Sunteți pe pagina 1din 11

Scopul OUG 34/2006

Promovarea concurenei ntre operatorii economici; Garantarea tratamentului egal i nediscriminarea operatorilor economici; Asigurarea transparenei i integritii procesului de achiziie public; Asigurarea utilizrii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de

atribuire de ctre autoritile contractante.

Principii
OUG nr. 60

Libera concurenta Eficienta utilizarii fondurilor publice Transparenta Tratamentul egal

Confidentialitatea

Principii

Nediscriminarea Tratamentul egal

Recunoasterea reciproca
Transparena

Proportionalitatea
Eficienta utilizarii fondurilor publice

Asumarea raspunderii

Nediscriminarea
Asigurarea conditiilor de manifestare a unei concurente reale astfel incat orice operator economic (furnizor / executant / prestator), indiferent de nationalitate, sa aiba dreptul de a participa la procedura de atribuire.
Efecte cadru competiional sntos (obinerea celor mai bune rezultate de pe pia) interzicere discriminare poteniali participani

Tratamentul egal
Stabilirea si aplicarea, in toate etapele procedurii de atribuire, a unor reguli, cerinte si criterii identice pentru toti operatorii economici, astfel incat orice participant la procedura sa beneficieze de sanse egale de a dobandi calitatea de contractant.
Efecte

instituire cadru bazat pe ncredere, corectitudine si imparialitate furnizare informaii aferente unei proceduri (concomitent) eliminare elemente de natur subiectiv

Recunoasterea reciproca
Acceptarea: produselor, serviciilor, lucrarilor oferite pe piata Uniunii Europene; diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritatile competente din alte state; specificatiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel national.

Transparenta
Aducerea la cunostinta tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire contractului.
Efecte asigurare vizibilitate" reguli, procese, nregistrri i rezultate ntelegere necesiti obiective AC (de ctre potenialii ofertani)

Proportionalitatea
Asigurarea corelatiei intre necesitatea obiectiva a AC, obiectul contractului si cerintele formulate in cadrul procedurii.
Efecte

evitare impunere solicitri abuzive

Eficienta utilizarii fondurilor publice


Folosirea sistemului concurenial i a criteriilor economice pentru atribuirea contractului.
Efecte

obinere cea mai bun valoare pentru fondurile utilizate supraveghere costuri proces de achiziie public

Asumarea raspunderii
Determinarea clara a sarcinilor si responsabilitatilor persoanelor implicate in procesul de achizitie publica.
Efecte

profesionalismul si impartialitatea persoanelor implicate in procedura de atribuire a contractelor de achizitie publica;

independenta deciziilor in cadrul procesului de achiziie public

Principii

Nediscriminarea Tratamentul egal

Recunoasterea reciproca
Transparena

Proportionalitatea
Eficienta utilizarii fondurilor publice

Asumarea raspunderii