Sunteți pe pagina 1din 9

Regimul deseurilor

Anexa nr. 1 HG 856 din 2002 privind evidenta gestiunii deseurilor.

Inscriere corecta cantitati generate, stocate,valorificate, eliminate si simbolurile pentru operatiunile respective Inscriere corecta cod deseu Sustinere cu documente justificative-avize, facturi-a cantitatilor inscrise

Formularul de incarcare descarcare deseuri Anexa nr. 3 se completeaza de catre EXPEDITOR, in 3 exemplare pentru DESEURI NEPERICULOASE, Formularul de expeditie-transport deseuri Anexa nr. 2 se completeaza de catre EXPEDITOR, in 3 exemplare, art.6, 8 , 15DESEURI PERICULOASE 1 tona/an din aceeasi categorie Formularul de expeditie-transport deseuri Anexa nr. 2; se completeaza de catre EXPEDITOR in 6 exemplare, art. 12 SI Formular de aprobare a transportului Anexa nr. 1; se completeaza de catre EXPEDITOR in 6 exemplare, art. 4 si art. 7 pentru DESEURI PERICULOASE 1 tona/an

obligatii conform ART. 9 lit. a, d ,i, p,q,s, Transmitere declaratii cu confirmare de primire la AFM Bucuresti art. 10 si art. 15, lunar sau semestrial sau anual conform cerintelor din metodologie Plata sumelor datorate la AFM

Raportare semestriala si la solicitarea autoritatilor de mediu a evidentei privind uleiul proaspat consumat, cantitate, calitate, provenienta, localizarea si nregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate Caracterizare ulei uzat conform Legii 211 din 2011.

Inregistrarea producatorilor, importatorilor in Registrul national al producatorilor de baterii si acumulatori Raportarea pana in 28.02 a anului urmator la ANPM a sitatiri privind tipul, numarul si greutatea bateriilor si acumulatorilor introdusi pe piata; Aplicare sistem "depozit" asupra pretului de vnzare de catre distribuitorii de baterii si acumulatori auto, la comercializarea catre consumatorul final,ceea ce reprezinta 10% din pretul de vnzare al unei baterii sau al unui acumulator auto Evidente privind tipul, numarul si greutatea bateriilor si acumulatorilor reciclati n tara sau transferati pentru tratare si/sau reciclare n tari ale Uniunii Europene sau n tari terte.

Art. 12. Persoanele juridice care introduc pe piata anvelope noi si/sau anvelope uzate destinate reutilizarii sunt obligate sa raporteze anual Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Mediului, pna la data de 15 martie, a) cantitatea de anvelope introdusa pe piata n anul anterior celui pentru care se face raportarea, conform tabelului nr. 4a) prevazut n anexa nr. 4; b)cantitatea de anvelope uzate colectata, predata pentru reutilizare, refolosire ca atare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica, n anul precedent, conform tabelului nr. 4b) prevazut n anexa nr. 4.

Art. 13 Persoanele juridice care desfasoara una sau mai multe dintre activitatile de colectare, resapare, reciclare si/sau valorificare termoenergetica a anvelopelor uzate sunt obligate: a)sa tina evidenta datelor privind cantitatea de anvelope uzate colectata, resapata, reciclata si/sau valorificata termoenergetic, dupa caz; b)sa pastreze pe o perioada de 3 ani evidenta prevazuta la lit. a); c)sa raporteze anual, pna la data de 15 martie, datele prevazute la lit. a) Comisiei Nationale pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, conform tabelelor nr. 5a), 5b), 5c) si 5d) prevazute n anexa nr. 5.

Operatori economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate , evidente :

Aplicarea sistemului de marcare si de identificare pentru ambalaje, Anexa nr. 3 Evidentie privind -Cantitatile de deseuri de ambalaje generate n Romnia si valorificate sau incinerate n instalatii de incinerare cu recuperare de energie n Romnia sau n terte tari, Anexa nr. 5 Calcularea obiectivelor de valorificare sau incinerare n instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de material de ambalare,Anexa nr. 4