Sunteți pe pagina 1din 26

SUPURATII

BRONHOPULMONARE

DR.Marica C-tin
DEFINITIE:Grup heterogen de
afectiuni netuberculoase caracterizate
prin:
• ETIOLOGIE INFECTIOASA
(Bacteriana,micotica,parazitara)
• INFLAMATIA SUPURATIVA A
PARENCHIMULUI PULMONAR SI/SAU
CONDUCTELOR BRONSICE
• BRONHOREE PURULENTA (Criteriu
diagnostic)
CARACTERISTICI
OPERATIONALE COMUNE:

• PREZENTA SINDROMULUI
SUPURATIV CLINIC
• ROLUL CENTRAL AL
CHIMIOTERAPIEI IN TRATAMENT
• TENDINTA LA CRONICIZARE SI
INVALIDITATE RESPIRATORIE
CLASIFICARI
S E D IU

P U LM O N A R E B R O N S IC E
( p a r e n c h im a to a s e )

G E R M E N I

B A C T E R IE N E A L T E
( a e r o b e , a n a e r o b e ,m ix te ) ( f u n g ic e , p a r a z it a r e )

E V O L U T IE

A C U T E C R O N IC E
CLASIFICARI (continuare)
P A T O G E N E Z A

B R O N H O G E N E H E M A T O G E N E D E C O N T IG U IT A T E
( d e a s p ir a t ie )

S P U T A

F E T ID A N E F E T ID A

A S O C IE R E

P R IM IT IV E S E C U N D A R E
SUPURATII PULMONARE(entitati morbide)

• PRIMITIVE (cu sau fara empiem pleural)


-abcese pulmonare
-pneumonii necrozante (sinonime:supuratie difuza
in faza prenecrotica:pneumonie cu anaerobi,rar
cronica)
• SECUNDARE (circumscrise sau difuze)
-stenoze bronsice(cancer,corpi straini s.a.)
-cavitati
-chiste
-traumatisme toracice
-bronsectazii s.a.
Entitati morbide(continuare)
• HEMATOGENE (septicemii , embolii septice)

• DE CONTIGUITATE (transdiafragmatice)
SUPURATII CU BACTERII ANAEROBE
SURSE DE INFECTIE

1 .FLORA AUTOHTONA (gura ,faringe ,nas)


-FUSOBACTERIUM PEPTOSTREPTOCOCCUS
-BACTEROIDES VEIONELLA
-PROPIONIBACTERIUM EUBACTERIUM
-PEPTOCOCCUS s.a.
2 INFECTII ANAEROBE PREEXISTENTE
-focare bucodentare prezente in 50-70 %
-focare sinusale ,otice,mastoidiene cronice
-abcese periamigdaliene
-focare abdominale (colon,apendice,peritoneu)
-focare pelviene (la femei)
FLORA NORMALA NAZALA SI
OROFARINGIANA
(germeni/ml)
Aerobi/anaerobi
(pe ml)
Spalatura nazala 10-104/102-105
7 8* 8 9
Saliva 10 -10 /10 -10
6 6
Suprafata dintilor 10 /10
Raclaj gingival 107/107
*flora salivara -x-streptococi
-neisserii
-corynebacterii
BACTERII ANAEROBE CU ROL
ETIOLOGIC IN INFECTIILE TRACTULUI
RESPIRATOR
(in ordinea frecventei)
• Grup fusobacterium(f.necrophorum,f.nucleatum)
-Gram- , pleomorfism
(bacili,filamente,fusiformi,sfere)
• Grup bacteroides melanogenicus( singurul grup
rezistent la penicilina)
-Gram-,cocobacili,monomorfism,colonii
pigmentate in negru)
continuare
• Grup bacteroides fragilis (f.necrophorum,
f.nucleatum s.a.)
-Gram- ,bacil scurt , similar cu e.coli, coloratie
bipolara)
• Grup coci gram+(pepptococcus, peptostreptococcus)
• Grup coci gram- (veillonella)
• Grup propionibacterium (bacili gram+, similar
morfologic cu c.diphteriae)
Nota:de regula flora polimicrobiana (2-3 specii sau mai
multe) , cu bacterii nesporulate (mai rar sporulate ,
ex.clostridium perfringens)
Conditii favorizante ale supuratiilor
bronhopulmonare cu bacterii anaerobe
1 Aspiratia continutului bucofaringian
-inconstienta (narcoza,coma,epilepsie,ebrietate)
-disfagie (cancer esofagian)
-obstructie intestinala (varsaturi)
-chirurgie ORL(laringectomie,amigdalectomie)
-interventii stomatologice
2 Infectie preexistenta cu bacterii anaerobe(vezi
surse de infectie)
3 Toracotomie sau plaga toracica
continuare
4 Conditii locale
-infarct pulmonar latent
-cancer bronsic ischemie
-bronsectazii hipoxie
-corpi straini endobronsici necroza
5 Conditii sistemice
-diabet zaharat
-cancer extrapulmonar
-corticoterapie
-trat.citostatic sau imunodepresor
-chimioterapie antiinfectioasa
SINDROMUL SUPURATIEI
BRONHOPULMONARE
1 TUSE PRODUCTIVA

2 BRONHOREE PURULENTA

3 SEMNE DE INFECTIE febra,VSH crescut,leucocitoza

CRITERIU DIAGNOSTIC PRINCIPAL:


BRONHOREE PURULENTA
SUPURATII BRONHOPULMONARE
VEHICULAREA INFECTIEI

• Aspiratia continutului orofaringian


(supuratii bronhogene)
-si/sau continut gastric :bacterii oportuniste
• Diseminare hematogena din focare extrarespiratorii
(ex.avort septic-abces pulm.)
• Propagare prin contiguitate din focare juxtarespiratorii
(ex.abces pulmonar amoebian(-abces hepatic)
Frecventa izolarii bacteriilor anaerobe in
unele infectii

• Peritonite ………………………….90%
• Abcese apendiculare……………….95%
• Avort septic ………………………..81%
• Abces pulmonar ……………………85%
• Pneumonii de aspiratie ……………..90%
• Abcese cerebrale ……………………85%
• Bronsectazii …………………………50%
CULTURA CANTITATIVA A
BACTERIILOR DIN SPUTA
Patogeni
A (tract.respirator subglotic)

Comensali
B
(cai aerodigestive superioare)

Expectoratie

A Omogenizare dilutii zecimale


Crestere masiva inoculare
-Numar mare de colonii Crestere redusa
B -Numar mic de colonii
-Colonii prezente la dilutii mari
-Colonii prezente numai
la dilutii mici
Consecintele contaminarii orofaringiene
a secretiei bronhogene

N u s e p o a t e p r e lu c r a d ir e c t s p u t a e x p e c t o r a t a
A lt e r n a t iv a : c u lt u r a c a n t it a t iv a

E s t e n e c e s a r a e lim in a r e a f lo r e i c o n t a m in a t e
p r in :

D e c o n t a m in a r e S c u r t - c ir c u it a r e a p a s a ju lu i o r o f a r in g ia n
P u n c t ie t r a n s t o r a c ic a
P u n c t ie t r a n s t r a h e a la
A s p ir a t b r o n s ic " p r o t e ja t "

C h im ic a F iz ic a
( M . T u b e r c u lo s is ) ( " s p a la r e " P . a n a e r o b i)
N u p t.a n a e ro b i
Supuratii pulmonare cu germeni anaerobi
DIAGNOSTIC POZITIV

• SEMNE DE PREZUMTIE
-episod anamnestic compatibil cu aspiratia
continutului oral sau gastric1
-prezenta unor surse endogene de bacterii anaerobe2
-leziuni necrotic-cavitare cu bronhoree purulenta
• SEMNE DE CERTITUDINE
1.Fetiditatea sputei
2.Examen bacteriologic pozitiv sau sugestiv3
3.Raspuns prompt la penicilina (metronidazol)
Modul de actiune al chimioantibioticelor
active in infectiile cu germeni anaerobi
• BACTERICIDE
-ß-lactamine
Peniciline
Cefalosporine
-Metronidazol
-Rifampicina
-Chinolone
• BACTERIOSTATICE
-Cloramfenicol
-Lincomicina,clindamicina (lincosamide)
-Eritromicina (Macrolid)
-Tetracicline
Anaerobi producatori de B.lactamaza *
• Grupul Bacteroides Fragilis**
• Grupul Bacteroides Melaninogenicus**
• Grupul B.Oralis**
B.Disiens
B.Oris - Buccae **
B.Splanchnicus
Megamonas Hypermegas
Mitsuokella Multiacidus
F.Nucleatum**
Clostridium Ramosum
C.Clostridiforme
C.Butyricum
*
-dupa Finegold 1985
**
-frecvent intalniti in infectiile pleuropulmonare
CHIMIOSENSIBILITATEABACTERIILOR
ANAEROBE

Medicament Clostridiu Bacili Propioni B.fragilis Alti Fuso- Pepto- Pepto- Veillone
m gram+ bacterium Bacteriodes bacterium coccus streptococcus
nespor
.
Metronidazol 3 3 R 3 3 2 3 2 3
Penicilina 3 3 2 R 0/1 3 3 3 2
Ampicilina 3 3 2 R 1 3 3 3 2
Oxacilina 3 3 1 R 1 1 2 1 2
Tetraciclina 3 3 3 2 2 3 2 1 1
Eritromicina 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Lincomicina 3 3 1 3 3 3 3 2 3
Rifampicina 3 3 1 3 3 3 3 2 3
Cloramfenicol 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Streptomicina R R 1 R R R 1 1 R
Kanamicina R R 1 R R R 1 0/1 R
Chimioterapia supuratiilor pulmonare cu
germeni anaerobi
• Cazuri comune
-Penicilina G 1
ev.+Metronidazol 2g/zi
-Lincomicina 1,5g/zi I.m.
-Clindamicina 1-2,4g/zi (I.v.sau peros)
-Metronidazol+Clidamicina (Eritromicina)
• Cazuri grave
-Penicilina + Metronidazol
-Cloramfenicol I.v.(perfuzii)1g la 6 ore
-Penicilina+Clindamicina
-Cefalosporine gen.II-III
-Chinolone gen.III
-Carbenicilina
-Ureidopeniciline
-Piperazinpeniciline
-Tienamicine
EFECTELESECUNDAREALEM EDICAMENTELOR
ACTIVEININFECTIILECUGERM ENIANAEROBI*
(DupaFineGold,1985)
Medicamentul Reactii de Neuro- Hemoragie*** Colitapseudo- Anem ie Tulburari
hipersensibilitat toxicitate** mem branoasa aplastica electrolitice
e
Penicilina X X
Am picilina X X X
Clindam icina X
M etronidazol
Cloram fenicol
Cefoxitin X X
Carbenicilin X
Ticarcilin X X X X
Pipercilin
M ezlocilin X X X X
Azlocilin
*
Num ai efectelesecundarem ai frecvente
**
Observataladozemari si/sautrat.prelungitderegulalabolnavi cucapacitateredusadeaexercitasi/sauconjuga
m edicamentul
CONCENTRATIISERICEALEPENICILINEIGINTRATAM ENTULCUDO ZE
*, **
M ARI, ADMINISTRATEINTRAVENOS(PERFUZII)

DOZAIN ADMINISTRARE CONCENTRATIISERICE(U.I./ML)


MEGAU.I MAXIMA LA6-8ORE LA12-16ORE
5 Intravenos 30-130 2-10 0;1
(5-10ml in1-2min.) (30-400)
10 Perfuziescurta Panala500 Panala5 Panala1
(50-100ml in30min)
20 Perfuziescurta 500-2000 Panala20 Panala5
(150-200ml in40min) (100-500-2000)

*
dupaO tto,Plem pel si Siegenthaler,modificat (1975)
**
Concentratiilesericepot fi crescutede5-15ori prinasociereadeProbenecid
(2g/zi)