Sunteți pe pagina 1din 38

NAŞTEREA PREMATURĂ

SARCINA PRELUNGITĂ

Conf. Univ. Dr. Vlad


TICA
NAŞTEREA PREMATURĂ

• Definiţie
• Iniţierea spontană a travaliului cu expulzia
fătului < 37 SA
• Se acceptă drept criteriu şi greutatea
neonatală < 2500g (parţial corect: 1/3 dintre
feţii < 2500g = maturi, dar hipotrofici)
• Limita inferioară acceptată (< = avort):
- 28 SA - România
- 1000g, 35 cm (OMS)
- 20 SA, 500 g - USA (750g – FIGO)
NASTEREA
NAŞTEREA PREMATURĂ
PREMATURA
B. Epidemiologie

1. INCIDENŢA

– 10-12% România

– 8-12% USA

– 2-5% Suedia, Finlanda, Olanda


NAŞTEREA PREMATURĂ
B. Epidemiologie
2. FACTORI DE RISC
– nivel socio-economic al gravidei ↓
– mediu rural
– igienă şi alimentaţie deficitară
– lipsa educaţiei sanitare
– carenţe în monitorizarea sarcinii
– vârsta < 16 ani / > 35 ani
– greutate (înainte de gestaţie) < 45kg
– fumatul
– consum cronic de alcool şi droguri
– antecedente de naştere prematură
– gestaţii multiple
NAŞTEREA PREMATURĂ
B. Epidemiologie
2. FACTORI DE RISC
– avorturi spontane multiple, repetitive
– vaginite bacteriene
– incompetenţă cervico-istmică
– intervenţii chirurgicale abdominale în cursul
gestaţiei
– malformaţii uterine
– placenta praevia
– DPPNI
– malformaţii fetale
– polihidramnios
– infecţii materne severe
– sângerări vaginale în cursul gestaţiei
NAŞTEREA PREMATURĂ

C. Etiopatogenie
FACTORI DETERMINANŢI
a) Ovulari:
• sarcina multiplă (risc de naştere prematură: 50-
73% - sarcina gemelară, 100% - tripleţi)
• polihidramnios
• malformaţii fetale
• anasarca feto-placentară (sarcina cu izoimunizare
Rh)
• macrosomia fetală (DZ)
• ruptura prematură de membrane
• corioamniotita (20-30 % din cauze)
• prezentaţii anormale (aşezare transversă, oblică)
• placentă jos inserată
• DPPNI
NAŞTEREA PREMATURĂ
• C. Etiopatogenie
FACTORI DETERMINANŢI
b) Materni:
• malformaţii uterine (uter didelf, unicorn, septat)
• leiomiom uterin
• incompetenţa cervico-istmică
• hiperexcitabilitatea uterină (30% dintre naşterile
premature)
• vulvo-vaginite
• traumatisme abdominale accidentale
• arsuri tegumentare (risc > 30% - eliberări ↑ de PGE2 →
puternic factor ocitocic)
• intervenţii chirurgicale abdominale
• infecţii severe (virale, microbiene, pulmonare, urinare,
etc.)
• patologie cardiacă (naştere prematură - 20-30% din
cardiopate)
• patologie renală, respiratorie, digestivă, endocrină (DZ
tip I şi DZ gestaţional)
NAŞTEREA PREMATURĂ

D. Morfopatologie
• Examen histopatologic al placentei – aspecte
de:
– placentită acută (corioamniotită)
– placentită cronică (afectiune imună)
– senescenţă prematură placentară
NAŞTEREA PREMATURĂ

E. Diagnostic
1. SEMNE ŞI SIMPTOME
– contracţii uterine regulate (5-10 min),
dureroase/nedureroase, persistenţă > 1 oră
– jenă/presiune/dureri lombare şi
suprasimfizare
– leucoree abundentă, modificată
– pierderi de lichid amniotic
– modificări ale colului uterin (ştergere şi
NAŞTEREA PREMATURĂ
E. Diagnostic
2. PARACLINIC
– bilanţ hematologic şi biochimic
– sumar de urină
– uroculturi (suspiciune de infecţie urinară)
– serologie sifilis, HIV
– examen citobacteriologic al continutului vaginal
– pH vaginal, testul cristalizării, proba Zeiwang
(suspiciune clinica de membrane rupte - identificarea
lichidului amniotic în vagin)
– culturi endocervicale pentru identificarea
corioamniotitei
– ecografie (aprecierea vârstei de gestaţie, greutăţii
fetale şi a volumului de lichid amniotic)
– amniocenteză - sarcini cu vârstă de 32-34 SA →
determinarea raportului lecitină / sfingomielină (L/S).
Dacă L/S > 2 → boala membranelor hialine - puţin
probabilă
NAŞTEREA PREMATURĂ

E. Diagnostic
3. FORME CLINICE
• Ameninţarea de naştere prematură –
reversibilă sub tratament
– contracţii uterine nesistematizate
– sângerare redusă pe cale vaginală
– fără modificări cervicale
• Iminenţa de naştere prematură – potenţial
reversibilă sub tratament medical
– contracţii uterine sistematizate
– modificări cervicale
NAŞTEREA PREMATURĂ
E. Diagnostic
4. DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL
– contracţii Braxton-Hicks
– infecţie urinară
– gastroenterite
– vulvovaginite
– torsiune anexială
– dureri lombare musculare şi prin elongaţia
ligamentelor rotunde
– hipotrofie fetală (“low birth weigh”) –
întârziere de creştere (dismaturitate) –
“small for gestational age“ (SGA) - la
termen / post-termen
NAŞTEREA
PREMATURĂ

F. Evoluţie / Complicaţii
• Eşecul tocolizei → naştere prematură
• Complicaţii grave ale nou-născutului → detresă
respiratorie (deficit de surfactant, hemoragie
cerebrală - fragilitate vasculară accentuată,
hipotermie, dismetabolisme)
NAŞTEREA
PREMATURĂ

G. Conduita
• Dictată de forma clinică: ameninţare de
naştere prematură / travaliu prematur cert

1. PROFILAXIE
– tratamentul infecţiilor vaginale (trimestrul
II)
– dispensarizarea corectă a gravidei
– educaţia gravidei pentru evitarea factorilor
de risc
– cerclaj al colului uterin (incompetenţa
cervico-istmică)
NAŞTEREA
PREMATURĂ
G. Conduita
2. MĂSURI GENERALE
– educaţia ambulatorie a gravidei
• evitarea factorilor favorizanţi
• ↑ adresabilităţii:
– contracţii > 1h
– dureri lombo-abdominale
– pierderi de lichid amniotic
– spitalizare cu excluderea factorilor de risc
– repaus la pat
– interzicerea activităţii sexuale
NAŞTEREA
PREMATURĂ

G. Conduita
2. MĂSURI GENERALE
– regim alimentar hidro-zaharat (naştere
iminentă)
– antibioterapie (membrane rupte)
– naştere inevitabilă, dar nu iminentă →
serviciu spitalicesc cu unitate de reanimare
neonatală intensivă
– administrare de glucocorticoizi (sarcini de
28-34 SA: ↓ incidenţei detresei respiratorii,
hemoragiei cerebrale, enterocolitei
necrotizante)
NAŞTEREA
PREMATURĂ
G. Conduita
3. TRATAMENT MEDICAMENTOS
a) Tocoliză de urgenţă – în serviciile de
specialitate
• Indicaţii:
– ameninţare de naştere prematură
– temporizarea naşterii (obţinerea beneficiului
administrării de glucocorticoizi)
– prelungirea sarcinii (vârsta de gestaţie cât
mai favorabilă nou-născutului)
• Dacă membranele = rupte, dar lipsesc semnele
infecţioase → prelungirea gestaţiei (tocoliză
sub antibioterapie) până la 4-7 zile
NAŞTEREA PREMATURĂ
G. Conduita
3. TRATAMENT MEDICAMENTOS
Protocoale:
• Terbutaline
– 0.25-0.50 mg s.c. la fiecare 30 min. (până la 3 doze
/ până când contracţiile uterine dispar)
– Se continuă cu 0,25 mg s.c. la 6 h / 2,5-5 mg p.o.
la 4-6 h
– Dacă contracţiile persistă şi/sau pulsul > 120/min
→ schimbarea tocoliticului
– Contraindicaţii relative: aritmii materne, DZ prost
echilibrat, hipertiroidie
• Pot fi utilizate şi alte β simpaticomimetice - cele mai
potente tocolitice, in special β 2-simpaticomimetice
(fenoterol, salbutamol)
NAŞTEREA PREMATURĂ
G. Conduita
3. TRATAMENT MEDICAMENTOS
Protocoale:
• Sulfat de magneziu
– 4-6 g în bolus şi după 20 min perfuzabil cu ritmul de
2g/h (40g sulfat de magneziu + 1000ml glucoza 5%)
– Ineficienţă → ↑ ritmul de perfuzie cu 0,5 g/h la fiecare
15-30 min (până la doza maximă de 4g/h)
– Se verifică permanent reflexele osteo-tendinoase +
magnezemia (nivel seric terapeutic = 6-8 mg/dl /2,47-
3,29 mmol/l)
– Dacă reflexele osteo-tendinoase dispar / se
depăşeşte nivelul seric maxim → se întrerupe
administrarea şi se contracarează cu Ca gluconic i.v.
– Daca tocoliza este eficientă, se ↓ progresiv doza cu
0,5 g/h până la 2g/h (12-24 h). Apoi se trece pe
terapie orală
– Contraindicaţii relative: miastenia gravis, hipocalcemie,
insuficienţă renală
NAŞTEREA
PREMATURĂ
3. TRATAMENT MEDICAMENTOS
Contraindicaţii:
– preeclampsie severă
– hemoragie
– corioamnionitită
– travaliu avansat
– limitarea ↑ intrauterine
– suferinţă fetală acută
Antispastice anticolinergice
– Scobutil (3 f/zi)
Musculotrope
– Papaverina (3 f/zi)
– No-Spa (2-3 f/zi)
NAŞTEREA
PREMATURĂ

3. TRATAMENT MEDICAMENTOS
b) Antibiotice - profilaxia infecţiei amniotice
(în caz de membrane rupte)
c) Glucocorticoizi - ↓ incidenţei detresei
respiratorii neonatale:
– Betamethazona, Dexamethazona 12mg IM, 2
doze la interval de 24 h
– Betamethazona 12mg IM, doză unică - se
repetă la fiecare 7 zile (până la 34 SA)
– Administrarea glucocorticoizilor - inutilă
dacă:
• vârsta de gestaţie > 34 SA
• naşterea are loc în < 24 h
NAŞTEREA
PREMATURĂ

4. ASISTENŢA LA NAŞTERE
• Evitarea oricărui traumatism asupra fătului
• Epiziotomie largă
• Scurtarea expulziei (protecţia craniului fetal
prin aplicaţie de forceps în prezentaţiile
craniene)
• Manevre intense de reanimare neonatală –
ventilaţie mecanică + administrare de
surfactant
NAŞTEREA
PREMATURĂ
H. Nou-născutul prematur
• În afara dimensiunilor şi greutăţii mici -
fragilitate particulară la nivelul aparatelor şi
sistemelor (maturizare incompletă a acestora)
NAŞTEREA
PREMATURĂ
H. Nou-născutul prematur
• Puncte vulnerabile
– Deficienţă respiratorie (cantitate insuficientă de
surfactant pulmonar → boala membranelor
hialine)
– Deficienţă de termoreglare → hipotermie (ţesut
subcutanat slab reprezentat)
– Fragilitate vasculară ↑ → hemoragii cerebrale
(traumatism minim sau absenţa lui), hemoragie
digestivă
– Deficienţă în metabolismul glucidic →
hipoglicemie
– Deficienţe imunitare → infecţii (forme clinice de
gravitate ↑)
Datorită acestor deficienţe → asistenţa la naştere
trebuie să fie calificată (centre de neonatologie
pregătite tehnic pentru îngrijirea acestor nou-
NAŞTEREA PREMATURĂ

• Prognostic
• matern - în general - foarte bun
• fetal
– mai rezervat, cu cât vârsta de gestaţie ↓
– prematurul - morbiditate si mortalitate >
decât feţii la termen
– cele mai frecvente complicaţii:
• detresă respiratorie (deficit de
surfactant )
• hemoragii cerebrale (fragilitate vasculară
↑)
SARCINA
PRELUNGITĂ
• Unul dintre cele mai dificile diagnostice din
obstetrică
• Monitorizare incorectă a evolutiei sarcinii →

apreciere incorectă a vârstei de gestaţie
• Prelungirea gestaţiei → efecte nefavorabile
asupra fătului (chiar până la decesul acestuia)
• Definiţie
• Sarcina > 42 SA (> 294 zile)
• Gestaţia normală = 280 de zile (40 SA; 10 luni
lunare ; 9 luni calendarisice) de la ultima
menstruaţie / 266 de zile de la ovulaţie
• Naşterea la termen = 38-42 SA
SARCINA
PRELUNGITĂ

B. Epidemiologie
1. INCIDENŢĂ
– 10% din totalul naşterilor

2. FACTORI DE RISC
– Vârstă reproductivă extremă
– Mari multipare
– Malformaţii fetale de tub neural
SARCINA PRELUNGITĂ
C. Etiopatogenie
• Neelucidată (în prezent)
• Ipoteze:
– deficienţă de secreţie a ACTH fetal
– deficit de sulfatază placentară
– sexul fetal – 79% masculin

D. Morfopatologie
• Placenta - aspecte morfologice caracteristice

sarcinii prelungite
• Calcificări cotiledonare, edem vilos,
microinfarcte placentare, degenerescenţă
fibrinoidă vilozitară
SARCINA PRELUNGITĂ

E. Diagnostic
1. APRECIEREA CORECTĂ A VÂRSTEI DE
GESTAŢIE
– ultima menstruaţie
– primele MAF
– examenul clinic al abdomenului gravidei
(înălţimea fundului uterin)
– biometria fetală ecografică (fidelitate foarte
bună în trimestrul I de sarcină)
2. SEMNE ŞI SIMPTOME
– ↓ circumferinţei abdomenului gravid
– MAF - mai rare şi cu intensitate ↓
SARCINA
PRELUNGITĂ
E. Diagnostic
3. PARACLINIC
– Analize uzuale de sarcină
– Testul non-stress (NST) - apreciere neinvazivă a
activităţii fetale, bine corelat cu sănătatea fetală
- TNS reactiv → stare fetală intrauterină bună
pentru 1 săpt.
- efectuat bisăptămanal
– Testul de stress la contracţii (CST) - ritmul cardiac
fetal vizavi de ↓ aportului sanguin placentar în
timpul contractiei uterine
- Absenţa deceleraţiilor tardive → test (-) + stare
fetala bună
– Amnioscopie (lichid amniotic verde → suferinţă
fetală)
– Ecografie (placentă hipermaturată,
oligohidramnios, scor biofizic fetal, velocimetrie
Doppler)
SARCINA
PRELUNGITĂ

E. Diagnostic
4. DIAGNOSTIC DIFERENŢIAL
– Naşterea prematură
– Sarcina la termen
– Restricţia creşterii intrauterine fetale
SARCINA PRELUNGITĂ

F. Evoluţie / Complicaţii
– Mortalitatea fetală intrauterină ↑
semnificativ dupa termen (1,1 la 40 SA):
• 2,2% - 43 SA (de 2 x)
• 6,6% - 44 SA (de 6 x !)
SARCINA
PRELUNGITĂ
• G. Conduita
1. PROFILAXIE
– luare precoce în evidenţă → aprecierea cu
acurateţe a vârstei de gestaţie
– supraveghere corectă a evoluţiei sarcinii;
monitorizare corectă stării fetale în cazul
suspiciunii de sarcinǎ depăşită
2. MĂSURI GENERALE
– ↓ eforturilor fizice
– odihnă în decubit lateral stâng
– oxigenoterapie
– vitaminoterapie
– monitorizarea stării fătului (test non-stress,
testul de stress la contracţie, amnioscopie,
ecografie)
SARCINA PRELUNGITĂ

G. Conduita
3. INDUCŢIA ARTIFICIALĂ A TRAVALIULUI
– gel cu prostaglandine aplicat cervical
– perfuzie ocitocică
4. MĂSURI CHIRURGICALE
– naştere prin operaţie cezariană (eşec al
declanşării / apariţiei suferinţei fetale acute)
SARCINA
PRELUNGITĂ
H. Nou-născutul posmatur
• Creşterea fătului
– ↓ la 40 SA
– încetează la 42 SA
• Aspect
– pierderea grăsimii subcutanate
– piele uscată, zbârcită, crăpată (mâini de
spălătoreasă)
– vernix caseosa ↓
– tegumente acoperite de meconiu
– unghii, păr - lungi
– vitalitate neobişnuită
SARCINA
PRELUNGITĂ
H. Nou-născutul posmatur
SARCINA PRELUNGITĂ

I. Prognostic
1. MATERN
– Bun (pot apărea distocii dinamice /
disproporţie feto-pelvină)
2. FETAL
– Grevat de:
• suferinţa fetală
• complicaţiile fetale ale postmaturităţii

Prognosticul se depreciază odată cu ↑


vârstei gestaţionale
SFÂRŞIT

NAŞTEREA PREMATURĂ
SARCINA PRELUNGITĂ

Conf. Univ. Dr. Vlad


TICA