Sunteți pe pagina 1din 12

Raport de activitate

Comisia metodică
“LIMBĂ ŞI COMUNICARE”

OBIECTIV: evaluarea activităţii membrilor comisiei


metodice în anul şcolar 2008-2009,
semestrul I
În perioada pe care o analizăm, activitatea la nivelul Comisiei
metodice „Limbă şi comunicare” s-a desfăşurat în conformitate cu:

Strategia de dezvoltare a
şcolii;
priorităţile instituţionale
stabilite prin Planul managerial
unic;
dispoziţiile şi notificările
Consiliului de Administraţie al
şcolii;
atribuţiile şi sarcinile ce revin
fiecărui membru al comisiei
metodice conform Fişei
Postului didactic;
Programul de acţiuni şi
activităţi al comisiei metodice.
Evaluare, examene şi concursuri şcolare

 evaluarea la Limba şi literatura


română s-a realizat prin
elaborarea de teste de evaluare în
conformitate cu structura şi
matricea de specificaţie a tezelor
unice, putând fi considerate
adevărate pretestări;
 selectarea grupelor de
performanţă şi realizarea de
consultaţii de performanţă;
 pregătirea suplimentară a elevilor
de clasa a VII-a şi a VIII-a, în
vederea susţinerii tezelor unice –
prof. Hampu Gianina, prof. Vanca
Gabriela, prof. Câmpean Monica;
Evaluare, examene şi concursuri şcolare

 Concursul naţional “Mihai


Eminescu” – Premiul III
(Ardelean Andreea, cls. a VIII-
a A – prof. Hampu Gianina,
Bodiş Adriana, cls. a VIII-a B –
prof. Hampu Gianina, Dunca
Melinda, cls. a VIII-a C – prof.
Vanca Gabriela, Conea
Andrada, cls. a VII-a B – prof.
Hampu Gianina) şi Menţiune
(Iustin Kevin, cls. a VII-a A –
prof. Hampu Gianina, Sână
Oana, cls. a VII-a B – prof.
Hampu Gianina).
Rezultate obţinute la examene şi concursuri şcolare

Denumirea concursului Număr de Calificaţi la Calificaţi Premiaţi


participanţi etapa la etapa
municipală judeţeană
Concursul naţional 10 6 6 6
“Mihai Eminescu”

Concursul naţional 20 5 în curs în curs


“Ionel Teodoreanu”

Concursul de Limba 31 - - 8
şi Literatura Română
SMART
Concursul de Limba 103 - - 45
Engleză SMART
Rezultate obţinute la Tezele Unice
Limba şi literatura română

29%
28%
24%

23%
23%

17%
16%

11%
11%
6%
5%

3%
3%
1%

0
sub 5 5 6 7 8 9 10

a VII-a a VIII-a
La nivelul comisiei metodice s-au realizat următoarele opţionale:

 “Micii lingvişti – unitate în


diversitate” – prof. Vanca Gabriela
(cls. a VIII-a A);
 “Lingvistică aplicată” – prof.
Câmpean Monica (cls. a VIII-a C);
 “Eu şi mediul înconjurător”,
opţional transcurricular – prof.
Herea Viorica (cls. I şi a II-a A şi
B);
 “Walking with the Beasts” – prof.
Hosu Vasile (cls. a VI-a A).
Activităţi complementare-educative

 organizarea de lectorate cu părinţii


– clasele a VII-a şi a VIII-a – prof.
Herea Viorica, prof. Câmpean
Monica, prof. Hampu Gianina şi
prof. Dan Cristina;
 vizită la Muzeul de Istorie – prof.
Hampu Gianina (cls. a VIII-a A) şi
prof. Câmpean Monica (cls. a VII-
a A şi C);
 Vizită la ExpoFlora – prof. Herea
Viorica (cls. a VII-a B);
 organizarea activităţii “Cadoul
potrivit pentru colegul meu /colega
mea” – prof. Herea Viorica (cls. a
VII-a B);
 organizarea de momente poetice
(“George Coşbuc”, “Mihai
Eminescu”) – prof. Hampu
Gianina, prof. Vanca Gabriela şi
prof. Câmpean Monica.
Formare continuă, formare de specialitate

absolvirea cursului “Dezvoltarea


competenţelor de evaluare” (prof.
Hampu Gianina, prof. Vanca Gabriela
şi prof. Câmpean Monica) – MECI şi
CCD;
absolvirea cursului “Consiliere şi
orientare” (prof. Vanca Gabriela) –
CCD;
organizarea etapei judeţene a
Concursului Naţional “Mihai Eminescu”
(prof. Hampu Gianina, prof. Vanca
Gabriela şi prof. Câmpean Monica);
susţinerea lecţiei deschise
recapitulative la disciplina Limba latină
(cls. a VIII-a A) – prof. Câmpean
Monica;
realizarea de interasistenţe – prof.
Hampu Gianina.
Participarea la proiecte şi programe şcolare
 susţinerea activităţilor parteneriale în cadrul
proiectului internaţional „Xenofobia” (Comenius
I) – prof. Hosu Vasile, prof. Dan Cristina, prof.
Herea Viorica, prof. Hampu Gianina, prof.
Vanca Gabriela, prof. Câmpean Monica;
 realizarea proiectului educaţional “Coşbuc
mereu în actualitate” – prof. Hampu Gianina şi
prof. Vanca Gabriela, în colaborare cu CDI şi
reprezentanţi ai Corului Şcolii (prof. Hauşi
Casandra);
 derularea proiectului interdisciplinar “Ziua
europeană a patrimoniului” – prof. Vanca
Gabriela, prof. Câmpean Monica şi prof. Dan
Cristina, în colaborare cu Catedra de istorie,
Corul Şcolii (prof. Hauşi Casandra), CDI şi
CCD;
 realizarea proiectului educaţional “Miracolul
eminescian” – prof. Hampu Gianina, prof.
Vanca Gabriela şi prof. Câmpean Monica, în
colaborare cu CDI;
 derularea proiectului partenerial cu Muzeul
Judeţean de Istorie şi Arheologie – prof.
Câmpean Monica, în colaborare cu Comisia
metodică “Om şi societate”;
 derularea proiectului umanitar “Sunt creştin şi-
mi pasă!” – prof. Câmpean Monica, în
colaborare cu Catedra de istorie.
Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE


Dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de Instabilitatea componenţei echipei, datorată unor motive
specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate, fiind interesaţi obiective, independente de voinţa membrilor.
de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe
elev.
Eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite,
creativitatea în adoptarea stilurilor de predare.
Metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative
pentru învăţarea elevilor, se adaptează conţinutul şi metodele la
specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi a
înţelegerii conţinutului ştiinţific.
Calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării
învăţării eficiente.
Performanţele elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,
utilizând atât metode sumative, cât şi formative.
Realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea
sistematică a elevilor.
Colaborare eficientă şi productivă între membrii catedrei.
Deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de
echipă.
Activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
Colaborarea cu Şcoala „Avram Iancu”, pentru clasele de Exodul elevilor capabili de performanţă spre alte şcoli din
performanţă. oraş.
O bună motivaţie din partea elevilor şi a părinţilor pentru
competiţie.
Direcţii de acţiune pentru viitor

Crearea de oportunităţi pentru


atingerea standardelor, sub
aspectul rezultatelor imediate.
Monitorizarea şi evaluarea
impactului acţiunilor educative
concertate asupra elevilor,
asupra formării şi dezvoltării
personale a acestora.
Mediatizarea rezultatelor
obţinute la disciplinele care fac
parte din această comisie
metodică, şi a activităţilor
realizate de membrii acesteia.

responsabil comisie
metodică,
prof. Gianina Hampu

S-ar putea să vă placă și