Sunteți pe pagina 1din 38

I.

Arhitectura informatică a
întreprinderii
1.1. Despre infrastructura unei
organizaţii IT
Introducere
• Importanţa arhitecturii. Sistem de
asigurare a calităţii şi infrastructura
IT. Companii ale căror portaluluri sunt
tranzacţionate la Bursa
• Problemele: colaj de tehnologii vechi
şi noi, mostenirea aplicaţiilor, SGBDR.
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
• Definiţia Infrastructurii IT
• reţeaua, instalaţiile din centrele de date,
încăperile serverelor, instalaţiile electrice,
calculatoarele neportabile, RDBMS, OS,
asistenţa pentru integrare şi aplicaţii, procesele,
sistemele de măsură, contractele de servicii,
instrumentele de management ale sistemelor,
toate echipamentele pentru calculatoare,
programele informatice (ca de pildă aplicaţiile
financiare) instrumentele birotice ale sistemelor
de poştă electronică şi oamenii.
• Ingredientul cel mai important şi care reprezintă
cea mai mare provocare este personalul,
oamenii, elementul uman. Infrastructura
cuprinde deci tot ce are legătură cu mediul de
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
• Tipuri de Infrastructuri IT
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
d. O infrastructură universală
Caracteristicile uneu infrastructuri universale
sunt:
• satisfactie inalta a clientului;
• cost eficient;
• integritatea datelor;
• procese eficace;
• practici in comunicare foarte bune;
• posibilitatea de recuperare din dezastre pusa la
punct;
• costul serviciilor bine documentat;
• serviciul de promovare a imaginii;
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
• În cadrul unui sistem informatic există
specialişti, care îşi desfăşoară activitatea în
vederea îndeplinirii sarcinilor specifice
acestuia, între care distingem:
• şeful departamentului,
• directori,
• analişti,
• proiectanţi,
• programatori,
• administratori de baze de date
• utilizatorii finali.
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
• Conform unor studii realizate de ITAA
(Information Technology Association of
America), mai bine de 10 milioane de
oameni lucrează ca profesionişti în IT.
• Dintre aceştia, 90% lucrează pentru
companii non-IT, observându-se o
trecere a acestora de la firmele
dezvoltatoare de soft la firme cu
activităţi mai tradiţionale – firme
manufacturiere, organizaţii din
sănătate, organizaţii ce asigură servicii
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
• Dacă o persoană doreşte o carieră în
IT se poate îndrepta spre una din
cele peste 192 de slujbe posibile.
Cele mai des întâlnite dintre acestea
sunt prezentate în continuare:
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
CIO – Chief Information Officer
• CIO trebuie să asigure viziunea de ansamblu asupra sistemului informaţional al unei
organizaţii, să coordoneze dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor informaţionale care se
dovedesc eficiente şi care asigură dezvoltarea continuă a organizaţiei într-un mediu competitiv.
CIO va planifica şi implementa sistemele informaţionale în cadrul organizaţiei în vederea
îmbunătăţirii şi eficientizării activităţilor.
Responsabilităţi:
• Trebuie să asigure planificarea tactica şi strategică, dezvoltarea, evaluarea şi coordonarea
sistemelor tehnologice şi informaţionale în cadrul organizaţiei;
• Este responsabil cu managementul sistemelor informaţionale şi al proiectelor şi coordonează
angajaţii din cadrul departamentului IT.;
• Participă la dezvoltarea şi executarea planurilor strategice de optimizare a utilizării
tehnologiilor informaţionale în vederea atingerii obiectivelor organizaţiei. Aceste planuri
definesc o viziune ce corespunde nevoilor tehnologice şi informaţionale curente şi viitoare,
asigurând în acelaşi timp integrarea cu viziunea de ansamblu, misiunea şi strategia
organizaţiei;
• Dezvoltă şi menţine arhitectura sistemelor din întreprindere, definind standardele şi
protocoalele pentru schimb de date, comunicare, componente software şi interconectare între
sisteme;
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
• CIO – Chief Information Officer
• Asigură ca culegerea, procesarea, distribuirea şi folosirea informaţiilor se realizează cât mai corect şi
eficient;
• Aprobă, coordonează şi controlează toate proiectele ce vizează selecţionarea, achiziţionarea, dezvoltarea şi
instalarea sistemelor informaţionale în cadrul organizaţiei;
• Cercetează şi evaluează alternativele în vederea îmbunătăţirii sistemelor informationale şi recomandă
soluţii care minimizează costurile în condiţiile unor riscuri acceptabile;
Cunoştinţe şi abilităţi:
• Cunoştinţe privind principii de afaceri şi tehnici de administrare, organizare şi management în vederea
înţelegerii problemelor de afaceri ce există în organizaţie. Acestea includ cunoştinţe de planificare tactică şi
strategică, economie, administrare de personal, legislaţie, marketing, analize financiare şi tendinţe;
• Cunoştinţe privind sistemele informaţionale, privind metodele şi procedeele de procesare a datelor;
• Cunoştinţe privind procesele de dezvoltare a sistemelor infomaţionale cuprinzând analiza cerinţelor
sistemelor, analize de fezabilitate, software design, programare, testare, instalare şi evaluare;
• Abilităţi de comunicare scrisă şi verbală;
• Abilităţi de negociere;
• Abilităţi privind lucrul în echipă, privind motivarea celorlalţi membri
• Abilităţi de relaţionare între tehnologiile complexe şi nevoile strategile ale organizaţiei
• Abilităţi manageriale
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
CSO – Chief Security Officer
• Titlul de Chief Security Officer este folosit pentru a desemna persoana responsabilă
cu securitatea IT, atât fizică cât şi digitală. CSO realizează sau participă la
realizarea planurilor de prevenire a pierderilor sau fraudelor, de continuitate a
afacerilor şi de păstrare a intimităţii. CSO va supraveghea şi coordona eforturile
privind securitatea în cadrul organizaţiei, vizând tehnologiile informaţionale,
resursele umane şi comunicaţiile şi va identifica iniţiativele privind securitatea şi
standardele.
• Responsabilităţi:
• Supraveghează şi coordonează o retea de ofiţeri de securitate care păzesc bunurile
organizaţiei, sistemele informaţionale şi asigură siguranţa fizică a angajaţilor şi
vizitatorilor;
• Stabilesc misiunea şi obiectivele securităţii asigurând consistenţa acestora cu
planurile strategice ale organizaţiei;
• Dezvoltă şi implementează politicile globale de securitate, standardele şi
procedurile în vederea asigurării securităţii;
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
CSO – Chief Security Officer
• Supraveghează investigaţiile în cazul încălcării securităţii şi asigură luarea de
măsuri disciplinare şi legale în cazul acestor încălcări;
• Lucrează cu consultanţi externi în vederea auditării securităţii.
• Cunoştinţe şi abilităţi:
• Cunoştinţe privind planificarea continuităţii afacerii, auditarea, managementul
riscului şi legislaţia în vigoare;
• Cunoştinţe solide privind tehnologiile informaţionale şi securitatea informaţiilor -
cunoştinţe despre firewalls, VPN-uri, mecanisme şi dispozitive de securitate);
• Trebuie să fie o persoană inteligentă şi convingătoare, capabilă să comunice
concepte privind securitatea la o varitatea de angajaţi din domeniu tehnic şi non-
tehnic;
• Abilităţi de negociere.
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
Programator
• Programatorul este o persoană care se ghidează după specificaţii complete şi clare
privind o varietate de sarcini de programare ce necesită cunoştinţe de programare.
Întreţine şi modifică programe. Realizează modificări aprobate prin îmbunătăţirea
şi dezvoltarea proceselor logice şi codifică modificările. Testează şi documentează
modificările.
• Responsabilităţi:
• Realizează sarcinile de programare
• Realizează noi programe folosind specificaţii existente
• Evaluează inter-relaţionarea între programe – stabileşte dacă modificarea unei
porţiuni dintr-un program poate cauza rezultate neaşteptate în cadrul altui program;
• Analizează performaţa programelor şi ia măsuri în vederea corectării deficienţelor
în urma consultării cu utilizatorii şi aprobării din partea superiorilor;
• Se consultă cu analiştii în vederea înţelegerii modificărilor programelor existente;
• Rezolvă problemele care apar în cadrul aplicaţiilor existente.
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
Programator
• Cunoştinţe şi abilităţi:
• Cunoştinţe privind limbajele de programare;
• Cunoştinţe privind dezvoltările tehnologige şi tendinţele dintr-un anumit domeniu
de expertiză;
• Abilitatea de a detecta problemele, de a coordona şi a implementa soluţii hardware
şi software;
• Abilitatea de a realiza modificări într-un program existent;
• Abilitatea de a scrie instrucţiuni tehnice privind modificările realizate într-un
program şi/sau modul de folosire a programului;
• Abilităţi de comunicare cu analiştii sau utilizatorii finali şi de interpretare a
cerinţelor sistemului.
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
Analist de sistem
• Analistul este persoana care analizează, validează, verifică, precizează adevăratele
nevoi ale clienţilor şi utilizatorilor finali. El apare ca o legatură între clienţi şi
echipa de dezvoltare a aplicaţiei, stabilind cerinţele sistemului.
• Responsabilităţi:
• Analizează cerinţelor clienţilor şi elaborează specificaţii funcţionale;
• Asigură disponibilitatea, întreţinerea şi suportul aplicaţiilor, prin administrarea
curentă şi monitorizarea sistemelor de producţie;
• Oferă consultanţă şi asistenţă proiectelor şi clienţilor interni;
• Răspunde de rezolvarea la timp a incidentelor survenite în sistemele de producţie,
conform contractelor de service şi standardelor de calitate interne;
• Identifică, investighează, documentează şi raportează disfuncţiile de software (de
performanţă sau securitate), către cei interesaţi;
• Analizează fluxul de date, noile funcţiuni, testele de funcţionalitate, în conformitate
cu cerinţele de business, în vederea imbunătăţirii funcţionalităţii aplicaţiilor.
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
Analist de sistem
• Cunoştinţe şi abilităţi:
• Capacitate ridicată de analiză şi sinteză, atenţie la detalii;
• Excelente abilităţi de comunicare orală şi în scris;
• Abilitate de lucru în echipă;
• Cunoştinţe privind metodologii şi standarde pentru dezvoltare software;
• Dinamism, iniţiativă, orientare către rezultat, rezistenţa la stres.
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
Database administrator
• Administratorul de baze de date are rolul de a realiza desig-ul, de a instala,
monitoriza, întreţine şi îmbunătăţi performanţa bazelor de date din producţie,
asigurând în acelaşi timp un nivel ridicat al disponibilităţii datelor.
• Responsabilităţi:
• Evaluează şi dezvoltă obiective pe termen lung pentru bazele de date din producţie
împreuna cu managerii de departamante şi deţinătorii datelor;
• Lucrează împreună cu dezvoltatorii de aplicaţii în vederea realizării arhitecturii
bazei de date, stabilirii standardelor de scriere a codului, a procedurilor şi politicilor
de asigurare a calităţii;
• Realizează modele cu bazele de date noi sau cu modificările aduse la baze de date
existente;
• Instalează şi configurează componentele necesare asigurării accesului la baza de
date şi a integrităţii şi consistenţei acesteia;
• Rezolvă problemele privind accesul la baza de date şi performanţa;
• Monitorizează accesul la baza de date şi a execuţiei procedurilor;
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
Database administrator
• Realizează sau asigură suportul în crearea rapoartelor necesare utilizatorilor finali;
• Cercetează şi realizează recomandări în privinţa produselor de baze de date,
serviciilor, protocoalelor şi standardelor necesare dezvoltării aplicaţiilor;
• Stabileşte politicile de securitate privind accesul utilizatorilor la baza de date;
• Dezvoltă proceduri în vederea îmbunătăţirii accesului utilizatorilor finali la date.
• Cunoştinţe şi abilităţi:
• Înţelegerea structurii bazei de date, a teoriei şi principiilor;
• Înţelegerea obiectivelor şi strategiei organizaţiei;
• Abilitatea de a coordona cercetarea în probleme privind baza de date, standardele şi
produsele;
• Abilităţi analitice şi de rezolvare a problemelor;
• Atenţie acordată la detalii;
• Abilitatea de a stabili priorităţi şi de a executa îndatoriri într-un mediu solicitant;
• Abilităţi de lucru în echipă.
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
System administrator
Administratorii de sistem se deosebesc în funcţie de platformă. În multe organizaţii
sistemele UNIX sunt utilizate pentru servere – cum ar fi servere de baze de date sau
servere web – şi sistemul de operare Windows pe calculatoare client. În astfel de
organizaţii sunt necesari administratori pentru ambele platforme.
• Responsabilităţi:
• Instalarea soft-ului, realizarea upgrading-ului şi instalarea patch-urilor;
• Administratorii de sistem sunt responsabili cu buna funcţionare a aplicaţiilor ce
rulează pe sistemul respectiv;
• Conlucrează cu administratorii de baze de date în vederea funcţionării corecte a
serverelor de baze de date de pe sistemul respectiv;
• Stabilesc şi implementează procedurile de backup şi de recuperare a datelor în
cazul apariţiei unor probleme;
• Asigurarea măsurilor de securitate a sistemelor şi a utilizării instrumentelor de
monitorizare.
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
System administrator
• Cunoştinţe şi abilităţi:
• Cunoştinţe privind sistemele de fişiere;
• Cunoştinţe de bază privind sistemele de gestiune a bazelor de date;
• Cunoştinţe privind protocoalele de securitate.
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
Network administrator
• Atât administratorii de sistem, cât şi administratorii de reţea au atribuţii în
menţinerea bunei functionări a calculatoarelor din reţea. Din moment ce activitatea
din cadrul reţelei implică dispozitive cum ar fi routere, firewall-uri, servere de VPN
(Virtual Private Network) şi switch-uri, administratorii de reţea trebuie să deţină
cunoştinţe în legătură cu acestea.
• Responsabilităţi:
• Supravegherea bunei funcţionări a elementelor de reţea - routere, firewall-uri,
servere de VPN (Virtual Private Network) şi switch-uri;
• Asigurarea securităţii reţelelor şi utilizarea în acest scop a instrumentelor de
monitorizare şi filtrare a traficului de reţea;
• Întreţinerea serverelor DHCP şi DNS, a AD (Microsoft Active Directory Server) şi
a NIS (UNIX Information Server);
• Cunoştinţe şi abilităţi:
• Administratorii de reţea trebuie să fie persoane creative;
• Cunoştinţe privind utilizarea elementelor de reţea mai sus menţionate.
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
Network administrator
• Atât administratorii de sistem, cât şi administratorii de reţea au atribuţii în
menţinerea bunei functionări a calculatoarelor din reţea. Din moment ce activitatea
din cadrul reţelei implică dispozitive cum ar fi routere, firewall-uri, servere de VPN
(Virtual Private Network) şi switch-uri, administratorii de reţea trebuie să deţină
cunoştinţe în legătură cu acestea.
• Responsabilităţi:
• Supravegherea bunei funcţionări a elementelor de reţea - routere, firewall-uri,
servere de VPN (Virtual Private Network) şi switch-uri;
• Asigurarea securităţii reţelelor şi utilizarea în acest scop a instrumentelor de
monitorizare şi filtrare a traficului de reţea;
• Întreţinerea serverelor DHCP şi DNS, a AD (Microsoft Active Directory Server) şi
a NIS (UNIX Information Server);
• Cunoştinţe şi abilităţi:
• Administratorii de reţea trebuie să fie persoane creative;
• Cunoştinţe privind utilizarea elementelor de reţea mai sus menţionate.
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
Helpdesk
• Există două tipuri de helpdesk: interni şi externi. Cei externi mai
sunt cunoscuţi şi ca persoane ce asigură suport tehnic.
• Responsabilităţi:
• Asigură buna funcţionare a aplicaţiilor din cadrul organizaţiei;
• Identifică problemele ce apar pe calculatoarele din organizaţie,
inclusiv probleme hardware şi de retea (problemele de reţea le
poate rezolva apelând la administratorii de sistem şi/sau de reţea);
• Răspund la cererile primite din partea celorlalţi angajaţi din cadrul
organizaţiei şi rezolvă problemele apărute;
• Identifică şi rezolvă problemele aparute în condiţiile în care aceştia
sunt familiarizaţi cu infrastructura din cadrul organizaţiei
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
Helpdesk
• Cunoştinţe şi abilităţi:
• Cunoştinţe de bază privind componentele hardware, sistemele de
operare, elemente de reţea şi de administrare;
• Abilităţi de comunicare deoarece aceştia intră cel mai des în
contact cu ceilalţi angajaţi din organizaţie;
• Abilitatea de a explica lucruri complicate în termeni cât mai simpli;
• Abilităţi organizatorice în vederea stabilirii corecte a priorităţilor.
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
Tester
Atribuţii şi responsabilităţi:
• Crearea şi configurarea mediului de testare
• elaborarea planului de testare şi a scenariilor testului de
accepatare (pe baza specificaţiilor funcţionale ale aplicaţiei)
• testarea programelor: teste de sistem, de regresie, de performaţă,
de accepare.
• crearea de rapoarte privind activitatea de testare şi analizarea
rezultatelor
 
Cunoştinţe şi abilităţi:
• cunoaşterea metodologiilor de testare
• persoana oranizată şi responsabilă
• capabilitatea de a lucra în echipă
• motivaţie şi atitudine proactivă în vederea rezolvării problemelor
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
• În întreprinderile care dezvoltă produse informatice pentru
nevoi proprii sau pentru vânzare, serviciul informatic se poate
organiza după logica funcţională, în care se regăseşte
componenta exploatare, suport tehnic şi studii/proiecte.
Suportul tehnic cu următoarele sarcini şi
structuri:
– Gestiunea bazelor de date;
– Gestiune reţea;
– Metodologie;
– Asigurarea calităţii;
– Comunicaţii interne;
– Formare personal propriu;
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
– Evaluare resurse informatice;
– Gestiunea personalului.
• Exploatarea cu următoarea structură:
– Sisteme – Echipamente;
– Planificare informatică;
– Magazie echipamente scoase din uz;
– Achiziţii;
– Restricţii – regulamente (reguli de respectat);
– Serviciu 1: intrare, operatori, materiale
consumabile, control, planificare, securitate
post de lucru etc.;
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
Studii/proiecte cu trei componente de
bază:
• INFORMARE: Limbaje, reţele, SGBD-uri, IA,
Securitate (protecţie date) etc;
• STANDARDE: Metode şi instrumente, date,
documentare.
• STUDII:
– Proiect 1 (concepere, programare,
implementare, întreţinere, ajutor client
etc.);
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
Într-o organizaţie, cuplată la noile tehnologii
informaţionale, compenentele regrupate:
– Unitatea de suport tehnic:
• Gestiunea bazelor de date;
• Administrarea sistemelor;
• Controlul productiei;
– Unitatea de procesare a tranzacţiilor;
– Help desk - biroul de informaţii;
– Unitatea de servicii reţelistice;
• Arhitectura reţelei;
• Suportul reţelei;
I. Arhitectura informatică a
întreprinderii
• Unitatea de servicii client:
– Formare;
– Parametrizarea desktop-ului;
– Suportul desktop-ului;
– Arhitectura desktop-ului;
– Exploatare desktop-ului.