Sunteți pe pagina 1din 101

Audit energetic pentru o cldire

nerezidential
Prof. dr. ing. Ocnrescu Constantin
Ing. Nedelcu Gheorghe
Arh. Brbos Vasile







Cuprins
1. Fisa de analiza termica si energetica a cladirii;
2. Determinarea performantelor energetice ale cladirii;
3. Certificat de performanta energetica a cladirii;
4. Anexa la certificat energetic;
5. Raport de rezultate;
6. Breviar calcul- cladirea existenta;
7. Breviar calcul- cladirea de referinta;
8. Lista masurilor de modernizare energetica a cladirii,Anexa 1E;
9. Raport de audit;
10. Breviar de calcul cladirea modernizata;
11. Studiu privind necesitatea dotarii cladirii cu instalatii de climatizare;
12. Fotografii;
13. Piese desenate.
1. FISA DE ANALIZA TERMICA SI ENERGETICA
A CLADIRII
Obiectul lucrarii : CLADIRE BIROURI S+P+E partial
Adresa: Mun. CAMPULUNG - MUSCEL, str. FRATII GOLESTI nr. 1 jud.
ARGES
PROPRIETAR: CONSILIUL JUDETEAN ARGES

S
T
R
.

F
R
A
T
I
I

G
O
L
E
S
T
I
PLAN DE SITUATIE
9
,
2
0
1
3
,
8
0
8
,0
0
S+P
S+P+E
D+P
D+P
CLADIRE BIROURI
D+P
D+P
8
,1
0
3
1
Identificarea structurii constructive a cladirii

Pereti exteriori opaci - PE- alcatuire:

PE
Descriere Suprafata (m
2
) Straturi componente i e
Material Grosime
(m)
Pereti exteriori din
zidarie portanta tencuiti
pe ambele fete R
m
= 0,778
m
2
K/W
343,84
Mortar var 0,030
Caramida normala 0,500
Mortar var 0,030

Identificarea structurii constructive a cladirii
Pereti adiacenti casa scarii - PeCS alcatuire:
PeCS Descriere Suprafata (m
2
) Straturi componente i e
Material Grosime[m]
Pereti exteriori din zida-
rie portanta tencuiti pe
ambele fete
R
m
= 0,720 m
2
K/W
35,14
Mortar var 0,030
Caramida
normala
0,375
Mortar var 0,030
Identificarea structurii constructive a cladirii
Pereti adiacenti pod - PePOD alcatuire:
PePOD Descriere Suprafata
(m
2
)
Straturi componente
i e
Material Grosim
e
[m]
Pereti exteriori din
zidarie
portanta tencuiti pe
ambele fete
R
m
= 0,720 m
2
K/W
49,40
Mortar var 0,030
Caramida
normala
0,375
Mortar var 0,030
Identificarea structurii constructive a cladirii
Planseu pod - PPOD - alcatuire:

PPOD
Descriere Suprafata
(m
2
)
Straturi componente ie
Material Grosime
[m]
Structura pe grinzi
lemn
tencuita la interior
si slab termoizolata
R
m
= 0,646 m
2
K/W
340,84 Mortar var 0.03
Strat aer
neventilat
0.150
Podina lemn
brad
0.035
Sapa cu moloz 0.070
Identificarea structurii constructive a cladirii
Planseu peste subsol alcatuire:
Identificarea structurii constructive a cladirii
Planseu peste casa scarii alcatuire:
Identificarea structurii constructive a cladirii
Ferestre exterioare:




Usi exterioare:

Caracteristici geometrice
Caracteristici ale spatiului incalzit:

- Suprafata spatiului incalzit : Sinc=414,74m2
- Volumul spatiului incalzit : Vinc=1705,84m3
- Inaltimea medie libera : Hlumm=4,11m
- Aria construita : AC=418,30m2
- Aria desfasurata : AD=947,10m2
Gradul de ocupare al spatiului incalzit si numarul
de ore de functionare a instalatiei de incalzire

Persoane: 25 persoane;
Program de functionare: 5 zile /
saptamana, 10 ore/zi.
Date privind instalatia de incalzire cu sobe

15 sobe teracota 239 cahle si SU=4,76m,
cu cosuri de fum 0,150,15 independente
qS=2500W/m
P=nSSUqS/(1+m)
unde m=0,5 pentru sobe cu cahle lise
P=154,762500/(1+0,5)/1000=119,00kW
2. Determinarea performantelor
energetice ale cladirii
1. Introducere;
2. Prezentarea generala a cladirii;
2.1. Elemente caracteristice privind amplasarea cladirii in
mediul construit;
2.2.Elemente de alcatuire arhitecturala;
2.3. Descrierea anvelopei cladirii si starea existenta a
elementelor de constructie;
2.4. Descrierea structurii de rezistenta;
2.5. Descrierea instalatiilor de incalzire si apa calda menajera;

2.6. Caracteristicile geometrice ale constructiei
- lungime: L= 30.18 m
- latime: l= 16.95 m
Nivele: Subsol + Parter + Etaj (partial)
Inaltimea libera: Subsol h=2,60m
Parter h=3,80m si 4,20m
Etaj h=3,80m
Aria construita: Ac = Sc = 418.30 m2
Volumul brut: Vinc = 1705.84 m2
Aria desfasurata: Ad = Sd = 947.10 m2
Suprafata utila a spatiului incalzit: SUTIL = SINC = 414.74 m2
Suprafata birouri: SBIR = 256.50 m2
Aria anvelopei: A= SE =1225.33 m2
Volumul incalzit net: VINC= 1524,00 m2
Indice de forma: A/VINC= 0.718 m2
3. Prezentarea principalelor caracteristicilor geometrice si
termotehnice ale cladirii

3.2.Coeficientul global de izolare termica componenta G1
Coeficientul de izolare termica constituie un criteriu de apreciere globala a
nivelului de izolare termica a constructiei, reflectand valoarea fluxurilor
termice pierdute prin anvelopa cladirii raportata la diferenta de temperatura
si volum.

(C107/2-2005 (2))

Pentru cladirea care face obiectul prezentei expertize , valoarea efectiva a
acestui indicator este:

Anexa 1 par.8
(

K m
W
V
L
G
j
j j
3
1
t
(

=
K m
W
G
ef
3
1
203 , 1
4. Diagnoza starii de izolatie termica a cladirii

(

(
+ + +

+ =
K m
W
e
A
P d
c
A
b
A
a
A
V
G
ref
3
4 3 2 1
1
1
(C107/2-2005 (3))
(

=
K m
W
G
ref
3
1
610 , 0
Anexa 1 par.3.2
G1ef > G1ref
5. Situatia performantelor energetice ale cladirii
5.1. Consum anual de energie pentru incalzire:
5.1.1. Consum anual de energie pentru incalzire , la nivelul
spatiului incalzit ( fisa FC 1.1 ):


5.1.2. Consum anual de energie pentru incalzire , la nivelul
sursei de incalzire (fisa FC 1.1):


5.2. Consum anual de energie pentru producerea apei calde de
consum (fisa FC 1.2):

an kWh Q
an
ACM
/ 1899 = an m kWh q
an
ACM
=
2
/ 58 , 4 an m kg e
CO
ACM
=
2 2
/ 55 , 2
an kWh Q
an
inc
/ 109241 =
an kWh Q
an
Sinc
/ 285597 = an m kWh q
an
Sinc
=
2
/ 61 , 688
an m kg e
CO
inc
=
2 2
/ 79 , 24
5.3. Consum anual de energie pentru iluminat (fisa FC 1.3.):


5.4. Total consum anual de energie pentru incalzire , apa calda de
consum si iluminat ( fisa FC 1):

an kWh Q
an
ILUM
/ 13125 =
an m kWh q
an
ILUM
=
2
/ 20 , 35 an m kg e
CO
ILUM
=
2 2
/ 61 , 19
an kWh Q
an
TOT
/ 300620 =
an m kWh q
an
TOT
=
2
/ 83 , 724
an m kg e
CO
TOT
=
2 2
/ 95 , 46


6. Incadrarea cladirii in scalele de eficienta
energetica si notatia cladirii
Incadrarea cladirii in scalele de eficienta energetica s-a
facut in conformitate cu metodologia prezentata in
Normativul Mc001/2006 volumul 4-7/4, fiind urmatoarea:

- Pentru serviciul de incalzire: clasa G
- Pentru serviciul de preparare a apei calde de
consum: clasa A
- Pentru serviciul de iluminat artificial: clasa A
- Pentru total servicii energetice: clasa F
Nota energetica acordata cladirii expertizate: N=43,96
7. Cladirea de referinta
7.1.Definirea cladirii de referinta
Cladirea de referinta este o cladire virtuala asociata cladirii reale, care are
aceiasi conformare geometrica si amplasament ca si cladirea reala, dar la
care:
valoarea rezistentelor termice corectate sunt egale cu valorile normate
minime;
suprafata elementelor de constructie vitrate reprezinta 15-20% din
suprafata pardoselei, dar orientarea cardinala a acesteia este proportionala
cu cea a cladirii reale;
valoarea factorului optic al suprafetelor vitrate ()=0,26;
valoarea ratei ventilatiei naturale corespunde valorii care asigura conditiile
normate privitoare la continutul maxim de noxe admise in aerul interior;

ef ref refR
G G
K m
w
G
1 1
3
1
571 , 0 < <
(

=
7.3.1 Consum anual de energie pentru
incalzire:
7.3.1.1. Consum anual de energie pentru incalzire ,
la nivelul spatiului incalzit ( anexa 2.1.R ):

7.3.1.2. Consum anual de energie pentru incalzire ,
la nivelul sursei de incalzire ( anexa 2.1.R ):

7.3.2. Consum anual de energie pentru producerea
apei calde de consum ( anexa 2.2.R ):

an kWh Q
an
incR
/ 64926 =
an kWh Q
an
SincR
/ 71472 =
an m kWh q
an
SincR
=
2
/ 33 , 172
an m kg e
CO
incR
=
2 2
/ 33 , 35
an kWh Q
an
ACMR
/ 1902 = an m kWh q
an
ACMR
=
2
/ 59 , 4
an m kg e
CO
ACMR
=
2 2
/ 56 , 2
7.3.3. Consum anual de energie pentru iluminat ( anexa 2.3.R ):


7.3.4. Total consum anual de energie pentru incalzire , apa calda de
consum si iluminat ( anexa 2.R ):

an kWh Q
an
ILUMR
/ 13125 =
an m kWh q
an
ILUMR
=
2
/ 20 , 35
an m kg e
CO
ILUMR
=
2 2
/ 61 , 19
an kWh Q
an
TOTR
/ 86499 =
an m kWh q
an
TOTR
=
2
/ 56 , 208
an m kg e
CO
TOTR
=
2 2
/ 49 , 57
Incadrarea cladirii de referinta in scalele de
eficienta energetica:

- Pentru serviciul de incalzire : clasa C
- Pentru serviciul de preparare a apei calde de
consum : clasa A
- Pentru serviciul de iluminat artificial : clasa A
- Pentru total servicii energetice : clasa B
Nota energetica acordata cladirii de referinta:
N=91,58


Recomandri pentru reducerea costurilor prin
mbuntirea performanei energetice a cldirii:

Solutii recomandate pentru anvelopa cladirii:
Termoizolarea planseului peste subsol la exterior ( spre subsol ) cu polistiren extradur
cu grosimea de 10 cm;
Termoizolarea peretilor exteriori cu placi de polistiren expandatcu grosimea de 10
cm;
Termoizolarea planseului peste ultimul nivel ( spre pod )cu saltele de vata minerala
de grosimea de 20 cm;
Inlocuirea tamplaria exterioare cuplate din lemn cu tamplarie cu tamplarie cu rame
din PVC echipate cu geamuri termoizolante tratate low-e, garnituri de etansare si
feronerie specializata;
Solutii ecomandate pentru instalatiile aferente cladirii:
Proiectarea si executarea unei instalatii de incalzirecentralizata cu corpuri statice, cu
centrala termica proprie cu functionare cu gaze naturale;
Proiectarea si executarea unei instalatii de preparare apa cald de consum cu boilere
electrice montate local;
Reproiectarea si executia unei instalatii de iluminat artificial pentru asigurarea
nivelului normal de iluminat in conditii de maxima eficienta energetica;
Studiu privind posibilitatea de asigurare a necesarului de aer proaspat prin utilizarea
ventilatiei;
Studiu privind necesitatea dotarii cladirii cu instalatii de climatizare.
INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
Anexa la CERTIFICATUL ENERGETIC nr. /iunie 2011


1. Date privind constructia:
2. Date privind instalatia de incalzire interioara
3. Date privind instalatia de apa calda menajera
4. Informatii privind instalatia de climatizare
5. Informatii privind instalatia de ventilare mecanica
6. Informatii privind instalatia de iluminat
RAPORT DE REZULTATE
Adresa imobil : mun. Campulung , str. Fratii Golesti Nr. 1,
jud. Arges
Modulul I : Determinarea consumului anual de
energie pentru incalzire

Regim de inaltime : S+P+1E
Aria construita : Ac=418,30m
Aria desfasurata : Ad=947,10m
Suprafata utila a spatiilor incalzite : Ainc=414,74m
Suprafata birourilor : ABIR=256,59m
Volumul incalzit : V=1705,84m3
Indice de compactitate : A/V=0,718m-1
Rata de ventilare a spatiilor : ABIR=256,50m

Suprafete exterioare ale elementelor de constructie ale anvelopei:

Rezistentele termice ale elementelor de constructie ale anvelopei:

Rezultate obtinute :

Rezistenta termica corectata medie pe
anvelopa cladirii : RS=0,657mK/W
Temperatura interioara medie a spatiului
incalzit: io=19,14C
Temperatura interioara redusa a spatiului
incalzit: iR=18,36C
Durata sezonului de incalzire:
DZ=272 zile
Numarul corectat de grade-zile:
NGZ=2175grade-zile

DETERMINAREA NUMARULUI CORECTAT DE GRADE ZILE

Durata de grade zile se determina din conditia tir>terk
Durata sezonului de nclzire : 272 zile (3 sep 1 iunie);
Numrul corectat de grade zile : 2175
Consumul anual de energie pentru incalzire
Consum anual de caldura pentru incalzire , la
nivelul spatiului: Qincan=109241kWh/an
Consum anual de caldura pentru incalzire , la
nivelul sursei: Qincan=285597kWh/an
Consum anual specific de caldura pentru
incalzire: qincan=688,61kWh/man
Indice emisii CO2 pentru incalzire , la nivelul
sursei: ECO2inc=24,79kgCO2/man
Modulul II : Determinarea consumului anual de
energie pentru apa calda de consum

Numar de persoane : Np=25
persoane
Necesar zilnic specific de apa calda : a=5l/zi
persoana
Numar zilnic de ore de livrare a apei calde : 10ore/zi

Rezultate obtinute :

Consum anual de apa calda de consum :
VACMan=43,75m/an
Consum anual de caldura pentru ac , la nivelul sursei :
Qacmcan=1899kWh/ an
Consum anual specific de caldura pentru acm:
qacmcan=4,58kWh/man
Indice emisii CO2 pentru acm, la nivelul sursei :
ECO2acm=2,55kgCO2/man
Modulul III : Determinarea consumului anual
de energie pentru iluminat
Puterea electrica instalata : P=4,32kW
Sistemde control al iluminatului : manual
Durata de utilizare anuala :
tu=2500ore/an

Rezultate obtinute :
Consum anual de energie pentru iluminat :
Qilan=13125kWh/ an
Consum anual specific de energie pentru iluminat :
qilcan=35,20kWh/man
Indice emisii CO2 pentru acm, la nivelul sursei :
ECO2il=19,61kgCO2/man
Rezultate finale:

Consum anual de energie:
QTan=300620kWh/ an
Consum anual specific de energie :
qTan=724,83kWh/man
Indice emisii echivalent CO2 :
ECO2Tan=45,95kgCO2/man
8. Lista masurilor de modernizare energetica a
cladirii,Anexa 1E

8. Lista masurilor de modernizare energetica a
cladirii,Anexa 1E

9. Raport de audit
1. Prezentarea soluiilor de modernizare energetic a
cldirii
Urmare a interpretrii rezultatelor expertizei energetice se
propun urmtoarele msuri :
1.1. Msuri pentru partea de construcii
1.1.1. Termoizolarea pereilor exteriori prin placarea cu
polistiren expandat cu grosimea de 10cm solutia C1 , detalii
execuie A,B,C,D .
Prin aplicarea acestei masuri , rezistenta termica corectata a
peretilor exteriori se modifica dupa cum urmeaza :
# inainte de modernizare:

# dupa modernizare:
W K m R
PE
/ 68 , 0 '
2
=
W K m R
PEM
/ 09 , 2 '
2
=
1.1.2. Termoizolarea pereilor adiacenti la pod
prin placarea cu polistiren expandat cu grosimea
de 10cm solutia C2 , detalii execuie A,B,C,D .
Prin aplicarea acestei masuri , rezistenta termica
corectata a peretilor exteriori se modifica dupa
cum urmeaza :
# inainte de modernizare:

# dupa modernizare :


W K m R
PePOD
/ 62 , 0 '
2
=
W K m R
PePODM
/ 45 , 2 '
2
=
1.1.3. Termoizolarea planseului de pod prin montarea
unui strat de 25 cm saltele de vata minerala - soluia C3,
detaliu de executie E .
Prin aplicarea acestei masuri , rezistenta termica
corectata a planseului de pod se modifica dupa cum
urmeaza :
# inainte de modernizare:

# dupa modernizare:
W K m R
PPOD
/ 68 , 0 '
2
=
W K m R
PPODM
/ 68 , 3 '
2
=
1.1.4. Termoizolarea planeului peste subsol prin
refacerea integrala a acestuia ( placa de beton armat
termoizolata la fata inferioara cu placi din polistiren de
10cm ) solutia C4 , detaliu de executie F .
Prin aplicarea acestei masuri se asigura respectarea
cerintei de rezistenta a planseului peste subsol , iar
valorile rezis-tentelor termice corectate se modifica dupa
cum urmeaza :
# inainte de modernizare:

# dupa modernizare:
W K m R
PSUB
/ 83 , 0 '
2
=
W K m R
PPODM
/ 17 , 2 '
2
=
1.1.5. nlocuirea integral a tmplariei exterioare cu tmplrie performant
cu rame din PVC cu profil pentacameral si geamuri termoizolante 4-14-4, cu
o suprafa tratat low-e i umplute cu argon soluia C5 , detaliu montaj A .
Prin aplicarea acestei masuri , rezistenta termica corectata a tamplariei
exterioare se modifica dupa cum urmeaza :
# inainte de modernizare:


# dupa modernizare:


Un alt efect al inlocuirii tamplariei exterioare este acela al reducerii ratei
ventilatiei de calcul , care se modifica dupa cum urmeaza :
# inainte de modernizare:


# dupa modernizare:
W K m R
FE
/ 43 , 0 '
2
=
W K m R
FEM
/ 52 , 0 '
2
=
1
1 , 1

= h n
aC
1
6 , 0

= h n
aCM
1.2. Msuri pentru partea de instalaii

1.2.1. Proiectarea si executia unei instalatii de incalzire
centrala cu corpuri statice dotate cu robinete
termostatate si micro-centrala termica cu functionare in
regim de condensatie care sa inlocuiasca actualul sistem
de incalzire cu sobe cu de teracota cu combustibil solid
solutia I1 .
Prin aplicarea acestei soluii randamentul total al
instalatiei de incalzire se modifica dupa cum urmeaza :
-nainte de modernizare:

-dup modernizare:
383 , 0 =
CS
q
890 , 0 =
GN
q
1.2.2. Proiectarea si executia unei instalatii de preparare locala a apei
calde de consum cu boilere electrice de mica capacitate - solutia I2 .
Prin aplicarea acestei soluii, se urmareste asigurarea livrarii apei calde, in
conditiile mentionate de STAS 1478/1990 .

1.2.3. Reproiectarea si executia unei instalatii electrice noi de iluminat si
prize- solutia I3 .
Prin aplicarea acestei soluii , se urmareste asigurarea nivelului normat de
iluminat cu costuri energetice minime , in conditiile mentionate de
NP061/2002 si asigurarea conditiile siguranta la foc a constructiei si cele
privind sanatatea si siguranta oamenilor .

1.2.4. Studiu si solutie de asigurare a necesarului de aer proaspat cu un
sistem de ventilatie naturala controlata , prin utilizarea cosurilor de fum
disponibile dupa executia instalatiei de incalzire centralizata cu corpuri
statice , eventual completata cu ventilatie mecanica locala de mica putere -
solutia I4 .
Prin aplicarea acestei soluii , se urmareste realizarea posibilitatilor de
control a ratei de ventilatie la nivelul de respectare al parametrilor de
calitate al aerului interior.
2. Prezentarea principalelor caracteristici termoenergetice ale construciei
modernizate prin implementarea msurilor propuse i interpretarea
acestora prin comparaie cu situaia existent

2.1 Caracteristicile termofizice ale elementelor de construcie de nchidere
ale anvelopei cldirii
Rezistenele termice ale elementelor de construcie de nchidere ale
anvelopei cladirii in starea existenta sunt calculate n anexa 1 .
Rezistenele termice ale elementelor de construcie de nchidere ale
anvelopei dup modernizare sunt calculate n anexa 1.M. innd cont de
modificrile introduse prin punerea n oper a msurilor propuse .
Valorile rezistenelor termice corectate ale elementelor de construcie,
nainte i dup reabilitare, sunt urmtoarele :

2.2 Coeficientul global de izolare termic componenta G1

Valoarea coeficientului global de izolare termic al cldirii dup
modernizare este calculat n anexa 1M, innd cont de modificrile
introduse prin punerea n oper a msurilor propuse i are
urmtoarele valori , nainte i dup modernizare:


Concluzii:
1. Nivelul de izolare termica a cldirii dup modernizare se
ncadreaz n nivelul de performan normat .
2. Punerea in opera a msurilor propuse de modernizare ale
elementelor de constructie de inchidere pot conduce la o re-ducere
a fluxurilor termice pierdute prin conductie prin suprafata acestora la
cca 30% fa de situaia cldirii n starea existenta .
K m W G
ef
2
1
/ 203 , 1 =
K m W G
M
2
1
/ 344 , 0 =
K m W G
f
2
Re 1
/ 610 , 0 =
2.3 Performantele energetice ale cladirii modernizate

3. Estimarea efectului energetic al msurilor propuse


EVOLUTIA PE DURATA DE AMORTIZARE A VNA

TABEL COMPARATIV CU CARACTERISTICILE REZULTATE DIN
PRELUCRAREA DATELOR PENTRU CLADIREA DE BAZA CU
PROCEDURILE DE CALCUL DISPONIBILE
CONSUMUL ANUAL DE ENERGIE PENTRU INCALZIRE





11. Studiu privind necesitatea dotarii cladirii cu
instalatii de climatizare