Sunteți pe pagina 1din 13

“ Colegiul Economic Transilvania”

Banca Națională a României

Referat la materia Economie

Profesor: Bălan Sorina Elev: Ardelean Flavius An școlar: 2012-2013 Data: 01.11.2012

Cuprins

- Repere istorice

- Banca Națională a României

- Atribuțiile principale

- Strategia de politică monetară și politică de curs de schimb

- Stabilitatea financiară prin reglementare, supraveghere prudențială și monitorizare a sistemelor de plăți

- Emisiunea de bancnote si monede

- Administrarea rezervelor internaționale

- Cooperarea internațională și relațiile financiare internaționale

- Rețeaua teritorială a Băncii Naționale a României

- Activitatea internațională a BNR

Repere istorice

Legea din 29 aprilie 1880 înființează Banca Națională a României – “ banca de scompt si circulatiune”, cu “dreptul exclusive de a emite bilete de bancă la purtător.

Convenția din 16 decembrie 1900 schimbă acționariatul BNR, prin eliminarea participatiei statului.

Legea monetara din 7 februarie 1929 restabilește convertibilitatea în aur a leului, emisiunea monetara trebuind sa fie acoperita in proportie de 35% cu aur sau valută-aur.

Statutul BNR stabilit prin legea din 5 iunie 1935 consacră instituția ca bancă centrală, BNR avand dreptul exclusiv de a emite bilete de banca la purtător și la vedere.

Banca Națională a României

Înființată la 17 aprilie 1880, Banca Națională a României se numară printre cele mai vechi banci centrale din lume(a 15-a), devansând bănci centrale de renume,precum Banca Japoniei, Banca Italiei, Fed,Banca Națională a Elveției.

Obiectivul fundamental al BNR este asigurarea si mentinerea stabilitatii preturilor.

Atribuțiile principale

elaborarea și aplicarea politicii monetare si a politicii de curs de schimb

autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea

si monitorizarea bunei functionari a sistemelor

de plati pentru asigurarea stabilitatii financiare

emiterea bancnotelor si a monedelor ca mijloace legale de plata pe teritoriul Romaniei

stabilirea regimului valutar si supravegherea respectari acestuia

administrarea rezervelor internationale ale României

Strategia de politică monetară și politică de curs de

schimb

Începand cu luna August 2005, Banca Națională a României a adoptat ca strategie de politica monetară țintirea directă a inflatiei.

Stabilitatea financiară prin reglementare, supraveghere

pridentială și monitorizare a sistemelor de plăți

Banca centrala are copetenta exclusiva de autorizare si reglementare in domeniul bancar.

Pentru realizarea obiectivelor sale privind stabilitatea financiara, BNR asigura supravegherea pridentiala a institutiilor de credit si realizeaza autorizarea si monitorizarea institutiilor financiare nebancare (IFN), precum si supravegherea prudentiala a IFN care indeplinesc cerintele stabilite de banca centrala privind nivelul capitalului si volumul creditelor.

Emisiunea de bancnote și monede

BNR este singura instituție autorizată să emită însemne monetare sub forma de bancnote si

monede, ca mijloace legale de plat ape teritoriul Romaniei. Moneda Nationala este leul, iar subdiviziunea acestuia este banul.

Administrarea rezervelor internaționale

Activitatea de administrare a rezervelor internaționale se realizează cu respectarea principiilor fundamentale consacreate in practica internationala: siguranta,lichiditate si realizarea de venituri din activitatea de investire.

Cooperarea internațională și relațiile financiare

internaționale

Începând cu 1 ianuarie 2007, data aderarii României la Uniunea Europeană, BNR se implică

active în activitatea structurilor si substructurilor

Sistemului European al Băncilor Centrale si ale

altor organismea comunitare, participand la

mecanismele de analiza si luare a deciziilor. BNR reprezinta Romania in relatia cu Fondul Monetar International. Romania este membra a FMI din anul 1972. BNR este membru si actionar al Bancii Reglementelor Internationale inca din anul infiintarii (1930).

Rețeaua teritorială a Băncii Naționale a

României

Banca Națională a României dispune de o rețea teritorială din 4 sucursale regionale si 16 agentii (

comparative cu 41 sucursale initial ), situate in zone cu activitate economica si grad de

bancarizare la un nivel ridicat. Activitatile

principale ale sucursalelor se refera la

aprovizionarea cu numerar a unitatilor bancare, inspectii bancare, diseminarea informatiei in teritoriu.

Activitatea internațională a BNR

BNR este membra a Bancii Reglementelor

Internationale ( BRI ) din 1930, anul infiintarii

acestei institutii, numarandu-se printre primele 55 de banci centrale membre. Romania este membra

a Fondului Monetar International din 1972, iar

guvernatorul BNR este guvernator pentru Romania la FMI. Din anul 2007, anul aderarii Romaniei la

UE, BNR este membra a Sistemului European al Bancilor Centrale ( SEBC ).

Concluzii:

BNR este cea mai importantă instituție bancară a României deoarece se ocupă în principal cu

economia țării

BNR este singura instituție care are dreptul de a emite bancnote si monede

BNR urmărește țintirea directă a inflației

În cadrul muzeului BNR există sala de tezaur care conține piese de mare valoare