea mai mare: D difenilamina Care dintre configuratiile electronice de mai jos reprezinta configuratia electronica a atomului de azot pirolic: B Care dintre configuratiile prezentate prezinta etantiolul: D (SH) Care dintre conformatiile de mai jos este cea mai stabil: D Care dintre conformatiile de mai jos este cea mai stabile: C Care dintre conformatiile etilenglicolului este cea mai stabile: C Care dintre conformatiile prezentate ale 1,3dibromciclohexanului este cea mai stabile: C Care dintre conformatiile prezentate ale

etilenclorhidrinei este cea mai stabile: C Care dintre derivatii functionali ai acizilor carboxilici eset cel mai active in reactiile substitutiei nicleofile: B cloranhidridele Care dintre form. de struc. de mai jos reprezinta struc. pirimidinei: E Care dintre form. de struc. prezentate mai jos reprezinta structura pirolului: C Care dintre formulele de mai jos reprezinta conformatia cea mai stabile a colaminei: D Care dintre formulele de structura de mai jos prezinta tiazolul: E Care dintre formulele de structura de mai jos reprezinta structura purinei: E Care dintre hidroxiacizii enumerate mai jos se obtine in procesul de glicoliza:lactic Care dintre polizaharidele prezentate are catena ramificata : amilopectina Care dintre polizaharidele prezentate mai jos este de origine animala: glicogenul Care dintre polizaharidele prezentate mai jos este de origine bacteriana : dextranul Care dintre radicalii de mai jos este radicalul butilic secundar: B CH3-CH- Care dintre rect de mai jos este cea mai active in reactiile de aditie electrofila: B CH2=CCH3 Care dintre rectiile de mai jos reprezinta o reactie de aditie electrofila: D CH2=CH-COOH + HCl Care dintre sistemele conjugate cu catena deschisa este mai stbila CH2=CHCH=CH-CH=CH2 Care dintre sistemele heterociclice enumerate mai jos intra in componenta vitaminei B1:tiazolul Care dintre sistemele prezentate este cea mai stabile termodonamic: E

Care dintre subst. de mai jos poarta denumirea SI de propanona: C acetona Care dintre subst. de mai jos poseda cea mai mica aciditate: A -2-metilpropanol-1 Care dintre subst. de mai jos reprezinta o nucleozida: C uridina Care dintre subst. enumerate mai jos are cea mai mare bazicitate: B N-metilanilina Care dintre subst. prezentate are bazicitate cea mai mica: B sulfura de dietil Care dintre subst. prezentate mai jos are aciditatea mai pronuntata: D glicerina Care dintre subst. prezentate mai jos este cea mai active in reactia cu alcoolul etilic: C HCOH Care dintre subst. prezentate poseda aciditate cea mai mare: B glicerina Care dintre subst. prezentate poseda bazicitate cea mai mare: D p-hidroxianilina Care dintre subst. prezentate poseda bazicitate cea mai mica: B C2H5-SH Care dintre subst. prezentate poseda cea mai mare bazicitate: D p-hidroxianilina Care dintre subst. prezentate servesc ca agenti de acilare biologica: E anhidridele Care dintre subst. prezentatemai jos va fi mai activa in reactia de substitutie electrofila: D -toulen Care dintre substantele de mai jos reprezinta o nucleozida: timidina Care dintre substantele de mai jos reprezinta o nucleozida: uridina Care dintre substantele de mai jos se obtine din chinolina : nitroxolina Care dintre substantele prezentate grupa hidraxil manifesta concomitant efecte electronice inductiv si miezomer:B alcool vinilic

Care dintre substituentii reprezentati manifesta efect mezomer pozitiv, fiind conjugat cu inelul benzenic: E NH2 Care dintre tipurile glicozidice prezentate mai jos se contin in macromolecula de glycogen: a(1-4) si a(1-6) Care dintre urmatoarele subst. are character aromatic cel mai pronuntat: A benzenul Care este denumirea corecta dupa nomenclatura SI a citralului: C -3,7dimetiloctadien-2,6-al Care este denumirea dupa SI a produsului de condensare aldolica a acetaldehidei: C -3hidroxibutanal Care este denumirea SI a xilitolului: E pentanpentol1,2,3,4,5 Care este legatura glicozidica din acidul gadenilic: B-C,N9 Care este mecanismul reactiei de hidroliza bazica a bromurii de alil (CH2=CHCH2-Br): C SN2 Care este numarul de etantiomeri pentru aldohexoze: 16 Care este produsul final al reactiei de B-oxidare a acidului stearic: acetilcoenzima A Care este tipul legaturii glicozidice din molecula adenozinei:B-C-1 N9 Care este tipul legaturii glicozidice din molecula de citidina: B-C-1,N-1 Care este tipul legaturii glicozidice din molecula dezoxiadenozinei: B-C-1, N9 Care form. de struc. dintre cele prezentate este a fenantrenului: C Care form. de struc. reprezinta inmidazolul: E Care heterociclu intra in componenta antibioticilor din seria penicilinelor: tiazolidinei

Care hidroxi acid se obtine la hidroliza acida a caprolactonei: 6-hidroxihexanonoic Care monozaharida din cele [prezentate este epimerul D glucozei: D galactoza Care polialcool intra in componenta coenzimei FAD : D-ribitol Care sistem heterociclic condensat intra in componenta molec. de ATP: B purinic Care substanta sta la temelia sintezei tubazidelor: y-picolina aminobenzoic Care sunt cele 2 fractiuni polizaharidice ce constituie granula de amidon: amilaza si amilopectina Care system heterociclioc dintre cele prezentate intra in componenta histaminei: imidazol Care system heterocyclic condensate intra in componenta moleculei de ATP: purinic Care system heterocyclic intra in componenta biotinei : tiofenul Ce a-aminoacid se obtine la hidroxilarea fenilalaninei: tirozina Ce acid heterocyclic sta la temelia structurii chimice a substantelor antituberculoase tubazidei si ftivazidei : izonicotinic Ce acid intra in componenta novocainei: D p-aminobenzoic Ce acid se obtine la interactiunea a-alaninei cu acidul azotos: lactic Ce amina se obtine la decarboxilarea lizinei: pentametilendiamina Ce aminoalcool intra in componenta glucoceribrozidelor: sfingozina Ce compus se obtine la decarboxilarea treoninei: 1amino-2-propanol Ce compus se obtine la interactiunea unui a-aminoacid cu sulfatul de cupru in mediul basic: compus complex

Ce denumire au substantele ce se obtin in reactia specifica pentru a-hidroxiacizi(incalzire fara catalizator):lactide Ce denumire poarta aminoalcoolul din componenta stingomielinelor: sfingozina Ce denumire poarta forma enolica a acidului piruvic: acid a-oxopropionic Ce denumire poarta reactia de transformare a fenilaninei in tirozina: hidroxilare Ce denumire poarta reactia de transformare a noradrenalinei in adrenalina: de alchilare Ce denumire poarta reactia specifica pentru B-hidroxiacizi: dehidratare Ce legaturi glicozidice se intilnesc in macromolecula de amilopectina: a(1-4)si a(1-6) Ce monozaharida se obtine la decarboxilarea acidului bDglucoronic : D xiloza Ce monozaharida sta la temelia structurii chimice a acizilor sealici : nonuloza Ce monozaharide intra in componenta cerobrozidelor : glucoza si galactoza Ce produs se obtine la interactiunea acetaldehidei cu apa: C-un diol Ce produs se obtine la interactiunea citozinei cu acidul azotos : uracilul Ce produs se obtine la interactiunea citozinei cu acidul ortofosforic: E citidina Ce produs se obtine la interactiunea citozinei cu acidul ortofosforic : citidina Ce produse se obtin la interactiunea adeninei cu acidul azotos:hipoxantina Ce reactive se utilizeaza pentru determinarea aaminoacizilor in mare terminali la degradarea peptidelor dupa metoda lui Edman: fenilizotioceanura Ce reprezinta nucleotidele: D acizi Ce reprezinta nucleotidele: acizi

Ce se obtine la acetilarea D glucozei cu anhidrida acetica: pentaacetilglucoza Ce se obtine la codensarea de tip aldolic a 1-monofosfat de dihidroxiacetona si 3monofosfatul de gliceraldehida: C-1,6-difosfat de fructoza Ce se obtine la hidroliza acida a pirolidonului : acidul y-aminobutiric Ce se obtine la hidroliza acida a produsului de interactiune a maltozei cu dimetilsulfat: 2,3,4,6- tetra metal glucoza si 2,3,6trimetilglucoza Ce se obtine la hidroliza acida a y-valerolactonei :acid 4-hidroxipentanoic Ce se obtine la interactiunea a-alaninei cu clorura de acetil: acidul N acetilaminopropanoic Ce se obtine la interactiunea cloranhidridei a unui acid carboxilic cu o sare a aceluias acid carboxilic: B o anhidrida Ce se obtine la interactiunea D glucozei cu anhidrida acetica: pentaacetilglucoza Ce se obtine la interactiunea D ribozei cu anhidrida acetica : tetracetil riboza Ce se obtine la oxidarea blinda a etantiolului: disulfuri Ce se obtine la sulfonarea directa a indolului cu acidul sulfuric: trisulfoindol Ce sistem heterociclic intra in componenta acidului barbituric : pirimidinic Ce sitem herociclic intra in componenta coenzimei NAD+: C purinic Ce subst. se obtina la interactiune acetaldehidei cu molecula de alcool metilic: D un semiacetal Ce subst. se obtina la interactiune aldehidei propionice cu aniline:B o imina

Ce subst. se obtina la interactiune metiletilcetonei cu LiAlH4: C un alcool Ce substanta se obtine la interactiunea timinei cu B-Driboza: timina Ce substanta se obtine la metilarea complecta a colaminei:colina Ce substanta se obtine la oxidarea cu acid azotic a Dgalactozei: acid galactaric Ce substanta serveste ca materie prima pentru obtinerea tubazidei: y-picolina Ce substanta serveste ca materie prima pentru sinteza vitaminei PP(nicotinamidei): bpicolina Ce substante se obtin la hidroliza acida a lactamelor: aminoacizi Ce system heterocyclic intra in componenta acidului folic : pteridinic Ce system heterocyclic intra in componenta coenzimei NAD: purinic Ce tip de legatura glicozidica este in molec. acidului 5guanilic: C -C-1, N-9 Ce tip de legatura glicozidica este in molecula acidului 5guanilic: B-C-1,N-9 Cea mai active aldehida in reactia de aditie nucleofila este: E-Tricloracetaldehida Cea mai active subst. din reactia de substitutie nucleafila cu mecanismul SN1 va fi: D -2brom-2-metilpropan Cea mai mare stabilitate termodinamica are subst.: A -carotenul Cea mai mica aciditate o poseda subst.: C C2H5-OH Cea mai mica aciditate o poseda subst.: C P-aminofenol Cea mai raspindita in stare libera monozaharida in natura este: glucoza Cea mai stabile conformatie a ciclohexanului este: D Cel mai active nucleofil in rectie cu C2H5Br va fi: C Cl-

Cel mai simplu hidroxiacid aliphatic raspindit in plante este : acidul glicolic Cite centre de aciditate are acidul p-aminosalicilic (4amino-2-hidroxibenzoic): D -4 Cite centre de aciditate sunt in molec. de N-acetiltirozina: E -5 Cite conformatii stabile formeaza acidu succinic: E -2 Cite dizaharide dintre cele studiate sunt nereducatoare: 1 Cite forme tautomere formeaza fructoza in solutie: 5 Cite forme tautomere formeaza galactoza in solutie : 2 Cite grupe carboxilice se contin in acidul citric: 3 Cite legaturi duble se contin in molecula acidului arahidonic: 4 Cite molecule de acetilcoenzima A se obtin in procesul de B-oxidare a acidului stearic:9 Cite molecule de acetilcoenzima A se obtin in reactia de B-oxidare a acidului miristic:7 Cite perechi de enatiomeri va avea substanta cu 4 centre chiralice: C -3 Citi a-aminoacizi din gupul acizilor monoaminomonocarboxilici sunt indenspensabili: 3 Citi a-aminoacizi dintre cei 20 care intra in componenta proteinelor naturale sunt indispensabili :9 Citi acizi grasi nesaturati intra in componenta lecitinilor:1 Citi acizi grasi superiori dintre cei prezentati pot participa in reactia de oxidare peroxidica : palmitooleic, oleic linolic, linolenic, arahidonic: 1 Citi acizi se obtin la oxidarea metaletilcetone:2 Citi atomi de carbon contine acidul arahic: 20 Citi electroni sunt in molec. Fenantrenului: E -14 Citi enantiomeri are acidul tartaric: B -2

Citi etantiomeri formeaza aldeheptozele : 32 Citi etantiomeri formeaza cetotetrozele: 2 Citi oxoacizi participa in reactiile din ciclu crebs: 3 Citi radicali di cei prezentati sunt primari: metal, etil, propil, izopropil, butil, sec.butil, tert.butil, venil, benzil, fenil, alil: C -7 Citi radicali dintre cei prezentati mai jos sunt tertiari: A -1 Citi sterioizomeri(etantiomeri)au cetopentozele : 4 Citozina este complementara cu : guanina Cu ajutorul carei reactii se poate dovedi ca D glucoza contine 5 grupe hidroxidice: de acilare Cu ajutorul carei rectii se poate transforma acidul cisaconitic in acidul izocitric: C hidratare Cu ajutorul caror formule se redau pe plan structura enantiomerilor: E formulele de proiectie Fisher Cu ajutorul caror formule se reprezinta configuratia unei molecule organice: B cu fomule steriochimice Cu ce subst. dintre cele de mai jos va interactiona acetilcoenzima A p/u a obtine malonilcoenzima A: C CO2 Cu ce substanta intra in reactie colina in organism pentru obtinerea acetilcolinei:acetilcoenzima A Cu ce substanta si in ce mediu e necesar sa interactioneze o monozaharida pentru a obtine o glicozida : cu un alcool in mediu acid Dehdrobromuararea 1brombutanului decurge dupa mecanismul: C SN Denmirea corecta a substantei ce se obtine la interactiunea etoxidului de sodiu in sol. Alcoolica cu 2-

metil 2-clorpropan este: D tartizobutoxietan Denumiea substantei Z din seria data de transformari chimice este:.. D-1,1dietoxipropna Denumirea compusului ce se obtine la interactiunea guaninei cu acidul azotos este: Xantina Denumirea corecta a produsului de interactiune a aDglucozei cu alcoolul metilic este : o-metil-a- D-gluco piranozid Denumirea corecta dupa nomenclatura sistematica a timinei este : 2,4-dioxo-5metilpirimidina Denumirea corecta dupa nomenclatura sistematica a uracilului este: 2,4dioxopirimidina Denumirea dupa nomenclatura sistematica a guaninei este : 2-amino-6oxopurina Denumirea produsului ce se obtine la interactiunea valinei cu acidul azotos este : acidul-2hidroxi-3metilbutanoic Denumirea produsului de oxidare blinda a glucose este: acid Denumirea triviala a fosfolipidelor ce contin colina este: Lecitine Denumirea triviala a fosfolipidelor ce contin etanolamina este: cefaline D-glucoza la interactiunea cu ATP in prezenta enzimei glucopinaza se transforma in : glucoza-6-fosfat Din care a-aminoacid in organism se sintetizeaza adrenalina:fenilalanina Din care a-aminoacid la decarboxilare se obtine colamina:serina Din care acid gras nesaturat in organismul uman se obtin leicotriene:C19H31COOH Din care acid gras superior dintre cei prezentati in organism se sintetizeaza prostacicline:C19H31COOH

Din care acid gras superior in organismul uman se obtin prostaglandine: Arahidonic Din care dintre acizii grasi superiori nesaturati contine 4 legaturi duble: Arahidonic Din care monozaharida se obtine acidul ascorbic(Vit.C): glucoza Din ce subst. se obtin anhidridele la interactiune cu cloranhidridele: D din sarurile acizilor carboxilici Din substantele enumerate mai jos in componenta heparinei intra: D-glucozamina Dintre combinatiile carbonilice prezentate mai jos cea mai active in reactiile de aditie nucleofila este : B formaldehida Dintre subst. prezentate mai active in reactiile de aditie electrofila este: D -CH3-C=CH2 Dizaharida care se obtine la hidroliza necompleta a amidonului este: maltoza Dupa care mecanism decurge urmatoarea reactie: CH3-CH2CH-CH3 +KOH :E E2 Dupa care mecanism decurge reactia : D SN2 Dupa care mecanism decurge reactia R-CH-COOH + NaOH R-CH-COOH + NaCl + H2O E SN2 Dupa care mecanism decurge reactia de acilare a etanolului cu clorananhidrida acidului propionic: A -SN Dupa care mecanism decurge reactia de alchilare a anizolului: C -SE Dupa care mecanism decurge reactia de bromurare a acidului oleic: A -AE Dupa care mecanism decurge reactia de clorurare a fenolului: B -SE Dupa care mecanism decurge reactia de condensare aldolica a acetaldehidei: C -AN Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza a bromurii

de tert-butil cu NaOH in solutie apoasa: D SN1 Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza acida a benzoatului de finil: C -SN Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza acida a cefalinei ce contine acizii si oleic:SN Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza acida a unei triacilglicerina:SN Dupa care mecanism decurge reactia de hidroliza bazica a iperitinei: E SN2 Dupa care mecanism decurge reactia de interactiune a bromurii de etil cu etoxidul de sodiu: E-SN2 Dupa care mecanism decurge reactia de nitrare a 8hidroxichinolinei: C -SE Dupa care mecanism decurge reactia de nitrare a tirozinei: C -SE Dupa care mecanism decurge reactia de obtinere a clorbenzenului din benzen: D SE Dupa care mecanism decurge reactia de preparare a etenei din bromura de etil: E E2 Dupa care mecanism decurge reactia de transformare a acidului fumaric in acidul malic: C -AE Dupa care mecanism decurge reactia dintre 3,4dihidroxifenilclormetil-cetona si ammoniac: B -AN Dupa care mecanism decurge reactia dintre acetaldehida si etilamina: B AN Dupa care mecanism decurge reactia dintre acidul acrylic si bromura de hidrogen : C -AE Dupa care mecanism decurge reactia dintre bromura de etil si hidroxidul de sodium in mediul apos: E SN2

Dupa care mecanism decurge reactia dintre clorura de hydrogen si propena: A AE Dupa care mecanism decurge reactia dintre L-2-brombutan si hidroxidul de sodium in mediul apos: A SN1 Dupa care mecanism se desfasoara reactia: CH3-CHCH2-CH3 + KOH alcool D SN1 Dupa care mecanism va decurge reactia: CH3-CH2-Br + NH3: E SN2 Dupa care mecanism va decurge reactia de condensare aldolica a acetaldehidei cu benzaldehida: B-AN Dupa care mecanism va decurge reactia de hidratare a acetaldehidei: D -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre 2-brom 2metilbutan si hidroxidul de potasiu in mediul apos: D SN1 Dupa care mecanism va decurge reactia dintre acetaldehida si alcool etilc: B -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre aldehida propionica si metilamina: B -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre benzaldehida si aniline: B -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre benzaldehida si methanol: D -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre formaldehida si 2, 4 dinitrofenil-hidrazina: C -AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre formaldehida si apa: B-AN Dupa care mecanism va decurge reactia dintre o aldehida si o amina primara: AAN Dupa care mechanism decurge reactia dintre iodura de etil si etoxidul de sodium: E SN2 Dupa care mechanism decurge reactia dintre metilbenzen si clorura de metal

in prezenta catalizatorului AlCl3: C SN1 Fenacetina se obtine la reducerea si acetilarea ulterioara a p-nitrofenetolului, care mechanism decurge reactia de nitrare a fenitolului (C6H5-OC2H5): E -SE Forma metaludica active a D glucozei este: in forma de fosfotida Formula de structura a antracenului dintre cele propuse este: A Iminoacidul prolina are in componenta sa heterociclul : pirolidinei In calitate de antidot la otravirea cu compusii arseniului se aplica 2, 3dimercapopropanol-1, cite centre de aciditate are aceasta subst.: D -4 In care din form. acidului paminobenzosulfonic de mai jos sunt prezentate grafic corect ef. electr. ale substit.: D In care din form. de mai jos a acidului sulfanilic sunt corecte prezentate graphic ef.electronice ale substit.: B In care din form. de mai jos ef. electr. a grupei carbonilice sunt prezentate in mod grafic corect : C In care din form. de mai jos sunt prezentate corect in mod grafic ef.electronice ale substit.: E In care din form. prezentate tipul si semnul efectelor electronice ale substit. in molec. de m-anizidina (mmetoxianilina) sunt aratate corect: D In care din raspunsurile de mai jos semnele efectelor electronice ale substituentilor din molecula acidului paminobenzoic sunt prezentate corect: C NH2-I,+M; COOHI,-M In care din seriile de mai jos urmatorele subst. sunt aranjate corect in ordinea micsorarii aciditatii lor: E -1>4>2>5>3

In care din seriile propuse subst. de mai jos sunt aranjate corect in ordine maririi bazicitatii lor:1. dimetilamina :E -5<4<2<3<1 In care din substantele prezentate mai jos efectul electronic miezomer este prezentat graphic correct: C In care din sust. prezentate grupa carboxilica manifesta efect mezomer: B -C6H5COOH In care din urmatoarele subst. grupa functionala amina manifesta numai efect (-I): E -Benzilamina In care dintre subst. prezentate mai jos are cea mai mica bazicitate: E pnitroanilina In care dintre substantele enumerate se contine acidul piridinei: timina In care forma tautamera bazele nucleice intra in componenta acizilor nucleici: C lactam In care forma tautomera bazele nucleice intra in componenta acizilor nucleici : lactama In care reactie din cele prezentate mai jos substitutia nucleofila decurge mai usor: A Cl-CH2-COOH + NH3 In care substanta de mai jos grupa hidroxil manifesta cocnomitent efecte inductiv si miezomer: E alcoolul vinilic In care substanta dintre cele de mai jos substituentul manifesta concomitent efecte electronice inductiv si miezomer: E anilina In ciclul Crebs acidul malic (2-hidroxibutandioic) se obtine din acidul fumaric, care macanism decurge aceasta reactie: A AE In cite forme tautomere poate exista acidul uric : 2 In cite polizaharide dintre cele studiate se intilnesc ca

parte componenta acidul b-Dglucuronic: 3 In componenta cafeinei intra ciclul : purinei In componenta carui aaminoacid intra ciclul imidazolului: histidinei In componenta carui heteropolizaharid intra bDgalactozamina: acid condrofuric In componenta carui polizaharid intra b-1 glucoza: celulozei In componenta carui polizaharid intra b-Dglucozamina: acid hialuronic In componenta coenzimei A intra acidul : pantotenic In componenta prepararatului Validol se contine mentol (2izopropmetilciclohexanol) crea dintre conformatiile mentolului este cea mai stabile: E In componenta serotoninei intra ciclul : indolului In glanda tiroida se sintetizeaza 2 hormoni tiroidieni triiodtironina si tetraiodtironina, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: D -SE In molec. . avem 4 centre de aciditate, in care din seriile de mai jos aceste centre sunt aranjate corect in ordinea micsorarii aciditatii lor: D -3>1>2>4 In molec. prezentata se contin 4 centre de bazicitate, in care din seriile de mai jos aceste centre sunt repartizate correct in ordinea micsorarii bazicitatii lor: D -4>1>2>3 In molecula carei substante dintre cele prezentate se obtine colina: lecitina In reactia dintre acidul nicotinic si amoniac se obtine: nicotinamida Incare din subt. Prezentate mai jos Cl nu manifeste ef. electronic mezomer: B clorura de etil Iodura de benzil se obtine din alcool benzenic, dupa care

mechanism decurge aceasta reactie: C -SE La alchilarea etantiolului se obtine: C disulfura La bromurarea piridinei se obtine : 3-brompiridina La condensarea de tip aldolic a acetalului de etil in mediu alcoholic in prezenta de C2H5ONa se obtine: A ester acetilacetic La condensarea de tip aldolic a doua molecule de acetilcoenzima A reactia decurge dupa mecanismul: BAN La decarboxilarea acidului glutamic se obtine : acid aaminobutiric La decarboxilarea neoxidativa a acidului peruvic se obtine: acetaldehida La decarboxilarea oxidativa a triptofanului se obtine : triptamina La dezaminarea in vitro a treoninei se obtine : acidul 2,3dihidroxobutanoic La dezaminarea oxidativa a acidului asparagic se obtine: acetosuccinic La dezaminarea oxidative a acidului asparagic se obtine :acid 2-oxobutandioic La hidroliza acida a acetidinei se obtine: B-D-riboza si citozina La hidroliza acida a gvalerolactamei se obtine :acidul g-aminopentanoic La hidroliza acida a ybuterolactone se obtine:acid 4hidroxibutanoic La hidroliza in mediu acid a lactozei se obtine : glucoza si galactoza La hidroliza zaharozei in meiu acid se obtine : glucoza si fructoza La incalzirea acidului lactic cu acidul sulfuric se obtine: aldehida acetica La incalzirea fara catalizatori a carui acid dicarboxilic saturat se obtine acid acetic de oxid de carbon (IV): B malonic

La interactiune anhidridei acetice cu dietilamina se obtine: B N, Ndietilacetamida La interactiunea aaminoacidului-leucina cu acidul azotos se obtine : un hidroxiacid La interactiunea acetaldehidei cu doua molecule de methanol se obtine: B-un acetal La interactiunea glicerinei cu acizii grasi si cu acidul fosforic se obtine: un acid fosfatidic La interactiunea guaninei cu acidul azotos se obtine : xantina La interactiunea unui aaminoacid cu formaldehida se obtine : un metileniminoacid La nitrarea piridinei cu amestec nitrant se obtine: 3nitropiridina La reducerea acidului oxalilacetic se obtine acid:oxalic La reducerea carei monozaharide se obtine alcoolul polyatomic cunoscut sub denumirea de docitol (dulcita): galactozei La reducerea D monozaharidelor se obtine: alcooli La sulfonarea pirolului cu sulfoxidul de piridina se obtine :2-sulfopirol Legatura glicozidica din molec. de adenozina este de tip: A --C-1, N-9 Legatura glicozidica din molecula de adenozida este de tipul B-C-1,N9 Legatura glicozidica din molecula zaharoza este de tipul : a,b(1-2) Legatura glicozidica in molec. uridinei este de tipul: A -C-1, N-1 Legatura glicozidica in molecula uridinei este de tipul : B-C-1,N-1

Legaturile glicozidice din macromolecula de amilaza sunt de tipul: a(1-4) Legaturile glicozidice din macromolecula de amilopectina suntn de tipul: a(1-4) si a(1-6) Legaturile glicozidice din macromolecula de celuloza sunt de tipul : b(1-4) Legaturile glicozidice dintre glucozamina- 2,6-disulfat si acizii uronici(glucuronic si iduronic) din macromolecula de heparina sunt de tipul :B(1-3) Legaturile glicozidice dintre unitatile dizaharidice de structura din macromolecula de acid hialuronic sunt de tipul : b(1-4) Legaturile glicozidice dintre unitatile dizaharidice din macromolecula de acid condroitinsulfuric sunt de tipul : b(1-4) Metanul (1-metil-4izopropilciclohexanul) este predecesorul unui grup de terper naturale, care dintre conformatiile prezentate este cea mai stabile: C Mioinozitolul este un hexitol (ciclohexanhexol) cite grupe functionale comioinozitorul: C -6 Novocainamida are urmatoarea struc.cite cenre de bazicitate are novocainamida: E -5 Numarul de etantiomeri pentru aldopentozei este : 8 Numarul de etantiomeri pentru cetohexoze este : 8 Obtinerea paminofeniletilcetona (p-NH2C6H4-CO-C2H5) pe calea acilarii anilinei dupa Friedel-Crafts, dupa care mecanism decurge aceasta reactie: D -SE Pentru a obtine o cefalina,colamina trebuie sa interactioneze cu: acid fosfatidic Pentru a-hidroxiacizi sunt caracteristice (specifice)reactiile :E1

Pentru care acid dintre cei prezentati este caracteristic fenomenul de tautomeri enolica:Acid lactic Pentru obtinerea ftevazidei, tubazida (izoneazida) intra in reactie cu: vanilina Poseda aciditatea cea mai mare subst.: D acidul oxalic Prima etapa a sintazei efidrinei consta in interactiune benzenului cu cloranhidrida acidului 2-clorpropanoic, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: C -SE Prin care legaturi glicozidice se leaga catenele laterale de catena principala in molecula de dextran: a(1-3) si a(1-4) Prin ce se deosebeste manoza de galactoza: prin configuratia atomului de carbon C4 Prin ce tip de legaturi glicozidice se leaga catenele laterale de catena principala in macromolecula de glycogen: a(1-4) Prin ce tip de legaturi glicozidice se leaga unitatile dizaharidice intre ele in macromolecula de de acid hialuronic:b(1-4) Prin ce tip de legaturi glicozidice sunt legate intre ele unitatile dizaharidice din macromolecula acid hialuronic: b(1-4) Produsul intermediar X intra in reactia de mai jos poarta denumirea de :5-nitrofulfurol Produsul reactiei dintre acidul propiionic si clorura de tionil este: C cloranhidrida acidului propionic Produsul reactiei dintre D galactoza si dimetilsulfat este: o-metil-a-D-2,3,4,6tertrametilgalactopiranozid Proprietati bazice mai slabe poseda subst.: D pnitrofenilamina Punctul izoelectric al tripeptidului Leu-Fen-Glu se afla in mediul: acid

Reacrtia dintre aldehida butirica si acetaldehida decurge dupa mecanismul: A AN Reactia de acetilare a benzenului cu clorura de acetil in prezenta catalizatorului AlCl3 duce la formarea: D Reactia de acetilare a colinei decurge dupa mecanismul:SN Reactia de bromurare a aninilinei decurge cantitativ si se utilizeaza la dozarea anilinei, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: D -SE Reactia de condensare a benzaldehidei cu aldehida propionica decurge mecanismul: B-AN Reactia de condensare aldolica a acetaldehidei decurge dupa mecanismul: D -AN Reactia de formare si hidroliza a acetamidei decurge dupa mecanismul: -B SN Reactia de hidratare va decurge impotriva regulii lui Marcovnicov, in cazul subtantei: C CH2=CH-CH2COOH Reactia de hidroliza a buteratului de matil decurge dupa mecanismul: C -SN Reactia de hidroliza acida a acetalului obtinut la interactiunea aldehidei propionica cu alcoolul metilic decurge dupa mecanismul: C -AN Reactia de hidroliza bazica a acetamidei decurge dupa mecanismul: C -SN Reactia de seterificare a alcoolilor cu acizii carboxilici decurge dupa mecanismul: C -SN Reactia dinte tricloracetaldehida si apa decurge dupa mecanismul: DAN Reactia dintre 1-brombutan si hidroxidul de potasiu in

mediul alcoholic decurge dupa mecanismul: C E2 Reactia dintre 1-brompropan si KOH in sol. Alcoolica decurge dupa mecanismul: D E2 Reactia dintre 1-clorbutan si KOH in mediu alcoholic conduce la obtinerea unei alchene, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: E E2 Reactia intre metionina si alcoolul etilic decurge dupa mecanismul :SN Reactiile dintre etanol si clorura de hydrogen in mediu acid decurge dupa mecanismul: C -SN Rectia dintre 2-butanol si HBr decurge dupa mecanismul: E SN2 Sa se determine configuratia acidului lactic dintre cele propuse mai jos: D Sistemul heterocyclic ce intra in componenta coenzimei FAD poarta denumire: C izoaloxazina Sistemul heterocyclic ce intra in componenta coenzimei FAD poarta denumirea: izoaloxozina Sulfonarea pirolului decurge dupa mecanismul reactiei: C -SE Tipul legaturii glicozidice din molec. acidului 5-adenilic este: C -C-1, N-9 Tipul legaturii glicozidice din molec. acidului 5-citidilic este: B -C-1, N-1 Tipul legaturii glicozidice din molecula acidului 5 citidil este : B-C-1,N-1 Tipul legaturii glicozidice din molecula acidului 5-adenilic este : B-C-1,N-9 Tripeptidul Val-Glu-Leu are punctul izoelectric in domeniul : neutru Una din etapele sintezei efedrinei consta in interactiunea 1-cloretilfenilcetonei C6H5C(O)-CHCl-CH3 cu metilamina, dupa care mechanism decurge aceasta reactie: A -AN Una din etapele sintezei mezatonului consa in nitrareaa

metilfenilcetonei (C6H5-C-CH3) dupa care mechanism decurge aceasta reactie: D -SE Unitatea dizaharidica de structura a amilazei este : maltoza Unitatile monozaharidice din macromolecula de muramina sunt legate intre ele prin legaturi glicozidice de tipul :b(1-4) Va poseda aciditatea cea mai mare subst.: B acid pnitrobezoic Vit. B6 (piridoxalul) are struc.: Care din acesti substituenti manifesta efect miezomer poz.: E OH(alcoolica)