Sunteți pe pagina 1din 4

1. Un semnal numeric periodic, de perioada T=100nsec are factorul de umplere de 20%.

Ct este durata aproximativa cat forma de unda este in 1: a. 20nsec 2. Un semnal numeric periodic, are perioada T=66nsec. Care este valoarea aproximativa a frecventei, exprimata in MHz: b. 15MHz 3. Pentru un TBJ (Si) npn in regim de saturatie care ar fi o valoare aproximativa a tensiunii B-E: a. 0.8V 4. Pentru un TBJ (Si) npn in regim de saturatie care ar fi o valoare aproximativa a tensiunii C-E: b. 0.2V 5. Care din urmatoarele perechi de regimuri de functionare pentru un TBJ npn sunt utilizate ca baza de lucru in cazul circuitelor numerice TTL: d. regim activ normal - saturat 6. Care din urmatoarele metale nu este utilizat pentru realizarea circuitelor integrate: b. litiu 7. Care din urmatoarele materiale este folosit ca un conductor la realizarea unui microcircuit (chip) modern: b. siliciu policristalin 8. Pentru o sursa ideala de curent continuu, curentul pe la borne este, in primul rnd: b. independent de tensiunea la borne 9. In mod conventional, prin raportare la un nod al unui circuit, semnul curentului este: a. pozitiv cnd intra in nod 10.Care din urmatoarele legi ale fizicii ar fi modelul care descrie comportarea unui rezistor ideal in current continuu: b. Legea lui Ohm 11. La modul general un capacitor ideal C oarecare introdus in serie cu o latura de circuit: b. blocheaza componenta de curent continuu 12. La modul general un inductor ideal L introdus in paralel cu o latura de circuit: c. scurtcircuiteaza componenta de curent continuu 13. Pentru majoritatea circuitelor numerice uzuale nivelele logice reprezinta: c. tensiuni asociate starilor logice 14. Faptul ca pentru un circuit numeric nivelele logice sunt definite in logica pozitiva nseamna si ca:

b. un nivel de 1 este mai pozitiv dect unul de 0 15. La modul general pentru o poarta, caracteristica statica de transfer reprezinta: c. dependenta iesirii de intrare 16. Pentru un circuit numeric (o poarta) care din urmatoarele caracteristici, de regula, nu prezinta interes: c. amplitudine-frecventa 17. Marginile de zgomot de curent continuu, pentru o familie de circuite integrate numerice, caracterizeaza: b. imunitatea la perturbatii 18. Marginile de zgomot de curent continuu, pentru o familie de circuite integrate numerice, depind si de valoarea: c. tensiunii de alimentare 19. Care din urmatoarele porti, ar putea sa fie utilizate ca un inversor, prin conectarea intrarilor neutilizate in 1 (H): d. NAND3 20. Pentru o poarta XOR2 (cu 2 intrari) cum ar trebui sa conectam cealalta intrare pentru a obtine un inversor: a. in 1 21. Fan-out-ul, pentru o familie de circuite integrate numerice, exprima: a. numarul maxim de intrari care poate fi comandat de iesire 22. La bornele unei surse ideale de tensiune continuaV=+3.3V se conecteaza doi rezistori R1=500 Ohmi si R2= 1000 Ohmi, conectati (legati) la rndul lor in paralel. Care este curentul I1 prin rezistorul R1? c. cca. 6.6mA 23. Teorema lui Norton presupune echivalarea unui circuit (o combinatie de surse de tensiune, curent si rezistori) cu: d. o sursa de curent paralel cu un rezistor 24. Aveti un capacitor (initial descarcat) care se ncarca de la o sursa ideala de tensiune continua printr-un rezistor. Timpul de crestere (tr) al tensiunii la bornele capacitorului este: c. direct proportional cu capacitatea capacitorului 25. Pentru o poarta oarecare, care din urmatoarele marimi reprezinta un factor de influenta extern: c. tensiunea de alimentare 26. Pentru un inversor numeric minimal realizat cu un TBJ npn, tranzistorul in cauza este intr-o conexiune: c. emitor comun 27. Pentru un capacitor (condensator) plan oarecare,

capacitatea este proportionala cu: c. suprafata armaturilor 28. La bornele unei surse ideale de tensiune continua V=+5V se conecteaza doi rezistori R1=5 kOhmi si R2=15 kOhmi, conectati (legati) la rndul lor in serie. Care este caderea de tensiune la bornele rezistorului R2 ? b. 3.75 V 29. Care din urmatoarele ordonari, in ordinea crescatoare a rezistivitatii electrice, este corecta: a. Cupru, Aur, Aluminiu 30. Timpii de crestere (rise), respectiv de cadere (fall), pentru o forma de unda numerica descriu, in primul rnd: d. viteza de variatie a semnalului 31. Aveti 3 capacitori cu valorile: C1= 20nF, C2=50nF si C3= 0.1F. Daca cei 3 capacitori se conecteaza in serie, capacitatea echivalenta va fi: c. 12.5nF 32. Timpii de crestere (rise), respectiv de cadere (fall), pentru o forma de unda, se masoara fata de amplitudinea impulsului: d. ntre 10% si 90% 33. Care din urmatoarele nu afecteaza caracteristica statica de transfer a unui circuit numeric: b. viteza de variatie a semnalului 34. Ct este puterea disipata P (exprimata in mW) de un rezistor ideal R=1 KOhm, care are la borne o tensiune continua V=5V ? c. 25 mW 35. Pentru un conductor oarecare, de forma cilindrica, rezistenta electrica este proportionala cu: d. lungimea 36. La modul general, curentul pe la bornele unui capacitor oarecare C depinde de: d. energia acumulata in cmpul magnetic 37. Avem un capacitor C = 5pF pe care este acumulata o cantitate de sarcina Q = 100pC. Cat este tensiunea la bornele capacitorului: b. cca. 20 V 38. Care ar fi numarul minim de terminale (borne) pe care ar trebui sa-l aiba un circuit numeric utilizabil practic: b. 4 39. Aveti 3 rezistori cu valorile: R1= 200 kOhmi, R2=50 kOhmi si R3= 0.1 MOhmi. Daca cei 3 rezistori se conecteaza in paralel, rezistenta echivalenta va fi: b. cca. 28 kOhmi

40. Care din urmatoarele combinatii de polarizari ale jonctiunilor in cauza ar descrie regimul de saturatie al unui TBJ: a. B-E invers, B-C direct 41. Pentru o sursa ideala de tensiune continua, tensiunea la borne este, in primul rnd: c. independenta de curentul pe la borne 42. Pentru un circuit numeric (o poarta), care din urmatoarele informatii nu pot fi determinate pe baza caracteristicii statice de transfer: b. timpul de crestere 43. Care din urmatoarele ordonari, in ordinea crescatoare a lungimii de unda a radiatiei luminoase, este corecta: b. Albastru, Verde, Rosu 44. Variatia cu temperatura a cstigului de curent (F, h21E, hFE) al unui TBJ oarecare este: b. pozitiva 45. Pentru un conductor oarecare, cilindric, odata cu cresterea temperaturii, rezistenta sa electrica: b. creste 46. Care din urmatoarele valori reprezinta variatia aproximativa cu temperatura a caderii de tensiune la bornele unei jonctiuni p-n polarizate direct: d. -2.2 mV/ oC 47. Care din urmatoarele tipuri generice de etaje de intrare nu se ntlneste la familiile de circuite numerice TTL: b. Darlington 48. Care din urmatoarele perechi de tensiuni ar reprezenta nivele logice de intrare valide (0, L si 1,H) o poarta alimentata la Vcc=5V si descrisa ca avnd intrarea compatibila TTL: b. VIL=0.5V si VIH=3.5V 49. Care din urmatoarele perechi de tensiuni ar reprezenta nivele logice de intrare valide (0 si 1) o poarta alimentata la Vcc=5V si descrisa ca avnd intrarea compatibila CMOS: b. VIL=0.5V si VIH=3.8V 50. Pentru o dioda Schottky (metalsemiconductor) care din urmatoarele ar fi o valoare aproximativa a tensiunii de conductie directa: d. 0.35V 51.Diodele Schottky sunt utilizate in circuitele TTL pentru: d. a limita tensiunea de alimentare 52. Timpul de propagare, pentru o poarta oarecare, descrie: c. ntrzierea intrare-iesire

53. Pentru un circuit numeric (o poarta), care din urmatoarele informatii pot fi determinate pe baza caracteristicii statice de transfer: b. tensiunea de prag 54. Pentru o poarta TTL, cu etaj de iesire totem-pole, care din urmatoarele relatii intre curentii de iesire Io(ca valori absolute) pentru cele doua stari ale iesirii (H,L), este adevarata: c. IOH << IOL 55. Pentru o poarta CMOS moderna, cu etaj de iesire normal, care din urmatoarele relatii intre curentii de iesire Io (ca valori absolute) pentru cele doua stari ale iesirii (H,L), este adevarata: a. IOH IOL 56. Care din urmatoarele valori de tensiune se ncadreaza ntr-un nivel logic TTL standardizat (si valid): c. 2.4V 57. Care din urmatoarele valori ar fi credibila dacaeste vorba de tensiunea la bornele unei diode electro luminiscente (LED) aprinsa: b. 1.8V 58. Un tranzistor MOSFET cu canal n difera de unul cu canal p si prin: b. valoarea absoluta a tensiunii de prag 59. Care ar fi ordinul de marime al capacitatii de intrare al unei intrari a unui circuit numeric CMOS: d. x pF 60. Comparativ cu o dioda p-n, o dioda Schottky are si: b. o cadere de tensiune in conductie directa mai mica 61. Care din urmatoarele valori ar fi credibila dacaeste vorba de curentul de grila al unui tranzistor MOSFET intr-un regim normal de functionare: a. 1.5 mA 62. Pentru ca o familie de circuite integrate numerice sa fie viabila, nivelele logice de intrare si respective iesire trebuie: b. sa fie mai mici de 5V 63. O denumire alternativa pentru un capacitor polarizat este si : c. electrolitic 64. Teorema lui Thevenin presupune echivalarea unui circuit (o combinatie de surse de tensiune, curent si rezistori) cu: a. o sursa de tensiune serie cu un rezistor 66. Aveti de conectat un LED la iesirea unui inversor TTL, ca martor pentru starea ei (LED aprins: iesirea in 0, cu

VOL = 0.2V/IOL=8mA, Vcc=5V). Conductia directa a LED-ului este caracterizata de VF=2V la IF=8mA. Care din urmatoarele valori ar fi corecta pentru rezistenta de limitare a curentului prin LED: b. cca. 0.35 kOhmi 67.Avem de comandat un releu electromecanic cu iesirea unei porti TTL sau CMOS normale Vcc=5V). Daca releul este caracterizat prin valorile nominale Un=24V si In=50mA ce fel dispozitiv(e) ar trebui cel putin sa mai utilizam pentru realizarea unei interfete de putere: b. numai rezistori si diode pn 68. Pentru un inversor numeric minimal realizat cu un MOSFET cu canal n (indus), tranzistorul in cauza este utilizat intr-o conexiune: d. grila comuna 69. Curentul de iesire al unei porti oarecare este: d. sensul depinde doar de natura sarcinii conectate la iesire 70. In cazul unui circuit TTL oarecare, cu iesire de tip totem-pole, n urma scurtcircuitarii iesirii n 0 la tensiunea de alimentare Vcc=5V: a. etajul de iesire se distruge 71. In cazul unui circuit TTL oarecare, cu iesire de tip totem-pole, n urma scurtcircuitarii iesirii n 1 la masa : d. curentul de iesire este limitat intern la o valoare foarte mica 72. Nivele de intrare compatibile CMOS nseamna si ca tensiunea de prag este: a. jumatate din tensiunea de alimentare 73. Daca pe o intrare a unei porti TTL oarecare se aplica direct o tensiune de 6V: c. etajul de intrare se distruge 74. Daca dorim sa comandam un LED (aprins-stins) cu ajutorul unei iesiri de circuit numeric, in proiectarea interfetei trebuie sa tinem cont si de: c. culoarea LED-ului 75. Un grup unic RC (cu un R si un C) poate fi conectat la iesirea sau intrarea unui circuit numeric si cu scopul realizarii: b. unei filtrari trece-banda 76. Un circuit integrator RC poate fi conectat la intrarea unei porti si cu scopul : c. introducerii unei ntrzieri suplimentare 77. Care din urmatoarele circuite integrate numerice nu este un circuit TTL:

d. 74HCT04 78. Tensiunea de alimentare nominala a unui circuit numeric este descrisa ca fiind Vcc = 5V +/- 5%. Care din urmatoarele tensiuni se ncadreaza in plaja data: b. 4.85V 79. La modul general un tranzistor MOSFET este cu dispozitiv cu: c. 3 sau 4 terminale 80. Care din urmatoarele porti componente pot fi utilizate (doar ele!) la realizarea unei porti NAND4: a. AND2, AND2, NAND2 81. Avem mai multe porti NAND2 de tip cu colector in gol, ale caror iesiri sunt legate mpreuna. Functia logica realizata prin aceasta cablare este: c. un AND cablat la nivelul iesirilor 82. Diagramele K-V reprezinta o tehnica utilizata pentru: c. minimizarea functiilor logice 83.Care din urmatoarele circuite integrate numerice nu este un circuit CMOS: b. 74LS04 84. Daca prin intermediul iesirii unui circuit numeric de putere ar trebui sa comandam (on-off) o sarcina inductiva de mica putere, de care din urmatoarele legi si/sau teoreme ar trebui sa tinem cont in proiectarea sistemului: c. Faraday-Lenz 85. Daca prin intermediul iesirii unui circuit numeric de putere ar trebui sa comandam (stins-aprins) un bec cu incandescenta de mica putere, de ce ar trebui sa tinem cont: c. de evolutia in timp a curentului la bornele becului 86. Rezistenta electrica a unui bec cu incandescenta este: b. mai mica cand este stins si mai mare cnd este aprins 87. Pentru o poarta oarecare timpii de propagare standard tpLH si tpHL se masoara, fata de amplitudinea formelor de unda de la intrare, respectiv iesire: a. la 50% 88. O intrare In a unei porti CMOS sau TTL este conectata printr-un rezistor R =1kOhm la o sursa de cc Vx ca in figura (cu masa comuna cu sursa de alimentare a portii). Vx------R------In Care va fi tensiunea pe pinul Px daca Vx= - 3V: c. cca. - 0.7V 89. O intrare In a unei porti CMOS, alimentata la Vcc=5V este conectata ca in figura. Cele doua

rezistoare R1=84 KOhmi si R2 = 16 KOhmi sunt nseriate si se conecteaza cu nodul comun la acest pin si respectiv la Vcc si masa: In Vcc ----R1---|- --R2----Masa Valoarea tensiunii pe pinul In este: c. cca. 0.8V 90. O iesire O a unei porti CMOS, alimentata la Vcc=5V este in 1. Doua rezistoare R1 si R2 de 50 KOhmi sunt nseriate si se conecteaza la acest pin si respectiv la masa: O ----R1----R2----Masa Care este valoarea tensiunii pe nodul comun al celor 2 rezistoare: c. cca. 2.5V 91. Avnd la dispozitie circuite din familia 74HC alimentate la Vcc=2..6V, care din urmatoarele variante de alimentare ar fi indicata pentru o aplicatie din industria automobilului (automotive): b. Vcc=5V 92. O poarta cu intrare de tip trigger Schmitt, mpreuna cu un grup RC, poate fi utilizata si la realizarea unui: b. circuit de tip oscilator numeric 93. Pe o intrare a unei porti este adus semnalul de iesire, compatibil TTL, al unui optocuplor comun (lent, cu fototranzistor); de ce ar trebui sa tinem cont? a. de faptul ca intrarea nu este sau nu de tip trigger Schmitt 94. La un sistem numeric oarecare, faptul ca intrarile sau iesirile sunt izolate prin optocuploare ajuta si la: b. rejectia tensiunilor parazite si eventual a zgomotului 95. La un sistem numeric oarecare, una din principalele surse de zgomot este legata de: d. viteza mare de variatie a curentilor de alimentare 96. La modul general, legatura intre putere si energie nseamna: a. puterea este energie raportata la timp 97. Puterea consumata de o poarta CMOS in regim static, in conditii normale de functionare, este: b. nesemnificativa 98. Puterea consumata de o poarta CMOS in regim dinamic este: c. invers proportionala cu frecventa de comutare a iesirii 99. In conditii normale de functionare, curentul de intrare pentru o poarta CMOS este: c. de ordinul x mA

100. O poarta cu intrare de tip trigger Schmitt are: b. 2 tensiuni de prag diferite 101. Pentru o poarta cu intrare de tip trigger Schmitt, histerezisul caracteristicii statice de transfer reflecta: c. dependenta de sensul de variatie al tensiunii de intrare 102. Iesirea O a unei porti CMOS alimentata la Vcc=5V genereaza o forma de unda modulata in durata (PWM) cu factorul de umplere FU% = 30% si o frecventa de 100kHz. O------R------ | C | Masa Pe iesire se conecteaza un grup R (1KOhm) si C (100nF) ca in figura. Ce tensiune va indica un voltmetru de curent continuu conectat intre punctul (+) si masa (-)? c. cca. 1.5V 103. O rezistenta de 1KOhm conectata serie ntre iesirea unei porti si respectiv intrarea alteia: a. afecteaza numai regimul dinamic daca intrarea este CMOS 104. Pentru o poarta CMOS, n regim static, daca se conecteaza o rezistenta de 1KOhm serie, ntre sursa de alimentare si borna de alimentare (VDD sau Vcc) a circuitului: c. tensiunea de alimentare a portii creste nesemnificativ 105. Conexiunea (borna) de masa (GND) a unui circuit integrat numeric TTL sau CMOS trebuie sa fie, de regula: a. la potentialul de referinta, de 0V 106. Care este numarul minim de tranzistoare MOSFET necesar pentru realizarea unei porti CMOS NAND cu 2 intrari: c. 4 107. Care este numarul minim de tranzistoare MOSFET necesar pentru realizarea unei porti CMOS NOR cu 3 intrari: d. 6 108. Pentru o poarta CMOS minimala numarul de tranzistoare MOSFET cu canal n(N) si respectiv cu canal p (P) utilizate este: c. N=P 109. Care din urmatoarele dispozitive pasive ar fi si ele necesare pentru deparazitarea unui contact electromecanic utilizat ca intrare numerica: c. R,C

110. Necesitatea deparazitarii unui contact electromecanic utilizat ca intrare numerica este legata de: b. vibratia contactului 111. Care din urmatoarele valori de tensiuni de alimentare Vcc ar fi corecta pentru un circuit numeric din seria 74HCT: a. 5.1V 112. Pentru o poarta CMOS din seriile standardizate (ex. 4000 sau 74HC) a lasa o intrare flotanta (in aer) este un lucru: c. interzis 113. Pentru o poarta CMOS din seriile standardizate (cum ar fi 4000 sau 74HC) existenta unei intrari flotante poate afecta: d. tensiunea de alimentare 114. O poarta cu intrare de tip trigger Schmitt trebuie in mod obligatoriu utilizata atunci cnd avem un semnal de intrare: b. cu timpi de propagare mici 115. Avem o poarta CMOS oarecare cu tensiunea de alimentare Vcc=5V. O sursa V+=5V este conectata la bornele de alimentare ale portii cu borna + la borna de masa a portii si cu borna la borna Vcc portii. Cat va fi nivelul de 1 logic pentru iesire, in gol: d. circuitul se distruge cu o astfel de alimentare 116. Avem la dispozitie o sursa V+ = 5V si un circuit numeric cu tensiunea de alimentare nominala Vcc= 3.3V +/-10%. Care din urmatoarele dispositive ar permite, si cum, alimentarea aproape corecta a circuitului folosind V+, pentru un curent mediu de alimentare de cca. 10mA: c. 3 diode pn 117. Doua sau mai multe iesiri de porti se pot conecta (lega) mpreuna daca: d. iesirile portilor sunt de tip colector(sau drena) in gol 118. Doua sau mai multe iesiri de porti cu iesire de tip tri-state se pot conecta (lega) mpreuna daca: c. la un moment dat doar o iesire este activa 119. Iesirea unei porti cu colector in gol este in starea 0 dar nu are rezistenta de sarcina externa conectata catre tensiunea de alimentare Vcc. Ce tensiune am masura intre borna de iesire si masa: b. ceva apropiat de 0V

120. Circuitele numerice avnd iesirea de tip colector (sau drena) in gol pot fi utilizate si la: c. translatia nivelelor logice 121. Utilizarea unui releu electromecanic intr-un sistem numeric este uneori o solutie (nu chiar ideala) pentru realizarea unei: a. izolari termice 122. Care din urmatoarele dispozitive ar putea fi conectat relativ simplu la intrarea unei porti oarecare (intrarea unui circuit numeric): a. un inhibitor 123. Dispozitivul numit optocuplor este alcatuit in mod tipic din: c. un LED pe intrare si un fototranzistor pe iesire 124. Un circuit de tip optocuplor poate fi utilizat pentru realizarea: a. izolarii galvanice 125. nainte de a atinge cu mna un sistem (o placa) care foloseste circuite integrate ar fi bine sa: b. atingem cu mna un conductor metalic care este legat la pamnt 126. Pentru o poarta CMOS, prezenta circuitului de protective la descarcari electrostatice are drept consecinte si: b. posibilitatea aparitiei alimentarii pirat 127. Un circuit BICMOS, prin raportare la unul CMOS: d. are un curent de alimentare similar circuitelor bipolare 128. Pentru un circuit CMOS aparitia fenomenului de latch-up (zavorare) este legata de existenta interna a unui dispozitiv parazit de natura unui: d. tiristor echivalent 129. Pentru un circuit CMOS circuitul intern de protectie la descarcari electrostatice (ESD) este realizat in esenta cu: a. o retea interna de capacitori 130. Pentru un circuit CMOS aparitia fenomenului de latch-up (zavorre) este corelata si cu: b. aplicarea unei tensiuni de intrare mai mari dect cea de alimentare 131. Fenomenul de descarcare electrostatica (ESD) este de regula asociat unei: b. acumulari de sarcina electrica 132. Pentru un circuit CMOS fenomenul de descarcare electrostatica (ESD) este: c. periculos 133. Daca pe o intrare a unui circuit CMOS se aplica direct, in mod accidental, o tensiune de -1V: b. circuitul ncepe sa se ncalzeasca puternic si devine nefunctional

134. Pentru a realiza o comunicatie seriala RS-232 bidirectionala fullduplex intre doua sisteme numerice avem nevoie de minim: c. 3 fire 135. Pentru a realiza o comunicatie seriala RS-485 bidirectionala halfduplex intre doua sisteme numerice avem nevoie de minim: a. 4 fire 136. Standardul de comunicatie seriala RS-232 este descris ca fiind unul cu semnalizare: d. diferentiala 137. Standardul de comunicatie seriala RS-422/485 este descris ca fiind unul cu semnalizare: b. diferentiala 138. Standardul de comunicatie seriala RS-232 permite doar o comunicatie ce poate fi descrisa ca: c. punct la punct 139. Care din urmatoarele perechi de tensiuni ar reprezenta corect 2 nivele logice valide pentru standardul de comunicatie seriala RS-232: a. +5 V /+10 V 141. Un circuit de memorie SRAM difera de unul DRAM si prin: c. mecanismul de selectie al circuitului 142. Pentru un circuit avnd o iesire de tip tri-state cea de a treia stare a iesirii este: c. o stare de impedanta foarte mare 143. Pentru un circuit numeric avnd o iesire descrisa ca fiind de tip asimetric, tensiunea de iesire este definita fata de: c. borna de masa Gnd 146. Pentru un circuit numeric avnd o intrare descrisa ca fiind de tip diferential, tensiunea de intrare este definita ca: d. o diferenta de tensiune intre una din cele doua borne de intrare si tensiunea de alimentare Vcc 147. Faptul ca un circuit numeric secvential este descris ca fiind sincron nseamna in primul rnd ca: a. modificarea starii (starilor) este strict corelata cu un semnal de ceas 148. Diagramele temporale utilizate pentru descrierea unui ciclu de acces la un circuit de memorie exprima in primul rnd: b. restrictii temporale pentru si intre semnale 149. O celula de memorare SRAM este in esenta: b. un CBB 150. O celula de memorare DRAM este in esenta: a. un capacitor

151. Un circuit de memorie descris ca fiind volatil: c. nu si pastreaza continutul dupa ntreruperea alimentarii 152. Pentru un CBB de tip D cu comutare pe front intrarea de date trebuie sa fie: c. stabila cu un timp de hold dupa frontul activ 153. Un CBB de tip D cu comutare pe front difera de unul de tip D - latch si prin: c. momentul de timp la care informatia este memorata si respectiv transferata la iesire 154. Pentru un CBB de tip D cu comutare pe front numarul minim total de intrari si iesiri (excluznd bornele de alimentare) ar fi: b. 3 sau 4 155. Pentru un CBB de tip D cu comutare pe front exista si intrari descrise ca asincrone, pentru reset (stergere, aducere in 0) si preset (aducere in 1). Aceasta nseamna ca intrarile respective: c. nu sunt conditionate de semnalul de ceas 156. Care din urmatoarele tehnologii de realizare a circuitelor de memorie descriu o memorie volatila: a. SRAM 157. Care din urmatoarele tipuri de cicluri de acces nu exista pentru circuit de memorie de tip FLASH: b. mprospatare 158. Dorim sa ecranam electric si magnetic incinta in care se afla un sistem numeric. Trebuie sa folosim pentru aceasta ca material: c. Cuprul 159. Cte cuvinte de date pot fi adresate pentru un circuit de memorie avnd o magistrala de adrese formata din 16 linii: b. 64 Kcuvinte 160. Un circuit de memorie EPROM (cu interfata paralela) este descris ca avnd capacitatea de a adresa 256 Kilo cuvinte. Magistrala sa de adrese are: c. 18 linii 161. Un circuit de memorie este descris ca avnd dimensiunea de 2048 de cuvinte de 16 de biti. Capacitatea sa totala exprimata in biti este: : a. 32 Kbiti 162. Un circuit de memorie este descris ca avnd dimensiunea de 4096 de cuvinte de 32 de biti. Capacitatea sa totala exprimata in octeti (Bytes) este:

b. 16 K octeti 163. Pentru un circuit de memorie utilizarea unor circuite interne de decodificare permite: c. cresterea numarului de linii de adresare 164. Un circuit de memorie are si un semnal de intrare pentru activarea iesirii (/OE). Aceasta denota ca avem un circuit cu: a. intrari/iesiri de date activate 165. Continutul deja programat al unui circuit de memorie EPROM de tip OTP poate fi sters: d. nu poate fi sters 166. Un circuit de memorie de tip EEPROM poate fi sters: b. prin modalitati electrice 167. Circuitele de memorie de tip FLASH difera de cele EEPROM si prin: c. numarul maxim posibil de operatii de stergere/scriere 168. Circuitele de memorie de tip NAND FLASH difera de cele NOR FLASH si prin: b. modul in care este accesata informatia 169. Necesitatea mprospatarii periodice a informatiei memorate este legata de utilizarea circuitelor de memorie: c. DRAM 170. Pentru un circuit de memorie de tip NAND FLASH mecanismul de acces la informatie (scriere sau citire) poate fi descris ca: d. secvential 171. O celula de memorare SRAM difera de una DRAM si prin: c. numarul de tranzistoare 172. Acronimele SPI si I2C caracterizeaza pentru unele circuite de memorie utilizarea unei: c. interfete seriale 173. Pentru un CBB de tip D cu comutare pe front intrarea de date trebuie sa fie: c. stabila cu un timp de hold nainte de frontul activ 174. La modul general tensiunea la bornele unui inductor oarecare L depinde de: b. viteza de variatie a curentului pe la borne 175. Un capacitor de decuplare se conecteaza fata de bornele de alimentare ale unui circuit numeric: c. ct mai aproape 176. Ct este impedanta, exprimata in Ohmi, a unui inductor ideal cu L= 100mH, la frecventa f=50Hz? c. cca. 31 Ohmi 177. Diafonia descrie un efect de:

b. interferenta intre doua semnale 178. Pentru o unda (nu neaparat de natura electrica), lungimea ei de unda este legata de frecventa ei f prin intermediul: b. vitezei de propagare a undei 179. Pentru un sistem numeric, cuplajele capacitive parazite, ca mecanism de generare a zgomotului, sunt legate de: c. variatia tensiunilor 180. Un condensator de decuplare se conecteaza, fata de bornele de alimentare ale circuitului integrat: b. n paralel 181. Efectul de diafonie este legat si de existenta: a. unei instabilitati parazite a sistemului 182. Pentru un sistem numeric, cuplajele inductive parazite, ca mecanism de generare a zgomotului, sunt legate de: a. variatia curentilor 183. Ct este impedanta, exprimata in kOhmi, a unui capacitor ideal cu C= 50nF, la frecventa f=50Hz ? b. cca. 64 kOhmi 184. Care din urmatoarele tipuri constructive de capacitori ar fi adecvat pentru decuplarea alimentarii unui circuit numeric? b. Capacitor ceramic multistrat 185. Firul (traseul) care leaga borna + a sursei de alimentare cu borna Vcc a unui circuit numeric are inductanaa proprie de 15nH. Curentul de alimentare al circuitului prezinta la un moment dat o variatie caracterizata de o viteza de 20mA/nsec. Ct este variatia maxima a tensiunii de alimentare a circuitului: c. cca. 0.3V 186. Faptul ca o legatura intrare iesire, pentru circuitele numerice, trebuie uneori modelata ca o linie de transmisie este legat in primul rnd de: a. nivelele logice 187. Faptul ca o legatura intrare iesire pentru circuitele numerice trebuie uneori modelata ca o linie de transmisie poate fi legat si de: b. lungimea legaturii 189. Un terminator de linie se utilizeaza pentru: b. a asigura adaptarea de impedanta 190. Care din urmatoarele circuite electronice nu poate fi implementat utiliznd un circuit CPLD: c. amplificator operational 191. Avem un numarator binar de 4 biti si dorim sa-i vizualizam starea prin intermediul unui sistem de afisare cu 7

segmente. Care din urmatoarele circuite ar fi necesar: b. un decodificator 4 : 7 192. Care din urmatoarele limbaje de programare nu este un limbaj HDL: c. Prolog 194. Pentru un decodificator numeric binar zecimal (cod 8421) care din urmatoarele combinatii de intrare (ordinea fiind MSB-d3, d2,d1,d0-LSB) este invalida: d. 1010 195. Un decodificator numeric de tip binar 7 segmente este utilizat de regula la realizarea unui sistem de afisare in tehnologie LED sau LCD de tip: d. numeric 196. Un circuit de tip multiplexor numeric poate fi descris si ca avnd un rol de: d. selector 197. Un circuit de tip decodificator numeric are de regula: d. un numar de intrari mai mic dect cel de iesiri 198. Un circuit CPLD utilizeaza si o tehnologie similara circuitelor de memorie: b. nevolatile 199. Interfata JTAG, existenta la toate circuitele CPLD si FPGA moderne, se utilizeaza tipic pentru: c. programarea circuitului 200. Un circuit FPGA utilizeaza si o tehnologie similara circuitelor de memorie: c. volatile 201. Utilizarea unui limbaj HDL presupune si necesitatea utilizarii unui program care sa realizeze: c. o sinteza logica 202. Daca vrem sa utilizam un limbaj HDL pentru implementarea unei sistem numeric, atunci utilizatorul trebuie sa-l descrie folosind in primul rnd un: c. netlist 203. Circuitele FPGA utilizeaza pentru implementarea functiilor logice combinationale o tehnica bazata pe: b. tabele de cautare 204. Un circuit FPGA ofera utilizatorului, in mod tipic, si posibilitatea: c. programarii tipului de interfata intrare/iesire 205. Folosind doar un circuit FPGA se poate implementa cu relativa usurinta: b. un microprocesor