Sunteți pe pagina 1din 9

SOCIETATEA FEUDALĂ

Cum era organizată societatea feudală


Prof. Rachieru Petru Scoala nr.5
Roman
Planul unităţii de învăţare
• 1.Structuri şi categorii sociale
• 2.Lumea rurală
• 3.Seniori şi vasali
• 4.Castelul medieval
• 5.Cavalerismul
• 6.Viaţa copiilor în evul mediu
Obiective
• La sfârşitul acestei teme tu trebuie să ştii:
• Cum era organizată societatea în evul mediu;
• Cum era organizat un domeniu feudal
• Cum trăiau ţăranii şi ce schimbări au apărut în
viaţa satelor în sec.XI-XIII
• Ce este feudalitatea şi care este originea sa; a
cunoaşte relaţiile dintre seniori şi vasali;
• Cum arăta un castel medieval şi cum se
desfăşura viaţa în cadrul lui;
• Cum trăiau cavalerii.
Structuri şi categorii sociale
„Clerul slujeşte pe Dumnezeu şi se roagă
pentru păcatele lor şi pentru păcatele altor
oameni. Războinicii protejează bisericile şi
apără oamenii din popor, atât pe cei mari cât şi
pe cei mici. Ei apără întreaga lume. Slujitorii
muncesc întreaga lor viaţă cu trudă. Ei nu
posedă nimic fără efort şi furnizează la toţi
hrană şi îmbrăcăminte.
Casa lui Dumnezeu pe care o credem una
singură, este, deci, împărţită pe pământ în trei :
unii se roagă, alţii se luptă iar ceilalţi muncesc.
Aceste trei stări sunt indispensabile una faţă de
alta, activitatea uneia din ele permite celorlalte
două să trăiască.”
(Adalberon, episcop de Laon, Poemul prinţilor, sec.XI)
• 1.În câte părţi este divizată societatea?
• 1 2 3 4 5 6
• 2.Ce face clerul?
• a.Se roagă; b.Luptă; c.Munceşte
• 3.Ce fac cavalerii?
• a.Se roagă; b.Luptă; c.Muncesc
• 4.Ce face poporul?
• a.Se roagă; b.Luptă; c.Munceşte
• Noi putem să tragem concluzia după autorul acestui
text că:
• 1.Societatea în evul mediu este împărţită în trei stări
sociale: clerul, cavalerii şi poporul
• 2.Societatea nu cuprinde decât o singură stare
socială, cea dorită de Dumnezeu
Seniori şi Vasali
“În primul rând ei au depus omagiul în felul
Următor: contele îl întreba pe fiecare dacă el
vrea să devină omul său, fără rezervă, şi acesta
răspundea: “Eu vreau”, apoi îşi împreuna
mâinile
sale între cele ale contelui, ei se legau apoi prin
sărut. În al doilea rând, acela care depusese
omagiu făgăduia credinţa sa, declarând contelui
următoarele: “Eu promit pe credinţa mea de a fi
din acest moment credincios contelui Guillaume
şi de a-l apăra contra tuturor, cu bună credinţă şi
fără înşelătorie. În al treilea rând, el jura pe
moaştele sfinţilor, apoi contele, cu varga pe care
o ţinea în mână, le dădea investirea tuturor celor
care-i făgăduiseră credinţă, îi depuseseră
omagiul şi rostiseră un jurământ.”
(Gilbert de Bruges, istoria morţii lui Carol
cel Bun, 1127)
Piramida feudală
• Care sunt obligaţiile unui vasal faţă de seniorul său?
• Care sunt obligaţiile unui senior faţă de vasalul său
• Cine din această piramidă nu este vasal nimănui? Cum se numeşte el?
• Găseşte un argument care să arate că puterea acestui personaj nu este fără limite?
Concluzii

S-ar putea să vă placă și