Sunteți pe pagina 1din 14

Drept Comercial

Student:

Tache Theodora-Cristina
Specializare: CIG an I zi

Cap.1 Dreptul comercial

Cap.4 Societatile comerciale

Cuprins

Cap.2 Faptele de comert

Cap.3 Comerciantii

Capitolul 1: Dreptul comercial


Def: Dreptul comercial este acea ramura a sistemului de drept roman a carui norme juridice apartin
dreptului privat si care se aplica faptelor de comert si raporturilor juridice in care participa persoanele in calitate de comercianti.

Obiectele drepului comercial:


care au calitatea de comercianti. comertul adica acele activitati calificate ca fapte de comert indiferent de persoana care le realizeaza.

Sistemul subiectiv: are la baza ideea ca sunt supusi normelor de drept comercial numai persoanele Sistemul obiectiv: afirma ca dreptul comercial are ca obiectiv normele juridice ce reglementeaza

Izvoarele drepului comercial:


Codul comercial roman Codul civil roman Constitutia Romaniei din 1991 Legile comerciale speciale: - legea nr 31/1990 cu privire la societatile comerciale - legea 26/1990 cu privire la registrul comertului - legea 15/1990 cu privire la reorganizarea unitatilor economice de stat in regii autonome si SC - legea 12/1990 priveste protejearea populatiei impotriva activitatii comerciale ilicite (Toate legile impreuna cu reglementarile in vigoare)

Capitolul 2: Faptele de comert


Faptele de comert reglementate de Fondul Comercial ca fiind acele acte si operatiuni juridice care dau nastere , modifica, schimba raporturi juridice comerciale.

Art 3: Din codul comercial considera ca fiind fapte de comert umratoarele:


1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Cumpararile de produse / marfuri spre a se revinde Vanzare de produse, vanzarea si inchirierile de marfuri in anatura Cumpararea / vanzarea de parti / actinuni ale societatilor comerciale Intreprtinderi de spectacole publice, de comisioane, de agentii si oficii de afaceri, de constructii manufactura si imprimerie Operatiuni de banca si schimb Depozite pentru cauze de comert Intreprinderi de transport de persoane / de lucru

Clasificarea faptelor de comert:

1. 2. 3.

Obiective : se caracterizeaza prin ceea ce in majoritatea lor sunt activitati economice si


mai putin acte juridice

Subiective: se deosebesc de acele obiective prin faptul ca atributul comercialitatii


decurge din calitatea de comerciant a persoanelor care le savarseste

Unilaterale / Mixte: sunt acele acte juridice/ operatiuni care se constituie in fapte de
comert numai pentru una din partile actului juridic Pentru cealalta parte fiind un act / o operatiune civila

Capitolul 3: Comerciantii

Legea instituie anumite obligatii in sarcina comerciantilor cum ar fi: Inmatricularea in registrului comertului inaintea inceperii activitatii comerciale, inscrierea anumitor mentiuni in registru pe durata efectuarii comertului, tinerea evidentei contabile, desfasurarea unei activitati comerciale in limitele concurentei loiale. Dobandirea calitatii de comerciant de catre persoana fizica:
Persoanele fizice dobandesc calitatea de comerciant daca realizeaza fapte de comert cu caracter repetat in nume proprii si avand comertul ca profesiune obisnuita. In cazul comerciantilor p.f. codul comercial utilizeaza sistemul obiectiv in sensul ca dobandirea calitatii de comerciant se realizeaza prin exerciarea faptelor obiective de comert in nume propriu si caracter repetat.

Dobandirea calitatii de comerciant de catre persoana fizica (respectiv S.C.)

S.C. dobandesc aceasta calitate prin insasi constituirea lor indiferent de fapte de comert pe care le realizaza

Calitatea de comerciant a altor persoane:

Statutul, judetul, comuna nu au calitate de comercianti. Calitatea de comerciant a regiilor autonome:


Organizatiile cooperatiste au calitate de comerciant deoarece scopul infiintari este acela de producere si desfacere a marfurilor, de prestari de servicii in vederea realizarii de profit. In privinta asociatiilor si fundatiilor scopul urmarit de asociati si fundatii exclude calitatea de comerciant. Sunt cazuri cand legea le recunoaste ca asociatii posibile de a desfasura activitati economice in scopul realizarii obiectivelor principale de activitate. Astfel asociatile participa in raporturi juridice comerciale sunt subiecte ale acestor raporturi, dar nu in calitate de comerciant. Dovada calitatii de comerciant: Sc probeaza dovada calitatii de comerciant cu dovada constituirii societatii comerciale in conditiile legii. Obligatiile profesionale ale comerciantilor constau in: Indeplinirea procedurii de publicitate, prin care se aduce la cunostiinta celor interesati, existenta comerciantului cat si faptele pe care acesta le realizeaza Tinerea registrelor contabile in care se evidentiaza activitatea desfasurata in modul de indeplinire a obligatiilor fiscale fata de bugetul de stat/ dupa caz fata de bugetele locale Desfasurarea faptelor de comert in llimitele unei concurente loiale.

Publicitatea prin registrul comertului:

Realizarea publicitatii la Registrul Comertului este o obligatie a comerciantului reglementata prin art.1 din legea nr. 26/1990 Sunt supuse inregistrarilor comertului urmatoarele: 1. Cererea de inmatriculare a unui comerciant persoana fizica si intreprindere individuala 2. Cererea de inmatriculare a unor SC 3. Cererea de inamtriculare a unor regii autonome 4. Cererea de inregistrare a unui comerciant PFA, intreprindere individuala Sunt supuse in registrul comertului prin efectuarea de mentiuni urmatoarele: 1. Donatia, vazarea, locatiunea/ garantia reala mobiliara constituta fondului de comert 2. Nume, prenuime, cetatenie, CNP (pt cetyatenii romani), seria si nr. pasaportului pt cetateni straini, data si locul nasterii sau reprez. fiscala acolo unde este cazul 3. Brevete de inventii, marcile de fabrica, denumirile de origine, firma emblema si alte semne dinstinctive 4. Hotararea de divort a comerciantului precum si cea de impartire a bunurilor comune pronuntata in cursul exercitarii comertului 5. Existenta modificarilor privitoare la acte, fapte si mentiuni inregistrate

Capitolul 4: Societatile comerciale


Conform art. 2 din 31/1990 SC se clasifica: SNC- societate in nume colectiv. Este acea societate ale carei obligatii sociale sunt garantare cu patrimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a tuturor asociatiilor. SCS- societate in comandita simpla. Este societate ale carei obigatii sociale sunt garantete cu partimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comantitati. SA- societae pe actiuni . Este acea societate al carei capital social este inpartit pe actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu partimoniul social . Actionarii raspund numai in limita aportului lor. SCA- societate in comandita pe actiuni . Este acea societate al carei capital social este inpartit pe actiuni, iar obligatiile sociale sunt garantate cu partimoniul social si cu raspunderea nelimitata si solidara a asociatilor comantitati SRL- societate cu raspundere limitata. Este asociatia a carei obligatiile sociale sunt garantate cu partimoniul social si asociatii raspund numai in limita aportului lor

Constituirea SC

Actul constitutiv; reprezinta denumirea generica uutilizata de legitor pt a desemna inscrisul/ inscrisele prin care se constituie SC In cazul SNC si SCS actul constitutiv se refera la obligativitatea redactarii unui contract de societate In cazul SA, SCA sau SRL actul constitutiv este compus din 2 inscrisuri: Contractul de societate Statutul Exceptie o constituie SRL constituita prin actul de vointa al unei singure persoane si in acest caz se intocmeste doar statutul.

Model de Act Constitutiv al unei Societati cu Raspundere Limitata Model Asociat unic ACT CONSTITUTIV al S.C. Societate Noua S.R.L.
Subsemnatul(a) , domiciliata in .(tara), localitatea .., str. .., nr. ., nascut(a) la data de ., in ., cetatean ., starea civila .., sex .., profesia .., identificata cu pasaport/buletin de identitate, seria . nr. .., emis de autoritatile/politia Mun./Or. la data de .., am hotarat in calitate de asociat unic, infiintarea unei societati comerciale dupa cum urmeaza: CAPITOLUL I DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIUL, DURATA DE FUNCTIONARE Art. 1. Denumirea societatii. Denumirea societatii este .. S.R.L. Denumirea societatii a fost rezervata la Registrul Comertului conform dovezii privind anterioritatea firmei nr. Art. 2. Forma juridica. Societatea este persoana juridica romana, avand forma de societate cu raspundere limitata. Societatea isi va desfasura activitatea in conformitate cu legile romane in vigoare si prezentul act constitutiv. Art. 3. Sediul social. Sediul societatii va fi in ., str. .., nr. ., bl. ., sc. . et. ., ap. .., (sector ) Art. 4. Durata societatii. Durata societatii este nelimitata incepand cu data inregistrarii la Registrul Comertului.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE Art. 5. Obiectul de activitate. Domeniul principal de activitate va fi: . Activitatea principala este: In afara de activitatea principala, societatea isi va mai desfasura activitatea si in urmatoarele domenii: - importul, exportul si comercializarea de produse electronice, electrocasnice, electrotehnice, bunuri de larg consum, materii prime si materiale, autovehicule, piese de schimb si accesorii, decoratiuni interioare, bijuterii, confectii din piele textile si inlocuitori, imbracaminte, incaltaminte, produse de galanterie, marochinarie, mercerie, produse cosmetice si de parfumerie, detergenti, lacuri, vopsele, articole de menaj, produse de librarie si papetarie, jucarii, produse agricole si alimentare, prelucrarea ceaiului si a cafelei, produse de bacanie, cafea, tigari, dulciuri, articole si materiale sportive, ambalaje, materiale de constructii, mobilier, totul en gros si en detaile. - Comercializarea en detail, en gros de produse importate sau procurate din tara prin magazine proprii sau inchiriate, bunuri de larg consum, imbracaminte, incaltaminte, produse alimentare, agroalimentare, pise de schimb, masini agricole. Pe masura dezvoltarii, societate va putea sa-si diversifice activitatea in conditiile legii. In vederea realizarii obiectului de activitate propus, societatea va organiza si gestiona unitati de desfacere, fixe sau mobile, sezoniere sau permanente, atat in tara, cat si in strainatate. CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL Art. 6. Capitalul social si partile sociale. Asociatul a convenit ca societatea sa aiba un capital social subscris si varsat de $, respectiv lei, la cursul de lei. Capitalul social total este impartit in parti sociale a cate lei fiecare. Art. 7. Majorarea capitalului social. Majorarea capitalului social se poate face, pe baza hotararii asociatului unic, prin crearea de noi parti sociale, reprezentand noi aporturi in numerar sau in natura. Reducerea capitalului social, precum si cesiunea partilor sociale se face numai cu aprobarea asociatului unic, in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL IV GESTIUNEA SI CONTROLUL SOCIETATII Art. 8. Conducerea si administrarea societatii. Societatea este administrata si reprezentata de domnul/doamna .. in calitate de Director. Art. 9. Gestiunea societatii. Este controlata de asociatul unic si cenzori. Cenzorii societatii isi desfasoara activitatea conform legislatiei in vigoare. Ei sunt responsabili fata de societate pentru prejudiciile cauzate de neindeplinirea sau indeplinirea cu rea credinta a atributiilor ce le revin. CAPITOLUL V ACTIVITATEA SOCIETATII Art. 10. Exercitiul economico-financiar. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu economico-financiar incepe odata cu inregistrarea societatii la Registrul Comertului. Societatea isi va tine contabilitatea operatiunilor sale in lei si intocmeste lunar, trimestrial si anual, documentele necesare conform legislatiei ecomonico-financiare in vigoare. Art. 11. Beneficiile. Beneficiul societatii se stabileste prin bilantul contabil aprobat de asociatul unic. Procentul de participare la beneficiile si pierderile societatii este de 100%. Plata beneficiului se face de catre societate in cel mult 3 luni de la aprobarea bilantului.

CAPITOLUL VI MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA SI LICHIDAREA Art. 12. Modificarea societatii. Societatea va putea fi modificata in alta forma de societate prin hotararea asociatului unic. Art. 13 Dizolvarea societatii. Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii: - imposibilitatea realizarii obiectului de activitate propus; - pierderea a cel putin 1/3 din capitalul social; - forta majora; - in orice situatie pe baza hotararii unanime a asociatilor. Art. 14. Lichidarea societatii. In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata. Lichidarea se face de unul sau mai multi lichidatori. Din momentul intrarii in functie a lichidatorilor, mandatul celui care administreaza societatea inceteaza, el nemaiputand intreprinde noi actiuni in numele societatii. CAPITOLUL VII DISPOZITII FINALE Art. 15. Litigii. Litigiile societatii cu persoanele fizice sau juridice sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania, si se judeca conform legilor romane. Art. 16. Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu prevederile Codului Comercial, Legea nr. 31/1990, precum si cu celelalte acte normative in vigoare. Redactat, dactilografiat de parte si autentificat de Notarul public in 5 exemplare din care 4 s-au inmanat partii. Data Asociat,