Sunteți pe pagina 1din 51

Diagnostic financiar i analiza costurilor

Elaborat: Criclivaia D., dr. conf. univ

Tema 2: Analiza rentabilitatii

2.1. Insemnatatea, sarcinele si sursele prrincipale de informatie 2.2. Analiza rentabilitii pe produs 2.3. Analiza rentabilitii venitului din vnzri 2.4. Analiza rentabilitii fondurilor de producie 2.5. Analiza rentabilitii activelor 2.6. Rentabilitatea capitalului permanent 2.7. Analiza rentabilitii fnanciare

Verificarea cunotinelor:
1. 2. 3. 4.

5.
6. 7. 8. 9.

10.
11. 12. 13. 14.

Explicai succint nsemntatea, sarcinile analizei i sursele principale de informaie. Verificai coninutul i metoda de calcul a rentabilitii pe produs fabricat i produs vndut. Cuantificai influena factorilor respectivi asupra modificrii rentabilitii produsului fabricat i respectiv vndut. Verificai coninutul i metoda de analiz a rentabilitii venitului din vnzri. Verificai coninutul i metoda de analiz a rentabilitii fondurilor de producie la nivel general. Verificai coninutul i metoda de analiz a rentabilitii fondurilor de producie la nivel detaliat. Explicai succint coninutul i metoda de calcul a rentablitii activelor. Cuantificai influena factorilor generali asupra modificrii rentabilitii activelor. Cuantificai influena factorilor detaliai asupra modificrii renatbilitii activelor. Explicai succint coninutul i metoda de calcul a rentabilitii capitalului permanent. Cuantificai influena factorilor respectivi asupra modificrii rentabilitii capitalului permanent. Explicai succint coninutul i metoda de calcul a rentabilitii financiare (rentabilitii capitalului propriu). Cuantificai influena factorilor respectivi asupra modificrii rentabilitii financiare (rentabilitii capitalului propriu). Explicai direciile principale de depistare i implementare a rezervelor interne de majorare a indicatorilor rentabilitii pe viitor, inclusiv sub influena efortului propriu al colectivului de munc.

2.1. Insemnatatea, sarcinele si sursele principale de informatie

Rentabilitatea e definita sintetic ca fiind capacitatea intreprinderii de a realiza profit necesar atit pentru activitatea curenta, cit si cea de perspectiva (previzionala). De regula formula de baza a rentabilitatii e raport dintre efect si efort in procente Efect R = ---------- * 100% Efort Dupa continutul sau economic indicatorul rentabilitatii este indicator generalizator de eficienta si reflecta partea relativa a profitului in procente.

Luind in considerare ca in formula de baza att numaratorul, ct si numitorul poate avea diferit continut, in practica analitica se utilizeaza un sistem larg de indicatori privind rentabilitatea:

Indicatori privind rentabilitatea:

Daca totalul activelor s-a modificat pe parcursul anului de gestiune mai mult sau mai putin de 30% atunci obligatoriu in formula de calcul se ia Valoarea medie a totalului activelor.

Indicatori privind rentabilitatea:

2.1. Insemnatatea, sarcinele si sursele principale de informatie

In acest context, tinind cont de necesitatile analizei pot fi divizate sarcinile generale privind analiza rentabilitatii: 1 Aprecierea generala a modificarii indicatorilor rentabilitatii in dinamica sau/si fata de nivelul programat 2 Calculul si aprecierea factorilor respectivi ce au contribuit la modificarea indicatorilor rentabilitatii (pe fiecare compartiment de analiza in parte) 3 Evidentierea rezervelor interne de majorare a indicatorului rezultativ pe viiitor (pe fiecare compartiment in parte) 4 Elaborarea masurilor concrete pentru implementarea rezervelor interne de majorare a indictorului rezultativ in practica (tinind cont fe continutul fiecarui indicator in parte)

2.1. Insemnatatea, sarcinele si sursele principale de informatie

Sursele principale de informatie sunt: - Programul Social Economic de Dezvoltare a intreprinderii, compartimentul Rezultatele financiare si rentabilitatea activitatii; Raportul Statistic 1 P Productia; Raportul Statistic 5 C Consumurile si cheltuielile intreprinderii Raportul Financiar anexa 1 Bilantul Contabil; anexa 2 Raportul privind rezultatele financiare; Calculatia individuala la produsele fabricate; Datele evidentei operative ce tin de rezultatul financiar, costul de productie si costul vinzarilor; Alte surse de informatie ce nu tin de evidenta (declaratia fiscala, act de revizie, nota explicativa la Raportul Financiar).

2.2. Analiza rentabilitii pe produs


Deoarece la baza profitului brut si profitului perioadei de gestiune pina la impozitare stau rezultatele obtinute un rol semnificativ in analiza rentabilitatii ocupa examinarea rentabilitatii pe produse, inclusiv la nivel de fabricatie si vinzare. Formulele de baza pentru determinarea rentabilitatii att a produsului fabricat, ct i a produsului vndut sunt:

2.2. Analiza rentabilitii pe produs


Asupra modificarii rentabilitatii produsului fabricat influenteaza urmatorii 2 factori: 1 Modificarea profitului unitar 2 Modificarea costului unitar Iar asupra modificarii rentabilitatii produsului vndut, respectiv: 1 Modificarea pretului unitar 2 Modificarea profitului unitar De regula analiza rentabilitatii pe produse se efectueaza in 2 etape: La 1 etapa se examineaza rentabilitatea produsului fabricat (prin metoda recalcularii), iar la etapa 2 rentabilitatea produsului vndut (prin aceeai metod).

2.2. Analiza rentabilitii pe produs


In conditiile unui sortiment larg se recomanda ca produsele selectate pentru examinare sa fie alese dupa citeva criterii: inind cont de ponderea lor in volumul total al produselor fabricate; inind cont de importanta lor pentru activitatea desfasurata; luind in consideratie gradul de vinzare a produselor fabricate sau stocarea lor la depozitele intreprinderii. De regula pe parcursul analizei se examineaza 3 7 produse. Preventiv toata informatia necesar pentru analiza factorial se acumuleaza pe produsele selectate n felul urmtor: 1. pentru prima etap de analiz (vezi tabelul 2.1)

Tabelul 2.1. Calculul si aprecierea influentei factorilor asupra modificarii rentabilitatii produselor fabricate

2.2. Analiza rentabilitii pe produs


Nota la tabelul 2.1. Datele pentru col. 5, 6 i 7 se calculeaz in felul urmtor: col.5=(1-3)/3*100; col. 6 = (2-3)/3*100; col.7=(2-4)/4*100; In baza rezultatelor obtinute se poate constata ca la intreprinderea analizat rentabilitatea produselor fabricate difer de la un produs la altul. Astfel daca comparm rezultatele obtinute fa de nivelul programat apoi observm ca numai la produsul C rentabilitatea s-a majorat cu 0,95 puncte procentuale (25,95-25,00). Concomintent la produsele A si B rentabilitatea s-a redus respectiv cu 4,31 si 0,35 puncte procentuale. Dac examinam influena factorilor respectivi asupra modificarii indicatorului rezultativ apoi observam ca practic la toate produsele examinate rentabilitatea s-a redus in baza majorarii costurilor produselor fabricate. Deci, rezultatele analizei factoriale dau posibilitatea s deducem ca intreprinderea in cauza dispune de rezerve interne de majorare a rentabilitatii produselor fabricate pe viitor la toate cele trei produse examinate.

Tabelul 2.2 Calculul si aprecierea influentei factorilor asupra modificarii rentabilitatii produselor vindute

La etapa 2 de analiza se examineaza rentabilitatea produselor vndute in baza informatiei prezentate in tabelul precedent (din col. 1, 2, 3, 4) Not la tabelul 2.2. Datele pentru col. 5, 6 i 7 se calculeaz in felul urmtor: col. 5 = (1 3 )/1 *100; col.6 = (2 3)/2 * 100 ; col.7 = (2 4)/2*100;

2.2. Analiza rentabilitii pe produs


In baza rezultatelor obtinute se poate constata c rentabilitatea produselor vindute s-a majorat comparativ cu nivelul programat numai la produsul C cu 0,61 puncte procentuale (20,61-20,00). Concomitent la produsele A si B rentabilitatea s-a redus respectiv cu 2,86 si 0,24 puncte procentuale. Dac examinm influena factorilor respectivi asupra modificrii rentabilitatii produselor vindute apoi observam ca modificarea pretului unitar la toate produsele vindute a influentat pozitiv asupra modificarii indicatorului rezultativ. Insa dac luam in consideratie ca influenta acestui factor nu depinde de intreprindere, ci de piaa de desfacere si in acest caz il putem neglija apoi observam ca practic la toate produsele vndute rentabilitatea respectiva s-a redus: la produsul A cu 6,86; la B 3,00; si respectiv C cu 0,59 puncte procentuale. Aceasta ne dovedete ca intreprinderea in cauz dispune de rezerve eseniale de majorare a rentabilitii produselor vndute i in primul rnd in baza reducerii costului acestor produse.

2.3. Analiza rentabilitii venitului din vnzri


Din punct de vedere a coninutului economic rentabilitatea veniturilor poate fi examinat att n baza profitului brut, ct i profitului perioadei de gestiune pn la impozitare, innd cont de necesitile anlizei. Formulele de calcul al acestui indicator sunt:

2.3. Analiza rentabilitii venitului din vnzri


De regul, in contextul relatiilor economiei de pia pentru a desfasura o activitate profitabila marimea acestui indicator relativ trebuie sa atinga nivelul de la 25% in sus pentru renatbilitatea veniturilor calculat n baza profitului brut i respectiv de la 10% pentru rentabilitatea veniturilor calculat n baza profitului impozabil. Acest indicator poate s se modifice pe parcursul anului de gestiune sub influenta urmtorilor 3 factori: 1 modificarea structurii si sortimentului vinzarilor; 2 modificarea costului vinzarilor; 3 modificarea preturilor la produsele vindute, lucrarile executate si serviciile prestate. Preventiv toat informatia necesara pentru analiza se acumuleaza in tabelul analitic.

Tabelul 2.3 Date initiale privind analiza factoriala a rentabilitatii venitului din vinzari (mii lei)

Din tabel rezulta ca la intreprinderea analizata rentabilitatea venitului din vinzari sa majorat comparativ cu anul precedent de la 7,25 la 8,20% sau cu 0,95 puncte procentuale (8,20 7,25). Si totusi, pentru o apreciere mai obiectiva trecem la analiza factoriala, care poate fi efectuata prin metoda substitutiei in lant sau prin concluzia textual prin calcul, innd cont de metoda determinarii influentei fiecarui factor in parte.

Renatbilitatea veniturilor sub influenta urmtorilor 3 factori:

Renatbilitatea veniturilor sub influenta urmtorilor 3 factori:

Renatbilitatea veniturilor sub influenta urmtorilor 3 factori:

2.2. Analiza rentabilitii pe produs


Deci, rezultatele analizei factoriale dau posibilitatea sa deducem ca din cei 3 factori care au contribuit la sporirea indicatorului rezultativ numai factorul 1 (modificarea structurii si sortimentului vinzarilor) si factorul 3 (modificarea preului la produsele vindute) au influentat pozitiv, respectiv cu 1,47 si 2,99 puncte procentuale. Concomitent, sub influenta negativa a factorului 2 (modificarea costului vnzarilor) indicatorul rezultativ s-a redus cu 3,51 puncte procentuale. Si totusi pentru o aprecierea mai obiectiva introducem urmatoarele rectificari in concluzia anterioara. Astfel, majorarea rentabilitatii venitului din vinzari sub influenta factorului 3 (modificarea preului la produsele vindute) poate fi neglijata. n acest context, sub efortul propriu al colectivului de munca rentabilitatea venitului din vinzri nu numai ca nu s-a majorat, ci si s-a redus cu 2,04 puncte procentuale (0,95-2,99). Concomitent, rezerva interna de majorare a indicatorului rezultativ pe viitor va constitui 3,51 puncte procentuale, in baza respectarii costului vinzarilor la nivelul anului precedent.

2.2. Analiza rentabilitii pe produs

Tabelul 2.4 Date initiale privind analiza factoriala a profitabilitatii vinzarilor

Not la tabelul 2.4: Informaia pentru rd.1, 2 i 3 se acumuleaz din Raportul financiar, anexa nr.2, iar pentru rd.4, 5 i 6 se calculeaz de sinestttor. Din tabel rezulta ca la intreprinderea analizata profitabilitatea vinzarilor s-a majorat comparativ cu anul precedent cu 0,63 puncte procentuale (6,58 5,95).

Tabelul 2.5 Calculul influentei factorilor asupra modificarii profitabilitatii vinzarilor (veniturilor din vinzari):

Verificare: 6,58 5,95 = +0,63 puncte In baza rezultatelor obtinute se poate constata ca majorarea profitabilitatii vinzarilor comparativ cu anul precedent a fost determinata de influenta pozitiva a factorului 2 (modificarea rentabilitii venitului din vnzri) care a contribuit la sporirea indicatorului rezultativ cu 0,76 puncte procentuale. Concomitent, sub influenta negativa a factorului 1(modificarea ponderii profitului perioadei de gestiune pn la impozitarre n profitul brut) indicatorului rezultativ s-a redus cu 0,13 puncte procentuale. Deci rezultatele analizei factoriale dau posibilitate sa deducem ca intreprinderea in cauza dispune de rezerve interne de majorare a indicatorului rezultativ pe viitor. Astfel, daca ponderea profitului impozabil in profitul brut va fi respectata la nivelul anului precedent, atunci profitabilitatea vinzarilor se va majoara suplimentar cu 0,13 puncte procentuale.

2.4. Analiza rentabilitii fondurilor de producie

De regul, analiza rentabilitatii fondurilor de productie prevede 4 etape:


La etapa 1 se apreciaza rentabilitatea fondurilor de productie in dinamica sau comparativ cu nivelul programat, inclusiv calculul si aprecierea factorilor generali asupra modificarii indicatorului rezultativ; La etapa 2 se tine cont c atit numaratorul cit si numitorul poate fi descompus in ciiva factori intermediari. Calculul si aprecierea acestor factori se efectueaza prin metoda participarii prin cota. La etapa 3 se examineaza si se apreciaza influenta factorilor calitativi (dupa metoda profesorului rus Anatol eremet) asupra modificarii rentabilitatii fondurilor de productie. La etapa 4 de analiz se generalizeaz toate variantele examinate anterior, tinind cont de posibilitatile evidentierii rezervelor interne de majorare al rentabilitatii fondurilor de productie pe viitor, ct si evidentierea partilor pozitive care au contribuit la sporirea acestui indicator pe parcursul anului de gestiune.

Etapa 1: Tabelul 2.6 Date initiale privind analiza rentabilitatii fondurilor de productie (la nivel general)(miilei)

Din tabel rezulta ca la intreprinderea analizata rentabilitatea fondurilor de productie s-a redus comparativ cu anul precedent de la 18,52 la 17,25%, sau cu 1,27 puncte procentuale (17,25-18,52).

Pentru a examina influenta factorilor care au determinat modificarea indicatorului rezultativ in dinamica analiza se incepe cu calculul si aprecierea factorilor generali (prin metoda substitutiei in lant) n baza urmtoarei formule: Profitul perioadei de gestiune pina la impozitare Rentabilitatea = --------------------------------------------------------------*100 fondurilor de productie Valoarea medie a fondurilor de producie

Tabelul 2.7 Calculul influentei factorilor generali asupra modificarii rentabilitatii fondurilor de productie:

Etapa 2:
Pentru o apreciere mai obiectiva a rezultatelor obtinute apare necesitatea examinarii factorilor intermediari, care au contribuit la modificarea indicatorului rezultativ (prin intermediul factorilor generalizatori, mentionati mai sus). Pentru aceasta se tine cont de coninutul urmtoarelor dou formule: P = RAO + RAI + RAF + RE; FP = MF + RM Deci, in baza formulelor respective se poate mentiona ca asupra modificarii rentabilitatii fondurilor de productie influenteaza 4 factori intermediari cu actiune directa (din formula nr.1) si 2 factori cu actiune indirecta (din formula nr.2). Calculul si aprecierea acestor factori se efectueaza prin metoda participarii prin cot. Pentru aceasta se utilizeaza urmatorul tabel analitic.

Tabelul 2.8 Calculul si aprecierea influentei factorilor intermediari asupra modificarii rentabilitatii fondurilor de productie

Etapa 3:
In practica analitica deseori apare necesitatea examinarii factorilor privind modificarea rentabilitatii fondurilor de productie tinind cont de eficacitatea utilizarii acestor fonduri. In acest context se examineaza influenta umatorilor 3-i factori calitativi: modificarea profitului perioadei de gestiune pina la impozitare la 1 leu venit din vinzari; modificarea randamentului mijloacelor fixe calculat in baza venitului din vinzari; modificarea numarului de rotatii a resurselor materiale (activelor curente).

Tabelul 2.9 Date initiale privind analiza rentabilitatii fondurilor de productie (in baza factorilor calitativi)

Tabelul 2.10 Calculul influentei factorilor calitativi asupra modificarii rentabilitatii fondurilor de productie.

2.5. Analiza rentabilitii activelor


In conditiile economiei de piata tot mai insistent apare necesitatea diagnosticului si estimarii indicatorilor rentabilitatii care adera la eficacitatea utilizarii: valorii totale a activelor intreprinderii (indiferent de provinienta lor); capitalului permanent;; capitalului propiu. De regula examinarea fiecarui indicator in parte ne da posibilitatea sa introducem in circuit grad diferit de profunzime tinind cont de necesitatile analizei. Insa in linii generale la fiecare indicator in parte se prevede calculul si aprecierea unui anumit sistem de factori luind in considerare posibilitatile de descompunere a indicatorului rezultativ pe factori generali, intermediari si detaliati. Astfel, examinind rentabilitatea activelor formula de baza este: P Ra = -------------- * 100 TA In multe surse se ia valoarea medie a activelor totale, ns, dup opinia noastr, aceasta este obligatoriu numai n condiiile dac suma total a activelor pe parcursul anului de gestiune s-a modificat mai mult de 30%.

2.5. Analiza rentabilitii activelor


Rentabilitatea activelor poate fi descompus astfel: P VV VV P Ra = --------- * --------- = --------- * ------- = ra * Pv, unde TA VV TA VV ra rata recuperabilitii activelor Pv profitabilitatea veniturilor. a 2-a metod de descompunere a formulei de baz poate fi: P TAC VV Pb TAC VV P Pb Ra = ------- * ---------- * -------- * -------- = ---------- * --------- * -------- * --------- = TA TAC VV Pb TA TAC Pb VV = P% * rac * Cr * Rv, unde P% - ponderea activelor curente n suma total a activelor; rac - recuperabilitatea activelor curente; Cr corelaia dintre profitul impozabil i profitul brut; Rv rentabilitatea veniturilor din vnzri.

2.5. Analiza rentabilitii activelor


In acest context putem constata ca la a 2-a etapa de analiza a modificarii rentabilitatii activelor prin metoda substitutiei in lant pot fi examinati urmtorii 4 factori: modificarea ponderii activelor curente n suma total a activelor; modificarea recuperabilitii activelor curente; modificarea corelaiei dintre profitul impozabil i profitul brut; modificarea rentabilitii veniturilor din vnzri.

Tabelul 2.11 Date iniiale pentru analiza rentabilitii activelor

Din tabel rezulta ca la intreprinderea analizata rentabilitatea activelor comparativ cu anul precedent are o tendinta pozitiva de majorare de la 2,89 la 3,27% sau cu 0,38 puncte procentuale (3,27-2,89).

Tabelul 2.12 Calculul influenei factorilor asupra modificrii rentabilitii activelor n dinamic

Verificare :3,27 2,89 = + 0,38 puncte procentuale In baza rezultatelor obtinute se poate constata ca sporirea rentabilitatii activelor comparativ cu anul precedent a fost determinata de influenta pozitiva a ambelor factori, care au contribuit la majorarea indicatorului rezultativ respectiv cu 0,07 si 0,31 puncte procentuale. Este necesar de menionat, c orice majorare al acestui indicator in dinamic se apreciaz pozitiv. ns, in conditiile economiei de piata pentru a desfasura o activitate profitabila marimea indicatorilor (factorilor) examinai trebuie s fie cu mult mai mare decit cea atins, pentru recuperabilitatea activelor mrimea trebuie s fie supraunitar, iar pentru profitabilitatea veniturilor de la 10% in sus.

2.6. Rentabilitatea capitalului permanent

2.6. Rentabilitatea capitalului permanent


Deci asupra modificarii rentabilitatii capitalului permanent influenteaza urmatorii 3-i factori: modificarea ponderii capitalului propriu in capitalul permanent; modificarea corelaiei dintre profitul impozabil si profitul net; modificarea rentabilitii financiare. Preventiv toata informatia necesara pentru analiza se acumuleaza in urmtorul tabel analitic.

Tabelul 2.13 Date iniiale pentru analiza rentabilitii capitalului permanent

Tabelul 2.14 Calculul influenei factorilor asupra modificrii rentabilitii economice (capitalului permanent) n dinamic

Verificare : 4,24 3,75 = + 0,49 puncte In baza rezultatelor obtinute se poate constata, ca sporirea rentabilitatii capitalului permanent in dinamica a fost determinata de influenta pozitiva a factorilor 2 (modificarea corelaiei dintre profitul impozabil i profitul net) si 3 (modificarea rentabilitii financiare) care au contribuit la majorarea indicatorului rezultativ respectiv cu 0,01 si 0,52 puncte procentuale. Concomitent, sub influenta negativa a factorului 1 (modificarea ponderii capitalului proriu n capitalul permanent) indicatorul rezultativ s-a redus cu 0,04 puncte procentuale. Deci, rezultatele analizei factoriale dau posibilitatea sa deducem ca intreprinderea analizata dispune de rezerve interne de majorare a rentabilitatii capitalului permanent pe viitor inca cu 0,04 puncte procentuale [(0,01+0,52) - 0,49].

2.7. Analiza rentabilitii financiare


In sistemul indicatorilor rentabilitatii un rol semnificativ ocup rentabilitatea financiara (sau rentabilitatea capitalului propriu), care dupa continutul sau economic reflecta nu numai eficacitatea utilizarii capitalului propriu, ci si capacitatea acestuia de a aduce profit net. Formula de baz al acestui indicator este urmtoarea: PN Rf = ---------- * 100, (%) CPr De regul, rentabilitatea financiara se modifica pe parcursul perioadei de gestiune sub influenta unui sistem de factori. Pentru a intelege mai bine continutul acestor factori se recomanda ca formula de baza sa fie descompusa astfel: PN P TA TA PN P Rf = -------- * ------ * ------- = -------- * ------- * ------- = Ep * Pf * Ra, unde CPr P TA CPr P TA Ep efectul de prghie; Pf presiunea fiscal (ponderea profitului net n profitul impozabil); Ra rentabilitatea activelor

2.7. Analiza rentabilitii fnanciare


Deci la nivel general se poate constata ca asupra modificarii rentabilitatii financiare influenteaza urmatorii 3-i factori: modificarea efectului de prghie; modificarea presiunii fiscale (ponderii profitului net n profitul impozabil); modificarea rentabilitatii activelor. In conditiile cind apare necesitatea unei analize mai aprofundate a rentabilitatii financiare tinem cont c rentabilitatea activelor tot poate fi descompusa pe ciiva factori intermediari ( vezi intrebarea analiza rentabilitatii activelor). In acest context calculul si aprecierea acestor factori asupra modificarii rentabilitatii financiare se poate efectua prin metoda participarii prin cota.

Tabelul 2.15 Date iniiale pentru analiza rentabilitii financiare

Din tabel rezulta, ca la intreprinderea analizata rentabilitatea financiara s-a majorat comparativ cu anul precedent cu 0,38 puncte procentuale (3,07 2,69).

Tabelul 2.16 Calculul influenei factorilor asupra modificrii rentabilitii financiare n dinamic

2.7. Analiza rentabilitii fnanciare


In baza rezultatelor obtinute se poate constata ca la intreprinderea analizata majorarea rentabilitatii financiare comparativ cu anul precedent a fost determinata de influenta pozitiva a factorilor 1 (modificarea efectului de prghie) si 3 (modificarea rentabilitii activelor) care au contribuit la sporirea indicatorului rezultativ respectiv cu 0,02 si 0,37 puncte procentuale. Concomitent sub influenta negativa a factorului 2 (modificarea presiunii fiscale) indicatorul rezultativ s-a redus cu 0,01 puncte procentuale. Si totusi, daca luam in considerare ca presiunea fiscala nu depinde de intreprindere, ci de politica statului in domeniul impozitarii, apoi putem deduce ca influenta acestui factor poate fi neglijata. In acest context sub efortul propriu al colectivului de munca rentabilitatea financiara s-a majorat comparativ cu anul precedent nu cu 0,38, ci cu 0,39 puncte procentuale (0,02+ 0,37). In conditiile cind apare necesitatea unui studiu mai aprofundat in legatura cu evidentierea rezervelor interne de majorare a rentabilitatii financiare pe viitor marimea influentei factorului 3 (modificarea rentabilitii activelor) poate fi examinata luind la baz rezultatul influenei factorilor intermediari.

V mulumesc pentru atenie!