Sunteți pe pagina 1din 7

Riscul de Credit

A elaborat : Potereanu Vladislav
A elaborat : Potereanu Vladislav

Riscul de Credit

Riscul de credit este conditionat de probabilitatea neonorarii obligatiilor de catre debitorii Bancii si se

manifestă, de regulă, prin nerambursarea (completă sau

parţială) a sumei de bază a creditului şi a dobanzii aferente in termenele stabilite in contract.

Riscul de Credit

Banca acorda o atentie deosebita controlului riscului de credit, in scopul mentinerii calitatii inalte a portofoliului de credite si prevenirii efectelor potentiale negative a crizei financiare internationale asupra rezultatelor financiare ale bancii. Departamentul Administrare Riscuri supervizeaza in mod permanent riscurile de credit ale bancii cu scopul mentinerii unui portofoliu echilibrat. Aria de activitati ale Departamentului Administrare Riscuri,

orientate spre limitarea riscului de credit, include: identificarea, analiza si

evaluarea riscurilor de credit, elaborarea propunerilor de minimizare si prevenire a riscurilor, monitorizare a nivelului riscurilor acceptat de catre

banca, controlul respectarii limitelor de risc stabilite, etc. In acest sens se va pastra practica de prezentare a recomandărilor către Comitetul pentru

credite al băncii, in baza Analizei lunare a riscurilor de credit, precum şi a informaţiei operative referitor la starea şi calitatea portofoliului de credite către conducerea băncii.

Riscul de Credit

Riscul de credit este administrat de catre banca prin:

-Decizii echilibrate de acordare a creditelor, care se iau numai dupa o analiza minutioasa a afacerii creditare de către Centrul de afaceri/filiala, obtinerea avizului pozitiv a Departamentului Administrare Riscuri şi in conformitate cu nivelul de imputerniciri respectiv a managementuluibancii;

-Diversificarea portofoliului de credite si stabilirea limitelor generale la concentrarea de risc pentru segmente de clienti, valute, genuri de

activitate, termene de scadenta, produse si gestionarea lor

permanenta;

Riscul de Credit

-Respectarea restricţiilor, stabilite de Banca Naţională a Moldovei (privind datoria netă la creditele acordate de bancă unei persoane/grup de persoane, privind creditele mari, creditele acordate unui număr de zece persoane/grupuri de persoane, creditele acordate persoanelor fizice– angajaţi ai băncii, creditele acordate persoanelor afiliate băncii),

respectarea indicatorilor interni, reflectaţi in Parametrii admisibili a riscului de credit, stabilirea şi respectarea limitelor anuale de expunere la risc la produsele de creditare pentru clientii corporativi;

-Analiza lunara a calitatii portofoliului de credite, clasificarea trimestriala a creditelor in conformitate cu Regulamentul Băncii Naţionale a Moldovei “Cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale şi formarea reducerilor pentru pierderi la active şi provizioanelor pentru pierderi la angajamente condiţionale” şi lunara conform Regulamentului intern al băncii „Cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale şi formarea reducerilor pentru pierderi la active şi provizioanelor pentru pierderi la angajamente condiţionale.

Riscul de Credit

-Formarea lunara a reducerilor pentru eventualele pierderi la active şi provizioanelor pentru pierderi la angajamente condiţionale, aplicarea metodelor individuale” şi “colectivela formarea reducerilor dupa standarde internaţionale;

-Monitorizarea permanentă a situaţiei clienţilor şi deservirii datoriilor, clasificarea trimestrială a clienţilor in dependenţa de starea financiară, aplicarea ratelor dobinzii la credite in funcţie de categoria clientului;

-Aplicarea funcţiei de Credit Control pentru a verifica indeplinirea condiţiilor stabilite la aprobarea limitelor/tranzacţiilor atat la etapa pregătirii contractelor de credit, cat şi la etapa ridicării mijloacelor de credit;

Riscul de Credit

-Modificarea sistematica a imputernicirilor de creditare a administratorilor in functie de evoluţia portofoliului de credite şi calitatea lui;

-Diferenţierea gradului de acoperire a creditului cu gaj in dependenţă de categoria clientului si nivelul de risc, monitorizarea si reevaluarea

gajului existent conform procedurilor interne;

-Revizuirea sistematică a politicilor, manualelor, procedurilor de creditare pentru diferite segmente de clienţi şi operarea modificarilor necesare in conformitate cu situatia creata;

-Participarea la elaborarea şi revizuirea Programelor de prezentare a produselor exspuse riscului de credit.