Sunteți pe pagina 1din 96

Insuficienţa respiratorie

Fl .Mihalţan
Date generale

● Scopul final al func ţiei pul monar e


respi ratori i
-aport permanent de O 2 la nivel cel ul ar
-eli minar ea C O 2 rez ul tat pri n
metabol ism cel ular
● Def ini ţie
 Insuf ici en ţa pul monar ă =
incapacit atea pl ămânul ui de a
men ţine hom eos tazi a gazel or
sangui ne
PaO 2 ↓ = hi poxemi e
(PaO 2 (mmH g) =109-( 0. 43 x vârsta în
ani )
Date generale

PaCO 2 ↑(>4 5mm Hg )= hip ercapnie


 In su fi cie nţa p ulmo nară ≠
In su fi cie nţa re sp iratorie
propriu -zisa ( ↓PO 2 ± ↑ PCO 2 la
niv el celular)
 Me canis me d e p rotectie la nivel
celular
-c re şterea e xtra cţiei tis ulare a O 2
-p oli cit emie
Date generale

PaO 2 < 60 mmH g – pe rturbarea


procesel or o xidati ve cel ulare
PaO 2 < 45mm Hg – insuf ic ien ţa
respi rat orie e re gu la
 Insuf icie nţa pul monar ă =
Dg. functi on al
 IRA/ IRC -ti mpul de instal are

-du rata pertu rbari i


Planul prezentării

● Definiţie
● Condiţii de apariţie şi clasificare
● Etiologie
● Date clinice
● Investigaţii
● Fiziopatologie
● Tratament
● Câteva forme etiologice
Clasificare

● Insuficienţa respiratorie cronică


forma cu evoluţie lentă (de ani)
pe fondul unor boli cu potenţial
cronicizant
Frecvenţa acestei forme
● evoluţia unor afecţiuni legate de
poluare, fumat
● consecinţa vindecării prin trat.
moderne a unor boli
Clasificare

● Insuficienţa respiratorie acută


● o formă cu evoluţie rapidă, o
afecţiune care nu preexista de
obicei dar şi ca:
● o complicaţie a unei maladii
extrapulmonare
● o complicaţie a unei boli
specifice respiratorii
Insuficienţa resp. cronică

● Stadiul terminal al multor


afecţiuni
● Compromitere schimburi
gazoase-
• Hipoxemie-tipul I
• Şi hipercapnie-tipul II
• PaO2 sub 60 mmHg
• PaCO2 peste 45 mmHg
Mecanisme de IRC

● Hipoventilaţie alveolară
● Alterare raport V/P

● Suntul dreapta-stânga

● Fatigabilitate musculară-
hipercapnie-diafragm
● Obstrucţii cronice

● Alterare spaţiu alveolo-capilar


● Cauze de tip central
IRC-fiziopatologie -Tipul I

● inegalitatevent-perfuzie
(BPCO,boli interstit., vasculare)
● şunt dreapta stânga (Rendu-Osler)

● anomalii de difuziune (sarcoidoza)


Consecinţa hipoxemiei

● Hipoxia tisulară: Influenţată de


PaO2, debit cardiac, concentraţia
hemoglobinei, vascularizarea
ţesutului periferic
● Mecanisme de adaptare:
● Poliglobulie (eritropietină )
● Vasoconstricţie reflexă
● HTP
IRC-fiziopatologie -Tipul II

● Capacitatea de pompă (muşchi resp.) –


presiunea negativă creată de muşchi -
volum curent (elastanţă pulm. dinamică)
● Gradul de stimulare (centru resp.)
● Hipoventilaţie alv. Hipercapnie
● PaC02=k x prod.C02/VA
● Pa02=Pi02-(PaC02/R)+F
● R şi F=pres.part.ale la nivel alveolar
Mecanisme adaptative

● Dezechilibru funcţie-sarcină
● Recrutare muschi insp.
● Respiraţie superficială( frecv,
cresc., VT scăzut
● Diminuarea VA
● Afectare somn
● Hipercapnia-hiperventilaţie
(FID)
Etiologie-IRC-tip I

● BPCO
● Bronşectazii

● Mucoviscidoza

● Boli interstiţiale

● Boli vasculare pulmonare


Insuficienţa respiratorie-
tip II

● Afectiuni sist. nervos


● Accidente vasc. cerebrale
● Hipertensiune intracraniană
● Tumori cerebrale
● Hipoventilatie alveolara centrală
● Tetraplegie înaltă
● Scleroză în plăci
Definiţie

● Incapacitatea aparatului
respirator de a aduce cantitatea
de O2 necesară organismului şi/
sau incapacitatea de a elimina
CO2 în condiţii metabolice
uzuale (repaus sau efort curent)
● Insuficienţa pulmonară
Insuficienţa respiratorie-
tip II
● Boli neuromusculare
● Paralizie diafragmatică
● Miopatie Duchenne
● Boala Steinert
● Miopatia centurilor
● Deficitul de maltază
● Miopatii endocriniene (cortizonică),
inflamatorii (polimiozită)
● Scleroză laterală amiotrofică
● Polimielită
Insuficienţa respiratorie-
tip II

● Anomalii de perete toracic


● Cifoscolioze
● Toracoplastie
● Obezitate majoră
● Boli plămân şi căi aeriene
● BPCO sever
● Obstrucţii de căi aeriene superioare
● Bronşiectazii, mucoviscidoză
Entităţi-obstrucţia cronică

● Inegalitatea V/Q-hipoxemie-
creştere gradient alveoloart.O2
● Apare la VEMS scăzut cu 30%
● Hipercapnie- deficienţă de
pompă ( distensie)
● Diminuarea lungime diafragm
(pierdere de sarcomere),
denutriţie
Boli interstiţiale

● Inegalitate V/Q
● Anomalii de difuziune

● Hipoxemie la efort

● Hipocapnie
Anomalii de perete toracic
şi neuromusculare

● Dezechilibru pompă musc-


caracteristici mecanice
● Fenomene de microatelectazie

● Deficit de inflaţie pulmonară

● Hipoxemie şi hipercapnie când


CV atinge 50%
Boli vasculare pulmonare

● Inegalitate V/Q
● Reducerea perfuziei pulmonare

● Hipoxemie corectată de 02 pur


Cl asi fi carea
fizi opatol ogi ca

parţială: hipoxemie cu normocapnie


-

-globală: hipoxemie cu hipercapnie


-manifestă: hipoxemie ± hipercapnia
- Compensată – nouă homeostazie a gazelor
sanguine
- decompensată – alterarea progresivă şi rapidă
a presiunii gazelor sanguine
-latentă: hipoxemie la efort după intensitatea
efortului
-discretă 100W/S
-medie < 100W/S > 50 W/S
-severă < 50W/S
Simptome

● Cianoza ( <90 < 80% Sa02)


● Deteriorare funcţie intelectuală

● Hipercapnie( în somn-paradoxal)

● Cefalee-hipov.alv.nocturnă

● Edeme –HTP-Insuf.cord drept

● Retenţie hidrosodată
Insuficienţa resp.
cr. acutizată
● IRC stabil ● IRC în puseu acut
● dispnee de efort ● polipnee f. rapidă,
semne de luptă sau
resp. lentă , superfi
cială, neregulată
● conştienţa
normală ● torpoare, comă,
● cianoză asterixis
variabilă ● intensă,la poliglobu
lici,tentă gri sub O2
Insuficienţa resp. cr.
acutizată
● Semne cutanate ● Transpiraţii,
absente eritroză
● Funcţia renală
● oligurie,
hiperazotemie
normală ● IVD clinică, CPC
● Semne cardio.
electric,
vasc.-nimic sau tahicardie
CPC pur electric suprav.
● PaO2-50-70 ● 25-60 mmHg
mmHg
Evaluarea IRC

● Gradul de hipoxemie
Gazometria-puncţie arteră
radială, lobul urechii
● Monitorizare

● Saturometrie transcutanată
(depistare < 90%)
Examene
complementare
● R-grafia pulmonară -identificare
boală cauzală, judecare factor a
gravant (pneumotorax,etc.),
apreciere siluetă cardio-
vasc,HTP
● Explorarea funcţională detailare

apreciere VEMS 1000-1500-


inconfort resp, sub 1000-
invaliditate
Explorări de fineţe

● Alături de spirometrie, măsurări de


volume pulm. statice, difuziune CO
● Imagistică toracică

● Testul la O2 -cuantificare sunt


dreapta-stânga
● Ecografie cu injectare de
microbule-şunt la nivel de plămân
sau cavităţi cardiace
Examene
complementare

● Gazometrie hipoxemie de repaus


PaO2 între 45-70 mmHg, scade cu
vîrsta (peste 60 de ani 70 este
normală)
● Hipercapnie-45-60 mmHg, creştere
CO2 total plasmatic şi scădere pH,
alcaloza - caracter cr. al
hipercapniei
● Hematocrit,hiperleucocitoză-infecţ.
Examene
complementare
● EKG – hipertrofie auriculară,
ventriculară dr.
● Alte ex. de fineţe: teste
farmacodinamice, studiul
mecanicii ventilatorii, cateterism
cardiac, ecografie Doppler,
scintigrafie pulmonară
Insuficienţa resp. cr.
acutizată
● SaO2-80-92% ● 40-80%
● PaCO2-aproape ● 50-70 mmHg
de 50 mmHg ● Insuficient de
● CO2 total- mare în raport
crescut paralel
cu PaCO2 cu creşt.PaCO2
● ph-subnormal-
● infer la 7,35,
7,35,acidoză acidoză decomp.
resp.comp.
● Hematocrit- ● Hematocrit
Insuficienţa resp.
cr. acutizată
● Dispnee-
● Cianoza-

● gravitatea invalidităţii-gradul de
dispnee, slăbire, răsunet cardio-
vasc., frecvenţă absenteism,
gradul de activitate socio-
profesională
Clasificare

● Insuficienţa resp. obstructivă-


emfizem centroacinar
● Insuficienţa resp restrictivă-
fibroză pulmonară
● Insuficienţa resp. mixtă-sechele
tuberculoză,supuraţie
● Insuficienţa de origine centrală

● Pickwick
Clasificare pe baza
factorilor patofiziologici
● Insuficienţa pulmonară -limitare
schimburi gazoase, dezv. unei
hipoxii arteriale (ARDS,
pneum.,embolii,boli cronice
resp.)
● Insuficienţa de pompă resp.-
deficienţe ventilatorii, hipoxie şi
hipercapnie
Clasificare pe baza
factorilor patofiziologici
● Insuficienţa de pompă resp.-
● depresii centrale -poliomielită,
scleroza amiotr., sedative
● deficienţe musc. resp. -miopatii
polimiozite
● deficienţe mecanice
-cifoscolioze, fibrotorax,
toracoplastii, obezitate,
s.hipoventilaţie
Clasificare pe baza
factorilor patofiziologici
● Combinaţii ale ambelor cauze
patogenetice
● -factori de exacerbare a unor
boli cronice de căi respiratorii-
status astmaticus, fibroză
pulmonară
Cauze extrapulmonare
de IRC
● Boli cerebrale -tulb. centru resp.
traume, tumori, encefalite, lues,
poliomielită
● Shy-Drager-Syndrom

● Hipoventilaţie alveolară
centrală-Sindrom Undine
● Hipnotice, alcool
Cauze extrapulmonare
de IRC
● Boli medulare
● traume -cervicale

● scleroza amiotrofică laterală

● poliomieltă

● atrofie musc. spinală

● siringomielie

● ataxie Friedrich
Cauze extrapulmonare
de IRC
● Boli nervi periferici
● N. frenic-neoplazii, inflamaţii

● polineuropatie acută idiopatică

● porfirie

● difterie

● Herpes zooster

● sindrom Muller-Fisher
Cauze extrapulmonare
de IRC
● Boli neuromusculare
● miastenia gravis

● Lambert Eaton syndrom

● Botulism

● Medicamente-inhibitoare de
conexiuni presinaptice acetil
colinice(lincomicina,anticolines
teraze,polimixina,tetraciclina)
Cauze extrapulmonare
de IRC
● Boli musculare -distrofii
musculare, miopatii
degenerative, Duchenne,
distrofia miotonica Steiner
● miopatii congenitale-lipsă
maltoză, miopatii mitocondriale
● miozite-colagenoze
● miopatii metabolice-
hipokaliemii,hipofosfotemii
Cauze extrapulmonare
de IRC
● Boli ale scheletului toracic,
adipozităţi:
● adipozitate-s.hipov-obezitate
● cifoscolioze
● consecinţe tuberculoză-
toracoplastii, pneumolize, plombe
extrapleurale, pneumotorax
iatrogen, pleurodeze
Hipoventilaţia alveolară
primară
● Hipercapnie şi hipoxemie cr. Fără o
cauză mecanică sau neuromusculară
● 20-50 de ani-depresie resp-după adm
sedative-oboseală, letargie, cianoză,
somnolenţă diurnă, cefalee matinală,
policitemie,
● HTP, insuf.card.congestivă,acidoză
resp. apnei centrale
● O2,ventilaţi mecanic
Afecţiuni
neuromusculare
● Hipoventilaţie alveolară
● Afectări severe de diafragm-
mişcări paradoxale abdomen în
decubit şi hemidiafragm-
fluoroscopic
● presiuni esofag, stomac, EMG,
somnografie
● asistare mecanică
Sindromul obezitate-
hipoventilaţie
● Obezitate-scade complianţa cutiei
toracice, CRF, hipoventilaţia
bazelor în decubit
● Apnee obstructivă în timpul
somnului
● Hipoventilaţia indusă de somn
● sevraj fumat, scădere greut.,
progesteron-creşte eferenţe resp.
Status astmaticus

● S.hiperventilator-iniţial scădere
PaCO2 apoi creştere
● efort respirator crescut
● Fatigabilitate musc-volumen
pulm. auctum
● Tahicardie,puls paradoxal,
● nebulizare beta 2 adrenergice,
corticoizi sistemici
● O2, ventilaţie
Cifoscolioza

● Scădere complianţă torace cu 25%,


scadere putere diafragm,
● s.restrictiv
● faza de REM creşte spaţiul mort, scad
volumele pulmonare
● perioade de apnee centrală
● important unghiul scoliotic, gradul de
lordoză, decompensări tardive
● O2, IPPV
B. Duchenne

● Afectează bărbaţii
● Distrofie musculară progresivă
● IRC apare când pacientul devine
imobil
● afectare musc, inspiratorie şi
expiratorie, diminuare tuse, hipoxie
● slăbiciune muşchi erectori trunchi
● IPPV, ventilaţie, aspiraţie
Pneumonii

● Se ajunge la un SDRA
● terapie antibiotică

● variante ventilatorii IPPV, CPAP

● ventilaţie când ele se grefează


pe o boală cronică obstructivă
FID

● Mari consumatori de O2
● la hipercapnii iniţiale-ventilaţie
noninvazivă intermitentă
● ventilaţie volumică

● traheostomizaţi în faze
avansate
Situaţii legate de acutizări

● Sub 55 mmHg - OLD


● 55-60mmHg -microcateterism cord
drept- HTP- OLD
● Hipercapnie diurna- la cei non
obstructivi - ventilaţie nocturnă
asistată
● Hipercapnie obstructivi - antrenare
musc. Inspiratorie (măsurare Pi max)
Situaţii legate de acutizări

● Detectare IRC II precoce


● Înregistrare nocturnă

(pulsoximetrie, PSG)
● Absenta anomalii diurne

● Identific. desaturări, hipoventilaţie


Terapie - Reabilitare

● Optimizarea tratamentului
● Educaţia pacientului

● Sevrajul fumat

● Kineziterapie

● Antrenarea-exerciţiu fizic

● Suport nutriţional

● Susţinere psiho-socială
Beneficii

● Diminuarea dispneii
● Creşterea capacităţii de efort

● Diminuarea zilelor de
spitalizare, nr internărilor
● Diminuare mortalitate

● Evitare-decondiţionare, limitări
fiziologice
Unde se face

● Mediul spitalicesc în Europa

● Ambulator-America de Nord

● Spitalizare iniţială-ambulator
Selecţia candidatilor-
indicaţie reabilitare

● Toate IRC cu limitări date de


dispnee
● VEMS-20-60%
● Cu: bronşiectazii,
mucoviscidoză, PID
● Vîrsta fără comorbităţi
● Hipercapnie
● Perioadă stabilă
Contraindicaţii reabilitare

● Somatice -IC severe, coronarian


simptomatic, afecţ osteoartic.
invalid., neoplazii cu simptome
generale agravante
● B.Neuromusc-beneficii modeste
● Psihologice –absenţa motivaţiei,
adeziunii
● Tabagism activ
Structura reabilitării

● Evaluare medicală- EFR, test de


6 min de mers, “shuttle test”
(două borne la 10 m, metronom)
● Măsurare gazometrică
● Individualizare nivelul de efort
● Evaluare psihologică –
antidepresive, terapie grup,
psihoterapeut
Optimizarea tratamentului
medical

● Doza de bronhodilatatoare
● Tehnica de administrare

● Beneficiază de corticoizi
inhalatori sau orali
● Este caz de antibioterapie,
oxigenoterapie, ventilaţie
mecanică
Educaţia pacientului

● Informare mai bună asupra bolii,


factorilor de risc
● Informare asupra tipurilor de
terapie, tehnici
● Exerciţii practice
● Situaţiile de criză (economia
energiei)
● Gestionarea exacerbărilor
Sevrajul fumatului

● Oferta de suport farmacologic


● Sfaturi pentru înlocuirea
dependenţei gestuale
● Dificultăţi la obstructivi fată de
non-obstructivi
Kineziterapia

● Dacă este o hipersecreţie de


peste 30 ml per zi
● Drenaj de postură

● Percuţie torace

● Manevre expiratorii controlate

● Respiraţia în gură de peşte


Antrenarea la efort

● Antrenarea fiziologică a musculaturii


● Ruperea cercurilor vicioase
● Mai puţin eficace la cei mai severi
● Ameliorarea coordonării motrice,
anduranţă
● Exerciţii membre inferioare, centură
scapulară (cicloergometru, covor
rulant, stepper,haltere, etc)
● Sub aport de 02
Suport nutriţional

● 25% au o denutriţie progresivă


multifactorială
● Mortalitate crescută
● Intervenţia când
• Greutatea este sub 90% din ideal
• Masa corp. Sub 18,5 kg per m2
• Nutriţie enterală
• Sfaturi dietetice
Asistenţa la domiciliu a
IRC

● Tratament simptomatic
• Oxigenoterapia de lungă durată
(OLD)
• Asistenţa ventilatorie de lungă
durată (AVD)
● Tratament radical
• Transplantul pulmonar
• Rezecţia bulelor
OLD

● Ventilaţie spontană
● Îmbogăţire aer inhalat în 02
● Corectare hipoxemie arterială prin
• Creştere fracţie aer inspirat în 02 (Fi02)
• Corectare hipoxemie tisulară
• Vasoconstricţie arterială
• PaP> 20 mmHg
• Cord pulmonar
• Poliglobulie reacţională
• Hipervâscozitate sanguină
Indicaţii OLD

● IRC secundară BPCO


(hetero genitate V/Q)
● Ameliorare prognostic
● Pa02≤ 55 mmHg
● Hipercapnie asociată
● Pa02 -56-59 mmHg
• IC dreaptă, poliglobulie, HTP
secundară, desaturaţii nocturne
Alte indicaţii OLD

● Fibroze interstiţiale difuze


terminale – 4-5l/min (02 lichid)

● Alte etiologii restrictive


(sechele tbc, bronşiectazii)
justifică trecerea spre AVD
Durata OLD

● 10-12h noaptea-pentru desaturări somn


paradoxal
● Diurn-după mese până la 15h
● Utilizare la efort
● Debit 1-2l per min
● Creştere hipercapnie
● Ameliorare: toleranţa la efort, speranţa
de viaţă, performanţe intelectuale
Surse de 02

● O2
gazos(costisitor,incomod,etc)
● Concentratoare

• 2-3l per min Fi02 aproape de 100%


● O lichid
• Sursă mobilă
• Combinaţii
Sisteme de racordare

● Ochelari de 02
• Ajustare debit-Pa02 de repaus
între 65-70 mmHg Sa02 90-95%
• Creştere PaC02 cu 5-10mmHg
● Măştile de 02 -hipoxemii severe
• Fi02 reglabil până la 50%

• O2 transtraheal
Aplicare OLD

● Medic de familie,specialist, psiholog,


org. sociale
● Supraveghere-
● Stadiu stabil
● Cefalee matinală
● Frecvenţă 3-6 luni-primul an
● Apoi 6-8 luni
● Gazometrie de 2 ori per an ( AA şi
O2)
● EKG, spirometrie, hematocrit anual
AVD

● Ventilaţie noninvazivă (VNI)


● Corectează disfuncţia de pompă
● Hipoventilaţie alv. si hipercapnie
● Ameliorarea complianţă
toracopulmonară
● Reducerea travaliului impus musc.
resp.
● Restaurează hematoza
Ventilaţia invazivă
endobronşică

● Traheostomia-acces direct la
căile aeriene
● Reduce spaţiul mort

● Reduce rezistenţa CAS, travaliul


resp.
Indicaţii AVD-deficiente de
pompă

● IRC restrictive
● Deformări toracice
(cifoscolioze)
● Sechele de poliomielită
● Boli musc. (miopatii,miotonii)
● Sechele neurotraumatologice
(tetraplegii înalte)
● Sechele mutilante postTBC
Indicaţii AVD-afectare
schimburi gazoase

● Forme grave de BPCO


hipoxemice şi hipercapnice
● Atingeri mixte

• Sechele TBC
• Bronşiectazii
• Traheostomii când VNI peste 15h
Aplicare AVD

● La restrictivi puri sau predominanţi


• Agravare dispnee de efort,decompensare cord
drept
● Obstructivi puri
• Eşec OLD, overlap syndrom, agravare hipoxemie,
hipercapnie
● Ventilaţie invazivă
• Traheotomizaţi în puseu acut fără autonomie
ventilatorie
• Cu autonomie ventilatorie reziduală
• decanulare
Modalităţi tehnice

● Ventilatoare volumetrice cu sau fără 02 (eole,


Airox)
● Barometrice (Taema, Onyx)
● În presiune pozitivă, negativă (poncho)
● Reglaje: VC 10-15 ml/kg/15-20ml/kg
● Frecvenţa resp.-12-15 cicli per min
● Fi02-Pa02 peste 60 mmHg
● Raport I/E /1/2
● Resp.-controlată, asistată/ contr.
● Pres. Max.-20cmH20-40cmH20
● Durata 8/10h noaptea, 2/3 h ziua
Proteze de racordare

● Canule trahheale
• Cu balonet tip Shiley sau Tracheoflex
• Cu pierderi-Tracoe
● Măşti mulate
● Industriale
● Supraveghere: pres. de insuflare inf.
la 40cm H20,Vc 50% din cel expirat
● Nursing
● Monitoring electronic
● Controale de rutină
Transplantul pulmonar

● Unipulmonar

● Bipulmonar

● Cardiopulmonar
Indicaţii transplant
pulmonar

● Boală terminală- supravieţuire


inferioară la 18 luni
● Sevraj fumat, fără probleme
psihiatrice, alsoolism, nutriţionale,
sub 55- 65 de ani
● Contraindicatii: osteoporoză,
corticoterapie prelungită. IR.,
neoplazie, ventilat, intubat, funcţie
ventriculară stângă insuficientă
Indicaţii particulare

● Fibroză pulmonară: VEMS şi CV < 50%, Tco


scăzut, HTP
● HTP primitive:PAPm> 50 mmHg P auriculară
dreaptă > 10 mmHg, index card.<2 l-pe min
● Mucoviscidoza: VEMS < 30%, hipercapnie,
hipoxemie severă, infecţii multirezistente
● Emfizem: VEMS < 30%, episoade de
decompensare, hipercapnie
Supraveghere
postoperatorie

● Ciclosporine, azatioprină,
corticoizi, gamaglobuline
antilimfocitare policlonale
● Complicaţii: edem de retrans
plant, infecţii rejetul acut,
complicaţii bronşice,sindroame
limfoproliferative, bronşiolita
obliterantă
Insuficienţele
respiratorii acute (IRA)

Fl. Mihălţan
Institutul de Pneumologie
“M.Nasta”-Bucureşti
IRA-mecanisme
fiziopatologice

● Anomalii de membrană alveolo capilară,


raport vent-perf., efect sunt
● Incapacitate de pompă card.
● Anomalii de transport sang -hemoglobină
(cantitate insuf-anemie) (blocare-intoxicaţii
CO)(afinităţi deosebite -Hb fetale)
● Incap.celul. De utilizare 02-şoc infecţios
● Detresa resp. acută (DRA)
Strategie în DRA

● -diagnostic pozitiv

● -evaluare gravitate

● -stabilire diagnostic etiologic

● -terapie precoce
Semne directe

● Polipnee – frecvenţă respir.> 25-30


per min., bradipnee, nerg. resp.
● Cianoză
● Expiraţie activă, tiraj intercostal,
asincronism toraco-abdominal,
● Cardiovascular tahicardie peste 120
● Neurologic-flapping tremor
● Respirator-hipocratism
● Vasculare-flebită
Examene complementare

● Sistematice-EKG, hemogramă, VSH,


glicemie, ionograma sang.,hemostaza,
bilant enzimatic hepatic, cardiac
● R-grafia, gazometria (valoare
prognostică)
● Dinamica variaţiilor este importantă

● Acidoza respiratorie (bicarbonaţi


crescuţi IRC)
Tablou clinic-hipoxemii
acute-plămân afectat

● Anomalia primară -afectare


schimburi gazoase,
● V/Q sau şunt

● Îmbracă forma –

● SDRA,

● pneumonie acută gravă sau

● embolie pulmonară
Tablou clinic- formă
hipercapnică acută-insuficienţă
ventilatorie-plămân normal
● Anomalia primară –incapacitate de
epurare CO2
● Implicări – SNC,SN periferic(Comele )
● Atingeri de musculatură respiratorie
(miopatii,etc)
● Incapacitatea de a transmite la
plămân de la perete prin intermediul
pleurei a contracţiei musc (volet)
Consecinţele hipercapniei

● Tolerată până la nivele ridicate


● Variaţiile pH-risc neurologic şi
circulator (vasodilataţie, depresie
miocard)
● Răspunde la ventilaţia volumetrică
controlată
Afecţiunile acute
hipoxemiante şi
hipercapniante
● Agravări de IRC cu sunt
(hipoxemie), ventilare spaţiu
mort (hipercapnie)
● Încărcare musc. resp.

● IRA din astm grav, stare de rău


astmatic, BPCO
Clasificare SDRA-
radiologic si gazometric
● Fără modific. Rx şi gazometrice
● Dispnei laringiene
● Fără modific Rx dar cu hipercapnie
● IRA din IRC
● I. ventilatorii din afect. Neuromusc centrale,
periferice
● Modific.Rx. Şi gazometrice
● Edeme pulm.cardiogenice
● SDRA
● Pneumopatii hipoxemiante
SDRA

● Fără anomalii gazometrice


iniţiale-prezenţa de obstacol pe
CAS (hipercapnie, hipoxemie,
hipoventilaţie, epuizare musc)
● Luptă inspiratorie (cornaj
wheezing, plămâni “clari”)
● Înlăturarea obstacol
Terapie IRA

● Corectare factori care diminuă


conţinutul arterial în 02, livrarea
de 02 la ţesuturi
● O2 terapie

● Ventilaţie asistată