Sunteți pe pagina 1din 7

SCOALA NATIONALA DE STUDII POLITICE SI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRATIE PUBLICA

-RAPORT DE PRACTICA Directia Venituri Buget Local sector 2, Bucuresti

Nume: Pirnog Cristian Catalin

Profesor coord.: Andy Constantin Leoveanu

Prezentarea generala a stagiului de practica


Stagiul de practica a fost desfasurat in cadrul Biroului de Inspectie fiscala al Directiei Venituri Buget Local, sector 2, Bucuresti. Directia Venituri Buget Local sector 2 functioneaza sub autoritatea Cosniliului Local sector 2 ca serviciu public de interes local , cu personalitate juridical , si are rolul de a exercita atributii privind stabilirea , constatarea , controlul , urmarirea si incasarea impozitelor , taxelor locale si a altor venituri ale bugetului local. Directia Venit Buget Local sector 2 are sediul la adresa postala B-dul Garii Obor , nr 10 , institutia dispunand si de un numar de sedii secundare dupa cum urmeaza: -B-dul Garii Obor nr 14 -Str Glinca nr 7 -Str Grigore Moisil nr 12 -Str Ziduri Mosi nr 4 (Piata Obor) -Str Teiul Doamnei -Str Amiral Murgescu Coordonatorul stagiului de practica din interiorul institutiei este domnul Ciortin Ovidiu , ocupand functia de sef birou Inspectie Fiscala sector 2 , din cadrul DVBL sector 2. Alaturi de domnul Ciortin Ovidiu am parcurs pe timpul efectuarii stagiului de practica Codul Fiscal si Codul de procedura fiscala si am luat parte la incheierea anumitor acte specifice biroului si la o investigatie de teren , prin aceasta din urma explicandu-ne cu exactitate cu ce se ocupa biroul de Inspectie Fiscala. Asigur aplicarea i utilizarea procedurilor, tehnicilor, documentelor i situaiilor (statistice i centralizatoare) specifice din domeniul fiscal ; Verific i/ sau controleaz, periodic, contribuabilii la bugetul local, n baza unui program unitar de verificare i control, realizat la nivelul direciei, precum i a listelor de verificare elaborate de ctre serviciile direciei; Verific n teren veridicitatea informaiilor primite; Pregtete nainte de demararea propriu - zis a operaiunilor de verificare i control, toate formalitile impuse de lege, de natura controlului i a subiectului controlat i asigur toate informaiile i documentele rezultate n urma lucrrilor pregtitoare ; Avizeaz actele de control ntocmite de ctre personalul din subordine i le transmite spre aprobare directotului adjunct coordonator; Fundamenteaz, elaboreaz i redacteaz note de constatare i / sau procese-verbale, cu respectarea ntocmai a procedurii de verificare a inspectiei fiscale , aprobat de conducerea D.V.B.L. - S 2 ; Pregtete, la finalizarea actului de inspectie fiscala sau chiar pe parcursul derulrii actului de control, liste informative pentru celelalte servicii ale direciei, n vederea constatrii, stabilirii, urmririi sau executrii de noi creane pentru bugetul local; Realizeaz, la cererea conducerii D.V.B.L. - S 2, rapoarte cu privire la eficiena activitii concrete a biroului, desfurat ntr-o anumit perioad; ntocmete sptmnal, lunar, trimestrial, semestrial i anual sau de cte ori este nevoie situaiile statistice privind activitatea biroului;

Asigur arhivarea documentelor fiscale i a celor cu regim special, aflate n gestiunea biroului, n condiiile legii; Actualizeaz baza de date proprie, inclusiv pe calculator i centralizeaz toate datele statistice privind activitatea biroului, ntocmind i transmind la termenele stabilite informrile i raportrile periodice.

Descrierea institutiei primitoare


Institutia Directia Venituri Buget Local sector 2 are un numar de 115 salariati care isi desfasoara activitatea in diverse compartimente ale acesteia. Compartimentul in care am efectuat stagiul de practica este Biroul Inspectie Fiscala , localizat in sediul din Str Ziduri Mosi nr 4. Conform prevederilor Codului Fiscal si Codului de procedura fiscala , Biroul Inspectie Fiscala are ca atributii stabilirea , impunerea , urmarirea si controlul veniturilor bugetelor locale. Acestea se exercita de catre serviciile organizate la nivelul fiecarei unitati administrative teritoriale. Indiferent de tipul inspectiei fiscale desfasurate, generala in cazul verificarii tuturor obligatiilor fiscale sau speciala atunci cand se verifica una sau mai multe obligatii fiscale organele de control urmaresc trei obiective si anume: -verificarea modului de determinare a obligatiei fiscale. Acest obiectiv presupune analizarea modului de stabilire a bazei impozabile si a aplicarii cotelor corecte prevazute de Codul fiscal; -verificarea conformitatii dintre evidentele proprii ale contribuabilului controlat cu declaratia fiscala. In aceast obiectiv este inclusa concordanta dintre evidenta proprie si declaratie si modul in care declaratiile au fost depuse si eventual rectificate; -identificarea faptelor ce contravin legislatiei fiscale in general si aplicarea sanctiunilor contraventionale sau sesizarea organelor de cercetare penala in cazul in care se apreciaza ca au fost savarsite infractiuni. Obiectivele inspectiei fiscale au in vedere stabilirea corecta a creantelor fiscale si sanctionarea neindeplinirii acestei obligatii. De asemenea, in cadrul fiecarui obiectiv este urmarita intocmirea documentului care constata creanta fiscala si obliga astfel pe fiecare contribuabil sa si-o execute. Inspectia fiscala se exercita asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligatii de stabilire, retinere si plata a obligatiilor fiscale. In cazul contribuabililor care au sedii secundare, inspectia fiscala se va exercita, de regula, concomitent atat la sediul principal, cat si la sediile secundare. Dreptul organului fiscal de a stabili obligatii fiscale se prescrie in termen de 5 ani, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care s-a nascut creanta fiscala.

Jurnalul stagiului de practica


Stagiul de practica a fost efectuat pe doua faze de lucru: -prezentarea legislatiei: Codul Fiscal si Codul de procedura fiscala -asistarea salariatilor biroului la efectuarea activitatii pe inspectie fiscala 28.03 : Impozitul pe cladiri (Codul Fiscal) 04.04 : Impozitul pe terenuri ( Codul Fiscal) 11.04 : Impozitul auto (Codul Fiscal) 18.04 : Alte prevederi (Codul Fiscal) 25.04 : Codul de procedura fiscala (exclusiv inspectie fiscala) 02.05 : Codul de procedura fiscala inspectie fiscala 09.05 : Pregatirea documentatiei in vederea efectuarii inspectiei fiscale in birou , consulatarea dosarului fiscal si analiza situatiei fiscale in programul informatic (contract de vanzare-cumparare , facturi fiscale si process verbal de receptie). 16.05: Etapele unui control fiscal: -inspectorii fiscali prezenti la sediul firmei trebuie sa fie in numar de 2 -numarul avizului de inspectie -ordinul de serviciu -numarul de legitimatie al inspectorilor -numarul din registrul unic de control -datele de identificare ale contribuabilului -datele personale care reprezinta asociatia -conturile curente Apoi se mentioneaza toate actele verificate si ce am constatat. In urmatoarea etapa intocmim raportul fiscal: -discutia finala (se face o adresa). Anexam raportul si se prevede un termen de 3 zile pentru a emite un punct de vedere care o sa fie mentionat in raport. Urmatoarea etapa cuprinde sinteaza raportului (se trec sumele constatate si sanctiunile stabilite). Administratorul firmei are cai de atac prin care ne poate contesta in termen de 30 de zile. Cuantumul contraventiilor este intre 960 RON -2400 RON. In ultima faza anexam toate actele in copie semnate si stampilate conform cu originalul.

23.05 : Participarea pe teren la o inspectie fiscala. Impreuna cu inspectorii fiscali din biroul respectiv ne-am deplasat la sediul unei firme efectuand controlul fiscal. Mai multe detalii privind inspectia fiscala asupra firmei respective nu pot fii date datorita art. 11 alin (1) Cod procedura fiscala : Funcionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai dein aceast calitate, sunt obligai, n condiiile legii, s pstreze secretul asupra informaiilor pe care le dein ca urmare a exercitrii atribuiilor de serviciu. Etapele efectuarii unei astfel de proceduri sunt urmatoarele: emiterea avizului si ordinele de serviciu. La sediul firmei se cer urmatoarele acte: -copie dupa CUI -actul constitutiv -lista cu actionari -lista cu administratori -obiectul principal de activitate -adresele actionarilor -adresele conturilor curente ale firmei Pentru a fi efectuat acest control , la sediul firmei trebuie sa fie prezent un reprezentant legal (asociat sau administrator). El trebuie sa prezinte inspectorilor fiscali delegatie sau copie dupa C.I. si urmatoarele acte: -acte de dobandire -acte justificative: balante de identificare (urmand sa se faca comparatia cu actele ce sunt la dosarul inspectiei fiscale) 30.05 : In urma efectuarii controlului fiscal are loc discutia finala cu contribuabilul in care se discuta toate neregulile constatate de catre inspectorii fiscali. La incheierea raportului de inspectie, inspectorul va prezenta reprezentantului societatii verificate constatarile si consecintele lor fiscale, acordandu-i acestuia posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere fie in cuprinsul raportului, fie intr-un document distinct care va fi anexat acestuia. Asupra fiecarei opinii divergente cuprinse in raport, organul de inspectie va consemna punctele de vedere proprii alaturi de dispozitiile legale care le sustin. Vor fi anexate la raport copiile documentelor relevante (registre, balante de verificare, state de salarii, notele explicative), eventuale procese-verbale privind controalele inopinate sau incru-cisate la alte persoane care au vizat societatea verificata; vor fi mentionate persoanele fizice responsabile de faptele constatate si masurile si termenele de remediere a deficientelor constatate. La finalizarea inspectiei fiscale, reprezentantul societatii verificate este obligat sa dea o declaratie scrisa, pe propria raspundere, din care sa rezulte ca au fost puse la dispozitie toate documentele si informatiile solicitate pentru inspectia fiscala. In declaratie se va mentiona si faptul ca au fost restituite toate documentele solicitate si puse la dispozitie de contribuabil. Nerespectarea acestei obligatii atrage sanctionarea cu amenda de la 500 RON la 2500 RON potrivit art. 189 alin. (1) lit. d) din Codul de procedura fiscala. Deosebit de importanta este decizia de impunere deoarece, pentru diferentele stabilite in urma inspectiei fiscale, va reprezenta titlu executoriu in cazul in care nu

se face plata in termenul prevazut. Termenul de plata a diferentelor de obligatii fiscale se stabileste in functie de momentul la care decizia a fost comunicata societatii. Astfel, daca decizia a fost primita sub semnatura in intervalul 01-15 din luna, termenul maxim de plata a diferentelor este data de 5 a lunii urmatoare primirii. Cand primirea deciziei are loc in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare. 06.06 : Ne-am deplasat la sediul DVBL sector 2, Inspectie Fiscala pentru a ni se emite adeverintele de practica dar si pentru a purta o dicutie finala cu inspectorii din acel birou pentru a fi siguri ca am inteles cat de cat cu se ocupa ei, implicit acest serviciu. In urma acestui stagiu de practica tutorele Ovidiu Ciortin ne-a declarat ca a fost extreme de multumit de activitatea noastra si ca ne mai asteapta.

Comentariul stagiului de practica


Stagiul de practica desfasurat la Directia Venituri Buget Local sector 2, Bucuresti in perioada 28.03.2012 - 06.06.2012 a avut ca finalitate cunoasterea activitatilor si sarcinilor ce revin compartimentului de Inspectie Fiscala din cadrul unei institutii publice si dobandirea de experienta in acest domeniu. S-a urmarit ca fiecare student care a participat la practica sa se familiarizeze cu modul de lucru in acest domeniu si sa constientizeze necesitatea studiului aprofundat al materiilor legate de acest domeniu in vederea aducerii pe viitor al unui aport care sa imbunatateasca vizibil serviciile oferite de sectorul public. Relatia dintre colegii de practica s-a caracterizat prin buna intelegere si o perfecta colaborare astfel incat fiecare student sa asimileze cat mai multe cunostinte teoretice, dar si practice. In ceea ce priveste atitudinea personalului de lucru, aceasta a fost una de sprijin si de incurajare. Pe parcursul stagiului de practica am avut posibilitatea de participa in mod activ la toate activitatiile specifice serviciului, urmarind cu interes tot ceea ce fac inspectorii fiscali. De asemenea, am urmarit modul de lucru in cadrul activitatii de solutionare a dosarelor fiscale, domeniu in care am ajutat la culegerea informatiilor necesare, cercetare in teren dar si studierea reglementarilor legale in domeniu de interes. Stagiul de practica a creeat oportunitatea de a dobandi cunostiinte teoretice si practice cu privire la procedura de organizare si desfasurare a inspectiei fiscale, precum si cu privire la activitatea de reprezentare si sustinere a intereselor institutiei de catre inspectorii fiscali, domeniu in care am apreciat ca, pe lng cunoaterea foarte bine a legislatiei, un inspector fiscal trebuie s posede bune abiliti de comunicare i capacitate de efort intelectual, abiliti cu care inspectorul poate deveni purttorul de imagine al institutiei n relaia celelalte structuri.

Concluzii
In urma efectuarii stagiului de practica am ramas placut surprins in ceea ce priveste functionarea acestui aparat de stat. Din punctul meu de vedere lucrurile pe care leam invatat in tot acest timp alaturi de inspectorii fiscali sunt benefice pe viitor, deoarece in anul 2 vom avea drept financiar, si pot spune ca am deja cateva cunostinte in acest domeniu. Sper ca pe viitor sa pot revenii in cadrul Directiei Venituri Buget Local, sectia Inspectie fiscala, nu doar ca si student ci poate ca si anagajat, deoarece mi se pare un serviciu destul de atractiv, in care in primul rand se cere o deosebita munca intelectuala, iar in al dolilea rand datorita faptului ca lucreaza direct cu cetatenii. Acum la sfarsitul perioadei de practica, analizand toate lucrurile facute de mine in tot acest timp cred ca acest serviciu a avut o contributie destul de mare la viitoarea mea cariera profesionala, eu fiind de mult timp atras de astfel de aparate de stat, in genul Garzii Financiare. Norocul nostru a fost acela ca am avut un tutore de practica care s-a ocupat de noi, si nu ne-a lasat sa stam degeaba sau sa ne trimita acasa. Ne-a explicat cam tot ceea ce trebuie sa stim in legatura cu aceasta directie, explicandu-ne pe indelete chiar si codul fiscal si cel de procedura fiscala. Dupa parerea mea stagiul de practica ocupa un rol foarte important in formarea unui viitor functionar public, datorita faptului ca te invata multe lucruri benefice.