Sunteți pe pagina 1din 11

Pag. Calculul coeficientului global de izolare termic (G) 1.

Stabilirea planurilor si seciunilor verticale caracteristice ale cldirii cu precizarea conturului spaiului nclzit. a) vila de locuit cu structura pe cadre b) amplasament - zona climatica III; Te = -18C, Ti = 20C,Tu= +5oC c) capacitatea de izolare termica - perei exteriori Rnec =2,5 [m2k/w] - planeu superior Rnec =4,046 [m2k/w] - plac pe sol R ' nec =3 [m2k/w] - tmplrie exterioara Rmed =0,5 [m2k/w], conform C107/3-2007 2. Calculul rezistenelor termice efective ale elementelor anvelopei cldirii: a) Perei exteriori de umplutur (GVP 290x240x188) fig.1

tencuiala exterioara termoizolatie

tencuiala interioara caramizi GVP 240x290x188

2.5

14

29

Nr. Crt. 0 1 2 3

Denumire strat material 1 Tencuiala interioar din ciment var cu rol de finisaj Zidrie din caramizi cu goluri verticale Izolaie termica din

Grosime strat dj [m] 2 0,02

j [w/m2K] 3 0,87

0,29 0,14

0,33 0,04

Pag. 4 polistiren expandat Tencuial exterioar 0,025 0,87

Unde j reprezint coeficientul de conductivitate termic [w/m2K] d 0.015 0.29 0.14 0.02 R 1ef =R i + +R e =0.125+( + + + )+0.042=4.595 m2K/W>R nec 0.87 0.33 0.04 0.87 =2.5 m2K/Ws R i =rezistena termic superficial pe suprafaa interioar a elementului R e = rezistena termic superficial pe suprafaa exterioar a elementului b) Planeu acoperis terasa fig.2:

sort tabla tencuiala exterioara (M100) element de atic (beton armat) lacrimar termoizolatie pe partea interioara hidroizolatie strat de panta (b.c.a)

100

35
tencuiala tavan (M50T) tencuiala interioara (M50T) zidarie G V

20
planseu beton armat

10

30

1.5

Nr. Crt. 0 1 2 3 4 5 6 7

Denumire strat material 1 Tencuiala tavan interior M50T Planeu beton armat ap egalizare M100 Bariera de vapori Strat de panta bca Sapa de egalizare M100 Strat de difuzie a vaporilor de apa

Grosime strat dj [m] 2 0,015 0,13 0,05 1c+2b 0,10 0.03 1c perforat

1.5

izolatie termica PEX

j [w/m2K] 3 0,87 1.74 0.93 --0.93 0.93

Pag. 8 9 10 11 12 R 2 ef =R i + Izolatie termica (polistiren expandat) Bariera de vapori (strat impermeabil) Sapa slab armata M100 Hidroizolatie Strat de protectie a hidroizolatiei 0.20 1c+2b 0.03 3c+4b 0.04 0.04 --0.93 -----

d 0.015 0.13 0.05 0.10 0.03 0.20 0.03 +R e =0.125+( + + + + + + )+0.042=4.328 0.87 1.74 0.93 0.93 0.93 0.04 0.93 m2K/W > R nec =5,635 [m2k/w] c) Planseu inferior peste subsol neincalzit fig.3:

p n u la se b to a a e n rmt

10 13

40

gin a r d b to a a e n rmt tem iz la r o o tie

2 5

R pl 0,00 =R i

Nr. Crt.

Denumire strat material

j d [w/m2K] + +R e 0 1 3 1 Tencuiala ipsos armat 0.41 =0.167+( 2 Izolatie termica PEX 0.04 0.01 0.1 + 3 Planseu beton armat 1.74 0.41 0.04 4 Strat nisip uscat cu rol de 0.58 0.13 + + egalizare 1.74 5 Strat PFL poros-suport 0.01 0.02 pardoseala calda 0,02 0.12 + 0.58 0.12 6 Parchet cu rol de finisaj 0.02 0.41 0.02 + ) 0.41 ' +0.042=3.038 m2K/W >R nec =4.046 m2K/W 2. Calculul ariilor elementelor de construcie perimetrale ( de nchidere). Aceste arii se calculeaz la fata lor interioara - planeu cota 0.00

Grosime strat dj [m] 2 0,01 0.1 0.13 0.01

Pag. A = 73.93m2; P=39.40m - planeu superior A=66.23m2; P=35.40m - Tmplrie -parter S p, f =(1,472)+7,35+8,33+4,41+0,91+(20,54+21,45)=27,92m2 - etaj S e, f =(0,542)+(1,472)+4,41+3,67+(2 1,47)=15,04 m2 -arie pereti exteriori(arie opaca): Ap ext =(P int h int -S tamplarie )parter+(P int h int -S tamplarie )etaj =(39,402,87-27,92)+ (35,40315,04)=176,31 m2 3. Calculul ariei anvelopei si al volumului nclzit. A =S pl +S per.ext +S tampl =176,31+15,04+27,92+66,23+73,93=359,43 m2 V = Apl hi =(7,702,87)+ (66,235,87)=410,86 m3 4. Calculul compactitaii cldirii A/V si determinarea coeficientului global de izolare termica, normat GN A 359,43 = = 0,87 V 410,86 N = 2 niveluri GN = 0,75 5. Calculul factorului de corecie i = Ti Tu 20 5 = = 0,394 Ti Te 20 + 18 6.Puni termice.Lungimi si coeficieni liniari de transfer termic: - stabilirea coeficientului pe tipuri de puni termice a.Rosturi verticale: Perete exterior - pentru stlpi - de col ieind:

Curent:

Pag.

35 14 2

35

2 14 45

29

=0,03 L = 2,87+35,87=20,48 ml Lng tmplrie:

45 14 29 5 caramizi GVP 240x290x188

29

caramizi GVP 240x290x188

45

tamplarie aluminiu cu geam termopan cu rupere de punte termica

35

1 =0,03; 2 =0,16 L = 2,87+25,87+3=17,61 ml -curent: Departe de tamplrie:

45

Pag.

cara mizi G V 240x290x188

35

45

35

=0,03 L=3+2,87=5,87 ml lng tmplrie:

c ra iz G a mi V 202018 4x9x8

29

35

ta p riea m i c g a m la lu inu u e m tem p c ru eed p n tem a r o an u p r e u te r ic

14

1 =0,03; 2 =0,16 L =2 5,87+3+2,87= 17,61 ml b.Rosturi orizontale:

- planeu parter (soclu) :

45

14

Pag.

14 5

29 38
caramizi GV 240x290x188

hidroizolatie:carton bitumat

10
subsol diafragma beton armat

1 =0,20; 2 =0,15 L = 39,40 ml - planeu intermediar:

14

29

caram izi G V P 240 x290x188

8
rigla cadru beton arm at

tamp larie alum iniu cu geam term opan cu rup ere de p unte term ica

1 =0,08; 2 =0,11 L = 35,40 ml - planeu intermediar cu terasa:

37

13

13

Pag.

55

25

rigla cadru beton armat

1 =0,26; 2 =0,198 L = 3,50 ml - planeu acoperi (terasa circulabila):

sort tabla tencuiala exterioara (M100) element de atic (beton armat) lacrimar termoizolatie pe partea interioara hidroizolatie strat de panta (b.c.a)

100

23.7
tencuiala tavan (M50T) tencuiala interioara (M50T) zidarie G V

31.3 2 10 30 1.5

1 =0,175; 2 =0,198 L = 35,40 ml - atic la terasa:

1.5

izolatie termica PEX

37
planseu beton armat

13

Pag.

(terasa necirculabila )
tencuiala exterioara (M100) element de atic (beton armat)

sort tabla lacrimar termoizolatie pe partea interioara hidroizolatie strat de panta (b.c.a)

100

35
tencuiala tavan (M50T) tencuiala interioara (M50T) zidarie G V

20
planseu beton armat

2 10

30

1.5

1 =0,198 L = 7,15 ml - intersectie planseu parter cu grinzi:

planseu beton armat

10 13

40

grinda beton arm at termoizolatie

25

1 =0,1 L = 28,95 ml Contur Tamplarie: L=(26,10)+10,90+(38,50)+4,20+6+6+6+(26,10)+7,90+8,50+(26,10)+6=117,6 ml 6.Determinarea rezistenei medii termice corectate pe cldire i pe tip de element:

1.5

izolatie termica PEX

Pag. 1 U1 1 * L U1 = + R A R' = R ' -reprezint rezistena termic corectat -coeficient de transfer termic liniar L-lungimea punii termice A-aria suprafeei elementului de nchidere pt care se calculeaza R U ' -coeficient de transfer termic corectat - perei exteriori '

U1 =

1 21,825 + = 0,34[w/ m2k] 4,595 176,31

U 1 = 0,34 [w/ m2k]


1 Rmed = 2,941 [m2k/w]

- pardoseal cota 0,00 1 1 Rmed = 1 U 1 * L U1 = + R A U1 = 1 9,975 + = 0,463w/ m 2 k 3,038 73,93 1 U = 0,463 [w/ m2k]

1 Rmed = 2,159 [m2k/w]

planeu superior 1 1 R med = 1 U 1 * L U1 = + R A 1 8,424 + = 0,344 m 2 k/w 4,328 73,93 1 Rmed = 2,906 [m2k/w]

U1 =

Tmplarie:

Pag.
1 Rtampl = 1 Rtampl

1 1 * L U 1 = 1 + 30,576 = 2,711 1 ; [w/ m2k] + 1 ;U = 0,5 42,96 U R A 2 = 0,368 [m k/w]

7. Stabilitatea numrului de schimburi de aer pe ora. Pentru tipul de cldire avem - cat cldirile individuala - clasa de adpostire sczuta - clasa de permeabilitate sczuta - numrul de schimburi de aer pe ora n = 0,6(h-1). 8. Calculul coeficientului global efectiv de izolare termica G. G= G= A 1 i i + 0,34 n V Rm

1 42,96 73,93 73,93 176,31 1 + 1 + 1 + 0,394 + 0,34 0,6 = 0,43 410,86 2,941 0,5 3,57 2,159 G = 0,43<GN = 0,75 deci cldirea este bine conceputa din punct de vedere termic.

S-ar putea să vă placă și