Sunteți pe pagina 1din 12

DOCUMENTAREA UNEI MISIUNI DE AUDIT FINANCIAR

Curs de pregatire profesionala continua CAFR 2011

Documentarea auditului Elemente generale


Documentatia de audit, precum si obiectivele generale ale auditorului in vederea intocmirii acestei documentatii sunt reglementate in principal pe baza Standardului International de Audit 230. Documentatia de audit, furnizeaza: Dovada bazei pentru concluzie a auditorului cu privire la atingerea obiectivelor sale; si Dovada ca auditul a fost planificat si efectuat in conformitate cu standardele aplicabile. De asemenea, documentatia de audit serveste la: Sprijinirea echipei de audit in planificarea si efectuarea auditului; Sprijinirea in activitatile de revizuire; Identificarea si monitorizarea problemelor semnificative pentru auditurile urmatoare; Efectuarea inspectiilor legate de controlul calitatii; Efectuarea de inspectii externe in conformitate cu dispozitiile legale, echipa de audit fiind responsabila pentru activitatea sa.

Forma, continutul si amploarea documentatiei de audit


Auditorul va intocmi o documentatie de audit suficienta pentru ca un auditor cu experienta, fara nicio legatura anterioara cu auditul, sa inteleaga: Natura, plasarea in timp si amploarea procedurilor de audit; Rezultatele procedurilor de audit efectuate si probele de audit obtinute; si Aspectele semnificative ce au aparut in timpul auditului, concluziile la care s-a ajuns pe marginea acestora si rationamentele profesionale semnificative aplicate pentru a ajunge la acele concluzii. Forma, continutul si amploarea documentatiei de audit, depind de factori ca: Dimensiunile si complexitatea entitatii; Natura procedurilor de audit ce urmeaza a fi efectuate; Riscurile unor denaturi semnificative identificate; Semnificatia probelor de audit obtinute; Natura si amploarea exceptiilor identificate; Metodologia si instrumentele de audit folosite.

Exemple ale documentatiei de audit


Exemple ale documentatiei de audit includ: Programe de audit; Analize efectuate asupra tranzactiilor, soldurilor, indicatorilor economici, etc.; Scrisori de confirmare si de reprezentare; Rezumate ale aspectelor semnificative; Liste de verificare; Corespondenta privind aspectele semnificative; Evalari ale riscurilor de denaturari semnificative; Copii ale situatiilor financiare; Copii ale rapoartelor de audit. Documentatia de audit poate fi inregistrata pe hrtie sau pe un mediu electronic sau de alta natura.

Intocmirea dosarului final de audit


Auditorul intocmeste documentatia de audit si finalizeaza procesul administrativ de alcatuire a dosarului final de audit la timp, ulterior datei raportului auditorului. Un termen limita adecvat pentru finalizarea alcatuirii dosarului de audit final este in mod obisnuit de maxim 60 de zile de la data raportului auditorului. Dupa finalizarea alcatuirii dosarului final de audit, auditorul nu va elimina si nu va indeparta documentatia de audit de orice natura, inainte de sfrsitul perioadei de pastrare. Finalizarea alcatuirii dosarului de audit final ulterior datei raportului auditorului este un proces administrativ ce nu implica aplicarea unor noi proceduri de audit sau formularea unor noi concluzii. Totusi, pot fi efectuate schimbari in documentatia de audit in timpul procesului final de alcatuire, daca acestea sunt de natura administrativa. Exemplele de astfel de schimbari includ: Eliminarea sau inlaturarea documentatiei perimate. Sortarea, colationarea si stabilirea referintelor incrucisate pentru foile de lucru. Semnarea listelor de verificare aferente finalizarii procesului de alcatuire a dosarului. Documentarea probelor de audit obtinute de catre auditor, discutate si convenite cu membrii relevanti ai echipei misiunii anterior datei raportului auditorului.

Intocmirea dosarului final de audit


In ceea ce priveste documentarea efectuata, aceasta poate fi impartita in: 1. Dosarul permanent de audit; 2. Dosarul curent de audit.
1.

Dosarul permanent de audit, care contine informatii cu importanta continua pentru auditor, cum ar fi:
Scrisori de angajament; Detalii legate de activitatea clientului; Aparitii in presa legate de clientul auditat; Documente constitutive ale clientului; Documente juridice cum ar fi contracte de vanzari, contracte de leasing, etc.; Hotarari ale AGA sau ale altor instrumente de conducere, care au relevanta continua; Date legate de sistemul contabil si cel de control; Situatiile financiare finale din anii precedenti; Documente legate de revizuirile analitice din anii precedenti; Scrisorile catre conducere emise in cadrul misiunilor anterioare.

Intocmirea dosarului final de audit


2. Dosarul curent de audit contine informatii cu importanta in cadrul exercitiului auditat, cum ar fi:
Situatiile financiare; Raportul de audit;

Scrisoarea de reprezentare;
Scrisoarea catre conducere; Programe de audit; Planuri de esantionare; Documentarea evaluarii riscurilor identificate;

Revizuirea analitica;
Testele de audit; Situatia ajustarilor de audit identificate; Note de revizie; Documentarea hotararilor importante emise de catre conducere;

Documentatia intocmita in legatura cu planificarea auditului., etc.

Cerinte specifice privind documentatia de audit in alte ISA-uri

Pe langa prevederile Standardului International de Audit 230, mai jos sunt enumerate o serie de alte standarde care contin cerinte specifice privind documentatia de audit: ISA 210, Convenirea asupra termenilor misiunilor de audit. In acest standard se face referire la documentarea in scris a termenilor conveniti cu privire la misiunea de audit si include:
Obiectivul si domeniul de aplicare al auditului; Responsabilitatile atat ale auditorului cat si ale conducerii; Cadrul de raportare financiara aplicabil in pregatirea situatiilor financiare; Referiri cu privire la forma si continutul asteptat in ceea ce priveste raportul de audit;

ISA 220, Controlul calittii pentru un audit al situatiilor financiare care mentioneaza aspectele legate de controlul calitatii ce trebuiesc documentate in dosarul de audit, dupa cum urmeaza:
Aspecte identificate in ceea ce priveste conformitatea cu cerintele etice relevante; Concluziile obtinute cu privire la cerintele de independenta aplicabile misiunii; Concluziile referitoare la acceptarea si continuarea relatiilor cu clientii; Rezultatele consultarilor intreprinse cu alti experti;

De asemenea, trebuie documentat faptul ca procedurile privind controlul calitatii au fost efectuate, si ca controlul calitatii misiunii de audit a fost finalizat.

Cerinte specifice privind documentatia de audit in alte ISA-uri


ISA 240, Responsabilittile auditorului privind frauda in cadrul unui audit al

situatiilor financiare, care include referiri cu privire la documentarea urmatoarelor:


6

Comunicarile legate de frauda avute cu guvernanta, autoritatile de reglementare, etc; Riscurile identificate si evaluate de denaturare semnificativa ca urmare a fraudei; Natura, momentul si aria de cuprindere a procedurilor de audit realizate in vederea

diminuarii riscurilor de denaturare semnificativa rezultatele acestor proceduri.

ca urmare a fraudei, precum si

ISA 250, Luarea in considerare a legii si reglementarilor intr-un audit al situatiilor

financiare , cu privire la documentarea neconformitatatilor identificate sau suspectate cu legile si reglementarile, precum si discutiile cu conducerea. ISA 260, Comunicarea cu persoanele insarcinate cu guvernanta, care prevede ca documentatia de audit sa includa toate aspectele relevante comunicate atat verbal, cat si in forma scrisa. ISA 300, Planificarea unui audit al situatiilor financiare, care da detalii referitoare la aspectele de planificare ce ar trebui documentate, si anume:
Strategia generala de audit; Planul de audit; si Orice modificari efectuate asupra celor doua de mai sus in timpul misiunii de audit,

precum si motivele acestor modificari.

Cerinte specifice privind documentatia de audit in alte ISA-uri


ISA 315, Identificarea si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa prin

intelegerea entittii si a mediului sau, care prevede documentarea urmatoarelor aspecte:


Discutia in cadrul echipei misiunii si deciziile semnificative care au fost luate;

Elementele intelegerii obtinute cu privire la aspectele entitatii si ale mediului sau si ale

mediului sau, precum si sursele de informare relevante; Riscurile identificate si evaluate de denaturare semnificativa, precum si controalele asupra carora s-a obtinut intelegere.

ISA 320, Pragul de semnificatie in planificarea si desfsurarea unui audit, in care

este mentionata documentarea pragului de semnificatie pentru situatiile financiare ca intreg, nivelul pragului de semnificatie pentru anumite clase de tranzactii, solduri sau prezentari si pragul de semnificatie functional. ISA 330, Reactia auditorilor la riscurile evaluate - punctele 28-30, in care este prevazuta documentarea urmatoarelor aspecte:
Raspunsurile generale pentru tratarea riscurilor evaluate ale unor denaturari semnificative

la nivelul situatiilor financiare, precum si procedurile de audit efectuate suplimentar; Rezultatele si concluziile procedurilor de audit.

De asemenea, daca auditorul se bazeaza pe controalele efectuate in anii precedenti, atunci se vor documenta concluziile trase cu privire la increderea in aceste controale.

Cerinte specifice privind documentatia de audit in alte ISA-uri


documentarea urmatoarelor aspecte:
Valoarea sub care denaturarile ar fi privite ca fiind triviale;

ISA 450, Evaluarea denaturarilor identificate pe parcursul auditului, care prevede

Toate denaturarile identificate pe parcursul auditului si daca acestea au fost corectate; Concluzia cu privire la evaluarea denaturarilor necorectate ca fiind semnificative,

individual sau in mod agregat.

ISA 540, Auditarea estimarilor contabile, inclusiv a estimarilor contabile la valoarea

justa, si a prezentarilor aferente, in care este mentionata documentarea bazei pentru concluzii cu privire la caracterul rezonabil al estimarilor contabile si a prezentarii acestora, precum si indicatorii unei posibile influente a conducerii asupra estimarilor contabile. ISA 550, Parti afiliate, care prevede mentionarea in documentarea de audit a numelor partilor afiliate si a naturii relatiilor societatii auditate cu acestea. ISA 600, Considerente speciale auditurile situatiilor financiare ale grupului (inclusiv activitatea auditorilor componentelor), care prevede ca auditorul grupului sa documenteze analiza componentelor cu indicarea celor semnificative, revizuirea documentatiei aferente auditului componentelor, precum si elemente de comunicare cu auditorii componentelor. ISA 610, Utilizarea activittii auditorilor interni, conform caruia auditorul trebuie sa documenteze evaluarea gradului de adecvare al activitatii acestora.

MULTUMESC PENTRU ATENTIE !


ANA DINCA, VICEPRESEDINTE CAFR

S-ar putea să vă placă și