Sunteți pe pagina 1din 128

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a Romniei Pictura mural` gotic` din Transilvania / foto: Noi Media Print S.R.L., Dana Jenei ; text: Dana Jenei ; grafica: Adrian Sorin Georgescu . - Bucure[ti : Noi Media Print, 2007 Bibliogr. ISBN 978-973-7959-90-4 I. Jenei, Dana (text ; foto.) II. Georgescu, Adrian Sorin (graf.) 75.052(498)

Pictura mural` gotic` din Transilvania


Dana Jenei

Cartea a ap`rut cu sprijinul Administra]iei Fondului Cultural Na]ional

Cuprins
Transilvania ntre Orient [i Occident Arta gotic` n Transilvania Art` [i mentalitate n Transilvania medieval` Pictura mural` gotic` din Transilvania Ansambluri de pictur` mural` gotic`
68 72 78 80 84 88 94 102 106 113 116 Biserica Romano-Catolic` Sf. Emeric din Ghelin]a, jude]ul Covasna Biserica Evanghelic` C. A. din M`lncrav, jud. Sibiu Biserica Reformat` din Sntana de Mure[, jud. Mure[ Capela Corporis Christi din Snpetru, jud. Bra[ov Biserica Unitarian` din Drjiu, jud. Harghita Biserica Evanghelic` din Media[ [i Capela din Turnul Mariei, jud. Sibiu Biserica din Deal din Sighi[oara, jud. Mure[ Biserica Neagr` din Bra[ov Capela Bisericii Evanghelice C.A. din H`rman, jud. Bra[ov Capela catolicilor din Biertan, jud. Sibiu Biserica Evanghelic` C. A. din R[nov, jud. Bra[ov

8 18 34 46 68

Epilog Bibliografie selectiv`

120 122

ransilvania a fost zona extrem-estic` n care stilurile Evului Mediu occidental s-au manifestat n mod organic, exceptnd experien]ele izolate ce au permis p`trunderea formelor artistice din vestul Europei pn` n Orientul Apropiat n timpul Cruciadelor. n acest teritoriu de ntlnire a marilor culturi medievale, circula]ia me[terilor itineran]i, urmnd traseele principalelor drumuri comerciale, a asigurat difuzarea formelor artistice, contribuind la configurarea datelor stilistice locale. Mae[trii artei vechi transilv`nene sunt ntlni]i n documentele de la Viena, Nrnberg sau Roma, n timp ce piesele semnate, men]iunile scrise sau m`rturiile de ordin stilistic atest` c` me[teri din Germania, Austria, Slovacia, Boemia, Slovenia au lucrat aici. Din aceast` perspectiv`, pictura gotic` transilv`nean` apare deopotriv` ca o crea]ie a me[terilor autohtoni forma]i uneori n importante centre artistice europene, ct [i a celor peregrini, colportori ai principalelor tendin]e, nivelul estetic diferit al operelor reflectnd, ca pretutindeni n aria de manifestare a acestui stil interna]ional prin excelen]`, mentalitatea, idealul estetic [i posibilit`]ile financiare ale donatorilor. Goticul stil ap`rut n le-de-France n prima parte a secolului al XIIlea , a ajuns n Transilvania un secol mai trziu. Ansamblurile de pictur` mural` p`strate, datnd ntre 1300 [i primele decenii ale secolului al XVI-lea, au decorat n special zidurile masive ale edificiilor de cult, arta religioas` mplinindu-[i n plan spiritual rolul de Biblie pentru ne[tiutorii de carte. Departe de aspectul imaterial al construc]iilor goticului nordic ce stau sub semnul metafizicii luminii, bisericile transilv`nene erau loc de rug`ciune, dar [i de refugiu n vreme de primejdie, ca zone sacrosancte; imaginile pictate ale sfin]ilor modele [i protectori n acela[i timp , erau menite s` sus]in` vizual adev`rurile [i valorile morale ale cre[tinismului. mpreun` cu operele celorlalte genuri ale artei figurative a Evului Mediu trziu, pictura mural` transilv`nean` exprim` totodat`, ntr-un mod original, limbajul artistic difuzat de principalele centre ale goticului european, avnd ca nucleu Curtea Fran]ei. Figuri gracile n posturi elegante, sc`ldate ntr-o cromatic` str`lucitoare, ce ]ine locul luminii colorate filtrate de vitralii, recompun istorii cu atmosfera de poveste proprie universului idealizat al artei cavalere[ti, reflectnd mentalitatea [i sensibilitatea religioas` comune Europei Catolice n Evul Mediu trziu.

Corul bisericii evanghelice C. A. din M`lncrav, jude]ul Sibiu, c. 1400

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Transilvania ntre Orient [i Occident

Confluen]e artistice

storia medieval` a celor trei mari provincii ale Romniei, teritoriu aflat la limita Orientului [i Occidentului, la frontiera spiritual` dintre Ortodoxie [i Catolicism, explic` evolu]ia lor cultural` diferit`. n secolul al XIV-lea, n timp ce ara Romneasc` (n 1330) [i Moldova (n 1358) deveneau principate independente, Transilvania era deja un voievodat autonom sub suzeranitate maghiar`. P`strnd n permanen]` strnse rela]ii politico-economice cu ]`rile romne, Transilvania a avut o istorie indisolubil legat` de istoria Europei Centrale medievale: dup` stingerea Arpadienilor, descenden]i ai Sfntului rege tefan (1301), Regatul Ungariei a fost condus de regi din ramura napolitan` a familiei de Anjou Carol Robert (1308-1342) [i Ludovic cel Mare (1342-1382). Succesorul lor, Sigismund de Luxemburg (1387-1435), a ocupat totodat` tronul Sfntului Imperiu Romano-German din 1433, iar Albert de Habsburg (1435-1439) a fost rege al Ungariei, Germaniei [i Boemiei. n a doua jum`tate a secolului al XV-lea, n timpul domniei lui Matia Corvin (1458-1490), regatul avea s` cuprind` totodat` Silezia, Stiria, Carintia, Moravia, Austria de Sud, fiul voievodului Iancu de Hunedoara murind n 1490, ntr-o Vien` cucerit` cu cinci ani mai devreme. n primele decenii ale secolului al XVI-lea, evenimente istorice majore aveau s` determine prefacerile ireversibile ce urmau s` schimbe evolu]ia ulterioar` a Europei: Reforma religioas` declan[at` de Martin Luther la Wittenberg, n 1517, [i cucerirea Regatului Ungariei de c`tre turci, n 1526. Drept consecin]`, Transilvania devine un principat autonom sub suzeranitate otoman`, proclamat n 1541, iar n anii imediat urm`tori o parte din comunitatea catolic` adopt` religia reformat` [i, odat` cu ea, cultura [i arta Rena[terii.

Joannes Sambucus, Transilvania n secolul al XVI-lea, Viena, 1566, hart` inspirat` din lucr`rile umanistului [i reformatorului bra[ovean Johannes Honterus (1498-1549)

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Transilvania ntre Orient [i Occident

Biserica fostei m`n`stirii a c`lug`rilor cistercieni din Cr]a, jude]ul Sibiu, secolul al XIII-lea

Un flux masiv al civiliza]iei occidentale este resim]it n Transilvania secolelor al XII-lea [i al XIII-lea, odat` cu a[ezarea coloni[tilor originari din zonele dens populate ale Europei Centrale, n principal din cele de limb` german`. Noii veni]i, numi]i n documente Theutones, Flandrenses sau Saxones, au fost invita]i de regalitatea maghiar` ca s` contribuie la dezvoltarea economic` a zonei, pentru ap`rarea frontierelor de sud [i est ale regatului pe linia mun]ilor Carpa]i [i pentru consolidarea catolicismului n acest teritoriu locuit majoritar de romni. A[ezarea sa[ilor a avut loc n mai multe etape, mai nti pe terenurile regale, n condi]iile privilegiilor acordate de puterea central` [i autonomiei administrative [i ecleziastice. Conferite mai nti Provinciei apte Scaune, libert`]ile sibienilor dup` cum sunt numite aceste drepturi n documentele referitoare la Transilvania , au fost extinse treptat asupra tuturor teritoriilor locuite de sa[i ntre Or`[tie [i Dr`u[eni, ce au constituit, din 1485, Universitas Saxonum. n partea de est a Transilvaniei, ntre

10

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Fosta m`n`stire a c`lug`rilor cistercieni din Cr]a, jude]ul Sibiu

Districtele Bra[ovului [i Bistri]ei, se afla ]inutul locuit de secuii care aveau ca obliga]ie ap`rarea acestei p`r]i a frontierei regatului, bucurndu-se n schimb de privilegii similare celor avute de nobilimea maghiar`. Colonizarea teritorial`, bazat` pe ra]iuni de ordin economic, politic [i militar, a fost dublat`, n plin` epoc` a Cruciadelor, de ofensiva catolic` sus]inut` de ordinele monahale [i cavalere[ti, cucerirea Transilvaniei fiind ncheiat` prin actul de dona]ie a `rii Brsei teutonilor n 1211, de c`tre regele Ungariei Andrei al II-lea. Curtea de la Buda a sprijinit fondarea sediilor episcopale din Alba Iulia, Cenad [i Oradea n Bihor, iar n 1191 Papa Celestin al III-lea confirma Prepozitura liber` regal` Sf. Ladislau a germanilor din Transilvania, ce depindea direct de Vatican. Dup` desfiin]area acesteia, n 1424, Decanatul de Sibiu (incluznd scaunele Cincu [i Nocrich) [i Bra[ovul aveau s` fie subordonate direct Arhiepiscopiei din Esztergom, toate celelalte capitluri catolice apar]innd Arhiepiscopiei Transilvaniei de Alba Iulia.

Johannes de Rosenau, R`stignirea lui Isus, detaliu, biserica Sf. Maria din Sibiu (ast`zi evanghelic` C. A.), 1445

C`lug`rii ordinelor monahale catolice, semnala]i n voievodat din secolul al XII-lea, sunt n acela[i timp colportori ai civiliza]iei occidentale, aducnd arta de a construi din centrul Europei: dup` benedictini [i premonstratensi, urmeaz` c`lug`rii cistercieni din Burgundia, de la Pontigny, fondatori n 1179 ai Aba]iei de la Igri[ din Banat, care ntemeiaz` cteva decenii mai trziu m`n`stirea Cr]a din ara F`g`ra[ului (1202). n 1240, bisericile din Feldioara, Snpetru, H`rman [i Bod, cu domeniile lor st`pnite anterior de cavalerii teutoni (ntre 1211 [i 1225), sunt d`ruite de Bela al IV-lea Capitlului General al Ordinului de la Cteaux din Fran]a, care exercita, al`turi de rege, prerogative biserice[ti n ara Brsei. Din deceniul al treilea al secolului al XIII-lea, dominicanii [i franciscanii se al`tur` eremi]ilor augustani n ora[e. Pentru Transilvania, secolul al XIII-lea nseamn` generalizarea artei occidentale, n timp ce secolele al XIV-lea [i al XV-lea sunt considerate epoca ei de nflorire, n direct` leg`tur` cu dezvoltarea exploziv` a ora[elor sus]inut` de regii Ungariei. Comunit`]ile urbane, aliatele devotate ale suveranilor mpotriva nobilimii, au fost cea mai dinamic`

12

Pictura mural` gotic` din Transilvania

R`stignirea lui Isus, biserica Buna Vestire a m`n`stirii Moldovi]a, jude]ul Suceava 1537

for]` social` [i principalele promotoare ale programelor artistice. Ora[ele libere regale, Sibiu capitala Universit`]ii s`se[ti , Bra[ov, Cluj, Sighi[oara, Bistri]a, Media[, Sebe[, situate pe principalele drumuri comerciale ntre Europa Central` [i Orientul Apropiat, au devenit curnd importante centre economice [i artistice. Rela]iile active cu a[ez`rile regatului, dar [i cu cele din centrul Europei, au asigurat primenirea continu` a formelor artistice, traseele comerciale func]ionnd simultan ca veritabile coridoare culturale. Patronajul artei de factur` occidental` a fost asigurat, ca pretutindeni n Europa Occidental`, al`turi de comanditarii particulari, de Magistratul ora[elor, de breslele me[te[ug`re[ti sau confreriile religioase, comunit`]ile s`se[ti fiind orientate firesc spre centrele artistice din Germania [i Austria. n paralel, naltul cler catolic [i nobilimea maghiar`, urmnd exemplul Cur]ii de la Buda, arat` o deschidere statornic` spre arta din Peninsul`, mai ales n timpul Angevinilor [i al regelui Matia Corvin, cnd leg`turile suveranilor cu Italia sunt nemijlocite. Pe lng` na]iunile privilegiate, organizate n anul 1437 n Unio Trium Nationum, cnejii romni de la nord de Carpa]i, din Ha]eg, Zarand sau

13

Transilvania ntre Orient [i Occident

Maria cu pruncul [i Sf. Nedelia, biserica ortodox` Sf. Gheorghe din Strei, jude]ul Hunedoara, ultima parte a secolului al XIV-lea

Bihor, nnobila]i de regii maghiari pentru servicii militare [i asimila]i treptat nobilimii de confesiune catolic`, sunt ctitorii unor biserici ce p`streaz` n majoritate un decor mural de sorginte bizantin`. Cel mai vechi ansamblu cunoscut dateaz` din anul 1311 [i este p`strat n nava bisericii din Sntam`rie Orlea, decorat` n formele specifice centrelor artistice de pe coasta Dalma]iei, n care pictura bizantino-balcanic` este mbog`]it` de experien]ele central-europene [i italiene. Ansamblurile care i succed documenteaz` n premier` activitatea unor me[teri romni autohtoni: n 1313-1314, zugravul Teofil picta biserica din Streisngiorgiu (redecorat` n 1409), iar n 1377, Mihul de la Cri[ul Alb realiza ansamblul bisericii m`n`stirii Rme], sub ngrijirea arhiepiscopului Ghelasie. Al`turi de acestea, frescele ctitoriilor cneziale nrudite stilistic din Cri[cior, Le[nic (la sfr[itul secolului al XIV-lea) sau Ribi]a (1417) sunt exemple ale unui stil n care tradi]ia bizantin` [i gotic` sunt filtrate printr-o viziune popular`. Ca o excep]ie, picturile bisericii din Strei, datnd din deceniul opt al secolului al XIV-lea, demonstreaz` deschiderea mediului nobiliar romnesc fa]` de limbajul artistic occidental, n timp ce reciproca este evident` un secol [i jum`tate mai trziu, n preajma Reformei, cnd biserica parohial` a sa[ilor din Drlos a fost mpodobit` cu picturi de factur` postbizantin`. Eviden]iate sub aspect stilistic, confluen]ele artistice dintre Transilvania, Moldova [i ara Romneasc`, nlesnite de rela]iile politice [i economice active, au fost atestate documentar doar dup` anul 1500. Spre deosebire de Transilvania catolic`, arta figurativ` a voievodatelor de peste mun]i reflect` cu fidelitate canoanele stilistice [i iconografice ale Bisericii de rit grecesc, continund, dup` c`derea Constantinopolului sub turci n 1453, mo[tenirea spiritual` [i cultural` a cre[tinismului r`s`ritean, prin ceea ce Nicolae Iorga avea s` numeasc` Bizan] dup` Bizan]. n ara Romneasc`, primul ansamblu cunoscut, biserica rupestr` din Corbii de Piatr`, avndu-l drept ctitor pe Basarab I, n deceniul al treilea al secolului al XIV-lea, atest` o timpurie asimilare a unor solu]ii stilistice ale artei r`s`ritene contemporane n forme simplificate de reprezentare. Aceea[i manier` este manifestat` plenar n pictura bisericii Sf. Nicolae Domnesc din Curtea de Arge[ (1362-1366), ce constituie unul dintre cele mai valoroase ansambluri murale ale artei bizantine din epoca mp`ra]ilor paleologi, aflat n leg`tur` cu decorul bisericii Chora din Constantinopol. Picturile au fost realizate prin grija domnitorilor Nicolae Alexandru (13521364) [i Vladislav Vlaicu (1364-1377), cel din urm` sus]inndu-l ulterior pe c`lug`rul Nicodim n ctitorirea m`n`stirilor Vodi]a, Tismana [i Kutlumus de la muntele Athos (numit` marea lavr` a `rii Romne[ti). De aceea[i importan]`, ansamblul pronaosului bisericii mari a m`n`stirii Cozia, dania domnitorului Mircea cel B`trn (1386-1395, 1397-1418),

15

Transilvania ntre Orient [i Occident

Gavril Ieromonah, Mandylion, Biserica Sf. Nicolae din B`line[ti, sfr[itul secolului al XV-lea

avea s` constituie, al`turi de arhitectura bisericii, un model la care se vor ntoarce sistematic genera]iile urm`toare de creatori. Arta de factur` occidental` din Moldova este prezent`, att datorit` comunit`]ilor catolice, ct [i prin activitatea me[terilor transilv`neni chema]i s` lucreze pentru voievozi, n arhitectura religioas` tehnica de construc]ie gotic` fiind adaptat` exigen]elor spa]iului de cult ortodox. Sinteza este des`vr[it` n epoca lui tefan cel Mare (1457-1504), cnd se poate vorbi totodat` despre [coala moldoveneasc` de pictur`, care a preluat selectiv zestrea iconografic` [i stilistic` bizantin` paleolog`, nuan]nd-o prin realism [i monumentalitate, a[a cum se p`streaz` n ansamblurile din interiorul bisericilor din Mili[`u]i, P`tr`u]i, Vorone] (n naos [i altar), Sf. Ilie din Suceava, B`line[ti ctitorie a logof`tului Ioan T`utu pictat` de Gavril Ieromonah , la Pop`u]i sau Neam]. Domnul Moldovei se ngrije[te totodat` de ctitoriile de pe domeniile sale din Transilvania, de la Vad [i Feleac, a[a cum vor face [i voievozii de la sud de Carpa]i Vlad C`lug`rul [i Neagoe Basarab n cheii Bra[ovului. Domnia lui Petru Rare[ (1527-1538, 1541-1546), fiul lui tefan, este caracterizat` pe plan artistic mai nti de efortul continu`rii tradi]iei, decorndu-se n fresc` mai multe edificii construite anterior. Bisericile din aceast` perioad`, pictate integral la exterior, constituie contribu]ia cea mai valoroas` a Moldovei la istoria artei universale: Probota

Gavril Ieromonah, ngeri [i sfin]i, detaliu din tabloul votiv, Biserica Sf. Nicolae din B`line[ti, sfr[itul secolului al XV-lea

16

Pictura mural` gotic` din Transilvania

(1530), Sf. Gheorghe din Suceava (1534), Humor (1535), Arbore [i Moldovi]a (1541), Vorone] (1547). Tot acum este confirmat` documentar activitatea atelierelor transilv`nene de pietrari n Moldova, domnitorul apelnd la serviciile me[terului bistri]ean Johannes pentru construirea mai multor edificii, ntre care biserica Sf. Dumitru din Suceava. Simultan, prezen]a me[terilor din Transilvania este documentat` [i n ara Romneasc`, la curtea domnitorului Neagoe Basarab (1512-1521), unde, al`turi de al]i me[teri, ntre care Veit Stoss cel Tnar din Nrnberg, stabilit la Bra[ov ntre 1520 [i 1524, se presupune c` a c`l`torit [i pictorul Vincentius din Sibiu, a c`rui activitate este cunoscut` ntre anii 1508 [i 1525.

17

Transilvania ntre Orient [i Occident

Turnul cu Ceas din Sighi[oara, poarta principal` a cet`]ii, secolul al XV-lea

Arta gotic` n Transilvania

Biserica-cetate din Agnita, jude]ul Sibiu, secolele XIII-XV

menin]area t`tarilor, care a culminat cu invazia din anii 12411242, avnd un impact asupra Europei de Sud-Est, echivalent cu cel generat de ciuma neagr` asupra Occidentului un secol mai trziu [i, din 1394, a turcilor otomani, determin` n Transilvania epocii organizarea sistemului de autoap`rare; se ridic` cet`]i, castele senioriale, sunt fortificate ora[ele, dar [i edificiile religioase, care primesc aspectul arhitecturii unui stat aflat sub stare de asediu. Regii maghiari ordon` ca ora[ele s` fie nconjurate cu ziduri de ap`rare, primele fortifica]ii sistematice fiind semnalate la Sibiu, ora[ care dispunea, nc` din anul 1366, de dou` incinte de ziduri de piatr` [i c`r`mid`, dezvoltate ulterior. nt`rit cu turnuri [i bastioane construite [i ap`rate de breslele me[te[ug`re[ti, ora[ul nu poate fi cucerit de c`tre turci n tot cursul secolului al XV-lea, fiind numit de Papa Eugen al IV-lea bastion, zid [i scut al Cre[tin`t`]ii. La Bra[ov, mp`ratul Sigismund de Luxemburg supravegheaz` personal lucr`rile de edificare a incintei perimetrale mai multe luni n anul 1393, ce aveau s` se ncheie dup` invazia din 1421 (cnd ntregul Sfat al ora[ului este dus n robie), n timp ce n 1432, turcii nu mai reu[esc s` intre n cetate. Pericolul otoman r`mne o amenin]are pentru Transilvania pe tot parcursul secolului al XV-lea, regele Matia Corvin cernd n 1485 Magistratului Bra[ovului s` ntre]in` fortifica]iile, armele [i muni]iile mereu n stare de preg`tire. Cet`]i redutabile au fost construite [i n jurul celorlalte ora[e la Cluj, la Sighi[oara n jurul Ora[ului de Sus sau la Media[, unde cea mai important` fortifica]ie, pn` la finalizarea incintei exterioare, n 1495, a fost castelul din jurul bisericii Sf. Margareta. La ad`postul zidurilor de incint` s-a constituit un ]esut urban caracteristic ora[elor central-europene, parcelarul [i re]eaua stradal`, ct [i o parte din edificiile publice monumentale conservate pn` ast`zi, datnd din perioada gotic`, care [i-a pus amprenta definitiv asupra siluetei a[ez`rilor. Casele de locuit de tip francon, cu front ngust spre strad` [i pinion triunghiular sau n trepte, se p`streaz` ntr-un num`r

18

Pictura mural` gotic` din Transilvania

extrem de mic (doar cteva exemple la Sibiu), majoritatea cl`dirilor fiind reconstruite pe funda]iile medievale, cu p`strarea unor p`r]i de zid`rie sau a elementelor de decor arhitectural. La parterul caselor se aflau ateliere sau pr`v`lii, numite bol]i de vnzare, prev`zute uneori cu portice pe stlpi de piatr` spre pia]` sistem ce va fi preluat de arhitectura renascentist` a ora[elor, a[a cum se p`streaz` irul Sug`lete din Bistri]a sau n Pia]a Mic` din Sibiu. Imaginea burgului medieval transilv`nean, concentrat n jurul pie]ei principale [i al bisericii parohiale, era completat` de casa sfatului, de halele de desfacere a m`rfurilor breslelor, de m`n`stiri [i capele. Casa Matia Corvin din Cluj, Palatul voievodal din Turda, construite la limita secolelor al XV-lea [i al XVI-lea, dar mai ales Prim`ria veche din Sibiu (1472-1491) sunt exemple izolate ale unor programe preten]ioase de arhitectur` civil`. Paralel fortific`rii ora[elor, se construiesc cet`]i [i castele, cele mai importante exemplare ale genului fiind ridicate sub semnul acestui stil la Bran (1377) [i la Hunedoara (secolul al XV-lea). Bisericile trgurilor

Castelul din Hunedoara, secolul al XV-lea

20

Pictura mural` gotic` din Transilvania

[i satelor, de cele mai multe ori singurele construc]ii de zid ale a[ez`rilor, erau ultimul refugiu al comunit`]ii, fiind amenajate defensiv. Campania de fortificare a bisericilor, fenomen constructiv neegalat ca amploare n Europa medieval`, a fost semnalat` documentar nc` din 1291, generalizndu-se dup` incursiunile otomane din secolul al XV-lea, n special dup` cea din 1493, n urma c`reia numeroase a[ez`ri din p`r]ile Sibiului sunt incendiate [i aduse n stare de ruin`. Bisericile-cet`]i transilv`nene impresioneaz` ast`zi prin originalitatea adapt`rii elementelor arhitecturii militare medievale la condi]iile locale, avnd ca rezultat solu]ii defensive de o excep]ional` varietate de forme ce individualizeaz` fiecare monument, fiind de remarcat ansamblurile din Prejmer, H`rman, Snpetru n ara Brsei, Viscri, Homorod, Ca]a n Zona Rupea, Biertan, Saschiz, Mo[na, pe Valea Trnavelor, Cincu, Cinc[or, Deal Frumos pe Valea Cincului [i Hrtibaciului. n inutul secuilor, fortificarea bisericilor se rezum` la construirea unor incinte perimetrale de amploare mai redus`, dezvoltate mai trziu.

21

Arta gotic` n Transilvania

Apari]ia stilului gotic n arhitectura religioas` a Transilvaniei este legat` de reconstruc]ia m`n`stirii c`lug`rilor cistercieni din Cr]a, n ara F`g`ra[ului, distrus` de invazia t`tar` din anii 1241-1242. Biserica prezint` elementele specifice arhitecturii burgunde, c`rora li se adaug` formele goticului matur: plan bazilical cu trei nave n sistem legat, transept cu capele dreptunghiulare pe est, bol]i n cruce pe ogive [i sixpartite n nava central`, cor poligonal, portal cu ambrazura bogat profilat`, arhivolt` n arc frnt [i friz` de capiteluri, rozas` pe fa]ada de vest, ferestre polilobe, dar [i n arc frnt, capiteluri cu cro[ete. Vocabularul arhitecturii gotice timpurii aplicat unor planuri diferite caracterizeaz` totodat` bisericile din Prejmer (cca. 1250) [i Sf. Bartolomeu din Bra[ov n ara Brsei, la Sic [i Bistri]a (ultimul sfert al secolului al XIII-lea) n nordul Transilvaniei, elemente ale acestui stil coexistnd la Alba Iulia, H`lmeag (c. 1260), H`rman sau Dr`u[eni (c. 1280) cu rudimente ale stilului romanic, nc` nfloritor n Transilvania. Goticul cistercian [i-a pus totodat` amprenta asupra arhitecturii bisericilor-sal` din cea de-a doua jum`tate a secolului al XIII-lea, exemplele de la Nima (n nordul Transilvaniei) [i Snt`m`rie Orlea (n ara Ha]egului), func]ionnd ca modele pentru o serie de construc]ii mai modeste. n aceea[i perioad` sunt reconstruite corul Catedralei Sf. Mihail din Alba Iulia, iar la mijlocul secolului al XIV-lea Catedrala din Oradea (1342-1370), unde se afla mormntul Sf. rege Ladislau (ast`zi disp`rut`). Adev`ratele repere ale arhitecturii gotice mature [i trzii transilv`nene din secolele al XIV-lea [i al XV-lea aveau s` fie ns` bisericile de ora[, construite de comunit`]ile urbane prospere din Sibiu, Bra[ov, Cluj, Media[ sau Sighi[oara. Cel mai impozant edificiu al acestui stil r`mne corul din Sebe[, reconstruit anterior anului 1382 la o scar` mai mare fa]` de corpul bisericii, ce avea s` r`mn` romanic, de pietrari experimenta]i, afla]i n leg`tur` cu [antierele familiei de pietrari Parler din Nrnberg [i Praga. Construc]ia de dimensiuni impresionante, bogat decorat` cu sculpturi, att la interior ct [i la exterior, este de tip hal`, concep]ie ce se va reg`si sistematic n arhitectura religioas` gotic` trzie din Transilvania. Se presupune c` pietrarii de la Sebe[ s-au oprit mai nti la Sibiu, unde biserica Sf. Maria, o bazilic` trinavat` cu transept, nceput` c`tre mijlocul secolului al XIV-lea, este amplificat` n eleva]ie la nivelul navelor laterale, pentru a ob]ine spa]ialitatea unei hale (1471). Construc]ia se ncheie n 1499, odat` cu supran`l]area turnului de vest [i construirea pridvoarelor pe nord [i sud, n aceast` ultim` etap` lucr`rile fiind conduse de Andreas Lapicida, unul dintre cei mai importan]i pietrari transilv`neni cunoscu]i.

Biserica evanghelic` C. A. din Prejmer, jude]ul Bra[ov, secolul al XIII-lea

22

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Biserica Sf. Maria din Sibiu (ast`zi evanghelic` C. A.), secolele al XIV-lea [i al XV-lea

Biserica Sf. Mihail din Cluj, vedere interioar`, secolul al XV-lea

26

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Biserica Neagr` din Bra[ov, portalul de vest, secolul al XV-lea

Andreas din Sibiu, biserica evanghelic` C.A. din Mo[na, jude]ul Sibiu, portalul sacristiei, 1501

Me[terului sibian i este atribuit` reconstruc]ia bisericii din Deal din Sighi[oara (1483), n timp ce documentele i atest` activitatea la Cr]a (1495) unde au loc lucr`ri de consolidare a vechii biserici cisterciene , la A]el (1499), Cristian (1486-1498) [i Mo[na (1501) monument care aplic` integral programul decorativ al goticului flamboyant. n domeniul arhitecturii civile, cea mai important` lucrare care i se datoreaz` este Casa Altemberger din Sibiu, n timp ce ancadramentul sculptat n piatr` al portalului casei parohiale din acela[i ora[ (1502), este considerat ultima sa oper`. La Cluj, n anul 1349, ncepe construc]ia bisericii Sf. Mihail, la a c`rei edificare particip` n secolul urm`tor pietrari de pe [antierul Bisericii Sf. Elisabeta din Kosice din Slovacia, a c`ror contribu]ie este semnalat` ulterior la Bra[ov, unde Biserica Neagr` a fost ridicat` n mai multe etape, ntre 1383 [i 1477. Dedicat` ini]ial Sf. Maria, bisericahal` din Bra[ov se remarc` prin bog`]ia decorului sculptat, portalul de vest reprezentnd un moment de vrf al sculpturii goticului flamboyant n aceast` parte a Europei. Interven]iile ulterioare, de la mijlocul secolului al XV-lea i sunt atribute pietrarului Conrad, cet`]ean al Bra[ovului [i artist de curte al guvernatorului Iancu de Hunedoara, pentru care conduce lucr`rile m`n`stirii franciscane din Teiu[, ale m`n`stirii eremi]ilor paulini din Buituri-Hunedoara [i, n mod plauzibil, la Castelul din Hunedoara. Sculptura gotic` figurativ` transilv`nean` st` sub semnul stilului molatic - Weicherstil, difuzat de [antierele central-europene ale familiei de pietrari Parler, active n cea de a doua jum`tate a secolului al XIV-lea [i la nceputul secolului urm`tor. Pe fundalul lucr`rilor destinate n primul rnd mpodobirii bisericilor parohiale aflate n construc]ie n principalele ora[e ale Transilvaniei, singura lucrare p`strat` a sculptorilor Martin [i Gheorghe din Cluj statuia ecvestr` din bronz a Sf. Gheorghe (1378), aflat` la Praga, devanseaz` n mod surprinz`tor realiz`rile artistice ale momentului la nivel european. Alte lucr`ri ale arti[tilor clujeni, cum ar fi efigiile sfin]ilor regi ai Ungariei, destinate decor`rii accesului principal al Catedralei din Oradea (1370) sau statuia din bronz aurit a Sf. Ladislau (1390), cunoscute prin intermediul unor schi]e [i descrieri sumare, au fost distruse n veacul al XVII-lea de turci. Din prima parte a secolului al XV-lea dateaz` mai multe piese n rondebosse sculptate n piatr`, ntre care se remarc` Piet, p`strat` la Muzeul Brukenthal din Sibiu, realizat` n jurul anului 1400, [i Crucifixul semnat de austriacul Petrus Lantrangen n 1417, aflat n Capela Crucii din acela[i ora[. Dup` anul 1500, realiz`rile artei transilv`nene din domeniul sculpturii sunt marcate de influen]a artistului nrenberghez Veit Stoss, amplificat` prin prezen]a fiilor s`i la Bra[ov, Media[ [i Sighi[oara. Amvonul bisericii Sf. Maria din Biertan, decorat cu reliefuri sculptate,

27

Arta gotic` n Transilvania

28

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Martin [i Gheorghe din Cluj, Sf. Gheorghe, copie a statuii din 1378, expuse n fa]a bisericii reformate din Cluj

Ulric din Bra[ov, amvonul bisericii Sf. Maria din Biertan (ast`zi evanghelic` C. A), jude]ul Sibiu, R`stignirea lui Isus, Profe]ia lui Simeon, 1523

dateaz` probabil din 1523 [i este sigura lucrare cunoscut` a pietrarului Ulrich din Bra[ov, a c`rui activitate este documentat` la Sibiu n 15061508, respectiv la Bra[ov, ntre 1522-1523 [i 1531-1532. Cel mai vechi altar poliptic transilv`nean cunoscut, a fost pictat de Toma din Cluj n 1427 [i se p`streaz` la Muzeul Arhiepiscopiei din Esztergom, din aceea[i perioad` datnd [i retablul din Prejmer, atribuit f`r` temei me[terului vienez Erhardus, prezent la Bra[ov n 1454. Altarele transilv`nene de factur` gotic` provin cel mai probabil din atelierele locale [i au fost realizate n ultimele decenii ale secolului pentru bisericile din M`lncrav, Biertan (partea central` din 1483), Media[, Trnava, Dupu[, la acestea ad`ugndu-se panourile din Feldioara, semnate de pictorul Jonas Norinbergensis n 1493 [i dou` valoroase piese contemporane p`strate n inutul Secuilor, provenind din bisericile de la Sndominic [i Sntimbru.

29

Arta gotic` n Transilvania

Cartea Magistratului din Sighi[oara, 1487, Arhivele Statului din Bra[ov

De[i manuscrisele ilustrate din epoca gotic` trzie erau destinate n majoritate cultului, miniaturi de cea mai nalt` factur` decorau [i c`r]ile laice, un remarcabil exemplu fiind constituit de Cartea Magistratului ora[ului Sighi[oara, din anul 1487 (ast`zi la Arhivele Statului din Bra[ov), n care, ntre oficiali, este men]ionat Valentinus pictor, autorul prezumtiv al frescelor bisericii din Deal, din anii 1483 [i 1484. Tradi]ia artistic` a ora[ului Sighi[oara, din a c`rui conducere fac parte arti[ti la sfr[itul secolului al XV-lea, l determin`, se pare, pe Johann, fiul lui Veit Stoss, s` se stabileasc` aici cteva decenii mai trziu. Atelierului s`u deosebit de activ i sunt atribuite altarele de la Beia (1513), Sighi[oara, Fi[er (1520-1522), Cund, B`gaciu, oro[tin [i Roade[, cel din urm` fiind terminat de ucenicul s`u, Christian, care i preia atelierul n 1530 [i se c`s`tore[te cu v`duva sa. Fratele s`u, orfevrul Martin, se stabile[te dup` un popas la Media[ tot la Sighi[oara, n timp ce Veit Stoss cel Tn`r sculptor et pictor Vitus este men]ionat la Bra[ov, unde particip` n 1523 la constituirea Breslei pictorilor, tmplarilor, sticlarilor [i constructorilor de orgi, al c`rei staroste este ales n 1524. naintea Bra[ovului, Sibiul este primul ora[ din Transilvania n care me[te[ugarii arti[ti se organizeaz`. n 1520, pictorul Symon solicit` Magistratului ora[ului confirmarea regulamentului breslei aflate sub patronajul spiritual al Sfntului Luca. Articolele sibienilor preluate n anii 1523 [i 1531 la

Altarul Bisericii Sf. Maria din Biertan (ast`zi evanghelic` C. A.), jude]ul Sibiu, partea central` din 1483

30

Pictura mural` gotic` din Transilvania

31

Arta gotic` n Transilvania

Bra[ov , cuprind n linii mari prescrip]iile statutelor de bresle me[te[ug`re[ti mai vechi din Europa central`. n limitele decalajului cronologic n care tradi]ia medieval` este perpetuat`, se poate schi]a o imagine coerent` [i ntru totul similar` ambian]ei artistice centraleuropene din care arta transilv`nean` face parte n mod nemijlocit. n cele mai multe cazuri, informa]iile documentare despre mae[trii artei transilv`nene medievale sunt, cel pu]in la prima vedere, pu]ine, indirecte sau lapidare. Pn` la noi, au ajuns pu]ine opere semnate [i, n paralel, nume care de cele mai multe ori nu pot fi corelate cu lucr`rile conservate, astfel nct majoritatea autorilor sunt anonimi, iar nivelul artistic al lucr`rilor dep`[e[te rareori artizanalul. Referirile documentare tot mai numeroase din ultimele decenii ale secolului al XV-lea [i din secolul urm`tor arat` c` situa]ia artistului din Transilvania era similar` cu cea din restul Europei, putnd fi schi]ate totodat` primele biografii de autor. Majoritatea creatorilor cunoscu]i prin prisma documentelor au o situa]ie financiar` prosper` [i sunt membri influen]i ai patriciatului urban, de]innd nu de pu]ine ori func]ii n conducerea ora[elor. Conrad Lapicida din Bra[ov este r`spl`tit de Iancu de Hunedoara n anul 1454 cu mo[ii la H`rman [i ercaia, n timp ce pietrarii sau pictorii din ora[e apar n documente ntre notabilit`]ile ora[elor, fiind proprietari ai mai multor case amplasate n zonele reziden]iale ale patriciatului urban. La Sighi[oara, Valentinus este reprezentant al Magistratului ntre anii 1483 [i 1494 [i primar n 1490, la fel Matthias, pictor men]ionat documentar ntre 1484 [i 1497, cnd este atestat la Biertan. Steffan [i Bartolomeus, n 1466, fac parte din conducerea Sibiului, Gabriel este consul la Bistri]a n 1525, iar la Bra[ov, Paulus Moler, n 1493, [i Gregorius Pictor, n 1525, sunt membri ai sfatului ora[ului. De[i mai trzie, activitatea celui din urm`, documentat` ntre anii 1520 [i 1551, este relevant` pentru domeniul de crea]ie al unui pictor medieval. Artist recunoscut [i respectat, Gregorious a fost staroste al breslei n anii 1540 [i 1541, practicnd deopotriv` pictura mural` [i cea de panou. Autorul portretului judelui Lucas Hirscher, oper` ce reprezint` o culme a artei transilv`nene, a pictat n paralel ceasuri solare, canaturi de u[`, steaguri [i scuturi, cele mai mari c[tiguri fiindu-i aduse, dup` cum arat` documentele, de decorarea unei cale[ti pentru principele Ioan Zpolya.

Altarul bisericii Sf. Margareta din Media[ (ast`zi evanghelic` C. A.), sfr[itul secolului al XV-lea

32

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Art` [i mentalitate n Transilvania medieval`

rta figurativ` transilv`nean` este, la fel ca pretutindeni n Europa catolic` a Evului Mediu gotic, reflexul sensibilit`]ii religioase a omului medieval n fa]a unei existen]e marcate de nelini[te [i nesiguran]`, de criza valorilor [i a certitudinilor tradi]ionale, simptomatic` pentru o lume aflat` n amurg. Catastrofele naturale, r`zboaiele, ciuma neagr` din 1348, care a afectat [i Transilvania (Cronicon Dubnicense se refer` n 1358 la victime [i n aceast` parte a Europei), foametea, ct [i schimb`rile sociale rapide legate de dezvoltarea economic` [i urban` vor marca profund mentalul colectiv, pe fundalul declinului puterilor universale Imperiul [i Papalitatea, aflate tot mai frecvent n contradic]ie. Biserica Roman` este sf[iat` de crize f`r` precedent: mutarea sediului papalit`]ii la Avignon, captivitatea babilonian` (1309-1378), urmat` de schisma din anii 1378-1417, n timpul c`reia doi sau chiar trei papi [i disput` legitimitatea. Nelini[tea mntuirii, sentimentul e[ecului individual (Aris) sau al deziluziei [i descuraj`rii (Huizinga) sunt simptome ale unei st`ri de spirit despre care vorbe[te nencetat poezia secolului negru [i care se va reflecta ntr-una din temele predilecte ale culturii veacului al XVI-lea german: melancolia. n acele vremuri de criz` [i disperare, dorin]a ducerii unei vie]i religioase autentice cre[te [i se r`spnde[te, iar c`utarea experien]ei mistice devine uneori obsedant`, spune Mircea Eliade, caracteriznd starea de spirit a epocii. Sub influen]a c`lug`rilor predicatori [i a Devotio moderna are loc dezvoltarea piet`]ii personale a laicilor. Noua concep]ie a cre[tinismului apusean asupra lumii de dincolo, incluznd Purgatoriul, contribuie considerabil la difuzarea unei sensibilit`]i religioase axate pe grija fa]` de via]a de dup` moarte, n timp ce dezvoltarea f`r` precedent a cultului lui Isus n Euharistie Corpus Christi, al Mariei [i al sfin]ilor n general favorizeaz` n popor o devo]ionalitate instinctiv` [i spontan`. Documentele p`strate arat` c` nobilii [i or`[enii boga]i transilv`neni [i investesc averile n opere de binefacere, Biserica mediind simbolic pentru mntuire prin promovarea

Altarul bisericii din M`lncrav donat de Clara [i Mihail I Apafi (+1469)

34

Pictura mural` gotic` din Transilvania

35

Art` [i mentalitate n Transilvania medieval`

testamentelor, indulgen]elor [i, n general, a ofrandelor pentru suflete. Legatele testamentare n favoarea artei [i arhitecturii religioase i transform` pe transilv`nenii pio[i n patroni ai artelor n Evul Mediu, fiind picta]i n imaginile votive la picioarele sfin]ilor. De r`zboi, de cium` [i de foamete, mntuie[te-ne Doamne ! este una dintre rug`ciunile cele mai r`spndite n epoc`, n timp ce imageria devo]ional` nf`]i[eaz` un Dumnezeu ofensat de p`catele oamenilor, preg`tit s` trimit` asupra lor s`ge]ile acestor calamit`]i. Textele [i imaginile invoc` deopotriv` protec]ia sfin]ilor mpotriva dezastrelor percepute ca pedepse divine [i semne ale timpului ce anun]` iminen]a Judec`]ii de Apoi. Pontifii acord` indulgen]e celor ce servesc Biserica n cruciadele trzii, cruzimea otomanilor, considera]i armata anticristului [i cauza apropiatului sfr[it al lumii, fiind amintit` n documente [i descris` n predici. Paginile unui Missale p`strat n Biblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu au fost completate n cea a doua parte a secolului al XV-lea, cu rug`ciuni contra paganos, iar devo]iunile confreriilor transilv`nene, au ca particularitate pe lng` obiectivele comune celor din restul Europei catolice, invocarea p`cii n toat` Cre[tin`tatea [i protec]ie n fa]a turcilor. Ocrotirea Maicii Domnului contra ciumei este implorat` ntrun imn nscris n Cartea liturgic` a confreriei capitlului din Sighi[oara, n timp ce picturile capelei Turnului Catolicilor din Biertan, realizate probabil dup` invazia turceasc` din 1493, ce a fost urmat` de doi ani de foamete [i o nou` epidemie, desf`[oar` n imagini un mesaj similar.

Johannes de Rosenau, Isus n mormnt [i donatori, 1445, Biserica Sf. Maria din Sibiu (ast`zi evanghelic` C. A.)

36

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Na[terea Pruncului Isus cu simboluri ale purit`]ii Mariei, capela bisericii evanghelice C. A. din H`rman, jude]ul Bra[ov, sfr[itul secolului al XV-lea. Motiv inspirat din lucrarea Defensorium Beatae Virginis Mariae / Ap`rarea Fericitei Fecioare Maria, redactat` de dominicanul Franz von Retz, n jurul anului 1400, la Viena

Imaginea, suport al rug`ciunii [i medita]iei, era recomandat` ca ajutor n exersarea ochiului interior [i trebuia privit`, dup` cum spunea misticul german Heinrich Suso (1295-1366), cu devotament [i compasiune. Cultul popular al imaginii este ncurajat de Biseric` prin indulgen]e, imagistica medieval` avnd ca surs`, dup` Sfnta Scriptur`, literatura apocrif`, textele teologilor [i misticilor beatifica]i de Biseric`. Scrierile Sfntului Pap` Grigore cel Mare, doctor al Bisericii Latine [i p`rinte al doctrinei Purgatoriului, ce au hr`nit imaginariul medieval european, modelnd mentalit`]ile, sunt consemnate documentar [i n Transilvania, num`rndu-se, de pild`, ntre c`r]ile donate de Jacobus de Roderbach, confesor la Viena, n 146, m`n`stirii dominicane din Bra[ov. Operele p`strate arat` c` me[terii transilv`neni au folosit acelea[i surse grafice ca pretutindeni n Europa timpului: caietele de modele [i manuscrisele miniate, care au format baza tradi]iei artistice din Evul mediu, pn` la apari]ia gravurii. n cea de-a doua parte a secolului al XV-lea, n configurarea imagisticii pot fi identificate motive preluate din c`r]ile ilustrate de larg` circula]ie: Biblia s`racilor/Biblia Pauperum, Oglinda mntuirii/Speculum Humanae Salvationis, Ap`rarea Preafericitei Fecioare Maria/Defensorium Beatae Virgine Mariae, ct [i gravurile arti[tilor germani: Maestrul E.S., Israel van Meckenen, Martin Schongauer [i, dup` 1500, Albrecht Drer.

37

Art` [i mentalitate n Transilvania medieval`

Majestas Domini [i R`stignirea lui Isus, capela bisericii evanghelice C. A. din H`rman, jude]ul Bra[ov, sfr[itul secolului al XV-lea

Din arhivele occidentale afl`m c` programul iconografic era prescris de preot sau expert, dup` cum l nume[te un document francez din 1471, n contracte detaliate, care reflect` att rela]ia dintre artist [i comanditar, ct [i gradul de libertate al creatorului. Despre contractul ncheiat n anul 1453 pentru panoul ncoron`rii Fecioarei, destinat capelei funerare a m`n`stirii cartuziene franceze din Villeneuve-lsAvignon, document la care istoriografia de specialitate nu nceteaz` s` revin` datorit` minu]iozit`]ii [i lungimii sale excep]ionale, mile Mle comenta n urm` cu un secol: Suntem uimi]i, cnd studiem

ndeaproape arta de la sfr[itul Evului mediu s` recunoa[tem c` anumite opere, pe care le-am putea crede izvorte din imagina]ia unui pictor, au fost amendate n toate detaliile lor de un cleric. () Un contract trecut prin fa]a notarului a stabilit c` pictorul Enguerrand Charonton nu a avut nimic s`-[i imagineze. Un preot, Jean de Montagnac, este cel care a reglat totul; artistul nu a avut nici libertatea de a alege culoarea ve[mntului Sfintei Fecioare, care trebuie s` fie din damasc alb.

38

Pictura mural` gotic` din Transilvania

n Transilvania medieval` nu se p`streaz` contracte de me[ter, dar nu exist` aspect de ordin formal pe care s` nu l reg`sim n documentele de acest tip p`strate n Occidentul medieval, iar din programele iconografice ale ansamblurilor de pictur` transpare erudi]ia clerului catolic transilv`nean, [colit la marile universit`]i europene din Austria, Germania, Polonia, Fran]a sau Italia. De[i controlat` de teologi, pictura gotic` nu a avut niciodat` rigurozitatea artei ortodoxe, o mai mare libertate putnd fi constatat` [i

Judecata de Apoi, detaliu, biserica din Deal din Sighi[oara, peretele de est al navei, sfr[itul secolului al XV-lea

n distribu]ia temelor n cadrul spa]iului sacru. Cu toate acestea, n programul iconografic al Bisericii Catolice pot fi stabilite mai multe constante, prezente [i n Transilvania. Sanctuarul bisericii [i capela, care i preia uneori iconografia, nf`]i[eaz` Biserica lui Cristos, n jurul lui Isus n maiestate/Majestas Domini, figurnd evangheli[ti, apostoli [i profe]i, a c`ror prezen]` simultan` subliniaz` simetria ntre Vechiul [i Noul Testament, ca expresie sensibil` a armoniei existente ntre cele dou` legi. n ansamblurile gotice trzii, apostolii [i profe]ii figuri ale celor dou`zeci

39

Art` [i mentalitate n Transilvania medieval`

V`lul Veronic`i, biserica din Deal din Sighi[oara, arcul de triumf, 1483

[i patru de b`trni din Apocalips` , poart` filactere cu fragmente din rug`ciunea Crezului (H`rman [i Media[). n axul sanctuarului figureaz`, de regul`, imaginea lui Isus n mormnt/Vir Dolorum (Strei, M`lncrav) [i R`stignirea (Sebe[, H`rman), motive euharistice ce marcheaz` totodat` prezen]a Preasfntului Sacrament n tabernacolul de pe peretele nordic al absidei, n jurul c`ruia se dezvolt` uneori ntregul ciclu al Patimilor lui Cristos (M`lncrav, R[nov). Al`turi de reprezent`rile din sanctuar inspirate de cea de-a doua venire a lui Cristos dup` Apocalipsa lui Ioan, Judecata de Apoi, tem` ce sintetizeaz` escatologia cre[tin`, este nelipsit` din iconografia picturii transilv`nene medievale, fiind reprezentat` de regul` n nav`, la interior (Ghelin]a, Sic, Sighi[oara) sau la exteriorul bisericii (Media[). Sursa literar` a reprezent`rilor este Evanghelia lui Matei text ce st` la baza ntregii concep]ii medievale asupra lumii de dincolo, n timp ce Apocalipsa apocrif` a Sfntului Pavel descrie Raiul [i un Iad plin de pedepse. Motivul central al reprezent`rii celei de-a doua Parusii, este motivul Deisis/Isus n glorie, ar`tndu-[i r`nile ntre Maria [i Ioan Botez`torul, ce mijlocesc pentru omenire. n direct` leg`tur` cu semnifica]ia Judec`]ii de apoi, Pilda evanghelic` a celor zece fecioare, figureaz` uneori la intradosul arcului de triumf sau pe fa]a sa estic` (Sntana de Mure[, H`rman). n aceast` perioad` a cre[tinismului atotputernic, spaimele apocaliptice recurente, hr`nite de revela]ii supranaturale, alimenteaz` cre[terea simultan` a cultului sfin]ilor. Cicluri hagiografice completeaz`

40

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Piet, biserica evanghelic` C. A. din Homorod, jud. Bra[ov, peretele de nord al vechiului cor, ultima parte a secolului al XIV-lea

programul iconografic catolic transilv`nean, reprezent`rile didacticonarative fiind nlocuite n goticul trziu cu imagini de pietate. n practica religioas`, un act devo]ional pentru invocarea protec]iei divine [i ob]inerea iert`rii de p`catele m`rturisite, prin indulgen]ele acordate de Biserica Roman` legate de credin]a n Purgatoriu, putea fi constituit, pe lng` spovedanie [i mp`rt`[anie, din rug`ciuni rostite n fa]a anumitor reprezent`ri privilegiate. Imaginea de cult prime[te astfel o pozi]ie central` ca suport pentru devo]iuni, iar textul indulgen]ei apare scris al`turi de imagine pe hrtie sau, n pictura mural`, direct pe perete. n Occidentul medieval, al`turi de relicva-imagine, Sudariul Domnului Isus p`strat n Bazilica San Pietro din Roma (V`lul Veronic`i/Vera Icon/Mandylion), icoanele grece[ti erau considerate dovezi de net`g`duit ale divinit`]ii, la fel ca [i Scriptura. Isus pe cruce, pictat, dup` cum se credea, de Sfntul Nicodim - martor al r`stignirii [i Fecioara cu pruncul atribuit` Evanghelistului Luca, n fapt o icoan` bizantin` de la 1300, sunt modele reproduse la scar` larg`. Sunt totodat` preferate reprezent`rile ce reitereaz` imagini miraculoase sau revelate misticilor, cum ar fi, Piet

41

Art` [i mentalitate n Transilvania medieval`

Opere de caritate, Capela Corpus Christi din Snpetru, jude]ul Bra[ov, peretele de nord, c. 1400

sau Gr`dina Paradisului. Laudele Mariei se citeau n fa]a Madonnei cu pruncul, iar rug`ciunile pentru mor]i, nzestrate de Biseric` cu indulgen]e, se rosteau n fa]a imaginii lui Isus n mormnt, inspirate de viziunea Sfntului Pap` Grigore cel Mare. Toate aceste motive, incluznd efigiile sfin]ilor protectori mpotriva mor]ii subite [i calamit`]ilor, se num`r` n Transilvania, la fel ca n restul Europei catolice, printre cele mai r`spndite reprezent`ri ale artei devo]ionale. n Cartea confreriei capitlului din Sibiu, copiat` [i miniat` n 1394 de Michael, paroh la ura Mare, s-a ad`ugat, n secolul al XV-lea, o list` de devo]iuni [i indulgen]e, care se acordau pentru rostirea unei rug`ciuni Tat`l nostru Pater noster n fa]a imaginii Instrumentelor Patimilor lui Cristos/Arma Christi. Documentele arat` c` n Transilvania existau [i alte reprezent`ri privilegiate, cum ar fi Rug`ciunea de pe muntele m`slinilor, indulgen]ele ata[ate motivelor iconografice explicnd recuren]a anumitor motive n arta medieval`.

42

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Miracolul Transsubstan]ierii, Capela Corpus Christi din Snpetru, jude]ul Bra[ov, peretele de nord, c. 1400

Sfnta Fecioar` era invocat` n mod explicit pentru a oferi ocrotire n fa]a marilor flagele ale timpului ciuma [i turcii Maria fiind considerat` principalul intercesor ntre Dumnezeu [i oameni, protector mpotriva mor]ii subite, refugiu mpotriva ispitelor celui r`u [i scut mpotriva dezastrelor omenirii. Imaginile n care Maica Domnului este adorat` n ultimele decenii ale secolului al XV-lea n artele vizuale sunt legate de Devo]iunea Rozariului, extrem de r`spndite fiind Femeia Apocalipsei, ncoronarea Mariei [i Maica ocrotitoare. Plan[ele acestei devo]iuni i nf`]i[au uneori, al`turi de Maria, pe Sf. Ana, pe Apostoli [i Profe]i sau pe to]i sfin]ii Bisericii triumf`toare. n artele figurative figurau adesea Mihail [i Gheorghe ca sfin]i biruitori ai r`ului, Sebastian [i Rocus protectori mpotriva ciumei [i imagini care, privite, protejau de moarte rea, cum sunt Sfnta Fa]` a lui Isus sau Sf. Cristofor. Barbara, protectoare mpotriva mor]ii f`r` mp`rt`[anie, era figurat` frecvent n

43

Art` [i mentalitate n Transilvania medieval`

Maria [i cele patru fecioare capitale, Capela Corpus Christi din Snpetru, jude]ul Bra[ov, peretele de est, c. 1400

imagini al`turi de Ecaterina, ncadrnd-o pe Maria cu Pruncul, uneori mpreun` cu celelalte fecioare capitale Doroteea [i Margareta sau cu ntregul cortegiu de sfinte martire: Ursula, Agnes, Apollonia. n pictura transilv`nean` mai apar sfin]ii diaconi tefan [i Lauren]iu - mari martiri ai Cre[tin`t`]ii, Dominic [i Francisc fondatori ai principalelor ordine religioase, Sfntul Nicolae - patronul Transilvaniei [i unul dintre cei paisprezece sfin]i ajut`tori la necaz, ntre care se num`r` Erasmus [i Sf. Aca]iu, conduc`torul celor 10.000 de solda]i martiri de pe muntele Ararat (motiv ce figureaz` n acela[i timp pe imaginile mpotriva ciumei). Ca o particularitate mai ales pentru secolul al XIV-lea transilv`nean, este de subliniat devo]iunea fa]` de Ana ntreit`/Mettercia (Ana, Maria [i Isus), comun` provinciilor Ungariei istorice, redactat` n Transilvania n formula ei dezvoltat` cu sfintele neamuri ale Mntuitorului, ct [i cultul regilor tefan, Ladislau [i Emeric, reprezenta]i n semn de omagiu fa]` de Casa regal`.

44

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Sfin]ii regi tefan, Emeric [i Ladislau, biserica evanghelic` C. A. din M`lncrav, jude]ul Sibiu, c. 1400

45

Art` [i mentalitate n Transilvania medieval`

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Isus in majestate ntre simbolurile apocaliptice ale evangheli[tilor, biserica evanghelic` C.A. din Homorod, jude]ul Bra[ov, bolta absidei vechiului cor, c. 1300

maginea actual` a picturii murale medievale din Transilvania este mult afectat` de pierderea total` sau par]ial` a unor ansambluri, n timp ce alte reprezent`ri se afl` nc` acoperite cu var. Din aproximativ dou` sute de monumente transilv`nene n care se p`streaz` sau sunt semnalate fragmente de pictura mural` de factur` gotic`, exist` mai pu]in de zece edificii cu ansambluri vaste, singurele exemple integral conservate fiind la Snpetru [i H`rman, la care se adaug` picturile de la Biertan [i Media[, care, de[i degradate, pot fi studiate sub aspect iconografic. Majoritatea picturilor murale realizate nainte de mijlocul secolului al XVlea n Europa se p`streaz` la nivel rural, cercet`torii punnd n eviden]` tr`s`turile fondului artistic comun al unui vast teritoriu ce cuprinde Carintia, Craina, Istria, Friuli, Tirolul de Sud, Stiria, Ungaria, voievodatul istoric al Transilvaniei, Slovacia [i Slovenia de ast`zi, cu un canon iconografic relativ unitar [i mai multe tendin]e subsumate goticului: stilul liniar-narativ, iradieri ale picturii nord-italiene din Trecento, arta de curte, goticul interna]ional sau stilul frumos n varianta boemianoaustriac`, avnd ca surs` Cur]ile Fran]ei [i Burgundiei. Primele exemple cunoscute nu dateaz` mai devreme de anul 1300, dar prin analogie cu arta zonelor corelate cultural, ct [i pe baza men]iunilor documentare ce atest` existen]a a[ez`mintelor monastice, al`turi de episcopiile de la Alba Iulia, Oradea, [i Cenad, se presupune c` pictura mural` a avut anterior un caracter cel pu]in sporadic; urmele de policromie vizibile nc` la biserica Sf. Mihail din Cisn`dioara, cele de la T`ma[da, n Bihor, sau de pe pere]ii bisericii fostei m`n`stiri a c`lug`rilor cistercieni de la Cr]a nu permit ns` mai mult dect o simpl` semnalare. Cel mai vechi ansamblu mural, aflat ntr-o stare extrem de avansat` de degradare, a fost pictat n jurul anului 1300 la Homorod n vechiul cor al bisericii parohiale [i p`streaz` n plin` epoc` gotic` caracterul artei romanice, reflectat n stil [i iconografie. n conca absidei figureaz`

46

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Logodna mistic` a Sf. Ecaterina din Alexandria, biserica romano-catolic` Sf. Emeric din Ghelin]a, jude]ul Covasna, peretele de sud, prima parte a secolului al XIV-lea

varianta apocaliptic` a reprezent`rii Judec`]ii de Apoi cu Isus n tetramorf ntre cei dinti sfin]i ce mijlocesc pentru iertarea omenirii Fecioara Maria [i Ioan Botez`torul , n timp ce n registrul inferior al pere]ilor sunt figura]i apostoli sub arcade n sacra conversazione. Scenele din ciclul Patimilor Mntuitorului p`strate pe pere]ii corului, dintre care se mai disting, pe sud, Purtarea crucii, R`stignirea, Coborrea de pe Cruce, Plngerea [i Punerea n mormnt certific` n acela[i timp influen]a major` a ilustra]iei de carte de tipul Speculum Humanae Salvationis asupra picturii murale. Factura arhaizant`, simplificat` a reprezent`rilor ce contureaz` expresiv formele pe fonduri deschise, conven]ionale [i tematica dublat` de maniera descriptiv` de relatare a subiectului permit ncadrarea acestui prim ansamblu n limitele stilului liniar-narativ, curent de larg` r`spndire n ariile culturale marginale, care ajunge s` se confunde n timp cu arta popular`; asimilat fondului artistic autohton, el va persista ca filon subiacent pe care se vor grefa de-a lungul timpului elementele caracteristice ale diferitelor stiluri.

47

Pictura mural` gotic` din Transilvania

48

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Sf. Rege Ladislau, biserica romano-catolic` Sf. Emeric din Ghelin]a, jude]ul Covasna, peretele de nord, prima parte a secolului al XIV-lea

Sf. Rege Ladislau, biserica unitarian` din Cr`ciunel, jude]ul Harghita, peretele de nord al navei, prima parte a secolului al XIV-lea

Relevante n acest sens sunt picturile bisericii Sf. Emeric din Ghelin]a, ce reflect` totodat` o situa]ie simptomatic` pentru arta transilv`nean` a epocii, prin prezen]a simultan` n primele decenii ale secolului al XIV-lea, a diferitelor tendin]e ale picturii gotice n decorul aceluia[i edificiu: stilul liniar-narativ, pe vest, unde se p`streaz` scene din via]a Sf. Iacob cel Mare, iar pe sud, ntr-o versiune stilistic` derivat` din maniera rafinat` a miniaturii gotice de curte este redat` Legenda Sfintei Ecaterina din Alexandria. n partea superioar` a peretelui a fost pictat` n aceea[i etap` imaginea Judec`]ii de apoi. Ciclurile regelui Ladislau cel Sfnt al Ungariei [i cel Cristologic din partea inferioar` a pere]ilor, pe vest, nord [i sud (imaginea nvierii), realizate de un autor diferit, aduc n discu]ie ecourile picturii italiene p`trunse de-a lungul timpului n arta transilv`nean` direct, sau prin Tirol, Slovenia [i Slovacia de ast`zi. Me[terul de la Ghelin]a, a pictat suitele similare de la M`rtini[ [i P`dureni (cunoscute din copii mai vechi) [i Cr`ciunel (descoperit recent), reiternd cu exactitate aceea[i compozi]ie n toate cazurile, deosebiri minimale fiind operate la nivelul cromaticii, scenografiei [i recuzitei, ve[mintelor personajelor sau cadrului natural sugerat prin stnci [i copaci stiliza]i, ce au totodat` rolul de a demarca scenele. n ceea ce prive[te tema iconografic` a vie]ii regelui Sfnt Ladislau (10771095), s-a constatat o recuren]` a sa n pictura bisericilor din zonele cele mai expuse pericolului invaziilor din Ungaria de Nord, Slovacia, Slovenia [i Transilvania; studii aprofundate arat` c` legenda acestui erou de frontier` a fost elaborat` sub patronajul spiritual al regilor angevini n mediul teologic al centrului episcopal din Oradea, unde erau p`strate relicvele sfntului. Episoade din via]a regelui, figur` emblematic` a cavalerului maghiar, considerat n urma mai multor miracole ap`r`tor absolut mpotriva n`v`litorilor de la r`s`rit, este nf`]i[at` [i la Mugeni. Realizate spre mijlocul secolului al XIV-lea n partea superioar` a peretelui nordic, picturile afirm` n limbajul prevalent grafic al stilului liniarnarativ, preferin]a epocii pentru ciclurile narative, al`turi de Ladislau, fiind reprezentate [i scene din Via]a Sf. Margareta din Antiohia; factura rustic` [i stng`ciile de redare sunt compensate aici de for]a de sugestie a liniei, care compune, printr-o desf`[urare epic` impresionant`, una dintre cele mai expresive ilustr`ri ale b`t`liei de la Chirale[, n care armata lui Ladislau i nvinge pe cumani. Realizat imediat dup` mijlocul secolului al XIV-lea, cel mai vast ansamblu al goticului liniar-narativ p`strat pe peretele nordic al navei principale a bisericii din M`lncrav constituie o adev`rat` sintez` a istoriei mntuirii redactat` pe baza relat`rii celor dou` Testamente. Lipsa de dinamism a figurilor, ce compun scenele dispuse n registre suprapuse, este compensat` de stilizarea expresiv` a formelor [i volumelor. Minile

49

Pictura mural` gotic` din Transilvania

50

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Sf. rege Ladislau, b`t`lia de la Chirale[, biserica biserica reformat` din Mugeni, jude]ul Harghita, peretele de nord, ultima parte a secolului al XIV-lea

Sf. Ecaterina din Alexandria, biserica evanghelic` C. A. din Dr`u[eni, jude]ul Bra[ov, peretele de sud, ultima parte a secolului al XIV-lea

personajelor, de cele mai multe ori singurele elemente n mi[care ale compozi]iilor statice, concentreaz` mesajul substratului narativ n gesturi [i atitudini codificate, amplificate de mimica facial` ce ajunge la paroxism al expresiei n pictura semnat` de Magister S. pe peretele nordic al bisericii din Dr`u[eni. Reg`sim aici un limbaj liniar [i decorativ care nareaz` episoadele Ciclului Sf. Ecaterina din Alexandria cu episoadele: Disputa cu cei o sut` de filosofi, Execu]ia filosofilor [i a mp`r`tesei convertite, Supliciul Ecaterinei, Minunea ro]ii; pe peretele opus, o friz` de aceea[i ntindere a[tept` s` fie scoas` de sub var. n interiorul bisericii ortodoxe din Strei, la origini o capel` de curte cnezial`, picturile sunt semnate n chirilice pe peretele sudic al altarului de Grozie, fiul me[terului Ivani[ venit, se pare, din zona actual` a Dalma]iei de Nord; ansamblul sanctuarului, caracterizat de o tratare grafic` cu un pronun]at caracter decorativ, p`streaz` imaginile bol]ii Majestas Domini n tetramorf, iar pe pere]i, figuri de apostoli sub arcade, Fecioara cu pruncul, Vir dolorum n axul sanctuarului [i sfin]i ierarhi. Al`turi de Grozie a lucrat [i un pictor de forma]ie italienizant`, c`ruia i pot fi atribuite imaginile de sfin]i p`strate n partea inferioar` a peretelui

51

Pictura mural` gotic` din Transilvania

de nord al navei. Prezen]a acestor me[teri itineran]i n ara Ha]egului a fost pus` n leg`tur` cu participarea nobilimii romne[ti la campaniile lui Ludovic cel Mare din sudul Italiei; familia cnezial` de Strei este atestat` n 1377, cnd Petru, fiul lui Zaicu, ctitorul presupus al picturii, prime[te danii din partea voievodului Transilvaniei pentru credincioas` slujb`, nt`rite n acela[i an de rege. O figur` fragmentar` de sfnt episcop unic martor p`strat ast`zi la Esztergom, din decorul catedralei Sf. Ladislau din Oradea, reconstruit` cu sprijin regal, ntre 1342 [i 1370, documenteaz`, dup` unii autori, prezen]a nemijlocit` a pictorilor din Peninsul`. Influen]a picturii italiene de dup` Giotto transpare cu claritate [i n imaginea devo]ional` Piet cu Isus, plns de Maria [i Ioan Evanghelistul, p`strat` pe peretele nordic al fostului cor al bisericii din Homorod, n dreptul sacramentariului cu care se afl` n direct` conexiune simbolic`, prin iconografia de sorginte similar`. Aceea[i nrurire este mai pu]in pregnant`, dar evident` n scena Judec`]ii de Apoi din interiorul bisericii

Grozie, Apostoli, biserica ortodox` Sf. Gheorghe din Strei, jude]ul Hunedoara, absida altarului, a treia parte a secolului al XIV-lea

Martiriul celor zece mii de tebani, detaliu, biserica ortodox` Sf. Gheorghe din Strei, jude]ul Hunedoara, peretele de sud al navei, a treia parte a secolului al XIV-lea

la Mugeni, n partea inferioar` a peretelui de nord al navei, al c`rei stil este marcat de provincialism. Sub aspect iconografic, mai multe detalii anectdotice [i necanonice au re]inut aten]ia cercet`torilor, cum sunt reprezentarea cerului [i p`mntului sub forma unor sfere amenin]ate de vechiul [arpe sau ilustrarea credin]ei catolice n dou` judec`]i ale sufletelor dup` moarte. Picturile p`strate fragmentar n biserica, ast`zi reformat`, din Sntana de Mure[, ndeosebi imaginea de hram de pe peretele absidei corului, oglindesc plenar absorb]ia armonioas` a tr`s`turilor picturii italiene, n dominanta lor liric`, nl`untrul stilului frumos, c`ruia i sunt subsumate toate tendin]ele nregistrate n arta european` de la sfr[itul secolului al XIVlea [i nceputul secolului urm`tor. Maniera aceluia[i atelier se reg`se[te la Sic, din aceea[i perioad` datnd [i alte picturi din jurul Clujului, la Vlaha, Vi[tea (ast`zi sub var), Flore[ti, atribuite de unii cercet`tori atelierelor de pictur` din ora[ul de pe Some[, unde n al treilea sfert al secolului al XIV-lea lucra Nicolae, tat`l sculptorilor Martin [i Gheorghe.

53

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Ana ntreit` cu sfintele neamuri, detaliu, biserica reformat` din Sntana de Mure[, jude]ul Mure[, ultima parte a secolului al XIV-lea

Prezen]a artei italiene continu` s` se resimt` n primele decenii ale secolului al XV-lea n Cri[ana [i Banat, n leg`tur` cu atmosfera cosmopolit` a Cur]ii lui Sigismund de Luxemburg (1383-1435), cultivat` prin prezen]a lui Andrea Scolari pe tronul episcopal din Oradea (1409-1426), [i a condotierului florentin Filippo Scolari, comitele de Timi[oara pentru care, Masolino da Panicale (1483-1447), maestrul lui Masaccio, a pictat mai multe ansambluri ast`zi pierdute. Se p`streaz`, n schimb, portretele [panului de Timi[, mp`ratului Sigismund, voievodului Iancu de Hunedoara [i legatului papal Branda Castiglioni, realizate n 1435 de pictorul florentin n interiorul baptisteriului din Castiglione Olona, n Lombardia. Concomitent sunt realizate mai multe ansambluri ntr-un stil de sintez`, de factur` provincial`, comun mai multor zone ale Ungariei istorice, n care sugestiile picturii nord-italiene din Trecento se ntlnesc cu elemente ale goticului de curte, ntr-un cadru tipologic simplificat. La Snpetru n interiorul capelei funerare Corpus Christi, se afl` unul dintre pu]inele ansambluri transilv`nene p`strate integral [i reflect` gndirea teologic` complex` a Evului Mediu trziu, marcat` de grija fa]` de via]a de dup` moarte. Apropiat ca factur`, ansamblul p`strat pe peretele sudic al navei

54

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Judecata de Apoi, detaliu, biserica reformat` din Mugeni, jude]ul Harghita, peretele de nord al navei, ultima parte a secolului al XIV-lea

centrale din biserica Sf. Margareta din Media[, datnd din deceniul al treilea al secolului al XIV-lea, este opera mai multor autori, exponen]i ai aceleia[i sinteze stilistice. Pictura sfr[itul secolului al XIV-lea [i nceputul secolului urm`tor st` ns`, n primul rnd, sub semnul goticului interna]ional. Noul limbaj artistic comun ntregii Europe ntre 1370 [i 1450, a p`truns n Transilvania n varianta [colii boemiene, Praga regelui Vclav al IV-lea de Luxemburg (1378-1419), fiind, al`turi de Paris, Dijon sau Milano, unul dintre cele mai efervescente centre ale stilului cultivat la marile cur]i ale Europei. Ansamblul ce ilustreaz` n mod exemplar stilul frumos n pictura transilv`nean` din jurul anului 1400 se p`streaz` n interiorul corului reconstruit al bisericii patronate de familia nobiliar` Apafi din M`lncrav sub a c`rui autoritate par s` fi fost realizate decorul sanctuarului bisericii din Nem[a [i picturile de la Alma pe Trnava, unde pe acela[i perete de sud al corului, este reiterat` ntr-o stilizare expresiv` compozi]ia Luptei Sf. Gheorghe cu balaurul. Aceleia[i familii stilistice i apar]in mai multe scene suprapuse, descoperite n nc`perea de la baza turnului bisericii din Deal din Sighi[oara, ct [i ansamblurile aflate ntr-o avansat` stare de degradare la Sf. Bartolomeu din Bra[ov (capela sudic`) [i Cisn`die (peretele de nord al corului bisericii parohiale).

55

Pictura mural` gotic` din Transilvania

n 1419, me[terul c`ruia i pot fi atribuite pe temei stilistic mai multe ansambluri transilv`nene, cum ar fi R`stignirea cu donator din biserica de la Homorod (n prezent pierdut`) [i picturile bisericii din Mih`ileni [i nso]ea picturile din interiorul bisericii din Drjiu cu o inscrip]ie ce reflect` nemijlocit spiritul cavaleresc al artei de curte, ntruchipat [i de subiectul reprezentat pe peretele nordic al navei: Legenda regelui Ladislau cel Sfnt. Reprezent`rile se desf`[oar` pe fundaluri decorate cu flori de crin, preluate din miniatura aulic` francez` prin intermediul artei centraleuropene [i exceleaz` prin pre]iozitatea detaliilor. Suprafe]ele sunt vibrate prin acela[i procedeu liniar, la Remetea, n Bihor, unde este p`strat` o alt` reprezentare a vie]ii regelui-cavaler, care se adaug` ansamblurilor din secolul al XIV-lea [i din primele decenii ale veacului urm`tor de la Chilieni, Bibor]eni sau Daia Secuiasc`. n 1427, Toma din Cluj picta altarul poliptic dedicat Patimilor lui Isus pentru m`n`stirea benedictin` Hronsky Svaty Benadik din Slovacia, capodoper` trzie a stilului interna]ional. Pe lng` calit`]ile artistice indiscutabile ale lucr`rii, ce reflect` din nou leg`turi cu [coala austriaco-boemian` de pictur`, retablul atest` disponibilitatea artistic` a ora[elor transilv`nene, ntre care Clujul ocupa un loc predominant. n imaginea central`, n care apare unul dintre cele mai cunoscute portrete ale mp`ratului Sigismund de Luxemburg sub nf`]i[area

Arborele lui Ieseu, biserica Sf. Margareta din Media[ (ast`zi evanghelic` C. A.), peretele de sud al navei principale, c. 1420

56

Pictura mural` gotic` din Transilvania

R`stignirea lui Isus, biserica evanghelic` C. A. din M`lncrav, jude]ul Sibiu, peretele de sud al corului, c. 1400

centurionului convertit, pot fi identificate detalii preluate din R`stignirea de la Berlin atribuit` artei boemiene (cca. 1350), maniera pictorului clujean situndu-se n descenden]a [colii Maestrului din Tebon, unul dintre cei mai importan]i creatori ai goticului interna]ional. n aceea[i perioad` au fost pictate n interiorul capelei din col]ul sud-vestic al bisericii romano-catolice Sf. Mihail din Cluj scene din Patimi [i Judecata de Apoi), ulterior fiind realizate [i imaginile de pe pere]ii laterali ai navelor (Fecioara cu Pruncul ntre sfinte, R`stignirea, o sfnt` cu donator), ast`zi p`strate fragmentar. Spre mijlocul secolului al XV-lea, pictura transilv`nean` continu` s` reflecte n mod original tendin]ele nregistrate n arta european` contemporan`. Un prim scurt moment, n care noul realism domin` arta Europei are ca exemplu notabil monumentala imagine a R`stignirii lui Isus pictat` n 1445 de Johannes de Rosenau (R[nov?) pe peretele nordic al corului bisericii din Sibiu, reflectnd totodat` rela]iile statornice cu arta sud-german` [i austriac`. n acest context este de men]ionat faptul c` n 1413 numele de Johannes de Rosenau [i Thomas de Clausenburg figureaz` n matricolele Universit`]ii din Viena, f`r` s` existe ns` certitudinea c` apar]in pictorilor transilv`neni.

57

Pictura mural` gotic` din Transilvania

R`stignirea lui Isus, biserica evanghelic` C. A. din Homorod, jude]ul Bra[ov, peretele de nord al vechiului cor, c. 1420

Dup` 1460, realismul r`mne n plan secund, afirmndu-se subiacent, mai mult sau mai pu]in intens n interiorul noului val de interna]ionalizare a stilului gotic [i va cunoa[te adev`rata afirmare sub impulsul Rena[terii germane, reflectat` n arta altarelor poliptice transilv`nene din secolul al XVI-lea. Naturalismul empiric al [colii neerlandeze din cea de-a doua genera]ie a lui Rogier van der Weyden (1399/1400-1464) [i Dierk Bouts (14201475), difuzat n ntreaga Europ` prin intermediul artei germane pe fundalul unui adev`rat revival al culturii cavalere[ti, marcheaz` crea]ia artistic` transilv`nean` a ultimelor decenii ale secolului al XV-lea, prelungindu-se n mod coerent pn` dup` anul 1500. Cele mai valoroase realiz`ri ale picturii transilv`nene de la sfr[itul secolului al XV-lea par a fi legate de centre din Germania [i Boemia, ntru totul dominate de arta neerlandez`. Din timpul regelui Matia Corvin [i al so]iei sale Beatrix de Aragon, ale c`ror steme sunt incluse reprezent`rii, dateaz` imaginea Fecioarei cu pruncul ncoronat` de ngeri ntre sfintele Ecaterina [i Barbara, figurat` pe timpanul portalului de sud-est al Bisericii Negre din Bra[ov. Pictorul regelui este un artist de prim` m`rime, aflat la curent cu gravurile lui Martin

Via]a Sf. Rege Ladislau, biserica unitarian` din Drjiu, jude]ul Harghita, peretele de nord al navei, 1419

58

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Schongauer (cca. 1450-1491), dar [i cu operele lui Hans Memling (1430/40-1494) pe care este posibil s` le fi cunoscut nemijlocit. De aceea[i nalt` factur` artistic`, de]innd nl`untrul ultimului val al artei gotice strnse leg`turi cu pictura contemporan` boemian`, sunt frescele bisericii din Deal din Sighi[oara realizate dup` amplificarea edificiului, n 1483, de mai multe echipe de me[teri ce lucreaz` n paralel n zone diferite ale construc]iei, ntre care Valentinus [i Matthias, notabilit`]i ale ora[ului, frecvent men]iona]i n documentele timpului.

59

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Johannes de Rosenau, R`stignirea lui Isus, detaliu, biserica Sf. Maria din Sibiu (ast`zi evanghelic` C. A.), peretele de nord al corului, 1445

O viziune monumental` ce dep`[e[te spiritul artei gotice trzii, spre Rena[tere, caracterizeaz` ciclul Patimilor [i nvierii lui Isus, pictat pe peretele nordic al corului bisericii parohiale din R[nov, n anul 1500. Dac` la sfr[itul secolului al XV-lea, la fel ca n Occident, bisericile gotice transilv`nene nu au fost pictate integral, imagini devo]ionale disparate lund locul ciclurilor hagiografice, cteva capele p`streaz` ansambluri coerente, a c`ror iconografie unitar` este extrem de relevant` pentru mentalitatea unei epoci n care salvarea sufletului era scopul suprem. n interiorul capelei situate la nivelul inferior al Turnului Mariei al castelului din jurul bisericii Sf. Margareta din Media[ se afl` un valoros ansamblu, caracterizat de decorul ce articuleaz` pere]ii, imitnd iluzionist elemente de arhitectur` gotic` trzie. Reprezent`rile figurative ilustreaz` tema Credo/Simbolul credin]ei, o variant` a aceluia[i subiect decornd [i

60

Pictura mural` gotic` din Transilvania

bolta n re]ea a corului bisericii Sf. Margareta, unde figurile au fost pictate pe scuturi heraldice dispuse la intersec]ia nervurilor. Alte picturi realizate la sfr[itul secolului al XV-lea, de[i nu se ridic` la acela[i nivel artistic, vin s` ilustreze subtilit`]ile dogmatice ale teologiei apusene prin imagini rare, ce indic` [i la acest nivel leg`turile culturale cu Austria [i Franconia. La H`rman, n interiorul capelei funerare, programul iconografic meticulos [i doctrinal graviteaz` n jurul unor teme majore ale mntuirii universale. Repertoriul extrem de bogat care decoreaz` n special bol]ile edificiului, geometric expresie vizual` a energiilor divine increate [i vegetal evocare a florei Gr`dinii Paradisului, cu motive grote[ti ascunse n trama vegetal`, face introducerea unei mode r`spndite n arta medieval` trzie central-european` de pictura mural` a a[a numitelor camere verzi Grne Runkmalerei din re[edin]ele princiare [i nobiliare. n mod firesc,

Fecioara cu pruncul ntre sfinte, detaliu Sf. Barbara, Biserica Neagr` din Bra[ov, timpanul accesului de sud-est, 1476-1490

61

Pictura mural` gotic` din Transilvania

62

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Motive decorative [i groteschi, capela bisericii evanghelice C. A. din H`rman, jude]ul Bra[ov, sfr[itul secolului al XV-lea

pentru decorarea loggiei regelui Matia Corvinul de pe latura nordic` a Castelului din Hunedoara s-a recurs la acela[i limbaj formal, arta curtean` aflat` n amurg fiind extrem de apreciat` n cele mai elevate medii, n paralel cu succesele de ultim` or` ale Rena[terii italiene la care regele avea acces, att prin alian]ele dinastice cu cele mai importante familii din Peninsul`, ct [i prin apeten]a sa cultural` cunoscut`. La Hunedoara, decora]ia vegetal` cu nsemne heraldice, filactere inscrip]ionate, droleries preluate din ilustra]ia de carte [i motive ce imit` iluzionist la fel ca la Media[, dar mai pu]in abil, formele arhitectonice ale goticului flamboyant este asociat` unor scene figurative ce par s` ilustreze o genealogie legendar` a Huniazilor; relat`ri mai vechi vorbesc despre alte picturi, ast`zi pierdute, pe aceea[i tem` a iubirii cavalere[ti. Ansamblul peretelui opus al loggiei, consta, dup` cum arat` copiile n acuarel` p`strate, din motive r`spndite prin intermediul gravurii steme dispuse n friz` n partea superioar` [i oameni s`lbatici n turnir, pe un fundal decorativ format din vrejuri vegetale.

Vrejuri vegetale [i groteschi, biserica reformat` din Daia, jude]ul Harghita, bolta corului, 1501-1516

Paginile 64-65:

Bolta corului bisericii reformate din Daia, jude]ul Harghita, 1501-1516

n Transilvania, cele mai importante exemple ale acestui program ornamental se p`streaz` ns` n interiorul unor edificii de cult. La Daia Secuiasc` decorul bol]ii corului bisericii parohiale (1501-1516) include m`[ti, groteschi, figuri umane, blazoane, iar pe tavanul casetat din lemn al bisericii din Goganvarolea (1501-1520), capodoper` a genului ce face trecerea spre Rena[tere, ]es`tura de vrejuri vegetale sus]ine reprezent`ri religioase [i profane. n acela[i spirit, inscrip]ia dedicatorie pictat` n 1522 deasupra arcului de triumf al bisericii Sf. Maria din Biertan a fost ncadrat` de droleries [i groteschi, copiind motivele difuzate prin gravuri. n capela din Turnul Catolicilor a ansamblului fortificat din jurul bisericii, suprafe]e ntinse sunt tratate ntr-o manier` simplificat`, cu motive ce imit` ]es`turi brocate realizate cu [ablonul, ca semn al decaden]ei genului, n timp ce programul iconografic oglinde[te n mod simptomatic temele predilecte ale sensibilit`]ii societ`]ii occidentale din Evul Mediu trziu. Picturile murale din Transilvania realizate dup` 1500 sunt pu]ine [i exprim`, la fel ca pictura de panou, vocabularul stilistic al Rena[terii germane asimilat gradat, ce p`streaz` nealterat, pn` la mijlocul secolului al XVI-lea, vechiul spirit al artei catolice medievale. ntre acestea se num`r` ansamblurile de la Ocna Sibiului - pictat n 1521 de Vincentius, unul dintre pu]inii arti[ti transilv`neni cu o activitate bine documentat`, [i T`rpiu aflat nc` n mare m`sur` sub var, sau ca excep]ie, picturile murale ale bisericii din Drlos, exemplu izolat al stilului picturii postbizantine n mediul catolic, la nord de Carpa]i.

Biserica Sf. Maria din Biertan (ast`zi evanghelic` C.A.), arcul de triumf [i bolta corului, 1522

66

Pictura mural` gotic` din Transilvania

67

Pictura mural` gotic` din Transilvania

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

Biserica romano-catolic` Sf. Emeric din Ghelin]a, jude]ul Covasna

n interiorul bisericii romano-catolice de la Ghelin]a, edificiu romanic de tip sal`, cu un cor reconstruit gotic [i interven]ii ulterioare din secolele al XVII-lea [i al XVIII-lea, se p`streaz` unul dintre cele mai valoroase ansambluri de pictur` mural` din Transilvania, datnd din prima parte a veacului al XIV-lea. Perfecta continuitate a stratului-suport al frescelor, arat` ca programul a fost gndit unitar pentru ntreaga suprafa]` interioar` a navei, fiind executat ntr-o singur` etap` de lucru. Stilul picturilor ns` difer`, putnd fi stabilite zonele decorate de autorii diferi]i care au lucrat n paralel. Pe peretele de vest au fost pictate n stil liniar-narativ mai multe scene din

Biciuirea lui Isus, biserica romano-catolic` Sf Emeric din Ghelin]a, jude]ul Covasna, peretele de nord, prima parte a secolului al XIV-lea

R`stignirea lui Isus, peretele de nord

Via]a Sf. Iacob cel Mare, ast`zi extrem de deteriorate. Pe sud, ntr-un stil grafic asociat cu elemente de decor tipice goticului nordic, figureaz` Legenda Sfintei Ecaterina din Alexandria cu scenele Logodnei mistice, Disputa cu cei 100 de filosofi, Biciuirea, Decapitarea [i Ducerii relicvelor sfintei de c`tre ngeri pe muntele Sinai, majoritatea reprezent`rilor fiind p`strate fragmentar. n partea superioar` a aceluia[i perete figureaz` Judecata de apoi, din care se mai pot distinge, n zona central`, figura lui Isus n glorie ncadrat` de Sf. Ion Botez`torul, Maria reprezentat` ca Maic` ocrotitoare, ngeri, apostoli [i, n partea sa dreapt`, Ierusalimul ceresc. Picturi de factur` italienizant` decoreaz` registrul inferior al pere]ilor de vest, nord [i sud cu imagini din Ciclul Cristologic. Patimile lui Isus, ncepnd cu episodul Intr`rii n Ierusalim - pe nord, [i ncheiate cu imaginea nvierii - pe sud, sunt mai bine conservate. Aceluia[i autor i se datoreaz` ilustrarea Vie]ii regelui Ladislau cel sfnt al Ungariei, reprezentat` n partea superioar` a peretelui nordic, zon` n care figureaz` sistematic n programul iconografic al celor cincizeci de biserici, n care se p`streaz` sau a fost semnalat`, de pe teritoriile actuale ale Romniei, Slovaciei, Ungariei, Austriei [i Sloveniei. Ladislau I, rege din

dinastia Arpadienilor ntre ani 1077 [i 1092, a fost canonizat ca sfnt un secol mai trziu. Centrul cultului sus]inut de regii angevini a fost la Oradea, locul n care se afla mormntul s`u [i unde, n interiorul catedralei, existaser` cu siguran]` reprezent`ri ale vie]ii sale, copiate de me[terii peregrini. Din ansamblurile ce ilustreaz` epopeea regelui-cavaler, reprezentate n principal n p`r]ile r`s`ritene ale Regatului Ungariei (n Transilvania, mai ales n zona Carpa]ilor Orientali), nu lipsesc episoadele b`t`liei de la Chirale[, n care oastea sa i nvinge pe cumani, urm`rirea [i uciderea n duel a unui p`gn, ce r`pise fata pe care eroul o salveaz`, [i odihna lui Ladislau. La exteriorul bisericii, me[terul de la Ghelin]a, autor al ciclurilor similare de la M`rtini[, P`dureni (ast`zi pierdute) [i Cr`ciunel a pictat o imagine p`strat` fragmentar, reprezentndu-i probabil pe Sfin]ii regi ai Ungariei. Picturile sunt caracterizate de un eclectism n care registrul cromatic nc` romanic se ntlne[te cu tr`s`turi stilistice legate de experien]ele italobizantine subsumate goticului, amintind ciclurile istorice militare din Peninsul`. Pe acela[i perete exterior de nord al monumentului s-a descoperit reprezentarea fragmentar` mai trzie a unor cavaleri cre[tini c`lare miles Christi.

Sf. rege Ladislau, peretele de nord, prima parte a secolului al XIV-lea

Biserica romano-catolic` Sf. Emeric din Ghelin]a, vedere de ansamblu

71

Biserica romano-catolic` din Ghelin]a

Biserica evanghelic` C. A. din M`lncrav, jud. Sibiu

Biserica familiei nobiliare Apafi, construit` ca o bazilic` trinavat` cu turnclopotni]` pe vest, a fost men]ionat` documentar pentru prima dat` n anul 1320. Picturile murale, realizate n jurul anului 1350, se p`streaz` doar pe peretele de nord al navei [i constituie cel mai vast ansamblu de pictur` mural` n stil gotic liniar-narativ din Transilvania. Imaginile, dispuse n cinci registre suprapuse, ilustreaz` Facerea lumii, Ciclul Cristologic, scene din via]a Mariei [i a unor sfin]i martiri, ntre care poate fi identificat` Sf. Ecaterina din Alexandria. Att redactarea Genezei, singular` n tematica picturii de factur` occidental` din Transilvania, ct [i caracterul amplificat al unor reprezent`ri, cum sunt detalierea motivului Adormirii Maicii Domnului n trei scene sau R`stignirea, cu episodul rar al Ridic`rii Crucii, oglindesc statornice reminiscen]e ale iconografiei bizantine preluate n pictura occidental`, prin intermediul ilustra]iei de carte. Aspecte iconografice inedite, cum ar fi Sf. Treime nainte de ntruparea lui Isus, reprezentat ca prunc pe genunchii Tat`lui, apar [i n pictura contemporan` de pe teritoriul actualei Slovacii cu care frescele de la M`lncrav par a fi corelate [i stilistic. De remarcat la picturile din nava bisericii este preocuparea autorului medieval de a asigura unitatea de percep]ie a ansamblului, imaginile din registrele superioare, aflate mai departe de cmpul vizual, fiind de dimensiuni mai mari dect cele din partea inferioar` a edificiului. Sanctuarul a fost reconstruit n stil gotic [i decorat n timpul lui Nicolaus, unul dintre cei mai importan]i membri ai familiei Apafi, men]ionat documentar ntre 1398 [i 1451; n axul corului se p`streaz` o inscrip]ie sgrafitat`, care consemneaz` anul 1404 sau 1405. Ferestre bifore nalte, nguste, cu traforuri n partea superioar` str`pung pere]ii, n timp ce sculpturi decorative pun n valoare elementele de arhitectur` ale absidei [i corului: cheile bol]ilor ogivale, consolele [i baldachinele ni[elor pentru statui, la care se adaug` tabernacolul de pe nord. Ansamblul picturilor corului bisericii din M`lncrav, p`strat integral, este indiscutabil unul dintre cele mai spectaculoase exemple ale curentului gotic interna]ional din pictura mural` european` din jurul anului 1400. Pe fundalul de un albastru intens al corului, siluetele sfin]ilor se deta[eaz` cu elegan]a rafinat` proprie acestui curent, ilustrnd episoadele istoriei sfinte din jurul Na[terii [i nvierii lui Isus, n colaje iconografice inedite n care se ntlnesc pictura nordic` [i Trecento-ul italian. Aceea[i dubl` surs` o au elementele decorative ce imprim` un aspect inconfundabil

Ciclul Cristologic, Adormirea Sf. Fecioare Maria, biserica evanghelic` C.A. din M`lncrav, jude]ul Sibiu, peretele de nord al navei, mijlocul secolului al XIV-lea

72

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

73

Biserica evanghelic` C. A. din M`lncrav

Scene din copil`ria lui Isus, doctori ai Bisericii Catolice, simboluri apocaliptice ale evangheli[tilor, bolta corului

Biserica evanghelic` C.A. din M`lncrav, vedere de ansamblu

75

Biserica evanghelic` C. A. din M`lncrav

ansamblului motivul tipic gotic al norilor festona]i, [i bandourile decorative cu capete de expresie n medalioane [i animale fantastice, de sorginte italian`. Programul iconografic este completat pe bolta corului de figurile doctorilor Bisericii Latine reprezenta]i n asociere cu simbolurile apocaliptice ale evangheli[tilor, de sfinte martire, pe bolta absidei, iar pe pere]i, sfin]i sub arcade, figura]i ca pietre vii ale Bisericii lui Cristos. Sub aspect stilistic, picturile par s` aib` ca surs` miniatura boemian`, de factura ilustra]iilor Gradualului Lucernsky, provenit din atelierul regelui Vclav al IV-lea de Luxemburg, din anii 1402-1403, reiternd totodat` anumite detalii preluate din mai vechile picturi de la Karlstejn, [antier imperial coordonat de Teodoric din Praga [i Nicolaus Wurmser din Strassbourg n jurul anului 1360.

Patimile lui Isus, peretele de nord al corului

76

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

77

Biserica evanghelic` C. A. din M`lncrav

Biserica reformat` din Sntana de Mure[, jud. Mure[


n anul 1375, magistrul Mihail Ponya de Teremia dona o mo[ie bisericii parohiale din Sntana de Mure[, din devo]iune special` fa]` Sf. Ana, mama preaglorioasei Fecioare Maria. Pictura bisericii, realizat` n mod verosimil n aceea[i perioad`, se p`streaz` ast`zi fragmentar [i reflect` ntlnirea armonioas` a picturii italiene cu stilul gotic interna]ional, sintetizat` n imaginea Sfintei Ana ntreite cu fericitele neamuri, ntre ngeri muzican]i [i apostoli. Reprezentarea figureaz` pe peretele absidei bisericii [i constituie una dintre cele mai timpurii exemple ale temei n Europa, glorificnd, la fel ca proza religioas` medieval`, al`turi de Ana, Maria [i Isus, pe surorile Sfintei Fecioare Salomea [i Maria lui Cleopa, primele martore ale nvierii, [i fiii lor, viitori apostoli. Cromatica str`lucitoare, tonurile sidefii sau de ocru-auriu, eviden]iate cu rafinament pe fundalul albastru nchis, atest` calit`]ile de sensibil colorist ale pictorului. Fragmentele p`strate arat` c` ansamblul bol]ii sanctuarului era completat probabil de imaginea lui Isus n tetramorf [i, n axul absidei, de Vir dolorum. Alte reprezent`ri p`strate par]ial la nivelul arcului de

Ana ntreit` cu sfintele neamuri, biserica reformat` din Sntana de Mure[, jude]ul Mure[, sfr[itul secolului al XIV-lea

triumf al bisericii, cum ar fi cele zece fecioare ale parabolei evanghelice, figuri de profe]i reprezenta]i n medalioane, Sf. Ludovic al Fran]ei sau Judecata de Apoi pe peretele de vest, nu se ridic` la acela[i nivel artistic [i atest` leg`turi stilistice cu ansamblurile realizate sub autoritatea me[terului presbiteriului din Octin n anii 1360-1380, din zona Gemer a Slovaciei de ast`zi, datnd din ultimele decenii ale domniei lui Ludovic cel Mare (1342-1382), n timp ce n Transilvania ecourile atelierului de la Sntana de Mure[ pot fi identificate n primul rnd n picturile bisericii din Sic. n configurarea imaginilor, la fel ca n cazul mai multor ansambluri slovace din zona mai sus men]ionat`, pot fi identificate modele compozi]ionale [i elemente decorative preluate de me[terii locali din picturile capelei palatului arhiepiscopal din Esztergom (1330-1349), focar de iradiere a artei italiene n aceast` parte a Europei.

Capela Corporis Christi din Snpetru, jud. Bra[ov

ncepnd cu secolul al XIV-lea, n ntreaga Europ` este semnalat` apari]ia unui num`r covr[itor de capele apar]innd comunit`]ilor parohiale, familiilor, confreriilor sau ordinelor religioase. Acest fenomen reflect` noile forme de devo]iune, servind cerin]ele practicilor pioase legate de amplificarea cultului mor]ilor n Occidentul medieval, iar imaginile destinate s` le decoreze pere]ii, de un didacticism sporit, reflect` escatologia cre[tin`. Documentnd aceea[i mentalitate, aceea[i credin]` [i acelea[i necesit`]i de cult, capele funerare au fost construite n Transilvania catolic` a timpului, att n ora[e, ct [i n zona rural`. Capela Corpus Christi din Snpetru este amplasat` n partea de nord a bisericii parohiale, atestat` documentar n anul 1240, odat` cu a[ez`mintele din H`rman, Prejmer [i Feldioara, conferite, mpreun` cu domeniile lor, Ordinului Cistercian din Fran]a. Construc]ia simpl`, de plan dreptunghiular, cu bol]i n cruce pe ogive [i osuar la nivel subteran, a fost integrat` n secolul al XV-lea ansamblului cet`]ii din jurul bisericii, aflnduse ast`zi la parterul unui turn de ap`rare. Edificiul a fost sfin]it [i folosit un timp f`r` s` fie pictat, dovad` stnd crucile de consacrare imprimate cu var pe tencuial`, vizibile n zonele n care stratul-suport al frescei s-a pierdut. Ansamblul n fresc` din interiorul capelei a fost realizat probabil n timpul lui Nicolaus, paroh ntre 1395 [i 1416 [i decan al diecezei Bra[ovului n 1395, c`ruia i poate fi atribuit` concep]ia programului iconografic coerent [i erudit. n partea superioar` a spa]iului interior, n jurul chipului lui Isus ce decoreaz` cheia de bolt`, sunt reprezenta]i evangheli[ti, doctori ai bisericii [i profe]i, cei din urm` fiind figura]i n medalioane patrulobe la intradosul vechiului acces. Pe pere]ii capelei, Iadul [i Raiul sunt reprezentate simbolic prin imagini alegorice dispuse conven]ional Pedepsirea lui Lucifer de c`tre Arhanghelul Mihail (cu sursa n Apocalipsa lui Ioan 12, 7-9) deasupra accesului pe vest, iar pe est, ncoronarea Fecioarei [i motivul Deisis dezvoltat ntr-o rug`ciune a sfin]ilor pentru suflete. Imaginilor exemplare ale martiriilor sfin]ilor diaconi tefan [i Lauren]iu, ilustrate pe peretele sudic, le sunt opuse n scop didactic, n acest spa]iu cu nedisimulate valen]e funerare, reprezent`ri ce arat` credincio[ilor sufragiile necesare salv`rii sufletelor din Purgatoriu. Liturghia Sfntului Pap` Grigore cel Mare, ajutorarea s`racilor, daniile f`cute Bisericii sugerate prin figura Arhanghelul Mihail cnt`rind sufletele , sunt ofrandele celor vii ce ajut` sufletele penitente s` p`r`seasc` locul isp`[irii, figurat simbolic. Scena central` a registrului inferior, ce ilustreaz` n acela[i timp hramul capelei Corpus Christi, reune[te dou` reprezent`ri rare ale iconografiei catolice: Liturghia

80

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

Capela Corpus Christi din Snpetru, jude]ul Bra[ov, vedere de ansamblu, c. 1400

81

Capela Corporis Christi din Snpetru

sufletelor [i Miracolul Transsubstan]ierii, n care figura lui Isus apare deasupra ostiei sfin]ite sub binecuvntarea preotului, ar`tnd prezen]a Sa real` n Euharistie. Ofrandele Bisericii militante (cea nc` tr`itoare pe p`mnt), se adaug` comuniunii [i intercesiunii sfin]ilor Bisericii triumf`toare , pentru salvarea Bisericii n suferin]`, a sufletelor din Purgatoriu. Isus se arat` sfin]ilor [i i binecuvnteaz` pe cei mntui]i. Stilul picturilor de la Snpetru, bazat pe expresivitatea liniei, se nscrie n cadrul comun al picturii gotice provinciale din jurul anului 1400, prin compozi]ii, recuzit` [i decor, cu elemente preluate din pictura italian` din Trecento la nivelul cromaticii, motivelor decorative cosmate[ti [i modelajului figurilor [i aminte[te maniera eclectic` a unuia dintre colaboratorii me[terului stirian Johannes Aquila, de la Martijanci, n Slovenia, din 1392.

Pedepsirea lui Lucifer, peretele de vest, sfin]i p`rin]i ai Bisericii Catolice, pe bolt`

Lapidarea Sf. tefan, peretele de sud

Sufragii pentru sufletele din Purgatoriu: Missa Sfntului Pap` Grigore cel Mare, Fapte de caritate, Liturghia mor]ilor, Sf. Arhanghel Mihail cnt`rind sufletele, peretele de nord

Biserica Unitarian` din Drjiu, jud. Harghita

Sf. rege Ladislau, Biserica unitarian` din Drjiu, jude]ul Harghita, peretele de nord al navei, 1419

Biserica din Drjiu a fost edificat` n etape ntre secolele al XIII-lea [i al XV-lea, din prima etap` de construc]ie fiind p`strat` doar nava. n secolul al XVI-lea, odat` cu ridicarea zidului de incint` exterior nt`rit cu turnuri de plan rectangular, monumentul a fost fortificat, primind un etaj defensiv. n interiorul bisericii se p`streaz` decorul n fresc`, din care o parte se afl` nc` sub var. n nav`, pe peretele de sud, figureaz` trei figuri de sfin]i episcopi, Arhanghelul Mihail cnt`rind sufletele [i Convertirea Sf. Pavel, ce ilustreaz` momentul n care, pe drumul spre Damasc, viitorul apostol este nv`luit de lumin` din cer ca de fulger [i, c`znd la p`mnt, aude vocea lui Isus; n scen` apare [i Sf. Anania. Pe stindardul sus]inut de unul dintre solda]ii din escort`, se p`streaz` o inscrip]ie, care reflect` nemijlocit spiritul literaturii

84

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

cavalere[ti a epocii, f`cnd referire [i la data realiz`rii picturilor: Aceast` oper` a pus s` fie pictat` [i preparat`, magistrul Paul, fiul lui tefan din Ung. Anul Domnului 1419. Scriam [i aveam n minte o fat` frumoas` (hoc op(u)s fec(it) d(e) pingere seu p(rae)pararae mag(is)ter Paul(u)s fili(us) Stephani d(e) Ung. an(no) d(om)ini m(illesi)mo cccc(m)ox(mo) nono. scriptum scribebat et pulchram puella(m) i(n) mente tenebat). Pe peretele opus a fost pictat`, n acela[i spirit, Legenda Sf. Ladislau, reprezentarea de la Drjiu fiind considerat` drept cea mai elaborat` figurare a vie]ii sfntului cavaler. Realizarea noilor bol]i ale navei, la sfr[itul secolului al XV-lea, [i construc]ia unei tribune pe vest afecteaz` unitatea ansamblului, acoperind par]ial [i reprezentarea Martiriului celor zece mii de tebani, din care se poate vedea doar un fragment.

85

Biserica Unitarian` din Drjiu

Sf. rege Ladislau, detaliu peretele de nord al navei, 1419

Picturile, de o valoare artistic` remarcabil`, reflect` o alt` fa]et` a stilului gotic interna]ional, n care fundaluri abstracte decorate cu flori de crin elemente preluate din miniatura aulic` francez`, prezente [i n arta boemian` sau german` , coexist` cu blicurile albe [i pre]ioase detalii suprapuse grafic, ce amplific` efectul decorativ.

Convertirea Sf. Pavel peretele de sud al navei, 1419

87

Biserica Unitarian` din Drjiu

Biserica Evanghelic` din Media[ [i Capela din Turnul Mariei, jud. Sibiu
Biserica Sf. Margareta din Media[, o bazilic` gotic` trinavat`, construit` n cursul secolelor al XIV-lea [i al XV-lea, p`streaz` la interior, n partea sudic` a navei centrale [i a colateralei, un vast ansamblu n fresc`, realizat, conform inscrip]iei ce nso]e[te reprezent`rile, dup` anul 1420. Al`turi de imagini simbolice, figuri de sfin]i, scene din Patimile lui Cristos [i din Judecata de Apoi, juxtapuse n parte ca imagini independente, sunt de remarcat prin raritate reprezent`rile ample ale Arborelui lui Ieseu [i Martiriul celor zece mii de tebani, n care figurile sfin]ilor n supliciu se contureaz` dramatic pe fundalul ntunecat. Ansamblul este opera colectiv` a unor me[teri, colportori ai stilului gotic interna]ional, mbog`]it cu elemente preluate din pictura italian` la nivel compozi]ional [i n registrul decorativ, n care predomin` motivele cosm`te[ti. n partea de est, sub acest strat de pictur`, a fost descoperit un fragment dintr-o reprezentare mai veche a Inchin`rii magilor, datnd din ultimele decenii ale secolului al XIV-lea. n cea de-a doua parte a secolului al XV-lea, modific`rile aduse monumentului, n urma c`rora nivelul de n`l]ime a colateralei sudice este ridicat la nivelul navei principale, afecteaz` frescele, stlpii de sus]inere a noilor bol]i fiind adosa]i pere]ilor picta]i. Dup` Historia Transilvaniae a lui Georg Soterius, construc]ia bisericii ar fi fost ncheiat` n anul 1488; monograma regelui Vladislav II Jagello (1490-1512), prezent n Transilvania n 1494, este inclus` decorului sacristiei, caz tipic pentru goticul trziu (cu raze n jurul intersec]iei nervurilor [i filactere cu inscrip]ii religioase), ar`tnd c` [antierul a fost activ ulterior acestei date. Din aceast` perioad` par s` dateze picturile de pe bolta n re]ea a sanctuarului bisericii, unde cheile n form` de scut sunt decorate cu imaginea Mielului, figur` a Mntuitorului n mijlocul Bisericii sale simbolizate de Maria, dar [i de prezen]a simultan` a evangheli[tilor, sfin]ilor doctori ai Bisericii Catolice [i a celor doisprezece apostoli. Ace[tia [i poart` atributele cunoscute, avnd al`turi cte un filacter cu un fragment din rug`ciunea Crezului. ntr-o formulare diferit`, programul iconografic este reluat n interiorul Capelei Mariei situat` la parterului turnului de est al castelului din jurul bisericii, unde se p`streaz` un valoros ansamblu n care suprafe]ele pere]ilor [i bol]ii sunt decorate cu o re]ea ce imit` elemente de arhitectur` proprii stilului gotic flamboyant, pictate n grisailles. Pe bolta

Martiriul celor zece mii de solda]i tebani biserica Sf. Margareta din Media[ (ast`zi evanghelic` C. A.), peretele de sud al navei principale, c. 1420

Sf. Nicolae, C`derea manei, ncoronarea cu spini, peretele de sud al navei principale, c. 1420

88

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

semicilindric`, re]eaua sus]ine cinci medalioane n care sunt nscrise elementele figurative ale compozi]iei. n centru se mai distinge figura Mielului mistic ntre cei patru evangheli[ti reprezenta]i ca f`pturi apocaliptice hibride cu trup uman, ce poart` filactere [i c`r]i cu primele versete ale Evangheliilor. Pe peretele de est, conceput asemeni unui triptic compus din elemente decorative ce imit` piatra sculptat`, figureaz` Sfnta Treime, n varianta iconografic` a temei numite Tronul Gra]iei, imagine a compasiunii divine n care Dumnezeu Tat`l sus]ine trupul Fiului mort. Trinitatea este flancat` de Ioan Botez`torul (cu mielul) [i Sfnta Fecioar` (a c`rei figur` este aproape n ntregime pierdut`), compunnd motivul Deisis - nucleu central al temei Judec`]ii de apoi, a c`rei semnifica]ie este argumentat` [i de prezen]a celor doisprezece apostoli reprezenta]i pe pere]ii laterali ai capelei, sus]innd n mod explicit filactere cu versete din Crez. Acest ansamblu oglinde[te gndirea teologic` medieval` trzie a Bisericii Catolice, caracterizat` de o multitudine de sensuri suprapuse ntre care cel escatologic primeaz`. Pe plan stilistic, influen]a picturii `rilor de Jos, care domin` arta european` la sfr[itul secolului al XV-lea, se reflect` n maniera de redare a personajelor, desenul expresiv [i sigur ce descrie figuri idealizate cu portrete ngrijit pictate [i anatomie corect redat`, tratnd suprafa]a pictural` prin treceri delicate ton n ton, domeniu n care artistul anonim de la Media[ exceleaz`.

Biserica Sf. Margareta din Media[, vedere de ansamblu

Mielul lui Dumnezeu ntre evangheli[ti, doctori ai Bisericii Catolice, Maria cu pruncul, tema Credo, bolta corului bisericii, sfr[itul secolului al XV-lea

91

Biserica Evanghelic` din Media[

Capela din Turnul Mariei Treimea ndurerat` ntre Maria [i Ioan Botez`torul, apostoli cu fragmente din Crez, sfr[itul secolului al XV-lea

92

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

Tema Credo, peretele de nord, Simbolul apocaliptic al evanghelistului Luca, pe bolt`

93

Capela din Turnul Mariei

Biserica din Deal din Sighi[oara, jud. Mure[

Avnd la baz` construc]ii de epoc` romanic`, din secolele al XII-lea [i al XIII-lea, biserica din Deal din Sighi[oara a fost reedificat` n etape ca hal` gotic`, construc]ia corului pe funda]ii mai vechi situndu-se ntre 1345, momentul primei atest`ri documentare, [i 1370. Nava a fost ridicat` n forma actual` ntre 1429 [i 1483, n perioada imediat urm`toare avnd loc lucr`ri de decorare a bisericii cu picturi. Cele mai vechi reprezent`ri au fost descoperite n s`p`tura arheologic`, fragmentele provenind dintr-un ansamblu figurativ pictat n stil liniarnarativ, datnd probabil din prima parte a secolului al XIV-lea, n timp ce la baza turnului bisericii au fost puse n valoare trei imagini suprapuse p`strate in situ: Sfntul Nicolae (reprezentare legat` de hramul bisericii, a[a cum este men]ionat` documentar pentru prima dat` n 1345), R`stignirea [i Sfnta Treime ntre profe]ii Avraam [i Ieremia, cu numele nscrise pe filacterele pe care le sus]in. Picturile dateaz` dup` 1370, moment n care faza de reconstruc]ie n stil gotic a p`r]ii estice a bisericii a fost ncheiat`, iar organizarea compozi]ional` trimite f`r` echivoc la ilustra]ia omiliilor lui Geoffroy dAdmont, motivele chenarului, ce le delimiteaz` unitar, fiind identice cu sursa. Re]ine aten]ia reprezentarea rar` a Sf. Treimi ntr-un chip, imagine care pentru a simboliza unitatea lui Dumnezeu n trei persoane, concentreaz` datele fizionomice de vrste diferite ale Tat`lui, Fiului [i Sfntului Duh. Motivul, aflat n prelungirea tradi]iilor precre[tine, a fost denun]at de teologul Jean Gerson ca monstruos [i sacrileg, criticat de Sf. Antonin din Floren]a [i finalmente condamnat de Conciliul din Trento, n secolul al XVI-lea. Imaginile fac parte din exemplele stilului gotic interna]ional n Transilvania, pictorul de la Sighi[oara folosind scheme compozi]ionale de larg` circula]ie n Europa timpului. Pe peretele de nord al absidei, spre est, au fost pictate ulterior dou` imagini devo]ionale cu conota]ii euharistice, care au fost n parte distruse de instalarea noului tabernacol anterior anului 1500. Ioan, este singurul personaj p`strat dintr-o presupus` R`stignire, ncadrat` simetric de Sf. Ursula cu s`geata [i Barbara cu turnul. Deasupra reprezent`rii fragmentare figureaz` Instrumentele patimilor sus]inute de un nger, n centrul imaginii stnd crucea, cu coroana de spini reprezentat` ca o cunun` de lauri a biruin]ei.

Biserica din Deal din Sighi[oara, vedere de ansamblu

94

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

Sf. Treime ntr-un singur trup ntre profe]ii Avraam [i Ieremia, nc`perea de la baza turnului de vest, sfr[itul secolului al XIV-lea

Pagina 97:

Valentinus Pictor, Sf. Arhanghel Mihail, bolta navei, 1483

Cele mai importante picturi p`strate n interiorul bisericii din Deal sunt cele realizate dup` amplificarea edificiului, cnd lucr`rile au fost sus]inute prin implicarea nemijlocit` a membrilor familiei Polner, patricieni de frunte ai ora[ului. n aceast` perioad`, Doctor Marcus este preot paroh, iar Michael, primar, numele lui figurnd incizat n glaful unei ferestre din partea de sud a navei, al`turi de anul ncheierii lucr`rilor 1483 , care i atest` mecenatul artistic. O mn` cu un penel, ca principal element heraldic n cadrul stemei donatorului, figurat` deasupra arcului de triumf a determinat atribuirea frescelor lui Valentinus Pictor, reprezentant proeminent al consiliului ora[ului ntre anii 14831494 [i primar n anul 1490. Lui Valentinus i apar]in, pe lng` ampla desf`[urare a V`lului Veronic`i sus]inut de ngeri, ntre figurile donatorilor deasupra arcului de triumf (1483), singurele imagini p`strate pe bolta bisericii: Sf. Mihail [i Evanghelistul Matei d`ruite de breasla bl`narilor (1483) [i Sf. Magdalena adorat` de un donator (1484), n partea superioar` a peretelui nordic al corului. n paralel cu Valentinus, la Sighi[oara au lucrat mai mul]i pictori, [antierul bisericii parohiale antrennd activitatea me[terilor locali [i str`ini. Unei echipe conduse de Matthias, un alt demnitar al ora[ului men]ionat ntre anii 1484 [i 1497, i pot fi atribuite n mare parte imaginile pictate n registrul inferior al pere]ilor bisericii din Deal, incluznd decorul absidei cu elemente de arhitectur` redate n perspectiv`. Documentele arat` c` Matthias pictor in Segesvr este prezent n 1497 [i la Biertan, unde

96

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

97

Biserica din Deal din Sighi[oara

capela din Turnul Catolicilor p`streaz` picturi realizate n maniera atelierului sighi[orean. n cele dou` ansambluri sunt reiterate cli[ee compozi]ionale difuzate n pictura gotic` trzie european` din ultimele decenii ale secolului al XV-lea prin intermediul gravurii germane, intens folosite [i n mediul artistic transilv`nean. Sursele grafice ale picturilor lui Valentinus din Sighi[oara au fost folosite [i pentru unele imagini ale retablului Mariei din Biertan, ce poart` aceea[i dat` 1483, [i ale c`rui leg`turi cu altarul din Schottenschift, Viena (1469-1475) au fost deja demonstrate. La acela[i celebru model vienez fac trimitere [i cele patru scene ale Patimilor Mntuitorului pictate n 1488, figurate asemeni voleurilor unui altar pe peretele de vest al nc`perii turnului de vest al bisericii din Sighi[oara de Johannes Kendlinger din Sankt Wolfgang. Pe lng` aceste reprezent`ri, pe peretele estic al navei se p`streaz` o Judecat` de Apoi de mari dimensiuni, realizat` ntr-o manier` ce atest` progrese n asimilarea noii gramatici a formelor renascentiste. Compozi]ia, nc` gotic`, mbog`]e[te iconografia picturii medievale transilv`nene cu o rar` reprezentare a Limbului copiilor, figurat deasupra Iadului, motiv ce reflect` viziunea Bisericii Catolice asupra geografiei lumii de dincolo. Pe pere]ii laterali ai bisericii au fost pictate, n sens devo]ional, mai multe figuri de sfin]i: pe cel de sud, Sf. Erasmus, iar pe cel de nord, Sf. Cristofor, purtndu-l pe Isus copil peste o ap` plin` de creaturile acvatice ale bestiarul medieval, simboliznd p`catele capitale, [i dou` reprezent`ri diferite ale Sf. Gheorghe n lupt` cu balaurul. Unele imagini au fost ncadrate, asemeni unor tablouri, n rame figurate iluzionist un alt aspect comun cu ansamblul capelei din Turnul Catolicilor din Biertan.

Judecata de Apoi Isus n glorie ntre Maria [i Ioan Botez`torul, ngeri cu instrumentele patimilor, nvierea mor]ilor, Raiul, Iadul, Limbul copiilor, peretele de est al navei, sfr[itul secolului al XV-lea

Sf. Cristofor, peretele de nord al navei

Paginile 100-101:

Jacobus Kendlinger din Sank Wolfgang, Patimile lui Isus Ecce homo [i Dezbr`carea, peretele de est al nc`perii de la baza turnului,1488

99

Biserica din Deal din Sighi[oara

100

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

101

Biserica din Deal din Sighi[oara

Biserica Neagr` din Bra[ov

Imaginea Mariei cu Pruncul ntre sfintele Ecaterina [i Barbara, capodoper` a picturii europene p`strat` la Bra[ov, decoreaz` timpanul portalului de sud-est al Bisericii Negre, fiind atribuit` munificen]ei regelui Matia Corvinul (1458-1490) [i a so]iei sale Beatrix de Aragon, ale c`ror steme se p`streaz` n col]urile inferioare ale imaginii. Pictura o nf`]i[eaz` pe Maria glorificat`, tronnd ntre sfintele Barbara [i Ecaterina virgo inter virgines ntr-o gr`dina nchis` hortus conclusus, avnd, dup` textul Apocalipsei lui Ioan (12,1), luna sub picioare [i o cunun` de dou`sprezece stele deasupra capului. Reprezentarea Mariei cu Pruncul n Gr`dina Paradisului - subiect predilect al picturii europene din secolul al XV-lea, provenit din literatura claustral` ce dezvolt` la infinit acest motiv al Cnt`rii Cnt`rilor se conjug` la Bra[ov cu celelalte teme ce o nf`]i[eaz` pe Sf. Fecioar` n Evul Mediu trziu: Maria Regina Cerului ncoronat` de ngeri, Maria citind Scripturile, Fecioara Apocalipsei. n lumina misticii mariale [i a simbolismului paradisiac, Sf. Fecioar` este ea ns`[i o floare a Duhului Sfnt (rosa mystica), ale c`rei virtu]i [i g`sesc un rapel metaforic n tot ceea ce o nconjoar` flori [i fecioare. Pruncul Isus ]ine n mn`, la rndul S`u, un trandafir s`lbatic. Toat` aceast` succesiune de conota]ii simbolice ilustreaz` acest motiv preferat al literaturii [i iconografiei misticii renane, legat de curentul spiritual Devotio moderna [i, n ultimele decenii ale secolului al XV-lea, de devo]iunea Rozariului Mariei. Sub aspect compozi]ional, partea central` a imaginii decalchiaz` gravura lui Martin Schongauer Madonna cu papagal (1473), celelalte p`r]i compilnd alte lucr`ri ale maestrului german, n timp ce n fundal figureaz` probabil Bra[ovul medieval, v`zut dinspre vest, [i construc]iile sale de mult disp`rute, ntre care capelele dedicate sfintelor Ecaterina [i Barbara. n ansamblul ei, imaginea de la Bra[ov trimite n acela[i timp, la compozi]iile simetrice ale Mariei cu Pruncul ntre sfin]i [i donatori, pictate n `rile de Jos n ultimele decenii ale secolului al XV-lea, pe linia tradi]iei lui Jan van Eyck [i Robert Campin, de Hans Memling sau de mae[trii anonimi ai [colii din Kln, aflat` sub influen]a picturii neerlandeze n aceast` epoc` a regoticiz`rii generale a stilului. Leg`turi stilistice ale picturii de la Bra[ov pot fi stabilite n primul rnd cu ansamblul capelei Smisek a bisericii Sf. Barbara din Kutna Hora, n Boemia, unde se ntlnesc ntr-o manier` considerat` de cercet`tori f`r` concuren]` n

Fecioara cu pruncul ntre sfintele Ecaterina [i Barbara, portalul de sud-est al Bisericii Negre din Bra[ov, 1476-1490

102

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

centrul Europei la sfr[itul secolului al XV-lea, pictura `rilor de Jos, arta grafic` a lui Schongauer [i experien]a Quattrocento-ului umbrian. La Bra[ov, reg`sim acela[i firesc [i aceea[i gra]ie n atitudinea personajelor, coeren]a intern` a stilului ce p`streaz` intact` poezia picturii nordice gotice trzii dep`[ind rigiditatea pictorilor din Kln, afla]i n imediata descenden]` a lui Dierk Bouts. Autorul picturii se manifest` ca un pictor de prim` m`rime, aflat la curent cu gravurile lui Schongauer, dar [i cu lucr`rile lui Hans Memling, pe care este posibil s` le fi cunoscut nemijlocit, ntr-o epoc` n care circula]ia arti[tilor confer` stilurilor un caracter interna]ional, iar nal]ii comanditari manifest` un gust estetic deschis deopotriv` spre Europa de Nord [i Rena[terea italian`.

Fecioara cu pruncul

Sf. Ecaterina

104

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

105

Biserica Neagr` din Bra[ov

Capela bisericii evanghelice C.A. din H`rman, jud. Bra[ov

La parterul turnului de est al cet`]ii din jurul bisericii parohiale atestate documentar n anul 1241 se afl` capela funerar` dedicat` probabil Fecioarei Maria, ce p`streaz` valoroase picturi murale n stil gotic trziu. Tematica picturii de natur` escatologic` ilustreaz` dubla func]iune liturgic` [i funerar` a capelei. Stilul [i programul iconografic meticulos [i doctrinal dateaz` ansamblul n ultimii ani ai secolului al XV-lea, documentele amintind prezen]a la H`rman n 1486 a unor pictori ce decorau biserica parohial`. Programul iconografic dezvolt` temele: R`stignirea lui Isus, Judecata de Apoi [i Glorificarea Mariei. Pictura p`r]ii de est a capelei ilustreaz` priveli[tea cereasc`, inspirat` de textul Apocalipsei lui Ioan (4,2), ce l nf`]i[eaz` pe Mntuitor la cea de-a doua venire, n mijlocul Bisericii sale. Pe bolt`, Cristos troneaz` n majestate, n curcubeu cu nf`]i[area smaraldului, ntre evangheli[ti [i p`rin]i ai Bisericii Latine, serafimi [i ngeri. Pe est, Isus pe cruce ntre Maria [i Evanghelistul Ioan, sunt flanca]i de personajele Parabolei evanghelice a vame[ului [i fariseului [i de cele trei st`ri

Tema Credo, apostoli [i profe]i, peretele de sud,

Profe]i, peretele de nord, sfr[itul secolului al XV-lea

ale lumii medievale cei care se roag`, cei care se lupt` [i cei care muncesc, figuri simbolice ale Bisericii militante. Pe pere]ii adiacen]i, grupuri de sfin]i se al`tur` apostolilor [i profe]ilor ce poart` pasaje din Crez, ntr-o rug`ciune a Bisericii triumf`toare, care evoc` scenele similare din pictura din Nordul Moldovei, cunoscut` probabil de unul dintre pictorii de la H`rman. Acestui autor i apar]ine, de altfel, [i ampla desf`[urare a Judec`]ii de Apoi de pe pere]ii traveii vestice, cu ilustrarea Parabolei bogatului nemilostiv deasupra scenei Iadului [i a operelor de caritate reprezentate n leg`tur` cu imaginea Raiului, sub deviza evanghelic` obi[nuit` a celei de-a doua veniri a lui Cristos din Evanghelia lui Matei: Venite benedicti Pat(ris me)i. ntre scenele dedicate Sfintei Fecioare, Na[terea pruncului, nconjurat` de simboluri ale purit`]ii Mariei, beneficiaz` de o redactare rar`, ce are ca surs` tratatul de teologie Defensorium inviolatae virginitatis Beatae Virgine Mariae, scris de dominicanul Franz von Retz n jurul anului 1400, una dintre c`r]ile de larg` circula]ie n epoc`, ale c`rei ilustra]ii au fost sistematic folosite ca surs` de inspira]ie de arti[ti, la fel ca Biblia Pauperum sau Speculum Humanae Salvationis. Pe bolt`, Sfnta Fecioar` este ncoronat` ca Regin` a Cerului [i P`mntului de o Treime triandric`, programul iconografic al capelei din H`rman nscriindu-se, prin complexitatea sa, ntre marile ansambluri ale Evului Mediu trziu, ce o glorific` pe Maria ca imagine vie a unit`]ii Bisericii n inima Trinit`]ii.

Adormirea Sf. Fecioare, peretele de nord

ncoronarea Sf. Fecioare, bolt`

Judecata de Apoi, traveea de vest

110

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

Judecata de Apoi Raiul, peretele de sud

111

Capela bisericii evanghelice C.A. din H`rman

Capela catolicilor din Biertan, jud. Sibiu

Buna Vestire, detaliu - Arhanghelul Gabriel, capela din Turnul Catolicilor, Biertan, jude]ul Sibiu, peretele de sud, c. 1497

n anul 1493, parohul Martinus Schezer ob]inea din partea auditorului general al Papei, Petrus, episcop de Cesena, confirmarea Bulei de indulgen]` acordat` bisericii Sf. Maria din Biertan n 1402. Imediat dup` aceea ncep lucr`rile de modernizare a bisericii, n paralel fiind realizate [i picturile capelei din interiorul Turnului Catolicilor, aflate n leg`tur` cu [antierul bisericii din Deal din Sighi[oara. Deasupra accesului, se p`streaz` o imagine extrem de degradat`, n care, la o analiz` atent`, se pot observa figurile sfin]ilor c`rora le era dedicat` capela: n centru, Fecioara Maria cu Pruncul ofer` o coroan` unei sfinte, probabil Ecaterina, n timp ce n partea dreapt` a imaginii, se afl` regele Ladislau, ]innd atributul s`u caracteristic, halebarda. n plan secund pare s` fie redat` biserica-cetate din Biertan. Programul figurativ al interiorului st` sub semnul Judec`]ii de Apoi, reprezentat` pe peretele de vest, cu o enun]are a dogmei ntrup`rii prin scenele Bunei Vestiri [i nchin`rii magilor, pe sud. Pe est, sunt reprezenta]i Arhanghelul Mihail, conduc`torul o[tirilor cere[ti, [i Sf. Gheorghe, soldatul lui Dumnezeu , protectori ai sufletelor mpotriva r`ului. Deasupra lor, n partea central` a peretelui, figureaz` V`lul Veronic`i, sus]inut de doi ngeri n zbor, imagine de pietate care n mentalitatea timpului proteja de moarte subit`. Un sens devo]ional explicit de]in reprezent`rile peretelui nordic, succesiunea de motive pictate alc`tuind ceea ce era cunoscut n Evul Mediu trziu, ca o imagine contra ciumei Pestbild, n care Dumnezeu Tat`l lanseaz` s`ge]ile dezastrelor asupra omenirii protejate de Vir Dolorum [i de Maria Maica ndur`rii, cu mantia sa ocrotitoare. Una dintre s`ge]i este oprit` de Instrumentele mor]ii [i suferin]ei lui Cristos Arma Christi, figurate pe suprafa]a unui scut ]inut de un nger, ce simbolizeaz` prin culoarea ro[ie patimile sngeroase ale Domnului, iar prin form`, cultul Inimii Preasfinte a lui Isus, extrem de r`spndit n epoc`. Mesajul picturilor de la Biertan pare s` reflecte reac]ia sensibilit`]ii religioase n fa]a evenimentelor care marcheaz` ultimul deceniu al secolului al XV-lea n Transilvania, cnd, ntre 1493 [i 1495, o invazie turceasc` este urmat` de doi ani de foamete [i, apoi, de cium`. Un viciu de tehnic` face ca acest ansamblu s` fie ast`zi extrem de degradat, la fel ca picturile realizate de acela[i atelier la Sighi[oara, condus probabil de pictorul Matthias, care este atestat n anul 1497 la Biertan.

113

Capela catolicilor din Biertan

Fecioara cu pruncul ntre Ecaterina [i Ladislau, n partea superioar` a accesului

Imagine contra ciumei Dumnezeul Tat`l, Isus ar`tndu-[i r`nile, scut cu instrumentele patimilor, Maica Ocrotitoare, peretele de nord

Biserica Evanghelic` C. A. din R[nov, jud. Bra[ov

Din decorul pictat al bisericii Sf. Matthias din R[nov, o construc]ie de plan bazilical, ridicat` n secolul al XIII-lea [i transformat` la sfr[itul secolului al XV-lea, este cunoscut doar ansamblul peretelui nordic al corului, reprezentnd Ciclul Patimilor [i nvierii lui Isus. De[i se afl` n parte sub var, pot fi identificate scenele Cina cea de tain`, Rug`ciunea de pe Muntele M`slinilor, Ecce Homo, Purtarea Crucii realizat` dup` un model similar celui folosit de maestrul Pavol din Levoca, ucenicul lui Veit Stoss, avnd ca surs` gravurile lui Martin Schongauer [i Israel von Meckenen. Sub influen]a teatrului religios [i a practicilor de pietate ale Evului Mediu trziu ce aduc arta n centrul spiritualit`]ii, suita de la R[nov cuprinde totodat` imagini rare care subliniaz` dramatismul reprezent`rilor, cum sunt Isus n a[teptarea r`stignirii sau Punerea pe

Coborrea de pe Cruce, detaliu. Sf. Magdalena

Purtarea Crucii [i Coborrea de pe Cruce, Biserica Sf. Matthias (ast`zi evanghelic` C.A.), R[nov, jude]ul Bra[ov, peretele de nord al corului, 1500

116

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

117

Biserica Evanghelic` C. A. din R[nov

cruce, c`rora la urmeaz` scenele obi[nuite: R`stignirea, o memorabil` Coborre de pe cruce, Punerea n mormnt imagine n care figureaz` anul realiz`rii ansamblului, 1500, [i nvierea. Ordinea narativ` a episoadelor nu este respectat`, pentru a pune n eviden]` cele mai importante episoade ale ansamblului Cina cea de tain` [i R`stignirea , amplasate n timpanele pere]ilor celor dou` travee ocupate de desf`[urarea iconografic`.

Punerea n mormnt [i nvierea lui Isus

118

Ansambluri de pictur` mural` gotic`

Ansamblul de la R[nov este caracterizat sub aspect compozi]ional de interpretarea liber` a unor motive preluate din opere celebre ale picturii neerlandeze din cea de-a doua parte a secolului al XV-lea [i r`spndite n Europa Central` [i de Est prin intermediul gravurii germane, n timp ce stilul reprezent`rilor ilustreaz` prin expresie, forme [i tipuri compozi]ionale un ultim moment al picturii medievale, n care limbajul goticului nordic este mbog`]it de experien]ele artistice ale Rena[terii italiene.

119

Biserica Evanghelic` C. A. din R[nov

Epilog

Primele ecouri ale Reformei sunt receptate n Transilvania relativ devreme, fiind drastic condamnate de Ludovic al II-lea al Ungariei; n 1524, cu doi ani naintea dezastrului de la Mohcs, regele poruncea Magistratului din Sibiu s` ard` scrierile lui Martin Luther, ce vor fi g`site n ora[ sau n localit`]ile scaunului. Noua religie avea s` fie oficializat` n Principat abia n 1541, prin implicarea umanistului [i reformatorului bra[ovean Johannes Honterus (1498-1549). La mijlocul secolului al XVI-lea, numeroase opere de art` catolic` au fost distruse. Cu toate acestea, instalarea Reformei n Transilvania, cu ntregul s`u cortegiu de consecin]e, incluznd noul statut al imaginii sacre, suport` o vast` nuan]are. De[i nl`turarea imaginilor din biserici fusese cerut` principial, Magistratul ora[ului Sibiu dorea ca n parte acestea s` fie p`strate, deoarece erau opere de art` vii n ochii credincio[ilor, Sinodul lutheran din 1557, acceptnd reprezent`rile biblice [i ale istoriei Bisericii. Astfel, altare [i picturi murale de dinaintea Reformei au supravie]uit pn` ast`zi, n unele cazuri fiind acoperite sau repictate abia n secolul al XVIII-lea. Cele dinti comentarii de ordin estetic asupra vechilor picturi dateaz` din aceea[i perioad` a ra]ionalismului, amintind tonul critic al adep]ilor umanismului clasicist al Rena[terii n fa]a Evului Mediu trziu, considerat nendemnatic [i barbar, iar arta sa gotic`. n veacul al XIX-lea, spiritul Romantismului avea s` reevalueze Evul mediu, [i, odat` cu el, arta sa. Primele studii ale artei vechi transilv`nene se datoreaz` acestei epoci, iar ansamblurile descoperite de atunci pn` ast`zi, i-au ntregit sistematic imaginea. Parte a peisajului artistic al goticului european, picturile din Transilvania se nscriu n tendin]ele curente nregistrate n Evul Mediu trziu. Pe tot parcursul secolului al XIV-lea ntlnim ansambluri realizate n stil liniar narativ, cu o larg` r`spndire n ariile culturale marginale, a[a cum se p`streaz` la Homorod, Mugeni, la M`lncrav (n nav`), sau Dr`u[eni. n paralel, se nregistreaz` ecouri ale picturii nord-italiene, la Ghelin]a, Homorod (imaginea devo]ional` Piet), Mugeni (Judecata de Apoi) [i,

120

Epilog

ntr-o expresie particularizat`, la Sntana de Mure[. Sfr[itul secolului al XIV-lea [i primele decenii ale celui urm`tor sunt marcate de goticul interna]ional, ilustrat remarcabil de pictura corului de la M`lncrav, de frescele de la Drjiu, din anul 1419, sau de altarul realizat de Toma din Cluj n 1427. Simultan, n deceniile din jurul anului 1400, se poate vorbi despre un stil de sintez` de factur` provincial`, n care sugestii ale picturii italiene coexist` cu elemente ale stilului curtean, ntr-un cadru tipologic simplificat, la Vlaha, Snpetru sau Media[. Spre mijlocul secolului al XV-lea sunt resim]ite leg`turi cu realismul artei sud-germane, iar dup` 1460, pictura transilv`nean` se va afla sub influen]a noului val al artei gotice, al c`rei reviriment este declan[at de succesele picturii din `rile de Jos n ntreaga Europ`. Cele mai valoroase realiz`ri ale picturii murale transilv`nene de la sfr[itul secolului al XV-lea - picturile bisericii din Deal de la 1483 sau imaginea Fecioarei cu Pruncul ntre sfinte donat`, prin tradi]ie, de regele Matia Corvin Bisericii Negre din Bra[ov, sunt probabil legate de centrele artistice din sud-vestul Germaniei [i Boemia, aflate sub influen]a major` a picturii neerlandeze. F`r` s` ating` acela[i nivel artistic, dar extrem de pre]ioase prin iconografie, sunt ansamblurile p`strate n interiorul capelelor funerare de la H`rman [i Biertan, ce reflect` o dezvoltare particular` a imageriei devo]ionale promovate de Biserica Roman`. Pictura gotic` transilv`nean`, oglind` fidel` a mentalit`]ii [i afectivit`]ii secolelor n care a fost creat`, constituie sub toate aspectele o dovad` definitorie a culturii acestui teritoriu, aducnd o contribu]ie original` [i valoroas` la civiliza]ia Occidentului medieval.

121

Epilog

Bibliografie selectiv`
Philippe Aris, Omul n fa]a mor]ii, I-II, Bucure[ti, 1996 Gheorghe Arion, Sculptura gotic` din Transilvania. Plastica figurativ` din piatr`, Cluj, 1974 Ruxandra Balaci, Noi aspecte iconografice n pictura mural` gotic` din Transilvania: H`rman [i Snpetru, Studii [i Cercet`ri de Istoria Artei, seria Arta plastic`, Bucure[ti, 1989 -1990, tom 36 - 37 Blogh Joln, Az erdely Renaissance. 1460-1541, I, Cluj, 1943 Jurgis Baltrusaitis, Evul mediu fantastic, Bucure[ti, 1975 Jurgis Baltrusaitis, Metamorfozele goticului, Bucure[ti, 1978 Michael Baxendall, The Limewood Sculptors of the Renaissance Germany, London, 1980 Hans Belting, Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, Mnchen, 1990 Hans Belting, Limage et son Public au Moyen ge, Paris, 1998 Otto Benesch, The Art of the Renaissance in Northern Europe. Its relation to the contemporary spiritual and intelectual Movements, Massechusets, 1974 Ilona Bercovits, Illuminated Manuscripts in Hungary. XI XVI Centuries, Budapest, 1969 Jan Bialostocki, The Art of the Renaissance in Eastern Europe. Hungary. Bohemia. Poland, New York, 1976 Francois Boespflug, Autour de la traduction picturale du Credo au Moyen ge (XIIe -XVe sicle). Rituels. Mlanges offerts a Pierre-Marie Gy, Paris, 1990 F. Burger, H. Schmitz, I. Beth, Die deutsche Malerei der Renaissance, I-II, Berlin, 1957 Dan-Nicolae Busuioc von Hasselbach, ara F`g`ra[ului n secolul al XIII-lea. M`n`stirea cistercian` Cr]a, ClujNapoca, I-II, 2000 Richard Cavendish, Visions of Heaven and Hell, London, 1977 Paul Cernovodeanu [i Paul Binder, Cavalerii Apocalipsului. Calamit`]ile naturale din trecutul Romniei (pn` la 1800), Bucure[ti, 1993 Ion Ciortan, M`riuca Radu, Octavian Ion Penda, Descriptio Romaniae, Bucure[ti, 2004 Jean Delumeau, Frica n Occident (secolele XIV-XIII). O cetate asediat`, Bucure[ti, I II, 1986 Jean Delumeau, Gr`dina desf`t`rilor. O istorie a paradisului, Bucure[ti, 1997 Werner Deusch, Deutsche Malerei des 15. Jahrhunderts, Berlin, 1936 Vasile Dr`gu], Arta gotic` n Romnia, Bucure[ti, 1979 Vasile Dr`gu], Arta romneasc`, I, Bucure[ti, 1983 Vasile Dr`gu], Legenda eroului de frontier` n pictura medieval` din Transilvania, n Monumente Istorice [i de Art`, 2, 1974 Vasile Dr`gu] (coordonator), Repertoriul picturilor murale medievale din Romnia (sec. XIV 1450), I, Pagini de Veche Art` Romneasc`, 1985

122

Bibliografie selectiv`

Georges Duby, Arta [i societatea. 980-1420, Bucure[ti, I-II, 1987 Georges Duby, Cele trei ordine sau imaginarul feudalismului, Bucure[ti, 1998 Vlasta Dvokov, Josef Krasa, Aneka Merhantova, Karel Strejkal, Gothic mural painting in Bohemia and Moravia. 1300-1378, Londra, 1964 Vlasta Dvokov, Josef Krasa, Karel Stejskal, Stedovk nstn malba na Slovensku, Praha, 1978. E. Kovcs Pter, Mathias Corvinus, Budapest, 1990 Mircea Eliade, Istoria credin]elor [i ideilor religioase, III, Bucure[ti, 1988 Alain Erlande-Brandemburg, Lart gothique, Paris, 1983 Stephen Fischer-Gala]i, Dinu C. Giurescu, Ioan-Aurel Pop (coordonatori), O istorie a romnilor. Studii critice, ClujNapoca, 1998 Hermann Fabini, Atlas der Siebenbrgisch-Schsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, I, Hermannstadt-Heidelberg, 1998 Hermann Fabini, Sibiul gotic, Bucure[ti, 1982 Karl Fabritius, Urkundenbuch zur Geschichte des Kisder Kapitels vor der Reformation und der auf dem Gebiete desselben ehdem befindlichen, Hermannstadt, 1875 Max J. Friedlnder, Early Netherlandish Painting, Leiden-Brussels, I- XIV, 1969 Wilhelm Frodl, Mittelalterlichen Wandmalerei in sterreich, Wien, 1970 Max Geisberg, Die Anfange des Deutsches Kupferistiches und der Master E.S., Leipzig, 1910 Alain Girard, Le Courronement de la Vierge. Le muse de Villeneuve-les-Avignon, Colmar, 1988 Alain Girard, Le Mystere de la Chute des Anges de Raymond Boterie. 1509-1510, Colmar, 1989 Curt Glaser, Die Altdeutsche Malerei, Mnchen, 1923 Lidia Gross, Confrerii medievale n Transilvania, Cluj-Napoca, 2004 Konrad G. Gndisch, Das Patriziat siebenbrgischer stdte im Mittelater, Kln-Weimar-Wien, 1993 Ioan Ha]egan, Filippo Scolari. Un condotier italian pe meleaguri dun`rene, Timi[oara, 1997 Edith Heissing, Die Kunst des Meisters E.S. und die Plastic der Sptgotik, Berlin, 1935 Arthur M. Hind, An Introduction to a History of Woodcut, New York, 1963 Jaromir Homolka, Josef Krsa, Vclav Mencl, Jaroslav Pesina, Josef Petrn, Pzdn Gotick umni v echnch, 14711526, Praha, 1985 Johan Huizinga, Amurgul evului mediu, Bucure[ti, 1993 Hans Huth, Knstler und Werkstatt der Sptgotik, Darmstadt, 1967 Jn Mihly, Gelence, Sepsi-Szentgyrgy, 1994 Dana Jenei, Art and Mentality in late Middle Age Transylvania, n New Europe College. GETTY-NEC Program 20002001, 2001-2002, Bucure[ti, 2004 Dana Jenei, Defensorium Mariae, o tem` rar` a picturii europene, n Art`, istorie, cultur`. Studii n onoarea lui Marius Porumb, Cluj-Napoca, 2003 Dana Jenei, Pictura mural` a capelei din H`rman, n Ars Transilvaniae, XII-XIII, Cluj-Napoca, 2002-2003 Dana Jenei, Tema Credo n pictura mural` din Transilvania medieval`, n Ars Transilvaniae, Cluj-Napoca, X-XI, 2000 2001

123

Bibliografie selectiv`

Dana Jenei, Pictura mural` din Transilvania. Ansambluri din secolul al XV-lea (teza de doctorat), Bucure[ti, 2005 Dana Jenei, Kiss Lorand, Pl Petr, Sntana de Mure[. Pictura mural` a Bisericii Reformate, n In memoriam Radu Popa. Temeiuri ale civiliza]iei romne[ti n context european, Bistri]a-N`s`ud, 2003 Andrei Kertesz, Pictura germanilor din sudul Transilvaniei pn` la 1800, tez` de doctorat, Cluj-Napoca, 1998 E. Kirschbaum, Lexicon der Christlichen Ikonographie, II, 1970 Elga Lanc, Corpus der mittelalterlichen Wandmalereien sterreichs. Wien und Niedersterreich, I, Wien, 1983 Elga Lanc, Corpus der mittelalterlichen Wandmalereien sterreiches. Steiermark, II, Wien, 2002 Lszl Gyula, A Szent Lszl-legenda kzpkori falkpei, Budapest, 1993 Victor Lazarev, Originile Rena[terii italiene Trecento, Bucure[ti, 1984 Jacques Le Goff, Civiliza]ia Occidentului medieval, Bucure[ti, 1986 Jacques Le Goff, Imaginariul medieval, Bucure[ti, 1991 Jacques Le Goff, Na[terea Purgatoriului, Bucure[ti, I-II, 1995 Carter Lindberg, The European Reformation, Massechussets, 2000 Cristoph Machat, Die Bergkirche zu Schssburg und die Mittelalterliche Baukunst in Siebenbrgen, Mnchen, 1977 Stefania Macioce, Il gotico internationale, Art e Dossier, 34, Firenze, 1989 mile Mle, Lart religieux du XIIIe sicle en France. tude sur liconographie du Moyen ge et sur ses sources dinspiration, Paris 1990 mile Mle, Lart religieux de la fin du Moyen ge en France. tude sur liconographie du Moyen ge et sur ses sources dinspiration, Paris, 1949 Viorica Guy Marica, Arta german` ntre Gotic [i Rena[tere, Bucure[ti, 1981 Charles Ilsley Minott, Martin Schongauer, New York, 1971 Keith Moxey, Seeing through Schongauer, n Le Beau Martin, tudes et mises au point. Actes du colloque. Muse dUntetrlinden, Colmar, 1991 Friedrich Mller, Deutsche Sprach-Denkmler aus Siebenbrgen. Aus schriftlichen Quellen des zwlften bis sechzehnten Jahrhunderts, Bukarest, 1986 H. Th. Musper, Altdeutsche Malerei, Stuttgart, 1970 Emese Nagy, Green Chamber Iconography from Saxony to Szkelydlya (Daia Secuiasc`): a Case Study, n Annual of Medieval Studies at Central European University, 7, 2001 Thomas Ngler (editor), 800 de ani de Biseric` a Germanilor n Transilvania, Thaur bei Innsbruck, 1991 Paul Niedermaier, Siebenbrgische Stdte, Bukarest, 1979 Manuela Niesner, Das Speculum Humanae Salvationis. Der Stifstsbibliothek Kremsmnster, Kln-Weimar-Wien, 1995 Gernot Nussbcher, Aus Urkunden und Chroniken. Beitrge zur siebenbrgischen Heimatkunde, III, Bukarest 1990 Gernot Nussbcher, Din cronici [i hrisoave. Contribu]ii la istoria Transilvaniei, Bucure[ti, 1987 Gernot Nussbcher, Kapelle in der Kirchenburg. Mittelalterliche Wandmalerein in Petersberg, n Karpatenrundschau, Kronstadt, 41/13 oktober 1994 Gernot Nussbcher, Johannes Honterus. Via]a [i opera sa n imagini, Bucure[ti, 1977 Karl Oettinger, Laube, Garten und Wald. Zu einer Theorie der sddeutschen Sakralkunst, n Festschrift fur Hans Sedlmayr, Mnchen 1962 Henk Van Os, The Art of Devotion, Amsterdam, 1994 Henk Van Os, The Way to Heaven. Relic Veneration in the late Middle Ages, Amsterdam, 2000 2001 tefan Pascu, Me[te[ugurile din Transilvania pn` n secolul al XVI-lea, Bucure[ti, 1954

124

Bibliografie selectiv`

tefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, II, Cluj-Napoca, 1979 Maja Philippi, Die Brger von Kronstadt im 14. und 15. Jahrhundert, Bukarest, 1986 Corina Popa, Capela n arhitectura gotic` din Transilvania, n Art` romneasc`. Art` european`. Centenar Virgil V`t`[ianu, Oradea, 2002 Corina Popa, Pictura mural` a Bisericii din Deal Sf. Nicolae [i istoria ora[ului Sighi[oara, n Ars Transilvaniae, VIII-IX, 1998-1999 Radu Popa, La nceputurile Evului Mediu Romnesc. ara Ha]egului, Bucure[ti, 1988 Mria Prokopp, Italian Trecento influence on murals in east central Europe. Particularly Hungary, Budapest, 1983 Radocsy Denes, A kzpkori magyarorszg falkepei, Budapesta, 1954 Denes Radocsy, Mittelalteriche Malerei in Hungarn, Budapest, 1977 Louis Rau, Iconographie de lArt Chrtiene, Paris, tomes I-III, 1907-1935 Gisela und Otmar Richter, Siebenbrgische Flgelaltre, Thaur bei Innsbruck, 1992 Victor Roth, Die deutsche Kunst in Siebenbrgen, Sibiu, 1934 Johann Michael Salzer, Der Markt Birthlm in Siebenbrgen. Ein Beitrag zur Geschichte Siebenbrger Sachsen, Wien, 1881 R. W. Scheller, A Survey of Medieval Model Books, Haarlem, 1963 Alan Schestack, Master Cz and Master WB, New York, 1971 Alan Schestack, Master E.S. Five Hunderth anniversary exhibition, Philadelphia, 1967 Alan Schestack, The complete engravings of Martin Schongauer, New York, 1969 Hans Martin Schmidt, Meister des Marienlebens und sein Kreis, Dsseldorf, 1978 Jean-Claude Schmitt, Ra]iunea gesturilor, Bucure[ti, 1998 Jean-Claude Schmidt, Strigoii. Viii [i mor]ii n societatea medieval`. Bucure[ti, 1998 Gustav Seiwert, Die Brderschaft des heiligen Leichnams in Hermannstadt, n Archiv des Vereins fr Siebenbrgische Landeskunde, X, 1882 Tereza Sinigalia, Le retable de Biertan. Nouvelles recherches, n Revue Roumaine dHistoire de lArt. Srie Beaux-Arts, tome XXI, 1984 Alfred Stange, Deutsche Malerei der Gotik. Franken, Boehmen und Thringen-Sachsen in der zeit von 1400 bis 1500, Lichtenstein, 1969 Alfred Stange, Deutsche Malerei der Gotik. sterreich und der ostdeutsche Siedelungsraum von Danzig bis Siebenbrgen in der zeit von 1400 bis 1500, Mnchen-Berlin, 1961 Alfred Stange, Deutsche Malerei der Gotik. Sdwestdeutschland in der Zeit von 1400 bis 1450, Lichtenstein, 1969 Franc Stel, Monumenta Artis Slovenicae, I, La peinture murale au moyen ge, Ljublijana, 1935 I. D. tef`nescu, Lart byzantin et lart lombard en Transylvanie, Paris, 1938 Michel Tanase, Avatarurile unui act de dona]ie. Dona]ia f`cut` cistercienilor, n ara Brsei, de c`tre Bela IV, la 17 martie 1240, n Revista Istoric`, 4, 1-2, 1993 Tarnc Mrton, Mtys Kyrly s a magyarorszgi Renesznsz (1450-1541), Budapest, 1994 G. D. Teutsch, Siebenbrger Mitglieder der Bruderschaft des Hospitals zum Heiligen Geist in Rom, 1478-1520, n Korrespondenzblatt des Vereins fr Siebenbrgische Landeskunde, XIII, 1890 G. D. Teutsch, Siebenbrger Studiererde auf der Hochschule in Wien. Ein Betrag zur Kulturschichte Siebenbrgens, n Archiv des Vereins, IX, II, 1881 Tonk Sndor, Erdlyiek egytemjras a kzpkorban, Bucure[ti, 1979

125

Bibliografie selectiv`

Virgil V`t`[ianu, Istoria artei feudale n ]`rile romne, I, Bucure[ti, 1959 Maurice Vloberg, LEucharistie dans lart, I - II, Paris, 1946 Jacques de Voragine, La legende dore, Paris, 1907 Michel Vovelle, Les mes du Purgatoire ou le travail du deuil, Paris, 1996 Wehli Tnde, Knyvfestszeti s grafikai elkpek az 1470 eltti magyarorszgi falfestszetben, n Ars Hungarica, 1983/2 Jean Wirth, Limage mdivale. Naissance et dveloppements (VIe-XIe siecle), Paris, 1989 Heinrich Wittstock, Ein Marienlied, n Archiv des Vereins fr Siebenbrgische Landeskunde, 2/1872 Martin Zlatohlvec, Jiri Fajt, Jan Royt, Milena Bartlov, Hana Hlavov, The Bride in the Enclosed Garden, Praga, 1995 xxx Biblia Pauperum. Az Esztergomi fszkesegyhzi knyvtr negyvenlapos Blockbuch Biblia Pauperuma, Budapest, 1966 xxx Das Burzenland, IV, Die Drfer des Siebenbrgens, Kronstadt, 1929 xxx Das Burzenland, III, Kronstadt, Kronstadt, 1928 xxx Documente privind istoria ora[ului Bra[ov, IX, Documente de breasl`, 1420 1580, Kronstadt, 1999 xxx Documente privind istoria Romniei, seria C, Transilvania, Bucure[ti, 1951 xxx Istoria artelor plastice n Romnia, I, Bucure[ti, 1968 xxx Johannes Aquila s a 14. szzadi falfestszet, Budapest, 1989 xxx Katalog der Tafelmalerei in Nrnberg 1350-1550, Knigsten im Taunus, 1993 xxx Le beau Martin. tudes et mises au point. Actes du Colloque. Muse dUnterlinden, Colmar, 1991 xxx Lexikon der christliche Ikonographie, IV, Berlin, 1972 xxx Lexikon der Kunst, V, Leipzig, 1978 xxx Martin Schongauer. Matre de la gravure Rhenane vers 1450 1491. Paris, Muse du Petit Palais, 14 novembre 1991 16 fvrier 1992 xxx Quellen zur Geschichte der Stadt Kronstadt, I / IV, Kronstadt, 1886 / 1915 xxx Quellen zur Geschichte Siebenbrgens aus schsischen Archiven, IV, Hermannstadt, 1880 xxx Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte, III, Stuttgart, 1954

126

Bibliografie selectiv`

Text si legende

Dana Jenei
Fotografii

NOI Media Print Dana Jenei


Grafic` [i copert`

Adrian Sorin Georgescu


DTP

Gabriel Nicula
Redactare

Irina Spirescu Emil Stanciu


Editori

Ovidiu Morar Adrian Manafu

Tiparit la Alfldi Printing House Hungary NOI Media Print B-dul. Nicolae B`lcescu nr. 18 Bloc Dalles, Bucure[ti Tel.: 021 222 79 72 Fax: 021 202 91 82 e-mail: nmp@nmp.ro

S-ar putea să vă placă și