Sunteți pe pagina 1din 23

AUDIT INTERN DE MEDIU LA FABRICA DE STICLA

S.C. LIMAR IMPEX S.R.L.

Student: Lupu Ionela Coordonator: Prof. Dr. Ing. Simionov M.

An I Master
Specializarea: MCII

Cuprins

1. Structura sistemului supus auditarii 2. Descrierea Sistemului de Management de Mediu 3. Declaratia de politica de mediu 4. Analiza aspectelor de mediu 5. Lista documentelor aplicate in domeniul protectiei mediului 6. Stabilirea echipei de audit 7. Chestionarul de audit 8. Documente de referinta 9. Procesul verbal al sedintei de deschidere 10. Planul de audit 11. Lista persoanelor contactate in timpul auditului 12. Procesul verbal al sedintei de inchidere 13. Raportul de audit 14. Raportul de neconformitate 15. Domeniile de imbunatatire rezultate in urma procesului de audit

1. Structura sistemului supus auditarii


1.1. Descrierea firmei Firma S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. a fost nfiinat la data de 19.04.1994, n oraul Ploieti, pe terenuri achiziionate de noi, avnd ca obiect de activitate fabricarea articolelor din sticl alb conform codului CAEN2310.

1.2.Obiectul de activitate Activitatea principal a firmei este producerea de crmizi de sticl, dar pe lng acestea se mai produc i obiecte de menaj: pahare, cni, carafe, fructiere, bomboniere; obiecte decorative: vaze de diferite forme i mrimi, boluri, suporturi pentru lumnri, pahare decorative.

1.3. Organigrama firmei

1.4. Descrierea procesului de tehnologic

2. Descrierea Sistemului de Management

Implementarea SMM in cadrul fabricii de sticla S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. s-a realizat pentru a se face o monitorizare perfect a legislaiei de mediu, avnd o mai mare certitudine juridic i furniznd dovezi de respectare a legilor i reglementrilor in vigoare. Cele mai importante beneficii poteniale asociate acestui sistem de management de mediu implementat in cadrul fabricii sunt: demonstrarea catre clienti a unei ngrijiri adecvate, srguin i responsabilitate n gestionarea problemelor de mediu; economisirea de materii prime i energie; reducerea costului de transport si depozitare;

preturi competitive datorita minimizarii cantitatii de deseuri;

efectul imaginii certificarii de mediu, care nu se traduce neaprat printr-o cretere a vnzrilor, dar care contribuie oricum la mbuntirea imaginii. Studiul asupra ntreprinderilor certificate ISO 14001, subliniaz de asemenea, c 96% din eantion s-au promovat intens n exterior n urma certificrii;
efectul de raionalizare a procedurilor i de mbuntire a organizaiei n special n ceea ce privete activitile direct legate de mediu.

3. Declaratia de politica de mediu


In vederea prevenirii poluarii si realizarii dezvoltarii durabile, in conformitate cu celelalte politici ale firmei, ne angajam pentru: mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management de mediu implementat in firma. respectarea si continua conformare cu cerintele legale si cu alte cerinte aplicabile la care firma subscrie, referitor la aspectele sale de mediu; prevenirea poluarii, prin crearea unei culturi organizationale de mediu; constientizarea personalului firmei si a subcontractantilor sai, referitor la efectele si influentele activitatilor proprii asupra mediului; asigurarea unei transparente totale si a accesului la politica, obiectivele si realizarile in domeniul mediului pentru reprezentantii tuturor partilor interesate (clienti, furnizori, angajati, societate civila); identificarea si evaluarea aspectelor de mediu nou aparute in activitatile curente si actionarea in spiritul diminuarii continue a impactului acestora asupra factorilor de mediu.

4. Analiza aspectelor de mediu


Organizatia a elaborat proceduri pentru identificarea aspectelor si impacturilor de mediu asociate pentru a putea stabili obiectivele si tintele de mediu. Pentru a putea fi identificate aspectele semnificative de mediu, aceasta a luat in considerare: emisii de pulberi generate de cuptorul de topire; emisii de oxid de azot NOx generate de cuptorul de topire;

emisii de oxid de sulf SOx generate de cuptorul de topire;


emisii de acid clorhidric HCL si acid fluorhidric HF generate de cuptorul de topire.

Toate cele enuntate mai sus au impact asupra aerului, in urma procesului de productie nu exista emisii sau substante ce pot polua solul sau apele subterane.
Pentru reducerea acestor emisii se utilizeaza diferite tehnologii.

Toate deeurile rezultate din activitile organizaiei (valorificabile i nevalorificabile) sunt colectate selectiv i depozitate temporar n spaii special amenajate, betonate, n containere adecvate. Deseurile de sticla (cioburi) sunt refolosite in procesul de productie.
Deeurile menajere se colecteaz n containere i sunt preluate de ctre firma specializat n vederea depozitrii la groapa de gunoi a localitaii.

5. Lista documentelor aplicate in domeniul protectiei mediului

Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Denumire document Manualul de mediu Controlul documentelor Controlul inregistrarilor Audit intern Actiuni corective Actiuni preventive Aspecte de mediu Control operational Masurare si monitorizare Neconformitati de mediu

Cod MM 4.4.1 PS 01 PS 02 PS 10 PS 11 PS 12 PM 4.3.1 PM 4.3.5 PM 4.5.1 PM 4.5.2

Ed. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rev. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Stabilirea echipei de audit

Echipa care realizeaza auditul intern de mediu la fabrica de sticla S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. este formata din: Lupu Ionela sef echipa de audit Popescu Ion auditor Cristea Mihaela auditor

7. Chestionarul de audit
Nr.crt. 1 2 3 4 Intrebare de audit Care sunt documentele care implementarea SMM in fabrica? atesta Observatii/ Constatari Evaluare

Cum se comunica responsabilitatile personalului?


De cate ori se efectueaza analizele de management? Care sunt instruirile furnizate de organizatie?

5
6 7 8

Cum se monitorizeaza aceste instruiri?


Cum sunt instruiti muncitorii in ceea ce priveste aspectele de mediu? Cum procedati in cazul in care se produce un accident de mediu?

Care sunt actiunile prin care preveniti producerea unui accident de mediu?
Ce inregistrari scolarizare, experienta? sunt disponibile pentru instruire, abilitati si

8. Documente de referinta
SR EN ISO 14010:2005 Sisteme de Management de mediu-specificatii si ghid de utilizare SR ISO 14050:1999 Management de mediu Dispozitia nr.44/04.05.2009 a Directorului General al S.C Ansamble S.R.Lprivind organizarea activittii de protectia mediului la S.C Ansamble S.R.L

SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calittii si/sau al mediului
Documente ale sistemului de management al calittii si/sau al mediului n vigoare Dispozitii, hotrri si reglementri interne, nregistrri ale sistemelor calittii si medului.

9. Procesul verbal al sedintei de deschidere


Incheiat astazi, 19.03.2012, ora 11.00, in cadrul sedintei de deschidere a Auditului Intern de Mdiu, care a avut loc in sediul SC LIMAR IMPEX SA, cu incepere ora 10.00

Membrii care au participat la sedinta de deschidere sunt urmatorii:


Lupu Ionela sef echipa de audit Popescu Ion auditor Cristea Mihaela auditor Viorel Lungu Director SC LIMAR IMPEX SA Lungu Marcel Responsabil calitate Grigore Liliana Responsabil probleme de mediu In cadrul sedintei a avut loc: - prezentarea membrilor echipei de audit; - discutarea obiectivelor si a planului de audit; - comunica data si ora sedintei de inchidere; - planifica urmatoarele intalniri.

10. Planul de audit

Desfasurarea auditului intern de mediu are loc in perioada 19.03.2012 23.03.2012. Etapele sunt planificate astfel: 19.03.2012 orele 10.00 15.00 deschiderea auditului intern de mediu; 20.03.2012 colectarea datelor initiale;

21.03.2012 intervievarea / auditarea personalului;


22.03.2012 realizarea rapoartelor 23.03.2012 inchiderea auditului in cadrul unei sedinte de inchidere.

11. Lista persoanelor contactate in timpul auditului

Persoanele care au fost intervievate pe durata auditului intern de mediu sunt urmatoarele:
-responsabil probleme de mediu: Lungu Marcel; -responsabil instruire personal cu privire la procedurile de mediu: Chiriac Costel; - maistru tehnic al sectiei de fabricare al caramizilor de sticla: Neghina George.

12. Procesul verbal al sedintei de inchidere


Incheiat astazi, 23.03.2012, ora 11.00, in cadrul sedintei de inchidere a Auditului Intern de Mediu, care a avut loc in sediul SC LIMAR IMPEX SRL, cu incepere ora 10.00 Membrii care au participat la sedinta de inchidere sunt urmatorii: Lupu Ionela sef echipa de audit Popescu Ion auditor Cristea Mihaela auditor Viorel Lungu Director SC LIMAR IMPEX SA Lungu Marcel Responsabil calitate Grigore Liliana Responsabil probleme de mediu In cadul acestei sedinte s-au prezentat: - elementele pozitive si negative inregistrate; - raportul final al comisiei de audit (sunt prezentate recomandari, factori de risc in activitatea de producere a caramizilor de sticla) - modalitati de implementare a politicii de mediu; In inchiderea sedintei, directorul fabricii a sustinut punctele prezentate si a argumentat necesitatea impunerii recomandarilor referitoare la politica de mediu, conform standardelor ISO.

13. Raportul de audit

1) UNITATEA CONTROLATA: S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. 2) PERIOADA: 19 23. 03.2012 3)AUDITORI: Lupu Ionela sef echipa de audit Popescu Ion auditor Cristea Mihaela auditor 4) REPREZENTANTII UNITATII DE CONTROL: Viorel Lungu Director S.C. LIMAR IMPEX S.R.L. Lungu Marcel Responsabil calitate Grigore Liliana Responsabil probleme de mediu 5) NR DE INREGISTRARE A NOTEI: 805/2b/2725/12.03.2012 6) DOMENII DE ACTIVITATE CONTROLATE: aspecte si riscuri de mediu

7) CONSTATARI: Se efectueaza deficitar comunicarea obiectivelor si atributiilor personalului; Instruirile sunt monitorizate prin lista de prezenta Personalul este instruit dupa o editie nerevizuita referitoare la aspectele de mediu Personalul efectueaza corect modul de operare a inscrisurilor Tehnologiile folosite pentru reducerea emisiilor de acid fluorhidric si acid clorhidric nu sunt corespunzatoare Tehnologiile pentru reducerea emisiilor de pulberi, oxid de azot, oxid de sulf sunt corespunzatoare
8) RECOMANDARI STABILITE CA URMARE A AUDITULUI: Comunicarea clara, directa si corecta a obiectivelor si atributiilor personalului Cresterea eficacitatii monitorizarii instruirii Revizuirea editiei referitoare la aspectele de mediu Inlocuirea tehnologiilor de reducere a emisiilor de acid fluorhidric si acid clorhidric

14. Raportul de neconformitate

La investigatiile pe teren s-au constatat urmatoarele: -emisiile de acid clorhidric si acid fluorhidric trebuiesc reduse deoarece depasesc limita de mediu admisa; -deseurile de sticla pe care le refolosesc in cadrul procesului de fabricatie al caramizilor de sticla sunt depozitate neadecvat si mai exact pe sol; -deseurile rezultate in urma ambalarii caramizilor de sticla nu sunt sortate, sunt depozitate impreuna; - personalul nu este bine instruit in ceea ce privesc aspectele de mediu, deoarece aceasta se face dupa o procedura care nu este actualizata.

15. Domeniile de imbunatatire rezultate in urma procesului de audit

Domeniile de imbunatatire rezultate in urma efectuarii auditului intern de mediu: - imbunatatirea SMM; - instruirea personalului; - modificarea tehnologiilor pentru reducerea emisiilor de achid clorhidric si acid fluorhidric; - depozitarea si sortarea corecta a deseurilor menajere.

Bibliografie
SR EN ISO 14001:2005 Sisteme de Management de mediu-specificatii si ghid de utilizare SR ISO 14050:1999 Management de mediu SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calittii si/sau al mediului. www.caramida.info.ro *** How Its Made Glass Blocks