Sunteți pe pagina 1din 1

Devizul general estimativ al investitiei: Construire Locuinta P+2E+M, str. Bradesti, nr.

2-4, sector 2, Bucuresti alcatuit conform Hotaririi Guvernului Romaniei nr. 716 1179/02 din 2004 Curs schimb ROL/EURO la data 01.02.2012 = 4.34 RON Valoare (inclusiv TVA) Nr. Crt. 1 Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 2 Mii lei 3 Total EURO 4 Din care supusa procedurii de achizitie publica Mii lei EURO 5 6

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. Obtinerea terenului 13274.84 3058.71 1.2. Amenajarea terenului, din care: 4425.00 1019.58 1.2.1. Contract transport moloz 1.3. Amenajari pentru protectia mediului CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea untilitatilor necesare obiectivului CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1. Studii de teren Obtinerea de avize, acorduri si 1205.00 277.65 3.2. autorizatii 10.00 2.30 3.2.1 Obtinerea certificatului de urbanism 3.2.2 Obtinerea autorizatiei de constructie 6084.29 1401.91 3.2.3 Obtinerea acordului de mediu 3.2.4 Alte avize i acorduri 22125.00 5097.92 3.3. Proiectare si engineering 3.3.1 Proiect tehnic 8000.00 1843.31 3.3.2 Expertiza tehnica CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1. Constructii si instalatii 138371.37 31882.80 4.1.1.Structura 226871.37 52274.50 4.1.2.Arhitectura , finisaje si termoizolatii 22027.16 5075.38 4.1.3.Instalatii sanitare, termice si electrice CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1. Organizare de santier 5.1.1. Lucrari de constructii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri 5.2. de fiantare 5.2.1. Comisioane, taxe si cote legale 5.2.2. Costul creditului 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 442494,00 101957.14 Total

Intcomit, Arh. Daia Bogdan