Sunteți pe pagina 1din 23

Politica de dezvoltare regionala

Regional disparities in Europe in regional GDP per capita (PPS)

Source: Second progress report on economic and social cohesion (30 January 2003)

Istoric

In Tratatul de la Roma nu existau prevederi exprese legate de o politica de dezvoltare regionala comuna In 1974 s-a creat, pentru a sustine Italia si Marea Britanie, Fondul European de Dezvoltare Regionala Actul Unic European (1986) pune problema coeziunii economice si sociale si reprezinta inceputul politicii europene de dezvoltare regionala Tratatul de la Maastricht crearea Comitetului Regiunilor

Istoric
Reformele
-

din 1988 au introdus cele patru principii de baza:


Aditionalitatea Partneriatul Programarea Concentrarea

Istoric
Reformele

din 1993 Crearea Fondului de coeziune- care se concentreaza pe guvernele nationale si nu pe parteneri regionali sau locali Re-nationalizarea fondurilor structurale

Alocarea fondurilor structurale pana in 1999 s-a realizat pe 6 obiective


Obiectivul 1 (promovarea dezvoltarii regiunilor ramase in urma) Obiectivul 2 (promovarea conversiei economice a regiunilor afectate de declin industrial ) Obiectivul 3 (combaterea somajului pe termen lung si promovarea de sanse egale ) Obiectivul 4 (facilitarea adaptarii lucratorilor la schimbarile industriale ) Obiectivul 5a (cresterea vitezei de adaptare a strcuturilor agricole si de pescuit in cadrul PAC) Obiectivul 5b (promovarea dezvoltarii rurale) Obiectivul 6 (promovarea dezvoltarii regiunilor cu densitate redusa a populatiei Reforma din 1999- reducerea numarului de obiective la 3 pentru a simplifica fondurile structurale

Cele trei obiective pentru perspectivele financiare 20002006 au fost


Obiectivul 1 ( dezvoltarea regiunilor cu un PIB/locuitor mai mic decat 75% din media comunitara) Obiectivul 2 (asistarea regiunilor afectate de declin industrial si dezvoltarea zonelor rurale) Obiectivul 3 (asistenta acordata adaptarii si modernizarii sistemelor educationale)

Pentru perspectivele financiare 2007- 2013 obiectivele sunt


Obiectivul

de convergenta Obiectivul de competitivitate si ocupare Obiectivul de cooperare teritoriala europeana

Obiectivul de convergenta

state membre care intr sub incidena Obiectivului de Convergen (nivelul NUTS IIsub 75% din VNB-ul comunitar ) pentru asistenta transnationala sunt: n ntregime Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovenia regiuni din Cehia, Germania, Grecia, Spania, Frana, Ungaria, Italia, Portugalia, Slovacia i Marea Britani

Competitivitate regionala si ocupare


Cuprinde regiuni dependente de statele membre care nu intra sub obiectivul NUTS I si NUTS II ire-Ireland: Border, Midland and Western Greece: Sterea Ellada, Notio Aigaio Spain: Canarias, Castilla y Len, Comunidad Valenciana Italy: Sardegna Cyprus: tout le territoire Hungary: Kzp-Magyarorszg Portugal: Regio Autnoma da Madeira Finland: It-Suomi United Kingdom: Merseyside, South Yorkshire

Obiectivul de cooperare europeana teritoriala


Cooperare

transfrontaliera Cooperare transnationala Cooperare interregionala

Fonduri pentru perioada 2007-2013


81.54%

pentru obiectivul de convergenta 15.95% pentru obiectivul cooperare regionala si ocupare 2.52% pentru obiectivul cooperare teritoriala europeana

Fondurile structurale europene


Acorda suport : Dezvoltarii IMM-urilor Dezvoltarii infrastructurii Pregatirii profesionale si crearii de noi locuri de munca Dezvoltarii rurale Dezvoltarii pescuitului

Fondul european de dezvoltare regionala


Sustine dezvoltarea economica prin crearea si mentinerea unui grad de ocupare ridicat la nivel regional. Se concentreaza asupra :

Schemelor de sustinere ale IMM-urilor Infrastructura

Fondul social european


Sustine calificarea somerilor si a populatiei ocupate Se concentreaza asupra:

Somajului pe termen lung Tinerilor in cautarea unui loc de munca Grupurilor excluse social

FEOGA Instrumentul

Financiar privind

pescuitul

Fondul de coeziune
Misiune: intarirea coeziunii economice si sociale a statelor mai putin prospere (cu un PIB/cap de locuitor sub 90% din media comunitara) Domenii de interventie: - proiecte de mediu - retele trans europene de transport Acopera toate regiunile din urmatoarele state membre: Bulgaria, Cehia, Estonia, Grecia, Cypru, Letonia, Lithuania, Ungaria, Malta, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia si Slovacia

Fondul de coeziune

Se adreseaza statelor membre cu un PIB/locuitor mai mic decat 90% din media comunitara Acopera toate regiunile din urmatoarele state membre: Bulgaria, Cehia, Estonia, Grecia, Cypru, Letonia, Lithuania, Ungaria, Malta, Polonia, Portugalia, Romania, Slovenia si Slovacia

Initiative comunitare

Interreg III : cooperare transfrontaliera

Urban II : sustinerea dezvoltarii oraselor si a zonelor urbane in declin Leader + : dezvoltare rurala

Equal : combaterea discriminarii

Reducerea obiectivelor
1994-1999 2000-2006

Obiective

Initiative comunitare % din populatia EU15 acoperita prin obiective regionale

13

50%

41%

Acoperirea populatiei pentru obiectivele 1 si 2 pentru : 1994-99 si 2000-2006


%
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
BE DK DE GR ES FR IRE IT LU NL AT PT FI SVE UK EUR15

1994-1999 2000-2006

Politica de dezvoltare regionala trebuie sa raspunda unor provocari


Concurenta
Societatea Extinderea

informationala